Page 1

VANLØSE POSTEN POSTEN 2500 VALBY 2450 GRØNDALS SYDHAVNEN

ONSDAG

BESØG OS PÅ www.dinbyavisen.dk

14. SEPTEMBER 2011 - 3. ÅRGANG - NR. 37

Taste The World

Sommerfest

Frem klar

- slår ny rekord

- i Akacieparken

- til topkamp

Læs side 9

Læs side 19

Læs side 6

Her er valgets lokale kandidater Folketingsvalg. Blandt 800 kandidater skal 179 skal vælges til Folketinget i morgen. Der er lidt færre kandidater til Folketingsvalget 2011, end der var sidst danskerne skulle til stemmeurnerne i 2007. Til gengæld er der en ganske fin repræsentation af lokale kandidater fra Valby og Sydhavnen, der kaldes Kongens EnghaveVesterbro-kredsen. Valgplakaterne i Lokalavisens område har vist, hvem der er partiernes spidskandidater – både lokalt og for hele Københavns Storkreds. Af godt 800 kandidater, der stiller op til valget i morgen skal der vælges 179. De er opstillet i 10 Storkredse

plus Grønland og Færøerne, der hver vælger to folketingsmedlemmer. De resterende 175 medlemmer vælges i 92 valgkredse. Det er i Lokalavisens område Valby kredsen og Vesterbro/Kongens Enghave-kredsen, der dækker Sydhavn-en, som hører under Københavns Storkreds.

Sådan vælges de Principielt kan man stemme på alle kandidater i ens storkreds, altså Københavns Storkreds.

Fortsættes på side 12

Foto: SA Media. Valby Lokaludvalg regner med samme budget i 2012 – og fire ansatte til at klare aktiviteterne, ikke mindst kulturdagene.

Valby Lokaludvalg holder niveauet Budget 2012. Lokaludvalget sikrer ansatte og samme service næste år. Af Steen Ankerdal Går det som forventet, fortsætter Valby Lokaludvalg i 2012 med fire medarbejdere og et aktivitetsniveau som i år. Det var i hvert fald udgangspunktet for de budgetfremskrivninger, som udvalget drøftede på sit septembermøde i Kulturhuset i aftes. Endnu har Lokaludvalget ikke fået næste års bevilling fra Københavns Kommune. – -Politikerne i Borgerrepræsentationen diskuterer netop

Valby - din lokale kandidat - En tryg og kærlig ældrepleje

nu næste år budget, men vi har ikke hørt noget om, at der skal skæres ned ligesom for et år siden, hvor budgettet blev barberet ned med cirka en halv million kroner, siger Lokaludvalgets sekretær og netværksmedarbejder Dorthe Eren Sørensen til Lokalavisen. -Det betyder, at vi forventer at have et samlet budget for 2012 på cirka 4,3 millioner kroner. Heraf er 2,9 millioner kroner puljemidler, der bruges på lokale aktiviteter med Kulturdagene som største

udvalget mener har lagt sig fast på, at Valbys borgere kan være tjent med. Der var i den forbindelse udtalt tilfredshed med Kulturdagene, der først evalueres til oktober med henblik på fortsættelsen i 2012. Foruden de nævnte udgifter var indstillingen til mødet at bruge 20.000 kr. på den årsrapport, der fortæller om Lokaludvalget i året, der gik, 30.000 kr. på lokal annoncering og 15.000 kr. til projekt Sikker by.

SPECIALKLINIK FOR TANDPROTESER 30 års erfaring på samme adresse i Valby centrum VI KAN TILBYDE DISSE BEHANDLINGSTYPER Helprotese

- Integration med vægt på danske værdier

Delprotese stål eller acryl

- Nej til stormoskéer

Immediat

- Konsekvent handling over for utilpassede unge

Implantat og tryklåse protese

- Folkeskolen skal styrkes

Kosmetiske proteser

STEM PERSONLIGT!

Carl Christian Ebbesen

post, mens 1,3 millioner bruges på sekretariatet, hvor der er fire medarbejdere. Via omkontering af 875.000 kroner bliver det ifølge Dorte Eren muligt at sikre medarbejderne længere og mere fast ansættelse end hidtil, hvor bevillingerne til lønninger løb et år ad gangen. -Holdningen i Lokaludvalget er, at de fire medarbejdere, hvoraf en er miljøarbejder, som lønnes direkte af kommunen, er nødvendig for at opretholde det service- og aktivitetsniveau, som Lokal-

Proteser med blød bund Protese reperationer

Amager Englandsvej 395 · tlf. 32 46 80 00

KLINISK TANDTEKNIKER

Vibeholmsvej 26-28 · tlf. 43 20 90 00

Toftegårds Allé 15 • Tlf. 36 17 18 62

Overenskomst med kommunerne

Glostrup/Brøndby

Medl em af Landsforeningen af kliniskeTandte knikere

Valby Gl. Køge Landevej 127 · tlf. 36 19 70 00


www.dinlokalavis.dk

2

UGE 37- 2011

Betalingsring en trussel mod Valby Kulturdage

T¾ nkt og skrevet Af Overborgmester Frank Jensen (S)

Debat. Cityforeningens kasserer påpeger de katastrofale konsekvenser af en betalingsring.

Færre biler giver et bedre København Bilos, mange timer i kø, fyldte parkeringspladser og lang tid til arbejde er en del af hverdagen for mange mennesker i hovedstadsområdet i dag. I København har vi et mål om at få flere mennesker til at cykle eller benytte den offentlige transport, så der bliver mere plads til alle - og så de mange mennesker, der er afhængige af at køre i bil ikke skal bruge så lang tid på det.

Betalingsringen, som S , SF og Enhedslisten vil lade gå igennem Valby, vil true handelslivet i Gl. Valby og Spinderiet – og den store årlige byfest Valby Kulturdage. Handelslivet i Valby forsøger nemlig bevidst at tiltrække kunder fra kommuner og andre bydele, som grænser op til Valby. En meget betydelig del af forretningernes omsætning kommer fra kunder uden for det egentlige Valby. Med en betalingsring vil turen til Valby blive dyrere og

kunderne vil søge mod andre indkøbssteder, hvilket vil svække et i forvejen trængt handelsliv i Valby. Butikker står tomme og de handlende skal spare, hvor der spares kan. Med en faldende omsætning på grund af betalingsringen, vil butikkerne spare yderligere, og det vil gå ud over tilslutningen til Valby Kulturdage, som er finansieret af Valby Cityforening , Spinderiet og Valby Lokaludvalg i fællesskab. Valby Cityforening har alene bidraget med 150.000 kroner kon-

en bragende succes. Lad os derfor stemme imod denne betalingsring og søge andre alternativer til løsning af Københavns trafikale trængselsproblemer. Det er ikke en fair løsning , at Valbys handelsliv og Valbys borgere skal betale for dette eksperiment. Gerner Jacobsen, næstformand og kasserer i Valby Cityforening

Boligmarked vil bedres efter valget

Erfaringer fra Stockholm og Oslo viser heldigvis, at en betalingsring kan løse mange af de udfordringer, vi står med gennem markante forbedringer af den kollektive trafik og massive takstnedsættelser, der gør det billigere og bedre at tage med bussen, toget eller metroen. Beregninger viser, at der bliver spildt mindst 130.000 timer på landevejen hvert år, fordi folk holder i kø, mens de venter på at komme på arbejde. Det medfører et samfundsøkonomisk tab på op mod otte mia. kroner, og det går ud over væksten og hele samfundets økonomi. Når den kollektive trafik bliver mere attraktiv, vil der også være flere, der får lyst til at bruge den. Og en betalingsring er dermed ikke kun en måde at begrænse antallet af biler i den indre del af København på, men også en måde at skaffe midler til at finansiere de store trafikale forbedringer. Det kan f.eks. være parkeringsanlæg ved en række af de store stationer, der ligger tæt på København, bedre skiftemuligheder mellem tog og busser og på lidt længere sigt en udbygning af en den kollektive trafik i form af letbane, metro og s-tog. Samtidig vil der blive brugt en milliard på at nedsætte taksterne i den kollektive trafik, så et blåt klippekort til eksempel vil koste ca. 105 kroner, mens et månedskort til to zoner vil falde til 192 kroner. Med billigere og bedre offentlig transport vil det for rigtig mange mennesker forhåbentligt blive så attraktivt at lade bilen stå til arbejde, så vi får en bedre og mere tilgængelig hovedstad for alle.

tant, hvortil kommer annoncekampagner betalt af foreningen og medlemmerne selv på 100.000 kroner. Når forretningernes vilkår forringes med betalingsringen, vil der ikke være opbakning til, at Valby Cityforening skal støtte Valby Kulturdage, som derved er truet på deres eksistens. Valby Kulturdage er blevet en institution, men hvis handelslivet ikke har økonomisk mulighed for at bakke økonomisk op om projektet, vil der ikke være det nødvendige økonomiske fundament til at gennemføre Valby Kulturdage og betalingsringen kan dermed være med til at lukke

Et liv efter jobbet Fasthold efterlønnen.

www.scoot.dk

Læs mere på:

www.mettereissmann.dk Stem personligt på:

BAOTIAN REBEL 30KM / 45KM

7495,facebook.com/mettereissmann

Mette Reissmann

SENSOMMER SALG SCOOTER / MC'ER DK'S BILLIGSTE PRISER

HVIDSVÆRMERVEJ 119 2610 RØDOVRE TLF : 50 52 53 20

afgørende i forhold til en boligpakke. Såvel rød som blå blok har nu klart og tydeligt signaleret, at hele markedet har brug for mere sikkerhed og tryghed og det giver boligpakken,” siger ejendomsmægler Peter Sepstrup, Estate.

Et ekstra lille skub til markedet Boligpakken vil isoleret set ikke betyde et markant ændret marked, men det er heller ikke meningen. Det er signalværdien, der er stærk og skal føre til øget tryghed blandt boligejerne og –køberne. ”Argumenterne for at købe nu står i forvejen i kø – ekstrem lav rente, billige boliger, stort udvalg osv. Og i sidste uge kom så meldingen fra Danmarks Statistik om, at landets økonomiske situation ser bedre ud end frygtet med en pæn, omend behersket, vækst i andet kvartal. Boligpakken er en ekstra lille sidegevinst, som vil gøre anskaffelsen af ny bolig billigere” siger Peter Sepstrup.

www.dinlokalavis.dk

ADMINISTRATION

Brønshøj

Begge blokke har tydeligt signaleret, at en boligpakke hastigt er på vej. Dermed kan kommende boligkøbere godt begynde at se sig om efter drømmeboligen, mener Estate. Sensommeren ser ud til at ramme boligmarkedet med varme, optimistiske stråler kort efter valget i form af en boligpakke med kontante besparelser på tinglysningsafgiften, grundskylden og ejendomsværdiskatten. Pakken er nu reelt på plads, selvom den naturligvis først vedtages efter valget. Men begge fløje er enige om, at boligmarkedet har brug for et lille rygstød for at komme ud af det nuværende vakuum. Rød blok har i Ny-hederne udtalt, at man vil bakke op om VK-regeringens forslag – og slår på den måde fast, at der kommer en boligpakke, og at den bliver vedtaget med tilbagevirkende kraft pr. 20. august. ”Om det bliver den ene, anden eller tredje bogstavkombination, der skal danne regering efter valget er ikke

Får du ikke Avisen i Vanløse? RING: Post Danmark 8020 7030 MAIL: skrivpost@post.dk Distribution - Post Danmark

VANLØSE - BRØNSHØJ - VALBY - SYDHAVNEN - HVIDOVRE Jyllingevej 55-57, 2720 Vanløse - Tlf. 38 79 34 00 - Fax 38 79 34 10

VANLØSE

BRØNSHØJ

VALBY/HVIDOVRE

SPORT

Solveig Rasmussen

Susan Bergmann

38 79 34 00 70 25 34 00

Kontor & redaktion

Redaktion

38 79 34 00

38 79 34 00

lokal@viserne.dk

adm.lokal@viserne.dk

sb.lokal@viserne.dk

Ib Helge

e-mail: lokal@viserne.dk - www.dinbyavisen.dk Kontortid: kl.10-16 hver dag.

Ansv. redaktør - Dir.

ANNONCE SALG

Får du ikke Avisen i Valby? RING: FK 88 13 02 99 MAIL: kvalitetsjaelland@fk.dk Distribution - FK Distribution

DTP / GRAFISK

Oplag:

Jan Diament Journalist

Kaare Vissing

Steen Ankerdal

Finn Edvard

Redaktion

Journalist

Sportsred.

38 79 34 00 70 27 34 10

70 22 13 03

70 25 34 03

j jan.lokal@viserne.dk

kv.lokal@viserne.dk

sa.lokal@visen.dk

Preben Thaarup Salgsdir. Vanløse/Brønshøj

Preben Knak

Henrik Ankerdal

Salgsdir. Valby

DTP / Grafisk

Aske Carstensen

70 27 34 21

38 79 34 00 70 25 34 10

70 27 34 20

38 79 01 28

p pt.lokal@viserne.dk

p pk.lokal@visen.dk

38 79 01 28

sport.lokal@viserne.dk p

ha.lokal@visen.dk

aske.lokal@visen.dk

DTP / Grafisk

93.800

Tryk: Rotationen A/S

Bemærk! Lokalaviserne påtager sig intet ansvar for uopfordret tilsendt redaktionel tekst, og forbeholder sig, frit at anvende sådant, med mindre det modsatte er klart meddelt. Udgiver påtager sig intet ansvar for fejl i annoncer og tekst. Eftertryktilladt i uddrag, med kildeangivelse. Erhvervsmæssig affotografering af avisernes annoncer, artikler og fotos, er ikke tilladt. ISSN 602-1924


www.dinlokalavis.dk

UGE 37 - 2011

3

XXL RIB-EYE

Australsk Premium Oksekød. Min. 300 g. - Maks kg. pris 133,17

PR. STK.

39

95

PR. FLASKE

99,-

SPAR 79.00

PR. PAKKE

100,ÅBNINGSTIDER: HVERDAGE 9.00 - 20.00 LØRDAG 9.00 - 18.00

Kør lige til døren

P 500

GRATIS P-Pladser Indkørsel fra Valby Langgade

BAGEREN ÅBNER: MANDAG - LØRDAG 7.00

Valby Torvegade 13 · 2500 Valby Tlf.: 36 14 33 00


www.dinlokalavis.dk

4

VALG 2011

UGE 37- 2011

Brønshøj

X TORSDAG DEN 15. SEPTEMBER • UGE 37 • FOLKETINGSVALGET 2011

Pædagogik på den politiske dagsorden Paneldebat om Uddannelse og pædagogiske profession på UCC Sydhavn. Af Michala Toftager Bovien PLS-afdelingen i UCC Sydhavn havde torsdag i sidste uge arrangeret paneldebat, bestående af syv folketingskandidater, som alle er opstillet i Københavns storkreds. Formålet med paneldebatten var, at de studerende fik mulighed for at høre, hvad de forskellige kandidater, havde at sige og vil gøre for uddan-

nelsesområdet og den pædagogiske profession efter valget. Uddannelseschef Lisbeth Harsvik, samt lærere og ca 50 studerende deltog i den livlige debat. Der blev debatteret alt lige fra - SU under praktikkerne til ” fra pasning til pædagogik” om et pædagogisk statusløft. Alt i alt en god og interessant dag, hvos det må siges at der kom mange forskellige bud på temaerne.

Fakta FAKTA OM PLS •PLS står for Pædagogstuderendes landssammenslutning, og er de pædagogstuderenes fagforening. • En PLS-afdeling består af gruppe studerende,som har lyst til at arbejde med studiepolitik på deres uddannelsessted.

Her ses panelet bestående af: Özlem Sara Cekic - F, Marianne Frederik - Ø, Jimmy Sindahl - V, Michele Fejø - I, Sofie Plenge - B, Lars Weiss - A og Morten Dreyer - O.

• En PLS-afdeling vil arbejde for at løse lokale problemstillinger og engagere de andre studerende i studiepolitiske og faglige problematikker.

SUSAN HEDLUND STILLER OP

Mette Reissmann

i København for at sikre bredden i folketinget. Jeg bor i en almen bolig og er faglært kontorassistent. Vores folkestyre skal være mangfoldigt. www.susanhedlund.dk

Et stærkere København

Rosa Lund

Finn Sørensen

»Stem på liste Ø og få et mangfoldigt Danmark tilbage«

Cecilia Lonning


www.dinlokalavis.dk

UGE 37 - 2011

Kvinder står sammen på tværs af partifarve Valg. De lokale folketingskandidater Cecilia Lonning og Mette Reissmann støtter hinanden før valget på torsdag,selvom den ene er fraVenstre og den anden fra Socialdemokraterne Der er meget, vi er uenige om, men en ting er da sikkert: Der er alt for få kvinder i Folketinget! Sølle 67 ud af 179, eller 37% af Folketingets medlemmer er hunkøn. Det vil vi gerne gøre opmærksom på, og derfor lavede vi i dag fredag d. 9. september en gadeaktion, hvor vi skrinlagde politiske uenigheder og støttede hinanden i og andre kvinder – i at blive mere synlige, også på Christiansborg. Så mens septembersolen skinnede over Valby og Frederiksberg, kastede vi os ind i den sidste og afgørende valguge, mens vi delte hinandens materialer ud på gaden.

