Page 1

VANLØSE POSTEN POSTEN 2500 VALBY 2450 GRØNDALS SYDHAVNEN

• Sporten se side 10-11 • Kirkesiden se side 12

• Det sker lokalt se side 13 • TV-Oversigten se side 15

NR. 10 • Onsdag 9. marts 2011 • 3. årgang • www.dinlokalavis.dk • valby@visen.dk • Telefon 38 79 34 00 • Fax 38 79 34 10

Letbanen

Glad i form

Club DK-hallen

-skaber stor interesse

-med Zumba

-i brug om få dage

Læs side 3

Læs side 4

Læs side 8

Valby ligner en losseplads Lokalt. Pladsen ved Gadekærvej/Sylviavej ligner efter nogles mening en losseplads. Men det bliver der heldigvis snart lavet om på, for Områdefornyelsen Gl. Valby har sat penge af til at omdanne stedet til en storbyhave. Men snart kan alle, der er trætte af svineriet i området, være med til at rydde op. I april er der nemlig ”Store forårsrengøring” i Valby. Af Lars Hansen

Finansieringen er på plads

Nogle Valby-borgere synes, at det er en ”grim oplevelse” at se, hvordan pladsen ved Gadekærvej/Sylviavej ser ud. Det ligner nærmest en losseplads. - Der er planer for området, og der arbejdes på sagen, siger Tina Unger, centerleder ved Miljøpunkt Valby. -Hele området omkring Gadekærvej skal være en lille, grøn oase, oplyser Anne Ulrik Westergaard fra Områdefornyelsen Gl. Valby. -Det gamle gadekærsområde skal omdannes til en storbyhave med leg, bevægelse og fællesskab, fortsætter hun.

-Vi er i fuld gang med det forberedende arbejde og finde rådgiverne til projektet, fortæller Anne Ulrik Westergaard. –Tidligere var det mangel på midler, der gjorde, at området ikke blev udviklet. Men nu har Områdefornyelsen Gl. Valby og Center for Park og Natur under Københavns Kommune afsat seks mio. kr. til at omdanne området til en storbyhave, uddyber hun. Derfor bliver der i slutningen af marts eller begyndelsen af april indkaldt til borgermøde i Valby, hvor bydelens borgere får mulighed for at komme med ønsker til udformningen

af storbyhaven. Datoen for mødet er endnu ikke fastsat. Det forventes, at projektet står færdig i efteråret 2012.

Brug for frivillige I første omgang er det muligt at bidrage til, at pladsen ved Gadekærvej/Sylviavej bliver tømt for affald. Søndag den 3. april finder ”Store forårsrengøring” sted i Valby. Begivenheden fejrer fem års fødselsdag i år. - Jeg kan ikke garantere, at der bliver ryddet op på pladsen i forbindelse med forårsrengøringen i Valby. Det er ikke noget, man må forvente. Men såfremt, der er frivillige nok, så skal pladsen nok bli-

VINTER TILBUD LUKSUS BUFFET MED SUSHI

fra kl.17.00 med op til 60 forskellige varme og kolde kinesiske retter, mongolian barbecue og sushi. Is og kaffe. Børn u/12 halv pris.

Amager Englandsvej 395 · tlf. 32 46 80 00

Glostrup/Brøndby Vibeholmsvej 26-28 · tlf. 43 20 90 00

Valby

Mandag - torsdag

98,-

Fredag - søndag

118,-

FØDSELSDAGSTILBUD

Gl. Køge Landevej 127 · tlf. 36 19 70 00

v/min 4 pers. spiser fødselaren

GRATIS

Gælder kun buffet - ikke drikkevarer (børn u/12 år ½ pris)

www.labellaonline.dk

DINER TRANSPORTABLE Luksus buffet v/min 20 kuv. 88,-

Sushi TILBUD 99,Menu B: 50 stk. kun 258,-

Menu A : 14 stk. kun

Børn u/12 år kr. 45,-

Frit Valg: 2 Rettes Menu

129,-

3 Retters Menu

149,-

CAFÉ LA BELLA RISTORANTE

CHINES E

TAKE A WAY

- 20 %

Hver Lørdag & Søndag kl. 12-16

FROKOST BUFFET Kun

FROKOST TILBUD kl. 12-16 Vælg mellem 12 forskellige retter inkl. pekingsuppe og ris

89,58,-

(under søjlerne)

Gratis velkomstdrink ved bordbestilling Tlf 3616 54 46 TOFTEGÅRDS ALLE 5 2500 VALBY

VANLØSE TORV 3 Tlf. 38711020 Åben alle dage kl. 12-23

Hos os kommer chefen på arbejde – i alle faser af din bolighandel, fra vurdering til fremvisning og salg!

ve! Sæt os på pderø vurdering eller

orpligten Start med en uf snak. en grundig bolig

Estate Valby & SV Tlf. 36 46 90 22 Glerup & Brødsgaard

www.estate-maeglerne.dk

ve cleanet, udtaler Tina Unger, som fortæller, at 300 frivillige medvirker i rengøringen af bydelen, hvor Center for Veje under Københavns Kommune kommer og samler alle affaldsposerne ind. Valby Lokaludvalg, Områdefornyelsen Gl. Valby og Miljøpunkt Valby arrangerer i samarbejde ”Store forårsrengøring”, som er en del af Danmarks Naturfredningsforenings ”Affaldsdag”. Valby bliver på dagen opdelt i 12 distrikter, så man kan hjælpe dér, hvor man bor. Læs mere om ”Store forårsrengøring” på www.miljopunkt-valby.dk


www.dinlokalavis.dk

2

Tænkt og skrevet Af Kultur- og fritidsborgmester, Pia Allerslev (V)

Man skal turde gå over for rødt Jeg var for nyligt i USA. Og her gør man ofte tingene lidt anderledes end herhjemme. På godt og ondt. Men en af de ting, jeg lagde mærke til, var deres noget mere lempelige færdselsregler. I USA er det faktisk tilladt for fodgængere at gå over for rødt lys, hvis man vurderer, at det ikke er til fare for en selv eller andre. Det skaber ligesom lidt mere flow, og man er ikke tvunget til at stå og vente, hvis der ikke er en bil i miles omkreds. Sådan gør vi ikke i Danmark, der skal reglernes overholdes for enhver pris. Og det er jo for det meste meget fornuftigt. Men det fik mig alligevel til at tænke: Er regler og paragrafrytteri altid den bedste vej? I oktober sidste år opstod der ballade på Bellahøj Svømmestadion. En gruppe unge bøller chikanerede de andre gæster og personalet på det groveste. Ingen turde komme der mere, og lige meget hvad personalet, politiet og SSP-folkene i lokalområdet forsøgte, hjalp det ikke. Lige indtil vi fandt på at lukke for adgangen for ALLE unge under 15 år, med mindre de var ifølge med en voksen. Og så stoppede balladen – altså den, de unge bøller stod for. For en helt anden ballade tog fart – den om reglerne. Politikere fra rådhuset tordnede mod forbuddet, som de mente var diskriminerende og i strid med reglerne, og de krævede principielle retningslinjer, der skulle gøre den slags tiltag ulovlige. Selveste Borgerrådgiveren marcherede også ind i sagen som en anden ombudsmand og ville have redegørelser og udredninger om, hvorvidt der var tale om ulovlig diskrimination! Ulovlig diskrimination. Nej ved I nu hvad. Det var diskrimination. Punktum. Men det var nødvendig diskrimination. Det var det, min gode gamle snusfornuftige folkeskolelærer i sin tid kaldte kollektiv afstraffelse. Én havde kastet en sten på klasselokalets rude, men ingen ville give sig til kende. Og så måtte alle i en periode ikke spille bold i frikvartererne. Det var surt, men det hjalp. Forbuddet blev ophævet, og der blev aldrig kastet med sten mere. Det ansvar ville stenkasteren alligevel ikke have igen. På samme måde har det virket med ballademagerne på Bellahøj. Det var surt for alle de svømmeglade børn, mens forbuddet stod på. Men endnu mere surt, mens balladen og chikanen fandt sted. Det var en pragmatisk løsning, og den virkede. Dermed kunne forbuddet også ophæves igen, og de glade og harmoniske svømmetilstande genoprettes. Selvfølgelig skal det ikke til at være normal praksis, hver gang der er lidt ballade. Det er et drastisk indgreb. Men det viser, at det nogle gange kan være nødvendigt at turde gå over for rødt lys, hvis man vil videre.

Breve fra læserne Lokal@viserne, Postbox 1670 2720 Vanløse • Mail: lokal@viserne.dk Skriv til: Debatredaktionen

Læserbreve skal være korte, max 500 anslag. Vi forbeholder os ret til at redigere og forkorte. Vi påtager os intet ansvar for uopfordret indsendt materiale. Læserbreve med grove injurietekster optages ikke. Navnet på læserbrevets forfatter skal være redaktionen bekendt. Anonyme læserbreve optages ikke. Billede må gerne følge indlæg.

Debat

Københavns kommune lider af demokratisk underskud Min partifælle Jesper Christensen er kritisk overfor mit forslag om at dele Københavns kommune op i 8-10 mindre kommuner. Desværre vælger Jesper Christensen at gå i en stor bue uden om mit centrale argument for at dele Københavns kommune op i mindre kommuner, nemlig at der er alt for langt fra borgerne til kommunalpolitikerne på rådhuset. Mange københavnere oplever det som et kæmpe problem. København lider simpelthen af demokratisk underskud. Jesper Christensen mener at mit forslag vil være dyrt og at det vil føre til øget bureaukrati. Til det er kun at sige, at der er lavet flere undersøgelser som sammenligner Køben-

Debat

havn med andre kommuner - netop på bureaukrati. Københavns kommune har en ganske velvoksen administration i forhold til andre kommuner. Ligesom at København er usædvanlig dyr også sammenlignet med andre kommuner. Kommunen høster absolut ingen fordele ved at være så stor, som den er. Tværtimod. Det er derfor vi har brug for mindre kommuner i København, som er selvstændige. Disse skal så selvfølgelig organiseres i et Hovedstadsråd, hvor man skal samarbejde, så vi også kan stå stærkt overfor staten og i konkurrencen med andre europæiske storbyer. Jan Andreasen folketingskandidat (S)

UGE 10 - 2011

Angående de store træer på Thorupgaards Allé! Jeg er nu af Ilse Gynt belært om, at træerne er popler, tak for det! Og så synes jeg faktisk, at det er slående, så enige Ilse Gynt og jeg er. Jeg synes også, at det ene træ er beskåret meget smukt, men min største anke går stadigvæk på det "skæve" og rådangrebne træ. Jeg synes nemlig, at en fagmand skal vurdere træerne, og beslutte om de skal stynes/beskæres eller HVIS de vurderes som værende farlige, helt fældes. Træer skal ikke kun bedømmes på, om der er en ugle eller andet spændende, der tager bolig i træerne. Jeg går absolut ind for en grøn udsigt, og jeg holder uendeligt meget af de træer, jeg kan se fra mit vindue. Som et kuriosum kan næv-

Debat

nes, at jeg har fået fortalt, at Frederiksberg Kommune engang bestemte, at ALLE skulle kunne se et træ fra deres vindue, og jeg tror faktisk ikke kun det er et rygte! Grønne træer er dejlige, og hvis vi alle plantede et par stykker mere, så ville de kunne absorbere en større mængde regnvand, som ellers ville kunne udrette stor skade. Derfor: jeg gentager, at jeg synes især det ene "skæve" POPPELtræ skal vurderes af en fagmand, og lad ham så i samme moment kaste et blik på de andre. Jeg håber COOP lever op til sit ansvar, og at Ilse Gynt ville kunne leve med en beskæring og evt. nyplantning af træer? venlig hilsen JH

Skræmmende lavt vidensniveau hos BR-medlem Under overskriften "Konsulenter er dyre - vi skal forske os til mere viden" bringer BR-medlem for Socialdemokraterne Sofie K. Led (SKL) debatten om den kommunale ledelse ned på et helt uværdigt plan, og udstiller samtidig sin manglende viden og indsigt. Gennem mytedannende udsagn som "undersøgelser, eksterne konsulenter, dyre regninger" får SKL koblet besparelser på Københavns Kommunes 33 mia. store budget til at være et spørgsmål om enten så meget service for københavnerne som muligt eller konsulenthonorarer. Som konsulent er det mig derfor en fornøjelse at kunne tydeliggøre for SKL og socialdemokraterne, som i øvrigt står mit politiske hjerte nært, at konsulenter oftest udfører specialiseret ikke administrativt arbejde, der på et højt fagligt niveau gennem indsigt, overblik og innovation, skaber værdi og udvikling i kommunen. Når SKL henviser til konsulenthonorarer og dyre regninger, så må jeg bringe i erindring, at også konsulenter skal have løn, betale for kontorplads, com-

Debat

puter, telefon, lys og varme, efteruddannelse, ferie mv. Derfor er en konsulenthonorartime dyrere end den udbetalte løn til konsulenten, hvilket i øvrigt til SKL's dybere indsigt i administrativt arbejde også er gældende for offentlige medarbejdere. SKL's debatniveau bliver yderligere himmelråbende tomt, når hun dernæst vil erstatte konsulenthonorarerne med flere offentlige timer og pengemidler til forskning, hvilket i sig selv kan være godt, men jo ikke erstatter det arbejde konsulenter udfører for kommunen. Sofie Led må derfor genopfinde sit politiske mod, og fortælle hvilke opgaver og ydelser, der ikke er behov for i serviceringen af københavnerne, og dernæst finde ud af om de resterende opgaver udføres mest effektivt af kommunale medarbejdere eller af konsulenter. Jeg kan som københavner vel godt forlange, at BR-medlemmer tager deres forpligtigelse til at lede alvorligt. Kim Haagensen Chefkonsulent Brovænget 3 2700 Brønshøj

dinby Brønshøj

Jyllingevej 55-57, 2720 Vanløse Tlf. 38 79 34 00 - Fax 38 79 34 10 e-mail: lokal@viserne.dk Kontortid: kl.10-16 hver dag. Oplag:

52.500

Tryk: Rotationen A/S


www.dinlokalavis.dk

UGE 10 - 2011

3

Pensionist Pedersen på P Knudsens Gade anholdt for terror Nyheder. En 65-årig dame blev fejlagtigt anholdt for terror under klimatopmødet i København. Af Lars Hansen

Letbanen skaber stor offentlig interesse Lokalt. Massiv menneskemængde troppede op, da Valby Lokaludvalg inviterede inden for i Pavillonen på Carlsberg til offentligt møde om letbane-projektet. Af Lars Hansen Der blev budt på sandwiches og selvfølgelig en øl at skylle ned med, da Pavillonen på Carlsberg sidste tirsdag lagde lokale til Valby Lokaludvalgs offentlige møde mht. en eventuel kommende letbane i Valby og Hvidovre, som skal passere igennem den gamle bryggeri-bydel. Mere end 100 – nogle måtte stå som sild i en tønde- var mødt op for at høre og spørge om det ambitiøse anlægsprojekt, som forventes at kunne generere op mod 30.000 rejsende hver dag. - Jeg glæder mig over det fantastiske fremmøde, sagde formanden for Valby Lokaludvalg, Lisbeth Ritter, og hun blev fulgt op af næstformanden for udvalget og chefen for Valbys trafikstrategi, Michael Fjeldsøe, som konstaterede: Det er et positivt problem, at der kommer så mange. Når lokaludvalget kigger ind i krystalkuglen, vil letbanen skabe et meget markant antal rejsende pga. flere beboere og nye arbejdspladser, idet udviklingen af Carlsberg-området, F.L. Smidth-grunden og Grønttorvet realiserer op mod 12.000 flere beboere og 14.000 nye arbejdspladser. De nye, store byudviklingsområder i Valby kommer til at mangle god, kollektiv trafik, hvis ikke biltrafikken skal dominere. Derfor er der et behov for en letbane, som kan kobles til Metro Cityringen på Enghave Plads, en letbane på Ring 3, S-, regional- og fjerntogene på Valby Station samt S-ringbanen på Vigerslev Allé Station, således at der skabes et sammenhængende net for

kollektiv trafik. Projektforslaget, som er udarbejdet sammen med det rådgivende ingeniørfirma Atkins, er en godt otte km. lang letbanelinje, der går fra Enghave Plads via Carlsberg og Valby til Hvidovre Hospital.

Elefanterne er en elbane Og på Carlsberg er man ikke afvisende over for idéen: – Ny Carlsbergvej er i dag busrute, men det kan blive en letbane i stedet, sagde Jacob Andersen fra Carlsberg Ejendomme, som har ansvaret for bl.a. ”Elefanterne”, hvor letbanen er projekteret til at køre igennem porten. Jacob Andersen gjorde dog også opmærksom på, at udviklingen af Carlsberg ikke er begyndt endnu, og det vil tage tyve år, før Carlsbergområdet er helt færdigbygget.

