Page 1

VANLØSE POSTEN POSTEN 2500 VALBY 2450 GRØNDALS SYDHAVNEN

• Kirkesiden se side 21 • Sporten se side 26 • Det sker lokalt se side 25 • TV-siden se side 27

NR. 21 • Onsdag 25. maj 2011 • 3. årgang • www.dinlokalavis.dk • valby@visen.dk • Telefon 38 79 34 00 • Fax 38 79 34 10

Udkast til

Ellebjerg

Guitarist

-storbyhave klar lørdag

-elever maler mønstre

-i verdensklasse

Læs side 4

Læs side 7

Læs side 24

Fokus på miljø og sikker by

Holdet var lille, men oplevelsen og den højtidelige anledning stor, da sognepræste Ole Petersen den 22. maj konfirmere Amalie Fønss Wardeh, Paulina Alma Bjerre Hansen, Oliver Strange Hansen og William Albrekt Ravn.

Kulturdage. Valby Lokaludvalg fokuserer på miljøet og borgernes sikkerhed under Valby Kulturdage til september. Af Steen Ankerdal Fra 1. juli er det Lokaludvalget i Valby, der har ansvaret for de lokale miljøopgaver. Det er en konsekvens af, at de tidligere Miljøpunkter nedlægges og opgaven overdrages til Lokaludvalgene. Valby Lokaludvalg har derfor sat miljøet og Sikker By øverst på sin dagsorden til Kultur-dagene i september. Opgaven er overdraget til Miljøgruppen og Sikker Bygruppen, der vil promovere de to temaer under Kulturdagene. Ønsket er at skabe dialog med borgerne under Kulturdagene og fortælle, hvordan man fremdadrettet vil arbejde med miljøet lokalt og debatte-

SPECIALKLINIK FOR TANDPROTESER 30 års erfaring på samme adresse i Valby centrum VI KAN TILBYDE DISSE BEHANDLINGSTYPER Helprotese Delprotese stål eller acryl Immediat Implantat og tryklåse protese Kosmetiske proteser

re lokale miljøudfordringer med borgerne. Tanken er desuden at miljø og Sikker By er til stede i Lokaludvalgets telt lørdag og søndag – en dag hver – så man kan få en mere konkrekt og kvalificeret dialog med borgerne om de forskellige forslag. Sikker By Gruppen vil benytte Kulturdagene til at fortælle om Sikker By temaet og få borgernes syn på Valby som en Sikker bydel. Derudover vil Sikker By Gruppen i samarbejde med BUF Valby og de lokale ungdomsklubber vil benytte ”ungdomszonen” til starte en proces, der skal inddrage de unge i det aktuelle arbejde med klubudvikling i Valby. Politiet og lokale grund-

VI CYKLER DERUD AF MED GODE JUBILÆUMSTILBUD SE SIDE 3 OG MIDTEROPSLAGET HUSK! SØNDAGSÅBENT 29/05

ejerforeninger mødtes i mandags og drøfte, hvad man kunne gøre for at dæmme op for indbruddene i området, der er steget efter at det er blevet varmere i vejret. Hvor man i marts noterede 52 tilfælde, viste tallene 61 indbrud i april og 50 i maj. -Det er typisk, at antallet af indbrud stiger, når vinteren afløses af foråret og varmere vejr, lyder det fra Lokalpolitiet i Valby. For at imødegå stigningen i indbruddene vil der blive holdt flere møder – to før sommerferien og et efter – i august – hvor myndighederne og grundejerne skal udveksle ideer og erfaringer – og politiet vil fortælle, hvad man kan

gøre for at dæmme op for indbruddene, siger Louise Lind, der er Valby lokaludvalgs tovholder på projektet fra Valby.

Planlægning Med afsæt i Kulturdagene første week end i september skal borgerne ifølge plangruppen inddrages i aktuelle plansager - herunder deltage i en borgerdialog-proces i samarbejde med Økonomiforvaltningen. Den er led i høringen af kommuneplanen, som finder sted i efteråret 2011. Planudvalget vil desuden drøftet muligheden for...

Fortsættes på side 11

KUN KORT TID

FLYTTESALG SPAR OPTIL

-50%

Proteser med blød bund Protese reperationer

KLINISK TANDTEKNIKER Toftegårds Allé 15 • Tlf. 36 17 18 62

Overenskomst med kommunerne

Medl em af Landsforeningen af kliniskeTandte knikere

VA L B Y S S H O P P I N G C E N T E R

Valby Torvegade 13 · 2500 Valby

Valby Tingsted 4 C • Tlf. 36 45 49 22 • www.indooroutdoor.dk Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10-19 • Lørdag kl. 10-16


www.dinlokalavis.dk

2

Svømmehaller åbnes for alle

Tænkt og skrevet Morten Dreyer, Folketingskandidat for Dansk Folkeparti, Københavns Storkreds

Brønshøj • Valby • Sydhavnen • Vanløse • Hvidovre

Forældre med børn i institutioner kan se store ekstra regninger forude

www.scoot.dk BAOTIAN REBEL 30KM / 45KM

Skal de bruge bilen til at bringe/hente deres barn over den kommende betalingsring, kommer en ekstra regning af de store. Årsagen er den betalingsring, som SF + S vil lægge rundt i København. Fornuftigt nok vil de ikke ud med den endelige placering og taksten for at krydse ringen. Det er fornuftigt, da det vil gøre krystalklart for alle bilejere, at de skal holde for i høj grad i fremtiden. En række kommuner i hovedstadsområdet har stiftet Kommuneforum. Det var med Ritt Bjerregaard i spidsen. Kommuneforum blev stiftet for at fremme ekstraindtægterne fra bilisterne. Det vedtagne forslag fra dem, er en ring rundt om København – og man anslår at betalingen skal være på 25 kroner pr passage som en start.

UGE 21 - 2011

7495,-

FORÅRSTILBUD SCOOTER / MC'ER DK'S BILLIGSTE PRISER

HVIDSVÆRMERVEJ 119 2610 RØDOVRE TLF : 50 52 53 20

Idrætsudøvere i København med hang til svømning, familier som nyder det våde element og ældre medborgere, som gerne vil svømme et par baner sidst på eftermiddagen, får nu bedre mulighed for det, når der åbnes op for svømmehallerne i skoleregi om eftermiddagen, om aftenen og i weekenderne. Kultur- og fritidsudvalget i Københavns Kommune har nemlig besluttet, at kulturog fritidsforvaltningen skal overtage det daglige ansvar for drift, sikkerhed, hygiejne og kapacitetsudnyttelse for skolernes svømmehaller. Det oplyser Simon Strange, Socialdemkraterne kulturordfører i Borgerrepræsentationen. -Ændringerne vil skabe en generelt bedre udnyttelse af faciliteterne, da overblikket for fremtiden bliver samlet ét

sted, konstaterer Simon Strange. -Det betyder for eksempel, at pensionister vil få mulighed for at benytte skolernes svømmehal - og at der vil blive langt bedre mulighed for at dække ind med vikarer ved sygdom hos personalet i svømmehallen. Det skyldes at driften ikke længere skal dækkes under den enkelte skoles budget. -Ved at samle den kommunale svømning i et regi, vil der være mulighed for at forbedre forholdene for skoleelever, foreningslivet, personale og øvrige brugere. Der bliver længere åbningstider, bedre ud-

dannet personale og bedre rengøring, da fokus rettes mod driften af en svømmehal – ikke mod en skole med tilknyttet svømmehal, bl.a. med henvisning til sikkerheden, der kræver en specialviden, som ligger langt fra skolernes øvrige opgaverPlanen er, at der åbnes op for svømmehallerne på Kirsebærhavens Skole, Skt. Annæ Gymnasium, Vigerslev Allés skole og Strand-parkskolen fra starten af næste skoleår, altså fra august 2011, lyder det fra kulturordfører Simon Strange.

Frank Jensen runder 50 år

En borger i Tårnby eller Sundby, som arbejder i Hellerup, vil derved skulle krydse betalingsringen 4 gange hver arbejdsdag = 100,- dagligt. Det vil let løbe op i 2400,- om måneden for bare hjem/arbejde trafik. 28.800,- årligt. Skal man også andre ting koster det ekstra. Kører man ind i ringen, skal man jo også ud – og det koster naturligvis også en afgift. Afhentning af børn Hvis man bruger bilen til at afhente børn i institutioner, vil det have særdeles store omkostninger, hvis man får en børnehaveplads på den forkerte side af ringen. I dag koster en vuggestueplads 44.724 kroner årligt – og så kommer afgiften for at krydse afgiftsringen 4 gange dagligt på 28.800 kroner – i alt 73.524 kroner. Men der skal jo også penge i kassen, hvis man skal skaffe +2 milliarder i årligt overskud på ordningen. Men det bedste set fra SF + S´s side er fremtiden. Man får en ekstra beskatningsform, som man kan skærpe efter behov.

Overborgmester Frank Jensen fylder rundt den 28. maj – nærmere bestemt 50 år. Derfor holder han reception på Københavns Rådhus fre-

dag den 27. maj kl.13-16 for politiske kolleger samt Københavns Kommunes samarbejdspartnere.

Brønshøj

Jyllingevej 55-57, 2720 Vanløse Tlf. 38 79 34 00 - Fax 38 79 34 10 e-mail: lokal@viserne.dk Kontortid: kl.10-16 hver dag. Oplag:

93.800

Tryk: Rotationen A/S


www.dinlokalavis.dk

UGE 21 - 2011

3

TA’ 2 STK OG FÅ DEN BILLIGSTE

GRATIS

PR. PK.

100,-

ÅBNINGSTIDER: HVERDAGE LØRDAG

Kør lige til døren

P 500

GRATIS P-Pladser Indkørsel fra Valby Langgade

9.00 - 20.00 9.00 - 18.00

BAGEREN ÅBNER: MANDAG - LØRDAG

7.00

SØNDAGSÅBENT: 10.00-17.00 BAGEREN ÅBNER: 9.00

Valby Torvegade 13 · 2500 Valby Tlf.: 36 14 33 00


www.dinlokalavis.dk

4

Tilskud fra Lokaludvalget Af Steen Ankerdal På sit seneste møde tog Lokaludvalget i Valby stilling til en række ansøgninger om tilskud og økonomisk støtte. Udvalget besluttede at bruge 10.000 kr. på at lave og udgive en folder, der fortæller om udvalget og ikke mindst de puljer, som lokale foreninger og aktiviteter kan søge støtte fra.. Desuden fik Foreningsguiderne i Sydhavnen og Kongens Enghave 9.500 kr, mens Valby Moves til sine aktiviteter på Toftegårds Plads kan forvente en ekstraordinær hurtig sagsbehandling på en uge, når de søger i juni. Til andre lokale aktiviteter var der disse tilskud og afslag: Ungdomsrådet får 7.500 kr. til sin street soccerturnering i Akaciepar-ken, der slutter med finale den 11.juni. Rådet havde søgt det dobbelte i tilskud, men Lokaludvalgets satser primært på at støtte igangsætning af nye projekter.

Det økologiske Torv fik afslag på sin ansøgning om støtte til en såkaldt markvandring, idet projektet mest havde karakter af studierejse og Lokaludvalget primært vil fremme grønt handelsliv i Valby. Valby Kulturforening og Kunsthåndværk fik 10.000 kr. i underskudsgaranti til en kunstdag på Tingstedet den 5. juni. Man havde søgt om 14.700 kr. for at få budgettet til at hænge sammen. Lotte Tæmner fik afslag på

tilskud til en musikalsk legestue for børn i alderen 0 til 5 år i Søndermarken. Målgruppen anses for at være for snæver. Helhedsplanen for Sjælør og Kgs. Enghave fik 9.500 kr. til at videreføre arbejdet i ForeningsGuiderne. Pengene skal bruges til ansættelse af en studenterhjælp. Projektet løber fra 1. august og 17 måneder frem, hvorfor Lokaludvalget opfordrer til at søge igen til efteråret, når midlerne for 2012 skal forde-

Køber møbler til dialog i Valby Områdefornyelsen i Gl. Valby åbner på søndag loppemarkederne på Monrads Plads. -Vi håber på at gøre endnu mere ud af stemningen og krydser fingre for godt vejr, lyder det på forhånd fra Områdefornyelsen. Loppemarkedet er åbent fra kl. 10 til 17. Områdefornyelsen får snart

tre såkaldte dialogmøbler. Særlige trækonstruktioner, spejle og en lille skaterrampe er en del af dialogmøbelarrangementet, som Områdefornyelsen har købt til det centraleValby. Møblerne står netop nu på Carlsberg, hvor de er blevet udformet af studerende fra Københavns formgivnings-uddannelser i forbindelse med en festival i

Frizonen på det gamle bryggeri. Møblerne skal lægge op til at skabe dialog og liv samt bidrage til, at mennesker mødes, debatterer og hygger sig sammen i det offentlige rum. Hensigten er, møblerne skal bidrage til at skabe liv og debat på pladserne i Valby – formentlig på Porcelænstorvet, på grunden ved

les. Formålet med Foreningsguiderne er at aktivere børn og unge i områderne i de lokale foreninger. Projektet skulle have en kriminalitetsforebyggende virkning. Man havde søgt 32.400 kr. til hele forløbet. Kirsebærhaven Skole fik afslag på ansøgningen om 15.365 kr. til en klimaskov, da der er tale om driftsstøtte til den daglige undervisning. Lokaludvalgets Lokalpulje skal bruges til at sætte nye initiativer i gang.

Gadekærvej, hvor Storbyhaven skal ligge - og på Herman Bangs Plads. Områdefornyelsen regner med at lave kort og skilte ved møblerne, så man så at sige kan føre Valby-borgerne rundt i kvarteret til de forskellige møbler. Områdefornyelsen tilbyder også mødelokaler, der kan bruges af foreninger og private med et projekt, der kunne have betydning for borgerne i Valby. SA

UGE 21- 2011

POLITI

RAPPORTEN

Efter tre måneder, hvor indbrudsstatistikken i Valby Lokalpolitis område har holdt et nogenlunde konstant niveau, er der i april og maj sket en iøjnefaldende stigning. Afhængig af, hvor man sætter grænsen for indbrud, er der fra maj marts til april sket en stigning på ni indbrud – fra 52 til 61 sager. Til gengæld faldt antallet i maj til 50. Tallene er ikke helt sammenlignelige med dem, som Lokalavisen hidtil har bragt, men det hænger sammen med to forhold. Dels er snitfladen langt et andet sted, dels sker der erfaringsmæssigt en stigning i indbruddene, når vinteren er ovre og det bliver varmere i vejret, lyder det fra vagthavende på stationen i Valby. Derudover var der et par mere alvorlige sager, der fandt vej til døgnrapporten. Natten mellem fredag og lørdag – tre kvarter over midnat - blev en 18-årig mand anholdt for medvirken til uorden på Valby station, mens hans følgesvende slap med en

konfrontation med ordensmagten. De unge havde åbenbart været utilfredse med, at de ikke var kommet af toget på Høje Taastrup station, men havde måttet køre med helt til Valby. De havde prøvet at banke hårdt på togets døre – og bryde døren op til togføreren. Desuden havde de trukket i nødbremsen, hvilket er en alvorlig forseelse. På Valby station blev de stoppet af politiet, der var blevet alarmeret. Den 18årige blev sigtet for overtrædelse af jernbaneloven. Lørdag aften kl. 23.12 indløb der anmeldelse om, at fire mænd kørte rundt i Folehaven og stjal cykler, fejemaskiner og lignende redskaber, som de fyldte i en hvid kassevogn for at køre væk. Politiet blev tilkaldt, rykkede straks ud og anholdt de fire mænd, der viste sig at være bulgarere. De vil blive sigtet for ”simpelt tyveri”, som det hedder ifølge Valby Lokalpolitis chef Henning Munk Plum.

Gå tur i en sikker by I dag og i morgen kan man på en vandring rundt i berømte og berygtede områder i Valby opleve, at det ikke altid står så galt til, som man hører. Det er Valby Lokaludvalg, der står de såkaldte tryghedsvandringer, der onsdag eftermiddag fra klokken 17 starter ved Sjælør station og bevæger sig rundt i området. Torsdag kl.16 er der gåtur rundt i Akacieparken med mødested

ved Botikken. Tryughedsvandringernes formål er at skabe kontakt mellem områdernes beboere internt, men også til naboer og interesserede fra andre dele af området. Tryghedsvandringerne er en chance for at få afkræftet nogle fordomme og skaffe sig et mere nuanceret billede af omdiskuterede boligområder i Valby. SA

Udkast til storbyhave vises frem på lørdag Af Steen Ankerdal Over 70 engagerede Valbyborgere mødte op i Prøvehallen, da der for godt en måned siden blev slået de første streger til de skitser, der skal ende med en storbyhave ved Gadekærvej i Gl. Valby. Resultatet af borgernes mange ideer og forslag er blevet samlet af Områdefornyelsen og de landskabsarkitekter, man har allieret sig med. De præsenteres på lørdag mellem kl. 11og 15 det første skitseforslag på græsplænen ved Gadekærvej – bag Nordisk Film. Her bliver der også mulighed for at kommentere og diskutere skitseforslaget med folkene fra1:1 Landskab og give din mening om skitseforslaget til kende. ”Vi glæder os meget til at vise det første forslag frem på lørdag og ikke mindst finde ud af, om det lever op til Valbyborgernes ønsker. Nu har der jo i snart mange år været ønske om at få gjort noget ved stedet, så nu hvor det endelig sker, er det vigtigt, at alle der interesserer sig for storbyhaven kommer forbi, så de kan få indflydelse på resultatet.

I dag en bar og trist tomt med strittende græstotter og lidt for meget affald. Om et år til halvandet en stobyhave efter borgernes ønsker og smag. Foto:SA Media De input og kommentarer vi får på dagen vil nemlig blive brugt til at justere forslaget til et endeligt skitseforslag,"lyder det fra Ejner Jensen, som er formand for Områdefornyelsens styregruppe og med i følgegruppen til storbyhaven.

