Page 1

VANLØSE POSTEN POSTEN 2500 VALBY 2450 GRØNDALS SYDHAVNEN

ONSDAG

BESØG OS PÅ www.dinbyavisen.dk

5. OKTOBER 2011 - 3. ÅRGANG - NR. 40

Velkommen til

Flot Røde Kors

Frem vandt

- udkants københavn

- indsamling i Valby

- ny topkamp

Læs side 3

Læs side 4

Læs side 8

De har ikke ryddet op efter valget Valgplakater. Regeringspartierne S og SF er længe om at få pillet deres valg-plakater ned, men Valbys socialdemokrater har været på gaden, siger formanden. Af Steen Ankerdal Det er knap tre uger siden, at der var valg til Folketinget. Og i går kunne Helle Thorning Schmidt efter 14 dages forhandlinger i tårnet i Ørestaden præsentere sin nye regering sammen med De Radikale og SF. En regering,

Oprykning efter valget er ikke den nye statsminister Helle Thorning Schmidt og hendes udenrigsminister Villy Søvndals stærke side. Tre uger efter valget hænger plakaterne stadig i bydelen som her ved Damhussøen. Foto: Preben Knak

der har oprydning efter ti års VK-styre som hovedsag. Men når det drejer sig om at rydde op efter sig selv og valget kniber det mere. -Vi har i månedsvis set på den stor smilende Helle Thorning - og vi har igen og igen hørt, at når hun fik magten, så skulle der ryddes op i Danmark, siger Lokalavisens annoncekonsulent Preben Knak. Men som vore fotos viser, kniber det gevaldigt med at rydde op efter valget. Valgplakater for de to regeringspartier hænger stadig i lygtepælene som her ved Peter Bangsvej og Damhussøen, hvor dette foto blev skudt den 29. september – 14 dage efter valget. Plakaterne skulle være taget ned senest otte dage efter valget. -Vi må melde hus forbi, for vi har været ude og tage de valgplakater ned, som vi satte op

før valget. Men vi kan ikke tage ansvaret for de plakater, andre har sat op, siger formanden for Socialdemokraterne i Valby, Mads B. Pedersen til Lokalavisen. Det drejer sig primært om plakater med den lokale kandidat Mette Reissmann. –Men vor nyvalgte statsminister Helle Thorning Schmidt har vi selvfølgelig taget med, når vi var ude og rydde op efter valget. Og vi har altså overholdt fristen på otte dage efter valget. For loven er jo til for at blive holdt, ikke mindst af os som politisk parti, siger Mads B. Pedersen. Han har dog også noteret, at det ikke er alle partier, der har været lige så gode til at få ryddet op efter valget. -Jeg skal ikke kunne sige, hvorfor andre ikke har fået pillet deres valgplakater ned i tide. Og jeg kan ikke garantere, at der ikke kan findes en

S-plakat, som andre, f.eks. socialdemokratisk ungdom DSU har hængt op og ikke fået taget ned. Men vi har som lokalforening været ude og rydde op, siger Mads B. Pedersen.

Bøde I Valby Langgade havde Villy Søvndal og co stadig ikke fået ryddet op, da vi tjekkede. Så sent som i går – altså næsten tre uge efter valget var plakaterne stadig ikke pillet ned. Og det på trods af, at loven om ophængning af valgplakater ved Folketings- og Kommunalvalg samt valg til EU siger, at plakaterne skal være taget ned senest 8 dage efter valget. Det koster en bøde på 40 kroner for hver plakat, der skal pilles ned af kommunens folk. Men efter historiens dyreste danske valgkamp, hvor millionerne rullede til annoncer og kampagner spiller det åbenbart ikke den store rolle for alle partier. -Hus forbi, siger den socialdemokratiske lokalformand, vi har hverken fået advarsler eller bøder for at have overskredet plakat-fristen. .Lokalavisen forsøgte i går at få en kommentar fra SF’s lokale vælgerforening i Valby, men traf desværre ikke formanden Charlotte G. Jensen.

Lokal trykhed

RESTAURANT LA BELLA

Ring for yderligere information

(under søjlerne)

3 RETTERS MENU

Vælg ,mellem 2 forret 2 hovedret og 2 dessert

149,STEGT FLÆSK

med kartofler, hjemmelavet rødbedersalat og persillesovs (Alle mandage og tirsdage)

69,Tlf 3616 54 46 TOFTEGÅRDS ALLE 5, 2500 VALBY

Amager Englandsvej 395 · tlf. 32 46 80 00

Glostrup/Brøndby Vibeholmsvej 26-28 · tlf. 43 20 90 00

Valby Gl. Køge Landevej 127 · tlf. 36 19 70 00

Estate Valby & SV FÅ EN GR AT IS SA LG SLIG VU RD ER IN G AF DI N BO

Valby Langgade 106, 2500 Valby Tlf. 36 46 90 22 www.estate.dk


www.dinlokalavis.dk

2

UGE 40 - 2011

Lokaludvalget ansætter medarbejder til at kommunikere med borgerne i Valby

Tænkt og skrevet Af Overborgmester, Frank Jensen

Bredt budget med børnefokus Som borger i København skal man kunne stole på, at kommunen leverer den helt grundlæggende service i en ordentlig kvalitet.Vi skal have gode skoler med moderne, fysiske rammer, den kollektive trafik skal fungere, og forældre skal kunne sende deres børn i en god og udviklende daginstitution. Derfor er jeg også rigtig glad for, at et bredt flertal i Borgerrepræsentationen er blevet enige om et budget for 2012 med fokus på at styrke kernen af det, en kommune skal levere. Syv partier på Rådhuset er således enige om at bruge 1,5 mia. kroner på at bygge nye daginstitutioner og skoler. Det er et historisk højt beløb, og det er godt, at et bredt flertal tager ansvar for at prioritere pasning og skoler. I budgettet har vi også valgt at bruge penge på at forbedre fagligheden med flere timer til folkeskoleeleverne, mere uddannelse af lærerne og fokus på dygtige ledere i folkeskolen - elementer, der alle er med til at gøre de københavnske folkeskoler endnu bedre og mere attraktive.

Ny stilling. Lokaludvalget i Valby søger medarbejder til at udvikle og fremme kommunikationen med beboerne i bydelen. Af Steen Ankerdal Kommunikation er tidens nøgle-begreb. Offentlige institutioner skal kommunikere med borgere, private foretagende og hinanden. Opgaven er de seneste år blevet så omfattende, at politikere og tillidsfolk ikke længere kan overkomme den i deres sparsomme fritid. Men dertil kommer kravet om professionel informationsformidling, og derfor er der de senere år ansat mange kommunikations-ansvarlige i offentlige og private virksomheder. Turen kommer nu også til

Valby Lokaludvalg, der søger en kommunikationsmedarbejder, der ansættes med løntilskud fra Københavns Kommune. Udvalget skal bruge en medarbejder til sit sekretariat, der kan fungere som pressekontakt til lokale og regionale medier- og formidle aktuelle sager og initiativer. Men den nye medarbejder skal også kunne kommunikere med borgerne og inspirere dem. Kommunikationsmedarbejde ren skal desuden passe lokaludvalgets hjemmeside, planlægge events, happenings og andre indsatser, der inddra-

Med til den basale service hører også en velfungerende kollektiv trafik, og det er godt, at vi nu får udbygget busnettet i blandt andet Vanløse og Brønshøj, der får en bedre betjening. Vi har også valgt at prioritere de tohjulede, og der er sat 75 mio. kroner af til bedre forhold for cyklisterne i næste års budget.

ger borgerne. Medarbejderen skal udarbejde mindre publikationer – herunder annoncer og plakater. Og så forventes det, at den nye medarbejder er klar til at påtage sig andre opgaver inden for lokaludvalgets sekretariat, hvorfor kendskab til grafiske programmer vil være en fordel.

Borger-åben Udvalget forestiller sig, at den nye kommunikationsmedarbejder har en uddannelse inden for kommunikation – og er interesseret i nærdemokrati og borgerinddragelse, som er et kerneområde for Lokaludvalget. Egenskaber som udadvendt, service minded og selvstændig – med lyst til at arbejde med mennesker med vidt forskellig baggrund - er vigtige. Flair for at arbejde i det politiske system er en fordel.

Lokaludvalget stiller en afvekslende hverdag i et lille sekretariat med fire medarbejdere i udsigt. Miljøet i sekretariatet, der også tager sig af miljø-arbejdet, er åbent og uformelt, til tider med et mærkbart arbejdspres. Men medarbejderne hjælper og støtter hinanden, for det skal være rart at gå på arbejde – i Kulturhuset på Toftegårds Plads. Nyuddannede er velkomne til at søge. Løn- og ansættelsesvilkår følger reglerne for løntilskud i Københavns Kommune. Ansøgninger sendes på mail til valbylokaludvalg@okf.kk.dk senest d. 13. oktober 2011. Ansættelsessamtaler er planlagt til mandag d. 17. oktober. Interesserede kan kontakte udvalgets sekretær Dorte Eren for yderligere information på telefon 3618 0190.

Én spurv på taget er bedre end 10 skader i hånden Nu forstår jeg bedre hvorfor mange mennesker 2 gange om året valfarter fra København ned til marsken i det sydvestlige Sønderjylland for at se stæretræk. Tidligere troede jeg, at det var for at se mængden af stære gå til ro om aftenen. Nu tror jeg lige så

Debat

Kernedriften er i centrum her på Rådhuset, og det er mit håb, at også københavnerne vil føle, at det er de væsentligste ting, der bliver prioriteret i København til glæde og gavn for os alle.

www.scoot.dk BAOTIAN REBEL 30KM / 45KM

meget det er for at se bare en enkelt lille fornøjet stær. Selvom vi bor op ad de 2 "skove" Søndermarken og Frederiksberg Have, så ser vi aldrig hverken stære, spurve eller solsorte. Til gengæld er der mange skader, krager, duer og enkelte måger. Gud ved om der er en sammenhæng? Ligesom man regulerer bestanden af forskellige dyre- og fuglearter andre steder i landet, så var det måske en overvejelse man også skulle gøre sig i København. Af Valdemar Rasmussen,Valby

7495,SENSOMMER SALG SCOOTER / MC'ER DK'S BILLIGSTE PRISER

HVIDSVÆRMERVEJ 119 2610 RØDOVRE TLF : 50 52 53 20

I omtalen af lokale politikere, der blev valgt til Folketinget, var et par af de valgtes navne, desværre faldet ud. Finn Sørensen og Rosa Lund fra Enhedslisten blev faktisk valgt i København sammen med topscoreren Johanne Schmidt Nielsen.

www.dinlokalavis.dk

ADMINISTRATION

Brønshøj

Valgt i Valby

Får du ikke Avisen i Vanløse? RING: Post Danmark 8020 7030 MAIL: skrivpost@post.dk Distribution - Post Danmark

VANLØSE - BRØNSHØJ - VALBY - SYDHAVNEN - HVIDOVRE Jyllingevej 55-57, 2720 Vanløse - Tlf. 38 79 34 00 - Fax 38 79 34 10 Ib Helge

e-mail: lokal@viserne.dk - www.dinbyavisen.dk Kontortid: kl.10-16 hver dag. VANLØSE

BRØNSHØJ

VALBY/HVIDOVRE

SPORT

Ansv. redaktør - Dir.

Solveig Rasmussen

Susan Bergmann

38 79 34 00 70 25 34 00

Kontor & redaktion

Redaktion

38 79 34 00

38 79 34 00

lokal@viserne.dk

adm.lokal@viserne.dk

sb.lokal@viserne.dk

ANNONCE SALG

Får du ikke Avisen i Valby? RING: FK 88 13 02 99 MAIL: kvalitetsjaelland@fk.dk Distribution - FK Distribution

DTP / GRAFISK

Oplag:

Preben Knak

Henrik Ankerdal

Salgsdir. Valby

DTP / Grafisk

DTP / Grafisk

70 27 34 21

38 79 34 00 70 25 34 10

70 27 34 20

38 79 01 28

38 79 01 28

sport.lokal@viserne.dk p

p pt.lokal@viserne.dk

p pk.lokal@visen.dk

ha.lokal@visen.dk

aske.lokal@visen.dk

Steen Ankerdal

Finn Edvard

38 79 34 00 70 27 34 10

Redaktion

Journalist

Sportsred.

70 22 13 03

70 25 34 03

j jan.lokal@viserne.dk

kv.lokal@viserne.dk

sa.lokal@visen.dk

Jan Diament Journalist

Kaare Vissing

Preben Thaarup Salgsdir. Vanløse/Brønshøj

Aske Carstensen

52.500

Tryk: Rotationen A/S

Bemærk! Lokalaviserne påtager sig intet ansvar for uopfordret tilsendt redaktionel tekst, og forbeholder sig, frit at anvende sådant, med mindre det modsatte er klart meddelt. Udgiver påtager sig intet ansvar for fejl i annoncer og tekst. Eftertryktilladt i uddrag, med kildeangivelse. Erhvervsmæssig affotografering af avisernes annoncer, artikler og fotos, er ikke tilladt. ISSN 602-1924


www.dinlokalavis.dk

UGE 40 - 2011

3

DET BEDSTE TILBUD NOGENSINDE

0,- FLERSTYRKEGLAS 0,- ENKELTSTYRKEGLAS LIGE NU

*

PENTAX GLAS MED GLIDENDE OVERGANG

ALTID

PENTAX GLAS MED ENKELTSTYRKE

* ved køb af stel fra 795,-

SPA

R, hvor det v kan m irkelig ærke s– PÅ

Overborgmester Frank Jensen, S, cyklede Sydhavnen rundt med Lokaludvalget, men politikerne lytter ikke til de lokale stemmer, kritiserer Karsten Clausen fra Kongens Enghave.

Velkommen til udkants København

BR GLAS ILLESENE !

