Page 1


Redactioneel Inhoud

V

Van de oudsten

3

Nieuws van CCG

4

Uitgezonden

5

Quotes

6

Lentepagina voor kinderen

7

Herderlijke zorg in de gemeente 8

10 questions to ask

9

Midden Oosten Light

10

Boekbespreking

12

News Worldwide

13

Opvoedingscursus

14

NF Weekend Conferentie

15

Karlo Ezin

ga

oor mijn werk zit ik van maandag tot vrijdag in de achterhoek, elke ochtend 6:00 uur de wekker is in de maanden oktober tot en met februari een verschrikkelijk iets. Er zijn zelfs maanden bij dat het pas rond een uur of half negen licht begint te worden, dan ben je dus gewoon al twee uren aan het werk. Maar prijs God, hij heeft de lente bedacht. Nu word ik hier in mijn Bed&Breakfest in Steenderen om 6 uur gewekt door getjilp van vogeltjes in een door de lentezon verlichte kamer. Het jachtseizoen is voorbij. Zag ik hier in Januari nog tien volwassen mannen met groene petjes turen over de weilanden op zoek naar een avondmaaltje, nu is het een sport om al slalommend de hazen, egels, vogels en andere Achterhoekse fauna te ontwijken. Boer Jos rijdt hier alweer vrolijk rond in zijn X5, wachtend op de gladiolen en lelies die zullen ontspringen uit de bollen die hij zojuist gepoot heeft. De bomen beginnen weer te bloeien en de lammetjes springen als jonge hinden door de wei. Het is lente en dat kan natuurlijk niet zonder een lente-editie van het CCG Magazine. In dit magazine weer een breed aanbod aan artikelen en meer. De opvoedcursus wordt door Nelleke geëvalueerd, Joop vertelt ons wat herderlijke zorg in de gemeente nu echt inhoudt en over de aanstaande New Frontiers conferentie. Speciale aandacht wil ik je vragen voor het artikel van Janine. Na een aantal maanden schrijfstilte verblijdt zij ons met een mooi verslag van haar reis naar Jordanië. Gemeenteleden vragen ons als redactie wel eens of wij een advertentie kunnen plaatsen. In het huidige format hebben wij echter geen ruimte voor deze zaken. Wel hebben wij ruimte voor artikelen en gemeentegerelateerde stukken. Wil je graag eens meewerken, stuur dan een mailtje naar magazine@ccg.nu. Naast redactieleden en schrijvers zijn wij ook op zoek naar iemand die kan vormgeven. Is dat iets voor jou? Laat het mij dan weten via een mail of spreek mij even aan in de kerk.

Colofon

Ik wens jullie naast een geweldig mooie, zonnige lente veel leesplezier met dit magazine.

Eindredactie/ Editor-in-Chief Joop Bakker Hoofdredacteur / Editor Karlo Ezinga Redactie / Sub-Editors Rebecca Bruining, Marloes Ezinga Christiaan Postema, Adriana de Ruiter Vormgeving en productie / Lay-out and production Christiaan Postema Jaïr Tanasale (omslag / cover) Janine Diekmeijer (foto’s / photos)

2

Het volgende CCG-Magazine komt uit in juli 2011 / Next magazine: Juli 2011 Deadline 3 juni 2011 / June 3rd 2011 E-mail magazine@ccg.nu

Kopij is zeer welkom. Inzendingen worden geplaatst met vermelding van naam. Ook heeft de redactie het recht om inzendingen te weigeren, of in overleg met de schrijver aan te passen of in te korten. Since we are an international church, contributions in English are more than welcome.


Van de oudsten Joop Bakker

H

et is onmiskenbaar voorjaar! Je merkt het aan de mensen, aan het weer, maar vooral aan de natuur. De bomen botten uit, de krokussen bloeien en lammetjes worden geboren; alles straalt nieuw leven uit! Een beetje zoals Maleachi zegt: ‘maar voor jullie, die mijn naam vrezen, zal de zon van de gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; jullie zullen uitgaan en springen als kalveren uit de stal.’ Alleen spreekt Maleachi dan niet over het voorjaar, maar over de ‘Dag des heren’, het moment waarop heel de kerk wacht: de terugkomst van Jezus. We zijn op dit moment in de Engelstalige dienst ’s middags bezig met een prekenserie over Openbaring. We proberen om dit voor velen moeilijke boek inzichtelijk te maken, zodat christenen een idee hebben van de tijd waarin we leven en gaan verlangen naar de terugkeer van onze Heer. Voordat Hij echter komt, zal eerst het evangelie van het Koninkrijk in de hele wereld gepredikt worden (Matth. 24:14). Dit moti-

veert ons om de kerk uit te dagen mee te bouwen en mee te werken in de verkondiging. In de rubriek ‘uitgezonden’ lees je over de mensen en de pogingen om dit te doen. Maar er is nog veel meer te doen. Jezus zei: ‘de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig’ (Luk. 10:2). Om er vervolgens aan toe te voegen: ‘bid de Heer van de oogst dat Hij arbeiders uitzendt.’ Misschien ben jij wel een van die arbeiders. De oogst is overal, niet alleen ver weg, zoals in Estland of Centraal-Azië, maar ook om ons heen; in onze eigen straat of portiek, in de stad en op het platteland. Als je dit leest, begrijp je waarom wij ons druk maken over dingen als kerken planten, een zegen zijn voor de wijk etc. Wij willen graag dat de oogst kan worden binnen gehaald en dat Jezus kan terugkomen. En daar hebben we iedereen van jullie bij nodig!

