__MAIN_TEXT__

Page 1

VANLØSE POSTEN POSTEN 2500 VALBY • 2450 GRØNDALS SYDHAVNEN

valby@visen.dk www.dinlokalvis.dk

ONSDAG 12. JANUAR • 2011 3. ÅRGANG • UGE 2

Kultur Valby

Fuldt knald

MC Einar

-et kulturelt samarbejde

-på Valby kino

-i jazzet indpakning

Læs side 4

Læs side 10

Læs side 14

AVISEN I DAG: KIRKESIDEN 2 • VALBYS VILDVEJE 4 • SPORTEN 12 • DET SKER LOKALT 17 • TV-OVERSIGTEN 19

Aalholm kirke må nok lukke Beslutning. Protester og underskrifter næppe nok til at redde kirken, der er en af de otte i København, der er indstillet til lukning. Af Steen Ankerdal

www.labellaonline.dk

Frit Valg: 2 Rettes Menu

129,-

3 Retters Menu

149,-

CAFÉ LA BELLA RISTORANTE (under søjlerne)

Gratis velkomstdrink ved bordbestilling Tlf 3616 54 46 TOFTEGÅRDS ALLE 5 2500 VALBY

Omkring 1. februar afgøres det i praksis, om Aalholm kirke i Valby - og syv andre kirker i Københavns Kommune skal lukkes. Trods protester og en igangværende underskriftsindsamling i sognet er udsigterne til at redde den godt 75 år gamle kirke små. Kirkelukningerne er resultat af, at der bor færre mennesker i København. Over de sidste 50 år er befolkningstallet i byen faldet med 297.000. ”Men i samme periode har vi stort set ikke lukket kirker. Man taler så meget om stærkt vigende interesse for at gå i kirke. Men det virkeligt markante er, at vi bor cirka 300.000 færre mennesker i København som helhed. Vi er nede på 2000 mennesker i nogle af disse sogne, siger Inge Lise Pedersen, der er formand for Stiftsrådet i København og Frederiksberg, der skal tiltræde eller afvise indstillingen om at lukke. ” -Hvis der var arkitektoniske eller historiske grunde til at bevare Aalholm kirke, kunne det påvirke beslutningen. Men det er der ikke tale om her. Hvis den ikke kan sælges til en kristen frime-

nighed eller udlejes f.eks. til spejdere, så kan udgangen blive, at man må rive kirken ned, siger Inge Lise Pedersen. Hun ved godt, at det nærmest er kætteri at sige sådan, men tilføjer, at ”mursten altså er mursten, og de er ikke mere hellige end andre byggesten”. Paradokset er, at befolkningstallet i øjeblikket vokser med 10.000 om året, så København inden for De næste år skulle blive 60.000 mennesker rigere. De bor bare andre steder end der, hvor de gamle kirker ligger, påpeger Stiftsrådets formand. Ingen protester I Aalhom sogn er der flere beboere, og de er lige nu meget aktive – og sørger for lidt højere aktivitet i menigheden. -Men al erfaring viser, at debatten om en kirkelukning ikke sætter spor i lysten til at gå mere i kirke. Det er dog svært at dokumentere, fordi vi ikke i den danske folkekirke tæller, hvor mange mennesker, der møder op til gudstjenesterne i den enkelte kirke, siger Finn Vejlgaard, provst i ValbyVanløse provsti. -Vi havde kirkelukningerne

oppe på vort seneste landsmøde. Der var én, der ytrede sig i debatten og var kritisk over for, at Landsforeningen af Menighedsråd accepterede disse kirkelukninger. Alle kunne godt se fornuften – også fordi vi skal have bygget nye moderne kirker i kirkeløse områder som Sydhavnen og Nordhavns-kvarteret, hvor der nu rykker mange tusinde nye beboere ind, siger Inge Lise Pedersen. Beslutningen Som medlem af provstiudvalget i København har Finn Vejlgaard været med til at indstille Aalholm kirke til lukning. Eller rettere til at miste det årlige driftstilskud fra det offentlige på omkring tre millioner kroner. Han er også med i Stiftsrådet som repræsentant for provsterne i Københavns Stift. Vejlgaard, der fungerer som præst i Hyltebjerg Kirke i Vanløse, tilføjer dog, at det hverken er provsterne, biskoppen eller Stiftsrådet, der kan lukke Aalholm kirke. I den sidste ender sagen hos den såkaldte kirkefond.. -Aalholm er en såkaldt Kirkefondskirke, og derfor er det fonden og menighedsrådet,

der afgør kirkens fremtid. Men uden det årlige drifts- og vedligeholdelsestilskud på tre millioner kroner bliver det jo svært at køre videre, siger Vejlgaard. Han beklager, at der ikke er regler og procedurer for, hvem der har ansvar og kompetence, når beslutningen om en lukning skal træffes. –Der er hverken høringsregler eller klar ansvars- og kompetencefordeling omkring kirkelukninger. Det hænger sammen med, at vi meget sjældent har lukket kirker i større tal, siger Finn Vejlgaard. -Men det skete jo efter reformationen i 1500-tallet, så vi har prøvet det før, siger Inge Lise Pedersen, der også er formand for menighedsrådet ved Lindevang kirke på Frederiksberg. De kommende kirkelukninger får ikke fyrings-konsekvenser for præsterne. De lønnes direkte af kirkeministeriet, og de vil blive flyttet til andre kirker. I øvrigt er det uafklaret, hvornår kirkerne skal lukkes, så man kan realisere en nettobesparelse på omkring 15 mio. kr. på den planlagte halve snes lukninger i stiftet.

Fortsættes på side 11

UDSALG I BABYSAM SPAR OP TIL

JANUAR TILBUD

SUSHI TILBUD

14 stk.

99,-

50 stk.

258,-

20% 50% 70%

LUXUS BUFFET med varme og kolde kinesiske retter samt Mongolian Barbecue inkl. sushi, is og kaffe.

Børn 1/2 pris. Man.-Tors. 98,- Fre.-Søn. 118,-

Inkl. bæreplade til værdi af 399,95

FROKOST TILBUD KL. 12-16

Amager

Vælg ml. 12 forsk. kinesiske retter inkl. pekingsuppe og ris

Englandsvej 395 · tlf. 32 46 80 00

Pr. couv. 58,-

Glostrup/Brøndby

VANLØSE TORV 3

Vibeholmsvej 26-28 · tlf. 43 20 90 00

BabySam Valby Roskildevej 181

Valby

Tlf. 38711020 Åben alle dage kl. 12-23

Gl. Køge Landevej 127 · tlf. 36 19 70 00

Hos os kommer chefen på arbejde – i alle faser af din bolighandel, fra vurdering til fremvisning og salg!

ve! Sæt os på pderø vurdering eller

orpligten Start med en uf snak. en grundig bolig

Estate Valby & SV Tlf. 36 46 90 22 Glerup & Brødsgaard

www.estate-maeglerne.dk


2

Lokal @viserne.dk

Torsdag 13. Januar 2011

Vanløse/Brønshøj Kirketider

Bedemanden

Adventskirken Søn 16.1 kl 10.30 LHØ

Vanløse Kirke Søn 16.1 kl 10.30 A Søager

Frikirken Betlehem Søn 16.1 kl 10.30 Fæl. gudstj. i Adventskirken

Ansgarkirken Søn 16.1 kl 10.30 L Sjørup

Grøndalskirken Søn 16.1 kl 10.30 E Bøtkjær

Bellahøj Kirke Søn 16.1 kl 10.00 PMJ

Hyltebjerg Kirke Søn 16.1 kl 14.00 A LaBranche

Brønshøj Kirke Søn 16.1 kl 8.30 ML Rao +Kl 10.00 K Thomsen

ved Uglen

Emdrup Kirke Søn 16.1 kl 10.30 J Fonsdal

Mørkhøj Kirke Søn 16.1 kl 10.00 B Thyssen

Grundtvigskirke Søn 16.1 kl 10.00 K Wellejus

Tagensbo Kirke Søn 16.1 kl 10.00 Vivi Tingbjerg Kirke Tirs 16.1 kl 10.00 LB Hansen

Husum Kirke Søn 16.1 kl 10.00 MH

Utterslev Kirke Søn 16.1 kl 11.00 J Haastrup

Husumvold Kirke Søn 16.1 kl 10.00 LBH Kapernaumskirken Søn 16.1 kl 11 L Steffensen

-et nærliggende valg Frederiksborgvej 114 • 2400 København NV -genbo til Bispebjerg Kirkegård og krematorium

3582 1830 også efter lukketid.

Valby Lokale Kirketider Bavnehøj kirke Tirsdag den 18/1 kl. 9.30 Morgensang, Enghave kirke Torsdag den 13/1 kl.9.30 Morgensang Kl. 18.00 Sogneaften Om Cambodja efter Poul Pot Søndag den 16/1 kl. 11 Gunnar Bach Pedersen/Jenny Liisberg Tirsdag den 18/1 kl. 14 Kirkecafe Timotheuskirken Søn d.16/1 kl. 10.30 Margrethe Tranberg Kl. 14.00 Church on the Rock James Lubega Jesuskirken Søndag d. 16/1 kl. 9.00 Morgengudstjeneste, Frank Bjørn Christensen Kl. 10.30: Højmesse Hanne Rosenberg Mandag den 17/1 Kl. 10.00 Babysalmesang Tirsdag d. 18/1 kl. 17.00: Pastagudstjeneste, Hanne Rosenberg Kl.14.00 Plejehjemmet Solterasserne, Hanne Rosenberg Johannes Døbers Kirke Onsdag den 12/1 kl. 14.00 Gudstjeneste Dr. Ingrids Plejehjem Karen Thanning Torsdag den 13/1 kl. 16.56 Suppegudstjeneste Karen Thanning

Søndag 16/1 kl. 10.00 Højmesse også for hørehæmmede Peter Bjørn Hansen Onsdag den 19/1 kl. 10.00 Morgengudstjeneste og -kaffe Malene Flenburg Vigerslev kirke Torsdag den 13/1. 8.30 Morgenbøn Kl. 18.30 Menighedsrådsmøde, offentligt Søndag den 16/1 kl. 10.30 Jesper Hougaard Kl. 19.00 Lovsang i præstegården, Flidsagervej 13, Valby Tirsdag den 18/1 kl. 16.30 Børneluppen (6-9 årige) Rock Solid (juniorklub 10-13 årige 19.30 Teen Club 19.30 Åben Bibelgruppe, Henrik Laursen Ondag den 19/1 kl.10.00 Åben samtalegruppe og prædikenværksted Jesper Hougaard Kl. 13.30 Sognetræf, Jens Knudsen om vikingskibet Havhestens tur til Dublin

Præstetanker... Af Sognepræst Lise Mortensen Aalholm kirke

Hellig tre Konger Forleden var det Hellig tre Kongersdag; jeg véd ikke, hvor meget denne gamle mærkedag siger mennesker i dag, men iflg. kirkekalenderen er det den dag, hvor julen afsluttes! Dagens navn fortæller os, hvad det er, vi i kirken mindes denne dag: Det er beretningen om, hvordan der fra Østen kom tre vise mænd for at ville tilbede det nyfødte Jesusbarn. De havde set Hans stjerne stå op, og nu havde den ført dem til Betlehem, hvor den stod stille over en stald. Herinde, i disse ydmyge omgivelser, var verdens konge og frelser født, og de vise mænd, som legenden har gjort til konger, gav barnet kostbare gaver, svarende til dets stand. Med denne historie som afslutning på julen er vi allerede ved at bevæge os væk fra Jesu barndomshistorie og ind i epifani-tiden, som er tiden nu i kirkeåret, hvor det mere og mere tydeliggøres, at den Jesus, der fødtes til verden i stalden, er Guds salvede søn, Kristus. Langvejsfra kommer kongerne – som symbol på, at det ikke bare er til Israel, men til folk i hele verden, at Jesus er født med budskabet fra Gud om fred og frelse. At kongerne i mødet med den nyfødte forandres og får ny indsigt og fornyet livsmod fremgår af fortællingens bemærkning om, at ”deres glæde var meget stor”, da de så barnet. -Sådan skal vores glæde også være stor, fordi der er født os et menneske, som taler Guds ord ind i vor verden og giver os fortrøstning til livet. Godt nytår!

Aalholm Kirke Søndag den 16/1 kl. 10.30 Ole Petersen Frederiksholm Kirke Søndag den 16//1 kl. 11.00 Christer Damm

Hjertelig tak til alle der har sendt blomster og hilsner samt deltaget i bisættelsen torsdag den 6. januar 2011 af vores elskede far og mand

Jan Svend Bengtsson Jacob, Mathias og Susanne

Brønshøj


Lokal@viserne.dk

Onsdag 12. januar 2011

3

Få butikker holdt søndagsåbent Hviledag. Efter måneder med åbne butikker alle ugens syv dage summede Valby søndag af stilhed. Kun et par friske tøj- og blomsterbutikker trodsede hviledagen. Af Christine Christiansen Julen er en travl tid, og for de handlende er der ikke megen fritid til overs i ugerne op til højtiden. Både Spinderiet og mange af Valbys øvrige butikker har holdt søndagsåbent siden ultimo november og frem til og med den første søndag i det nye år. I søndags – det nye års anden af slagsen - åndede alt så fred i bydelen for første gang i lang tid. En slentretur ned ad Valby Langgade bød på mørke butiksfacader og lukket og slukket langt de fleste steder. Dametøj til spotpriser Hos pige- og dametøjsbutikken Super på hjørnet af Valby Langgade og Toftegårds Allé

e mød 0 o f n is I 1.0 Grat 19.00-2 l. 8-2 k Ring nu Vores funklende nye klinik ligger på hjørnet af H.C.Ørstedsvej og Rosenørns Alle. Vi har gratis parkering i gården, et minut til Forum metrostation samt bus 2A og 3A lige til døren. Klinikken er indrettet med det mest moderne og avancerede tandlægeudstyr der findes.

Smertefri tandlæge behandling Tøjbutikken Super lokkede søndag de købelystne indenfor med mange gode tilbud. trodsede man dog hviledagen. Her var gode udsalgstilbud at hente til spotpriser for de friske kunder, der kiggede ind. Også hos dametøjsbutikken Madame My og nabobutikken Louis med herretøj på hylderne signalerede tøjstativerne på gaden, at butikkerne holdt søndagsåbent. Her langede man ligeledes gode udsalgsvarer over disken.

Modebutikken Madame My på Valby Langgade trak søndag folk til med gode udsalgsvarer til spotpris.

Få nød de spæde solstrejf På caféerne på Valby Langgade nød enkelte hårdføre sjæle de sarte solstrejf på de opstillede udendørs caféstole. Andre søgte inden døre i caféernes hygge og varme bag glasruderne. Var man til blomster, var mulighe-

God bedøvelse er grundlæggende for al vores arbejde. Vi bruger de bedste og mest effektive bedøvelses metoder, så tandlæge besøg kan blive en positiv oplevelse.

den for at få en fin buket med hjem også til stede. Både ’Blomster og Gaver’ på Toftegårds Allé og flere andre af bydelens blomsterbutikker stod søndag klar til at servicere kunderne.

Tandlægerne Tove Thrane og Peter Gade Begge med 25 års erfaring

Lukket i Spinderiet I Spinderiet var der derimod mørke ruder og tomt på centertorvet. I det nye år holder centret kun søndagsåbent den første søndag i hver måned. De ansatte her har formentligt nydt at kunne sove længe og slappe af i søndags efter en travl december med søndagsåbent hver weekend.

Bestil tid nu Ring 38 344222 mail@forumtand.dk H.C. Ørsteds Vej 50 C, st. 1879 Frederiksberg C www.forumtand.dk

OMBYGNINGSSALG

/ 2 2 PRIS

1 1

- PÅ ALLE LÆDERVARER .!!

ALT ER NEDSAT! TASKER, MAPPER, RYGSÆKKE, KUFFERTER, PUNGE m.m. STOR LUKSUS KUFFERT

DAMEPUNG

STOR DAMEPUNG

Lynlåspung med dobbelt møntrum, seddelrum, kort m.m. Sort blødt kalveskind.

med ekspansion. HarmonikaSort. rum m.m. Før 899,Blødgarvet NU bøffellæder.

399

Stor mappetaske i sort eller rødt kalveskind. Mange rum, skulderrem m.m.

Før 1999,1 /2 PRIS

999

Fra d.15/1 til 1/2

3 pizzaer Nr. 0-20

kr.109,-

Kort-, mønt- og seddelrum. Sort blødgarvet kalveskind. Plads til det hele.

Vejl. 349,1 /2 PRIS

/2 PRIS

7 lynlåsrum m.m. Blødgarvet bøffellæder i sort eller brun. 1

/2 PRIS

399

Flot sort kalveskind. Mange rum. Plads til det hele.

Før 349,1 /2 PRIS

175 175

SLUTSPURT B!

