Page 1

VANLØSE VANLØSEPOSTEN P O STENGRØNDALS GRØNDAL POSTEN POSTEN

NR. 8 • Torsdag 24. Februar 2011 • 10. årgang • til alle hustande • kontorer & butikker

• www.dinlokalavis.dk

Voldsom brand

Villy Søvndal

Forårsprogram

- Ni måtte indlægges

- på Cafe Phister

- på Hyltebjerggård

Læs side 4

Læs side 5

Læs side 13

Fuld gang i byggeriet i Grøndalsvænge 83 familieboliger og 50 handicapboliger på den gamle vandværksgrund ventes at være færdige til indflytning i starten af 2012. Boligselskabet KAB er i fuld gang med at opføre bl.a. 83 familieboliger efter AlmenBolig+ princippet. Det vil sige fleksible lavenergiboliger med en husleje, der ligger under standarden for nyopførte, almene boliger. Byggeriet opføres som rækkehuse i 2 og 3 etager. Boligerne varierer i størrelse mellem 102-129 m2 og er i 1, 2 eller 3 plan. Alle boliger har egen have eller altan. Boligerne forventes, som sagt, at være klar til indflytning i starten af 2012. Der er endnu ingen venteliste for boligerne, men du kan blive skrevet på KAB's interesseliste til AlmenBolig+. KAB skriver så til dig, når der er nyt om byggeriet. Byggeriet har været i gang i 67 måneder nu , men først har man skullet fjerne flere af de eksisterende bygninger samt oprense grunden. Nu er nedrivningen ved at være afsluttet og oprensningen er ved at være det samme. KAB oplyser, at der pågår jord-, kloak- og funda-

tegnet boligerne. ONV. - Når man ikke kan se noget over fundamenterne endnu hænger det sammen med den særlige byggemåde som benyttes, oplyser Mikkel Morris, arkitekt MAA fra ONV arkitekterne. - Selve bygningerne bygges på fabrik i Estland som store ”klodser” (rum-store moduler på ca. 4x3x8m). Derefter fragtes de til pladsen hvor de så stables og beklædes med den færdige facade. De første moduler monteres i starten af april 2011.

Der bygges på livet løs – både familieboliger og handicapboliger. I baggrunden ses den gamle vandværksbygning. mentsarbejder i øjeblikket, og at man forventer at starte montage af boligbokse til plej-

RealMæglerne Martin A. Olesen & Partner Statsaut. ejendomsmæglere MDE

eboligerne i starten af april måned. En festlig markering af opførelsen af familieboliger-

ne (AB+) er foreløbigt planlagt til juni indeværende år – til aflevering 1. april 2012

20% rabat OVERSPILNING TIL DVD

Ålekistevej 84 2720 Vanløse Tlf.: 38 74 21 11 real2720@mail.dk www.boligsiden.dk

Martin A. Olesen

Kasper Christensen

Få dine sm videobånd og lysbilleder konverteret til DVD - inden de går tabt ! Optagelsen kan ofte forbedres i lys farve og lyd ved overførsel til DVD -

20% RABAT indtil 27. feb.

annoncer 3879 3400 RESTAURANT MEI HUA

Thai & kinesisk luksus buffet Hver dag kl. 17-22 - Spis så meget du kan

99,- Take away fre-søn 118,incl. ris man-tors

69,-

GRATIS ISBAR • CAPPUCINO • EXPRESSO • CHOKOLADE • KAFFE • CAFÉ LATTE Festmenu 2: Inkl. buffet - Hussets vin - Carlsberg fadøl - sodavand ad libitum - Dessert og kaffe. Drikkevarer ad libitum fra kl 17-21

Pr. person

le til 40 Festlokrasoner pe

199,-

Åben alle dage fra kl. 12-23 Sallingvej 29 - Vanløse Tlf.: 38 10 34 75 www.meihua.dk

Ring for yderligere information

Store klodser Det er tegnestuen ONV, der har til huse i Vanløse, der har

I forbindelse med byggeriet vil der komme mere trafik i området, og derfor skal der laves trafik-dæmpende foranstaltninger. I forvejen ligger der flere store daginstitutioner i området. På området findes den gamle fredede vandværks-bygning. Det vides endnu ikke hvad den skal bruges til, men bl.a. Grøndals Lokalråd og Vanløse Lokaludvalg har længe foreslået at der indrettes kulturhus/arbejdende værksteder JD

dinby


www.dinlokalavis.dk

2

UGE 8 - 2011

Kenneth Kristensen Berth erstatter Søren Espersen

Overrækkelsen af checken hos Kræftens Bekæmpelse. På billederne ses Shell-forpagter Finn Børsting, Mads Hummelmose direktør for Shell Retail og direktør i Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard Pedersen.

Shells vaskekunder sender 1 mio. til Kræftens Bekæmpelse Vaskeivrige bilister har den seneste måned hjulpet Kræftens Bekæmpelse med en 20’er hver gang de vaskede bilen hos Shell på i Sydhavnen. Nu er kampagnen slut og Shell sender lige over en million videre til kræftbekæmpelsen i Danmark. Siden 5. januar har bilister automatisk støttet Kræftens Bekæmpelse med 20 kroner, hver gang de har købt en af Shells to topvaske hos Shell i Sydhavnen. I de fire uger kampagnen for Shell Perfect Shine og Perfect Wash har kørt, har bilisterne vasket så ivrigt, at 1.020.150 kroner nu er på vej til Kræftens Bekæmpelse. Pengene går ubeskåret til kræftforskningen i Danmark og blev overrakt til Kræftens Bekæmpelse mandag d. 7. februar. ”Vi havde på forhånd håbet, at vaskekampagnen ville generere omkring 500.000

kroner til Kræftens Bekæmpelse. Men bilisternes store opbakning, det gode vaskevejr sidst i januar og indsatsen fra vores ansatte, gør, at donationen er blevet dobbelt så stor,” siger Jimmy Seide Petersen, forpagter af de 5 Shell stationer på Amager og i Sydhavnen. På vores 5 Shell stationer på Amager og i København SV, har kunderne også taget særdeles godt imod vaskekampagnen. I alt har vores 5 stationer indsamlet over 50.000 til kræftens bekæmpelse. Også Kræftens Bekæmpelse glæder sig over den store pose penge, som Shell nu sender videre til kræftforskning og patientstøtte. ”Det er en flot forsinket julegave, vi nu får overrakt. En patientorganisation som Kræftens Bekæmpelse nyder godt af støtte fra mange mennesker. Alligevel er det sjældent, at vi modtager donatio-

ner i denne størrelse. Det siger en del om Shells position i markedet, at de sammen med bilisterne rejser en million kroner på bare fire uger,” siger Poul Møller, marketingchef i Kræftens Bekæmpelse.

Ny test af fastelavnssminke

ste uges avis ikke er blandt testvinderne i 2011. - Du har stadigvæk mulighed for at købe et af de gode mærker lokalt. Du kan nemlig købe Rio Face Painting Makeup i SuperBrugsen, Føtex, Fakta og Grundstof, siger projektleder Dorte GrastrupHansen fra Miljøpunkt Vanløse.

I sidste uges avis kunne du læse om valg af gode fastelavnssminker. Informationscenter for Miljø og Sundhed har imidlertid netop offentliggjort en ny test af fastelavnssminker. Ud af de 66 undersøgte sminker er der kun et farvesæt og tre enkeltfarver,

der ikke indeholder miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Så når du vælger fastelavnssminke, så kig efter mærkerne Rio Face Painting Make-up, eller farverne blå, sort eller perlemor fra Grimas. Det betyder desværre at de omtalte Lyra sminkestifter fra sid-

Om Shells vaske Januars vaskekampagnen fokuserede på Shells to topvaske, Shell Perfect Shine og Shell Perfect Wash. Perfect Wash er en årstidsvask, der automatisk er tilpasset årstidernes snavs. Om vinteren med ekstra forvask, iblødsætning, højtryksforvask og intensiveret rensning af undervogn for at få bugt med vejsalt. Perfect Shine er Shells nyeste og ypperste bilvask. Udover at tilpasse vasken automatisk til årstiden, giver den også bilen en avanceret lakforsegler.

Dansk Folkepartis Kenneth Kristensen Berth, blev fra den 22. februar og foreløbig 14 dage frem medlem af Folketinget. Kenneth Kristensen Berth boede i en årrække i Hvidovre, inden han sammen med sin hustru for to år siden flyttede til Vallensbæk. Kenneth Kristensen Berth afløser udenrigsordfører, Søren Espersen som har pådraget sig en diskusprolaps. Kenneth Kristensen Berth overtager i perioden Søren Espersens ordførerskaber og udvalgsposter. - Jeg er ked af, at Søren Espersen har pådraget sig en rygskade, men jeg ved, at han er ved godt mod, og at han allerede er gået i gang med genoptræningen. Jeg glæder mig til at erstatte ham på Christiansborg. Det bliver en

Kenneth Kristensen Berth stor udfordring og en spændende tid, siger Kenneth Kristensen Berth, der ved næste folketingsvalg håber at udskifte stedfortræderposten med et fast medlemskab af Folketinget. - Jeg er fortrøstningsfuld.

Dansk Folkeparti er tæt på at få sit tredje mandat i Københavns Omegns Storkreds, så mulighederne er gode. Jeg har sagt klart, at jeg vil prioritere de lokale sager højt. Vi har mange problemer på Vestegnen med kriminalitet og integration, hvor vi godt kunne bruge en hånd fra Christiansborg indimellem, siger Kenneth Kristen-sen Berth Kenneth Kristensen Berth er 34 år gammel og medlem af Vallensbæk kommunalbestyrelse og Regionsrådet i Region Hovedstaden. Desuden sidder han i Dansk Folkepartis hovedbestyrelse. I perioden fra 1999-2007 var han formand for Dansk Folkepartis Ungdoms landsorganisation. Han bor i Vallensbæk sammen med sin kone og datter.

Forældre til psykisk syge børn og unge danner netværk Nyheder. Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI inviterer til en gratis oplysnings- og informationsaften onsdag d. 23. februar kl. 19 i Kulturstationen Emnet er ”Er dit barn psykisk syg?” og oplægsholdere er Tove Bech, som arbejder som ledende socialrådgiver i børne- og ungdomspsykiatrien, og Jeanette F. Andersen, som selv er pårørende, psykoterapeut og leder af netværksgrupper. Der er ingen tvivl om, at det er belastende og stressende at være forældre til et psykisk sygt barn. Det er af stor betydning, at hele familien og deres nære netværk hurtig får en viden om, hvilke muligheder der er for, at familien kan få den rette hjælp og støtte. Derved kan det undgås, at de sociale og psykiske problemer, man møder som forældre, får lov til at vokse sig store. På den måde kan familien styrke sin rummelighed og varetage og fastholde sit ansvar. Og forældrene kan bevare et overskud til deres psykiske syge barn eller unge.

Rådgivning og støtte Derfor starter Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI en netværksgruppe i Vanløse for forældre til psykisk syge børn og unge. Formålet er at rådgive, støtte og yde akut menneskelig hjælp til familier, som befinder sig i en meget belastet og svær livssituation, når deres barn rammes af en psykisk sygdom. I en netværksgruppe vil der være 8-10 forældre, som mødes i 2 timer 1-2 gange om måneden med en professionel terapeut. Netværksgruppen er gratis og henvender sig til forældre, hvis barn har fået stillet en psykiatrisk diagnose, er på venteliste til børne- og ungdomspsykiatrisk behandling eller som modtager undervisning eller behandling fra kommunale specialpædagogiske skoler eller PPR/skolepsykolog (autisme, ADHD, sociale og emotionelle problemer/vanskeligheder mv.).

Udveksler erfaringer I et netværksgruppeforløb, der strækker sig over 1 år, vil der være mulighed for at mødes med, og udveksle erfaringer med forældre i lignende situationer. I samarbejde med den professionelle terapeut er målet, at forældrene udvikler redskaber til at håndtere den svære situation mest hensigtsmæssigt både i forhold til barnet/den unge, resten af familien og i relation til behandlersystemet. Endvidere vil der blive arbejdet med, hvordan man som forældre lærer at fastholde egne grænser og passe på sig selv. Der vil yderligere være fokus på at bearbejde den skam, skyld og tabu, der ofte er forbundet med dét at være forældre til et barn med psykiske vanskeligheder. For at få dagligdagen til at hænge sammen, har forældre til børn med psykiske vanskeligheder brug for den støtte og hjælp, en netværksgruppe kan give. (red af JD)

Brønshøj

Jyllingevej 55-57, 2720 Vanløse Tlf. 38 79 34 00 - Fax 38 79 34 10 e-mail: lokal@viserne.dk Kontortid: kl.10-16 hver dag. Oplag:

52.500

Tryk: Rotationen A/S


www.dinlokalavis.dk

UGE 8 - 2011

3

MARTIN A. OLESEN & PARTNER

RealMæglerne Martin A. Olesen & Partner Statsaut. Ejendomsmægler & Valuar, MDE

Ålekistevej 84, 2720 Vanløse

Kasper og Martin

Ålekistevej 84, 2720 Vanløse Tlf. 38 74 21 11, Fax 38 74 21 07 2720@mailreal.dk www.realmaeglerne.dk/vanløse

Åbningstider: Mandag - Torsdag Fredag Søndag

9.00 - 18.00 9.00 - 16.00 10.00 - 16.00


www.dinlokalavis.dk

4

UGE 8 - 2011

Ingen planer med vandværksbygningen Kultur. Hvad skal der ske med den gamle fredede vandværksbygning i Grøndalsvænge? Svaret blæser stadig i vinden og der ser ikke ud til at være en kommunal vilje til at istandsætte bygningen og bruge den til en eller anden form for kulturelt formål. Både Vanløse Lokaludvalg og Grøndal Lokalråd har tidligere foreslået, at der blev indrettet kulturhus med arbejdende værksted, men indtil videre er alle planer strandet og bygningen står nu og forfalder. Samtidigt er der ved at blive bygget boliger på vandværks-grunden. I den forbindelse kan det måske være at bygningen kan bruges til et slags forsamlingshus. Til Lokalavisen Vanløse Posten siger kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev: - Jeg værdsætter det engagement og de idéer, som Lokaludvalget lægger for dagen. Det er meget positivt, at vi i København har sådanne lokale ildsjæle, der arbejder ihærdigt på at bevare, udvik-

le og forbedre bydelene - og det gælder altså i høj grad også Vanløse Lokaludvalg. Jeg kan sagtens forstå, at de synes, det her er en god idé. Desværre er virkeligheden bare en anden lige nu. - Når Københavns Ejendomme skal udleje ledige lejemål, så skal det ske på markedsvilkår. Det siger reglerne. Hvis vi fra Københavns Kommunes side skulle stille bygningen vederlagsfrit til rådighed, så ville det kræve, at vi havde penge til det på Kulturog Fritidsudvalgets budget til betaling af leje og drift. Men vi har desværre ikke pengene til det. Og samtidig skal vi jo så huske, at vi kun har råderet over bygningen de næste tre år - derefter er det op til

Den gamle vandværksbygning. Den står og forfalder. Der er ikke megen vilje til at lade den indgå som et kulturhus i området.

Kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev: - Vi har ikke penge til husleje og drift. Økonomiforvaltningen at afgøre, hvad den skal bruges til, siger Pia Allerslev. Ni mennesker blev indlagt efter branden på Vanløse Byvej i lørdags . (Foto: Jesper Centervall)

Aben hopper Formanden for Grøndals Lokalråd, Vagn Rottbøll, er naturligvis skuffet. - Jeg oplever endnu en gang, at man lader aben hoppe rundt i København Kommune. - Der var frivillige kræfter i Grøndal / Vanløse der ville istandsætte bygningen og drive den uden det skulle koste kommunen en krone, men som det oplyses ville kommunen kun udleje bygningen for en periode på 3 år og dette ville fondene ikke være med til, derfor trak de deres støtte tilbage. Det store spørgsmål er så: HVAD VIL KOMMUNEN, uanset hvilken afdeling vi taler om ? Skal den bevaringsværdige bygning forfalde helt og er det ok at forvalte vores fælles ejendom på den måde ? JD

Voldsom brand på Vanløse Byvej Det var en voldsom brand, der opstod lørdag nat kl. 01.44 på Vanløse Byvej. Ni personer måtte indlægges med røgforgiftning efter branden, hvor en lejlighed nærmest helt udbrændte. Politiet kender endnu ikke brandårsagen og skal først gennemgå en række tekniske undersøgelser, fortæller den centrale vagtleder hos Københavns Politi.

Beboerne i lejlighederne ved siden og over brandstedet blev under branden beroliget og fortalt at de skulle blive i lejlighederne. Herefter blev drejestigen rejst og man evakuerede i alt ni personer og fik dem bragt ud i det fri. Alle personerne blev tilset af en tilkaldt ambulance og akutlæge, og derefter indbragt lettere røgforgiftet til skadestuen. Lejlighedens

beboer blev fundet af politiet, et stykke fra brandstedet, og han blev ligeledes indbragt lettere røgforgiftet til skadestuen. Herefter blev lejligheden udluftet. 20 kvadratmeter blev helt udbrændt, mens 50 kvadratmeter blev varme- og røgskadet. De overliggende lejligheder og trappen blev røgskadede.

Masser af energi på den alternative måde velser. Offentlige pladser, by centre, på dit eget hus, eller hvor som helst man skal have brug for det.” Men i Danmark må man endnu ikke sætte den slags vindmøller op i baghaven, så salget er ikke for alvor kommet i gang, fortæller de to bag firmaet, Allan Gad Petersen og Niels Grønbæk. Den lille vindmølle kan i øvrigt producere nok energi til en ganske almindelig families behov i et almindeligt parcelhus.