From the elders’ board

I

t’s spring without a doubt! You can tell it when you look at people, the weather and nature. The flowers start to flourish, the trees are getting leaves and little lambs are born; everything radiates new life! A bit like Maleachi says: ‘But to you who fear my name shall the sun of righteousness arise with healing in its wings. You will go out, and leap like calves of the stall.’

At the moment we’ve got people in Eastern Europe and Central Asia, but also in Den Haag and Leek (near Groningen) and in our church participating in this Great Commission. But there is much more to be done. Jesus said: ‘The harvest is indeed plentiful, but the laborers are few’ (Luke 10,2). And then He adds: ’Pray therefore to the Lord of the harvest, that he may send out laborers into his harvest.’

But Maleachi is not talking about spring, but he speaks of the ‘Day of the Lord’, the moment for which the whole church of Jesus is waiting: Jesus’ return.

Maybe you’re one of these laborers. The harvest is everywhere, not just in far-away-places, but where we live, whether it’s in Holland or elsewhere. Maybe in the street where you live right now, or in your apartment building. Both in the cities and in the rural area.

At present, in our English afternoon Service, we’re doing a series on Revelation. In this we try to clarify this quite complex book, so that Christians do understand the time in which they live and will be longing for the return of our Lord Jesus. However, before He will return, the gospel of the Kingdom needs to be proclaimed in the whole world (Mat. 24,14). This motivates us in challenging the church to build and work alongside in this proclamation.

Now you probably understand why we bother about things like planting churches, being a blessing to the neighborhood etcetera. We so want the harvest to be reaped, so that Jesus can come back. For this, we need all of you!

3


Nieuws van Christelijk Centrum Groningen

Lijdenstijd en Pasen Leadership conference Together on a Mission 12-15 juli 2011 ‘Leadership Conference: Together on a Mission” en “Mobilise” (speciaal voor jong-volwassenen). Een Internationale Newfrontiers leidersconferentie. Veel goed en gedegen onderwijs over kerkzijn, kerken planten, Apostolische beweging zijn, etc. en geweldige aanbidding.

Donderdag 21 april: Avondmaaltijd, 19:00 uur We eten met elkaar en vieren het avondmaal Vrijdag 22 april: Goede vrijdagbijeenkomst, 19:30 uur We gedenken het lijden en sterven van Jezus Christus Zaterdag 23 april: Benefietconcert, 19:30 uur Een concert waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat Zondag 24 april: Paasfeest, 10:00 uur We vieren gezamenlijk het Paasfeest, waarna we met elkaar blijven eten.

Praktisch alle studies, en lezingen van de afgelopen jaren zijn te downloaden van de site van Newfrontiers: www.togetheronamission.org (onderaan de pagina op resources klikken en dan op tabblad Talks & preaches. Zeer de moeite waard!!)

Lentekriebels Zaterdag 16 april. 10:00 – 14:00 uur menAfsluiting met een geza de lijke lunch. Met elkaar om handen uit de mouwen mate s de buurt weer netje ken.

4

Buurtbarbecue Zaterdag 25 juni 16:00 uur Net als voorgaande jaren is er weer een BBQ voor gemeente en buurt. Kom met elkaar in contact. .


Uitgezonden In deze rubriek weer het laatste nieuws over onze gemeenteplanters en kerkplanten.

Leek

Den Haag

In Leek hebben we een keer per veertien dagen een bijeenkomst in De Schutse. Daar zingen we met elkaar en delen we het evangelie. We zijn erg verheugd over de medewerking van de Kleine Groep van Siebrand en Linet uit ‘Stad’, die ons hierin komen versterken. Op de andere woensdagen hebben we Kleine Groep om aan onze onderlinge relatie te bouwen. Een belangrijk gebedspunt is het leggen van contacten met mensen uit Leek e.o., waarvoor uiteindelijk de kerkplant bedoeld is.

De kerkplant in Den Haag (Redeemer Church) is een internationale kerk met inmiddels zo’n 40 tot 50 mensen (incl. kinderen), waaronder ook nieuwe gasten. Op zondagmorgen 13 maart j.l. om 10.00 uur is de kerkplant officieel van start gegaan in de Idazaal, in het bijzijn van Dave Holden en een aantal Nederlandse leiders. In deze zaal in het centrum van Den Haag zal de kerk wekelijks op zondag samenkomen. Ergens in het najaar zal de kerk echt publiek gaan met een actie in de ‘Hofstad’. Tot die tijd werkt de kerk aan een goede structuur om mensen van buiten te kunnen ontvangen en te discipelen. Misschien is het een goed idee om eens een bezoek aan deze jongste telg van onze kerken in Nederland te brengen.

