Page 1

TORSDAG 4. NOVEMBER • 2010 9. ÅRGANG • UGE 44

Mandag blev den nye kunstgræsbane o fficielt indviet

Onsdag er der borgermøde om støjplagede boliger

Skole for Voksne, f e j rede forleden 20 år på bagen.

Læs side 3

Læs side 13

Læs side 8

AVISEN I DAG: GODE IDEER 3 • LÆSERDEBAT 6 • KIRKERNE I VANLØSE 12-13 • SPORT 20 • UGENS TV 21 • DET SKER 22-23

Gys i gaden

Der gik mange gys gennem gaden da snesevis af hekse befolkede Jernbane Allé fredag aften. Der var hekse i alle størrelser – alle med store næser, vorter og lange fingre. Der var nemlig Halloween-aften i Vanløse. Se Flere billeder inde i avisen på side 7.

Vi klarer både store og små TRYKSAGER.......

så Ring eller send os en Mail


2

Lokal @viserne.dk

Torsdag 4. November 2010


Lokal@viserne.dk

Torsdag 4. November 2010

Her ses lidt af gruppen foran den største “joke” på statio nen. Ledelinier til brug for de blindes stok, der fører direkte ind i en glasvæg, og ikke hen til trappen.

Kom til fødselsdag i Kræmmerhuset

Gode ideer til bedre adgangsforhold DSB planlægning havde forleden indkaldt til “brugermøde” på Flintholm Station, hvor handicaporganisationer og cyklis-

Så er der fødselsdag i kræmmerhallen Kræmmehuset på Slotsherrensvej 107 med gratis kaffe og kage. Kig forbi – der bli ver udloddet en masse fine præmier på dagen – søndag den 7. november. Der bliver virkelig gang i den i Vanløse Kræmmerhal søndag den 7. november hvor hallen, der også kaldes Kræmmerhuset fylder 1 år. Kræmmerhuset ligger på Slotsherrensvej 107. På 1 års dagen serveres gratis kaffe/kage juice/slik til ungerne , der er naturligvis gratis indgang med lotterinummer og der bliver flere trækninger i løbet af dagen med gavekort , vinpræmier m.m. Alle er velkomne, i får med lethed et par timer til at gå i Kræmmerhuset, der har hjem-

mesiden www.kræmmerhuset.eu. Kræmmerhuset har også fået en café hvor du kan slappe af og købe kaffe, the, kakao, sodavand, kildevand og juice, samt lækkert smørrebrød, toast, pølser, lagkage m.m. Husk at hele KRÆMMERHUSET er fyldt. I stueetagen finder du supertilbud på møbler, tøj og meget andet med op til 70%rabat. Der er åbent hver lørdag-søndag kl. 9.30-16 og altid gratis adgang. JD

Officiel indvielse

Mandag blev de nye kunstgræsbaner i Vanløse så officielt indviet af kulturborgmester Pia Allerslev. De har været endog meget længe undervejs, men nu er de her og klubberne er temmelig gla de for dem.

3

terne skulle komme med tanker/ideér og kritik af adgangsskilte forholdene på Flintholm Station i forbindelse med bus-

plan Flintholm 2013/2018. Der kom virkelig mange gode og kritiske ting frem som, hvis de bliver gennemført, kan bedre

forholdene betydeligt for de handicappede. Nu bliver der arbejdet med oplægget og senere kommer endnu en gennemgang. Når man nu er med til sådan en gennemgang af fejl og mangler kan man ikke lade være med at tænke, at de rådgivere/konsulenter samt bygherrer der har skabt dette virvar, vel nok burde betale for en genopretning, og ikke skatteborgerne engang til!.


4

Lokal @viserne.dk

Torsdag 4. November 2010

Tænkt og skrevet Af Katho

Stillingen besat til anden side!

Sådan lyder det ofte, når en over 50 år får et afslag på en stil ling. For man må ikke sige: ”Du er for gammel. Så vi mener du har mere brug for en skammel”. ”Arbejdsmarkedets løgnagtige grå guld”! Også kaldet ”Skrotbunken”, bliver større og større, selv om der ud fra de værste talerstole, TV, Radio og andre medier samt fra arbejdsgivere og sågar fra visse fag-foreninger væl ter verbalneurotiske påstande om, at der er brug for arbejds duelige men´sker over 50 år på det efterhånden mere og mere komplicerede arbejdsmarked – og det både det offentlige og det private – men til hvad? For de seneste debatter vedr. oven nævnte viser jo noget ganske andet. Hvorfor mon? Er det mon fordi dem under 40/50 er bange for den livserfaring/arbejdserfaring dem over 50 sidder inde med? Er det fordi, der er så meget drøn på arbejdspladserne, at lederne mener, at dem over 50 ikke er i stand til at klare opga verne hurtigt og effektivt nok? Er det fordi dem under 50 har den perverterede holdning, at dem over 50 ikke er i stand til hverken at tænke nye tanker og få ideer til at bruge dem? Eller er det fordi såkaldte ”ansættelsesudvalg” fortrinsvis består af arbejds- og avancementsliderlige under 40 år? I dag hvor både regering, folketing, arbejdsgivere og visse fagforeninger påstår, at der er arbejde nok til dem der vil – som Niels Hausgaard synger – er det jo i dag en løgn af de helt store, eftersom både det private og offentlige arbejds marked fyrer folk ang mads. Det private med den begrun delse, at de kan få arbejdet gjort meget billigere i udlandet. Og det offentlige med at landet er i krise. Hvad det jo sådant set har været de sidste 30 år. Det går da helt ad Lars Løkkehjul til om en 20 – 30 år, hvis aldersgrænsen bliver nedsat tilsvarende. Synd at børnearbej de er blevet forbudt, men det kan en hurtig folketingsbeslut ning da heldigvis hurtigt råde bod på. At være udenfor arbejdsmarkedet er stadigvæk det værst tæn kelige i et samfund, hvor man stadigvæk kun er noget i kraft af det arbejde man har eller havde. Og som det jo er blevet pointeret af flere forskere, forsøger myndighederne gang på gang at skjule det reelle arbejdsløshedstal med velkendte sta tistiske krumspring. Og de tusindvis af overførselsindkomster bliver da heller ikke nævnt af hverken Margrethe eller Lars i deres nytårstale til pøbelen. Men sådanne tal er jo lige så run de og anonyme som burhønseæg. ”Det ikke mere at have arbejdskollegaer, er den stilleste og tommeste ensomhed, jeg nogensinde har oplevet”. Er der mange arbejdsløse, der nævner. Hvordan overleve og hvorfor, og hvad skal man så bruge al den ”frihed” til, og hvad for en slags tåbelig aktivering mon de sender mig ud i. Og hvad kan jeg så bruge det til udover at lave skumfidusspagettimodeller. Skal jeg omskoles til fårepas ser på Færøerne, når nu det er pædagog jeg snart har været i 40 år? Eller skal jeg på førtidspension allerede i en alder af 50, hvor jeg jo reelt har mindst 15 år tilbage på det arbejds marked, der jo desværre ikke findes. Hverken aktivering, omskoling, førtidspension eller efterløn er særlig attraktivt og rækker økonomisk kun til en tredjedel. De hundredevis af returnerede ansøgninger med: ”at stilling en er besat til anden side” beviser til fulde, at flosklerne med at der er hårdt brug for dem over 50 på arbejdsmarkedet, er den fedeste samfundsløgn til dato – endda overgået af at en krig mod Irak var uundgåeligt.

Lær mere om grønne transportvaner Fredag den 5. november kl. 1417 kan du få svar på disse spørgsmål og en masse gode råd, når Energitjenesten København i samarbejde med Miljøpunkt Vanløse kommer med deres mobile kontor på Frode Jakobsens Plads. Her kan du prøve en elcykel, høre om delebiler og andre miljøvenlige transportmuligheder og få gode råd til at forbedre dine vaner i hverdagen. Der er også mange måder at holde ferie på, og her

kan du høre lidt om bæredygtige ferieformer. Med Energitjenestens CO2meter kan du få illustreret dit energiforbrug i forhold til transport, varme og strøm, og sammenligne det med gennemsnittet. Der er også udstillinger, bl.a. om kampagnen ”Bilfri skole” og om børn og cykling. Til børnene er der balloner og sjove idéer til cykellege, og de kan prøve en løbecykel. (red af JD)

arbejdsplads, siger teamleder i Banedanmark Forst Mads Thostrup. Valget af leca betyder også, at beplantningen rundt omkring stationerne får kvælstofforgiftning og dør. Det er heller ikke nødvendigt at benytte så store mængder, og da leca produceres i Danmark, er der ikke fare for at løbe tør, uanset hvor hård vinteren bliver. Og når foråret en gang spirer frem, så kræver lecaen også mindre oprydningsarbejde.

skallerne hængende i vandet, så den ikke blæser væk. Når frosten vender tilbage, fryser lecaen sammen med vandet og udgør igen et skridsikkert underlag.

Skridsikkert alternativ Lecaflagerne på perronen har en kornstørrelse på mellem 2 og 4 millimeter. De får ikke sneen til at tø, men lægger sig oven på sneen, når den om morgenen bliver spredt ud på perronen. På et normalt vinterdøgn er der tøvejr i dagtimerne og frost om natten, og når det begynder at tø, bliver

Leca bliver allerede benyttet til glatførebekæmpelse i flere tyske byer, og Banedanmark har testet produktet på flere stationer med gode resultater til følge.