Ø STOR PARTIK SKULDER- GEVÆRFUTERAL TASKE Flot jagtbøsseetui i udsøgt

275 275

RYGSÆK/ SKULDERTASKE

Før 799,-

199

175

Smart skuldertaske /rygsæk. Sort eller brun bøffellæder. 1

er e fest h t a v i r p n rs. Hold di il 50 Pe t p o r o f tilbud. t e å f g Ring o

DOLLARMAPPE

ITALIENSK DESIGN

Før 549,-

175

HERREPUNG

FLOT SKINDMAPPE

Ud af Huset Tilbud

Før 349,1 /2 PRIS

Før 399,1 /2 PRIS

Sort blødgarvet bøffellæder. Flere rum og detaljer.

Før 999,1 /2 PRIS

499

oksehud. Gennemført kvalitet.

Normalpris 2500,UNDER 1 /2 PRIS

999

Valby Langgade 86, 2500 Valby - Tlf. 36 30 74 37 Gode P-forhold lige ved døren!


4

Lokal @viserne.dk

Onsdag 12. januar 2011

Lokaludvalget overtager nu Kulturdagene På sit møde i aftes afgjorde Valby Kulturudvalg, om man som foreslået skulle overtage det overordnede ansvar for Valby Kulturdage – og samtidig ændre styringen af den vigtige og populære september-event.

Signe Jarvad, Valbys nye kulturchef, vil markere bydelen i det kulturelle landskab. Foto: Jannik Knudsen.

Kultur Valby

Den nye og slankere styregruppe-struktur skulle gerne gøre arbejde med at planlægge og organisere Valby Kulturdage mere dynamisk. Ændringen indebærer, at et medlem af Lokaludvalget får opgaven med at konstituere og lede den nye styregruppe for Valby Kulturdage. Samtidig med disse ændringer stopper Kulturhusets Jannik Knudsen som projektleder for det store arrangement, der sidste år havde mere end 30.000 besøgende. -Der venter en stor og spændende kommunikationsopgave i Kultur Valby, der samler Valby Kulturhus, Valby Bibliotek, Prøvehallen og Vigerslev Bibliotek. Den opga-

ve betyder, at jeg fremover ikke får samme mulighed for projektledelse af kulturdagene, siger Jannik Knudsen. Han afløses som projektleder af af netværksmedarbejder i Lokaludvalget Dorthe Sørensen Eren. Jannik Knudsen og Kulturhuset forventes dog fortsat at stå markedsføringen og booking af underholdning til scenerne. Slankere Ansvaret for planlægningen og gennemførelsen af Valby Kulturdage ligger fremover hos Valby Lokaludvalg. Det ligger fast efter at Valby Lokaludvalg på sit møde tirsdag aften besluttede en ny organisering med en slank og mere dyna-

misk styregruppe-struktur. Medlemmerne i den nye styregruppe får hver sit ansvarsområde. Det kan være underholdning og kulturtilbud på scenerne, Lokaludvalgets, foreningernes og handelstandsforeningerne aktivteteter. Styregruppen sammensættes således: Et medlem har det overordnede ledelses- og koordineringsansvar og repræsenterer Lokaludvalget i Valby Kulturdages styregruppe. Et medlem repræsenterer kulturen. Et medlem repræsenterer foreningerne. Et medlem repræsenterer handels- og erhvervslivet. For hvert arbejdsog ansvarsområde nedsættes en arbejdsgruppe, der organiserer aktivieterne.

Valby Kulturhus, Valby Bibliotek, Prøvehallen og Vigerslev Bibliotek bliver til Kultur Valby. Valbys nye kulturchef, Signe Jarvad, startede forleden i sit nye job. Det skete med en markering af, at Valby skal markere sig klarere i det kulturelle landskab. Og det skal ske under den nye fælles titel: Kultur Valby. Den samler Valby Kulturhus, Valby Bibliotek, Prøvehallen og Vigerslev Bibliotek. -Jeg har valgt, at vi hurtigt lægger os fast på et navn. Kultur Valby fortæller klart og enkelt, hvad den nye samling af kulturelle institutioner i Valby er for en størrelse. Det handler om kultur i bred forstand fra udlån af bøger til store teateropsætninger. Og det handler om, at vi befinder os i Valby, fortæller Signe Jarvad, der lancerede ”Kultur Valby” på sit første møde med den samlede personalegruppe forleden. -Vi skal skabe flere og bedre kulturtilbud til borgerne. -Vi har allerede rigtig meget at byde på. Men først og fremmest skal vi blive gode til at fortælle Valby-borgerne om hinandens aktiviteter. Og så skal vi skabe bedre samarbejde, siger 36-årige Signe Jarvad, der er uddannet sociolog. De sidste tre år har arbejde som biblioteks- og projektleder i Kultur- og Fritidsforvaltningen i København. Før det arbejdede hun i Dansk Flygtningehjælp

med at organisere frivilligt arbejde. Samarbejde -Kommer man ofte på biblioteket, skal man der kunne finde informationer om, hvad der findes af tilbud i Prøvehallen eller kulturhuset og omvendt, siger Signe Jarvad i sin første officielle udtalelse. -Københavnerne skal lære Valby at kende. Vi skal ud over stepperne med formidlingen af vores kulturelle tilbud, så de vækker københavnernes opmærksomhed og skaber lyst til at udforske kultur- og fritidslivet i Valby, siger Signe Jarvad. Hun understreger, at udviklingen af fælles markedsføring med respekt for det særegne og unikke ved hver institution, er en væsentlig forudsætning for mere synlighed. Dermed er hun på linje med handelslivet i Valby, der også arbejder på gør Valby synlig og attraktiv for folk, der bor i Rødovre, Hvidovre og på Frederiksberg. Den nye kulturchef op til, at Kultur Valby skal være en markant medspiller og sparringspartner. Både i forhold til Valby som bydel og i forhold til Kultur- og Fritidsforvaltningen i Købehavns kommune om helhed.

Sydhavnens Bibliotek Tirsdag d.11.januar og måneden ud:

Markering -Vi skal være med dér, hvor dagsordenen sættes, uanset om det er i forhold til lokale politiske, kommunale, private eller frivillige aktører. Og vi skal være en stærk sparringspartner i forhold til det brede, kulturelle og administrative udviklingsarbejde, som finder sted i Kultur- og Fritidsforvaltningen, fastslår Signe Jarvad. Mål 2011 På medarbejder-mødet fremlagde Signe Jarvad også en håndfuld mål for 2011. -Det kommende år kommer til at handle om, at vi skal lære hinanden at kende de fire institutioner i mellem. Vi skal bevæge os fra at være samarbejdspartnere til at være kollegaer – og det bliver en spændende, men også en udfordrende proces, hvor vi skal gøre en dyd ud af at være forskellige, siger Signe Jarvad, som nu har opstillet rammerne for Kultur Valby. -Nu skal vi i gang med at fylde indhold på. Det er i virkeligheden det, der bliver det mest interessante, siger Signe Jarvad, der afløser den afholdte og respekterede Villy Sørensen, som i 29 år varetog jobbet og bl.a. var med til at få bygget Valby Kulturhus.

ÅBNINGSTIDER mandag – torsdag 12–19 fredag 12–17 lørdag 10–16

Wagnersvej 19 • 2450 København SV Telefon 36 14 84 14

Onsdag d.19. januar kl.15-17:

Fotoudstillingen Regn og Røgelse.

Strikkeklub. Ingen tilmelding, bare mød op

Lørdag d.15. januar:

Uge 3 og uge 4:

Biblioteket har lukket.

Book-en-bibliotekar i download og informationssøgning. Bestil tid på tlf.36148414

Onsdag d.19. januar kl.19-21: EU for begyndere. Gratis tilmelding på biblioteket eller på tlf. 36148414

Advokatvagt første torsdag i måneden kl.17-19.

Se også www.bibliotek.kk.dk

På baggrund af sucessen i 2010 ændres styringn af Valby Kulturdage, hvor Lokaludvalget nu står alene med ansvaret.

Lukkedage på Københavns biblioteker Friweekend. Samtlige københavnske biblioteker holder lukket på lørdag og søndag. Det skyldes omlægning af bibliotekssystemet. Red. af Christine Christiansen Den kommende weekend vil man gå forgæves, hvis man dukker op ved ét af hovedstadens biblioteker. Grundet omlægning af bibliotekssystemet holder samtlige af Københavns biblioteker nemlig lukket lørdag og søndag, og bibliotekernes hjemmeside vil heller ikke være tilgængelig. - Vær opmærksom på, at der kan opstå travlhed i dagene op til og efter lukningen, så besøg biblioteket i god tid, lyder rådet fra Lilian FriisMadsen, der er bibliotekar på Sydhavnens Bibliotek. Hjemmesiden er også lukket Hjemmesiden vil heller ikke være tilgængelig, ligesom det

i samme periode vil være umuligt at benytte Københavns bibliotekers e-resurser, oplyser bibliotekaren. Bibliotek.dk også lukket Det vil heller ikke være muligt at bestille af materialer til afhentning i Københavns Bib-lioteker via den landsdækkende biblioteksbase Bibliotek.dk fra fredag morgen til mandag eftermiddag. - Vi beklager de ulemper, lukningen medfører, men den er nødvendig for at optimere drift og support af bibliotekssystemet. Vi glæder os meget til at byde dig velkommen igen mandag den 17. januar i bibliotekernes sædvanlige åbningstid, lyder det fra Lilian Friis-Madsen.

Valbys vildveje Grundejere og andelsboligejere i Valby inviteres til minikonference om vand og veje den 19. januar! Om en uge afholder Valby Grundejerforening i samarbejde med Arbejdernes Landsbank e n konference med titlen: Vandog vildveje i Valby. Konferencen har på talerlisten Lars Amtsbiller fra Københavns Energi, landskabsarkitekt Niels Lützen, Dorthe GrastrupHansen fra Miljøpunkt Valby og Birgit Philipp, der er advokat og formand for Valby Grundejerforening.

Mødet finder sted i Multisalen i Prøvehallen den 19. januar fra kl. 19.30 til 22.00 Det er møntet på grundejerforeningers og andelsforeningers bestyrelsesmedlemmer. Men Birgit Philipp understreger, at alle grundejere og andelsboligbolig-indehavere er velkomne. Det koster 50 kr. at deltage. Der serveres kaffe, te og kage. Tilmelding skal ske på mail til: valby@al-bank.dk.

Samtlige af de københavnse biblioteker holder lukket den kommende weekend grundet omstrukturering.

Tid og sted Samtlige københavnske biblioteker er lukkede lørdag d. 15. og søndag d. 16. januar. Bibliotekernes hjemmeside vil tilmed være utilgængelig i tidsrummet fra kl. 20.00 fredag d. 14. januar til kl. 08.00 mandag d. 17. januar.

Man kan også tilmelde sig på telefon 38483027. Emnerne der tages op på konferencen er grønne, miljørigtige tage, der kan opfange regnvand, faskiner og finansiering af energiforbedringer. Desuden vil man orientere om, hvad private fællesveje skal akceptere i en tid, hvor kommunen overlader drifts- og vedligeholdsudgifter til grundejerne, men fastholder sin ret til at bestemme, hvordan vejene skal se,og hvilken standard de skal holde. Formanden for Valby Lokaludvalg, Lisbeth Ritter, byder velkommen.

SA.


Lokal@viserne.dk

Torsdag 13. Januar 2011

5

KOM TIL UDSALG I DEN 7. HIMMEL PÅ FALKONER ALLÉ 12

SPAR 10.000 ,-

SPAR 14.560 ,-

180x200 cm cm. Inkl. AVS Cresto Madras i 3 forskellige hårdheder og K477 Elevationsbund med Comfort Slide. Ekskl. Gavl!

Nu: 29.995,-

TM Line garderobeskabe

180x200 cm. Med indsyet kombi 15 madras og 5 cm. Tempur Topmadras. Ekskl. Ben!

Nu: 29.995,-

÷20% på hele sortiment!

SPAR 6.135,-

SPAR 12.000 ,180x200 cm. Inkl. madras i 3 forskellige hårdheder rdheder og topmadras i vaskbart betræk samt hårdhedsregulerbar bund. Ekskl. Ben!

180x200 cm. Inkl. 7 cm. Talalay Topmadras, vaskbart betræk, betræk 4 forskellige hårdheder og hårdhedsregulerbar bund. Ekskl. Ben!

Nu: 19.995,-

Nu: 17.995,-

rne Vi kommer ge iver g hjem til dig og ing. n råd og vejled d ti Ring og aftal

SPAR OPTIL Få det bedste ud af natten

www.den7himmel.dk

÷50% PÅ DYNER OG PUDER


6

Lokal @viserne.dk

Torsdag 13. Januar 2011

Lokale økologiske grøntsager i fælles forening Fødevarefællesskab i Vanløse. I København blomstrer fødevarefællesskaber op i de forskellige bydele. Vanløse skal være med, så Vanløseborgerne også får adgang til fantastiske lokale, økologiske grøntsager til en god pris. -Vi inviterer alle Vanløseborgere, som har lyst til at være med til at købe ind direkte fra grøntsagsavlerne i fællesskab, til at deltage i det lokale opstartsmøde eller melde sig som interesserede på vores mailliste, siger Carsten Lunding, som er initiativtager til Fødevarefællesskabet i Vanløse. Stiftende møde er tirsdag den 1. februar kl. 19-21 på Hyltebjerg Skole. Carsten Lunding fortæller videre: -I fødevarefællesskabet vil vi i fællesskab købe økologiske grøntsager direkte fra avlere på Sjælland. Fødevarefællesskabet er en nonprofit indkøbsforening, som gør det muligt at få friske, billige, økologiske og lokale grøntsager hver uge. Fødevarefællesskabet er med til at sikre direkte og fair handel med producenterne, på en bæredygtig måde. Driver selv foreningen Københavns Fødevarefællesskab har allerede afdelinger på Nørrebro, Amager og Vesterbro. Medlemmerne beslutter i fællesskab, hvordan det hele skal køre lokalt, og det er medlemmerne selv, som ejer og driver for-

Vanløse skal også have et fødevarefællesskab. Der er stiftende møde den 1. februar på Hyltebjerg Skole. eningen. Der skal lægges ca. tre timers arbejde om måneden som medlem, til gengæld får man adgang til billige økologiske grøntsager af høj kvalitet. I Københavns Fødevarefællesskab betaler man i de andre afdelinger i øjeblikket 100 kr. for 6-8 kg grøntsager, og kan bestille hver uge, hver anden uge eller når det passer én. -Du kan læse mere om foreningen og principperne bag på www.kbhff.dk. Målet er at opstarte en lokalforening i Vanløse, som drives efter samme principper som de nuværende Fødevarefællesskaber. Hvis

du kender til et lokale i Vanløse, som vil være egnet til at udlevere grøntsagerne fra, hører vi meget gerne fra dig. Vær med til at stifte vores egen afdeling i Vanløse. Kom til opstartsmøde, der som nævnt er den 1. februar klokken 19-21 på Hyltebjerg Skole, Hanstholmvej 10, 2720 Vanløse. Tilmelding ikke nødvendig. Ved spørgsmål eller hvis du har lyst til at blive skrevet op på maillisten kontakt. Kontaktpersoner er: Carsten Lunding, 29261611, carstenlunding@forum.dk eller Katrine Roelsgaard, 28940330, katrine@frugtformidlingen.dk (red af JD)

Gymnasievalg? Så kend det private alternativ på Frederiksberg – JohannesGymnasiet

Seks forskellige studieretninger, som med garanti bliver oprettet

Studierejser hvert år

Kontakt til CBS, DTU og andre uddannelsessteder samt virksomheder

IT er fuldt integreret i undervisningen – eleven skal have egen computer med

Efter skoletid: Idræt, lektiecafé, caféaftener, musical, fester m.m.

Skolepenge: 1.450,- kroner om måneden i 12 måneder, inkl. bøger

7740

Mere info og videoklip om gymnasieliv og studieretninger på johannesgymnasiet.dk

Intro-aften torsdag 27. januar kl. 19.30 JohannesGymnasiet Troels-Lunds Vej 15 2000 Frederiksberg Tlf. 38 74 20 66

www.DINBYavisen.dk

Husker du Winnie fra Haiti? Billederne af toårige Winnie gik verden rundt, da hun blev hevet ud af ruinerne tre dage efter jordskælvet i Haiti i januar 2010. Winnie havde ligget under murbrokker i tre dage, da hun blev hjulpet fri af et australsk tv-hold, der filmede nær Red Barnets kontor. Red Barnets læge kom straks til og konstaterede, at pigen var meget dehydreret, men at hun nok skal komme sig. Winnie kom i behandling og fik omsorg på Red Barnets kontor i Port-au-Prince. Winnies forældre blev dræbt under katastrofen, og hun bor i dag hos sin onkel. - Hun har det rigtigt fint om dagen og har lært at sige en masse ord. Men hun har problemer med at sove, og når hun hører høje lyde, vil hun bare løbe væk, fortæller onklen Franzt Tilin. Det går for langsomt Det vil tage lang tid for haitianerne at komme sig over det voldsomme jordskælv for snart et år siden. Både psykisk og

fysisk. Landet er langt fra på fode igen. Landet mistede tusinder af statsansatte under jordskælvet, og efter katastrofen fulgte en koleraepidemi og uroligheder på grund af valget. - Vores arbejde er langt fra slut. Og det går ikke så hurtigt, som vi ønsker. Vi er jo afhængige af, at den lokale regering er effektiv. Men trods de mange udfordringer er der sket fremskridt. Red Barnet har eksempelvis bygget skoler, der bedre kan stå i mod naturkatastrofer og etableret over 80 sundhedsklinikker. Vi knokler derudaf ud fra princippet Build Back Better, hvilket handler om, at vi skal benytte lejligheden til at højne levestandarden og sikre os, at Haitis fattige befolkning får et bedre liv og bliver bedre rustet til at modstå fremtidige katastrofer, siger Alice Molkte Ladekarl, nødhjælpskoordinatot i Red Barnet.

over 45.000 børn kan vende tilbage til deres studier. Derudover har 2.300 lærere modtaget undervisning i katastrofeforebyggelse • Genforenet flere end 1.135 børn med deres nærmeste familier og etableret over 50 børnevenlige områder, hvor børn kan lege og begynde at genvinde en følelse af normalitet i sikre omgivelser. • Uddelt materialer og værktøj til familier til at forbedre deres levevilkår og opføre midlertid Uddelt mad til 300.000 børn og voksne. Derudover støtter vi landmænd, fiskere og andre små erhvervsdrivende til at opretholde deres levebrød • Har nået næsten 348.000 mennesker med vand, sanitet og hygiejne programmer i kølvandet på koleraudbruddet. • Red Barnet har åbnet 80 sundhedsklinikker i områder der er hårdest ramt af jordskælvet.

