Page 1


«Συμμαχία νέων ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό» Η ΕΔΟΝ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία διαμόρφωσης και προετοιμασίας ενός σχεδίου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Νέα γενιά σε δράση» υπό τον τίτλο: «Συμμαχία νέων, ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό». Το σχέδιο επιχειρεί αφενός να αναδείξει τις αιτίες και τις συνέπειες του κοινωνικού αποκλεισμού και αφετέρου προωθεί πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση του. Κλειδί στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, παραμένει η καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων, η υπεράσπιση της ειρήνης και της σταθερότητας και η προώθηση της κοινωνική ενσωμάτωσης, ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων. Ως εκ τούτου, μέσα από την δράση αυτή θα στοχεύσουμε στην δημιουργία μιας συμμαχίας από νέους και σχετικούς φορείς που διαμένουν στην Κύπρο. Απώτερος στόχος, είναι η εξασφάλιση της δέσμευσης των φορέων αυτών ως προς τον στόχο της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού έτσι που να καταστεί η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Το συγκεκριμένο σχέδιο θα αποτελέσει την συνέχεια των πολυεπίπεδων δραστηριοτήτων που αναπτύσσει η ΕΔΟΝ τα τελευταία χρόνια, όπως είναι οι εκστρατείες αλληλεγγύης και διαφώτισης, οι ενημερωτικές εκδηλώσεις, οι συναντήσεις με ομάδες και αρμόδιους φορείς, οι συναυλίες, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.α. Πιο κάτω παραθέτουμε τις διαχρονικές θέσεις μας σε ζητήματα που άπτονται του κοινωνικού αποκλεισμού. Ειδική Εκπαίδευση Η ΕΔΟΝ κατατάσσει την Παιδεία και συγκεκριμένα την Ειδική Εκπαίδευση πολύ ψηλά στις προτεραιότητές της. Όραμά μας είναι η δημιουργία μιας κοινωνίας που να επιτρέπει την ισότητα των ατόμων με αναπηρίες, σε ίση βάση με όλους τους συμπολίτες μας. Η θέση της ΕΔΟΝ στηρίζεται στις αρχές της διασφάλισης των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες, των θεμελιωδών ελευθεριών τους σε ίση βάση με τα άλλα παιδιά, της ισότητας των ευκαιριών της ίσης μεταχείρισης και της καταπολέμησης των διακρίσεων και της διασφάλισης του δικαιώματος τους για ανεξάρτητη διαβίωση και πλήρη ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου. Χρειάζονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις στήριξης των ανθρώπων με αναπηρίες για να είναι εφικτή η ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. Έτσι, τα άτομα πρέπει να δεχθούν την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση, η οποία θα διευκολύνει την ένταξή τους στην εργασία και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής τους. Αν αξιοποιηθούν σωστά οι δυνατότητές τους, θα μπορέσουν να εκπληρώσουν τις προσδοκίες τους. Σε αυτό θα συμβάλει σε μέγιστο βαθμό η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και θα καταπολεμηθούν όλες οι διακρίσεις που υφίστανται οι συνάνθρωποί μας. Η ανάπτυξη ενός ποιοτικού συστήματος κοινωνικής υποστήριξης αποτελεί σταθερό προσανατολισμό στις θέσεις μας. Ανεργία Ο αποκλεισμός από την εργασία ενός ολοένα και αυξανόμενου αριθμού ατόμων και ιδιαίτερα νέων, αποτελεί ουσιαστικά καταδίκη σε ζωή μόνιμης αβεβαιότητας που μπορεί να οδηγήσει σε βιολογικό θάνατο. Ο αποκλεισμός αυτού του αριθμού των ανθρώπων από τη λειτουργία της καπιταλιστικής κοινωνίας, οδηγεί μοιραία στην ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας, περιθωριοποίηση της


νεολαίας, αυτοκτονίες, ναρκωτικά, έξαρση του παρουσιάζονται, πλέον, έντονα σε όλες τις χώρες.

ρατσισμού

κ.λ.π.

Αυτά

τα

φαινόμενα

•Η αντιμετώπιση της ανεργίας πρέπει να βασίζεται στον σεβασμό στα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα. •Δημιουργία Προϋποθέσεων για αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου της αντικατάστασης μόνιμων και σταθερών θέσεων εργασίας με φτηνή και απροστάτευτη εργασία. •Νομοθετική δυνατότητα επέκτασης της εφαρμογής της συλλογικής σύμβασης ενός κλάδου σε όλο τον κλάδο, ανεξάρτητα αν κάποιες επιχειρήσεις είναι οργανωμένες ή όχι και η εφαρμογή της σύμβασης να καθίσταται υποχρεωτική. Το διάταγμα αυτό να έχει συγκεκριμένη διάρκεια και συγκεκριμένες προϋποθέσεις έκδοσης. •Να προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς η διαδικασία πιστοποίησης προσόντων σε ειδικευμένες θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερη προτεραιότητα να δοθεί στην τουριστική κατασκευαστική βιομηχανία. Η πιστοποίηση προσόντων θα πρέπει να αξιοποιηθεί περιοριστεί η ασυδοσία της εργοδότησης ανθρώπων με μοναδικό κριτήριο την τιμή της τους.