I centrum Skitseforslaget er som nævnt blevet til på baggrund af idéer og ønsker, som kom på bordet til den indledende workshop om storbyhaven den 2. maj, hvor omkring 75 interes-

serede Valby-borgere deltog. Men lørdages præsentation er ikke kun for dem, der deltog i workshoppen hos Nordisk Film. Alle har mulighed for at påvirke resultatet, for skitseforslaget er stadig åbent for ønsker, kommentarer og input, når det vises frem på lørdag på græsset ved Gadekærvej.. Områdefornyelsen understreger, at borgernes ønsker er i centrum. Det er vigtigt for Områdefornyelsen Gl. Valby, at storbyhaven kommer til at

opfylde beboernes og kvarterets ønsker. Storbyhaven skal blive et sted, som flest mulige i kvarteret vil bruge med glæde.. Derfor understreger Områdefornyelsen, at Valbyborgernes ønsker er i centrum, når det endelig skal besluttes, hvordan storbyhaven skal se ud. "Vi gør vores bedste for at komme i dialog med beboere og interessenter i området og involvere dem i projektet. Storbyhaven skal være en gave til kvarteret, og for at

sikre det bliver en gave, som beboerne bliver glade for, får de muligheden for selv at være med til at forme den,” fortæller Anne Ulrik Westergaard, som er ansat i Områdefornyelsens sekretariat og projektmedarbejder på storbyhaven.

Det skal gå op Det betyder ikke, at alle ønsker kan opfyldes, for der er en masse praktiske forhold, der skal tages hensyn til. Og økonomien sætter trods alt

også grænser, selvom projektet har et samlet budget på seks millioner kroner, hvor Områdefornyelsen leverer den ene halvdel og Københavns kommune den anden. For når storbyhaven er klar til brug i sommeren 2012 er der også en driftsøkonomi til vedligehold mm.,der skal hænge sammen. ”Jeg er sikker på, det nok skal lykkes at få det hele til at gå op i en højere enhed,” siger Anne Ulrik Westergaard i en skriftlig udtalelse om projektet.. Det gode resultat kræver lang proces Før Valby-borgerne kan nyde en færdig storbyhave i anden halvdel af 2012, skal projektet igennem en lang proces. Men det første vigtige skridt, der handler om at finde ud af, hvordan storbyhaven skal se ud, er forhåbentlig taget inden sommerferien. I hvert fald er planen, at det endelige skitseforslag til storbyhaven bliver vist frem på græsplænen ved Gadekærvej tirsdag den 28. juni mellem kl. 15.30 og 18.00. Men her og nu kan første bud på Gl. Valbys nye grønne oase ses på lørdag fra kl. 11 til 15 på græsplænen ved Gadekærvej.


UGE 21 - 2011

www.dinlokalavis.dk

5


www.dinlokalavis.dk

6

UGE 21- 2011

KOM TIL RENAULT FORMEL 1

BILSHOW 29. MAJ SØNDAG DEN

HOS BILIA I KASTRUP

Se Monacos FF11 løb l b direkte direekt d e te påå st storskærm torrsk kæ ærm m Få en Renault lt F1 guide med hjem Mød de friske ke Red Bull piger Test dine F1 evner på Playstation

GRATIS F1 GUIDE

KONKURRENCE: VIND NCE: VIN ND EEN N FF11 TTUR UR FFOR OR 2 Prøv det stærke ærke Renault modelprogram

VELKOMMEN TIL BILSHOW! Søndag den 29. maj fra kl. 11-16 har du og din familie den helt store chance for at få Formel 1 stemning helt ind på kroppen. Vi har i samarbejde med Bil Ekspressen tunet vores faciliteter op til en fantastisk F1 dag fyldt med fristende tilbud og aktiviteter. Kl. 14.00 tænder vi storskærmen med direkte F1 løb fra Monaco og både før og under løbet kan du på Playstation teste dine formel 1 evner op mod andre. Alle har også mulighed for at deltage i vores F1 konkunkurrence, hvor et par spørgsmål afgør hvem der skal vinde en rejse for to til det tyske F1 Grand Prix på Nûrburgring. For dem der er i markedet for en ny bil er der rig mulighed for at prøve hele Renaults modelprogram, der med de seneste tilklippede priser har markedets stærkeste tilbud! Velkommen


www.dinlokalavis.dk

UGE 21 - 2011

7

VALBY BY NIGHT ONSDAG D. 1. JUNI KL. 10-22

T-SHIRTS DIV.

MATINIQUE JAKKE 1799,T-SHIRT 299,-

SELECTED T-SHIRTS

Ellebjerg-elever bag mønster-malerier

100,2 stk. 150,1 stk.

SKJORTER

Kunst. COOLTUR-børnene fra Sydhavnen malede til den store trekantede guldmedalje.

før 400,NU

Af Steen Ankerdal Ferniseringen i sidste uge blev et tilløbsstykke af de helt store. Forældre, søskende, kammerater og nysgerrige skulle bare se, hvad COOLTUR-børnene fra Ellebjerg Skole i Sydhavnen havde fået ud af tre uger sammen med den irakisk fødte maler – eller visuelle artist, som han selv kalder sig - Abbas Alkadhim. Og der var noget at se på. De 11 deltagere i COOLTURprojektet , der er 10-12 år og går i 4-5. klasse, havde hver lavet to malerier, så der i alt var 22 kunstværker – magiske, geometriske mønstre, mest trekanter og blomster, i forlængelse af hinanden at se på. Et meterlangt, blændende flot kunstværk med fantastiske farver, som nu kan ses på Ellebjerg Skole. Den blev valgt til projektet, fordi den har nogle store træplader i skolegården, som er perfekt til formålet. Eleverne har i den forløbne tid malet et par plader hver, så til sammen danner et stort, flot og langt mønster. Det kunne man se ved ferniseringen og på de fotos, der blev taget ved ferniseringen forleden. Samlet har processen varet en længere periode, men med intensiv indsats og færdiggørelse af projektet de seneste tre uger. -Processen har været lang, men også sjov og lærerig Og Alkhadim har en fantastisk tilgang til børnene. De har virkelig haft en god oplevelse, konstaterer Louise Lidang Krøyer fra KulturGuiderne i København, der var ansvarlig på projektet i Sydhavnen sammen med fire frivillige og den iransk fødte kunstner og maler Abbas Alkadhim.

De frivilliges tur Det er holdningen hos KulturGuiderne, der er et 4årigt projekt startet i marts 2010 under Københavns Kultur- og Fritidsordning, at

20,-

200,-

CARGO PANTS før optil 600,NU

SHORTS 600,-

MATINIQUE kulturoplevelser kan bevæge mennesker og forandre liv i en positiv retning. -Opgaven er nu, at vi trækker os tilbage og overlader det fortsatte arbejde med at forankre projektet til de lokale frivillige. Vi er dog stand by som hjælpere og rådgivere, hvis det skulle blive nødvendigt, siger projektkoordinator

Louise Lidang Høyer til Lokalavisen. Til den ende er det vigtigt at få flere frivillige og interesserede med i projektet. Interesserede kan henvende sig til projektmedarbejder hos KulturGuiderne Maria Stevnbak på telefon 30603701. Man kan også få informationer på hjemmesiden kulturguiderne.dk.

300,-

SHORTS+ SKJORTE Sætpris

500,REPLAY

REPLAY

JEANS

BZR

Kun ons. kl.18-22

DAY FOR MEN

-25%

FRED PERRY BOOSWIK SELECTED M.FL.

RER REST VA ÆRKER FRA DIV. M

-50%

LOUIS Valby Langgade 63 - 2500 Valby - Tlf. 36 16 07 34 Vi er også online: www.miinto.dk/louis


www.dinlokalavis.dk

8

e ejs

r r e s

hø ns Brø

Læser indlæg. For flere år siden, blev jeg opmærksom på, at unge mennesker, der røg hash, kunne risikere, at få en psykisk lidelse. Navnlig hvis de i forvejen havde en sart psyke. Det kunne resultere i, at de senere i livet, navnlig hvis de igen røg hash, fik en mere alvorlig psykisk lidelse. Jeg synes, det er relevant, at komme med en alvorlig advarsel om det. Jeg så i Lokalavisen d. 7 april 2011 under Debat ,at socialborg-

j

Debat

Læbejde med r

ma

i sa

UGE 21 - 2011

mester Mikkel Warming skriver, at han gerne vil legalisere hash, fordi det netop er de mest udsatte unge og voksne der bruger det under alle omstændigheder. Ofte som en form for selvmedicinering. Men Mikkel Warming er åbenbart slet ikke opmærksom på, hvor farligt hash virker på nogle personer. De kan blive alvorligt psykisk syge. Hvis de er heldige, at komme i behandling på et godt hospital, kan de måske blive så raske, at de bliver udskrevet,

sommetider lidt for tidligt. Hvis der ikke bliver fulgt op på behandlingen med medicinen, kan der ske et tilbagefald. Det er der desværre adskillige eksempler på. Jeg vil foreslå, at en kompetent person fra sundhedsvæsnet, hjalp vedkommende med at tage medicinen efter udskrivningen fra hospitalet, så det hele ikke er forgæves. Af Inger M. Hannibal Vanløse

Godt at militær aktion mod Osama Bin Laden lykkes Team Benns leverer fantastiske rejseoplevelser og hele verden er vores legeplads, bl.a. ∙ ∙ ∙ ∙

Krydstogter Safari Rundrejser Skræddersyede rejser

og meget mere...

SUPERPRIS

8.598,pr. person i dbl. indv. kahyt

sk m e d d a nd e r e re j s e l

Skønt krydstogt til Sydens sol SENSOMMER CRUISE TIL DET SYDLIGE SPANIEN & PORTUGAL 10 DAGE Afrejse: 27. september 2011 Efteråret er et helt ideelt tidspunkt at opleve Middelhavets mange herligheder på. På dette tidspunkt, hvor den stærke hede aftager, og hvor efterårets mange dufte og farver tager over, præsenterer Middelhavet sig fra sin allerbedste side. Den lune svage brise, duften af lavendel og krydderier, det farverige byliv i de mange byperler, der omkranser Middelhavet, gør sensommeren til det perfekte tidspunkt til at opleve de næsten uendelige muligheder for oplevelser af næsten enhver art. MSC Orchestra er rammen om dette pragtfulde krydstogt til den iberiske halvø.

Rejsen dag for dag: 27.09: 28.09: 29.09: 30.09: 01.10: 02.10: 03.10: 04.10: 05.10: 06.10:

Afrejse København - Barcelona Afgang fra Barcelona Genoa På havet Malaga Cadiz Lissabon Gibraltar Alicante Barcelona. Retur til København

Prisen inkluderer: - Flyrejse København-Barcelona t/r med Norwegian - Lufthavnsskatter og afgifter pr. d.d. - Bustransfer lufthavn-hotel-skib-lufthavn - Overnatning på 3* hotel i Barcelona - 8 nt. krydstogt med MSC Orchestra - Shows og underholdning ombord samt stort udvalg af aktiviteter - Alle måltider i hoved- eller buffetrestauranten ombord - Dansk rejseleder

Pris pr. person i dbl. udv. kahyt: Kr. 9.648,Pris pr. person i balkonkahyt: Kr. 10.998,-

REJSEKODE: AL Kontakt Britta på tlf: 65 65 65 64 cruise@team-benns.com

Jeg synes principielt, at man aldrig skal glæde sig over et andet menneskes død. Men ikke desto mindre er det, uanset hvordan og hvorledes man end vender og drejer det, en vigtig sejr i en lang sej kamp mod en gennemført usympatisk person og en ondskabsfuld terrorbevægelse og bevægelsens sympatisører. Denne (del)sejr er der grund til at glæde sig over, også netop fordi denne person åbenlyst har ønsket død og ødelæggelse over mange tilfældige og helt uskyldige mennesker i den vestlige verden. Menneskeliv kan meget vel være reddet med aktionen. Jeg kunne i hvert fald

Debat

Din personlige rejse begynder på Team-benns.com

ikke lade være med at føle en udbredt følelse af lettelse, da jeg modtog nyheden om Osama Bin Ladens død. I over ti år og ikke mindst siden den 11. september 2001 har manden formået at sætte sit grimme og modbydelige præg på verdensordenen. Han har med sine trusler om terror og opfordringer til at knuse den vestlige verden med sit korps af islamiske fanatikere, gjort verden mere utryg og farlig. Osama Bin Laden har mange liv på samvittigheden, og hans mål med sin besynderlige tilværelse var tydeligvis at mangedoble de tal. I den forbindelse er der også grund til at sende en tanke til

de mange danske soldater som i Afghanistan kæmper for Danmarks sikkerhed sammen med vor allierede, herunder bl.a. amerikanerne. Den fjende, som de er oppe imod, er forbundet med Osama Bin Laden, og aktionen mod Osama Bin Laden er også et vidnesbyrd om at tålmodighed og hårdt arbejde i sidste ende kan betale sig. Kampen mod terror fortsætter, der er ikke fundet en løsning på konflikten. Men en sejr er i hus, og det er vigtigt at markere dette. Men vi skal være bevidste om, at arbejdet fortsætter. Af Martin Henriksen, MF for Dansk Folkeparti

læserbrev. Kunst og miljø. Kreative byrum Danmarks Radio efterlyser i en konkurrence, ”Vores kunst”, gode idéer til udsmykning af offentlige rum, gader og torve, som københavnerne i stigende grad bruger som opholdsrum på bedste sydeuropæiske vis. Og som i København åbner nye muligheder med nyindretning af pladserne omkring de kommende metrostationer. Konkurrencen, som udbyder 1,5 mill. kr. til deling mellem tre udvalgte, har for alvor fået ideerne til at blomstre på brokvartererne og i bydele som Valby, Vanløse og Brønshøj. Selv har jeg på rådhuset foreslået, at vi genskaber Dragespringvandet på Rådhuspladsen, som i sin tid blev splittet med flere af dra-

Debat

gerne sat ved gelænderet foran rådhuset og en af skålene placeret på Brønshøj Torv, hvorfra den senere er flyttet. Det vil være en attraktion midt i byen, skabt af grundlæggeren af internationalt berømmede ”Danish Design”, Thorvald Bindesbøll, i samarbejde med Joakim Skovgaard. Udover keramikken er Bindesbøll bedst kendt for galvhusene på Skagen havn, og verdensberømt for sit design af Carlsbergs logo, anvendt på etiketten for Hof Pilsner første gang i 1904, samme år, hvor Dragespringvandet blev opstillet. DR-konkurrencen slutter 31. maj, og det er sikkert tilfældigt, men ikke mindre relevant, at direktøren for Ny Carlsbergfondet, Hans Ed-

vard Nørregård-Nielsen, den seneste tid har advaret mod lokalpolitikeres indblanding i selve den kunstneriske udformning, med mange ”skæverter” som eksempler. I København er vi så privilegerede at have folk med indsigt, som kan vægte den kunstneriske kvalitet med idéerne til værkernes placering. Og ikke mindst har vi ”Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse”, som i øvrigt tog initiativ til Dragespringvandet for over 100 år siden, og som fortsat er livskraftig og værdifuld for arbejdet med udviklingen af en inciterende hovedstad. Af Lars Weiss, MB (S) teknik- og miljøordfører folketingskandidat

Svar til Martin Henriksen i Vanløse Posten om at genindføre grænsekontrollen. Straks efter Dansk Folkeparti, i sidste uge foreslog, at vi lukker grænserne og genindfører grænsekontrollen, var jeg i P1 og diskutere med Martin Henriksens partifælle Morten Messerschmidt. En interessant diskussion og debat der selvfølgelig startede og sluttede med uenighed. DF forsøger at hæve ”ambitionsniveauet” med deres forslag om at få grænsebommene indført igen – og det kommer som en direkte kompensation for et forlig om at

Debat

tilbagerulle efterlønnen. Senest har vi også set, hvordan DF i deres desperation på at flytte fokus fra efterløn i 2020 forhandlingerne kommer med et forslag, der underminerer hele fundamentet for en retsstat nemlig at straffe og udvise folk uden dom. Vi har i socialdemokratiet respekt for retsstaten, og desuden går vi ind for en styrket toldindsats ved grænserne - inspireret af en vellykket svensk model, hvor man foretager stikprøver. Til sidst vil jeg gerne pointere, at Dansk

Folkeparti har støttet regeringen i at udhule SKAT og toldvæsnet. Der er i dag kun omkring 10 uniformerede toldere til at kontrollere de 12 grænseovergange i Danmark. For mig virker det upålideligt, at DF det ene øjeblik er medansvarlige i udhulingen af toldvæsnet og det andet øjeblik vil have grænsekontrol. Vi må kunne gøre det bedre end 10 toldere! Det mener vi i Socialdemokratiet! Af Yildiz Akdogan, MF, (S)

www.DINBYavisen.dk Brønshøj • Valby • Sydhavnen • Vanløse • Hvidovre


www.dinlokalavis.dk

UGE 21 - 2011

9

Massiv metro-udbygning Nyheder. Ifølge en ny plan skal der over de næste 30 til 50 år bygges tre nye metrolinjer i København. Det vil reducere bilkøerne og øge passagertallet i den kollektive trafik med 40 procent. Af Lars Hansen Endnu inden byggeriet af Metro Cityringen for alvor er gået i gang, lancerer Københavns Kommune nu en storstilet plan til i alt 48 mia. kr., der skal sikre hovedstaden yderligere tre nye metrolinjer. Det skriver berlingske.dk. En massiv metroudbygning vil betyde, at nye byudviklingsområder som Nordhavn og Sydhavn samt tætbebyggede områder som Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital, Nørrebrogade og Amagerbrogade forsynes med metrostationer. - København er i vækst, og indbyggertallet vil stige med 100.000 frem til 2025. - Det kræver en moderne infrastruktur, og en udbygning af metroen er en meget fremsynet løsning, siger Københavns overborgmester Frank Jensen (S) til morgenavisens online-udgave.

Baner og stationer i 80’erne Hvis planen realiseres – angiveligt om 30 til 50 år – vil hovedstaden med de tre nye

og de tre gamle metrolinjer, inklusive Cityringen, nå op på et samlet net på 82 kilometer baner og 86 metrostationer. Beregninger viser, at det vil gøre metroen så attraktiv, at passagertallet i den samlede kollektive trafik i Storkøbenhavn øges med over 40 procent til gavn for både klimaet og trængselsproblemerne.

Mange flere med metroen Og det lyder realistisk, vurderer trafikforsker Per Homann Jespersen, RUC. – Bilen er et ineffektivt transportmiddel i byen. - Den fylder for meget og transporterer for få. - Men metrosystemer er noget, som får mange storbyer til at hænge sammen trafikalt, siger han. Transportminister Hans Chr. Schmidt (V) roser Københavns Kommune for en visionær plan, der rækker ud i fremtiden. – Vi skal have mange flere til at køre med kollektiv trafik, for ellers sander andre transportformer til. – Det vil være med til at opfylde de mål, vi selv har sat i regeringen, siger han.