Politisk opbakning - Der er i øjeblikket stor debat i Københavns Kommune om kollektiv trafik. Letbaner er nu kommet med i overvejelserne, og projektet hér er derfor et vigtigt bidrag og et spændende input, sagde Københavns teknik- og miljøborgmester, Bo Asmus Kjeldgaard (SF), og fortsatte: F.eks. koster en letbane mindre end en metro. Hans partifælle, Anders Wolf, formand for Ejendoms- og Arealudvalget og medlem af Miljø- og Teknikudvalget i Hvidovre Kommune, oplyste, at der i Hvidovre er politisk opbakning til letbane-projektet.

Sønderkær er sur Mens idéen overvejende har fået en god, politisk modtagelse, så er borgerne i området mere skeptiske over for

Sydhavnens Bibliotek

forslaget. Letbanen er projekteret til ligge i midten af Sønderkær, hvor den går ind i Hvidovre Kommune. Og beboerne på vejen beklager sig lidt over linjeføringen, da man er ved at være lidt træt af offentlige anlægsarbejder i området. Først skulle nogle luftledninger graves ned i jorden, så blev S-ringbanen anlagt, derefter blev København-Ringsted-banen projekteret til at gå gennem lige dér, og nu kommer letbanen måske også. Fengersvejs beboere er betænkelige ved, at strækningen skal gå ned ad vejen. Man er lidt bekymret for sikkerheden, da der færdes mange børn. En daginstitution med plads til 250 er ved at blive opført, og i forvejen ligger Vigerslev Allés Skole med ca. 500 elever lige ved siden af. Nogle frygter desuden, at Vigerslev Allé Station med Sringbanen, København-Ringsted-projektet og nu letbanen vil blive et ”trafikkaospunkt” frem for et trafikknudepunkt. Endelig beklager nogle borgere sig over, at Vigerslevparken – et af Valbys grønne områder – bliver inddraget til projektet.

Tøv en kende Ingeniør Anders Kaas, Atkins, oplyste, at hverken projektet eller linjeføringen er lagt fast endnu. Han oplyste desuden, at en realisering af projektet er et langt og omfattende forløb med svar-, hørings- og anlægsproces. Dog skal der være svar fra politikerne inden sommerferien. Letbane-projektet er vurderet til at koste 955 mio. kr., og såfremt, det føres ud i livet, kan det tages i brug i 2020.

ÅBNINGSTIDER

mandag – torsdag 12–19 fredag 12–17 lørdag 10–16

Wagnersvej 19 • 2450 København SV Telefon 36 14 84 14

Lørdag d.12.marts kl.11 - 12. Børnenes Musiksalon. Leg og rytmik for børn fra 3 – 6 år og deres voksne. 30 kr. pr. barn. Tilmelding i biblioteket eller på tlf. 36 14 84 14.

Lørdag d.19.marts kl.10.15-11. Børnenes Musiksalon. Leg og rytmik for børn fra 1½ - 3 år og deres voksne. 30 kr. pr. barn. Tilmelding i biblioteket eller på tlf. 36 14 84 14.

Tirsdag d.22.marts kl.10 – 10.30. Film for børn fra 3 – 6 år. Gratis tilmelding i biblioteket eller på tlf. 36 14 84 14.

Onsdag d.23.marts kl.10 – 10.30. Film for børn fra 3 – 6 år. Gratis tilmelding i biblioteket eller på tlf. 36 14 84 14. Samme film begge dage.

Torsdag d.24.marts kl.19 – 21. Bogcafé. Kom og hør hvad bibliotekarerne læser og få inspiration til sommerens læsning. Ingen tilmelding. Gratis adgang.

Lørdag d. 26.marts kl. 14 – 16. Bogcafé. Kom og hør hvad bibliotekarerne læser og få inspiration til sommerens læsning. Ingen tilmelding. Gratis adgang

Se også www.bibliotek.kk.dk

Anholdelse af tre flyttemænd, der på vej til en lejlighed på P Knudsens Gade blev anholdt og mistænkt for terror, fik fatale følger for den 65-årige pensionist og tidligere sygeplejerske Kirsten Pedersen. Det skriver politiken.dk De tre flyttefolk blev anholdt på Sydhavnsvej, og på flyttevognens gps kunne politiet

se, at der var indtastet en adresse på P Knudsens Gade. På adressen boede Kirsten Pedersens datter. Den 65-årige dame holdt øje med datterens lejlighed og havde bestilt flyttefirmaet til at tømme boligen.

Stormede lejligheden Kampklædt politi stormede lejligheden på P Knudsens Gade, og den ældre dame

blev beordret ned på knæ og lagt i håndjern. Hun blev derefter kørt til Station City, hvor hun blev sat i en detentionscelle og mistænkt for terror.

Erstatning men ingen klage Efter 13 timer fandt politiet ud af, at flyttefolkene var blevet anholdt ved en fejl. En af flyttemændene var blevet forvekslet med en eftersøgt terrorist. Fru Pedersen blev derefter løsladt. Københavns Politi har for længst erkendt, at anholdelsen var en fejltagelse. Derfor bad politiet også statsadvokaten om at tilkende de forurettede erstatning for uretmæssig anholdelse, oplyser Politikens hjemmeside. Kirsten Pedersen har aldrig klaget over politiets opførsel.

Færre konsulenter mere forskning Konsulenter er dyre - vi skal forske os til mere viden, mener socialdemokraterne medlem af Borgerrepræsentationen, Sofie K. Led. Eksterne konsulenter. Dyre regninger. Sådan har stereotypen lydt fra Københavns Kommune i flere år. Vi meldte ud i sommers, at vi vil spare 42,5 mio. kr. Det holder vi forvaltningerne op på. For med finanskrisen er der bremset op. Flest muligt af kommunens godt 33 mia. kr. store budget skal bruges til så meget service for københavnerne som muligt. Ikke til konsulentho-

Debat

norarer. Derfor skal der spares penge på konsulenter i 2011 og fremefter. Der skal først og fremmest prioriteres hårdt. Men der skal også findes andre nye løsninger. Socialdemokraterne foreslår derfor som noget nyt, at Københavns Kommune skal skabe et tættere samarbejde med anerkendte forskningsinstitutioner, fx universiteter, i Øresundsregionen. Det er ikke alle rapporter og undersøgelser, der haster. Meget vil netop med fordel kunne indgå i halv-, hel- eller flerårige forskningsprojekter og sikre os faglig viden på en ny måde – om børn, om

sundhed, om teknologi. Vi mener, at kommunen og forskningsinstitutionerne vil kunne drage nytte af at stå skulder ved skulder i forskningsopgaver. Vi håber, at der er opbakning fra de andre partier til at finde besparelser på de eksterne konsulenter ved at undersøge, hvordan forskningsinstitutionerne stiller sig, og hvilke muligheder der præcist er for et konstruktivt samarbejde. Sofie K. Led Medlem af Københavns Borgerrepræsentation (soc)

Lokal trykhed


www.dinlokalavis.dk

4

UGE 10 - 2011

Læge på junglehospital i fattige Sierra Leone Kultur. Læge Peter Bo Jørgensen taler i aften i Valby Kulturhus om det frivillige arbejde i et af verdens fattigste lande, der støttes af Lions. Af Steen Ankerdal

Gerner Jacobsen, formand for Lions i Valby, ser frem til læge Peter Bo Jørgensen foredrag onsdag aften i Kulturhuset om danske lægers ulønnede indsats på et junglehospital i Sierra Leone, et af verdens fattigste lande. Foto: SA Media

Selvom Lions afdeling i Valby ikke er særlig stor, deltager den velgørende forening aktivt i arbejdet med at holde et hospital i Masanga i den vestafrikanske stat Sierra Leone kørende. I aften kl. 19 kan interesserede Valby-borgere høre om projektet, når den danske læge Peter Bo Jørgensen kommer i Kulturhuset og fortæller om projektet, der næsten udelukkende drives via frivillig arbejdskraft. - Danske læger rejser eksempelvis til Sierra Leone og arbejder gratis i deres ferier eller frie periode, fortæller Gerner Jacobsen, der er formand for Lions i Valby. Det arbejde støtter Lions i Valby og resten af Danmark – og i denne forbindelse overrækker Lions Danmark en donation på en million kroner til Masanga-hospitalet, som Peter Bo Jørgensen på hospitalets vegne modtager. Samtidig fortæller Peter Bo

Jørgensen om arbejdet i det fattige og urolige land, der stadig lever med følgerne af Diamant-krigen, som hærgede befolkningen fra 1990 til 2002. Det var her, børn, kvinder og andre uskyldige fik hugget arme og ben af i det grusomme opgør mellem rivaliserende grupper. Der var i 2005 registreret 50 læger i landet, der har godt fem millioner indbyggere – ligesom Danmark! Junglehospitalet Masanga blev med privat hjælp genåbnet i 2006 med 22 lokale medarbejdere, hvoraf fem var læger og sygeplejerske. De øvrige var håndværkere, chauffører, teknikere og bygningsarbejdere. I dag er der 105 ansatte på Masanga-hospitalet, der ligger i den centrale del af Sierra Leone i Tonkolli distriktet. Her bor godt 400.000 af landets godt fem millioner indbyggere. Det koster godt halvanden million kroner om året at drive Masanga i dag. Fuldt

udbygget med plads til 100 indlagte patienter og et personale på 250 vil den årlige drift løbe op i cirka seks millioner kroner.

Mange dør I Masanga-projektet er fokus sat på kvinderne og børnefødsler, for Sierra Leone har verdens højeste mødre- og børnedødelighed: Hvert femte barn i Sierra Leona oplever ikke sin 5 års fødselsdag, mens hver ottende kvinde dør i forbindelse med graviditet og fødsel. Det er verdens værste statistik! Masanga projektet fokuserer på dette problem – og man er stolte over sin succes med at tage sig af komplicerede fødsler. Børneafdelingen har 40 senge og 1000 indlagte børn om året. Der er tale om rigtig syge børn, hvoraf omkring 150 dør hvert år. Det ville have været mange flere uden hospitalets og lægernes uegennyttige indsats. På trods af diamant-minerne

er Sierra Leone et af verdens fattigste lande, hvor en familie lever for under 12 kroner om dagen. Derfor er det også en nødvendighed, at al behandling af mødre og børn på Masanga er gratis. Den samlede værdi af Lions støtte til Manga er omkring seks millioner kroner årligt – og det er samlet blevet til en økonomisk indsprøjtning på cirka 24 millioner kroner i projektets første fem leveår. Den gruppe Lions Valby er med står for et tilskud på 900.000 kr. årligt. Gerner Jacobsen fra Lions i Valby understreger dog, at foredraget i aften med Peter Bo Jørgensen ikke er et indsamlingsshow, men lægens fortælling om, hvordan sundheds-virkeligheden ser ud i et af verdens fattigste lande. Og om hvordan vi i den rige del af verden kan gøre en forskel i kraft af den frivillige indsats og donationer, der egentlig er ganske beskedne. Valby Kulturhus onsdag aften kl. 19.

Glad i form med zumba Motion. Nyt motions-dansestudie åbner i Prøvehallen på lørdag. Af Steen Ankerdal Ti millioner mennesker i mere end 100 lande kan ikke tage fejl. Det mener tilhængerne af zumba, der er blevet et af de mest populære danse- og fitness programmer verden over. Og nu kommer zumba, der er sydamerikansk i stilen og columbiansk i indholdet med ret og pligt til at bruge bagen og vrikke med hofterne, til Valby. Zumba er en blanding af latin-amerikansk stil og columbianske trin, der er stiliseret af Alberto ”Beto” Perez i starten af 1990’erne. Angiveligt har den glade, rytmiske og inciterende fitnessdanse-form slået an over hele jorden, idet zumba skulle have omkring ti millioner aktive på 90.000 gulve i 110 lande. Faktisk et af de mest succesfulde fitness programmer for tiden. På lørdag følger Valby trop, når ”kusinerne” Alexandra, Christina og Louise Svarre åbner zumba-studie i Prøvehallen i Valby. I tre sessioner fra kl. 10 til 14 inviterer pigerne til prøvetime i deres nye lokaler. Pris 50 kr. for den første introduktion på

55 minutter – med lidt at læske gane og mave med i pauserne. For forårssæsonens 11 timer er prisen 695 kr, men studerende slipper med 595 kroner. Engangsprisen er 75 kr.

Vil det lækre -Vi har valgt Prøvehallen, fordi vi ville have nogle lækre, indbydende lokaler med spejle på væggene, så deltagerne får en rigtig god oplevelse, siger Alexandra Svarre, der er den ældste af de tre initiativtagere. - Vi er alle tre uddannede instruktører fra Zumbaorganisationen i USA.Vi er medlem af Zin network med adgang til den nyeste musik og de fedeste koreografier, og vi deltager i master classes når toppen af Zumba organisationen gæster Danmark. Og så elsker vi selv dansetrin med fart. Og hvorfor så kaste sig over zumba, når man ganske gratis kan løbe eller cykle sig en tur i det fri og få motion på den måde. -Fordi zumba er sjovt og gør en glad med sin kombination af latin-amerikansk dans, fitness og fællesskab i lokalet, siger Alexandra Svarre.

Kusinerne Svarre - Alexandra, Christina og Louise Svarre - håber at mange rider med på zumba-bølgen, når de lørdag åbner for undervisning i Prøvehallen. Hun betoner, at zumba kan dyrkes af alle, men primært udøves af kvinder. -Vi har set enkelte mænd, der har prøvet zumba, men det taler mest til kvinder. Der vækkes en kvindelig side i en, som måske har været gemt af vejen i årevis, siger ”storesøster” Svarre..

Musikken fremkalder rytmer i udøverne, som de måske troede var forbeholdt latinamerikanere. Men hvad der nok tiltaler mennesker på vore breddegrader er, at zumba-isterne får smidt nogle kilo, når de først kaster sig ud i fitness-dansen. Det er en aktivitet, der brænder kalori-

er af på en sjov måde. -Jeg har aldrig set nogen komme ud fra en time uden at sveden løber af dem, men samtidig ser de glade ud, fordi det har været sjovt, siger Alexandra Svarre.

Lækkert Svarre-kusinerne vil levere

professionel undervisning i lækre omgivelse med god stemning og masser af fart. -Det vigtigste er ikke korrekt dans, men høj puls, god musik og masser af humør, siger Alexandra Svarre, der serverer smoothies og sunde snacks ved åbningen på lørdag.


www.dinlokalavis.dk

UGE 10 - 2011

Søger helte til søndag 13. marts

e

js e r r

Team Benns leverer fantastiske rejseoplevelser og hele verden er vores legeplads. ∙ ∙ ∙ ∙

og meget mere...

om drømme for fremtiden. Det er ikke længere kun et spørgsmål om at klare dagen og vejen. Landsbyen ville aldrig selv have haft mulighed for at etablere brønden og vandingsanlægget, men folk forstår at gribe de nye

muligheder. For mig var det et meget konkret og gribende eksempel på, at udviklingsbistand er hjælp til selvhjælp. Og at det virker, fortæller Peter Birch. Du kan tilmelde dig som indsamler på tlf. 8060 8060.

Smil trygt med faste tænder Med tryklåse på implantater kan løse proteser komme til at sidde fast. Vi tilbyder gratis implantatundersøgelse ved proteseproblemer, og afholder løbende informationsmøder om behandlingsmulighederne.

Tandlægerne Tove Thrane og Peter Gade Begge med 25 års erfaring

H.C. Ørsteds Vej 50 C, st. 1879 Frederiksberg C www.forumtand.dk

Krydstogter Safari Rundrejser Skræddersyede rejser

Med det soldrevne vandingsanlæg kan folk i den malawiske landsby Jenda nu dyrke afgrøder i skifte og høste både fire og fem gange om året. Foto: Mike Kollöffel

Vores funklende nye klinik ligger på hjørnet af H.C.Ørstedsvej og Rosenørns Alle. Vi har gratis parkering i gården, et minut til Forum metrostation samt bus 2A og 3A lige til døren. Klinikken er indrettet med det mest moderne og avancerede tandlægeudstyr der findes.