Vintage smykk

Solfangere og solceller

ng 14 kt designring med 2 kulturperler

Ring 14kt m. pave af brillanter

3450,-

1950.-

Med de nuværende høje guldpriser sælges smykkerne til ca. ½ pris i forhold til nypriser. Der er lige nu over 70 forskellige smykker. Fra listen kan nævnes: NR ARTIKEL KT

FARVE

Mønster/beskriv.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rødguld Rødguld Rødguld Rødguld Rødguld Rødguld Rødguld HG HG Rødguld

Mursten X - m.stav Smal solitaire str. 50 Alliancce SC, hak i sten, str.54 Sløjfe m. perle i midten -2 zirkoner lille bue m. 3 brillanter str.52 Elefant ring str. 57/58 Solitaire Design ring m. 3 opsatte brill. Hvidguld str 52 Designring str 60

Armbånd Armbånd Ring Ring Broche Ring Ring Ring Ring Ring

14 14 18 14 14 18 14 18 14 14

Materiale

Bredde

Længde Pris Kr.

9.5 mm 8.0 mm

19.0 cm 19.0 cm

0,08 ct. W.vs 3x0,09 W.vs 3x0,01 Tpo Crystal SI BEE 3x 0.15 W.SI Dirks 3x0,13 Top C VS 3x0.13 TOP.C.VS

Ændringer i mål laves til specialpriser. Smykker m. sten oplyser vi om det er en brillant. OBS! Der udstedes dog ikke certifikat! Dankort eller kontant

kr 5.800,00 kr 6.210,00 kr 1.400,00 kr 1.800,00 kr 1.470,00 kr 1.000,00 kr 1.650,00 kr 1.650,00 kr 3.850,00 kr 2.850,00

En vindmølle i baggården i Vanløse/Brønshøj. Den kan producere nok energi til en helt almindelig families forbrug i et almindeligt parcelhus. Det er DK-Energi, der sælger den.

Erhverv. Vanløse/Brønshøj havde for en kort stund en vindmølle i sidste uge. Det var DK-Energi på Bækkeskovvej 1,der havde sat den op som demonstrationsmodel. Der er tale om en såkaldt mini vindmølle som firmaet importerer fra Kina, og som man i øvrigt selv har været med til at konstruere. På firmaets hjemmeside kan man læse om vindmøllen: ”Vi er de eneste i Danmark der kan leverer en vind mølle til privat brug som kan tjene sig hjem i løbet af 6 år, og vi tilbyder op til 5 års garanti, dette kan lade sig gøre fordi vi selv deltager i produktionen, og selv står for importen, møller som årligt producerer fra 600 KWh til 20.000KWh Det kan være spændende at

se på en alternativ type vindmøller, der arbejder ud fra et princip om rotation omkring den vertikale akse – i stedet for som vi typisk ser det med rotation om den horisontale akse. Vertikal vindmøllen er et anderledes slankt alternativ til de traditionelle horisontale vindmøller. I modsætning af de horisontale modstykker kan vertikal vindmøller blive brugt i næsten alle omgi-

DK-Energi er frugten af et godt sammenarbejde mellem 2 firmaer. - Vi har hver for sig drevet selvstændig virksomhed gennem mange år. Og solgt og rådgivet om energi og energirigtige løsninger. Et fælles firma var en helt naturlig udvikling og derved opstod DKENERGI, fortæller de. Firmaet blev startet i 2008 med salg af varmepumper senere solfangere og solceller, og sidste skud på stammen er mini vindmøller så man har en total løsning med alt i alternativ energi. De kalder det Energi med omtanke. - Vi gør mest i jordvarme, solceller, solfangere og varmepumper som alle er rentable, oplyser de. Mini-vindmøllen blev sat op for at en cirkus-direktør, der var interesseret, kunne se den i funktion. Se mere på hjemmesiden: www.dk-energi.dk Firmaets nyeste projekter er bl.a.: udvikling af jordvarme og solvarme til en mindre landsby i Jylland, udvikling og opstilling af vandrensnings-anlæg til drikkevand i samarbejde med LT consult. JD


www.dinlokalavis.dk

UGE 8 - 2011

Formand for SF, Villy Søvndal, i Café Phister, Vanløse, mandag den 14. marts kl. 19 sammen med Dorthe Skovgård. Kom og lyt og stil spørgsmål til dem begge.

Mød Villy Søvndal i Vanløse Politik. Villy Søvndal og Dorte Skovgård fra SF på Cafe Phister, Jernbane Allé – mandag den 14. marts kl. 19. Kom og lyt og spørg. Mandag den 14. marts kl. 19 er der åbent debatmøde på Cafe Phister på Jernbane Alle. Her stiller Villy Søvndal og Dorte Skovgård fra SF op med indlæg om bl.a. økonomi, boligskatter og integration. Efter deres indlæg er der mulighed for at stille spørgsmål til dem begge. Villy Søvndal vil tale om, at

ikke bare København, men at hele Danmark, står foran nogle afgørende valg. Han siger: - Hidtil har vi talt om at VKO havde én vej ud af den økonomiske krise og SSF en anden. Men som tiden går, står det stadig mere klart, at Danmark skal vælge mellem to vidt forskellige samfunds-modeller: Vi kan vælge at spare os gennem krisen, skære ned på velfærden, give skattelettelser til de mest velhavende og bankerne - og indføre brugerbetaling, flere forsikringsordninger og differentieret adgang til kernevelfærd. Den vej er jeg imod. Jeg tror derimod på, at det kan lade sig gøre at styrke vores velfærdsmodel: Så der er

gode boliger i alle prisklasser, og at vi kan styrke børns skoler og uddannelser. Hvor vi også gør noget ved integrationen, så alle får en fair chance.

Nej til øgede boligskatter Han fortsætter: - Det skal være trygt at vælge den lokale skole og sende børnene ned at lege uden narko og skyderier. SF siger også nej til at pille ved boligskatten. Det gør vi, fordi en masse mennesker har købt bolig, mens priserne var skruet helt vildt op. De står til at miste hundredetusinder af kroner, hvis de bliver presset til at flytte. Flere går i dag fra hus og hjem pga. krisen. Derfor freder vi boligskatten - for ikke at skabe

5

mere usikkerhed i folks tilværelse. Til gengæld beder vi danskerne arbejde lidt mere, så vi kommer gennem krisen. Og banker og millionærer skal betale lidt mere i skat. Det er vores vej ud af krisen, slutter han. Dorte Skovgård, der er opstillet af SF-Vanløse som folketingskandidat vil også komme omkring boligpolitik og integrationspolitik – bl.a. hvorfor sociale opgaver og integrationsopgaver i almene boliger skal have meget mere hjælp og støtte end nu. - Som det er nu, er det de almene boliger, der står for en stor del af integrationen – og betaler det meste af gildet. Det, mener jeg ikke, er rimeligt, når en stor del af Danmarks borgere med almindelige eller små indkomster bor her, siger hun. Hun vil også tale om, hvorfor vi skal have klare linjer på, hvad vi vil, og hvad vi ikke vil med integrationen.

Gør et bogkup Årets første bogsalg finder sted fra søndag den 6. marts til og med søndag den 13. marts. Igen er det efter hollandsk princip, så prisen falder fra dag til dag. De første dage koster bøgerne kr. 25,og de sidste dage er de faldet til kr. 5.- pr stk. Men spørgsmålet er om du tør vente så længe. Bemærk at bogsalget denne gang starter på en søndag. Det skyldes at der er et stor fastelavnsarrangement i børnebiblioteket om lørdagen.

HIP - HIP - HURRA Vi har 3 års fødselsdag

FØDSELSDAGSTILBUD TIRSDAG D. 1. MARTS (Tilbudet gælder kun denne dag)

½ meter friskbagt wienerstang med marcipan, creme og hasselnødder

KUN 20 kr. (under ½ pris)

NYHED!!

Vi har installeret en hel ny sten/herdovn, så vi kan bage nogle helt anderledes spændende og unikke brød og boller. Brød, der bliver bagt på denne måde, er langtidshævet (18 til 24 timer) og er med til at fremme den helt specielle og unikke smagsoplevelse. Der vil løbende komme nye brød typer - kom ind og smag !

DIN TØJBUTIK

Jan Bengtsson

Claus Rask


www.dinlokalavis.dk

6

Læserindlæg: Det måtte jeg ikke sige!

Breve fra læserne Lokal@viserne, Postbox 1670 2720 Vanløse • Mail: lokal@viserne.dk Skriv til: Debatredaktionen

Læserbreve skal være korte, max 500 anslag. Vi forbeholder os ret til at redigere og forkorte. Vi påtager os intet ansvar for uopfordret indsendt materiale. Læserbreve med grove injurietekster optages ikke. Navnet på læserbrevets forfatter skal være redaktionen bekendt. Anonyme læserbreve optages ikke. Billede må gerne følge indlæg.

Debat

Læserindlæg: Vi kan ikke vente mere Alt for mange københavnere er udsat for livstruende støj fra trafikken. 35 gader i København lever ikke op til EU's grænseværdier for luftforurening. Hver dag spilder hovedstadens pendlere 160.000 timer ved at holde i kø. Trængslen i hovedstaden kostede i 2007 samfundet 9 mia. kr. I 2015 vil det stige til 15 mia. kr. Skræmmende, ja! Men rent faktisk har vi en løsning, som kan nedbringe både støj, forurening og trængsel og samtidig bringe os nærmere målet om at blive verdens første CO2 neutrale hovedstad. Svaret er trængselsafgifter. Regeringen har desværre valgt at lukke øjnene for de positive effekter trængselsafgifter vil have på både fremkommeligheden og

Debat

miljøet i vores hovedstad. De har helt opgivet at løse problemerne og valgt at se passivt til, mens københavnerne må leve med de sundhedsmæssige konsekvenser af de alt for mange biler i byen. Vores forslag leverer svar på de udfordringer, vi står overfor. Vi vil kopiere den løsning, som allerede fungerer i Stockholm og som snart gennemføres i Göteborg. Når bilisterne krydser betalingsringen, vil der blive trukket en mindre afgift på godt 25 kr. Systemet kan stå klart inden for 2 år og koster cirka 230 mio. kr. at etablere. Indtægterne vil beløbe sig til ca. 2,2 mia. kr. om året. Pengene skal investeres den kollektive transport og i infrastrukturen i København. Der er også grundlag for investe-

ringer i park and ride anlæg ved nogle af de store stationer uden for betalingsringen, så pendlerne til og fra København får et reelt alternativ til bilen. Og sidst men ikke mindst så skal prisen for at benytte kollektiv trafik ned. Trafikken inden for betalingsringen vil falde mere end 20 %. De der stadig vælger bilen vil altså komme langt hurtigere gennem trafikken og få mere tid med familien. Og virksomhederne i hovedstaden kan veksle spildtid i bilkøerne til effektiv arbejdstid. Regeringen er kørt fast! København er klar til at rykke. Vi kan ikke vente mere. Teknik- og miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF)

Københavns kommune er alt for stor – del den op i 10 mindre kommuner Vinterens bøvl med at få ryddet gader og veje i København for sne, er bare et af mange tegn på, at der er for meget der ikke fungerer som det skal i Københavns kommune. Københavns kommune er nemlig alt for stor. I forbindelse med kommunalreformen burde man have delt kommunen op i 8-10 mindre kommuner. Med 50 – 60.000 indbyggere i hver kommune. Det altoverskyggende problem er, at der er for langt fra politikerne og embedsmændene på rådhuset til borgerne.

Debat

En undersøgelse viste for nylig at et stort flertal af københavnerne føler sig sat uden for indflydelse. Det ved alle på Københavns rådhus godt. Derfor har man også flere gange forsøgt sig med nærdemokratiske tiltag. Først bydelsrådene, som københavnerne stemte ned med et brag i år 2000. Og nu lokaludvalgene, som heller ikke formår at brænde igennem og engagere københavnerne.

Kommunerne tager sig af den borgernære service - skoler, børnehaver, ældreomsorg, sociale ydelser osv. - derfor skal politikere og embedsmænd selvfølgelig være tæt på borgerne. Man skal kunne møde sin kommunalpolitiker på gaden når man handler ind. Det kan man ikke i København.

Hverken bydelsrådene eller lokaludvalg har altså fungeret særlig godt. Hvorfor ikke? Fordi københavnerne ikke har respekt for råd eller udvalg der er uden indflydelse på noget som helst af betydning. Selvfølgelig ikke. Det hører man fra folk over alt i byen hvor man kommer. Dertil kommer at Københavns kommune er en mastodont. Også når det gælder planlægning og økonomistyring.

De fleste københavnere ved end ikke hvem byens mange borgmestre er. Overborgmesteren dog undtaget.

København er meget dyr på administrationen målt i forhold til andre kommuner. Dertil kommer at rigtig

mange københavnere undrer sig over at prisen på en række ydelser og produkter i kommunen er betydelig højere end i nabokommunerne. Eksempelvis fjernvarme der er betydelig dyrere i København end på Frederiksberg. I den tid jeg var medlem af borgerrepræsentation, modtog jeg sammen med mine kolleger i flere tilfælde rapporter, der gjorde opmærksom på, at det var kommunens størrelse der var problemet, når der var bøvl med at yde borgerne den service de har krav på. Ligesom at mange af de tocifrede millionunderskud, der i årenes løb, er dukket op i kommunens forvaltninger, hænger sammen med at kommunen er alt for stor. Lad os få en diskussion af, om Københavns kommune har den rigtige størrelse. Og lad os få den af hensyn til borgerne. Jan Andreasen folketingskandidat (S), København

Spændende forslag om letbane i Valby En letbane gennem Valby fra Vesterbro gennem Carlsberg og videre til Valby Station, F.L. Smidth-grunden, Grønttorvet og Hvidovre Hospital. Det er forslaget fra Valby Lokaludvalget, der har haft trafikkyndige til at udarbejde et seriøst og gennemarbejdet forslag. Det kan virke paradoksalt 38 år efter, at den sidste spor-

Debat

UGE 8 - 2011

vogn kørte i København, at man igen vil lægge spor i Valbys gader. Men det giver alligevel god mening, fordi de moderne sporvogn kører hyppigt og med høj komfort, og derfor er langt mere tillokkende for bilisterne end busserne er. Når man dertil lægger, at Valby er en bydel i rivende udvikling med nye bykvarterer flere steder i bydelen, så

giver forslaget fra Valby Lokaludvalg rigtig god mening. Vi bør derfor i Borgerrepræsentationen se meget nøje på perspektiverne i forslaget, og om muligt få bygget en letbane i Valby. Af Cecilia Lonning (V), MB og Folketingskandidat i Valby

torsdags oplevede jeg for første gang nogensinde, at medlemmer i Københavns Borgerrepræsentation, blev nægtet at få ordet og svare på, hvad andre medlemmer helt frit havde fået lov til at udtrykke deres mening om fra talerstolen . Det er en ny og skæv udvikling, som jeg virkelig håber var en enlig svale og forhåbentlig kun begyndervanskeligheder fra mødets dirigent, Overborgmester Frank Jensen (S). Der var debat om lokalplan på Islands Brygge, herunder især spørgsmålet om den nye Moske på Amager. Det var den debat som satte sindene i kog. For og imod. Men, demokratisk katastrofalt, at skeptikere til projektet, blev

Debat

"særbehandlet" af Frank Jensen. Jeg selv ville have haft ordet. Især for at gendrive, uhyrlige bemærkninger om, at København var glad for samarbejdet med Muslimernes Fællesråd omkring moskeen. Overborgmesteren har tidligere udtalt, at han er glad for samarbejdet med disse "moderate muslimer". Jeg ville have stillet spørgsmålet, om det virkelig er en "moderat" organisation. Fællesrådets to ledende personer Butt Hussein og Abdul Wahid Petersen var fornylig til hyldestmøde med Irans Præsident og Holocaustfornægter, Ahmedinejad. Der findes billeder fra mødet - og såvel Butt Hussein som Wahid Petersen ses ivrigt fotograferende præstestyrets tyran,

som er ansvarlig for mere end 100.000 myrdede og 150.000 fængslede iranere. Dertil er at tilføje, at det er mere end uklart, hvad Muslimernes Fællesråd mener om stening, hetz mod homoseksuelle og jagt på frafaldne muslimer. Forhåbentlig vil Overborgmesteren svare på, om det er sådanne holdninger, som han betegner som "moderate". Desværre lukkede han selv debatten i Borgerrepræsentationen. Så må vi nu tage drøftelsen i medierne. Finn Rudaizky Dansk Folkeparti Medlem af Borgerrepræsentationen og Folketingskandidat

Aktiviteter fra Kvarterhus Grøndal kan fortsætte Rundt omkring i København findes der rigtig mange fine aktiviteter for byens ældre - således også i Kvarterhus Grøndal. De aktiviteter skal vi værne om og prioritere, for de er med til at give livskvalitet og gøre byen til et fællesskab. Som Sundheds- og Omsorgsborgmester er jeg samtidig meget optaget af at give byens ældre mulighed for at leve et aktivt liv – hele livet. Jeg har derfor den største respekt for den indsats, som frivillige kræfter har gjort for at skabe et velfungerende socialt og kreativt samlingspunkt i Kvarterhus Grøndal til stor glæde og gavn for stedets brugere. I et indlæg i lokalavisen for nylig beklager Lone Ervig flyt-