De nye linjer Tre nye linjer er altså planlagt, og den ene er Nordhavnslinjen, der skal køre mellem Nordhavnen og Sydhavnen. Linjen skal betjene de store byudviklingsområder Nordhavn og Sydhavn samt Grønttorvet og Hvidovre Hospital. En anden linje er linjen fra Tingbjerg til Lufthavnen via Brønshøj, Bispebjerg Hospital, Rigshospitalet samt Nørre Campus til Indre Nørrebro, Vesterbro og Amagerbro. Den tredje linje er en ringlinje, der skal gå fra Hovedbanegården via Nørrebro og Østerport under havnen til Refshale-øen, Amagerbro og Islands Brygge. Derfra går den tilbage til Hovedbanegården via havnen.

Smil trygt med faste tænder Med tryklåse på implantater kan løse proteser komme til at sidde fast. Vi tilbyder gratis implantatundersøgelse ved proteseproblemer, og afholder løbende informationsmøder om behandlingsmulighederne.

e mød o f 1-6 is In Grat g, den 2 0 a 0 Tirsd 9.00-21. kl. 1 ng nu Ri

Metroens modstandere Selvom planen om en udvidelse af metro-nettet umiddelbart bliver positivt modtaget, så findes modstanderne også. En af dem er tidligere folketingsmedlem og nuværende medlem af Europa-parlamentet, SF’eren Margrete Auken, som tidligere har kritiseret bl.a. fordyrelsen af metro-projektet. Til TV 2 Lorry siger europaparlamentarikeren, at hun hellere ser en alternativ løsning i form af en letbane.

Vores topmoderne klinik ligger på hjørnet af H.C.Ørstedsvej og Rosenørns Alle. Vi har gratis parkering i gården, et minut til Forum metrostation samt bus 2A og 3A lige til døren. Klinikken er indrettet med det mest avancerede tandlægeudstyr der findes. Hos Forum Tandlæge- & Implantatcenter har vi siden 1995 erfaring med implantat behandling. ”Implantatbehandlinger er en tillidssag, vi yder en garanteret tryg, personlig og sikker behandling.” Tandlæge Peter Gade.

Lokalavisen

VI FØRER STR. 36 TIL 54

Sted

Tilmelding

H.C. Ørsteds Vej 50 C, st. 1879 Frederiksberg C www.forumtand.dk

Ring 38 344222 mail@forumtand.dk @

Frederikssundsvej 321, 2700 Brønshøj, Tlf. 38 28 57 97

VI FØRER STR. 36 TIL 54

MARITIME SAILOR LOOK

Se vores udvalgte ’Sejler- Serie’ – ALT ER NEDSAT! KUN TORSDAG – FREDAG – LØRDAG 26.-27.-28. MAJ

CARDIGAN Normalpris 299,

NU KUN

NU KUN

NU KUN

199,-

499,-

139,-

HUSK!

i

20% RABAT PÅ ALLE JEANS TORSDAG – FREDAG – LØRDAG MARY Jeans med en regular fit og høj lige linning.

res Se også vo i TOPPE, g al dv u e stor R G TUNIKAE BUKSER O wn to In , rn co fra pepper og ZE-ZE

valg Vores store ud bukser for Kendt i 75 år sform kvalitet og pa

Vi har gjort det nemt at finde de jeans, der sidder helt rigtigt hver gang. ud fra vores populære pasformer har vi skabt seks faste modeller, så du altid kan finde dem, der passer til dig - og vælger dem hver gang, du køber jeans.

VICTORIA Jeans med en regular fit og formskåret linning

MADELAIDE Jeans med en slim fit og formskåret linning

ISABELLA Jeans med en regular fit og en smule lav talje

ELISABETH Jeans med en regular fit og elastik i linningen

SONJA Jeans med en slim fit og elastik i linningen

Vi forhandler: Intown, ZE-ZE, peppercorn, Signature, Ciso, Brandtex + egen import til meget fine priser.


www.dinlokalavis.dk

10

UGE 21- 2011

e

js e r r

øjj hø ns nsh Brø

se med æ L jde e

arb

m i sa

60 år efter, at disse voksne "piger gik ud af 4. mellem på Bavnehøjskole mødtes de igen på skolen i Sydvest-kvarteret, hvor en pensioneret lærer med 35 år på bagen viste rundt. De havde en dejlig dag på deres gamle skole, der blev bygget i 1930. Bagefter samledes de til en hyggelig frokost.

Mødtes efter 60 år på den gamle skole

Team Benns leverer fantastiske rejseoplevelser og hele verden er vores legeplads. ∙ ∙ ∙ ∙

Krydstogter Safari Rundrejser Skræddersyede rejser

Gamle elever. 11 Bavnehøj-piger mødtes igen på den gamle skole.

og meget mere...

SUPER PRIS t a le n d e med dansk der re js e le

9.990,pr. person

“Indiens gyldne trekant” RUNDREJSE TIL DET Rejsen dag for dag: Dag 1: Ankomst til Delhi. NORDLIGE INDIEN Dag 2: Byrundtur i den nye og gamle bydel, med cykeltaxi gennem basaren og 9 DAGE Afrejse 3. nov. velkomstmiddag. Indien er et fascinerende og farverigt land med mange kontraster og enestående kulturelle seværdigheder.

Alt sammen noget vi kommer til at opleve på denne fantastiske rundrejse med imponerende forter, elegante paladser, farverige markeder og vilde tigre. Vi starter rejsen med at udforske millionbyen Delhi inden vi fortsætter til Agra for blot at overvældes af Taj Mahals evige skønhed. Videre til spøgelsesbyen Fathepur Sikri og Ranthambores vilde tigre inden kursen sættes mod ”den lyserøde by”, Jaipur og Rajasthanprovinsen, hvor gadebilledet præges af kameler og ældre mænd med turban og snabelsko. Indiens Gyldne Trekant er den klassiske rundrejse til det historiske Indien og undervejs kommer vi tæt på lokalbefolkningen i de labyrintagtige basarer, i landsbyerne og på de farverige markeder. Vi stifter bekendtskab med det indiske køkken, kører med cykeltaxi og med hestevogn, vi rider på elefanter og meget meget mere.

Dag 3: Bustransport til Agra, Det Røde Fort og med hestevogn til Taj Mahal. Dag 4: Bustransport til Ranthambore Tigerreservat, spøgelsesbyen Fatehpur Sikri samt skole- og landsbybesøg. Dag 5: Morgen- og eftermiddags tigersafari i Ranthambore Tigerreservat. Dag 6: Bustransport til Jaipur, turbanmuseum, Paladsmuseet og Jantar Mantar-observatoriet. Dag 7: Blomstermarkedet, Vindenes Palads, Amber Fort, batiktryk, tæppeproduktion og Bollywood. Dag 8: Mælkemarkedet, oplevelser på egen hånd, bustransport til Delhi, afskedsmiddag og hjemrejse. Dag 9: Ankomst til Danmark.

Rejsens pris inkluderer: · Flytransport tur/retur med KLM via Amsterdam · Alle kendte skatter og afgifter · Transport, udflugter og entréer · 7 nætter på gode 3 stjernede hoteller · Måltider jf. program · Engelsktalende lokalguide · Dansktalende rejseleder

Tillæg for enkeltværelse: Kr. 1.990,- pr. person

REJSEKODE: LO Kontakt Merete på tlf: 65 65 65 60 asien@team-benns.com

Din personlige rejse begynder på Team-benns.com

Af Steen Ankerdal Selvom det er 60 år siden, at pigerne gik ud af 4. mellem på Bavnehøjskole – eller 9. klasse, som vi siger i dag – var der talstærkt fremmøde, da der blev kaldt til samling på den gamle skole. Rita Bendtsen fortæller, at pigerne mødtes kl. 12 og blev vist rundt af en pensioneret lærer, som efter 35 års tjeneste på skolen var gået på efterløn. -Vi gik rundt i to timer, og selvom skolen, der er fra

1930, var renoveret to gange, så var der områder, vi kunne genkende fortæller Rita Bendtsen til Lokalavisen. - Det var for eksempel omklædningen i kælderen, som var den samme. Og den lille bygning ud til gaden, hvor man har musik, fysik og naturfag. Men der naturligvis var også lavet om på mange af lokalerne. -Da vi startede i skolen skolen, 9-april 1942, var det i nogle barakker med gammeldags

sort kakkelovn, men de var revet ned. Da tyskerne i 1945 – det sidste besættelsesår under krigen - overtog skolen, måtte vi over i barakker igen - Vi var oppe i det gamle skolekøkken, hvor en af pigerne serveret æblecider og kransekage, som hun havde med, fortæller Rita Bendtsen om en dag i mindernes tegn, der blev sluttet med en hyggelig frokost for ”de gamle elever”. .

Nordea udlover dusør Lokalt. Nordea udlover nu en dusør på 15.000 kr. for oplysninger, der kan føre til opklaring af det røveri, der forrige mandag blev begået mod filialen på Hvidovrevej. Af Lars Hansen Forrige mandag – den 9. maj kl. 09.19 – røvede to gerningsmænd indholdet af døgnboksen i Nordea på Hvidovrevej, mens bankpersonalet var ved at tømme den før åbningstid. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Den ene røver knuste en rude med en stor flækøkse og truede personalet til at forsvinde. Han lagde et stort pengebeløb fra døgnboksen ned i en sort taske og forlod banken. Udbyttet vurderes at være på flere hundrede tusinde kroner.

Motorcykel stjålet i Valby Udenfor blev han samlet op af en medgerningsmand på en lilla/violet Honda-motorcykel, model XRV ”Africa Twin”. Røverne kørte ad Hvidovrevej via Brostykkevej til Sognegårds Allé, hvor de brændte motorcyklen af ud for nr. 74. Motorcyklen er stjålet på Peter Bangs Vej 258 i Valby mellem torsdag den 5. maj kl.

21 og fredag den 6. maj kl. 06.20.

Dusør udloves - Nordea har nu udlovet en dusør på 15.000 kroner til det eller de vidner, som kan give oplysninger, der kan føre til opklaring af røveriet og/eller tilvejebringe udbyttet, oplyser efterforskningsleder Hans Christian Tonnesen, Hvidovre Lokalpoliti. Efterforskningslederen efterlyser vidner, som har gjort iagttagelser ved banken før, under og efter røveriet, på flugtruten, og hvor motorcyklen blev brændt af. Han søger også vidner, som har set motorcyklen, efter den blev stjålet.

Signalement Røverne beskrives som: A: mand, yngre, ca. 175-180 cm. høj, kraftig/muskuløs af bygning. Han var iført en grå hættetrøje af mrk. Pelle Pelle ”Heritage 78” med hætten over hovedet og skibriller. Han var iført løse, lyseblå jeans og

hvide/sorte Adidas sko med sorte striber og sorte sokker. Han bar handsker med hvid håndflade og sort overhånd. B: mand, yngre, iført sort jakke og elefanthue. Henvendelse til Københavns Vestegns Politi, tlf. 43 86 14 48 eller vicepolitikommissær Hans Christian Tonnesen, Lokalpolitiet i Hvidovre, tlf. 72 58 74 26.


www.dinlokalavis.dk

UGE 21 - 2011

11

Fokus på miljø og sikker by ...fortsat fra forsiden ...at debattere trafikstrategien, letbaner samt lokalplanen for Kulbanevej, hvis høring lige efter ferien. Udviklings-planerne for Grønttorvet, som forventes vedtaget i august 2011, kommer også på dagsordenen. Ifølge Lokaludvalgets sekretariat får planudvalget 1-2 af teltets tre sektioner under de tre Kulturdage, idet modeller og plancher kræver en del plads. Desuden er de svære at flytte rundt på løbende.

Valby Moves Valby Moves åbner på Toftegårds Plads den 1. juni. Det er meningen med Valby Moves, at aktiviteterne hovedsagligt skal være brugerdrevne. For at fremme borgernes initiativer forsøger man at afbureaukratisere processen omkring at holde et arrangement. Bl.a. lægges

funktionen med at give tilladelse til arrangementer ud til Kultur Valby. En anden måde at hjælpe projekter på vej er at kunne søge penge forholdsvis nemt og hurtigt. Puljeudvalget og sekretariatet foreslår derfor, at der i juni laves en særlig forkortet ansøgningsprocedure – på en uge fra 6. til 14. juni - for projekter på Toftegårds Plads i sommeren 2011. Ansøgningsfristen bliver 6. juni, Puljeudvalget vil på den korte ikke kunne nå at behandle ansøgningerne, men sekretariatet laver indstillingerne ud fra de retningslinjer, der er for Lokalpuljen. Desuden vil ansøgningerne skulle vedrøre projekter, der afholdes på Toftegårds Plads i juni, juli, august eller september. Viser denne forkortede ansøgningsprocedure sig at virke, vil den sandsynligvis blive brugt i forbindelse med Valby Kulturdage.

Store Bededag er en af de store konfirmationsdage, som det ses på dette hold-billede fra Aalholm Kirke, hvor Lise Mortensen konfirmerede disse unge: Bageste række fra venstre: Patrik Ryesgaard Hammervig - Jonas Bach Jensen - Katinka Bolette Lorentzen - Laurits Munck Midterrækken fra venstre: Sophia Feline Bonnén Karottki - Casper Leonhardt Cederberg - Caroline Mathilde Thrane - Camille Maria Leonhardt Cederberg - Sofie von der Fehr Mernøe. Forreste række fra venstre: Simone Holmer - Julie Buhl Zangger - Nicolás Moulin Bengtsson - Emma Linnea Anthon Persson

invitation

Lokaludvalg støtter ny Sydhavn skole Kongens Enghave Lokaludvalg hilser det første spadestik 23.maj til byggeriet af den nye Sydhavn Skole velkommen. Det er en glædelig begivenhed, som vi er stolte af. Der er brug for investeringer i folkeskolen, også for bedre at kunne tage kampen op med privatskolerne. I Kgs. Enghave er der desværre mange, der vælger den lokale folkeskole fra. Tal for skoleåret 2008/09 viser, at 37% af forældrene fra Bavnehøjs skoledistrikt valgte at sætte deres børn i Bavnehøj skole, 37% valgte kommunens andre folkeskoler, mens 27% valgte privatskoler. I Ellebjergs skoledistrikt valgte 46% af forældrene at sætte deres børn i Ellebjerg Skole, 30% valgte andre folkeskoler, mens 25% valgte privatskoler. Mao. et fald i tilvalg, for begge skoler. Lokaludvalget ønsker derfor at ytre en generel bekymring vedr. udviklingen for Bavnehøj Skole og Ellebjerg Skole. Bekymringen går på, at fastholdes det nuværende skoledistrikt til Sydhavn Skole, hvormed der alene optages børn fra Teglholmen og Sluseholmen, får man ikke en socialt og etnisk blandet skole, som afspejler befolkningssammensætningen i bydelen, og hvor Københavnermodel 2.0 (to-sprogede fordeles med min. 20% og max. 40%) anvendes. Dermed overlades det fortsat til Bavnehøj Skole og Ellebjerg Skole alene, at løfte bydelens opgave med tosprogs-udfordringen, elevfastholdelse, mv. Lokaludvalget har, i flere omgange, påpeget, at man er bekymret for udviklingen på bydelens folkeskoler, vedr. skoledistrikter, sikker skolevej, mv., og har desangående afgivet to Høringssvar hhv. i 2008 og 2010. Socialudvalget, et fagudvalg under Lokaludvalget,

Debat

har siden september 2010 arbejdet med ”Fremtiden for folkeskolerne i Kgs. Enghave” som tema, og har bl.a. haft arrangeret et borgermøde om dette. Fra tidlig forår har en gruppe aktive forældre fra den gamle bydel, Forældregruppen, arbejdet for at gøre opmærksom på deres bekymringer for udviklingen på de lokale folkeskoler, som de ønsker at kunne vælge til. Lokaludvalget bakker op om Forældregruppens initiativ. Forældregruppen har rejst en vigtig debat vedr. de lokale folkeskoler, skoledistrikter, samt peget på at der, med den nye skole i Sydhavnen, er opstået en historisk mulighed for at tænke skolestrukturen i det nye og gamle Sydhavn ind i én sammenhæng, sikre en mere socialt og etnisk blandet folkeskole, fastholdelse af de ressourcestærke, samt vende udviklingen. - Der er flere løsninger mulige her. Lokaludvalget ser ingen modsætning imellem ny skole, ændring af skoledistrikter, sikre skoleveje, og nytænkning af skolestrukturen. I Valby f.eks. har man gode erfaringer med at vende fravalg af folkeskolen til et tilvalg. De har ændret på skoledistrikter, sikret socialt og etnisk blandede skoler, samt fastholdelse af de ressourcestærke børn til gavn for de ressourcesvage. Ellebjerg Skole bliver nu totalrenoveret, og der overvejes tildeling af profilskoler. Begge dele er gode tiltag, som dog næppe, i sig selv, vender udviklingen. Lokaludvalget håber, at der findes en løsning for alle tre skoler, så alle børn i Kgs. Enghave sikres lige vilkår og gode lokale folkeskoler. Med venlig hilsen, Kongens Enghave Lokaludvalg

Vil du eje i stedet for at leje? Tirsdag den 14. juni kl. 17.00-20.00 i Jyske Bank, Valby Langgade 21 A i Valby Kom og få inspiration og bliv bedre klædt på til de store beslutninger på boligmarkedet. Du får svar på nogle af

Tag gerne et par venner eller veninder med. Tilmelding – både for dig og vennerne – på jyskebank.dk/ejerbolig jyskeban ank dk/ejerbolig senest den 7. juni. Antallet af pladser

købe bolig for første gang: tilmelding. – at eje eller leje?

Er du forhindret i at deltage, kan du alligevel få masser af rådgivning om boligkøb – sms VALBY til 1222, så kontakter vi dig. Det koster alm. sms-takst.


www.dinlokalavis.dk

12

UGE 21- 2011

DK BoligSalg Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer MDE

Damhustorvet 5 · 2610 Rødovre Tlf. 36 41 40 39 · www.dkboligsalg.dk

Lokalbolig Valby Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer MDE

Valby Langgade 142 · 2500 Valby Tlf. 36 46 15 55 · www.lokalbolig.dk

C

Ugens

Bolig

ENERGIMÆRKE

Ejendommen er beliggende i det yderst eftertragtede strandmarksområde tæt på både indkøbscenter, daginstitutioner, skoler, Strandmarksparken, skøjtehal, offentlig transport og et godt motorvejsnet.