Ring 38 344222 mail@forumtand.dk

e

arb

m i sa

øde o -m -3 f n I 2 is Grat g, den 2 0 a 0 Tirsd 9.00-21. kl. 1 ng nu Ri

Bestil tid nu

øjj hø nsh ns Brø

se med æ L jde

Nyheder. Folkekirkens Nødhjælp søger frivillige,der vil bruge sig selv og deres tid på at samle ind til verdens fattige ved den årlige Sogneindsamling. - Søndag d. 13. marts vil vi gerne sende frivillige på gaden for at samle ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde med at bekæmpe sult. Så vi søger helte, der vil stille sig i forreste række og bruge nogle timer på at gøre noget for mennesker, der ikke er født under en lige så heldig stjerne som os, hedder det fra Folkekirkens Nødhjælp. For støtte til udviklingsarbejde nytter. FN har opgjort, at alene i 2010 er antallet af sultende mennesker faldet med 98 millioner. Peter Birch fra Vor Frelsers Kirke i København har, sammen med en gruppe frivillige indsamlingsledere, besøgt Malawi for at se nogle af de måder, der hjælper folk til at kunne brødføde sig selv. I landsbyen Jenda har Folkekirkens Nødhjælp støttet etableringen af et stort, solcelledrevet vandingsanlæg. Fra en dyb brønd fordeles vandet til 31 taphaner, der tilsammen kan vande 17 hektarer jord – året rundt. Da flere landsbyboere har fået husdyr gennem "Giv en ged"-kampagnen, kan de nu dyrke afgrøder og høste fire og fem gange om året, fordi de kan kunstvande og bruge naturlig gødning fra dyrene. - Folk fortalte med stolthed om det, de har opnået. Om muligheder, de vil udnytte og

5

SUPER PRIS t a le n d e med dansk der re js e le

9.990,pr. person

“Indiens gyldne trekant” RUNDREJSE TIL DET Rejsen dag for dag: Dag 1: Ankomst til Delhi. NORDLIGE INDIEN Dag 2: Byrundtur i den nye og gamle bydel, med cykeltaxi gennem basaren og 9 DAGE Afrejse 3. nov. velkomstmiddag. Indien er et fascinerende og farverigt land med mange kontraster og enestående kulturelle seværdigheder.

Alt sammen noget vi kommer til at opleve på denne fantastiske rundrejse med imponerende forter, elegante paladser, farverige markeder og vilde tigre. Vi starter rejsen med at udforske millionbyen Delhi inden vi fortsætter til Agra for blot at overvældes af Taj Mahals evige skønhed. Videre til spøgelsesbyen Fathepur Sikri og Ranthambores vilde tigre inden kursen sættes mod ”den lyserøde by”, Jaipur og Rajasthanprovinsen, hvor gadebilledet præges af kameler og ældre mænd med turban og snabelsko. Indiens Gyldne Trekant er den klassiske rundrejse til det historiske Indien og undervejs kommer vi tæt på lokalbefolkningen i de labyrintagtige basarer, i landsbyerne og på de farverige markeder. Vi stifter bekendtskab med det indiske køkken, kører med cykeltaxi og med hestevogn, vi rider på elefanter og meget meget mere.

Dag 3: Bustransport til Agra, Det Røde Fort og med hestevogn til Taj Mahal. Dag 4: Bustransport til Ranthambore Tigerreservat, spøgelsesbyen Fatehpur Sikri samt skole- og landsbybesøg. Dag 5: Morgen- og eftermiddags tigersafari i Ranthambore Tigerreservat. Dag 6: Bustransport til Jaipur, turbanmuseum, Paladsmuseet og Jantar Mantar-observatoriet. Dag 7: Blomstermarkedet, Vindenes Palads, Amber Fort, batiktryk, tæppeproduktion og Bollywood. Dag 8: Mælkemarkedet, oplevelser på egen hånd, bustransport til Delhi, afskedsmiddag og hjemrejse. Dag 9: Ankomst til Danmark.

Rejsens pris inkluderer: · Flytransport tur/retur med KLM via Amsterdam · Alle kendte skatter og afgifter · Transport, udflugter og entréer · 7 nætter på gode 3 stjernede hoteller · Måltider jf. program · Engelsktalende lokalguide · Dansktalende rejseleder

Tillæg for enkeltværelse: Kr. 1.990,- pr. person

REJSEKODE: LO Kontakt Merete på tlf: 65 65 65 60 asien@team-benns.com

Din personlige rejse begynder på Team-benns.com


www.dinlokalavis.dk

6

UGE 10 - 2011

Deltag i det nye miljøudvalg Lokalt. Når det nuværende miljøpunkt lukker til sommer og det lokale miljøarbejde lægges ind under Valby Lokaludvalg, inviteres borgerne til at gå ind i udvalget og deltage i arbejdet. Af Steen Ankerdal Det siger Henrik Palsmar, som Valby Lokaludvalg på sit møde i aftes udpegede til formand for det nye miljøudvalg, der 1. juli træder i stedet for miljøpunktet. -Da der stort set ikke følger penge med over fra det nuværende Miljøpunkt, bliver der et betydeligt behov for, at borgerne går ind og gør en ulønnet indsats for at styrke det lokale miljøarbejde, siger Palsmar, der repræsenterer Enhedslisten i Lokaludvalget. Af de nuværende tre ansatte i Miljøpunktet bliver der i det nye udvalg under Lokaludvalget råd til en ansat. Lokaludvalgets plan var, at der i aftes skulle udpeges en håndfuld medlemmer til miljøudvalget. Resten af pladserne i udvalget, der skal løfte opgaven fra 1. juli, er åbne til lokale borgere med interesse og kompetence på miljøområdet. -Vi regner med, at udvalget skal have cirka ti medlemmer, og halvdelen må gerne

være lokale borgere med interesse for miljøet – og gode ideer til at bevare og forbedre det lokalt, siger Henrik Palsmar. -Selvom vi ikke får de økonomiske midler, som det gamle Miljøpunkt havde, så glæder vi os over at få opgaven, for det er første gang, at et egentligt ressortområde er lagt ud til Lokaludvalget. Og den opgave tager vi meget alvorligt. Palsmar mener, at det borgernære oplysnings- og informationsarbejde, som Miljøpunktet hidtil har forvaltet passer godt til Lokaludvalgets profil. For den handler også om at være talerør for Valby-borgerne og formidler af holdningen og synspunkter over for kommunen. -Det er en helt ny type arbejde for lokaludvalget, hvor der ikke blot skal formidles og lægges planer, men også foretages konkret rådgivning og understøttelse og iværksættelse af lokale projekter for borgere og institutioner , mener Palsmar..

Sammenlægningen er forberedt for så vidt, at Miljøpunktet og LUs sekretariat i flere år har siddet sammen i et kontorfællesskab i Valby Kulturhus. Samtidig er miljø valgt som et af Lokal-udvalgets temaer i 2011. Miljøudvalget sjal udforme en strategi for det lokalearbejde og afgive høringssvar til kommunen i miljøspørgsmål. Det gamle Miljøpunky havde en bestyrelse bestående af repræsentanter for Lokaludvalget, grundejer- og boligforeninger samt borgere i Valby. De erstattes af de borgere, der har lyst og interesse i at gå ind i det nye miljøudvalg. Om man har viden og kompetence på området eller bare brænder for miljøsagen er uden betydning. Det er lysten til at med lokale miljøprojekter i Valby, der er vigtigst for de nye udvalgsmedlemmer. Interesserede kan henvende sig til udvalgets formand Henrik Palsmar på 6171 4317 eller mailadressen: hpalsmar@it.dk

Teater V tager kegler Kultur. Teaterstykket ”Udslet Hornsleth”, der i øjeblikket spiller på Teater V i Valby, bliver rost til skyerne i pressen. Af Lars Hansen Når man besøger Teater V’s hjemmeside, så kan man se, at fænomenet Hornsleth for tiden bliver studeret på Valby-teatret. Hvem er han, denne graffitimaler fra Herlufsholm? Er han en frelser, når han med geder og grise som betaling, får en hel afrikansk landsby til at ændre navn til Hornsleth? Eller er han bare en society-satan med en medieluder i hjertet? Et ind-

vaderende brand, som undergraver vores etiske normer? Eller endnu værre, vores kunstforståelse? Er han monumental eller indholdsløs? Mads M. Nielsen, Lars Ranthe, Andrea Vagn Jensen og Donald Andersen er de medvirkende i det populære stykke, som er instrueret af Pelle Koppel, og som spiller frem til den 27. marts. Pressen er begejstret. Læs bare her: ”Vittig og ætsende satire over det danske kunst-

og kulturparnas”. 4 stjerner, Jyllands-Posten ”Flabet, arrogant og provokerende”. 4 hjerter, Politiken ”Begavet – og stærkt underholdende”. 4 stjerner, Berlingske ”Brillant karakterkomisk spil”. Gregersdh.dk ”Fuldstændig fløjtende forrygende”. Steen Bille, Smagsdommerne, DR2 ”Twingle, Twingle Little Star” – kom af sted folks. Det her – det er fedt!”. Tina Krogh Sørensen, Kulturkongen.

u sælge din bolig, d al Sk “ al du vælge Jesper & Klaus sk – verdens bedste ejen d o msmæg le re “ te Kærlig hilsen Kirsten og Jetper s mor) (Klaus´ mor)

Jesper Glerup Indehaver

(Jes

Klaus Brødsgaard Indehaver

Estate mæglerne Valby & SV S TAT S A U T. E J E N D O M S M Æ G L E R M D E Valby Langgade 106, 2500 Valby, 2500@estate-maeglerne.dk Tlf. 36 46 90 22


www.dinlokalavis.dk

UGE 10 - 2011

7

Slået ud af nettet POLITI Butikslukning. Øresneglen lukker – kunderne køber musik og film på nettet.

Solen skinner på Valby Lokalt. Valby Lokaludvalg afsætter 37.000 kr. til trykning af bog, der handler om de mange solcelleanlæg i bydelen. Af Lars Hansen

Bogen er ikke til salg Bogen bliver trykt i 2000 eksemplarer, og den er ikke beregnet på salg. Den skal uddeles primært til organisationer, håndværkere o.lign., der arbejder med solceller og således er i kontakt med potentielle kunder. Desuden bliver bogen distribueret f.eks. via biblioteker, hvor andre borgere kan gøres opmærksom på mulighederne. Bogen vil desuden kunne omdeles på Valby Kulturdage samt til en energimesse, der forventes afholdt til efteråret.

Ifølge dagsordenen for Valby Lokaludvalgs møde i går vil udvalget støtte udgivelsen af en bog, der handler om solcelleanlæg i bydelen. Valby Lokaludvalg er ligesom Miljøpunkt Valby med i projektet ”Green Solar Cities”. En del af projektet har været opsætningen af en række solcelleanlæg i Valby. Projektet er en naturlig del af ”Valby Solcelleplan”, der blev formuleret i år 2000 af Valby Bydelsråd. I bydelen er der opsat solceller på private villaer og andelsforeninger, skoler, kulturhuse, sportshaller og haveforeninger. Der er nu skrevet en bog, der fortæller om de mange solcelleanlæg i Valby. Det drejer sig om både de offentlige anlæg og erfaringer fra private, der har fået opsat solcelleanlæg. Formålet med bogen er altså primært at inspirere borgere til indkøb af private solceller – sekundært at udbrede kendskabet til Valby Solcelleplan.

Valby betaler Budgettet for bogen er på 61.000 kr. Som en del af medfinansieringen af projektet skal Valby Lokaludvalg i alt bruge 10.000 euro (76.000 kr., red.). Heraf refunderes 5.000 euro (38.000 kr., red.) efter afslutningen på projektet i 2012. Derfor foreslås det, at Valby Lokaludvalg som en del af denne udgift afholder udgiften til trykning af bogen, i alt 37.000 kr.

Efter 27 år med forretning i Valby lukker indehaveren af Øresneglen i Spinderiet. Lørdag den 26. marts er det slut. Når den sidste kunde har forladt Øresneglen i Spinderiet den sidste lørdag i marts, drejer indehaveren Klaus Holm Møller nøglen om, og der bliver ikke lukket op igen. Klaus Holm Møller forklarer: ”Den gamle pladeforretning er nu næsten historie, og inden for 2-3 år tror jeg kun, der vil være cd/dvd antikvariater tilbage.” Årsagen er internettet. ”Det er ikke nogen hemmelighed, at en stadig større del af musik- og filmforbruget i dag foregår ved download og streaming. Derfor er det ikke rentabelt at drive en CD/DVDforretning i ”gammeldags” forstand.” ”Man regner med at 19 ud af 20 downloads er ulovlige, og det er jo et kæmpeproblem for branchen nu og i fremtiden. Det kan man begræde eller blot se som en naturlig udvikling, men den udvikling skulle jo helst være båret af nye lovlige alternativer og ikke af det modsatte. Hvordan kan det eksempelvis lade sig gøre, at CD/DVD salget i Danmark sidste år var i frit fald, samtidig med at det lovlige downloadsalg også faldt med 15% i forhold til 2009?

”Det hænger jo ikke sammen!”

Erfaren Øresneglen – Musik og Film åbnede i 1984 med musik og film, så Klaus Holm Møller har mere end 25 års erfaring i salg af musik og film på CD og DVD. Han har en stor brancheerfaring og masser af kontakter i branchen i Danmark og udlandet. Det betyder, som han konstaterer, at Øresneglen har kunnet skaffe alt inden for musikbranchen. Klaus Holm Møller understreger, at han ikke er bitter. Han forstår for så vidt godt udviklingen, men undrer sig bare over, hvor lidt der i Danmark gøres for at regulere den reelt ulovlige kopiering af musik. Faktisk er det noget musikere og sangskrivere også lider under. Og det har ikke været løsningen at følge i de tidligere Tøsedrenges fodspor, da de for nogle år siden vendte bøtten og lagde deres musik på CD ud, fordi deres ide var, at CD/DVD skulle fungere som promotion for bandets live koncerter – og ikke omvendt, som det ellers var sædvane. Klaus Holm Møller har mange synspunkter på en udvikling, der er ved at få en klassisk butiks- og forbrugskultur til at forsvinde. SA

RAPPORTEN

Lokalbrugsen på Herman Bangs Plads i Valby blev lørdag eftermiddag i sidste uge udsat for røveri. Tilsyneladende var der tale om et gammelt mellemværende, for røveren råbte til ekspedienten: ”Giv mig mine penge, giv mig penge.” Ekspedienten følte sig truet til at tage et mindre beløb i kontanter og give dem til røveren. Han beskrives som cirka 175 centimeter høj, spinkel af bygning og en såkaldt narkomantype. Han var iført mørkegrøn jakke og solbriller under røveriet. Det lykkedes ikke umiddelbart politiet at finde og anholde røveren, som fortsat eftersøges. Kiosken på Aalholm plads

blev fredag aften lidt før klokken 22 udsat for røveri, da to ungersvende på 15 og 16 år kom ind og krævede penge. Røverne blev fundet og anholdt af politiet. I dommervagten valgte dommeren at varetægtsfængsle dem i 16 dage. På grund af deres unge alder er de dog anbragt på en institution, siger chefen for Valby Lokalpoliti. Brandvæsenet rykkede også ud i sidste uge – ud til en anmeldelse om forsøg på ildspåsættelse på Bavnehøj Alle i Valby. Men da brandfolkene nåede frem til adressen, var der hverken ild eller røg, så de kunne køre tilbage til stationen uden at have været i aktion. SA

Lokalavisen ÅBENT HUS Søn. d. 13/3 kl. 13.00-13.15

Eksklusive Boliger ____________________________________

VALBY PEDER HJORTS VEJ 11 Sagsnr.: 80442 Fantastisk lys og spændende penthouse lejlighed med fritliggende bjælker, lofter til kip og udsigt over byens tage. Lejligheden har en ekseptionel velfungerende planløsning. Den store stue, der ligger i åben forbindelse med køkkenet og adgang til den dejlige altan, udgør hjertet i lejligheden. Der er stor velindrettet hems med rigelig plads til både seng, garderobeskab og kontor. Køkkenet er et lækkert hvidt grebsfrit HTH-køkken med kvalitets hårde hvidevarer og spiseplads. Derudover stort værelse med indbyggede reoler og lækkert badeværelse med vaskesøjle og separat brus. Pris:

2.495.000

Bolig m²:

Udb.: Brutto:

125.000 16.982

Etage: Vær.:

Netto:

14.063

Opført:

89 5 2 1935

Alternativ finansiering: Pauselån® F1: 9.316/8.085

Estate Valby & SV S TAT S A U T. E J E N D O M S M Æ G L E R M D E Valby Langgade 106, 2500 Valby, 2500@estate.dk Tlf. 36 46 90 22


www.dinlokalavis.dk

8

UGE 10 - 2011

Club Danmark-hallen i brug om få dage

Sport. Efter knap tre måneders lukning er fodboldhallen i Valby klar til brug inden for en uge. Men ikke til atletik. Af Steen Ankerdal Midt i den bidende kulde, der gør forårs-fodbold til en hundekold og tænderklaprende affære, er der lidt opmuntring til brugerne af Club Danmark-hallen i Valby. Inden for denne uge kan fodboldbanen i hallen bruges igen. - Der er sat plastic op som afdækning af det stillads, der understøtter taget i den ende af hallen, hvor taget brød sammen under snemasserne 1. og 2. juledag. Det skulle betyde, at børn og andre ikke kan klatre op i stilladset – med de problemer, den risiko og det ansvar, som det kunne medføre. Desuden er vi i gang med at rense og klargøre

se j e r

kunstgræs-banen efter reparationsarbejdet, siger lederen af Valby Idrætspark Steen Rasmussen. - Det tager nogle få dage, og så skal der køres nyt sand ud på banen, og det er hurtig gjort. Så i løbet af få dage skulle der igen kunne spilles fodbold i Club Danmark-hallen. Og det på en bane, der stort holder fodboldmålene fra før tag-sammenbruddet 1. og 2. juledag, siger Steen Rasmussen. Kommunens jurister har fortalt ham, at det er trænere og lederes ansvar at sørge for, at ingen kravler ind under plastic-tildækningen og op i stilladset – med den risiko for at falde ned og komme til skade, som det indebærer.

ns Brø

Små tre måneder efter tag-sammenbruddet er åbner Club Danmark-hallen igen for fodbold. Fremad Valbys daglige leder Lennart Boye er dog ikke tryg ved et arrangement, hvor ansvaret for ikke at klatre i stilladset og lege på det, påhviler trænere og ledere. - Personligt vil jeg ikke påtage mig ansvaret for at holde styr på hundrede børn i hallen og sikre, at de ikke kravler op i stilladset på trods af til-

dækningen. Jeg kunne godt forestille mig, at vi undlader at bruge Club Danmark hallen til børneholdene her i foråret, fordi det er for risikabelt, siger Lennart Boye. - Men situationen er problematisk, for kunststofbanerne i Valby er meget optaget. Og når vi kommer til april, hvor turneringerne begynder, bli-

ver det endnu værre, for så spiller blandt andet DAI-holdene turneringskampe på kunstgræsbanerne. Så vi kan ikke bare gå ind og få træningstimer der i stedet for hal-timerne, siger Lennart Boye. Mens fodboldspillerne kan glæde sig over, at de igen kan træne indendørs og undgå

marts-kulden udendørs, må atletikfolkene væbne sig med tålmodighed. Den midlertidige udbedring af tagskaden betyder ikke, at de kan bruge løbebanen rundt om fodboldbanen. I den ende af hallen, hvor taget brød sammen i hallen, kan der hverken løbes, springes eller kastes.

j

er med s æ de

L

ej

rb ma

i sa

SUPER PRIS

15.990,pr. person

sk m e d d a nd e r re j s e l e

“Paradis og Palmestrande”

RUNDREJSE TIL BALI OG TROPEØEN GILI TRAWANGAN 13 DAGE 6. - 17. oktober 2011 Tag med Team Benns og Lokalaviserne til Bali og tropeøen Gili Trawangan Vores spændende rundrejse starter på Bali med en rejse gennem den balinesiske kultur, historie og hverdag. Vi oplever nogle af Bali’s mest interessante templer, besøger farvestrålende markeder, plantager og en perlefarm. Vi ser smukke vandfald og majestætiske vulkaner, bader i varme kilder og vi skal på en skøn cykeltur gennem grønne rismarker og små landsbyer. Rejsen slutter med nogle afslappende dage på tropeøen Gili Trawangan med svajende palmer, hvide sandstrande og turkisblå vand. Tillæg for enkeltværelse: Kr. ......................................... 2.990,-

Kontakt Torben på tlf: 65 65 65 60 asien@team-benns.com

Med i pakken er: · · · · · · · · · ·

Rejsen dag for dag: Dag 1: Afrejse fra Kastrup. Dag 2: Ankomst til Bali, solnedgang ved Tanah Lot Templet og velkomstmiddag. Dag 3: Pemuteran, lokalt marked og besøg på plantage. Dag 4: Lovina, koralprojekt, snorkeltur, perlefarm og varme kilder. Dag 5: Delfintur, Ubud, vandfald, Bratan søen, Ulun Danu templet, blomster- og grøntsagsmarked og risterrasser.

Flytransport. Alle kendte lufthavns- og flyafgifter. Udflugter, transport og entréer jf. program. Indkvartering i dobbeltværelse (v. 2 pers.). 9 nætter på 3 og 4 stjernet hoteller. Forplejning på flyveturen. Morgenmad dagligt. 5x frokost. / 7x aftensmad. Engelsktalende lokalguider. Dansk ekspert rejseleder. REJSEKODE:

LO

Din personlige rejse begynder på Team-benns.com

Dag 6:

Cykeltur blandt risterrasser og lokalbefolkningen, byrundtur og Barong dans. Dag 7: Oplevelser på egen hånd i Ubud. Dag 8: Smukke naturscenerier, ”Elefanthulen”, hellig kilde, bjergkloster og Aga landsby Dag 9: Bådtransport til tropeøen Gili Trawangan. Dag 10-12: Palmestrande, solbadning og oplevelser på egen hånd. Dag 13: Ankomst til Kastrup


www.dinlokalavis.dk

UGE 10 - 2011

9

Boligsalget går forrygende og nyhederne vælter ind. Skal du sælge, så få en gratis og uforpligtende vurdering fra en af vores dygtige ejendomsmæglere.

Gratis salgsvurdering ring 36 41 40 39 Gabriel Barløse Statsaut. Ejendomsmægler & valuar

Berlingske Tidende, 29. december 2010.

RØDOVREVEJ 177, 1. TV., 2610 RØDOVRE

STENMAGLEVEJ 39, 2700 BRØNSHØJ

Dødsbo - Yderst attraktivt rækkehus med nyt tag. gasfyr samt velholdte termoruder beliggende i roligt villakvt. Indh.: lys tilbygget opholdsstue, stor spisestue, pænt og moderniseret køkken. 1 sal: 2 store sovevær med udgang til bal-kon, pænt flisebadevær. kld. fyrrym samt vaskerum. Kontant 1.995.000 Udb. 100.000 Brutto 5 13.540 Vær. 1955 Netto 11.344 Opført 3 Bolig/gr. 117/249 Antal etager

Billig Andelsbolig sælges for andelsboligforeningen. Denne 4 vær. er yderst lækker med bl.a. stor vestvendt altan, lys og stor opholdsstue med åbent køkken og granitbordplade, 3 rummelige sovevær., pænt flisebadevær. med bruseniche, klinkebelagt bryggers og godt vaskerum. dejlige Kontant 795.000 Udb. 795.000 Brutto 4 8.854 Vær. 2005 Netto 8.854 Opført 1 Bolig 108 Antal etager

Her er Rødovers flotteste 4 vær. med nyt lækkert flisebadevær., lækkert elementkøkken, lys opholdsstue, 3 dejlige sovevær., rummelig entre med indbygget skab. Lejligheden fremstår nymalet og har flotte trægulve og er indfytningsklar.

Andelsrækkehus med en perfekt planløsning, her får du et dejligt spisekøkken, stor lys opholdsstue, en rummelig entre. En 1. sal med 2 store sovevær., samt flot flisebadevær. med brus og spabad. Kld.: 2 disponible rum samt stort vaskerum skal ses. Kontant 1.295.000 Udb. 1.295.000 Brutto 3 6.128 Vær. 1942 Netto 6.128 Opført 2 Bolig 88 Antal etager

Vær. 6 Opført 1943/2011 Antal etager 1

GRØNLUNDS ALLE 13, 2610 RØDOVRE

ENGBOVEJ 56, 2610 RØDOVRE

Totalt istandsat 1 pl. villa med garage, stort udhus og en meget stor have. Ejendommen har nye facader, tag og termovinduer. Et lækkert elementkøkken, stort flisebadevær. 3 sovevær., en god fordelingsentré, bryggers samt en opholdsstue med udgang til lækker vinterhavestue. Kontant 2.975.000 Udb. 150.000 Brutto 4 17.246 Vær. 1969 Netto 13.494 Opført 1 Bolig/gr. 93/1008 Antal etager

Dejlig villa med flot stort flisebadevær., lys opholdsstue med brændeovn, hyggelig spisestue med udgang til overdækket terrasse, stort soveværelse, dejlig spisekøkken med adgang til godt børneværelse.

Attraktivt enderækkehus i en meget velholdt stand med kæmpe overdækket terrasse, hyggelig opholdsstue med karnap, dejlig spisestue i forbindelse med pænt køkken, 1. salen er med badevær. og 2 sovevær. Kld. gildestue, vaskerum.

Yderst hyggelig og meget velholdt 1 pl. villa med stort udhus beliggende på lukket villavej ved Islev Kirke. Klinkebelagt entre med adgang til opholdsstuen, spisestuen, 2 små sovevær.

Kontant 2.375.000 Udb. 120.000 Brutto 16.189 Netto 13.386 Bolig/gr. 106/762

Kontant 2.495.000 Udb. 125.000 Brutto 14.360 Netto 11.583 Bolig 96

Kontant 2.150.000 Udb. 110.000 Brutto 14.461 Netto 11.876 Bolig/gr. 81/ 612

Dette er absolut en lækker 3 vær. med egen have og er det tætteste du kommer på rækkehuset. Her får du den lyse opholdsstue med direkte udgang til egen 90 m2 have, flot nyt flisebadevær. samt flot og rummeligt elementkøkken, stort soveværelse samt børneværelse. Kontant 1.675.000 Udb. 85.000 Brutto 3 11.095 Vær. 1951 Netto 8.378 Opført 1 Bolig 72 (79) Antal etager

Nyhed

Villa

Nyhed

Nyhed

RØDOVREVEJ 348, ST. TV., 2610 RØDOVRE

Kontant 1.575.000 Udb. 80.000 Brutto 10.810 Netto 8.953 Bolig 85

Vær. 4 Opført 1954 Antal etager 1

HVIDOVREVEJ 72, 2610 RØDOVRE

RESENBROVEJ 23, 2610 RØDOVRE

SAG NR. 26105331

Vær. 4 Opført 1936 Antal etager 1

Vær. 4 Opført 1936 Antal etager 3

Dejligt dobbelthus med stor og pragtfuld have og 21 m2 garage. Yderst velindrettet ejendom i 3 pl. Dejligt spisekøk-ken, pænt badevær. spisestue samt flot tilbygget oph.stue m/fuld kælder, 1. sal med 2 vær.

Eftertragtet 2 pl. rækkehus med garage og ved Vestvolden, skole og lokale indkøbsmulighed. Indh. Lys opholdsstue, moderniseret køkken, Rummellig entre med trappe til 1. salen, med 3 gode vær.

Dejligt og velindrettet dobbelthus midt i Rødovre med den perfekte planløsning. Klinkebelagt entre med trappe og adgang til pænt gæstetoilet, stor og sydvendet opholdsstue med udgang til haven.

Kontant 2.795.000 Udb. 140.000 Brutto 17.870 Netto 14.697 Bolig/gr. 109/306

Kontant 1.895.000 Udb. 95.000 Brutto 12.596 Netto 10.860 Bolig/gr. 84/244

Kontant 2.595.000 Udb. 130.000 Brutto 15.623 Netto 13.471 Bolig/gr. 120/565

Kontant 1.995..000 Udb. 100.000 Brutto 12.530 Netto 10.819 Bolig/gr. 105/281

Kontant 2.850.000 Udb. 145.000 Brutto 16.451 Netto 13.795 Bolig/gr. 120/350

Rækkehus

Rækkehus Vær. 5 Opført 1957/1974 Antal etager 3

Rødovre - Hvidovre - Herlev og Valby Sylvestervej • 2610 Rødovre Damhustorvet 5 • 2610 Rødovre • Tlf.:2236 41 40 39 • Tlf.: 36 41 40 39 • E-mail:

NØRREGÅRDSVEJ 3A, 2610 RØDOVRE

Rækkehus

Her finder du det hyggelige rækkehus med den perfekte beliggenhed - lukket villavej og lige ved Valhøj Skole. Der er et pænt køkken, nyere flisebadeværelse, hyggelig opholdsstue med udg. til have.

Rækkehus

Eftertragtet rækkehus for den pladskrævende familie. Her får du nyt flot åbent køkken, hyggelig opholdsstue med udgang til vestvedt have, 3 gode vær. samt pænt flisebadevær. Kælder.

Rækkehus

BRANDHOLMS ALLE 62A, 2610 RØDOVRE

Vær. 4 Opført 1962 Antal etager 2

NØRREGÅRDSVEJ 208, 2610 RØDOVRE

Vær. 4 Opført 1936 Antal etager 1

ÅBOVÆNGE 24, 2610 RØDOVRE

Vær. 4 Opført 1970 Antal etager 2

LERHOLM VÆNGE 4, 2610 RØDOVRE

Villa

Kontant 3.200.000 Udb. 160.000 Brutto 20.513 Netto 16.312 Bolig/gr. 160/656

Rækkehus

Attraktivt dobbelthus med en fantastisk tilbygning med stor lys opholdsstue med loft til kip og udgang til haven. Ejendommen er for den pladskrævende familie: 2 badevær, 4 sovevær. 2 stuer, stort spisekøkken samt spisestue.

Nyhed

VALHØJS ALLE 110A, 1., 2610 RØDOVRE

Nyhed

GRØNNEMARKSVEJ 2C, 2610 RØDOVRE

Nyhed

Nyhed

LUCERNEVEJ 26, 2610 RØDOVRE

Vær. 4 Opført 1964 Antal etager 3

Vær. 4 Opført 1986 Antal etager 2

36 41 40 39

info@dkboligsalg.dk • www.dkboligsalg.dk Vi erved altid klar ved mellem telefonen www.dkboligsalg.dk • E-mail: info@dkboligsalg.dk • Vi er altid klar telefonen kl.mellem 8 og 21 kl. 8 og 21


www.dinlokalavis.dk

10

UGE 10 - 2011

SPORT I DENNE UGE Lokalavisen Vanløse optager gratis meddelelser om lokale sportsarrangementer. Indlæg til avisen sendes til sporten@youmail.dk senest mandag kl. 12.00. Send også meget gerne tips om en god sportshistorie.

Én opringning på 38 79 34 00, giver dig adgang til dine lokalaviser. Vores erfarne konsulenter skræddersyr din kampagne til 265.000 husstande i din eller flere bydele.

Frem tabte træningskampen til FB, men har ellers vundet alle de andre.

Ring nu på 38 79 34 00 og hør mere om, hvordan du helt enkelt kan annoncere i dine Lokalaviser, eller læs mere på

Sejr i strid blæst

www.dinlokalavis.dk (klik i fællesannoncering)

Sport. Frem vandt i Taastrup med 2-1.

Dine Lokalaviser i Storkøbenhavn IKSBE S G

RealMæglerne HANNE LØYE - FREDERIKSBERG tilbyder

Af Flemming Nielsen

Solgt eller gratis Hanne Løye

TORSDAG

16. DECEMBER 2010 • 6. ÅRGANG • NR.50

Foto: Brian L. Jensen

Foto: Brian L. Jensen

Udbyttet er endnu ikke kendt, men røverne tømte flere montrer for smykker hos guldsmed Dirks i tirsdags.

i mørkt tøj med hætter. De var iført ens sorte jakker. Den ene tog hætten af på vej væk, og et vidne så, at han h d k hå D

Amager

Brønshøj - Husum

Vanløse - Grøndal

Frederiksberg

BRO sælger 2 lej ejligheder om dag gen

TORSDAG

www.base1 1.dk

16.DECEMBER 2010 • 6. ÅRGANG • NR. 50

Foto: Brian L. Jensen

Politiet efterlyser denne mand for falskmøntneri.

dh j

i di

if

Vesterbro

Valby

Kgs. Enghave - Sydhavnen

Hvidovre - Avedøre

Falkoner Allé 18, 2000 Frb. Tlf. 38346500, Fax. 38346506 frederiksberg@hanneloye.dk

Endnu engang viste Frems fodboldspillere, at de ikke lader sig slå ud af modgang. I en træningskamp i lørdags mod Tåstrup FC fra Sjællandsserien kom Valbymandskabet fra Københavnsserien bagud 0-1 og måtte konstatere, at det var vanskeligt at få bolden under kontrol på en dag, hvor blæsten i det meste af kampen var skyld i, at bolden befandt sig

meget højt oppe i det meste af kampen. Men Frem’erne fightede sig tilbage i kampen, og da dommeren fløjtede af, stod der 21 til Frem på scoringstavlen. Træner John Tune Kristiansens kommentar til forløb og udfald: ”Blæsten ødelagde meget – ikke kun for os. Men jeg er tilfreds. Spillerne fik endnu 90 vigtige minutter i benene. Jeg fik prøvet Dan Dræby Meisel på mål og et gensyn

med Dennis Bo Mortensen. Vi har meget at bygge på inden sæsonpremieren lørdag 2. april kl. 15 mod Union i Valby Idrætspark. Frem’erne havde undervejs spil og chancer til at udbygge sejren, men de måtte altså nøjes med de to scoringer Tim Ilsø og Lasse Dahl (på straffespark) stod for. Største chance tilfaldt Simon Sinkjær. Han blev spilllet totalt fri. Det brød en modspiller sig ikke om, og han fældede derfor Simon med det, der kun kunne betegnes som en absolut ureglementeret tackling. Den blev takseret til rødt kort.