Et kønsløst København ? Køn må ikke spille en rolle i daginstitutionerne, lyder det fra den røde blok i Folketinget. Drenge må ikke længere være drenge, og piger må ikke længere være piger - de skal være intetkøn. I Venstres optik er denne tankegang absurd. Vi har derfor stillet forslag om, at køn naturligvis skal spille en rolle i Københavns børnehaver og vuggestuer. Drenge og piger skal behandles lige men med respekt for, at de to køn ikke er ens, så drengene fortsat må slås med sværd og lege med biler, og pigerne stadig må klæde sig ud som prinsesser. Til vores store overraskelse valgte S, SF og Radikale at stemme imod vores forslag. Det tyder på en verdensfjern og noget elitær tilgang til børneområdet, hvis man ikke har forstået, at en ophævning af kønsrollerne vil gøre det endnu sværere for vores svage børn (især de etniske drenge) at blive integreret. Ærlig talt, hvad tænker de tre partier på ?

Vi blev godt modtaget, og det var tydeligt at se, at borgerne var glade for at se, at det faktisk godt kan lade sig gøre at samarbejde på tværs af partiskel. Men det er jo ikke kun på Christiansborg, der er et problem med ligestillingen. En EU-undersøgelse viser, at kvinder får 17,7% mindre i løn, og at kun 5% af topcheferne i danske virksomheder er kvinder. Samme tendens gælder

bestyrelsesposterne, som ryger til mændene, og vi kunne blive ved. Vi skal simpelthen have ligestillingen indført i Danmark, have placeret nogle stærke kvinder i centrale positioner, og smøge ærmerne op, for det er stadig meget at arbejde for. Husk at stemme i morgen. Af Cecilie Lonning, V, og Mette Reismann, S

• Stop overbetalingen af privathospitaler • Nej til brugerbetaling hos lægen • Bevar efterlønnen

Debat

det kan la’ sig gøre

Styr på økonomien Gratis gældsrådgivning

Af Cecilia Lonning (V), Folketingskandidat og Medlem af Borgerrepræsentationen

Mette Reissmann

5


www.dinlokalavis.dk

6

UGE 37- 2011

Fattigdom og ønsketænkning skaber ikke flere job Tirsdag d. 6.9. var jeg til vælgermøde i Sydhavnen. Her påstod Nikolaj Bøgh fra de Konservative, at nedsættelse af dagpengeperioden får folk i arbejde. En mere filosofisk forklaring på, hvordan vi skal

Debat

komme arbejdsløsheden til livs, tilbød Venstres Jimmy Sindahl. Han hævdede, at det at få arbejde skal komme indefra. Prøv at fortælle det til de over 150.000 arbejdsløse, som ikke kan komme i job pga. krisen, og fortæl det til

de over 20.000 mennesker, som til sommer ryger ud af dagpengesystemet pga. VKO’s forringelser, hvoraf 2/3 kommer til at stå helt uden indkomst. Peter Juul Nielsen, Enhedslisten Sydhavnen

Folketingsvalg og kommunalt budget! Medierne bugner med valget. Knapt så meget dyrker de det kommunale budget, der skal på plads nu. Men ingen københavnere kan være ligeglade med, hvilken retning vi tager politisk eller hvordan jeres penge fordeles rent praktisk. Socialdemokraterne lægger særligt vægt på, at vi styrker væksten. Væksten er altafgørende for, at velfærden - som du og jeg kender den - kan fastholdes. Det skal blive nemmere at være virksomhed i København, men også iværksætter, hvis du har en god idé. Vi arbejder på min-

Debat

dre bureaukrati og bedre rammer. Vi skal have en velfungerende by. Det får vi ved at prioritere, at der skal være tilstrækkeligt med pasning, skoler og uddannelse til vores børn - og at fagligheden er høj. Og sikre jobs. Lige nu har vi alternative løsninger med bl.a. løntilskudsjobs, sociale klausuler der forpligter private til at oprette praktikpladser, samt igangsættelse af så mange anlægsopgaver som muligt for at skabe jobs. Vi vil også fortsat sikre, at København er tryg at færdes i. Alle bydele har desværre oplevet utryghed i perioder. Vi

har bygget en fleksibel og effektiv indsats op, som vi hele tiden tilpasser. Men så sandelig også langsigtede løsninger. De urolige unge, der kan blive tiltrukket bander og kriminalitet, giver vi alternativer ved at oprette klubber, holde dem i kort snor osv. Det vil være ekstremt vigtigt, at vi får en S-SF regering, der underbygger denne retning. Også på landsplan bør der investeres i fremtiden, lige som vi gør i København. Af Mette Reissmann (S), medlem af Borgerrepræsentationen og folketingskandidat

Ikke kun ny regering – ny politik Danmark har brug for en ny regering – København har brug for en ny regering. Men endnu vigtigere; vi har brug for en ny politik. Derfor ønsker jeg først og fremmest brændende, at vi får en ny politik efter den 15. september. På mine to områder, beskæftigelse og integration, er der ingen tvivl om, at Københavns borgere vil få gavn af en ny politik. Beskæftigelsessystemet er under den

Debat

Bæredygtigt erhvervsliv. Læs mere på:

www.mettereissmann.dk

Stem personligt på:

nuværende regering druknet i administration, kontrol og tidstyrani til skade for jobindsatsen overfor den enkelte ledige. Og integrationen er sat tilbage under et styre, der med Dansk Folkeparti ved rorpinden satser mere på at integrere via konfrontation end via respekt og ligeværd. Det er dømt til at mislykkes. Siden jeg begyndte som beskæftigelses- og integrationsborgmester, har jeg kæmpet for at få regeringen til at afskaffe en beskæftigelseslovgivning, hvor både kommuner og de ledige bliver indhyldet i proces i stedet for fokus på at få den ledige i arbejde. Eksempelvis får kommunerne penge fra staten, efter hvor gode de er til at få de ledige til jobsamtaler og i aktivering til tiden – ikke efter hvor gode de er til at få de ledige i job. Vi behøver

facebook.com/mettereissmann

Mette Reissmann • Invester i uddannelse og forskning • Nej til skattelettelser for de rigeste • Bæredygtig vækst og en stærk klima- og miljøindsats

det kan la’ sig gøre

næsten ikke at sige det mere, men det er helt tåbeligt. De seks største byer i Danmark, 6-byerne, har foreslået et nyt beskæftigelsessystem, der giver kommunerne frihed til at lave en individuel indsats til de ledige, og giver kommunerne penge efter hvor hurtigt de ledige kommer i arbejde. Forslaget har desværre ikke haft effekt på den siddende beskæftigelsesminister. Men vores forslag er i høj grad blevet radikal beskæftigelsespolitik og det ser ud til at få indflydelse på et nyt beskæftigelsessystem, uanset hvilken ny regering der kommer til. På integrationsområdet har hovedstaden længe nok levet med, at det er Dansk Folkeparti, der sætter dagsordenen. Integrationsindsatsen fra regeringen har mildt sagt været spagfærdig. Udover at forvalte en masse blanketter har det såkaldte integrationsministerium primært arbejdet med at forhindre udlændinge i at bliver danskere samt at gøre livet surt for dem, der dog har formastet sig til at komme her til. Det har været direkte skadeligt for integrationen, at konfrontationslinjen især over for vores store muslimske mindretal har fået lov til at køre i ti år. Den retning skal – og må ændres med en ny regering. For mangfoldighed er ikke blot et livsvilkår. Med den rigtige politik og kultur er mangfoldighed en berigelse og ikke mindst en vækstmotor for et land og en storby. Det er også Dansk Industri enige i. 20 procent af Københavns borgere er af anden etnisk herkomst. Med en ny regering har vi mulighed for at få meget mere ud af hinanden. Af Anna Mee Allerslev (R) beskæftigelses- og integrationsborgmester i København

Internationale Dage - Taste the World slår ny rekord 50.000 københavnere fejrede mangfoldighed på Rantzausgade i weekenden. Internationale Dage – Taste the World placerer sig dermed i samme liga som de store københavnerfester Distorition, Kulturhavn og Strøm Festival. ”Vi har netop fået besøgstallene fra Politiet,” fortæller beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R), ”Vi har haft flere besøgende end nogensinde, og Københavns Kommunes mangfoldighedsfest er nu på størrelse med de største københavnske fester. Det viser, at københavnerne er klar til at blande sig i byen, og at vi vil en mangfoldig og inkluderende storby.” Rantzausgade var lukket for trafik lørdag og søndag, men

åbnede i stedet op for underholdning og mad i verdensklasse. Xander, Wafande, Simona Abdallah og Pharfar var blandt de, der indtog scenen. De mange tusind gæster kunne derudover opleve 85 foreninger og 25 restauranter, herunder Kiin Kiin, Lê Lê og Scarpetta, i en weekend hvor København viste sig fra sin bedste side. I trosteltet mødtes de fem største religioner – kristne, muslimer, jøder, buddhister

og sikher – om et fælles København med plads til forskellighed. På gaden udspillede sig også et mini-verdensmesterskab i fodbold, mens Cirkus Panik, mavedans og trommeshow underholdt de mindste. Bag arrangementet stod Københavns Kommune og Copenhagen Cooking. Det er 9 gang, Københavns Kommune fejrer Internationale Dage, 2. år med Copenhagen Cooking som samarbejdspartner.

Chauffører på 5A vinder priser Når du hopper på linje 5A kan du være så heldig at have Årets Børneven eller Årets Vejviser bag rattet. For nylig blev de to 5A-chauffører Jan Willum Jensen og Kenneth Westlin kåret til henholdsvis Årets Børneven og Årets Vejviser. De to chauffører fik priserne, da busbranchen ved et stort arrangement på Kongens Nytorv uddelte priser til Årets Buschauffører. Og at to af priserne landede hos linje 5Achaufførerne, glæder de to prisvindere. ”Vi vil gerne give kunderne den bedste service. Vi gør det på hver vores måde, men målet for os alle er at skabe en god stemning i bussen. Jeg har altid godt kunne lide at give service, og det var kontakten med folk, der trak, da jeg blev buschauffør. Og når man lige laver lidt sjov med børnene, så er det en god måde at skabe kontakt,” siger 5A-chauffør og nu også Årets Børneven Jan Willum Jensen. Gennem mere end én måned har passagererne sendt tusindvis af SMS’er med ros til buschaufførerne. I en af SMS’erne om Årets vejviser Kenneth Westlin står der blandt andet: ”Morgenens buschauffør i bus 5a, der lige nu holder på hovedbanen er VERDENS BEDSTE!!! Han er rigtig god til at give et smil med på vejen og venter med at køre til alle de gamle damer og os med store kufferter er på plads. Han fortæller, på dansk og engelsk, hvilken station der er den næste og

To stolte 5A chauffører. Kenneth Westlin (tv) og Jan Willum Jensen blev fejret ved buschaufførernes prisuddeling på Kongens Nytorv i København. Foto: Morten Lasskogen ønsker folk en rigtig god dag. VERDENSKLASSE!!” Sådan en SMS glæder Kenneth. ”Det varmer naturligvis, når kunderne værdsætter arbejdet. Jeg går op i at give kunderne god service og siger goddag og godmorgen til alle. Det er småtingene, der betyder noget. Jeg informerer kunderne om billetter, og siger over højtalerne, at det er billigere at køre med sms-billet. Ligesom jeg fortæller over anlægget om omlægninger på ruten,” fortæller Kenneth. Mange stamkunder For Jan er det altid vigtigt, at kunderne føler sig velkomne og er informeret om turen. Derfor gør han også meget ud af at hilse på de faste stam-

kunder, som der er mange af på nordens største buslinje 5A. ”Jeg har mange stamkunder med. Det er folk, jeg kan genkende. Der kører omkring 20 millioner passagerer med 5A hvert år, men alligevel kan jeg genkende en del af dem. Vi hilser og siger ’hvordan går det’. Jeg kan se, at der er genkendelse. Det betyder noget,” siger Jan. Kåringen af Årets Vejviser og Årets Børneven er en del af projektet Chauffører med Karaktér, der sætter fokus på chaufførernes job. Bag projektet står chaufførernes fagforening 3F, busoperatørerne og Trafikselskabet Movia. Projektet er støttet af Trafikstyrelsen.


www.dinlokalavis.dk

UGE 37 - 2011

7

EL-Cykel UDSALG ELvira Madigan

DANSK DESIGN

TIL LEV. NU

EL-CYKEL 2012 model

Vejl.uds: kr. 11.999,-

NU 6.999,-

*

Nyeste El-cykel stortest

“Alu stel”

TIL LEV. NU

PRØV EL-CYKLEN I 8 DAGE VED BESTILLING PÅ NETTET VI SENDER CYKLEN OVERALT BROFAST I DK FOR KR. 199,-

*

- ELLER KØB CYKLEN I FORRETNINGEN OG DU FÅR DEN SAMLET 100% UDEN EKSTRA BEREGNING!

Der er stor forskel på el-cykler EkstraBladet: Bedste køb i Stortest. Den varmeste anbefaling.

Elvira Madigan 7 gear Shimano DEN MEST SOLGTE OG TESTVINDER Sælges med godkendt lås - lukket kædekasse - Fast kurv - 3 uafhængige bremser - Dobb. støtteben - multijusterbar frempind. Antipunkture dæk m. reflexside - Antirust kæde - Fast LED-diodelys for- og bag.

Vejl. uds: kr. 13.999,-

EN SIDSTE NYE UDVIKLING I EL-CYKLER: Batteri: Testens store 36 V, 10 Amp = 360 Watt-timer. Motor: 36 volt - 250W stærk lydsvag motor. Nyt sensorsystem - lademåling direkte på batteri.

NU 8.999,-

*

ELander 3 gear 24 volt 10 amp. batteri 200 watt motor vejl. uds. kr. 12.999,- NU 4.999,Raleigh Elegance Power 7 gear Vejl. uds. kr. 12.999,NU 9.999,Promovic Electric Stream 7 gear Vejl. uds. kr. 12.499,NU 9.499,Panther Energy E-Bike 7 gear 26” hjul vejl. uds. 12.499,NU 11.499,ELvira Madigan 3 gear 24 volt gl. model vejl. uds. 10.999,NU 6.499,Ovennævnte cykler er kun til salg i forretningen – ikke til levering.

SAMMENLIGN ALTID BATTERI OG MOTORSTØRRELSE FØR DU KØBER EL-CYKEL

ELvita

ELstar

TTIIL G OMG.

Lith ium

ion

te

ch no

log y

TTIIL G MG. OM

Vejl.pris: kr. 13.999,NU

Vi tager forbehold for trykfejl, leveringstider, og udsolgte varer.

“Full Alu”

8.999,*

Bestil på www.cykelland.com

“Full Alu”

*

DET ER BEDST AT VÆRE BILLIGST

Hvidovrevej 90 • 2610 Rødovre • Tlf. 36 70 54 44 (lige over for Hvidovre Station) Åbningstider: Man.-tors. 10.00-17.30 • Fredag 10.00-18.00 • Lørdag 10.00-14.00

Claus Bavnild.


www.dinlokalavis.dk

8

UGE 37- 2011

Gratis aftensmåltid til børnene!

Torsdag d. 24. november kl. 18-22 på Præstekilde Hotel

Oplev Tor Nørretranders... En fundamental viden om alverdens spiselige planter er gået tabt. Konsekvensen er dårligere mad og et landbrug, som ikke kan fortsætte i sin nuværende form - men hvad gør vi så? • 3-retters lækker menu • Foredrag af 2 timers varighed • Overnatning & stort morgenbord

Pris pr. pers. i dobbeltværelse kr. 895,Der opkræves et miljøtillæg på kr. 25,- pr. pers. pr. overnatning.


www.dinlokalavis.dk

UGE 37 - 2011

9

Kunst der bare glæder

Kunst puder kr. 299,95

Dækkeservietter 4 pk. kr. 99,95 Coaster 4 pk. kr. 29,95

Termokrus incl. kunst dåse kr. 79,95

Dug i acrylmeter vare kr. 129,- pr. m.

Cirkusskole i Hvidovre på cirkusmuseet. Skynd dig at melde dig til.

Cirkus-skole for alle Cirkusmuseet i Hvidovre laver cirkusskole i efteråret, hvor der er mulighed for at prøve artisteriet under vejledning af en professionel artist. Der bliver fysiske udfordringer, store grin og god cirkusstemning, når den professionelle artist Line Vittrup vil instruere i Fægtesalen. Cirkusskolen bliver for de 4-6 årige og de 7-15 årige og vil finde sted i Fægtesalen hver onsdag fra uge 40-48 (uge 42 undtaget). Forløbet for de 4-6 årige finder sted fra kl. 16-17, mens det for de 7-15 årige er fra kl. 17.15-18.15. Museumsinspektør Mikkel Knudsen fortæller: -For de 4-6 årige vil legen være i centrum, og de voksne må meget gerne deltage, så

familien kan få en god oplevelse sammen. For de 7-15 årige er artisteriet i centrum. Her vil de for eksempel prøve jonglering, akrobatik, magi og luftakrobatik og fokus vil være på de deltagende børn, så her kan forældrene ikke deltage. Mikkel Knudsen lover dog, at det bliver en sjov oplevelse uanset alder. Cirkusskolen er en del af Fritid for dig i Hvidovre Kommune, og det koster 50 kr. for børn bosat i Hvidovre og 100 kr. for børn bosat udenfor Hvidovre. Prisen er i

Fin sommerfest Lokalt. Mange deltagere i Akacieparkens beboer-arrangement Akacideparkens sommerfest havde mange deltagere, hvor børn, unge og gamle nød dagen i skøn forening. Der var underholdning for alle aldre, hvor Valby ungdomsscene lagde ud med improvisationsteater for de mindste og Klovnen Tapé fulgte op

med supersjovt enmandscirkus. Kvindeforeningen solgte mad, forældregruppen havde arrangeret børnelege, og de frivillige lektiehjælpere, miljøambassadører og motionsforeningen fortalte om deres tilbud. Børnene solgte deres aflagte legetøj. Unge-medarbejdere fra klubberne Hoffmanns Minde og Akeleje leverede sammen med børn og unge RAP-musik, HipHop dans og

alt for alle 8 træningsgange. Tilmelding til cirkusskolen kan ske til Mikkel Knudsen på mkk@hvidovre.dk eller tlf. 36490030. Der er et begrænset antal pladser, så det er med at være hurtigt ude.

www.surprize.dk Galleri Surprize Ndr. Frihavnsgade 19, 2100 Østerbro – tlf. 27126709

(red af JD) stod for kage- kaffesalg. En repræsentant fra RED BARNET kom og takkede de somaliske kvinder, de øvrige beboere og børnene for den store indsats, de havde gjort i forbindelse med indsamlingen til Afrikas Horn.