Ingen kvalitetsforskel på briller mellem Louis Nielsen og andre optikere

Kritik. Kommunen lytter ikke til de lokale stemmer i Sydhavnen. Af Karsten Clausen Medl. af Kgs. Enghave Lokal-udvalg, liste Ø Lokale græsrødder og medlemmer af Lokaludvalget, tog fornylig overborgmesteren med på en cykeltur rundt i Sydhavnen. Formålet var at skabe opmærksomhed på de specielle problemer der findes i 2450 SV. Besøget giver desværre anledning til at understrege, at der i disse år fra rådhuset, bliver lyttet lige så meget til stemmerne fra Sydhavnen, som der er russere i russisk salat. Lad mig give nogle eksempler: 1. Skolerne: Lokaludvalget tog før ferien initiativ til at invitere forældre, skolefolk og politikere fra Københavns Borgerrepræsentation BR. Sammen var der enighed om at lytte til hinanden, og ikke mindst til lokal kritik af den manglende indsats. Lokale ildsjæle har afholdt møder og skrevet høringsbreve mht. de kommende ændringer af skoledistrikter. Nu oplever vi så, at Børne og Ungeudvalget med Anne Vang i spidsen, optræder som elefanter i en porcelænsbutik, og vil flytte

børn fra Valby over til den nye skole i Teglholmen. 2. Trafikken; Den planlagte sti og gangbro, der skal forbinde det gamle Sydhavn med det nye, er der heller ikke i 2012-budgettet blevet råd til. Sti og gangbroen er en forudsætning for at ændre på skoledistrikterne. Det vil sige, at kommunens Teknikog Miljøudvalg ikke bevilger penge til det, som kommunens Børne- og Ungeudvalg beslutter er en forudsætning for ændring af skoledistrikter. 3. Det har i flere år været et ønske, at Karens Minde Kulturhus kunne holde weekend åbent. Ikke mindst set i lyset af en voksende bydel, samt det rimelige i at kunne tilbyde kultur på tidspunkter hvor folk ikke er på arbejde. Lokaludvalget har været til foretræde i kommunens Kulturudvalg, hvor vi fremførte, at det ville koste 300.000 kr. Til sammenligning sender Københavns Borgerrepræsentation hvert år mere end 40 mill.kr. til operahuset. Men heller ikke i dette års budget, er dette beskedne ønske dog opfyldt. Ej heller midler til en opgra-

Sydhavnens Bibliotek

dering af samarbejdet mellem bibliotek og kulturhus, som ønsket. 4. Infrastruktur i det nye Sydhavn; Trods løfter, er der ubeskrivelig mange uløste problemer, med bl.a. fortove og cykelstier. Den ”Grønne kile” kunne med rette omdøbes til ”forhindringsløb gennem byggepladsen”. 5. Betalingsring; Lokaludvalget er varme tilhængere af initiativer der kan mindske biltrafikken og forbedre den kollektive trafik og vilkårene for cyklister og andre ”bløde trafikkanter”. Men vi ser med stor bekymring på den linjeføring, som ifølge medierne er foreslået midt gennem Sydhavnen. Tilbage i 2008 sendte vi høringsbrev til daværende borgmester Klaus Bondam. Vi vil naturligvis utrolig gerne i dialog , men har nogle gange den mistanke at vore høringssvar havner ulæste i mailboxen under ”gem”. Disse eksempler viser, at såvel budget 2012 som samarbejdet mellem lokaludvalg og kommune, får dumpekarakter.

ÅBNINGSTIDER

mandag – torsdag 12–19 fredag 12–17 lørdag 10–14

Se hele testen på louisnielsen.dk

Bestil synsprøve på louisnielsen.dk eller på telefon 7013 0111 Valby · Valby Langgade 49B Standard PENTAX flerstyrkeglas (glas med glidende overgang) koster lige nu kr. 0,- (normal pris kr. 800,-) når du samtidig køber stel fra prisgruppe 795,- og op. Rabatten udgør kr. 800,- og kan også benyttes ved køb af andre typer flerstyrkeglas. Standard PENTAX enkeltstyrkeglas koster altid kr. 0,- uanset prisgruppe. Flerstyrketilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud. Tilbuddet på flerstyrkeglas gælder til og med den 22. oktober 2011.

KEND DIN KOMMUNEPLAN 2011 Tid: 10. oktober kl. 19.0021.00 Sted: Caféen, Karens Minde Kulturhus

PROGRAM: - Velkommen v. Kgs. Enghave Lokaludvalg - Oplæg v. Center for Byudvikling om kommuneplanen for 2011. Derefter spørgsmål og debat med forvaltning og Kgs. Enghave Lokaludvalg.

Wagnersvej 19 • 2450 København SV Telefon 36 14 84 14

Torsdag d .6. oktober kl. 19: Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej, foredrag ved Peter Kaae. Gratis billetter på tlf.36 14 84 14.

til arrangementet

Lørdag d. 8. oktober kl. 10.15-11: Børnenes Musiksalon med Lotte Tænner. For børn fra 1½ til 3 år og deres forældre. 30 kr. pr barn.

Lørdag d. 15. oktober kl.11-12. Børnenes Musiksalon med Jane Okine. For børn fra 3 til 6 år og deres forældre. 30 kr. pr barn.

Torsdag d. 6. oktober og måneden ud: Fotoudstillingen ”Kvinder i Oman” med Hussein Shehadehs fotos.

Hver mandag kl. 15-17 Lektiecafé for både børn og voksne. Bydelsmødrene tilbyder gratis, anonym rådgivning. Fra mor til mor.

Se også www.bibliotek.kk.dk

-

Kommuneplanen 2011 tegner rammen om Københavns Kommunes vision for de næste 12 års byudvikling. Kan og vil vi binde det nye og gamle Sydhavnen sammen? – og hvordan? Hvad vil vi med erhvervsudviklingen? Hvilke jobs skal der være og til hvem?


www.dinlokalavis.dk

4

r

se j e r

UGE 40 - 2011

øj sh Brøn

ere med s æ jd

L amarbe is

m e d d a n s kr re js e le d e

SUPERPRIS fra kr.

14.490,pr. person

Vietnams Højdepunkter EVENTYRLIG RUNDREJSE FRA NORD TIL SYD 13 DAGE Afrejse 2012: 30.1, 13.2, 27.2, 12.3 Tag med Team Benns på en eventyrlig rejse gennem Vietnam, fra den evigt smukke Halong-bugt i nord til det frodige Mekong-delta i syd. Rejsen dag for dag: Dag 1: Dag 2-3: Dag 4: Dag 5: Dag 6: Dag 7:

Afrejse til Hanoi, Vietnam Hanoi. Bl.a. cykeltur og gamle bydel Hanoi-Halong bugten. Cruise. Halong bugten-Hué. Nattog til Hué. Hué. Bl.a. Citadellet, kejsergrave Hué-Hoi An via Hai Van passet

Dag 8: Dag 9: Dag 10: Dag 11: Dag 12: Dag 13:

Hoi An. Bl.a. cykeltur på landet. Hoi An-Saigon. Byrundtur. Saigon. Bl.a. Cu Chi tunnellerne. Saigon-Can Tho. Bl.a. Cao Dai tempel Can Tho-Saigon. Hjemrejse. Danmark. Ankomst København.

Prisen inkluderer: - Fly t/r København-Hanoi og Saigon-København m. Qatar Airways via Doha

-

(mulighed for provinstilslutning)

- Alle kendte skatter og afgifter - Udflugter, transport og entréer jf. program - Indkvartering i db. værelse (v. 2 pers.)

9 nt. på gode 3-stjernede hoteller 1 nat i Halong-bugten i junke m. eget bad/toilet Morgenmad dagligt 9x frokost og 4x aftensmad Engelsktalende lokalguider Dansk rejseleder

Tillæg for enkeltværelse: Kr. 1.990,Team Benns leverer fantastiske rejseoplevelser og hele verden er vores legeplads, bl.a. ∙ ∙ ∙ ∙

Krydstogter Safari Rundrejser Skræddersyede rejser

m e d d a n s kr re js e le d e

og meget mere...

SUPERPRIS fra kr.

14.990,pr. person

Det oprindelige Thailand THAILAND FOR DEN EVENTYRLYSTNE 13 ELLER 17 DAGE Afrejse 2012: 19.1, 9,2, 23.2, 8.3 2012 Tag med Team Benns til det autentiske nordvestlige Thailand. Mulighed for at forlænge rejsen med nogle dage ved stranden i Hua Hin. Rejsen dag for dag: Dag 1: Dag 2-4: Dag 5: Dag 6: Dag 7-8:

Afrejse til Bangkok Bangkok. Bl.a. cykeltur og templer Tak. Sejltur til Ayutthaya, cykeltur Mae Sot. Flot natur, grænsemarked Chiang Mai. Bl.a. Doi Suthep

- Fly t/r København-Bangkok m. Thai Airways (mulighed for provinstilslutning)

-

Alle kendte skatter og afgifter Udflugter, transport og entréer jf. program Indkvartering i db. værelse (v. 2 pers.) 10 nt. på 3- og 4-stjernede hoteller Morgenmad dagligt 8x frokost og 7x aftensmad Engelsktalende lokalguider Dansk rejseleder

Kontakt Torben på tlf: 65 65 65 60 asien@team-benns.com

Dag 9-10: Mae Hong Song. Bl.a. Karenlandsby Dag 11: Chiang Mai. Bjergveje og jungle Dag 12: Hjemrejse/badeferie i Hua Hin Dag 13-15: Hua Hin/ankomst DK Dag 16-17: Bangkok/ankomst DK

Tillæg for enkeltværelse: Kr. 2.190,-

REJSEKODE: LO

Din personlige rejse begynder på Team-benns.com

Et par friske indsamlere ved Langgadestation – i alt indsamlede Røde Kors126.000 kroner i Valby. Foto: Sa Media

Flot Røde Kors indsamling i Valby Støtte. Næsten 126.000 kroner kom der i bøsserne i Valby. Der var ikke så meget klirren i indsamlingsbøssen, da Lokalavisen søndag middag mødte et par af de mange lokale Røde Kors indsamlere ved Langgade Station. Det var efter den første times tid blevet til 4-500 kroner, men inden dagen var omme, var der virkelig kommet penge i indsamlingsbøsserne og det gode formål. I Valby indsamlede mere end 175 frivillige næsten 126.000 kroner til Røde Kors Landsindsamling 2011. Et fantastisk resultat, lyder det fra arrangørernes talskvinde i Valby, indsamlings-koordinator i hovedstaden, Mette Svensson.

”Jeg vil gerne takke de mange indsamlere og givere, der har hjulpet os. De har været med til at sikre, at Røde Kors er klar til at rykke hurtigt ud, næste gang katastrofen rammer,” siger Mette Svensson. ”Derudover vil jeg også meget gerne takke Danske Bank på Valby Langgade 73, som sørgede for, at vi havde de gode fysiske rammer omkring indsamlingen.” . I alt blev der samlet 1.904.805 kroner ind i Hovedstaden og 17 millioner kroner på landsplan. ”Det er cirka 1,5 millioner kroner mindre end i 2010, men skal ses i lyset af, at danskerne bidrog med 111 mil-

lioner kroner til organisationernes fælles indsamling ’Afrika Nu’ i august” siger Anders Ladekarl, som er Røde Kors’ generalsekretær. Pengene går i år blandt andet til at hjælpe de tørkeramte mennesker på Afrikas Horn, til kommende katastrofer og til sociale aktiviteter i Danmark. De, der ikke var hjemme eller ikke har haft besøg af en indsamler, kan stadig nå at støtte indsamlingen. Man kan hjælpe med 100 kroner ved at sende en sms med teksten ”RK100” til 1231, eller 150 kroner på telefon 90 56 56 56 eller gironummer 695 0000. SA

København er god for børn og unge København skal være en omsorgsfuld børneby. Ikke kun fordi det er radikalt hjerteblod, men fordi at det er en forudsætning for, at København lykkes i forhold til arbejds- og familieliv og erhvervsliv. Ja det er afgørende for hele byens sammenhængskraft. Det gode Københavner-liv skal derfor starte allerede som lille og er derfor en kommunal kerneydelse af rang. Og heldigvis en kerneydelse, som også vejer tungt i årets budgetaftale. Her tænker vi først og fremmest på den over en halve milliard kroner til nye daginstitutionspladser og tilsvarende store beløb til skolerenoveringer og nye skoler. Læg oveni hatten så de tiltag, som ikke kan gøre op i halve og hele milliarder, men som alligevel flytter noget i den enkelte skole og for det enkelte barn. Det er fra smartboards og mere idræt i 4. klasse til

Debat

flere profilskoler og et styrket samarbejde mellem skole og kultur og erhvervsliv. Fra radikal side er vi især glade for en forskningsbaseret profilskole, der bygger på pædagogik, viden og læring. Formålet er at udvikle nye pædagogiske metoder, så vi udvikler folkeskolen og sikrer den høje faglighed, vi altid jagter. København har en særlig forpligtelse til at være helt i front, og forskningsskolen skal et faglige fyrtårn for alle byens skoler. Målet er, at vi metodemæssigt bliver skarpe på at klare de udfordringer, som vi fortsat står med. Det gælder fx på integrationsområdet, hvor vi også glæder os over aftalens penge til tolærerordning i de første skoleår i kernefagene, ekstra dansk i udskolingen, og skolepædagoger som kan tilbyde en ekstra pædagogisk indsats. Og ikke mindst så har vi igangsat et større udredningsarbejde frem til næste

års budgetforhandlinger. Vi skal have svar på, hvordan vi konkret får 95 procent af en ungdomsårgang til at få en uddannelse, så vi nedbringer ungdomsarbejdsløsheden i København, der ellers desværre er eksploderet lige som i resten af landet. Årets aftale er god for byens børn, unge og deres forældre. Men med en nettotilflytning til København på 1.000 mennesker om måneden er det også en simpel nødvendighed. De nye københavnere er mere end velkomne - vi har brug for dem - men som kommune må vi så også sikre, at det helt basale rammer er på plads. Det skylder vi såvel gamle som nye københavnere. Af Anna Mee Allerslev, beskæftigelses- og integrationsborgmester (RV) og Kasper Johansen, børne- og ungdomsordfører i København (RV)


www.dinlokalavis.dk

UGE 40 - 2011

MCKINLEY BANFF PARKA FØR OP TIL 1000,-

BØRN

NU

5

EFTERÅRS TØJ

HERRE/ DAME

49995 NU 79995 NU HELE SÆTTET KUN

500,CHRISTIANSENS DAMETØJ Toftegårds Allé 27 • 2500 Valby www.sporthousevalby.dk • Tlf. 3617 7117

taske

Rughavevej 1 – 2500 Valby Telefon 36 30 20 32

10 ÅRS JUBILÆUM HAR GODE EFTERÅRTILBUD

Et stk. t valgfrit produk (værdi 149,-) ed i forbindelse m behandling

NETOP NU

De næste 8 dage

nu

20%

F.eks.