Eksklusive Boliger ____________________________________

VALBY LÆSTEDET 15 Sagsnr.: 80443 Fantastisk veludnyttet planløsning, der får huset til at virke stort! I husets stueplan får du entré med adgang til lækkert gæstetoilet, renoveret køkken med hvidevarer fra 2008. Hertil stor stue med brændeovn og adgang til opvarmet og isoleret udestue på 20 kvm. På 1. salen er der 3 gode værelser med fuldt udnyttede skunke. Pt. er der gennemgangsværelse - dette kan dog ændres uden større omkostninger. Hertil adgang til stort loftsrum og depotrum. Kælderen er renoveret og her er lækkert badeværelse fra 2009 med Vola armaturer og gulvvarme. Pris:

3.795.000

Udb.: Brutto:

190.000 24.155

Netto:

21.461

Bolig/kld. m²: Grund m²: Stuer/Vær.: Opført:

110/25 445 2/3 1924

Alternativ finansiering: Pauselån® F1: 12.761/12.215

Estate Valby & SV S TAT S A U T. E J E N D O M S M Æ G L E R M D E Valby Langgade 106, 2500 Valby, 2500@estate.dk Tlf. 36 46 90 22


www.dinlokalavis.dk

UGE 10 - 2011

Ajax under stregen Sport. Ajax herrer lever livet farligt nu i 1. division, mens damerne er på vej til oprykning Af Finn Edvard Mens det for alvor begynder at spidse til for Ajax herrer i 1. division, hvor holdet støt og roligt nærmer sig bunden af divisionen, så kan klubben glæde sig over et sprudlende og stærkt damehold, der lige nu fører i anden division og mere og mere ligner et 1. divisionshold fra næste sæson. UI lørdags fik publikum en smagsprøve på Ajax-pigernes styrke, da dagens gæster fra Ishøj HF blev blæst ud af Bavnehøj-Hallen, der var godt besøgt i lørdags. Der var f. eks. mødt rigtig mange op for at se U18-pigerne, der vandt over Odense, og der var næsten flere tilskuere til den

kamp end til divisionskampen lige efter. Men heldigvis var der mange, der blev for at se damerne, og de fik en skræmmende Ajaxopvisning at se. Ishøj kom ganske vist foran 2-0, og det skabte naturligvis optimisme hos gæsterne, men så kan det nok være, at Ajax tog fat, og lige pludselig stod det 12-4 til hjemmeholdet. Pigernes sejr blev så stor som 36-15, og nu er det kun Rødovre, der kan forhindre damernes direkte oprykning til 1. division.

Håndbold-brag Og det er netop Rødovre, som pigerne skal møde på søndag til et brag af en opryknings-

Frem’er blev Årets spiller Sport. Frems Tim Ilsø er blevet kåret til ”Årets Spiller” i Københavnsserien 2010 af internet-siden Liga Bold. Den erfarne midtbanespiller fik 31 procent af stemmerne foran Tommy Knudsen, Rønne fB, 20 %, Thomas Lynge, Bk. Union med 19 procent, Lasse Dahl, Frem, og Ferdi Yaser, Skovshoved, begge 15 procent. Udover at spille på Frems førerhold i Københavnsserien fungerer Ilsø også som assistenttræner. I nomineringen af

Ilsø hed det: - Han er uden tvivl en af de stærkeste spillere i rækken. Med et super touch på bolden, en kølighed i boldføringen og et overblik, har han skilt sig ud for sit hold i efteråret. Hans flotte præstationer er ligeledes blevet krydret med 8 mål i efteråret og et hav af assists. Også årets talent blev en

kamp. Der er al mulig grund til at komme og støtte Ajaxpigerne i kampen for oprykning – især i lyset af herrernes svage indsats i deres 1. division. Damerne spiller den spændende kamp i Rødovre på søndag 13. marts kl. 14.30: Kom i god tid, for der kommer helt sikkert mange tilskuere, ikke mindst fra Rødovre, der har sat alle sejl til for at det skal blive en god håndbolddag. Men herrerne…uha! det fordums ligahold tabte også i denne runde, og denne gang til nedrykningskandidaterne fra Faaborg. Nu er Ajax selv kommet under stregen selv om den direkte nedrykning forbeholdes Tønder, Holte IF og Frederikshavn. Men Ajax er i farezonen for at skulle ud i nedrykningskampe. Holdet spiller sin næste kamp lørdag 20. marts hjemme mod Odder.

Frem’ nemlig Simon Sindkjær, der først fylder 18 år den 16. april. Han er således kun førsteårs U19-spiller, men blev i sommer rykket op i 1. holds truppen med debut 28. august hjemme mod Tårnby, hvor han scorede det sidste mål i 3-1 sejren. Siden er det blevet til yderligere 10 mål i de 12 kampe han i efteråret spillede for Frem. Den talentfulde Frem’er fik 31 procent af stemmerne foran Jakob Juulsen, Rønne fB, med 24 procent og Andy Dybdahl, B 1908 med 18 procent af stemmerne.

11

40.000 kr. til idræt i Valby Sport. Team Copenhagen har besluttet at støtte et pigefodboldprojekt i Fremad Valby Af Finn Edvard I mandags uddelte eliteidrætsfonden Team Copenhagen støtte til den københavnske eliteidræt, og blandt støttemodtagerne var Fremad Valby, der har modtaget støtte til et spændende pigefodboldprojekt. Team Copenhagens sekretariat har længe ønsket at støtte op omkring udviklingen af gode talentudviklingsmiljøer indenfor pigefodbold. Det skyldes, at der ifølge DBU og DBU København er et stort uforløst potentiale indenfor pige- og kvindefodbold i København. Der findes således rigtig mange pigespillere, men ingen af de københavnske klubber er på et højt niveau, når det angår talentudvikling. Fremad Valby har igennem årene høstet stor anerkendelse for sit breddearbejde. Klubben har langsomt, men sikkert udviklet sig til en af byens største, og er nu Valbys største fodboldklub. Det skyldes bl.a. en visionær ledelse, som har sikret klubbens gode faciliteter, fuldtidsansat personale og tilfredse medlemmer.

På især pigesiden har klubben efterhånden nået et niveau, som er så højt, at klubben gerne vil udvikle sig til en eliteklub. Og det er begrundelsen for, at team Copenhagen har valgt at støtte det store talentarbejde, der udføres i Fremad Valby.

Team Copenhagen uddeler økonomisk støtte tre gange årligt, denne gang er 21. Gang. Næste støttetildeling finder sted i juni 2011. Andre klubber, der har fået støtte til deres gode arbejde blandt pigefodbold er FC Damsø og B.93.

Højt niveau Klubben har bevidst arbejdet for at få en stigende andel pige- og kvindemedlemmer.

Fremad Valby laver et fremragende arbejde indenfor pigefodbold, og nu har Team Copenhagen valgt at støtte arbejdet i Valby-klubben, som får ros for visionært ledelsesarbejde.

Eksklusive Boliger ____________________________________

VALBY NAKSKOVVEJ 61 Sagsnr.: 80333 Eftertragtet beliggenhed i et af Valbys bedste villaområder tæt på Valby Langgade, med Vigerslevparken og Damhussøen indenfor gåafstand. Charmerende villa med hele 307 etagemeter. Stor entré med trappe til 1. sal. Stort køkken i åben forbindelse med spisestue. Fra spisestuen har du adgang til terassen. Ensuite hermed stor opholdsstue. 2 gode soveværelser og lækkert badeværelse fra 2006. I hele stueetagen er der smuk stukkatur og flotte plankegulve. 1. salen er indrettet i 2005 og byder på stor stue med fritliggende bjælker, stort sovevær. og et badevær. Kælderen er tør (drænet) og højloftet. Pris:

5.495.000

Udb.: Brutto:

275.000 33.470

Netto:

28.303

Bolig/kld. m²: Grund m²: Stuer/Vær.: Opført:

184/123 823 3/3 1935

Alternativ finansiering: Pauselån® F1: 16.783/14.848

Estate Valby & SV S TAT S A U T. E J E N D O M S M Æ G L E R M D E Valby Langgade 106, 2500 Valby, 2500@estate.dk Tlf. 36 46 90 22


www.dinlokalavis.dk

12

UGE 10 - 2011

Grøndals Sogn hjælper verdens fattigste Lokalt. Grøndals Sogn og Folkekirkens Nødhjælp samler ind til kampen mod sult, når frivillige banker på døre søndag den 13. marts 2011. Hjælpen har enorm effekt, viser rapport.

Der blev gynget og sunget i takt hos 4. klasse på Kirkebjerg Skole da Manuela Lærke fra musikforeningen MusikRGodt holdt workshop. Bl.a. blev der sunget om mobning.

En fælles puls og rytme En 4. klasse på Kirkebjerg Skole fik gynget, trampet og bevæget sig i sidste uge hvor Manuela Lærke fra foreningen MusikRGodt var på besøg. I et par dage arbejdede eleverne med musik og sang, fælles puls og fællesskab, tekster, rap og rytmer. Det hele gik ud på at skabe en fælles proces, hvor man tager aktuelle emner op. For 4. klassen blev det begrebet mobning i alle dets afskygninger, hvor eleverne så selv lavede tekster til rappen. De fleste af eleverne gik op i det med liv og sjæl og de der var en smule tilbageholdne for-

stod Manuela at drage med i legen. For som Manuele siger: - Alle kan lære at synge – man skal blot lære at lytte. Klasseværelset gyngede under rytmerne og til sidst skulle de enkelte grupper optræde for hinanden. Foreningen MusikRGodt holder kurser, workshops og kor i erhvervslivet og i den offentlige sektor og har arbejdet med skoleelever i alle aldre. Undervisningen eller workshoppen sker i samarbejde med den pågældende musiklærer. Foreningen kan kontaktes på hjemmesiden www.musikrgodt.dk JD

Skulle nogen være i tvivl, om penge i indsamlingsbøssen kommer verdens fattigste til gode, kan tal fra FN slå tvivlen i gulvet: På 10 år er antallet af ekstremt fattige faldet fra 1,8 millarder til 1,4 milliarder mennesker. Og alene i år er antallet af sultende mennesker faldet med 98 millioner. Det er rigtig gode nyheder. Men 925 millioner mennesker sulter stadig hver eneste dag. Og hvert sjette sekund dør et barn af underernæring et sted på kloden. Så der er stadig stor brug for hjælp.

Grøndals Sogn vil derfor igen i deltage i den landsdækkende Sogneindsamling, der samler penge ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde med at bekæmpe sult blandt verdens allerfattigste mennesker.

Penge fra helte til helte Folkekirkens Nødhjælp har i år valgt at bruge "helte-temaet" til at skabe opmærksomhed omkring årets Sogneindsamling. Herhjemme er Sogneindsamlingens helte alle de mennesker som vil hjælpe verdens fattigste

Af Sarah Caroline Kenter, Præstepraktikant i Timotheuskirken hos Detlef van Holst

Foråret kommer Masser af børn i Kræmmerhuset Der blev gået til vaflerne i søndags på kræmmermarkedet på Slotsherrensvej med kæmpe fastelavns arrangement. Aldrig har der været så mange børn i huset, og Emma-Sofia og Andreas blev henholdsvis kattedronning og kattekonge. - Det var en stor succes med trylle og bal-

Enghave kirke

ved Uglen -et nærliggende valg Frederiksborgvej 114 • 2400 K¿ benhavn NV -genbo til Bispebjerg Kirkegård og krematorium

3582 1830 også efter lukketid.

Churches together) ved hvordan de skal bekæmpe sult, og pengene fra året sogneindsamling går til dette vigtige arbejde. Hvis du ønsker at bruge din søndag på at hjælpe hvor nøden er størst, så kontakt indsamlingsleder i Grøndals Sogn Mogens Slot på tlf. 22354228 , mail: mogensslot@email.dk. Eller mød op på dagen. Indsamlingen udgår 11.30 fra Kvarterhuset i Grøndal Godthåbsvej 256. (red af JD)

Præstetanker...

lonshow, ligesom vores to kræmmervenner, Mogens og Birger, fyldte ud med dejlig musik som optakt til artisterne, fortæller Rune fra kræmmermarkedet Kræmmerhuset, der har åbent hver lørdag og søndag året rundt. JD

Valby lokale Kirketider

Bedemanden

søndag den 13. marts. Pengene fra Folkekirkens nødhjælps sogneindsamling går til hverdagens helte; de millioner af fattige mennesker, som dagligt kæmper for et værdigt liv. Alle kender vendingen ”Uden mad og drikke, duer helten ikke” og sådan er virkeligheden. Mangel på tilstrækkelig og næringsrigtig mad påvirker evnen til at arbejde og lære og medfører svækket immunforsvar og øget sygdom. Folkekirkens Nødhjælp og deres samarbejdspartnere ACT Alliance (Action by

Torsdag 10/3 kl. 18 Sogneaften med. fællesspisning Foredrag med pastor Johan Petersen: Frans og fattigdommen Søndag 13/3 11 Frederik Hjerrild Tirsdag 15/3 kl. 9.30 Babysalmesang, entre 20 kr kl. 14.00 Foredrag om Sigrid Undset v. Karen Margrethe Johansen Onsdag kl. 10-12 Legestue for småbørn og forældre m. kaffe, brød og frugt

Timotheuskirken Søndag 13/3 kl. 10:30 Margrethe Tranberg Efter gudstjenesten er der landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Indsamlere og frivillige til indsamlingen kan henvende sig til Hanne Høgsholt på telefon 2071 1889 Kl. 14.00 Church on the Rock. James Lubega

Jesuskirken Søndag d. 13/3 kl. 9.00 Morgengudstjeneste, Hanne Rosenberg Kl. 10.30 Højmesse, Sørine Gotfredsen Tirsdag 15/3 kl. 17.00 Pastagudstjeneste Sørine Gotfredsen

kort af teposer Søndag 13/3 kl. 10.00 Malene Flensborg, Efter gudstjeneste sogneindsamling Tirsdag 15/3 kl. 14.00 Gudstjeneste, Kirsebærhavens plejehjem Malene Flensborg

Johannes Døbers kirke Fredag 11/3 kl. 14.00 Højskoleeftermiddag Kirstine og Kevin JuhlThomsen: Bjørneparken Søndag 13/3 kl. 10.00 Karin Thanning Efter gudstjeneste sogneindsamling Tirsdag 15/3 kl. 19.30 Lone Belhage – malerier, skulpturer, grafik, udstilling i krypten Onsdag 16/3 kl. 10.00 Morgengudstjeneste – efterfulgt af morgenkaffe Vibeke Tuxen

Vigerslev kirke Søndag 13/3 kl. 10.00 Forbøn i kirken 10.30 Gudstjeneste Henrik Laursen. Bagefter indsamling til Folkekirkens Nødhjælp – vær med til at samle ind for at bekæmpe sult og fattigdom

Jeg er inkarneret Valby-borger og elsker min bydel. Det eneste, der ærgrer mig ved at bo i lejlighed i byen er, at jeg går glip af de første spæde tegn på forårets komme. Vintergækker, erantisser og andre små tegn på naturens genopvågnen husker jeg fra min barndom, og jeg må tit huske mig selv på, at vi virkelig er på vej mod varme og lys. På grå og blæsende dage, der til forveksling kunne ligne en novemberdag med udsigt til mange måneders vinter, hjælper det at gå forbi en blomsterhandler og se alle bundterne med påskeliljer. Vi er der altså snart, i foråret. Påskeliljerne har for mig altid symboliseret håb. De bærer et løfte i sig. De tager sommeren på forskud. De siger: Bare vent lidt endnu! Og så kommer alt det grønne. Det folder sig ud i lådne bøgeblade, græs og buske. Vi der bor på en breddegrad med fire årstider, vi mindes hvert forår om livets mirakel. Mange dage glemmer vi, at vores eget liv er et mirakel, men når naturen så generøst og farverigt trænger sig på, som den gør i foråret, så er det svært at glemme, at livet er en fantastisk gave.

