Page 1

2012


wedstrijd voor schilderkunst

Cultuurcentrum De Schakel vzw Schakelstraat 8, 8790 Waregem tel. 056 62 13 40 – administratie@ccdeschakel.be

donderdag 12 januari t/m zondag 5 februari 2012 dagelijks open van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur

organisatie: Cultuurcentrum De Schakel vzw de Cultuurraad en het Stadsbestuur van Waregem foto’s: Patricia Vanbrabandt


Met deze editie van de Gaverprijs wordt de stad Waregem met cultuurcentrum De Schakel en de cultuurraad ook internationaal op de artistieke kaart gezet. Mede dankzij de verhoogde prijzengelden mochten wij alweer rekenen op een honderdtal deelnemers, waarbij de trend zich doorzet dat de landsgrenzen worden overschreden richting noorderburen. We zijn dan ook tevreden dat de beslissing van het stadsbestuur om de prijzengelden fors te verhogen haar effect niet heeft gemist. Binnen de discipline hedendaagse schilderkunst heeft de Gaverprijs hiermee de ambities waargemaakt om één van de belangrijkste prijzen te worden in de Benelux met mondiale uitstraling. Dat die prijs een unieke springplank biedt aan de laureaten om ook nationaal en internationaal bekendheid te verwerven, blijkt overigens overduidelijk uit het curriculum van de vroegere winnaars. Michiel Ceulers, laureaat van vorige editie, exposeert momenteel in Antwerpen, maar gaat volgend jaar naar New York en Stuttgard. Manor Grunewald, laureaat van de editie 2008, wordt momenteel bewonderd in Amsterdam, maar gaat daarna ook het publiek verbazen in San Francisco en New York. Reeds voor de veertiende keer ging de jury onder vakkundige leiding van Jo Coucke van DEWEER gallery op zoek naar een staaltje schitterende schilderkunst van een jonge kunstenaar, die misschien volgend jaar ook al de Atlantische Oceaan zal trotseren. U leest alles over de laureaten van de wedstrijd verderop in deze brochure. Het stadsbestuur heeft de eer om de vele schilderijen aan de stadhuismuren weer een beetje dichter bij elkaar te schuiven om zo weer een prominente plaats te kunnen bieden aan het winnend werk. We zijn tevreden dat we op deze manier met onze stad aan de Gaverbeek een blijvende impuls kunnen geven aan de schilderkunst in Vlaanderen met impulsen tot ver daarbuiten. Onze oprechte waardering gaat uit naar alle deelnemers voor hun creatieve inzet, waarvoor onze welgemeende dank. Uiteraard feliciteren we de laureaten met de prijs en wensen we iedereen nog veel succes in de artistieke carrière! Pietro Iacopucci schepen van cultuur Waregem


verslag van de jury

Sedert de gevoelige verhoging van het prijzengeld mogen de organisatoren van de Gaverprijs zich verheugen op een al even gevoelige verhoging van het aantal deelnemers. Toen in 2010 voor het eerst het mooie bedrag van 5.000 euro voor de eerste laureaat werd uitgeloofd, telde de Gaverprijs niet minder dan 122 deelnemers, wat meer dan een verdubbeling was van het aantal inschrijvingen in 2008. Alhoewel er zich nu net geen 100 – 99 om precies te zijn – deelnemers hebben ingeschreven, noteren we opnieuw ver boven het gemiddeld aantal inzendingen van de eerste 12 edities. Een tweede trend die zich doorzet betreft de deelnemers die afkomstig zijn uit Nederland. Vandaag tellen we in de tentoonstelling niet minder dan drie Nederlandse deelnemers, waaronder één van de laureaten. In de 14de editie van de Gaverprijs, prijs voor schilderkunst van de Stad Waregem, van het cultuurcentrum De Schakel en van de Waregemse Cultuurraad hebben jury en organisatie er heel bewust voor gekozen niet meer dan 10 volledige inzendingen tot de tentoonstelling toe te laten. De tentoonstellingsinfrastructuur van De Schakel laat ons spijtig genoeg geen andere keuze. Onmiddellijk tijdens de eerste verkenningsronde van de 99 inzendingen werd de jury getroffen door de zeer hoge kwaliteit van het ingestuurde werk. Heel veel schilderijen laten aansluiting zien bij de grote tendensen die vandaag de dag in de schilderkunst leven, terwijl het zogenaamde vrijetijdsschilderen – en daarmee weze niks kwalijk bedoeld – zo goed als afwezig is gebleken. De wedstrijd realiseert daarmee zijn doelstelling: hij richt zich op jonge, beginnende kunstenaars die in het overgangsstadium zitten tussen een professionele opleiding en dito loopbaan. Na een eerste selectieronde weerhield de jury 26 inzendingen. Een tweede ronde bracht dat aantal terug tot 14 en na enige discussie werd ook dat aantal gereduceerd tot het gewenste aantal 10.