189,-

279,-

på RHODE støvle

Ta´ annoncen med Bandageri Dan Christensen ApS Toftegårds allé 10 • 2500 Valby • tlf. 3616 0017 klinik@bandageri.dk • www.bandageri.dk

VALBY LANGGADE . 195 A . TLF. 36 151 152


www.dinlokalavis.dk

6

UGE 40 - 2011

Tilmeld dig vores SMS-TILBUD Send windsor til 1272

Fotografen Chris Christophersen udstiller sine flotte Grønlandsbilleder i Natanaels kirken.

Vanløsefotograf udstiller et ærligt upoleret Grønland

er 40 år Jeg fyld 11. oktober. Tirsdag utikken Kom ned i b få på dagen og

Kultur.Den 25-årige freelancefotograf,Chris Christophersen udstiller i oktober og november i Nathanaels Kirke, en lang række fotografier, der portrætterer et ærligt og upoleret Grønland. Chris Christophersen der bor i Vanløse og selv har grønlandske aner, sprang for alvor ud i fotoprojektet for 3 år siden.

40%

iske fisk … på alle de fr

Windsor Fisk & Vildt Peter Bangs Vej 87 • tlf: 38 87 60 65 Mandag Lukket • Hverdage kl. 10.00 - 18.00 • Lørdag kl. 09.00 - 14.00 så Vi leverer og r til institutione

www.windsorfisk.dk

Hos os har du go´ tid...

RISTORANTE LAZIO

Italiensk Fest/Julebuffet UD AF HUSET

Projektet er tænkt som en levende skildring af Grønland der vil strække sig over mange år. I dag består porteføljet af en massiv mængde øjeblikke, fanget i de fire vestgrønlandske byer, Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sisimiut. Repertoiret spænder fra slumkvarterets råhed, over den bjergtagende natur, til det menneskelige portræt. Udstillingen inviterer eksempelvis indenfor hos Agnete, der med sine 100 år kan kalde sig Ilulissats ældste indbygger. Også den grønlandske kunstner Karl Petersen har åbnet dørene op til sit værksted, hvor han gennem de sidste 18 år har forvandlet alt fra hvalbarder til isbjørne-

tænder til abstrakt grønlandsk kunst. -Jeg har altid været draget af Grønland. Jeg er meget fascineret af det grønlandske folk, naturen, og det kaos der hersker midt i den enorme ro. At jeg nedstammer fra Grønland har naturligt gjort min tilgang til projektet, meget personligt og følelsesladet” udtaler Chris Christophersen der i forbindelse med sit fotoprojekt har fået stor opbakning af både komtesse Feodora af Rosenborg, Anne-Mette Rasmussen samt mange andre kendte danskere. Under alle udstillingerne har Chris Christophersen valgt at sælge sine fotografier, og derved donere halvdelen af overskudet til Foreningen –

Grønlandske Børn, som er en forening, vis mål er, at gennemføre aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt focus på sårbare børn og unge. Udstillingen ferniseres i Nathanaels Kirke, lørdag den 15. oktober kl 13-16 og varer til og med den 18. november. Det grønlanske kor ”MIK” har meldt deres ankomst til arrangementet, og iført grønlandske nationaldragter vil de give en koncert for de fremmødte. Fotoudstillingen, bliver den første i en lang række udstillinger landet rundt, over det næste år.

S beslutter ny konstituering Nyheder. Socialdemokraterne i Borgerrepræsentationen udpeger ny politisk ordfører og udvalgsmedlemmer

COCKTAIL DI GAMBERETTI rejecocktail SALMONE AFFUMICATO røget marineret laks BRUSCHETTA hvidløgsbrød med friske tomaterog basilikum CALAMARI ALLA ROMANA dybstegte blæksprutter INSALATA VERDE CON SCAGLIE DI PAR P MIGIANO grøn salat med flager af parmesanost,olivenolie og balsamico

TORTELLINI AL POMODORO E BASILICO hjemmelavet pasta fyldt med ricotta og spinat i en frisk tomatsauce med basilikum og parmesanost SCALOPPINA AL GORGONZOLA kalvefilet med gorgonzolasauce OVNSTEGTE VILDMOSEKARTOFLER ÅRSTIDENS GRØNSAGER tre forskellige slags HJEMMELAV A ET ITALIENSK BRØD TIRAMISU hjemmelavet venetiansk kage

PROSCIUTTO E MELONE parmaskinke med melon GAMBARETTI AL AGLIO rejer i hvidløgssauce

Bordbestilling 38 87 35 93

UD AF H USET Pr. kuvert

199,(min 4 kuverter)

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 13.00-23.00 Fredag-søndag kl.12.00-23.00

Godthåbsvej 191

2720 Vanløse

www.restaurant-lazio.dk

Den socialdemokratiske gruppe i Borgerrepræsentationen konstitueres efter Folketingsvalget 15. september 2011, hvor politisk ordfører Mette Reissmann blev valgt ind som folketingsmedlem. Den socialdemokratiske gruppe har derfor besluttet ny konstituering på møde den 27. september 2011.

Ny politisk ordfører Ikram Sarwar er udpeget til at varetage posten som ny politisk ordfører. Ikram Sarwar har været medlem af Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget siden 2006. Ikram Sarwar har ud over disse poster fungeret som gruppens næstformand samt været ordfører for henholdsvis Sundhedsudvalget og Integrations- og Beskæftigelsesudvalget. Sarwar er uddannet læge og fortsætter som folketingskandidat. -Socialdemokraterne i København skal have stærke stemmer både på Christiansborg og på Rådhuset. Derfor

er jeg utrolig glad for, at vi efter folketingsvalget nu kan stille med et nyt stærkt hold, som skal sætte ord på, hvorfor det giver så meget mening at være socialdemokrat i København. Jeg ser rigtig meget frem til samarbejdet med de nye folk på posterne, og jeg er sikker på, at vi sammen kan sætte en stærk socialdemokratisk dagsorden i hovedstaden, udtaler Overborgmester Frank Jensen (S). Den socialdemokratiske gruppe ønsker Mette Reissmann tillykke med valget til Folketinget. Det har naturligvis medført et behov for en rokade i den socialdemokratiske gruppe. Med denne nye konstituering er gruppen klar til en ny stærk periode frem til næste kommunalvalg, fortsætter gruppeformand Jesper Christensen (S). -Københavnerne skal kunne mærke en helt jordnær forbedring i deres hverdag. Jeg vil arbejde for, at den enkelte københavner har lyst til at leve deres liv byen. Kerne-vel-

færden skal prioriteres og særligt de udfordringer, som børnefamilierne oplever, fremhæver Ikram Sarwar (S). Desuden er der sket følgende udnævnelser til de stående udvalg i Københavns Kommune, som Borgerrepræsentationen bedes behandle den 6. oktober 2011: Susan Hedlund overtager posten som den socialdemokratiske gruppes næstformand. Susan Hedlund indtræder desuden i Økonomiudvalget og bliver beskæftigelses- og integrationsordfører. Jakob Hougaard er valgt til at være medlem af Teknik- og Miljøudvalget. Stig Ekman indgår som medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Lars Weiss indstilles til bestyrelsesposten i By og Havn. Lise Thorsen er valgt som medlem af Sundhedsudvalget som ordfører. (red af JD)


www.dinlokalavis.dk

UGE 40 - 2011

7

r

se j e r

øj sh Brøn

ere med s æ jd

L amarbe is

m e d d a n s kr re js e le d e

SUPERPRIS fra kr.

9.990,pr. person

Kejserstaden & Muren

KULTURREJSE TIL KINAS HOVEDSTAD, BEIJING 8 DAGE

Tag med Team Benns til Beijing, hvor vi udover at opleve storbyens største kulturelle seværdigheder også overnatter ved Den Kinesisk Mur Afrejse 2012: 10.3, 31.3, 27.4

Sara Nazari er ud af frisør-familie og kunne ikke tænke sig noget andet. Foto: SA Media

Rejsen dag for dag: Dag Dag Dag Dag Dag

Fejrer ti år som frisør i Valby Af Steen Ankerdal Det er ti år siden, at den nyuddannede Sara Nazari åbnede frisør-forretningen Fresh Cut i Valby Langgade. Og den iransk fødte frisør har ikke et sekund fortrudt, at hun fulgte familie-traditionen. -Min mor er frisør og min moster, jeg er så at sige født ind i faget, siger den 38-årige Sara Nazari. -Jeg var 28 år, frisk og nyuddannet med masser af ungt gå på mod. Derfor kaldte jeg salonen for Fresh Cut – det passede godt til mig og min situation, siger hun til Lokalavisen før dagens jubilæum, der markeres med en reception mellem kl. 14 og 18. -Vi har, som man kan se i vor annonce i Lokalavisen, nogle gode tilbud i anledning af 10 års jubilæet. Blandt andet kan få man en shampoo eller balsam med hjem, når man har fået en klipning eller anden behandling, og i øvrigt medbringer annoncen fra avisen, siger den jubilerende frisør.

Det er 20 år siden, at Sara Nazari kom til Danmark fra Iran med sine forældre. Med sin uddannelse og karriere som selvstændig er hun eksempel på den vellykkede integration, men det er nu ikke noget hun taler om. Derimod taler hun varmt om den modtagelse hun fik i Valby for ti år siden – og alle de gode kunder, der er kom-

met i forretningen gennem et årti.. -Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mine kunder for opbakningen gennem alle årene i Valby Langgade. De har været og er alle tiders, og jeg håber mange vil komme forbi til et glas og en snack, når jeg onsdag eftermiddag fejrer 10 års jubilæet, siger hun.

Afrejse København-Beijing Ankomst til Beijing. OL-by,middag Bl.a. Den Forbudte By og te-hus Bl.a. Lama-tempel og cykeltaxi Bl.a. Den Kinesiske Mur m. overnatning

Dag Dag Dag

6: Bl.a. Ming-gravene og Perlemarkedet 7: Tai Chi, på egen hånd og Peking and 8: Himlens tempel, hjemrejse BeijingKøbenhavn

Prisen inkluderer: Fly t/r København-Beijing med SAS (mulighed for provinstilslutning fra Aalborg eller Aarhus. Begrænset antal pladser), alle skatter og afgifter, udflugter, transport og entréer jf. program, indkvartering i dbl. værelse (v. 2 personer), 5 nt. på godt turistklassehotel i Beijing, 1 nat på enkelt hotel ved Den Kinesiske Mur, morgenmad dagligt/5x frokost/6x aftensmad, drikkevarer til nævnte måltider (1 øl/vand), engelsktalende lokalguider, dansk rejseleder. Tillæg for enkeltværelse: Kr. 1.490,Team Benns leverer fantastiske rejseoplevelser og hele verden er vores legeplads, bl.a. ∙ ∙ ∙ ∙

Krydstogter Safari Rundrejser Skræddersyede rejser

og meget mere...

Kejserstaden

m e d d a n s kr le d e KULTURREJSE TIL BEIJING 8 DAGE re js e Tag med til Kinas hovedstad hvor vi bl.a. skal gå på Den Kinesiske Mur og opleve byens største seværdigheder.

SUPERPRIS fra kr.

7.490,-

Afrejse 2011: 14.11 Afrejse 2012: 30.1, 20.2, 5.3

pr. person

Rejsen dag for dag: Dag Dag Dag Dag

1: 2: 3: 4:

Afrejse København-Beijing Ankomst til Beijing. OL-by,middag Bl.a. Den Forbudte By og te-hus Bl.a. Lama-tempel og cykeltaxi

Dag Dag Dag Dag

5: 6: 7: 8:

Bl.a. Den Kinesiske Mur og landsby Bl.a. Tai Chi, Himlens Tempel og marked På egen hånd og Peking and Pandaer/hjemrejse Beijing-København

Prisen inkluderer: Fly t/r Billund – Beijing med SAS, alle skatter og afgifter, udflugter, transport og entréer jf. program, indkvartering i dbl. værelse (v. 2 personer), 5 nt. på godt turistklassehotel i Beijing, 1 nat på enkelt hotel ved Den Kinesiske Mur, morgenmad dagligt/5x frokost/6x aftensmad, drikkevarer til nævnte måltider (1 øl/vand), engelsktalende lokalguider, dansk rejseleder. Tillæg for enkeltværelse: Kr. 1.190,-

Kejsere & Terrakottakrigere KULTURREJSE TIL BEIJING OG XIAN 10 DAGE

FERIE OG NYE TÆNDER Min mand trængte forfærdelig til nye tænder. Men vi ville også gerne på ferie. Tandprotetikeren tilbød at finansiere tænderne, så vi kunne få begge dele. Tandproteser holder i mange år. Hvorfor så betale dem på én gang? Tænderne koster os kun kr. 280,- om måneden. Det er da til at overse. TANDPROTESER MED LIVSKVALITET

København Ø Ndr. Frihavnsgade 10 · Tlf. 35 38 15 51

Behandlinger finansieres. Små afdrag over op til 5 år.