Fam. Bakhuisen, Valga, Estland Onlangs is een nieuwsbrief van hen verschenen, waarin de familie o.a. het volgende schrijft: Russische groep ‘Elisabeth is al een hele tijd actief in de Russische groep (bestaande uit voornamelijk werklozen die vaak erg arm zijn). Arnoud is hier nu ook onderdeel van, en hij is begonnen met het op regelmatige basis onderwijs te geven over verschillende onderwerpen. Het is fantastisch te zien hoe mensen stukje bij beetje meer gaan begrijpen van het evangelie. Hoe ze langzaam groeien in het begrijpen van genade, en hun liefde voor God groeit. De groep is erg divers qua achtergrond en leeftijd wat het erg leuk maakt. Deze groep wordt meer en meer als een kleine groep voor ons.’ Alpha-cursus ‘Zoals we in onze vorige brief schreven gebruikt God de Alpha-cursus hier als een geweldig middel om mensen meer te leren over het Christelijk geloof. De eerste cursus is inmiddels afgelopen, en het was een groot succes. Op 1 maart zijn we met de volgende Alpha begonnen, en we hebben alweer 19 gasten. Dit is echt boven verwachting en we zijn hierdoor erg bemoedigd. Voorafgaand aan de Alpha hebben we een ‘brillenweggeefactie’ georganiseerd. We hadden uit Dene-

marken een grote voorraad nieuwe brilmonturen van bekende merken ontvangen, en die hebben we weggegeven. Hierbij werkten we samen met een lokale opticien die de ogen van de mensen opmat, en waar de mensen hun brillenglazen konden bestellen. Naar schatting zijn er zo’n 250 mensen op deze actie afgekomen. Tijdens deze weggeefactie hebben we mensen informatie gegeven over de Alpha en ze uitgenodigd voor het Alpha Diner. God heeft dit gezegend. Ook een aantal mensen van de Russische groep die goed Ests spreken doen nu de Alpha cursus.’ ‘We zijn boven verwachting gezegend na ons bezoek aan Nederland over de feestdagen door mensen die ons een eenmalige gift hebben gegeven of die ons constructief zijn gaan steunen. Dit heeft er aan bijgedragen dat we nu een aantal noodzakelijke dingen kunnen regelen die eerst niet in ons budget pasten.’ Ben je benieuwd naar meer info. Neem dan eens een kijkje op hun website www.bakhuisen.info en registreer een emailadres om het laatste nieuws te ontvangen.

Op 21 ma art is onz e zoon Mattias R uben gebo ren! 5


Quotes "Men kan water drinken in plaats van bier, maar dan is het jammer dorst te hebben." Fritz Francken “Bier is mensenwerk, wijn komt van God.” Maarten Luther "Niets kalmeert stellig zozeer ons gemoed, Als rum en ware godsdienst." Lord George Byron "Wie humor heeft, laat zich niet zo snel iets wijsmaken. Want humor is een controle-orgaan. Wie humor heeft, heeft twijfels, ook over zichzelf." Helmut Dietl "Ab alio expectes, alterf quod feceris." Publilius Syrus Het is pas mogelijk een taak perfect uit te voeren als er de mogelijkheid van mislukking is. P.C. Lemontree "Een veelvoorkomende fout van mensen: bij goed weer geen rekening houden met storm." "De nieuwe Amerikaanse kleine typen auto's zullen de vrouw uit de slavernij van het éénauto gezin bevrijden." Henry Ford "(s)Neeuw!! Tiefzuige (stofzuigen) en (s)goonmake(n)!" Joni Spijkerman (2 jaar) “Perfectionisme is best, maar als je tevreden bent met beter, is het ook goed.” uit het proefschrift van Laurens den Hartog *hoog stemmetje+ “Ben jij?”, *normale stem+ “Ik ben Leander!” *hoog stemmetje+ “Ben jij Leander?” , *normale stem+ “Nee, ik ben opa!” Leander Brandts Buijs (2 jaar)

Nieuwe leden Anna Bakker Reino Beck Bettie Dekker Jacques & Jolanda Dijkstra met Ianthe, Myrthe en Tije Janneke Huismans Reinder & Marisa Meerveld met Sanne-Marijn, Manuel en Aaron Joop & Betsy Weening

vanaf 1 januari 2011

lid van s l a m Welko

CCG!

In totaal heeft CCG nu 231 leden, 96 kinderen en 336 (geregistreerde) belangstellenden

6


Lentepagina voor kinderen de winter is voorbij de tuin staat vol met bloemen.

ders, n i l v e e ezelfd d 2 tzelfd e k h s e Zoe i e prec z r u e en kl

heb jij ze al gezien? en weet je ook hoeveel er staan? wel vijf of zes misschien? er vliegen kleine beestjes. en weet je wat die doen? ze geven elke bloem vandaag een hele dikke zoen. en waarom doen die beestjes dat? waarom zijn ze zo blij? gewoon, omdat

Ve me rzin o lett t de le m de be e n lett r van te te urt e m en h er v e an t vor aken woo rd h het ige nie woo eeft. D dat i uw e e w rd, is e laa ts oor de e tste d. S e ucc rste es!

het lente is. de winter is voorbij. (uit: het grote versjesboek, Marianne Busser & Ron Schrรถder)

Zie je wat er hieronder op de plaatjes gebeurd? Probeer de plaatjes eens zo mooi mogelijk te kleuren

