Page 1

VANLØSE POSTEN POSTEN 2500 VALBY 2450 GRØNDALS SYDHAVNEN

• Sporten se side 8-9 • Kirkesiden se side 19

• Det sker lokalt se side 21 • TV-Oversigten se side 23

NR. 24 • Onsdag 15. juni 2011 • 3. årgang • www.dinlokalavis.dk • valby@visen.dk • Telefon 38 79 34 00 • Fax 38 79 34 10

Byfest

Karens Minde

- fik ny storsejr

- i Sydhavnen

- 4 siders tillæg

Læs side 9

Læs side 10

Læs side 11-14

På Karens Minde

:-)

Frem

Lokal støtte på 124.000 kr. Lokaludvalg. En stort projekt om politiske fanger og andre kulturelle arrangementer indstillet til at få penge fra Lokaludvalget i Valby.Men der var også afslag. Ideen bag scenariet er at skabe indsigt i de problemstillinger der opstår, når lovgivningen er baseret på frygt. Desuden vil aktørerne i R.-boot vække debat med et provokerende fremtidsbillede af Danmark. Publikum indgår i dette totalteater og medvirker altså i handlingen i fangelejren. På projektets hjemmeside kan internet-brugere også påvirke handlingen, f.eks. gennem afstemninger om straffe for de indsatte. I resten af juni og august forbereder de 260 medvirkende deres roller i to week end-workshopper i Kraftwerket og Valby Kulturhus.

Af Steen Ankerdal Lokaludvalget i Valby behandlede på sit møde tirsdag aften ansøgninger om støtte til lokale og kulturelle aktiviteter på næsten 124.000 kroner. Det største enkelt-tilskud på 51.000 kr. fik foreningen R-Boot til en spændende, eksperimenterede performance-installation, hvor de medvirkende skal leve og illustrere et liv som politiske fanger. Scenariet sættes i en fremtids-surrealistisk fangelejr. Der medvirker 260 skuespillere i to døgn, og hele forestillingen foregår fra 30. september til 2. oktober 2011 i Ny Tap.

Fortsættes på side 4

Flot finale i gadefodbold Borgmester bød velkommen i Akacieparken, hvor forårets Futbol de Calle sluttede med godt finalestævne i boldburet. Læs side 16

Hos os kommer chefen på arbejde – i alle faser af din bolighandel, fra vurdering til fremvisning og salg!

ve! Sæt os på pderø vurdering eller

orpligten Start med en uf snak. en grundig bolig

Estate Valby & SV Tlf. 36 46 90 22 Glerup & Brødsgaard

www.estate-maeglerne.dk

RESTAURANT MEI HUA Kinesisk luksus buffet Hver dag kl. 17-21 - Spis så meget du kan man-tors

99,-

fre-søn + helligdage

Take away Vælg fra a la carte kortet

Amager

pr. kuvert kun min. 10 kuverter - afhentning

Englandsvej 395 · tlf. 32 46 80 00

Glostrup/Brøndby Vibeholmsvej 26-28 · tlf. 43 20 90 00

Valby Gl. Køge Landevej 127 · tlf. 36 19 70 00

118,-

69,-

Selskabslokale til 40 personer - seperat rygelokale

Åben alle dage fra kl. 12.00 - 23.00

Sallingvej 29 - Vanløse - tlf. 38 10 34 75

SANKT HANS AFTEN

I JESUSKIRKENS HAVE FOR HELE FAMILIEN TORSDAG DEN 23. JUNI KLOKKEN 18.00 i Jesuskirkens sognehave, Skovbogårds Allé 11, 2500 Valby Båltaler er politiker

Britta Schall Holberg Medbring selv mad. Der er mulighed for at grille, og drikkevarer kan købes. Musikalske indslag ved organist Jørgen Haldor Hansen og korsangere.

Nordens største butikskæde med alt til bilen! Thule tagboks Pacific 700

TM

460 ltr. - last 50 kg. Fås også i sort. Normalpris 3.269,-

Tilbuddet gælder i perioden 16/6 - 26/6 2011 mod forevisning af denne annonce.

2.499,-

Man-fredag kl. 08.00-19.00 Lørdag kl. 09.00-16.00 Søndag kl. 09.00-16.00* *Første og sidste søndag i måneden

Gl. Køge Landevej 105 2500 Valby Tlf. 36 13 04 40


www.dinlokalavis.dk

2

UGE 24 - 2011

KL og regeringen i frontalangreb på retssikkerheden?

Tænkt og skrevet Af børne- og ungdomsborgmester Anne Vang (S)

Uddannelse og et godt ungdomsliv – til alle unge Hvordan får vi flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse? Hvad er det gode ungdomsliv, når man bor i København? Det er de emner, børne- og ungdomspolitikerne i København kaster sig over efter sommerferien. Der er uden tvivl mange eksperter, fagfolk og ikke mindst unge, der har gode bud på, hvad vi kan gøre bedre. Målet er, at gøre København til en bedre by at leve i, når man er ung. Derfor samler jeg på den anden side af sommerferien en ungdomskommission, som skal se på både folkeskolen, ungdomsuddannelserne og fritidstilbuddene i byen. Og det er det brede perspektiv, der skal tages. Vi skal sætte fokus på hele det unge liv – på det, der sker på skolerne, og det der sker, når de unge har fri. For de to ting hænger sammen, og det skal en ny ungdomspolitik afspejle. Det giver rigtig god mening, at vi nu sætter fokus på byens unge, for der bliver mange flere af dem. København bliver simpelthen en yngre og yngre by. Ifølge de seneste befolkningsfremskrivninger vil der frem mod 2020 være 8.000 flere unge i alderen 23-24 år. Ungdomskommissionen kommer til at bestå af en række eksperter, fagfolk og repræsentanter for forskellige organisationer, som har med unge eller ungdomslivet at gøre. Og så skal vi selvfølgelig have de unge københavnere i tale og inddraget i arbejdet med at skabe en ny ungdomspolitik gennem en række events og arrangementer i løbet af efteråret – de er i virkeligheden de sande eksperter i det københavnske ungdomsliv.

Den netop indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen vil stække ankesystemet og risikerer at føre til, at Serviceloven bliver sat ud af kraft. Konsekvensen kan blive, at borgere med funktionsnedsættelser vil søge mod de kommuner, som har den bedste økonomi og dermed et højere hjælpeniveau. Som led i økonomiaftalen mellem KL og regeringen skal regeringen søge tilslutning til ny lovgivning, som sikrer kommunerne bedre mulighed for at styre økonomien på handicapområdet. Ifølge kommunerne er ankesystemet en stærkt medvirkende årsag til, at udgifterne skrider på handicapområdet - derfor indebærer økonomiaftalen bl.a. at lokale økonomiske hensyn kan spille en langt større rolle, når ankesystemet fremover skal tage stilling til klager over udmålingen af hjælp efter Serviceloven. I aftaleteksten står der: ”Regeringen fremsætter lovforslag, der tydeliggør, at såvel faglige som økonomiske hensyn skal indgå i konkrete afgørelser efter Serviceloven”.

Videre hedder det, at ”regeringen tydeliggør i lovgivningen, at lovligt fastsatte serviceniveauer skal indgå i afgørelsesgrundlaget for ankeafgørelser efter Serviceloven” Skal en sådan præcisering have nogen effekt på den kommunale økonomi – ud over hvad der allerede er gældende i dag – så kan det kun betyde, at regeringen og KL forestiller sig, at ankesystemet skal tillægge den enkelte kommunes aktuelle økonomiske situation afgørende betydning, når der træffes afgørelser efter Serviceloven. En sådan hensyntagen vil i dag blive betragtet som usaglig og dermed ulovlig. ”Det her betyder jo i praksis, at KL og regeringen forestiller sig en ny lovgivning, som reelt kortslutter den ret til støtte, som ligger i Serviceloven. Hvis det her skal give mening, så er konsekvensen, at kommunerne og Ankestyrelsen kan sige: ”Ja, det kan godt være, at du ifølge Serviceloven har ret til så og så meget hjælp, men det ligger ud over vores lokale serviceniveau, så det

Et andet blad har de seneste uger haft travlt med at ødelægge en virksomhed her i Vanløse. Det drejer sig om ondsindede rygter baseret på næsten afskrevne artikler fra en fagforening der hedder 3F. Lokalavisen Vanløse Posten har ikke ønsket at deltage i denne polemik, som alene er bragt til torvs af vor konkurrerende avis. Men vi har det svært med at en god virksomhed i Vanløse skal ødelægges udfra endog meget dårelig research fra Vanløse Bladet. Dette blad skriver den ene usandhed efter den anden, Lokalavisen har set dokumenter der klart modbeviser de af bladet anførte usandheder. Lokalavisen har også set dokumenter der klart beviser

Vi skal bredt rundt. En del af arbejdet kommer derfor også til at handle om at gøre byen bedre for dem, der trives og har det godt. Det er ofte de velstillede eller de problematiske, der bliver fokuseret på. Vi skal ikke glemme at gøre byen bedre – også for midtergruppen. Slutproduktet bliver forhåbentlig en bred og visionær ungdomspolitik, der tager udgangspunkt i de anbefalinger, byens unge og ungdomskommissionen fremlægger i starten af 2012. Jeg glæder mig til arbejdet.

Annoncer 3879 3400

Lokalavisen Brønshøj

ADMINISTRATION

ANNONCE SALG

Jyllingevej 55-57, 2720 Vanløse Tlf. 38 79 34 00 - Fax 38 79 34 10 e-mail: lokal@viserne.dk Kontortid: kl.10-16 hver dag. VALBY

www.dinlokalavis.dk RING: Post Danmark 8020 7030 MAIL: skrivpost@post.dk Distribution - Post Danmark

Solveig Rasmussen

Susan Bergmann

Kontor & redaktion

Redaktion

Preben Thaarup Salgsdir. Vanløse/Brønshøj

38 79 34 00

38 79 34 00

38 79 34 00 70 25 34 10

adm.lokal@viserne.dk

sb.lokal@viserne.dk

p pt.lokal@viserne.dk

HVIDOVRE

SPORT

Preben Knak Salgsdir. Valby

70 27 34 20 p pk.lokal@visen.dk

Får du ikke Avisen i Valby? RING: FK 88 13 02 99 MAIL: kvalitetsjaelland@fk.dk Distribution - FK Distribution

DTP / GRAFISK

Oplag:

Ib Helge

Jan Diament

Ansv. redaktør - Dir.

Journalist

38 79 34 00 70 25 34 00

38 79 34 00 70 27 34 10

lokal@viserne.dk

j jan.lokal@viserne.dk

Steen Ankerdal

Lars Hansen

Finn Edvard

Henrik Ankerdal

Redaktion

Journalist

Journalist

Sportsred.

DTP / Grafisk

70 22 13 03

70 25 34 03

70 25 34 02

70 27 34 21

Kaare Vissing kv.lokal@viserne.dk

sa.lokal@visen.dk

hvorfor en tidligere køkkenchef er bortvist, med hans egen underskrift accepteret denne bortvisning, alene grundet en del forkerte dispositioner, og dermed afstået fra en politianmeldelse. Denne sag hvor der godt nok er en udeblivelsesdom, men fordi der jo ingen sag er/var, er nu genoptaget. Baseret på netop den skriftlige underskrevne erklæring fra denne køkkenchef, hvor han skriver under på, at der ikke er noget tilgodehavende, en erklæring som køkkenchefen og 3F "glemte" at fortælle ved udeblivelsesdommen. Genoptagelsen af denne sag er skriftligt meddelt den 1/6 fra retten i Lyngby, men det har omtalte Frederikbergblad ikke værdiget een linie i deres blad. Endelig er den udeblivelsesdom der blev afsagt i sag mod tidligere medejer af Basement frafaldet og forligt, al dette glemmer omtale blad at meddele den undrende offentlighed. Red.

Får du ikke Avisen i Vanløse?

VANLØSE - BRØNSHØJ - VALBY - SYDHAVNEN - HVIDOVRE

BRØNSHØJ

Det her vil betyde, at det i sin yderste konsekvens kan blive helt tilfældigt og vilkårligt, hvad man vil kunne få af hjælp alt afhængig af, hvordan økonomien tilfældigvis er i den kommune, man opholder sig i. Og netop beskyttelse mod tilfældige og vilkårlige afgørelser er hovedhjørnestenen i al retssikkerhed. ”Den første og sikreste konsekvens, vi vil se af dette, er, at borgere med funktionsnedsættelser vil søge mod de kommuner, som har den bedste økonomi og dermed et højere hjælpeniveau. Enhver kan sige sig selv, at det ikke er holdbart. Det, KL og regeringen har gang i her, er ren sognepolitik, hvor handicappede bliver servicenomader i et kommunalt fedtspil, hvor det gælder om at sende sorteper videre til naboen”, forudser Mogens Wiederholt.

”Vi har brug for alt andet en snæversynet sognepolitik. Det reelle problem er, at den nuværende finansieringsmodel på handicapområdet er usolidarisk. Det er helt reelt, at nogle kommuner har svært ved at få pengene til at slå til i forhold til de meget omfattende og dyre hjælpeforanstaltninger. Men det problem skal jo ikke løses ved, at den enkelte kommune formulerer et lavt serviceniveau og dermed reelt blot sender aben videre til en lidt rigere nabokommune. Der er behov for en grundlæggende finansieringsreform, som fordeler udgifterne til handicapområdet langt mere retfærdigt og solidarisk mellem kommunerne. Det er helt urimeligt, at vi af økonomiske grunde skal se kommunerne slås om at blive fri for handicappede. Derfor skal vi have reformeret finansieringssystemet, så alle kommuner bidrager ligeligt og solidarisk til finansieringen af handicapområdet – uanset, hvor det enkelte menneske med et handicap, måtte vælge at slå sig ned, slutter Mogens Wiederholt.

Ved at slagte Basement!

Den væsentligste del af det gode ungdomsliv er uddannelse. Derfor skal ungdomskommissionen sætte ungdomsuddannelsen under lup. Københavns Kommune har en målsætning om, at 95 procent skal have en ungdomsuddannelse. I dag ligger tallet på 85 procent. Derfor skal vi for eksempel ind og se på, om eleverne får den vejledning, de skal have i overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelsen, og vi skal stille skarpt på, at folkeskolen ikke kun skal være tilpasset pigerne. Der skal også være plads til de vilde drenge.

REDAKTION VANLØSE

har vi ikke råd til”. Dermed er Serviceloven reelt sat ud af kraft, og princippet om, at man får hjælp efter behov, skudt i sænk,” siger Spastikerforeningens direktør Mogens Wiederholt om økonomiaftalen.

lars.lokal@viserne.dk sport.lokal@viserne.dk p

Aske Carstensen DTP / Grafisk

38 79 01 28

38 79 01 28

ha.lokal@visen.dk

aske.lokal@visen.dk

52.500

Tryk: Rotationen A/S

Bemærk! Lokalaviserne påtager sig intet ansvar for uopfordret tilsendt redaktionel tekst, og forbeholder sig, frit at anvende sådant, med mindre det modsatte er klart meddelt. Udgiver påtager sig intet ansvar for fejl i annoncer og tekst. Eftertryktilladt i uddrag, med kildeangivelse. Erhvervsmæssig affotografering af avisernes annoncer, artikler og fotos, er ikke tilladt. ISSN 602-1924


www.dinlokalavis.dk

UGE 24 - 2011

3

KØBER

Undgå at betale for meget for din nye andel! Der kan godt være forskel på behovet for rådgivning for den enkelte andelsboligkøber. Det har vi indrettet vores køberrådgivning efter!

PAKKE 1 Til dig der får rådgivning i banken:

PAKKE 2 Til dig der ikke får rådgivning i banken:

Mange pengeinstitutter gennemgår og analyserer foreningens øko-

1.

nomi, når de skal låne penge ud til køb af en andelsbolig. Men det giver i sagens natur ikke sikkerhed for prisen på den enkelte andels-

Vi besigtiger andelsboligen og udarbejder en rapport, som beskriver, hvad der er en fair pris.

2.

Vi analyserer foreningens økonomi og giver dig dermed størst mulig sikkerhed for, at alt er, som det skal være.

3.

Vi forhandler med sælger eller sælgers ejendomsmægler om prisen på andelsboligen.

bolig, hvor der også skal tages højde for forbedringer og evt. mangler ved lejligheden. Derfor tilbyder vi nu en pristjek-pakke, hvor vi besigtiger lejligheden og sikrer dig, at du ikke betaler for meget. 1.

Vi besigtiger andelsboligen og udarbejder en rapport, som beskriver, hvad der er en fair pris.

4.

Hvis du ønsker det, kan vi sørge for et alternativt tilbud på finansiering.

2.

Hvis du ønsker det, kan vi sørge for et alternativt tilbud på finansiering.

5.