FAMILIEBOLIG OMRÅDETS BILLIGSTE M2 PRIS BOLIG:

200 KVM

KONTANT:

GRUND: VÆRELSER: OPFØRT:

985 KVM 6 1972

UDBETALING: MDL. BRUTTO: MDL. NETTO:

200.000 26.698 21.904

STENTOFTEVEJ 27, HVIDOVRE

ID. 53680

RobinHus

3.999.000

V/Jeanne Sørensen

Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer MDE - www.js.robinhus.dk

Tlf. 36 17 24 32

EJENDOMMEN INDEHOLDER - Møblerbar entre med flotte granitfliser, gulvvarme og udgang til flot badeværelse. Badeværelset er med gulvvarme og muret bruseniche. - Stor rummelig stue som ligger i forbindelse med spisestuen, her er der store vinduespartier som giver et rigtig dejligt lysindfald - udgang til den grønne have. - Fra stuen er der nedgang til pejsestue (Anvendes pt. som kontor, men kan let reetableres til dem som måtte ønske dette) med udgang til haven via skydedør. - Flot spisekøkken fra ca. 2002 med masser af dejlig skabsog bordplads. - Fordelingsgang med adgang til loft med gode opbevarings muligheder. Stort bryggers med separat udgang, naturgasfyr fra 2009 og klinkebelagt gulv. - 3 rummelige værelser (det ene værelse med udgang til haven), - Soveværelse med indbyggede skab fra loft til gulv, - Lille kammer med plads til seng. - Stort flot badeværelse med både badekar, bred bruseniche, hvide klinker og selvfølgelig gulvvarme. RUNDT OM EJENDOMMEN Dejlig stor carport med store sten på væggene samt flot skråtag. I forbindelse med carporten er der et udhus på ca. 10 m2. Endvidere er der en lang flisegang som fører op til husets hovedindgang. Haven som er syd/vest vendt, grøn og lukket helt til, byder på gode muligheder for både grillaftener mv. i ro og mag på den store overdækkede terrasse. Overdækningen følger stort set huset hele vejen rundt. Sælger fremviser ejendommen og kan kontaktes på tlf. 61 71 63 90 / 36 49 95 99 , for aftale om uforpligtende fremvisning.

Lokalbolig Hvidovre Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer MDE

Hvidovrevej 103 · 2650 Hvidovre Tlf. 36 48 15 55 · www.lokalbolig.dk

Estate Valby & SV Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer MDE

Valby Langgade 106 · 2500 Valby Tlf. 36 46 90 22 · www.estate-maeglerne.dk

Estate Hvidovre Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer MDE

Hvidovre Torv 1 · 2650 Hvidovre Tlf. 36 47 48 11 · www.estate-maeglerne.dk

RealMæglerne Charles Andersen Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer MDE

Menelaos Boulevard 71 · 2650 Hvidovre Tlf. 36 78 22 74 · www.realmaeglerne.dk

RobinHus V/Jeanne Sørensen Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer MDE

Tlf. 36 17 24 32 · www.js.robinhus.dk

Bo Basic Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer MDE

Hvidovrevej 134B · 2650 Hvidovre Tlf. 36 35 00 35 · www.bobasic.dk

dinby

- Har du ikke fået Lokalavisen?

NYE KØKKENLÅGER PROFESSIONEL KØKKENRENOVERING SIDEN 1985 NYHED PRISGARANTI

DET TAGER KUN 1 DAG

priseksempel: 10 folielåger, 5 skuffefronter, 15 greb, 20 hængsler, kørsel og levering

VI MATCHER PRISEN PÅ MATCHENDE PRODUKTER!

KUN

LÆS MERE PÅ NYGAMMMELT.DK

12.190,inkl. moms og montering

TILBUDDET GÆLDER I HELE JUNI 2011

SKIFT LÅGER PÅ KØKKENET OG SPAR PENGE Få et gratis konsulentbesøg og uforpligtende tilbud på køkkenrenovering Der er hjælp at hente, hvis du har et køkken, som er for godt til at smide ud, men alligevel langt fra indbydende. Hvis planløsningen er i orden, og skabene ikke fejler noget, så kan du med stor fordel bare udskifte låger og bordplade.

VI HAR TILBUD PÅ ALLE UNDERLIMEDE VASKE

SPAR 40% gælder alle vaske i vort sortiment* * gælder ved køb over 20.000,00 kr.

BESØG VORES BUTIK I VANLØSE OG SE VORESSTORE UDSTILLING

Jyllingevej 64 2720 Vanløse tlf. 38791614 nygammelt.dk

Nygammelt skift ikke køkken skift køkkenlåger


www.dinlokalavis.dk

UGE 21 - 2011

13

KVICKLY HOLDER KÆMPE CYKELMARKED FREDAG D. 27/5 KL. 11-19 OG LØRDAG D. 28/5 KL. 11-17.

KOM OG GØR ET KUP T N E B Å S G A D N Ø S ! K HUS ROCKY BELLEVUE DAMECYKEL 3 GEAR Model 230874 og 230880. Sort eller hvid

995,PRIS NÆSTE UGE 1395,-

ÅBNINGSTIDER: HVERDAGE LØRDAG

Kør lige til døren

P 500

GRATIS P-Pladser Indkørsel fra Valby Langgade

9.00 - 20.00 9.00 - 18.00

BAGEREN ÅBNER: MANDAG - LØRDAG

7.00

SØNDAGSÅBENT: 10.00-17.00 BAGEREN ÅBNER: 9.00

Valby Torvegade 13 · 2500 Valby Tlf.: 36 14 33 00


www.dinlokalavis.dk

14

UGE 21- 2011

KVICKLY HOLDER KÆMPE CYKELMARKED FREDAG D. 27/5 KL. 11-19 OG LØRDAG D. 28/5 KL. 11-17. KOM OG GØR ET KUP

r o t o m e p l Hjæ

28” PASSION EL-CYKEL 3 GEAR Model 230609 og 230610. Alustel dame 51 cm. Herre 50 cm. Dobbelt alufælge. Shimano Nexus 3 spd. Vægt 23 kg. V-bremse foran og bagbremse. Anbefalet lås Basta ell. CT ringlås. Perlegrå. 95% samlet. For- og baglygte er monteret. Maks. hastighed 25 km/t. Maks. brugervægt 120 kg. Ladetid 4-6 timer. Litium batteri 10 Ah 24V. Kan cykle 60 km pr. opladning afhængig af vejrforhold og egen indsats. Godkendt efter EN 14764-standarden.

KOM OG PRØV EL-CYKLEN

DAME El. HERRE

4999,SPAR 1.000,-

”Mustang cykler har en meget høj kvalitet” Christian Friedmann, tidl. mekaniker for Team CSC og det danske landevejshold Tidl. mekaniker for Team CSC og det danske landevejshold Christian Friedmenn anbefaler Mustang cykler. Som freelancemekaniker for CSC, det danske landevejshold og chefmekaniker for Team Designa Køkken 2008 og ejer af egen forrretning, har han et stort kendskab til kvalitet på cykler.

ÅBNINGSTIDER: HVERDAGE LØRDAG

Kør lige til døren

P 500

GRATIS P-Pladser Indkørsel fra Valby Langgade

9.00 - 20.00 9.00 - 18.00

BAGEREN ÅBNER: MANDAG - LØRDAG

7.00

SØNDAGSÅBENT: 10.00-17.00 BAGEREN ÅBNER: 9.00

Valby Torvegade 13 · 2500 Valby Tlf.: 36 14 33 00


www.dinlokalavis.dk

UGE 21 - 2011

15

KVICKLY HOLDER KÆMPE CYKELMARKED FREDAG D. 27/5 KL. 11-19 OG LØRDAG D. 28/5 KL. 11-17. KOM OG GØR ET KUP ROCKY K BROADWAY ONE ELLER TWO 3 GEAR

995,-

Model 230922 og 230000. Til dame eller herre

PRIS NÆSTE UGE 1495,-

DIODE LYGTE SÆT

CYKELTRACK RINGLÅS

95

19

95

99

ÅBNINGSTIDER: HVERDAGE LØRDAG

Kør lige til døren

P 500

GRATIS P-Pladser Indkørsel fra Valby Langgade

9.00 - 20.00 9.00 - 18.00

BAGEREN ÅBNER: MANDAG - LØRDAG

7.00

SØNDAGSÅBENT: 10.00-17.00 BAGEREN ÅBNER: 9.00

Valby Torvegade 13 · 2500 Valby Tlf.: 36 14 33 00


www.dinlokalavis.dk

16

UGE 21- 2011

KVICKLY HOLDER KÆMPE CYKELMARKED FREDAG D. 27/5 KL. 11-19 OG LØRDAG D. 28/5 KL. 11-17. KOM OG GØR ET KUP BABBOE LADCYKEL

SPOT

Med plads til 4 børn

PRIS

Babboe ladcyklen er et godt og alternativt transportmiddel, når der er noget, du har brug for at få transporteret. Babboe ladcyklen er designet med det formål at lave en kvalitetsladcykel til en overkommelig pris. Ud over det smukke klassiske design er adgang til ladet gjort nemt og bekvemt Oplev f eks den lave indgang

9995,-

Ladcykel fra Babboe specifikationer: * Seler til 4 børn. kraftig ramme. * Lad: Str. på lad: 217 x 88 x 110 cm. Ekstra * Lad: Kan bære op til 100 kg. fenolcoating. * Lad: Materiale Finsk birk krydsfiner med for kørekomfort og sikkerhed. et kavlit høj Af ere: * Styretøj og støddæmp højde. * Quick release lås for nem justering af sæde * Justerbar aluminiums styr. * Belysning: LED-lys foran og bagpå. * Eger: Kraftige rustfri eger. * Hjulstørrelse: 26” baghjul og 20” forhjul.

ÅBNINGSTIDER: HVERDAGE LØRDAG

Kør lige til døren

P 500

GRATIS P-Pladser Indkørsel fra Valby Langgade

9.00 - 20.00 9.00 - 18.00

BAGEREN ÅBNER: MANDAG - LØRDAG

7.00

SØNDAGSÅBENT: 10.00-17.00 BAGEREN ÅBNER: 9.00

Valby Torvegade 13 · 2500 Valby Tlf.: 36 14 33 00


www.dinlokalavis.dk

UGE 21 - 2011

17

DK Boligsalg er bedst – Målt på kortest liggetid og prisafslag. Boligsalget gårlaveste forrygende. skrev Børsen og Berlingske Tidende Vi sælger 2 boliger om ugen. Jeg hedder Gab briel Barløse og er Rødovres mest erfarne ejendomsdu også sælge - Så vil meget mægler. Skal Jeg ha ar siden 1992 solgt boliger i Rødovre. I 14 vi år var det som Vi tilbyder: EDC Mægler.gerne Det vil glæde mig meget, at hjælpe dig med et lokalt have lov til, at hjælpe dig. og professionelt boligsalg Fast salær kr. 40.000,- + 5.000,Fast salær kr. 40.000,DK Boligsalg er r frie og uafhængige ejendomsmæglere som gennem de Fremvis selv kr. 25.000,i markedsføring sidste 2 år har tilbudt boligsalg til en fair pris og uden bindingsperiode. Markedsføring Ingen bindingsperiode

kr. 5.000,-

Salg af: Villa/rækkehuse, ejerlejligheder og andelsboliger, dødsboer.

I dag beskæftig ger vi 4 medarbejdere, har ca. 100 boliger til salg og har allerede i år solgt mere end 37 boliger. Du bør altid få et alternativt tilbud i forhold til kædemæglerne - så har du noget at sammenligne med.

Salgsvurdering: Gratis og uforpligtigende ring 36414039.

Gabriel Barløse

GRØNLUNDS ALLE 16B, 2610 RØDOVRE

NYHED

RØDAGER ALLE 61C, 1., 2610 RØDOVRE

NYHED

Fantastisk 1 1/2 plans med nyt tag og en fantastisk have. Beliggende i roligt villakvarter. Charmerende spisekøkken med udgang til haven, lys og stor opholdsstue, 3 gode sovevær. Meget anvendelig kælder med flere disponible rum. Skal bare opleves.

Billig 3 vær. midt i Rødovre nær offentlig transportmidler og Rødovre Centrum. Entre med adgang til stort badevæ-relse med vindue, hyggelig opholdsstue samt 2 velindrettet soveværelser. Et godt alternativ til altanen er at opstille et lille bord på svalegangen.

Kontant 3.495.000 Udb. 175.000 Brutto 22.703 Netto 19.094 Type Villa

Kontant 925.000 Udb. 50.000 Brutto 7.594 Netto 6.885 Type Ejerlejlighed

Bolig 116 Grund 600 Værelser 3 Antal etager 3 Opført 1936

NØRREGÅRDSVEJ 228, 2610 RØDOVRE

NYHED

Bolig 69 Grund 0 Værelser 3 Antal etager 1 Opført 1962

VESTERVIGVEJ 11, 2720 VANLØSE

NYHED

Super dejligt beliggende rækkeshus ved Vestvolden. Med 14 m2 garage, stor overdækket terrasse og en dejlig vest-vendt have, nyere og lækkert køkken, lys opholdsstue med udgang til haven, 1 salen er med 4 værelser samt flot flisebadeværeles. Endelig er der en lille kælder med fyrum/vaskerum.

Søger du en dejlig familie bolig, så er denne super dejlig og velholdte 1 plans villa med en skøn og velanlagt have og en helt fantastisk overdækket terrasse noget for jer. Køkken/alrum med direkte udgang til den dejlige have, opholds-stue med dejligt kik til have, 3 vær., stort flisebadeværelse, pænt gæstetoilet, stort bryggers/fyrrum.

Kontant 2.475.000 Udb. 125.000 Brutto 16.267 Netto 13.320 Type Rækkehus

Kontant 3.575.000 Udb. 180.000 Brutto 24.268 Netto 20.141 Type Villa

Bolig 98 Grund 263 Værelser 5 Antal etager 3 Opført 1964

Bolig 124 Grund 693 Værelser 4 Antal etager 1 Opført 1967


www.dinlokalavis.dk

18

UGE 21- 2011

a r f r Salæ

9 9 9 . 9 2 moms Inkl.

Du kan vælge mellem 3 salgspakker! Basissalg: Basissalg er for dig, som kan og vil selv. Når køberen er fundet, overtager vi ansvaret for sagen og gør arbejdet færdigt.

Landsdækkende og med 100% fokus på andelsboliger Vi har solgt andelsboliger siden 2008 og er den erfarne specialist i mæglerbranchen. Vi tilbyder også køberrådgivning

og vi kan via vores stærke samarbejdspartnere hjælpe med tilbud på finansiering af din nuværende eller nye andelsbolig.

Kundetilfredshed 96% af vores kunder vil anbefale os til andre. Her er et udpluk af, hvad vores kunder mener om os: ”Super god service og meget hjælpsomme” ”Dejligt med muligheden for selv at kunne fremvise” ”Den personlige service er rigtig god” ”Det kører som det skal” ”Altid opfølgning efter hver fremvisning” ”Godt, nemt og gode til at vende hurtigt tilbage”

”Realistiske, sympatiske og seriøse” ”Jeg har allerede anbefalet jer til andre” ”Gør det bedst muligt for både sælger og køber”

Kompletsalg: Vi løser opgaven 100%.

Kombisalg: Her får du mulighed for selv at finde en køber, samtidig med at vi er på opgaven. Salæret afhænger af, om du eller vi finder køberen og dermed løser opgaven. Bestil en gratis salgsvurdering på 70 30 20 40

Velkommen hos Andelsboligmæglerne.

”Man føler sig velkommen og som 1. prioritet”

Vi er specialister. Derfor tilbyder v også køberrådgivning, og vi hjælpe med tilbud på finansiering af din nuværende eller nye andelsbolig. Du er altid velkommen hos os.

”Meget omhyggelige”

Venlig hilsen

”Meget professionel og behagelig”

”Fokus på andelsboliger er en klar fordel for både køber og sælger”

Jan Nyby, Direktør Andelsboligmæglerne

www.andelsboligmaeglerne.dk


www.dinlokalavis.dk

UGE 21 - 2011

19

- vi gør bolighandel enkelt

Vi sætter pris på samarbejde

RobinHus er en landsdækkende kæde af statsaut. ejendomsmæglere

EFFEKTIVT OG ENKELT KONCEPT Med mere end 10 års erfaring inden for internetbaseret bolighandel kan vi tilbyde vore kunder et enkelt og yderst effektivt boligsalg til et fast salær på 34.995 inkl. moms – uanset boligens salgspris.

Mægleren tager ansvaret - du sparer pengene! For en gratis vurdering, ring nu til Jeanne Sørensen 36 17 24 32 eller

5.995 kr. ved start og resten ved salg. DU VISER FREM Du åbner døren for interesserede købere, vi klarer alt andet.

Charlotte Høvdinghof 40 18 13 02

Se alle de spændende boliger som vi har til salg netop nu. Se flere på www.js.robinhus.dk Ny sag

Ny NySag sag

Ny sag

Villa med 30m2 gæsteannex

Dejlig 2-plans murermestervilla

Kettevej 39. Hvidovre.

Stellavej 6. Taastrup.

Kontant Udbetaling Brt/Nt

2.495.000 Kvm bolig/grund 125.000 Kælder

86/981 -

17.161/13.977 Bygget/Energimrk. 1957/F www.robinhus.dk/53722

Kontant Udbetaling Brt/Nt

2.995.000 Kvm bolig/grund 150.000 Kælder

123/642 76

19.496/15.835 Bygget/Energimrk. 1949/D www.robinhus.dk/53723

Fam. bolig områdets billigste m2 pris Stentoftevej 27. Hvidovre. Kontakt ejer: 36 49 95 99 Mægler: Jeanne Sørensen 40 98 29 58 Ejendommen er beliggende i det yderst eftertragtede strandmarksområde tæt på både indkøbscenter, daginstitutioner, skoler, Strandmarksparken, skøjtehal, offentlig transport og et godt motorvejsnet. Dejlig stor carport med store sten på væggene samt flot skråtag. Ifm. carporten er der et udhus på ca. 10 m2. Endvidere er der en lang flisegang som fører op til husets hovedindgang.