Koreansk Restaurant 6 års fødselsdagstilbud Gælder 18.september – 8. oktober 2011

Suppe – Korean Barbecue – Sushi – Buffet med 26 forskellige retter + kaffe. Man.-Søn. kl. 16:30 til 21:30

pr. couv. KUN

79,-

Børn u/12 år: 49,Udbringning – fra kr. 20,-

Få et

VIP-KORT Pr. bestilling

og få 20% RABAT på din næste buffet

eller 10% RABAT på menuer

(Gælder ikke tilbudsm

enuer)

Se vores take-away menu på www.asian-kitchen.dk

BORDBESTILLING: TLF. 38 71 88 86 / MOB. 60 74 87 51

restaurant

Tak fra Red Barnet til Bla Hodan, Habsa pigerne for deres indsamling til Afrikas horn

seoul

kjulhøj Alle 8 - 2720 Vanløs Åbent: søn-tors: 14-22 - fre+lør. 12-23


www.dinlokalavis.dk

10

UGE 37- 2011

AndelsboligMæglerne Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer MDE

Carl Jacobsens Vej · 2500 Valby Tlf. 70 30 20 40 · www.andelsboligmaeglerne.dk

DK BoligSalg Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer MDE

Damhustorvet 5 · 2610 Rødovre Tlf. 36 41 40 39 · www.dkboligsalg.dk

Ugens

Lokalbolig Valby

Bolig

C ENERGIMÆRKE

Området: Centralt beliggende i Valby med gå afstand til Valby station, div. busruter, Søndermarken, Valby Langgade´s mange hyggelige cafe og indkøbsmuligheder herunder Spinderiet.

102 KVM LEJLIGHED I HJERTET AF VALBY BOLIG:

102 KVM

VÆRELSER: OPFØRT:

3 1930

KONTANT:

2.195.000

UDBETALING: MDL. BRUTTO: MDL. NETTO:

110.000 14.332 12.343

TOFTEGÅRDS PLADS 6, 2.TV - 2500 VALBY

ID. 55543

Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer MDE

Hvidovre Torv 1 · 2650 Hvidovre Tlf. 36 47 48 11 · www.estate-maeglerne.dk

RealMæglerne Charles Andersen Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer MDE

Menelaos Boulevard 71 · 2650 Hvidovre Tlf. 36 78 22 74 · www.realmaeglerne.dk

RobinHus V/Jeanne Sørensen Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer MDE

Tlf. 40 98 29 58 · www.robinhus-valby.dk

Bo Basic Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer MDE

time2sleep

Det store Sengehus i Valby, med Senge og Madrasser i alle str. og prisklasser.

LaPur

75/80/90 x 200 Vejl.pris 13.700

Nu 2 stk.

11.498

Elegance

. 1 stk

8 3.49

1100 Box

UD TILB

12.898

time2sleep.dk

70/80/90/100 x 190/200 Vejl.pris 4.798

Nu 1 stk.

5.498

Føres også L. 210/220

9.898

Kom ind og find Din Tempur Seng...

3.498

120/140 x 190/200 Vejl.pris 7.198

Nu 1 stk.

140x200 Vejl.pris 10.290

Nu 1 stk.

Senge & Madrasser

Supreme

75/80/90 x 210 Vejl.pris 14.480

Nu 2 stk. Excl.ben OBS! Føres i flere str.

Valby Langgade 106 · 2500 Valby Tlf. 36 46 90 22 · www.estate-maeglerne.dk

Vi hjælper Dig til at Sove godt... Elegance

UD TILB

Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer MDE

Hvidovrevej 134B · 2650 Hvidovre Tlf. 36 35 00 35 · www.bobasic.dk

er drass a M & r Senge størrelse i alle

Royal Boxmadras

Hvidovrevej 103 · 2650 Hvidovre Tlf. 36 48 15 55 · www.lokalbolig.dk

Estate Skjødt & Knudsen

Tlf. 40 98 29 58

98 11.4

Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer MDE

Lejligheden 102 kvm flot istandsat, er disponeret med: - Stor møblerbar fordelingsentre med højt til loftet samt stort garderobeskab med 3 låger. 2 store stuer (det ene anvendes til værelse pt.) med et enestående lysindfald, flotte parket gulve stor dobbeltdør mellem stuerne, pæne pudsede lofter samt fransk altan. Nyere hvidt køkken med udskæringer, hvide klinker over bordplade som på den ene side er af træ og den anden stål til afsætning af pander og gryder. Lyst værelse vendt mod Sibbensvej. Dør til opbevaring / depot rum med 2 låget skab og dør udgang til bagtrappe. Lækkert renoveret badeværelse med sorte gulvfliser, hvide vægfliser, separat brus og højt til loft. Vaskemaskine tilsluttede i badeværelset. Brugsret til loftrum

Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer MDE - www.robinhus-valby.dk

. 2 stk

Lokalbolig Hvidovre

Estate Valby & SV

Sælger fremviser ejendommen og kan kontaktes på tlf. 60 65 99 29 / 29 11 21 50, for aftale om uforpligtende fremvisning.

V/Jeanne Sørensen

Valby Langgade 142 · 2500 Valby Tlf. 36 46 15 55 · www.lokalbolig.dk

Ejendommen: Veldrevet ejendom der bl.a. kan tilbyde: Termovinªduer, bredbånd (10 m. bit) Hybridnet, fjernvarme og dørtelefon. Der er stor flot tilhørende gårdmiljø med både grillplads, legeplads m.m. Gårdmiljøet blev anlagt i 2004 og fremstår utrolig charmerende og hyggeligt.

Så er du på udkig efter en super attraktiv lejlighed med masser af dejlige kvm, så er det nu der skal handles.

RobinHus

Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer MDE

Excl.ben

Tempur fører 3 madrasserier ( Original, Sensation og Cloud ). Alle madrasserne giver fantastike støtte og aflastning, men føles forskelligt. Kom ind og prøv forskellen og lad os hjælpe dig til en god nats søvn ! Eks. time2sleep Tilbud på Dobbelt seng 180x200 2 x Cloud 19 madrasser, 2 x Bunde 1 x sengeramme i sort m/ stålben 00

2 180x

Jensen Royal Boxmadras eller El-seng, med de nyeste 5-Zonet Timeglas Pocketfjedre, som giver minimalt modtryk på kroppen. Føres i 4 Hårdhedsgrader. Incl. 6 cm tyk XS Topmadras. Fåes også m/ 3 andre typer Topmadrasser mod tillæg.

. 2 stk

Royal Elevationsseng

98 16.4

UD TILB

80/90 x 200 Vejl.pris 2 stk. 24.200

Elegance Senge Serien med flot møbelstof i 40 farver, som føres i rigtig mange str. Vælg mellem Boxmadras eller Elevationsseng I 3 madras kvaliteter m/ 5 Zonet Pocketfjedre i Medium el. Fast. Priseks.: Model 1100/1101 incl. 4,5 cm tyk Latex Topmadras.

Elegance 1101 Elevation

Nu 2 stk.16.498

98 10.9

UD TILB

90x210 Vejl.pris 2 stk. 25.860

Nu 2 stk.17.498

Føres e i mang str.

Excl.ben Excl.ben og gavl

Prøvetid på Madrasser

. 2 stk

Komplet seng

98 19.4

UD TILB

80/90/100 x 190/200 Vejl.pris 2 stk. 16.588

Nu 2 stk.10.998 1 stk.

5.998

80/90/100 x 210/220 Vejl.pris 2 stk. 19.588

Nu 2 stk.12.998 1 stk. 6.998 Føres også B. 120/140

✆ 36 46 18 41

Time2sleep Poppelstykket 12 2450 København Sv/Valby

Cloud 19

www.time2sleep.dk

l o ve r Beta

Excl. Gavl, Natborde, Bænk

dr. 12 m

r etale ep B ebyr G 2sle timenter og Re

Med Rammebunde : Før 25.192 Nu Med Elevationsbunde : Før 29.192 Nu

Man.-Tors.10.00-17.30 Fredag 10.00-19.00 Lørdag 10.00-14.00

19.498 21.998


www.dinlokalavis.dk

UGE 37 - 2011

11

Jeanette Andresen, Statsaut. Ejendomsmægler

26 nye boliger i det grønne København Åbent hus

Søndag kl. 11-13

Statsaut. ejendomsmæglerfirma Andresen Erhverv Tlf: 70 22 09 06 · Fax: 70 22 09 16 ae@andresen-erhverv.dk www.andresen-erhverv.dk


www.dinlokalavis.dk

12

Her er valgets lokale kandidater ...Fortsat fra forsiden Man kan stemme personligt på en kandidat eller på et parti. De personlige stemmer går i sagens natur til den pågældende. Stem-merne på partiet fordeles på de enkelte kandidater efter, hvor mange personlige stemmer, de enkelte kandidater har fået. Derfor er det typisk de personlige stemmer, der bestemmer, hvem der bliver valgt. Medmindre der er lavet en såkaldt partiliste, hvor partiet på forhånd har prioriteret sine kandidater. De er med på stemmesedlen, men her har vi oplistet de kandidater, der har lokalt fodfæste i Valby og Kongens Enghave/Syd-havnen. Der er afstemningssteder på skoler, i haller og på rådhuset. Det fremgår af det tilsendte valgkort, hvor man skal stemme. Fristen for at stemme pr. brev udløb i går – den 13. september. Valgstederne er åbne fra klokken 8 om morgenen til kl. 21 om aftenen – og resultatet foreligger lige før midnat

Fakta De lokale kandidater,der stiller op til valget i Valby og Kongens Enghave er: Liste A – Socialdemokraterne: Mette Reissmann og Susan Hedlund. Liste B – Radikale Venstre: Ditte Søndergaard og Karen Lumholt Liste C- Konservative: Jette Nøhr,Mogens Lønborg og Rasmus Jarlov Liste F – Socialistisk folkeparti: Villy Søvndal,Ida Auken og Dorte Skovgaard, Liste I - Liberal Alliance: Simon Emil Ammitzbøl, Benjamin Dickow og Lars B.Dueholm Liste K – Kristendemokraterne: Kåre Skarsholm, Simon Høeg Jensen og Kirsten Hasager Liste O – Dansk Folkeparti: Carl-Christian Ebbesen og Christina Pedersen Liste V- Venstre: Cecilia Lonning,Karl-Erik Høholt-Jensen,Jimmy Sindahl Liste Ø – Enhedslisten: Rosa Lund,Finn Sørensen og Frank Aaen

ANDELSLEJLIGHED TIL SALG PÅ AMAGER VED SUNDBYVESTER PLADS

Afslag fra Klimabasar i Valby Lokaludvalget Energi. Få fiduser til bedre udnyttelse af energi og hensyn til klimaet på klima-fetival i Valby Kulturhus i næste måned.

På sit møde tirsdag behandlede Valby Lokaludvalg fire ansøgninger om økonomisk støtte fra den såkaldte Lokalpulje.

Vil du tjene penge på dit energi-forbrug, vise hensyn til klimaet – og i det hele taget bidrage til en bæredygtig, miljø-rigtig fremtid, så er der noget at komme efter i Valby Kulturhus den 8. oktober. Her står Valby Lokaludvalg, Kuben Management og Solar City Copenhagen som arrangører af en klimabasar, der er støttet af EU/Concerto. Spørgsmålene, der rejses, debatteres og besvares, er enkle og ligetil, lyder det i Lokaludvalgets invitation: Har du en drøm om at skabe en energi rigtig bolig? Vil du vide, hvordan du bliver forsynet med bæredygtig energi i fremtiden, eller hvor meget du kan spare på at etablere dit eget solcelleanlæg? Har du et bud på, hvordan vi omstiller København til at blive en CO2-neutral by? Så kom til Klimabasar i Valby Kulturhus lørdag den 8. oktober 2011. Det er ganske gratis at deltage. Producenter, rådgivere og leverandører af energi- og miljøløsninger er til stede på basaren, hvor de besøgende kan se de mange nye muligheder og få en samtale med rådgiverne om, hvordan man energi-optimerer sin bolig. Debatmobilen er basarens elektroniske debatforum, hvor enhver kan videregive sin mening om klima og miljøpolitik. Det er gratis at deltage. På programmeter også filmen ”Energiens Skabelsesberet-

Tre af de fire ansøgninger var indstillet til at blive afvist, da de efter formandskabets vurdering faldt uden for de rammer, der er lavet for tildeling af støtte fra Lokalpuljen. Valby Værested fik afslag på et tilskud på 11.600 kr til en udflugt til Operahuset i næste måned. Budgettet var på 19.100 kr, hvoraf 15.000 kr var udgifter til mad, mens 6.600 kr skulle dække transport. Udvalget vurderede, at arrangementet i for høj grad havde karakter af studietur, som Lokalpuljen ikke er lavet for. Dertil at det netværks skabende element ikke var tilstrækkeligt. Den boligsociale helhedsplan ”Os på Sjælør” søgte 10.000 kr til at festligholde frivillighedsdagen på Sjælør Boulevard den 30. september. Man bevilgede 3000 kr. til offentliggørelse af arrangementet. Valbys Ungdomsscene & Hoffmanns Mindes Fritidsklub søger om 6.500 kr. til et kursus i kropsforståelse for deres brugere. Formålet er at lære deltagerne at overvinde deres hæmninger overfor nye oplevelser. Ansøgningen blev indstillet til afslag, da den kom en dag for sent og ikke overholdt Lokaludvalgets ansøgningsfrist. Samvirkende Menighedsplejer havde søgt 9.000 kr. til 12 oplevelses-ture i 2011 og til 38 ture i 2012. Turene går til byen, på museer og i naturen. Formålet er at forebygge ensomhed og isolation blandt mobile ældre. Arrangementerne er rettet mod mobile seniorer, som gerne vil ud og opleve i fællesskab med andre. Oplevelsesklubben begyndte i 2007 som et projekt under Københavns Kommunes Ældres Netværk. De forventede udgifter er 2.400 kr. i 2011 og 6.600 kr. i 2012. Ansøgningen var indstillet til afslag, da Arrangementet har karakter af en studietur, og da det netværksskabende element ikke er tilstrækkeligt.

ning”, der bliver vist i en specialbygget eventbiograf, hvor alle sanser kommer i spil. Desuden vil der være klimaaktiviteter for børn og underholdning på Toftegårds Plads. Hele programmet for klimabasaren den 8. oktober er langt frem på lokaludvalgets hjemmeside: www.valbylokaludvalg.kk.dk. Skoler med Vedvarende energikilder er også omdrejningspunktet for Valbys skoleklassers aktiviteter på Toftegårds Plads i ugen op til klimabasaren. Her opbygger eleverne en CO2 neutral by med solceller, elbiler, affaldshåndtering m.m, som Valbys borgere kan besøge på klimabasaren om lørdagen den 8. oktober. Eleverne får til opgave at forsyne husene med vedvarende energi ved at bygge modeller på bæredygtige energikilder. I værksteder for sol, vind og biomasse bliver de også udfordret til at opfinde nye måder at bruge energikilderne på. Det er Det Mobile Science Center, der står for at undervise og udfordre eleverne samt giver point for kreativitet og viden om energi. Klimabasaren finder sted lørdag den 8. oktober 2011 fra 10.00 til 17.00 i Valby Kulturhus, , Valgårdsvej 4 - 8, 2500 Valby. Enkelte aktiviteter, bl.a. for børn, foregår ude på Toftegårds Plads. SA

Vil du leje? Lej et digitalklaver fra

150 kr. pr. måned

Lej nemt og hurtigt på nettet

2 VÆRELSES ANDELSLEJLIGHED PÅ 60 KVM MED MEGET SUND/ØKONOMISK FORENING. Lejligheden indeholder fordelingsentré. Nyere badeværelse med separat bruseniche. Soveværelse med plads til både seng, skab og skrivebord. Nyere køkken i hvide elementer med masse af skabsplads med vaskemaskine, opvaskemaskine, køleskab og komfur, har et løsøre værdi som er inkl. i prisen. Stue med plads til sofaarrangement og spisebord. Fra stuen er der udgang til altan. Lejligheden fremstår særdeles indflytningsklar. Mulighed for tilladelse til hund & kat. Kan evt. bruges som delelejlighed. Området har gratis parkering. Kælderrum.