διάφορες και την ώστε να εργασίας

•Η μείωση των ωρών εργασίας και η εφαρμογή του 35ώρου αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα. Η εφαρμογή του 35ώρου πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς μείωση των αποδοχών και αφαίρεση των εργατικών κεκτημένων. •Καμία επέκταση των ορίων αφυπηρέτησης. Αντίθετα, χρειάζεται να εξεταστεί η μείωση των ορίων αφυπηρέτησης, κατ’ αρχήν, σε συγκεκριμένους τομείς που η ένταξη νέων στην εργασία θα επωφελήσει ευρύτερα την κοινωνία π.χ. εκπαίδευση. Πολιτισμός Για εμάς, ο πολιτισμός αποτελεί ένα ειδικό χαρακτηριστικό της κοινωνίας και αντικατοπτρίζει το επίπεδο της ιστορικής της εξέλιξης. Αποτελεί έκφραση της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση και την κοινωνία και ειδική έκφραση της ανάπτυξης των δημιουργικών δυνάμεων και ικανοτήτων του ατόμου. Στις μέρες μας, στην εποχή της επέλασης των πιο αντιδραστικών δυνάμεων του καπιταλιστικού κόσμου, θυματοποιείται και ο πολιτισμός. Η επιδίωξη του μέγιστου δυνατού κέρδους σε χρόνο ρεκόρ και έναντι οποιουδήποτε τιμήματος, οδηγεί στην καταβαράθρωση ιδεών και αξιών, ισοπεδώνει τη διαφορετικότητα, δημιουργώντας ένα τυποποιημένο είδος ανθρώπου που σκέφτεται ολοένα λιγότερο και δρα χωρίς να σκέφτεται. Αποστολή του πολιτισμού, κατά τη δική μας αντίληψη, θα πρέπει να είναι η δημιουργία κριτικά σκεπτόμενων ανθρώπων, η διαπαιδαγώγηση και η συμβολή τους στην κοινωνική πρόοδο. Αντιλαμβανόμαστε τον πολιτισμό ως στοιχείο που διαμορφώνει τις πνευματικές, υλικές και ηθικές αξίες ενός λαού, τα αισθητικά του κριτήρια, τα πρότυπά του, τη στάση του έναντι στους άλλους λαούς.


Όχι σε όλα Ναρκωτικά Ο αγώνας κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών αποτελούσε και αποτελεί από τους κορυφαίους πυλώνες της δράσης της Οργάνωσης, από τη στιγμή που εμφανίστηκε αυτή η μάστιγα στο τόπο μας. Η προσπάθεια για αντιμετώπιση του προβλήματος περνά μέσα από τους αγώνες για άρση των κοινωνικών ανισοτήτων, αφού το πρόβλημα -με βάση και επιστημονικά στοιχεία- έχει σε μεγάλο βαθμό ταξικό χαρακτήρα, τους αγώνες για ολόπλευρη στήριξη της οικογένειας (συναισθηματική, υλική, επιμορφωτική), την αναβάθμιση του σχολείου και την ριζική αλλαγή του προσανατολισμού του, ώστε να στοχεύει στην συναισθηματική και πνευματική καλλιέργεια των νέων και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης. Η θέση μας για αντιμετώπιση του προβλήματος βασίζεται σε ένα πλέγμα μέτρων για την πρόληψη θεραπεία – κοινωνική επανένταξη. Αφετηρία της λογικής μας είναι: Να «πέφτουν» στα ναρκωτικά όλο και λιγότεροι νέοι, ενώ όλο και περισσότεροι που ζουν μέσα στο πρόβλημα να θεραπεύονται και να επανεντάσσονται.