Mindestund i den mørke tid

træernes og planternes død for at kunne leve op igen til foråret. Den minder os om døden og om det at miste. Den minder os om sorgen. Vi kan ofte være fristede til at fortrænge disse mørke tanker; og samtidig ved vi også at de trænger sig på. Vi ved, at det lindrer lidt at lade dem få plads bare en lille stund. I de senere år er det blevet en almindelig skik at mindes de døde ved på Allehelgensdag at tænde lys på gravene. I mange kirker oplæses navnene på det forløbne års afdøde i sognet. På Vestre Kirkegård holdes der på søndag en andagt ved sognepræst Karen Thanning til minde om de døde, som er mistet i årets løb og stadig savnede. Allehelgens Andagt med lystænding holdes søndag den 7. november kl. 14 på Vestre Kirkegård. SA

Grøn transport. Prøv en elcykel og hør om delebiler på fredag Hvordan kan du få afleveret to børn i hver sin institution og komme på arbejde i Hillerød uden at tage bilen hele vejen og hver dag? Hvor meget CO2 udleder du, når du flyver til Paris i forhold til at tage toget? Hvor langt kan du cykle på 30 minutter?

Lecasten – så du ikke glider på perronerne Vinteren nærmer sig, og med den kommer sneen, kulden og det glatte føre. De to første ting kan Banedanmark ikke gøre noget ved, men når det drejer sig om at forhindre, at togperronerne ender som de rene glidebaner, så går Banedanmark denne vinter over til at benytte leca, der ikke blot er bedre til at holde perronerne skridsikre, men som også er en gevinst rent miljømæssigt. Leca er et keramisk produkt, og det giver en miljømæssig gevinst, når Banedanmark skifter fra et saltholdigt produkt til et keramisk. Det betyder, at der ikke længere udledes kvælstof

Halloween og Allehelgens Dag er sider af den samme mindestund, hvor vi tænder lys i græskar, klæder os ud – og mindes dem, der døde i årets løb. Der har været gang i salget af græskar, levende lys og remedier til udklædning. For den amerikanske tradition med at fejre halloween – alle helgens aften – har fået godt fodfæste her i landet. Årstiden med mørke, regn og kulde indbyder dog også til at tænde de levende lys og hygge indendørs. November er jo som forfatteren Henrik Nordbrandt så fint har udtrykt det - årets længste måned. I den danske folkekirke er 1. november tidspunktet for Alle Helgens Dag, men aftenen inden -, i søndags - hvor vi udhuler græskar og sætter lys i dem,

under glatførebekæmpelsen på perronerne. Tidligere udledte Banedanmark i løbet af en vinter i gennemsnit 400 ton kvælstof, nu er målsætningen, at det tal udskiftes med et rundt 0. Det er samtidig en løsning, der falder godt i tråd med Banedanmarks miljøstrategi. - Vi skal forfølge de grønne målsætninger, hvor det giver økonomisk god fornuft. Det gør det her, hvor vi får en løsning, der både er mere effektiv, billigere og bedre for miljøet. Jernbanen er en miljøvenlig transportform, og det skal naturligvis også afspejle sig hos os, der har jernbanen som

mens børnene går udklædte ud og rasler ligesom til fastelavn, er Alle Helgens Aften. At aftenen – Halloween - og dagen, hvor vi mindes dem, vi mistede i det forløbne år, faktisk også er en gammel dansk tradition – under navnet Alle Helgens Dag – tænker færre måske på. Og det er i den forbindelse tankevækkende, at der kun holdes én særlig Alle Helgens Dag andagt i København, nemlig på Vestre Kirkegård på søndag kl. 14. I gammel katolsk tid var Alle Helgens Dag til minde om kristne helgener og martyrer. Det hang sammen med, at selvom man noterede de hellige mænd og kvinder på forskellige af årets dage, var der efterhånden ikke dage nok til at få alle med. Derfor lavede man denne "eks-

tra" dag, ligesom man efter reformationen indførte St. Bededag, der samlede en række løse helligdage til en ”bededag”. I Danmark lå Alle Helgens Dag frem til 1770 altid den 1. november, og det gør den stadig i den katolske kirke. Nu rykker Alle Helgens Dag – og det er på søndag den 7. november, at der holdes Alle Helgensdag gudstjenester. I gamle dage var den mørke tid også tiden for fortællinger og for håndarbejde, når alle samledes i “bindestuerne” for at strikke strømper, når nu høsten var i hus, og der ikke var så meget at lave udendørs. Medlem af meningsrådet I Johannes Døbers Kirke, Lise Damkjær, siger om Alle Helgensdag: - Den mørke tid er jo egentlig

- Når man træder på lecaen, giver det en knasende lyd, så passagererne bliver også ”advaret” om, at der alligevel skal trædes forsigtigt, når de går ned på perronen. Den brungrå farve er også med til visuelt at signalere, at her skal der passes på, siger Mads Thostrup.

(red af JD)


Lokal@viserne.dk

Torsdag 4. November 2010

Varm Fairtrade kaffe på en råkold dag i Vanløse Fair kaffe. Mere end 70 vanløseborgere valgte at stoppe op på Jernbane Allé og få en gratis kop velsmagende fairtrade kaffe t i l b e redt af barista Eigil Christensen fra Coffee D reams. Arrangementet var et samarbejdsprojekt mellem Arbejdernes Lands-bank og Miljøpunkt Vanløse og var en del af den landsdækkende fairtrade kaffepause. Udover god kaffe var der tid til en miljøsnak med Dorte Grastrup-Hansen fra miljøpunktet, som også uddelte folderen Guide til grønne indkøb i Vanløse og en trolley coin med miljømærker. Arbejdernes Landsbank havde en kaffekonkurrence. Her blev Eva Hansen vinder af en kaffemølle fra Coffee Dreams og fairtrade kaffebønner. Fakta om fairtrade: Fairtrade er en international mærkningsordning. Målet er gennem handel at forbedre arbejds- og levevilkår for nogle af verdens fattigste bønder. Fairtrade-mærket er din garanti for at bønderne får en fair pris

Sjov med klovne Mandag havde Katrinedal Skole besøg af Cirkuskanonen og det gav et sjovt og farverigt break i den almindelige skoledag. Cirkuskanonen er en hel dag med cirkus på skoleskemaet med fem professionelle nycirkusartister fra Danmarks førende nycirkuskompagnier Cikaros og TinCanCompany. Dagen består af en festlig invasion i klasseværelset om morgenen, hvor artisterne overrasker børnene med en lille forestilling i deres klasseværelse - derefter går turen til gymnastiksalen og 1? times workshop i nycirkusdiscipliner, og som afslutning på dagen viser artisterne deres egen forestilling for hele skolen. Onsdag var cirkuskanonen på Hyltebjerg Skole. JD

Mange lagde vejen forbi da, Arbejdernes Landsbank og Miljøpunkt Vanløse bød på kaffe, der er produceret på en fair og miljømæssig ok måde. for deres arbejde og at der tages miljøhensyn i produktionen. Du kan læse mere om Fairtrade Danmark på www.fairtrade-

market.dk og om selve fairtrademærket på www.forbrugerkemi.dk. (red af JD)

5


6

Lokal @viserne.dk

Torsdag 4. November 2010

Læserbrev: Hundeterror på Damhusengen Vi vil gerne rette en stor tak til de behjertede personer, som hjalp vores stakkels kat (som vi desværre mistede) til dyrlæge den 22.10.10, efter at den var blevet overfaldet af to airedaleterrier på Damhusengen. Det er prisværdigt, at nogle ulejligheder sig med at tage sig af et nødstedt dyr. Til gengæld må den kvindelige

Læserbrev: om daginstitutioner Der er mange sten som skal vendes, for at lave en ordentlig beslutning om fremtidens daginstitutioner. Københavns politikere skal nu diskutere hvordan pengene skal fordeles mellem institutionerne fremover. Vi vil gerne opfordre til at vende nogle flere sten før beslutningen tages. Første sten er at gøre det bedst mulige for børnene. Det handler om at børn i København ikke kun skal passes, men også udvikles i institutionerne. Det handler om at skabe de nye generationer af Københavns befolkning. Anden sten handler om mangfoldighed. København er et

levende bevis på at livet er sjovere når det er forskelligt. Mennesker i København er forskellige, og det er børn også. Derfor skal der også være mulighed for forskelligt institutionsliv. Det er i København i høj grad sket ved forskellige størrelser af institutioner og en blanding af hvordan institutionerne styres. Tredje sten er solidaritet. At vi sikrer at børn med særlige behov får mulighed for at udfolde sig og udvikle sig i samspil med og i nogen tilfælde på trods af de vilkår de har. Fjerde sten handler om at styre området ordentligt. At undgå unødig administration, unødig

Danmark er et godt land, hvor vi nærer tillid til vores medborgere og kan følge os trygge, når vi færdes på gader og stræder. Også selvom det er midt om natten. Men sådan er det ikke i ghettoerne, selvom de ligger i

Danmark. Det hverken kan eller vil jeg som konservativ acceptere. Jeg vil have trygheden tilbage. Derfor mener jeg, at vi skal sætte hårdt mod hårdt. Hvis de bander, der hersker i ghettoerne, bruger barske metoder, skal de også mødes med barske metoder af de offentlige myndigheder – ikke af blødsøden pædagogik.

arbejde, så de kan bidrage til det samfund, de bor i. Helt konkret skal det ske ved at placere jobcentre midt i ghettoerne og ved at stramme kravene til kontantshjælpsmodtagere. For det tredje skal ghettoerne gøres mere attraktive at bo i ved at nedrive udvalgte boligblokke, renovere andre og ændre infrastrukturen i dem.