Eksempler på Red Barnets arbejde: • Støttet flere end 270 skoler, så

Østeuropæere dømt for menneskehandel Flere østeuropæiske kvinder har været ofre for menneskehandel i København. En række østeuropæiske prostituerede er over en periode på halvandet år blevet udnyttet i en sådan grad, at der har været tale om menneskehandel. Det afgjorde Retten på Frede-riksberg tirsdag eftermiddag. To rumænske mænd og en ungarsk kvinde er straffet for foretagendet. Ifølge anklager Anders Larsson er kvinderne af egen fri vilje rejst til landet. Men derefter ophører den frie vilje også. - De tre dømte har rekrutteret og udnyttet kvinderne gennem tvang og hårde instrukser, og kvinderne har altså ikke selv fået synderligt meget ud af det, siger han. Hovedmanden bag foretagendet er den 38-årige rumæner Rudolf Varga, som tirsdag blev idømt to

et halvt års fængsel. Samtidig konfiskerede retten en BMW og en halv million kroner, som man mener, han har tjent på at udnytte kvinderne. Under et tidligere retsmøde har han forklaret, at han blot er chauffør, og at han kun fik 100 eller 200 kroner per tur. Resten af pengene gik til kvinderne, bedyrede han. Han beskrev sig selv som omsorgsfuld over for kvinderne, der boede i en lejet lejlighed i Vanløse. Manden tog også imod kundernes betaling. Desuden var han hjælpsom og opbevarede kvindernes penge for dem, hvilket de selv ønskede, lød det. Endvidere rådgav han kvinderne om deres beklædning, kom det frem under en aflyttet samtale. - Du må ikke tage den frakke på.

Den er fandens grim, lød hans kommanderende og vrede stemme til en spagfærdig kvinde. Rudolf Vargas landsmand, den 22-årige Valentin-Marin Kun, er ligeledes dømt for menneskehandel, men har ifølge rettens vurdering kun virket som en slags medhjælper og chauffør for kvinderne. Han straffes med fængsel i 15 måneder. Den tredje dømte er den 31-årige ungarske kvinde Monika Ildiko Tomso, hvis primære rolle har været at besvare kundernes opkald. Ikke desto mindre er hun idømt et års fængsel for menneskehandel. Hun er dog løsladt efter måneders varetægtsfængsling. De tre dømte er alle udvist af landet og må først komme tilbage om seks år.


Lokal@viserne.dk

Onsdag 12. januar 2011

UDSALG I BABYSAM VALBY SPAR OP TIL

20% 50% Stokke® sovepose 65 cm Før 519,-

70%

Tripp Trapp® Design: PETER OPSVIK

90 cm Før 599,- NU 299,- Spar 300,-

SPAR OP TIL

300,-

SPAR

1.800,Stokke® Care™

Tripp Trapp® + Newborn indsats + Babysæt (sæde og bøjle) Kampagnesæt 2.199,Spar op til 398,95

Design: Grønlund og Hviid Design

Stokke® Care™ Puslereol I grå eller natur Før 3.499,-

Tilbuddene gælder kun i BabySam Valby Roskildevej 181

Tripp Trapp® + Newborn indsats + Tekstilsæt Kampagnesæt 1.999,Spar op til 438,95

7


8

Lokal @viserne.dk

Torsdag 13. Januar 2011

København. Uvelkomne mørkemænd ns Brø

j hø

De fleste i Københavns Borgerrepræsentation nærer samme ubehag ved bogstavelig talt at huse Hizb ut-Tahrir, som borgerne i Greve kommune må føle ved naboskabet til nazisterne. På Christiansborg er der massiv tilslutning til, at justitsminister Lars Barfoeds bebudede undersøgelse af det islamistiske miljø ikke blot ender i symbolpolitik til glæde for mørkemændenes selvdyrkelse. Men at hver enkelts forhold vurderes, dels i forbindelse med evt. kriminelle

Debat

ed

m jde

rbe

i

a sam

handlinger, dels, og ikke mindst, i sammenhæng med den enkeltes grundlag for ophold her i landet. Stupide ytringer om, at drabene på danske soldater i Afghanistan kan sammenlignes med Modstandsbevægelsens handlinger under 2. Verdenskrig og om ”Danmarks neurotiske loyalitet til USA” er naturligvis ikke tilstrækkeligt til forbud mod lovlig foreningsvirksomhed med følgende begrænsning af ytringsfriheden. Men når ekstremisterne i selv-

overvurdering taler om, at krav om forbud ”afspejler politikernes intellektuelle og politiske inkompetence,” bør både graden af farlighed og latterlighed udstilles med en grundig juridisk gennemgang af, om fanatikernes budskaber rummer opfordringer til vold. Hvis det er tilfældet, bør det følges op af kontant politisk handling. Lars Weiss, MB (S) folketingskandidat, Københavns Storkreds

Kirkelukninger. Ny mulighed i lokalmiljøet Mange kirker var stopfulde til julens gudstjenester, men det kan ikke bortforklares, at der i det daglige kan være temmelig tomt på kirkebænkene. Sortseere kalder det en falliterklæring, men så negativt behøver man ikke se det. Tiden er en anden, end da kirkerne blev bygget, og deltagelse i søndagsgudstjenesten er ikke mere målestok for gudstroen. Derfor er der ikke faste kirkegængere nok til de 84 kirker (inklusive fængelskirker, fillialkirker og kirkesale) i Københavns kommune, og følgelig har Københavns Stift foreslået, at otte kirker spredt rundt i byens kvarterer tages ud af drift eller sælges til andet formål. I den foreløbige diskussion drejer det sig om Skt. Andreas Kirke og Sankt Pauls Kirke i Indre By, Bavnehøj Kirke i Sydhavnen, Ålholm Kirke i Valby, Luther Kirken på Østerbro, Utterslev

Debat

Team Benns leverer fantastiske rejseoplevelser og hele verden er vores legeplads.

-og meget meget mere!

“Et krydstogt til Østersøens byperler” OPLEV TALLINN OG ST. PETERSBORG 8 DAGE

BENNS PRICE:

6.298,-

Afrejse: 06.-13. august 2011

pr. person i db. indv. kahyt

Inkl. bl.a. helpension, havneafgifter, underholdning og de fleste aktiviteter ombord Tag med TEAM BENNS på et fantastisk krydstogt ind i såvel nutiden som fortiden med en rundrejse blandt nogle af Østersøens mange byperler, hvor historie, kultur og natur skal opleves på lige fod med med attraktiv shopping og byliv. St. Petersburg er højdepunktet på turen med sine mange fantastiske paladser, kirker og borge. Især Eremitagen/Vinterpaladset er en perle at besøge og fremstår efter nylig renovering flottere og mere fantastisk end nogensinde før. Tallinn er endnu en kulturperle på turen, og er med sin fantastisk velbevarede, gamle bydel på UNESCOs liste over bevaringsværdige byer. Oplev alle herlighederne på første parket ombord på det herlige skib MSC Orchestra.

Pris p.p. i db. balkonkahyt* kr....................................................... 7.998,-/9.598,* prisen er afhængig af hvilket dæk, som balkonen befinder sig på.

Kontakt Henrik på tlf: 65 65 65 64 cruise@team-benns.com

sociale og kulturelle centrum. Sådan bør det blive igen, når i hvert fald nogle af de udpegede kirker lukker. Bygningerne er ikke blot velbeliggende og derfor velegnede til mange sociale formål, men også som kulturhuse til musikfolk, teaterinteresserede, dansegrupper og lignende. Hvis det lykkes på forhånd at skabe en spændende debat om de muligheder, der ligger i de gode og velholdte bygninger, behøver luk-ning ikke kun at være et tilbageskridt men en ny mulighed i lokalmiljøet for aktivitet. Da Københavns Kommune formentlig kommer til at stå for flere af de sociale og kulturelle aktiviteter, er vi på rådhuset indstillet på fra begyndelsen at lytte og deltage i debatten Lars Weiss, MB (S) folketingskandidat, Københavns Storkreds

Læserindlæg. Hvem scorer besparelsen? Af den nyligt udsendte oversigt ”Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom-2011” fremgår det at renovationsgebyret for 2010 andrager 3408,75 kr. for et 1familiehus i Valby. Efter henvendelse til Københavns kommunes Teknik- og Miljøforvaltning har jeg fået bekræftet at denne pris er baseret på 52 årlige afhentninger af husholdningsaffald. Imidlertid er der kun blevet afhentet skrald 39 gange i 2010, d.v.s. at skraldebilen i 2010 kun

Debat

har kørt 75 % af de gange borgerne har betalt for. Da jeg ikke kan forestille mig at kommunen betaler for arbejde der ikke bliver udført, må der være en besparelse, der bør komme borgerne til gode, men jf. kommunen kommer dette ikke borgeren til gode. Desuden påpegede Teknik- og Miljøfor-valtningen, at medmindre vejbanen var fuldstændig ryddet for sne og is vil der ikke blive foretaget afhentning af renovation. Posten han godt komme frem, last- og vare-

biler kan også komme frem med deres varer. Er skraldefolk et særligt følsomt folkefærd? Gad vide hvordan kommunen vil reagere, hvis ejerne med mangelfuld renovation returnerer deres ejendomsskatteopkrævning med an-modning om en regulering af renovationsgebyret? Mvh. Søren Bille Bjørnsonsvej 82 2500 Valby

Bevar Aalholm Kirke - støt Underskriftsindsamlingen! Det var virkelig ikke til at forstå, da avisen for nogle uger siden blev åbnet og med stor overskrift kunne fortælle, at Aalholm Kirke skulle lukkes. Ingen ved kirken vidste det mindste om dette! Men det var og er sandelig stadigvæk uforståeligt, at det skulle være Aalholm Kirke, der er udpeget. Endnu er f.eks. de tal, som beslutningen er truffet ud fra, ikke blevet offent¬liggjort. Derfor har det heller ikke endnu i detaljer været til at se de statistiske kendsgerninger. Men når formanden for landets menighedsråd har påpeget, at der er 8 pastorater i byen med et befolkningsgrundlag på 2000 og derunder, og Aalholm Sogn har 7.400 beboere, og Aalholm Sogn desuden har Københavns næsthøjeste medlemsprocent (72,6%) ifølge en opgørelse i august 2010, hvor den i snit for hele København ligger 15-20% lavere, så kan det alene ud fra de tal undre, at det da er Aalholm

Debat

Prisen inkluderer: i bestilt kahyt og de fleste aktiviteter ombord

gebyr til Visum

REJSEKODE: LO Pris p.p. i db. udv. kahyt kr................................................................................................... 6.998,-

Kirke i Nordvestkvarteret, én af Nørrebros kirker og én på Amagerbro. Nu to måneder efter varslingen af en kirkelig prikkerunde står det klart, at man flere af stederne ikke har tænkt sig at slå hælene sammen og sige javel. Ifølge lovgivningen er det de folkevalgte meninghedsråd, som skal beslutte, at deres kirke er overtallig og derfor bør nedlægges. Og sådan ser det ikke nødvendigvis ud, når man er med i det kirkelige arbejde, og enkelte steder varsles kamp til stregen. Det er menighedsrådene i deres gode ret til. En del af Københavns kirker blev bygget i en tid, hvor den kirketro landbefolkning flyttede til storbyen for at blive industriarbejdere. Den lokale bykirke blev set som noget trygt i et nyt forvirret liv, og de steder, hvor menighedsarbejdet var bedst, blev kirken også kvarterets

Din personlige rejse begynder på Team-benns.com

Kirke, der udpeges til lukning. Da der samtidig hele tiden foregår mange, forskellige kirkelige aktiviteter i Aalholm Kirke, så virker beslutningen endnu mere uforståelig. Derfor hilser vi i bestyrelsen for paraplyorganisationen for det frivillige kirkelige arbejde i sognet, Aalholm Sogns Menighedssamfund, med glæde den beslutning velkommen, som menighedsrådet i sognet enstemmigt har vedtaget, nemlig at kæmpe for bevarelsen af Aalholm Kirke og Sogn. Vi bakker 100% op om denne beslutning og vil gerne opfordre alle i sognet til at støtte den underskriftindsamling, som menighedsrådet har påbegyndt. Kom på kirkens kontor og skriv under og meld jer som under¬skriftsindsamler! Samtidig opfordrer vi alle i sognet til at slutte op om gudstjenester og arrange¬menterne i jeres kirke! Det kan da kun styrke vores fælles position! Det er med stor glæde, at vi i bestyrelsen for menighedssam-

fundet har kunnet konstatere, at mange, bl.a. i læserbreve i lokalpressen, understreger, at de ikke vil have ”vores kirke” lukket. Dette er nok ikke nogen tilfældighed, for Aalholm Kirke er jo netop bygget op omkring bydelen og dens beboere. Det var de mennesker, der i 1920 flyttede til denne nye del af byen, der selv samlede ind til ”vores kirke”. Det fællesskab, som dengang opstod omkring Aalholm Kirke fornemmes stadigvæk tydeligt, så bygningen i dag ikke bare står hen som en kulisse, men virkelig er en levende del af de menneskers liv, som bor her. Derfor bevar vores kirke! I håbet om, at dette vil ske, ønskes alle beboere i Aalholm Sogn et godt nytår! På vegne af en samlet bestyrelse for Aalholm Sogns menighedssamfund. Gunnar Pedersen. Formand. Nakskovvej 62 B, 2500 Valby.


Lokal@viserne.dk

Onsdag 12. januar 2011

9

DK Boligsalg fik bedste karakter på salg af villaer og rækkehuse i Hovedstaden. Skrevet af Dagbladet Børsen og Berlingske Tidende den 29. december 2010. DK Boligsalg er bedst l at ramme den rig ge pris og har absolut en af de laveste ligge der. “Jeg er utrolig glad for at der endelig er kommet fokus på hvad ejendomsmæglerne i virkeligheden kan og ikke hvad de lover. Der kan være langt fra ord l handling. Jeg oplever alt for mange gange at ejendomsmæglere lover guld og grønne skove... Det er min overbevisning, at hver ejendom har en markedes pris - “en her og nu pris”. Denne pris fastsæ es e er udbud og e erspørgsel i det nuværende marked.” Som sælger skal du forholde dig kri sk l ejendomsmæglerens oplysninger, idet ejendomsmægleren “vederlagsfrit” kan oplyse hans forventninger l handelspris og ligge d.

Gra s salgsvurdering Ring 3641 4039

Berlingske Tidende, 29. december 2010.

Gabriel Barløse Statsaut. Ejendomsmægler & valuar

RØDOVREVEJ 31, 2610 RØDOVRE

DK BOLIGSALG

G LI BO

ER

H

VE

RV

Sag nr. 26105304

HELT FANTASTISK BOLIG MED SEPERAT ERHVERVSEJENDOM PÅ 240 M2 Bolig og Erhvervsejendom. Her får du en enestående mulighed for at kombinere job og privatliv. Der er 2 bygninger opdelt med en privat bolig som er totalt istandsat, samt fantastiske 240 m2 erhvervsbygning - liberalt erhverv (kontor/lager) Ring og hør nærmere.