For denne pakke gælder: Ingen handel - Ingen regning

Pris inkl. moms kr. 2.900,00

Pris inkl. moms kr. 5.900,00

Kontakt vores køberrådgiver, statsaut. ejendomsmægler Henrik Fardrup på mobil 27 78 38 74 eller send en mail til hfa@andelsboligmaeglerne.dk

www.andelsboligmaeglerne.dk


www.dinlokalavis.dk

4

r

se j e r

UGE 24 - 2011

øj sh Brøn

er e med s æ ejd

L amarb is

m e d d a n s kr re js e le d e

SUPERPRIS

16.690,pr. person

Paradis og Palmestrande RUNDREJSE TIL BALI OG TROPEØEN GILI TRAWANGAN 13 DAGE Afrejse: 8. september 2011 Tag med Team Benns på en drømmerejse til Gudernes ø – Bali og tropeøen Gili Trawangan. Rejsen dag for dag: Dag 1: Dag 2: Dag 3: Dag 4: Dag 5:

Afrejse fra Danmark Bali Seminyak - Pemuteran Pemuteran - Lovina Lovina - Ubud

Dag 6-7: Ubud Dag 8: Ubud - Candidasa Dag 9: Candidasa - Gili Trawangan Dag 10-11: Gili Trawangan Dag 12: Gili Trawangan - Singapore Dag 13: Singapore - Danmark

Prisen inkluderer: - Fly København-Denpasar og MataramKøbenhavn med Cimber/Singapore Airlines/ Silk Air via København og Singapore inkl. forplejning under flyturen - Alle kendte lufthavns- og flyafgifter

-

Udflugter, transport og entréer jf. program Indkvartering i dobbeltværelse (v. 2 personer) 10 nætter på 3 og 4 stjernede hoteller Morgenmad, 5x frokost og 7x aftensmad Engelsktalende lokalguider, dansk rejseleder

Tillæg for enkeltværelse: Kr. 2.190,Team Benns leverer fantastiske rejseoplevelser og hele verden er vores legeplads, bl.a. ∙ ∙ ∙ ∙

Krydstogter Safari Rundrejser Skræddersyede rejser

og meget mere...

m e d d a n s kr re js e le d e

SUPERPRIS

9.590,pr. person

Indiens Gyldne Trekant DET NORDLIGE INDIENS HØJDEPUNKTER 9 DAGE Tag med Team Benns på rundrejse til et fascinerende og farverigt land med mange kontraster og enestående kulturelle seværdigheder. Afrejse: 16. november 2011 (også mulighed for afrejse 3. november) Rejsen dag for dag: Dag 1: Dag 2: Dag 3: Dag 4: Dag 5:

Afrejse fra København Delhi, byrundtur, velkomstmiddag Delhi – Agra, Taj Mahal, Det Røde Fort Agra - Ranthambore N.P. Ranthambore N.P., tigersafari

Prisen inkluderer: - Fly Billund/København – Delhi t/r med KLM via Amsterdam - Alle kendte lufthavns- og flyafgifter - Transport, udflugter og entréer jf. program - 7 nætter i delt dobbeltværelse på 3- og 4-stjernede hoteller - Morgenmad dagligt - 7x frokost og 7x aftensmad - Engelsktalende lokalguider - Dansk rejseleder

Kontakt Torben på tlf: 65 65 65 60 asien@team-benns.com

Dag 6: Dag 7: Dag 8: Dag 9:

Ranthambore N.P. – Jaipur Jaipur, byrundtur, marked Jaipur – Delhi, afskedsmiddag Ankomst til København

Tillæg for enkeltværelse: Kr. 1.990,-

REJSEKODE: LO

Din personlige rejse begynder på Team-benns.com

Lokal støtte på 124.000 kr. ...fortsat fra forsiden I september bygges fangelejren op på Carlsberg. Budgetter er på 385.000 kr. Forskellige fonde støtter med 121.000 kroner, mens lokaludvalget på sit møde i aftes tog stilling til bevillingen på 51.000 kroner, som var indstillet til godkendelse.. Teaterforeningen Teatret på hjul søgte 20.000 kr. og var indstillet til det halve til fire forestillinger for de 2-5 årige over HC Andersens eventyr ”Den standhaftige Tinsoldat”. Der planlægges at spille i oktober og november. Det samlede budget er på 21.000 kroner, og de 10.000 kr i støtte vurderes at være et passende niveau for medfinansiering. Copenhagen Cruise søgte om 20.000 kroner til otte sworkshopper for 12 folkeskole-klasser på en streetkultur-festival for kunst musik og idræt i starten af november i Øksnehallen. Lokaludvalget indstillede en støtte på 10.000 kroner. Formålet er at præsentere klasserne for street-kulturens aktiviteter, organisationer og foreningsliv i København. Fra Valby vil arrangørerne invitere elever i 8. klasse fra Lykkebo skole og Vigerslev skole. I 2010 havde festivalen cirka 2000 deltagere.

Kunstfestival På vegne af Kraftwerket søgte Peter Andersen om 50.000 kroner til en kunstfestival på Toftegårds Plads og i Kulturhuset fra 17. til 21. august. Støtten skal gå til materialer, værktøj og andre ting, som kunstnerne skal bruge. Formålet er at præsentere og samle kommende kunstnere og undergrundskunsten, dels give kunstnerne rådgivning, ide-udvikling og sparring op til udstillingen. Man regner med, at 100 kunstnere, i alderen 15-35 år, udstiller og medvirker. Som noget nyt inviteres 25 internationale kunstnere USA, Spanien, Grækenland, Holland, England og Italien.

Peter Andersen forventer omkring 3500 besøgende til festivalen, der budgetterer med udgifter på 232.500. Lokaludvalget indstillede en støtte på 25.000 kroner. Missionen blandt hjemløse søgte om 23.000 kr til etablering af en mad- og fodboldklub og kvalificering af frivillige. Formålet er at forbedre sundhedstilstanden hos de 18 midlertidig hjemløse på Kollegiet på Gl. Køgevej i anden halvdel af 2011. Lokaludvalget var indstillet på en støtte p 14.950 kroiner til indkøb, idet projektet til dels falder ind under temaet ”Sundhed”. Fightworld søgte om et uspecificeret tilskud til at undervise 25 unge udsatte i boksning og anden kampsport. Budgettet er på 227.730 kroner, hvor 156.000 kroner skal bruges til udstyr. Lokaludvalget behandlede et tilskud på 10.000 kr til ”Boksning for Rødderne”, som projektet hedder. Æblefolket i haveforeningen Brohaven fik 3000 kroner til fejring af æblet ved en fest, der løber fra 10.-24. september. Festivalen skal vise, hvordan æblet kan indgå i vores mad.

Afslag Folehavens ungdomshus fik afslag på en ansøgning på 20.000 kr til et udviklingsprojekt for 30 unge i Folehavens Ungdomsklub. Efter lokaludvalgets opfattelse er der tale om driftstilskud og desuden støtter man ikke studieture. Momentum søgte 30.000 kr til etablering af en strand på Carlsberg-grunden, der skulle skabe ramme om forskellige kulturarrangementer, men fik afslag.. Stranden er åbnet og skal være i brug til 30. september, men Lokaludvalgets indstilling var, at projektet ikke styrker udviklingen af en Valbyidentitet. Desuden prioriterer man aktiviteter frem for anlæg. Oscar Rishede fik afslag på en ansøgning på 45.000 kr til måling af luft og støjforure-

ningen ved Valby station. Udvalget ønsker at reservere sine midler til ansøgninger, der i højere grad fremmer miljøet.

Hurtigpulje Fra den såkaldte hurtigpulje, der primært er tiltænkt akviteter, som Valby Moves står bag på Toftegårds Plads har følgende fået støtte af lokaludvalget: Freestyle Phanatix har fået 17.750 kr til en forestilling og en workshop den 2. september. Den halvdel del kommer fra Statens Kunstråd, idet budgettet er 35.500 kroner. Forestillingen tager udgangspunkt i tallet 8, som går igen i rytmerne i hiphop og rap. Syv dansere og artister er med i arrangementet, hvor man i workshoppen lærer de grundlæggende elementer i breakdance. De tre helhedsplaner på Sjælør Boulevard, Lukretiavej og i Akacieparken har fået afslag på en ansøgning om 9.925 kr. til udstyr til en 3-dages fodbold-skole. Fodboldskolenfor 75 udsatte børn og unge skal foregå på Toftegårds Plads, Sjælørgård eller Akacieparken – og hos Fremad Valby fra 28 til 30. juni. Fodboldskolen har fået 8000 kr. i støtte fra kultur og fritids i Københavns Kommune. Afslaget begrundes i, at det kun i mindre omfang handler om Toftegårds Plads, som hurtigpuljen er beregnet på. Lokaludvalget har stillet krav til David de Sousa om en nærmere beskrivelse af det sammenskudsgilde, han vil holde på Toftegårds Plads for at skabe kendskab og større tryghed og social aktivitet i Valby. Ansøgningen er på 10.000 kr, og hensigten er, at deltagerne selv medbringer mad, der afspejler deres kulturelle baggrunde og traditionerne – og spiser sammen. Fokus er på beboere fra Sjælør, Akacieparken og Folehaven. Lokaludvalget vil vide mere om annoncering og praktisk afvikling af sammenskudsgildet.


UGE 24 - 2011

www.dinlokalavis.dk

50%

5


www.dinlokalavis.dk

6

Breve fra læserne Skriv til: Debatredaktionen Lokal@viserne, Postbox 1670 2720 Vanløse • Mail: lokal@viserne.dk Læserbreve skal være korte, max 500 anslag. Vi forbeholder os ret til at redigere og forkorte. Vi påtager os intet ansvar for uopfordret indsendt materiale. Læserbreve med grove injurietekster optages ikke. Navnet på læserbrevets forfatter skal være redaktionen bekendt. Anonyme læserbreve optages ikke. Billede må gerne følge indlæg.

Debat

København - verdens bedste by! Teknikog Miljøborgmester Ayfer Baykal vil gerne have input fra os borgere til, hvordan København bliver verdens bedste by. Det er jo et stort mål - så i første omgang vil jeg se på lidt af Vanløse Grøndalsparken. En dejlig grøn oase, med god legeplads, grillpladser m.m. Efter min

Debat

oplevelse mangler der toiletter, man kunne opstille et par stykker f.eks. ved legepladsen. Som borgmester for miljø må det være et ønske, for at undgå, at parkens buske m.m. anvendes som toilet. Både børn og voksne kunne tænkes at have et behov, efter et par timer på lege-/grillpladsen. Hvis man derudover

opsatte flere affaldskurve strategiske steder kunne vi jo så håbe på, at parkens brugere ville benytte (det kræver selvsagt, at de tømmes jævnligt). Ayfer Baykal's borgmesterkollega Nina Thomsen vil jo gerne have flere aktive ældre - et godt initiativ som velnok kræver nogle tilbud. I lighed med, hvad man har gjort for børnefamilierne (legepladsen) kunne man vel etablere et par Petanquebaner måske i hver ende af Grøndalsparken. Lad os gøre København til verdens bedste by - men lad os starte i det små - gør Vanløse til Københavns bedste bydel. Finn Andersen 2720 Vanløse

Læserbrev fra Frank Jensen Med reglerne om sociale klausuler i alle større udbud sikrer Københavns Kommune fremadrettet, at der kommer flere praktikpladser. Overborgmester Frank Jensen (S) opfordrer Staten og Metroselskabet til en offensiv indsats på området. Københavns overborgmester Frank Jensen vil sikre, at byggeriet af Metro Cityringen betyder flere praktikpladser til unge, der mangler en mulighed for at færdiggøre deres uddannelse. Derfor opfordrer han nu Metroselskabet til at få lavet frivillige aftaler med de entreprenører,

Debat

der skal bygge Metro Cityringen. - Så stort et byggeprojekt skal kaste noget af sig på praktiksiden. Selve byggeriet skaber 25.000 årsværk frem til åbningen i 2018, og det er af største betydning, at det også giver pote i form af flere praktikpladser, siger Frank Jensen. Metroselskabet sendte byggeriet af Metro Cityringen i udbud i 2009 – og altså inden Københavns Kommune i 2010 vedtog at stille krav om praktikpladser i forbindelse med udbud på arbejder for Københavns Kommune. Derfor er det af afgørende betydning, at Met-

roselskabet prioriterer indsatsen for at få entreprenørerne til at oprette praktikpladser, så det store byggeri også gavner de mange unge, der har svært ved at finde en praktikplads. Det er desuden vigtigt, at kravet om praktikpladser fremadrettet bliver lagt ind i udbud. - Jeg kan kun opfordre Staten og Metroselskabet til at gøre det, som Københavns Kommune allerede har gjort – nemlig at sikre, at der kommer krav om praktikpladser ind, når der laves udbud på byggeopgaver, siger overborgmester Frank Jensen.

Kørselsafgifter er sund fornuft Daniel Nørhave (folketingskandidat for DF) tror ifølge Lokalavisen fra uge 22, at det kun er muligt at komme ind til København i bil. Derfor er han imod kørselsafgifter i København. Lad mig indledningsvis oplyse den gode Daniel Nørhave om, at det rent faktisk er muligt at komme ind i København via andre transportmidler. Hver dag kommer over 70 % af befolkningen i byen til arbejde eller studie ved hjælp af gang, cykel eller kollektiv trafik. Der er således mange andre transportmuligheder. Og mens cykel og gang er sundhedsfremmende og miljørigtige, så er biltrafikken skyld i, at over halvdelen af boligerne i København overskrider den vejledende støjgrænseværdi. Samtidig er forureningen fra biltrafikken årligt årsag til flere hundrede for tidlige dødsfald, titusinder af alvorlige luftvejslidelser (bronkitis, rygerlunger, astma m.v.) og hundredetusinder af sygedage eller dage med begrænset produktivitet på arbejdsmarkedet. Endelig kan EUs grænseværdi for den sundhedsskadelige gas kvælstofdioxid ikke overholdes i København. Det er derfor sund fornuft at øge den miljørigtige og sund-

Debat

Det københavnske konservative folketingsmedlem Rasmus Jarlov retter en hård kritik af Københavns Politis ledelse for ikke at have stoppet weekendens ulovlige besættelse, og det medfølgende graffitihærværk af Søminedepotet på Refshalevej. Han vil nu tage sagen op med sin partifælle justitsminister Lars Barfoed for at diskutere både politiets opførsel og strafferammen for

Debat

den slags aktioner. "I stedet for at beskytte den uskyldige mand, som får smadret sin ejendom står politiet og smiler, mens der begås grove ulovligheder for øjnene af dem. Det er ubegribeligt og skandaløst, at politiets ledelse blåstempler ulovlig indtrængen og hærværk som en helt acceptabel weekendaktivitet for unge mennesker", siger Rasmus Jarlov "Udover at være dybt krænkende for eje-

ren af bygningen, er det også den forkerte kurs overfor aktivisterne. Når selv politiet accepterer ulovlige besættelser, bliver besætterne bekræftet i, at det både er risikofrit og moralsk acceptabelt at tage andre menneskers ejendom. Det kan kun betyde flere besættelser i fremtiden", siger Rasmus Jarlov

hedsfremmende cykeltrafik på bekostning af biltrafikken. Et meget effektivt middel hertil er kørselsafgifter, der også vil være til stor gavn for bilisterne selv. Hver dag taber bilisterne nemlig ca. 160.000 timer i hovedstadsområdet pga. af trængsel. Det svarer til at der er over 20.000 personer fuldtidsansat til at sidde fast i trafikken. Den samfundsøkonomiske omkostning er ca. 10 mia. kr årligt. Dertil kommer en forringet regularitet og fremkommelighed af busdriften, som forringer bussernes rentabilitet. Og trængslen er stærkt stigende. Ved at indføre en kørselsafgift vil bilister, der alligevel er på nippet til at lade bilen stå, i stedet vælge kollektiv trafik eller hoppe op på cyklen og få noget sund motion. Andre bilister vil vælge at betale afgiften for til gengæld at opleve mindre trængsel og derved komme væsentlig hurtigere frem. Samtidig får de lettere ved at finde en parkeringsplads. Bilister der vælger at betale afgiften får således øget fremkommelighed og lettere ved at parkere til gengæld. Og det mener de jo netop er pengene værd. Ellers ville de jo lade bilen stå. Erhvervslivet er den helt store vinder ved kørselsafgifter, da det er utrolig

dyrt at spilde arbejdstiden i trafikkøer. Provenuet fra kørselsafgifter bør anvendes målrettet til at forbedre alternativerne til privatbilismen, støjbekæmpelse og til at nedsætte indkomstog ejendomsbeskatningen. Ved at differentiere kørselsafgifterne efter bilernes forurening vil samtidig opnås en ekstra stor miljøgevinst. Daniel Nørhave er særlig bekymret for studerende og pensionister. Men disse grupper er jo netop storbrugere af cykel og kollektiv trafik og kan derved få væsentlig bedre transportforhold. Samtidig er Daniel Nørhave bekymret for folks gæster og københavnere, der kun bruger bilen til ture i sommerhuset. Men der er jo ingen der siger, at der skal være kørselsafgifter i weekenden og om aften, hvor trængslen og luftforureningen i forvejen er i bund og der er langt mellem busserne. Endelig er Daniel Nørhave imod, at provenuet fra kørselsafgifter i København anvendes på bedre kollektiv trafik i Nordjylland. Men jeg kan love Daniel Nørhave for, at også Odense, Århus og Aalborg øjeblikkeligt vil indføre trængselsafgifter, så snart muligheden er der.

Arabisk valgkamp er gift for integrationen Det er ganske enkelt gift for integrationen, når Yildiz Akdogan fra Socialdemokratiet, Trine Pertou Mach fra Socialistisk Folkeparti og Manu Sareen fra De Radikale fører valgkamp på arabisk. Disse politikere blåstempler simpelthen, at indvandrere kan leve i Danmark i årtier uden at gøre sig den ulejlighed at lære dansk og blive til en del af Danmark. For det er jo sådan, at det danske samfund og såmænd også de danske politikere nok skal indrette sig efter dem. Nej, sådan skal det nemlig ikke

Debat

K: Politiets passivitet ved Søminen er skandaløs

UGE 24 - 2011

være! En valgkamp bør naturligvis foregå på det sprog, som er fællessproget for alle i Danmark, og det kan ikke komme som den store overraskelse, at det er det danske sprog. For mig at se, lægger man sig fladt ned på maven for parallelsamfundene og deres præmisser, når man fører valgkamp på arabisk, og jeg giver ikke en meter for argumentet om, at ”alle skal have muligheden for at følge med i en valgkamp”. Man skal nemlig være dansk statsborger for at kunne stemme til et folke-

tingsvalg, og er man det, så bør man også kunne følge med i en dansk valgkamp. I øvrigt sender det et rigtig dårligt signal til de velintegrerede indvandrere, når de kan se, at visse politikere tilpasser sig efter de dårligst integrerede. Vi skal være imødekommende overfor dem, der gerne vil integreres, ikke overfor dem, der ønsker at leve isoleret fra resten af samfundet. Af Martin Henriksen, MF og folketingskandidat for Dansk Folkeparti

TÆNDER MED TRYGHEDSGARANTI

Ved du, hvad der sker i Vanløse, Brønshøj og Valby?

FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE

Det er for svært og utilgængeligt at finde ud af, hvad der sker ikke bare i Københavns Kommune - men også i Vanløse, Brønshøj og Valby. Som politiker vil jeg gerne være sikker på, at de forslag og beslutninger, jeg er med til at træffe, ikke går hen over hovedet på københavnerne. Men at alle rent faktisk har en mulighed for at finde ud af, hvad der sker inden for

Er du ikke tilfreds med dine nye proteser inden for 3 måneder, får du det betalte honorar igen. Denne garanti får du skriftligt, inden behandlingen går i gang. Når du er tilfreds, får du 5 års garanti.