Derfor sætter jeg stor pris på den ambitiøse ghetto-plan, som regeringen fremlagde i denne uge. Planen går på flere ben. Jeg vil fremhæve tre. For det første skal der bedre balance i beboersammensætningen, hvilket bl.a. skal sikres ved, at nytilkomne flygtninge ikke bosætter sig i ghettoerne. For det andet skal flere beboere i ghettoerne i

Det er godt for de mange fredelige beboere i de københavnske ghettoer, at regeringen nu vil føre ghettoerne tilbage til samfundet. Det er også godt for samfundet, at der gøres op med ghettodannelsen, så vi som borgere kan færdes trygt og sikkert i hele landet. Af Helle Sjelle, MF (K)

Svar til beboerne på Grøndalsvænge Allé Svar på artikel om Grøndalsvænge Allé i Lokalavisen Vanløse den 28. oktober Lokalavisen citerer den 28/10 et åbent brev fra formanden for Vejforeningen Grøndalsvænge Allé, Henrik Jørgensen, til teknik- og miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard. Som fagligt ansvarlig vil jeg gerne svare på beskyldningerne om bl.a. magtarrogance. Målet med trafiksaneringen af Grøndalsvænge Allé har ikke ændret sig. Det har hele tiden været at undgå unødig gennemkørsel og at dæmpe hastigheden. Der har imidlertid været misforståelser i processen, og kommunikationen har ikke været god nok - heller ikke fra forvaltningens side, og det beklager jeg. Efter forsøget med en vejspærring midt på Grøndalsvænge Allé afholdt vi derfor et møde med alle interesserede beboere i

området den 10. juni. På baggrund af mødet og de rigtig mange input vi har fået, har forvaltningen lavet et forslag til trafiksanering med bl.a. en nedsættelse af hastigheden til 40 km/t, vejbump og en minirundkørsel. Forvaltningen lytter til beboerne og har indarbejdet alle de forslag, det trafikfagligt har været muligt, f.eks. at lukke den østlige overkørsel fra Grøndalsvænge Allé mod Hillerødgade. Vi besvarer også alle de henvendelser vi får. Men det er ikke ensbetydende med, at vi kan efterkomme alle ønsker. Vi har ingen trafikal begrundelse for at nedsætte hastigheden til 30 km/t, som Henrik Jørgensen ønsker, da der er tale om en kommunal fordelingsvej uden politiregistrerede uheld i vores seneste opgørelsesperiode 2005-09. Men vi kan og vil nedsætte hastigheden til 40 km/t. Og vi vil opsætte vejbump, der passer til denne hastighed, og som er godkendt ift. vejreglerne - det er imidlertid

snor. Børn og mindre dyr er i stor fare, når uansvarlige hundeejere lader deres hunde løbe frit omkring. Denne gang gik det ud over vores kat. Hvem/hvad bliver det næste offer? Familien Jørgensen/Andersen (Adr. af bekendt af redaktionen)

Læserbrev: Nye tider på Rødkilde Skole kontrol og unødige handleplaner. Alle kræfter skal rettes mod hovedopgaven, at give Københavns børn den bedst mulige opvækst. Al styring skal tilrettelægges så det bakker op om dette. Det undrer os at Københavns politikere vil lave en nye fordelingsmodel hvor de kun tager hensyn til en enkelt side, nemlig hvordan fordelingen passer sammen med den nye klyngemodel for institutionerne. Københavns børns fremtid bør hvile på alle sten, ikke kun den der tilfældigvis er mest aktuel for politikerne. På vegne af forældrene i bestyrelsen for Børnehuset Frederiksholm

Ghettoerne tilbage til samfundet I København findes der 10 ghettoer, hvor der ikke ligefrem hersker normale, danske tilstande. Der bor mere end 50 pct. indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, over 40 pct. af de 18-64-årige beboere er hverken i arbejde eller uddannelse, og der bor langt flere dømte kriminelle end i resten af landet. I ghettoerne sætter nogle skrupelløse kriminelle dagsordenen, og dagens ret er overfald, vold og utryghed.

ejer af de to hunde have en meget grim smag i munden, når hun på den måde lader sine ”udyr” løbe frit omkring på Engen, og så specielt når hun ikke har evne eller vilje til at kontrollere og kalde hundene til sig. Hun har måske heller ikke bemærket, at det slet ikke er lovligt at lade sine hunde løbe omkring på boldbanerne uden

ikke den type bump, Henrik Jørgensen ønsker. Teknik- og Miljøforvaltningen er vejmyndighed og har ansvaret og kompetencen. Forvaltningen mener, at det er den rigtige løsning, der nu er i partshøring hos den berørte grundejer ved minirundkørslen, som er Haveboligforeningen Grøndalsvænge Allé. Projektet er desuden blevet sendt til orientering til samtlige beboere i området. Vi ser frem til, at den endelige trafiksanering bliver etableret, så Grøndalsvænge Allé kan slippe for den unødige gennemkørsel og hastigheden kan blive sat ned. Af områdechef Steffen Rasmussen, Center for Trafik, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune.

Som medlemmer af Skolebestyrelsen på Rødkilde Skole har vi lyst til at gøre alle i lokalområdet opmærksomme på, at det er forandringernes tid på vores skole. Vi har fået en både ny og erfaren skoleleder, Anders Busk, der allerede siden sin opstart efter sommerferien har pustet nyt liv og engagement i stedet. Med ham som leder kommer Rødkilde Skole uden tvivl til at markere sig stærkt i fremtiden. Vi har desuden fået en ny Skolebestyrelse. Den nye formand er Ivar Tønnesen, der allerede har 4 års erfaring i bestyrelsen, og som også er meget aktiv i Skole & Forældre. Desuden er vi syv helt nye med-

lemmer af bestyrelsen, der med vidt forskellige uddannelses- og erhvervsmæssige baggrunde har stort mod på at skabe en stærk skole for områdets børn. Vi tror på Folkeskolen, og vil have den til at fungere. Til trods for at den kommunale økonomi giver os vanskelige betingelser. Et vigtigt middel hertil er engagement og tid. Ikke bare fra lærerne og skoleledelsen, men også fra os forældre. Det kan være ved at arrangere den årlige festdag, ved at administrere vores fantastiske lejrskole i Karrebæk, eller ved at deltage i kontaktforældregrupper og udvalg, der engagerer sig i forskellige aspekter af skolens virke. Desuden mener vi, at forældrenes daglige opbakning og interesse har en stærkt afsmit-

tende effekt på elevernes indstilling til undervisningen og vores skole. I den kommende tid vil Skolebestyrelsen mødes med alle skolens kontaktforældre, hvor vi håber at få en konstruktiv dialog om elevernes trivsel og forældrenes oplevelse af skolen. Desuden har vi har afsat en ekstra mødedag, hvor fremtidens Rødkilde Skole er på dagsordnen. Nogle af idéerne kunne være et bedre skolegårdsmiljø for de store elever, større fokus på vikardækning, udskoling og udfordrende undervisning for de bogligt stærke elever. Velkommen til de nye tider – til både nuværende og kommende forældre!

Jeg er vred på Københavns Kommune I dag har jeg været nede på mit fritidshjem og sige farvel til Luna. Luna var indtil i dag souchef på mit fritidshjem, Kirkebjerg Fritidshjem, men fordi Københavns Kommune skal spare penge, er der ikke længere råd til at have Luna ansat. Derfor har Luna nu været nødt til at finde et nyt job, ikke fordi hun gerne ville væk fra os, men fordi kommunen skal spare penge og derfor har fritidshjem-

mene ikke længere råd til at have så mange voksne ansat. Det er nu ikke fordi der ligefrem er mange voksne til at passe alle os børn. Kommunen har allerede sparet rigtig meget på børnepasningen, og det kan vi godt mærke. Men jeg er bare rigtig ked af det. Luna er en virkelig sød og god voksen, som alle børnene rigtig godt kan lide. Nu er der nogle andre børn, der får glæde af Luna. Godt for dem og rigtig, rigtig ærgerligt for os på

Kirkebjerg Frit. Jeg synes bare, at I politikere skal vide, at hver gang I gør noget for at spare penge på børneområdet, er der nogle børn der kan mærke det og bliver kede af det. Det synes jeg I skal tænke over. Måske har I også selv nogle børn, der bliver kede af det? Med venlig hilsen David, 7 år Flinterupvej 4, 2720 Vanløse

Anna Mee Allerslev ny borgmester Nyhed. Radikale Venstre har valgt afløseren for Klaus Bondam, der fratræder med udgangen af året. En samlet gruppe har sent mandag aften valgt Anna Mee Allerslev, som ny Beskæftigelses- og Integrationsborgmester. Den radikale gruppe tæller mange kvalificerede kandidater og ikke mindst på den baggrund er Anna Mee Allerslev lykkelig for valget og ydmyg overfor tilliden og det store arbejde, som venter forude. ”Jeg glæder mig til samarbejdet med Beskæftigelsesog Integrationsforvaltningen, hvor de store linier heldigvis allerede

er stukket ud med det gode arbejde, som Klaus Bondam har stået i spidsen for det sidste år”, siger Anna Mee Allerslev.Den radikale gruppeformand Manu Sareen ser frem til at arbejde sammen med den nye Beskæftigelses- og Integrationsborgmester: ”Vi har stået med det luksusproblem, at alle har sit at byde ind med og kan udfylde rollen, men jeg er rigtig glad for, at Anna Mee Allerslev vil have fokus på, hvad der er godt for København og Radikale Venstre. Med Anna Mee Allerslev har vi fået en borgmester, som har en klar vision for området og er vellidt af de andre på rådhuset”, slutter Manu Sareen.

Klaus Bondam glæder sig til at byde sin partifælle velkommen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. - Jeg vil ønske Anna Allerslev stort tillykke med posten. Jeg kender hende som et aktivt og engageret menneske, som brænder for Radikal politik. Jeg er sikker på, at Anna vil overtage borgmesterposten med engagement, seriøsitet og ydmyghed. - Anna har arbejdet i KL, bl.a. med beskæftigelsesområdet og har også gjort sig bemærket som formand for DJØF Studerende. Hun kender en del til beskæftigelsesområdet og er en meget kvalificeret kandidat, selv om hun er ny på rådhuset.