Kontant 4.800.000 Udb. 240.000 Brutto 28.871 Netto 23.901 Bolig/kld 125/72

Tilbyder fast salær på

Kr. 40.000,Fotos, avisannoncering og internet for

Kr. 5.000,(alle tal er inkl. moms)

Grund 847 Vær. 5 Opført 1937/1976 Antal etager 3

36 41 40 39

Sylvestervej 22••www.dkboligsalg.dk 2610 Rødovre • Tlf.: 36 41 40 39 • E-mail: info@dkboligsalg.dk • www.dkboligsalg.dk Damhustorvet 5 • 2610 Rødovre • Tlf.: 36 41 40 39 • E-mail: info@dkboligsalg.dk Vi er altid klar ved telefonen mellem kl. 8 og 21 Vi er altid klar ved telefonen mellem kl. 8 og 21


10

Lokal @viserne.dk

Onsdag 12. januar 2011

Fuldt knald på Valby Kino For filmfreaks. For knap et år siden blev foreningen Valby Kino blev stiftet af en flok filmentusiaster. I dag tæller foreningen 150 medlemmer, og store filmoplevelser venter i 2011. Af Christine Christiansen

Formand for Valby Kino, Katrine Clausager Rich, glæder sig til en spændende ny sæson og ser samtidig tilbage på store filmsucceser i 2010.

Nordisk Film eller Toftegårds Plads Foreløbig er flere midlertidige løsninger i spil for at kunne vise film på store lærreder i bydelen: - Vi har fået kontakt med Nordisk Film omkring et muligt samarbejde. Samtidig undersøger vi, om det er muligt at opsætte en midlertidig pavillon på Toftegårds Plads, hvor man fremover vil kunne holde faste filmaftener, fortæller Katrine Clausager Rich, der i forvejen har etableret et tæt samarbejde med Valby Kulturhus. - Efter succesen i november er der basis for at vise flere film i Kulturhuset. Det bliver film, vi i foreningen synes er gode eller

Her et lille års tid efter, at Valby Kinos flok af inkarnerede filmentusiaster med ildsjælen Katrine Clausager Rich i spidsen holdt sin stiftende generalforsamling i Prøvehallen, kan foreningen se lyst både tilbage og frem. - Vi er nu oppe på ca. 150 medlemmer, og vi har fået megen positiv respons på initiativet og arrangementerne, fortæller en stolt og glad Katrine Clausager Rich, der glæder sig til masser af filmsucceser det kommende år. Samtidig ser hun stolt tilbage på en stor filmsucces i november: - Vi havde en rigtig velbesøgt aften, da vi viste filmen ’Når Kirsebærtræerne Blomstrer’ tilbage i november. Selv om der samme aften var finale i DR’s berømte tv-program Talent 2010, solgte vi 70 billetter, lyder det stolt fra kino-forkvinden. Tiden, hun har lige nu til overs til at stable filmaftener på benene, er dog blevet en smule begrænset, efter at Katrine Clausager Rich blev mor til en datter i december, men det afholder ikke den inkarnerede filmfreak fra at kæmpe videre for sit langsigtede mål: At få en fast biograf op at stå i Valby.

har et relevant budskab. Når det passer ind i temaet, vil filmene blive krydret med et foredrag eller et oplæg, afslører Valby Kinos forkvinde, der også har opnået et samarbejde med Kulturhusets Café Mæt. Forud for filmaftenerne vil caféen diske op med lækre måltider, der matcher filmtemaet – til en billig pris, alle kan være med på. Løfter sløret for forårets film Katrine Clausager Rich kan allerede nu afsløre et par af sæsonens kommende film: D. 21. januar viser Valby Kino filmen ’To Verdener’, der handler om en ung pige, der vælger at bryde ud af Jehovas Vidner. Den tredje fredag februar, som

i øvrigt er fast filmaften, gælder det filmen ’Gran Torino’ med bl.a. Clint Eastwood. Også børnene kan glæde sig til spændende filmoplevelser hver den første søndag i måneden. I februar vises den franske tegnefilm med titlen ’ Arthur og Minimoyserne’ og en film for de lidt større børn med titlen ’Elina’. Marts måned byder på japanske tegnefilm. Medlemskab af Valby Kino kan tegnes enten online på www.valbykino.dk eller ved at dukke op på filmstedet forud for en filmfremvisning. Prisen er i 2011 kr. 300,- for voksne og kr. 50,- for børn. Børn, hvis forældre er medlemmer, får fri entré i børnefilmklubben, oplyser formanden.

I februar ruller filmen ’Gran Torino’over skærmen i Valby Kino – med Clint Eastwood i hovedrollen.

u sælge din bolig, d al Sk “ al du vælge Jesper & Klaus sk – verdens bedste ejen d o msmæg le re “ te Kærlig hilsen Kirsten og Jetper s mor) (Klaus´ mor)

Jesper Glerup Indehaver

(Jes

Klaus Brødsgaard Indehaver

Estate mæglerne Valby & SV S TAT S A U T. E J E N D O M S M Æ G L E R M D E Valby Langgade 106, 2500 Valby, 2500@estate-maeglerne.dk Tlf. 36 46 90 22


Lokal@viserne.dk

Onsdag 12. januar 2011

...fortsat fra forsiden Nye kirker Som formand for menighedsrådenes landsforening har Inge Lise Pedersen været med til at bringe problemstillingen til debat. Først gang i 2006, hvor der dog ikke skete noget. I denne omgang var der én, som ytrede sig kritisk over for vores indstilling. Men i det øjeblik kirkelukninger konkretiseres, så kommer folk på stikkerne. Byfornyelse og en ændret befolkningssammensætning med studerende, der bor alene i lejligheder, hvor der tidligere boede familier med fem børn, har ændret befolkningstæthed og behov, siger hun. ” Familien med fem børn i en lille lejlighed i indre by er blevet til boliger for en studerende eller kontorbygninger, siger Inge Lise Pedersen. Det er Stiftsrådet, der sidst i januar, skal vurdere indstillingen fra byens provster om lukning af otte kirker i København, bl.a. Utterslev Kirke i Brønshøj), en på Frederiksberg og et par stykker på Amager og Bornholm, der hører med under stiftet. Tomgang -Problemet er, at vi holder gang i en motor, der kun kører i tomgang, for der er jo kirker, hvor der blot kommer 4-5 mennesker til højmessen om søndagen. Det kan vi ikke blive ved med i København. -Det er heller ikke forsvarligt, at kirker er undtaget fra nedskæringer, når der i disse krisetider skal spares på skoler og hospitaler og andre velfærdsudgifter, siger Inge Lise Pedersen. Hun konstaterer, at tankerne om

kirkelukninger i København ikke mødte modstand på sidste årsmøde i menighedsrådenes landsforening. ”Men når det kommer til lukning af den enkelte kirke, kommer protesterne fra menighedsrådene. Det er helt naturligt, for ingen ønsker jo at nedlægge sig selv. Men ud fra en overordnet betragtning er der efter min opfattelse ikke noget at gøre. Vi skal lukke kirker dér, hvor der ikke længere bor ret mange københavnere. Også for at vi kan finansiere nye kirker i nye boligområder som Sydhavnen og Nordhavn, hvor der i løbet af de kommende år skal bygges boliger og arbejdspladser til omkring 40.000 mennesker, Der ligger i dag ingen kirker, siger Inge Lise Pedersen. Det kan virke paradoksalt, at kirkelukningerne kommer på et tidspunkt, hvor Københavns befolkning forøges med 10.000 mennesker om året. Problemet er, at flere af de gamle kirker ligger i områder, hvor der ikke længere bor ret mange mennesker, siger formanden for Stiftsrådet. Bl.a. med adresse til St. Pauls og St. Andreas kirke tæt på Kongens Nytorv. Men også til Vesterbro, hvor der er otte kirker til cirka 20.000 mennesker. Hvad kirkebygningerne skal bruges til efter en lukning, ved ingen. ”Men nogle er i så dårlig stand og uden arkitektonisk betydning, at det ville være fornuftigt at rive dem ned. Andre kunne lejes ud til kristne menigheder uden for folkekirken eller interesseorganisationer som de grønne spejdere, siger Inge Lise Pedersen.

POLITI

RAPPORTEN

En Døgn-Netto åbner snart på Valby Langgade – i Alstrøms gamle lokaler.

Døgn-Netto på vej til Valby Døgnbutik. Dagligvarebutikken Døgn-Netto åbner snart i Alstrøms gamle lokaler på Valby Langgade. Af Christine Christiansen Frederiksberg har dem. Indre By har dem. Vanløse har dem – og nu får Valby snart sin første Døgn-Netto. Butikken, som er et supermarked i Netto-stil med masser af billige varer på hylderne, men med udvidede åbningstider, åbner snart på Valby Langgade. Det sker i lokalerne, hvor isenkræmmerforretningen Alstrøm en årrække havde til huse. Døgn-Nettos koncept er klart: Køb billige dagligvarer fra tidlig morgen til sent ud på aftenen. Bredt udvalg af varer Døgn-Netto er en del af Netto, som er Danmarks førende kæde

af nærbutikker. I Døgn-Netto kan du finde et bredt udvalg af de varer, som du også kan købe i de ’almindelige’ Netto-butikker. Derudover er der i sortimentet særlig fokus på mærkevarer - primært inden for slik, chips, drikkevarer og ferskvarer. Og så tilbyder Døgn-Netto blandt andet friskbagt bagerbrød og digital filmfremkaldelse. Døgn-Nettos forretninger holder de øvrige steder i København åbent i tidsrummet kl. 8-22 – både på hverdage og i weekenderne. Der bliver altså rig mulighed for at koble billige indkøb med skæve arbejdstider, når Døgn-Netto slår dørene op på Valby Langgade.

Stod det til chefen for Valby Lokal Politi Henning Munk Plum måtte kulden og sneen gerne fortsætte det næste par måneder.

Det viste sig, at røveren i forvejen var efterlyst fra Fyn, hvor han var undveget under udgangs fra det åbne statsfængsel i Ringe.

-I det kolde vejr holder lovbryderne sig hjemme. Det er simpelthen for koldt og besværligt at gå ud, siger Henning Munk Plum.

Han blev fremstillet i dommervagten og varetægtsfængslet, mens politiet afslutter efterforskningen. Men røveri er en alvorlig forbrydelse, og den skærpes i dette tilfælde af, at den 20årige truede personalet på tankstationen med en pistol. Han kan forvente en fængselssteaf i tillæg til den han allerede afsoner.

Han kan derfor igen berette om en uge, hvor der næsten ikke er begået lovovertrædelser i Valby Lokalpolitis område. En undvegen fange fra statsfængslet i Ringe satte dog en enkelt plet på kortet, da han i sidste uge begik røveri mod en tankstation på Stubmøllevej i Sydhavnskvarteret. Med en pistol truede han personalet til at udlevere et mindre kontant pengebeløb. Signalementet af den 20-årige gerningsmand var dog så godt, at han kort tid efter kunne anholdes efter en taxa-tur til området ved Sjællandsbro-en.

Snefaldet i sidste uge skabte problemer for trafikken i København. Særlig lastbiler og busser havde problemer i det glatte føre. På Gl. Køge Landevej endte en lastbil på tværs af vejen – og blokerede for en stund trafikken, så Køgevej måtte afspærres. Glædeligvis var der ikke nogen personskader.

____________________________________

VALBY STRINDBERGSVEJ 9 Sagsnr.: 80402 En bolig med en fantastisk sjæl og charme! I stueplan er der stor entré med vindfang og adgang til gæstetoilet samt kontor. Stueplanets dominerende rum er de to fantastiske stuer i åben forbindelse med køkkenet. Atmosfæren er vidunderlig - her er lysgennem- strømning fra 3 sider, højt til loftet, smuk stukkatur og til vinteraftnerne er der brændeovn i den ene stue. Fra stuerne har du endvidere adgang til sydvendt terasse samt haven. På 1. salen får man 3 værelser, hvoraf 1 har adgang til balkon. Dertil walk-inn closet samt pænt, badeværelse. Kælderen indeholder bl.a. vinkælder, vaskekælder og værksted. 5.495.000

Udb.: Brutto:

275.000 32.758

Netto:

27.318

Bolig/kld. m²: Grund m²: Stuer/Vær.: Opført:

SA.

ÅBENT HUS Søn. d. 16/1 kl. 13.05-13.25

Eksklusive Boliger

Pris:

11

164/90 516 2/4 1916

Alternativ finansiering: Pauselån® F1: 16.004/13.806

Estate Valby & SV S TAT S A U T. E J E N D O M S M Æ G L E R M D E Valby Langgade 106, 2500 Valby, 2500@estate.dk Tlf. 36 46 90 22


12

SPORT

Lokal @viserne.dk

SPORT I DENNE UGE

Redigeret af Finn Edvard

Lokalavisen Vanløse optager gratis meddelelser om lokale sportsarrangementer. Indlæg til avisen sendes til sporten@youmail.dk senest mandag kl. 12.00. Send også meget gerne tips om en god sportshistorie.

Ajax klar til sæsonstart Håndbold. Sæsonpremieren i lørdags blev udsat, og nu er der sæsonpremiere søndag 16. januar i Holte Hallerne, hvor af at bundholdene, Holte IF, venter Af Finn Edvard Ajax Københavns håndboldhold i herrernes 1. division fik som tidligere omtalt i Lokalavisen udsat holdets sæsonpremiere, der skulle have været spillet hjemme i Bavnehøj-Hallen i lørdags mod Stoholm Håndbold. Denne kamp er nu udsat til senere på måneden, mens sæsonpremieren i stedet finder sted på søndag 16. januar kl. 16 i Holte Hallerne, hvor et af divisionens bundhold, Holte IF, står klar til at tage imod. Presseansvarlig for Ajax, Ole Christensen siger, at hverken kampen mod Holte IF på søndag eller kampen senere på måneden mod det absolutte bundhold fra Frederikshavn må give modstanderne points. Og heri har han så ganske ret, for hvis ikke Ajax kan besejre divisionens absolut svageste hold, så er der ikke meget at komme efter, som en vis og nu forhenværende statsminister ville have sagt. Hjemmekampen mod Stoholm Håndbold, der til gengæld topper divisionen, er flyttet til onsdag 26. januar kl. 19.30 i Bavnehøj Hallen.

Efter nogle ærgerlige nederlag i hjemme mod Tønder og ude mod SønderjyskE og Skive, er det super vigtigt, at drengene kommer på rette spor igen, og hvorfor skal det ikke være mod netop Holte IF, spørger Ole Christensen. Damerne vandt Så er er mere sus i sejlene hos damerne i 2. division for tiden: Pigerne ligger på en flot andenplads, lige i hælene på Rødovre, og det ser særdeles lovende ud for pigerne i denne sæson. I sæsonpremieren i lørdags vandt Ajax således hele 28-17 mod Tårnby HK, der nærmest blev tromlet ned, og i går aftes var turen så kommet til HØJ Håndbold, som Ajax spillede mod i Jyllingehallen – desværre efter avisens deadline. HØJ har ikke været nogen dårlig modstander, på den anden side er Ajax og Rødovre så stærke i spidsen af divisionen, at vi tipper på en ny sejr til pigerne fra Bavnehøj-Hallen. Ajax-damerne spiller den næste kamp igen på udebane: Det er på lørdag 15. januar kl.14, hvor Gladsaxe Håndbold venter. Det samme gør formentlig en ny sejr til Ajax …

STILLINGEN I 1. DIV. (HERRE) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Stoholm IF SønderjyskeE Odder HB Skive fH Ringsted Vejle HB Ribe-Esbjerg Skanderborg Ajax KBH Sydhavsøerne Faaborg HK TM Tønder Holte IF Frederikshavn

21 20 19 18 17 16 16 15 15 13 12 10 7 1

STILLINGEN I 2. DIV. (DAMER) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rødovre HK Ajax KBH VSH 2002 Lyngby HK 2 Freja HK HØJ Albertslund FIF II Gladsaxe HB Tårnby HK Ishøj HF Holbæk HK

24 23 17 16 14 14 14 13 11 4 2 0

Onsdag 12. januar 2011

FC Sydhavnen i front Fodbold. Det blev nyoprykkerne fra FC Sydhavnen der fik det bedste efterår i ”Valbyserien”, den københavnske serie II Af Finn Edvard Noget overraskende blev det nyoprykkerne fra FC Sydhavnen, der sluttede efteråret bedst i den såkaldte ”Valbyserie”, den københavnske serie II, der har hele fem klubber fra Valby repræsenteret. De fem klubber er udover FC Sydhavnen endvidere Hellas fra Engdraget, Pioneren fra Vigerslevparken, FC Culpa fra Valby Idrætspark og Valby Boldklub fra Værkstedsvej. Og det var som sagt FC Sydhavnen, der klarede efteråret bedst ved at slutte på en flot tredjeplads – ikke langt efter rækkens bedste hold, Firkantens Boldklub og Nørrebro United. De to Nørrebro-klubber ligger lige nu til oprykning, men FC Sydhavnen er blot fire points efter, og holdet har det med at blive bedre og bedre som sæsonen går, så det skal blive spændende at se, om ikke FC Sydhavnen kan sætte mere kul på triumftoget og fortsætte turen mod serie 1. Også Hellas ligger i baghjul, men holdet fra Engdraget er otte points efter topholdene, hvilket dog ikke burde forhindre de hvide og røde i at stile efter en topplacering. Og med samme antal points som Hellas finder vi Pioneren, der for ikke længe siden spillede i serie 1, men ikke kunne klar distancen i rækken en grad højere oppe. FC Culpa, der primært består af

Det hjælper ikke meget at have paraderne oppe mod Ajax i disse uger – mandskabet fra Bavnehøj bare vinder og vinder spillere, der læser jura på Københavns Universitet, har ikke haft det bedste efterår og ligger og hygger sig på en niendeplads, mens gode gamle Valby Boldklub fra Værkstedsvej slet ikke fik det til at køre i efteråret og blot har fået 11 points på en 12. plads. Fodbold-nostalgi Men der er masser af fodboldnostalgi i serie II, hvor vi også finder gamle serieklubber som Bispebjerg fra Lersøparken samt Stefan, der flyttede fra Lersøen til Raadvadvej, da Brønshøj i sin ti fik nyt anlæg i Tingbjerg. Og Hvad med gode, gamle Olympia fra Amager. Gamle klubber med mange traditioner. Fodbolden i Valby er som bekendt ikke længere hævet over serieniveau: I serie 1 finder vi i år Vigerslev Boldklub, der pt. ligger placeret som den bløde mellemvare, mens Frem fører Københavnsserien med Valbys største fodboldklub Fremad Valby halsende efter.