7


Herderlijke zorg in de gemeente

I

n Handelingen 2:41-47 en 4:32-35 zien we in de eerste gemeente een balans tussen in de tempel en ‘aan huis’ samenkomen, tussen zowel geestelijke als lichamelijk honger en tussen de diverse noden en het lenigen van die nood. In de loop van de tijd is deze balans uit de kerk verdwenen: het accent kwam te liggen op de grote groep, geestelijk voedsel werd belangrijker dan lichamelijk voedsel en er was óf een doorslaan naar in het geheel geen zorg voor de eigen gemeente, óf naar een te grote zorgbehoefte en naar binnen gerichtheid. In onze tijd zien we dat kerken weer aandacht krijgen voor zowel de zorg voor de eigen leden (op allerlei terrein) als voor het uitreiken naar buiten op velerlei wijze. Binnen CCG willen we zowel voldoen aan de Opdracht van Jezus om kerken te planten en discipelen te maken, als ook aan de opdracht uit Handelingen 21:28: ‘Zie toe op uzelf en op de hele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft....’ Beide opdrachten zijn belangrijk. Daarom kiezen wij voor de twee-vleugelige kerk: de grote groep (samenkomsten e.d.) met een sterke nadruk op onderwijs, gezamenlijke aanbidding, ontwikkeling leden en uitreiken naar buiten en de kleine groepen in de huizen. In onze kerk hebben we veel Kleine Groepen, waarin elementen van de grote groep terug te vinden zijn, maar ook zaken die in de grote groep niet goed kunnen worden vorm gegeven, zoals de ‘onderlinge zorg’ en het werken aan nauwe relaties.

In de Kleine Groep kan gewerkt worden aan beide opJoop Ba drachten van de kerk kker (uitreiken en voor elkaar zorgen); je kunt gemakkelijk ongelovige familie of vrienden meenemen naar een activiteit in de Kleine Groep, of een Alpha-cursus geven. Maar ook de herderlijke zorg in de gemeente komt het beste tot zijn recht in de Kleine Groep. In die zin zijn de Kleine Groep en haar leider(s) een verlengstuk van de zorg die de oudsten aan de gemeente geven. De herderlijke zorg in de Kleine Groepen zien we als ‘eerste-lijnszorg’, te vergelijken met de huisartsenzorg: daar wordt een probleem gesignaleerd, c.q. vastgesteld en ‘eerste hulp’ verleend. Galaten 6:1-10 geeft een soort ‘blauwdruk’ voor gemeentezorg, zoals we die in Kleine Groepen kunnen laten functioneren: -

Elkaar corrigeren Elkaar op weg helpen Elkanders lasten/ moeilijkheden (baros) dragen: moeiten waarmee iemand te kampen heeft Elkaar helpen en je leven toetsen Iemand zijn eigen last/lading (phortios) laten dragen: verantwoordelijkheid voor je leven Je leiders hulp en erkentelijkheid schuldig zijn Mensen wijzen op de consequenties van hun keuzes Goed doen voor allen, in het bijzonder voor je geloofsgenoten

Bij een meer ernstige hulpvraag kan het Pastorale team worden ingeschakeld. Dit team bestaat uit volwassen gelovigen die bewogen zijn met mensen in nood, en door training en ervaring mensen kunnen helpen om weer op eigen benen te staan. Indien nodig kunnen de teamleden mensen adviseren professionele hulp in te roepen. Uitgangspunt bij herderlijke zorg is, dat mensen ‘gezond’ worden als ze hun leven inrichten naar de Bijbelse principes (vgl. Ps. 119:9). Dat is o.a. ook de reden voor het geven van onderwijs aan de kerk. Soms heeft iemand niet echt ‘geestelijke nood’, maar wil hij of zij graag een tijdje gecoacht worden in zijn of haar leven. Binnen het Pastorale team zijn ook daarvoor leden beschikbaar.

8


10 Questions To Ask To Make Sure You're Still Growing -

Are you more thirsty for God than ever before?

-

Are you more and more loving?

-

Are you more sensitive to and aware of God than ever before?

-

Are you governed more and more by God's Word?

-

Are you concerned more and more with the physical and spiritual needs of others?

-

Are you more and more concerned with the Church and the Kingdom of God?

-

Are the disciplines of the Christian life more and more important to you?

-

Are you more and more aware of your sin?

-

Are you more and more willing to forgive others?

-

Are you thinking more and more of heaven and of being with the Lord Jesus?

O

ne of the early explorers to the North Pole charted his journey hourly to ensure that he stayed on course through the white wasteland. At one point a strange phenomenon began to occur. As he checked his position, his instruments indicated that even though he had been moving northward, he was actually farther south than he had been an hour before. Regardless of the speed at which he walked in the direction of the Pole, he continued to get farther from it. Finally he discovered that he had ventured onto an enormous iceberg that was drifting in one direction as he was walking in the other. There is a world of difference between activity and progress. That is as true on a Christian's journey toward the Celestial City of heaven as it is on a North Pole expedition. The Christian life is meant to be one of growth and progress. We are even commanded in 2 Pet. 3:18, "But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ." How can we know that we are growing in grace—that we are making real progress and not merely deceiving ourselves with activity?

liveiro

Emmanuel O

It's often hard to recognize spiritual advance over a week's time or maybe even a month's time. Trying to determine the progress of a soul is like looking at the growth of an oak—you can't actually see it growing at the moment, but you can compare it to where it was some time ago and see that there has indeed been growth. The following 10 questions can help you discern whether you are maturing spiritually. Use them to evaluate the past six to 12 months. It's a matter of direction. Growth in grace happens intentionally, not automatically. Like the explorer on the iceberg, you can drift away from spiritual progress, but you never drift forward. Without purpose and occasional evaluation, you'll eventually find that, despite your activity, you've been carried away from Christlikeness. But don't be discouraged by slow spiritual development—as long as you are growing! Direction is more important than speed. The question isn't always how quickly are you growing, but rather it is are you growing? Regardless of the measure of your maturity, what is past is past. You can start fresh today. What would God have you do to begin growing?