Gevraagd naar hun persoonlijke voorkeur en rangorde kozen de juryleden unaniem voor vier kunstenaars, wat logischerwijze leidde tot de drie laureaten maar ook één eervolle vermelding. Met behulp van een kleine mathematische omzetting van de persoonlijke rangordes verkregen we uiteindelijk een zeer duidelijk beeld van eerste, tweede en derde prijs en eervolle vermelding.

te zetten. Het zijn drie portretten die door hun compositie misschien nog herinneren aan de rijke 17de-eeuwse Hollandse portretkunst, maar door hun eigen dramatiek eerder typeringen van mensen zijn à la Jeroen Bosch. Het zijn directe, persoonlijke toonbeelden en tegelijk metaforische portretten van de universele en multiculturele maatschappij die onze wereld is geworden.

Laureaat van de 14de editie van de Gaverprijs is Tine Colen (°1985) uit Berchem. Haar kleine formaten hebben de jury bekoord omwille van hun meervoudige en zeer gewaagde want precaire evenwichten: tussen een poëtische, abstractlyrische schriftuur en picturale reminiscenties aan de landschapsschilderkunst; tussen een ongelooflijke zin voor beheersing en een althans ogenschijnlijk willekeurige chaos; en tenslotte tussen de zeer beperkte schaal waarop haar picturaal verhaal zich ontwikkelt en het zeer vrije gebruik van de picturale middelen daarbinnen. De jury beveelt graag het schilderij Tumult aan voor opname in het patrimonium van de Stad Waregem.

Het resultaat van de evaluatie van de jury leidde zoals gezegd op een haast organische manier tot de wens tevens een Eervolle Vermelding toe te kennen aan Joke Hansen (°1979) uit Bilzen. In haar grotere doeken brengt Joke Hansen verschillende werelden samen in één enkel beeld. Schijnbaar achteloos (?) neergeschilderde fragmenten van een beladen leefwereld (media- , spektakel- en consumptiemaatschappij) worden samengebracht in composities die voor elk deel de juiste plaats vrijwaren. Vergis u niet, haar composities vallen niet op, doch zijn des te sterker aanwezig. Eenheid en verdeeldheid gaan hier op een boeiende manier een dialoog aan.

De tweede prijs van de Gaverprijs 2012 gaat naar Jan Verbruggen (°1980) uit Brussel. In diens grootste schilderij, Movers and Shakers, waardeerde de jury de wisselwerking van de vele kleine taferelen en het grote geheel. Niet alleen omdat op een innoverende manier wordt omgegaan met de eerder anekdotische tafereeltjes, maar ook omdat zij op een picturaal interessante manier worden neergezet. Hierin refereert hij knipogend aan het modernisme (constructivisme, surrealisme,…) zonder evenwel in een steriel en ongeloofwaardig post-modernisme te vervallen, zeker wat de twee kleinere doeken betreft. De derde laureaat van de Gaverprijs 2012 is de Nederlandse Anne Silverstrand Forest (°1983) uit Utrecht. Zij zond drie monumentale, loshangende doeken in, drie radicale portretten, waaronder Red Self-Portrait. Op een zeer directe, no-nonsense manier, met relatief weinig middelen en een stuitend gebrek aan nuances weet zij drie spannende portretten neer

Voor de juryleden was de confrontatie met het werk van de 99 jonge kunstenaars een waarlijk boeiende ervaring. We hopen dat de weerhouden selectie leerrijk moge zijn voor álle deelnemers en a fortiori nog boeiender moge zijn voor het publiek. Jo Coucke namens de jury 13 december 2011

Jury Gaverprijs 2012 Jo Coucke, Norbert De Dauw, Johan Pas, Cindy Wright, Marc Ruyters


Gaverprijs 2012

Tine Colen Generaal Drubbelstraat 107 2600 Berchem 째 14/08/85, Leuven

Studies Artesis Antwerpen: schilderkunst

prijzen 2011 | prijs laurent Meeus 2011 | prijs Horlait-Dapseus

Paleis in de ochtend 2011, olieverf op doek, 40x50 De toren van Babel 2011, olieverf op doek, 30x40