Og det kommer til at vare et stykke tid, inden Valby igen er repræsenteret i divisionsrækkerne. Lige nu tyder alt på, at Frem rykker op i Danmarksserien efter sommerferien, og så må vi se, hvordan den tidligere storklub klarer ærterne her. Men mon ikke de tværstribede vil være at finde i 2. division øst i 2012?

STILLINGEN I SERIE 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Eksklusive Boliger ____________________________________

VALBY NAKSKOVVEJ 61 Sagsnr.: 80333 Eftertragtet beliggenhed i et af Valbys bedste villaområder tæt på Valby Langgade, med Vigerslevparken og Damhussøen indenfor gåafstand. Charmerende villa med hele 307 etagemeter. Stor entré med trappe til 1. sal. Stort køkken i åben forbindelse med spisestue. Fra spisestuen har du adgang til terassen. Ensuite hermed stor opholdsstue. 2 gode soveværelser og lækkert badeværelse fra 2006. I hele stueetagen er der smuk stukkatur og flotte plankegulve. 1. salen er indrettet i 2005 og byder på stor stue med fritliggende bjælker, stort sovevær. og et badevær. Kælderen er tør (drænet) og højloftet. Pris:

5.495.000

Udb.: Brutto:

275.000 33.470

Netto:

28.303

Bolig/kld. m²: Grund m²: Stuer/Vær.: Opført:

184/123 823 3/3 1935

Alternativ finansiering: Pauselån® F1: 16.783/14.848

Estate Valby & SV S TAT S A U T. E J E N D O M S M Æ G L E R M D E Valby Langgade 106, 2500 Valby, 2500@estate.dk Tlf. 36 46 90 22

Firkantens Bk. Nørrebro FC Sydhavnen Hellas Pioneren Stefan CIK Sønderbro FC Culpa Bispebjerg Olympia Valby B.1960 FC Nyhavn

29 29 25 21 21 20 19 18 17 14 12 11 11 5


Lokal@viserne.dk

Torsdag 13. Januar 2011

Tilbud til voldsramte familier skal forbedres Vold i familien bliver ofte opdaget for sent, samfundet bruger næsten udelukkende penge på at behandle partnervold i stedet for at forebygge og de familier, der er ramt får vidt forskellig behandling og omsorg alt efter, hvor de bor. TrygFonden og Mandag Morgen har set på hele indsatsen mod vold – forebyggelse, opsporing, behandling og efterværn. Undersøgelsen har vist, at indsatsen kan forbedres på alle områder. Selvom Danmark er langt fremme med at bekæmpe vold i familien, er der stadig alt for mange kvinder, børn og mænd, der lever i et hjem med vold. Det anslås, at mindst 28.000 kvinder hvert år udsættes for vold fra en tidligere eller nuværende partner og 21.000 børn vokser op i familier med vold. Alligevel er forebyggelse af volden nedprioriteret. Kun en brøkdel af de mindst 280 mio. kr., som partnervold mod kvinder koster samfundet er øremærket til forebyggelse. - Der sættes hovedsageligt ind efter volden har fundet sted. Og den indsats der så gøres svinger i indhold og kvalitet, ligesom en række lovpligtige foranstaltninger ikke bliver tilbudt eller gennemført. Med mere systema-

tik i både forebyggelse og behandling ville samfundet få mere for pengene og både voldsofre og udøvere kunne spares for en masse lidelse og smerte, siger Ulrik Kampmann, områdechef i TrygFonden. Volden bliver opdaget for sent TrygFonden og Mandag Morgens undersøgelse viser, at politibetjente, pædagoger, lærere, sygeplejersker læger og kommunens sagsbehandlere ikke er gode nok til at opdage og opspore tilfælde af vold i familien og hjælpe de ramte videre til omsorg, støtte og behandling. - 21 procent af de børn, der var på krisecenter med deres mor i 2009, havde inden opholdet fortalt om volden i hjemmet til en lærer eller en pædagog, men oplevede, at der ikke blev fulgt op på det. Det sker på trods af, at lærere og pædagoger er forpligtede af lovgivningen til at indberette mistanker om børns mistrivsel til kommunen. Hvis samfundet skal kunne gribe ind og standse volden er det vigtigt, at opsporingen bliver bedre, siger Stine Carsten Kendal, innovationsdirektør fra Mandag Morgen.

Om affald! Undertegnede, der er medlem af R98 repræsentantskab, har som brugerrepræsentant haft indflydelse på både drift og administration - herunder afregningsmetoder. Når jeg derfor siger at taksterne burde være uændrede - faktisk på 8. år - er det fordi Københavns Kommune selv har dikteret taksterne. Det var jo en skattebillet, der blev "omfattet" af skattestoppet. Vi har så blot medvirket til en effektivisering af R98 og foreslået beregningsmodeller, hvor der kunne ske småændringer, men R98´s samlede omkostninger måtte ikke stige. Dette var også kommunens målsætning efter udliciteringen. Grundejeren.dk har - efter privatiseringen - ved sidste års stikprøver set store stigninger på især karréejendomme, og kan ikke finde tilsvarende fald andre steder, således at der ikke sker en samlet stigning i omkostningerne ved affaldshåndtering. Nye

beregningsmodeller kan måske være årsagen til at der rammes skævt nogle steder. Men de sidste to år har vi intet set til beregningsmodellerne eller administrationsudgifterne, der nu også sammenblandes med kommunens økonomi og bliver mere uigennemsigtig. Om 3 måneder har vi heller ikke længere brugerindflydelse på affaldshåndteringen i København. Men vi har en del at tale om med kommunens affaldsservice Vi holder møde onsdag aften i Grundejeren.dk, og om du inden da kan maile en kopi af den gamle og ny skattebillet, til brug for vores stikprøveundersøgelse netop nu. Vi beder ultimo januar/primo februar om et møde med kommunen for at få opklaret stigningernes årsag og den noget mere uregelmæssige afhentning.. MVH Erik Honoré

Læserindlæg: Lykke til Kære Lars, er du sur på mig? Priserne stiger, min folkepension for 2011 er nedsat med 244 kr. pr. måned. Vist er jeg kejthåndet, men stadig åndsfrisk.

Debat

Der er ingen glæde ved en venstredrejning. Du selv er ikke folkevalgt. Skal pensionisterne betale arveafgifterne? Venligst Bent Pedersen

annoncer 3879 3400

Behandling, støtte og efterværn mangler gennemskuelighed og dokumentation Samtidig viser undersøgelsen, at der i kommunerne er stor forskel på, hvilken støtte voldsramte familier får. Nogle kommuner tilbyder kvinder ophold på vandrehjem eller hotel i stedet for at henvise til et krisecenter. Det kan skyldes, at kommunerne er mest optagede af at finde en løsning, der er billig her og nu. Men forklaringen kan også være, at der mangler gennemskuelighed og dokumentation for, hvad der foregår på krisecentrene og at et krisecenterophold faktisk kan blive en dyr affære. Krisecentrene bestemmer nemlig hvilke kvinder, der skal være hos dem og hvor længe – på kommunens regning.Mange krisecentre inddrager ikke kommunerne, når de modtager en voldsramt – heller ikke, hvis der erbørn involveret. Det fratager kommunerne muligheden for at komme på banen med psykologhjælp, familierådgivning og andre tilbud til de voldsramte kvinder og deres børn. Tilbud, som kommunerne lovmæssigt er forpligtet til at give.

NYT!

13

fra Københavns Kommune

LÆNGE LEVE KØBENHAVN Hvordan får du og din familie et godt, sundt og langt liv? Skal der være gang- og løberuter langs havnen, legepladser for alle eller mulighed for at dyrke parkour i skolegården? Giv din kommentar til forslaget til en ny sundhedspolitik for København på www.kk.dk/laengelevekbh frem til den 11. februar.

MØDER I BORGERREPRÆSENTATIONEN TORSDAG DEN 13. JANUAR KL.17.30 TORSDAG DEN 27. JANUAR KL.17.30 Dagsorden, beslutningsprotokol og referater kan ses på www.kk.dk/br. Forhandlingerne fra Borgerrepræsentationens møder kan følges direkte på web-tv på www.kk.dk/br.

ordinært møde, hvis der ikke er sager nok.

KØBENHAVNS KOMMUNE Rådhuset 1599 København V Telefon 33 66 33 66 Telefax 33 66 70 32

KØBENHAVNS BORGERSERVICE Telefon 33 66 33 66 borgerservice@kk.dk www.kk.dk/borgerservice

Søg job i KØBENHAVNS KOMMUNE www.kk.dk/job

AR&R - Grafisk har overtaget Lokaltryk, og vil nu køre videre som Lokaltryk Godt nytår AR&R – Grafisk fra Brønshøj, den mange-årige samarbejdspartner til lokalaviserne, overtager Lokaltryk fra Vanløse. Overtagelsen er sket pr. 1. Januar 2011. Således vil det ikke mere være Ib Helge, men derimod Henrik Ankerdal (billedet) som står for den daglige ledelse. AR&R – Grafisk har ved overtagelsen valgt, at navnet Lokaltryk skal være virksomhedens navn fremover. Vi vil også stadigt kunne kontaktes på Jyllingevej 55-57. Jeg har mere end 25 års erfaring med grafisk arbejde, bl.a. hos Kailow Graphics og Berlingske Tidende og er garant for et stykke kvalitativt godt og fagligt arbejde. Vi glæder os til fremover, at tage imod, såvel gamle som nye kunder Med venlig hilsen

Henrik Ankerdal


14

Lokal @viserne.dk

Onsdag 12. januar 2011

Få mere lykke i parforholdet Foredrag for forældre. Lyt med, når barselscaféen Lille Du onsdag byder på et foredrag om, hvordan man som småbørnsforældre opnår større lykke og mere kæresteri i den travle hverdag. Red. af Christine Christiansen

Einar Enemark alias MC Einar går fredag på scenen i Karens Minde – sammen med en spændende jazztrio.

MC Einar i jazzet indpakning Rap og jazz. Karens Minde Kulturhus kickstarter året med en ny og stærk version MC Einar – i fusion med en ung, talentfuld jazztrio. Red. af Christine Christiansen Alle husker MC Einar – den succesfulde danske rapgruppe fra Sorgenfri, som brød igennem som Danmarks første rappere tilbage i slutfirserne. Fredag aften er Karens Minde på banen med en spændende fusion mellem jazztrioen KunTakt og Einar Enemark alias MC Einar - og med tekster af Per Vers og Rune T. Kidde. Grunden er med andre ord lagt til helt ny jazzet rap og en version Einar, som man ikke bør gå glip af.

Rap og jazz smelter sammen Firkløveret arbejder på et nyt udtryk, der får rap til at smelte sammen med nykomponeret, energisk jazz med referencer til hiphoppen og poppen – i form af tunge backbeats og fængende omkvæd. Teksterne leveres og formidles med indlevelse og erfaring af en moden rapper, der har mærket livet på godt og ondt. Saxofon, kontrabas og trommer fremhæver de forskellige stemninger og skaber en levende sammensmeltning af lyrik og jazzimprovisation. På scenen står Einar Enemark

Eksklusive Boliger

____________________________________

VALBY KJÆRSTRUPVEJ 30

SOLGT

Bolig/kld. m²: Grund m²: Stuer/Vær.: Opført:

3/4 1932

Tid og sted Barselscaféen Lille Du er på banen med årets første arrangement med fokus på mere lykke og kærlighed i parforholdet. Onsdag d. 17. januar kl. 10 – 12 i Café Mæt,Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8. Entré: Kr. 85,Læs mere og tilmeld dig på hjemmesiden www.lilledu.dk

på vokal, Anders Bast på sax, Jens Kristian Andersen på bas og Thomas Præstegård bag trommerne.

Tid og sted Fredag d. 14. januar kl. 21 i Caféen, Karens Minde Kulturhus,Wagners Vej 19. Entré: 80 kr. Billetter købes via ebillet på hjemmesiden kmkulturhus.dk eller i døren, der åbnes en time før koncerten. For mere information kan man sende en mail til: webmaster@kmkulturhus.dk.

Sagsnr.: 80274 Fantastisk charmerende herskabsvilla, der byder på masser af detaljer og er opført i en kvalitet der sjældent ses. Der skal således ikke kalkuleres med større renoveringsprojekter inden for overskuelig tid. Overalt er der en vidunderlig atmosfære med højt til loftet, smukke gulve, stukkatur og lysgennemstrømning fra alle sider. Udover de mange gode boligkvadrat- meter får du

232/129 940

Er dit og din partners nytårsforsæt at få mere lykke ind i parforholdet? Så kom og gør noget ved det næste onsdag, hvor barselscaféen Lille Du inviterer til foredrag med fokus på, hvordan man får flere amoriner i luften i en travl hverdag med små børn. - Vi får besøg af psykoterapeut Kickan Andersen, som har et særligt hjerte for børnefamilierne. Hun videregiver nogle helt konkrete, brugbare råd til at give parforholdet de allerbedste odds og give hverdagen mere lykke og kæresteri, fortæller Christine Ekstrand, som står bag barselscaféen. Kickan Andersen er rådgiver på magasinet ’Forældre & børn –

Baby’ og på hjemmesiden www.mama.dk. Arrangementet finder sted i Café MÆT i Valby Kulturhus. - Her er plads til barnevogne i foyeren eller på terrassen, og der vil være mulighed for at købe god mad og drikke. Caféen har gode faciliteter til børn, som naturligvis er velkomne, lyder det fra Christine Ekstrand.

helt fantastisk høj og tør kælder, der er absolut egnet til boliglignende formål. Villaen ligger tilbagetrukket på den store grund med smukt anlagt have med blodbøg. I sommerperioden danner den overdækkede sydvendte terasse en fantastisk ramme for familielivet.

Er nytårsforsættet mere kærlighed i parforholdet? Kickan Andersen taler onsdag om, hvordan du får mere gejst og glæde ind i dit parforhold i det nye år.

Eksklusive Boliger

____________________________________

VALBY ENGDRAGET 23A

SOLGT

Sagsnr.: 80378 En moderne og funktionelt indrettet bolig i en gennemført stil. I stueplan får du rummelig fordelingsentré med trappe til 1. sal. Den store stue ligger i åben forbindelse med lækkert Svane køkken og hvidevarer i høj kvalitet. Her er adgang til den sydvendte terasse og haven mod vest. Dertil får du kontor og gæste-badeværelse. På 1. salen er der plads til lille arbejdssta- tion. Du får 3

Bolig m²: Grund m²:

139 359

Stuer/Vær.: Opført:

1/4 2002

rigtig gode og lyse værelser med kvist samt badeværelse med gulvvarme, vaskesøjle og badekar. Generelt fremtræder boligen utroligt velgennemtænkt både i forhold til indretningsmuligheder men også i forhold til en gennemgående tråd i materialeløsningerne.

Estate Valby & SV S TAT S A U T. E J E N D O M S M Æ G L E R M D E Valby Langgade 106, 2500 Valby, 2500@estate.dk Tlf. 36 46 90 22


Lokal@viserne.dk

Torsdag 13. Januar 2011

April Ja n u a r

15

Juli

Juni

Dekorationer til hus og have

N o ve m b e r

Au g u s t S eptember

Oktober

Rådgivning - Haveplaner - Anlæg Fornyelse og vedligeholdelse

December

Hortea HaveDesign Havearkitekt/Hortonom b.s. AnneMarie Sørensen Tlf. 38 60 02 45 - 20 88 62 45 www.have-arkitekt.dk


16

Lokal @viserne.dk

Torsdag 13. Januar 2011

ns Brø

jde

Løkke eller kaos

j hø

d me

e arb

i

Af Søren Pind

sam

Efter den politiske debat søndag aften, står en ting klart: Oppositionens svar på Danmarks økonomiske udfordringer er ikke eksisterende. På enhver strækning ville eller kunne Helle Thorning Schmidt ikke svare:

SUPER PRIS

8.990,-

1) Hvilken model er det, der skal tages i anvendelse, når hun i stedet for efterlønnen anviser, at der skal arbejdes mere, svarende til en ferieuge? Intet svar - det skal forhandles med fagbevægelsen. Som er splittet…

pr. person 2) Hvordan hænger det lige sammen, at hun på den ene side siger, at hun vil fremrykke offentlige investeringer - og samtidig ikke øge gælden? Er det så ekstraordinære skatter ud over de 31,5 mia. ekstra, danskerne kan se frem til, såfremt S og folkesocialisterne kommer til? Intet svar. 3) Og nu vi taler om skatter. At en bejler til statsministerposten kan slippe afsted med at sige, at hun “ikke orker” at redegøre for sin skattepolitik… Helt ærligt?!