This is just a summary. You can find the whole article on our website (ccg.nu)

9


Midden Oosten Light

I

k zal het maar eerlijk zeggen: ik heb geen mening over de situatie in het Midden Oosten. Ik snap amper wie er ruzie maakt met wie, laat staan dat iets kan zeggen over wie er al dan niet gelijk heeft. Ik heb daarentegen wel een mening over Petra, de roze stad uitgehakt in de zandstenen rotsen van Jordanië. Sinds ik de beelden ervan ergens in de jaren negentig op televisie zag, wilde ik ooit Petra met eigen ogen zien.

De eerste stad waar we slapen is Madaba. De stad heeft een relatief hoog Janine D percentage christenen iekmeije r (alle mogelijke smaakjes, behalve protestant) en doet behoorlijk Westers aan. Opvallend is wel de manier waarop ik word aangestaard door mannen. Ik begin mij toch wat ongemakkelijk te voelen en besluit een hoofddoek op te doen. Dat maakt een wereld van verschil. Met hoofddoek lijk ik ‘veilig’ te zijn voor de lokale bevolking. Opeens wordt ik gegroet in plaats van aangegaapt. Vrouwen wijzen naar mijn hoofd en steken hun duim op. Het respecteren van lokale gewoontes wordt hier duidelijk zeer gewaardeerd.

Petra zien was dan ook de belangrijkste reden om vorig jaar oktober naar Jordanië te gaan. Daarnaast was ik uiteraard ook nieuwsgierig naar de regio. Jordanië is een beetje Midden Oosten Light. Het land verkeert op goede voet met alle landen in de regio en is politiek en maatschappelijk gezien behoorlijk stabiel. Diverse religies leven er zonder al te veel problemen samen, de Islam is er relatief gematigd en reizen door Jordanië is voor een Westerse vrouw goed te doen. Kortom, een erg geschikt land voor een eerste bezoek aan het grote kruitvat. God is liefde Van tevoren had ik mij goed ingelezen. Enig probleem: alle bronnen spreken elkaar tegen. Het beste advies kwam van iemand op internet: If in doubt, err on the conservative side. Dat betekent lange mouwen en wijde kleren. Haar niet los, wordt geassocieerd met seks. Geen nat haar, wordt geassocieerd met seks. Geen blote nek, wordt geassocieerd met seks. Geen oogcontact, wordt gezien als uitnodiging tot seks. Volgens mij begrijp ik nu waar de hoge geboortecijfers in Jordanië vandaan komen ;). De hoofddoek blijft een twijfelpunt.

Toch dragen Jordaanse vrouwen graag mooie lingerie en sexy kleren. De etalages hangen tot mijn verbazing vol met naveltruitjes en strakke jurkjes. Die kleren dragen ze echter thuis, bij hun eigen man. Zodra ze de straat opgaan, dragen ze over hun kleren een lange jas en doen ze een hoofddoek om. Nu geloof ik niet dat God van mij verlangt dat ik zo over straat ga, maar ik vond het straatbeeld in ieder geval prettiger dan de Herestraat midden in de zomer, bevolkt door halfnaakte pubermeisjes. Met uitzondering van de tijd die ik heb doorgebracht in de woestijn (Bedoeïenenmannen zijn berucht om hun ongepaste gedrag tegenover Westerse vrouwen) ben ik altijd zeer respectvol behandeld. Beter nog, in Jordanië worden vrouwen nog echt behandeld als vrouwen en zijn mannen nog echt mannen. Dat klinkt

Forum van Jerash

10


misschien ouderwets, maar ik vond het een verademing. De rollen zijn duidelijk en niemand zal je op straat lastig vallen, want elke man staat klaar om je te redden. Ik heb het mij nooit zo gerealiseerd, maar een groot deel van het huidige Jordanië is feitelijk het Bijbelse land Moab. Vanaf hier vertrokken Ruth en Noömi naar Israël. Hier ook liet God aan Moses het beloofde land zien. Bovenop de berg Nebo staat nu een monument met in het Arabisch “God is Liefde”. Het was bijzonder om bovenop de berg te zitten en in dezelfde richting te kijken als Moses. Israël is te herkennen aan de groene, geïrrigeerde plekken in het verder dorre land. Toch doet het bepaald niet aan als een land van melk en honing. Moses was duidelijk een man van geloof. Uiteraard moet je de meeste Bijbelse plekken zoeken in Israël in plaats van Jordanië. Toch heb ik een beter beeld gekregen bij veel verhalen in de Bijbel. De natuurlijke omgeving is vergelijkbaar met Israël. Zo heb ik voor het eerst van mijn leven in de woestijn geslapen en bij de Dode Zee een zoutpilaar gezien, uiteraard genaamd ‘De Vrouw van Lot’. Daarnaast is er de Romeinse stad Jerash, die volledig bewaard is gebleven onder een dikke laag fijn zand. Om de oude tijden nog meer te laten herleven, voeren mannen in Romeinse kostuums er met grote overgave gladiatorgevechten op. In ieder gebouw en overal op straat hangen portretten van de huidige koning van Jordanië, Abdullah, van zijn vader en van zijn zoon en troonopvolger. Het koningshuis is er ongekend populair, en met reden. Overal langs de snelweg zie je huizenblokken en ziekenhuizen, gebouwd door de vorige koning Hoessein. Hij regeerde 47 jaar over Jordanië en zette zich al die tijd in om de leefomstandigheden van zijn volk te verbeteren. Ik blijf een voorstander van democratie als het minst slechte alternatief dat we hebben in deze wereld. Maar in Jordanië heb ik gezien hoe een goede koning een zegen is voor een land. Jordanië is een parlementaire monarchie en wij hadden het geluk dat we de parlementsverkiezingen mochten meemaken. Op de dag dat wij vanuit de zuidelijke havenplaats Aqaba terugreden naar Amman, werden we omringd door mensen op