Lokal@viserne.dk

Torsdag 4. November 2010

7

Krystalnat markeres også i Vanløse

Gys i gaden

Krystalnatten bliver igen i år markeret i Vanløse. 9. november er datoen for den berygtede krystalnat, som de tyske nazister udløste over Tysklands jødiske befolkning i 1938. Hvad betyder dette i historisk lys og for os danskere i 2010, bl.a. kampen mod fremmedhad og diskrimination? Dette vil tre talere søge at belyse i et torvemøde på Vanløse Torv tirsdag den 9. november kl. 16.00

Krystalnatten markeres også i Vanløse, tirsdag den 9. novem ber kl. 16 bl.a. med tale af Robert Refby, Enhedslisten.

Talerne er Yildiz Akdogan, MF for Socialdemokraterne, Dorte Skovgård, folketingskandidat for SF, og Robert Refby, der repræsenterer Enhedslisten. Der er fakkelvagt ved mødet. Efter mødet er der mulighed for at tilslutte sig aktiviteterne i Indre By, hvor der er et arrangement kl 17. Arrangører er de tre partier i Vanløse, Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten. JD

Christine Feldthaus samler ind for Dansk Flygtningehjælp i Vanløse Indsamling. Søndag den 14. november står kendte klar til at gå fra dør til dør, for at samle ind til verdens flygtninge. Det sker i forbindelse med Dansk Flygtningehjælps årlige landsindsamling.

Der gik et gys gennem Jernbane Allé fredag aften hvor dusinvis af hekse i alle størrelse, nogle med bloddryppende lange fingre befolkede gaden. Aldrig har der været så mange hekse med vorter og krumme næser i Vanløse. De var overalt – hvor de drak deres væmmelige, vederstyggelige heksedrik. Folk kom virkelig ud af hullerne på Halloween-aften i Vanløse – familier, bedsteforældre, babyer.

De var der alle sammen. På et tidspunkt var der nærmest sort af mennesker i området omkring Frk svendsen, Thea, Arbejdernes Landsbank og Mogens Larsen, hvor uhyggelige lyde spredte sig med vindens hast, mens måbende unger stod og lyttede. Tryllehaven var der også med et uhyggeligt optog, der fik det til at løbe rislende nedad ryggen. Og fra alle boder og stader var der varm græskarsuppe, kaf-

fe, vafler, popcorn og så selvfølgelig slagter Steens gode pølser som lynhurtigt fik ben at gå på. Allerede da slagterne tændte op under grillen var der kø ned til Jydeholmen. Her er nogle af de mange udklædte og ikke udklædte aktører, der fik aftenen til at blive et godt gys. Penge til aftenen er bl.a. kommet ind via Vanløse Lokaludvalg og butikkerne selv. JD

Til trods for sin travle hverdag har Christine Feldthaus fra Vanløse valgt at gøre en personlig indsats for Dansk Flygtningehjælps landsindsamling og meldt sig som indsamler. Søndag den 14. november har hun afsat tre timer til at være ude med en indsamlingsbøsse for at banke på døre, og skaffe nødhjælp til verdens flygtninge. - Det er utroligt inspirerende at møde mennesker, der i deres hverdag har travlt med mange gøremål, men som alligevel finder tid til at afsætte tre timer af deres tid på at samle ind til flygtninge, der er i nød. Det viser jo bare at uanset hvem man er,

kan man sagtens finde plads i sit skema til at stille op som indsamler, når der samles ind til verdens flygtninge. Vi har behov for så mange hænder som vi kan få, og vi håber, at Christine Feldthaus, som indsamler kan være med til at smitte af på andre i Vanløse, siger Freddy Christiansen, der er lokal koordinator i Vanløse. Mangler stadig indsamlere Det betyder at hvis/når der søndag d. 14. november bliver banket på din dør kan det måske være Christine Feldthaus, der

kommer forbi med en indsamlingsbøsse. - Da jeg blev opfordret til at være indsamler, var jeg ikke spor i tvivl om, at jeg ville være med til at støtte denne gode sag. Hvis min deltagelse kan være med til at skabe opmærksomhed omkring landsindsamlingen og inspirere andre i Vanløse til at komme ud med indsamlingsbøsserne, vil det være det hele værd. Jeg håber, at Vanløse vil være med til at støtte op omkring indsamlingen, så vi sammen kan samle et godt beløb ind til flygtninge, siger Christine Feldthaus. Gennemsnitlig kommer der 1000 kr. i hver indsamlingsbøsse og sidste år samlede Dansk Flygtningehjælp 15 mio. kr. ind. Der mangler stadig indsamlere. Har du lyst til at melde dig som indsamler og gøre en stor forskel, så kontakt din lokale koordinator Freddy Christiansen på 40 15 45 95 eller på www.flygtning.dk.


8

Lokal @viserne.dk

Torsdag 4. November 2010

En lille men vågen skole

En af de mange fag der tilbydes på skolen er EDB og internet. Her er lærer Annette i gang med under visningen på skolen der er åben for alle med psykiske lidelser. Lille Skole for voksne fejrede sine første tyve år i fredags med lagkage, lækker snacks og taler. Skolen, der er Københavns største og ældste skole for mennesker med psykiske lidelser, ligger på Skalbakken 17 i Vanløse og her har man, som sagt, haft undervisning og samvær i tyve år nu. Fag som motion, afspænding, EDB, tegning, psykologi, dansk, fransk, sang og musik er på skemaet på den skole, der er åben for alle med psykiske, sociale eller eksistentielle problemer.

- Du kan bare komme og melde dig til, fortæller en af lærerne, Annette, men mange bliver henvist fra forskellige steder. Det er en skole for voksne, og d.v.s. at man skal være min. 18 år for at kunne være med. - Undervisningen foregår i trygge rammer på små hold og formålet er at give deltagerne et berigende og positivt undervisningstilbud. Der er som sagt rigtigt mange muligheder at vælge imellem på Lille skole for Voksne, og selv-

om den ligger i Vanløse er den for alle københavnere. Om sommeren foregår der forskellige aktiviteter. Sidste sommer var der f.eks. workshops. Men se mere på skolens hjemmeside på www.lsfv.dk eller ring og få en snak med en lærer på tlf. 38 79 99 24. Flere busser, bl.a. linje 12, 13 og 14 kører lige til skolen, hvis nærmeste S-togs stationer er Jyllingevej Station og Vanløse Station. JD


Torsdag 4. November 2010

Lokal@viserne.dk

9


10

Lokal @viserne.dk

Torsdag 4. November 2010


Torsdag 4. November 2010

Lokal@viserne.dk

11


Lokal@viserne.dk

Kan du høre, hvad du selv tænker ?

13

mellem 200 og 500 dødsfald hvert år relateres til følgesygdomme pga. vejstøj. - Der er simpelthen akut behov for handling i form af støjdæmpende foranstaltninger, mere ambitiøse miljøkrav til trafikken og ikke mindst en generel dæmpning af mængden af den motoriserede vejtrafik i boligområderne, siger Kåre PressKristensen fra Vanløse Lokaludvalg.

Store dele af Vanløses boliger er plaget af støj – også støj, der ligger udover grænseværdien. Kom til borgermøde onsdag den 10. november i Kulturstationen om kommunens støjhandlingsplan. På mødet er det også muligt at komme med direkte input til lokaludvalgets høringssvar til støjhandlingsplanen og debattere støjreduktioner med kommunens embedsmænd. Arrangementet er gratis. Starter kl. 19. Borgermøde. Debatmøde onsdag den 10. november kl. 19-21 om støjhandlingsplanen, der også kan b e r ø re dig. Ifølge kommunens seneste støjkortlægning er næsten 50 % af

Lokale Kirketider Adventskirken Søn 7.11 kl 10.30 L H Østergaard Frikirken Betlehem Søn 7.11 kl 10.30 A J Nielsen Grøndalskirken Søn 7.11 kl 10.30 T Jeppesen Hyltebjerg Kirke Søn 7.11 kl 10.30 A Labrance + Kl 17 F Vejlgaard Vanløse Kirke Søn 7.11 kl 10.30 A Søager Ansgarkirken Søn 7.11 kl 10.30 B Knudsen Bellahøj Kirke Søn 7.11 kl 10 P M Jensen/R V Hansen Brønshøj Kirke Søn 7.11 kl 10 K A Woll + Kl 16.30 kirkens præster Emdrup Kirke Søn 7.11 kl 10.30 J Fonsdal + J V Olsen Grundtvigskirke Søn 7.11 kl

boligerne i Vanløse udsat for trafikstøj, der ligger over den vejledende grænseværdi på 58 dB. Og næsten 25 % af boligerne er endda så stærkt støjplagede, at det som udgangspunkt ikke ville være lovligt at opføre nye boliger på disse steder.

Borgere, som i længere tid belastes af trafikstøj, har risiko for stressreaktioner, der kan føre til søvnbesvær, hjertekarsygdomme og dødsfald. Endelig forringer støjen borgernes velfærd og trivsel i hverdagen. Ifølge Miljøstyrelsen kan

Kommunens støjhandlingsplan er netop sendt i høring. I den anledning inviterer Vanløse Lokaludvalg borgere i Vanløse og Grøndal til debatmøde om støjhandlingsplanen. På mødet er det også muligt at komme med direkte input til lokaludvalgets høringssvar til støjhandlingsplanen og debattere støjreduktioner med kommunens embedsmænd. Debatmødet afholdes i Kulturstation Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, onsdag d. 10. november kl. 19.0021.00. Arrangementet er gratis.