Andelsværdi: 858.572,20,-

750.000,-

NEDSAT MED 108.000,-

KAN TALE OM PRIS/BUD Månedlig boligafgift er fordelt således: Boligafgift: 2.432,25 Varme: 300,00 - Stor kabel tv pakke valgfrit: 382,23 I alt: 3.114,48

KONTAKT PÅ MOBIL: 40 79 29 89 ELLER 40 13 76 68

UGE 37- 2011

www.piano.dk telefon 70131744

nye børn og forældre umuliggøres. I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse af skoleidrætshaller i København har Valby Lokaludvalg gjort opmærksom på, at en skoleidrætshal på Ålholm Skole kan afhjælpe skolens problemer med utilstrækkelige forhold i forbindelse med idrætstimer samt være med til at udbygge de manglende faciliteter til foreningsidræt i Ålholm området. Sidst i august blev der holdt møde om fremtiden for Valby Idrætspark. På mødet deltog repræsentanter fra Kulturog fritidsforvaltningen, Valby Lokaludvalgs idrætsgruppe samt repræsentanter for de lokale aktører i Valby Idrætspark. Forvaltningen fremlagde status for udviklingsplanerne for Valby Idrætspark. Herunder konkluderede forvaltningen, at det indstilles til udvalget, at Club Danmark Hallen nedrives og eller renoveres for 100 mio.. kr. Dette ønske går videre i budgetforhandlingerne.

Grøn Bydel Der er indsendt ansøgning om støtte til forgrønning af grøftekanter omkring Folehaven til EU-programmet EU-Life+. Ansøgningen er udarbejdet i samarbejde med boligselskabet 3B, KU/LIFE og Københavns Kommune. Ansøgningen er på 11 millioner og det samlede budget for projektet er på 25 millioner. Der forventes svar januar 2012.

Danmarks største solcelleanlæg Under EU-projektet Green Solar Cities arbejdes der pt. for at Danmarks største solcelleanlæg kan opføres i Valby. Lynettefællesskabets anlæg på Damhusengen undersøges som en mulig beliggenhed for anlægget, der i givet fald skal stå direkte på jorden. Samtidig undersøges muligheden for igen at give støtte til solceller på villaer i Valby.

For sent

Lokal trykhed

Ring for yderligere information

Valby Lokaludvalg har afsendt henvendelse til Børneog Ungdomsudvalget for at gøre opmærksom på, at vi finder det problematisk, at skolerne i år først får en liste over deres børn til indskrivning umiddelbart før indskrivningen til det kommende skoleår går i gang. Denne procedureændring betyder, at det opsøgende arbejde overfor

Cykelpusleplads Statoil opretter i forbindelse med VM i cykling fem cykelpuslepladser i København, herunder én i Valby på Valby Langgade. Sekretariatet har besluttet at samarbejde med Statoil om at skabe lokal opmærksomhed om åbningen. Det kommer til at foregå i næste uge 38.


www.dinlokalavis.dk

UGE 37 - 2011

13

ANDELSBOLIGmæglerne VALBY

VALBY

KØBENHAVN SV

ES

E

ND

GT

ES

G SØ

E

ND

E GN

LI

L

SO Vigerslev Allé 242 Velkommen til et fantastisk rækkehus i 3 plan fra 1939, hvor der i 2008 er lavet førstesal, som sælger selv har været med til at indrette. Stueetagen byder på to gode værelser, gæstetoilet i flotte lyse klinker samt et lækkert køkken/alrum. Her er direkte udgang til en stor terasse, egen have samt skur. Første salen har endnu et værelse, og endnu et badeværelse -dvs. man kan faktisk have et badeværelse til "voksne" og "børn". Til sidst har vi lejlighedens fantastiske stue med panoramavindue langs hele den ene væg med udsigt over grønne fællesarealer.

GT

Valbygårdsvej 67 st. th. Velkommen til en fantastisk forening, centralt i Valby. Hvis du bor her, er du både tæt på Valby Station og Ny Ellebjerg Station, så du kan komme i alle retninger med offentlige transportmidler. Kvarteret er en blanding af villaer og etagebyggeri og her er grønne områder, herunder Vestre Kirkegaard.

Bolig m² Rum / værelser Byggeår Energimærke Supplerende oplysninger:

Vurderingsprincip

124 5/3 1939

Ejendommen er løbende vedligeholdt med bl.a. nyt tag, nye vinduer og nye vandrør. Endvidere er der opsat skønne, nye altaner i 2009. Der er parkeringspladser på ejendommens areal, som kan lejes, hvis der er nogen ledige.

Valuar

KØBENHAVN SV

LI

SAG 12173

Bolig m² Rum / værelser Byggeår Energimærke Supplerende oplysninger:

Vurderingsprincip

81 3/2 1957

Offentlig

KØBENHAVN SV

Johan Kellers Vej 9 1. th. Området: Lejligheden ligger i Kongens Enghave, et stenkast fra Vesterbro, med bus 3A og 10 lige til døren og få minutters gang til flere S-togs stationer. Under 10 minutters cykeltur til Hovedbanegården. Rigtig god og veldisponeret 3-værelses lejlighed med god fordelingsentré. Stort lyst soveværelse mod gården med god plads til seng, skab, skrivebord mv. 2 dejlige stuer en-suite mod gaden adskilt af 2 franske døre. Badeværelset er med ventilation, og fremstår pænt med hvide fliser og separat bruseniche. Hyggeligt køkken mod gården, med god skabs og bordplads.

SAG 13178

Bolig m² Rum / værelser Byggeår Energimærke Supplerende oplysninger:

Vurderingsprincip

D

T-

G OL

S

S

T-

Valuar

N LIG

G OL

S Bavnehøj Allé 3 2. tv. Lejligheden: Rigtig god 2 værelses. God fordelings entré med adgang til alle rum. Stor og rummelig stue mod gaden med dejligt lysindfald. Rummelidt soveværelse mod gården med mange gode indretningsmuligheder. Der er planlagt at der kommer en stor sydvendt altan fra soveværelset denne vil være opsat midt 2012, hvor boligafgiften ligeledes vil stige med kr. 389 pr. måned. Flot snedkerkøkken med masser af skabs- og bordplads. Lækkert flisebadeværelse med lille bruseplads. Lejligheden fremtræder i pæn og indflytningsklar stand.

Ø ES

D

EN

N LIG

G OL

54 2/1 1929

Valuar

GE

Ø ES

D

EN

SAG 13177

66 3/1 1929

S

N LIG

Vurderingsprincip

LI

GE

Ø ES

Bolig m² Rum / værelser Byggeår Energimærke Supplerende oplysninger:

E GN

KØBENHAVN SV

S

EN

GT

G SØ

L

SO

GE

Hans Olriks Vej 2 4. tv. Rigtig god og veldisponeret 2-værelses lejlighed med god fordelingsentré med adgang til alle rum. Stort lyst soveværelse og dejlig stor stue. Nyt Kvik køkken fra 2010 i flotte i lyse materialer. Badeværelset er med ventilation, og fremstår pænt med hvide fliser på væggene og grå klinker på gulvet. Lejligheden er gennemgående i rigtig pæn stand med højt til loftet, flot stuk og velholdte plankegulve. Der er planlagt at der kommer en stor sydvendt altan fra stuen, denne vil være opsat midt 2012, hvor boligafgiften ligeledes vil stige med kr. 389 pr. måned.

E

ND

E GN

L

SO

SAG 16019

T-

ES

G SØ

S Offenbachsvej 4 st. th. EGEN Syd-vestvendt have. Her er den perfekte 2 værelses lejlighed med udgang til egen solrig have. Lejligheden indeholder fordelingsentré med adgang til alle rum. mod den hyggelige gård, pænt nyere køkken, godt med skabs og bordplads. Rummeligt soveværelse med god plads. Badeværelse med separat bruseplads og terrazzogulv.

SAG 13187

Bolig m² Rum / værelser Byggeår Energimærke Supplerende oplysninger:

Vurderingsprincip

54 2/1 1929

Valuar

Mod den stille gade, stor opholdsstue med karnap, samt udgang til egen have på ca. 15m2, hvor eftermiddagssolen kan nydes.

SAG 13197

Bolig m² Rum / værelser Byggeår Energimærke Supplerende oplysninger:

Vurderingsprincip

56 2/1 1935

Offentlig

ANDELSBOLIGmæglerne - en del af Dan-Ejendomme as


www.dinlokalavis.dk

14

UGE 37- 2011

DK Boligsalg er bedst – Målt på kortest liggetid og prisafslag. Boligsalget gårlaveste forrygende. skrev Børsen og Berlingske Tidende Vi sælger 2 boliger om ugen. Jeg hedder Gab briel Barløse og er Rødovres mest erfarne ejendomsdu også sælge - Så vil meget mægler. Skal Jeg ha ar siden 1992 solgt boliger i Rødovre. I 14 vi år var det som Vi tilbyder: EDC Mægler.gerne Det vil glæde mig meget, at hjælpe dig med et lokalt have lov til, at hjælpe dig. og professionelt boligsalg Fast salær kr. 40.000,- + 5.000,Fast salær kr. 40.000,DK Boligsalg err frie og uafhængige ejendomsmæglere som gennem de Fremvis selv kr. 25.000,i markedsføring sidste 2 år har tilbudt boligsalg til en fair pris og uden bindingsperiode. kr. 5.000,-

Salg af: Villa/rækkehuse, ejerlejligheder, andelsboliger og dødsboer.

Du bør altid få et alternativt tilbud i forhold til kædemæglerne - så har du noget at sammenligne med.

41 40 39

ANDELSBOLIG

RÆKKEHUS Kontant Udbetaling Boligydelse Anvendelsesudg Bolig/Grund Værelser Opført Antal etager

N YH ED

229.000 229.000 7.839 950 87 3 2005 1

STELLAVEJ 25, 2. TH., 2610 RØDOVRE Andelsbolig med superlækker terrasse med overblik over det dejlige område. entre. Ældre badeværelse. Pænt og nydeligt køkken. Lyst soveværelse. Stue med terrassedør til den sydvestvendte terrasse. Lille værelse. Andelen fremstår pæn og velholdt, klar til indflytning.

ANDELSBOLIG Kontant Udbetaling Boligydelse Anvendelsesudg Bolig/Grund Værelser Opført Antal etager

LINDEVANG 9, 2660 BRØNDBY STRAND

Super lækker og indbydende andel. Entre. Kæmpe stue som evt. kan deles op. Altan, med nylagt trægulv. Stort køkken Værelse. God størrelse badeværelse med brus. Lyst og stort soveværelse. nyt tag i 2006 og nye vinduer i 2010. Tilladelse til husdyr. Mulighed for tilkøb af loftrum.

TRANEKÆRVEJ 18, 2665 VALLENSBÆK STRAND Fritidshus i Stor København. Ca. 400 m til havet og lyst-bådehavn. Indh.: Entre. Dejligt spisekøkken. Badeværelse med brus. stor opholdsstue. Soveværelse. Børneværelse. gulvvarme i hele huset. Ejendommen er beliggende på en helårsgrund.

FRITIDSHUS Kontant Udbetaling Brutto Netto Bolig/Grund Værelser Opført Antal etager

3.295.000 165.000 20.815 16.985 131/820 6 1953/1970 3

Kontant Udbetaling Brutto Netto Bolig/Grund Værelser Opført Antal etager

2.995.000 150.000 17.855 14.933 106/192 4 1968 3

RØDOVRE PARKVEJ 331, ST., 2610 RØDOVRE 1V m. stor altan og central beliggenhed tæt ved Rørovre Centret, skøjtehal og off. transport. Boligen: entre, køkken, badevær. med sep. bruseniche, lys stue m. soveplads, lækker altan. - Super begynderlejl.

LEJLIGHED

Kontant 995.000 Udbetaling 995.000 Boligydelse 4.486 Anvendelsesudg 552 Bolig/Grund 100 Værelser 3 Opført 1915/1987 Antal etager 1

Vil du bo tæt på vandet så er denne velholdet villa måske noget for dig. Her får du et nyt og lækkert køkken/alrum, hyggelig opholdsstue med udgang til stor hyggestue, nyt lækkert badevær, 3 store sovevær., toilet, garderoberum. Kld. med 2 store disp. rum, fyrrum og vaskerum.

VILLA

Super lækkert og moderniseret rækkehus, Entre. Gæste-toilet. Køkken med spiseplads. Stor stue.1. sal: Soveværelse med skabsrække. Badeværelse. 2 gode værelser. Fuld kælder bl.a. med hobbyrum og bryggers. Nyt tag og rigtig god planløsning. Skal ses!

2.895.000 145.000 17.385 14.687 122/205 5 1948 3

VALBYGÅRDVEJ 46, 3. TV., 2500 VALBY

748.000 748.000 3.843 760 76 3 1950 1

KOLDBYVEJ 45, 2610 RØDOVRE

RÆKKEHUS Kontant Udbetaling Brutto Netto Bolig/Grund Værelser Opført Antal etager

ANDELSBOLIG

N YH ED

Flot rækkehus på lukket vej. Entre. Pænt og nydeligt køkken. 2 stuer, den ene med terrassedør til haven. 1. sal: Badeværelse med kar og brus. Stort østvendt værelse. 2 vestvendte værelser. Kælder: 2 disponible rum. Bryggers. Naturskønt område med parken i baghaven.

N YH ED

Ny andelsbolig fra 2005 med egen have med flise-terrasse. Rummelig entre med plads til stort skab, flot åbent elementkøkken, lys vestvendt opholdsstue med dobbeltdør til stor flisebelagt have, pænt flisebadevær., Stort sovevær. samt godt børneværelse.

LEOPARDVEJ 31, 2610 RØDOVRE

Kontant Udbetaling Brutto Netto Bolig Værelser Opført Antal etager

N YH ED

HVIDDINGVEJ 2 C, ST., 2610 RØDOVRE

Gabriel Barløse

N YH ED

Salgsvurdering: Gratis og uforpligtigende ring 36

I dag beskæftig ger vi 4 medarbejdere, har ca. 100 boliger til salg og har allerede i år solgt mere end 60 boliger.

N YH ED

Markedsføring Ingen bindingsperiode

675.000 35.000 6.144 5.883 50 1 1974 1

STENMAGLEVEJ 39, 2700 BRØNSHØJ Andelsrækkehus med en perfekt planløsning, her får du et dejligt spisekøkken, stor lys opholdsstue, en rummelig entre. En 1. sal med 2 store sovevær., samt flot flisebadevær. med brus og spabad. Kld.: 2 disponible rum samt stort vaskerum skal ses.

ANDELSBOLIG Kontant Udbetaling Brutto Netto Bolig/Grund Værelser Opført Antal etager

2.475.000 125.000 16.065 13.539 93/566 4 1967 1

Kontant 1.295.000 Udbetaling 1.295.000 Boligydelse 5.223 Anvendelsesudg 905 Bolig 88 Værelser 3 Opført 1942 Antal etager 2


www.dinlokalavis.dk

UGE 37 - 2011

15

- vi gør bolighandel enkelt

Vi sætter pris på samarbejde

RobinHus er en landsdækkende kæde af statsaut. ejendomsmæglere

EFFEKTIVT OG ENKELT KONCEPT Med mere end 10 års erfaring inden for internetbaseret bolighandel

Mægleren tager ansvaret - du sparer pengene!

kan vi tilbyde vore kunder et enkelt og yderst effektivt boligsalg til et fast salær på 34.995 inkl. moms – uanset boligens salgspris.

For en gratis vurdering, ring nu til Jeanne Sørensen 36 17 24 32 eller

5.995 kr. ved start og resten ved salg. DU VISER FREM Du åbner døren for interesserede købere, vi klarer alt andet.

Charlotte Høvdinghof 40 18 13 02

Se alle de spændende boliger som vi har til salg netop nu. Se flere på www.js.robinhus.dk Åbent Åbent Hus Hus Søn. Søn.4/9 15.00-16.00 14.00-15.00

Ny sag

Ny sag

Åbent Hus 18/9 kl. 11.00-12.00

125 + 50 kvm perle i Risbjerg

245 etagemeter velholdt villa

Vestkærs Alle 17. Hvidovre.

Hovmarken 63. Hedehusene.

Kontant Udbetaling Brt/Nt

3.495.000 Kvm bolig/grund 175.000 Kælder

125/516 -

21.253/17.700 Bygget/Energimrk. 1986/C www.robinhus.dk/55387

Kontant Udbetaling Brt/Nt

3.195.000 Kvm bolig/grund 160.000 Kælder

160/718 85

19.431/16.700 Bygget/Energimrk. 1971/D www.robinhus.dk/55293

Solgt

Solgt

Velegnet som forældrekøb Ellebjergvej 32 1.th. København SV. Kontakt ejer: 53 65 13 40 Mægler: Jeanne Sørensen 40 98 29 58 Lejligheden indeholder pænt, hvidt køkken med spiseplads til 2 personer. Mindre soveværelse med indbyggede skabe. Stor stue med adgang til altan og formiddagssol. Toilet med bruser. Lejligheden fremstår pæn, hvidmalet med afhøvlede gulve og ligger tilbagetrukket fra Ellebjergvej. Andelsforen. er fra 1941, veldrevet med en sund økonomi. Der er billigt Internet og tv. Til ejd. er tilknyttet vaskeri.

Andel Mdl. boligafgift BBR-areal Værelser Bygget/Energimrk.

520.000 2.152 51 m2 2 1941/D

Dejlig stor 2-værelses

Lækker lys 2/3 værelses

Banevolden 42, 4.tv. Valby.

Hvidovre Torv 14 1.th. Hvidovre.

Andel Mdl. boligafgift

Kontant Udbetaling

645.000 Værelser 2 3.093 Bygget/Energimrk. 1956/D

Brt/Nt

Se mere på www.robinhus.dk/55563

BBR-areal

- vi har solgt en masse boliger på det sidste, så vi mangler både villaer, lejligheder og andelsboliger.