Kontant Udbetaling Brt/Nt

3.999.000 200.000 26.428/21.725

Kvm bolig/grund Kælder Bygget/Energimrk. Se mere på www.robinhus.dk/53680

200/985 1972/C

- vi har solgt en masse boliger på det sidste, så vi mangler både villaer, lejligheder og andelsboliger.

Indflytningsklar 1-plans villa

Velholdt lejlighed midt i Valby

Bredholtvej 34. Hvidovre.

Karensgade 8, 3.th. Valby.

Kontant Udbetaling Brt/Nt

2.395.000 Kvm bolig/grund 120.000 Kælder

16.678/13.650 Bygget/Energimrk. 1964/C www.robinhus.dk/51936

Kontant Udbetaling Brt/Nt

1.095.000 Kvm tingl./BBR 55.000 Værelser

120 kvm veldisponeret

Poppel Alle 1 A. Hvidovre.

Frydenhøjparken 38. Hvidovre.

Kontant Udbetaling

2.275.000 Kvm bolig/grund 115.000 Kælder

15.629/12.791 Bygget/Energimrk. 1937/C www.robinhus.dk/40342

Jeanne Sørensen Statsaut. ejendomsmægler, Valuar , MDE 40 98 29 58 js@robinhus.dk

Charlotte Høvdinghof chs@robinhus.dk

68/518 68

Kontant Udbetaling Brt/Nt

49/56 2

8.376/7.191 Bygget/Energimrk. 1934/D www.robinhus.dk/51481

Ideel familiebolig i Risbjergkvt.

Brt/Nt

Salg og vurdering 40 18 13 02

85/773 -

2.095.000 Kvm bolig/grund 105.000 Kælder

120/304 -

14.266/11.863 Bygget/Energimrk. 1965/C www.robinhus.dk/53377


www.dinlokalavis.dk

20

UGE 21 - 2011

VILD MED MODE? Er du til lækkert modetøj og kan du bruge en ektra indtjening, helt uden risiko. Så bliv fritidsforhandler hos Green House. Se mere på: www.green-house.com eller ring: 97 15 48 38

60 præmier 5 Matas striber

6 gavekort á 2.500 kr

Værdi 260 kr.

fra

r e i m æ r P 0 kr.

for

30.60SSMS og vind

Klinik for Fodterapi

Fodbehandl. inkl. fodbad Indlægs-undersøgelse

v/Winnie Lindersson Hulgaardsvej 5

Dynamic feet indlæg Vejledning i fodøvelser

Tlf. 38 19 05 62

Vinder af Danmarkskrydsen Fiskars græsslåmaskine Lene Crossmann Lokalavisen Vanl¿ se-Brønshøj-Valby -Hvidovre Løsning uge 19-2011

Kodeordet er markeret med gråt og er svaret på krydsordsopgavens spørgsmål. Konkurrencen om de viste præmier ind os på løber i uge g 20 og g 21. Sidste frist for indsendelse af kodeordet er mandag g den 30. maj 2011. Vinderne offentliggøres acebook tirsdag den 7. juni 2011. Kodeordet uge 18: KOLDSKÅL. Kodeordet uge 19: LORDI Sådan deltager du: Send en SMS med teksten VBV kodeord til 1220 (f.eks. VBV lastbil til 1220). Det koster 7,00 kr. + trafiktakst at deltage. Du kan indsende dit svar flere gange, hvis du ønsker at øge dine vinderchancer. Præmierne omveksles ikke til kontanter. VinHeri avisen. indsættes konkurrencebetingelser derne kontaktes direkte og offentliggøres Samlet vinderliste og konkurrencebetingelser kan ses på www.danmarkskryds.dk.

(Er tilsendt separat)

Ved deltagelse fraskrives din fortrydelsesret jf. forbrugeraftaleloven. Ved deltagelse giver du samtidig samtykke til, at Danmarkskryds må sende dig informationer og tilbud via SMS. Afmelding: Send DKXSTOP til 1220. Krydsordskonkurrencen udbydes af PIB Features A/S, Vimmelskaftet 41A, 1161 København K, tlf. 70 26 26 08. Alene personer med bopæl i Danmark kan deltage i konkurrencen. Præmierne er skattefri for vinderne, PIB Features A/S svarer gevinstafgift til staten.

Brønshøj


www.dinlokalavis.dk

UGE 21 - 2011

Hvidovre lokale Kirketider Avedøre Kirke

Risbjerg Kirke

Søndag d. 29. maj Kl. 10.00 5. søndag efter påske v/Karin Helmersen Torsdag d. 2. juni Kl. 10.00 Kristi himmelfartsdag v/Ida Kongsbak Søndag d. 5. juni Kl. 10.00 6. søndag efter påske v/Paul Kühle

Søndag d. 29. maj Kl. 10.00 5. søndag efter påske v/Mai Britt Færk Justesen Torsdag d. 2. juni Kl. 10.00 Kristi himmelfartsdag v/Jan Grønborg Søndag d. 5. juni Kl. 10.00 6. søndag efter påske v/Lisbeth Munk Madsen

Hvidovre Kirke

Strandmarkskirken

Søndag d. 29. maj Kl. 10.00 5. søndag efter påske v/Runa Damsager Torsdag d. 2. juni Kl. 10.00 Kristi himmelfartsdag v/Birgitte Poulsen Søndag 5. juni Kl. 10.00 6. søndag efter påske v/Claus Bjerregaard

Søndag d. 29. maj Kl. 10.00 Højmesse v/Marianne Mulnæs Torsdag d. 2. juni Kl. 10.00 Kristi himmelfartsdag v/Marianne Mulnæs Søndag d. 5. juni Kl. 10.00 Højmesse v/Bente Nyström

Valby lokale Kirketider

Lørdag den 28/5 10.30 Børnekirke, Christer Damm Søndag 29/5. maj: Kl. 11 Christer Damm

Meditationsgudstjeneste Stine Ravnborg Dehn Lørdag 28/5 kl. 12.00 Dåbsgudstjeneste Detlef von Holst Søndag 29/5 kl. 9.00 Morgenmad og indskrivning til konfirmation Kl.10.30 Temagudstjeneste: Dagen, vejen, sandheden og livet Detlef von Holst 14.00 Church on the Rock James Lubega

Johannes Døbers kirke

Vigerslev kirke

Søndag 29/5 kl. 10.00 Karin Thanning

Torsdag 26/5 kl. 8.30 Morgenbøn Søndag 29/5 kl. 10.30 Jesper Hougaard Forbøn fra kl. 10

Enghave Kirke Søndag 29/5 kl. 16 Gunnar Bach Pedersen

Jesuskirken Søndag 29/5 kl. 10.30 Sørine Gotfredsen

Frederiksholm Kirke, Sydhavns Sogn

Margrethekirken Søndag 28/5 kl. 10.00 Malene Flensborg

Præstetanker... Af Sognepræst, Detlef von Holst

Fredag 27/5 kl. 17.00

Bedemandsforretning

Plattenslagere ”Jeg har altid syntes, at I kirkefolk er en flok plattenslagere hele bundet”, sagde han til mig. Han var håndværker, en håndfast type, som altid havde klaret sig selv. Nu lå han på sygehuset og skulle dø snart. Det var mig, der skulle forestå bisættelsen. Jeg kunne ikke andet end at le. Selvom jeg ikke engang var sikker på, hvor humoristisk manden mente det, han sagde. Han var bare ærlig. Og stod ved sin mening – hvor andre ville have haft selvmedlidenhed, og måske ville klamre sig til et sidste håb: Måske er der da alligevel noget på den anden side, og her sidder manden, som så at sige skal være den, der står for at låse døren op for mig. Manden var realist. Han levede her og nu og påtog sig de udfordringer, tilværelsen mødte ham med. Han tog sit ansvar – og vidste, hvor hans begrænsninger lå. Ingen skulle komme og sige ham noget om livet, som han ikke selv kendte til. Han havde altid klaret sig. Han var en fri mand. Han havde ikke brug for autoriteter, som sagde ham, hvordan han skulle leve – og heller ikke, hvordan han skulle dø. Det, mange mennesker har det svært med i forhold til religion, er vistnok, at den taler om to verdener: himmel og jord, godt og ondt, det hellige og det verdslige. Manden her levede i én verden. Han ville ikke være hellig, han ville bare være den, han var. Her på jorden. I den tid, han nu fik her. Men de ”to verdener” er i vores kristne religion egentlig blevet til tre. Jesus stod for, at jeg i ethvert øjeblik i vores liv har valget mellem to veje. Vi skal vælge det rigtige eller det forkerte. Ikke ud fra en moral, som er givet på forhånd, men ud fra vores egen overbevisning og tro. Vi skal træffe det valg, som giver udtryk for det, vi er og står for. Men han siger samtidigt, at disse valg kun kan træffes ud fra et fundament, jeg står på. Jeg kan ikke finde det inde i mig selv. Dette fundament er kærligheden. Den var der, før jeg blev født. Og den dør ikke sammen med mig. Kærligheden er evig. Det er Gud, der er kærligheden. Denne tro forbyder kirken at optræde som en autoritet, som har eneret på sandheden. Kærlighedens Gud regerer ikke oppe fra himlen, men inde i vores egne hjerter. Det mindede den døende håndværker mig om.

Min kære mand vores kære far, svigerfar og morfar

Aalholm kirke Timotheus kirke

21

Søndag 29/5 kl.10.30 Ole Petersen

Lasse Sauerberg * 16. juli 1946 er stille sovet ind 15. maj 2011

Annoncer 3879 3400 Vanløse/Brønshøj Kirketider Adventskirken

Bellahøj Kirke

Søn 29.5 kl. 10.30 E Meier

Lør 28.5 kl. Dåbsgudstjeneste P M Jensen Lør 28.5 kl 17 P M Jensen Tors 2.6 kl 10 B F de Tengnagel Søn 5.6 kl 10 R V Hansen

Frikirken Betlehem Søn 29.5. kl 10.30 R Andersen-Hoel

Grøndalskirken Søn 29.5. kl 10.30 E Bøtkjær

Hyltebjerg Kirke Søn 29.5 kl 10.30 F S Petersen

Vanløse Kirke Søn 29.5 kl 10.30 B Schiøler

Ansgarkirken Søn 29.5 kl 10.30 B Knudsen og U B Bengtsson Tors 2.6 kl 10.30 B Knudsen

Steen Jørgensen

Familien Bisættelsen har fundet sted

Tors 2.6 kl 10 P P Kongsgaard Søn 5.6 kl 10 B R Due

Husum Kirke Søn 29.5 kl 10.30 N H Kjærby Tors 2.6 kl 10.30 M Høgenhaven Søn 5.6 kl 10.30 N H Kjærby

Tagensbo Kirke Søn 29.5 kl 10 C Rosenberg-Desroses Tors 2.6 kl 10 C Rosenberg-Desroses Søn 5.6 kl 10 C Rosenberg-Desroses

Tingbjerg Kirke Tors 26.5 kl 17 A Skude Søn 5.6 kl 10.30 U P G Vogel

Brønshøj Kirke Søn 29.5 kl 8.30 M L Rao Søn 29.5 kl 10 K Thomsen Tors 2.6 kl 10 M L Rao Søn 5.6 kl 10 K A Wolll

Husumvold Kirke

Utterslev Kirke

Søn 29.5 kl 10 L B Hansen Tors 2.6 kl 10 L Mortensen Søn 5.6 kl 10 L B Hansen

Emdrup Kirke

Kapernaumskirken

Søn 29.5. kl 10.30 J Fonsdal Tors 2.6 kl 10.30 konfirmation J Fonsdal Søn 5.6 kl 10.30 J Fonsdal

Søn 29.5 kl 11 Præst ikke oplyst Tors 2.6 kl 11 L Steffensen Søn 5.6 kl 11 L Steffensen

Søn 29.5 kl 11 konfirmation B F de Tengnagel Tors 2.6 kl 11 R V Hansen Søn 5.6 kl 14 familiegudstjeneste B F de Tengnagel

Grundtvigskirke Søn 29.5 kl 10 P P Kongsgaard

Bedemanden ved Uglen -et nærliggende valg

Mørkhøj Kirke Søn 29.5 kl 11 M Berg og B Thyssen Tors 2.6 kl 10 P Jacobsen Søn 5.6 kl 10 I E Jørgensen

Frederiksborgvej 114 • 2400 København NV -genbo til Bispebjerg Kirkegård og krematorium

3582 1830 også efter lukketid.


www.dinlokalavis.dk

22

Byg

Bogføring

Maler

FANTASTISK LYS OG VELHOLDT LEJLIGHED MED 3 VÆRELSER OG ALTAN

BOGHOLDERHUSET et team af erfarne bogholdere med bredt branchekendskab og tid til dit regnskab

.

.

BOGFØRING MOMS LØN FORSØMTE REGNSKABER ÅRSREGNSKAB

.

m.m.

BOGHOLDERHUSET.dk Valby Langgade 39 A 38333016

Både

RUGAARD REVISION Statsaut. revisor 25854821

UGE 21- 2011

MALERFIRMA OLSEN

- per fekt studie- og delelejlighed

Alt maler- og tapetarbejde udføres.

• Ring og få et GRATIS uforpligtende tilbud. • Gerne forsikringsskade & vedligeholdelseskonto. Er du pris- og kvalitetsbevidst så ring til Olsens Malerbiks

21 97 96 02

på tlf. www.malerfirmaolsen.dk

El installatør

Renseri

Valby Rens Vi henter og bringer Ring og få vores priser

El installatør Din lokale el-installatør

ANNONCER 38 79 34 00

Åbningstider: Mandag til fredag fra kl. 8.15 til kl. 18.00. Lørdag fra kl. 10.00 til kl. 14.00

Skræderarbejde udføres VORT TILBUD: Deres skjorter bliver • Vasket • Professionelt strøget • Hængt på bøjle 1 skjorte kr. 2500 5 skjorter kr. 9500 6 bukser betal for 5

Valby Rens Toftegårds Allé 45 *3617 1803

Revisor Se aktuelle tilbud på

www.fugmann.dk

Gulvservice

Borgbjergsvej 30, 2. 2450 København SV broernes@revision-frr.dk • www.revision-frr.dk

Køb og salg Tandteknik

Skilte

www.anniesantique.com Køb - Salg - Bytte Smykker, Figurer, Porcelæn Sølv, Glas, Malerier, Møbler

KLINISK TANDTEKNIKER Borgbjergsvej 37 2450 København SV

33 31 63 00

Fodterapeuter

36 44 22 11

KLINIK FOR FODTERAPI v/Susanne Persson Der ydes tilskud fra Den off. Sygesikring til diabetes, nedgroede negle, arvæv og leddegigt.

Vigerslevvej 136 Tlf. 36 16 10 20 - Bemærk: Åbent fra kl. 6.30

Gl. Køge Landeve vej 135, 2500 V Valb l y T lefo Te f n: 36 44 45 46, T Telefa f x: 36 44 10 50 Maili: autodania@autodani .dk dk, w ww. w autodania.dk d

VVS PLEJEHJEMSBEHANDLING

VI UDFØRER ALT INDENFOR

HOSPITALSBEHANDLING Overenskomst med kommunen

VVS –og Blikkenslagerarbejde. + Gulvbelægning

VVS FIRMAET K-E Toft Hansen Bellahøjvej 125, 2720 Vanløse

ANNONCER 38 79 34 00

Tlf. 35 85 56 81

snedkerarbejde

GURSKOV & SØN

36 17 17 60

Tagrenovering Vedligeholdelse

TILSLUTTET

40 56 27 54

DØGNVAGT Glas med garanti Glamesterlaugets Garantiordning e-mail: gurskov@gurskov.dk

Autodania Bilcenter A/S

Autori risere r t fo f rh r andl d er

HJEMMEBEHANDLING

Alt i tømrer- og

GLARMESTER TLF.: 36 30 17 60

Henvendelse på tlf.: 28109099/20863342 eller på mail: daniel.marthendal@gmail.com; henriette2412@gmail.com

Tømrer

Glarmester

VIGERSLEV ALLÉ 13

Andel: 645.068 kr. Månedlig boligafgift: 3074 kr. Varmeudgift: 550 kr. a’ conto/mdr.

BEHANDLING PÅ KLINIK

KLINIK FOR FODTERAPI

Vigerslevvej 54 B

stue med udgang til stor altan, stort soveværelse, lyst værelse, køkken med nyere hvidevarer, nyere badeværelse med gulvvarme. Tilhørende kælderrum. Adgang til diverse fællesfaciliteter, bl.a. vaskeri, gårdhave, cykelkælder og selskabslokale. Ejendommen har dørtelefon samt skønt lukket gårdmiljø med legeplads, borde og bænke med rig mulighed for hyggelige grillaftner. Gode parkeringsmuligheder med gratis parkering.

CHARLOTTE SPARRE

Lagersalg i Hvidovre Åbent efter aftale. Tlf. 2331 6505

v/Statsaut. fodterapeuter Inge Rosenkvist Emanuel & Mikael Emanuel

INDRETNING: Entre med indbygget garderobeskab, lys opholds-

33 32 00 00

Hverdage 9-17.30 Lørdag 10-14.00

Annie’s Antique

Særdeles velholdt og indbydende 3-værelses andelslejlighed på 64m2 med dejlig altan og udsigt til grønne områder. Hvidlakerede gulve og hvide stuklofter i alle rum gør lejligheden aldeles lys og attraktiv.

Sjælør St., Valbyparken, Vestre Kirkegaard, tæt på Kalveboderne og Fisketorvet og kun 10 min på cykel til Hovedbanen/Centrum. En særdeles lys, venlig og meget velholdt lejlighed, der skal opleves!

på Valby Langgade 132 Tlf. 36161809

www.a-block.dk

BESKRIVELSE:

OMRÅDET: Super central beliggenhed et par minutters gang fra

Butik- Belysning og El-installation

Høffdingsvej 20 · 2500 Valby Tlf. 36 15 05 05 · Fax 36 15 05 04

SJÆLØR BOULEVARD 39 1.TH, 2450 KØBENHAVN SV

Søren K. Nielsen Bådhavnsgade 53 • 2450 København SV

Amager Englandsvej 395 · tlf. 32 46 80 00

Glostrup/Brøndby Vibeholmsvej 26-28 · tlf. 43 20 90 00

Valby Gl. Køge Landevej 127 · tlf. 36 19 70 00


www.dinlokalavis.dk

UGE 21 - 2011

23

Familier med skolebørn køber mere økologi Erhverv. Familier med børn i skolealderen har et markant stigende forbrug af økologiske varer, viser nye tal. pagner mod skolebørnsfamilier, blandt andet med lette opskrifter til madpakken. Alle tre supermarkedskæder har oplevet en stor stigning i økosalget til denne gruppe. Mest markant har væksten været i Super-Brugsen, der har oplevet en tredobling af salget til familier med skolebørn i 2010.