Ensemble blander nyt og gammelt Koncert. Koncert med Ensemble Felix i Vanløse Kirke 10. november kl. 19.30. Gratis adgang. Ensemble Felix, som ofte optræder i Vanløse Kirke, vil den 10. november præsentere ikke mindre end tre uropførelser af musik, som er komponeret direkte til ensemblet af yngre danske komponister: ”Slomp” (2010) af Jexper Holmen (f. 1971) er inspireret af den trøstesløse asteroide af samme navn i tegneserien De Tusinde Planeters Imperium. Slomps oprindelige beboere er forstenede og står over hele asteroidens overflade som bizarre klipper med grædende ansigter, mens de uendelig langsomt synker ned i undergrunden. Morten Poulsens (f. 1973)”Petite Symphonie” (2010) i tre satser og Thomas Hjort Jensens (f. 1973) ”Fire Miniaturer” (2010) arbejder inden for et mere traditionelt tonesprog; førstnævnet især i forlængelse af den centraleuropæiske tradition, mens sidstnævnte fortrinsvis læner sig op ad det amerikanske klangunivers. Programmet byder også på lidt ældre værker: Jean-Baptiste Lullys (1632-87) suite fra ”Le Bourgeois Gentilhomme” (1670) består af musik, som oprindeligt akkompagnerede en ballet med satiriske indslag af talt dialog, forfattet af Moliére til Ludvig den 14. Ensemblet opfører endvidere Richard Wagners ”Siegfried Idyll”, skrevet i 1869 til Wagners anden hustru Cosima, efter at hun havde født deres søn Siegfried. Endelig spiller Ensemble Felix også Thomas Hjort Jensens ”Vinterelegi”, uropført af ensemblet i februar 2007, i hvilket J.P.E. Hartmanns melodi til Ingemanns ”i sne står urt og busk i skjul” væver sig ind og ud imellem de frostklare klange.


14

Lokal @viserne.dk

Torsdag 4. November 2010


Torsdag 4. November 2010

Lokal@viserne.dk

15


16

Lokal @viserne.dk

Torsdag 4. November 2010

Fotografier med sans for detaljen Udstilling. Fredag den 5. november er der fernisering kl. 16.30 på en ny udstilling i Kulturstationen. Det er Bjørn Hermes, der udstiller sine fotografier.

Hækkeløb Det er ikke alle steder, at haveog grundejere sørger for at holde fortovet rent, ryddet og farbart. Som her på Grøndals Parkvej, hvor hækken har fået lov til at gro lige lovligt meget. Det kan være til gene bl.a. for blinde og

svagtseende, som i forvejen har mange problemer med væltede cykler og barnevogne, der spærrer vejene. Vi kan kun opfordre til at rydde fortovene. Der er faktisk regler for det og i værste fald kan kommunen gribe ind og få arbejdet lavet. Husk i øvrigt også at rydde fortovet for sne når den tid kommer. JD

Han fortæller om sig selv: -37 år har jeg arbejdet for og sammen med mange forskellige Kunstnere. Først teater 2-3 år, så film og fjernsyn i mange gode og travle år, dernæst fulgte nogle mangfoldige år med meget forskellige kunstprojekter. De seneste 10 år har musikken været i højsædet, med alt hvad det har indebåret. - Jeg har tidligere været ret aktiv i Vanløse, i starten på Linders-

Bjørn Hermes holder fernisering på sin udstilling i Kulturstationen fredag den 5. november kl. 16.30: Her udstiller han fotografier med sans for den lille detalje.

Hun sætter farver på Vanløse Onsdag den 10. november har Vanløse Lokalhistoriske forening en spændende aften i selskab med billedkunstner Jonna Pedersen, der fortæller om sine bymalerier bl.a. fra Vanløse. Det sker i Kulturstationen kl. 19 Her fortæller Jonna Pedersen om, hvordan hun fascineres og inspireres af byen og dens facader til at skabe sine malerier. Inspirationen til at skabe bylandskaber begyndte efter hendes studietur til storbyen New York i 2005. Kom og hør om den kunstneriske proces, og hvordan hendes syn på byen har ændret sig siden da, og hvorfor dette emne optager hende så meget, at det endda har ført til et "portræt" af

vold først i 90-erne, hvor jeg stor bag "Musikinitiativet", hvor jeg arrangerede nogle koncerter. Senere startede jeg den nu efterhånden faste tradition med fastelavnsarrangement i bydelen. (Jeg var i 90-erne ansat i Karneval i København som kunstnerisk leder, men syntes at vi skulle fejre den nordiske pandang til brasiliansk karneval i Danmark) - Jeg var også aktiv omkring Kulturbyåret 1996 i Vanløse. Nu arbejder jeg som fotograf og som koncertproducent i kulturinstitutionen Karavane. - I mine fotografier undersøger jeg den lille detalje - den lille fortælling. Det som normalt opleves som ubetydelig eller undselig. Betydningen af det lille i det store. (red af JD) Jyllingevej. For nylig udkom bogen ”Dokumentar – Jonna Pedersen Maleri 2006-2010” af kunstanmelder ved Politiken og kunsthistorier Trine Ross samt kunsthistoriker Bente Jensen. Bogen indeholder mange eksempler på steder fra Vanløse, som Jonna Pedersen har dokumenteret. Det vil være muligt at erhverve bogen på mødet. Alle er velkommen og der er gratis adgang til arrangementet. JD

Jonna Pedersen maler byen, bl.a. Vanløses hverdag. Kom og hør om hende og hendes kunstneriske liv og tanker ons dag den 10. november kl. 19 i Kulturstationen. Der er gratis adgang

POLITI rapporten Anholdt indbrudstyv/Hillerødgade. Torsdag den 28. oktober kl 10.53 bemærkede en polititjenestemand i sin fritid en 17-årig mand, som bar på en stor rygsæk på Hillerødgade. Den unge mand forsvandt ind bag et hus for umiddelbart efter at komme ud af hoveddøren. Politimanden kontaktede den 17-årige, som erkendte, at have forøvet indbrud på adressen. Stor aktion. Politi og Skat havde en stor aktion torsdag hvor de simpelthen omringede hele bebyggelsen Tingbjerg for at finde frem til ulovligt indregistrerede biler og for at tjekke biler i området i det hele taget. Aktionen involverede 25 motorcykel-betjente, seks betjente fra det lokale politi og ni folk fra SKAT. Aktionen varede fra kl. 06-10, hvor seks biler blev beslaglagt og der blev uddelt 90 bøder for diverse forseelser. Tricktyveri. En kvinde, der bor på A.F. Beyersvej var mandag i sidste uge ude for en tricktyv. Under dække af at komme fra hjemmehjælpen, fik en kvinde på ca. 18 år adgang til hjemmet. Der var muligvis en medkompagnon. Den unge tricktyv har følgende signalement: 165 cm. høj, mørkhåret og iført sort tøj. Hvis du observerer folk, der har en mistænkelig adfærd er du velkommen til at ringe til politiet på tlf 33 14 14 48.

annoncer 3879 3400


Lokal@viserne.dk

Torsdag 4. November 2010

Mindre kriminalitet i København

Fødselsdag for Heerup med sang og lagkage Fødselsdag. Heerup Museets Venner inviterer på sang, lagkage og kaffe torsdag d. 4. november 2010 kl. 190021.00. Tilmelding til Heeru p Museum. Pris 30 kr. Gratis for medlemmer På en helt almindelig torsdag fejrer Heerup Museets venner Henry Heerups 104 års fødselsdag på Heerup Museum. Et udvalg af hans mange livsbekræftende værker i den aktuelle udstilling ”Kimer i klokker” udgør den perfekte ramme for en farverig fødselsdagsfest. I anledningen af fødselsdagen inviteres til en anderledes stemningsfuld aften i selskab med Heerups værker og Hendriksholm Kirkes Kor. Der vil være rig mulighed for at se værkerne i aftenlys og dele kærligheden til kunsten, musikken og Heerup naturligvis. Hendriksholm Kirkes Kor vil synge en række klokkesange og salmer for os. Udstillingen tematiserer netop klokkens rigdom på lyd, form og historie, og helt i Heerups ånd ringer de mange klokker ind til en aften fyldt med skønsang og eventyrlige fortællinger. Dynamisk kammerkor Hendriksholm Kirkes Kor møder talstærkt op med et dynamisk kammerkor på højt teknisk og musikalsk niveau. De har rejst over det meste af Danmark og i Tyskland, Norge, Sverige, Holland, Tjekkiet og Polen. Med det 30 mand store ensemb-

le garanterer vi en fantastisk aften med et korrepertoire som er særligt udvalgt i forhold til de udstillede værker, Heerup og fødselsdagen. Blandt de udvalgte sange vil også være Heerups egen sang ”Klokken”, som findes i Fløjtehuggas Billedbog. Korets dirigent Karin Schmidt Andersen vil undervejs binde sangene sammen til en helhed omkring klokker, Heerup og musikkens natur og således åbne vores øjne og ører for nye og spændende oplevelser.

Faldende kriminalitet. Der er gode nyheder når det gælder kriminaliteten i København. Det går helt klart i den rigtige retning. Der var i første halvdel af 2010 10 pct. færre anmeldelser af vold, 40 pct. færre anmeldelser af røveri mod personer og anmeldelser af overtrædelse af våbenloven er faldet med mellem 30 og 50 pct. Politiets opgørelse af den personfarlige kriminalitet i København viser, at København er blevet en tryggere by. Kun antallet af indbrud er steget, mens alle varianter af den personfarlige kriminalitet er faldet. Både Københavns Kommune og Københavns Politi har i det seneste år sat kraftigt ind over for kriminaliteten i København – og det har tilsyneladende båret frugt. - Den gode udvikling er resultatet af, at politiet har sat hårdt ind mod kriminelle miljøer og at vi i kommunen har skruet op for den forebyggende indsats, siger overborgmester Frank Jensen. - Det er enormt motiverende for os i Københavns Kommune, at vi nu kan se, at indsatsen virker. I politiets optælling sammenlignes antallet af anmeldelser i første halvdel af 2010 med samme periode sidste år.