Solgt

Solgt

Pæn 2´er i veldrevet andelsfor.

Dejlig 3 vær. andel.

Vigerslevvej 230, 2. th. Valby.

Landlystvej 24C stth. Valby.

Andel Mdl. boligafgift

Andel Mdl. boligafgift

550.000 Værelser 2 3.076 Bygget/Energimrk. 1949/F

Jeanne Sørensen Statsaut. ejendomsmægler, Valuar , MDE 40 98 29 58 js@robinhus.dk

Charlotte Høvdinghof chs@robinhus.dk

66/71 3

10.148/8.700 Bygget/Energimrk. 1947/D www.robinhus.dk/52934

66 m2 www.robinhus.dk/53172

BBR-areal

Salg og vurdering 40 18 13 02

1.495.000 Kvm tingl./BBR 75.000 Værelser

60 m2 www.robinhus.dk/52650

BBR-areal

549.995 Værelser 3 2.668 Bygget/Energimrk. 1951/E 63 m2 www.robinhus.dk/50421


www.dinlokalavis.dk

16

Byg

UGE 37- 2011

Skal du lease eller eje bilen?

El installatør

Mange bilister er i tvivl om,hvorvidt det bedst kan betale sig at lease eller købe den nye bil.Derfor har FDM udarbejdet et hjælpeprogram, der gør det nemmere for bilisterne at træffe det rigtige valg.

Både

El installatør Din lokale el-installatør

Butik- Belysning og El-installation på Valby Langgade 132 Tlf. 36161809 Hverdage 9-17.30 Lørdag 10-14.00

www.a-block.dk Køb og salg

Annie’s Antique

www.fugmann.dk

www.anniesantique.com Køb - Salg - Bytte Smykker, Figurer, Porcelæn Sølv, Glas, Malerier, Møbler

Høffdingsvej 20 · 2500 Valby Tlf. 36 15 05 05 · Fax 36 15 05 04

Lagersalg i Hvidovre Åbent efter aftale. Tlf. 2331 6505

Se aktuelle tilbud på

Ej fugls føde Mange synes at det er hyggeligt at fodre fugle på og ved Damhussøen. Men undersøgelser viser, at brødet forurener søen. Derfor er det blevet direkte forbudt at fodre fuglene. Som der står på kommunens hjemmeside om den sag: Fuglene har ikke godt af at blive fodret. Brød og madrester forurener søen og giver plumret og ildelugtende vand. Madrester og pizzadej

tiltrækker også rotter.Teknikog Miljøforvaltninger har valgt at indføre et forbud mod fodring af fugle ved følgende søer: Damhussøen, i Enghaveparken og ved søen i Valbyparken ved indgangen ved vendepladsen på Hammelstrupvej. Derfor er der blevet stillet skilte op ved de omtalte søer. JD

Revisor

Fodterapeuter

KLINIK FOR FODTERAPI v/Statsaut. fodterapeuter Inge Rosenkvist Emanuel & Mikael Emanuel Vigerslevvej 54 B

36 44 22 11

KLINIK FOR FODTERAPI v/Susanne Persson Der ydes tilskud fra Den off. Sygesikring til diabetes, nedgroede negle, arvæv og leddegigt.

Vigerslevvej 136 Tlf. 36 16 10 20 - Bemærk: Åbent fra kl. 6.30 Glarmester

Maler

CHARLOTTE SPARRE Borgbjergsvej 37 2450 København SV

33 31 63 00

PLEJEHJEMSBEHANDLING

36 17 17 60

HOSPITALSBEHANDLING

TILSLUTTET

Overenskomst med kommunen

DØGNVAGT Glas med garanti Glamesterlaugets Garantiordning e-mail: gurskov@gurskov.dk

KLINISK TANDTEKNIKER

POLITI

RAPPORTEN

VVS

VI UDFØRER ALT INDENFOR VVS –og Blikkenslagerarbejde. + Gulvbelægning

ANNONCER 38 79 34 00

VVS FIRMAET K-E Toft Hansen Bellahøjvej 125, 2720 Vanløse

Tlf. 35 85 56 81 MALERFIRMA OLSEN Alt maler- og tapetarbejde udføres.

• Ring og få et GRATIS uforpligtende tilbud. • Gerne forsikringsskade & vedligeholdelseskonto. Er du pris- og kvalitetsbevidst så ring til Olsens Malerbiks

21 97 96 02

på tlf. www.malerfirmaolsen.dk

finansieringsomkostningerne ved at låne til bilen og det værditab, der realiseres, når bilen skal sælges igen. Finansieringsomkostninger afhænger af, hvilke muligheder man har for at låne pengene, og er derfor meget individuelle. -Mange lokkes af en lav månedlig leasingydelse, hvor service ofte er inkluderet. Men her skal man huske, at man også skal betale forsikring, grøn ejerafgift og brændstof, og det ændrer på hele regnestykket. Derudover skal man forholde sig til, om antallet af kilometer i tilbuddet dækker ens kørselsbehov og hvis ikke sætte sig ind i, hvad de overkørte kilometer koster, siger Allan Skytte Christensen. Endelig skal man også være indstillet på, at man skal betale for de småskader, der ikke kan karakteriseres som almindeligt slid, når leasingbilen afleveres tilbage. Vælger man i stedet at købe bilen, er det værditabet på bilen, der udgør den største post i bilbudgettet. Værditabet påvirkes blandt andet af bilens mærke, klasse, alder, kørte kilometer, udstyr, stand og farve, men også af ændringer i konjunkturerne og bilafgifterne, og derfor kan det være svært at vurdere, hvor stort det vil være. For at gøre sammenligningen nemmere har FDM udviklet et hjælpeprogram, som man finder på www.fdm.dk/privatleasing

HJEMMEBEHANDLING

GURSKOV & SØN

TLF.: 36 30 17 60

Skilte

Tandteknik

BEHANDLING PÅ KLINIK

GLARMESTER VIGERSLEV ALLÉ 13

33 32 00 00 Borgbjergsvej 30, 2. 2450 København SV broernes@revision-frr.dk • www.revision-frr.dk

Flere og flere forbrugere har de seneste år valgt at privatlease deres bil. Men det der virker som det billigste tilbud, kan nogle gange ende med at blive det dyreste. For i sidste ende ved man først, hvad en bil har kostet, når man sælger den, eller når man afleverer den tilbage til leasingselskabet. For mange bilister er det svært at gennemskue, hvad omkostningerne vil være, hvis man leaser bilen frem for at købe den. Derfor har FDM udarbejdet en indikator, der kan hjælpe bilisterne til bedre at kunne vurdere, hvad det reelt koster at henholdsvis lease og købe bilen. -I en prissammenligning mellem privatleasing og køb af bil skal man prøve at sammenholde de forskellige omkostninger. Ved køb er der især tale om værditabet samt finansierings- og serviceomkostningerne, mens det for privatleasing er engangsydelsen, den månedlige leasingydelse samt eventuelle omkostninger ved overkørte kilometer og skader, man skal holde sig for øje, siger FDMs forbrugerøkonom Allan Skytte Christensen. For at sikre at man sammenligner den samme vare, er man nødt til at tage stilling til, om den bil man vil lease, også er en bil, man ellers ville have købt. Det er især relevant, hvis man alternativt ville have købt en brugt bil, som allerede har tabt en stor del af sin handelsværdi. Til gengæld slipper man ved privatleasing for at betale

Tæpper

TÆPPERINGEN Ring og få besøg af Tæppebussen og få fremvist vores store udvalg i tæpper, linoleum trægulve m.m. Vi måler gerne op og giver tilbud på stedet. Tæpperingen Hvidovrevej 129 www.tr-h.dk

RING 36 75 75 33

GRATIS TÆPPEBUS

Det er fremdeles småt med lovovertrædelser i Valby Lokal-politis område. Torsdag aften i sidste uge var der en anmeldelse om ild i en container i Vigerslev Vænge. Containeren stod op af et plankeværk, men bredte sig heldigvis ikke. Ingen personer blev set ved brandstedet efter ildens opståen. Mere alvorligt var et røveriforsøg mod et pizzeria på Dronning Dagmars Alle i Valby. Her forsøgte en ung mand med noget, der lignede en pistol, at true sig til penge. Kort efter

henvendte røveren sig selv han sig til en politipatrulje i området og spurgte, hvad klokken var. Gerningsmanden havde imidlertid skiftet tøj forinden, hvorfor politipatruljen ikke i første omgang fattede mistanke til manden. Kort efter fandt patruljen en pose med gerningsvåbnet og gerningsmandens tøj, og kunne så anholde den unge mand, der var på vej væk fra stedet. Gerningsmanden erkendte umiddelbart efter forholdet, og blev senere fremstillet Dommervagten. SA


www.dinlokalavis.dk

UGE 37 - 2011

17

Bliv racerkører for en dag med FDM Motorsport Danmarks bedste motorsportsanlæg og professionelle instruktører danner ramme om FDM Motorsports populære racerkurser. Motorsportsentusiaster behøver ikke længere nøjes med at følge deres sport fra sidelinjen eller sofaen. Har man en racerkører i maven, er det nu muligt at udleve drømmen og selv mærke farten. Alt sammen under instruktion af nogle af Danmarks bedste racerkører og på Danmarks bedste motorsportsanlæg. FDM Motorsports Event har de seneste mange år afholdt de populære kurser på FDM Jyllandsringen, og fra efteråret lægger FDM Sjællandsringen ved Roskilde også asfalt til racerkurserne. -Med FDM Motorsports Event kan motorsportsentusiaster for en dag få lov at prøve kræfter med motorsporten

og selv opleve, hvad det faktisk kræver at sidde bag rattet. Men ud over at det skal være sjovt, skal rammerne og sikkerheden også være i orden. Vores kurser afholdes på anlæg beregnet til motorsport og med professionelle instruktører som de tidligere Le Mans-vindere John Nielsen og Casper Elgaard. Der er ikke gået på kompromis med noget. Hverken kvalitet eller sikkerhed, siger divisionschef i FDM Henning Pedersen. På kurserne får deltagerne både en grundig introduktion til racerløb, og hvordan en racerbane skal køres, ligesom man lærer om sikkerhed, bilerne og den grundlæggende køreteknik. Endelig får

deltagerne lov at prøve kræfter med biler og bane på egen hånd. -Vores racerkurser er ikke bare en sjov dag med masser af action. Forhåbentlig lærer deltagerne også noget om fart og får respekt for den, siger Henning Pedersen. FDM Motorsports Event har stadig ledige pladser på de kurser, der afholdes i efteråret på både FDM Jyllandsringen og FDM Sjællandsringen. Fra foråret 2012 vil der være nye kurser. Racerkurserne koster fra 2.495 kroner. Læs mere om FDM Motorsports og de forskellige kurser på FDM.dk/motorsport

Motorsportsentusiaster kan nu udleve drømmen om at blive racerkørere for en dag med FDM Motorsports Event på Danmarks bedste motorsportsanlæg og under instruktion af de tidligere Le Mans-vindere John Nielsen og Casper Elgaard. (Foto: FDM/ Lise Dreitsel)

Fire Suzuki nyheder til misundelsesværdige priser Alto GLS Cool 5-dørs Aircondition og navigation, ESP, 6 airbags, integreret cd-radio, omdrejningstæller, el-ruder for, fjernbetjent centrallås, højdejusterbart førersæde og splitbagsæde

Kun kr. 109.990 Alto fås fra kr. 84.890 n Kampagnere

te

2,95%

11)

en 20/10-20

(gælder til d

Splash med ny 1.0 VVT motor Nu op til 20,8 km/l og kun kr. 260,- i halvårlig ejerafgift

Fra kun kr. 109.990 SX CombiBack 1.6 GLXtra 16” alu-fælge, nyt indtræk, sidespejle med el-fold, varme og blinklys, automatisk klimaanlæg, el-ruder, nøglefri betjening, sort skørtesæt, 6 airbags, ESP etc.

Kun kr. 189.990 SX CombiBack 1.6 fås fra kr. 159.990

Swift 1.2 ECO+ S Aircondition, sporty 16” alu-fælge, tågelygter foran, el-ruder for og bag, 7 airbags, ESP, cd-radio, el-spejle med varme, fjernbetjent centrallås, stop/start og meget mere

Kun kr. 159.990 Swift fås fra kr. 122.990

TEST 2010

Kom til åbent hus den 17. og 18. september kl. 11-16 Nu er Suzuki igen klar med en række misundelsesværdige nyheder. I weekenden kan du nemlig se nærmere på ikke mindre end 4 nyheder, der alle er et rigtigt godt bilkøb. Tag f.eks. den rummelige Splash, der har fået en Alto, 103 gram CO2 pr. km, 22,7 km/l Splash, 109 gram CO2 pr. km, 20,8 km/l Swift, 113 gram CO2 pr. km, 20,4 km/l

helt ny 1.0 motor med dobbelt VVT. Så nu kører den op til 20,8 km/l ved blandet kørsel – og vil derfor kun koste dig kr. 260 i halvårlig ejerafgift. Desuden betyder Splashs beskedne tørst, at registreringsafgiften bliver sænket,

så du nu kan få Splash fra kun kr. 109.990. Det er da en misundelsesværdig nyhed. Kom ind til Suzuki i weekenden og se nærmere på alle nyhederne.

Et godt bilkøb. Hele vejen rundt.

Alle priser er ekskl. lev. omk. (kr. 3.680) og evt. metallak. Foto kan vise ekstraudstyr, f.eks. alu-fælge på Splash samt tågelygter og alu-fælge på Alto. Frem til den SX CombiBack, 141 gram CO2 pr. km, 16,1 km/l

20/10-2011 kan du få finansieret din nye Suzuki til en rente på kun 2,95%. Lån fx 150.000 kr. til en månedlig ydelse på 2.175 kr. i 84 måneder. Det samlede beløb der skal tilbagebetales er kr. 181.450. ÅOP: 5,9%. Variabel debitorrente: 2,99%

Carsten Andersen Automobiler Gl. Køge Landevej 248 - Tlf. 36 77 72 00 - www.suzuki-hvidovre.dk


www.dinlokalavis.dk

18

LĂŚserrejser

UGE 37- 2011

PrĂŚstetanker...

Brønshøj

Af Karin Thanning, SogneprÌst Johannes Døber – Margrethe pastorat

Som lĂŚser af avisen fĂĽr du disse specielle lĂŚsertilbud

Folketingsvalget fylder rigtig meget for tiden, büde i fjernsyn og aviser og sikkert ogsü i de fleste menneskers bevidsthed. I skrivende stund er valgkampen ved at vÌre pü sit højeste og i morgen, torsdag, afgøres det sü og vi kan alle sammen gøre vores indflydelse gÌldende med et kryds dÊr, hvor vi mener, det er mest ordentligt og forsvarligt, - den mulighed skal vi selvfølgelig benytte.

VED VANDET Pris i kr. pr. pers. i db. vĂŚr.

Priskode

L05

995,-

Frederiksberg & Vanløse Ligkistemagasin Jyllingevej 8 - 2720 Vanløse

SPAR 643,-

38 71 75 01

EnkeltvĂŚrelse: 1.250,-

3 skønne dage ved Vesterhavet

Hotel Fjordgürden Hotel Fjordgürden ligger et stenkast fra Ringkøbing Fjord – du kan sejle i kajak helt ind i hotellets baghave ad den dejligste ü og er samtidig kun 2 min. gang fra Ringkøbings gamle gader. Har du lyst til at slappe af efter dagens strabadser kan hotellets subtropiske badeland med jacuzzi og hudplejeklinik selvfølgelig frit anvendes. Hotel Fjordgürden er et moderne 4 stjernet hotel, og dets faciliteter og beliggenhed gør hotellet oplagt, nür I bare har brug for at komme lidt vÌk hjemmefra og blive forkÌlet.

Ankomst søndag–torsdag frem til 15.12.2011.

Pris i kr. pr. pers. i db. vĂŚr.

Som forÌldre vÌlger vi, hvordan vi lever og ved, at vi dermed viser vores børn, hvordan vi synes, det er godt at leve og hvordan vi synes, man skal vÌre overfor hinanden. Som forbrugere vÌlger vi, om vi vil købe Ìg, lagt af høns i bur eller vi vil betale mere og støtte, at dyrene har gode levevilkür og vi vÌlger, om vi vil have billig kaffe eller det dyrere, der er mÌrket südan, at man kan se, at kaffebonden für en ordentlig pris for sit produkt.

Steen Jørgensen

2 x overnatning ¡ 2 x morgenbuffet ¡ 2 x 2-retters menu eller buffet efter køkkenchefens valg ¡ VÌlg desuden mellem rygmassage i hotellets hudplejeklinik (begrÌnset antal tider pr. dag) eller en lille gave pü vÌrelset med velvÌreprodukter. Oplys dette ved booking.

Priskode

Det, at vÌlge og trÌffe beslutninger, gør vi jo i virkeligheden i vores daglige liv hele tiden, ikke pü et plan som folketingsmedlemmer, hvor en beslutning kan vÌre med til at forme livet for mange, men dog südan, at det püvirker vores omgivelser.    • •

 Karise AllÊ 21, 2650 Hvidovre Ålekistevej 82, 2720 Vanløse

   

 

Som medmennesker vÌlger vi, om vi vil møde andre med glÌde og übent sind eller med skepsis og afvisning. Vi er skabt af Gud med den frie vilje til selv at trÌffe valg og afgørelser. Det er noget af et ansvar og dÊt, vi vÌlger, falder jo heller ikke altid ud, som vi kunne ønske os det eller det kan vise sig at have andre konsekvenser end tilsigtet. Heldigvis er det sü ogsü südan, at tilgivelsen og nüden hver dag pü ny giver os mod til at trÌffe valg og igen og igen forholde os til, hvordan vi vÌlger at leve vores liv til gavn og glÌde for hinanden.