1: 2: 3: 4: 5:

København V Vesterbrogade 70 · Tlf. 33 31 58 51 Valby Spinderigade 5 · Tlf. 38 80 31 13 www.tpt.dk

Tag med Team Benns til Nordkina for at opleve landets største kulturelle seværdigheder, historie og hverdag. Afrejse 2012: 14.3, 28.3, 9.5 Afrejse Billund/København Chengdu Chengdu - Dazu Dazu-Chongqing (Yangtze-floden) Yangtze-floden Yangtze-floden – Suzhou Suzhou - Shanghai

SUPERPRIS fra kr.

Rejsen dag for dag: Dag 1: Dag 2: Dag 3: Dag 4 Dag 5-7: Dag 8: Dag 9:

m e d d a n s kr re js e le d e

Dag 10 Shanghai Dag 11: Shanghai Dag 12: Shanghai Billund/København

11.990,pr. person

Tillæg for enkeltværelse: Kr. 1.290,-

Prisen inkluderer: Fly tur/retur København – Beijing med SAS, alle skatter og afgifter, provinstilslutning fra Aalborg og Aarhus/Tirstrup (begrænset antal pladser), transport, udflugter og entréer jf. program, 7 nætter på 3+-4-stjernede hoteller, 1 nat på nattog/4-sengs- kupéer, morgenmad, 5x frokost og 8x aftensmad, drikkevarer til nævnte måltider (1 øl/vand), engelsktalende lokalguide, dansk rejseleder

REJSEKODE: LO

Kontakt Torben på tlf: 65 65 65 60 asien@team-benns.com


www.dinlokalavis.dk

8

VIF tilbage på sporet

SPORT I DENNE UGE Lokalaviserne optager gratis meddelelser om lokale sportsarrangementer. Indlæg til avisen sendes til sporten@youmail.dk senest mandag kl. 12.00. Send også meget gerne tips om en god sportshistorie.

Stadions skal åbnes Sport. Borgerrepræsentant Bjarne Nielsen vil åbne opvisningsbanerne bl. a. i Vanløse og Brønshøj og Valby Idrætspark,så beboerforeninger og private fodboldhold også kan få glæde af banerne Af Finn Edvard Foto: PhotoNews Et nyt forslag kan gøre mange fodboldinteresserede mennesker glade: Det er SF på Københavns Rådhus, der nu vil åbne de københavnske idrætsparker året rundt, så almindelige amatør-sportsudøvere også kan få glæde af parkerne. Bl.a Vanløse Idrætspark, der anvendes af Vanløse IF og FC Damsø og Brønshøj Idrætspark, der benyttes af Brønshøj Boldklub, samt Valby Idrætspark, der benyttes af Boldklubben Frems hold i DS-serien hver 14. dag og sommetider af Fremad Valby. Bjarne P. Nielsen, medlem af Borgerrepræsentationen for SF, siger: - I København har vi titusindvis af kvadratmeter, som kun bruges, når elitesportsfolk spiller kampe eller træner. Det betyder, at der er mange dage og timer om året, hvor gode sportsfaciliteter står uberørte hen. Samtidig går masser af københavnere rundt og mangler plads til at spille en fodboldkamp med vennerne en tirsdag aften eller lave en turnering for fritidshjemmet en torsdag eftermiddag. Lad os dog åbne parkerne op, så også københavnerne kan få glæde af dem, foreslår Bjarne Nielsen. Trænere søges

www.ccplayers.dk

Bjarne Nielsen – lad alle få lov at spille i idrætsparkerne Han understreger samtidig, at det naturligvis fortsat er fodboldklubberne, der har førsteret til anlæggene. - Jeg ved jo godt, at der f. eks. på Østerbro Stadion også er atletik og andet, men jeg tror alligevel, at der er ledig kapacitet mange steder. - Jeg ved, at der er mange ledige timer, hvor de store anlæg står piv-tomme og står øde hen, og jeg synes, at vi skal tage en snak med forvaltningens gartnere, for selvfølgelig kan en opvisningsbane tåle, at der spilles mere end at par kampe om ugen på dem, siger Bjarne Nielsen. Han siger, at mange mennesker, unge som gamle, elsker at spille fodbold i ”lukkede rum” altså på stadion med tilskuerpladser m.m. Og så tilføjer han, at det på lang sigt er meningen, at de københavnske stadion skal forsynes med kunstgræs med varme, så der kan spilles meget mere på dem og så mange flere mennesker kan få glæde af dem.

UGE 40 - 2011

Vil åbne fem stadions Det er idrætsparkerne i Tingbjerg, Vanløse, Sundby, Valby og på Østerbro, som SF vil åbne op for alle københavnere. - Idræt betyder motion og sundhed – det ved vi alle. Men vigtige sidegevinster er, at man oplever et fællesskab og at man bruger sin fritid meningsfuldt ,når man dyrker idræt. Det er essentielle sidegevinster for byens mange unge. SF vil øge københavnernes mulighed for at dyrke hyggeidræt når de har lyst – og her vil en åbning af idrætsparkerne gøre en stor forskel, slutter SF’eren Bjarne P. Nielsen. Han og partifællen, sundheds- og omsorgsborgmester Nina Thomsen , vil nu kontakte kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev for at forelægge hende forslaget, så flere mennesker kan få glæde af de tomme stadions.

Sport. Vandt overraskende og meget flot sejr på udebane over topholdet HIK Af Finn Edvard Lørdag eftermiddag mødte Vanløse IF op på Gentofte Stadion for at møde topholdet i 2. division øst. Eller rettere det forhenværende tophold i 2. division øst, for efter mødet med Vanløse røg HIK noget ned ad ranglisten og må i dag nøjes med en tredjeplads. Til gengæld forcerede Vanløse et par pladser, og efter en svaghedsperiode er Vanløse med sin overraskende og flotte 1-2 sejr i Gentofte nu tilbage på sporet og ligger placeret som nummer syv. Syvendepladsen kan dog hurtigt bruges til et yderligere avancement, for Vanløse er efter de sidste to runder nu bare tre points efter Nordvest FC på fjerdepladsen. Og Vanløses mål i år må vel være at få en placering i den bedste halvdel, selv om VIF i al fald af undertegnede før sæsonens begyndelse blev spået til en af divisionens farligste outsidere. Igen i år er der bare et enkel hold, der kan nå frem til kvalifikationskampe til oprykning til 1. division, og efter den første halve snes kampe er der meget, der tyder på, at Hvidovre – og indtil i lørdags HIK – der var de mest sikre

bud på kvalifikations-kandidater. Der er tre hold i toppen, der har skilt sig lidt ud, Hvidovre, Herlev, HIK – og i den rækkefølge. Men nu skal det først og fremmest blive spændende at se, om Vanløse for alvor er kommet tilbage til storformen, som holdet havde i foråret og i begyndelsen af sæsonen. Onsdag aften i denne uge skulle Vanløse møde B.93 på udebane, og her var Vanløse favorit og kan derfor, mens disse linjer læses, have avanceret yderligere i divisionen.

Mod Helsingør Og på lørdag kl. 15 er der så hjemmekamp i Vanløse Idrætspark, hvor VIF tager imod Elite 3000 fra Helsingør. Sidste år var gæsterne længe et af divisionens bedste mandskaber, men sådan har det så sandelig ikke været i år, og vi tipper en ny sejr til Vanløse på lørdag. I den flotte sejr over HIK i Gentofte i lørdags var det Rasmus Dalland, der bragte VIF i spidsen med noget af en chokstart efter knap fem minutter, og vi skulle helt hen til 15 minutter ind i anden halvleg før HIK svarede igen ved Nick Christensen, der

gjorde det til 1-1. Men så var det Pelle Sør-ensen, der sikrede sejren og overraskelsen, da han scorede sejrsmålet til 1-2. Flot fight af Vanløse. Vanløse mødte derfor op til onsdagens kampmod B.93 med fornyet selvtillid, og lad os nu håbe, at der kommer et pænt hjemmepublikum til lørdagens eftermiddagskamp mod Elite 3000.

2. DIV ØST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Hvidovre Herlev HIK Nordvest FC Svebølle Birkerød Vanløse Avarta Amager Rishøj B 1908 B 93 Elite 3000 SC Egedal BSV BGA

22 21 20 16 15 15 13 13 12 12 12 10 10 7 3 1

Sæsonen i DS-serien er et langt triumftog for Frem. Her jubler spillere og fans efter sejren over FB

Frem vandt ny topkamp 2 DIVISION ØST

Sport. Frem besejrede på ny en af DS-seriens bedste mandskaber, og der er tilsyneladende ingen hold i serien, der kan true Frem

VANLØSE IF – ELITE 3000

Af Finn Edvard Foto: PhotoNews

Lørdag den 08. oktober kl. 15.00 Vanløse stadion, Klitmøllervej 20 Slagter Lars HC Ørstedsvej 50 1879 Frederiksberg C

Tlf. 35 35 15 22

Khristian Krog Angreb

MICHAEL N. JOHANSEN A/S

TØMRER- OG SNEDKERFIRMA

Jyllingevej 61 2720 Vanløse Tlf. 38 74 00 08 Fax 38 79 68 08 Bil 40 31 18 08

29820235

MARTIN A. OLESEN & PARTNER 38 74 21 11

Vanløse Idrætspark

Entrépriser: Voksne kr. 60,-

Pensionister kr. 30,-

Så kan man vist godt konstatere, at der ikke er nogen mandskaber i Danmarksserien, der kan true Frem i årets turnering. Der er spillet otte runder, og Frem har vundet samtlige kampe undtagen den første, der blev spillet uafgjort mod B.1903. De bedste af de andre hold har allerede haft fornøjelsen af at møde Frem – og de har alle tabt på stribe. Frem’s nuværende DS-hold har mindst styrke som et af de bedre hold i 2. division øst, og det er noget nær en umulighed, at Frem ikke rykker op i 2. division til næste år. (Så må vi bare ikke håbe, at det bliver i vestkredsen, for så skal der arrangeres busture,

skal der …) I lørdags spillede Frem således mod rækkens daværende nummer to fra FB. Og gæsterne leverede en fin indsats, og kunne med lidt held have pyntet på 3-1 nederlaget, men det korte af det lange er, at Frem spillede bedst og nu har bevist, at holdet er klart det bedste i Danmarksserien. Det viser statistikken også – Frem fører nu foran nummer to FC Øresund med hele syv points.

Mange tilskuere Topholdet spiller igen på lørdag i Nymosen mod GVI. Værterne er ikke noget dårligt hold, men skal nok ikke regne med, at der bliver points mod Frem. Bemærk at kampen spilles allerede kl. 13. I øvrigt var der over 1.000 til-

skuere til DS-kampen mod FB i lørdags. Det var over dobbelt så mange som da Brønshøj spillede 1. divisionskamp hjemme i Brønshøj mod Fredericia!

DS-SERIEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Frem 22 FC Øresund 15 Avedøre 13 FB 13 GVI 13 B 1903 12 NB Bornholm 12 Fredensborg 11 Frederikssund 10 Allerød 9 Greve 8 BSF 7 Skovshoved 6 B. 1973, Herlev 6


www.dinlokalavis.dk

UGE 40 - 2011

9

Cykel-VM kommer igen Cykelsport. VM for professionelle i København blev en stor success, og til næste år kommer 5.000 ryttere til VM for amatører

Løse proteser og mangle tænder hører fortiden t

Af Finn Edvard Foto: PhotoNews En fantastisk dansk VMcykelfest er netop slut i København og Rudersdal, og allerede næste år er det amatørernes tur til at dyste i København. Danske og ikke mindst internationale cykelentusiaster kan nemlig fra næste år cykle sig til de eftertragtede regnbuetrøjer og blive officiel UCIverdensmester for amatører, når Danmark og København ikke alene næste år, men også de to følgende er vært for en afdeling af amatørernes cykel-VM UCI World Cycling Tour er en cykelevent for alle cykelryttere i hele verden. I afdelingen i København kan man køre sig til en startplads i den store finale sidst på sæsonen, hvor verdensmestrene kåres i forskellige aldersklasser hos herrer og damer. 10.000 cykelryttere Fredag 29. juni 2012 køres således enkeltstart på Strandvejen mens det 140-180 km lange linieløb afvikles søndag

Tandimplantater er løsningen til øget livskvalitet Vi afholder løbende gratis informationsmøder med uddeling af gavekort til en implantatundersøg og digital røntgenoptagelse.

Cykel-VM i København blev en stor success, og bliver gentaget allerede til næste år, hvor det er amatørernes tur. 1. juli. Ruten er ikke fastlagt i detaljer endnu, men den starter ved Parken på Østerbro og går nordpå ud i regionen. Den endelige rute udarbejdes af den tidligere danske cykelrytter og nuværende tv-kommentator Rolf Sørensen og DCU Sjælland. - Vi har været særdeles tilfredse med VM for professionelle i Danmark og er glade for, at vi nu kan bygge videre på det fundament, der er skabt for store cykelevents i København med denne afdeling af amatørernes VM til næste år, siger Pat McQuad, der er præsident for UCI.

Det ventes, at der kommer hele 5.000 cykelryttere til København det første år, heraf 1.000 internationale, samt 10.000 i andet år, heraf 2.000 internationale. Alle ikke-professionelle kan stille op, og der følger en dagslicens med i gebyret for at stille op. Løbet er åbent for stort set alle aldersklasser fra 16 år og op.

Vores topmoderne klinik ligger på hjørnet af H.C.Ørstedsvej og Rosenørns Alle. Vi har gratis parkering i gården, et minut til Forum metrostation samt bus 2A og 3A lige til døren. Klinikken er indrettet med det mest avancerede tandlægeudstyr der findes. Hos Forum Tandlæge- & Implantatcenter har vi siden 1995 erfaring med implantat behandling. ”Implantatbehandlinger er en tillidssag, vi yder en garanteret tryg, personlig og sikker behandling.” Tandlæge Peter Gade.