Οι Νέοι στην Πάλη Ενάντια στο Ρατσισμό Κοινωνικά φαινόμενα του καπιταλισμού όπως η οικονομική ανισότητα, η φτώχεια, η ανεργία και η κοινωνική αστάθεια που μαστίζουν αναπτυσσόμενες αλλά και ανεπτυγμένες χώρες, αποτελούν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη του ρατσισμού και της εχθρότητας προς τους μετανάστες. Στην Κύπρο, όπως και στα πλείστα αναπτυγμένα κράτη, το φαινόμενο της μετανάστευσης αξιοποιείται από το κοινωνικό – οικονομικό κατεστημένο ως ο αποδιοπομπαίος τράγος που ευθύνεται για όλα τα κακώς έχοντα στην κοινωνία, όπως είναι η αύξηση της ανεργίας και της εγκληματικότητας. Η ΕΔΟΝ θεωρεί ότι, τόσο οι Κύπριοι όσο και οι ξένοι εργαζόμενοι, είναι αμφότεροι θύματα του ντόπιου και του πολυεθνικού κεφαλαίου και αντικείμενα εκμετάλλευσης και καταπίεσης από τα ίδια ποικιλώνυμα μεγάλα συμφέροντα. Ως εκ τούτου, εκείνο που επιβάλλεται είναι ο κοινός αγώνας Κυπρίων και ξένων εργαζομένων, με άξονα την απόδοση και το σεβασμό των εργασιακών, κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων για το σύνολο των εργαζομένων, καθώς και η συνεπής πάλη των εργαζομένων ενάντια στην παγκοσμιοποίηση και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που τη συνοδεύουν. Οι Νέες Γυναίκες Η γυναίκα παρά τη διαφοροποίηση της θέσης της τα τελευταία χρόνια, προς το καλύτερο, καλείται να εκπληρώσει πάρα πολλούς ρόλους ανάμεσα στους οποίους αυτός της συζύγου, της μητέρας, της εργαζόμενης, σε ένα καθ’ όλα εχθρικό περιβάλλον. Εχθρικό περιβάλλον που το ίδιο το σύστημα καλλιεργεί και αναπαράγει.


Φαινόμενα, όπως η ανεργία, οι νέες «ευέλικτες» μορφές απασχόλησης, ο διαχωρισμός και η τυποποίηση των επαγγελμάτων με βάση το φύλο, κτυπούν αδυσώπητα το γυναικείο πληθυσμό και ιδιαίτερα τις νέες γυναίκες. Στις συνθήκες της βαθιάς συστημικής κρίσης του καπιταλισμού, το πρόβλημα επιδεινώνεται περαιτέρω. Έχοντας υπόψη τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν σήμερα, αξιολογούμε τη θέση της γυναίκας και καθορίζουμε με περισσότερη ευκρίνεια τους στόχους που η ΕΔΟΝ θέτουν σήμερα μπροστά τους: 1. Να ανατραπεί η ανισοτιμία στο χώρο της εργασίας με μέτρα που να κατοχυρώνουν την ισομισθία, την ίση μεταχείριση και την προστασία της μητρότητας. 2. Να καταπολεμηθεί κάθε μορφή βίας σε βάρος των γυναικών, όπως η ενδοοικογενειακή βία η σεξουαλική παρενόχληση, η σωματεμπορία. 3. Να αυξηθεί η συμμετοχή γυναικών σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων, χωρίς τη λογική της ποσόστωσης, καθώς αυτή δεν επιλύει το κοινωνικό πρόβλημα των διακρίσεων σε βάρος της γυναίκας. 4. Να κτυπηθούν οι σεξιστικές και αναχρονιστικές αντιλήψεις για το ρόλο των δύο φύλων, που αναπαράγονται μέσα από τους θεσμούς και τα αστικά ΜΜΕ. 5. Να επεκταθεί η κοινωνική πολιτική πρόνοιας ώστε να αντιμετωπιστεί η φτώχεια, ο κοινωνικός και εργασιακός αποκλεισμός που υπόκεινται συγκεκριμένες ομάδες γυναικών (π.χ. μονογονιοί, οι άνεργες κλπ.) Παιδιά – φτώχεια – αποκλεισμός Δυστυχώς, με τον τρόπο που εξελίσσεται η Κυπριακή κοινωνία, επηρεασμένη από την παγκόσμια κοινωνικό-οικονομική κατάσταση, στερεί από τα παιδιά τις βασικές προϋποθέσεις για να ζήσουν μια πραγματικά παιδική δημιουργική ηλικία. Η προώθηση του ατομικισμού, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, η εμπορευματοποίηση της μόρφωσης και της ψυχαγωγίας, καλλιεργείται με διάφορους τρόπους στα παιδιά μέσα από το κοινωνικό τους περιβάλλον. Η ΕΔΟΝ πάντα έδινε και εξακολουθεί να δίνει βαρύτητα στα ζητήματα που αφορούν στο παιδί και στις ανάγκες του. Μέσα από τις πολύπλευρες δραστηριότητες που απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 6-14 χρονών, στοχεύει στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών με τα ιδανικά της δημοκρατίας, της ισότητας, της ειρήνης και της δικαιοσύνης. Επιπλέον, στοχεύει στην καλλιέργεια του αισθήματος της αλληλεγγύης και της φιλίας ανάμεσα στους λαούς όλου του κόσμου.

Entypo Theseon  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you