Efter korkoncerten bydes alle på kaffe og lagkage i godt selskab. Vi siger tillykke og fejrer Heerup med manér. Arrangementet er for alle der holder af Heerups kunst, hans helt enestående personlighed eller er nysgerrige på, hvad et medlemskab af Heerup Museets Venner har at tilbyde. Tilmelding til arrangementet bedes foretaget til Heerup Museum på tlf. 36 37 87 00, så der er siddepladser og lagkage til alle. Deltagelse koster 30 kr. + entre – og er gratis for medlemmer af Heerup Museets Venner. Programmet for dagen ser sådan ud : 19.00-19.10 Museumsleder Anni Lave Nielsen og Heerup Museets Venner byder velkom men og ønsker Heerup tillykke. 19.10 -20.10 HendriksHolm Kirkes Kor 20.10 -21.10 Kaffe og kage i vognporten

17

Så er der fødselsdagsfest for Heerup. Det er torsdag den 4. novem ber på museet, der ligger ved Damhusengen.

Mere forebyggende indsats Optællingen af den personfarlige kriminalitet viser, at der er stor forskel på, hvor farligt det er at færdes rundt om i byen. Store dele af Amager, Hvidovre, Valby og Østerbro er temmelig fredelige. Anderledes ser det ud på Vesterbro, Nørrebro og i Indre By. Københavns overborgmester Frank Jensen mener, som nævnt, at udviklingen er resultatet af, at politiet har sat hårdt ind mod kriminelle miljøer, og at man i kommunen har skruet op for den forebyggende indsats. Han ser også den faldende kriminalitet som tegn på, at bandekrigen er ebbet ud. Professor i sociologi på Aalborg Universitet Michael Hviid Jacobsen mener dog, at det stadig er for tidligt at erklære bandeproblematikken for et overstået kapitel i det danske samfund. Antallet af indbrud er steget 19 pct. i hele København sammenlignet med sidste år, men det er dog mindre end de foregående år, og i f.eks. Vanløse er antallet af indbrud faldet. Andre steder i København er kurven også ved at blive knækket. Det skyldes, at politiet har fået anholdt f.eks. indbrudstyve fra Østeuropa. JD


18

Lokal @viserne.dk

RUBRIK

Torsdag 4. November 2010

VIF-spiller meldt til politiet Spil. En Vanløse-spiller, der mistænkes på at spille på sit eget holds nederlag, er nu meldt til politiet Af Finn Edvard En spiller fra Vanløses hold i 2. division øst er nu blevet meldt til politiet af DBU mistænkt for bedrageri. Organisationen fik fredag UEFA’s opbakning i sagerne mod Vanløse-spilleren og en anden spiller fra B.1908, der ligeledes spiller i 2. division øst. Begge fodboldspillere mistænkes for at have spillet penge på kampe i 2. division øst med dem selv på holdet. Ifølge DBU menes de to spillere at have satset forholdsvis store beløb på nederlag til deres eget hold i kampe, som begge sluttede med sejre til modstanderne, med deraf følgende tilsvarende store gevinster som udbytte. På den baggrund indgav DBU lørdag politianmeldelse på begge spillere for bedrageri eller forsøg herpå i henhold til straffelovens paragraf 279. Samtidig med strafferetssagen forbereder DBU også disciplinærsager i fodboldens eget retssystem mod de to spillere for overtrædelse af DBU’s Etisk kodeks og DBU’s egne love, oplyser organisationen. I henhold til DBU’s Etisk kodeks er det forbudt at satse penge på kampe hos spilvirk-

somheder, som de pågældende selv er involveret i enten som spillere, trænere eller dommere. Store beløb - Spil på egne kampe sår tvivl om den sportsligt korrekte gennemførelse af kampene, som jo grundlæggende baserer sig på en elementær forventning om, at alle fodboldspillere går på banen for at vinde deres kampe for holdet, for klubben og for tilskuerne. Og ikke for at skaffe sig selv personlig vinding, udtaler DBU’s formand Allan Hansen. Der skulle nu foreligge belastende dokumentation, herunder udskrifter af de pågældende fodboldspilleres konti, spil og indtjening, der afslører, at de pågældende spillere har indskudt forholdsvis store beløb og haft gevinster på sejre til deres modstandere. DBU’s efterforskning af sagerne, som er foretaget af fodboldforbundets samarbejdspartner, sikkerhedsfirmaet SAG, har desuden afsløret interessante netværksmæssige sammenhænge, oplyser DBU. Vanløse IF tager kraftigt afstand for den mistænkte handlemåde og har i længere tid holdt den pågældende spiller udenfor truppen. - På et bestyrelsesmøde vil vi snart afgøre den pågældende spillers fremtid i VIF, siger næstformand Casper Bech til Lokalavisen.


Lokal@viserne.dk

Torsdag 4. November 2010

Byt en bog til festivalen KBH læser Festival. Når litteraturfestivalen KBH læser løber af stablen fra den 5.-11. november, vil hele byen kunne glæde sig over anderledes, originale og farverrige læseoplevelser på højst uventede steder, og i Vanløse er der flere arrangementer på tapetet. Kbh læser blev til i 2008 på initiativ af Københavns Biblioteker. Selvom festivalen kun er tre år gammel, er den alligevel Danmarks største. Den adskiller sig fra litteraturfestivaler ved at præsentere anderledes litteraturformidling. Ud over de skæve arrangementer på gader og stræder byder programmet også på internationale forfatternavne dom A. S. Byatt, og man kan møde undergrunden fra London, Berlin og København. Kulturstationen Vanløse markerer festivalen med forskellige arrangementer. Byt en Bog: I hele perioden

kan du bytte en bog. Dine bøger bliver til andres nye bøger. Vi skaber rammerne for, at du kan give de bøger, du ikke mere læser, videre til andre – og samtidig finde nye, gamle til din egen reol. Emil og træmand nr. 100: Søndag den 7.november kl. 13 kan børn mellem 5 og 10 år og deres forældre opleve Teatret Aspendos´ fortælleforestilling om Emil fra Lønneberg og livet på Katholt. Tilmelding nødvendig på vanlo se_tilmelding@kff.kk.dk. Jussi Adler-Olsen: Tirsdag den 9. november kl. 19.30 kan du opleve den aktuelle danske forfatter til ”flaskepost fra P”, som er 3. bind i serien om afdeling Q og kriminalkommissær Carl Quist og hans makkere. Billetter á 40 kr på www.ebillet.dk eller på biblioteket.

Hvad har du i skrivebordsskuffen?: Torsdag den 11.november mellem 17 og 19 har Mikael strøm og Heidi Korsgaard fra Skriveforlaget tilbudt en gratis lynvurdering af et par sider af dine egne skriverier. Du skal sende max 2 A4 sider til heidi@skriveforlaget.dk senest den 8.11. kl.10. Dansk litteratur – på Jørgen Lethsk: Torsdag den 11. november kl. 19.15 åbner vi dørene til litterær filmcafé med Jørgen Leths film ”Dansk litteratur”. Leth har valgt 27 danske digtere fra århundreder tilbage til i dag. Filmen er samtidig et blik på Danmark med stemninger, tanker og drømme i den danske litteratur. Gratis entré. Vil du vide mere, kan du hente programmet på kulturstationen eller på www.kbhlaeser.dk (red af JD)

Flere lejere vil købe egen bolig Syv ud af 10 danskere, der vil købe en bolig, bor i en lejebolig, viser en opgørelse fra Nybolig. Lavere priser og en historisk lav rente har øget interessen for at få foden under eget bord Boliger til priser på samme niveau som for fem-seks år siden, har fået et stigende antal danskere, der bor i lejebolig, til at søge efter en ejerbolig, viser en opgørelse fra Nybolig, der er en af Danmarks største ejendomsmæglerkæder. - Op mod 70 pct. af de bestillinger vi får på salgsopstillinger,

kommer fra personer, der bor til leje. På det seneste har det i enkelte uger været helt op til 9 ud af 10 bestillinger, der kommer fra lejere. Interessen samler sig specielt omkring ejerlejligheder, som udgør 80 pct. af de bestilte salgsopstillinger, men også villaer og rækkehuse er over hele landet er kommet ned i et prisniveau, hvor boligudgiften kan konkurrere med den månedlige husleje i en lejebolig, fortæller ejendomsmægler Jan Esbensen fra Nybolig Vanløse. En opgørelse over hvad det koster at bo til leje i en lejlighed,

viser at den gennemsnitlige pris på landsplan for en tre-værelses lejlighed er ca. 7.500 kr. om måneden. Til den pris er muligt at købe en ejerbolig over hele landet. - Hertil skal man naturligvis lægge ejendomsskat og vedligeholdelse, som ikke er inkluderet i afdraget i ejerboligen, men totalt set vil der for mange lejere være en gevinst ved at købe frem for at leje, tilføjer Jan Esbensen.