Tumult 2011, olieverf op doek, 50x60


Tweede prijs

Jan Verbruggen Groot Eiland 74, 1000 Brussel ° 23/12/80, Jette

Studies Sint-Lukas Brussel: MFA Beeldende kunsten

prijzen 2011 | Prijs jonge kunst Brasschaat 11, kunsttriënale 2009 | Unesco Bursuary for Artists program

individuele tetoonstellingen 2011 | Nomad, The Deconstruction of place, ARTELES Creative Centre, Haukijarvi (F) 2011 | Living on A Vertical Plane, 2M3, Brussel 2011 | What’s in a piece of soil?, SECONDroom, Antwerpen 2010 | NOMANDIC projects, European Artists TV, Hällefors (SE) 2009 | LAND. A sense of place, VIENNA INTERANTIONAL APARTMENT, Brussel 2008 | LAND! A sense of place, SEAS, Knokke-Heist

groepstetoonstellingen 2011 | LINE FROM SPACE ORDER, Galerie Fortlaan 17, Gent 2011 | Flemish Artists Project, Ionion Arts Centre, Kefalonia (GR) 2011 | SCULPTURE, Galerie Fortlaan 17, Gent 2010 | BRU-GNT, Galerie Frotlaan 17, Gent 2010 | Moordnoces, Het Wilde Weten, Rotterdam (NL) 2009 | Confrontaciones: Encuentro de posiciones, Instituto Rural de Arte Hoz del Jucar, Albacete (SP) 2009 | Opening project, Secondroom @ Zennestraat 17, Brussel

Pool 9 2000, acryl en olieverf op canvas, 50x70 Day trippers 2010, olieverf op canvas, 60x50


Movers and Shakers 2011, olieverf op canvas, 200x171


Derde prijs

Anne Silverstrand Forest Oudenoord 405, 3513 Utrecht (NL) ° 30/05/83, Alkmaar (NL)

Studies Gerrit Rietveld Academie, afdeling autonoom (onafgewerkt) Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag

groepstetoonstellingen 2011 | Best of Graduates 2011, galerie Ron Mandos, Amsterdam (NL) 2011 | Lichting ‘11, galerie Vonkel, Den Haag (NL) 2011 | Nieuwe Oogst 2011, galerie Bart, Amsterdam (NL) 2011 | Nieuwe Oogst 2011, galerie Bart Kunst in Huis, Nijmegen (NL) 2011 | Wilde Verlangens, Tussenruimte 4, Museumnacht Delft (NL) 2011 | Young & Inspired, galerie Sanaa, Utrecht (NL)

English Man 2010, acryl op doek, 150x150 Red Self-portrait 2010, acryl op doek, 150x140


Dominique 2011, acryl op doek, 215x160


Eervolle vermelding

Joke Hansen Weg naar Diepenbeek 25, 3740 Bilzen ° 19/10/79, Bilzen

Studies Master schilderkunst MAD Faculty Hasselt

groepstetoonstellingen 2011 | Eindejaarstentoonstelling, MAD Faculty, Genk 2011 | LOS, Kasteel, Oud-Rekem 2011 | GYM, Hasselt 2010 | 5th Student Triennial, Istanbul (TR) 2010 | lokaal 01, Antwerpen 2009 | Canvascollectie, Bozar, Brussel 2009 | Zaal BelgiĂŤ, Hasselt

W.O.O.D.S.Y. 2010, olieverf op canvas, 100x130 TV-people 2011, olieverf op canvas, 100x140


Everything is fine in heaven 2011, olieverf op canvas


Selectie Gaverprijs 2012

Samuel Vanderveken

martijn Johan riksen

Frederik De Merodestraat 101 (bus 1) 2800 Mechelen

Mathias Sorionstraat 12 6217 Maastricht

A pair of fresh eyes, 2011 120x160, gemengde techniek

De Verhevene Genezene 180x180, olieverf + spuitbus op doek

Tropical Victory Hymn, 2011 120x160, gemengde techniek

Middenin het weidse groen ontaarde een alledaags tafereel (ochtendgymnastiek) in een schaamteloos visioen 150x150, olieverf + spuitbus op doek

Objective Destroyed, 2011 120x160, gemengde techniek

Dinsdagmiddag 110x150, olieverf + spuitbus op doek nele tas

Mieke Kuijpers

Den Bossche Pad 54 5215 XC Den Bosch (NL) (geen titel) 200x200, acryl op doek (geen titel) 200x200, acryl op doek (geen titel) 200x200, acryl op doek

Frankrijklei 34 2000 Antwerpen Ribbon building A-B VI/Klein Willebroek 34x23, olieverf op doek Ribbon building A-B VIII/Schelle 26x23, olieverf op doek Ribbon building A-B VII/Strombeek-Bever 29x21, olieverf op doek (geen titel)


Tom Poelmans

Koning Albertstraat 54 2547 Lint The New You 145x115 Tom’s Finest 40x30 De Rebel 40x50

geert koekoeckx

Diestsestraat 200 3000 Leuven Oh deer 140x120, olieverf op doek Tribute 120x140, olieverf op doek Flash 100x100, olieverf op doek


Gaverprijs 2012  
Gaverprijs 2012  

Catalogus Gaverprijs 2012

Advertisement