Vanløse Kirketider Adventskirken

Brønshøj Kirke

Søn 13.3 kl 10.30 E Meier

Søn 13.3 Kl 10 M L Rao + Kl 16.30 K A Woll

Frikirken Betlehem Søn 13.3 kl 10.30 R Andersen-Hoel

Emdrup Kirke Søn 13.3 kl 10.30 B H Andersen

Grøndalskirken Søn 13.3 kl 10.30 E Bøtkjær

Grundtvigskirke Søn 13.3 kl 10 V Andersen

Hyltebjerg Kirke søn 13.3 kl 10.30 F Vejlgaard

Husum Kirke

Vanløse Kirke

Søn 13.3 kl 10.30 B N Krarup, N H Kjærby Kl 14 Rockgudstjeneste

Søn 13.3 kl 10.30 A Søager

Husumvold Kirke

Ansgarkirken

Søn 13.3 kl 10 L B Hansen

Søn 13.3 kl

Kapernaumskirken Bellahøj Kirke

Søn 13.3 kl 11 B Knudsen

Søn 13.3 kl 10 P M Jensen

Mørkhøj Kirke Søn 13.3 kl 10 B Thyssen

Aalholm Kirke Søndag 13/3 Kl. 9.00 og 10.30 Ole Petersen

Margrethekirken Torsdag 10/3 kl. 10.00 Kreativt værksted, post-

Københavns Biskop Peter Skov Jakobsen stod sammen med Timotheuskirkens præster for genåbningen. Foto: SA-media


www.dinlokalavis.dk

UGE 10 - 2011

Det sker lokalt Valby / Kgs. Enghave / Sydhavnen Onsdag den 9. marts Kl. 16.00

Kl. 21.00

Babymassage. For babyer mellem 3-8 mdr. Prøvehallen, Porcelænstorvet 4. Entré.

Rock’n Roll Party Night v/Nils Henriksen, Martin Clante og Kenneth Spenner. Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Entré.

Kl. 19.00-21.00

Kl. 21.30.

Mad, jazz og et lille glas. Med Ole Fessor Lindgreen (basun), Marco Martinovic (klaver), Adam Melbye (bas) og Valdemar Rasmussen (trompet). Mæt Café, Valgårdsvej 8. Fri entré.

Quiproquo. Poetisk nycirkus møder mekanikkens logik. Dansescenen på Carlsberg, Pasteursvej 20. Entré.

Lørdag den 12. marts Kl. 11.00 Rundvisning, Nordisk Film, Mosedalvej 14. Entré.

Kl. 20.00 Teaterstykket Udslet Hornsleth. Prøvehallen, Porcelænstorvet 4. Entré.

Kl. 11.00-12.00

Kl. 20.00 Teaterstykket Poul, Poul, Poul, Poul og Poul. Dansehallerne på Carlsberg, Pasteursvej 20. Entré.

Børnenes musiksalon. Leg og rytmik for 3-6-årige og deres voksne. Sydhavnens Bibliotek, Wagnersvej 19. Entré.

Kl. 17.00 Teaterstykket Udslet Hornsleth. Prøvehallen, Porcelænstorvet 4. Entré.

Torsdag den 10. marts Kl. 9.30-11.00 Internet-café for seniorer. Valby Bibliotek, Annexstræde 2.

Kl. 17.00

Kl. 18.00 Undervisning i croquis-tegning. Grundlæggende ting omkring croquis og selve tegneprocessen gennemgås. Der gives individuel vejledning under forløbet med udgangspunkt i dér, hvor den enkelte deltager befinder sig. Billedkunstværkstederne, Trekronergade 90. Entré.

Teaterstykket Poul, Poul, Poul, Poul og Poul. Dansehallerne på Carlsberg, Pasteursvej 20. Entré.

Kl. 21.30 Quiproquo. Poetisk nycirkus møder mekanikkens logik. Dansescenen på Carlsberg, Pasteursvej 20. Entré.

Teaterstykket Udslet Hornsleth. Prøvehallen, Porcelænstorvet 4. Entré.

Kl. 20.00

Kl. 10.00-17.00

Teaterstykket Poul, Poul, Poul, Poul og Poul. Dansehallerne på Carlsberg, Pasteursvej 20. Entré.

Chokoladefestival på Carlsberg, Ny Carlsbergvej 91. Entré.

Kl. 11.00 Fredag den 11. marts Kl. 20.00

Rundvisning, Nordisk Film, Mosedalvej 14. Entré.

Teaterstykket Udslet Hornsleth. Prøvehallen, Porcelænstorvet 4. Entré.

Kl. 13.00

Kl. 20.00 Teaterstykket Poul, Poul, Poul, Poul og Poul. Dansehallerne på Carlsberg, Pasteursvej 20. Entré.

Onsdag den 16. marts Kl. 15.00-17.00

Kl. 16.00

Strikkecafé. Sydhavnens Bibliotek, Wagnersvej 19.

Trommegruppen Seido Taiko. Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8. Entré.

Kl. 19.00-21.00

Mandag den 14. marts Kl. 19.00 Undervisning i croquis-tegning. For alle uanset erfaring. Kvindelig model denne aften. Kaffe/te i pauserne.Billedkunstværkst ederne, Trekronergade 90. Entré.

Guide Rings Slentreture. Spadseretur på Carlsberg med guide. Hjørnet Pile Allé/Ny Carlsbergvej, Valby Langgade 1.

Kl. 15.00

Mad, jazz og et lille glas. Med Leif Juul (klarinet), Hans Aspöck (piano), Henrik Hartmann (bas) og Valdemar Rasmussen (trompet). Mæt Café, Valgårdsvej 8. Fri entré.

Kl. 20.00 Teaterstykket Udslet Hornsleth. Prøvehallen, Porcelænstorvet 4. Entré.

Kl. 19.00 Trommegruppen Seido Taiko. Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8. Entré.

Kl. 19.00 Debataften om kvindekultur med Iben Albinus. Valby Bibliotek, Annexstræde 2. Gratis billetter udleveres på biblioteket.

Tirsdag den 15. marts Kl. 17.00-18.00 Introduktion til AgeForce og Agebook – online-netværk for folk over 50. Fyraftensmøde. Valby Bibliotek, Annexstræde 2.

Kl. 19.00 Trommegruppen Seido Taiko. Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8. Entré.

Kl. 20.00 Quiproquo. Poetisk nycirkus møder mekanikkens logik. Dansescenen på Carlsberg, Pasteursvej 20. Entré.

BUS-REJSER Afr. sted ......... dage ..... kr 03.4 06.4 09.4 11.4 11.4 13.4 15.4 16.4 16.4 21.4 21.4 21.4 21.4 24.4 30.4 15.5 15.5 16.7 23.7

Kl. 19.00-21.30 Strikkecafé. Timotheuskirken, Christen Bergs Allé 5. Entré.

Kl. 20.00

Søndag den 13. marts Kl. 10.00 Sogneindsamling, Folkekirkens Nødhjælp. Margrethekirken, Kirsebærhaven 10. Gudstjeneste kl. 10, indsamlingen starter ca. kl. 12

Kl. 20.00

Hornsleth. Prøvehallen, Porcelænstorvet 4. Entré.

Quiproquo. Poetisk nycirkus møder mekanikkens logik. Dansescenen på Carlsberg, Pasteursvej 20. Entré.

Prag ..................... 5 .... 1850 Prag ..................... 5 .... 1850 Prag ..................... 6 .... 2050 Liberec ................. 5 .... 2850 Goslar i Harzen .... 5 .... 2850 Prag ..................... 5 .... 1850 Tarp ...................... 3 .... 1425 Prag ..................... 7 .... 2250 Østharzen............. 5 .... 3100 Dresden................ 5 .... 2750 Grevenbroich ........ 5 .... 2975 Rhinen .................. 5 .... 3000 Holland ................. 5 .... 3575 Prag ..................... 5 .... 1850 Prag ..................... 6 .... 2050 Helsingfors ........... 4 .... 3000 Tallinn .................. 4 .... 2850 Stockerau ............. 8 .... 4975 Westendorf ........... 8 .... 4650

Opera - REJSER

04.05 Carmen & Elskovsdrikken i Prag ...................... 5 .... 3600

Musik - REJSER: 09.05 Helene Fischer i Magdeburg ......... 3 .... 2375 23.11 Geschwister Hofmann ikjjkjhkjhkj Berlin ... 3 .... 2375

www.klingenberg-rejser.dk

58 52 32 00

LOKALUDVALGSMØDE I KGS. ENGHAVE Lokaludvalgsmøde torsdag d. 10. marts 2011 kl. 19.00-22.00 På mødet kan du overvære Lokaludvalgets behandling af sager, der vedrører din bydel. De første 20 min. af mødet er afsat til spørgsmål og input fra Kgs. Enghave borgere. Mødet afholdes på ”LOFTET”, Karens Minde Kulturhus

Teaterstykket Udslet

FEST-TILBUD - alt inklusiv! FORRET: Tunmousse med baguette. BUFFET: Rosastegt oksefilet. Krydderglaseret kalkunfilet. Kalvesteg, stegt om vildt. Flødebagte kartofler. Friske grønne salater. Cremet majssalat. Bønnesalat.

Ansøgningsfrist for støtte til Kulturhavnsarrangementer er mandag d. 11. april kl. 12.

DESSERT: Luksus konditor islagkage (sælges kun i hele islagkager á 10 kuv.).

FRI VIN: 1 fl. rød- eller hvidvin pr. kuv. KAFFE OG CHOKOLADE

KONFIRMATION? Buffeter fra KUN

89

Priser er i kr. pr. kuvert, min. 10 kuv., og excl. lev.

179

NATMAD: Aspargessuppe

50 med baguette.

I ALT KUN

Tlf. 70 10 70 11 - www.kokkenogjomfruen.dk

50

Læs mere om Lokaludvalgets dagsordener, puljemidler og aktiviteter i bydelen på: www.kongensenghavelokaludvalg.kk.dk

13


www.dinlokalavis.dk

14

Byg

UGE 10 - 2011

Ageforce-Agebook i Valby

Både

Lokalt. Valby Bibliotek inviterer til fyraftensmøde om det nye populære netværk for seniorer. Red. af Lars Hansen Folk over 50, eller 50+, som det vist hedder i dag, har fået et mødested på internettet. AgeForce er et virtuelt netværk til aktive ældre, der gerne vil mødes online og i virkeligheden. Det populære netværk, Facebook, er fyldt med reklamer, og sikkerheden kan diskuteres. Derfor er der blevet udviklet en tilsvarende Agebook, der er simpel og sikker at bruge samt reklamefri. Både AgeForce og Agebook er udviklet af Roskilde Bibliotekerne.

ANNONCER

38 79 34 00 Fodterapeuter

KLINIK FOR FODTERAPI v/Statsaut. fodterapeuter Inge Rosenkvist Emanuel & Mikael Emanuel Vigerslevvej 54 B

36 44 22 11

KLINIK FOR FODTERAPI v/Susanne Persson Der ydes tilskud fra Den off. Sygesikring til diabetes, nedgroede negle, arvæv og leddegigt.

Vigerslevvej 136 Tlf. 36 16 10 20 - Bemærk: Åbent fra kl. 6.30 El installatør Din lokale el-installatør

Se aktuelle tilbud på

www.fugmann.dk

Kvindeanalytikeren Iben Albinus besøger Valby Bibliotek på mandag

Fra Austen til Albinus Lokalt. Bogen ”Sex and the city” har haft enorm indflydelse på kvinder verden over. Kvindeanalytikeren Iben Albinus lægger vejen forbi Valby Bibliotek på mandag, og giver sit bud på, hvor danske kvinder er i dag. Red. af Lars Hansen ”Sex and the city” har haft enorm indflydelse på kvinder verden over på tværs af kulturelle og sociale skel – og på både godt og ondt. Men hvorfor blev tv-serien så stor? Og hvad er det, den kan sige os om, hvor vi danske kvinder er i dag? Og hvad kan vi bruge den til? Det giver Iben Albinus, kulturanalytiker og –journalist samt film- og boganmelder på Berlingske Tidende sit

bud på, når hun på mandag lægger vejen forbi Valby Bibliotek. Hun har skrevet ”Da Sex and the city ændrede verden”, der er en kulturanalyse i klummestil. Med udgangspunkt i sin anmelderroste bog fortæller hun den underholdende historie om moderne kvinders udvikling fra Jane Austen over Hollywoods store filmdivaer og chick-lit romaner til det fænomen, som det ansete britiske ugemagasin The Economist har døbt ”Bridget Jones”-økonomien.

Høffdingsvej 20 · 2500 Valby Tlf. 36 15 05 05 · Fax 36 15 05 04

Maler

Mandag den 14. marts kl. 19, Valby Bibliotek,Annexstræde 2. Gratis billetter udleveres fra torsdag den 3. marts. Billetter kan også reserves på tlf. 36 16 15 02. Biblioteket har kun åben på hverdage kl. 16-18 samt lørdage kl. 11-13 til og med den 13. marts.

på Valby Langgade 132 Tlf. 36161809 Hverdage 9-17.30 Lørdag 10-14.00

www.a-block.dk Skilte

BOGHOLDERHUSET et team af erfarne bogholdere med bredt branchekendskab og tid til dit regnskab

.

Bellahøjvej 125, 2720 Vanløse

Tlf. 35 85 56 81 Tæpper

TÆPPERINGEN 33 32 00 00

Tirsdag den 15. marts kl. 17-18, Valby Bibliotek,Annexstræde 2. Man skal kende internettet og kunne bruge en mus. Tilmelding på Valby Bibliotek eller på tlf. 36 16 15 02.

Ring og få besøg af Tæppebussen og få fremvist vores store udvalg i tæpper, linoleum trægulve m.m. Vi måler gerne op og giver tilbud på stedet. Tæpperingen Hvidovrevej 129 www.tr-h.dk

Peter Brander har sit råswingende band med til bluesrock-koncert næste fredag

Kultur. En af dansk rocks store legender, Peter Brander, spiller bluesrock på Karens Minde næste fredag.

K-E Toft Hansen

RUGAARD REVISION Statsaut. revisor 25854821

Borgbjergsvej 30, 2. 2450 København SV broernes@revision-frr.dk • www.revision-frr.dk

Tid og sted

VI UDFØRER ALT INDENFOR

VVS FIRMAET

BOGHOLDERHUSET.dk Valby Langgade 39 A 38333016

Revisor

Når man opretter en profil på AgeForce, får man en blog, hvor man kan dele viden og diskutere med andre. Ved arrangementet på Valby Bibliotek præsenteres det nye websted, AgeForce, og der bliver vist, hvad man kan bruge det til.

Blues med Brander

VVS –og Blikkenslagerarbejde. + Gulvbelægning

BOGFØRING MOMS LØN FORSØMTE REGNSKABER ÅRSREGNSKAB m.m.

.

Egen blog

VVS

Gulvservice

.

På AgeForce.dk’s netværksside kan man mødes virtuelt og udvide sit netværk med ligesindede. Netværkets brugerflade har en meget enkel opbygning, der gør det nemt at være aktiv i netværket. Der er ingen forstyrrende reklamer, og det er gratis. Man kan invitere venner, familie og bekendte med, så netværket vokser og bliver mere og mere aktivt. Ved at oprette grupper kan man skabe fællesmiljøer inden for emner og områder af særlig interesse. Man kan debattere og føre diskussio-

ner online – også i lukkede grupper, hvor andre ikke kan melde sig ind uden at være inviteret. Hvis man har en læseklub, kan man fortsætte diskussionerne på nettet.

Tid og sted

Butik- Belysning og El-installation

Regnskab

Grupper

AgeForce præsenteres på Valby Bibliotek. Her ses logoet for netværket

RING 36 75 75 33

GRATIS TÆPPEBUS

Red. af Lars Hansen Peter Brander er en velbevandret herre i den danske musikbranche og har gennem mere end 40 år manifesteret sig som en sand legende i dansk rockmusik. Han har indspillet omkring 1000 albums og medvirket på over 5000 live jobs. Derudover har han været en uundværlig lydkreateur for et utal af danske rock- og popikoner både som producer i studiet og som guitarist og korsanger på såvel plade som live. Det hele er foregået siden 1966, og Peter Brander kan således i år fejre safirbryllup med musikbranchen. I efteråret udgav han sit fjer-

de album, dobbelt-cd’en ”No Compromises/Bluestrain: Vol. 1”. Med sin enorme kærlighed til musikken formår han at levere musik med både nerve og sjæl. På scenen i Karens Minde Café næste fredag har han sit råswingende band med til en bluesrock-koncert med nerve og sjæl.