Det kører for Ajax Sport. Videre i pokalturneringen og sejr i 1. division over FIF Af Finn Edvard Det går godt for Ajax Københavns herrer i håndboldens 1. division. Dels er holdet gået videre i pokalturneringen – dels blev lokalopgøret over FIF også vundet. I årets Nordea Cup blev Vejle besejret 32-20 og Ajax er sikret deltagelse i slutspillet med det lidt mystiske navn ”Final4” som spilles den første weekend i februar 2012. Cheftræner Christian Dalmose havde det store smil på

Ny formand i Frem Sport. Boldklubben Frem har igen fået ny frontfigur Af Finn Edvard Boldklubben Frem har fået ny boss og frontfigur. Det er Claus Mohrhagen, der ifølge det oplyste selv spiller på Frem’s tredjehold, og som nu har erklæret sig villig til at tage en tørn i spidsen for Frem. Thomas Thestrup og Christian P. Anthonsen var ikke på valg på generalforsamlingen i tirsdags og fortsætter derfor et år mere i bestyrelsen. Frems øvrige bestyrelse består af Moni Jensen, Allan Heinze, Peter Olsen, Bo With og Mikael Bak.

e mød 0 o f n is I 1-1 Grat g, den 1 0 a .0 Tirsd 9.00-21 kl. 1 ng nu Ri

Sted

Tilmelding

H.C. Ørsteds Vej 50 C, st. 1879 Frederiksberg C www.forumtand.dk

Ring 38 344222 mail@forumtand.dk @

efter sejren og sagde tak til de mange tilskuere for en fantastisk opbakning. Også i 1. division går det ganske godt for Ajax, der ligger på en pæn midterplacering – bl. a. efter sejren i lokalopgøret mod FIF. Hjemme i Bavnehøj hallen blev FIF besejret 24-19, og Ajax ligger nu placeret præcist i midten af 1. division, der føres af Odder Håndbold. Nu skal Ajax i kamp lørdag 8. oktober i Ringsted, hvor TMS står klar i Ringstedhallen kl. 15.

Fakta om boligen

OPHØR ÆGTE TÆPPER Bu kken er solgt - slut e er 60 år. Pga. impor orbud i USA, kan jeg ikke tage mine tæpper med når jeg fly er l min familie i LA. Hele min private samling af eksklusive tæpper, samt alle tradi onelle persiske tæpper skal sælges.

ALT REALISERES MED

KÆMPE RABAT Åbnings der: Mandag-Fredag: 10.30 – 17.30 Lørdag: 10.30-15.00 og Søndag 11.30-16.00

ORIENTAL MARKET Gl. Kongevej 105 D , Frb. C. Tlf. 33 21 77 99

Kontant

1.295.000 kr.

Udbetaling

65.000 kr.

Brutto

8.765 kr.*

Netto

7.629 kr.*

Boligareal Kælder Grundareal Stuer/værelser Byggeår/ombygningsår Opvarmningsform Zonestatus Ejendomstype

128 m² 62 m² 711 m² 2/2 1941/1996 Naturgas Byzone Villa

*Alternativ finansiering: Afdr.fri. Rtpl. F1 10/29,8 år. Brutto Netto

4.995 kr. 4.716 kr.


www.dinlokalavis.dk

10

UGE 40 - 2011

Sådan binder vi Sydhavnen sammen Byplan. Kongens Enghave Lokaludvalg ønsker en stibro mellem Teglholmen og Sydhavns station. Af Joan Røge, fmd. Kgs. Enghavel Lokaludvalg Kgs. Enghave Lokaludvalg er ikke i tvivl om, hvilken broløsning, vi mener, er den bedste til at forbinde Teglholmen med Sydhavns Station – i modsætning til hvad overborgmesteren havde opfattet ved sit besøg i Sydhavnen for nylig. Som det fremgik af vores høringssvar til Københavns Kommunes budget, bakker vi helhjertet op om en bro-løsning, der forbinder Den Grønne Kile ved A.C. Meyers Vænge på Teglholmen med Sydhavns Station via Sydhavns Plads. Denne løsning til i alt 100 mio. kr. var via Handlingsplan for Sydhavn indstillet til budget 2012. Det var derfor med stor ærgrelse, at vi kunne læse i det vedtagne budgetforlig, at der kun er bevilget i alt 50 mio. kr. til en stibro, som skal krydse Vasbygade fra Teglholmsgade til Scandic Hotel. Denne forbindelse er, så vidt vi ved, ikke ordentligt undersøgt. Og vi er nervøse for, om det overhovedet kan lade sig gøre – og hvordan der kan

Idrætsdag midt i byen Med idrætsbørnehaven Ryvang 2 som initiativtager er der netop blevet holdt Idrætssjovdag i København. Mere end 1000 børn fra københavnske daginstitutioner deltog i idrætssjovdagen, der blev holdt på Axeltorv – lige over for Tivolis hovedind-

gang - midt i København. Børne og ungeborgmester Anne Vang, S, bød velkommen til idrætsarrangementet, der samlede de helt små københavnere. Til hverdag køres idrætsbørnehavens bus rundt i København fra morgenstun-

den, henter børnene og samler dem i Ryvang 2, der ligger i Hellerup. Om eftermiddag bliver de så kørt tilbage igen – i Valby til Valbygårdsvej - og til andre saml-op- og sæt-afsteder i byen. SA

Enhedslisten støtter Valby Idrætspark Når man læser Lokalavisen Valby i uge 38 kan man få det indtryk, at Enhedslisten ikke er med til at renovere og løfte Valby Idrætspark fordi vi står uden for budgettet. Men sådan forholder det sig ikke. Enhedslisten er med til at stille forslag om at løfte Valby

Debat

Idrætspark med samlet 9 millioner kroner. Alt andet vil da også have været mærkeligt, da vi længe har arbejdet for, at det skulle ske. Konkret betyder det bl.a., at der langt om længe kommer nye omklædnings- og klubhusfaciliteter. Årsagen til at vi står uden for

budgettet er, at de øvrige partier insisterede på at sænke selskabsskatten. De penge ville vi hellere have brugt på skoler og daginstitutioner. Af Allan Ahmad, Kultur- og fritidsordfører for Enhedslisten

Kgs. Enghavel Lokaludvalgs formand Joan Røge laves en ordentlig forbindelse fra Teglholmsgade til Den Grønne Kile. Kgs. Enghave Lokaludvalg håber stadig, at det kan lykkes at etablere en sikker skolevej, inden den nye skole på

Teglholmen åbner. En god broløsning vil samtidig give en bedre forbindelse mellem Sydhavn St. og de mange arbejdspladser på Teglholmen.

u sælge din bolig, d al Sk “ al du vælge Jesper & Klaus sk – verdens bedste ejen d o msmæg le re “ te Kærlig hilsen Kirsten og Jetper s mor) (Klaus´ mor)

Jesper Glerup Indehaver

(Jes

Klaus Brødsgaard Indehaver

Estate mæglerne Valby & SV S TAT S A U T. E J E N D O M S M Æ G L E R M D E Valby Langgade 106, 2500 Valby, 2500@estate-maeglerne.dk Tlf. 36 46 90 22


www.dinlokalavis.dk

Elegance

. 2 stk

98 9 . 0 1

UD TILB

Vælg mellem 40 Farver

Komplet seng

. 2 stk

Med Rammebunde : Før 25.192

UD TILB

Nu

8 3.49

Nu 2 stk.10.998

Nu 2 stk.12.998

Excl. : Gavl og ben

1 stk.

70/80/90/100 x 190/200 Vejl.pris 4.798

Nu 1 stk.

UD TILB

5.998

1 stk.

3.498

Elegance Elevationsseng med m/ 5 Zonet Pocketfjedre og 4,5 cm tyk Latex Topmadras. Vælg mellem Medium og Fast hårdhed.

. 2 stk

Royal Boxmadras

98 11.4

UD TILB

OBS! Føres også i B. 105/120/160

- - - - - - - - - - - - - -

75/80/90 x 200 Vejl.pris 13.700

Nu 2 stk.

11.498

75/80/90 x 210 Vejl.pris 14.480

12.898

140x200 Vejl.pris 10.290 Excl.ben

Nu 1 stk.

9.898

Jensen Royal Boxmadras eller El-seng, med de nyeste 5-Zonet Timeglas Pocketfjedre og 6 cm tyk XS Topmadras. Føres i 4 Hårdhedsgrader.

. 2 stk

Royal Elevationsseng

98 16.4

UD TILB

5.498

Nu 2 stk.16.498 90x210 Vejl.pris 2 stk. 25.860

Excl.ben

✆ 36 46 18 41

Time2sleep Poppelstykket 12 2450 København Sv/Valby

www.time2sleep.dk

-10%

RABAT KUPON

Fra Torsdag d. 6/10 til og med Lørdag d. 15/10. Gælder alle varer. Medbring venligst Kupon !

- - - - - - - - - - - - - -

LaPur

. 2 stk

98 13.6

Elevationsseng

m bedste Kåret so yskland T i s ra d Ma

80/90 x 200 Vejl.pris 2 stk. 24.200

Nu 2 stk.17.498

Elegance Boxmadras med flot møbelstof og 5 Zonet Pocketfjedre, 4,5 cm tyk Latex Topmadras. Vælg mellem Medium og Fast hårdhed.

Prøvetid på Madrasser

Det store Sengehus i Valby, med Senge og Madrasser i alle str. og prisklasser.

time2sleep.dk

Nu 2 stk.

Vælg mellem Føres også L. 210/220 40 Farver

Excl.ben

Senge & Madrasser

Supreme

120/140 x 190/200 Vejl.pris 7.198

Nu 1 stk.

6.998

Elegance 1101 Elevationsseng m/ Møbelstof

21.998

Komplet Tilbud på Dobbelt seng i str. 180x200 m/ 1 x sengeramme incl. stålben, 2 x Tempur Cloud 19 madrasser, 2 x Bunde.

1100 Box

Føres også i B. 120/140

19.498

Excl. Gavl, Bænk og Natborde

. 1 stk

80/90/100 x 210/220 Vejl.pris 2 stk. 19.588

Med Elevationsbunde : Før 29.192

Nu

Elegance

80/90/100 x 190/200 Vejl.pris 2 stk. 16.588

Cloud 19

98 19.4

time2sleep

Elevationsseng i mange str :

LaPur

Elegance

11

- - - - -

UGE 40 - 2011

UD TILB

Excl.ben 80/90/100 x 190/200 Vejl.pris 17.992

Nu 2 stk. Nu 1 stk.

13.698 7.348

80/90/100 x 210/220 Vejl.pris 20.792

Nu 2 stk. Nu 1 stk.

El-seng med den anerkendte LaPur 15 madras, som har Tubeformet skumfjedre = Super støtte. Vælg mellem hele 5 hårdsgrader, 10 års garanti

Man.-Tors.10.00-17.30 Fredag 10.00-19.00 Lørdag 10.00-14.00

____________________________________

VALBY ÅLSTRUPVEJ 1-3 Sagsnr.: 80424 Her er fritliggende bjælker, smukke gulve, lofter til kip og masser af smukke udskæringer og detaljer. Hjertet i huset er de 2 store stuer adskilt ved franske fløjdøre med glasindfatninger. Den største stue er indrettet som pejsestue og har lofter til kip med fritliggende bjælker samt dobbeltdøre mod haven. I spisestuen er der sildebensparketgulve som smukke udskæringer. Dertil får du i stueplanet køkken/alrum, gæstetoilet, 2 værelser, kammer og viktualierum. På 2. sal er der 2 store værelser med loft til kip samt udgang til balkon og badevær. med kar. I kælderen får du fyrrum og 2 disp. rum. 4.995.000

Udb.: Brutto:

250.000 30.500

Netto:

25.876

Bolig/kld. m²:

15.698 8.348

ÅBENT HUS Søn. d. 9/10 kl. 12.50-13.10

Eksklusive Boliger

Pris:

OBS! 6 Ramme Farver

231/65

Grund m²: Stuer/Vær.:

1.095 2/4

Opført:

1928

Alternativ finansiering: Pauselån® F1: 16.222/14.281

Estate Valby & SV

S TAT S A U T. E J E N D O M S M Æ G L E R M D E

Valby Langgade 106, 2500 Valby, 2500@estate.dk Tlf. 36 46 90 22


www.dinlokalavis.dk

12

UGE 40 - 2011

Præstetanker... Af Stine Ravnborg Dehn, Sognepræst Timotheuskirken

Jyllingevej 8 - 2720 Vanløse

38 71 75 01

Steen Jørgensen

Et æble om dagen… Det er højsæson for æbler og pærer. Træerne nærmest bugner af de friske frugter og det må være æbleår i år.

Denne lille gut blev fanget af vores linse i Vanløse midt i måltidet.

Også kulturnat i Adventskirken Kultur.Det er ikke bare i Grøndalskirken at der sker noget lokalt på Kulturnatten, fredag den 14. oktober. Adventskirken er også med. I Adventskirken er der Musikcafé fra kl 20-23.30 på den aften. Fra kl 20 er der koncert i kirkerummet med den russiske sanger og guitarist Julia Malyasova, der spiller egne kompositioner. Hendes sang er fortryllende, og når man lytter til hende, er det som om noget stort og himmelsk når helt ind i hjertet, hedder det på kirken hjemmeside. Omkring kl. 21.30 vil Rebecca Ryan improvisere på flygelet, så der skabes en meditativ og stemningsfyldt

atmosfære i kirken. Der bliver plads til fordybelse og eftertanke, og man er velkommen til at tænde et lys i det illuminerede kirkerum. Fra ca. kl. 22.30 vil det lokale ungdomsband Scrambled X spille rytmisk rock/ pop i salen/ caféen, hvor der også mellem koncerterne vil være åbent for salg af øl, vand, vin, kaffe, te mm. Kirken er åben fra kl. 19.30 og indtil midnat! Der er fri entré. JD

Fundet

Begravelse og Gravsten

PRISGARANTI

En venlig læser har ringet til os. Hun har fundet et ”dosmerskilt” navneplade i guld på Frederikssundsvej i Brønshøj. Der er bl.a. indgraveret Flemming. Imod dokumentation kan man få nærmere adr. til finderen

Undgå overraskelser DANIA BEGRAVELSE Roskildevej 167

Som K.L. Aastrup skriver: ”Herrens kirke er på jord nu og indtil verdens ende overalt, hvor Gud vil sende kraftens Ånd med nådens ord” (DDS 352 Herrens kirke er på jord) Se, det er værd at huske!