Debat

ningen af aktiviteterne i Kvarterhuset i Grøndal. Jeg har forståelse for Lone Ervigs frustration, men jeg er på den anden side overbevist om, at de mange gode arrangementer kan fortsætte, når ældreklubaktiviteterne fra Kvarterhus Grøndal overflyttes til Sundhedshuset i Vanløse, hvor vi har tilbudt klubberne nye lokaler. Der er altså ikke tale om en lukning af aktiviteterne, men en overflytning til en ny adresse. For nogle borgere - som Lone Ervig - vil overflytningen betyde, at afstanden til aktiviteterne bliver længere – men andre heldigvis vil opleve at afstanden bliver kortere. Sådan er det. Det væsentligste for mig har imidlertid været at sikre, at vi fortsat kan tilbyde nye og

gode lokaler, så aktiviteterne kan fortsætte. Jeg ser det samtidig som en stor fordel, at de mange klubber fremover kan gøre brug af Sundhedshuset der faktisk samler alle de kommunale sundhedstilbud i lokalområdet. Mange ældre vil i forvejen have deres gang i dette hus og for dem er det en fordel at tilbudene er samlet. Jeg mener således, at kombinationen af sundhedstilbud og ældreklubaktiviteter under ét tag er en fordel, da mange ældre vil kunne blive inspireret til at deltage i aktiviteterne på deres vej til og fra behandlinger i Sundhedshuset. Af Sundheds – og Omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF)

Send akut en ny arkitekt til Jernbane Allé eller Vi kan ikke være det bekendt Jeg havde godt læst i Lokalavisen, at mange butiksejere var utilfredse med den planlagte ombygning af Jernbane Allé fra start af. I sidste uge talte jeg så med frisør Erik om den ekstremt langsomme renovering skyldtes ændringer i planerne? Om kommunen efter Bondams exit havde indset,

Debat

at løsningen var ødelæggende for handelslivet i Jernbane Allé? Nej nej svarede Erik, de er her sjældent, for det er jo koldt. Da jeg så læser Irfans indlæg i uge 7 Lokalavisen, så blev jeg sgu’ ked af det: 50% nedgang i omsætningen, tag lige dén! Desværre tror jeg slet ikke det bliver bedre med den løsning, der er på vej. Jeg selv er en af dem der aldrig

mere kan finde plads til min bil og besøge Irfan og flere andre butikker. Efter klipningen hos Erik var der 300 METER til min bil, det synes mange sikkert er for meget…… Med venlig hilsen Ole Persson Tudskærvej 39 2720 Vanløse

Socialministeren tager ældre som gidsler i valgkampen Socialministerens krav om, at 20 % af hjemmeplejen og hjemmehjælpen skal privatiseres, er at handle hen over hovedet på ældre borgere. Det mener Kirsten Feld, formand for DANSKE ÆLDRERÅD, der vender sig skarpt mod forslaget. ”Socialministeren sætter med sit forslag borgerens tryghed i spil, hvilket jeg finder urimeligt. Forslaget handler om økonomi – jeg havde gerne set et udspil med fokus på medmenneskelighed. Frit valg er blevet et plusord, som vi alle hylder, men for mange borgere med behov for daglig hjælp er tillid, kontinuitet, og tryghed vigtigere end frit valg.” ”Jeg er imod tvang af enhver art. Alle borgere bør have lige ret til at vælge mellem et kommunalt og et privat til-

bud. Hvis en borger føler sig mest tryg ved den kommunale hjemmehjælp og hjemmepleje, skal vedkommende kunne vælge den. Jeg ser det som et overgreb, hvis borgeren fratages valget. Også derfor mener jeg, socialministerens forslag er urimeligt”. Flere undersøgelser viser, at der i øjeblikket er en kraftig stigning i antallet af kommunale opgaver, som udsættes for konkurrence fra private virksomheder - også på ældreområdet. Socialminister Benedikte Kiær foreslår, at 20% af hjemmepleje og hjemmehjælp fremover skal i udbud blandt private firmaer. Hver kommune skal udvælge ét distrikt, hvor en privat leverandør skal levere hjemmepleje og hjemmehjælp. Ministerens begrundelse er, at kon-

kurrence er sundt, at ældre er glade for muligheden for at kunne vælge en privat leverandør, og at kommuners hidtidige praksis ikke har vist sig hensigtsmæssig. Kirsten Feld tilføjer: ”Vi må være parate til forandringer og afprøve nye måder at få økonomien til at hænge sammen på. Men vi må ikke glemme de borgere, som er afhængige af den offentlige service og lytte til deres ønsker”. Ældreråd er rådgivere for kommunalbestyrelsen, og forholder sig derfor til såvel kommunal økonomi som til borgeres tryghed og ønsker. Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD holder skarpt øje med udviklingen.


www.dinlokalavis.dk

UGE 8 - 2011

Der skal ansættes pædagoger på de københavnske folkeskoler Lærere er eksperter i at undervise, pædagoger er i eksperter i at arbejde med det sociale samspil mellem børnene, støtte op om børn med særlige vanskeligheder og i at samarbejde med forældrene. I den moderne skole er der brug for begge kompetencer og derfor vil SF arbejde for, at der bliver ansat skolepædagoger på de københavnske folkeskoler. ”Vi ønsker, at flere elever end i dag skal inkluderes i folkeskolen. Som det er nu kom-

mer alt for mange børn på specialskoler. Børn, der med den rette støtte har gavn og glæde af at gå i folkeskolen, skal have den mulighed,” siger Trine Schaltz, børne- og ungdomsordfører for SF i København Skolepædagogerne skal deltage i klassen og have det sociale samspil som deres særlige fokus, og de skal støtte op om børn med f.eks. ADHD, lettere autisme eller Asperger. ”Børn lærer bedst når de er

trygge og trives med deres kammerater. At få det til at lykkes i en skoleklasse kan være en stor mundfuld for en lærer, som har ansvaret for at alle børn får det optimale faglige udbytte af undervisningen. Derfor går det ofte galt, hvis der i en klasse sidder et eller flere børn, der har brug for særlig støtte,” fortsætter Trine Schaltz. SF vil bringe forslaget i spil i arbejdet med Københavns samlede budget for 2012.

Mere død på vejene

Det kan også påføre bilisten alvorlige skader at påkøre en hest eller ko. Dansk Fodgænger Forbund må på det skarpeste kritisere alle initiativer som går ud på at hæve hastighedsgrænserne. Det er til fulde bevist at højere hastighed kræver flere liv i trafikken. Regeringen hævder at folk dog alligevel kører for stærkt, så hvad er skaden? Uansvarligt og helt forkert, siger Fodgængerforbundet. Med tilsvarende dumme argumenter kunne man legalisere både røveri og pædofili. Det var de dårlige nyheder. De gode nyheder er at der nu er sikret arbejde til de trafiksikkerhedens forkæmpere. De er jo rent faktisk nødt til at starte forfra. Næsten 80 års indsats lige i skraldespanden. Vore nytårshilsener går ikke til regeringen.

Regeringen vil tillade højere fart på landevejene, og nedskyder derved mange års bestræbelser på at skabe større sikkerhed i trafikken. Lige siden starten i 1934 har det været en hovedindsats for det nuværende Rådet for Sikker Trafik at oplyse om fartens dræbende virkning i trafikken, og i dag er det til udmattelse bevist at højere fart forårsager flere ulykker, og gør ulykkerne alvorligere. Ingen fagpersoner er i tvivl om den sag – i nogen verdensdel. Det handler om simpel fysik, som ingen argu-

menter kan stille noget op imod. Alligevel vælger regeringen nu at hæve farten på udvalgte landeveje. Næsten 80 års daglig oplysning har intet som helst indtryk gjort på en regering, som med dette skridt demonstrerer en udtalt foragt for både kendsgerninger og liv. Og for de mange instanser, som dagligt arbejder på at nedbringe ulykkestallet i trafikken. Instanser, som delvis betales af staten. Hvordan kan det gå til at regeringen atter gør jorden flad? Hvad er formålet med at ofre disse ekstra liv i trafikken? Der færdes jo ikke kun biler, vejarbejdere og pindsvin på landevejene, men også fodgængere, cyklister, knallerter, teenage-ridepiger og husdyr, der er på vildveje.

7

Debat

Klinisk tandtekniker

Kommunen belønner de unge. Hvis Køben-havns psykisk syge og handicappede fik samme gode behandling, som de autonome bøller og ballademagere fra Ungdomshuset, så så det fint ud. Men, det er desværre ikke tilfældet. Psykisk syge og handicappede laver hverken vandalisme eller demonstrationer. Men, det gør de autonome. Og flertallet i det københavnske bystyre, "belønner" de unge,

især fordi man er bange for dem, men også fordi man vil vise, at man "giver plads til forskellighed" ! I vort dejlige demokrati er det flertallet som bestemmer. Men, det er ikke altid, at flertallet har ret.

Heidi Porsdal

Finn Rudaizky Dansk Folkeparti Medlem af BR og Region Hovedstaden Folketingskandidat

Smallegade 54, 1., 2000 Frederiksberg Tlf. 38 87 96 03 www.tandteknikeren.dk

Konkurs- & ophørsBrønshøj • Valby • Sydhavnen • Vanløse • Hvidovre

Lørdag d. 26. februar kl. 10.00

-Den rigtige lokale avis.

Eftersyn samme dag fra kl. 8.30

PÅ ADRESSEN: Waldemarsvej 1, 4296 Nyrup (Sjælland - mellem St. Merløse og Stenlille)

annoncer 3879 3400

20 fods lukkecontainer / hospital ), 6. m. lad med høj pressening og containerhejs, DEUTZ Traktor, Børne crossere og buggi med benzinmotor, Ford Transit Ladvogn 1998, KIA Carnival varevogn guleplader 2003, Stor ladtrailer med 3 vejs tip, Minidumper 1/4” toner, Siloer, Vibrationsplader, Betonborehamre, Aluporte i flere str., Fra POLITIET ca. 80 cykler, Diverse hånd og el- værktøj, Vandpumpe med VW motor, Havefræsere, Benzin græsslåmaskiner, Snekastere, Buskryddere, Plænetraktorer, Svejsemaskiner, Koldsave, Drejebænke, Fejemaskiner flere str., Søjlebænkslibere, Pallevogne, El- palleløftere, Løftestropper, Svejsehjelme, Plasmaskærer, Gas og iltsæt, Industrikomfure rustfri stål, Industrivaskemaskiner, Industristøvsugere, Excenterpresse, Scooter, Fladskærms TV, Sandblæsningskabiner, Stiger, Vådskærer, 1 Søjlet lift, Entreprenørdonkrafte, Olietank til lastbil, Påhængsmotorer, Robotstøvsuger, Palle med diverse søn, bolte, skruer m.m. Dette er kun et udpluk af kataloget ca. 700 katalog nr. Vil du også sælge på denne eller næste auktion ring 50 50 37 06 og aftal nærmere om indlevering. Se katalog på www.york-auktion.dk

SÆLG PÅ YORK AUKTION Omgående tilmelding af effekter ring 5050 3706

Auktionshal: Waldemarsvej 1, 4296 Nyrup Tlf. 50503706 - Fax 57803606 - Mail jm@york-auktion.dk

Brønshøj • Valby • Sydhavnen • Vanløse • Hvidovre

FIND DIG IKKE I SMERTER! Sygeplejersker foretager en kredsløbsmåling som afdækker sygdomme e mød o f 2-3 is In Grat g, den 2 0 a 0 Tirsd 9.00-21. kl. 1 ng nu Ri Vores funklende nye klinik ligger på hjørnet af H.C.Ørstedsvej og Rosenørns Alle. Vi har gratis parkering i gården, et minut til Forum metrostation samt bus 2A og 3A lige til døren. Klinikken er indrettet med det mest moderne og avancerede tandlægeudstyr der findes.

Løse proteser og manglende tænder hører fortiden til. Tandimplantater er løsningen til øget livskvalitet. Vi afholder løbende gratis informationsmøder med uddeling af gavekort til en implantatundersøgelse og digital røntgenoptagelse.

Smerte, uro eller krampe i benene, hævede ben nedsat bevægelighed og sår der ikke heler er blot nogle af de sygdomme og skavanker mange går rundt med. Det kan alt sammen være symptomer på nedsat kredsløb, noget som målinger af blodtrykket på armen ikke afslører. For at komme disse sygdomme til livs, måler Actera klinikken på Frederiksberg blodtrykket både på armen og på benene. ELEKTROMAGNETISK BEHANDLING - SMERTEFRI OG UDEN BIVIRKNINGER

Har du én eller flere af disse gener, så kan vi hjælpe dig: Smerter. Stikkende og prikkende følelse i fødderne. Kolde fødder Misfarvninger på benene.

Tandlægerne Tove Thrane og Peter Gade Begge med 25 års erfaring

Bestil tid nu Ring 38 344222 mail@forumtand.dk H.C. Ørsteds Vej 50 C, st. 1879 Frederiksberg C www.forumtand.dk

Krampe i læg og lår ved gang.

Tunge og trætte ben

Forhøjet blodtryk.

Tynd pergamentagtig hud.

Smerter fra åreknuder.

Stikkende følelse i benene.

Sår på ben/ fødder.

Urolige ben. Krampe.

KREDSLØBS-MÅLING KUN 300,Derefter får du en

GRATIS prøvebehandling. Ring og aftal tid.

Sygeplejerskerne Marianne Jensen og Ida Vestergaard

Actera Klinik Frb. • Godthåbsvej 110 - 2000 Frederiksberg Tlf. 38 10 37 11 - www.acteraklinik.dk


www.dinlokalavis.dk

8

UGE 8 - 2011

MARTIN A. OLESEN & PARTNER

Vi samler på glade sælgere! Sælger af Skjulhøj Allé 70, st. tv. udtaler: ”RealMæglerne fik solgt min lejlighed via deres køber-kartotek! Jeg er utrolig taknemlig over RealMæglernes kæmpe indsats for at få min lejlighed solgt – endda til den udbudte pris. Under salgsprocessen har jeg følt mig i trygge hænder, og kan varmt anbefale RealMæglerne til andre.” Mvh. Simone Hofvander. Går du i salgstanker kontakt os på 38 74 21 11 eller 2720@mailreal.dk Steffen fra Martin A. Olesen & Partner ønsker Simone tillykke med salget.

RealMæglerne Martin A. Olesen & Partner tilbyder "SOLGT ELLER GRATIS"* * Tilstandsrapport og energimærke er ikke omfattet af "solgt eller gratis" Vanløse

Vanløse

Vanløse

abent hus ÅBENT HUS

abent hus ÅBENT HUS

abent hus ÅBENT HUS

SØN. D. 27/2 KL. 13:00

SØN. D. 27/2 KL. 12:30

SØN. D. 27/2 KL. 12:00

GOD GOD BELIGGENHED BELIGGENHED LIEBHAVERBOLIG VED DAMHUSSØEN

BUNGALOW PÅ STOR VESTVENDT GRUND

Hasselvej 60. Villa med måske Vanløses bedste beliggenhed? Kom selv og bedøm. Ejendommen er beliggende på en af Vanløses absolut mest attraktive adresser med stor solrig grund. Ejendommens stand er klart over middel. Ring 3874 2111.

Toftøjevej 51. Skøn beliggenhed lige ved Damhusengen og med kort afstand til Damhussøen. Kvarteret byder på gode daginstitutioner, skoler og Vanløse Idrætspark. Vanløse Torv, Metro, Bycenter mv. ligger 15 minutters gang fra ejendommen.

Pris 6.250.000 Udb. 315.000 Brutto 40.455 Netto 33.164 Alternativ finansiering: Afdr.fr.br. 22.966 Afdr.fr.nt. 19.233

Sag.nr. 145-1023 Værelser 7 Plan 2 Bolig 157 Bebygget 130 Grund 796 Opført 1921/1997

Pris 3.195.000 Udb. 160.000 Brutto 21.548 Netto 17.904 Alternativ finansiering: Afdr.fr.br. 12.272 Afdr.fr.nt. 10.548

Sag.nr. Værelser Plan Bolig/kld. Bebygget Grund Opført

TÆT TÆT PÅ PÅ GRØNNE GRØNNE OMRÅDER OMRÅDER GODE 152M2 UNDER TAG

145-0201 3 2 70/70 70 636 1928

Thorsmindevej 14. Entré, stor lys stue med udgang til terrasse, samt to gode værelser. Velholdt køkken, klassisk badeværelse. Kælder: God anvendelig kælder, med forrum, badeværelse, vaskerum, mindre opbevaringsrum, samt to anvendelig rum.

RealMæglerne Martin A. Olesen & Partner Statsaut. Ejendomsmægler & Valuar, MDE

Ålekistevej 84, 2720 Vanløse

Kasper og Martin

Ålekistevej 84, 2720 Vanløse Tlf. 38 74 21 11, Fax 38 74 21 07 2720@mailreal.dk www.realmaeglerne.dk/vanløse

Åbningstider: Mandag - Torsdag Fredag Søndag

9.00 - 18.00 9.00 - 16.00 10.00 - 16.00

Pris 2.395.000 Udb. 120.000 Brutto 16.298 Netto 13.643 Alternativ finansiering: Afdr.fr.br. 9.347 Afdr.fr.nt. 8.127

Sag.nr. 145-0043 Værelser 3 Plan 2 Bolig/kld. 88/64 Bebygget 88 Grund 366 Opført 1936/1968


www.dinlokalavis.dk

UGE 8 - 2011

9

MARTIN A. OLESEN & PARTNER Vanløse

Vanløse

Vanløse

abent hus ÅBENT HUS

abent hus ÅBENT HUS

abent hus ÅBENT HUS

SØN. D. 27/2 KL. 14:00

SØN. D. 27/2 KL. 14:30

SØN. D. 27/2 KL. 13:30

STOR STOR VESTVENDT VESTVENDT ALTAN ALTAN

Herskabelig HERSKABELIG

STOR 3V MED ELEVATOR

3V PÅ GRÆNSEN TIL FREDERIKSBERG

Ålekistevej 126, 2. tv. Nyere spændende byggeri fra 2007 med kun få min. gang til Metro, S-tog, caféer og biograf. De daglige indkøb kan klares i de mange nærliggende dagligvarebutikker. Desuden gåafstand til Damhussøen og Engen.