Valby Spinderigade 5 · Tlf. 38 80 31 13 Hørsholm Hovedgaden 28 · Tlf. 45 86 78 08 Hillerød Slotsgade 21 · Tlf. 48 24 80 10 Lyngby Lyngby Hovedgade 47 · Tlf. 45 93 31 13 www.tpt.dk

Lo ka la vi se n

Behandlinger finansieres. Små afdrag over op til 5 år.

Debat

socialområdet generelt, men også i Vanløse, Brønshøj og Valby uden at skulle lede i tunge dagsordener. Derfor stiller jeg forslag om, at vi inden for socialområdet skal lave et elektronisk nyhedsbrev om, hvad der foregår. Der skrives allerede en del informationsmateriale til os politikere. Det skal blot formidles videre til københavnerne på www.kk.dk - uden at det koster ekstra vel at

mærke! Det håber jeg, at jeg kan få politiske opbakning til, samt at elektroniske nyhedsbreve kan blive udbredt til alle fagområderne i kommunen, så alle i Vanløse, Brønshøj og Valby nemt kan følge med. Af Henrik Appel Esbensen (S), medlem af Borgerrepræsentationen og Socialudvalget

På besøg i Frilandsmuseet. Det tomme Hus! De tomme ruder stirrer mørkt imod mig. Som angste øjne glor de ud i skæret af solen og de mange besøgende. De melankolske mure sukker stille, som undres de ved denne sære stilhed – der gaber dem i møde fra de kolde og tyste stuers drømmeløse mørke. Det sukker atter i de gamle mure. Det er som hvisker de fortroligt sam-

men. Åndeagtigt glider tyste skarer af minder gennem husets dybe tomhed. Der er en som græder – hør – det lyder som et barns spæde klynken, når det sover. Eller som en mor´s sagte raslen med strikketøjet. Er man rigtig stille, kan man høre Far læse sig stavende gennem Grimms eventyr. Karlene fortæller røverhistorier til pigerne, der både gyser og fniser

på én og samme tid. Som en blid vemodig strofe toner de døde murers mumlen i mit øre - selve Nuet er borte for mig – og mine øjne brænder feberhede, måske fordi jeg kun er en smugkiggende gæst, der glor på fortiden med nutidige øjne. Jeg trykker panden mod de svale sten. Og pludselig er jeg et med fortiden og det tomme hus. Katho


www.dinlokalavis.dk

UGE 24 - 2011

7

-50%

PÅ ALT

HJÆLP OS MED AT TØMME BUTIKKEN

MØBLER - TØJ - BRUGSKUNST - F.EKS.

FØR 12999,-

FØR 5999,-

FØR 3699,-

FØR 4999,-

NU 2999,-

NU 1849,-

NU 2499,-

KLAPST

NEW Y YORK LÆNESTOL

KELLY DOBBEL

5 farver Vaskbart aftagligt betræk

Flere farver.

SÆTPRIS 3+2

FØR 12900,-

FØR 5499,-

FØR 14999,-

NU 6499,-

NU 6499,-

NU 2749,-

NU 7499,9 SAR

OXFORD RELAX Højre-eller venstre vendt. Vaskbart aftagelig betræk.

3+2 pers. Vaskbart aftagelig betræk.

Valby Tingsted 4 C • Tlf. 36 45 49 22 • www.indooroutdoor.dk Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10-19. Lørdag kl. 10-16

VA L B Y S S H O P P I N G C E N T E R

u sælge din bolig, d al Sk “ al du vælge Jesper & Klaus sk – verdens bedste ejen d o msmæg le re “ te Kærlig hilsen Kirsten og Jetper s mor) (Klaus´ mor)

Jesper Glerup Indehaver

(Jes

Klaus Brødsgaard Indehaver

Estate mæglerne Valby & SV S TAT S A U T. E J E N D O M S M Æ G L E R M D E Valby Langgade 106, 2500 Valby, 2500@estate-maeglerne.dk Tlf. 36 46 90 22


www.dinlokalavis.dk

8

SPORT I DENNE UGE

Uro på andetholdet

Lokalaviserne optager gratis meddelelser om lokale sportsarrangementer. Indlæg til avisen sendes til sporten@youmail.dk senest mandag kl. 12.00. Send også meget gerne tips om en god sportshistorie.

Vanløses flotte forår

godt hat-trick kunne score yderligere et mål til slutresultatet 3-0.

Sport. Trods nederlag til B.93 i lørdags kan Vanløses mandskab i 2. division se tilbage på et grønt og smukt forår

Anfører stopper

Kampfakta B93-Vanløse 3-0 (2-0) 08. 1-0 Aske Krohn 42. 2-0 Aske Krohn 90. 3-0 Aske Krohn Tilskuere: 250 Af Finn Edvard Vanløse fik forårets tredje og sidste nederlag, da 2. divisionsholdet lørdag eftermiddag mødte B.93 på Østerbro Stadion og tabte klart 3-0. Trods dette noget overraskende nederlag – B.93 har bestemt ikke haft nogen god

sæson – har det alligevel været et grønt og smukt forår for Vanløse, der har haft flere flotte sejre med målorgiet på 7-1 mod Frederikssund som prikken over i’et. Aske Krohn, tidligere Frem, bragte hjemmeholdet foran allerede efter otte minutter på et frækt frispark, der overraskede Per Rasmussen i Vanløse-målet. Og det var også Aske Krohn, der gjorde det til 2-0 i det 42. minut – også på frispark. I anden halvleg kom Vanløse meget mere ind i kampen, men alligevel var det selvsamme Aske Krohn, der med et

Så fester VIF Sport. Vanløse fejrer 90 års fødselsdag Af Finn Edvard Det bliver forhåbentligt mere ædrueligt, når Vanløse Idræts Forening skal fejre 90 års fødselsdag end den nok så berømte tv-film, der markerer samme mærkedag i dansk tv til nytår. For fredag 1. juli kan Vanløse Idræts Forening fejre fødselsdag, og det markerer klubben

med et arrangement søndag 26. juni fra kl. 10.00. Antallet af personer og klubber som har været forbi Klitmøllervej 20 er utallige, og det er bestyrelsens forhåbning, at mange af dem har tid og lyst til at kigge forbi, og være med til at markere det skarpe hjørne. Dagen indledes af formand Tage Kleinbeck, hvorefter der er stort morgenbord sponso-

UGE 24 - 2011

Efter lørdagens nederlag endte Vanløse på ottendepladsen i 2. division øst, og det var stort set som i forrige sæson. Anfører Morten Emil Rylander har annonceret, at han stopper karrieren, så holdet skal have ny kaptajn, når sæsonen starter på ny efter sommerferien – en sæson, der måske kan byde på en overraskelse fra Vanløse. Vanløses startopstilling mod B.93: Per Rasmussen, Mikkel Larsen, Andreas Serner, Pascal Gregor, Thomas Nistrup, Theis Pedersen, Kenni Pedersen, Kristian Rasmussen, Klaes Rasmussen, Denni Patschinsky, Andreas Bak.

reret af bageriet Sløjfen. Senere på dagen vil der blive mulighed for at købe frokost og drikkevarer, og der vil bl.a. blive opstillet en hoppeborg til de mindste. Der bliver flere taler, bl.a. af repræsentanter fra Københavns kommune og DBU København. Og så bliver der naturligvis masser af fodbold denne søndag, hvor der bliver arrangeret en stor børne- og ungdomsturnering, ligesom der bliver divisionskampe for henholdsvis U17 og U19, der begge spiller på stadion mod LFA.

Sport. Hjemmeside påstår, at hele Vanløses andethold i Københavnsserien vil melde sig ud af klubben.”Fri fantasi”,siger Vanløses formand,der også afviser rygter om ulovligt spil Af Finn Edvard Der bliver sagt og skrevet meget om Vanløses andethold i Københavnsserien i disse dage. Først opstod der grimme rygter efter kampen mellem HB og Vanløses andethold på kunstgræsset i Fælledparken – en kamp, som Vanløse vandt. VIF havde denne dag valgt at stille op med et par førsteholdsspillere, formentlig i et forsøg på at redde det nedrykningstruede andethold. Og Vanløse vandt da også kampen. Bagefter verserede stærke rygter om, at flere af Vanløses spillere skulle have forudsagt denne sejr – og også spillet på kampen. Et større pengebeløb blev nævnt, ligesom der i fodboldkredse verserede rygter om, at DBU allerede havde indledt en undersøgelse mod

Farvel og tak Tage Kleinbeck har også måttet fare i blækhuset i en anden sag, der verserer om Vanløses andethold. Og den sag er der mere kød på: Vanløses KS-hold er sure over, at de ikke fik del i den entréindtægt, der kom i kassen, da Vanløses andethold mødte Frem, der som bekendt altid tager flere hundrede tilskuere med sig. Ifølge ligabold.com havde en

Kampen mellem HB og Vanløse blev vundet af Vanløse, men efter kampen verserede grimme rygter om ulovligt spil foretaget af Vanløses spillere

Brasiliansk fodbold i Valby Fodbold. Danske børn er vilde med brasiliansk fodboldtræning, og nu får d chancen i Valby Idrætspark i sommerferien Af Finn Edvard Der er som bekendt noget

Vanløse, der tidligere i år har været involveret i en sag om ulovligt spil. Vanløses nye formand Tage Kleinbeck afviser dog rygterne: - Jeg har talt med Peter Ebbesen fra DBU, der har bekræftet overfor mig, at det ikke er nogen sag om dette emne på DBU’s bord, siger Tage Kleinbeck til Lokalavisen.

med brasiliansk fodbold, som vi europæere godt kan lide –

og i mange tilfælde lære noget af. Det er ikke tilfældigt, at Ronaldinho – på toppen måske den bedste fodboldspiller denne verden har set – og fordums stjerner som Pelé og Garrincha - alle er fra Brasilien. I dag hedder landsholdsstjernene bl. a. Winger Neymar og Andre Santos – og brasilianerne har stadig et slagkraftigt landshold. Det brasilianske landshold har i realiteten i en menneskealder været favorit til hvilken som helst kamp, som holdet er stillet op til, og det er vel kun det spanske landshold her i Europa, der kan leve op til den favoritværdighed?

Og FCK’s stjernespiller Claudemir Domingues de Souza - det var ham, der scorede i FCK’s 1-1 kamp mod FC Barcelona - oplever på allernærmeste hold, at danske børn er vilde med at træne fodbold ”på brasiliansk”. Som brasilianer og ambassadør for Danmarks brasilianske fodboldskole, Bootcamp Brasil, håber han, at endnu flere danske børn vil inspireres til at tænke og spille ”the brasilian way” Igen i år bakkes Danmarks

tidligere ansvarlig for andetholdet lovet holdet en lille ekstraskilling efter kampen mod Frem. Ifølge ligabold.com fremgik det klart, at det var med bestyrelsens accept. Senere har bestyrelsen dog blankt afvist, at der skulle foreligge en sådan aftale, hvorefter spillerne har holdt møde. Her meldte Kasper Kristensen sig ud som den første, og ifølge ligabold.com er mange flere udmeldelser på vej. Det afviser Vanløses formand dog som det rene opspind.

Fri fantasi - Som formand for klubben ønsker jeg hermed at udtale på bestyrelsens vegne, at kernen i historien er fri fantasi. Da bestyrelsen holdt møde med spillerrepræsentanter i tirsdags, stod det klart, at repræsentanterne havde en forventning om, at entréindtægten fra Frem-kampen skulle udbetales til spillerne til dækning af udgifter efter deres valg. Bestyrelsen skal hermed offentligt gentage, at en sådan aftale ikke er indgået med medlemmer af hverken den gamle bestyrelse, eller den nye bestyrelse, der trådte til i februar. Spillernes opfattelse stammer derfor ikke fra nogen i klubbens bestyrelse, skriver Tage Kleinbeck på Vanløses hjemmeside. Tage Kleinbeck tilføjer til Lokalavisen, at han ikke forventer nogen kollektiv udmeldelse efter sæsonens sidste kamp er spillet. Spillerne har i første omgang valgt at spille på holdet sæsonen ud. Holdet spiller den sidste kamp i Københavnsserien på lørdag kl. 15 mod KB. Holdet er allerede rykket ud af Københavnsserien og er rykket ned i serie 1. brasilianske fodboldskole, Bootcamp Brasil, op af superligaens stjerner fra samme himmelstrøg. Og målet et klart. Med herboende, brasilianske A-licenstræner Aroldo Strack i spidsen for et stærkt team af ungdomstrænere hentet direkte fra Brasilien skal Bootcamp Brasil give både drenge og piger en autentisk brasiliansk fodboldoplevelse.

Special energi - Bootcamp Brasil er en fantastisk mulighed for at opleve den helt specielle energi, som kendertegner brasiliansk fodbold. Det er godt initiativ, jeg kun kan bakke op om, siger Claudemir Domingues de Souza. Ligesom fodbold gennemsyrer det brasilianske samfund lige fra badestrandene til skolegårdene, bliver deltagerne på Bootcamp Brasil udfordret på forskellige underlag, med forskellige bolde og i nye spil. Ud over det hårde, men sjove beach soccer og det intense og hurtige futsal, vil deltagerne finde ny inspiration til de tekniske driblinger og finter igennem den brasilianske kampsport ”capoeira”. Bootcamp Brasil skydes i gang i Valby Idrætspark senere på sommeren og er for alle i årgange født perioden fra 1997-2002. Man kan læse mere om Bootcamp Brasil på www.golasso.dk.


www.dinlokalavis.dk

UGE 24 - 2011

Frem fik ny storsejr Sport. Efter 6-1 føring ved pausen lod Frem’erne Fix overtage initiativet og vandt 7-2 i sæsonens sidste hjemmekamp Af Flemming Nielsen Ingen af de sejrsvante Frem’ere i Københavnsserien kom med et kvalificeret bud på, hvorfor de billedlig talt forsvandt fra deres dominerende roller, der blev gennemført så effektivt og godt, at nedrykningstruede Fix fra Gadelandet i Brønshøj var bagud 1-6 ved pausen. Eller sagt med andre ord: Anden halvleg ville Fremspillerne helst ikke tale om. Her overlod de alle initiativer til gæsterne, så de trofaste og altid medlevende Frem-tilhængere hovedrystende kunne konstatere, at deres yndlinge snød dem for mål, underholdning, og den tocifrede sejr, der stort set fra første spark og Tim Ilsø’s scoring efter kun fem minutters spil, blev lagt op til. Den mest logiske forklaring kan nok udtrykkes i to sætninger: Fix-træneren havde i halvlegs-pausen suppleret serveringen af den obligatoriske varme kop te med et nødvendigt moralsk spark bagi for at vække sine spilleres ret iøjnefaldende sløvhedstilstand. Og netop den kunne være en rimelig forklaring på, at Frem’s ellers viljestærke hold i anden halvleg skruede ned for tempo og motivation.

Kære venner - Fix var jo ingen trussel mod en Frem-sejr i holdets sidste optræden i denne sæson på eget græs i Valby Idrætspark. Ilsø scorede allerede efter fem minutter, og så var forløbet ligesom lagt. Simon Sinkjær øgede efter bare tre minutters yderligere spil, hvorefter det to minutter senere var Andreas Snorgaards tur til at reducere til 2-1.

Fremad Valby Men så kørte Frem-toget igen, og der blev scoret yderligere tre gange i halvlegen på et flot hat trick af Simon Sinkjær, der dermed kom op på hele fire mål i første halvleg. Det var atter Andreas Snorgaard, der reducerede for Fix i anden halvleg, mens Frem’s Lasse Dahl lukkede og slukkede til 7-2 i det 87. minut. Sådan så Frems startopstilling ud i den sidste kamp i Københavnsserien: Jacob Køhler Hansen, Thomas Krause, Rasmus Håkonsson, Niklas Kjærulf, Sebastian Seeger Hansen, Kenneth Michaelsen, Mikkel Andersson, Tim Ilsø, Lasse Dahl, Andreas Olsen og Simon Sinkjær. Der var 510 tilskuere til kampen, der blev dømt af Ronnie Seth Graadal fra Ølstykke.

Frem spiller sæsonens sidste kamp i KS-serien på lørdag 18. juni k. 15 på Østerbro Stadion mod B.93’s andethold. Her venter endnu en sejr på Frem. Det er også afgjort, at det bliver Skovshoved, der får adgang til at spille kvalifikationskampe til oprykning til DS-serien, mens Fix, HB og Vanløse II må en tur i serie 1. Københavnsseriens andet mandskab fra Valby Idrætspark, Fremad Valby, kan med en sejr på lørdag på udebane mod Amager FF sikre sig tredjepladsen i KSserien. Det har været en flot sæson for Fremad Valby, der en overgang lå på andenpladsen og til kvalifikationsspil til Danmarksserien, men sådan skulle det ikke gå i år.

9

Koncert i Vigerslev Kirke Vokalgruppen Kolorit afholder koncert i Vigerslev Kirke den 15. juni 2011 kl 19.30. Vokalgruppen Kolorit er et professionelt arbejdende amatørkor, som længe har markeret sig med et sprudlende og anderledes repertoire ? først og fremmest fra Latinamerika. Den fremmedartede musik er sat i relief af vort eget nordiske tonesprog ? i folkesangene, kor?viserne og i den nordiske jazz. Vokalgruppen Kolorit ledes af Niels Græsholm, der også arrangerer hovedparten af repertoiret. Koncerten i Vigerslev vil have temaet "Syden i Norden" som omdrejningspunkt. Ved kon-

certen medvirker den cubanske sanger og percussionist Ariel Turiño Toledo Vokal-

gruppen Kolorit afholder koncert i Vigerslev Kirke den 15. juni 2011 kl 19.30. Fri entré.

TÆNDER MED TRYGHEDSGARANTI FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE Er du ikke tilfreds med dine nye proteser inden for 3 måneder, får du det betalte honorar igen. Denne garanti får du skriftligt, inden behandlingen går i gang. Når du er tilfreds, får du 5 års garanti.