Valby lokale Kirketider Enghave kirke Søndag 9/10 kl. 15 Koncert Enghave Kirkesbarokorkester, værker af J.S. Bach

Stemningsgudstjeneste Vibeke Tuxen (Holdes fælles med Johannes Døbers Kirke)

Timotheuskirken

2500 Valby

Lige ved Ålholm Plads

TLF. 36 45 50 38

KÆRLIGHED

Frederiksberg & Vanløse Ligkistemagasin

Som præst vil man gerne give folk håb. Man vil gerne give dem trøst og tillid. Man vil gerne sørge for, at folk har en god og positiv oplevelse, når de kommer i kirken, for så kunne det jo være, at de kom tilbage igen. Men konkurrencen er hård, når det gælder om at lokke folk ind i kirken. Kirken har fuldstændig uomtvisteligt mistet den unikke PR-værdi den havde i sig selv. Det er en saga blot. Kirken må nu gå andre veje for at få spredt det gode budskab. Måske er det derfor på tide, at vi ikke anser kirke for blot at være bygninger og mursten? Måske kan kirke være helt andre ting også? Måske er det på tide, at kirken kommer ud af kirken? Vi taler enormt meget om at møde folk der, hvor de er, men skal vi så ikke gøre det? Komme ud og formidle det vidunderlige budskab som kirken har, og ikke hænge os så uendelig meget ved, hvor og hvornår det sker. Det står jo ikke ligefrem skrevet nogen steder, at kirke partout er noget, der foregår søndag formiddag.

EROTIKKEN

OG KRISTENDOMMEN

Torsdag d.6.oktober kl.19.30 i Hyltebjerg Kirke ved sognepræst Torben Jeppesen.

Den kristne kirke har traditionelt anset den erotiske kærlighed for en fjende. Men er det en nødvendighed? Foredraget vil handle om at erotik og religion har samme rod og samme mål.

Fri entré

www.grondalskirken.dk www.hyltebjergkirke.dk

Frederiksholm Kirke Søndag den 9. oktober kl. 11: Mogens B. Hagen Kl. 15 Koncert - Som da Brisa

Lørdag 9/10 kl. 10.30 Gæsteprædikant Hanne Rosenberg 14.00 Church on the Rock James Lubega

Vigerslev kirke Jesuskirken Søndag 9/10 kl. 9.00 Morgengudstjeneste Hanne Rosenberg Kl. 10.30 Højmesse Frank Bjørn Christensen

Margrethekirken Søndag 9/10 kl.10.00 Vibeke Tuxen 15.30 Pilgrimsvandrng 17.00

Søndag 9/10 kl. 10.00 Skriftemålsandagt 10.30 Højmesse Henrik Laursen 14.00 Arabisk ungdomsbibelgruppe ogCafegudstjeneste (Værestedet)

Aalholm Kirke Søndag 9/10 kl. 9 og 10.30 Ole Petersen

Vanløse lokale Kirketider Adventskirken

Ansgarkirken

Søn 9.10. kl 10.30 E Meier

Tirs 11.10 kl 17 godnathist. for børn

Frikirken Betlehem Søn 9.10 kl 10.30 R Andersen-Hoel

Bellahøj Kirke Søn 9.10 kl 16 dialoggudstj. J Haastrup

Grøndalskirken Søn 9.10. kl 10.30 T Jeppesen

Brønshøj Kirke

Hyltebjerg Kirke

Søn 9.10 kl 10 K Thomsen + Kl 16.30 K A Woll

Søn 9.10 kl 10.30 F Vejlgaard

Emdrup Kirke

Vanløse Kirke

Søn 9.10 kl 10.30 B H Andersen

Søn 9.10 kl 10.30 B Schiøler


www.dinlokalavis.dk

UGE 40 - 2011

13

Sanselig rock Trinelise Væring, der kan opleves i Kulturstationen fredag den 7. oktober, har høstet umådeligt gode anmeldelser for sit seneste album. Et både sanseligt, sexet og stridslystent bud på moderne dansk rockmusik.

Sognepræst Vibeke Tuxen inviterer til pilgrimsvandring

Pilgrimsvandring For krop og sjæl. Margrethekirken inviterer søndag til en vandring i eftertankens og fællesskabets ånd – og holder bagefter Stemningsgudstjeneste. Sognepræst Vibeke Tuxen går på søndag i spidsen for en pilgrimsvandring i Vigerslev-parken. En tur på cirka fem kilometer, der handler om at føle eftertanken og troen i både krop og sjæl. -Som regel er det jo hovedet, vi henvender os til med vore buskaber, men med pilgrimsvandringen mobiliserer vi både krop og sjæl. Vi går sammen, og undervejs er vi helt stille sammen. Det er ikke så tit, man går sammen i stille tavshed – og kan opleve eftertanken, siger Vibeke Tuxen. -Vi vil nyde det tidlige efterår, skumringen, mens vi går sammen, siger sognepræsten. -Noget af turen vil foregå i stilhed. Det er en dejlig oplevelse at gå i flok uden at sige noget. Man mærker, man ikke er alene. De andre er en armslængde fra en, og så er vi sammen inspireret af de bibelske ord og bønner, vi ikke kan sige os selv, men som må komme til os udefra. Ordene viser os vej i vores indre menneske, mens vi går. Pilgrimsvandringer varer cirka halvanden time, og undervejs tilbagelægger man cirka 5 km i Vigerlslev Parken. Vandringen begynder kl. 15.30 fra Margrethekirken i Kirsebærhaven. Bagefter er der Stemningsgudstjeneste kl. 17.- i Margrethekirken.

Ikke alene -Man kan deltage i hele arrangementet, eller blot i vandringen eller Stemningsgudstjenesten kl. 17, siger Vibeke Tuxen. Hun noterer, at en tilsvarende vandring under Valby Kulturdage havde omkring 25 deltagere, der undervejs også fik fortalt spændende historier om området, kirken og troen. Temaet for stemningsgudstjenesten på søndag efter Pilgrimsvandringen er: ”Du er ikke alene”. -Som præst blev jeg allerede ved forberedelsen af Stemningsgudstjenesten mindet om, hvor godt det var ikke at være alene om at løfte en opgave. Jeg var nemlig omgivet af iderige og erfarne frivillige medarbejdere fra Johs. Døbers Kirke og Margrethekirken, som gerne ville hjælpe med at lave en anderledes gudstjeneste. Ideerne kom hurtigt: Sange fra Taize og

PULS sangbog, lystænding i kirken, powerpoints, bønner om ikke at være alene - og oplæsning af Jesu’ ord, der handler om at vi ikke er alene, fordi han er med os, viser os vejen og knytter os sammen i et trygt fællesskab, hvor vi alle hjælper hinanden med troen og livet. Vi blev hurtigt enige om at kalde gudstjenesten for en stemningsgudstjeneste, fordi efteråret er fyldt med stemninger. Det bli’r mørkere og mørkere og bladene på træerne, der for ikke længe siden varslede sol og sommer, viser sig pludselig i et væld af gyldne farver før de falder ned på jorden og bliver til muld. Alt det sætter vores tanker lidt i sving. Vi får brug for lige at tænde et lys og overveje, hvad det er vi har gang i, og hvad der er mere vigtigt end andet. Kirken er et godt sted med plads til stemninger, følelser, tanker og gode ord, der viser en vej fremad.. Der er dejligt højt til loftet mens vores små lys blafrer i halvmørket. Og så er vi ikke alene, men sammen i et trosfællesskab, hvor vi sammen be`r til Gud, lovsynger ham og tror på han vil være med os. Vi tror vores liv og vores fremtid er hos Gud, siger Vibeke Tuxen. SA

CAFE - BRYG - RESTAURANT

på moderne dansk rockmusik. I Information kaldte Lyngaard Trinelise "en af vore mest spændende og udfordrende kvindelige musikalske kunstnere", Berlingske skrev at "det er en sand fornøjelse at være vidne til så fortrinlig en sangskrivning". BT skrev bl.a. at hendes tekster kan "måle sig med Steffen Brandts". Gaffa at " Væring manifesterer (igen), at hun er i sangskriverklasse 1 her til lands." Trinelise Værings tekster handler om tiden, om kærligheden, kønnet og menneskets evindelige kamp for at blive bare lidt klogere på sig selv, med alt hvad det indebærer. Det er det hverken

199,-

for kun kr. . .

Weekend Brunch Stor luksus buffet fra kl. 10-15 inkl. Juice og kaffe

99,-

for kun kr. . . . . . .

SMØLFERNE

Kommer snart

Vanløse Bio - Jernbane Allé 44 2720 Vanløse - Tlf. 38 74 74 50 Telefonbestilling - Biografen åbner kl. 11 hver dag Trinelise Væring – et interessant bekendtskab. I Kulturstationen fredag den 7. okt.

RISTORANTE LAZIO

Italiensk Fest/Julebuffet MAD KUNST & VIN Festival |21-23|Okt Falconer Centret Kunstmesse.dk

Live Musik Fredag

22 DJ Lørdag klkl..22

Mandag-torsdag Stegt flæsk med kartofler og persillesauce

HEADHUNTERNE

Anders W. Berthelsen, Troels Lyby og Nicolaj Kopernikus spiller tre gamle klassekammerater i ”Klassefesten”, en komedie af Niels Nørlev. Anders, Troels og Nikolaj er på vej til Jylland for at fejre 25-års jubilæum med deres gamle folkeskoleklasse. Der er sket meget siden årene i folkeskolen og dog – de gode gamle roller er trods tidens gang i høj grad uændrede, og gamle hængepartier og uforløste ..

FØDSELSDAGSTILBUD •

OKTOBER 2011

(red af JD)

DE SATANS CHEFER

Gratis entre Månedens Menu

sødladent eller sirupsdryppende, men derimod en både skæv og skarpsindig samling sange. Udført af et band og en sangerinde fuld af autenticitet og power. Køb billet: Kulturstationen.kk.dk

109,-

Ad libitum for kun kr. . .

Hver søndag Fra kl. 16-21 -Oksesteg med sauce og kartoffelbåde

149,-

Ad libitum for kun kr. . .

COCKTAIL DI GAMBERETTI rejecocktail SALMONE AFFUMICATO røget marineret laks BRUSCHETTA hvidløgsbrød med friske tomaterog basilikum CALAMARI ALLA ROMANA dybstegte blæksprutter INSALATA VERDE CON SCAGLIE DI PARMIGIANO P grøn salat med flager af parmesanost,olivenolie og balsamico PROSCIUTTO E MELONE parmaskinke med melon GAMBARETTI AL AGLIO rejer i hvidløgssauce TORTELLINI AL POMODORO E BASILICO hjemmelavet pasta fyldt med ricotta og spinat i en frisk tomatsauce med basilikum og parmesanost

SCALOPPINA AL GORGONZOLA kalvefilet med gorgonzolasauce OVNSTEGTE VILDMOSEKARTOFLER ÅRSTIDENS GRØNSAGER tre forskellige slags HJEMMELAVET A ITALIENSK BRØD TIRAMISU hjemmelavet venetiansk kage GELATO hjemmelavet is

Pr. kuvert

349,(min 8 kuverter)

INKL. ALLE DRIKKEVARER: Hvidvin, rødvin, øl og vand ad libitum Samt velkomstdrik, dessertvin og Grappa/Sambuca/Amaretto /Vecchia Romagna til kaffen.

599,-

Bordbestilling 38 87 35 93 0-23.00 Fredag-søndag kl.12.00-23.00

Jernbane Allé 42-44 • 2720 Vanløse • Tlf. 38 71 78 00 • info@cafe-basement.dk • www.cafe-basement.dk

Godthåbsvej 191

2720 Vanløse

www.restaurant-lazio.dk


www.dinlokalavis.dk

14

UGE 40 - 2011

Kolde og varme fotos i Prøvehallen En spændende fotoudstilling åbner i morgen torsdag den 6. oktober kl. 16 i Prøvehallen. Det er den tyske fotograf Werner Siems, der holder fer-

nisering på sin udstilling KOLDT – VARMT og alle er velkomne til åbningen. Werner Siems arbejder med opfattelse af lyset i de sarte

Ristorante Lazio

4 retters menu

objekter, som han enten finder i omgivelserne eller skaber selv. Fotoudstillingen KOLDT – VARMT viser modsætninger og forbindelser mellem de to begreber. Hvordan oplever vi farverne, objekterne og tilstandene? I spændingsfeltet mellem konkret og abstrakt præsenteres en række fotos fra iskrystal-

ler til landskaber – hvor årstidernes natur fanges i øjeblikket. Udstillingen er formidlet af Galleri Art Stra. Galleristen Olga Stra vil fortælle om Werner Siems farveverden den 6. oktober kl. 18. Udstillingen vil kunne ses til den 23. oktober.

1. Antipasto misto Forskellig italianske forretter

2. Ravioli al porcini Ravioli m/Carl Johan svampe og parmesanost

3. Lombata al taleggio Kalvefilet m/taleggioost og svampesauce, serveres m/kartofler og grøntsager

4. Dolce Misto 3 retter

269 kr. - 4 retter 299 kr.