Jernbane Allé 8, 2. tv. Entré, 2 store stuer ensuite adskilt af flotte franske døre og med flot stuk og roset. Stort køkken med mulighed for spisekrog, dejligt flisebadeværelse. Rummeligt soveværelse med plads til seng, klædeskab samt arbejdsplads.

Pris 2.295.000 Udb. 115.000 Brutto 14.944 Netto 12.877 Alternativ finansiering: Afdr.fr.br. 8.537 Afdr.fr.nt. 7.771

Sag.nr. Værelser Plan Bolig Altan Opført

145-0273 3 2. sal 82 Ja 2007

Vanløse

Pris 1.770.000 Udb. 90.000 Brutto 13.065 Netto 11.043 Alternativ finansiering: Afdr.fr.br. 8.088 Afdr.fr.nt. 7.080

II HJERTET HJERTET AF AF VANLØSE VANLØSE FLOT 3V - PERFEKT DELELEJLIGHED

Sag.nr. Værelser Plan Bolig Opført

145-1054 3 2. sal 92 1933

Veras Allé 17B, 1. th. Entré, moderne køkken. Flot flisebadeværelse med bruseniche og væghængt toilet, godt børneværelse/kontor samt stort soveværelse med plads til klædeskab og arbejdsplads. Desuden stor skøn vestvendt stue med udgang til altan.

Vanløse

Pris 1.595.000 Udb. 80.000 Brutto 11.764 Netto 10.103 Alternativ finansiering: Afdr.fr.br. 7.406 Afdr.fr.nt. 6.622

Sag.nr. Værelser Plan Bolig Altan Opført

145-0239 3 1. sal 62 Ja 1938

Vanløse

SJÆLDENT SJÆLDENT UDBUDT UDBUDT

abent hus ÅBENT HUS SØN. D. 27/2 KL. 14:00

GOD GOD DELELEJLIGHED DELELEJLIGHED INDFLYTNINGSKLAR 3V Veras Allé. Fordelingsentré, flot moderne køkken, flisebadeværelse soveværelse. Lejlighedens hjerte er de 2 sammenhængende stuer (opr. 1 værelse + stue). Stuerne er vestvendte og har et fantastisk lysindfald samt udgang til skøn altan.

Sag.nr. Værelser Plan Bolig Altan Opført

145-0245 3 1. sal 66 Ja 1938

Vanløse

GOD LEJLIGHED I PERFEKTE OMGIVELSER

3V PÅ GRÆNSEN TIL FREDERIKSBERG

Kastanie Allé 26B, st. tv. Skøn rolig beliggenhed med kun få hundrede meter til Vanløse C med Metro, indkøbsmuligheder, biograf mv. Ejerforeningen er veladministreret og der er hører hyggelig fælleshave til. Lejligheden har nyafhøvlede trægulve.

Himmerlandsvej. Beliggende i stilleområde, i gå afstand til off. transport. Flot køkken med rigeligt skabsplads, stort badeværelse med separat brus, stue med udgang til altan, samt to værelser.

Pris 1.395.000 Udb. 70.000 Brutto 10.975 Netto 9.554 Alternativ finansiering: Afdr.fr.br. 7.047 Afdr.fr.nt. 6.405

145-0301 3 Stuen 67 Ja 1938

Vanløse

abent hus ÅBENT HUS SØN. D. 27/2 KL. 12:30

Sag.nr. Værelser Plan Bolig Opført

145-1035 2 3. sal 59 1935

FLOT FLOT 2V 2V

NY NY PRIS PRIS

STOR 2V PÅ GRÆNSEN TIL FREDERIKSBERG

STOR FLOT 2,5 V CENTRALT I VANLØSE

Grøndals Parkvej. Med Grøndalsparken samt Frederiksberg som nabo udbydes hyggelig 2V. Området byder på gode indkøbsmuligheder og offentlig transport til København C via metro, bus og tog. Lejligheden er perfekt som forældrekøb.

Slotsherrensvej 9, st. th. Fordelingsentré, lyst stort værelse, nydeligt velholdt køkken med skabe, bordopvaskemaskine, gaskomfur mm. Der findes yderligere flot flisebadeværelse med bruseafdeling samt kæmpe spise og dagligstue med karnap.

Pris 1.195.000 Udb. 60.000 Brutto 8.534 Netto 7.300 Alternativ finansiering: Afdr.fr.br. 5.278 Afdr.fr.nt. 4.698

Sag.nr. Værelser Plan Bolig Altan Opført

145-0286 2 3. sal 54 Ja 1946

Vanløse

Pris 995.000 Udb. 50.000 Brutto 7.271 Netto 6.431 Alternativ finansiering: Afdr.fr.br. 4.711 Afdr.fr.nt. 4.369

abent hus ÅBENT HUS

abent hus ÅBENT HUS

SØN. D. 27/2 KL. 12:00

SØN. D. 27/2 KL. 13:15

SØN. D. 27/2 KL. 13:30

FLOT FLOT UDSIGT UDSIGT 106M2 4V MED ALTAN & ELEVATOR

Sag.nr. Værelser Plan Bolig Altan Opført

145-0175 2 1. sal 47 Ja 1939

Jyllingevej 66, 3. th. Entré, stor stue med udgang til altan. Flot tidssvarende køkken med bl.a. hårde hvidevarer i stål-look. Badeværelse med gulvvarme, vaskesøjle og stor separat bruseniche. Derudover 3 gode værelser. Lejligheden fremstår indflytningsklar.

Pris Udb. Boligafgift

495.000 495.000 8.933

FLOT 3V MED ALTAN & ELEVATOR Sag.nr. 145-1037 Værelser 4 Plan 1 Bolig 106 Altan Ja Opført 2005 Anv. udgifter 850

Jyllingevej 66, 4. tv. Entré, stor stue med udgang til altan. Stuen i er åben forbindelse med flot spisekøkken. Ydermere findes der dejligt flisebadeværelse med bl.a. vaskemaskine samt 2 lyse værelser med god skabsplads. Ejendommen har elevator.

RealMæglerne Martin A. Olesen & Partner Statsaut. Ejendomsmægler & Valuar, MDE

Kasper og Martin

145-0066 2 Stuen 55 1936

abent hus ÅBENT HUS

FLOT 2V MED FRANSK ALTAN

Ålekistevej 84, 2720 Vanløse

Sag.nr. Værelser Plan Bolig Opført

Vanløse

IDEEL IDEEL SOM SOM FORÆLDREKØB FORÆLDREKØB -- NY NY PRIS PRIS Pris 895.000 Udb. 45.000 Brutto 6.498 Netto 5.614 Alternativ finansiering: Afdr.fr.br. 4.099 Afdr.fr.nt. 3.692

145-1010 3 1. sal 66 Ja 1936

SØN. D. 27/2 KL. 13:00

Vanløse

Rosenlunds Allé 1, 1. th. Fordelingsentré, flisebadeværelse, pænt køkken, stor rummelig stue med plads til både spiseog dagligstue hvorfra man kan åbne op til fransk altan samt værelse med endnu en fransk altan og plads til skrivebord.

Sag.nr. Værelser Plan Bolig Altan Opført

abent hus ÅBENT HUS

FLOT 2V MED 7 M2 HEMS Pris 1.250.000 Udb. 65.000 Brutto 8.482 Netto 7.100 Alternativ finansiering: Afdr.fr.br. 5.122 Afdr.fr.nt. 4.411

Pris 1.395.000 Udb. 70.000 Brutto 11.078 Netto 9.446 Alternativ finansiering: Afdr.fr.br. 7.277 Afdr.fr.nt. 6.409

Vanløse

Tæt vedGRØNDALSPARKEN Grøndalsparken TÆT VED Langdraget 21, 3. Indeholder flot renoveret køkken, som er delvist åbnet op til stuen. Køkkenet har nyere hårde hvidevarer. Dejlig vestvendt stue med trappe op til 7 m2 godkendt hems. Flisebadeværelse med bruseplads samt værelse/soveværelse.

Sag.nr. Værelser Plan Bolig Altan Opført

Ålekistevej 84, 2720 Vanløse Tlf. 38 74 21 11, Fax 38 74 21 07 2720@mailreal.dk www.realmaeglerne.dk/vanløse

Åbningstider: Mandag - Torsdag Fredag Søndag

9.00 - 18.00 9.00 - 16.00 10.00 - 16.00

Pris Udb. Boligafgift

565.000 565.000 7.990

Sag.nr. 145-0255 Værelser 3 Plan 4. sal Bolig 93 Altan Ja Opført 2005 Anv. udgifter 800


KALENDER - Marts 2011


Gudstjenester i marts og april

Gudstjenester

Lørdagsdüb


www.dinlokalavis.dk

12

Advokat

Glarmester

Maler

UGE 8 - 2011

Regnskab BOGHOLDERHUSET

Nye brød i Sløjfen

et team af erfarne bogholdere med bredt branchekendskab og tid til dit regnskab

.

.

BOGFØRING MOMS LØN FORSØMTE REGNSKABER ÅRSREGNSKAB

.

m.m.

BOGHOLDERHUSET.dk Valby Langgade 39 A 38333016

Læskærme – markiser

RUGAARD REVISION Statsaut. revisor 25854821

til altaner/terrasser Aluminiumsrammer med farvet glas

Service

opsættes hurtigt og billigt

Billige Fortsatsvinduer i plastrammer Alt glarmester og Forsikringsarbejde udføres

Massør Bageriet Sløjfen på Ålekistevej er klar med en hed nyhed: en ny stenovn, så der kan bages nogle unikke og meget spændende brød /bolle typer man ikke har haft mulighed for at bage før. - Alle de brød, der bliver bagt

Tilbud uden forpligtelse Glarmester

J. & S. Nilausen ApS

Dødsbo

Hylteberg Allé 8, Vanløse

Husum Hus Antik Alt indbo købes, nyt og gammelt Dødsboer ryddes og købes! Billig flytninger udføres!

38 74 42 08 Havearbejde

POLITI rapporten

Tlf. 3881 1702 - 4057 9155

El-Installatør Markeder

Annoncer

Træfældning samt græsslåning til private, ejendomme og erhverv tilbydes.

el-ternativ

Vi udfører el-opgaver for små som store kunder.

Belysningsanlæg Intelligente installationer Svagstrømsanlæg Kameraovervågning Datanetværk Telefoncentraler

Tlf. 38 88 76 33

Sønderskov

Thorupgård Alle 57 2720 Vanløse

Tlf. 38887633

38 79 34 00

Dit bedste

Skilte

Anholdt seks indbrudstyve. Politiet har virkelig haft fat i den lange ende i sidste uge. Det lykkedes at fange seks indbrudstyve, bl.a. efter at vidner havde ringet til politiet. Torsdag fangede man således to indbrudstyve, der kørte rundt i den bil de havde stjålet under et indbrud på Egemarkevej lørdag den 12. februar. Den ene af de to er fra Vanløse, den anden fra Frederiksberg. Fredag pågreb politiet så to rumænske indbrudstyve på Ådalsvej kl. ca. 19.00 efter tip fra et vidne der havde set dem luske rundt. Lørdag nat, kl. 03.43 blev to indbrudstyve taget da de var

Tricktyv. En mand på 77 år, bosiddende på Linde Allé var fredag ude for en tricktyv. Kl. ca. 17.40 ringede en dansk mand på døren og fortalte, at han lige skulle tjekke varmen. Da han forsvandt var det sammen med mandens pung. Tricktyven beskrives som: dansk, ca. 30 år, 180 cm. høj, spinkel af bygning. Han havde mørkt hår og bar en sort jakke og mørke jeans. Oplysninger kan gives til politiet på 33 14 14 48.

annoncer 3879 3400 VVS Service Murer

VVS INSTALLATØR

Aut. VVS-Installatør

Christiansen og Andersen

Blikkenslager- og kloakmester

v/Steen Christiansen

A/S Erik Schmidt VVS www.3blaa.dk

G A R A NT I

Maler

Gulvservice

Dansk VVS

GULVAFSLIBNING • H¯j tryksspuling • Varme • Ventilation • Sanitet • Naturgas • Blik • Fjernvarme

gulvafhøvling, gulvafslibning ludbehandling, lakering, lak m.v. ludeffekt, oliebehandling. Gratis uforbindende tilbud.

15% RABAT JP Gulvservice

ARNESVEJ 5 • 2700 BRH.

Tlf. 3968 3398 Mobiltlf. 4057 3398

38 28 00 28

PREBENS GULVBELÆGNING

Tømrer

KØKKENBORDE

VI UDFØRER ALT INDENFOR VVS –og Blikkenslagerarbejde. + Gulvbelægning

udføres: Novillon • Formica • Linoleum • Nålefilt • Vinyl • Kork • Trapper samt Parketgulve

MOBIL TLF. 4015 8061

brudt ind i en frisørsalon på Jernbane Allé. Politiet er selvfølgelig taknemmelig for alle tip der kan føre til anholdelse af indbrudstyve.

Klaverstemmer

Hurtig og omhyggelig service til private og erhverv.

PREBEN’s GULVE TLF. 3253 4605

på denne måde er brød som er langtidshævet (18 til 24 timer) som er med til at fremme den hel specielle og unikke smagsoplevelse, fortæller indehaver Michael Nielsen. - Der vil løbende komme nye brød typer. Kom ind og smag.

VVS FIRMAET

Annoncer 38 79 34 00

K-E Toft Hansen Bellahøjvej 125, 2720 Vanløse

Tlf. 35 85 56 81

Arnesvej 1 • 2700 Brønshøj 3889 9091 38889 9091 Speciale: fjernvarme

Nødhjælp: VVS-VAGTEN 3889 0889


www.dinlokalavis.dk

UGE 8 - 2011

13

Spændende forårsprogram på Hyltebjerggård Kultur. Der er for alvor kommet gang i sagerne i det genåbnede Hyltebjerggård på Linde Allé i Vanløse. Hele foråret præsenteres en vifte af spændende foredrag, musik m.m. i huset der er blevet et forsamlingshus. For et år siden lukkede Hyltebjerggård som bolig for plejekrævende ældre, da boligerne ikke længere levede op til tidens og lovens krav. For bestyrelsen blev dette en stor udfordring. Hvad skulle der ske med de dejlige bygninger? Og hvordan bevare Hyltebjerggård som et lokalt samlingssted?

Kirkes børnehave, og som nu er ved at indrette sig i større og moderniserede lokaler. Som noget helt nyt er der etableret et kollegium for studerende. Hyltebjerggård giver nu bolig til 7 kollegianere, der samtidig deltager aktivt i husets mange aktiviteter. Heerup, hjemløshed, frivillig m.m.

- Nu tegner det nye Hyltebjerggård sig, og vi er stolte over at kunne præsentere forårsprogrammet for de åbne aktiviteter på Hyltebjerggård. Pluk i det varierede program eller kom til det hele, og kom selv med forslag til aktiviteter til den kommende sæsonen, siger bestyrelsen. Udover de åbne aktiviteter rummer Hyltebjerggård to små handikapinstitutioner samt en børnehave, der er fusioneret med Hyltebjerg

Forårets program ser således ud:

stur og omvisning på Heerup Museet d. 30. april. Billetter købes ved indgangen. 40 kr. for voksne. Børn gratis. Mulighed for at købe kaffe, te og kage undervejs.

24. marts kl. 19: ”Co. Kirkens Korshær” Hvor skal du sove i nat? Hjemme, naturligvis. Sådan er det ikke for alle. Hør informationssekretær Vibeke Lind fra Kirkens Korshær fortælle om hjemløshed og indsatsen for dem, der hver aften skal finde et sted at sove. Gratis adgang. Mulighed for at købe kaffe, te og kage undervejs.

30. april kl. 13 - 16: Forårstur til Heerup Museum i Rødovre

2. marts kl. 19: Henry Heerup i ord og billeder Vi åbner dørene for et arrangement om en af Vanløses mest farverige og finurlige borgere gennem tiderne, Henry Heerup. Museumsleder fra Heerup Museet, Anni Lave Nielsen, fører os med ord og billeder ind i Heerups kunstneriske univers. Arrangementet følges op med en forår-

Så er det forår for alvor! Vi mødes på Hyltebjerggård kl. 13 og følger i fællesskab Heerups rute over dæmningen ved Damhussøen til Rødovre. Vi går i et roligt tempo, så alle kan følge med. Målet er Heerup Museum, hvor vi kl. 14 får en omvisning. Vi slutter af med kaffe og kage på museet.

Billetter købes ved Heerup arrangementet d. 2. marts eller ved gåturens start. 40 kr. for voksne, inkl. kaffebord på Heerup Museet. Børn gratis.

10. maj kl. 19: Karsten Fledelius om ”Tilbage til Balkan” Ingen kender Balkan så godt som universitetslektor Karsten Fledelius, der gang på gang har analyseret de komplicerede forhold i en ulykkelig konflikt, der endnu ikke er afsluttet. Kort før foredraget vender Karsten Fledelius tilbage fra endnu et besøg i Serbien, så han har friske indtryk med hjem til os. Billetter købes ved indgangen. 40 kr. for voksne. Børn gratis. Mulighed for at købe kaffe, te og kage undervejs.

28. maj kl. 11 - 16: Frivilligdag Det er frivillighedsår i år, og lørdag den 28. maj arrangeres frivilligmesser i Københavns kommune og også i Vanløse på Hyltebjerggård. De frivillige foreninger inviteres til at fortælle om deres arbejde, og der bliver mulig-

Der er virkelig kommet gang i aktiviteterne på Hyltebjerggård, der i dag bl.a. fremstår som et forsamlingshus. Hele foråret er der en lang række aktiviteter. hed for at diskutere frivilligt arbejde i en række miniworkshops. Det hele bindes sammen af musik, hyggeligt samvær m.v. Gratis adgang. Der kan købes mad, kaffe, te og kage i huset hele dagen.