03L

899,SPAR 596,EnkeltvĂŚrelse: 1.699,--

     

Valby lokale Kirketider Enghave kirke Søndag 18/9 kl. 11.00 Thomas Nedergaardog Verner Villumsgaard Efter gudstjeneste brunch Onsdag 21/9 kl. 16.30 Børnegudstjeneste

Frederiksholm Kirke

Hjertevarme og højt til himlen 2 x overnatning ¡ 2 x morgenbuffet ¡ 1 x 2-retters middag 1 x 3-retters middag Hvalpsund FÌrgekro Hvalpsund FÌrgekro ligger med smuk udsigt over Limfjorden. Den nuvÌrende kromand i Hvalpsund er 5. generation pü kroen, og de gode krotraditioner lever i bedste velgüende. I restauranten serveres de klassiske kro-retter, og med beliggenheden lige ned til Limfjorden garneres den gode mad med den mest pragtfulde udsigt over vandet. Nyd livet med en travetur langs Limfjorden, eller spil golf pü en af de mange baner omkring hotellet. Pü kroen er der nÌrvÌr, personlighed, hygge, natur og højt til loftet. Ankomst alle dage frem til 15.12.2011.

Pris i kr. pr. pers. i db. vĂŚr.

Priskode

99L

1.795,SPAR 455,-

Søndag 18/9 kl. 10.30 PrÌludiumkoncert 11.00 Højmesse Christer Damm

Jesuskirken

Søndag 18/9 kl. 10.00 Høstgudstjeneste Karin Thanning FÌlles med Margrethekirken

Margrethekirken Søndag 18/9 kl. 10.00 FÌllesgudstjeneste i Johannes Døbers Kirke

Timotheuskirken Søndag 18/9 kl. 10.30 Margrethe Tranberg

Lørdag 17/9 kl. 11.00 Børnehøstgudstjeneste Hanne Rosenberg Søndag 18/9 kl. 9.00 Morgengudstjeneste Sørine Gotfredsen Kl. 11.00 Højmesse Sørine Gotfredsen

Vigerslev kirke

Johannes Døber Kirke

Aalholm Kirke

Lørdag 17/9 kl. 10.00 Start konfirmandundervsning, m. brunch Karin Thanning

Søndag 18/9 kl. 10.30 Lise Mortensen

Lørdag 17/9 kl. 10.00 Dübsgudstjeneste Henrik Laursen Søndag 18/9 kl. 10.00 Skriftemülsandagt Kl. 10.30 Henrik Laursen

EnkeltvĂŚrelse: 2.170,--

Begravelse og Gravsten

PRISGARANTI UndgĂĽ overraskelser

5 dages ferieophold ved Vesterhavet

DANIA BEGRAVELSE

5 x overnatning i dobbeltvÌrelse ¡ 5 x morgenbuffet 5 x 3-retters middag efter køkkenchefens valg

Roskildevej 167

2500 Valby

Lige ved Ålholm Plads Brønshøj • Valby • Sydhavnen • Vanløse • Hvidovre

Sanden Bjerggaard Hotel Her, langt fra hverdagens puls, kan du koble af, nyde naturens storhed og blive ladet op med lys og luft. Sanden Bjerggaard nord for Fjerritslev blev oprindelig bygget som sommervilla til familien Elsass i 1918. Vi bestrÌber os pü at bevare stedets unikke stil og byder velkommen til et ophold i en varm og hjemlig atmosfÌre. Hotellet har en helt speciel beliggenhed pü toppen af kystskrÌnten Lien med storslüet udsigt over Jammerbugten og skoven lige ved siden af. Ankomst hver søndag frem til 15.12.2011. Ingen ekspeditions- og afbestillingsgebyr ¡ Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl

Bestil nu pĂĽ 76 26 19 60 og oplys: Rabatkode 2306 samt priskode Ă…bent hverdage kl. 8.30-16.00

Teknisk arrangør:

TLF. 36 45 50 38


www.dinlokalavis.dk

UGE 37 - 2011

19

SPORT I DENNE UGE Lokalaviserne optager gratis meddelelser om lokale sportsarrangementer. Indlæg til avisen sendes til sporten@youmail.dk senest mandag kl. 12.00. Send også meget gerne tips om en god sportshistorie.

God start for Ajax Sport. Ajax København vandt sæsonpremieren 27-22 over Vejle Af Finn Edvard Det gik flot for Ajax København i sæsonpremieren i håndboldens 1. division, hvor Vejle blev besejret hjemme i Bavnehøj-Hallen med 27-22 efter 10-9 i pausen. Vejle Håndbold overraskede i sidste sæson ved - som oprykkerhold - at suse forbi mange af de hold, som var spået en placering i den bedste del af 1. division. - Vi var derfor helt klar over, at denne kamp ikke ville blive en almindelig dag på kontoret, men en dag, hvor vi skulle vise de samme kvaliteter, som vi viste i pokalkampen mod HC Fyn, fortæller presseansvarlig Ole Christensen fra Ajax København. Kampens dommere satte kampen i gang præcist kl. 15.30, og publikum fik hurtigt set, at Vejle havde spottet, at Ajax ville følge det gode spil fra pokalkampen og havde som modsvar valgt at sætte tempo i spillet. Ajax førte knebent 10-9 I pausen, hvor Ajax-træner Christian Dalmose talte om,

at drengene skulle holde fast i deres gode spil. Og det gjorde Ajax: Efter 40 minutter var stillingen 14-11. Holdet havde genfundet rytmen og set, hvor og hvordan Vejle lagde deres tryk. Kampen var reelt afgjort på det tidspunkt, og Vejle valgte i et afsluttede forsøg, at tage målmanden ud og angribe med syv spillere. Et forsøg som mange hold prøver I kampenes sidste sekunder. - I denne kamps døende minutter gik der lidt showhåndbold i kampen, og havde vi holdt koncentrationen bedre havde vi ikke "kun" vundet med fem overskydende mål, slutter Ole Christensen.

Tilfreds træner Cheftræner Christian Dalmose var fuldt tilfreds: - Vi viser igen, at vi er et hold med stor intensitet, gejst og fight. Vi er meget glade for de to points og kigger allerede nu frem mod næste kamp på søndag, hvor vi på udebane skal møde HØJ - et hold som i dag på udebane slog ned-

rykkerne fra FIF. Flot af et oprykkerhold og en svær kamp venter os, slutter Christian Dalmose. Ajax topscorer blev Phillip Monberg med fem mål. Frem er fortsat ubesejret i DS-serien

1. DIVISION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Midtjylland Ribe-Esbjerg GOG Ajax HØJ Odder HC-Fyn Sydhavsøerne TMS, Ringsted Vejle FIF Stoholm Fredericia Vesthimmerland

2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0

Klar til topkamp Sport. Frem har endnu ikke tabt i DS-serien, og på lørdag er der topbrag i Valby Idrætspark Af Finn Edvard Det er efterhånden vanskeligt at se, hvilket hold, der skulle true Frem i årets Danmarksserie. Ganske vist er Frem nyoprykkere fra Københavnsserien, men de tværstribede har efter fem runder allerede vist, at man næsten skal lede med lys og lygte efter modstandere, der kan true oprykningen. Det skulle da lige være på lørdag, hvor DS-seriens andet tophold Avedøre kom-

mer på besøg. Her får vi for alvor at se, om i al fald denne avis teori om, at Frem er nærmest uovervindelige i DS-serien, kan holde. Vinder Frem kampen på lørdag, så begynder det ærlig talt at blive vanskeligt at se, hvilklet mandskab, der skulle kunne true Frem. Kampen på lørdag spilles

som sædvanlig i Valby Idrætspark, og dommeren fløjter kampen i gang kl. 15. I denne runde var Frem på besøg i Allerød, der blev besejret så klart som 0-3. Frerm har nu spillet fem kampe i årets DS-serie, og det er blevet til fire sejre og en enkelt uafgjort kamp.

PETER SKAARUP

O

DS-SERIEN

Yonex Valby Open blev en stor succes – trods vandskaden i Valby-Hallen

Hjælp i sidste øjeblik Badminton. Det lykkedes at flytte badmintonturneringen “Yonex Valby Open” fra den vandskadede Valby-Hallen i sidste øjeblik Af Finn Edvard Gode råd var dyre, da ValbyHallen blev lukket få dage før SAIF Badmintons store turnering “Yonex Valby Open”. Det lykkedes dog i sidste øjeblik for Valby-klubben at flytte turneringen til andre haller. Og ved hjælp af en kæmpe og fælles indsats, sikrede SAIF Badminton at turneringen igen i år blev en kæmpesucces. Men det var unægteligt på et hængende hår, at badmintonturneringen blev en realitet og kunne spilles i lånte haller og i samarbejde med Polyteknisk Badmintonklub i Lyngby, der kom SAIF til undsætning, da det så allersortest ud. Med 180 deltagere, det hidtil største deltagerantal i klub-

bens historie, og 250 programsatte kampe, var der nok at holde styr på. Ifølge Bonnie Nielsen, en af arrangørerne af turneringen, var der særligt én faktor, som løftede turneringen i år: - SAIF-spillerne viste et stort engagement ved at give en ekstra hånd, hvor der var behov for det, og det gjorde denne turnering til noget helt særligt. - Denne ekstra indsats skyldtes formentlig de svære odds, som vi stod over for ved turneringens start, da vi jo ikke kunne spille i Valby-Hallen, hvor vi normalt holder til, fortæller Bonnie Nielsen til Lokalavisen.

Mange aktiviteter Rent deltagermæssigt bliver Yonex Valby Open med sine

180 deltagere igen i år en af Danmarks største turneringer. På aktivitetssiden er der ikke andre turneringer, der ifølge Forman den for SAIF Badminton, Kasper Åkerlund, kan hamle op med “Yonex Valby Open”. - Det, der blandt andet gør Valby Open så populær blandt spillerne, og som får dem til at komme tilbage år efter år, er, at vi tilbyder en stor pakke med sjove og utraditionelle aktiviteter. Ud over en masse badminton, så sørger vi bl.a. for fælles zumbaopvarmning, , massage ved en professionel massør og en stor lounge med bløde møbler og forskellige lækkerier, som tre heldige klubber kan vinde adgang til i løbet af dagen, siger SAIF-formanden.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Frem Avedøre Frederikssund FB NB Bornholm GVI Fredensborg Greve FC Øresund B 1903 Allerød BSF B. 1973 Herlev Skovshoved

13 12 10 10 9 9 7 6 6 5 5 4 3 1

Trænere søges

Vi står på de lovlydiges side

www.ccplayers.dk

Nu ekstra 1.000 kroners

tilskud til Tandproteser ved bestilling inden den 31. oktober 2011. Ring i dag og bestil tid til GRATIS forundersøgelse. TANDPROTESER MED TRYGHEDSGARANTI FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE

Spinderigade 5 · 2500 Valby

Tlf. 38 80 31 13 www.tpt.dk Behandlinger finansieres. Små afdrag over op til 5 år.


www.dinlokalavis.dk

20

UGE 37- 2011

Gig an6thpeurssoen er til 5 op t

SEPTEMBER 2011

Fest og firmaarrangement

Mere feriehus - bare billigere

Lej et af vores giganthuse med adgang til fest- og mødelokale. Kontakt os og få et godt tilbud eller læs mere på www.feriepartner-fyn.dk

www.feriepartner-limfjorden.dk www.feriepartner-fyn.dk Telefon: 64 41 23 22

CAFE - BRYG - RESTAURANT

Brunch buffe t

HEADHUNTERNE Kommer snart Headhunterne er en actionthriller, hvor vi møder den charmerende svindler Roger, en mand der tilsyneladende har alt. Han er Norges mest succesrige headhunter, og er gift med den alt for smukke galleriejer Diana. Men med luksusvilla og et overklasseliv lever Roger så meget over evne, at han må stjæle lidt for meget kunst, for at holde hovedet over vandet økonomisk.

SMØLFERNE

Lørdag-sønda g kl. 11 - 14 med kaffe, th e og juice

119,-

Kokken anbefaler

BORA BORA

248,-

Vanløse Bio - Jernbane Allé 44

298,-

2720 Vanløse - Tlf. 38 74 74 50 Telefonbestilling - Biografen åbner kl. 11 hver dag

Jernbane Allé 42-44 • 2720 Vanløse • Tlf. 38 71 78 00 info@cafe-basement.dk • www.cafe-basement.dk

FESTDAGE I CYKELBYEN MED KGS. ENGHAVE LOKALUDVALG

Dansk Oscar-vinder i Valby Kino Storfilm i Kulturhuset. Valby Kino viser Gabriel Axels eventyrlige,store film ”Babettes Gæstebud” på onsdag. Det er en overdådig film, som de aktive film-elsker i Valby Kino har fået fingre i – og viser på onsdag den 21. september i Valby Kulturhus. Babettes Gæstebud er drejet efter en novelle af Danmarks internationalt kendte og højt estimerede forfatter Karen Blixen. I den dansk-franske instruktør Gabriel Axels hænder blev den et mesterværk, der vandt international ankendelse – og den første danske spillefilm, der i 1988 hentede den højt estimerede amerikanske Oscar-pris som bedste udenlandske film. Babettes Gæstebud handler om den franske mesterkob

Ristorante Lazio

4 retters menu 1. Antipasto misto

Forskellig italianske forretter

2. Ravioli al porcini Ravioli m/Carl Johan svampe og parmesanost

3. Lombata al taleggio CYKELPLEJE PÅ FARTEN: Vær med, når Statoil og Kgs. Enghave Lokaludvalg indvier en fast cykelplejeplads på Sydhavns Plads. Ved indvielsen vil en cykelsmed pusle om din og andre gæsters cykler. Der vil være ophæng og let grej til fri afbenyttelse. Statoil, Sydhavns Plads 10, 16. september kl. 15.00 -17.00.

Kalvefilet m/taleggioost og svampesauce, serveres m/kartofler og grøntsager

4. Dolce Misto 3 retter

269 kr. - 4 retter 299 kr.

Godthåbsvej 191, Vanløse • www.restaurant-lazio.dk

RING OG BESTIL BORD PÅ TLF. 38 87 35 93

CYKEL, LYT OG OPDAG: Tag med dine lokaludvalgsmedlemmer på en guidet cykeltur gennem Vesterbro og Sydhavns oaser. 18. september fra Planetariet kl. 13 og fra Sjælør Station kl. 15. Til arrangementerne uddeler vi også det splinternye cykelkort med tre inspirerende ruter gennem Sydhavn og Vesterbro.

FRA fredag

Babette Hersant, der i 1871 måtte flygte fra Frankrig – og Pariserkommunen. Hun lander af skæbnens besynderlige veje i Danmark somhusholderske for to ugifte søstre i Vestjylland. Da Babette vinder en stor lotterigevinst, beslutter hun at bruge pengene på at servere et overdådigt måltid for disse tungsindige og nøjsomme mennesker. En svensk officer, der viser sig at kunne værdsætte kulinariske specialiteter, inviteres også med, og middagen får en forløsende virkning for alle deltagere. Omdrejningspunktet i filmen er den menu, som Babette serverer. Menuen og dens retter er beskrevet i fortællingen uden angivelse af, hvorledes de tilberedes. I nogle tilfælde med navne og betegnelser, som ikke umiddelbart lader sig identificere. Da filmen blev lavet for 33 år siden var det den anerkendte kok Jan Pedersen, chefkok på restaurant La Cocotte i København, der lavede maden.. Alle retterne blev i overensstemmelse med bogens ånd tilberedt fra grunden og tilsat Jan Cocotte-Pedersens ekspertviden. Opskrifterne blev senere offentliggjort, og flere af retterne er blevet internationale klassikere. Retterne i filmen er: Skildpaddesuppe, Blinis Demidoff med kaviar, vagtler i sarkofag med foie gras og trøffelsauce.Oste fra Auvergne. Baba (formkage) med rom og frisk glaceret frugtsalat. Filmen vises i Teatersalen i Valby Kulturhus, og billetter til forestillingen koster 40 kr. stykket. Betalende medlemmer af Valby Kino har gratis adgang. Billetsalget åbner kl. 18.30; forestillingen starter kl. 19. Billetter kan også bestilles på billetter@valbykino.dk. SA

TIL

søndag

26. 18. august september SE MERE PÅ: WWW.KONGENSENGHAVELOKALUDVALG.KK.DK

FISKETORVET

PREMIERE FREDAG D. 26. AUG. KL. 19.00 Tirsdage og Onsdage kl. 19.00 · Torsdage og fredage kl. 15.00 og kl. 19.00 Lørdage og søndage kl. 13.30 og 17.00 · Mandage ingen forestilling Brønshøj • Valby • Sydhavnen • Vanløse • Hvidovre


www.dinlokalavis.dk

UGE 37 - 2011

21

Kor søger nye medlemmer Københavns Folkekor har taget hul på en ny sæson. Koret er på godt 20 medlemmer og søger enkelte nye stemmer, hovedsageligt til sopran- og tenorgrupperne. Skulle man ikke høre til der, kan man godt forhøre sig alligevel, vi lader jo nødig et godt tilbud gå til spilde. Korets repertoire omfatter kirkemusik og danske sange og viser, og vi tillader os at tro,

Unmack og Loveshop på den akustiske måde Jens Unmack med keyboardmaestro og producer for Love Shop Mikkel Damgaard giver koncert, fredag den 16. september, hvor bare de to er på scenen. Med akustisk guitar, klaver, keyboard og sang vil Unmack og Damgaard tage nogle nedslag, i både Love Shop-sangskattens ældre og nyeste kapitler, samt i Unmack's anmelderroste soloplader. Det seneste år har Love Shop været på banen og landevejene med Frelsens Hær, ban-

dets come back-album. Det begejstrede publikum, som har været til stede ved disse heftige koncerter, vil nok vide, at selv en på papiret mere afdæmpet Unmack/Damgaard-tour aldrig kun vil byde på andægtig stemning. Her flyder musikken frit i både stille, vilde og vovede fortolkninger af en række kendinge og oversete perler. Oplev koncerten fredag den 16. september kl. 20.30. Forsalg: Koncertstationen.dk.