Uitzicht vanaf mount Nebo weg naar hun geboorteplaats om te stemmen. Luid claxonerend, de auto beplakt met verkiezingsaffiches, brengen ze graag vier uur door in de laadbak van een pick-uptruck om hun stem uit te brengen. Allengs werd de stemming echter grimmiger. Langs de weg duiken militairen op met grof geschut. We komen een eindeloze stoet overvalwagens met ME tegen. Onze eerste reactie:”Huh? Wordt er gevoetbald?”. Nee, er wordt gestemd op zijn Midden Oosters. Eén dode, vele gewonden, veldslagen op straat. Een eerbare burger die zijn stem wilde uitbrengen is ruwweg gearresteerd. Klein detail: hij had een machinegeweer meegenomen het stemhokje in. Vreemd genoeg hebben juist de mannen in de groep het aan het einde van de reis helemaal gehad met het Midden Oosten. Ze klagen over gesluierde gezichten en ‘gejengel’ vanaf de moskeeën. Ikzelf wil echter graag nog eens terug. Hoe gespannen de situatie er soms ook is, het is een enorm fascinerend gebied. De mensen zijn er uitzonderlijk vriendelijk en ik heb meer begrip en respect gekregen voor de Islam. Ik heb het Midden Oosten Light geproefd, de volgende keer ga ik voor The Real Thing.

11


Boekbespreking Uit: CV Koers

De Vreugde van God John Piper De Banier, Utrecht ISBN 9789033607158 400 blz., € 28,50

Binnen CCG streven we ernaar om goede boeken aan mensen te presenteren. Hoewel nog bescheiden van opzet, is het zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen in onze bookshop. Af en toe bespreken we boeken die als belangrijk voedsel voor christenen mogen worden gezien. Eén van die boeken is ‘De vreugde van God’ door John Piper. Dit boek sluit aan bij onze Bijbelstudieserie over de Persoon van God. Onderstaand een (ingekorte) recensie van Aad Kamsteeg.

V

eel christenen zijn tevreden als hun verlangen naar een fijne relatie, een goede gezondheid en waardering vervuld is. Daarmee missen ze hun doel. Niets, maar dan ook helemaal niets is mooier dan de heerlijkheid van God. Vraag mij naar boeken die me het diepst hebben geraakt, dan hoort John Pipers ‘De vreugde van God’ voortaan tot de top drie. Wat een boek! Of beter, wat een God! Ik hoop dat velen Verlangen naar God (Desiring God) inmiddels gelezen hebben: "God wordt het meest geëerd als wij onze diepste vreugde in Hem vinden.” Het pasvertaalde The Pleasures of God (De vreugde van God) grijpt daar als het ware nog boven uit: "Dit is het grote doel van de ziel de zegen die alles wat je kunt bedenken of verzinnen te boven gaat: een oneindige, eeuwige, wederzijdse en heilige kracht van liefde en vreugde tussen God de Vader en God de Zoon, die overstroomt in de Persoon van de Heilige Geest en de zielen van verlosten vervult met oneindige en eeuwige blijdschap”. Er zijn veel boeken van christelijke auteurs waarvan ik geleerd en genoten heb. Toch zijn er onder die boeken maar een paar waarbij mijn hart haast lijfelijk in brand kwam te staan, zo dicht brachten ze me bij de heerlijkheid van de drie enige God. Als een christen niet begint bij de heerlijkheid van God is het gevaar groot dat hij zelf het middelpunt wordt. Dan gaat het voor hem in de Bijbel vooral om de geschiedenis van mensen, dan staat in zijn denken het eigen geluk centraal, dan loopt hij bij zware tegenslagen op tegen Gods soevereiniteit en begrijpt hij weinig van wat het betekent Gods Koninkrijk te zoeken. Zo niet Piper, de ik zou zeggen calvinistische baptist uit het Amerikaanse Minneapolis. In het al in 1991 gepubliceerde ‘The Pleasures of God’ richt Piper zijn blik op God als het ware door de lens van Diens geluk. Hij wil Gods vreugde overdenken. En de beloning is geweldig. Want, zegt hij, “de waarde