8. juni kl. 19.30: Sommerkoncert med Ydun koret Kom og hør et af Danmarks ældste kor, Ydun koret. Koret har en særlig tilknytning til

Hyltebjerggård, idet koret i 35 år har sunget julen ind for beboerne, da huset var plejehjem. Nu giver koret en forårskoncert med blandet repertoire fra kendte klassiske værker over en række rytmiske perler og selvfølgelig også sange om foråret og den lyse sommer. Gratis adgang. Mulighed for at købe kaffe, te og kage undervejs.

Varm luft i en kold tid Flot så det ud da flere luftballoner søndag eftermiddag ”sejlede” hen over Vanløse og Damhussøen. Fra Frederiksberg-siden kom ballonerne lige så stille glidende og for-

svandt over Rødovre. Det må have været en flot oplevelse at svæve hen over det iskolde landskab med den blå himmel og solen ovenover. JD

Hjælp og salg til din PC Computer Titans hedder en ny forretning på Jyllingevej 44, der har specialiseret sig i salg og reparation af PCer, bærbare PCer, softwareudvikling, etablering af netværk, LCD TV reparation m.m. Her kan du også købe IT-komponenter, bærbare PCer, LCD TV, software, antivirus programmer, office-programmer m.m. Det er Suray Yumer, uddannet elektronik

ingeniør, der nu er startet for sig selv efter mange år i EDBbranchen. Han har også en hjemmeside: www.computertitans.dk hvor du kan se meget mere om hans service og hvad han ellers har at byde på. Suray regner inden længe med at ansætte en eller flere assistenter, når han forhåbentlig har fået gang i forretningen. JD

Hvor er det ? Kan nogen af Lokalavisen Vanløse Postens læsere hjælpe Gerda og Bent Andersen, der for nogle måneder siden udgav bogen om Damhussøen med at finde ud af hvor omkring søen dette billede er taget. Det viser et udløb/indløb ved Damhussøen som vi gerne vil

have Lokalavisens læseres hjælp til at identificere. Fotoet findes i Vanløse Bydelsarkivs billedsamling med betegnelsen "Damhussøen". Svar kan sendes til basen@vanloese.dk , jan.lokal@viserne.dk eller ring til Bent Andersen tlf. 38746684. JD

Åbent hus Søndag d. 27/2 kl. 14-15

Når beliggenhed gør en forskel!

BoligOne Allan Aastrup

Sagsnr. 836-0057


www.dinlokalavis.dk

14

Syng Gospel Vi øver hver torsdag fra kl. 19.15 til 22.00.

Vi er et gospelkor som hedder Green Valley Gospel .

Ældre vil passes af professionelle Af www.kommunen.dk Kommunerne vil i fremtiden være langt mere afhængige af frivillige hænder til at løfte pleje- og omsorgsopgaver. En ny meningsmåling foretaget af A&B Analyse for www.kommunen.dk viser dog, at borgerne ikke umiddelbart er indstillet på selv at give en hånd med. Et flertal på 65,4 procent af befolkningen mener, at kommunen fortsat skal have ansvaret for samfundets svage og ældre. Især de ældre vil ikke ændre status quo: Blandt de 65+årige er hele 76,1 procent imod. Ifølge Peter Abrahamson, lektor ved Sociologisk Institut på

Københavns Universitet, skyldes det, at de ældre overvejende er interesserede i at modtage professionel hjælp til den personlige pleje. ”Gamle kvinder har ikke lyst til at blive vasket af deres søn, men de vil enormt gerne have besøg af dem, med ud og se en udstilling eller gå en tur og sådan noget,” siger Peter Abrahamson til avisen Kommunen. De unge mellem 18 og 34 år er umiddelbart mest indstillet på selv at give en hånd med omsorgsarbejdet: 30,5 procent af de 18-34årige synes, det er en god løsning mod 21,7 procent i gennemsnit. Det overrasker ikke Peter Abrahamson, som

UGE 8 - 2011 peger på, at folks interesser ændrer sig afhængigt af, hvor i livet man befinder sig: ”Vi kan observere at interesserne ændrer sig med den personlige situation, som er meget hængt op på alder. For eksempel gider de unge ikke

melde sig ind i A-kassen i de gode tider, men når krisen kommer, så gider de A-kasse alle sammen,” siger han til avisen Kommunen. Læs hele undersøgelsen på www.kommunen.dk

Præstetanker... Af Sognepræst Karin Thanning Johannes Døbers kirke

Forår i kirken I skrivende stund er der igen lige faldet et tyndt, hvidt og sådan set ganske smukt lag sne over Valby. Men mon ikke, der efterhånden er mange af os, der længes efter foråret? Og heldigvis kan man da også glæde sig over at finde små tegn på, at foråret er på vej i form af vintergækker og erantis, der pibler op af jorden alle mulige steder. Når man er præst, får man også i denne tid et andet og ligeså dejligt tegn på, at foråret er på vej, nemlig det, at der er folk, der ringer og bestiller tidspunkt for vielse, så de kan blive gift, når bøgen er sprunget ud og solen skinner og således kan danne en smuk ramme for deres livs fest.

Bedemanden

Mange nævner imidlertid også, at de sådan set gerne ville have været gift allerede sidste år eller året før det, men at de ikke har haft råd til det. Og så er det, det er svært at dy sig for at nævne, at det er gratis at blive gift i kirken, selvom man jo godt ved, at det er helt andre udgifter, der tænkes på, som for eksempel brudekjolen og festen bagefter.

ved Uglen -et nærliggende valg Frederiksborgvej 114 • 2400 København NV -genbo til Bispebjerg Kirkegård og krematorium

Ikke desto mindre er det altså gratis at blive viet og få Guds velsignelse over sit parforhold, - ja, Guds velsignelse over sit liv kan man få hver søndag i landets kirker ganske gratis, det er blot at tage imod, ligesom den fuldstændigt gratis glæde over skaberværket ved alle de små forårsbebudere i naturen.

3582 1830 også efter lukketid. Valby lokale Kirketider Enghave kirke Søndag 27/2 kl. 10.00 Gudstjenesteforsmag, Gunnar Bach Pedersen Kl. 11 Højmesse, Gunnar Bach Pedersen Tirsdag 1/3 kl. 14.00 Eftermiddagsmøde: Fra plov til prædikestol Sigurd Gudiksen

Timotheuskirken Søn d.27/2 kl. 10.30 100 års jubilæumsgudstjeneste og indvielse af kirken efter ombygning Detlef von Holst

Jesuskirken Søndag d. 27/2 kl. 9.00

Morgengudstjeneste Sørine Gotfredsen Kl. 10.30 Højmesse Bjørn Christensen

Onsdag den 2/3 kl. 10.00 Morgengudstjeneste, bagefter morgenkaffe i krypten Vibeke Tuxen Kl. 14.00 Gudstjeneste Solgavehjemmet Vibeke Tuxen

Margrethekirken Vigerslev kirke Johannes Døbers kirke Fredag d. 25/2 kl. 14.00 Højskoleeftermiddag Tag Jer af hverandre, tanker om diakoni og fællessakb Merete Dige Søndag den 27/2 kl. 10.00 Højmesse Vibeke Tuxen Tirsdag den 1/3 kl. 16.45 Fyraftensmøde: Indhold i livet

Vanløse/Brønshøj Kirketider Adventskirken

Vanløse Kirke

Søn 27.2 kl 10.30 L Hjære Kl 14 Englebassen, S Bang

Søn 27.2 kl 10.30 B Schiøler

Torsdag den 24/2 kl. 8.30 Morgenbøn Fredag den 25/2 kl. 19.30 Koncert Leinum Lovsang, forsangere Christina og Nina Leinum, fri entre Søndag den 27/2 kl. 10.00 Skriftemål 10.30 Højmesse Henrik Laursen 14.00 Aranisk menighedsfællesskab Nabul Astafanos

14.00 Cafegudstjebeste i Værested Jesper Hougaard

Aalholm Kirke Lørdag den 26/2 kl. 10.15 Fastelavnsgudstjeneste, familie med småbørn Ole Petersen Søndag den 27/2 kl. 9.00 og 10.30 Ole Petersen Frederiksholm Kirke Søndag 27/2 kl. 11.00 Højmesse

Emdrup Kirke

Mørkhøj Kirke

Søn 27.2 kl 10.30 J Fonsdal

Søn 27.2 kl 10 B Thyssen

Grundtvigskirke

Tagensbo Kirke

Søn 27.2 kl 10 P P Kongsgaard

Søn 27.2 kl 10 C Rosenberg

Husum Kirke

Tingbjerg Kirke

Søn 27.2 kl 10.30 B N Krarup

Fre 25.2 kl 11.30 U Vogel

Ansgarkirken Frikirken Betlehem Søn 27.2 kl 10.30 R Andersen-Hoel

Søn 27.2 kl 10.30 A H Hvidt

Bellahøj Kirke Grøndalskirken

Lør 26.2 kl 11 R V Hansen + Kl 16 P M Jensen

Husumvold Kirke

Utterslev Kirke

Søn 27.2 kl 10.30 S Olsen

Søn 27.2 kl 10 S Boel

Søn 27.2 kl 11 B F de Tengnagel

Hyltebjerg Kirke

Brønshøj Kirke

Kapernaumskirken

søn 27.2 kl 10.30 A LaBranche

Søn 27.2 Kl 10 K Thomsen

Søn 27.2 kl 11 L Steffensen


UGE 8 - 2011

www.dinlokalavis.dk

Den ny Opel Astra Sports Tourer.

Fars sportsvogn og familiens stationcar. Gør alle glade fra kun 3.190* kr./md. Den ny Opel Astra Sports Tourer er 50% sportsvogn, 50% familiebil og 100% gennemført. Far kan få sine ergonomiske sportssæder og en FlexRide-funktion, som ændrer bilens temperament på et splitsekund. Og familien kan vælge FlexFold-knappen, der let og elegant lægger bagsæderne ned og øger kapaciteten fra 500 til 1.550 liter. Desuden kan Opel Astra Sports Tourer som den eneste i sin klasse leveres med AFL+ forlygter, der følger vejen nøje og sikrer det optimale udsyn. Det er den slags muligheder, der gør valget lidt nemmere. Prøv selv. Eller tag familien med.

Scan og se Astra Sports Tourer film. Hent applikationen Scanlife eller send sms ”scan” til 1220 - det er almindelig sms takst.

www.opel.dk

*Privatleasing af Astra Sports Tourer 1.6 115 hk eller 1.3 ecoFLEX 95 hk inkl. radio, metalfarve, stiftelsesomkostninger, serviceaftale og levering. Førstegangsydelse på 30.000 kr., 15.000 km. pr. år, løbetid 36 mdr. Mindstepris i løbetiden 145.340 kr. Der tages forbehold for pris-, afgifts- og renteændringer. Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Ved periodens udløb returneres bilen til Opel Finans. Brændstofforbrug for Astra Sports Tourer ved blandet kørsel 13,3–24,4 km/l. CO2 109–177 g/km. Billedet kan vise ekstraudstyr.

15


www.dinlokalavis.dk

16

LOKAL

SPORT

Vanløse-sejr i bidende kulde

De små strømmer til Håndbold. Helt små håndboldspillere strømmer til Vanløseklubben VHC Vidar, men ungdomsformanden er bekymret: Klubben mangler plads Af Finn Edvard Tonny Ottosen er den dynamiske ungdomsformand i håndboldklubben VHC Vidar fra Vanløse-Hallen, og han noterer med glæde, at de små årgange U8 og U10 oplever en medlemstilgang i øjeblikket. - Ja, de små strømmer til klubben, og det er vi naturligvis glade for, siger Tonny Ottosen til Lokalavisen Vanløse. Det er dejligt, at de

Af Finn Edvard Det var en utrolig smuk lørdag formiddag, men det var til gengæld også bidende koldt, da Vanløse IF i lørdags for tredje gang i træk kunne forlade kunstgræsset uden nederlag. Vi var derfor ikke mange på sidelinjen, da træningskampen gik i gang. I lørdags var Vanløse gæster på kunstgræsset i Glostrup Idrætspark, hvor hjemmeholdet og divisionskollegerne fra fusionsklubben GlostrupAlbertslund tog imod. Og det kan siges kort, at VIFtræner Michael Madsen må have været godt velfornøjet med sine spillere, for det var

Vanløse, der først og fremmest havde initiativet i kampen, der blev afgjort i første halvleg, da Vanløse bragte sig foran 0-1 – kampens resultat. Der blev ikke scoret flere mål i kampen, der alligevel var en ganske underholdende, men altså også meget kold affære. Bortset fra årets første træningskamp mod Ringsted, så har Vanløse ikke tabt en træningskamp siden, selv om resultatet naturligvis ikke er det vigtigste i træningskampe. Efter nederlaget til Ringsted spillede Vanløse uafgjort med DS-holdet fra Fremad Amager og har senere vundet over DS-holdet Birkerød 3-1. Vanløse er tilsyneladende ved at spille sig ind på turneringsformen, og den teori kan man selv efterleve ved at møde op til den næste træningskamp, der spilles lørdag 26. februar kl. 12.30 på

ÆLDRE SAGEN BRØNSHØJ / VANLØSE ÅRSMØDE Tirsdag d. 8. marts kl. 14 Vanløse Kulturstation Foredrag ved Maria Luisa Højbjerg fra Ældre Sagen: Hvordan netværk via internettet påvirker vores samfund

Der serveres kaffe / te og kage

mindste børn er glade for at spille håndbold, og vi er glade for at få de små som nye medlemmer i klubben. Men ungdomsformanden rynker samtidig brynene: - Det skal slet ikke opfattes negativt, men vi har jo ikke den samme kapacitetsstyring som ude i erhvervslivet, og jeg kan da godt spekulere lidt på, hvordan vi skal få plads til alle vores nye medlemmer i hallen, siger han. ”Hyltebjerg-Hallen”, der i dag kaldes Vanløse-Hallen II, er forbeholdt de større spillere fra U14 og opefter – fordi der ikke må spilles med harpiks i den nye hal.

Ingen harpiks - Man spørger sig selv, hvorfor vi ikke må bruge harpiks i den nye hal, for harpiks bliver

Vanløse scorer igen

Vanløse vandt 0-1 over BGA I en træningskamp I lørdags

Fodbold. Vanløse forlod for tredje gang træningsbanen uden nederlag

UGE 8 - 2011

Uganda Ground på Ugandavej mod DS-holdet ABTårnby.

Mod Brønshøj Modstanderne holder til på Vestamagers Idrætsanlæg, så vi tipper, at der ikke kommer mange Vanløse-tilskuere med til den begivenhed. Især ikke, hvis den bidende kulde har bidt sig fast. Så kommer der nok lidt flere tilskuere, når Vanløse tirsdag 1. marts spiller træningskamp mod “arvefjenden” fra Brønshøj ude på idrætsanlægget i Tingbjerg. Vanløse har i øvrigt fået spændende tilgang af den 25årige Emil Schouw, der har spillet mere end 100 kampe for Næstved IF, men i øvrigt også kan se tilbage på en karriere, som har budt på et dansk mesterskab som ynglingespiller i KB samt 19 ungdomslandskampe.

Floorball. Det lokale kvindehold i floorball har kurs mod DM-slutspillet efter komfortabel sejr over Hvidovre. Af Steen Ankerdal Efter en længere kamppause var Vanløses floorballpiger igen på banen i Unihoc ligaen. Og pausen havde åbenbart gjort holdet gjort, for efter en overbevisende indsats, der kulminerede i 3.periode sejrede Vanløse på udebane over Hvidovre med cifrene 1-0, 20 og 4-2. Til overmål fulgte herrerne op med en 7-6 sejr (2-3, 3-2, 1-1, 0-1) over Hvidovre i Avedøre efter forlænget spilletid, så det var en rigtig god week end for Vanløse Floorball. Som altid i damekampe mod Hvidvore blev der gået til skaglerne, og

i den henseende er Vanløse ikke et hold, der holder sig tilbage. Det gav udvisninger til begge sider, men også en intens kamp, hvor de to kompetence hollandske dommere sørgede for, at der ikke blev gået over stregen. Dada Vaskova bragte i 1. periode Vanløse foran 1-0. Den føring øgede Sandie Bagge i 2. periode til 3-0. Det blev i tredje periode 4-0 ved Cecilie Garibaldi og 5-0 ved Sandie Bagge, før Hvidovres unge talent Emilie Vistisen fik reduceret til 1-5. Vanløse ville dog ikke stille sig tilfreds med en smal sejr, så på to træffere af Cecilie Garibaldi og nok et mål af Hvidovres Emilie Vistisen blev slutresultatet 72 til Vanløse. Damerne indtager 3. pladsen med 23 point, mens FFK har 25 og suveræne Rødovre 31. Herrerne vandt en vigtig sejr over Hvidovre på 7-6.. Efter 6-6 i

Brønshøj mangler to-tre spillere Fodbold. Spillede 0-0 mod Næstved i bidende kulde. Stefan Schmidt undersøgt for hjerteproblemer. Af Steen Ankerdal I bidende kulde spillede Brønshøj træningskamp mod divisionskollegaerne fra Næstved. På kunstgræsbanen i Tingbjerg endte det intense opgør med masser af fight fra begge hold 0-0. -Det var egentlig en udmærket kamp, vi manglede bare

www.DINBYavisen.dk Brønshøj • Valby • Sydhavnen • Vanløse • Hvidovre Brønshøj • Valby • Sydhavnen • Vanløse • Hvidovre

at score målene på de chancer, vi skabte, siger Brønshøjtræner Bo Henriksen til Lokalavisen. I betragtning af, at spillerne netop nu er i inde i den tungeste træningsperiode før forårsstarten mod FC Fyn den 20. marts, holdt matchen et udmærket tempo, og der blev gået til den, som også gæsterne fra Næstved skriver på klubbens hjemmeside. Brønshøj startede bedst og havde held med at spille høje bolde frem mod sjællændernes straffesparksfelt. Mål blev det dog ikke til, måske fordi topscorer Danni König var uden med en mindre skade. I hans sted spillede Thomas Christiansen helt i front foran en fem mands midtbane med Kasper Kristensen forrest, Lasse Fosgaard og Mikkel Jensen på kanterne samt Christian Thorup og Michael Jørgensen bagest foran 4 backkæden med Chridtian Gtldenøhr, Rasmus Pedersen, Mads Ibenfeldt og Michael Edvold Sørensen. Kim Drejs vogtede målet og gjorde det med vanlig høj klasse.