Valby Spinderigade 5 · Tlf. 38 80 31 13 Hørsholm Hovedgaden 28 · Tlf. 45 86 78 08 Hillerød Slotsgade 21 · Tlf. 48 24 80 10 Lyngby Lyngby Hovedgade 47 · Tlf. 45 93 31 13 www.tpt.dk

Behandlinger finansieres. Små afdrag over op til 5 år.

ÅBENT HUS Søn. d. 19/6 kl. 11.00-11.20

Eksklusive Boliger ____________________________________

VALBY ÅLSTRUPVEJ 1-3 Sagsnr.: 80424 Her er fritliggende bjælker, smukke gulve, lofter til kip og masser af smukke udskæringer og detaljer. Hjertet i huset er de 2 store stuer adskilt ved franske fløjdøre med glasindfatninger. Den største stue er indrettet som pejsestue og har lofter til kip med fritliggende bjælker samt dobbeltdøre mod haven. I spisestuen er der sildebensparketgulve som smukke udskæringer. Dertil får du i stueplanet køkken/alrum, gæstetoilet, 2 værelser, kammer og viktualierum. På 2. sal er der 2 store værelser med loft til kip samt udgang til balkon og badevær. med kar. I kælderen får du fyrrum og 2 disp. rum. Pris:

4.995.000

Udb.: Brutto:

250.000 31.349

Netto:

26.525

Bolig/kld. m²:

231/65

Grund m²: Stuer/Vær.:

1.095 2/4

Opført:

1928

Alternativ finansiering: Pauselån® F1: 17.891/15.406

Estate Valby & SV

S TAT S A U T. E J E N D O M S M Æ G L E R M D E

Valby Langgade 106, 2500 Valby, 2500@estate.dk Tlf. 36 46 90 22


www.dinlokalavis.dk

10

UGE 24 - 2011

Kære Borgmester for støj, larm og svineri Kære borgmester for støj, larm og svineri. Hvornår giver du lov til at 30-40 tusinde mennesker kommer ud og pisser og sviner i din baghave, eller støjer med ca. 120 decibel, som du har givet lov til i Valbyparken den 4. juni? Hvordan kan du være ansvarlig borgmester for dette, hvis du gerne vil være miljøansvarlig, når det bliver forbudt at ryge eller synge på offentlige steder? Du har sgu meget at lære endnu som

Debat

ansvarlig borgmester for alle byens borgere.NB.: Jeg kan godt lide Kim Larsen og Magtens Korridorer, de unge skal også have lov til at more sig i gaderne, uden at have lov til at ødelægge hele miljøet i byen. Nabo til Valbyparkens Festplads, vi har ca. 75 meter dertil, hvor vi måtte lægge ører og krop til 1,5 dages støj. Kolonisten i H/F Bergmannshave Kjeld Hansen Folehaven, 2500 Valby

Lones Fiskebil

hver uge med friske vesterhavsfisk Vi ses hver onsdag og lørdag onsdag kl. 9.00 - 11.00 - lørdag kl. 9.00 - 13.00

Vi ses på Mozartsvej på pladsen mellem Brugsen og Irma Hilsen Lone Christensen

Byfest i Sydhavnen Lokalt. Loppemarked, musik, kokke-konkurrence og aktivuteter for børn, når Sydhavnen holder bydelsfest. På lørdag holdes den årlige bydelsfest i Sydhavnen på Mozarts Plads og i Karen Minde Kulrurhus. Traditionen tro bliver det en festdag med underholdning, live musik, kokkebattle, boder og meget mere. Bydelsfesten begynder kl. 12 på Mozarts Plads med friluftsgudstjeneste og slutter ved 22-tiden i Karens Minde Kulturhus.. På Mozarts Plads kan man møde de lokale foreninger, politiske partier, lokale unge rappere, ride på pony, se gøgl, høre musik og rap, gøre gode fund på loppemarkedet og få underholdt sine børn. Og så er der som noget nyt kokkebattle, hvor to lokale ”kokkepiger” dyster om at blive Sydhavnens bedste

Har du tjek på Sommerfesterne Det har vi - se her...

kok. Slaget i Kulturhuset mellem KatD, der er køkkenchef hos Bang og Jensen, og Susan Hinke, som er køkkenleder i Karens Minde Kulturhus og medlem af Borgerrepræsentationen. KatD laver verdensmad med caribiske rytmer, mens Susan Hinke og hendes team laver ”Mad, der vækker dine sanser”. Dommere er socialborgmester Mikkel Warming, medlem af Borgerrepræsenttionen Susan Hedlund og advokat Martin Andresen. De vil følge fremstillingen – og spisningen - af de kulinariske mesterværker på nærmeste hold. De 240 spisende gæster fordel suverænt af Kulturhusets ubestikelige leder Jan Vejle,

så gæsterne får først ved ankomsten at vide, hvilket kokkehold, der skal kræse for deres smagsløg. Det tilstræbes dog, at familier og andre, der ønsker at sidde sammen får plads ved samme bord. Til spisningen er der en billetpris på 50 kroner pr. person. Billetter kan købes i Karens Minde kulturhus’ cafe og over e-billet. Madteltene åbnes kl. 17 og kl. 18 begynder selve spisningen, der slutter kl. 19.30. med kåring af Sydhavnens bedste kok. Som afslutning sluttes der med et brag af en koncert, når ”the Ryst Posen” spiller op til dans kl. 20. Så danseskoene skal kridtes, for ”The Ryst Posen” er det sultimati-

ve danseorkester, der leverer inciterene rytmer og nostaigi som afslutning på byfesten. Bandet spiller de tidløse sange med en stlrk vokal og et glimt i øjet til kl. 22. Bandet består af fem musikere, der har spillet sammen i andre bands som AmarKix, Ruberband, Artha Franklin Jam. De Bjarne Holm – vokal og guitar, Lars Gertsen – keyboards, saxofon og vokal, Claus Nielsen – trommer og vokal, Peter Hansen – bas og vokal og Bo Langhoff – guitar og vokal. Koncerten er gratis. Bydelsfesten i Sydhavnen begynder som nævnt kl. 12 på Mozarts plads med udendørs festgudstjeneste ved sognepræst Christer Damm fra den lokale kirke, Frederiksholm. Det er som sidste år Karens Minde Kulturhus, Lokalinitiativet Sammen om Sydhavnen, Sydhavns Compagniet med støtte fra Arbejders Landsbank, De aktive Rødder og Kongens Enghave Lokaludvalg, der er arrangører. SA

NYHED I KGS. ENGHAVE HERRE OG DAMEKLIP

Barnedåb - Bryllup - Fødselsdag m.m. Ring efter en partybrochure.

1.395,-

F.eks. Barty Buffet´er fra kr. Rigligt til 30 personer Alle vore party buffetér leveres med varme flødekartofler, grøn salat, pastasalat,italienske boller og dressing. Samt kød efter eget valg Party Buffetér 1 -6.

HERREK

120

GRILLSERVICE Inkl. Grill og kul samt tændblokke, kold kartoffelsalat, varme flødekartofler, grøn salat, pastasalat, italienske boller, 2 forskellige slags dressing. 1. HEL PATTEGRIS

3. BLANDET PARTYGRILL

2. AMERICAN GRILL

Min. 30 personer

Lammekoteletter, entrecotes og grillpølser

American marinerede spareribs, højrebs , peperbøffer,grillpølser Min. 20 personer

115,-

Kr. pr. kuvert

Kr.

115,- pr. kuvert. Min. 20 personer.

Kr.

STÅ FOR DET SELV – ELLER LEJ EN SLAGTER

IP

125,- pr. kuvert

PENSIONISTER

100,-

PERMANET FRA 400,- FRAVESTRIBER FRA 299,www.slagterenisydhavnen.dk

De ringer vi bringer

Mandag - Fredag 07.00 - 17.30

Forhåndsbestillinger til lørdag og søndag

Rim Salon

BAVNEHØJ ALLE 5, 2450 - TLF. 26 66 26 36


www.dinlokalavis.dk

UGE 24 - 2011

11

Karens Minde Kulturhus

:-)

e d n i M s n e r a På K

Velkommen til sommer på Karens Minde.

Se meget mere på

Karens Minde Kulturhus

Wagnersvej 19 • 2450 SV • Tlf.: 36 14 84 36 • karensminde@kmkulturhus.dk • www.kmkulturhus.dk Åbningstider: Man, tirs & tors kl. 11-19 - Ons kl. 11-20 - Fre kl. 11-16 - lør & søn lukket - udvidede åbningstider ved særlige arrangementer


12

www.dinlokalavis.dk

UGE 24 - 2011

Karens Minde Kulturhus


UGE 24 - 2011

www.dinlokalavis.dk

13

Karens Minde Kulturhus i sommerferien

Velkommen til sommersæsonen 2011

Signe er rig på idealisme Hvad gør dig rig?

Signe bruger alt, hvad hun ejer på at hjælpe 128 kenyanske børn med mad og uddannelse. Det gør hun, fordi hun bliver rig af at give. Ikke af at have egen bil, fast ejendom eller en formue i aktier. Rigdom er mange ting. Derfor tager vores rådgivning udgangspunkt i, hvad der er værdifuldt for dig. Det er jo det, det hele handler om. Kom ind og tal med os. Eller se mere på al-bank.dk.

Borgbjergsvej 32 | 2450 København SV 38 48 30 71 | sydhavnen@al-bank.dk | al.bank.dk


www.dinlokalavis.dk

14

UGE 24 - 2011

Karens Minde Kulturhus Jazz i Sydhavnen - Pavillonen 2.-10. juli

På Karens Minde

På Karens Minde

Karens Minde Kulturhus

Wagnersvej 19 • 2450 SV • Tlf.: 36 14 84 36 • karensminde@kmkulturhus.dk • www.kmkulturhus.dk Åbningstider: Man, tirs & tors kl. 11-19 - Ons kl. 11-20 - Fre kl. 11-16 - lør & søn lukket - udvidede åbningstider ved særlige arrangementer


www.dinlokalavis.dk

UGE 24 - 2011

15

DK Boligsalg er bedst – Målt på kortest liggetid og prisafslag. Boligsalget gårlaveste forrygende. skrev Børsen og Berlingske Tidende Vi sælger 2 boliger om ugen. Jeg hedder Gab briel Barløse og er Rødovres mest erfarne ejendomsdu også sælge - Så vil meget mægler. Skal Jeg ha ar siden 1992 solgt boliger i Rødovre. I 14 vi år var det som Vi tilbyder: EDC Mægler.gerne Det vil glæde mig meget, at hjælpe dig med et lokalt have lov til, at hjælpe dig. og professionelt boligsalg Fast salær kr. 40.000,- + 5.000,Fast salær kr. 40.000,DK Boligsalg er r frie og uafhængige ejendomsmæglere som gennem de Fremvis selv kr. 25.000,i markedsføring sidste 2 år har tilbudt boligsalg til en fair pris og uden bindingsperiode. kr. 5.000,-

Salg af: Villa/rækkehuse, ejerlejligheder og andelsboliger, dødsboer.

I dag beskæftig ger vi 4 medarbejdere, har ca. 100 boliger til salg og har allerede i år solgt mere end 37 boliger. Du bør altid få et alternativt tilbud i forhold til kædemæglerne - så har du noget at sammenligne med.

Salgsvurdering: Gratis og uforpligtigende ring 36414039.

Gabriel Barløse

DAMHUS BOULEVARD 93, 2610 RØDOVRE Meget eftertragetet murermestervilla med fuld kælder beliggende i Hendriksholms kvt. Stort dejligt og nyt spisekøkken, lys vinkelopholdsstue med udgang til stor træterrasse, pænt gæstetoilet, 1 sal med ældre karbadevær. og 2 store sovevær. Kælder med gildestue, fyrrum og stort værksted.

Kontant Udb. Brutto Netto Bolig/Grund Vær. Opført Antal etager

Indflytningsklar 1. pl. villa med lækker lys opholdsstue med delvist åbent køkken, nyt flot badeværelse med stor bruseniche, stort klinkebelagt bryggers, 3 dejlige sovevær. (mulighed for 4). Hyggeligt vestvendt have skal ses

Kontant Udb. Brutto Netto Bolig/Gund Vær. Opført Antal etager

4.795.000 240.000 29.702 22.967 174/696 6 2009 1

ED

Kontant Udb. Brutto Netto Bolig/Grund Vær. Opført Antal etager

VILLA

8.595.000 430.000 53.998 1.695 190/763 8 1934 3

VALHØJS ALLE 112C, ST., 2610 RØDOVRE Egen have/terrasse får du til denne nyopførte andelsbolig (2005) Egen indgang med adgang til klinkebelagt bryggers/Entre, flot delvis åbent køkken, lys opholdsstue med udgang til haven, 3 rummelige sovevær. samt flisebadevær. med gulvvarme og bruseniche

ANDEL Kontant Udb. Brutto Netto Bolig/Grund Vær. Opført Antal etager

N YH ED

ED YH N N YH

Yderst velholdt 1 1/2 villa på lukket villavej og i et attraktivt kvarter. Her får du 2 fantastiske stuer med udgang til haven, hyggeligt spisekøkken med adgang til stort bryggers, 3 gode vær., stort flisebadevær. En fantastisk syd-vendt have med stor garage og udhus

3.750.000 190.000 23.694 19.234 144/626 6 1966/1975 2

beliggende i grønt og fredeligt område i Asminderød. Huset fremstår som nyt opført i gode materialer, med plads til den store familie. Dejlig terrasse som går i vinkel rundt huset. Sol på grun-den/terrassen hele dagen. Kastanievej ligger på blind sidevej, med et stenkast til grønne områder. Lavt energiforbrug og dejlige lyse værelser. Gulvvarme i hele huset. Kontant Udb. Brutto Netto Bolig/Grund Vær. Opført Antal etager

2.875.000 145.000 18.866 15.253 ?/613 5 1971 1

LÅSBYVEJ 9, 2610 RØDOVRE

KASTANIEVEJ 30, 3480 FREDENSBORG

VILLA

VILLA

3.250.000 165.000 21.212 17.312 129/775 4 1929 1

Total renoveret 1 plans ejendom, beliggende op til Brøndby skov på stille blind villavej. Boligen har på hovedparten af bygningen, cedertræ som beklædning. Nye træ/alu vinduer og døre i hele huset. Nyt askegulv eller klinker i huset. Alle hårde hvidevarer er ligeledes af nyere dato. Nyanlagt indkørsel med pyntesten, gangareal med munkesten. Kontant Udb. Brutto Netto Bolig/Grund Vær. Opført Antal etager

Helt unik og enestående 2 families villa direkte ud til Damhussøen. Bestående af 2 lejligheder uden skrå vægge og med 2 x 40 m2 terrasser med 100% udsigt over Damhussøen samt en meget anvendelig kælder - SKAL BARE OPLEVES.

VILLA

LUNDEDAMMEN 32, 2605 BRØNDBY

VILLA

AURORAVEJ 56, 2610 RØDOVRE

E H GE AV N E

VILLA

MADUMVEJ 26B, 2610 RØDOVRE

2.995.000 150.000 19.866 16.312 143/750 4 1951/1980 3

VOLDUMVEJ 55, 2. MF., 2610 RØDOVRE

LEJLIGHED

Indflytningsklar 1 vær. på 2. sal med vestvendt altan, med kik ud over de grønne fællesområde. Centralt beliggende tæt på teknisk skole og 5 min gang fra Rødovre centrum. Stort badeværelse med terrazzogulv. Dejlig lys vinkelstue med alkove og udgang til altanen, nyt lækkert elementkøkken

Kontant Udb. Brutto Netto Bolig Vær. Opført Antal etager

675.000 35.000 5.285 4.969 42 1 1957 1

Kontant Udb. Brutto Netto Bolig Vær. Opført Antal etager

N YH ED

Markedsføring Ingen bindingsperiode

895.000 895.000 7.904 7.904 108 4 2005 1

DUEVEJ 50, ST. TH., 2000 FREDERIKSBERG

LEJLIGHED

Super lækker 4 vær. lejlighed midt på Frederiksberg. Lejligheden er gennem de sidste år totalt istandsat med nyt badeværelse (år 2010) med gulvvarme, nyt køkken med de bedste hårde/hvidevarer, hyggelig spisestue med fransk altan, stor vestvendt opholdsstue, 2 dejlige sovevær.

Kontant Udb. Brutto Netto Bolig Vær. Opført Antal etager

2.750.000 140.000 18.110 15.100 92 4 1932/1967 1


www.dinlokalavis.dk

16

UGE 24 - 2011

Flot finale i gadefodbold Af Steen Ankerdal Med velkomstord af integrationsborgmester Anna Mee Allerslev, R, og omkring 150 deltagere og tilskuere sluttede forårets gadefodbold-turnering i Akacieparken, også kaldet Calle de Futbol. Deltagerne i finalestævnet i boldburet i Akacieparken var drenge og piger, der i løbet af foråret har deltaget i den ugentlige torsdags aktivitet. Anna Mee Allerslev sagde i

sin velkomst til pigerne og drengene fra Akacieparken og Lucretiavej, at mange af verdens store ledere havde været aktive sportsfolk i deres unge år. Så sport var en vej til at komme frem i verden. Med sine koreanske rødder er den 26-årige borgmester ”indvandrer” ligsom 72 procent af familierne i Akacieparken – og næsten alle deltagerne i Calle del Futbol. Allerslev ses her

sammen med nogle af deltagerne som nr. 2 fra venstre. Glædeligt mange piger deltog i Calle de Futbol, der kørte for tredje gang og nu er forankret lokalt med modtageren af integrationsprisen Zaki som en af tovholderne. Der blev dystet i fem rækker med drengene i grupperne 911, 12-13 og 14-16 år, mens pigerne var delt i gruppen af 9-12 årige og 12-15 årige. Udover præmierne til vinderne i de enkelte aldersgrupper

var der kåring af årets fair play-spillere og -hold. De fik hver en fodboldtrøje med nummer 9 – inspireret af den rigtige Ronaldo, altså brasilianeren, der var topscorer på det hold, der vandt verdensmesterskabet i 2002. Undervejs har op mod 300 drenge og piger deltaget i Calle de Futbol i Akacieparken. Turneringen spilles desuden flere andre steder i København.