19


20

SPORTEN

Lokal @viserne.dk

Torsdag 4. November 2010

LOKAL

S P O RT

Brønshøj vandt 1-0 Anden sejr: Danni König scorede sejrsmålet mod Kolding og sikrede tre vigtige point, da Brønshøj vandt for anden uge i træk. Mod Hvidovre på søndag. Af Steen Ankerdal Efter to nederlag i træk til Roskilde og Viborg vandt Brønshøj i lørdags sin anden sejr i træk i 1. division – 1-0 over Kolding FC. Et rigtig vigtigt, men også meget fortjent resultat af en kamp, som Brønshøj i kraft af en eminent start burde have vundet større. Blandt andet havde kampens matchvinder Danni König et skud på overliggeren. -Vi spillede fantastisk de første 25 minutter, hvor vi gik deruda’ som lyn og torden - med det engagement og den spillelyst, der afgør en fodboldkamp. Ikke mindst i denne 1. division, hvor holdene er meget lige, og viljen er helt afgørende, siger Brønshøj-træner Bo Henriksen, der havde byttet angriberen Patrick Tronborg ud med den defensive midtbanespiller Stefan Schmidt. -Så vi spillede i en 4-5-1 formation med Danni König som ene mand i angrebet, siger Henriksen. Brønshøjs og kampens eneste mål faldt i Brønshøjs og kampens bedste periode – i første halvdel af 1.

halvleg. Et frispark begået mod Lasse Fosgaard, der var lige ved at bryde igennem til scoring, blev taget af Stefan Schmidt, der var tilbage efter karantæne. Hans skud ekspederede Kolding-forsvaret ud i højre side til Fosgaard. Med et af de præcise indlæg, der er Fosgaards varemærke, fandt han Danni König, der pandede bolden i nettet 1-0. Da var der spillet et kvarter. Hvor Kolding på sin hjemmeside betegnede König som kampens bedste spiller, var træner Bo Henriksen lidt mere forbeholden i sin ros. -Men Danni scorede igen for os – og gjorde han det i hver kamp, var det fuldstændig lige meget, hvordan han spillede, siger Bo Henriksen om den hurtige angriber, der som Brønshøjs enlige spydspids scorede sit 5. sæsonmål. Dampede af -Efter denne åbning var det lige som om, spillerne var tilfredse. Initiativet og viljen til at løbe den ekstra meter for hinanden dampede egentlig ikke af, men vi kunne ikke holde det høje spillemæssige niveau. De sidste 20 minutter af 1. halvleg var ikke så gode, siger Bo Henriksen. Ville for gerne -Spillerne ville så gerne lave det andet mål, der ville lukke kam-

pen – og derfor pressede de faktisk sig selv med nogle satsninger, der førte til boldtab og trættende tilbageløb over 20-30 meter. I stedet for at tage det stille og roligt, spille bolden rundt og lade Kolding løbe efter den, var det os, der kom ud og løbe. Det var ikke så smart, for det var jo os, der førte med et mål – og tilmed var blevet en mand i overtal, fordi Koldings Justice John Erhenede var blevet vist ud efter sit andet gule kort. Imponerende præstation Jyderne spillede klogt på contra’er og fik Brønshøj til at se mere og mere pressede og passive ud, som 2. halvleg skred frem. Stadig kom der også chancer, som da Wosniacki fandt König foran mål og målscoreren fra 1. halvleg buldrede bolden på overliggeren (73. minut).

Vanløse sikrede sig lidt luft til bunden med en 3-0 sejr over fusionsklubben fra Ballerup-Skovlunde

Vanløse væk fra bunden Fodbold. Med klokkeklar 3-0 sejr over Ballerup-Skovlunde rykkede Vanløse et pænt stykke væk fra bunden. Af Finn Edvard

Mod Hvidovre På søndag skal Brønshøj til Hvidovre, der tidligere i efteråret slog de sort-gule ud af pokalturneringen. Et dumt 1-0 nederlag i en kamp, som Brønshøj dominerede i stort perioder, men uden at komme til mål. -Det er nærmest som en pokalfinale, alt eller intet. Hvidovre ligger tredjesidste lige under nedrykningsstregen med 11 point. Brønshøj-Kolding FC 1-0 (1-0) 1-0 Danni König (16. minut). Tilskuere: 443.

Kampfakta Vanløse-BSF 3-0 (1-0) 19. 1-0 Ronni Hansen 73. 2-0 Waseem Alami 83. 3-0 Denni Patschinsky Tilskuere: 197 Vanløse sikrede sig lidt tiltrængt luft til bunden, da de hvidblusede endelig fik en sejr hjemme i Vanløse. Det skete lørdag eftermiddag, og desværre kom der kun i underkanten af 200 tilskuere til kampen, for der var gang i sagerne og Vanløse nettede hele tre gange mod modstanderne fra Ballerup-Skovlunde, der fik endnu en dyk nede på ned-

rykningspladserne. Og der var ikke meget at komme efter for de rødklædte fra BallerupSkovlunde, der aldrig fik flugt eller fart over spillet, men overlod initiativet til Vanløse, der kvitterede ved at bringe sig foran i 19. minut ved Ronni Hansen, der satte pandebrasken på en god aflevering af Denni Patschinsky. Mod Skjold Og Vanløse fortsatte med det gode spil i anden halvleg, hvor det på ny var Dennis Patschinsky, der var på spil med et godt skud, der ramte overliggeren, hvorefter Waseem Alami fulgte op og gjorde det til 2-0. Og i det 83. minut var det så endelig Denni Patschinsky, der selv fik lov at score målet til 3-0. En rigtig flot kamp af Denni Patschinsky, der var med i alle tre Vanløse-mål. Nu skal Vanløse på lørdag 6. november kl. 15 en tur på

FC Damsø sløjer af Fodbold. Damerne i 1. division tabte på udebane til Va rd e Af Finn Edvard Det bliver sandsynligvis ikke til den pæne afslutning på efterårssæsonen, som det en overgang så ud til for FC Damsø’s damer i fodboldens 1. division. Efter på et tidspunkt at have spillet sig op blandt de fire bedste hold, der senere skal spille om oprykning til 3 F-ligaen, er FC Damsø’s damer sløjet noget af på den og har således bare fået et enkelt point i de sidste tre kampe. Nedturen startede med et 0-0 resultat mod bundholdet fra

Vorup, så blev det til et nederlag hjemme til B.1913, og sidst blev det til et nyt nederlag på den jyske vestkyst, da Varde vandt 1-0. Det koster at tabe til midterholdene, og resultatet ses straks i tabellen, hvor FC Damsø nu er rykket helt ned på en syvendeplads. Til alt held er Aalborg Freja på ottendepladsen hele fem points bagefter, for ellers kunne rutsjeturen bliver yderligere forstærket,. når FC Dams på lørdag kl. 13 skal mød et af rækkens bedste hold fra Taastrup FC. Kampen spilles i Taastrup Idrætspark, og her bliver det svært for Vanløse-pigerne at få points.

Tung start for Vidar Håndbold. Vidars damer i 3. division har kun fået to points efter fem kampe Af Finn Edvard Det er blevet til en lidt tung start for VHC Vidars damer i håndboldens 3. division. Efter fem runder er det bare blevet til to points, og det rækker ikke til mere end en 10. plads i tabellen. Vidar begyndte ellers sæsonen godt, da det blev til en udesejr på 15-23 over Team NH fra Bornholm i sæsonpremieren, men så var festen også slut.

Senere er det blevet til nederlag til USG, HUK Håndbold fra Kokkedal, Team Amager og i forrige runde blev det til et nyt nederlag på 23-25 til team Nørrebro hjemme i Vanløse. Der er også pause i den kommende weekend i håndboldturneringen, så Vidar skal først spille den næste kamp søndag 14. november hjemme i HyltebjergHallen, hvor HIK kommer på besøg. Gæsterne har heller ikke fået den bedste start på turneringen, så her er der måske mulighed for at få skrabet to points mere sammen.

Østerbro Stadion, hvor Skjold venter. Skjold er kommet lidt i omdrejninger på det sidste og kan godt blive en svær modstander på hjemmebane. En sejr vil få Vanløse til at rykke yderligere fra i bunden, hvorimod et nederlag kan få holdet til at holde juleferie blandt de dårligste hold.

Stillingen i 2. division øst 1 Nordvest FC 31 ----------------------------2 Søllerød-V 29 3 Elite 3000 27 4 HIK 25 5 B 93 21 6 Avarta 19 7 Herlev 19 8 Fr.sund 19 9 BGA 18 10 LFA 16 11 Vanløse 15 12 Skjold 11 13 Allerød 10 14 Stenløse 8 15 BSF 7 16 Greve 6

1. division (damer) 1. B 1913

27

2. Taastrup FC

25

3. SønderjyskE

22

4. Vejlby

20

---------------------------5. Varde

18

6. Horsens SIK

17

7. FC Damsø

17

8. Aalborg Fr

12

9. Vorup

5

10.B 73

2

3. division (damer) 1. Furesø 8 2. Team Amager 6 3. Birkerød HK 6 4. USG 6 5. Team Nørrebro 6 6. Ajax II 6 7. Allerød 6 8. HUK 6 9.Team København 4 10. VHC/Vidar 2 11.HIK 2 12.Team NH 2


Torsdag 4. November 2010

TV-SIDEN

Lokal@viserne.dk

21


22

Lokal @viserne.dk

ARRANGEMENTER

Torsdag 4. November 2010

Mød Emil og hans skarnstreger Søndag den 7. november kl. 13 kan børn og deres voksne møde Emil fra Lønneberg i skikkelse af Steffen Sommerstedt fra Teatret Aspendos på Kulturstationen Vanløse. Steffen elsker historierne om Emil fra Lønneberg. Han vil fortælle den historie, som han selv holder allermest af – den hvor Emils far får storetåen i musefælden og hovedet smurt ind i pandekagedej. Med stor respekt for Astrid Lindgrens tekst har Teatret Aspendos skabt en intim og nærværende fortælleforestilling om Emil og livet på Katholt, i Lønneberg, i Småland, i Sverige i gamle dage. En anmelder skrev: ”Fantastisk og imponerende forestilling med fint bearbejdet sprog. En rigtig god ople-

få virkemidler, og skaber ro og opmærksomhed – store som små er fanget af forestillingen lige fra start.” Forestillingen, der er for de 4-10 årige, er en del af de lokale arrangementer i forbindelse med litteraturfestivalen København læser. Se mere på www.kbhlaeser.dk. Der er gratis adgang til teaterforestillingen, men man skal tilmelde sig på vanlose_tilmelding@kff.kk.dk eller ringe 2869 4728. (red af JD)

velse. En adræt skuespiller skaber genkendelige personer med

Kom og mød Emil fra Lønneberg – spillet af Steffen Sommersted fra Teatret Aspendos i Kulturstationen søndag den 7. november kl.13. En god og sjov ople velse for forældre og børn.