Urolige Brønshøj savnede også Pierre Kanstrup, den rutinerede forsvarer Peter Larsen, der ikke helt er kommet over sin skade, og midtbanespilleren Stefan Schmidt. Den 35-årige Schmidt har lidt under smerter i brystet, og da man frygtede, at der kunne være noget galt med hjertet, er han blevet undersøgt hos landets bedste eksperter. Heldigvis er der ikke noget galt med Schmidts hjerte, og Bo Henriksen håber, at den stærke midtermand kan være klar til forårspremieren den 20. marts mod FC Fyn. -Vi er fortrøstningsfulde, men man skal altid være påpasselig, når det er nogle signaler omkring brystet. Det vigtigste er, at Stefan føler sig tryg i forhold til træning og kamp, for det er nogle andre ting, der spiller ind, når smerterne rammer i brystet. Man bliver lidt nervøs og bange, men det ser fornuftigt ud, og jeg er meget glad og lettet over, at lægerne siger, det ikke har noget med hjertet at gøre. -Vi har benyttet de bedste

jo brugt af alle håndboldspillere, siger Tonny Ottosen, der gør opmærksom på, at det lidt besynderlige forbud mod harpiks skaber vanskeligheder – f eks., når klubben skal arrangere håndboldstævner. - I det hele taget skal vi jo dele halkapacitet med både floorball, tennis og badminton, og da jeg selv er træner for vores U/14-piger, så kan jeg se, at problemet vokser og vokser. Jeg har sommetider 40 piger til træning, og der er i virkeligheden kun plads til syv piger pr. banehalvdel, så det kniber med pladsen. Vi har talt om at arrangere noget lørdags-træning efter sommerferien, men det vil kun løse en del af problemet, slutter VHC Vidars ungdomsformand.

den ordinære spilletid scorede Nicklas Bahrt Poulsen fire minutter inde i fjerde periode sejrsmålet til 7-6 på oplæg af Jonas Neerup. Allerede efter 3,37 minut i første periode kom Vanløse foran 1-0 ved Peter Thage. Nicklas Bahrt udlignede til 22, men i første periodes sidste minut bragte Rasmus Madsen Hvidovre foran 3-2. Det blev også 4-2 og 5-2 til hjemmeholdet, mens så tog Peter Thage fat og fik med tre scoringer udlignet til 5-5. Et uheldigt selvmål bragte dog i tredje periode Hvidovre foran 6-5., men Jonas Neerup udlignede til 6-6, og den stilling holdt de sidste fire minutter. I den forlængede spilletid var det Jonas Neerup, som lagde op til Nicklas Bahrt Poulsen sejrsmål til 76. Vanløses herrer er fremdeles næstsidst i ligaen med otte point, tre mindre end Vallensbæk og 17 point færre end Hvidovre.

specialister i Danmark, og de siger alle, at det ikke har noget med hjertet at gøre. Jeg vil gerne understrege, at Stefans sikkerhed har absolut førsteprioritet, lyder det fra Brønshøj-træneren. Han har ikke fået tilgang af nye spillere den sidste uge, men har stadig en 19-årig islænding med til træningen og han kan blive det nye islæt i Brønshøjs trup, der med 18 mand er to-tre spillere for smal. -Vi skal være 20-21 stykker, ellers kan et par skader og karantæne sende os ned på de 14 mand, vi skal have med til hver kamp, og det er for lidt, understreger Bo Henriksen. Brønshøj-træneren forventer at komme planmæssigt i gang med forårssæsonen. -Men vejret er vi jo ikke herrer over, og jeg har en træningskamp klar, hvis sne og især frost skulle gøre banen så hård, at der ikke kan spilles på græs den 20. marts mod FC Fyn, siger Henriksen. Brønshøj spiller i aften kl. 17.30 mod BSV, mens modstanderen på lørdag kl. 11 er Hvidovre på udebane.


www.dinlokalavis.dk

Big Fat Snake – rock for fulde gardiner

Rock and Roll for fulde gardiner: Big Fat Snake i Viften fredag den 25. februar.

De kaldes også folkets Rockn and Roll band:Big Fat Snake. Fredag den 25. februar går de på scenen i Viften Rødovre. Gruppen er kendt vidt og bredt for nogle fantastiske liveoptrædener, som har gjort den til landets mest turnerende. En Big Fat Snake koncert er som at lægge øren til en sprudlende, turbodreven rockmaskine i feststemning. Big Fat Snake kaldes ofte også Danmarks bedste live-

band. Og det er med god grund; de har over tusinde

koncerter i rygsækken, de har spillet på stort set hver eneste scene i det ganske land, og henrykker deres publikum gang på gang! ’Come Closer’ hedder deres nye album der udkom den 24. januar. Og det mener de bogstaveligt! I foråret 2011 drager de nemlig afsted på en indendørs tur med en mission; at komme tættere på publikum. De har derfor valgt at spille i Viften, hvor stemningen er nærværende og intim. Selvom der står 700 mennesker i koncertsalen kan tilskuerne komme helt tæt på bandet - og omvendt. - Der er så mange bands, der er fede, både på plade og live, og det giver næsten præstationsangst, at folk siger, at vi er Danmarks bedste liveband, siger trommeslageren Jens Fredslund. Samtidig er

Den russiske vellyd i Grøndal Musikcafe Kultur. Pavlovskis balalajkaorkester spiller foråret ind i Grøndal musikcafe søndag den 27. februar Det er et ægte russisk balalajkaorkester der blev grundlagt for over 80 år siden af russiske emigranter, der kommer og giver koncert. Efterkom-

mere og venner har fulgt og fornyet traditionen og i dag fremstår orkestret på højt internationalt niveau. Over 20 musikere, i elegante russiske folkedragter, slår strengene an på de særprægede trekantede instrumenter. Dørene åbnes klokken 14, hvor der bliver tid til at nyde kaffe og kage, som er indeholdt i entreen på 30 kroner. Klokken 15 svinger diri-

Så er der ægte russisk balalajka-musik i Kvarterhuset søndag den 27. februar kl. 14-17. Kom og nyd musikken og en kop kaffe eller en øl til.

genten taktstokken og slipper vellyden løs. Derudover vil der også være mulighed for at købe diverse drikkevarer. Arrangørgruppen takker Vanløse Lokaludvalg og Grøndal Lokalråd for deres støtte til initiativet. En fast månedlig aktivitet der er blevet et stort tilløbsstykke i bydelen. - Arrangørerne er overbeviste om, at succesen er udtryk for et stort behov hos det mere modne publikum om at gå i byen og mødes omkring den særlige musikgenre man finder i Musikcafeen, siger den daglige leder af Kvarterhuset, Leif Monnerup. Ved dette arrangement er der begrænset plads, da orkesteret i sig selv fylder lokalet godt op. Derfor bør man sikre sig entrebillet i god tid hos ”Kontakt mellem mennesker i Grøndal” mellem kl. 15-17 Godthåbsvej 262. For at sikre et bredt fremmøde er det kun muligt at reservere højst 2 billetter. (red af JD)

17

vi selvfølgelig stolte og glade for, at danskerne synes, at vi er værd at lytte på.

20 plader – 200 sange På tournéen vil Big Fat Snake både præsentere sangene fra det kommende album, og spille et bredt udvalg af sangene fra deres store katalog. - Når man, som vi, har udgivet tæt på 20 plader, er der næsten 200 sange at vælge imellem. Udfordringen med at sætte et godt program sammen bliver større, hver gang der kommer en ny plade. Samtidig er det en stor glæde at have skrevet sange, der virkelig betyder noget for

FALCONER CENTRET

Copenhagen

Art Fair SE T KU NS K E.D M ES S

BUS–REJSER

mange mennesker, og vi gør altid vort bedste for at lave koncerter, der både tilfredsstiller os selv og vores publikum, fortæller Anders Blichfeldt og Pete Repete tilføjer: Vi har altid været et orkester, der var drevet af at spille for et

publikum. For os handler det om nærvær - vi elsker musik, og vi elsker at spille, og derfor er vi i vores naturlige element, når der er et publikum. Billetter købes på viften.dk eller i Viften.

HENRY HEERUP

UGE 8 - 2011

Afrejs sted ...... dage ..... kr 25.3 Tarp ............. 3 . 1425 03.4 Prag ............. 5 . 1850 09.4 Holland ......... 5 . 3575 11.4 Liberec ......... 5 . 2850 21.4 Prag ............. 5 . 1850 21.4 Dresden ........ 5 . 2750 21.4 Barlinek ........ 5 . 2800 21.4 Grevenbroich . 5 . 2975 21.4 Rhinen .......... 5 . 3000 21.4 Holland ......... 5 . 3575 15.5 Helsingfors .... 4 . 3000 15.5 Tallinn .......... 4 . 2850 28.5 Kolobrzeg ...... 5 . 2775 16.7 Stockerau ..... 8 . 4975 23.7 Westendorf ... 8 . 4650 30.7 Lugano ......... 8 . 4875 04.8 Lugano/Tyrol . 8 .4850

MUSIK – REJSER: Helene Fischer i: 09.5 Magdeburg .... 3 . 2375 11.5 Hamburg ....... 3 . 2350 20.5 Leipzig .......... 3 . 2300 22.6 Kassel........... 5 . 3650

www.klingenberg-rejser.dk

58 52 32 00

PLUS-ART

PLUS-ART


www.dinlokalavis.dk

18

Tingbjerg Områdesekretariat og Kulturhuset Pilegården. Kulturhuset Pilegården.

Kl. 20.30.

Kl. 17.00.

Kl. 19.00 – 21.00.

Familieklub. Gratis fællesspisning for eneforsørgere med børn. Hyltebjerg Kirke.

Filmaften. Thomas Vinterbergs film ”Submarino”. Bellahøj Kirke, Frederikssundsvej 125 B.

Lørdag den 26. februar. Kl. 20.00.

Kl. 18.30.

Kl. 19.30.

Mad på tværs – eksotisk verdensmenu. Arr. BrønshøjHusum lokaludvalg,

”Da rytmen gik i rillen”. Musikalsk foredrag af Michael Bøving & Scandinavian Rhythm Boys. Arr. Kunst- og Teaterforeningen. Kulturhuset Pilegården.

Det sker lokalt Torsdag den 24. februar. Kl. 10.00 – 12.00. Legestuen Maria. Adventskirken.

UGE 8 - 2011

Mandag den 28. februar. Kl. 10.00 – 12.00.

Peter Belli – Ulven er tilbage! Kulturstationen Vanløse.

Salg af billetter til AktivCenters arrangementer i foråret. Kulturhuset Pilegården.

Koncert. Jazzaften med P.S. Swingband. Kulturhuset Pilegården.

Kl. 13.00 – 15.00.

Søndag den 27. februar. Kl. 10.00.

Kl. 18.00 – 20.45.

Strikkeklubben. Bellahøj Kirke.

Kl. 15.00 – 17.00. Skak for pensionister. Arr. Ældre Sagen. Ved Bellahøj Nord 12B.

Fredag den 25. februar. Kl. 14.00 – 16.00. ”Leonora Christina – fra materiel rigdom til åndelig”. Foredrag ved historiker Kaare Vissing. Bellahøj Kirke.

Kl. 14.00 – 16.00. Minicafé arrangeret af Grøndalskirken. Vindruevej 2 B.

Kl. 20.00. Backbone – blues & rock. Kulturhuset Pilegården.

Filialchef i Lån & Spar fortæller om sit arbejde i Brønshøj. For alle i alderen 18-40 år. Arr. Junior Chambers International Brønshøj. Lån & Spar, Frederikssundsvej 154 D.

Floorball: Dameligaen: Vanløse Floorball – FFK Vanløsehallerne, Lønstrupvej

Kl. 14.00 – 15.00. Store pandekagedag! Den blå heks byder på friskbagte pandekager og fortæller pandekagehistorier. Brønshøj Bibliotek.

Tirsdag den 1. marts. Kl. 13.00 – 15.00. Hiv & Sving. Dans og syng med til herlig harmonikamusik. Kulturstationen Vanløse.

Kl. 14.00 – 17.00. Pavlovskis Balalajka Orkester. Grøndal Musikcafé, Godthåbsvej 256.

Kl. 14.00 – 16.00. Polio skal udryddes! Hotelejer Helge Andersen fortæller om Rotarys verdensomspændende poliokampagne. Brønshøj Sognecenter, Præstegårds Allé 5.

Kl. 15.00. Klub Upcome Songwriters: Mads Westfall, Our Maple home og Julie Dybvad. Kulturstationen Vanløse.

Lyt til morgendagens store navne Kom og tilbring din søndag i selskab med tre spændende upcomming singer/songwriters. Det er hvad Kulturstationen Vanløse tilbyder søndag d. 27. februar kl. 15.00, hvor Mads Westfall, Our Maple Home og Julie Dybvad går på scenen. Mads Westfalls andet soloalbum "Bedre sent end tidligt",

produceret af hans bror Tue West, udkom i januar 2011. Pladen er spækket med ordspil og leg med det danske sprog. Our Maple Home er en akustisk duo med inderligheden i centrum og Julie Dybvad er et helt nyt ungt talent. Koncerten er en del af Kulturstationens Klub Upcomearrangementer, som præsen-

terer musik fra nogle af de mest spændende og aktuelle upcomingbands fra København. -Vanløse og resten af København har mange dygtige upcomingbands, som virkelig har potentiale. Med Klub Upcome kan man nu i Vanløse høre mange af morgendagens store navne, og det håber jeg virkelig at

kulturstationen vanløse On 23. feb 14.00-16.00 / 8-14 år // Fri entré

Visioner for de ældre v. overborgmester Frank Jensen Forfatteraften med Eva Jørgensen On 23. feb 19.30 // Entré 40 kr

ÅBNINGSTILBUD I FEBRUAR + MARTS Running Sushi + Thai Wok

(norm.pris 199,-)

Peter Belli Fr 25. feb 20.30 // Entré 150 kr

Kreativ lørdag: Vimpler Lø 26. feb 10.00-13.30 // Fri entré

Kreativ søndagsmarathon med Frk. Svendsen Sø 27. feb 11.00-17.00 // Entré 375 kr (inkl. kaffe og sandwich)

Sø 27. feb 13.00-14.30 // Fri entré

Sø 27. feb 15.00 // Entré 60 / 40 stud.

Salaam Film og Dialog - Ghettoprinsesse Ti 1. mar 09:00 // Fri entré

Dukketeater Ti 1. mar 10:00 // Fri entré

Salaam Film og Dialog: Fodboldhåb i Afrika On 2. mar 11:30 // Fri entré

Salaam Film og Dialog - Terrorist ved et tilfælde To 3. mar 11:30 // Fri entré

Klub Upcome Reggae: Wendy Wonder+ Bubbles Hi-Fi + Prophet Adam and Hi-steppers Fr 4. mar 20:30 // Entré 60 / 40 stud. JERNBANE ALLÉ 38 & FRODE JAKOBSENS PLADS 4, 1 / 38773300

WWW.KULTURSTATIONEN.KK.DK

Onsdag den 2. marts. Kl. 13.00 – 16.00. Bankospil og kaffebord. Arr. Vanløse Pensionistforening. Kulturstationen Vanløse.

Kl. 18.00. Offentlig høring om seksuelle overgreb mod børn. Kulturhuset Pilegården.

Kl. 19.00 – 21.00. En bedre psykiatri er sund fornuft. Arr. Bedre Psykiatri – landsforeningen for pårørende. Rødovregaard, Kirkesvinget 1.

Kl. 20.00. Koncert: Dana Fuchs Band. Kulturhuset Pilegården.

Kl. 23.00 – 24.00. Om stort og småt i fortid, nutid og fremtid. Ved Lis Hermansen fra Brønshøj. Nørrebro Radio: 106,3 MHz.

Vanløseborgerne vil benytte, udtaler Johan Farkas, næstformand i musikforeningen Koncertstationen. tud. Musikken starter, som nævnt, kl. 15.00. Hør musikken her: http://www.madsw.dk/ http://www.myspace.com/ ourmaplehome http://www.myspace.com/ juliedybvad (red af JD)

Spis så meget du kan Mandag til Torsdag – for kun:

kr.

DESUDEN TILBYDES a la carte SUSHI + THAI-retter

109,-

Fredag – Søndag:

kr.

Søndag den 27. februar kl. 13- 14.30 kommer Vanløses egen fotograf, Franz Henriksen fra Kajfoto.dk og fortæller, hvordan man får det bedste resultat med eget kamera. Deltagere er velkomne til at stille spørgsmål undervejs, tage egne kameraer og billeder med og få lidt faglig kritik. Arrangementet foregår i Kulturstationens Kultursal, og der er fri entre. Tilmelding er ikke nødvendig.

Lopper på torvet

Natur- og portrætfotografering v. Kajs Foto Klub Upcome Songwrites: Mads Westfall + Our Maple Home + Julie Dybvad

Om stort og småt i fortid, nutid og fremtid. Ved Lis Hermansen fra Brønshøj. Nørrebro Radio: 106,3 MHz.

Bliv en bedre fotograf

Kreativ workshop for børn: Vejret

On 23. feb 14.00-16.00 // Fri entré

Kl. 20.00 – 21.00.