Godthåbsvej 191, Vanløse • www.restaurant-lazio.dk

RING OG BESTIL BORD PÅ TLF. 38 87 35 93

Oplev det nye flygel i Vigerslev Kirke Vigerslev Kirke har fået nyt flygel. Hvor godt det lyder, kan interesserede få en prøve på, når kirkens organist Jacob Balling i morgen torsdag den 6. oktober kl. 20 leverer en times klavermusik på det nye instrument - et Shigeru Kawai-flygel. På programmet står bl.a. Mozarts a-mol sonate (KV

310), Bach's franske suite i G-dur (BWV 816) og Chopins cis-mol polonaise (Op. 26, no.1). Efter koncerten byde Vigerslev Kirke på Lykkebovej 1 i Valby på en snack og et glas vin/vand. Der er gratis adgang til koncerten. SA

Glad musik i kirken På talrige opfordringer gentages succesen med glad og livlig musik spillet og sunget af de 3 musikanter fra ”De gode mænd”. Det sker onsdag den 12. oktober kl. 14 i Margrethekirken. Kaffe og

STOR EFTERÅRSBUFFET - til enhver smag!

6 slags kød og 6 slags tilbehør: - Kalvecuvette, kold i skiver med tunsauce - 3 stk. frikadeller - Letrøget glaseret skinke - Krydret kyllingeoverlår - Krydderglaseret kalkunfilet - Svinekam, stegt som vildt - Flødebagte kartofler med hvidløg - Ovnstegte kartofler med rosmarin - Pastasalat med pesto - Friske grønne sprøde salater - Tomatsalat med mozzarella - Coleslaw Så du Marianne Eihilt på TV2 i fredags i “Vild med dans”? Marianne vælger altid Kokken & Jomfruen, når hun skal have gæster. Det skulle du også prøve! Priser er pr. kuv., min. 10 kuv., excl. miljøafgift og levering.

I ALT KUN Tunmousse m/baguette OG Tiramisu moccakage Begge dele for KUN

30,-

Koncert

99

Bestil på tlf. 70 10 70 11 eller på www.kokkenogjomfruen.dk

kage til arrangementet koster 20 kr. Trioen har i mange år spillet sammen og underholdt med gårdsangerviser flere steder i landet. ”Først på året var vi så heldige at have besøg af ”De gode mænd”, som med sjove sange og små anekdoter fik lokket smilet frem hos mange”, fortæller sognemedhjælper Maibritt Iversen fra Margrethekirken. -Det bliver en eftermiddag fuld af glad musik og mulighed for at synge med på de gode gamle sange”, siger Maibritt Iversen. Arrangementet starter med en kort gudstjeneste i kirken, og bagefter er der kaffe og hjemmebag i krypten, mens spillemændene underholder.

50

Dagen efter - torsdag den 13. oktober kl 19 er der koncert i Timotheuskirken med Lübecker Bach-Chor under ledelse af Eckhard Bürger. Lübecker Bach-Chor er et af Nordtysklands betydeligste oratoriekor, så der venter publikum en stor oplevelse. Koret synger ikke kun Bach, men et program, der omfatter næsten hele musikhistorien, med værker af Henrich Schütz, J. S. Bach, Felix Mendelssohnn, Josef Rheinberger, Frank Martin og de aldeles nulevende Vytautas Miskinis og Ola Gjeilo, f.1978. Der er gratis adgang."


www.dinlokalavis.dk

UGE 40 - 2011

15

DR1 - DR2 - TV 2 - TV 2 ZULU Onsdag 05. oktober - tirsdag 11. oktober

00.40 Venner (148) (G) 01.05 Et umage par (52) (G) 01.30 Kongen af Queens (167) 01.55 Kongen af Queens (168) 02.20 Providence (77) 03.10 Grænsepatruljen 03.40 Natholdet (G) 04.05-05.00 Lov og uorden (2210) TV 2 ZULU 18.20 Kongen af Queens (114). 18.45 Venner (205) (G). 19.15 Venner (206). 19.45 Vild med comedy. 20.15 Zulu Gumball 2. 20.45 Stand-up.dk. 21.15 Livet i nødsporet (G). 21.50 XXx2: The Next Level. Amerikansk actionfilm fra 2005. 23.30 Rude Tube - Sports Stars. 23.55 Reba (76). 00.2005.00 Nat-tv.

FREDAG Onsdag den 5. oktober kl. 20.25 på DR2: »The Duchess«. England, 1774. Mens den unge Georgiana Spencer muntrer sig med leg på familiens plæne, færdigforhandler hendes mor betingelserne for Georgianas giftermål med den noget ældre hertug af Devonshire. Det bliver et glædesløst ægteskab, for hertugen ser kun Georgiana som et middel til at sikre sig en arving. Til gengæld bliver den smukke, intelligente kvinde selskabslivets midtpunkt, og trods de begrænsninger, som hun er underlagt i kraft af sit køn, får hun også politisk indflydelse.

ONSDAG DR1 18.00 Vores Liv: Hos Lægen (8:12) 18.30 TV Avisen med Sporten 19.05 Aftenshowet 20.00 (TTV) Broen (2:10) 21.00 TV Avisen 21.25 Penge 21.50 Sporten 22.00 Damages (16) 22.40 Damages (17) 23.20 Onsdags Lotto 23.25 (TTV) OBS 23.30-00.30 Ved du, hvem du er? - Jeremy Irons DR2 18.20 Albert Kahns verdensarkiv (3:9). 19.10 Den 25. time (6:8). 20.00 (TTV) Pandaerne (6:8). 20.25 The Duchess. Engelsk drama fra 2008. 22.10 (TTV) So ein Ding (G). 22.30 Deadline. 23.00 DR2 Global: Den farlige flugt fra Nordkorea. 23.50 The Daily Show. 00.15-03.25 Nat-tv.

TV 2 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Vejret 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Tak fordi du reddede mit liv 20.35 Desperate Housewives (150) 21.25 Dagens mand 22.00 Nyhederne og Sporten 22.20 Regionale nyheder 22.30 Kaos i Skagen 23.05 Natholdet 23.40 Vild med comedy 00.10 Venner (144:236) (G) 00.40 Venner (145) (G) 01.05 Et umage par (51) (G) 01.30 Kongen af Queens (165) 01.55 Kongen af Queens (166) 02.20 Providence (76) 03.10 Grænsepatruljen 03.40 Natholdet (G) 04.05-05.00 Lov og uorden (2209)

DR1 18.00 (TTV) Hammerslag (7:10) (G) 18.30 TV Avisen med sport og vejret 19.00 (TTV) Disney Sjov 20.00 Skjulte Stjerner 21.00 TV Avisen 21.30 Skjulte Stjerner 21.50 Det Nye Talkshow med Anders Lund Madsen 22.40 Lokkeduen Amerikansk thriller fra 1999. 00.30-02.15 My Best Friend’s Girl Amerikansk komedie fra 2008.

TV 2 ZULU

DR2

18.20 Kongen af Queens (113). 18.45 Venner (204) (G). 19.15 Venner (205). 19.45 Vild med comedy. 20.15 Klovn (45). 20.45 Klovn (46). 21.15 Come Fly with Me. 21.50 Tingleff, Tingleff eller Tingleff (2:2). 22.40 (TTV) Argh! Det gjorde jeg bare ikk’ (G). 23.25 Rude Tube - Don’t Try. 23.50 Reba (75). 00.15-06.15 Nat-tv.

18.20 Albert Kahns verdensarkiv (5:9). 19.10 Den 25. time (8:8). 20.00 Sherlock Holmes (20). 20.50 (TTV) Landeplagen »Vi maler byen rød«. 21.20 (TTV) Flødeskumsfronten (1:3). 22.00 Store danskere - Ole Lund Kirkegaard. 22.30 Deadline. 23.00 Linha de passe. Brasiliansk drama fra 2008. 00.45-01.10 The Daily Show.

TORSDAG DR1 18.00 Vores Liv: Kongerigets Kager (7:12) 18.30 TV Avisen med Sporten 19.05 Aftenshowet 20.00 (TTV) Gintberg på kanten - Nuuk (5:10) 20.30 (TTV) Et liv uden stoffer (1:5) 21.00 TV Avisen 21.25 Jersild Live 21.50 Sporten 22.00 (TTV) Kæft, trit og knus (3:5) 22.30 Familien Hughes (2:9) 23.20 Veninderne (9:16) 00.10-01.10 Nat-tv

TV 2 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Vejret 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Vild med dans 21.30 Live fra Bremen 21.50 Vild med dans - afgørelsen 22.15 Live fra Bremen 22.45 Den blinde vinkel 23.20 ((S)) Commando Amerikansk actionfilm fra 1985. 00.50 Godfather II Amr. gangsterdrama fra 1974. 04.10 Venner (149) (G) 04.35-05.30 Venner (150) (G)

DR2

TV 2 ZULU

18.20 Albert Kahns verdensarkiv (4:9). 19.10 Den 25. time (7:8). 20.00 Debatten. 20.45 Sagen genåbnet: Tro. Engelsk krimi fra 2011. 22.30 Deadline. 23.00 Smagsdommerne. 23.40 The Daily Show. 00.0002.30 Nat-tv.

18.20 Kongen af Queens (115). 18.45 Venner (G). 19.15 Venner (207). 19.45 Hot Shots! 2 (G). Amerikansk farce fra 1993. 21.20 The Devil Wears Prada (G). Amerikansk komedie fra 2006. 23.10 Breakdown. Amerikansk actionthriller fra 1997. 00.4505.30 Nat-tv.

TV 2 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Vejret 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Jesper i de voksnes rækker 20.50 Danmark ifølge Bubber 21.25 CPH Lufthavnen 22.00 Nyhederne og Sporten 22.20 Regionale nyheder 22.30 Taxaquizzen 23.05 Natholdet 23.40 Vild med comedy 00.10 Venner (147) (G)

LØRDAG DR1 15.25 Maestro (G) 16.25 Skjulte Stjerner (G) 17.25 Skjulte Stjerner (G) 17.40 (TTV) Før søndagen 17.55 Min Sport: Berlin Marathon 18.20 Held og Lotto 18.30 TV Avisen med Vejret 18.55 Sporten 19.05 På opdagelse i Amazonas (2:6) 20.00 Maestro 21.00 Kriminalkommissær Barnaby

22.30 Murphy, dit hjerte er i fare Amerikansk komedie fra 1985. 00.15-01.10 Borgen (12:20) (G) DR2 14.05 (TTV) Fosterdiagnostik og etik (G). 14.25 (TTV) Deadline 2. sektion - Racehygiejne (G). 15.00 Mitchell & Webb (15). 15.25 (TTV) Pandaerne (6:8) (G). 15.50 (TTV) De 3 bud (1:10) (G). 16.20 (TTV) Store danskere - Ove Sprogøe (G). 17.00 Oz og James skåler med briterne (3:8) (G). 17.30 (TTV) Nak & Æd - krebs (4:8). 18.00 Håndbold: Veszprém-BSV (m), direkte. 20.00 DR2 Tema: Hunden - et barn på fire poter. 22.30 Deadline. 22.55 (TTV) Debatten (G). 23.45 ((S)) Den sidste nadver. Amerikansk sort komedie fra 1996. 01.1002.10 Genesis - i morderens sind (1:22).

TV 2 14.05 Marilyn Hotchkiss’ Ballroom Dancing and Charm School Amr. komediedrama fra 2005. 16.00 SuperMatchen: Aalborg-Tvis Holstebro (m), direkte 16.55 SuperMatchen: Aalborg-Tvis Holstebro (m) 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Taxaquizzen (G) 18.50 Vejret 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 19.45 LørdagsSporten 20.00 Bingo Banko 21.10 ((S)) How to Lose a Guy in 10 Days Amerikansk komedie fra 2003. 23.05 Live fra Bremen (G) 23.20 Live fra Bremen (G) 23.50 Den blinde vinkel (G) 00.20 Mulholland Falls Amerikansk thriller fra 1996. 02.10 Rock & Roll Hall of Fame - 25-års-jubilæumskoncert 04.30-05.30 Et umage par (53) TV 2 ZULU 14.20 Confessions of a Teen Idol. 15.00 Millionærarvinger uden hæmninger. 15.25 Fra dulle til dame Australien. 16.10 Style Her Famous: Kate Winslet. 16.40 Style Her Famous: Rihanna. 17.05 Gok’s Fashion Fix. 17.55 Kongen af Queens (115) (G). 18.25 Kongen af Queens (116). 18.50 Venner (207) (G). 19.30 Venner (208). 19.55 Brian Mørk Show 3. 20.25 zHit-paraden Det Burde Forbydes!. 21.00 Argh! Det gjorde jeg bare ikk’. 21.45 Stand-up.dk (G). 22.15 Tingleff, Tingleff eller Tingleff (1:2) (G). 22.55 Livet i nødsporet (G). 23.25 ((S)) Stand-up - Martin Lawrence Live. 01.0506.00 Nat-tv.

SØNDAG DR1 14.00 Gudstjeneste i DR Kirken 14.45 Midt i naturen - Australien (7:8) 15.30 60 år med tv (G) 16.30 HåndboldSøndag: AG København-Pick Szeged (m), direkte 18.30 TV Avisen med sport og vejret 19.00 (TTV) OBS 19.05 (TTV) Den hvide løve vender tilbage 20.00 (TTV) Borgen (13:20) 21.00 21 Søndag 21.40 Sporten 21.50 (TTV) Broen (2:10) (G) 22.50 Taggart: Død uden vanære (1:3) 23.40 Det Nye Talkshow med Anders Lund Madsen (G) 00.30-01.30 Tilståelserne

DR2 14.00 Danskernes Akademi: De sidste vidner fra kz (G). 16.00 Ulzanas sidste kamp. Amerikansk western fra 1972. 17.40-20.00 DR2 Tema: Egyptens glemte pyramider (G). 17.41 Pyramidejagt fra rummet (G). 19.10 Faraoerne, der byggede Egypten (G). 20.00 Nak & Æd - en kanin (5:8). 20.30 Oz og James skåler med briterne (5:8). 21.00 Mad fra River Cottage (3:16). 21.45 Fra have til mave (5). 22.15 Rundt om Svalbard. 22.30 Deadline. 23.00 Tekst-TV: Det nye bogmagasin. 23.30 (TTV) Smagsdommerne (G). 00.10-01.00 Nat-tv.