VALBY - OLE BORCHS VEJ 7 Fantastisk murermestervilla

NYHED - ÅBENT HUS SØN. D. 19/6 KL. 12.30-12.50

Kontantpris: 3.495.000 Udbetaling: 175.000 Brutto: 22.974 Netto: 19.261 Alternativ finansiering: Pauselån F1: 12.994 / 11.412

Bolig / kld. i m²: 150 / 85 Grundareal i m²: 544 Opført: 1924 Stuer / vær.: 2/4 Sagsnr: 80513

Huset trænger til en kærlig hånd, men det har uanede muligheder for en helt fantastik indretning efter dine behov. Der er således i stueplan 2 store stuer ensuite i forbindelse med endnu en stue/herreværelse alle med trægulve og pudsede lofter med stuk. Den ene af stuerne har direkte udgang til den solrige grønne have. Herudover finder du i stueplan, et rum forberedt til køkken, som ligger op til et værelse. Her kunne man lave stort spisekøkken med udgang til haven. På 1, sal finder du 2 stuer ensuite, et stort soveværelse, et toilet og et stort spisekøkken. På 2. Sal er der 2 værelselignende disponible rum. Kælderen rummer som resten af huset uanede muligheder.

Estate Valby & SV

S TAT S A U T. E J E N D O M S M Æ G L E R M D E

Valby Langgade 106, 2500 Valby, 2500@estate.dk Tlf. 36 46 90 22


www.dinlokalavis.dk

UGE 24 - 2011

Nye træer med vugge Nyheder. Der plantes nye træer på livet løs overalt i Københavns Kommune i disse år. Målet er at der skal plantes 100.000 træer inden 2025. En del af dem er allerede blevet plantet i Vanløse. For nylig blev der plantet en række træer på Vanløse Byvej og sidste år blev der bl.a. plantet nye træer på Damhusengen og i Utterslev mose til erstatning for nogle af de træer der er blevet fældet eller skåret ned til ukendelighed. Målet for kommunen er, at København skal være verdens miljøhovedstad og en grøn by, hvor borgerne har nem adgang til grønne områder. En af målsætninger er at der skal plantes 100.000 nye vejog parktræer i kommunen inden 2025, og derfor har Teknik- og Miljøudvalget godkendt, at afsætte 12 mio. kr. til træplantninger i 2011 og yderligere 10 mio. fordelt over to år til grønne partnerskaber og udvikling og anlæggelse af storbyhaver. For at nå målet skal der plantes 5.000-6.000 træer om året, men der plantes også træer i forbindelse med andre projekter, f.eks. byudvikling, ligesom andre forvaltninger end Teknik- og Miljø kan plante træer. Ifølge Center for Park og Natur skal der plantes mange forskellige træsorter - blandt andet eg, ask, røn, platan, robinie - for at give biodiversitet og for at undgå at satse på én sort, der kan blive ramt af sygdom. JD

17

LØSE PROTESER OG MANGLENDE TÆNDER hører fortiden til Tandimplantater er løsningen Hos Forum Tandlæge- & Implantatcenter har vi siden 1995 erfaring med implantat behandling. Vi inviterer til et gratis informationsmøde om denne meget sikre behandlings mulighed. På mødet vil vi fortælle om muligheden for igen at få faste og sunde tænder. ”Implantatbehandlinger er en tillidssag, vi yder en garanteret tryg, personlig og sikker behandling.” Tandlæge Peter Gade.

...en tillidssag

En række af nye træer på Vanløse byvej. De har fået beskyttelse på for at kunne klare sig i starten. Ydermere er der blevet plantet eller skal plantes i hundredvis af træer på engen, ved søen og i Utterslev mose

Vanløse-pige for fuld galop Aften-ridt:Bettina Wilson fra Hyltebjerg Alle har et par heste med, når Klampenborg Galopbane på lørdag aften inviterer til Saturday Night Racing. Af Steen Ankerdal Det er de færreste, som ved, at Vanløse huser en af dansk galopsports førende trænere. Men det er altså tilfældet, idet den tidligere rytter Bettina Wilson, 36, bor i en lejlighed på Hyltebjerg Alle. Hovedparten af sin tid tilbringer hu dog på galopbanen i Klampenborg og på gården i Kokkedal, hvor hun har syv heste i træning. Målet er at få ti heste, lyder det fra Wilson,

der stak hovedet frem i den fascinerende sport allerede som 16-årig. I dag er hendes teenagesøn Patrick i sadlen som rytter. Men ”frygten” er, at han lige som sin storebror vokser sig ud af sadlen. For galop-sporten kræver ekstremt små og lette folk på ryggen af fuldblodshestene. Bettina Wilson havde et par heste med, da Klampenborg Galopbane i lørdags prøvede noget nyt – nemlig Saturday

Bettina Wilson en af de kvindelige trænere på Klampenborg Galopbane, bor i Vanløse.

Night Racing fra kl. 17.30 og frem til midnat. Her reklameret man også med 'Den hurtigste bar i byen' – en hentydning til løbene med de hurtige fuldblodsheste, men især til det afterparty, som holdtes i Racing Club. der var åbent til midnat med gazebobar, hvor der blandt andet blev serveret øl & drinks. I løbet af aftenen kunne man også afprøve sine evner i rodeo på en mekanisk hest. -Væddeløb er i forvejen en oplevelse med masser af fart og spænding, men vil vi gerne give vores tilskuere særlige oplevelser. Derfor sætter vi ekstra kolorit på sommerens tre løbsdage lørdag aften, hvor der også vil være konkurrencer, siger Tom Christensen, direktør for Klampenborg Galopbane.. Han mener, at Saturday Night Racing er en oplagt mulighed for nye tilskuere til at lære sporten at kende, men glæder sig iøvrigt over, at flere og flere kommer på den smukke bane i Ordrup Mose – for sportens og spillets skyld. Lørdagens løb begyndte klokken 17.30, og entreen var 100 kroner. For det fik man indgang, program, to øl og en bon på 40 kroner - til en værdi af 180 kroner - til at spille for. De to næste udgaver af Saturday Night Racing løbes 9. juli og 13. august

Vores topmoderne klinik ligger på hjørnet af H.C. Ørstedsvej og Rosenørns Alle. Vi har gratis parkering i gården, et minut til Forum metrostation samt bus 2A og 3A lige til døren. Klinikken er indrettet med det mest avancerede tandlægeudstyr der findes.

Gavekort På mødet vil der blive uddelt gavekort til en gratis undersøgelse (incl. et røntgenbillede) i forbindelse med forslag t eventuel implantat behand

Mødet finder sted: Tir, den 21-6 kl. 19.00 - 2 H.C. Ørsteds Vej 50 C, st 1879 Frederiksberg C www.forumtand.dk

Faste tænder øget livskvalitet

Tilmelding Ring 38 344222 mail@forumtand.dk @


www.dinlokalavis.dk

18

UGE 24 - 2011

FANTASTISK LYS OG VELHOLDT LEJLIGHED MED 3 VÆRELSER OG ALTAN - per fekt studie- og delelejlighed

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal på sit møde på torsdag bl.a. behandle høringssvar og intern høring

Kgs. Enghave har høringer SJÆLØR BOULEVARD 39 1.TH, 2450 KØBENHAVN SV

BESKRIVELSE:

Særdeles velholdt og indbydende 3-værelses andelslejlighed på 64m2 med dejlig altan og udsigt til grønne områder. Helt nye termovinduer med energiruder. Hvidlakerede gulve og hvide stuklofter i alle rum gør lejligheden aldeles lys og attraktiv.

INDRETNING:

Entre med indbygget garderobeskab, lys opholdsstue med udgang til stor altan, stort soveværelse, lyst værelse, køkken med nyere hvidevarer, nyere badeværelse med gulvvarme. Tilhørende kælderrum. Adgang til diverse fællesfaciliteter, bl.a. vaskeri, gårdhave, cykelkælder og selskabslokale. Ejendommen har dørtelefon samt skønt lukket gårdmiljø med legeplads, borde og bænke med rig mulighed for hyggelige grillaftner. Gode parkeringsmuligheder med gratis parkering.

OMRÅDET:

Super central beliggenhed et par minutters gang fra Sjælør St., Valbyparken, Vestre Kirkegaard, tæt på Kalveboderne og Fisketorvet og kun 10 min på cykel til Hovedbanen/Centrum. En særdeles lys, venlig og meget velholdt lejlighed, der skal opleves!

Andel: 645.068 kr. Månedlig boligafgift: 3074 kr. Varmeudgift: 550 kr. a’ conto/mdr. Henvendelse på tlf.: 28109099/20863342 eller på mail: daniel.marthendal@gmail.com; henriette2412@gmail.com

Lokalt. På torsdag holder Kgs. Enghave Lokaludvalg sit sidste møde inden sommerferien. Udvalget skal foruden behandling af puljeansøgninger tage stilling til to høringssvar samt én intern høring.

Borgerrepræsentationen en lokalplan for Otto Busses Vej, der fastlagde infrastruktur og bevaringsværdier på baneterrænet i anledning af Folketingets beslutning om at etablere et nyt kontrol- og vedligeholdesescenter for Metroens Cityring. Metroselskabet har efterfølgende anmodet Københavns Kommune om at udarbejde et tillæg til lokalplanen for at muliggøre et kontrol- og vedligeholdelsescenter med en anden placering og udformning af bygningerne end i det dispositionsforslag, der lå til grund for den gældende lokalplan. Det nye forslag afviger så meget fra det tidligere, at det er nødvendigt at udarbejde et nyt tillæg til lokalplanen. Lokaludvalget skal beslutte, om der skal udarbejdes et høringssvar til høring om tillægget til lokalplanen.

Besøger bydelsfesten Af Lars Hansen På torsdag afholder Kgs. Enghave Lokaludvalg sit juni-møde. Det foregår kl. 19.00 på ”Loftet” i Karens Minde Kulturhus. Dagsorden en for mødet oplyser, at udvalget bl.a. skal tage stilling til to høringssvar samt én intern høring. Første punkt er imidlertid ”Borgernes tid”, hvor borgerne frit kan møde op og komme med indspark til lokaludvalget, kritisere en lokaludvalgsbeslutning osv.

til at udløbe. Bl.a. derfor er der udarbejdet en ny cykelstrategi, som er tilpasset de politiske målsætninger på området, og som kan anvendes som ramme for de mere langsigtede og overordnede prioriteringer på cykelområdet. Strategien er baseret på viden fra bl.a. effektvurderinger af københavnske cykelprojekter og fra udenlandske storbyer. Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 27. april høringsudgaven, og den er nu i høring.

Cykelstrategi

Bo i kolonihaven hele året

Københavns Kommunes nuværende cykelstrategi ”Cykelpolitik 2002-2012” er på vej

Teknik- og Miljørforvaltningen, Center for Bydesign, har udarbejdet en startredegø-

relse med henblik på udarbejdelse af et lokalplansforslag for kolonihaveområdet ”Nokken”. Startredegørelsen er godkendt af Teknik- og Miljøforvaltningen. Formålet med lokalplanen er en lovliggørelse af ”Nokken” som kolonihaveområde med mulighed for overnatning også i vinterhalvåret. I forslag til ”Kommuneplan 2011” er indarbejdet retningslinjer, der muliggør dette. Projektet medfører bl.a., at der evt. vil komme fjernvarmeledninger mellem Avedøreværket og H.C. Ørstedsværket.

Lørdag den 25. juni holder lokaludvalget et internt seminar om folkeskolerne i Kgs. Enghave og miljøopgaven, som den 1. juli overgår til lokaludvalget, når Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavnen nedlægges. Men allerede på lørdag kan man møde Kgs. Enghave Lokaludvalg til ”Bydelsfesten” kl. 12-16 på Mozarts Plads. Lokaludvalget vil meget gerne høre dine ideer eller kommentarer til bl.a. folkeskolesituationen i bydelen, til udviklingen af Mozarts Plads og til miljøopgaver i Kgs. Enghave.

Tillæg til lokalplan I

marts

2009

vedtog

VALBY - BLOMMEHAVEN 17 Skøn stor villa med nyt tag!

ÅBENT HUS Søn. d. 19/6 kl. 11.30-11.50

Kontantpris: 3.695.000 Udbetaling: 185.000 Brutto: 24.840 Netto: 21.004 Alternativ finansiering: Pauselån F1: 14.288 / 12.705

Bolig / kld. i m²: 169 / 68 Grundareal i m²: 834 Opført: 1948 Stuer / vær.: 2/3 Sagsnr: 80367

I stueplan træder du ind i stor entré med adgang til sep. toilet og et stort badeværelse. Fra entréen træder du ind i to meget store stuer, den ene med kæmpe vinduespartier ud til poolområdet. Her er stort nydeligt lyst spisekøkken. På 1. sal har du adgang til lækkert nyere badeværelse, et godt børneværelse, samt en kæmpe stue. Kælderen er høj og tør med hjemmebiograf, kontor, bryggers og fyrrum.

Estate Valby & SV

S TAT S A U T. E J E N D O M S M Æ G L E R M D E

Valby Langgade 106, 2500 Valby, 2500@estate.dk Tlf. 36 46 90 22


www.dinlokalavis.dk

UGE 24 - 2011

19

Københavnske hjemmehjælpere får mere frihed De københavnske hjemmehjælpere får nu mere frihed og mindre kontrol i deres daglige arbejde. Sundheds- og Omsorgsudvalget beslutter på torsdag at afskaffe den meget omtalte tidsregistrering i en del af hjemmeplejen. Det skal give både SOSU-medarbejderne og borgerne langt større indflydelse på den hjælp, de får fra hjemmeplejen. - Vi må aldrig lade et stopur sætte rammen for den gode ældrepleje. Det gør vi i dag. Med de nye modeller understøtter vi derimod den fleksible, faglige vurdering. Det bliver mødet mellem medarbejder og borger, der kommer i fokus. Det højner kvaliteten, at det er dem, der i fællesskab - inden for rammerne - bliver enige om hvilken hjælp, der er brug for i det daglige, siger Sundhedsog Omsorgsborgmester Ninna Thomsen.(SF). Socialdemokraterne og SF har over et par måneder drøftet de nye modeller med FOA

og Dansk Sygeplejeråd, DSR. Modellerne skal i første omgang afprøves i hjemmeplejen i Vesterbro/Kgs. Enghave for at undersøge hvilken model, der senere skal indføres i hjemmeplejen i hele København. Ordningen betyder, at hjemmehjælperen ikke længere får besked på, hvor meget tid, der er afsat til hver enkelt opgave hos borgerne, som f.eks. hjælp til bad eller hjælp til morgenmad. I stedet får hjælperen nu tildelt en tidsramme til f.eks. et morgenbesøg. Inden for den kan borger og hjemmeplejer selv aftale hvilken hjælp, der er behov for. Det skal dog stadig tydeligt fremgå hvilke opgaver, der normalt skal udføres hos borgeren. - Jeg er sikker på, at medarbejderne er meget tilfredse med, at der nu bliver løsnet op for den ret stramme styring, som der er i København. Nu får medarbejderne bedre

mulighed for at præge besøget hos borgeren og bruge deres faglige kompetencer, siger fællestillidsrepræsentant i FOA Susan McAlden Også det socialdemokratiske medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget, Susan Hedlund, glæder sig over beslutningen. - Med den nuværende styring kræver ændringer af hjælpen til borgeren principielt et nyt besøg af visitator eller en administrativ beslutning, da hjælpen er tildelt som enkelte ydelser. I de to forsøg tildeles hjælpen som en tidsramme, og hjemmehjælperne kan i højere grad kan bruge deres egen faglige vurdering. Så vi undgår både en del bureaukrati, og giver medarbejdere og borgere mere frihed og indflydelse, siger Susan Hedlund. Kredsformand for DSR i Hovedstaden, Vibeke Westh, hilser ændringerne velkommen: - Der har været for meget

Vanløse lokale kirketider Adventskirken Søn 19.6. kl. 10.30 L Hjære Søn 19.6. kl. 10.30 R Andersen-Hoel

Søn 19.6. kl. 10.30 F S Petersen

Vanløse Kirke Grøndalskirken Søn 19.6. kl. 10.30 T Jeppesen

Søn 19.6. kl. 10.30 B Schiøler

Valby lokale kirketider Enghave Kirke Søndag 19/6 kl. 11 Gunnar Bach Pedersen

Jesuskirken Søndag 19/6 kl. 10.30 Sørine Gotfredsen

Frederiksholm Kirke, Sydhavns Sogn Lørdag 18/6 kl. 12 Friluftsgudstjeneste, Mozarts Plads Christer Damm Søndag 19/6 kl.11 Christer Damm

Johannes Døbers kirke Torsdag 16/6 kl. 17 Børnebrunchgudstjeneste Karin Thanning Husk tilmelding til spisning Søndag 19/6 kl. 10 Vibeke Tuxen

Margrethekirken Torsdag 16/6 kl. 10 Morgengudstjeneste Vibeke Tuxen Søndag 19/6 kl. 10

Præstetanker...

Søn 19.6. kl. 17 S M Olsen

Hyltebjerg Kirke Frikirken Bethlehem

Malene Flensborg Tirsdag 21/6 jkl. 14.00 Kirsebærhavens plejehjem Malene Flensborg Onsdag 22/6 kl. 10.l5 Legestuegudstjeneste Malene Flensborg

Timotheus kirke Søndag 19/6 kl. 10.30 Margrethe Tranberg Kl. 14 Church on the Rock James Lubega Detlef von Holst Onsdag 22/6 kl. 17 Babymusikgudstjeneste

Vigerslev kirke Torsdag 16/6 kl. 8.30 Morgenbøn Søndag 19/6 kl. 10.30 Jesper Hougaard 14.00 Gudstjeneste på arabisk Nabil Astafanos

Aalholm kirke Søndag 19/6 kl.10.30 Ole Petersen

fokus på enkeltydelser og tidsregistrering, og styringen af hjemmeplejen er blevet for detaljeret, sådan at hvert eneste besøg hos borgeren er tilrettelagt på minutter. Det er en god ide, at hjemmeplejen nu får større mulighed for at være fleksibel efter borgerens ønsker, siger Vibeke Westh. Forsøgene går i gang efter sommerferien, og Sundhedsog Omsorgsudvalget skal i begyndelsen af 2012 beslutte permanente ændringer af hjemmeplejen. Forsøgene er en del af et større reformprogram for den københavnske ældrepleje som de københavnske politikere diskuterer frem til sommerferien. Reformprogrammet – Aktiv og Tryg hele livet – har bl.a. til formål at styrke kvaliteten og fagligheden i hjemmeplejen. Afbureaukratisering og faglighed vil derfor være et bredt fremadrettet fokus for de københavnske politikere i årene frem.