Én opringning på 38 79 34 00, giver dig adgang til dine lokalaviser. Vores erfarne konsulenter skræddersyr din kampagne til 265.000 husstande i din eller flere bydele.

Mere økologi - Det er glædeligt, at familier med skolebørn ser ud til at have øget deres økologiprocent så meget på kort tid. Vi fortsætter samarbejdet om at få endnu flere børnefamilier til at fastholde deres økologiske engagement, når børnene bliver større. Samtidig er målet at fastholde interessen for økologisk mad hele vejen, til børnene engang selv bliver voksne og stifter familie, så de selv kan videreføre det til deres børn, siger afdelingschef Thomas Roland fra FDB. Producentsammenslutninge n Økosalg og Oplysning (der består af virksomhederne Thise, Arla, Friland, Urtekram og Naturmælk) står bag kampagnerne til skolebørn, der er støttet af FDB, Fødevareministeriet og EU.

Ring nu på 38 79 34 00 og hør mere om, hvordan du helt enkelt kan annoncere i dine Lokalaviser, eller læs mere på

www.dinlokalavis.dk (klik i fællesannoncering) Dine Lokalaviser i Storkøbenhavn IKSBE S G

RealMæglerne HANNE LØYE - FREDERIKSBERG tilbyder

Solgt eller gratis Hanne Løye

TORSDAG

16. DECEMBER 2010 • 6. ÅRGANG • NR.50

Falkoner Allé 18, 2000 Frb. Tlf. 38346500, Fax. 38346506 frederiksberg@hanneloye.dk

Foto: Brian L. Jensen

Foto: Brian L. Jensen

- Skolebørnsfamilierne har været den gruppe af børnefamilier, der har haft det laveste forbrug af økologi, og derfor har vi gjort en ekstra indsats for at få dem med på vognen. Samtidig køber børnefamilierne generelt mere og mere økologi, og det tegner godt for fremtiden, at børnene får rene varer uden rester af sprøjtegift og unødige tilsætningsstoffer, siger Henrik Hindborg, markedschef, Økologisk Landsforening. Også børnefamilier generelt har taget flere økovarer ned fra hylderne i 2010 end hidtil. Topscoreren blandt familierne er forældre med børn fra 0-6 år. Her gik 12,6 procent til økovarer i 2010. Danskerne brugte sidste år i gennemsnit 7,9 procent af deres fødevareforbrug på økologi.

Udbyttet er endnu ikke kendt, men røverne tømte flere montrer for smykker hos guldsmed Dirks i tirsdags.

i mørkt tøj med hætter. De var iført ens sorte jakker. Den ene tog hætten af på vej væk, og et vidne så, at han h d k hå D

Amager

Brønshøj - Husum

Vanløse - Grøndal

Frederiksberg

BRO sælger 2 lej ejligheder om dag gen

TORSDAG

www.base1 1.dk

16.DECEMBER 2010 • 6. ÅRGANG • NR. 50

Foto: Brian L. Jensen

Familier med børn i alderen 7-14 år har tidligere været blandt de børnefamilier, der lagde færrest økologiske varer i deres indkøbsvogn. Sådan er det ikke længere. Nye tal fra GfK viser, at andelen af økologi i skolebørnsfamiliernes samlede fødevareforbrug er steget fra 4,6 procent i 2009 til 7,5 procent i 2010. Denne udvikling er i høj grad drevet af Coop, hvor salg af økologi til skolebørnsfamilier i butikkerne er øget med 67 procent på et år. - Vi har sat som vision at øge de økologiske varers andel af det samlede fødevaresalg med 50 procent over de kommende 5 år. Et af vores indsatsområder er børnefamilier med børn over 8 år, hvor vi mener, at der er et potentiale. Det er derfor glædeligt, at konstatere, at det virker. Derfor vil vi også fortsætte med højt aktivitetsniveau her i 2011 med nye varer og markedsføring, så den positive udvikling kan fortsætte, siger CSR-chef Katrine Milman, Coop. SuperBrugsen, Kvickly og Dagli’ Brugsen har i tæt samarbejde med FDB og Økologisk Landsforening gennem det seneste år målrettet kam-

Politiet efterlyser denne mand for falskmøntneri.

dh j

i di

if

Vesterbro

Kgs. Enghave - Sydhavnen

Valby

Hvidovre - Avedøre

www.peugeot.dk

PEUGEOT BLACK EDITION

PEUGEOT 3008

PEUGEOT 5008

FÅ LÆDERINDTRÆK OG UDSTYRSPAKKE MED UDEN MERPRIS

FÅ LÆDERINDTRÆK OG UDSTYRSPAKKE MED UDEN MERPRIS

VÆRDI OP TIL 33.901 KR.

Energiklasse:

VÆRDI OP TIL 41.574 KR.

SE MERE HER

Priserne er ekskl. lev.omk. på 3.680 kr. og evt. metallak. Bilerne er vist med ekstraudstyr. Brændstofforbrug ved blandet kørsel (EU-norm) er fra 13,0 til 20,4 km/l. CO2-emissionen er fra 129 til 181 g/km. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud eller firmabilspriser.

g

g

g

y

3008 fås fra 310.990 kr., og 5008 fås fra 312.990 kr. Se mere på peugeot.dk PEUGEOT

3008 / 5008

PEUGEOT KØBENHAVN NV

g

y p

j


www.dinlokalavis.dk

24

Vigerslev Kirke Lykkebovej 1

VELKOMMEN TIL NY S

UGE 21- 2011

ÆSON

VELKOMMEN I DET GRØNNE

2011

Bjælkehusmenu:

MAJ

Sild, rødspættefilet m. remoulade, hønsesalat m. bacon, ribbenssteg m. surt, brie m. grønt. Hertil ¼ Carlsberg fadøl & 3 cl. snaps.

195,-

10.30 Gudstjeneste Hougaard 14.00 Arabisk menighedsfællesskab ved Nabil Astafanos - efterfølgende arabisk menighedsmøde 15.00 Menighedsfællesskabet inviterer

Åben Bibel-Studiegruppe ved Henrik Laursen ON 8 10.00 Åben samtalegruppe i 13.30 “Åbent hus” i menighedssalen LØ 11 10.00 Børnegudstjeneste ved Henrik Laursen SØ 12 10.30 Gudstjeneste ved Henrik Laursen OUVERT - event for unge MA 13 11.00 Friluftsgudstjeneste fælles med øvrige Valby-sogne, sted: bag Johannes Døbers Kirke til Sydsjælland billetter kan købes hos sogne-

En tur på havnen...

Ud i det blå

Velkommen til...

Frokosttilbud: 10-16 1 øl + 1 snaps 1 sildemad + 2 håndmader ..........

65kr. Dagens ret: 17-20 ..........65kr. Mad ud af huset Køkken åbent til kl. 20.00

SØ 26 10.00 10.30

Café Victoria Brunch hver dag kl. 11-14

HUSK

serveres i restauranten Stegt flæsk ad libitum Spis så meget du kan

kr. 99,-

Vigerslev Kirke, Lykkebovej 1, 2500 Valby, tlf. 36302321 E-mail: vigerslev.sogn@km.dk

www.vigerslevkirke.dk

Centerparken 34, Valby. - Tlf. 36 45 01 17

2. Salmone al forno

Tirsdage: 10.00 Legestue (forældre)

kontakt

Leder du efter meget billige nipsting, bøger, malerier, porcelæn,køkkengrej,børne-dame og herretøj, møbler m.m. Så prøv hos os.

Forskellig italianske forretter

fast program hver uge

“Åbent hus” / Sognetræf FDF Morgenbøn i kirken Legestue (alle)

58 52 32 00

1. Antipasto misto

Merete Heldt

13.30 18.30 Torsdage: 8.30 10.00

www.klingenberg-rejser.dk

Fredag d. 27. maj kl. 21,Karens Minde Kulturhus,Wagnersvej 19. Billetter kan bl.a. købes i døren fra kl. 20.

4 retters menu

Hver mandag

Onsdage

Tid og sted

Musik - REJSER: 22.6 Helene Fischer med stort Orkester samt gode udflugter i Kassel................. 5 .... 3650

Ristorante Lazio

18.45 Menighedsfællesskabet med emnet: ”Luther og hans

10.30 14.00

Prag 2 gange om ugen med direkte bus til 4 forskellige hoteller. Øvrige gode busrejser til: 13.6 Assmannshausen . 5 .... 2975 13.6 Goslar, Harz ......... 5 .... 2950 17.6 Tarp v. Flensborg . 3 .... 1450 19.6 Budapest .............. 8 .... 4875 20.6 Dresden-Prag ....... 6 .... 3650 23.6 Kalmar, Øland ...... 4 .... 2945 26.6 Werningerode ....... 5 .... 3100 27.6 Nordjylland ........... 4 ....2475 27.6 Stade .................... 4 .... 2575 06.7 Barlinek I Polen .... 5 .... 2850 06.7 Liberec, Tjekkiet ... 5 .... 2950 11.7 Mosel ................... 5 .... 2775 11.7 Kolobrzeg ............. 5 .... 2875 11.7 Bayern .................. 7 .... 4175 16.7 Stockerau ............. 8 .... 4975 23.7 Tyrol ..................... 8 .... 4650 26.7 Assmannshausen . 5 .... 3000 30.7 Lugano, Schweiz .. 8 .... 4875 04.8 Lugano-Tyrol ........ 8 .... 4850 06.8 Usti, Tjekkiet ......... 5 .... 2900 14.8 Helsingfors ........... 4 .... 3000 14.8 Tallinn .................. 4 .... 2850

Ivan Horn er guitarist i verdensklasse. Siden slutningen af 1960’erne har han spillet i en lang række danske orkestre, bl.a. Lotte Rømer Band, Led Zeppelin Jam, Lone Kellerman og Rugsted & Kreutzfeldt. Et andet markant medlem af bandet er sangeren og sangskriveren Tore Eg, som f.eks.har medvirket i forskellige teateropsætninger, bl.a. Pink Floyd. Bassisten Helge Solberg har spillet sammen med bl.a. Billy Cross, Rocazino, Rockfilter, Nanna, Henrik Strube og Poul Krebs, og trommeslageren Mitch Fischermann har medvirket hos bl.a. Led Zeppelin Jam, Backseat Boys, Michael Hardinger, Frede Fup samt Nikolaj og Piloterne, og han har desuden deltaget i alverdens jams og studiesessions. LH

Bemærk: lukket tirsdag

Sommerkoncert med koret KOLORIT, fri entré

Chr. Højlund Gudstjeneste Arabisk menighedsfællesskab ved Nabil Astafanos Forbøn i kirken Gudstjeneste ved Henrik Laursen. Efter gudstjenesten

Det er én af landets bedste rock- og bluesguitarister, som Sydhavnens Musikforening på fredag præsenterer på Karens Minde. Ivan Horn kommer på besøg med sit band, som er meget erfaren inden for dansk musik.

BUS-REJSER

JUNI

ON 1 13.30 “Åbent hus”: Bibeltime ved Henrik Laursen 10.30 Gudstjeneste Hougaard, Kristi Himmelfartsdag SØ 5 10.30 Gudstjeneste Hougaard 14.00 Arabisk ungdomsbibelgruppe ved Nabil Astafanos KirkeROD for alle aldre med café, værksteder, anderledes gudstje-

Guitarist i verdensklasse

• Ny 3-retters menu hver måned

Hver søndag

• A la carte

Brunch buffet

Selskaber op til 50 pers.

kr. 119,-

Selskaber ud af huset Rekvirer brochure.

Café Victoria

Hvidovrevej 261 C • Tlf. 36 77 28 50 www.cafevictoria.dk

Ovnbagt laks med pestosauce

3. Medaglioni al vecchia Mørbrad med Vecchia Rommagna-sauce

4. Tiramisú Hjemmelavet italiensk kaffekage

3 retter 269 kr. - 4 retter 299 kr. Godthåbsvej 191, Vanløse • www.restaurant-lazio.dk

RING OG BESTIL BORD PÅ TLF. 38 87 35 93

Konkurs- & ophørs-

Lørdag 10.00 Lørdagd.d.27.28.februar maj kl.kl. 10.00 Eftersyn samme dag fra kl. 8. 30

PÅ ADRESSEN: Waldemarsvej 1, 4296 Nyrup (Sjælland - mellem St. Merløse og Stenlille)

7500 50 Ca. Ca. 600

Biler, maskiner, værktøj, motorcykler, scootere, landbrugsmaskiner m.m.

katalognumre, se www.york-auktion.dk

SÆLG PÅ YORK AUKTION Omgående tilmelding af effekter ring 5050 3706

Auktionshal: Waldemarsvej 1, 4296 Nyrup Tlf. 50503706 - Fax 57803606 - Mail jm@york-auktion.dk


www.dinlokalavis.dk

UGE 21 - 2011

25

Tæt på træerne

Det sker lokalt Valby / Kgs. Enghave / Sydhavnen Torsdag den 26. maj Kl. 9.30-11.00

Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Fri entré.

Internet-café. Internet-café for seniorer. Valby Bibliotek, Annexstræde 2.

Kl. 20.00

Kl. 10.30 Kalvebod Fælled og Kongelunden. Først en kort rundtur i kanalrummet med det moderne byggeri i Ørestad Syd. Derefter gås til Kalvebod Fælled og Pinseskoven. Ved Hejresøen gås ind i Kongelunden. Her strejfes rundt og ad Kærlighedsstien nås Sydvestpynten. Turen er på ca.10 km. Arr.: Dansk Vandrelaug Nordsjællad. Vestamager Metro Station, Ørestads Boulevard 99. Entré.

Kl. 14.00-19.00 Fritidsklubbernes festival. Kulturfestival for børn og unge i Valby med dans, musik, forskellige kreative input m.m. Optræden på festivalen dog forbeholdt børn og unge i alderen 1014 år. Hoffmann Mindes Grund, Valby Langgade 117 D.

Kl. 15.30 Kunstneriske monumenter på Vestre Kirkegård. En rundvisning med fokus på gravstenene og kunstnerne bag. Arr.: Center for Kirkegårde. Vestre Kirkegård, Vestre Kirkegårds Allé 15. Fri entré.

Fubar. Danseteater. Arr.: Mute Comp. Physical Theatre. Dansehallerne på Carlsberg (Tap E), Pasterusvej 20. Entré.

Fredag den 27. maj Kl. 20.00

Børns umiddelbare måde at udtrykke sig på i deres kunstneriske univers er på højde med voksnes billedkunst. Professionelle kunstnere søger ofte inspiration i børns billedsprog og billedunivers og opsøger børns autentiske materiale. Torsdag er der fernisering i anledning af børnekunstudstillingen ”Træer de vidunderlige væsner” af Børnekulturstedets Billedkunsthold ved Lise-Lotte Elley. Karens Mindes Kulturfond har støttet udstillingen.

Man kan gå på opdagelse i børnenes skovunivers, lade tankerne fortabe sig i mellemrum, og der er huller, man kan forsvinde i. Der vises den spontanitet, børn har over for materialet, billedfortællingen, farver og leg med al deres billedrigdom og hittepåsomhed. LH

eftermiddag, hvor man synger, spiller og danser og derigennem oplever glæden og fællesskab ved sang og musik. Valby Bibliotek, Annexstræde 2.

Tirsdag den 31. maj Kl. 19.30-21.30

Kl. 20.00 Fubar. Danseteater. Mute Comp. Physical Theatre. Dansehallerne på Carlsberg (Tap E), Pasteursvej 20. Entré.

Søndag den 29. maj Kl. 11.00 Rundvisning Nordisk Film, Mosedalvej 14. Entré.

Fubar. Danseteater. Arr.: Mute Comp. Physical Theatre. Dansehallerne på Carlsberg (Tap E), Pasteursvej 20. Entré.

Kl. 21.00 Ivan Horn & Band. Ivan Horn, Claus Menzer og et par af landets andre fremragende musikere stiller op til en eksklusiv rockaften. Arr.: Sydhavnens Musikforening. Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Entré.

Lørdag den 28. maj Kl. 11.00 Rundvisning Nordisk Film, Mosedalvej 14. Entré.

Kl. 11.15-12.00

Mandag den 30. maj Kl. 18.30

Kl. 19.00 Croquis-tegning. Hos Ravage tilbydes croquis-tegning for interesserede tegnere. For alle uanset erfaring. Mandlig model denne aften. Kaffe/te i pauserne. Ingen tilmelding. Der startes præcis. Alle er velkomne. Billedkunstværkstederne. Trekronergade 90. Entré.

Kl. 12.15-13.00 Arrangement med musikpædagog Conni Frøge. En dejlig

Torsdag d. 26. maj kl. 16-17, Caféen,Karens Minde Kulturhus,Wagnersvej 19.

StrikkeCafé. Man kan mødes med andre, som har strik og hækletøj som passion. Kom med dit strikketøj, få hjælp eller bare hyg med os andre! Kaffe/te og noget sødt vil blive serveret. Timotheuskirken, Christen Bergs Allé 5. Entré.

Kl. 20.00 Fubar. Danseteater. Arr.: Mute Comp. Physical Theatre. Dansehallerne på Carlsberg (Tap E), Pasteursvej 20. Entré. Onsdag den 1. juni

Kl. 19.30

Hjælp og helbredelse gennem Bruno Grönings lære. Formidles ved Lis Dannevang i form af foredrag af ca. to timers varighed. Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8. Fri entré.

Arrangement med musikpædagog. En dejlig formiddag med sang og små sanglege. Ved at synge sammen med sit barn opleves fællesskab og fordybelse. Valby Bibliotek, Annexstræde 2.