129,-

Børn u/10 år: ½ PRIS

Se det store udvalg på www.sakerestaurant.dk

BORDBESTILLING, CATERING & TAKE AWAY

RING 38 79 55 88 Bratskovvej 36 (v. Jyllingevej) 2720 Vanløse

Som vi fortalte i sidste uge, så vil der fra april til oktober være stort loppemarked på Vanløse Torv hver lørdag fra kl. 9-16 – også på helligdage. Arrangørerne har endda planer om et julemarked, hvis der er stemning for det. Booking og info om stader fås på olsenretro@yahoo.dk. Der er plads til omkring 25 stader. Loppemarkedet bliver bl.a. med retro ting, vintage kjoler, fransk landstil og 60er keramik. Arrangør af loppemarkedet er Olsenretro, der har været 20 år i loppebranchen. Se mere på hjemmesiden: www.vanloesetorvloppemarked.dk Der vil i øvrigt være rabat ved køb og booking af flere stader. Loppemarkedet vil lægge vægt på at være CO2 fri. JD


www.dinlokalavis.dk

UGE 8 - 2011

19

DR1 - DR2 - TV 2 - TV 2 ZULU Onsdag 23. februar - tirsdag 01. marts

02.10 Boston Legal (61) 02.55 Medium (6) 03.45-05.00 Crossing Jordan (69)

00.20-02.00 Røven af 4. division Amerikansk komedie fra 1981. DR2

TV 2 ZULU 18.20 Kongen af Queens (128). 18.50 Venner (G). 19.20 Venner (13). 19.50 Radio Karen. 20.10 Terkel i knibe (2). 20.30 Kvægræs 2 (4). 21.15 Brian Mørk Show 3. 21.50 Blå Mænd. Dansk komedie fra 2008 23.15 Radio Karen (G). 23.35 Langt fra Las Vegas (G). 00.05-04.30 Nat-tv.

FREDAG

Onsdag den 23. februar kl. 20.30 på DR2: »Chicago«. I 1920’ernes brølende Chicago bliver varietésangerinden Roxie Hart fængslet for mordet på sin elsker. Da hun hyrer den smarte advokat Billie Flynn, bliver hun pludselig en feteret berømthed. Blandt de indsatte er også den smukke natklubsanger Velma Kelly, og hun agter ikke at se til i stilhed, mens Roxie løber med rampelyset.

ONSDAG DR1 18.00 Vores Liv: Hos Lægen (8:15) 18.30 TV Avisen med Sport 19.05 Aftenshowet 20.00 (TTV) DR1 Dokumentaren - Fede tider 21.00 TV Avisen 21.25 Penge 21.50 SportNyt 22.00 Hævnens time (3:3) Engelsk action-miniserie fra 2010. 23.25 Onsdags Lotto 23.30 (TTV) OBS 23.35 (TTV) Lykke (8:10) (G) 00.35-01.05 (TTV) Bag Facaden: I lommetyvenes spor (G) DR2 18.05 Århundredets krig (18:19). 19.00 Genesis - i morderens sind (1:22). 20.00 Pandaerne (6). 20.30 Chicago. Amerikansk musical fra 2002. 22.20 Sange der ændrede verden. 22.30 Deadline. 23.00 DR2 Global: Barnesoldaten Emmanuel Jal. 23.55 The Daily Show. 00.20-03.35 Nat-tv.

TV 2 18.00 Nyhederne, Finans og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Vejret 18.25 Go’ aften Danmark 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Han, hun og haven 20.35 Desperate Housewives (136) 21.25 Herre i eget hus (2) 22.00 Nyhederne og Sporten 22.35 Regionale nyheder 23.05 Natholdet 23.40 Kropumulige teenagere! 00.30 Det sejeste sjak - Ice Road Truckers 01.20 Detektiv Monk (65) 02.10 Boston Legal (60) 02.55 Medium (5) 03.40-05.00 Crossing Jordan (68) TV 2 ZULU 18.20 Kongen af Queens (127). 18.50 Venner (G). 19.15 Venner (12). 19.50 Radio

Karen. 20.10 Pokerfjæs (G). 20.40 Klovn (27) (G). 21.10 Klovn (G). 21.40 Tak for i aften - med Øgendahl & Klan. 22.40 Kvægræs 2 (G). 23.25 Radio Karen (G). 23.45 Langt fra Las Vegas (G). 00.15-04.45 Nat-tv.

TORSDAG DR1 18.00 (TTV) Drømmehaver (4:4) 18.30 TV Avisen med Sport 19.05 Aftenshowet 20.00 Bag Facaden: Livsfarlige lastbiler - nye afsløringer 20.30 Blod, sved og T-shirts (5:8) 21.00 TV Avisen 21.25 Jersild Live 21.50 SportNyt 22.00 Verdens skrappeste forældre (4:6) 23.00 SOS: Hospital i orkan (6:6) 23.50-00.50 DR1 Dokumentaren: De udvalgte (1:2) (G) DR2 18.00 Verdens kulturskatte. 18.15 Århundredets krig (19:19). 19.05 Genesis - i morderens sind (2:22). 20.00 Debatten. 20.50 Identity (2:6). 21.40 (TTV) Kulturkøbing (2:5). 22.10 Mønsterbryder (2:6). 22.30 Deadline. 23.00 Smagsdommerne. 23.40 The Daily Show. 00.00-03.00 Nat-tv.

TV 2 18.00 Nyhederne, Finans og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Vejret 18.25 Go’ aften Danmark 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Dyrenes helte 20.35 Ultimatum 21.25 CPH Lufthavnen 22.00 Nyhederne og Sporten 22.20 Regionale nyheder 22.30 Toppen af poppen 23.05 Natholdet 23.40 Kropumulige teenagere! 00.30 Det sejeste sjak - Ice Road Truckers 01.20 Detektiv Monk (66)

DR1 18.00 VQ - Videnskabsquiz (3:5) 18.30 TV AVISEN med Sporten og Vejret 19.00 Disney Sjov 20.00 X Factor 21.00 TV Avisen 21.30 X Factor Afgørelsen 22.00 Det Nye Talkshow med Anders Lund Madsen 22.45 Eye for an Eye Amerikansk thriller fra 1996. 00.20-01.45 Saved! Amr. ungdomskomedie fra 2004. DR2 18.00 Ansigter: Merethe Stagetorn. 18.10 Hitlers holocaust (1:6). 19.05 Genesis - i morderens sind (3:22). 20.00 Sherlock Holmes (4). 21.00 Pandaerne (6:8) (G). 21.20 Historien om pølsevognen. 21.40 117 ting du absolut bør vide - om opfindelser (3:5) (G). 22.20 Tidsmaskinen (G). 22.30 Deadline. 23.00 Kængurukøbing (27). 23.20 The Daily Show. 23.45-01.25 Blodets bånd. Fransk krimidrama fra 2008.

TV 2 18.00 Nyhederne, Finans og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Vejret 18.25 Go’ aften Danmark 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Toppen af poppen 21.00 Live fra Bremen 21.30 Toppen af poppen 21.55 Live fra Bremen 22.25 Den blinde vinkel 23.00 ((S)) Notes on a Scandal Engelsk drama fra 2006. 00.35 ((S)) Romeo bløder Amerikansk krimi fra 1994. 02.25 Breakfast on Pluto Engelsk komediedrama fra 2005. 04.30-05.30 The Graham Norton Show TV 2 ZULU 18.20 Kongen af Queens (129). 18.50 Venner (G). 19.20 Venner (14). 19.50 A History of Violence. Amerikansk-canadisk thriller fra 2005. 21.25 RoboCop. Amerikansk sci-fi-actionfilm fra 1987. 23.10 ((S)) RoboCop 2. Amerikansk science-fiction actionfilm fra 1990. 01.10-04.30 Nat-tv.

LØRDAG DR1 14.30 Merlin (14) 15.15 X Factor (G) 16.15 X Factor Afgørelsen (G) 16.50 Lykke (8:10) (G) 17.50 Årets Kok 2011 18.20 Held og Lotto 18.25 Årets Kok 2011, fortsat 18.30 TV Avisen med Vejret 18.50 SportNyt 19.00 Årets Kok 2011 20.30 Dansk Melodi Grand Prix 2011 22.45 Kriminalkommissær Barnaby

14.15 Danskernes Akademi: Status på verden 2020 (2:2) (G). 14.16 Status på verden 2020 (2:2) (G). 16.15 OBS. 16.20 Farvel til firmaet (3:5) (G). 16.50 Dokumania: Taxa til helvede (G). 18.10 117 ting du absolut bør vide - om parforhold (G). 18.50 Tidsmaskinen (G). 19.00 AnneMad i Spanien (7:8) (G). 19.30 Bonderøven (G). 20.0022.30 DR2 Tema: Klæbehjerner. 20.01 Manden med den fantastiske hjerne. 20.50 Mesterhuskerne. 21.35 Hjernernes kamp. 22.30 Deadline. 22.55 Debatten (G). 23.45 The Initiation of Sarah. Amerikansk gyser fra 2006. 01.10-02.05 Undercover i Tibet.

TV 2 14.20 HåndboldMatchen, direkte 16.10 HåndboldMatchen, direkte 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Vejret 18.25 Han, hun og haven (G) 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 19.45 LørdagsSporten 20.00 Så det synger 20.50 ((S)) Shanghai Noon Amerikansk actionkomedie fra 2000. 22.40 Basic Instinct - iskoldt begær Amerikansk erotisk thriller fra 1992. 00.50 ((S)) Get Rich or Die Tryin’ Amerikansk hiphop-drama fra 2005. 02.45 ((S)) August Amerikansk drama fra 2008. 04.15-05.30 Wildfire TV 2 ZULU 14.10 25 mest sensationelle stjerne sammenbrud. 15.35 Tool Academy. 16.40 Millionærarvinger uden hæmninger. 17.05 Næsten med vilje (10). 17.30 Næsten med vilje (11). 17.55 Kongen af Queens (129). 18.20 Kongen af Queens (130). 18.50 Venner (14:236) (G). 19.20 Venner (15). 19.50 Tak for i aften - med Øgendahl & Klan. 20.20 Tak for i aften - med Øgendahl & Klan. 20.50 Kvægræs 2 (4) (G). 21.35 Brian Mørk Show 3 (G). 22.05 Klovn (29). 22.35 Klovn (30). 23.05 Pokerfjæs (5) (G). 23.35 Ego Geo. 00.45-05.15 Nat-tv.

SØNDAG DR1 14.00 Gudstjeneste i DR Kirken 14.45 Fra flæsketorvet til Irland 15.10 ((S)) Tid til forandring (G) Dansk utidig komedie om nutidige mennesker fra 2004. 16.45 Olsen-banden overgiver sig aldrig (G) Dansk komedie fra 1979. 18.30 TV Avisen med Sport og Vejret 19.00 (TTV) OBS 19.05 De kære dyrebørn (5:5) 20.00 (TTV) Lykke (9:10) 21.00 21 Søndag 21.40 SportNyt 21.50 The Pacific (2:10) 22.35 Ross Kemp i Afghanistan (2:5) 23.25 Det Nye Talkshow med Anders Lund Madsen (G) 00.10-00.40 (TTV) TV!TV!TV! DR2 14.00-16.00 Danskernes Akademi: Dødens dilemmaer (G). 14.01 Debatten der ikke vil dø (G). 14.30 Aktiv dødshjælp - erfaringer fra udlandet (G). 14.50 Døden - en levevej (G). 15.15 Hjernedød - hvad er det? (G). 15.30 Danskerne og organdonation (G). 15.50 Kinetisk kunst (G). 16.00 Kold hævn. Amerikansk spændingsfilm fra 1975. 18.00 Historien om telefonen. 18.20 De Satiriske

Hits (1) (G). 18.30 (TTV) De Satiriske Hits (2) (G). 18.55 Morsomme Melodier (G). 19.30 (TTV) Liv efter livet - Sjæl og videnskab (3:6) (G). 20.00 (TTV) Bonderøven (8:8). 20.30 (TTV) AnneMad i Spanien (8:8). 21.00 (TTV) 117 ting du absolut bør vide om kendte (5:5). 21.40 Tidsmaskinen. 21.50 (TTV) I den bedste mening - Grønlandsbørn (4:5). 22.30 Deadline. 23.00 Deadline 2. sektion. 23.30 (TTV) Kulturkøbing (2:5) (G). 00.00-01.30 Nat-tv.

22.30 Hutlihut 23.05 Natholdet 23.40 Tak for i aften - med Øgendahl & Klan 00.10 Kropumulige teenagere! 01.00 Detektiv Monk (67) 01.50 Boston Legal (62) 02.35 ((S)) Medium (7) 03.25 Crossing Jordan (70) 04.05-05.00 60 Minutes

TV 2 14.35 Venner (66:238) 15.00 Toppen af poppen (G) 15.55 Toppen af poppen (G) 16.25 ((S)) Sprængfarlig bombe Dansk komedie fra 2006. 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Vejret 18.25 CPH Lufthavnen (G) 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 De 7 drab - mordbranden på Bornholm (3:7) 20.50 Vejret 21.00 Appaloosa Amerikansk western fra 2008. 22.55 Live fra Bremen (G) 23.30 Live fra Bremen 00.00 Den blinde vinkel (G) 00.35 Station 2 Special: Politirapporten (G) 01.20 Arnold Schwarzenegger - sagen er bøf 02.50 Pigen, der nægtede at dø 03.40-04.30 Wildfire

18.20 Kongen af Queens (131). 18.50 Venner (15) (G). 19.20 Venner (16:236). 19.50 Radio Karen. 20.10 Brian Mørk Show 3. 20.45 Kvægræs 2 (4) (G). 21.30 Pokerfjæs (6). 22.05 Thomas Hartmann: Extrospekt (1:2) (G). 22.55 Thomas Hartmann: Extrospekt (2:2) (G). 23.55 Radio Karen (G). 00.15-05.00 Nat-tv.

TV 2 ZULU 14.50 ((S)) True Blood (28). 15.45 ((S)) True Blood (29). 16.45 ((S)) True Blood (30). 17.45 ((S)) True Blood (31). 18.35 ((S)) True Blood (32). 19.40 ((S)) True Blood (33). 20.45 ((S)) True Blood (34). 21.45 ((S)) True Blood (35). 22.35 ((S)) True Blood (36). 23.35 ((S)) Shaun of the Dead. Engelsk gyserkomedie fra 2004. 01.10-04.00 Nat-tv.

MANDAG DR1 18.00 Jamie Olivers eget køkken (18) 18.30 TV Avisen med Sport 19.05 Aftenshowet 20.00 Jamie’s Revolution (1:6) 21.00 TV Avisen 21.25 Horisont 21.50 SportNyt 22.00 Hercule Poirot: Mord for åbent tæppe Engelsk krimi fra 2010. 23.30 (TTV) OBS 23.35-00.20 Talismanen (1:8) DR2 18.00 Verdens kulturskatte. 18.15 Hitlers holocaust (2:6). 19.10 Genesis - i morderens sind (4:22). 20.00 TV!TV!TV!. 20.30 (TTV) Rytteriet’s Nytårsspecial. 21.00 Oscar-festen 2011 - højdepunkter. 22.30 Deadline. 23.00 (TTV) Farvel til firmaet (4:5). 23.30 Hollywood-skurke: Kinesere. 00.25-04.00 Nat-tv.

TV 2 18.00 Nyhederne, Finans og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Vejret 18.25 Go’ aften Danmark 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Hvem vil være millionær? 20.50 Station 2 21.40 Station 2 Efterlyst 22.00 Nyhederne og Sporten 22.20 Regionale nyheder

TV 2 ZULU

TIRSDAG DR1 18.00 Vores Liv: Skattejægerne (9) 18.30 TV Avisen med Sport 19.05 Aftenshowet 20.00 (TTV) Kender du typen? (9:10) 20.30 (TTV) Snydt igen (3:7) 21.00 TV Avisen 21.25 Kontant 21.50 Sporten 22.00 Kommissæren og havet: Den du ikke ser Svensk krimi fra 2006. 23.30 (TTV) Bag Facaden (G) 00.00-00.30 Ja, vi elsker (1:5) DR2 18.00 Verdens kulturskatte. 18.15 Hitlers holocaust (3:6). 19.10 Genesis - i morderens sind (5:22). 20.00 (TTV) Viden om: Din fantastiske krop (7:8). 20.30 (TTV) So ein Ding. 20.50 Sange, der ændrede verden (G). 21.00 Dokumania: Mig og min kidnapper. 22.05 The Daily Show. 22.30 Deadline. 23.00 (TTV) Frk. Mærkværdig og karrieren. 23.30 (TTV) TV!TV!TV! (G). 00.00 (TTV) Debatten (G). 00.50-02.50 Danskernes Akademi Tema: Kommunikationsteknologiens Historie (G).

TV 2 18.00 Nyhederne, Finans og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Vejret 18.25 Go’ aften Danmark 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 På dybt vand (1) 20.50 Ugen hvor kvinderne byttede mænd (8) 21.40 Alarm 112 - Skadestuen 22.00 Nyhederne og Sporten 22.20 Regionale nyheder 22.30 Station 2 Politirapporten 23.05 Natholdet 23.40 Tak for i aften - med Øgendahl & Klan 00.10 Det sejeste sjak - Ice Road Truckers 01.00 Detektiv Monk (68) 01.45 ((S)) Boston Legal (63) 02.35 Medium (8) 03.20 Crossing Jordan (71) 04.10-05.00 Lov og uorden (13) TV 2 ZULU 18.20 Kongen af Queens (132). 18.50 Venner (16:236) (G). 19.20 Venner (17:236). 19.50 Radio Karen. 20.10 zHit-paraden - Tåbelige Men Fantastiske Ting. 20.40 Live fra Bremen. 21.15 Live fra Bremen. 21.45 ((S)) The Devil Wears Prada. Amerikansk komedie fra 2006. 23.35 Radio Karen (G). 23.55 Langt fra Las Vegas (21:53) (G). 00.25-04.45 Nat-tv.