Af Sognepræst Karin Thanning, Johannes Døber kirke

Semper ardens Med denne overskrift tænker man måske, at dette her skal handle om den sætning, der er indgraveret i en af bygningerne på Carlsberg eller den kendte øl-serie, der er lanceret under samme navn. Men det er ikke tilfældet. Semper ardens betyder ”altid brændende”. Og det er Helligånden, vi netop har fejret i den forgangne weekend, hvor det var pinse, jeg tænker på.

Konfirmation Sognepræst Vibeke Tuxen, Johannes Døbers kirke i Valby, stod for konfirmationen på to solskinsdage i foråret, af disse unge. St. Bededag var konfirmanderne: Amanda Leander Rasmussen, Patrick Gausting, Ann-Sophie Elbek Højberg, Louise Agth Lindstrøm, Astrid Lindskov Petersen Kristi Himmelsfartsdag var det følgende, der ”trådte ind i de voksne rækker”: Marie Elise Kun Haltrup, Ida Acs Scheuer, Sofie Marie Degn Nielsen, Anna Dybkjær Smedegaard

Pinsefortællingen handler om, at disciplene var samlet, modløse og desillusionerede, efter at Jesus havde forladt dem. ”Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød” og ”tunger, som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden”. Sådan beskrives pinsebegivenheden. Pinsen er altså en fejring af Gud Helligånd, den kærlighedens Ånd, der ”fordelte sig som tunger af ild” og som altid brænder for os. Gud, som den kærlighedens Ånd, der giver os tro ved at gøre evangeliet levende for os. Den kærlighedens Ånd, der trøster, når livet er svært, som Ingemann formulerer det i en salme, at ”Gud ånder på øjet, når det græder”. Og den kærlighedens Ånd, som indgyder os mod til at dele troen. Derfor er det også i den, fællesskabet er, for Ånden giver os det, der binder os sammen, både med Gud, hinanden og verden. Det fejres hver søndag i hver enkelt kirkes gudstjeneste, og man er altid velkommen i det fællesskab, der er båret af Gud Helligånd, der er semper ardens, altid brændende.

Steen Jørgensen

- Har du ikke fået Lokalavisen?

dinby


www.dinlokalavis.dk

20

r

se j e r

UGE 24 - 2011

øj sh Brøn

er e med s æ ejd

L amarb is

m e d d a n s kr re js e le d e

SUPERPRIS

13.990,pr. person

Kejsere og terrakottakrigere KULT L URREJSE TIL BEIJING OG XIAN 10 DAGE Afrejse: 10. september 2011 (også mulighed for afrejse 9. november 2011) Tag med Team Benns til Nordkina for at opleve landets største kulturelle seværdigheder, historie og hverdag. Rejsen dag for dag: Dag 1: Dag 2: Dag 3: Dag 4: Dag 5:

Danmark. Fra København til Beijing. Beijing. Bl.a. Himlens Tempel Beijing. Bl.a. Den Forbudte By Beijing. Bl.a. Den Kinesiske Mur Beijing - Xian. Nattog til Xian

Prisen inkluderer: - Fly tur/retur København – Beijing med SAS. - Alle kendte skatter og afgifter. - Provinstilslutning fra Aalborg og Aarhus/ Tirstrup (begrænset antal pladser). - Transport, udflugter og entréer jf. program. Team Benns leverer fantastiske rejseoplevelser og hele verden er vores legeplads, bl.a. ∙ ∙ ∙ ∙

Dag 6: Xian. Bl.a. bymuren og basaren Dag 7: Xian. Bl.a. Terrakottahæren Dag 8: Xian - Beijing. Fly til Beijing. Dag 9: Beijing. Bl.a. sommerpaladset Dag 10: Beijing - Danmark - 7 nætter på 3+-4-stjernede hoteller. - 1 nat på nattog/4-sengs kupéer. - Morgenmad, 5x frokost og 8x aftensmad. - Drikkevarer til nævnte måltider (1 øl/vand). - Engelsktalende lokalguide. - Dansk rejseleder

Tillæg for enkeltværelse: Kr. 1.290,-

Rock i Sydhavnen Lokalt. Sydhavnens bibliotek og Bydelsmødrene i samarbejde om rådgivning. Der er gang i kultur- og musikllivet i Sydhavnen i denne uge. Som optakt til bydelsfesten på lørdag på Mozarts Plads og Karen Minde Kulturhus spiller Menzers Summer

Rock Trio fredag aften fra kl. 21 på Karens Minde. Bandet består af trommeslageren Klaus Menzer, guitaristen Mikkel Nordsø og sangeren Moussa Diallo på bas.

Gratis råd fra mor til mor Lokalt. Sydhavnens bibliotek og Bydelsmødrene i samarbejde om rådgivning. I næste uge indleder Bydelsmødrene og Sydhavnens bibliotek et samarbejde om en rådgivning for kvinder i Sydhavnen. Fra den 20. juni er der hver mandag mellem kl.15-17 mulighed for at møde en Bydelsmor, som har god tid til at rådgive om bl.a. børn, sundhed og offentlige tilbud. Man kan roligt tage sin børn

med på biblioteket, for der er også en børnepasser, som kigger efter børnene, mens mor får gode råd. Bydelsmødre er et projekt, der skal støtte, at kvinder med etnisk minoritetsbaggrund får mulighed for at blive aktive medborgere i det danske samfund. Hensigten med Bydelsmødre-projektet er at uddan-

Krydstogter Safari Rundrejser Skræddersyede rejser

og meget mere...

m e d d a n s kr re js e le d e

SUPERPRIS

12.790,pr. person

Det glemte Anatolien og Frygien KULT L URRUNDREJSE TIL TYRKIET 12 DAGE Tag med Team Benns på en kulturel drømmerejse gennem Tyrkiets historie, kultur og hverdag Afrejse: 15. september 2011 Rejsen dag for dag: Dag 1: Dag 2: Dag 3: Dag 4-5: Dag 6:

Afrejse fra Danmark Istanbul - Canakkale Canakkale - Selcuk Selcuk Selcuk - Afyon

Prisen inkluderer: - Flytransport tur/retur København – Istanbul med Turkish Airlines. Indenrigsfly i Tyrkiet. - Alle kendte lufthavns- og flyafgifter. - Udflugter, transport og entréer jf. program. - Indkvartering i dobbeltværelse (v. 2 personer). - 11 nt. på 4 stjernede boutique hoteller. - Forplejning på flyet Danmark-Tyrkiet - Morgenmad,10x frokost og 10x aftensmad. - Engelsktalende lokalguider. - Dansk rejseleder.

Kontakt Torben på tlf: 65 65 65 60 asien@team-benns.com

Dag 7: Afyon - Ankara Dag 8: Ankara - Kappadokien Dag 9-10: Kappadokien Dag 11: Kappadokien - Istanbul Dag 12: Istanbul - København

Tillæg for enkeltværelse: Kr. 2.690,-

REJSEKODE: LO

LOKALUDVALGS MØDE OG BYDELSFEST Næste lokaludvalgsmøde finder sted torsdag den 16. juni 2011 kl.19.00 - 22.00. Alle er velkomne til at overvære mødet. Husk også at du kan søge Kgs. Enghave puljen. Vel mødt på:

ne lokale kvinder til at vejlede andre og guide mødre i forhold til deres forældrekompetence, tilbud i lokalområdet og kontakten til kommunale instanser. Bydelsmødrene er opsøgende over for kvinder i Valby og Sydhavnen. De videregiver informationer om børns udvikling og opdragelse, sund mad, jobsøgning, uddannelser i Danmark, samarbejde mellem hjem og skole/børneinstitutioner, fritidstilbud til børn i og omkring Valby og Sydhavnen, offentlige tilbud og andre tilbud til kvinder og familier. Desuden skal bydelsmødrene virke som brobyggere ved at følge og guide familierne til de rette instanser og forvaltninger, hvor de kan søge professionel vejledning. Det sker på Sydhavnens Bibliotek, Wagnersvej 19, hver mandag mellem 15 og 17 - og rådgivningen er gratis og anonym. SA

BUS-REJSER “LOFTET” Karens Minde Kulturhus Wagnersvej 19, 3 sal. 2450 Kbh SV

BYDELSFEST DEN 18. JUNI Deltag i Bydelsfesten og mød lokaludvalgsmedlemmer til en snak om Mozarts Plads og Kgs. Enghaves skoler. Bydelsfesten finder sted på både Mozarts Plads og Karens Minde og byder på et hav af oplevelser, bands, kokkebattle og andre spændende overraskelser. Læs mere her: Se mere på: www.sammenomsydhavnen.dk eller www.kongensenghavelokaludvalg.kk.dk

Din personlige rejse begynder på Team-benns.com

Karens Minde reklamere med en enestående aften i rockens tegn, for det er tre af landets bedste rockmusikere, der eksklusivt stiller op til event’en på Karens Minde. De har spillet mange steder, men er sammen mest kendt for at spille verdensmusik, salsa, funk og soul. Entreen til koncerten er 80 kroner, og billetter kan købes i kulturhuset. SA

Prag 2 gange om ugen med direkte bus til 4 forskellige hoteller. Øvrige gode busrejser til: 26.6 Werningerode ....... 5 .... 3100 27.6 Stade .................... 4 .... 2575 29.6 Grevenbroich ........ 5 .... 2975 30.6 Spreewald ............ 4 ....2450 06.7 Barlinek I Polen .... 5 .... 2850 11.7 Mosel ................... 5 .... 2775 11.7 Kolobrzeg ............. 5 .... 2875 16.7 Grossbeeren ........ 4 .... 2450 16.7 Stockerau ............. 8 .... 4975 18.7 Nordjylland ........... 4 ....2475 18.7 Werningerode ....... 5 .... 3150 23.7 Liberec ................. 5 .... 2950 23.7 Tyrol ..................... 8 .... 4650 26.7 Assmannshausen . 5 .... 3000 28.7 Dresden................ 4 .... 2200 30.7 Lugano, Schweiz .. 8 .... 4875 31.7 Dresden-Prag ....... 6 .... 3650 01.8 Berlin .................... 4 .... 2475 04.8 Lugano-Tyrol ........ 8 .... 4850 06.8 Usti, Tjekkiet ......... 5 .... 2900 14.8 Helsingfors ........... 4 .... 3000 14.8 Tallinn .................. 4 .... 2850

Musik - REJSER: 22.6 Helene Fischer med stort Orkester samt gode udflugter i Kassel................. 5 .... 3650

www.klingenberg-rejser.dk

58 52 32 00


www.dinlokalavis.dk

UGE 24 - 2011

21 Ib Lund (bas) og Valdemar Rasmussen (trompet). Mæt Café, Valgårdsvej 8. Fri entré.

Sydhavnstippens skønne, vilde flora. Mødested: Naturskolen på Fragtvej. Sydhavnstippen, Fragtvej 13. Fri entré.

Firmafest med løb og cykling. Arr.: Københavns Firma Sport. Valby Idrætspark, Julius Andersens Vej 1. Entré.

stenene og kunstnerne. Arr.: Center for Kirkegårde. Vestre Kirkegård, Vestre Kirkegårds Allé 15. Fri entré.

Kl. 17.00

Kl. 18.30

Kl. 19.00-21.00

Spot On – koreografisk platform. 14 koreografer præsenterer korte koreografier. Arr.: Dansens Hus. Dansehallerne på Carlsberg (Tap E), Pasteursvej 20. Entré.

Hjælp og helbredelse gennem Bruno Grönings lære. Formidles ved Lis Dannevang i form af foredrag af ca. to timers varighed. Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8. Fri entré.

Mad, jazz og et lille glas. Med Niels Husum (saxofon), Thomas Bornø (piano),

Kl. 20.00

Kl. 20.00

Jagten på et plot. Arr.: LiminalDK. Dansehallerne på Carlsberg (Tap E), Pasteursvej 20. Entré.

Jagten på et plot. Arr.: LiminalDK. Dansehallerne på Carlsberg (Tap E), Pasteursvej 20. Entré.

Vinsmagningsaften Tirsdag d. 28. juni kl. 18,30

Kl. 21.00

Søndag den 19. juni Kl. 9.30-15.00

Tirsdag den 21. juni Kl. 19.00

1. Antipasto misto forskellig forskellige italienske forretter

Rock-trio. Tre af landets bedste musikere, Mikkel Nordsø, Klaus Menzer og Moussa Diallo, stiller op til et rock-event. Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Entré.

Søndagstur til Valbyparken. Stavgangstur til Valbyparken. Arr.: Birkerød Stavgangsforening. Valbyparken, Hammelstrupvej 100. Gratis adgang.

Lørdag den 18. juni Kl. 11.00

Kl. 11.00 Rundvisning Nordisk Film, Mosedalvej 14. Entré.

Croquis-tegning. Hos Ravage tilbydes croquis-tegning for interesserede tegnere. For alle uanset erfaring. Kvindelig model denne aften. Kaffe/te i pauserne. Ingen tilmelding. Der startes præcis. Alle er velkomne. Billedkunstværkstederne, Trekronergade 90. Entré.

Kl. 14.00-18.00

Kl. 20.00

The Children’s Fair. Arr.: The Copenhagen Post – The Danish News in English. Klubber og foreninger introduceres til verdenssamfundet, og danske og udenlandske familier mødes. For 0-13 årige. Valbyparken, Hammelstrupvej 100.

Jagten på et plot. Arr.: LiminalDK. Dansehallerne på Carlsberg (Tap E), Pasteursvej 20. Entré.

Det sker lokalt Valby / Kgs. Enghave / Sydhavnen

Kl. 20.00 Torsdag den 16. juni Kl. 9.30-11.00

Fredag den 17. juni Kl. 17.00

Internet-café for seniorer. Valby Bibliotek, Annexstræde 2.

Spot On – koreografisk platform. 14 koreografer præsenterer korte koreografier. Arr.: Dansens Hus. Dansehallerne på Carlsberg (Tap E), Pasteursvej 20. Entré.

Kl. 13.30 Naturvidenskabsfolk på Vestre Kirkegård. Mange af det 20. århundredes helt store danske naturvidenskabsfolk er begravet på Vestre Kirkegård. Arr.: Center for Kirkegårde. Vestre Kirkegård, Vestre Kirkegårds Allé 15. Fri entré.

Kl. 18.00-19.00 Hjælp og helbredelse ad åndelig vej. Introduktionsforedrag om Bruno Gröning. Alle, der søger hjælp og helbredelse er lige så velkomne som læge, Heilpraktikere og andre fra sundhedssektoren. Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Fri entré.

Kl. 20.00 Jagten på et plot. Arr.: LiminalDK. Dansehallerne på Carlsberg (Tap E), Pasteursvej 20. Entré.

Rundvisning Nordisk Film, Mosedalvej 14. Entré.

Kl. 12.00-17.00 Kl. 19.00 Next step. Moderne dans. Arr.: Dansescenen. Dansehallerne på Carlsberg (Tap E), Pasteursvej 20. Entré.

Kl. 20.00 Jagten på et plot. Arr. LiminalDK. Dansehallerne på Carlsberg (Tap E), Pasteursvej 20. Entré.

Bydelsfest i Sydhavn. Bydelsfest med underholdning, servering af mad og drikke, en masse boder samt underholdning for børn. Arr.: Sammen om Sydhavn. Mozarts Plads og Karens Minde.

Kl. 15.00-17.00 Bierne og blomsterne. En guidet tur ud i

Mandag den 20. juni Kl. 18.00 Bike & Run Stafetten.

SOMMERFEST FØDSELSDAG, GADEFEST SOMMERBUFFET

3 FORSKELLIGE SLAGS KØD: - Kalvecuvette, rosastegt - Letrøget skinke m/provencekrydderi - Spareribs med barbeque, 200 gram

FORRET + DESSERT Laksemousse OG Tiramisu KUN

30,-

(kun ved køb af Sommerbuffeten) Priser er i kr. pr. kuv., min. 10 kuv., excl. miljøafgift og levering.

5 SLAGS KARTOFLER/SALATER: - Friske grønne salater med 5 dele - Italienske flødekartofler m/bacon - Klassisk kold kartoffelsalat - Tomatsalat - Coleslaw

-/ NINGS AFSLUT FEST? STUDIE d og kø 3 slags s 4 slag tilbehør

79

89

50

Bestil på tlf. 70 10 70 11 eller på www.kokkenogjomfruen.dk

Sydhavnens Bibliotek

ÅBNINGSTIDER

mandag – torsdag 12–19 fredag 12–17 lørdag 10–14

Wagnersvej 19 • 2450 København SV Telefon 36 14 84 14

Mød bydelsmødrene på biblioteket hver mandag fra kl.15-17. Gratis anonym rådgivning fra mor til mor.

Strikkecaféen holder pause i juli måned. Lektiecaféen holder pause i skolernes sommerferie.

Se også www.bibliotek.kk.dk

50

Onsdag den 22. juni Kl. 14.30 Kunstneriske monumenter på Vestre Kirkegård. Mange af kirkegårdens bevaringsværdige gravstene er skabt af store kunstnere. En rundvisning med fokus på

Jagten på et plot. Arr.: LiminalDK. Dansehallerne på Carlsberg (Tap E), Pasteursvej 20. Entré.