Team Benns leverer fantastiske rejseoplevelser og hele verden er vores legeplads.

-og meget meget mere!

“Forrygende rejse til Kejserstaden” KULTURREJSE TIL NORDKINAS HØJDEPUNKTER 8 DAGE 14.-21. nov. 2011 med dansk rejseleder Tag med til Kinas hovedstad Beijing, hvor vi skal opleve byens og omegnens største kulturelle og historiske seværdigheder. Vi besøger bl.a. Den Forbudte By, Sommerpaladset og Himlens Tempel. Derudover oplever vi nogle af byens grønne parkerhvor især de ældre dyrker Tai Chi, spiller musik, danser og øver sig på kunsten at skrive kalligrafi. Udover hovedstadens mange oplevelser skal vi naturligvis også ud at gå på Den Kinesiske Mur som snor sig mere end 6.000 kilometer gennem landet. Dette vil for mange være turens absolutte højdepunkt. Derudover besøger vi en landsby i bjergene ved muren, kører med cykeltaxi, stifter bekendtskab med den menige kinesers hverdag, oplever lokale markeder, og meget meget mere. Ni Hao – Velkommen til Beijing!

Dag 1: Afrejse til Beijing. Dag 2: Ankomst til Kina og Det Olympiske Stadion. Dag 3: Den Himmelske Freds Plads, Den Forbudte By, Kulhøjen, byplanmuseet og besøg på et traditionelt te-hus. Dag 4: Lama Templet, Trommetårnet, hutonger, cykeltaxi og ”Silkemarkedet” Dag 5: Cloisonné fabrik, ”Åndealleen”, Ming-gravene, lokal landsby og Den Kinesiske Mur. Dag 6: Tai Chi, Himlens Tempel, pandaer i Beijing Zoo, Sommerpaladset og Perlemarkedet. Dag 7: Oplevelser på egen hånd og Peking and. Dag 8: Hjemrejse til Danmark.

Med i pakken er: · Flytransport tur/retur København-Beijing med SAS. · Alle kendte skatter og afgifter. · Udflugter, transport og entréer · 6 nætter i dobbeltværelse på centralt beliggende hotel. · Forplejning på flyet · 6 x morgenmad, 4 x frokost, 6 x middag inkl. øl/vand · Enkeltvær.tillæg 1.190 kr.

REJSEKODE: LO Kontakt Torben på tlf: 65 65 65 60 asien@team-benns.com

Din personlige rejse begynder på Team-benns.com

4) Hvad S-lederen vil med den offentlige sektor (den største i verden) ved vi ikke. Det blev til luftige betragtninger om, at den skulle være mindre (måtte man forstå), men til gengæld skal der skabes bedre service ved hjælp af effektiviseringer. Jo - men hvordan? Intet svar. Til gengæld oplevede jeg den mand, der i 1980erne dominerede det ungdomspolitiske billede med store forventninger til følge, træde helt og fuldt i karakter

som statsminister. Og ja, vel er jeg da partisk. Jeg er minister i hans regering. Men ikke desto mindre tror jeg, man vil forstå, hvor rart det var endelig at se den egentlige sammenhæng, mellem det menneske man selv kender, og har kendt i 25 år, og det offentligheden - endelig - får at se. Jeg har tidligere redegjort for, hvordan oppositionen har kopieret 00ernes politik. Og talt over det monumentale hykleri, der præger dens tilgang til det kommende valg. Men hvordan kan man tro, at 00Ååernes politik passer på 10Ååerne? Hvordan kan man lade som om, finanskrisen ikke har fundet sted? Hvordan kan man påstå, at Foghs regering ødslede opsvinget bort, når man samtidig selv, hvert eneste år, ved hver finanslov, påstod, regeringen gravede den sociale massegrav, sparede på alt og alle og

brugte alt for lidt? Og når man samtidig ved, at Danmarks nettogæld forsvandt i de år? Det kan man, fordi alt er blevet ligegyldigt, blot for dette ene at få magten. Vel - der er netop en af de store forskelle på 00erne og 10erne. I 00erne kunne man sådan set mere eller mindre trygt have en konkurrence om, hvem der brugte mest bedst. Den tid er forbi. I dag er det afgørende spørgsmål: Hvad er bedst for Danmark? Og hvordan sikrer vi, at vore børn og børnebørn også oplever, at leve i et af verdens frieste og rigeste lande? Det svar gav statsministeren i går og til nytår. I klart, enkelt sprog. Mens Helle Thorning Smith blev vejet - og fundet for let. Billedet er ganske klart: Løkke. Eller kaos. Godt nytår.

Lokale pære-perker -danske fortæller I bogen ”Pære-perker-dansk” har ni forfattere, bl.a. fra Vanløse, Valby og Brønshøj og en tegneserietegner givet ti forskellige bud på, hvordan det er at være født som fremmed, og om følelsen af at blive forfulgt for hvad man er, og ikke for hvad man har gjort. I bogen møder vi bl.a. den unge fyr, som er træt af at være mønsterelev og ikke længere bare gider affeje alle uretfærdighederne som ’småting’; et par adoptivbørn, som på hver deres måde forsøger at udnytte forventningerne om fremmedhed til egen vinding; pigen, der udfordrer sin fars snak om frihed ved at vælge tørklædet; og flygtningedrengen, der sidder fast i et asylcenter og blot kan se til, mens livet går forbi. Kort sagt møder vi en broget skare af almindelige unge mennesker, der alle har det tilfælles, at de egentlig bare synes, de hører til her, men som til tider kan have ret vanskeligt ved helt at føle, at de gør det. Novellerne er skrevet af Nassrin el Halawani, Brønshøj, Dorthe Nors, Valby, Gunvor Reynberg,

Vanløse, David Meinke, Jesper Wung-Sung, Fatima AlZahra'a Alatraktchi, Kristina Stoltz,

Janne Teller, Angel T. Kirkegaard og striberne er tegnet af Mikkel Sommer.


Onsdag 12. januar 2011

DET SKER LOKALT

Regn og røgelse i SV Fotos i farver. En udstilling på 30 farvebilleder fra den arabiske verden vises i denne måned på Sydhavnens Bibliotek.

Guld, røgelse og myrra. Se de spændende fotos fra Oman på Sydhavns Bibliotek. Foto: Hussein Shehadeh.

Red. af Christine Christiansen I denne måned sætter Sydhavnens Bibliotek stærke farver på en grå januar måned med en spændende og eksotisk fotoudstilling. Bag udstillingen står Hussein Shehadeh, der er journalist og foredragsholder med forhold i den arabiske verden som sit speciale. Monsunfestival trækker folk til Billederne er taget i Dhofarregionen, som ligger i Sydoman - et område, der er afhængigt af fiskeri, landbrug, håndværk og røgelse. Regionen fejrer hvert år den såkaldte monsun ved en festival. Det sker i perioden, hvor det regner - fra midten af juni til slutningen af august og hovedsagligt om natten. Området bliver i den tid en turistattraktion hvor ørkenen blomstrer for ens øjne og alt bliver til liv og temperaturen kommer ned på 22 grader hvor den i resten af Oman ligger på ca. 45 grader, beskriver Hussein Shehadeh. Monsunfestivalen tiltrækker turister fra alle steder i Oman og

de nærliggende lande, hvor Dhofars bjerge omdannes til et grønt og farverigt tæppe.

En mand tager her harpiks fra et træ. Foto: Hussein Shehadeh.

Røgelsens land Netop fordi området har været kendt for sin røgelse i mere end 5000 år har man sidste år oprettet et museum der hedder ’Museet i Røgelsens Land’, fortæller Hussein Shehadeh videre. - Den gummiharpiks, der høstes fra et træ med det botaniske navn Boswellia Sacra, har siden forhistorisk tid været benyttet til rituelle, religiøse og lægelige formål. Dette træ hører dog kun naturligt hjemme ét sted i verden, nemlig i Dhofar, Omans sydlige region, beskriver han.

Eksport af røgelse til resten af verden Herfra er gennem årtusinder foregået eksport til alle egne af den kendte verden af røgelsen, der til tider bogstaveligt talt var sin vægt værd i guld. Fra Omans sydlige kystslette, et i øvrigt ret afsides område, har røgelsen bevæget sig, først på kamelryg, siden med skib, til templer i oldtidens Babylon, Ægypten, Indien og Kina. - Dronningen af Saba aflagde besøg hos Kong Salomon for at besegle en handelstraktat om røgelse, og Kong Herodes af Ægypten beordrede røgelse brændt af som et middel til rensning af luften under den store

pestepidemi, afslører Hussein Shehadeh. Udover de fortryllende landskaber er Dhofars kultur og historiske arv ganske betydningsfuld. Man har via udgravninger funder oldgamle bøger og ruiner der afspejler et velfungerende samfund blomstrende handel der går flere århundreder tilbage, fortæller han og anbefaler alle at se den flotte udstilling.

Tirsdag d. 18. januar Kl. 17.00. Pastagudstjeneste ved Hanne Rosenberg. Jesuskirken, Kirkevænget 5 A.

bliv klogere på europæisk politik, Sydhavnens Bibliotek, Wagnersvej 19.

Det sker lokalt Valby / Kgs. Enghave / Sydhavnen Onsdag d. 12. januar Kl. 19.30. Kom gratis til debat, når personer fra seks forskellige LGBT-græsrødder udfordrer de tre homo-politikere Uffe Elbæk (R), Mogens Jensen (S) og Iben Wiene Rathje (SF), til høring om, hvad oppositionens ambitioner er på Lesbian, Gay, Bisexual, og Trans-området. Fri entré. Remisen, Enghavevej 82 B.

Lørdag d. 15. januar Kl. 11.00. Rundvisning Nordisk Film. Entré. Nordisk Film, Mosedalvej 14.

Kl. 20.00. Pinkie. En skarpladt, ordløs og grotesk komedie om krig. Arr. Teater V. Entré. Prøvehallen, Porcelænstorvet 4.

Kl. 17.00. Pinkie. En skarpladt, ordløs og grotesk komedie om krig. Arr. Teater V. Entré. Prøvehallen, Porcelænstorvet 4.

Torsdag d. 13. januar Kl. 9.30 – 11.00. Internet-cafe for seniorer. Internet-cafe for seniorer uden for den normale åbningstid. Valby Bibliotek, Annexstræde 2.

Kl. 20.00. Pinkie. En skarpladt, ordløs og grotesk komedie om krig. Arr. Teater V. Entré. Prøvehallen, Porcelænstorvet 4.

Kl. 20.00. Pinkie. En skarpladt, ordløs og grotesk komedie om krig. Arr. Teater V. Entré. Prøvehallen, Porcelænstorvet 4. Fredag d. 14. januar Kl. 20.00. Pinkie. En skarpladt, ordløs og grotesk komedie om krig. Arr. Teater V. Entré. Prøvehallen, Porcelænstorvet 4. Kl. 21.00. KunTakt feat. MC Einar.

Mød fusionen: Den unge, talentfulde jazztrio KunTakt og Einar Enemark alias MC Einar, med tekster af Per Vers og Rune T Kidde m.fl. Entré. Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

Søndag d. 16. januar Kl. 11.00. Rundvisning Nordisk Film. Entré. Nordisk Film, Mosedalvej 14. Kl. 15.00. Pinkie. En skarpladt, ordløs og grotesk komedie om krig. Arr. Teater V. Entré. Prøvehallen, Porcelænstorvet 4. Mandag d. 17. januar Kl. 14.30 – 16.30. Lektiecafé. Få hjælp til dine lektier hver mandag.Vigerslev Bibliotek, Kirsebærhaven 23.

Onsdag d. 19. januar Kl. 15-16.30. Vil du gå til noget i din fritid? Kom og snak med Foreningsguiderne og få vejledning og hjælp til at starte i en forening. Vigerslev Bibliotek, Kirsebærhaven 23. Kl. 19.00 – 21.00. Mad, jazz og et lille glas. Menuen er frisk i januar og byder på klassiske retter med et twist. De swingende toner spilles i denne uge af Mogens Johansen på klarinet, Hans Aspøk på piano, Jens Sølund på bas og Valdemar Rasmussen på trompet. Fri entré. Café Mæt, Valgårdsvej 8. Kl. 19.00 – 21.00. EU for begyndere. Hvad er EU? Hvordan fungerer det europæiske demokrati? Hvad betyder det, at EU har fået en ny grundlov med Lissabontraktaten? Få svar på dine spørgsmål om EU og

Tid og sted Udstillingen Regn og Røgelse vises på Sydhavnens Bibliotek, Wagnersvej 19 frem til slutningen af januar.

Brønshøj

BUS–REJSER Afrejs sted ...... dage ..... kr 03.4 Prag ............. 5 . 1850 21.4 Prag ............. 5 . 1850 21.4 Dresden ........ 5 . 2750 21.4 Barlinek ........ 5 . 2800 21.4 Grevenbroich . 5 . 2975 21.4 Rhinen .......... 5 . 3000 21.4 Holland ......... 5 . 3575

MUSIK – REJSER på 3 dg Altid bedste billetter, dansk rejseleder, gode busser og gode hoteller. Koncert dag 2, således der er god tid både til at nyde det sted vi er og god tid før og efter koncerten. 04.2 Andre Rieu I Hannover 20.2 Maxi Arland I Berlin 27.2 Florian i Dresden 06.3 Florian i Hamburg 11.3 Florian I Leipzig 09.5 Helene i Magdeburg 11.5 Helene i Hamburg 20.5 Helene i Leipzig

www.klingenberg-rejser.dk

58 52 32 00

Lokal@viserne.dk

17


18

Lokal @viserne.dk

Onsdag 12. januar 2011

Nytårstoner i Johannes Døbers Kirke

Byg

ANNONCER

38 79 34 00

Nytårskoncert. Ældresagen inviterer lørdag eftermiddag til en festlig nytårskoncert i Johannes Døbers Kirke.

El installatør

Vi udfører alt indenfor el-installation

Din lokale el-installatør

Valby Langgade 226 Tlf. 43 33 66 45

www.jjelektric.dk www.jjeltric.dk

Kunstneren Olga Stra har været på opdagelse blandt Valbys baggårde, som hun siden har malet. Se de smukke malerier i Prøvehallen fra på søndag.

Kunstner maler Valby Se aktuelle tilbud på

www.fugmann.dk Høffdingsvej 20 · 2500 Valby Tlf. 36 15 05 05 · Fax 36 15 05 04

Butik- Belysning og El-installation på Valby Langgade 132 Tlf. 36161809 Hverdage 9-17.30 Lørdag 10-14.00

www.a-block.dk Fodterapeuter

Ferniseringen. Kunstneren Olga Stra holder søndag fernisering på sin udstilling ’En del af en bydel’ i Prøvehallen. På søndag indbyder Prøvehallen til årets første fernisering. Billedkunstneren Olga Stra præsenterer her en ny version af udstillingen ’En del af en bydel’. Udstillingen, der behandler forskellige miljøer i Valby, har i årenes løb har været fast januartradition i Prøvehallen. I år er temaet baggårde og deres samspil af form, lys, linjer og konturer. Alle er

velkomne til ferniseringen. Udstillingen vil kunne ses frem til den 8. februar.

CC.

Tid og sted Fernisering på udstillingen ’En del af en bydel’ i Prøvehallen, Porcelænstorvet. Søndag d. 16. januar kl. 13.

Service

KLINIK FOR FODTERAPI v/Statsaut. fodterapeuter Inge Rosenkvist Emanuel & Mikael Emanuel Vigerslevvej 54 B

36 44 22 11

ANNONCER

38 79 34 00

KLINIK FOR FODTERAPI v/Susanne Persson Der ydes tilskud fra Den off. Sygesikring til diabetes, nedgroede negle, arvæv og leddegigt.

Det er højsæson for nytårskoncerter, og på lørdag går det løs i Johannes Døbers Kirke, hvor Ældresagens lokale Valbykomite inviterer til en festlig koncert i nytårets tegn. På grund af renovering af Timotheuskirken er koncerten i år flyttet til Johannes Døbers Kirke. - I samarbejde med Kulturrådet i Valby og med støtte fra Valby Lokaludvalg fortsætter vi traditionen med en nytårskoncert dette år i Johannes Døbers Kirke, fortæller Ruth H. Jørgensen, der er formand for Ældresagens lokale Valbykomite. Hun tilføjer, at dirigent Max Sydendal har orlov fra Etatsorkestret, som optræder ved koncerten. Derfor bliver det dirigent Esben Frank, der vil stå i spidsen for fremførelsen af den lettere klassiske musik. I år hedder solisten Lisbeth Funck Hansen. Hun er sopran.