Tid og sted

Sommercafé-koncert i Aalholm Kirke. Professor Inge Marstal og kgl. operasanger, tenor Visti Hald vil føre publikum gennem Carl Nielsens liv og virke gennem foredrag, solosang og -musik samt en del fællessange. I pausen kan købes drikkevarer til rimelige priser. Aalholm Kirke, Bramslykkevej 18 B. Fri entré.

Kl. 20.00 Fubar. Danseteater. Arr.: Mute Comp. Physcial Theatre. Dansehallerne på Carlsberg (Tap E), Pasteursvej 20. Entré.

Søndag den 29. maj kl.10-17 er der stort Loppemarked på Monrads Plads.

Valby Langgade 144 Mød op og gør et kup !

Kl. 16.00 Tryghedsvandring. Akacieparkens tryghedsvandring, Projekt ”Sikker By” i Valby. Mødested: BoTikken, Carl Th. Dreyersvej.

SOMMERFEST FØDSELSDAG, GADEFEST

Kl. 16.00-17.00 Fernisering i anledning af ”Træer de vidunderlige væsner” – en børnekunstudstilling af Børnekulturstedets Billedkunsthold ved LiseLotte Elley. Caféen, Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

STEGEBUFFET:

Kl. 18.00-19.00 Hjælp og helbredelse ad åndelig vej. Introduktionsforedrag om Bruno Gröning. Alle, der søger hjælp og helbredelse er lige så velkomne som læger, Heilpraktikere og andre fra sundhedssektoren. Karens

PINSEFROKOST

99

50 Vælg selv 7 dele KUN Ønskes flere dele tillægges KUN 10,- pr. del pr. kuv. Priser er i kr. pr. kuv., min. 10 kuv., excl. miljøafgift og levering.

-/ - Rosastegt kalvecuvette NINGS T U L - Letrøget glaseret skinke S F A FEST? - Indbagt svinemørbrad STUDIEks. stående - Friske grønne salater med 5 dele 50 Vælg f.e d e - Saltbagte babykartofler med aioli affel m t - Flødebagte kartofler m. porre/bacon UN 7 dele K - Tomatsalat

79

59

50

Bestil på tlf. 70 10 70 11 eller på www.kokkenogjomfruen.dk


www.dinlokalavis.dk

26

ns Brø

SPORT I DENNE UGE

j hø

d

Lokalaviserne optager gratis meddelelser om lokale sportsarrangementer. Indlæg til avisen sendes til sporten@youmail.dk senest mandag kl. 12.00. Send også meget gerne tips om en god sportshistorie.

e em

ejd

rb ma

UGE 21- 2011

i sa

Fremad V møder KB SUPER PRIS

8.990,pr. person

Team Benns leverer fantastiske rejseoplevelser og hele verden er vores legeplads.

-og meget meget mere!

“Forrygende rejse til Kejserstaden” KULTURREJSE TIL NORDKINAS HØJDEPUNKTER 8 DAGE 14.-21. nov. 2011 med dansk rejseleder Tag med til Kinas hovedstad Beijing, hvor vi skal opleve byens og omegnens største kulturelle og historiske seværdigheder. Vi besøger bl.a. Den Forbudte By, Sommerpaladset og Himlens Tempel. Derudover oplever vi nogle af byens grønne parkerhvor især de ældre dyrker Tai Chi, spiller musik, danser og øver sig på kunsten at skrive kalligrafi. Udover hovedstadens mange oplevelser skal vi naturligvis også ud at gå på Den Kinesiske Mur som snor sig mere end 6.000 kilometer gennem landet. Dette vil for mange være turens absolutte højdepunkt. Derudover besøger vi en landsby i bjergene ved muren, kører med cykeltaxi, stifter bekendtskab med den menige kinesers hverdag, oplever lokale markeder, og meget meget mere. Ni Hao – Velkommen til Beijing!

Dag 1: Afrejse til Beijing. Dag 2: Ankomst til Kina og Det Olympiske Stadion. Dag 3: Den Himmelske Freds Plads, Den Forbudte By, Kulhøjen, byplanmuseet og besøg på et traditionelt te-hus. Dag 4: Lama Templet, Trommetårnet, hutonger, cykeltaxi og ”Silkemarkedet” Dag 5: Cloisonné fabrik, ”Ånde alleen”, Ming-gravene, lokal landsby og Den Kinesiske Mur. Dag 6: Tai Chi, Himlens Tempel, pandaer i Beijing Zoo, Sommerpaladset og Perlemarkedet. Dag 7: Oplevelser på egen hånd og Peking and. Dag 8: Hjemrejse til Danmark.

Med i pakken er: · Flytransport tur/retur København-Beijing med SAS. · Alle kendte skatter og afgifter. · Udflugter, transport og entréer · 6 nætter i dobbeltværelse på centralt beliggende hotel. · Forplejning på flyet · 6 x morgenmad, 4 x frokost, 6 x middag inkl. øl/vand · Enkeltvær.tillæg 1.190 kr.

asien@team-benns.com

Af Finn Edvard En overgang var det to Valby-mandskaber der indtog de to første pladser i Københavnsserien. I dag er det kun Frem, der tordner videre mod Danmarksserien, og som pt. fører i Københavnsserien med 54 points foran Rønne fB, der har 45. Der er slet ingen tvivl om, at Frem allerede har sikret sig oprykning, for selv om der fortsat er 15 points at slås om, så er der ingen hold i KS-serien, der kommer op på samme niveau som Frem, der nærmest fejer al modstand af banen og kun har tabt en eneste kamp i serien i år. Og det var i al fald ikke til Fremad Valby, der blev slået klart i Valby Idrætspark, da de to hold mødtes til en herlig aftenkamp fornylig – en kamp, som Frem vandt 4-1. Og det nederlag var med til at sætte en stopper for Fremad Valby, der ellers har haft stor succes i KS-serien i år. Ganske vist tog de røde revanche ugen efter ved at

efter gik det ud over selvsamme KB-hold, der blev fejet ud af egen bane i Frederiksberg Idrætspark med et nederlag på 0-7, og minsandten om ikke Frem fortsatte med at score mange mål i lørdags, da Frem i Vanløse besejrede Vanløses andethold med 17. Det er en målscore på 182 på tre kampe, det kan man ikke kimse af! På lørdag skal Frem spille på hjemmebane mod Amager FF, og her venter formentlig en ny sejr på Frem. Kampen spilles kl. 15.

STILLINGEN I KS-SERIEN

Kanonsejre Frem er fortsat med at score mange mål efter 4-1 sejren over Fremad Valby. Ugen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14

tæpper Erhvervoksos • Vinyl

Sisal • K ægulv Linoleum • Tr ork K • Laminat montører) de ne an (kun fagudd

54 45 44 42 40 28 28 27 24 22 19 16 14

S SERVICE G IN R E P P eller har TÆ nist, handicappet

g ret, pensio Er du gangbesvæ dskabet”, så hjælper vi med flytninos! r an te ef “m lv op se lig ke ge ik øl du r og vi rydder sel’f af de tunge møble

Din lokale butik, med den gode service og kvalitetsarbejde af faguddannede montører. NU 19 ÅR I HVIDOVRE ALT I TÆPPER OG GULVBELÆGNING I 2 ETAGER Gratis tæppebus

RING 36 75 75 33 Din personlige rejse begynder på Team-benns.com

Frem Rønne fB Skovshoved Tårnby FF Fremad V Amager FF B.93 Union KB B.1908 HB Vanløse IF Fix

Afpassede tæpper ALT I Stort udvalg i afpassede tæpper. G Æ V F.eks. Kelim - Papir - Sisal - Jute - Wilton VÆG Håndknyttede tæpper - Håndtuftede ægte R E P P tæpper - Linie design tæpper Æ T Vi udlåner gerne tæpperne til udvalg!

Hvidovrevej 129 • www.tr-h.dk • 36 75 75 33

REJSEKODE: LO Kontakt Torben på tlf: 65 65 65 60

besejre HB fra Fælledparken med selvsamme cifre 4-1, men de to sidste kampe er blevet tabt: Først blev det til et nederlag på 3-2 til Skovshoved, og St. Bededag tabte Fremad Valby 2-0 til Tårnby FF. Og med den skarpe konkurrence, der er i årets KSserie, så var de to nederlag nok til at hægte Fremad Valby af kampen om den anden oprykningsmulighed. Ganske vist mangler Fremad Valby et par ”lette” modstandere i sæsonens sidste runder, men Fremad Valby har f. eks. spillet to kampe mere end Skovshoved, der med fire points mere næppe bliver til at slå af pinden. Også Rønne på andenpladsen ligger med fem points forspring, så det bliver ikke i år, at Fremad Valby rykker i Danmarksserien. Fremad Valby spiller den næste kamp allerede på fredag 27. maj kl. 18.15 i Valby Idrætspark, hvor KB kommer på besøg. Det er ikke noget skræmmende mandskab fra KB, der kommer på besøg, det er reelt et FCKfjerdehold, der stiller op, og nok er FCK gode, men ikke så gode …

Sport. Fremad Valby er hægtet af oprykningskampen, hvor Frem til gengæld suser af sted og møder KB på hjemmebane på fredag

Åbningstider: man-fre 10.00-17.30 lev. lør. 10.00-13.00

TÆPPEBUSSEN

Kommer til Dem med et kæmpeudvalg af tæppeprøver - vi måler op og giver tilbud uden forbindende!!!

dinby


www.dinlokalavis.dk

UGE 21 - 2011

27

DR1 - DR2 - TV 2 - TV 2 ZULU Onsdag 25. maj - tirsdag 31. maj

TV 2 ZULU

DR2

18.00 Kongen af Queens (206) (G). 18.25 Kongen af Queens (207). 18.55 Venner (90) (G). 19.20 Venner (91). 19.50 Cameron Diaz - helt tæt på. 20.35 De 10 mest upassende makeout moments. 21.05 12 Sexiest Hollywood Jobs. 21.50 ((S)) The Happening. Amerikansk thrillerdrama fra 2008. 23.20 Venner (233). 23.45 Venner (234). 00.10-04.00 Nat-tv.

14.20 (TTV) Kendt i Parlamentet (2:4). 14.50 (TTV) Farvel til firmaet (4:5). 15.20 (TTV) Kanon Føde (4:6). 15.50 (TTV) OBS. 15.55 (TTV) De omvendte (1:9) (G). 16.25 (TTV) Dokumania: Min avatar og mig (G). 18.00 (TTV) Der er noget galt i Danmark (3:6) (G). 18.30 (TTV) Debat: Er der noget galt i Danmark? (G). 18.40 (TTV) Hjælp, min kone er skidesur (3:6) (G). 19.10 (TTV) Mens vi venter på at dø - Bygger vi et pissoir (4:8) (G). 19.30 (TTV) Camilla Plum - Krudt og Krydderier (8:10) (G). 20.00-22.30 DR2 Tema: Demens. 20.01 (TTV) Når hjernen svigter. 20.16 (TTV) Hvad er demens?. 20.25 (TTV) Et møde med Lisbet Dahl og Karsten Jansfort. 20.50 (TTV) Bakkehus - et mødested for demente. 21.05 (TTV) Pårørende til en dement. 21.45 I gode og onde dage. 22.30 Deadline. 22.55 ((S)) Det grusomme udefra. Amerikansk gyser fra 1982. 00.35-02.35 Nat-tv.

FREDAG DR1 18.00 (TTV) Bonderøven (7:8) (G) 18.30 TV Avisen med sport og vejret 19.00 Disney Sjov 20.00 (TTV) Hva’ så Danmark? 21.00 TV Avisen 21.30 Street Kings Amerikansk kriminaldrama fra 2008. 23.15-00.50 Gothika Amerikansk thriller fra 2003.

Onsdag den 25. maj kl. 20.00 på DR1: »Ved du, hvem du er? - Susan Sarandon«. En række kendte amerikanere tager på en overraskende rejse tilbage i deres slægt. Susan Sarandon har altid været fascineret af sin gådefulde mormor, Anita Rigali, som forsvandt, da Susans mor endnu var et barn. Rygterne er gået om, at Anita var korpige, men intet var sikkert.

ONSDAG DR1 18.00 (TTV) Vores Liv: Søren Ryge 18.30 TV Avisen med Sporten 19.05 Aftenshowet 20.00 Ved du, hvem du er? - Susan Sarandon 21.00 TV Avisen 21.25 Penge 21.50 Sporten 22.00 Fem dage (5:5) 23.00 Onsdags Lotto 23.05 Ross Kemp i Afghanistan (2:5) 23.55-00.25 Kysset af spritten (6:7) DR2 18.15 Columbo: En dame viser kløer. Amerikansk krimi fra 1971. 19.30 Fodbold: Brøndby-FC Nordsjælland, direkte. 22.00 (TTV) Krysters Kartel Bonus. 22.30 Deadline. 23.00 DR2 Global: Haitis farligste flugtfanger. 23.50 Camilla Plum - Krudt og Krydderier (G). 00.20-01.00 Nat-tv.

TV 2 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Vejret 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 (TTV) Liebhaverne 20.35 Krop umulig - børn 21.25 (TTV) Dagens mand 22.00 Nyhederne og Sporten 22.20 Regionale nyheder 22.30 Dags Dato: Med kvinderne på dating 23.20 Helt på spanden i Thailand (8) 00.10 Jail 00.35 Criminal Intent (97) 01.25 ((S)) Dollhouse (9) 02.25 ((S)) Medium (101) 03.10 Lov og uorden (2182) 04.05-04.35 Go’ aften Danmark (G) TV 2 ZULU 18.00 Kongen af Queens (205) (G). 18.25 Kongen af Queens (206). 18.55 Venner (89) (G). 19.20 Venner (90). 19.50 Radio Karen. 20.10 Zulu Love Champs. 20.40 Kristian

- Bro’s before Ho’s (9:10). 21.10 Kristian - Far (10:10). 21.50 Ricky Gervais Live 1 - Dyr. 23.05 Venner (231). 23.30 Venner (232). 23.55 Everybody Hates Chris (33). 00.20-04.00 Nat-tv.

TORSDAG DR1 18.00 Vores Liv: Bidt af naturen (11) 18.30 TV Avisen med Sporten 19.05 Aftenshowet 20.00 (TTV) Spise med Price 21.00 TV Avisen 21.25 Jersild Live 21.50 Fodboldmagasinet 22.15 Jagten på mr. Swirl (6:7) 23.00 (TTV) Verdens værste naturkatastrofer (1:13) 23.50 (TTV) OBS 23.55-00.25 Kysset af spritten (7:7) DR2 18.45 Columbo: Kort lunte. Amerikansk krimi fra 1972. 20.00 Forbrydelsens ansigt (3). 20.50 Forhandleren (1:2). Engelsk thriller-miniserie fra 2011. 22.00 Moderne klassikere: Enter Sandman - Metallica. 22.30 Deadline. 23.00 Smagsdommerne. 23.40 Krysters kartel (G). 00.10-01.20 Nat-tv.

TV 2 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Vejret 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 (TTV) Ultimatum 20.50 Ultimatum - tiden efter 21.25 Razzia - SKAT rykker ud (5) 22.00 Nyhederne og Sporten 22.20 Regionale nyheder 22.30 Dags Dato: Hva’ er det med bryllupper? 23.20 ((S)) Take the Lead Amerikansk danse-drama fra 2006. 01.20 Criminal Intent (98) 02.10 ((S)) Dollhouse (10) 03.05 ((S)) Medium (102) 03.50-05.00 Dags Dato: Gåden om seriemorderne

DR2 18.45 Columbo: Arkitekttegnet mord. Amerikansk krimi fra 1972. 20.00 (TTV) Med politiets øjne: Fra Kongens tærskehold til folkets beskyttere (3:3). 20.40 Raseri i blodet (1). 22.30 Deadline. 23.00 En fremmed uden navn. Amerikansk western fra 1972. 00.40-01.30 Historien om bilbomben (2:2).

TV 2 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Vejret 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Så det synger 20.50 ((S)) Breaking and Entering Amerikansk-engelsk drama fra 2006. 22.50 ((S)) Dreamgirls Amerikansk musikalsk drama fra 2006. 01.00 ((S)) Æon Flux Amerikansk science fiction-thriller fra 2005. 02.40 Sig du elsker mig (3) 03.30 ((S)) Sig du elsker mig (4) 04.25-05.30 Bogen, der rystede verden TV 2 ZULU 18.00 Kongen af Queens (207) (G). 18.25 Kongen af Queens (1). 18.55 Venner (91) (G). 19.20 Venner (92). 19.50 ((S)) The Rainmaker. Amerikansk krimidrama fra 1997. 22.05 Ikke programsat. 00.10-05.10 Nat-tv.

LØRDAG DR1 14.10 (TTV) Unge på druk (G) 14.40 Merlin: Bag kameraet (5:13) 14.55 Grænsekontrollen (1:8) (G) 15.40 (TTV) Geniale dyr - Ayumu 16.05 Mord på hjernen (7:21) 17.40 (TTV) Før søndagen 17.50 (TTV) Hammerslag (2:5) (G) 18.20 Held og Lotto 18.30 TV Avisen med Vejret 18.55 Sporten 19.05 (TTV) Så stort - og så med modelbiler 20.00 Merlin (27) 20.45 ((S)) Befri Willy 2 Amerikansk familiefilm fra 1995. 22.20 Kriminalkommissær Barnaby (68) 23.55-01.35 Fort Humboldt Amerikansk western fra 1975.

TV 2 16.10 HåndboldMatchen, direkte 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 (TTV) Dagens mand (G) 18.50 Vejret 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 19.45 LørdagsSporten 20.00 (TTV) Toppen af poppen 21.25 Høj pistolføring Amerikansk komedie fra 1988. 22.50 ((S)) Høj pistolføring 33 1/3 Amerikansk farce fra 1994. 00.15 Anders Fjelsted - Barnligt Voksen (2:2) 01.15 ((S)) Boiler Room Amerikansk thriller fra 2000. 03.15-05.05 ((S)) Forbudte løgne Australsk dokumentardrama fra 2007. TV 2 ZULU 15.30 Tool Academy. 16.15 Fra dulle til dame. 17.10 True Hollywood Story - Kate Hudson. 17.55 Kongen af Queens (1) (G). 18.25 Kongen af Queens (2). 18.55 Venner (92) (G). 19.20 Venner (93). 19.50 Zulu Djævleræs 5: Beskidt som aldrig før! (G). 20.35 Kvægræs 2 (6) (G). 21.20 Anstalten (6) (G). 21.50 Brian Mørk Show 3 - finale (G). 22.20 Carsten Bang - Bang! jeg er død! (1:2). 23.10 Carsten Bang - Bang! jeg er død! (2:2). 00.00-05.00 Nat-tv.