Ældrerådet flytter Valby Ældreråd er flyttet. Efter en årrække med kontor i Kulturhuset på Toftegårds Plads har Ældrerådet i Valby fået ny adresse på Ottiliavej 1, 2500 Valby. Telefon-nummeret er: 5170 7754 - og der er telefontid fra mandag til torsdag mellem kl. 10 og 12. Man kan også sende en mail

til: birgittevind@gmail.com. Samtidig med flytningen er der sket en ændring i Ældrerådet. Frank Velling har trukket sig ud, men fortsætter dog som suppleant. I stedet er Lillian Jacobsen indtrådt som medlem. SA

Ny udstilling på Langgade Station Borgerne i Valby – fra tidligere statsminister Anker Jørgensen til en 12-årig pige fra Valby Skole – er hovedpersoner i den udstilling – Mennesker flytter sig - der åbnes på Langgade Station i Valby på mandag den 19. september. Ferniseringen begynder kl. 17 i Områdefornyelsens lokaler på Langgade Station og klokken 18 kommer de to kunstnere bag udstillingen – Hanne Hvattum og Simon Høgsberg - og fortæller om tankerne bag udstillingen.

www.klingenberg-rejser.dk

58 52 32 00

Næste lokaludvalgsmøde finder sted mandag den 19. oktober 2011 kl.19.00 - 22.00. Alle er velkomne til at overvære mødet. Vel mødt på:

“LOFTET” Karens Minde Kulturhus Wagnersvej 19, 3 sal. 2450 Kbh SV

SØG KGS. ENGHAVE PULJEN

Se mere på: www.kongensenghavelokaludvalg.kk.dk

JULEFROKOST? Ring efter vores nye gratis folder med julefrokost fra kun

79,50

BUS-REJSER Gyldne Oktober ved Rhinen og i Nordböhmen med ekstra oplevelser 16.10 Rhinen .................. 5 ....3000 24.10 Rhinen .................. 5 ....3000 24.10 Nordböhmen ........ 5 .... 2575 27.10 Barlinek ................ 4 .... 2300 04.11 Tarp v. Flensborg . 3 .... 1475 Juleshopping (Marked) 23.11 Berlin (Hofmann) .. 3 .... 2375 23.11 Rhinen .................. 5 ....3000 25.11 Mecklenburg ......... 3 .... 1675 27.11 Bremen-Lübeck .... 3 .... 1600 27.11 Dresden................ 4 .... 2200 27.11 Goslar .................. 4 .... 2375 28.11 Mecklenburg ......... 3 .... 1675 28.11 Berlin .................... 4 .... 2525 28.11 Tønder-Flensborg. 3 .... 1475 29.11 Kiel-Lübeck .......... 3 .... 1625 30.11 Mecklenburg ......... 3 .... 1675 30.11 Rhinen .................. 5 ....3000 02.12 Mecklenburg ......... 3 .... 1675 02.11 Tønder-Flensborg. 3 .... 1475 02.12 Kiel-Lübeck .......... 3 .... 1625 03.12 Prag ..................... 5 .... 2350 04.12 Goslar .................. 4 .... 2375 04.12 Berlin .................... 4 .... 2525 05.12 Bremen-Lübeck .... 3 .... 1600 09.12 Tønder-Flensborg. 3 .... 1475

KOM TIL LOKALUDVALGS MØDE

Har du et projekt, der skaber netværk og dialog, har offentlig adgang og som tager udgangspunkt i Kgs. Enghave som lokalområde? Så kan du søge støtte til projektet hos Kgs. Enghave Lokaludvalg. Næste frist for ansøgninger er 10. oktober 2011.

Og mødet med de Valby’ere, de har talt med, bl.a. under Kulturdagene i Valby. Værkerne fortæller om, hvordan borgerne, de har talt med, har flyttet sig. Men også om, hvordan de selv har flyttet sig i takt med projektet.

pr. kuvert

at vi er et godt sted for erfaren sanger, som søger nye græsgange. Det udelukker ikke, at man kan finde plads med mindre erfaring, hvis man kan byde på en god stemme og et godt gehør. Nodelæsning er en fordel men ingen betingelse. Koret synger hver mandag i lokale i Pilegården i Brønshøj. Interesseret! Ring til korlederen, Bent Påske, tlf. 21 21 20 78.

GIGANTISK

TILBUD

FESTBUFFET:

BESTIL & VIND

- Den nye IPhone 5 - Den nye IPad 2 - Det nye 46” Samsung 3D TV Oplys konkurrencekoden “Bestil & Vind”, når du bestiller inden 31/10-2011. Vinderen udtrækkes den 1/11-2011 og offentliggøres på www.kokken-jomfruen.dk

- Kalvecuvette, kold med tunsauce - Letrøget glaseret skinke - Krydret kyllingeoverlår - Friske grønne sprøde salater - Ovnstegte kartofler med rosmarin - Karrykartoffelsalat - Coleslaw

I ALT KUN

89

50

pr. kuv., min. 10 kuv., excl. miljøafgift og levering.

FORRET OG DESSERT: Laksemousse m/baguette OG Tiramisu moccakage Begge dele KUN (Gælder kun ved køb af Festbuffet)

10,-

Bestil på tlf. 70 10 70 11 eller på www.kokkenogjomfruen.dk


www.dinlokalavis.dk

22

UGE 37- 2011

NEJ TIL GÆLDFÆRD JA TIL VÆKST OG VELFÆRD S og SF vil hæve skatterne med 30 milliarder kr. Venstre vil fortsætte skattestoppet, som har sikret en LO-familie omkring 3.000 kr. mere om måneden. S og SF vil have, at alle, der arbejder, skal arbejde endnu mere for, at der kan blive råd til at betale dagpenge i fire år og efterløn. Venstre har halveret dagpengeperioden, og Venstre vil gennemføre kontante reformer af efterlønnen. Venstre har styret Danmark sikkert gennem den verdensomspændende økonomiske krise. Arbejdsløsheden er steget lidt – men den er lavere, end den var på noget tidspunkt under socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen. De radikale siger, at de også ønsker en økonomisk ansvarlig politik - men hvorfor peger de så på Helle og Villy?

Stem en københavner i Folketinget Københavnere er en mangelvare i Venstres folketingsgruppe. Jeg har boet hele mit liv i København og på Frederiksberg, og jeg vil tage mine erfaringer fra 14 år i Frederiksberg Kommunalbestyrelse med mig til Christiansborg. Sammen med mine mange års erfaringer som advokat. Og naturligvis mine erfaringer som familiefar med to børn på 6 og 11.

www.jan-e.dk

JAN E. JØRGENSEN


www.dinlokalavis.dk

UGE 37 - 2011

23

DR1 - DR2 - TV 2 - TV 2 ZULU Onsdag 14. sep. - tirsdag 20. sep.

FREDAG DR1 18.30 TV Avisen med sport og vejret 20.00 Skjulte Stjerner 21.00 TV Avisen 21.30 Skjulte Stjerner - afgørelsen 21.45 Taken Fransk-amerikansk actionthriller fra 2008. 23.15-00.45 End Game Amerikansk actionthriller fra 2006. DR2

Onsdag den 14. september kl. 20.30 på DR2: »Genova«. Den italienske by Genova byder på en ny start for familiefaderen Joe og hans to døtre efter moderens pludselige død. Joe får job ved byens universitet, og hans veninde Barbara hjælper familien i gang med et nyt liv. Døtrene tackler sorgen på forskellig vis. Teenageren Kelly opsluges af den sydlandske stemning og opmærksomheden fra de italienske fyre, mens lillesøsteren Mary begynder at se sin afdøde mor vandre rundt i byens gader.

ONSDAG DR1 18.00 Vores Liv: Hos Lægen (5:12) 18.30 TV Avisen med Sporten 18.45 VALG 2011: Duellen 20.00 Dronningeofret (2:3) 21.00 TV Avisen 21.25 VALG 2011: Kandidaterne 21.50 Sporten 22.00 Damages (10) 22.40 Damages (11) 23.25 Onsdags Lotto 23.30 (TTV) OBS 23.35 Ved du, hvem du er? Patsy Kensit 00.35-01.30 ((S)) Kronprinsessen (3:4) Svensk drama-miniserie fra 2006. DR2 18.20 USA’s historie (3:12). 19.05 Spiral III: Slagteren fra la Villette (3:12). 20.00 (TTV) Pandaerne (3:8). 20.30 Genova. Engelsk drama fra 2008. 22.00 De afgående: Jesper Langballe. 22.30 Deadline. 23.00 Lige efter Deadline. 23.15 DR2 Global: Jomfruer til salg. 00.15-03.35 Nat-tv.

TV 2 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 VALGET: Regionerne 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Vejret 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Tak fordi du reddede mit liv 20.35 (TTV) Alarm 112 21.10 (TTV) VALGET: Det sidste ord 22.35 Nyhederne og Sporten 22.55 Regionale nyheder med VALGET 23.05 Krop umulig! 00.00 Venner (114) (G) 00.30 Venner (115) (G) 00.55 Et umage par (37) 01.20 Kongen af Queens (117) 01.50 Kongen af Queens (118) 02.15 Vi tager skraldet! 02.45 Providence (64) 03.35-04.10 Helt sygt!

TV 2 ZULU 18.20 Kongen af Queens (95). 18.45 Venner (186) (G). 19.15 Venner (187). 19.45 Vild med comedy. 20.15 Klovn (42). 20.45 Klovn (43). 21.15 Come Fly with Me. 21.50 The Uffe Holm Show. 23.05 Vild med comedy. 23.35 Reba (60). 23.55 Reba (61). 00.20-06.15 Nat-tv.

TORSDAG DR1 18.30 TV Avisen med Sporten 19.05 Aftenshowet 20.00 VALG 2011: Valgaften 21.00 TV Avisen 21.25 VALG 2011: Valgaften 00.35-01.30 ((S)) Kronprinsessen (4:4) Svensk drama-miniserie fra 2006. DR2 18.20 USA’s historie (4:12). 19.05 Spiral III: Slagteren fra la Villette (4:12). 20.00 Sagen genåbnet : Børnehjemmet. Engelsk krimi fra 2011. 22.30 Deadline. 23.00 Smagsdommerne. 23.40 The Daily Show. 00.00-02.30 Nat-tv.

TV 2 18.00 Nyhederne - VALGET er i gang 19.00 Nyhederne og Regionerne 19.20 VALGET: Valgaften på TV 2 23.30 VALGET: Partilederrunde 00.00 VALGET: Valgaften på TV 2 01.00 Venner (116) 01.30 Venner (117) 01.55 Et umage par (38) 02.20 Kongen af Queens (119) 02.50 Kongen af Queens (120) 03.20 Vi tager skraldet! 03.45-05.00 Providence (65) TV 2 ZULU 18.20 Kongen af Queens (96). 18.45 Venner (187) (G). 19.15 Venner (188). 19.45 Vild med comedy. 20.15 Zulu Gumball 2. 20.45 Stand-up.dk. 21.15 Ikke programsat. 23.20 Vild med comedy. 23.50 Reba (61). 00.15-06.15 Nat-tv.

18.15 USA’s historie (5:12). 19.00 (TTV) Disney Sjov. 20.00 Sherlock Holmes (17). 20.50 (TTV) Omars ark - var indvandring en god idé?. 21.00 (TTV) Pandaerne (3:8) (G). 21.20 (TTV) De afgående: Jørgen Poulsen. 21.50 Store danskere - Hans Scherfig. 22.30 Deadline. 23.00 (TTV) Monopolets Helte - Flemming Madsen. 23.50 The Strangers. Amerikansk gyser fra 2008. 01.05-01.30 The Daily Show.

TV 2 18.00 Nyhederne 18.25 Regionale nyheder 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Vild med dans 21.20 Live fra Bremen 21.40 Vild med dans - afgørelsen 22.05 Live fra Bremen 22.35 Den blinde vinkel 23.10 ((S)) Afsløringen Amerikansk thriller fra 2007. 01.15 International Le Mans Cup - Silverstone 02.15 Venner (118) 02.40 Venner (119) 03.10 Et umage par (39) 03.35-05.30 ((S)) Mellem to kvinder Amerikansk drama fra 1994. TV 2 ZULU 18.20 Kongen af Queens (97). 18.45 Venner (188) (G). 19.15 Venner (189). 19.45 ((S)) Solen stiger. Amerikansk thriller fra 1993. 22.00 Boiler Room. Amerikansk thriller fra 2000. 00.00-05.05 Nat-tv.

verden. 18.30 (TTV) De afgående: Jesper Langballe (G). 19.00 Verdens største kinesiske restaurant (4:4) (G). 19.30 (TTV) Nak & æd - en and (1:8) (G). 20.00 DR2 Tema: Jeg er så glad for min cykel. 20.01 Jeg er så glad for min cykel. 21.35 Igennem helvede på to hjul. 22.30 Deadline. 22.55 Luderen og hvalen. Argentinsk-spansk drama fra 2004. 00.55-01.40 Brændemærket (11:13).

TV 2 14.00 ((S)) Jeg, mig & Irene Amerikansk komedie fra 2000. 16.00 SuperMatchen: Kolding-AG København (m), direkte 1. halvleg. 16.55 SuperMatchen: Kolding-AG København (m), direkte 2. halvleg. 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Dagens mand (G) 18.50 Vejret 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 19.45 LørdagsSporten 20.00 ((S)) Inkheart Amerikansk eventyrfilm fra 2008. 21.50 Zulu Comedy Galla 2011 00.05 ((S)) Dodgeball Amerikansk komedie fra 2004. 01.40 The Big Hit Amerikansk actionfilm fra 1998. 03.15 Uskyldigt dømt (3) 04.00-05.30 ((S)) Amanda Amerikansk drama fra 1996.

TV 2 14.40 Venner (82:236) 15.10 ((S)) Dodgeball (G) Amerikansk komedie fra 2004. 16.45 Toppen af poppen (G) 17.25 Toppen af poppen - by night (G) 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Danmark ifølge Bubber (6:8) 18.50 Vejret 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 ((S)) Lie to Me (29) 20.55 Headhunter Dansk thriller fra 2009. 22.40 Live fra Bremen (G) 23.00 Live fra Bremen (G) 23.35 Den blinde vinkel (G) 00.05 Station 2 Special: Bander i narkokrig (G) 00.50 ((S)) Lie to Me (29) (G) 01.40 ((S)) Daylight Robbery Engelsk thriller fra 2008. 03.25 60 Minutes 04.10-04.35 Pigerne på sidelinjen (32)

TV 2 ZULU

TV 2 ZULU

14.50 Tool Academy. 15.35 Fra dulle til dame Australien. 16.20 Style Her Famous: Alicia Keys. 16.50 Style Her Famous: Keria Knightly. 17.15 Gok’s Fashion Fix. 18.05 Kongen af Queens (97). 18.35 Kongen af Queens (98). 19.00 Venner (189) (G). 19.30 Venner (190). 20.00 Brian Mørk Show 3. 20.30 ZHit-paraden - Tåbelige Men Fantastiske Ting. 21.00 Klovn. 21.30 Stand-up. dk. 22.00 Carsten Bang - Bang! jeg er død! (1:2). 22.55 Carsten Bang - Bang! jeg er død! (2:2). 23.40 Stand-up - Ron White - They Call Me Tater Salad. 00.40-05.20 Nat-tv.

14.05 Castle (14). 14.50 Castle (15). 15.35 Castle (16). 16.20 Castle (17). 17.05 Castle (18). 17.50 Castle (19). 18.35 Castle (20). 19.25 Castle (21). 20.10 Castle (22). 21.00 Zulu Djævleræs 6 (G). 21.45 Zulu Gumball 2 (G). 22.15 Zulu Djævleræs 6: Røverheat (G). 22.35 ZHit-paraden - Tåbelige Men Fantastiske Ting. 23.05 Brian Mørk Show 3. 23.35 Come Fly with Me. 00.10-05.15 Nat-tv.

LØRDAG DR1 14.15 Maestro (G) 15.20 Dronningeofret (2:3) (G) 16.20 Skjulte Stjerner (G) 17.20 Skjulte Stjerner - afgørelsen (G) 17.40 (TTV) Før søndagen 17.55 Min Sport: EM i dressur 18.20 Held og Lotto 18.30 TV Avisen med Vejret 18.55 Sporten 19.05 (TTV) Stillehavets tropiske eventyr (5:6) 20.00 Maestro 21.00 Kriminalkommissær Barnaby (76) 22.30 ((S)) Old Gringo Amerikansk drama fra 1989. 00.25-01.55 ((S)) Dag og Nat Svensk kærlighedsdrama fra 2004.