Etatsorkestret spiller lørdag eftermiddag festlige nytårstoner i Johannes Døbers Kirke. Der er fri entré. - Programmet kan købes ved indgangen. Koncerten er gratis, men kom i god tid da der kun er plads til ca. 260 gæster, opfordrer Ruth H. Jørgensen.

Red. af CC.

Tid og sted Ældresagens lokale Valby-komite inviterer til nytårskoncert på lørdag d. 15. januar kl. 15.00 i Johannes Døbers Kirke, Trekronergade 12.

Book en bibliotekar Hjælp til selvhjælp. Sydhavnens Bibliotek stiller i uge tre og fire en bibliotekar til rådighed, der hjælper dig med at downloade musik, lydbøger og artikler fra bibliotekets mange baser. Sydhavnens Bibliotek er på banen med et godt tilbud til borgerne: I uge tre og fire kan du i bibliotekets åbningstid booke en bibliotekar en time og få hjælp til de tekniske problemer, du evt. har. Bibliotekar Vibeke Nielsen står til rådighed, med hjælp til informationssøgning i bibliotekernes eressourcer, og på Internettet generelt. Specielt kan hun yde hjælp i baserne vedrørende engelsksproget litteratur og skønlitteratur på dansk. Desuden kan hun hjælpe med at downloade netmusik og lydbøger, både med at søge i baserne, men også det rent tekniske.

Du skal bare ringe til biblioteket på tlf.36 14 84 14 senest dagen før og aftale tid, og lige fortælle lidt om, hvad du gerne vil have hjælp til, oplyser biblioteket.

Red. af CC.

Tid og sted Book en bibliotekar og få hjælp til download af musik, lydbøger, artikler etc. Tilbuddet løber i uge tre og fire inden for bibliotekets normale åbningstider. Sydhavnens Bibliotek, Wagnersvej 19.

Vigerslevvej 136 Tlf. 36 16 10 20 - Bemærk: Åbent fra kl. 6.30 Gulvservice

Regnskab

VVS

Skilte

BOGHOLDERHUSET

VI UDFØRER ALT INDENFOR

et team af erfarne bogholdere med bredt branchekendskab og tid til dit regnskab

.

VVS –og Blikkenslagerarbejde. + Gulvbelægning

.

BOGFØRING MOMS LØN FORSØMTE REGNSKABER ÅRSREGNSKAB m.m.

.

VVS FIRMAET

BOGHOLDERHUSET.dk Valby Langgade 39 A 38333016

K-E Toft Hansen

RUGAARD REVISION Statsaut. revisor 25854821

Bellahøjvej 125, 2720 Vanløse

Tlf. 35 85 56 81 Tæpper

Revisor

TÆPPERINGEN 33 32 00 00 Borgbjergsvej 30, 2. 2450 København SV broernes@revision-frr.dk • www.revision-frr.dk

Ring og få besøg af Tæppebussen og få fremvist vores store udvalg i tæpper, linoleum trægulve m.m. Vi måler gerne op og giver tilbud på stedet. Tæpperingen Hvidovrevej 129 www.tr-h.dk

RING 36 75 75 33

GRATIS TÆPPEBUS

100 sangere! Et af Danmarks største gospelkor! Åbent for alle! Kom og prøv at være med GRATIS! Vi øver hver torsdag i to hold: Hold 1 øver klokken 17:00 - 19:00 Hold 2 øver klokken 19:30 - 21:30 - vælg det hold der passer dig bedst. Sæsonstart: Torsdage, d. 27. jan., 3. og 10. feb. 2011. Sted: Timotheuskirken, Chr. Bergs Allé 5, 2500 Valby. Kun 500 kr. for forårssæsonen. Korleder: Anders Butenko-Nielsen

www.onegospel.dk


TV-SIDEN

Torsdag 13. Januar 2011

Lokal@viserne.dk

19

DR1 - DR2 - TV 2 - TV 2 ZULU Onsdag 12. januar - tirsdag 18. januar

02.15 Twin Peaks (12) 03.05 Crossing Jordan (45) 03.50-05.00 Wild at Heart (3)

22.35 First Blood Amerikansk actionfilm fra 1982. 00.05-01.40 (TTV) Forbrydelser Dansk dogmefilm fra 2004.

TV 2 ZULU 18.20 Kongen af Queens (93). 18.50 Venner (211) (G). 19.15 Venner (212). 19.50 The Baggage. 20.15 (TTV) Tak for i aften - Øgendahl & Klan on tour. 20.45 ((S)) To i en. Amerikansk komedie fra 2003. 22.45 First 48. 23.35 (TTV) Tak for i aften - Øgendahl & Klan on tour (G). 00.10-05.00 Nat-tv.

FREDAG

Fredag den 14. januar kl. 21.15 på TV 2: »Blinkende lygter«. Thorkild har sammen med sine venner, den coke-fikserede Peter, den skydeglade Arne og den evigt spisende Stefan, i årevis smuglet, stjålet og hælet sig gennem livet, men han er kommet ud i alvorlige problemer på grund af en stor gæld og er ved at være træt af denne livsstil. Sammen med vennerne sætter han sig for at lave et allersidste kup - men det går ikke helt som ønsket, og snart er han og vennerne på en hæsblæsende flugt mod Spanien med fire millioner kroner i bagagerummet.

ONSDAG DR1 18.00 Vores Liv: Hos Lægen (2:15) 18.30 TV Avisen med Sport 19.05 Aftenshowet 20.00 (TTV) DR1 Dokumentaren - Da jorden skælvede 21.00 TV Avisen 21.25 Penge 21.50 SportNyt 22.00 Jack Driscoll - en strisser vender hjem 23.35 Onsdags Lotto 23.40-00.35 (TTV) Lykke (2:10) (G) DR2 18.15 Fra Hitler til Hiroshima (1:4). 19.05 Spiral II: Narkoens netværk (8:8). 20.00 (TTV) Rytteriet’s Nytårsspecial (G). 20.30 ((S)) Hun-djævelen. Amerikansk komedie fra 1989. 22.10 (TTV) Historien om pølsevognen. 22.30 Deadline. 23.00 (TTV) Kampen for livet (3:6). 23.50 The Daily Show. 00.15-03.35 Nat-tv.

TV 2 18.00 Nyhederne, Finans og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Vejret 18.25 Go’ aften Danmark 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Jason Watt - smerten bag smilet 20.35 The Good Wife (13) 21.25 (TTV) Tina Lund - helt tæt på 22.00 Nyhederne og Sporten 22.20 Regionale nyheder 22.35 (TTV) Best of Bremen (5:5) 23.05 X-Men 2 Amerikansk actionfilm fra 2003. 01.20 Sky Cops 01.55 ((S)) Boston Legal (36) 02.40 Twin Peaks (11) 03.30 Crossing Jordan (44) 04.15-05.00 Go’ aften Danmark (G) TV 2 ZULU 18.20 Kongen af Queens (92). 18.50 Venner (210). 19.20 Venner (211). 19.50 The Baggage. 20.15 (TTV) Tak for i aften -

Øgendahl & Klan on tour (9). 20.45 ((S)) Face/Off. Amerikansk actionthriller fra 1997. 23.05 First 48. 23.55 (TTV) Tak for i aften - Øgendahl & Klan on tour (9) (G). 00.25-05.30 Nat-tv.

TORSDAG DR1 18.00 (TTV) Vores Liv - Søren Ryge 18.30 TV Avisen med Sport 19.05 Aftenshowet 20.00 (TTV) Forsvundne danskere 20.30 (TTV) Verdens vildeste ø 21.00 TV Avisen 21.25 Jersild Live 21.50 SportNyt med VM Håndbold 22.10 The Miracle Baby Of Haiti 23.10 (TTV) DR1 Dokumentaren - Det her luderliv 00.10-01.05 (TTV) Arven efter Stieg Larsson (G) DR2 18.15 Fra Hitler til Hiroshima (2:4). 19.10 Forbrydelsens ansigt (1:10). 20.00 Debatten. 20.50 Kriminalkommissær Clare Blake: Dødedans (1:2). Engelsk krimiminiserie fra 2006. 22.00 (TTV) Sjæl og videnskab (2:6). 22.30 Deadline. 23.00 Smagsdommerne. 23.40 The Daily Show. 00.00-04.10 Nat-tv.

TV 2 18.00 Nyhederne, Finans og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Vejret 18.25 Go’ aften Danmark 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Dyrenes helte 20.35 Operation X: I kørestol og Lamborghini 21.25 (TTV) CPH Lufthavnen 22.00 Nyhederne og Sporten 22.20 Regionale nyheder 22.30 VM-studiet 23.05 ((S)) X-Men 3: The Last Stand (G) Amerikansk actionfilm fra 2006. 00.50 Sky Cops 01.25 ((S)) Boston Legal (37)

DR1 18.00 Tæt på dyrene i Kalahariørkenen (2:4) 18.30 TV Avisen med Sport og Vejret 19.00 (TTV) Disney Sjov 20.00 Håndbold VM: DanmarkAustralien (m), direkte 20.45 TV Avisen 21.00 Håndbold VM: DanmarkAustralien (m), direkte 22.10 Tears of the Sun Amerikansk actiondrama fra 2003. 00.25-02.15 ((S)) The Fan (G) Amerikansk thriller fra 1996. DR2 18.15 Fra Hitler til Hiroshima (3:4). 19.10 Forbrydelsens ansigt (2:10). 20.00 ((S)) Sherlock Holmes (34). 20.50 Sange, der ændrede verden. 21.00 P3 Guld 2011. 22.30 Deadline. 23.00 (TTV) Landeplagen - Alley Cat (G). 23.30 The Daily Show. 23.55-01.40 The Gift. Amerikansk gyserdrama fra 2000.

TV 2 18.00 Nyhederne, Finans og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Vejret 18.25 Go’ aften Danmark 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Comedy Aid 2010 - Stand-up for livet (1:2) 21.15 Blinkende lygter Dansk actionkomedie fra 2000. 23.10 VM-studiet 23.40 ((S)) The Number 23 Amerikansk thriller fra 2007. 01.20 Til valg med Schwarzenegger 02.40 Half Light Amerikansk thriller fra 2006. 04.30-05.30 The Graham Norton Show

DR2 14.10-16.10 Danskernes Akademi - Tema om videnskab og religion. 14.11 (TTV) Retssagen mod Galileo Galilei. 14.30 (TTV) Den bevægede Jord. 15.20 (TTV) Darwin, Grey og Gud. 15.35 (TTV) Med Gud mod Darwin. 16.10 Nyheder fra Grønland. 16.40 Dokumania: Kære Zachary (G). 18.10 (TTV) 24 timer vi aldrig glemmer - Da Danmark bankede Sovjet (G). 19.00 (TTV) AnneMad i Spanien (1:8) (G). 19.30 (TTV) Bonderøven (1:8) (G). 20.00-22.30 DR2 Tema: Hvad nu hvis .... 20.01 (TTV) Tredje Verdenskrig. 21.30 (TTV) Da Danmark var kommunistisk. 22.30 Deadline. 22.55 P3 Guld 2011 (G). 00.25-01.15 (TTV) Debatten (G).

TV 2 14.30 Rablende reklamer 14.40 ((S)) En vild pjækkedag Amerikansk komedie fra 1986. 16.25 (TTV) Anja & Viktor - kærlighed ved første hik 2 Dansk familiekomedie fra 2001. 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Vejret 18.25 VM-studiet 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 19.45 LørdagsSporten 20.00 Så det synger (25) 20.45 What Women Want Amerikansk komedie fra 2000. 22.55 ((S)) Phone Booth Amerikansk thriller fra 2002. 00.20 Comedy Aid 2010 - Stand-up for livet (1:2) (G) 01.30 ((S)) Drengene fra Skt. Judes Engelsk-irsk drama fra 2003. 03.10-05.30 ((S)) Et dristigt kys Engelsk romantisk drama fra 2004. TV 2 ZULU 15.30 Tool Academy. 16.15 Verdens rigeste supermodeller. 17.05 Næsten med vilje (4). 17.30 Næsten med vilje (5). 17.55 Kongen af Queens (94) (G). 18.20 Kongen af Queens (95). 18.50 Venner (213) (G). 19.20 Venner (214). 19.50 The Baggage. 20.15 (TTV) Tak for i aften - Øgendahl & Klan on tour. 20.45 ((S)) World Trade Center. Amerikansk drama fra 2006. 22.55 First 48. 23.45 (TTV) Tak for i aften - Øgendahl & Klan on tour (G). 00.15-05.25 Nat-tv.

TV 2 ZULU 18.20 Kongen af Queens (94). 18.50 Venner (212) (G). 19.20 Venner (213). 19.50 The Baggage. 20.15 (TTV) Tak for i aften - Øgendahl & Klan on tour. 20.45 ((S)) Snakes On a Plane. Amerikansk actionthriller fra 2006. 22.35 First 48. 23.25 (TTV) Tak for i aften - Øgendahl & Klan on tour (G). 23.55 Venner (76:236). 00.2505.00 Nat-tv.

LØRDAG DR1 14.35 Robin Hood (30) 15.20 Sport 2010 (G) 17.20 Lykke (2:10) (G) 18.20 Held og Lotto 18.30 TV Avisen med Vejret 18.55 SportNyt med VM Håndbold 19.10 Mr. Bean 19.35 (TTV) Så er der hund (12:14) 20.00 X Factor 21.00 Til jackpot os skiller Amerikansk romantisk komedie fra 2008.

SØNDAG DR1 14.00 Gudstjeneste i DR Kirken 14.45 Kender du typen? (2:10) (G) 15.15 Robin Hood (31) 16.00 X Factor (G) 17.00 P3 Guld 2011 18.30 TV Avisen med Sport og Vejret 19.05 Miraklet på Mount Everest 20.00 (TTV) Lykke (3:10) 21.00 21 Søndag 21.40 SportNyt med VM Håndbold 22.00 Veninderne (12:16) 22.50 Klodens kræfter - Havet (4:5) 23.40 Eureka (15) 00.20-01.00 Eureka (16) DR2 14.00 (TTV) De hjemvendte (2:3) (G). 14.30 (TTV) Psykologiske mekanismer ved traumer (G). 14.50 (TTV) Den danske arv fra KZ (1:3) (G). 15.15 (TTV) Social støtte ved traumer (G). 15.40 Kellys helte. Amerikansk krigsfilm fra 1970. 18.00-20.00 DR2 Tema: Arvinger - det bli’r i familien.

18.01 Arvinger - det bli’r i familien. 19.05 Født til rigdom. 20.00 Bonderøven (2:8). 20.30 AnneMad i Spanien (2:8). 21.00 24 timer vi aldrig glemmer - Tragedien på Roskilde Festival. 21.50 Historien om kondomet. 22.00 Landeplagen - Lækker. 22.30 Deadline. 23.00 Deadline 2. sektion. 23.30 Smagsdommerne (G). 00.10-02.45 Hawaii (G). Amerikansk drama fra 1966.

22.30 VM-studiet 23.05 ((S)) Changing Lanes Amerikansk thriller fra 2002. 00.50 Sky Cops 01.25 Boston Legal (38) 02.10 Twin Peaks (13) 03.00 Crossing Jordan (46) 03.45-05.00 Wild at Heart (20)

TV 2 14.40 Årgang 0 - år 11 (35) (G) 15.25 Venner (62:236) 15.55 Venner (63:236) 16.25 Laws of Attraction Amr. romantisk komedie fra 2004. 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Vejret 18.25 VM-studiet 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 VM-Håndbold: DanmarkRumænien (m), direkte 1. halvleg. 21.00 VM-Håndbold: DanmarkRumænien (m), direkte 2. halvleg. 21.50 VM-studiet 22.20 The Mist Amerikansk gyser fra 2007. 00.30 Best of Bremen (3:5) 01.00 ((S)) Novocaine Amr. thrillerkomedie fra 2001. 02.40 ((S)) (TTV) Tvilling Dansk romantisk drama fra 2003. 04.10-05.00 60 Minutes

18.20 Kongen af Queens (96). 18.50 Venner (214). 19.20 Venner (215). 19.50 The Baggage. 20.15 (TTV) Tak for i aften Øgendahl & Klan on tour. 20.45 ((S)) Cloverfield. Amerikansk science fiction-thriller fra 2008. 22.10 First 48. 23.05 (TTV) Tak for i aften - Øgendahl & Klan on tour. 23.35 Venner (77). 00.00-06.45 Nat-tv.

TV 2 ZULU

TIRSDAG DR1 18.00 Vores Liv: Skattejægerne (3) 18.30 TV Avisen med Sport 19.00 Aftenshowet 20.00 Kender du typen? (3:10) 20.30 Undercover chef - Rentokil 21.00 TV Avisen 21.25 Kontant 21.50 SportNyt med VM Håndbold 22.10 Irene Huss: Den knuste Tang-hest Svensk krimi fra 2008. 23.40 Robin Hood (30) 00.25-00.55 (TTV) Forsvundne danskere (G)

TV 2 ZULU

DR2

14.35 ((S)) Dollhouse (4). 15.25 ((S)) Dollhouse (5). Amerikansk dramatisk sci-fiserie. 16.20 ((S)) Dollhouse (6). 17.10 ((S)) Dollhouse (7). 18.05 ((S)) Dollhouse (8). 19.00 ((S)) Dollhouse (9). 19.55 ((S)) Dollhouse (10). 20.45 ((S)) Dollhouse (11). 21.40 ((S)) Dollhouse (12). 22.35 ((S)) Dollhouse (13). 23.30 12 Sexiest Wet and Wild Jobs. 00.15-04.55 Nat-tv.