12

van de ziel hangt af van datgene wat zij liefheeft". Zo is het toch? Stel in het ergste geval dat ik als Faust mijn ziel verkocht heb aan de duivel in ruil voor korte termijngeluk. Of stel dat ik al mijn zinnen zet op mijn sportclub, carrière of gezin. Dan mist mijn ziel (mijn wezen) het hoogste doel waartoe ik geschapen ben: geluk in God. Denk vervolgens met Piper eens na over de vraag waarin God zijn hoogste geluk vindt. In alle eeuwigheden is er nooit en nergens iets of iemand geweest heerlijker dan Hijzelf. Zeker, Hij geniet van zijn schepping, van ons gelovig antwoord op het Evangelie, onze afhankelijkheid, verlossing, gebed. Al die aspecten komen in Pipers boek aan de orde. Maar God was allang volmaakt gelukkig in de gemeenschap van de Drie eenheid. Hij had ons niet nodig om zijn geluk te complementeren. Gods diepste vreugde ligt in het genieten van zijn eigen heerlijkheid. Piper is niet bang moeilijke of zelfs nooit helemaal te begrijpen zaken aan de orde te stellen, Prachtig is wat hij schrijft over Gods vreugde in het verbrijzelen van zijn eigen Zoon, “de finale van de symfonie van de geschiedenis". Gods liefde voor zijn heerlijkheid en zijn liefde voor zondaren die deze heerlijkheid zo zwaar schonden, komen daar samen. Ik kwam ook onder de indruk van Pipers (anti-arminiaanse) uiteenzetting over Gods vreugde in zijn verkiezing, terwijl de Here tegelijk wil dat alle mensen zalig worden en Hij geen vreugde heeft in de dood van zondaren. Piper keert zich tegen anti-intellectualisme in christelijke kring, waarbij serieuze bijbelstudie en theologie als 'verstandelijk' worden afgedaan en uitgespeeld tegen 'ervaring'. Juist dit boek bepaalde mij er opnieuw bij dat ervaring als bijproduct meekomt met het gehoorzaam zijn aan de Schrift en het zoeken van God. Als alle voorgangers Piper lezen, zullen veel gemeenten rijker worden.


NEWS WORLDWIDE Quick Answers to Curious Questions A YouTube-based ministry is providing “one-minute” answers to some of the trickiest and toughest questions commonly used to test a Christian’s faith. The founder, Bobby Conway, stated that: “Becoming a Christian, no one really taught me how to do evangelism. I would go out to the streets and I would go to college campuses … and I was being asked questions that I didn’t know the answers to.” This experience stirred up the passion and desire in Conway to create short, credible sound bite answers, hoping to present a resource for those “with a hunger to defend their faith.” On the Web: oneminuteapologist.com (Christian Post) Priest forced to give up 40 days of Muslim Lent The Rev. Steve Lawler should have just given up chocolate or television for Lent. Instead, he decided to adopt the rituals of Islam for 40 days to gain a deeper understanding of the faith. Two days after it began, he faced being defrocked if he continued in those endeavors. “He can’t be both a Christian and a Muslim,” said the Bishop George Wayne Smith. “If he chooses to practice as Muslim, then he would, by default, give up his Christian identity and priesthood in the church.” Lawler didn’t foresee such problems when he came up with the idea. He merely wanted to learn more about Islam. “I believe what he’s trying to accomplish or says he’s trying to accomplish, which is to deepen his understanding of Islam, is admirable,” the bishop said. “But you dishonor another faith by pretending to take it on. You build bridges by building relationships with neighbors who are Muslim.” Herziene Statenvertaling succesvol Naar schatting van het Nederlands Dagblad zijn al ruim 150.000 exemplaren van de Herziene Statenvertaling (HSV) verkocht. De HSV werd in december gepresenteerd en binnenkort verschijnt een speciale editie met psalmen voor in de eredienst. (CIP) Pope to answer public questions on Italian TV Pope Benedict XVI will answer questions posed by the faithful during a rare, prerecorded appearance on Italian TV next month. The pontiff will appear on a religious show on April 22, Good Friday. Benedict will record his segment from the Apostolic Palace and will answer three questions from the faithful. Show creator and host Rosario Carello told Corriere that the program will begin collecting the questions in coming days and will then select which to submit to the pontiff.

Komt een leek in de kerk Heeft de kerk de moderne mens nog wat te bieden? Is de taal die in de Marloes Ezinga kerk wordt gesproken nog wel begrijpelijk? Deze vragen zijn de insteek van het project 'leek in de kerk' van de IKON. Steeds meer mensen, met name jongeren, ervaren een drempel om naar de kerk te gaan. Het staat te ver van hun belevingswereld af en de kerkdienst gaat vaak over dingen die niet worden begrepen. Dit wordt aan de kaak gesteld met het IKON-project. Wekelijks bezoekt een niet-gelovig opgevoede redacteur een kerkdienst in de regio Amsterdam. Een verslag hiervan verschijnt op de website leekindekerk.nl, waarin de leek beschrijft of hij de kerkdienst heeft begrepen, of het hem aansprak en wat zijn algemene indrukken waren. Na een jaar, na 52 kerkdiensten, wordt de balans opgemaakt. (CIP) Paasei als missionair middel De anglicaanse Kerk van Engeland en Wales verspreidt de komende weken tienduizenden chocolade eieren met een verpakking waarop de betekenis van Pasen wordt uitgelegd. De kerk hoopt dat mensen daardoor de echte waarde van het feest herontdekken. Voor het initiatief wordt gebruik gemaakt van Fair Trade chocolade. De paaseieren, onder de titel ‘The Real Easter Egg’, worden niet enkel verkocht in wereldwinkels en via organisaties als Oxfam en Trocaire, maar ook in een drietal grootwarenhuisketens. Jongeren positief over vasten Vier procent van de Nederlanders zal deze veertigdagentijd gaan vasten. De vastentijd voor Pasen, van oudsher een tijd van bezinning, blijkt vooral populair te zijn onder jongeren tot 24 jaar. De leeftijdscategorie 35-44 jaar vast het minst. Onder vasten verstaan jongeren vooral het mijden van zoetigheden en lekkernijen, soberder eten en geen alcohol drinken. Bij oudere mensen is het niet eten van zoetigheden minder belangrijk. De meeste mensen die vasten – in alle leeftijdscategorieën – doen dat omdat ze bewust naar Pasen toe willen leven. Maar mensen verzetten zich er ook mee tegen de consumptiemaatschappij en tonen begrip voor armen. (IKON)

13


Opvoedingscursus Michael Terwijl moeder bij de kassa haar boodMarcus schappenkarretje leeghaalt, vindt ze een knalroze glitterboekje in het karretje dat zij er niet in gelegd heeft. Verbaasd kijkt ze haar 5-jarige dochter aan: ‘Heb jij dat er weer in gestopt toen ik even niet keek?’... Met een zucht legt ze het boekje bij de rest van de boodschappen, kijkt haar dochter afkeurend aan terwijl ze zegt: ‘Vooruit dan maar weer...’