SØNDAG DR1 14.00 Gudstjeneste i DR Kirken 15.05 Merlin (27) (G) 15.50 Fodbold: Randers-Esbjerg, direkte 18.30 TV Avisen med sport og vejret 19.00 (TTV) OBS 19.05 (TTV) Yellowstone Nationalpark (3:3) 20.00 Maria Wern: Stum sidder guden (2:2) 20.45 Det søde liv - Valnøddedrøm 21.00 21 Søndag 21.40 Fodboldmagasinet 22.05 Kammerater i krig (5:10) 22.55 Grænsekontrollen (4:8) 23.40 (TTV) Sømanden & Juristen - historier fra et hospice (3:5) (G) 00.10-00.40 TV!TV!TV! (G) DR2 14.00 DR Klassisk: Sonning-talenterne (2). 15.00 Naturtid (4:20). 16.00 ((S)) Uden hæmninger. Amerikansk thriller fra 1986. 17.45 Vores Christiania (G). 18.15 Jagten på internettet (G). 20.00 Camilla Plum (9:10). 20.30 Mens vi venter på at dø - Pelser vi haven (6:8). 20.50 Steno og Stilling.

21.00 Egyptens glemte rival. 21.50 (TTV) Der er noget galt i Danmark (4:6). 22.20 (TTV) Debat: Er der noget galt i Danmark?. 22.30 Deadline. 23.00 Deadline 2. sektion. 23.30 November-komplottet (3:3). Canadisk krimi-miniserie fra 2007. 00.55-01.35 (TTV) Smagsdommerne (G).

TV 2 14.20 Hva’ bruden ikke ved (G) 15.05 Høj pistolføring Amerikansk komedie fra 1988. 16.35 ((S)) Høj pistolføring 33 1/3 (G) Amerikansk farce fra 1994. 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.25 Alarm 112 (9:12) 18.50 Vejret 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 ((S)) Lie to Me (18) 20.50 ((S)) Legenden om Zorro Amerikansk eventyrfilm fra 2005. 23.00 ((S)) Scary Movie 4 Amerikansk gyserkomedie fra 2006. 00.30 Station 2 (G) 01.15 ((S)) The Leading Man Engelsk romantisk drama fra 1996. 03.00 60 Minutes 03.45-04.15 Livredderne på Bondi Beach (3) TV 2 ZULU 14.25 Bored to Death (6). 14.55 Bored to Death (7). 15.25 Bored to Death (8). 15.55 Bored to Death (9). 16.25 Bored to Death (10). 16.55 Bored to Death (11). 17.25 Bored to Death (12). 17.55 Bored to Death (13). 18.30 Bored to Death (14). 19.00 Bored to Death (15). 19.25 Bored to Death (16). 19.55 ((S)) Someone Like You. Amerikansk romantisk komedie fra 2001. 21.35 ((S)) Hal’s store kærlighed. Amerikansk romantisk komedie fra 2001. 23.30 Danish DeeJay Awards 2011 remixed by Zulu (G). 00.55-04.15 Nat-tv.

MANDAG DR1 18.00 Jamies mad på 30 minutter (3) 18.30 TV Avisen med Sporten 19.05 Aftenshowet 20.00 Jamie Oliver i Grækenland (6:6) 21.00 TV Avisen 21.25 Horisont 21.50 Sporten 22.00 Miss Marple: Mord er let Engelsk krimi fra 2008. 23.35 (TTV) OBS 23.40-00.35 Om natten DR2 18.45 Columbo: Mord i planteriget. Amerikansk krimi fra 1972. 20.00 ((S)) Spurven - La vie en rose. Fransk drama fra 2007. 22.30 Deadline. 23.00 De omvendte (4:9). 23.30 Uegnede som forældre. 00.20-01.00 Smagsdommerne (G).

TV 2 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Vejret 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Hvem vil være millionær? 20.50 Station 2 Special: Fest- og drukpatruljerne 21.40 Station 2 Patrulje - grænsestrømer 22.00 Nyhederne og Sporten 22.20 Regionale nyheder 22.30 Hutlihut 23.05 Afsporet - Amerikas værste mordere

23.55 Jail 00.25 Criminal Intent (99) 01.15 ((S)) Dollhouse (11) 02.10 Medium (103) 02.55 Afsporet - Amerikas værste mordere (G) 03.45-05.05 Dags Dato: Sandheden om seriemorderen (G) TV 2 ZULU 18.00 Kongen af Queens (2) (G). 18.25 Kongen af Queens (3). 18.55 Venner (93) (G). 19.20 Venner (94). 19.50 Balls of Steel. 20.35 Stand-up Live at The Apollo. 21.30 Zulu Love Champs. 21.55 DM i stand-up 2010 (1:2). 22.40 DM i stand-up 2010 (2:2). 23.25 Venner (1:236). 23.50 Venner (2:236). 00.15-04.10 Nat-tv.

TIRSDAG DR1 18.00 Hvad er det værd? (7:12) 18.30 TV Avisen med Sporten 19.05 Aftenshowet 20.00 Undercover chef - Lalandia 20.30 (TTV) Sømanden & Juristen - historier fra et hospice (5:5) 21.00 TV Avisen 21.25 Kontant 21.50 Sporten 22.00 Wallander: Brandvæg (1:2) Svensk krimi-miniserie fra 2007. 23.25 (TTV) OBS 23.30-00.25 Teatertrup på farten (1:4) (G) DR2 18.45 Columbo: I kampens hede. Amerikansk krimi fra 1972. 20.00 (TTV) Hjælp, min kone er skidesur (4:6). 20.25 Omid Djalili Show (10). 20.55 (TTV) Fra Haifa til Nørrebro. 21.50 (TTV) Min fætter er pirat. 22.30 Deadline. 23.00 Jeg vil have min penis tilbage. 00.00 (TTV) Camilla Plum - Krudt og Krydderier (9:10) (G). 00.30 (TTV) Der er noget galt i Danmark (4:6) (G). 01.00 (TTV) Debat: Er der noget galt i Danmark? (G).

TV 2 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Vejret 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Kasi-Jesper - gadedrengen fra Vestegnen 20.50 Ingen kære mor - alene i junglen (8) 21.25 Alarm 112 - Lægehelikopteren (4) 22.00 Nyhederne og Sporten 22.20 Regionale nyheder 22.30 Dags Dato: Vold, mobning og teenagepiger 23.15 Afsporet - Amerikas værste mordere 00.05 Jail 00.35 Criminal Intent (100) 01.25 ((S)) Dollhouse (12) 02.20 Medium (104) 03.05 Afsporet - Amerikas værste mordere (G) 03.55-05.05 Dags Dato: Berømt, beruset og berygtet (G) TV 2 ZULU 18.00 Kongen af Queens (3) (G). 18.25 Kongen af Queens (4). 18.55 Venner (94) (G). 19.20 Venner (95). 19.50 Balls of Steel. 20.30 Stand-up Live at The Apollo. 21.20 Zulu Love Champs (G). 21.50 ((S)) Det’ bare mænd. Britisk komediedrama fra 1997. 23.20 Venner (3:238). 23.45 Venner (4:236). 00.10-04.05 Nat-tv.

TV3 - TV3+ ONSDAG TV3 08.35 Ekstrem hjemmeservice 3. 09.25 Fra skrot til slot (G). 10.25 NCIS 4 (G). 11.25 Bones 4 (G). 12.25 Fra skrot til slot. 13.20 Til middag hos ... (G). 14.20 Top Model 6. 15.15 Project Catwalk 6. 16.15 Paradise Hotel 7 (G). 17.00 NCIS 4. 18.00 Bones 4. 19.00 Luksusfælden 1. 20.00 For lækker til love. 21.00 Ramsay’s Best Restaurant 1. 22.00 Paradise Hotel 7. 22.50 Paradise After Dark. 23.20 Sex & the City. 00.15 Two and a Half Men 4. 00.45-05.20 Nat-tv.

TV3+ 09.00 Alle elsker Raymond 5. 10.00 Scrubs 5 (G). 11.00 Psych 3. 11.55 Top Gear 6. 13.00 Supernatural 6 (G). 14.00 Supernatural 6. 15.00 Scrubs 5. 16.00 According to Jim 4. 17.00 Two and a Half Men 3 (G). 17.30 Two and a Half Men 3. 18.00 How I Met Your Mother 4 (G). 18.30 How I Met Your Mother 4. 19.00 Fodbold: OB-F.C. København, direkte. 22.00 Onside Special. 22.30 Two and a Half Men 8 (G). 23.00 Two and a Half Men 8 (G). 23.30 The Unit 3. 00.25 Golf: Højdepunkter fra European Tour. 01.30-05.35 Nat-tv.

TORSDAG TV3 08.35 Ekstrem hjemmeservice 3. 09.25 Fra skrot til slot (G). 10.25 NCIS 4 (G). 11.25 Bones 4 (G). 12.25 Fra skrot til slot. 13.20

Til middag hos ... (G). 14.20 Top Model 6. 15.15 Project Catwalk 6. 16.15 Paradise Hotel 7 (G). 17.00 NCIS 4. 18.00 Bones 4. 19.00 Luksusfælden 1. 20.00 Ekstrem Hjemmeservice 8. 21.00 Ånderne vender tilbage. 22.00 Paradise Hotel 7. 23.00 Paradise After Dark. 23.50 Sex & the City. 00.50-05.15 Nat-tv.

TV3+ 09.00 Alle elsker Raymond 5. 10.00 Formel 1: Monacos Grand Prix - træning. 11.30 Scrubs 5 (G). 11.55 Top Gear 6. 13.00 Supernatural 6 (G). 14.00 Formel 1: Monacos Grand Prix - træning 15.30 Scrubs 5. 16.00 According to Jim 4. 17.00 Two and a Half Men 3 (G). 17.30 Two and a Half Men 3. 18.00 How I Met Your Mother 4 (G). 18.30 How I Met Your Mother 4. 19.00 Simpsons 12. 19.55 Det bedste fra Top Gear 2010. 21.00 Politistationen 4 - Grønland. 22.00 Bad Boys 2. Amr. actionkomedie fra 2003. 01.05-05.10 Nat-tv.

FREDAG TV3 08.35 Ekstrem hjemmeservice 4. 09.25 Fra skrot til slot (G). 10.25 NCIS 4. 11.25 Bones 4. 12.25 Fra skrot til slot. 13.20 Til middag hos ... (G). 14.20 Top Model 6. 15.10 Far, mor og berømt. 16.05 Paradise Hotel 7 (G). 17.00 NCIS 4. 18.00 Bones 4. 19.00 Ramsay’s Kitchen Nightmares US 2. 20.00 Harry Potter og de vises sten. Amerikansk eventyrfilm fra 2001. 23.00 Man About

Town. Amerikansk komediedrama fra 2006. 01.00-05.20 Nat-tv.

TV3+ 09.00 Alle elsker Raymond 5. 09.30 Alle elsker Raymond 5. 10.00 Scrubs 5 (G). 11.00 Psych 3. 11.55 Top Gear 1. 13.00 Supernatural 6. 15.00 Scrubs 5. 16.00 According to Jim 4. 17.00 Two and a Half Men 3 (G). 18.00 How I Met Your Mother 4 (G). 18.30 How I Met Your Mother 4. 19.00 Simpsons 12. 19.30 Simpsons 12. 20.00 Community 2. 20.30 Community 2. 21.00 Mr. Sunshine 1. 21.30 Bleep My Dad Says 1. 22.00 Loser. Amerikansk komedie fra 2000. 23.55 Tast mig, jeg er din. Amerikansk komedie 1985. 01.50-05.20 Nat-tv.

LØRDAG TV3 08.55 The Middle 1. 09.20 Aliens in America 1. 09.50 Med på moden 6. 10.15 Kath and Kim. 10.45 Scrubs 9. 11.10 According to Jim 4. 11.35 According to Jim 4. 12.05 Britney: Speared by the Paps. 13.05 Dad Camp. 14.00 Unnatural History 1. 14.55 Harry Potter og de vises sten (G). Amerikansk eventyrfilm fra 2001. 18.00 Ekstrem Hjemmeservice 8 (G). 19.00 Med kniven for struben 3 (G). 20.00 Fangerne på Fortet. 21.00 Notting Hill. Amerikansk-engelsk romantisk komedie fra 1999. 23.25 Must Love Dogs. Amerikansk romantisk komedie fra 2005. 01.40-05.00 Nat-tv.

TV3+

TV3+

08.30 The Streets of San Francisco 3. 09.35 Criss Angel Mindfreak 4. 10.05 Politiets elitestyrke US 1. 10.30 Reality Bites Back. 11.00 Formel 1: Monacos Grand Prix - træning, direkte. 12.10 Miami Vice 4. 13.05 Community 2 (G). 13.30 Community 2 (G). 14.00 Formel 1: Monacos Grand Prix - kvalifikation. 15.15 Kortspil: Poker Stars. 16.15 Mr. Sunshine 1 (G). 16.45 Bleep My Dad Says 1 (G). 17.15 Politistationen 4 - Grønland (G). 18.15 Fodbold: BarcelonaMancester United, direkte. 00.00 Speedway: Tjekkiets Grand Prix. 01.00-05.15 Nat-tv.

08.40 Simpsons 9. 09.10 Simpsons 9. 09.40 Simpsons 9. 10.05 Top Gear 6 (G). 11.15 Formel 1: Monacos Grand Prix - kvalifikation (G). 12.30 Formel 1: Monacos Grand Prix, direkte. 16.00 Fodbold: F.C. København-AaB, direkte. 18.30 Fodbold: Onside. 20.30 Fodbold uden filter. 21.30 Fodbold: F.C. Københavns Guldfest. 22.30 StjernePoker: Bet24 Poker Open 2010. 23.00 Danmark om natten 2 (G). 00.00 Kortspil: PartyPoker.com. 01.05-05.00 Nat-tv.

SØNDAG

08.40 Ekstrem hjemmeservice 4. 09.25 Fra skrot til slot (G). 10.20 NCIS 4 (G). 11.20 Bones 4 (G). 12.25 Fra skrot til slot. 13.15 Harry Potter og Fønixordenen (G). Engelsk-amerikansk eventyrfilm fra 2007. 16.05 The 200 Kilo Kid. 17.00 NCIS 4. 18.00 Bones 4. 19.00 Luksusfælden 1. 20.00 Med kniven for struben 3. 21.00 Hawaii Five-0 1. 22.00 Paradise Hotel 7. 23.00 Sex & the City. 23.30 Sex & the City. 00.00 Miami Social. 01.00-05.20 Nat-tv.

MANDAG TV3

TV3 08.40 Notting Hill (G). Engelsk-amerikansk romantisk komedie fra 1999. 11.00 According to Jim 4. 11.30 According to Jim 4. 11.55 How I Met Your Mother 2. 12.20 How I Met Your Mother 2. 12.50 One Tree Hill 8. 13.50 Millionaire matchmaker. 14.50 Paradise Hotel 7 (G). 15.35 Paradise Hotel 7 (G). 16.20 Paradise Hotel 7 (G). 17.05 Paradise Hotel 7 (G). 18.00 Ramsay’s Kitchen Nightmares US 2 (G). 19.00 Ramsay’s Best Restaurant 1 (G). 20.00 Harry Potter og Fønixordenen. Engelsk-amerikansk eventyrfilm fra 2007. 22.45 Mr. Beans ferie. Engelsk komedie fra 2007. 00.25 Austin Powers In Goldmember. Amerikansk komedie fra 2002. 02.10-05.05 Nat-tv.

TV3+ 09.00 Alle elsker Raymond 5. 09.30 Alle elsker Raymond 5. 10.00 Scrubs 5 (G). 11.00 Psych 3. 11.55 Top Gear 1. 13.00 Supernatural 6 (G). 15.00 Scrubs 5. 15.30 Scrubs 5. 16.00 According to Jim 4. 17.00 Two and a Half Men 3 (G). 17.30 Two and a Half Men 3. 18.00 How I Met Your Mo-

ther 4 (G). 18.30 How I Met Your Mother 4. 19.00 Simpsons 12. 20.00 Politistationen 4 - Grønland (G). 21.00 Danmark om natten 2. 22.00 Flygtningen. Amerikansk thriller fra 1993. 00.35-05.05 Nat-tv.

TIRSDAG TV3 08.40 Ekstrem hjemmeservice 4. 09.25 Fra skrot til slot (G). 10.20 NCIS 4 (G). 11.20 Bones 4 (G). 12.20 Fra skrot til slot. 13.15 Til middag hos ... Anders Bircow. 14.15 Top Model 6. 15.10 Far, mor og berømt. 16.05 Bones 4. 17.00 NCIS 5. 18.00 Bones 4 (G). 19.00 Luksusfælden 1. 20.00 NCIS 8. 21.00 Bones 6. 22.00 Chase 1. 23.00 The Mentalist 3. 00.00 Sex & the City. 00.3005.10 Nat-tv.

TV3+ 09.00 Alle elsker Raymond 5. 09.30 Alle elsker Raymond 5. 10.00 Scrubs 5 (G). 10.30 Scrubs 5 (G). 11.00 Psych 3. 11.55 Top Gear 1. 13.00 Supernatural 6 (G). 14.00 Supernatural 6. 15.00 Scrubs 5. 15.30 Scrubs 5. 16.00 According to Jim 4. 16.30 According to Jim 4. 17.00 Two and a Half Men 3 (G). 17.30 Two and a Half Men 3. 18.00 How I Met Your Mother 4 (G). 18.30 How I Met Your Mother 4. 19.00 Simpsons 12. 19.30 Simpsons 12. 20.00 Det bedste fra Top Gear 2010. 21.00 Two and a Half Men 8. 21.30 Two and a Half Men 8. 22.00 U.S. Marshalls. Amerikansk actionfilm fra 1998. 00.40-05.25 Nat-tv.


28

www.dinlokalavis.dk

UGE 21- 2011

Valby_25052011  

KUN KORT TID Holdet var lille, men oplevelsen og den højtidelige anledning stor, da sognepræste Ole Petersen den 22. maj konfirmere Amalie F...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you