TV3 - TV3+ ONSDAG TV3 09.10 Fra skrot til slot (G). 10.05 NCIS 2 (G). 11.00 Bones 1 (G). 11.55 Hospitalet. 12.25 Fra skrot til slot. 13.20 Til middag hos ... Mads Vad (G). 14.20 Top Model. 15.15 For Love or Money 2. 16.15 Paradise Hotel 7 (G). 17.00 NCIS 2. 18.00 Bones 1. 19.00 Til middag hos ... Christina Hembo. 20.00 Can’t Stop Eating. 21.00 Ekstreme samlere 2. 22.00 Paradise Hotel 7. 22.50 Paradise After Dark. 23.20 Jersey Shore 2. 00.15 Two and a Half Men 2. 00.45-05.05 Nat-tv.

TV3+ 09.00 Alle elsker Raymond. 09.30 Alle elsker Raymond. 10.00 Scrubs (G). 10.30 Scrubs (G). 11.00 Las Vegas. 12.00 Top Gear 2. 13.05 Bones 3 (G). 14.00 Bones 3. 15.00 Scrubs. 15.30 Scrubs. 16.00 According to Jim. 16.30 According to Jim. 17.00 Two and a Half Men 7 (G). 17.30 Two and a Half Men 7. 18.00 How I Met Your Mother (G). 18.30 How I Met Your Mother. 19.00 Simpsons. 19.30 Simpsons. 20.00 Fodbold: Marseille-Manchester United, direkte. 23.30 Fodbold: Inter-Bayern München. 01.25-05.10 Nat-tv.

12.25 Fra skrot til slot. 13.20 Til middag hos ... Christina Hembo (G). 14.20 Top Model. 15.15 For Love or Money 2. 16.15 Paradise Hotel 7 (G). 17.00 NCIS 2. 18.00 Bones 1. 19.00 Til middag hos ... Anne Kejser. 20.00 Top Model 14. 21.00 Ramsay’s Kitchen Nightmares US. 22.00 Paradise Hotel 7. 22.50 Paradise After Dark. 23.20 Jersey Shore 2. 00.15 Two and a Half Men 2. 00.45-05.05 Nat-tv.

TV3+ 09.00 Alle elsker Raymond. 09.30 Alle elsker Raymond. 10.00 Scrubs (G). 10.30 Scrubs (G). 11.00 Las Vegas. 12.00 Top Gear 2. 13.05 Bones 3 (G). 14.00 Bones 3. 15.00 Scrubs. 15.30 Scrubs. 16.00 According to Jim. 16.30 According to Jim. 17.00 Two and a Half Men 7 (G). 17.30 Two and a Half Men 7. 18.00 How I Met Your Mother (G). 18.30 How I Met Your Mother. 19.00 Simpsons. 19.30 Simpsons. 20.00 Politistationen. 21.00 Top Gear 8. 22.30 K-19: The Widowmaker. Amerikansk-engelsk-tysk thriller fra 2002. 01.10-05.35 Nat-tv.

FREDAG TV3

TORSDAG TV3 09.15 Fra skrot til slot (G). 10.00 NCIS 2 (G). 11.00 Bones 1 (G). 11.55 Hospitalet.

09.15 Fra skrot til slot (G). 10.00 NCIS 2 (G). 11.00 Bones 1 (G). 11.55 Hospitalet. 12.25 Fra skrot til slot. 13.20 Til middag hos ... Anne Kejser (G). 14.20 Top Model. 15.15 For Love or Money 2. 16.15 Paradise Hotel 7 (G). 17.00 NCIS 2. 18.00 Bones 1.

19.00 Ramsay’s Kitchen Nightmares US. 20.00 NCIS 7. 21.00 Mord i Det Hvide Hus. Amerikansk thriller fra 1997. 23.15 Sleepers. Amerikansk drama fra 1996. 02.1005.20 Nat-tv.

TV3+ 09.00 Alle elsker Raymond. 10.00 Scrubs (G). 11.00 Las Vegas. 12.00 Politistationen (G). 13.00 Bones 3 (G). 14.00 Bones 3. 15.00 Scrubs. 16.00 According to Jim. 16.30 According to Jim. 17.00 Two and a Half Men 7 (G). 17.30 Two and a Half Men 7. 18.00 How I Met Your Mother (G). 18.30 How I Met Your Mother. 19.00 Simpsons. 19.30 Simpsons. 20.00 Tough Guy or Chicken. 21.10 3000 Miles to Graceland. Amerikansk actionkomedie fra 2001. 23.40 Røven fuld af penge. Amerikansk komedie fra 1980. 01.45-05.15 Nat-tv.

LØRDAG TV3 08.50 Blind Date. 09.15 The Jamie Kennedy Experiment. 09.45 The Middle. 10.10 Aliens in America. 10.40 Med på moden. 11.05 My Name is Earl. 11.35 Scrubs. 12.05 According to Jim. 12.35 According to Jim. 13.05 En husmors skjulte karrieredrøm: Kok. 14.00 Supersize VS Superskinny 1. 15.00 Can’t Stop Eating (G). 16.00 Til middag hos ... Vicky Jo (G). 17.00 Til middag hos ... Mads Vad (G). 18.00 Hjælp, jeg er i Japan US 1. 19.00 Top Model 14 (G). 20.00 Sandhedens Time. 21.00 Knocked Up.

Amerikansk komedie fra 2007. 23.45 Flygtningen. Amerikansk thriller fra 1993. 02.20-05.45 Nat-tv.

TV3+ 08.35 The Streets of San Francisco. 09.40 Criss Angel Mindfreak. 10.10 High Altitude. 10.50 Politiets Elitestyrke US 2. 11.20 Aliens in America. 11.50 Simpsons. 12.20 Simpsons. 12.50 Simpsons. 13.20 Simpsons. 13.50 Miami Vice. 14.50 Knight Rider. 15.45 Robotter. 17.30 3000 Miles to Graceland (G). Amerikansk actionkomedie fra 2001. 20.00 Top Gear 8. 21.10 Get Carter. Amerikansk thriller fra 2000. 23.15 Until Death. Amerikansk-engelsk-tysk actiongyser fra 2007. 01.15-05.34 Nat-tv.

SØNDAG TV3 08.45 Alle tiders barnepige. 09.15 How the West Was Fun. Amerikansk komedie fra 1994. 11.00 According to Jim. 11.30 According to Jim. 12.00 How I Met Your Mother. 12.30 How I Met Your Mother. 13.00 Ramsay’s Kitchen Nightmares US (G). 14.00 Til middag hos ... Christina Hembo (G). 15.00 Til middag hos ... Anne Kejser (G). 16.00 Paradise Hotel 7 (G). 16.45 Paradise Hotel 7 (G). 17.30 Paradise Hotel 7 (G). 18.15 Paradise Hotel 7 (G). 19.00 Med kniven for struben 3 (G). 20.00 Luksusfælden (G). 21.00 21. Amerikansk krimi fra 2008. 23.40 The Event. 00.4505.05 Nat-tv.

TV3+ 08.40 The Streets of San Francisco. 09.45 The Streets of San Francisco. 10.50 Last Comic Standing. 11.45 Brothers. 12.10 Project Extreme. 12.40 Project Extreme. 13.10 Project Extreme. 13.35 Simpsons. 15.10 Simpsons. 15.40 EdTV. Amr. komedie fra 1999. 18.00 Top Gear 2. 19.10 Top Gear 2. 20.20 Daredevils. 21.30 The Pledge - Løftet. Amr. drama fra 2001. 00.00 Kortspil: PartyPoker.com. 01.05-05.25 Nat-tv.

MANDAG TV3 09.10 Fra skrot til slot (G). 10.05 NCIS 2 (G). 11.00 Bones 1 (G). 11.55 Hospitalet. 12.25 Fra skrot til slot. 13.25 Til middag hos ... Anne Kejser (G). 14.25 For Love or Money 2. 16.10 Paradise Hotel 7 (G). 17.00 NCIS 2. 18.00 Bones 1. 19.00 Til middag hos ... Niarn. 20.00 Med kniven for struben 3. 21.00 The Event. 22.00 Paradise Hotel 7. 22.50 Paradise After Dark. 23.20 Jersey Shore 2. 00.15 Two and a Half Men 2. 00.45-05.05 Nat-tv.

TV3+ 09.00 Alle elsker Raymond. 09.40 Alle elsker Raymond. 10.05 Scrubs 8 (G). 11.05 Las Vegas. 12.00 Tough Guy or Chicken. 13.05 Bones 3 (G). 14.00 Bones 3. 15.00 Scrubs 8. 16.00 According to Jim. 17.00 Two and a Half Men 7 (G). 17.30 Two and a Half Men 7. 18.00 How I Met Your Mother (G). 18.30 How I Met Your Mother.

19.00 Simpsons. 20.00 Politistationen. 21.00 15 Minutes. Amerikansk thriller fra 2001. 23.25 Porno - et familieforetagende. 00.35-05.20 Nat-tv.

TIRSDAG TV3 09.10 Fra skrot til slot (G). 10.05 NCIS 2 (G). 11.00 Bones 1 (G). 11.55 Hospitalet. 12.25 Fra skrot til slot. 13.20 Til middag hos ... Niarn (G). 14.20 Top Model. 15.15 For Love or Money. 16.15 Paradise Hotel 7 (G). 17.00 NCIS 2. 18.00 Bones 1. 19.00 Til middag hos ... Karen Busck. 20.00 Luksusfælden. 21.00 Bones 6. 22.00 Paradise Hotel 7. 22.50 Paradise After Dark. 23.20 Jersey Shore 2. 00.15 Two and a Half Men 2. 00.45-05.15 Nat-tv.

TV3+ 09.00 Alle elsker Raymond. 09.30 Alle elsker Raymond. 10.00 Scrubs 8 (G). 10.30 Scrubs 8 (G). 11.00 Las Vegas. 12.00 Politistationen (G). 13.00 Bones 3 (G). 14.00 Bones 3. 15.00 Scrubs 8. 15.30 Scrubs 8. 16.00 According to Jim. 16.30 According to Jim. 17.00 Two and a Half Men 7 (G). 17.30 Two and a Half Men 7. 18.00 How I Met Your Mother (G). 18.30 How I Met Your Mother. 19.00 Simpsons. 19.30 Simpsons. 20.00 Politistationen. 21.00 Two and a Half Men 8. 21.30 Two and a Half Men 8. 22.00 The Corruptor. Amerikansk actionthriller fra 1999. 00.15 Politiets specialenhed: Sexhandel. 01.10-05.20 Nat-tv.


www.dinlokalavis.dk

20

UGE 8 - 2011

www.danbolig.dk www.boligsiden.dk FORSTAND PÅ BOLIGMARKEDET

SPÆNDENDE LEJLIGHEDER TIL SALG HOS DANBOLIG VANLØSE VANLØSE Jyllingevej 39 3. th

VALBY Valby Langgade 272 1. tv. SAG: CI100879

Købspris........................................ 740.000 Boligydelse........................................ 6.278 Anvendelsesudgifter........................... 809

Bolig m²............ 101 Byggeår...........1924 Stuer/Vær.......... 2/2 Placering......... 3. sal Etager.................... 1

VANLØSE Gennemløbet 7 1. tv. NYHED

Købspris........................................ 595.000 Boligydelse........................................ 2.629 Anvendelsesudgifter........................... 725

SAG: CA110276

Bolig m²............ 55 Byggeår...........1934 Stuer/Vær.......... 1/1 Placering......... 1. sal Etager.................... 1

SAG: CA101258

Købspris........................................ 545.000 Boligydelse........................................ 2.931 Anvendelsesudgifter........................... 400

Bolig m²............ 56 Byggeår...........1935 Stuer/Vær.......... 1/1 Placering......... 1. sal Etager.................... 1

ANDELSBOLIG Sjældent udbudt lejlighed i den absolut centrale del af Vanløse. Her bor man med kun få minutters gang til Vanløse centrum med alle de gode indkøbsmuligheder, Metro station og café'er. Lejligheden er utrolig lys, da den er beliggende på 3.sal, og har en god udsigt over områdets villakvarter. Stuen er tidligere to stuer, - men idag indrettet til en kæmpestor skøn stue, hvor der virkelig er plads til at hele familien kan være, - endvidere er der også udgang til altan. Herudover finder man lækkert nyere køkken i pæn og enkelt stil med bl.a både vaskemaskine og opvaskemaskine samt lille depotrum, dejlig stort stort badeværelse med separat bruseplads, godt børneværelse samt stort soveværelse med udgang til stor altan med udsigt udover ejendommens

ANDELSBOLIG Ejendommen er opført i 1934 og fremstår i en god vedligeholdelsesstand. Der er tegltag på ejendommen, der er renoveret i 2009, ligesom der er indlagt fjernvarme og isat termovinduer i lejligheden. Ejendommens faldstammer og vandrør er netop blevet udskiftet. Pænt flisebadeværelse med separat bruseplads. Der er lavet nyt flisegulv og afløb 2011 i forbindelse med udskiftning af vandrør og faldstammer. Skøn sydvendt opholdsstue med udgang til solrig altan. Pænt IKEA køkken. Rummeligt soveværelse vendt mod gårdmiljøet. Der er lyse plankegulve i lejligheden der fremstår helt indflytningsklar. Her er muligheden for at købe en lejlighed i en ejendom uden kommende re- noveringer! Husdyr er tilladt!!

ANDELSBOLIG Fra Gennemløbet, er der kort afstand til Frederiksbergs café-liv, og de mange indkøbsmuligheder på Jernbane Allé. Derudover ligger Vanløse Metro og S-tog indenfor gå afstand. Pænt flisebadeværelse med hvide fliser. Velholdt køkken med god skabsplads. Rum- meligt soveværelse og lys vestvendt stue med ugenert udsigt. Lejligheden fremstår i en pæn stand med pudsede vægge, nyafhøvlede plankegulve og pudsede lofter med stukkant. Sælger har netop brugt omkring kr. 20.000,- på istandsættelse af gulve og vægge. Beløbet er ikke medtaget på vurderingsrapporten over forbedringer.

VANLØSE Flakholmen 19 st tv

VANLØSE Skjulhøj Allé 28 st th.

VANLØSE Byhøjen 1, 1. tv.

SAG: CA101044

KNT/UDB...................... 1.295.000/65.000 BRT/NT................................... 9.160/7.761 ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG: AFDRAGSFRI RTPL BRT/NT.... 5.095/4.630

Bolig m²............ 59 Byggeår...........1938 Stuer/Vær.......... 2/1 Placering...... stuen Etager.................... 1

EJERLEJLIGHED Her udbydes flot 3 værelses ejerlejlighed med attraktiv beliggenhed i Vanløse med alt, man kan tænke sig indenfor gåafstand. Der er termovinduer i ejendommen og indlagt fjernvarme, ligesom der er indlagt kabel-tv. Ejendommen har netop fået renoveret facaderne og taget. Pænt lyst køkken med mindre spiseplads. Badeværelse i god stand med separat bruseniche. Soveværelse vendt mod gårdmiljøet. Opholdsstue en suite til mindre spisestue eller værelse efter behov. Fra stuerne er der udgang til altan. Der er originale lyse plankegulve og pudsede lofter.

NYHED

KNT/UDB...................... 1.475.000/75.000 BRT/NT................................... 9.652/8.001 ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG: AFDRAGSFRI RTPL BRT/NT.... 5.039/4.448

SAG: CA110175

Bolig m²............ 64 Byggeår...........1933 Stuer/Vær.......... 2/1 Placering...... stuen Etager.................... 1

SAG: CA100706

KNT/UDB........................ 895.000/45.000 BRT/NT................................... 6.416/5.594 ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG: AFDRAGSFRI RTPL BRT/NT.... 3.718/3.514

Bolig m²............ 55 Byggeår...........1940 Stuer/Vær.......... 1/1 Placering......... 1. sal Etager.................... 1

EJERLEJLIGHED Lejligheden er beliggende på et ugenert højt stueplan og har 2 indgange, fra opgangen og egen indgang via havedøren. Lejligheden byder på fordelingsentré, der gør den velegnet til deling af 2 personer. To meget lyse stuer en suite, begge sydvendte. Fra opholdsstuen har direkte udgang til havearealet. Pænt flisebadeværelse med mindre separat bruseafsnit samt gulvvarme. Nydeligt køkken fra 2008 med spiseplads, opvaskemaskine og vaskemaskine. Soveværelse med skabsvæg.

EJERLEJLIGHED Lejligheden er beliggende på 1. sal i velfungerende ejerforening. Selve ejendommen er opført i 1940 med termovinduer og indlagt fjernvarme. Beliggenheden er yderst central i Vanløse med alt, man kan ønske sig indenfor gåafstand. Bl.a. kan nævnes 2 S-tog og Metro-stationer, Vanløse Bio, adskillige indkøbsmuligheder på Jernbane Allé og hurtig adgang til "City" og Frederiksberg, der kun ligger et "stenkast" væk. Byhøjen er en mindre og trafiksvag vej uden gennemkørende trafik.

Lejlighedens have er et kapitel for sig. Haven er sydvest vendt, hvilket gør at der er sol det meste af dagen.

Lejligheden indeholder pænt badeværelse med italienske klinker. Flot køkken med god skabsplads og vaskemaskine samt udgang til lejlighedens ene altan.

Caspar Alstrup Indehaver

Cathrine Ingemann Indehaver, Statsaut. ejendomsmægler,

Andreas Krapper Salgstrainee

Mia Guttmann

Alstrup & Ingemann STATSAUTORISEREDE EJENDOMSMÆGLER & VALUAR VANLØSE • JERNBANE ALLÉ 54 MAIL: VANLOESE@DANBOLIG.DK • RING: 3879 1444

vanl_se_24022011  

nyheder, vanløse