Tid og sted Fredag d. 18. marts kl. 21, Caféen,Karens Minde Kulturhus,Wagnersvej 19. Entré 80 kr. Billetter kan købes via elbillet på hjemmesiden eller i døren fra kl. 20.


www.dinlokalavis.dk

UGE 10 - 2011

15

DR1 - DR2 - TV 2 - TV 2 ZULU Onsdag 09. marts - tirsdag 15. marts

FREDAG DR1 18.00 VQ - Videnskabsquiz (4:8) 18.30 TV Avisen med Sport og Vejret 19.00 (TTV) Disney Sjov 20.00 X Factor 21.00 TV Avisen 21.30 X Factor Afgørelsen 21.55 Det Nye Talkshow 22.40 Trapped Amerikansk actionthriller fra 2002. 00.20-01.40 Meet the Spartans Amerikansk komedie fra 2008. DR2

Lørdag den 12. marts kl. 20.00 på DR1: »Downton Abbey«. 16. april 1912. Herskab og tjenestefolk på godset Downton Abbey vågner op til en ny dag, men snart vil intet længere være helt som før. Aviserne kan berette, at Titanic er forlist, og lord og lady Grantham får besked om, at arvingen til godset er blandt de omkomne. Så hvem er den nye arving? I hvert fald ikke Granthams tre voksne døtre, for arvegangen tillader kun en mandlig arving. Også blandt tjenestefolkene er der postyr.

ONSDAG

TORSDAG

DR1 18.00 Vores Liv: Hos Lægen (10:15) 18.30 TV Avisen med Sport 19.05 Aftenshowet 20.00 Blekingegadebanden (2:2) 21.00 TV Avisen 21.25 Penge 21.50 Sporten 22.00 Zen: Sammensværgelsen Engelsk krimi fra 2011. 23.30 Onsdags Lotto 23.35 (TTV) OBS 23.40-00.40 (TTV) Lykke (10:10) (G)

DR1 18.00 Vores Liv: Bidt af naturen (2) 18.30 TV Avisen med Sport 19.05 Aftenshowet 20.00 Gintberg på kanten - Højer (2:6) 20.30 Blod, sved og T-shirts (7:8) 21.00 TV Avisen 21.25 Jersild Live 21.50 Sporten 22.00 Verdens skrappeste forældre (6) 23.00-00.30 Min bedstemors hus Amerikansk thrillerdrama fra 2009. DR2

DR2 18.10 Læger i hagekorsets tegn (1). 19.05 Genesis - i morderens sind (11). 20.00 Pandaerne (8). 20.30 Beyond the Sea - et liv i rampelyset. Amerikansk drama fra 2004. 22.30 Deadline. 23.00 DR2 Global: Budrus - landsbyen der sejrede. 00.00-03.30 Nat-tv.

TV 2 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Han, hun og haven 20.35 Desperate Housewives (138) 21.25 Herre i eget hus (4) 22.00 Nyhederne og Sporten 22.20 Regionale nyheder 22.30 Sexologerne 23.05 Natholdet 23.40 Tak for i aften - med Øgendahl & Klan 00.10 Det sejeste sjak 01.00 Detektiv Monk (73) 01.45 Boston Legal (68) 02.35 ((S)) Medium (13) 03.20 Crossing Jordan (76) 04.05-05.00 Lov og uorden (15)

18.10 Læger i hagekorsets tegn (2:3). 19.00 Genesis - i morderens sind (12). 20.00 Debatten. 20.50 Identity (4). 21.35 Kulturkøbing (4). 22.05 Mønsterbryder (4:6). 22.30 Deadline. 23.00 Smagsdommerne. 23.40 The Daily Show. 00.00-02.55 Nat-tv.

TV 2 18.00 Nyhederne, Finans og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Vejret 18.25 Go’ aften Danmark 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Dyrenes helte 20.35 For fed til at få børn (2:2) 21.25 Extrem 22.00 Nyhederne og Sporten 22.20 Regionale nyheder 22.30 Party i provinsen 23.05 Natholdet 23.40 Tak for i aften 00.10 Det sejeste sjak 01.00 Detektiv Monk (74) 01.45 Boston Legal (69) 02.55 ((S)) Medium (14) 03.45-05.00 Crossing Jordan (77)

TV 2 ZULU 18.20 Kongen af Queens (140). 18.50 Venner (23) (G). 19.20 Venner (24). 19.50 Radio Karen. 20.10 Pokerfjæs (7) (G). 20.40 Klovn (31) (G). 21.10 Klovn (32) (G). 21.45 Kvægræs 2 (4) (G). 22.30 Zulu Gumball (1) (G). 22.55 Zulu Gumball (2). 23.25 Radio Karen (G). 23.50 Langt fra Las Vegas (26). 00.15-05.30 Nat-tv.

TV 2 ZULU 18.00 Kongen af Queens (G). 18.25 Kongen af Queens (141). 18.50 Venner (G). 19.20 Venner (25). 19.50 Radio Karen. 20.05 Terkel i knibe (4). 20.30 Kvægræs 2 (G). 21.15 Brian Mørk Show 3. 21.50 Die Hard. Amerikansk actionfilm fra 1988. 00.0005.20 Nat-tv.

18.10 Læger i hagekorsets tegn (3). 19.05 Genesis - i morderens sind (13). 20.00 Sherlock Holmes (6). 21.00 Pandaerne (8:8) (G). 21.20 Historien om cowboybuksen. 21.40 Tidsmaskinen (G). 21.50 117 ting du absolut bør vide om kendte (G). 22.30 Deadline. 23.00 Kængurukøbing (49). 23.20 The Daily Show. 23.45-01.40 Rap i replikken. Amr. komediedrama fra 1988.

TV 2 18.00 Nyhederne, Finans og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Vejret 18.25 Go’ aften Danmark 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Toppen af poppen 21.00 Live fra Bremen 21.30 Toppen af poppen 22.00 Live fra Bremen 22.30 Den blinde vinkel 23.05 ((S)) Fracture Amerikansk thriller fra 2007. 00.55 ((S)) Black Snake Moan Amerikansk drama fra 2006. 02.55 ((S)) End of the Spear Amr. adventure-drama fra 2005. 04.45-05.30 Go’ aften Danmark (G)

skinen (G). 19.00 Sørens planter - Moderne bønder (G). 19.30 Camilla Plum - Mad der holder (G). 20.00 DR2 Tema: Don’t try this at home - stunts i virkeligheden. 22.30 Deadline. 22.55 Debatten (G). 23.45 Vinterdronningen (1:4). 00.30-02.15 Nat-tv.

TV 2 14.20 HåndboldMatchen, direkte 16.10 HåndboldMatchen, direkte 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Vejret 18.25 Cykling: Paris-Nice 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 19.45 LørdagsSporten 20.00 Håndbold EM-kval.: Danmark-Rusland (m), direkte 1. halvleg - fra Forum Horsens. 21.00 Håndbold EM-kval.: Danmark-Rusland (m), direkte 2. halvleg. 22.05 ((S)) Fjenden i dybet Amerikansk thriller fra 1995. 00.05 Rune Klan går large 01.50 ((S)) The Saint - Helgenen Amerikansk romantisk actioneventyr fra 1997. 03.45-05.30 ((S)) Underclassman Amerikansk actionkomedie fra 2005. TV 2 ZULU 15.30 Tool Academy. 16.20 True Hollywood Story - Angelina Jolie. 17.05 Næsten med vilje (12). 17.30 Næsten med vilje (13). 18.00 Kongen af Queens (142) (G). 18.25 Kongen af Queens (143). 18.50 Venner (26:236) (G). 19.15 Venner (27:236). 19.40 Zulu Gumball (1) (G). 20.10 Zulu Gumball (2) (G). 20.40 Kvægræs 2 (6) (G). 21.30 Brian Mørk Show 3 (G). 22.00 Frank Hvam Live 09. 23.00 Klovn (33). 23.30 Klovn (34). 00.00-05.30 Nat-tv.

TV 2 ZULU 18.00 Kongen af Queens (141) (G). 18.25 Kongen af Queens (142). 18.50 Venner (25:236) (G). 19.20 Venner (26:236). 19.50 ((S)) Die Hard (G). Amerikansk actionfilm fra 1988. 22.00 ((S)) Top Gun. Amerikansk romantisk actionfilm fra 1986. 23.55 ((S)) Days of Thunder. Amerikansk actionfilm fra 1990. 01.40-05.10 Nat-tv.

LØRDAG DR1 14.10 Sugar Rush (19:20) 14.40 Merlin (15) 15.25 X Factor (G) 16.25 X Factor Afgørelsen (G) 16.55 Lykke (10:10) (G) 17.55 Min Sport: EM atletik indendørs 18.20 Held og Lotto 18.30 TV Avisen med Vejret 18.55 Sporten 19.05 Brunos Kloshow 20.00 Downton Abbey (1:7) 21.05 Kriminalkommissær Barnaby (61) 22.40-00.50 Rain Man Amerikansk drama fra 1988. DR2 14.05 Danskernes Akademi Tema: Kommunikationsteknologiens Historie (G). 14.06 Den optiske telegraf (G). 14.25 Telefontid (G). 15.15 Telefonens historie i sociologisk perspektiv (G). 15.35 Den digitale revolution i lyset af andre store revolutioner (G). 16.05 OBS. 16.10 Farvel til firmaet (G). 16.40 Dokumania: Stammens hemmeligheder (G). 18.10 Kongen, dronningen og hendes elsker (G). 18.50 Tidsma-

SØNDAG DR1 14.00 (TTV) Gudstjeneste i DR Kirken 14.45 (TTV) Hans og Edith 15.25 ((S)) (TTV) Unge Andersen (2:2) Dansk drama-miniserie fra 2005. 17.20 Downton Abbey (1:7) (G) 18.30 TV Avisen med Sport og Vejret 19.00 (TTV) OBS 19.05 Leopardens øje 20.00 Downton Abbey (2:7) 21.00 21 Søndag 21.40 Fodboldmagasinet 22.05 The Pacific (4:10) 22.55 Ross Kemp i Afghanistan (4:5) 23.40 Det Nye Talkshow med Anders Lund Madsen (G) 00.25-00.55 TV!TV!TV! DR2 14.00-16.00 Danskernes Akademi: Svingende broer & Sprængstofdetektion (G). 14.01 (TTV) Vind, bygninger, byrum og broer (G). 14.30 (TTV) De store broer (G). 15.00 (TTV) Svingende broer (G). 15.20 (TTV) Viden om: Kampen mod terroristerne (G). 15.40 (TTV) Sprængstof-detektion med kemiens hjælp (G). 16.00 Sjakalen. Engelsk-fransk thriller fra 1973. 18.20 Sange, der ændrede verden. 18.30 (TTV) Kryptozoologi - en verden af dyr der ikke findes. Eller gør de? (G). 19.30 (TTV) Døden tur/retur - Sjæl og videnskab (5:6) (G). 20.00 (TTV) Camilla Plum - Mad der holder (2:8). 20.30 (TTV) Jacobs grise - Moderne bønder. 21.00 (TTV) Kongen, dronningen og hendes elsker (2:3). 21.40 (TTV) Tidsmaskinen (G). 21.50 (TTV) Skandale - Je-

sus-krisen: Da Thorsen provokerede en hel verden. 22.30 Deadline. 23.00 Deadline 2. sektion. 23.30 (TTV) Kulturkøbing (4:5) (G). 00.00-01.30 Nat-tv.

TV 2 15.05 Toppen af poppen 15.55 Toppen af poppen 16.25 ((S)) Den rette ånd Dansk komedie fra 2005. 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Vejret 18.25 CPH Lufthavnen 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Den som dræber (1) 20.55 ((S)) Operation Valkyrie Amerikansk historisk thriller fra 2008. 22.55 Live fra Bremen (G) 23.30 Live fra Bremen (G) 00.00 Station 2 Special: Betjente på slap line (G) 00.55 ((S)) The Commitments Engelsk musikfilm fra 1991. 02.50 Den blinde vinkel (G) 03.25 60 Minutes 04.10-05.00 Pigerne på sidelinjen TV 2 ZULU 14.40 Castle (5). 15.25 Castle (6). 16.10 Castle (7). 16.55 Castle (8). 17.40 Castle (9). 18.30 Castle (10). 19.15 Borat. Amerikansk komedie fra 2006. 20.45 Zulu Awards ’11 - det store show. 22.40 Zulu Awards ’11 - mere af det hele!. 23.15 Bag i Klovn - The Movie. 00.00-05.30 Nat-tv.

MANDAG DR1 18.00 Jamie Olivers eget køkken (20:26) 18.30 TV Avisen med Sport 19.05 Aftenshowet 20.00 Jamies revolution (2:6) 21.00 TV Avisen 21.25 Horisont 21.50 Sporten 22.00 Hercule Poirot: Mordet i Orientekspressen Engelsk krimi fra 2010. 23.30-00.15 Talismanen (3:8) DR2 18.10 Røde Kors i Det tredje Rige. 19.05 Genesis - i morderens sind (14:22). 20.00 TV!TV!TV!. 20.30 ((S)) Mysterious Skin. Amerikansk drama fra 2005. 22.10 (TTV) Historien om bh’en. 22.30 Deadline. 23.00 Læsegruppen Sundholm. 23.30 Billy Paul - Am I Black Enough For You. 00.55-04.30 Nat-tv.

TV 2 18.00 Nyhederne, Finans og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Vejret 18.25 Go’ aften Danmark 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Hvem vil være millionær? 20.50 Station 2 21.40 Station 2 Efterlyst 22.00 Nyhederne og Sporten 22.20 Regionale nyheder 22.30 Hutlihut Fodbold i hjertet. 23.05 Natholdet 23.40 Tak for i aften - Øgendahl & Klan on tour 00.10 Det sejeste sjak - Ice Road Truckers 01.00 Detektiv Monk (75) 01.50 Boston Legal (70) 02.35 ((S)) Medium (15)

03.25 Crossing Jordan (78) 04.05-05.00 Lov og uorden (16) TV 2 ZULU 18.00 Kongen af Queens (143) (G). 18.25 Kongen af Queens (144). 18.50 Venner (27:236) (G). 19.20 Venner (28:236). 19.50 Radio Karen. 20.10 Brian Mørk Show 3 (G). 20.45 Kvægræs 2. 21.30 Pokerfjæs (8). 22.00 Zulu Awards ’11 - det store show. 23.55 Zulu Awards ’11 - mere af det hele!. 00.25-05.10 Nat-tv.

TIRSDAG DR1 18.00 (TTV) Vores Liv: Skattejægerne (11:15) 18.30 TV Avisen med Sport 19.05 Aftenshowet 20.00 (TTV) Kender du typen? (6:10) 20.30 (TTV) Snydt igen (5:7) 21.00 TV Avisen 21.25 Kontant 21.50 Sporten 22.00 Kommissæren og havet: Den inderste kreds Svensk krimi fra 2007. 23.30 (TTV) Gintberg på kanten - Højer (2:6) (G) 00.00-00.30 Ja, vi elsker (3:5) DR2 18.10 Adolf Eichmanns hemmelige erindringer (1:2). 19.05 Genesis - i morderens sind (15:22). 20.00 (TTV) Viden om. 20.30 (TTV) So ein Ding. 20.50 (TTV) Mig og mit skæg. 21.00 Dokumania: Maratondrengen. 22.30 Deadline. 23.00 Den amerikanske krig - set med vietnamesiske øjne. 00.00 TV!TV!TV! (G). 00.30 Debatten (G). 01.20-03.20 Danskernes Akademi Tema: Det tolerante Danmark? (G). 01.21 Hvor tolerante er danskerne? (G). 01.35 Fremmed i Danmark (G). 02.10 Den liberale tolerance - og intolerance (G). 02.30 Deadline 2.sektion - Grænser for tolerance (G). 02.50-03.20 Tolerance og respekt i skolen (G).

TV 2 18.00 Nyhederne, Finans og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Vejret 18.25 Go’ aften Danmark 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 På dybt vand (3) 20.50 Vores virkelig store familie (2) 21.25 Alarm 112 22.00 Nyhederne og Sporten 22.20 Regionale nyheder 22.30 Station 2 Politirapporten 23.05 Natholdet 23.40 Tak for i aften - Øgendahl & Klan on tour 00.10 Det sejeste sjak - Ice Road Truckers 01.00 Detektiv Monk (76) 01.50 Boston Legal (71) 02.35 ((S)) Medium (16) 03.25 Crossing Jordan (79) 04.10-05.00 Go’ aften Danmark TV 2 ZULU 18.00 Kongen af Queens (144) (G). 18.25 Kongen af Queens (145). 18.50 Venner (28:236) (G). 19.20 Venner (29:236). 19.50 Radio Karen. 20.10 ZHit-paraden - De Kedeligste Kedeligheder. 20.40 Live fra Bremen. 21.15 Live fra Bremen. 21.45 I Think I Love My Wife. 23.20 Radio Karen (G). 23.45 Langt fra Las Vegas (29) (G). 00.15-05.30 Nat-tv.