H

erkenbaar??? Met deze vraag wordt de video stil gezet en wordt ons (als deelnemers van de opvoedingscursus) gevraagd wat we van de reactie van deze moeder vinden, of het ons ook wel overkomt en hoe we zouden moeten reageren. Met elkaar bespreken we dit voorbeeld, maar ook voorbeelden uit onze eigen ervaring. Gelukkig hebben we in de voorafgaande avonden al heel wat geleerd over je kind aandacht geven, complimentjes uitdelen, maar ook over disciplineren en straffen. Dit alles in het licht van het evangelie. Door de praktische kant (video, ervaringen) en de bijbelse theorie was de opvoedingscursus een goede mix waar we veel van geleerd hebben. De cursus heeft ons uitgedaagd in onze verantwoording die we als ouders hebben om onze kinderen op te voeden. Dit is niet in eerste plaats de taak van de kerk of de school, maar van onszelf. Natuurlijk maken we hierbij fouten, we zijn niet perfect, we hebben de genade van God en de Heilige Geest nodig. En God wil ons gebruiken om onze kinderen te bereiken en Zijn liefde aan hen bekend te maken. Door deze nieuwe kijk op onszelf is onze houding wat relaxter geworden. Ook de nadruk op de taak van de vader, als hoofd van het gezin, was heel verhelderend voor ons. Het voorbeeld van de vader is heel belangrijk voor een kind. Een vader moet zich er van bewust zijn wat de uitwerking van zijn gedrag is op zijn kind als hij wil dat zijn kinderen God (de Vader) leren kennen. Na het volgen van de cursus zijn we Marcus Nelleke niet veranderd in ‘perfecte opvoeders’ met ‘perfecte kinderen’ (we zien juist meer onze tekortkomingen dan voorheen) maar we zijn blij dat we samen hebben stil gestaan bij de opvoeding van onze kinderen en daar willen we met z’n tweeën over blijven nadenken. Het heeft ons dichter bij elkaar gebracht en we beseffen des te meer dat we Gods Geest en hulp hierin heel erg nodig hebben.

14


Newfrontiers Weekend Conferentie 2011

V

anaf vrijdag 27 mei 15.00 uur tot zondag 29 mei 15.00 uur hebben we als Newfrontierskerken onze landelijke conferentie op de camping ‘Het beloofde land’ in Voorthuizen. De sprekers zijn Dave Holden, internationaal leider binnen Newfrontiers en Grantley Watkins uit Norfolk (U.K.), een enthousiaste, profetische gemeentestichter. We geloven dat we als kerken staan voor een tijd waarin we het verschil kunnen gaan maken in ons land. Daarvoor zijn gezonde kerken met een visie voor uitreiken nodig. Ondanks dat we dingen goed doen, doen we iets niet goed: we bereiken te weinig de ongelovigen. Door onze manier van kerk-zijn zitten we de ongelovigen soms meer in de weg, dan dat we ze helpen. Het thema van de conferentie is daarom ‘A Total Church’, het evangelie voluit!!. Het doel is om ons als kerken toe te rusten in ons leven als keken en individuen het evangelie zó te leven dat we ‘zout en licht’ voor de wereld zijn. We zullen een tijd hebben waarin we elkaar als kerken en individuele gelovigen beter leren kennen, waarin we genieten van stevige aanbidding en uitdagende prediking. Naast de grote dienst is er een apart programma voor tieners en kids. ’t Beloofde Land kent bovendien voorzieningen als een indoor speeltuin, een kinderboerderij, zwembad, speeltoestellen en dergelijke.

Het verblijf is op basis van kamperen of in de op het terrein aanwezige chalets. Naast grote samenkomsten zullen er op zaterdag ook seminars zijn voor jong en oud. Op de zaterdagmiddag is er ruim tijd voor sport, spel en ontspanning. De volwassenen kunnen kiezen uit de volgende seminars: 1. De kracht van het huwelijk (Jan en Gerda Heida) 2. Leven in het bovennatuurlijke (Grantley Watkins) 3. Koninkrijk en Carrière (Gert Hijkoop) 4. Evangelie in een postmoderne tijd (Coos de Vink) 5. Zout en Licht; kerkplanten en evangelisatiestrategieën (Chris Taylor) Kosten p.p./p.w. Kosten conferentie A.

Verblijf op de camping Volwassenen

€ 40,-

12-18 jaar

€ 25,-

Kinderen vanaf 4 jaar

€ 20,-

Maximum kosten per gezin is € 130,Accommodatie: Toeslag: B.

Gezin

€ 40,-

C.

Individueel

€ 10,- p.p.

Voor meer info en voor registratie ga naar de website www.newfrontiers.nu .

15


CCG-magazine april 2011  

Magazine van Christelijk Centrum Groningen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you