18.15 Stalin, Hitler og Vesten (1:6). 19.10 Forbrydelsens ansigt (4:10). 20.00 (TTV) Din fantastiske krop (1:6). 20.30 (TTV) So ein Ding. 20.50 (TTV) Koks i køkkenet. 21.00 Dokumania: Annie Leibovitz: Life through a Lens. 22.20 Sange, der ændrede verden. 22.30 Deadline. 23.00 (TTV) Kampen for livet (5:6). 23.50 The Daily Show. 00.15 (TTV) Debatten (G). 01.05 Danskernes Akademi Tema: Kortlægning af verden (G). 01.06 På Tour i AlloSfæren (G). 01.10 Buler på havet - opmåling af verdenshavene fra rummet (G). 01.30 (TTV) Metermandens trekanter (G). 02.00 (TTV) Ekstremregn, oversvømmelser, klimaforandringer - hvad skal der gøres? (G). 02.25 (TTV) Jordens fugtighed og havets saltholdighed (G). 02.45-03.05 (TTV) New York før byen (G).

MANDAG DR1 18.00 Jamie Olivers eget køkken (12) 18.30 TV Avisen med Sport 19.00 Aftenshowet 20.00 Jamie Olivers skolemad (1:4) 21.00 TV Avisen 21.25 Horisont 21.50 SportNyt med VM Håndbold 22.10 Hercule Poirot: Katten i dueslaget Engelsk krimi fra 2008. 23.45 (TTV) OBS 23.50-00.35 Robin Hood (29) DR2 18.05 Fra Hitler til Hiroshima (4:4). 19.10 Forbrydelsens ansigt (3:10). 20.00 ((S)) Der Untergang. Tysk autentisk drama fra 2004. 22.30 Deadline. 23.00 (TTV) Kampen for livet (4:6). 23.50 The Daily Show - ugen, der gik. 00.15-03.25 Nat-tv.

TV 2 18.00 Nyhederne, Finans og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Vejret 18.25 Go’ aften Danmark 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 VM-Håndbold: DanmarkSerbien (m), direkte 1. halvleg. 21.00 VM-Håndbold: DanmarkSerbien (m), direkte 2. halvleg. 22.00 Nyhederne og Sporten 22.20 Regionale nyheder

TV 2 18.00 Nyhederne, Finans og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Vejret 18.25 Go’ aften Danmark 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Årgang 0 - år 11 20.50 Ugen hvor kvinderne byttede mænd 21.40 Alarm 112 - Skadestuen 22.00 Nyhederne og Sporten 22.20 Regionale nyheder 22.30 VM-studiet 23.05 ((S)) Thank You for Smoking Amr. komediedrama fra 2006. 00.40 Sky Cops 01.15 Boston Legal (39) 02.05 Twin Peaks (14) 02.55 Crossing Jordan (47) 03.45-05.00 Wild at Heart (21) TV 2 ZULU 18.20 Kongen af Queens (97). 18.50 Venner (215). 19.20 Venner (216). 19.50 The Baggage. 20.15 (TTV) Tak for i aften - Øgendahl & Klan on tour. 20.45 ((S)) Transformers. Amerikansk science fictionfilm fra 2007. 23.10 First 48. 00.00-06.45 Nat-tv.

TV3 - TV3+ ONSDAG TV3 09.05 Fra skrot til slot (G). 10.00 NCIS LA 1 (G). 10.55 Bones (G). 11.50 Hospitalet (G). 12.20 Fra skrot til slot. 13.15 Til middag hos ... Frederik Fetterlein. 14.15 Top Model 12. 15.10 Ekstrem hjemmeservice. 16.05 Bones. 17.00 NCIS LA 1. 18.00 2900 Happiness. 18.30 Hospitalet. 19.00 The Mentalist 2. 20.00 Supersize vs. Superskinny. 21.00 Ekstreme samlere 1. 22.00 SpiderMan. Amr. actioneventyr fra 2002. 00.20 Two and a Half Men 1. 00.50-05.20 Nat-tv.

TV3+ 09.00 Alle elsker Raymond. 09.30 Alle elsker Raymond. 10.00 Scrubs (G). 10.30 Scrubs (G). 11.00 LA Ink. 12.00 Politistationen (G). 13.00 Bones (G). 14.00 Bones. 15.00 Scrubs. 15.30 Scrubs. 16.00 According to Jim. 16.30 According to Jim. 17.00 Two and a Half Men 4 (G). 17.30 Two and a Half Men 4. 18.00 How I Met Your Mother (G). 18.30 How I Met Your Mother. 19.00 Simpsons. 19.30 Simpsons. 20.00 Politistationen. 21.00 Dexter 4. 22.00 Mr. Beans ferie. Engelsk komedie fra 2007. 23.45 Politiets elitestyrke US 1. 00.15 Porno - et familieforetagende. 00.55-05.34 Nat-tv.

(G). 12.20 Fra skrot til slot. 13.15 Til middag hos ... Marie Egede. 14.15 Top Model 12. 15.10 Ekstrem hjemmeservice. 16.05 Bones. 17.00 NCIS LA 1. 18.00 2900 Happiness. 18.30 Hospitalet. 19.00 The Mentalist 2. 20.00 Velkommen Hjem. 21.00 Top Model 14. 22.00 The Vampire Diaries 2. 23.00 Extreme: Skinny Celebrities. 00.00 Two and a Half Men 1. 00.3005.20 Nat-tv.

TV3+ 09.00 Alle elsker Raymond. 09.30 Alle elsker Raymond. 10.00 Scrubs (G). 10.30 Scrubs (G). 11.00 LA Ink. 12.00 Politistationen (G). 13.00 Bones (G). 14.00 Bones. 15.00 Scrubs. 15.30 Scrubs. 16.00 According to Jim. 16.30 According to Jim. 17.00 Two and a Half Men 4 (G). 17.30 Two and a Half Men 5. 18.00 How I Met Your Mother (G). 18.30 How I Met Your Mother (G). 19.00 Simpsons. 19.30 Simpsons. 20.00 Politistationen. 21.00 Dexter 4. 22.00 Bean - den ultimative katastrofefilm. Engelsk komedie fra 1997. 23.50 Politiets elitestyrke US 1. 00.20 Porno - et familieforetagende. 00.55-05.15 Nat-tv.

FREDAG TV3

TORSDAG TV3 09.05 Fra skrot til slot (G). 10.00 NCIS LA 1 (G). 10.55 Bones (G). 11.50 Hospitalet

09.05 Fra skrot til slot. 10.00 NCIS LA 1 (G). 10.55 Bones (G). 11.50 Hospitalet (G). 12.20 Fra skrot til slot. 13.15 Til middag hos ... Casper Elgaard. 14.15 Top Model 12. 15.10 Ekstrem hjemmeservice. 16.05

Bones. 17.00 NCIS LA 1. 18.00 2900 Happiness. 18.30 Hospitalet. 19.00 The Mentalist 2. 20.00 Navy NCIS. 21.00 Superman Returns. Amerikansk actionfilm fra 2006. 00.05 V for Vendetta. Amerikansk actionfilm fra 2005. 02.4005.45 Nat-tv.

18.00 Hjælp, jeg er i Japan US 1. 19.00 Top Model 14 (G). 20.00 Sandhedens Time. 21.00 Batman Begins. Amerikansk actioneventyrfilm fra 2005. 23.50 Batman & Robin. Amerikansk actionfilm fra 1997. 02.15-05.50 Nat-tv.

TV3+

09.30 Criss Angel Mindfreak. 10.00 Simpsons. 10.30 Simpsons. 11.00 Simpsons. 11.30 Simpsons. 12.00 Miami Vice. 13.00 Knight Rider. 13.55 Top Gear. 15.15 Fletch - Hvad var navnet? (G). Amerikansk krimikomedie fra 1985. 17.15 Mr. Beans ferie (G). Engelsk komedie fra 2007. 18.55 Top Gear. 19.55 Top Gear. 21.05 Top Gear. 22.10-05.35 Amerikansk fodbold.

11.05 Simpsons. 11.35 Simpsons. 12.05 Simpsons. 12.35 Simpsons. 13.10 Like Mike 2. Amerikansk familiefilm fra 2006. 15.05 Top Gear. 16.20 Top Gear. 17.35 Top Gear (G). 18.45 Amerikansk fodbold. 02.05-05.30 Nat-tv.

Amerikansk westernkomedie fra 1999. 00.10 Politiets elitestyrke US 1. 00.4005.05 Nat-tv.

MANDAG

09.05 Fra skrot til slot (G). 10.00 NCIS LA 1 (G). 10.55 Bones (G). 11.50 Hospitalet (G). 12.20 Fra skrot til slot. 13.15 Til middag hos ... Jim Lyngvild. 14.15 Top Model 12. 15.10 Ekstrem hjemmeservice. 16.05 Bones. 17.00 NCIS LA 1. 18.00 2900 Happiness. 18.30 Hospitalet. 19.00 The Mentalist 2. 20.00 Luksusfælden. 21.00 Navy NCIS. 22.00 Kokkekampen USA. 23.00 Kokkekampen USA. 00.00 Two and a Half Men 1. 00.30-05.05 Nat-tv.

TV3+ 09.00 Alle elsker Raymond. 09.30 Alle elsker Raymond. 10.00 Scrubs (G). 10.30 Scrubs (G). 11.00 LA Ink. 12.00 Politistationen (G). 13.00 Bones (G). 14.00 Bones. 15.00 Scrubs. 15.30 Scrubs. 16.00 According to Jim. 16.30 According to Jim. 17.00 Two and a Half Men 5 (G). 17.30 Two and a Half Men 5. 18.00 How I Met Your Mother (G). 18.30 How I Met Your Mother. 19.00 Simpsons. 19.30 Simpsons. 20.00 Tough Guy or Chicken. 21.00 Breast Men. Amerikansk komediedrama fra 1997. 23.00 Fletch - Hvad var navnet?. Amerikansk krimikomedie fra 1985. 01.0005.15 Nat-tv.

LØRDAG TV3 08.50 Blind Date. 09.15 ’Til Death. 09.40 ’Til Death. 10.10 ’Til Death. 10.40 Med på moden. 11.10 My Name is Earl. 11.40 Scrubs. 12.10 According to Jim. 12.35 According to Jim. 13.10 Supersize vs. Superskinny. 14.10 The Vampire Diaries 2 (G). 15.05 4 bryllupper UK. 16.05 K-9: P. I.. Amerikansk krimikomedie fra 2002.

SØNDAG TV3 08.40 American Idol 9. 09.40 American Idol 9. 10.35 American Idol 9. 11.30 American Idol 9. 13.20 American Idol 9. 14.15 American Idol 9. 16.05 American Idol 9. 17.00 Velkommen Hjem (G). 18.00 Ekstreme samlere 1 (G). 19.00 Gordon’s Great Escape (G). 20.00 Luksusfælden (G). 21.00 Spider-Man 3. Amerikansk actioneventyr fra 2007. 23.55 Batman vender tilbage. Amerikansk eventyrfilm fra 1992. 02.20-05.25 Nat-tv.

TV3+ 08.40 The Streets of San Francisco. 09.45 Last Comic Standing. 10.35 Boondocks.

TV3 09.05 Fra skrot til slot. 10.00 NCIS LA 1 (G). 10.55 Bones (G). 11.50 Hospitalet (G). 12.20 Fra skrot til slot. 13.15 Til middag hos ... Casper Elgaard. 14.15 Top Model 12. 15.10 Ekstrem hjemmeservice. 16.05 Bones. 17.00 NCIS LA 1. 18.00 2900 Happiness. 18.30 Hospitalet (G). 19.00 The Mentalist 2. 20.00 Teenager på et halvt ton. 21.00 The Mentalist 3. 22.00 Hawaii Five-0 1. 23.00 Extreme: Skinny Celebrities. 00.00 Two and a Half Men 1. 00.3005.15 Nat-tv.

TV3+ 09.00 Alle elsker Raymond. 09.30 Alle elsker Raymond. 10.00 Scrubs (G). 10.30 Scrubs (G). 11.00 LA Ink. 12.00 Tough Guy or Chicken. 13.05 Bones (G). 14.00 Bones. 15.00 Scrubs. 15.30 Scrubs. 16.00 According to Jim. 16.30 According to Jim. 17.00 Two and a Half Men 5 (G). 17.30 Two and a Half Men 5. 18.00 How I Met Your Mother (G). 18.30 How I Met Your Mother. 19.00 Simpsons. 19.30 Simpsons. 20.00 Politistationen. 21.00 Dexter 4. 22.00 Wild Wild West.

TIRSDAG TV3

TV3+ 09.00 Alle elsker Raymond. 09.30 Alle elsker Raymond. 10.00 Scrubs (G). 10.30 Scrubs (G). 11.00 LA Ink. 12.00 Politistationen (G). 13.00 Bones (G). 14.00 Bones. 15.00 Scrubs. 15.30 Scrubs. 16.00 According to Jim. 16.30 According to Jim. 17.00 Two and a Half Men 5 (G). 17.30 Two and a Half Men 5. 18.00 How I Met Your Mother (G). 18.30 How I Met Your Mother. 19.00 Simpsons. 19.30 Simpsons. 20.00 Politistationen. 21.00 Dexter 4. 22.00 The Benchwarmers. Amerikansk komedie fra 2006. 23.40 Politiets elitestyrke US 1. 00.10 Porno - et familieforetagende. 00.45-05.05 Nat-tv.


20

Lokal @viserne.dk

Onsdag 12. januar 2011

Sælg din andel igennem Valby´s eneste andelsbolig butik

Gåsebæksvej 3, 2.th., 2500 Valby Perfekt beliggenhed!

- Stort køkken med plads til spisekrog

- Kæmpe stue, oprindeligt stue ensuite.

- Veldrevet andelsboligforening

- Mulighed for nemt at lave indeling med

- Gennemrenoveret ejendom

to soveværelser samt stue

- Fantastisk kig fra stuen

- Seperat bad og toilet

-Hyggeligt gårdmiljø m. legeplads

Indskud:.................................................................................................. 766.805 Boligafgift:................................................................................................... 3.162 Anvendelsesudgift:.......................................................................................... 465

Bolig/kld.:................................. 75/0 m² Grund:.......................................... 0 m²

Stue/vær.:......................................... 2/1 Opført:.......................................... 1912 Sag: NA6470-8

Energimærke:

Valby Langgade 165, 1.sal., 2500 Valby Sjældent god andelsbolig

- Skønt køkken med spiseplads.

- Fantastisk andelslejl. i "Den Hvide By".

- Stort kld.rum samt fælles vaskekld.

- Super lækker solrig have m. gl. træer.

- En bolig der sjældent ses udbudt.

- Gennemrenoveret fra a-z. - Stort lækkert badeværelse. Indskud:................................................................................................. 1.769.281 Boligafgift:.................................................................................................. 3.942 Anvendelsesudgift:.......................................................................................... 670

Tilbud ønskes

Bolig/kld.:.............................. 85/18 m² Grund:....................................... 650 m²

Stue/vær.:......................................... 1/2 Opført:.......................................... 1900 Sag: LE7381-8

Energimærke:

Andelbolig på 3 værelser ved Valby S-station. Søges!

2 værelses andels lejlighed i SV. søges til forældre køb.

Liselotte søger 2 værelses Andelbolig på Lauravej

Helle er blevet alene og søger en lejlighed. Pris max. 800.000,Husleje max kr. 4.500,-

Michael søger en god lejlighed til max. 600.000,-

Gerne med altan!

Ring til Rosa Worm!

Ring til Negolas Andersen

Joan og Camilla søger stor andelslejlighed

Andelslejlighed ved Vigerslevparken søges!

Skal være beliggende omkring Toftegaards Plads

Kim og Britt søger en god andelslejlighed med altan.

Ring til Rosa

Ring til Rosa, hvis du vil sælge!

Ring til Rosa Worm

Andelsbolig søges ved Vigerslevvej. Til ældre damme søger vi en 2 værelses lejlighed gerne i stuen eller 1 sal. mellem 50-60 kvm.

Ring til Negolas Andersen og hør nermere hvis du vil sælge en ! Ring nu på 36461555

LokalBolig Elbæk & Johansen Statsaut. ejendomsmægler MDE

Valby Langgade 142 A 2500 Valby • Tlf 36 46 15 55 Lars Elbæk

Thomas Vinther

Nicholas Andersen

Rosa Worm

Helle Steinbrecher

Jesper Larsen

Nye sager hver dag på lokalbolig.dk

Profile for Lokalaviserne

valby_12012010  

valby_12012010

valby_12012010  

valby_12012010

Profile for ccdata
Advertisement