TV3 - TV3+ ONSDAG TV3 09.10 Fra skrot til slot (G). 10.05 NCIS 2 (G). 11.00 Bones 1 (G). 11.55 Hospitalet. 12.25 Fra skrot til slot. 13.20 Til middag hos ... Thomas Madvig (G). 14.20 Top Model 2. 15.15 For Love or Money 4. 16.15 Paradise Hotel 7 (G). 17.00 NCIS 2. 18.00 Bones 1. 19.00 Til middag hos ... Master Fatman. 20.00 Verdens strengeste forældre. 21.00 Amalies verden 2. 22.00 Paradise Hotel 7. 22.50 Paradise After Dark. 23.20 Jersey Shore 2. 00.15 Two and a Half Men 3. 00.45-05.00 Nat-tv.

TV3+ 09.00 Alle elsker Raymond 8. 09.30 Alle elsker Raymond 8. 10.00 Scrubs 9 (G). 11.00 Las Vegas 1. 12.00 Top Gear 2. 13.05 Bones 3 (G). 14.00 Bones 3. 15.00 Scrubs 9. 16.00 According to Jim 8. 17.00 Two and a Half Men 7 (G). 17.30 Two and a Half Men 7. 18.00 How I Met Your Mother 2 (G). 18.30 How I Met Your Mother 2. 19.00 Simpsons 17. 20.00 Fodbold: TottenhamMilan, direkte. 23.30 Fodbold: Schalke 04Valencia. 01.25-05.20 Nat-tv.

TORSDAG TV3 09.15 Fra skrot til slot (G). 10.00 NCIS 2 (G). 11.00 Bones 1 (G). 11.55 Hospitalet. 12.25 Fra skrot til slot. 13.20 Til middag hos ... Master Fatman (G). 14.20 Top Model

2. 15.15 For Love or Money 4. 16.15 Paradise Hotel 7 (G). 17.00 NCIS 2. 18.00 Bones 1. 19.00 Til middag hos ... Fie Adamas. 20.00 Det er løgn. 21.00 Ramsay’s Kitchen Nightmares US 3. 22.00 Paradise Hotel 7. 22.50 Paradise After Dark. 23.20 Jersey Shore 2. 00.15 Jersey Shore Specials 2. 00.45-05.30 Nat-tv.

TV3+ 09.00 Alle elsker Raymond 8. 10.00 Scrubs 9 (G). 11.00 Las Vegas 1. 12.00 Top Gear 2. 13.05 Bones 3 (G). 14.00 Bones 3. 15.00 Scrubs 9. 15.30 Scrubs 9. 16.00 According to Jim 8. 16.30 According to Jim 8. 17.00 Two and a Half Men 7 (G). 17.55 How I Met Your Mother 2 (G). 18.25 How I Met Your Mother 2. 18.55 Simpsons 17. 19.55 Top Gear 7. 21.00 Politistationen. 22.00 Blood Diamond. Amerikansk-tysk actionfilm fra 2006. 00.50-05.00 Nat-tv.

TV3+ 09.00 Alle elsker Raymond 8. 09.30 Alle elsker Raymond 8. 10.00 Scrubs 9 (G). 10.30 Scrubs 9 (G). 11.00 Las Vegas 1. 12.00 The Unit 3. 13.00 Bones 3 (G). 14.00 Bones 3. 15.00 Scrubs 9. 15.30 Scrubs 9. 16.00 According to Jim 8. 16.30 According to Jim 8. 17.00 Two and a Half Men 7 (G). 17.30 Two and a Half Men 1. 18.00 How I Met Your Mother 2 (G). 18.30 How I Met Your Mother 2. 19.00 Simpsons 18. 19.30 Simpsons 18. 20.00 Community 2. 20.30 Community 2. 21.00 Lock ’n Load 1. 21.30 Penn and Teller: BullShit! 8. 22.10 Dum og dummere. Amerikansk komedie fra 1994. 00.25 The Big Lebowski. Amerikansk komedie fra 1998. 02.45-05.34 Nat-tv.

TV3 09.10 Fra skrot til slot (G). 10.05 NCIS 2 (G). 11.00 Bones 1 (G). 11.55 Hospitalet. 12.25 Fra skrot til slot. 13.20 Til middag hos ... Fie Adamas (G). 14.20 Top Model 2. 15.15 For Love or Money 4. 16.15 Paradise Hotel 7 (G). 17.00 NCIS 2. 18.00 Bones 1. 19.00 Ramsay’s Kitchen Nightmares US 1. 20.00 NCIS 7. 21.00 The Thomas Crown Affair. Amerikansk romantisk thriller fra 1999. 23.20 Daylight. Amerikansk katastrofefilm fra 1996. 01.40-05.30 Nat-tv.

TV3+ 08.30 Criss Angel Mindfreak 3. 09.00 Top Gear. 10.05 Simpsons 7. 10.35 Simpsons 7. 11.05 Simpsons 7. 11.35 Simpsons 7. 12.05 Top Gear 2. 13.10 Politiets Elitestyrke US 2. 13.40 Miami Vice 4. 14.40 Community 2. 15.10 Community 2. 15.40 Dum og dummere. Amerikansk komedie fra 1994. 18.00 Fodbold: AaB-F.C. København, direkte. 21.30 Driven. Amerikansk actiondrama fra 2001. 23.50 Redbelt. Amerikansk actiondrama fra 2008. 02.00-05.10 Nat-tv.

LØRDAG 08.45 Blind Date. 09.10 The Jamie Kennedy Experiment 3. 09.40 The Middle 1. 10.10 Aliens in America 1. 10.35 Med på moden 5. 11.05 My Name is Earl 4. 11.35 Scrubs 9 (G). 12.00 According to Jim 3 (G). 12.30 According to Jim 3. 13.00 En husmors skjulte karrieredrøm: Sygeplejerske. 13.55 Supersize vs. Superskinny. 15.00 285 kilo og jomfru - det nye liv. 16.00 Til middag hos ... Jean von Baden (G). 17.00 Til middag hos ... Thomas Madvig (G). 18.00 Sandhedens Time. 19.00 Verdens strengeste forældre (G). 20.00 Det er løgn (G). 21.00 Bad Boys. Amerikansk actionkomedie fra 1995. 23.25 Cliffhanger - på afgrun-

TV3+ 09.00 The Streets of San Francisco 2. 10.05 Last Comic Standing 1. 11.00 Brothers. 11.25 Hvordan Bruce Lee forandrede verden. 12.30 Hvordan Bruce Lee forandrede verden. 13.30 Redbelt (G). Amr. actiondrama fra 2008. 15.40 Simpsons 7. 16.40 Top Gear 2. 17.50 Top Gear 2. 19.00 Politistationen (G). 20.00 Fodbold: Onside. 22.00 Fodbold uden filter. 23.00 Danmark om natten 2 (G). 00.00 Kortspil: PartyPoker. com. 01.05-05.30 Nat-tv.

MANDAG TV3

SØNDAG TV3

FREDAG

dens rand. Amerikansk actionthriller fra 1993. 01.45-05.20 Nat-tv.

TV3 08.40 Alle tiders barnepige 4. 09.10 The Tenth Circle. Canadisk thriller fra 2008. 11.00 According to Jim 3. 11.30 According to Jim 3. 12.00 How I Met Your Mother 1. 12.30 How I Met Your Mother 1. 13.00 Til middag hos ... Master Fatman (G). 14.00 Til middag hos ... Fie Adamas (G). 15.00 Paradise Hotel 7 (G). 15.45 Paradise Hotel 7 (G). 16.30 Paradise Hotel 7 (G). 17.15 Paradise Hotel 7 (G). 18.00 Amalies verden 2 (G). 19.00 Med kniven for struben 3 (G). 20.00 Luksusfælden (G). 21.00 Vantage Point. Amerikansk krimi fra 2008. 22.55 The Event (G). 23.50 Charlie Wilson’s War. Amerikansk drama fra 2007. 01.5505.15 Nat-tv.

09.10 Fra skrot til slot (G). 10.05 NCIS 2 (G). 11.00 Bones 1 (G). 11.55 Hospitalet. 12.25 Fra skrot til slot. 13.20 Til middag hos ... Fie Adamas (G). 14.20 Top Model 2. 15.15 For Love or Money 4. 16.15 Paradise Hotel 7 (G). 17.00 NCIS 2. 18.00 Bones 1. 19.00 Til middag hos ... Trine Gadeberg. 20.00 Med kniven for struben 3. 21.00 The Event. 22.00 Paradise Hotel 7. 22.50 Paradise After Dark. 23.20 Jersey Shore 2. 00.15 Two and a Half Men 3. 00.45-05.25 Nat-tv.

TV3+ 09.00 Alle elsker Raymond 8. 10.00 Scrubs 9 (G). 11.00 Las Vegas 1. 12.00 Top Gear 2. 13.10 Bones 3 (G). 14.00 Bones 3. 15.00 Scrubs 9. 16.00 According to Jim 8. 17.00 Two and a Half Men 1 (G). 17.30 Two and a Half Men 1. 18.00 How I Met Your Mother 2 (G). 18.30 How I Met Your Mother

2. 19.00 Simpsons 18. 19.30 Simpsons 18. 20.00 Politistationen 4. 21.00 Danmark om natten 2. 22.00 Bourne-duellen. Amerikansk thriller fra 2004. 00.05 The Unit 3. 01.05-05.20 Nat-tv.

TIRSDAG TV3 09.10 Fra skrot til slot (G). 10.05 NCIS 2 (G). 11.00 Bones 1 (G). 11.55 Hospitalet. 12.25 Fra skrot til slot. 13.20 Til middag hos ... Trine Gadeberg (G). 14.20 Top Model 2. 15.15 For Love or Money 4. 16.15 Paradise Hotel 7 (G). 17.00 NCIS 2. 18.00 Bones 1. 19.00 Til middag hos ... Farshad Kholgi. 20.00 Luksusfælden 6. 21.00 Bones 6. 22.00 Paradise Hotel 7. 22.50 Paradise After Dark. 23.20 Jersey Shore 2. 00.15 Two and a Half Men 3. 00.45-05.15 Nat-tv.

TV3+ 09.00 Alle elsker Raymond 8. 09.30 Alle elsker Raymond 8. 10.00 Scrubs 9 (G). 10.30 Scrubs 9 (G). 11.00 Las Vegas 1. 12.00 Top Gear 2. 13.10 Bones 3 (G). 14.00 Bones 4. 15.00 Scrubs 9. 15.30 Scrubs 1. 16.00 According to Jim 8. 16.30 According to Jim 8. 17.00 Two and a Half Men 1 (G). 17.30 Two and a Half Men 1. 18.00 How I Met Your Mother 2 (G). 18.30 How I Met Your Mother 2. 19.00 Simpsons 18. 19.30 Simpsons 18. 20.00 Fodbold: Champions League, direkte. 23.30 Fodbold: Champions League. 01.25-05.15 Nat-tv.


www.dinlokalavis.dk

16

UGE 10 - 2011

EFFEKTIVITET, ERFARING, TROVÆRDIGHED, HUMOR & GOD ENERGI !

Super ! m ejendo

Valby Langgade 150, 4 sal., 2500

Indskud:............ 630.000 Boligafgift:............ 4.538 Anvendelsesudg.:....... 870

Indskud:........ 1.000.000 Boligafgift:.............. 7.441 Anvendelsesudg.:.... 1.000

Indskud Boligaf Anvend

Bolig/kld.:........... 81/0 m² Grund:..................... 0 m² Stue/vær.:................... 1/3 Opført:.................... 1944

Bolig/kld.:........ 210/0 m² Grund:.....................0 m² Stue/vær.:................ 2/8 Opført:..................... 1912

Bolig/kld.:.......... 121/0 m² Grund:.....................0 m² Stue/vær.:................ 2/2 Opført:................... 2008

Dejlig 4. vær. udsigtslejlighed. Her et udsnit af boligens kvaliteter:- Fantastisk lysindfald.- Udsigt over "Den hvide by".- Billig boligafgift.- God rumfordeling med mange muligheder. Gennemrenoveret ejendom bla. nyrere tag og vinduer. Sag: NA6173-8

Energimærke:

Vigerslev Allé 38, 2500 Valby

Penthouse! Ny tagbolig i form af rålokale, ca. 210 kvm. plus lidt hems evt. loft til kip.- Vand, varme, afløb mm. er ført frem flere steder i lokalet.- En sund og god andelsforening med styr på det hele.- Lækkert gårdmiljø.Sag: LE7418-8

Energimærke:

Thomas Koppels Allé 18E, 2450

Arkitekttegnet perle ! Solgt. Solgt. Solgt. Vi havde 3 købere til dette rækkehus og søger derfor 2 nye. Ring til Thomas Vinther hvis i vil sælge jeres. Ring 36 46 15 55 Sag: TV8846-8

Energimærke:

2 vær. andelslejligheder i Kbh. SV og Valby søges til forældre køb.

Tilbud ! ønskes

Indskud:............ 495.000 Boligafgift:.............. 7.977 Anvendelsesudg.:....... 525

Valby Langgade 35, 2500 Valby

Bolig/kld.:........... 74/0 m² Grund:..................... 0 m² Stue/vær.:................... 1/2 Opført:.................... 1885

Vi har flere skrevet op til gode andelsboliger, hvor forældrekøb er en mulighed. Så hvis du har en andel du overvejer at sælge, så ring og få en gratis vurdering.

s Ring til Nichola n! se Ander 36 46 15 55

Valby Langgade 165, 1 sal., 2500

Sag: LE7381-8

Energimærke:

Altan!

Have!

Valby Langgade 33, 3.th, 2500

Bolig/kld.:...........85/0 m² Grund:.....................0 m² Stue/vær.:................... 1/2 Opført:.................... 1900

Fantastisk andelslejlighed! Beliggende i "Den Hvide By".- Super lækker solrig have med gamle frugttræer.- genemrenoveret fra a-z.- Stort lækkert badevær.- Skønt køkken med spiseplads.- Stort kælderrum samt fælles vaskekælder.

Sag: TV2034

Meget g li rumme

Indskud:.......... 1.395.000 Boligafgift:............ 3.942 Anvendelsesudg.:....... 670

SØGES! SØGES! SØGES!

I det Gamle Valby, ved Søndermarken Bedste beligenhed - Flot nyere køkken.- Godt lysindfald.- Nyere badeværelse med seperat brus.- Tæt på Valby Centrum's mange butikker og caféer. - God delelejlighed. Energimærke:

Skal s! opleve

Indskud:............ 398.000 Boligafgift:............ 5.507 Anvendelsesudg.:....... 735

Indskud:............ 248.000 Boligafgift:............ 6.435 Anvendelsesudg.:...... 450

Indskud:.......... 1.399.000 Boligafgift:............ 4.547 Anvendelsesudg.:...... 500

Bolig/kld.:........... 65/0 m² Grund:..................... 0 m² Stue/vær.:................... 1/1 Opført:.................... 1885

Bolig/kld.:........... 77/0 m² Grund:.....................0 m² Stue/vær.:................... 1/2 Opført:.................... 1902

Bolig/kld.:........... 97/0 m² Grund:.....................0 m² Stue/vær.:................... 1/2 Opført:..................... 1918

Forældrekøb tilladt! Fantastisk beliggenhed med kig til Søndermarken - Lyset vælter ind i lejligheden hele dagen. - Tæt på Valby C´s mange butikker og caféer.

Trekronergade 33, 2500 Valby

Hyggelig andelsforening! Hyggelig og indflytningsklar 3 vær. i bedste kvarter. -Skøn ugenert have. -Godt sammenhold blandt naboerne. -Man er tæt på alt. -Gåafstand til S-tog og busser.- Lige til at flytte ind i. Sag: RW5400-8

Energimærke:

Sag: TV6577-8

Molbechsvej 1. 3.th., 2500 Valby

Valby City! Super god, gennemrenoveret andelsforening.- Valby st. lige rundt om hjørnet- Skønt lysindfald i lejli.- Fuldstændig renoveret: nyt el, gulve, vægge, køkken, bad.- Flot køkken med spiseplads- Til den kræsne Sag: RW8153-8

Energimærke:

LokalBolig g Elbæk & Johansen Statsaut. ejendomsmægler MDE

Valby Langgade 142 2500 Valby • Tlf 36 46 15 55 Lars Elbæk

Thomas Vinther

Nicholas Andersen

Rosa Worm

Helle Steinbrecher

Jesper Larsen

Andelsbutikken Valby Langgade 142A • Tlf 36 46 15 55

Nye sager hver h dag d på å lokalbolig.dk

valby10  

nyheder, valby, lokalavis, lokalt, avis