Ristorante Lazio Apperitivo: Spumante Prosecco Ex. Dry. Carmina (Veneto) Vin: Verduno Pelaverga, Comm. G.B. Burlotto (Piemonte)

2. Asparagus e prosciutto asparges med parmaskinke Vin: Tzapel, Valtellina Bianco, Aldo Rainoldi (Lombardia)

3. Ravioli al pomodore e basilico

store hjemmelavede ravioli i en frisk tomatsauce m. hvidløg, basilikum og parmesanost Vin1: Senibus Roos, Brunner (Friuli) Vin2: Tascante, Etna Rosso, Tasca d'Almerita (Sicilia)

4. Lombata al taleggio

kalvefilet m. taleggioost og svampesauce, serveres med nye danske kartofler og sommergrøntsager Vin1: Sagrantino di Montefalco, Fongoli (Umbria) Vin2: Taurasi Riserva 1999, Mastroberardino (Campania)

5. Dolci misti forskellige italienske desserter

Vin: Spumante Sangue di Giuda, Vanzini (Lombardia) Grappasmagning: Grappa Gavi di Gavi, Lorenzo Inga (Liguria) Grappa Agricola, Bepi Tosolini (Friuli) Grappa Oro di Barolo, Francoli (Piemonte)

5 retters menu incl. vinmenu og Grappa

Kun kr. 699.-

Bestil bord allerede nu!

Godthåbsvej 191, Vanløse • www.restaurant-lazio.dk

RING OG BESTIL BORD PÅ TLF. 38 87 35 93


www.dinlokalavis.dk

22

Byg

Kort nyt om Valby

Både

ANNONCER

38 79 34 00 Fodterapeuter

KLINIK FOR FODTERAPI v/Statsaut. fodterapeuter Inge Rosenkvist Emanuel & Mikael Emanuel Vigerslevvej 54 B

36 44 22 11

KLINIK FOR FODTERAPI v/Susanne Persson Der ydes tilskud fra Den off. Sygesikring til diabetes, nedgroede negle, arvæv og leddegigt.

Vigerslevvej 136 Tlf. 36 16 10 20 - Bemærk: Åbent fra kl. 6.30 El installatør

Maler

MALERFIRMA OLSEN

Det endelige skitseforslag til Storbyhaven ved Gadekærvej præsenteres næste lørdag den 28. juni mellem kl. 15.30 og 18.00. Det er Landsskabsarkitekterne, der på baggrund af borgermøder og andre input fra Valbyborgerne har udarbejdet det endelige skitseforslag til projektet med et samlet budget på seks millioner kroner. Efter planen skal den nye storbyhave være klar inden for det kommende år. Områdefornyelsen holder loppemarked på Monrads plads søndag den 19. juni mellem kl. 11 og 16.. Der er gratis at opstille en

bod, og man mod et depositum på 50 kr låne en pavillon. De handlende skal selv medbringe bord og stol til boden. Der er plads til 30 stande og fem madborder, som fordeles efter først til mølle-princippet. Foruden loppemarkedet kan man komme til at prøve kræfter med den japanske nationalsport sumobrydning. Det er nu muligt at spille bordtennis døgnet rundt på pladsen ved Langgade station. Bat og bolde kan lånes på stedet. Man skal blot dreje nøglen på postkassen ved siden af bordtennisbordet, så er fri adgang.

Sommerdans Nu er det igen tid til at finde danseskoene frem og kaste sig ud i alverdens sjove, forførende og inciterende dansestilarter, få smilet frem og sved på panden. Københavns Kommune gentager succesen med parkdans under åben himmel i Fælledparken fra 20. juni til 21. juli. Sommerdans åbner mandag 20. juni kl. 19 med en sprudlende bollywoodaften med den danske bollywoodstjerne Anita Lerche og to unge indiske trommespillere i Dhol United. Den karismatiske indiske danser Murari Lal Saini fører deltagerne ud på en rejse i bollywooddansens verden. Resten af sommeren er der danseundervisning for

begyndere i alverdens stilarter som f.eks. African Clubbing, Salsa, Brasiliansk Samba de Roda, Ballroom og dansk folkedans. Sommerdans foregår mandag-torsdag kl. 19-22 på Dansepladsen i Fælledparken på hjørnet af Edel Sauntes Allé og Øster Allé. Dansepladsen har for nyligt gennemgået en større renovering og fremstår nu som en ny og spændende teater- og festplads. Sommerdans for børn byder op til dans i forskellige stilarter hver torsdag eftermiddag; for børn op til ca. 7 år kl. 1212.45 og for de større børn kl. 13-14. Fri entré - i tilfælde af regn aflyses.

UGE 24 - 2011

POLITI

RAPPORTEN

Det lykkedes lokalpolitiet i Valby at nå frem og anholde fire af de seks yngre mænd, som 2. pinsedag kl. syv om morgenen forsøgte at stjæle en bil på Skyttegårdsvej i Valby. De to sidste nåede at slippe væk, men lederen af Valby Lokalpoliti, Henning Munk Plum, er overbevist om, at man finder dem, fordi de fire andre sidder anholdt og kan afhøres. Pinselørdag ved halv otte tiden om aftenen forsøgte en mand at stjæle en sort BMW med svenske nummerplader ved Bavnehøjhallen i sydvestkvarteret. Det viste sig, at nummerpladerne i virkeligheden skulle have siddet på en rød bil, der var efterlyst i Sverige. -Så der er formentlig tale om tyveri af to biler og et sæt nummerpladser, siger Henning Munk Plum.

mindre boredeauxrød bil, da de var i færd med at læsse stjålne cykler ind i lysegrøn varevogn på Cæcilievej i Valby. Bilen var polsk indregistreret, og politiet fandt 15 cykler i kassevognen. En kvinde måtte køres til undersøgelse på Rigshospitalets traumecenter, efter at hun var trådt lige ud foran en lastbil på Torveporten i Valby. Kvinden var ved bevidsthed, da hun ankom til Rigshospitalet til behandling. Uheldet var ikke så alvorligt, at politiet optog rapport.

En 22-årig mand blev anholdt, da han med et baseballbat havde knust ruderne i flere parkerede ved Engdraget og Valby Langgade. Hærværket fandt sted forrige mandag ved 23tiden, og det blev anmeldt af En blev anholdt, mens to flere lokale beboere. mænd nåede at forsvinde i en SA

I mørke er alle katte grå … Erhverv.Nu er det muligt at opnå et bedre syn med den nye revolutionerende ZEISS brilleglasteknologi – i.Scription®.

Alt maler- og tapetarbejde udføres.

• Ring og få et GRATIS uforpligtende tilbud.

Din lokale el-installatør

• Gerne forsikringsskade & vedligeholdelseskonto. Er du pris- og kvalitetsbevidst så ring til Olsens Malerbiks

21 97 96 02

på tlf. www.malerfirmaolsen.dk

Markeder

Skilte

Regnskab BOGHOLDERHUSET et team af erfarne bogholdere med bredt branchekendskab og tid til dit regnskab

.

Inger Holmelund , Nyt Syn Brønshøj

.

BOGFØRING MOMS LØN FORSØMTE REGNSKABER ÅRSREGNSKAB m.m.

.

BOGHOLDERHUSET.dk Valby Langgade 39 A 38333016 RUGAARD REVISION 25854821

Statsaut. revisor

VVS Se aktuelle tilbud på

VI UDFØRER ALT INDENFOR

www.fugmann.dk Høffdingsvej 20 · 2500 Valby Tlf. 36 15 05 05 · Fax 36 15 05 04

Butik- Belysning og El-installation på Valby Langgade 132 Tlf. 36161809 Hverdage 9-17.30 Lørdag 10-14.00

www.a-block.dk

ANNONCER 38 79 34 00

VVS –og Blikkenslagerarbejde. + Gulvbelægning

VVS FIRMAET

ANNONCER

K-E Toft Hansen

38 79 34 00

Bellahøjvej 125, 2720 Vanløse

Tlf. 35 85 56 81 Tæpper

Revisor

TÆPPERINGEN 33 32 00 00 Borgbjergsvej 30, 2. 2450 København SV broernes@revision-frr.dk • www.revision-frr.dk

Ring og få besøg af Tæppebussen og få fremvist vores store udvalg i tæpper, linoleum trægulve m.m. Vi måler gerne op og giver tilbud på stedet. Tæpperingen Hvidovrevej 129 www.tr-h.dk

RING 36 75 75 33

GRATIS TÆPPEBUS

ZEISS i.Scription® brilleglassene giver dig et markant bedre nattesyn, men også et perfekt syn i dagslys. Pludselig kan du se alt meget klarere og skarpere. Dit kontrastsyn bliver forbedret og farver bliver mere brillante og levende.

frontsteknologi. Bl.a. måles din styrke i simuleret mørke. Der laves en slags optisk landkort over dine øjne, som tager højde for, at intet øje er helt rundt og ingen hornhinde helt jævn. Disse data bruges i fremstillingen af i.Scription® brilleglassene.

ZEISS i.Scription® præcisionsglas tager ikke blot hensyn til, om du er nærsynet eller langsynet, men til hele din synsprofil som er lige så unik som et fingeraftryk. Med ZEISS i.Profiler® måler vi dine øjne mere præcist end nogensinde før med en helt ny og banebrydende bølge-

Hos Nyt Syn – Øjenlægens Optik, Frederikssundsvej 177 viser vi dig vejen til det bedst mulige syn med den nyeste teknologi fra ZEISS. Chefoptiker Bjørn Hoel inviterer dig samtidig til Premiere på den nye Jim Lyngvild brillekollektion som kan ses i butikken lige nu.


www.dinlokalavis.dk

UGE 24 - 2011

23

DR1 - DR2 - TV 2 - TV 2 ZULU Onsdag 15. juni - tirsdag 21. juni

02.00 Kongen af Queens (16) 02.25 ((S)) Medium (112) 03.10 First 48 04.00 Livredderne på Bondi Beach (4) 04.30-05.00 Go’ aften Danmark (G) TV 2 ZULU 18.10 Kongen af Queens (17) (G). 18.35 Kongen af Queens (18). 19.05 Venner (108:236). 19.35 Venner (109). 20.00 Castle (3). 20.45 Anstalten (3) (G). 21.15 zHit-paraden: Stang Bacardi. 21.50 ((S)) Star Wars: Episode III - Sith-fyrsternes hævn. Amerikansk science fiction-eventyr fra 2005. 00.05-05.35 Nat-tv.

FREDAG

Onsdag den 15. juni kl. 20.00 på DR1: »Ved du, hvem du er? - Brooke Shields«. En række kendte tager på en overraskende rejse tilbage i deres slægt. Brooke Shields undersøger både sin mors og fars side af familien for at finde ud af, hvem hun bedst kan identificere sig med. Hendes mors side af sparsommelige kuponklippere i New Jersey eller sin fars aristokratiske europæiske familie. Efter at have udforsket bedstemoderens smertefulde opvækst i et immigrantkvarter tager hun til Italien for at finde ud af mere om sin fars side af familien. Hun opdager, at hendes aner tilhørte en af de mest velhavende og indflydelsesrige familier i 1800-tallets Italien.

ONSDAG DR1 18.00 (TTV) Vores Liv: Søren Ryge 18.30 TV Avisen med Sporten 19.05 Aftenshowet 20.00 Ved du, hvem du er? - Brooke Shields 21.00 TV Avisen 21.25 Penge 21.50 Sporten 22.00 Vi mødes i retten (2:6) 22.50 Onsdags Lotto 22.55 (TTV) OBS 23.00 Ross Kemp i Afghanistan (4:5) 23.45-00.45 Kyst til kyst - Skagen (1:8) (G) DR2 18.45 Columbo: Urørlig - men sårbar. Amerikansk krimi fra 1975. 20.00 Mitchell & Webb. 20.20 W.. Amerikansk drama fra 2008. 22.30 Deadline. 23.00 DR2 Global: Generation Gaddafi. 23.45 The Daily Show. 00.05-01.15 Nat-tv.

TV 2 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Vejret 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Liebhaverne 20.35 Krop umulig - børn 21.25 Dagens mand 22.00 Nyhederne og Sporten 22.20 Regionale nyheder 22.30 U21-EM: Studiet 22.50 Party i provinsen 23.20 Afsporet - Amerikas værste mordere 00.15 Jail 00.40 Criminal Intent (109) 01.30 Kongen af Queens (13) 02.00 Kongen af Queens (14) 02.25 ((S)) Medium (111) 03.10 Afsporet - Amerikas værste mordere (G) 04.00 Livredderne på Bondi Beach (3) 04.30-05.00 Go’ aften Danmark (G)

TV 2 ZULU 18.10 Kongen af Queens (16) (G). 18.35 Kongen af Queens (17). 19.05 Venner (107) (G). 19.35 Venner (108:236). 20.00 Castle (2). 20.45 Anstalten (2) (G). 21.15 zHitparaden: Total Zulu Royal (2:10). 21.50 ((S)) Star Wars: Episode II - Klonernes angreb. Amerikansk science fiction-eventyr fra 2002. 00.10-05.05 Nat-tv.

TORSDAG DR1 18.00 (TTV) Drømmehaver (1:4) 18.30 TV Avisen med Sporten 19.05 Aftenshowet 20.00 (TTV) Spise med Price (10:10) 20.30 (TTV) 90’erne tur retur: 1990 21.00 TV Avisen 21.25 Jersild Live 21.50 Sporten 22.00 (TTV) Drengen der skrumpede 22.45 (TTV) Verdens værste naturkatastrofer (3:13) 23.35-00.35 Min italienske drøm (2) DR2 18.45 Columbo: En sag om ære. Amerikansk krimi fra 1976. 20.00 Monopolets Helte - Poul Martinsen (2). 20.50 Taggart: En gammel flamme. Skotsk krimi fra 2007. 21.35 Hurtig opklaring (20). 22.30 Deadline. 23.00 For farligt for piger? (2:4). 23.45 The Daily Show. 00.10-01.00 Nat-tv.

TV 2 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Vejret 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Dyrenes helte 20.35 Min smukke datter 21.25 CPH - lufthavnen (1:12) 22.00 Nyhederne og Sporten 22.20 Regionale nyheder 22.30 Krop umulig! 23.25 Huse for millioner 00.15 Jail 00.45 Criminal Intent (110) 01.30 Kongen af Queens (15)

DR1 18.00 (TTV) Spise med Price (G) 18.30 TV Avisen med sport og vejret 19.00 (TTV) Disney Sjov 20.00 (TTV) Hit med sangen 21.00 TV Avisen 21.30 The Assignment Canadisk thriller fra 1997. 23.25-00.50 Fanget på havets bund Amr. autentisk drama fra 2001. DR2 18.45 Columbo: Luk op for mord. Amerikansk krimi fra 1976. 20.00 Flugten over Berlinmuren (1:2). 21.00 Raseri i blodet. 22.30 Deadline. 23.00 Forbrydelsens ansigt. 23.50 Dragon Tiger Gate. Actionthriller fra Hongkong, 2006. 01.20-01.45 The Daily Show.

TV 2 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Vejret 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Så det synger 20.50 Live fra Bremen 21.40 The Longest Yard - blod, sved og tacklinger Amerikansk komedie fra 2005. 23.35 ((S)) Planet Terror Amerikansk actiongyser fra 2007. 01.20 ((S)) Sig du elsker mig (9) 02.15 ((S)) Sig du elsker mig (10) 03.10 Fuldstændig bidt af dyr 04.00 Livredderne på Bondi Beach (12) 04.30-05.30 Go’ aften Danmark (G) TV 2 ZULU 18.10 Kongen af Queens (18) (G). 18.35 Kongen af Queens (19). 19.05 Venner (109) (G). 19.35 Venner (110). 20.00 Castle (4). 20.45 Anstalten (G). 21.15 zHit-paraden: Labre Larver. 21.50 Star Wars: Stjernekrigen. Amerikansk science fiction-eventyr fra 1977/1997. 23.50 Fanboys. Amerikansk komedie fra 2008. 01.20-05.30 Nat-tv.

LØRDAG DR1 14.20 Grænsekontrollen (4:8) (G) 15.05 Sommersang i Mariehaven (1) 16.05 Mord på hjernen (12:21) 17.40 (TTV) Før søndagen 17.50 (TTV) Hammerslag (5:5) (G) 18.20 Held og Lotto 18.30 TV Avisen med Vejret 18.55 Sporten 19.10 Mr. Bean 19.35 (TTV) Geniale dyr (10) 20.00 Merlin (30) 20.45 Asterix & Obelix 2: Mission Kleopatra Fransk komedie fra 2002. 22.30 Kriminalkommissær Barnaby (71)

00.05-01.50 Lærenemme Rita Engelsk drama fra 1983. DR2 14.25 Nyheder fra Grønland. 14.55 Haven i Hune (1:10). 15.25 De omvendte (4:9) (G). 15.55 OBS. 16.00 Dokumania: Det udvalgte barn (G). 17.30 Der er noget galt i Danmark (6:6) (G). 18.00 Debat: Er der noget galt i Danmark? (G). 18.10 Camilla Plum - Krudt og Krydderier (1). 18.40 Hjælp, min kone er skidesur (6). 19.10 Mens vi venter på at dø - Stikker vi til søs (G). 19.30 Bonderøven retro (1:10) (G). 20.00 DR2 Tema: Krigen på asfalten. 22.30 Deadline. 22.55 Ceremonien. Fransk thrillerdrama fra 1995. 00.40-02.40 Nat-tv.

TV 2 14.00 White Collar (3) 14.45 White Collar (4) 15.35 White Collar (5) 16.20 White Collar (6) 17.10 White Collar (7) 18.10 Regionale nyheder 18.25 Alarm 112 (11:12) (G) 18.50 Vejret 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 19.45 LørdagsSporten 20.00 U21-EM: Studiet 20.35 U21-EM: Danmark-Island, direkte 22.40 U21-EM: Studiet 23.10 ((S)) Revolver Engelsk-fransk krimidrama fra 2005. 01.00 ((S)) Friends With Money Amerikansk dramakomedie fra 2006. 02.30 Som man behager Amerikansk komediedrama fra 2006. 04.40-05.30 Livredderne på Bondi Beach (13) TV 2 ZULU 14.00 ((S)) Changing Lanes. Amerikansk thriller fra 2002. 15.40 Tool Academy. 16.25 Fra dulle til dame. 17.15 Streets of Hollywood. 17.40 Streets of Hollywood. 18.10 Kongen af Queens (19) (G). 18.35 Kongen af Queens (20). 19.05 Venner (110) (G). 19.35 Venner (111). 20.00 Castle (5). 20.45 Anstalten (5) (G). 21.15 zHit-paraden: Tudeprinsesser. 21.50 ((S)) Star Wars: Imperiet slår igen. Amerikansk science fiction-eventyr fra 1980/1997. 23.55 Zulu Late Night, Live!. 00.25-05.10 Nat-tv.