Kendt krimiforfatter på besøg

blive rig lejlighed til at stille spørgsmål. Billet á 250 kr. købes ved henvendelse til Yoga 2720. Se mere på www.yoga2720.dk. Yoga 2720 er i øvrigt gået ind i efteråret med hold på skemaet hver dag - og også begyndt i foredrags/workshop-rækken, hvor Lars Muhl altså er det første besøg. JD

Komponist/forfatter m.m. Lars Muhl gæster Vanløse, den 9. november hos Yoga 2720

Koncerten starter kl. 15. Forsalg: Kulturstationen.kk.dk

vet indeni. Da politikommissær Carl Mørck ad omveje får overdraget den gamle flaskepost, tror han i første omgang, at det næsten udviskede nødskrig er resultatet af grove drengestreger. Men efterhånden som han og hans assistent Assad får afkodet mere og mere af brevet, går det op for dem, at to drenge blev bortført engang i halvfemserne.

Lars Muhl om tiden Han er komponist, forfatter, sanger og meget mere . Tirsdag den 9. november kan Lars Muhl opleves hos Yoga 2720 på Kastanie Allé 20 i Vanløse kl 1921.30. Muhl er netop nu aktuel med bogen ”Frejas spådom”. Han vil udfra egne erfaringer tale om de fælder og de muligheder, vor tids udviklingsvej tilbyder. Det bliver en aften om spiritualitet, sexsualitet og sensivitet. Lars vil også fortælle om sin egen udviklingsvej og der vil

En klassisk troubadour Søndag den 7. november gæster Pia Raug Kulturstationen Vanløse. Gennem 35 år har Pia Raug været på rejse gennem det danske sprog og det danske land. Hun har udgivet 13 plader siden 1978. Men fortællingen og den levende kontakt med mennesker på meget forskelligartede scener har altid været det bærende fundament for Raugs musik. Pia Raug er en gammeldags sanger og sangskriver. Som en middelalderlig troubadour eller en klassisk barde, rejser hun fra sted til sted og spejler livet i sig selv og i de mennesker, hun møder. Hun samler historier og billeder og bringer dem videre. Når man genkender sig selv i andre, kan man ikke længere være helt fremmede for hinanden. Med musikken har Raug alle årene forsøgt at finde ind til og formulere det fælles menneskelige, som binder os sammen. Tilværelsen bliver rigere, når vi kan række ud over de fordomme, som ellers får lov at skille os, mener Pia Raug.- Nyheder bliver meget hurtigt umoderne. Intet bliver så hurtigt u-trendy, som det der var trend i går. Det eneste, man kan være sikker på, er, at det, der var rigtig godt gammeldags i går, også vil være det i morgen, mener Pia Raug. På Kulturstationen Vanløse kan Pia Raug opleves i intim solokoncert, hvor fortællingen og den levende kontakt til publikum er i centrum.

Forfatteraften. Jussi AdlerOlsens bog ”Flaskepost fra P” er en fascinerende fortælling om forsvundne børn, religiøse sekter og en kold, psykopatisk kidnapper. Tirsdag den 9. november besøger han Kulturstationen. Tirsdag den 9. november kan man, som nævnt, høre meget mere om bogen, som er 3. selvstændige bind i serien om Afdeling Q. Denne afdeling ligger under Politigården og det er her man tager sig af gamle og uopklarede sager, som alle andre har glemt. Det er også her Carl Mørck og hans assistent Assad og sekretæren Rose holder til. I Skotlands yderste ende, helt oppe på politistationen i Wick, havde en grøn ridset flaske stået i en vindueskarm i ganske lang tid. Den var lille. Ingen tog notits af den og ingen bemærkede bre-

Pia Raug – på scenen i 35 år med sine populære sange. Hun kommer til Vanløse søn dag den 7. november.

Men hvem er drengene og hvorfor har deres forældre aldrig meldt dem savnet? Og hvad er der sket med dem? Carl og Assad trækkes længere og længere ind i en beregnende og følelseskold kidnappers net, og pludselig går det op for dem at tiden er ved at løbe fra dem. Selv om der er gået mange år, er kidnapperne stadig aktiv. Mareridtet er uden ende. Filmselskabet Zentropa har i øvrigt erhvervet rettigheder til krimiserien, og det er planen at indlede produktionen i 2011. Foredraget starter kl. 19.30 og billetter kan købes på Kultur-stationen Vanløse, på www.ebillet.dk og ved døren. Arrangementet, der er støttet af Vanløse Lokaludvalg, er en del af den lokale litteraturfestival KBH læser, som finder sted fra den 5.11. nov. (red af JD)


ARRANGEMENTER

Torsdag 4. November 2010

Det sker lokalt Torsdag den 4. november. Kl. 19.00. Hjælpende Hænders frivillige mødes. Adventskirken. Kl. 19.00 – 21.00. Kender du en psykisk syg? Oplæg ved socialrådgiver Hanne Bøttger og foreningskonsulent Arly Eskildsen. Kulturhuset Pilegården. Kl. 19.30. Ib Meyer causerer over naivismen og sin egen kunstnergerning. Kulturhuset Pilegården. Kl. 20.10 – 22.00. Tue West synger viser. Kulturstationen Vanløse. Fredag den 5. november. Kl. 14.00 – 16.00. ”Samfundsborger og politiker” ved Yildiz Akdogan, medlem af Folketinget. Vindruevej 2B. Kl. 20.00. Koncert: White & Frank feat – Ronni Boisen. Kulturhuset Pilegården. Lørdag den 6. november. Kl. 10.00 – 17.00. Loppemarked. KB Hallen, Peter Bangs Vej 147. Kl. 18.00. Søs og Kirsten. Damhus Kroen. Søndag den 7. november. Kl. 10.00 – 17.00. Loppemarked. KB Hallen. Kl. 10.30 – 11.15. ”Den zambaglade zebra” opført af Teater Zebra-ze-ze. For børn

i alderen 3-8 år. Brønshøj bibliotek. Kl. 10.30 – 16.30. Workshop: Glasperleværksted – ved instruktør Connie Bloch. Kulturstationen Vanløse. Kl. 13.00. Salmens billedsprog – Grundtvigs sangværk. Foredrag af professor Erik A. Nielsen. Brønshøj Sognecenter. Kl. 13.00 – 14.00. Emil og træmand nr. 100. Opført af Teatret Aspendos. Kulturstationen Vanløse. Kl. 15.00 – 17.00. Pia Raug synger viser. Kulturstationen Vanløse. Mandag den 8. november. Kl. 8.00. Åbning af vandreudstillingen ”Fattigdom i København”. Kulturhuset Pilegården. Kl. 13.00 – 15.00. Strikkeklubben. Bellahøj Kirke. Kl. 18.15 – 21.45. Workshop: Introduktion til din overlocker – ved instruktør

Lene Press. Kulturstationen Vanløse. Tirsdag den 9. november. Kl. 19.30 – 21.00. Forfatteraften med Jussi AdlerOlsen. Kulturstationen Vanløse. Kl. 19.30. Kirke til tiden. Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen fortæller. Brønshøj Sognecenter. Kl. 20.00 – 21.00. Om stort og småt i fortid, nutid og fremtid. Ved Lis Hermansen fra Brønshøj. Nørrebro Radio: 106,3 MHz. Onsdag den 10. november. Kl. 14.00 – 16.00. Onsdagscafé. Hyltebjerg Kirke. Kl. 19.00. Hvilke farver sætter man på Vanløse? Billedkunstner Jonna Pedersen fortæller om sine bymalerier. Kulturstationen Vanløse. Kl. 20.00. Koncert: Marie Fisker. Kulturhuset Pilegården. Kl. 23.00 – 24.00. Om stort og småt i fortid, nutid og fremtid. Ved Lis Hermansen fra Brønshøj. Nørrebro Radio: 106,3 MHz.

Reception Fredag den 12 november fra kl. 15 til 18 afholdes åbningsreception hos de to nye ejendomsmæglere Esbensen og Hufeldt, Nybolig, Jernbane Alle 35 i Vanløse. De håber naturligvis at mange vil kigge ind og få en snak, der bydes på lidt til ganen.

Lokal@viserne.dk

23

Mød op Workshop om hvis du karrierenavigation tør Hyltebjerg Kirke har Allehelgengudstjenesten i forbindelse med højmessen. Søndag den 7. november kl. 10.30 og fredag den 5. november kl. 17 er der Allehelgen for børn i alderen 814 år i kirken. Alle er velkomne – både med og uden udklædning. Efter at kirkens mørke sider er udforsket spiser man sammen i krypten. Det kræver ingen tilmelding. Mød op hvis du tør.

Den ene dag tager den næste og pludselig har du siddet i jobbet i flere år end du havde regnet med. Måske er det nu, du skal fokusere på din videre karriere eller bare se på dit job med nye øjne? Det kan du komme til ved at møde op til en mini-workshop, hvor du får konkrete værktøjer, tankevækkende øvelser og viden om, hvad der lige nu rører sig på området. Det er de to professionelle karriererådgivere Lise Krogh Løv-

schal og Susan Bahl fra Karrierenavigation.dk, der står bag mini-workshoppen torsdag den 11. november kl. 19-21. Det foregår i Kulturstationen Vanløse (S-tog og Metro lige til døren) og koster 200,- som betales kontant ved indgangen. Tilmelding til enten Lise@karrierenavigation.dk eller Susan@karrierenavigaton.dk


24

Lokal @viserne.dk

Torsdag 4. November 2010

vanløse_04112010  
vanløse_04112010  

vanløse_04112010