DR2 Tema: Danske Badehoteller - Melsted (G). 20.00 (TTV) Nak & Æd - et vildsvin (2:8). 20.30 Oz og James skåler med briterne (2:8). 21.00 River Cottage - lækkerier (8:8). 21.45 Fra have til mave (2). 22.15 Havternens fantastiske rejse (G). 22.30 Deadline. 23.00 (TTV) Tekst-TV. 23.30 (TTV) Smagsdommerne (G). 00.10-01.00 Nat-tv.

SØNDAG DR1 14.00 (TTV) Gudstjeneste i DR Kirken 14.45 Midt i naturen - Australien (5:8) 15.15 Vilde roser (13:13) 16.00 Mission: Ekstremsport (3:7) 16.30 Håndboldsøndag, direkte 18.30 TV Avisen med sport og vejret 19.00 Dansk Folkepartis årsmøde 19.30 (TTV) Søren Ryge præsenterer 20.00 (TTV) Borgen (10:10) 21.00 21 Søndag 21.40 Fodboldmagasinet 22.10 Thorne: Bangebuks (1:3) 22.55 Amy Winehouse - min datter 23.40 (TTV) Horisont Special: Den hemmelige krig mod terror (2:2) 00.30-01.25 Slægtens spor (5:5)

DR2

DR2

14.00 Danskernes Akademi: Anden Verdenskrig og modstandskampen (G). 14.01 (TTV) Historyslam: Operation Goodwood - vestfrontens største panserslag. 14.20 (TTV) Tage Nielsen (G). 14.25 (TTV) Sabotagen under den tyske besættelse af Danmark. 14.40 (TTV) Med døden som makker (G). 15.35 (TTV) Danskere i nazistiske koncentrationslejre (G). 16.00 Naturtid (20:20). 17.00 (TTV) Den arabiske rejse: Om eventyr og revolution i den arabiske

14.00-16.00 Danskernes Akademi: Nettet som supermagt (G). 14.01 (TTV) Har web en historie? DR’s websted 1996- 2006 (G). 14.20 (TTV) Ph.d. på tre minutter - Hvad er godt webdesign? (G). 14.25 (TTV) Viral kommunikation (G). 14.45 (TTV) Deadline 2. sektion: Om internettets nye virkelighed (G). 15.10 (TTV) Hvordan fungerer Google? (G). 15.30 (TTV) Horisont: Nettets supermagt (G). 16.00 Sheriffen fra Dodge City. Amerikansk western fra 1957. 18.00

MANDAG DR1 18.00 Vores Liv: Bidt af naturen (6:12) 18.30 TV Avisen med Sporten 19.05 Aftenshowet 20.00 Jamies australske kokkeskole (6:10) 21.00 TV Avisen 21.25 Horisont 21.50 Sporten 22.00 Lewis: Mørkt stof Engelsk krimi fra 2010. 23.30 (TTV) OBS 23.35-00.35 Dronningeofret (2:3) DR2 18.20 USA’s historie (6:12). 19.05 Spiral III: Slagteren fra la Villette (6:12). 20.00 (TTV) Pessimisterne (5:8). 20.25 ((S)) Stenkoncilet. Fransk thriller fra 2006. 22.00 (TTV) Kunstnerportrætter - Kathrine Ærtebjerg. 22.30 Deadline. 23.00 Carmen møder Borat. 00.00-02.55 Nat-tv.

TV 2 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Vejret 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Hvem vil være millionær? 20.50 Station 2 21.40 Station 2 Efterlyst 22.00 Nyhederne og Sporten 22.25 Regionale nyheder

22.35 Krop umulig! 23.30 Best of Bremen 00.00 Venner (120) (G) 00.30 Venner (121) (G) 00.55 Et umage par (40) (G) 01.20 Kongen af Queens (121) 01.50 Kongen af Queens (122) 02.15 Vi tager skraldet! 02.45 Providence (66) 03.35 Helt sygt! 04.05-05.00 Lov og uorden (2204) TV 2 ZULU 18.20 Kongen af Queens (99). 18.45 Venner (190) (G). 19.15 Venner (191). 19.45 Vild med comedy. 20.15 Martin Brygman - de fleste ulykker sker med lemmet - highlights (G). 20.45 Den blinde vinkel. 21.20 Tak for i aften - med Øgendahl & Klan. 21.50 Zulu Djævleræs 6. 22.35 Zulu Gumball 2. 23.00 Zulu Djævleræs 6: Røverheat. 23.20 Nitro Circus. 23.45 Vild med comedy. 00.15-06.15 Nat-tv.

TIRSDAG DR1 18.00 Vores Liv: Skattejægerne (6:12) 18.30 TV Avisen med Sporten 19.05 Aftenshowet 20.00 Hammerslag (5:10) 20.30 (TTV) Bonderøven (4:10) 21.00 TV Avisen 21.25 Kontant 21.50 Sporten 22.00 Wallander 23.30-00.30 (TTV) Borgen (10:10) DR2 18.20 USA’s historie (7:12). 19.05 Spiral III: Slagteren fra la Villette (7:12). 20.00 Helt inde i giraffen (3:4). 20.50 (TTV) So ein Ding. 21.05 Dokumania: Den forsvundne milliardær. 22.30 Deadline. 23.00 Dommeren. 23.55 The Daily Show. 00.15 Debatten. 01.05-03.05 Danskernes Akademi: Infektioner og sygdomsbehandling (G). 01.06 (TTV) Nye våben i kampen mod tuberkulose (G). 01.30 Hvorfor dræber virus? (G). 02.20 (TTV) A-influenza i svin (G). 02.40 (TTV) Kontaktpersoner på sygehuse (G). 02.45-03.05 (TTV) Hospitalsinfektioner: Smittekilder og smitteveje (G).

TV 2 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Vejret 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Toppen af poppen 20.50 Vejret 20.55 Toppen af poppen - by night 21.25 Alarm 112 22.00 Nyhederne og Sporten 22.25 Regionale nyheder 22.35 Krop umulig! 23.30 Best of Bremen 00.00 Venner (122:236) (G) 00.25 Venner (123:236) (G) 00.50 Et umage par (41) (G) 01.15 Kongen af Queens (123) 01.45 Kongen af Queens (124) 02.10 Vi tager skraldet! 02.40 Providence (67) 03.30 Grænsepatruljen 03.55-05.00 Lov og uorden (2205) TV 2 ZULU 18.20 Kongen af Queens (100). 18.45 Venner (191) (G). 19.15 Venner (192). 19.45 Vild med comedy. 20.15 Stand-up Live at The Apollo. 21.05 Live fra Bremen. 21.20 Live fra Bremen. 21.50 ((S)) Basic Instinct 2. Amerikansk thriller fra 2006. 23.45 Zulu Djævleræs 6 (G). 00.25-05.00 Nat-tv.

TV3 - TV3+ ONSDAG TV3 08.30 Ekstrem Hjemmeservice 6. 09.20 Fra skrot til slot (G). 10.15 NCIS 8 (G). 11.20 Bones 1 (G). 12.15 Fra skrot til slot. 13.15 Masterchef (G). 14.15 Ramsay’s Kitchen Nightmares US 2. 15.15 Top Model 13. 16.15 Fristet (G). 17.00 NCIS 8. 18.00 Bones 2. 19.00 Masterchef. 20.00 Verdens strengeste forældre 2. 21.00 Familien fra bryggen. 22.00 Fristet. 22.50 Real Housewives of Beverly Hills 1. 00.00 Two and a Half Men 7. 00.30-05.00 Nat-tv.

TV3+ 09.00 Alle elsker Raymond 3. 10.00 Scrubs 4 (G). 10.30 Scrubs 4 (G). 11.00 According to Jim 3 (G). 11.30 According to Jim 3 (G). 11.55 Top Gear 2. 13.00 NCIS 6. 14.00 Supernatural 5. 15.00 According to Jim 3. 15.30 According to Jim 3. 16.00 Scrubs 4. 16.30 Scrubs 4. 17.00 Simpsons 19. 17.30 Simpsons 19. 18.00 Two and a Half Men 7 (G). 18.30 Two and a Half Men 7. 19.00 How I Met Your Mother 3 (G). 19.30 How I Met Your Mother 3. 20.00 Fodbold: Benfica-Manchester United, direkte. 00.00 Fodbold: Villarreal-Bayern München. 01.50-05.05 Nat-tv.

Bones 2 (G). 12.15 Fra skrot til slot. 13.15 Masterchef (G). 14.15 Ramsay’s Kitchen Nightmares US 2. 15.15 Top Model 13. 16.15 Fristet (G). 17.00 NCIS 8. 18.00 Bones 2. 19.00 Masterchef. 20.00 Ekstremt fed - et år til at redde livet. 21.00 For lækker til love 2. 22.00 Fristet. 22.50 Real Housewives of Beverly Hills 1. 23.50 Two and a Half Men 7. 00.20 The Middle 1. 00.50-05.15 Nat-tv.

TV3+ 09.00 Alle elsker Raymond 3. 09.30 Alle elsker Raymond 3. 10.00 Scrubs 4 (G). 10.30 Scrubs 4 (G). 11.00 According to Jim 3 (G). 11.30 According to Jim 3 (G). 11.55 Top Gear 2. 13.00 NCIS 6. 14.00 Supernatural 5. 15.00 According to Jim 3. 15.30 According to Jim 3. 16.00 Scrubs 4. 16.30 Scrubs 4. 17.00 Simpsons 19. 17.30 Simpsons 19. 18.00 Two and a Half Men 7 (G). 18.30 Two and a Half Men 7. 19.00 How I Met Your Mother 3 (G). 19.30 How I Met Your Mother 3. 20.00 NCIS LA 2. 21.00 Politistationen Special. 22.00 Danske Helte. 23.00 True Justice 1. 23.55 NCIS LA 2 (G). 00.55-05.30 Nat-tv.

FREDAG TV3

TORSDAG TV3 08.30 Ekstrem Hjemmeservice 6. 09.20 Fra skrot til slot (G). 10.15 NCIS 8 (G). 11.20

08.30 Ekstrem Hjemmeservice 6. 09.20 Fra skrot til slot (G). 10.15 NCIS 8 (G). 11.20 Bones 2. 12.15 Fra skrot til slot. 13.15 Masterchef (G). 14.15 Ramsay’s Kitchen Nightmares US 2. 15.15 Top Model 13.

16.15 Fristet (G). 17.00 NCIS 8. 18.00 Bones 2. 19.00 Masterchef. 20.00 Familien Kessler (G). 21.00 Knocked Up. Amerikansk komedie fra 2007. 23.45 City of Angels. Amerikansk-tysk romantisk drama fra 1998. 02.05-05.35 Nat-tv.

ningskvinder (G). 18.00 Luksusfælden 7 (G). 19.00 Ekstremt fed - et år til at redde livet (G). 20.00 Det perfekte minut. 21.00 Mumien vender tilbage. Amerikansk actionfilm fra 2001. 23.35 Hart’s War. Amerikansk krigsdrama fra 2002. 02.15-05.59 Nat-tv.

TV3+ 09.00 Alle elsker Raymond 3. 09.30 Alle elsker Raymond 3. 10.00 Scrubs 4 (G). 10.30 Scrubs 4 (G). 11.00 According to Jim 3 (G). 11.30 According to Jim 3 (G). 11.55 Top Gear 2. 13.00 NCIS 6. 14.00 Supernatural 5. 15.00 According to Jim 3. 15.30 According to Jim 3. 16.00 Scrubs 4. 16.30 Scrubs 4. 17.00 Simpsons 19. 17.30 Simpsons 19. 18.00 Two and a Half Men 7 (G). 18.30 Two and a Half Men 8. 19.00 How I Met Your Mother 3 (G). 19.30 How I Met Your Mother 3. 20.00 An Idiot Abroad 1. 21.00 Outsourced 1. 21.30 Halløj i klostret. Amerikansk komedie fra 1992. 23.30 Are we there yet?. Amerikansk familiekomedie fra 2005. 01.30-05.35 Nat-tv.

TV3+ 08.30 Politiets Elitestyrke US 2. 08.55 Miami Vice 5. 10.00 Top Gear 2 (G). 11.15 Top Gear 2 (G). 12.25 Simpsons 3. 14.30 Outsourced 1 (G). 15.00 Fodbold: Onside Premier League. 16.00 Kortspil: PartyPoker.com. 17.00 An Idiot Abroad 1 (G). 18.00 Danske Helte (G). 19.00 Top Gear USA 1. 20.00 Det bedste fra Top Gear 2010. 21.10 Det bedste fra Top Gear 2010. 22.20 The Scorpion King. Amerikansk-tysk actionfilm fra 2002. 00.05 The Scorpion King 2: Rise of a Warrior. Amerikansk actionfilm fra 2008. 02.30-05.10 Nat-tv.

SØNDAG LØRDAG TV3 08.30 Blind Date. 09.00 Love Inc. 09.30 Models of the Runway. 10.00 Sit Down, Shut Up. 10.30 Med på moden 7. 11.00 My Name is Earl 3. 11.30 Fingrene væk fra min teenagedatter. 12.00 Masterchef (G). 13.00 Masterchef (G). 14.00 Masterchef (G). 15.00 Verdens strengeste forældre 2 (G). 16.00 For lækker til love 2 (G). 17.00 Red-

TV3 08.35 Nord og Syd: Helvede og Himmerige. 10.30 How I Met Your Mother 4. 11.00 How I Met Your Mother 4. 11.30 Masterchef (G). 12.30 Masterchef (G). 13.25 Fristet (G). 14.10 Fristet (G). 15.00 Fristet (G). 15.55 Fristet (G). 16.50 Sommer i Sunny Beach 2 (G). 17.35 Det perfekte minut (G). 18.35 Robinson Ekspeditionen 2011 (G). 20.00 Vogternes Ø. 21.00 Mumien: Dragekejserens grav. Amerikansk actionfilm fra

2008. 23.15 Sex Games. Amerikansk drama fra 1999. 01.15-05.15 Nat-tv.

TV3+ 09.10 The Streets of San Francisco 4. 10.15 Kill Arman. 10.50 Simpsons 4. 12.50 Top Gear USA 1 (G). 13.50 Top Gear 2 (G). 14.55 Top Gear 2 (G). 16.00 Fodbold: F.C. København-AaB, direkte. 20.00 Fodbold: Onside. 21.20 Fodbold uden filter. 22.1505.40 Amerikansk fodbold.

MANDAG TV3 08.30 Ekstrem Hjemmeservice 6. 09.25 Fra skrot til slot (G). 10.25 NCIS 8 (G). 11.20 Bones 2 (G). 12.15 Fra skrot til slot. 13.15 Masterchef (G). 14.15 Ramsay’s Kitchen Nightmares US 2. 15.15 Top Model 13. 16.15 Fristet (G). 17.00 NCIS 8. 18.00 Bones 2. 19.00 Masterchef. 20.00 Robinson Ekspeditionen 2011. 21.20 Sommer i Sunny Beach 2. 22.00 Fristet. 22.50 Real Housewives of Washington D.C. 1. 23.50 Two and a Half Men 7. 00.20 Community 1. 00.50-05.00 Nat-tv.

TV3+ 09.00 Alle elsker Raymond 3. 09.30 Alle elsker Raymond 3. 10.00 Scrubs 4 (G). 10.30 Scrubs 4 (G). 11.00 According to Jim 3 (G). 11.30 According to Jim 3 (G). 12.00 Top Gear 2. 13.00 NCIS 6. 14.00 Supernatural 5. 15.00 According to Jim 3. 16.00 Scrubs 4. 17.00 Simpsons 19. 18.00 Two

and a Half Men 8 (G). 18.30 Two and a Half Men 8. 19.00 How I Met Your Mother 3 (G). 19.30 How I Met Your Mother 3. 20.00 Politistationen Special. 21.00 De lovløse. 22.00 Spartacus. 00.25 True Justice 1. 01.25-05.40 Nat-tv.

TIRSDAG TV3 08.30 Ekstrem Hjemmeservice 6. 09.25 Fra skrot til slot. 10.25 NCIS 8. 11.20 Bones 2. 12.15 Fra skrot til slot (G). 13.15 Masterchef (G). 14.15 Ramsay’s Kitchen Nightmares US 2. 15.15 Top Model 13. 16.15 Fristet (G). 17.00 NCIS 8. 18.00 Bones 2. 19.00 Masterchef. 20.00 Luksusfælden 7. 21.00 Redningskvinder. 22.00 Fristet. 22.50 Real Housewives of Washington D. C. 1. 23.50 Chase 1. 00.50-05.30 Nat-tv.

TV3+ 09.00 Alle elsker Raymond 3. 10.00 Scrubs 4 (G). 10.30 Scrubs 4. 11.00 According to Jim 3 (G). 12.00 Top Gear 2. 13.00 NCIS 6. 14.00 Supernatural 5. 15.00 According to Jim 4. 16.00 Scrubs 4. 17.00 Simpsons 19. 18.00 Two and a Half Men 8 (G). 18.30 Two and a Half Men 8. 19.00 How I Met Your Mother 3 (G). 19.30 How I Met Your Mother 3. 19.55 Det bedste fra Top Gear 2010. 21.00 The Fast and the Furious: Tokyo Drift. Amr. actionfilm fra 2006. 23.05 Cobra - Lovens stærke arm. Amerikansk actiondrama fra 1986. 00.55-05.40 Nat-tv.


24

www.dinlokalavis.dk

UGE 37- 2011

Valby_14092011  

- i Akacieparken - til topkamp Læs side 19 - slår ny rekord Læs side 6 Læs side 9 Amager Helprotese Delprotese stål eller acryl Immediat Imp...