SØNDAG DR1 14.00 Gudstjeneste i DR Kirken 14.45 Kyst til kyst - Skagen (1:8) (G) 15.45 Merlin (30) (G) 16.30 90’erne tur retur: 1990 (G) 17.00 McBride (2:10) 18.30 TV Avisen med sport og vejret 19.00 (TTV) OBS 19.05 (TTV) Egyptens gåder - Skorpionkongen (1:8) 20.00 (TTV) Menneskets planet (1:8) 20.50 Bag om Menneskets planet (1) 21.00 21 Søndag 21.40 Sporten 21.50 Kammerater i krig (7:10) 23.00 Grænsekontrollen (6:8) 23.45-00.15 Sømanden & Juristen - historier fra et hospice (5:5) (G) DR2 14.00 DR Klassisk: Solist: Danielle de Niese (1). 15.00 Modige kvinder: Xinran Xue. 15.30 Magtens Mennesker: Michael Christiansen. 16.00 Naturtid (7:20). 17.00 Danske Vidundere: Alheden. 17.30 DR2 Tema: Om Motorsport (G). 20.00 Bonderøven retro (2:10). 20.30 Danskernes vin 2002. 21.00 Hughs kamp for fisken (2:3). 21.50 Livet i den kriminelle underverden - I

Edderkoppens net (1:3). 22.30 Deadline. 23.00 Mit liv som dyr (1:5). 23.55 Det store krak i 1929. 00.45-01.15 (TTV) De omvendte (3:9) (G).

TV 2 14.20 White Collar (11) 15.00 White Collar (12) 15.45 White Collar (13) 16.30 White Collar (14) 17.10 White Collar (15) 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.25 Alarm 112 (12:17) 18.50 Vejret 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 ((S)) Lie to Me (20) 20.55 ((S)) Det som ingen ved Dansk thriller fra 2008. 22.35 U21-EM: Studiet 22.50 ((S)) The Sin Eater - ondskabens orden Amerikansk thriller fra 2003. 00.35 Live fra Bremen (G) 01.25 (TTV) Station 2 Special: Ø-strømer (G) 02.10 (TTV) Station 2 Politirapporten (G) 02.45 60 Minutes 03.35 Den hemmelige millionær 04.20-05.00 Livredderne på Bondi Beach (8) TV 2 ZULU 14.25 ((S)) Eastbound and Down (5). 15.00 ((S)) Eastbound and Down (6). 15.30 ((S)) Eastbound and Down (1). 16.05 ((S)) Eastbound and Down (2). 16.35 ((S)) Eastbound and Down (3). 17.05 ((S)) Eastbound and Down (4). 17.40 ((S)) Eastbound and Down (5). 18.10 ((S)) Eastbound and Down (6). 18.45 ((S)) Eastbound and Down (7). 19.20 Star Warriors. 20.15 ((S)) Fanboys. Amerikansk komedie fra 2008. 21.50 ((S)) Star Wars: Jedi-ridderen vender tilbage. Amerikansk science fiction-eventyr fra 1983/1997. 00.00-06.00 Nat-tv.

MANDAG DR1 18.00 Jamies mad på 30 minutter (4) 18.30 TV Avisen med Sporten 19.05 Aftenshowet 20.00 (TTV) Kyst til kyst - København/Nordsjælland (2:8) 21.00 TV Avisen 21.25 Horisont 21.50 Sporten 22.00 Brudgommen der forsvandt Canadisk romantisk krimi fra 2010. 23.35 (TTV) OBS 23.40-01.00 Ikke programsat DR2 18.45 Columbo: En gammeldags forbryder. Amerikansk krimi fra 1976. 20.00 (TTV) Hvide slaver - Cervantes (3:3). 20.40 The Tudors (31:38). 21.30 The Tudors (32:38). 22.30 Deadline. 22.50 De omvendte (7:9). 23.20 The Daily Show - ugen, der gik. 23.45 På afgrundens rand. 00.40-01.10 Hvad med sovsen? (1:8) (G).

TV 2 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Vejret 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Han, hun og haven (9:16) 20.35 Station 2 Special: I Vestre Fængsel (1:2) 21.25 Station 2 Politirapporten 22.00 Nyhederne og Sporten 22.20 Regionale nyheder

22.30 Best of Bremen (5:5) 23.05 Best of Bremen (4:5) 23.35 Huse for millioner 00.30 Jail 00.55 Criminal Intent (111) 01.45 Kongen af Queens (17) 02.15 Kongen af Queens (18) 02.40 ((S)) Medium (113) 03.30 First 48 04.15-05.00 Livredderne på Bondi Beach (5) TV 2 ZULU 18.10 Kongen af Queens (20) (G). 18.35 Kongen af Queens (21). 19.05 Venner (111) (G). 19.35 Venner (112). 20.00 Castle (6). 20.45 Anstalten (6) (G). 21.15 zHitparaden: Herlige Hidsigpropper (6:10). 21.50 Fantastic Four. Amerikansk superheltefilm fra 2005. 23.35 Zulu Late Night, Live!. 00.05-05.00 Nat-tv.

TIRSDAG DR1 18.00 (TTV) Hvad er det værd? (10:12) 18.30 TV Avisen med Sporten 19.05 Aftenshowet 20.00 Hammerslag Sommermix (2:8) 20.30 (TTV) Mission: Baby (3:11) 21.00 TV Avisen 21.25 Kontant 21.50 Sporten 22.00 Miss Marple: Sittaford mysteriet Engelsk krimi fra 2006. 23.35-00.35 Teatertrup på farten (4:4) DR2 18.50 Columbo: Hjerne til at dræbe. Amerikansk krimi fra 1977. 20.00 (TTV) Hjælp, min kone er stadig skidesur (1:6). 20.25 (TTV) Krysters Kartel - Bryllup Special (10:10). 20.55 Dokumania: Turist i Helvede. 22.30 Deadline. 22.50 Le Cirque - et bord i Paradis. 23.40 The Daily Show. 00.05 Mitchell & Webb. 00.30-01.00 Den vildeste ferie.

TV 2 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Vejret 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Hva’ bruden ikke ved 20.50 Danmark ifølge Bubber 21.25 Alarm 112 - Lægehelikopteren 22.00 Nyhederne og Sporten 22.20 Regionale nyheder 22.30 Slemme Slemme Piger 2 (11:16) 23.05 Huse for millioner 23.55 Jail 00.25 Criminal Intent (112) 01.10 Kongen af Queens (19) 01.40 Kongen af Queens (20) 02.10 ((S)) Medium (114) 02.55 First 48 03.45 Lov og uorden (2184) 04.30-05.00 Livredderne på Bondi Beach (6) TV 2 ZULU 18.10 Kongen af Queens (G). 18.35 Kongen af Queens (22). 19.05 Venner (G). 19.35 Venner (113). 20.00 Castle (7). 20.45 Brian Mørk Show - med løg på! (1). 21.15 zHitparaden: Det Er En Om’er! (9:10). 21.50 ((S)) Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer. Amerikansk superheltefilm fra 2007. 23.20 Zulu Late Night, Live!. 23.50 Venner (26:236). 00.20-05.00 Nat-tv.

TV3 - TV3+ ONSDAG TV3 09.40 Velkommen Hjem. 10.20 NCIS 5 (G). 11.20 Bones 5 (G). 12.20 Fra skrot til slot. 13.10 Til middag hos ... Therese Glahn. 14.10 Supersize vs. Superskinny 2. 15.10 Min fede familie. 16.05 Luksusfælden 2 (G). 17.00 NCIS 5. 18.00 Bones 5. 19.00 Luksusfælden 2. 20.00 For lækker til love. 21.00 Ramsay’s Best Restaurant 1. 22.00 Verdens strengeste forældre US 1. 23.00 Bones 6 (G). 00.00 Sex & the City. 00.3505.00 Nat-tv.

TV3+ 10.00 Scrubs 6 (G). 10.30 Scrubs 6 (G). 11.00 According to Jim 5 (G). 11.25 According to Jim 5 (G). 11.55 Politistationen 4 (G). 13.00 Supernatural 6 (G). 14.00 Supernatural 6. 15.00 According to Jim 5. 15.30 According to Jim 5. 16.00 Scrubs 6. 16.30 Scrubs 6. 17.00 Simpsons 13. 17.30 Simpsons 13. 18.00 Two and a Half Men 3 (G). 18.30 Two and a Half Men 3. 19.00 How I Met Your Mother 5 (G). 19.30 How I Met Your Mother 5. 20.00 Politistationen 4. 21.00 How I met Your Mother 6. 21.30 How I met Your Mother 6. 22.00 Knocked Up. Amr. komedie fra 2007. 00.40-05.15 Nat-tv.

slot. 13.10 Til middag hos ... Noam Halby. 14.10 Supersize vs. Superskinny 2. 15.10 Min fede familie. 16.05 Luksusfælden 2 (G). 17.00 NCIS 5. 18.00 Bones 5. 19.00 Luksusfælden 2. 20.00 Ekstrem Hjemmeservice 8. 21.00 Ånderne vender tilbage. 22.00 Top Model 15. 23.00 The Vampire Diaries 2. 00.00 Sex & the City. 00.3505.20 Nat-tv.

TV3+ 09.30 Alle elsker Raymond 6. 10.00 Scrubs 6 (G). 10.30 Scrubs 6 (G). 11.00 According to Jim 5 (G). 11.25 According to Jim 5 (G). 11.55 Politistationen 4 (G). 13.00 Supernatural 6 (G). 14.00 Supernatural 6. 15.00 According to Jim 5. 15.30 According to Jim 5. 16.00 Scrubs 6. 16.30 Scrubs 6. 17.00 Simpsons 13. 17.30 Simpsons 13. 18.00 Two and a Half Men 3 (G). 18.30 Two and a Half Men 3. 19.00 How I Met Your Mother 5 (G). 19.30 How I Met Your Mother 5. 20.00 Politistationen 4. 21.00 Simpsons 22. 21.30 Simpsons 22. 22.00 Fuld af løgn. Amerikansk komedie fra 1997. 23.50 Danmark om natten 2. 00.50-05.10 Nat-tv.

FREDAG TV3

TORSDAG TV3 09.40 Velkommen Hjem. 10.20 NCIS 5 (G). 11.20 Bones 5 (G). 12.20 Fra skrot til

09.40 Velkommen Hjem. 10.20 NCIS 5 (G). 11.20 Bones 5 (G). 12.20 Fra skrot til slot. 13.10 Til middag hos ... Ibi Støving. 14.10 Supersize vs. Superskinny 3. 15.10 Min fede familie. 16.05 Luksusfælden 2 (G). 17.00 NCIS 5. 18.05 Bones 5. 19.00 Ram-

say’s Kitchen Nightmares US 2. 19.55 NCIS 8. 21.00 Van Helsing. Amr. thriller fra 2004. 23.30 Du skyder - jeg smiler. Amr. actionkomedie fra 1990. 01.45-05.59 Nat-tv.

1 (G). 20.00 Fangerne på Fortet. 21.00 Swordfish. Amerikansk actionthriller fra 2001. 23.00 Practical Magic. Amerikansk drama fra 1998. 01.05-06.10 Nat-tv.

21.00 Charlie’s Angels. Amr. actionkomedie fra 2000. 23.00 Van Helsing (G). Amr. thriller fra 2004. 01.35-05.15 Nat-tv.

TV3+

TV3+

09.30 Alle elsker Raymond 6. 10.00 Scrubs 6 (G). 10.30 Scrubs 6 (G). 11.00 According to Jim 5 (G). 11.25 According to Jim 5 (G). 11.55 Politistationen 4 (G). 13.00 Supernatural 6 (G). 14.00 Supernatural 6. 15.00 According to Jim 5. 15.30 According to Jim 6. 16.00 Scrubs 6. 17.00 Simpsons 13. 18.00 Two and a Half Men 3 (G). 18.30 Two and a Half Men 3. 19.00 How I Met Your Mother 5 (G). 19.30 How I Met Your Mother 5. 20.00 How I met Your Mother 6 (G). 20.30 How I met Your Mother 6 (G). 21.00 Mr. Sunshine 1. 21.30 Bleep My Dad Says 1. 22.00 K-9: P.I.. Amr. actionkomedie fra 2002. 00.00 Det vilde dusin 2. Amerikansk komedie fra 2005. 01.55-05.30 Nat-tv.

08.40 The Streets of San Francisco 3. 09.50 Criss Angel Mindfreak 4. 10.20 Tattoo Highway 1. 10.50 Bilfælden. 11.20 Reality Bites Back. 11.50 Simpsons 10. 12.20 Simpsons 10. 12.50 Simpsons 10. 13.25 Simpsons 10. 13.55 Miami Vice 5. 14.55 Top Gear Australien 2 (G). 16.00 Tough Guy or Chicken. 17.05 Mr. Sunshine 1 (G). 17.35 Bleep My Dad Says 1 (G). 18.00 Simpsons 22 (G). 18.30 Simpsons 22 (G). 19.00 The Simpsons - Access all areas. 19.30 The Simpsons: Celebrity Friends. 20.00 Top Gear USA 1. 21.00 Top Gear USA 1. 22.05 K-911. Amerikansk actionkomedie fra 1999. 23.55 Fanget af fortiden. Amr.k krimi fra 1993. 02.50-05.10 Nat-tv.

08.55 Tough Guy or Chicken (G). 10.05 Red Sneakers. Amerikansk familieeventyr fra 2000. 12.10 Simpsons 10. 12.40 Simpsons 10. 13.10 Simpsons 10. 13.40 Simpsons 10. 14.10 Top Gear USA 1 (G). 15.10 Top Gear USA 1 (G). 16.10 K-911 (G). Amerikansk actionkomedie fra 2009. 18.00 K-9: P.I.. Amerikansk actionkomedie fra 2002. 19.55 Lock ’n Load 1. 20.25 Lock ’n Load 1. 21.00 Two and a Half Men 8. 21.30 Two and a Half Men 8. 22.00 Thunderbolt. Amr. actionfilm fra 1995. 00.15 Kortspil: PartyPoker.com. 01.25-05.35 Nat-tv.

TV3+

MANDAG TV3

LØRDAG

SØNDAG

TV3

TV3

10.20 The Jamie Kennedy Experiment 3. 10.45 The Middle 1. 11.10 100 Questions. 11.35 Med på moden 6. 12.05 Kath and Kim. 12.35 Fingrene væk fra min teenagedatter. 13.05 According to Jim 4 (G). 13.35 According to Jim 4 (G). 14.05 Top Model 15 (G). 15.05 Unnatural History 1. 16.05 Are We Done Yet?. Amerikansk komedie fra 2007. 18.00 Ekstrem Hjemmeservice 8 (G). 19.00 Verdens strengeste forældre US

08.50 Alle tiders barnepige 5. 09.20 Nord og Syd. 11.10 According to Jim 4. 11.40 According to Jim 4. 12.05 How I Met Your Mother 3. 12.35 How I Met Your Mother 3. 13.00 Millionaire matchmaker. 14.00 One Tree Hill 8. 15.00 Oslobåden. 16.00 Ramsay’s Kitchen Nightmares US 2 (G). 17.00 Mesterkok USA. 18.00 Ramsay’s Best Restaurant 1 (G). 19.00 Supersize vs. Superskinny 4 (G). 20.00 Luksusfælden 6.

10.20 NCIS 5 (G). 11.20 Bones 5 (G). 12.20 Fra skrot til slot. 13.15 Til middag hos ... Ibi Støving. 14.10 Supersize vs. Superskinny 3. 15.10 Min fede familie. 16.05 Luksusfælden 6 (G). 17.00 NCIS 5. 18.00 Bones 5. 19.00 Luksusfælden 2. 20.00 Supersize vs. Superskinny 4. 21.00 The Mentalist 3. 22.00 Hawaii Five-0 1. 23.00 Real Housewives of Beverly Hills 1. 00.00 Sex & the City. 00.35-05.05 Nat-tv.

TV3+ 10.00 Scrubs 6 (G). 11.00 According to Jim (G). 11.55 Top Gear Australien 2. 13.00

Supernatural 6 (G). 14.00 Supernatural 6. 15.00 According to Jim 6. 16.00 Scrubs 6. 17.00 Simpsons 13. 18.00 Two and a Half Men 3 (G). 18.30 Two and a Half Men 3. 19.00 How I Met Your Mother 5 (G). 19.30 How I Met Your Mother 5. 20.00 Politistationen 4. 21.00 Outsourced 1. 21.30 Outsourced 1. 22.00 Bean - den ultimative katastrofefilm. Eng. komedie fra 1997. 23.50 Danmark om natten 2. 00.50-05.20 Nat-tv.

TIRSDAG TV3 10.20 NCIS 5 (G). 11.20 Bones 5 (G). 12.20 Fra skrot til slot. 13.15 Til middag hos ... Lasse Spang Olsen. 14.10 Supersize vs. Superskinny 3. 15.10 Min fede familie. 16.05 Luksusfælden 2 (G). 17.00 NCIS 5. 18.00 Bones 5. 19.00 Luksusfælden 2. 20.00 NCIS 8. 21.00 Bones 6. 22.00 Chase 1. 23.00 The Mentalist 3. 00.00 Sex & the City. 00.35-05.05 Nat-tv.

TV3+ 11.00 According to Jim (G). 12.00 Politistationen 4 (G). 13.00 Supernatural 6 (G). 14.00 Supernatural 3. 15.00 According to Jim 6. 16.00 Scrubs 7. 17.00 Simpsons 13. 18.00 Two and a Half Men 3 (G). 18.30 Two and a Half Men 4. 19.00 How I Met Your Mother 5 (G). 19.30 How I Met Your Mother 5. 20.00 Politistationen 4 - Grønland. 21.00 Two and a Half Men 8. 22.00 Click. Amr. dramakomedie fra 2006. 00.10 Danmark om natten 2. 01.10-05.05 Nat-tv.


24

www.dinlokalavis.dk

UGE 24 - 2011

valby2411  

nyheder, lokalt, valby, lokalavis, avis

Advertisement