TV 2 14.00 Jesper i de voksnes rækker (G) 14.45 Toppen af poppen (G) 15.25 Toppen af poppen - by night (G) 16.00 Cykling: Paris Tours 17.10 Undercover Boss 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Danmark ifølge Bubber (G) 18.50 Vejret 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Station 2 Politirapporten (G) 20.30 Kaos i Skagen (G) 21.00 ((S)) (TTV) Ved verdens ende Dansk actioneventyr fra 2009. 22.40 ((S)) Tomb Raider Amerikansk actioneventyr fra 2001. 00.25 Station 2 (G) 01.10 Fra paradis til helvede (10:13) 02.00 ((S)) The Fever Amerikansk-engelsk drama fra 2004. 03.10 60 Minutes 03.55-04.55 The Graham Norton Show TV 2 ZULU 14.00 ((S)) Californication (24). 14.30 ((S)) Californication (25). 15.00 ((S)) Californication (26). 15.35 ((S)) Californication (27). 16.05 Californication (28). 16.35 ((S)) Californication (29). 17.05 ((S)) Californication (30). 17.35 ((S)) Californication (31). 18.10 ((S)) Californication (32). 18.45 ((S)) Californication (33). 19.15 ((S)) Californication (34). 19.50 ((S)) Californication (35). 20.25 ((S)) Californication (36). 21.00 Zulu Djævleræs 6 (G). 21.45 Zulu Gumball 2 (G). 22.15 Zulu Djævleræs 6: Røverheat (G). 22.35 (TTV) Argh! Det gjorde jeg bare ikk’ (G). 23.15 zHit-paraden - Det Burde Forbydes! (G). 23.45 Brian Mørk Show 3 (G). 00.10-05.05 Nat-tv.

MANDAG DR1 18.00 Vores Liv: Bidt af naturen (9) 18.30 TV Avisen med Sporten 19.05 Aftenshowet 20.00 Jamies australske kokkeskole (9:10) 21.00 TV Avisen 21.25 Horisont 21.50 Sporten 22.00 Lewis 23.30 (TTV) OBS 23.35-00.35 Blod, sved og T-shirts (2) DR2 18.15 Albert Kahns verdensarkiv (6:9). 19.10 Den sidste godfather (1:4). 20.00 TV!TV!TV!. 20.25 Diamond 13. Fransk thriller fra 2009. 22.00 Pessimisterne - jagten på lykke. 22.30 Deadline. 23.00 De 3 bud (2:10). 23.30 Børnemissionærer. 00.15-03.10 Nat-tv.

TV 2 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Vejret 19.00 (TTV) Nyhederne

19.30 Regionalprogram 20.00 Hvem vil være millionær? 20.50 Station 2 Special: Jagten på dobbeltmorderne 21.40 Station 2 Patrulje: Lufthavnsstrømer 22.00 Nyhederne og Sporten 22.20 Regionale nyheder 22.30 Alarm 112 - Lægehelikopteren 23.05 Natholdet 23.40 Vild med comedy 00.10 Venner (151) (G) 00.40 Venner (152) (G) 01.05 Et umage par (54) (G) 01.30 Kongen af Queens (169) 01.55 Kongen af Queens (170) 02.20 Providence (78) 03.10 Grænsepatruljen 03.40 Natholdet (G) 04.05-05.00 Lov og uorden (2211) TV 2 ZULU 18.20 Kongen af Queens (117). 18.45 Venner (208) (G). 19.15 Venner (209). 19.45 Vild med comedy. 20.15 Tak for i aften - med Øgendahl & Klan. 20.45 Den blinde vinkel. 21.20 Livet i nødsporet (G). 21.50 Zulu Djævleræs 6. 22.35 Zulu Gumball 2. 23.00 Zulu Djævleræs 6: Røverheat. 23.20 Nitro Circus. 23.45 Rude Tube - Childsplay. 00.10-06.15 Nat-tv.

TIRSDAG DR1 18.00 Vores Liv: Skattejægerne (9:12) 18.30 TV Avisen med Sporten 19.05 Aftenshowet 20.00 (TTV) Hammerslag (8:10) 20.30 (TTV) Bonderøven (7:10) 21.00 TV Avisen 21.25 Kontant (G) 21.50 Sporten 22.00 Wallander: Præsten Svensk krimi fra 2009. 23.25-00.25 (TTV) Borgen (13:20) DR2 18.15 Albert Kahns verdensarkiv (7:9). 19.10 Den sidste godfather (2:4). 20.00 Krysters Kartel - Bilferien special. 20.30 So ein Ding. 20.50 Menneskehedens sidste dage (3:10). 21.00 Dokumania: Den russiske mor. 22.30 Deadline. 23.00 Sporene fra Sarajevo. 00.00 TV!TV!TV! (G). 00.30 Debatten (G). 01.20-03.20 Danskernes Akademi: Når idræt bliver politik (G).

TV 2 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Vejret 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 EM-fodbold: Danmark-Portugal, direkte 22.20 Regionale nyheder 22.45 Hele Danmarks hjemmebane - efter kampen 23.15 Natholdet 23.45 Vild med comedy 00.20 Venner (G) 01.20 Et umage par (55) (G) 01.45 ILMC: Petit Le Mans 02.45 Kongen af Queens (171-172) 03.40 Grænsepatruljen 04.05-05.00 Natholdet (G) TV 2 ZULU 18.20 Kongen af Queens (118). 18.45 Venner (209) (G). 19.15 Venner (210). 19.45 Vild med comedy. 20.15 Argh! Det gjorde jeg bare ikk’ (G). 21.00 Live fra Bremen. 21.20 Live fra Bremen. 21.50 A Mighty Heart. Amerikansk drama fra 2007. 23.40 Zulu Djævleræs 6 (G). 00.20-06.15 Nat-tv.

TV3 - TV3+ ONSDAG TV3 08.30 Ekstrem Hjemmeservice 6. 09.25 Fra skrot til slot (G). 10.25 NCIS 8 (G). 11.20 Bones 2 (G). 12.20 Til middag hos ... Julie Steincke. 13.15 Masterchef (G). 14.15 Fra skrot til slot. 15.15 Top Model 14. 16.15 Fristet (G). 17.00 NCIS 8. 18.00 Bones 2. 19.00 Masterchef. 20.00 Verdens strengeste forældre 2. 21.00 Familien fra Bryggen. 22.00 Fristet. 22.50 Masterchef (G). 23.50 Real Housewives of Washington D.C. 1. 00.50-05.45 Nat-tv.

TV3+ 09.00 Alle elsker Raymond 4. 10.00 Scrubs 5 (G). 11.00 According to Jim 4 (G). 12.00 Top Gear 3. 13.05 NCIS 7. 14.00 Supernatural 6. 15.00 According to Jim 4. 16.00 Scrubs 5. 17.00 Simpsons 20. 18.00 Two and a Half Men 8 (G). 18.30 Two and a Half Men 8. 19.00 How I Met Your Mother 3 (G). 19.30 How I Met Your Mother 4. 19.55 Det bedste fra Top Gear 2010. 21.00 Death Race. Amerikansk-tysk-engelsk thriller fra 2008. 23.15 Half Past Dead 2. Amerikansk actionfilm fra 2007. 01.05-05.40 Nat-tv.

skrot til slot. 15.15 Top Model 14. 16.15 Fristet (G). 17.00 NCIS 1. 18.00 Bones 2. 19.00 Masterchef. 20.00 Ekstremt fed - et år til at redde livet. 21.00 For lækker til love 2. 22.00 Fristet. 22.50 Masterchef (G). 23.50 Real Housewives of Miami 1. 00.5005.25 Nat-tv.

TV3+ 09.00 Alle elsker Raymond 4. 09.30 Alle elsker Raymond 4. 10.00 Scrubs 5 (G). 10.30 Scrubs 5 (G). 11.00 According to Jim 4 (G). 11.30 According to Jim 4 (G). 12.00 Top Gear 3. 13.05 NCIS 7. 14.05 Supernatural 6. 15.00 According to Jim 4. 15.30 According to Jim 4. 16.00 Scrubs 5. 16.30 Scrubs 5. 17.00 Simpsons 20. 17.30 Simpsons 20. 18.00 Two and a Half Men 8 (G). 18.30 Two and a Half Men 8. 19.00 How I Met Your Mother 4 (G). 19.30 How I Met Your Mother 4. 20.00 NCIS LA 2. 21.00 Politistationen Special. 22.00 Danske Helte. 23.00 True Justice 1. 00.00 De lovløse (G). 01.10-05.30 Nat-tv.

TV3 08.30 Ekstrem hjemmeservice 1. 09.25 Fra skrot til slot (G). 10.25 NCIS 8 (G). 11.20 Bones 2 (G). 12.20 Til middag hos ... Jesper Lohmann. 13.15 Masterchef (G). 14.15 Fra

TV3+ 08.35 Fingrene væk fra min teenagedatter. 09.00 Alle elsker Raymond 4. 09.30 Alle elsker Raymond 4. 10.00 Scrubs 5 (G). 10.30 Scrubs 5 (G). 11.00 According to Jim 4 (G). 11.30 According to Jim 4 (G). 12.00 Top Gear 3. 13.00 NCIS 7. 14.00 Supernatural 6. 14.55 According to Jim 4. 15.30 According to Jim 5. 16.00 Scrubs 5. 16.30 Scrubs 5. 17.00 Simpsons 20. 17.30 Simpsons 21. 18.00 Two and a Half Men 8 (G). 18.30 Two and a Half Men 8. 19.00 How I Met Your Mother 4 (G). 19.30 How I Met Your Mother 4. 20.00 An Idiot Abroad 1. 21.00 Outsourced 1. 21.30 Politiskolen 5. Amerikansk komedie fra 1988. 23.20 Politiskolen 6: Vælter byen. Amerikansk komedie fra 1989. 01.10-05.30 Nat-tv.

LØRDAG FREDAG TV3

TORSDAG

gelsk-amerikansk-fransk romantisk komedie fra 2008. 23.20 Van Helsing. Amerikansk thriller fra 2004. 02.00-05.45 Nat-tv.

08.30 Ekstrem hjemmeservice 1. 09.25 Fra skrot til slot (G). 10.25 NCIS 1 (G). 11.20 Bones 2 (G). 12.20 Til middag hos ... Peter Tanev. 13.15 Masterchef (G). 14.15 Fra skrot til slot. 15.15 Top Model 14. 16.15 Fristet (G). 17.00 NCIS 1. 18.00 Bones 2. 19.00 Masterchef. 20.00 Familien fra Bryggen (G). 21.00 Helt sikkert... måske. En-

TV3 08.30 Blind Date. 08.55 Love Inc. 09.25 Models of the Runway. 10.00 Sit Down, Shut Up. 10.30 Med på moden 7. 11.00 My Name is Earl 3. 11.30 Fingrene væk fra min teenagedatter. 12.00 Masterchef (G). 13.00 Masterchef (G). 14.00 Masterchef (G). 15.00 Verdens strengeste forældre 2 (G). 16.00 For lækker til love 2 (G). 17.00 Redningskvinder (G). 18.00 Luksusfælden 7 (G). 19.00 Ekstremt fed - et år til at redde

livet (G). 20.00 Det Perfekte Minut. 21.00 Robinson Ekspeditionen 2011 (G). 22.25 Vogternes Ø (G). 23.25 Intolerable Cruelty. Amerikansk romantisk komedie fra 2003. 01.25-05.20 Nat-tv.

TV3+ 08.45 The Middle 1. 09.15 Knight Rider. 10.15 Miami Vice 5. 11.15 Politiets Elitestyrke US 2. 11.45 Politiskolen 5 (G). Amerikansk komedie fra 1988. 13.35 Politiskolen 6: Vælter byen (G). Amerikansk komedie fra 1989. 15.20 Outsourced 1 (G). 15.50 Kortspil: PartyPoker.com. 16.55 An Idiot Abroad 1 (G). 18.00 Danske Helte (G). 19.00 Speedway: Polens Grand Prix, direkte. 22.00 8 Mile. Amerikansk drama fra 2002. 00.15 Spartacus (G). 01.30-05.15 Nat-tv.

SØNDAG TV3 08.50 Alle tiders barnepige 1. 09.25 Helt sikkert... måske (G). Engelsk-amerikanskfransk romantisk komedie fra 2008. 11.40 Masterchef (G). 12.40 Masterchef (G). 13.40 Fristet (G). 14.25 Fristet (G). 15.10 Fristet (G). 15.55 Fristet (G). 16.50 Sommer i Sunny Beach 2 (G). 17.35 Det Perfekte Minut (G). 18.35 Robinson Ekspeditionen 2011 (G). 20.00 Vogternes Ø. 21.00 En ægte mand. Amerikansk-engelsk romantisk komedie fra 2008. 23.10 Dante’s Peak. Amerikansk spændingsfilm fra 1997. 01.20-05.49 Nat-tv.

TV3+ 10.30 How I met Your Mother 6. 16.25 How I met Your Mother 6. 16.55 How I met Your Mother 6. 17.25 How I met Your Mother 6. 17.55 How I met Your Mother 6. 18.25 How I met Your Mother 6. 18.55 How I met Your Mother 6. 19.20 How I met Your Mother 6. 19.50 How I met Your Mother 6. 20.20 How I met Your Mother 6. 20.45 How I met Your Mother 6. 21.15 How I met Your Mother 6. 21.45 How I met Your Mother 6. 22.1506.00 Amerikansk fodbold.

Scrubs 5. 17.00 Simpsons 21. 17.30 Simpsons 21. 18.00 Two and a Half Men 8 (G). 18.30 Two and a Half Men 8. 19.00 How I Met Your Mother 4 (G). 19.30 How I Met Your Mother 4. 20.00 Politistationen Special. 21.00 De lovløse. 22.00 Spartacus. 23.10 Spartacus. 00.20 True Justice 1. 01.15-05.10 Nat-tv.

TIRSDAG TV3

MANDAG TV3 08.30 Ekstrem hjemmeservice 1. 09.25 Fra skrot til slot (G). 10.25 NCIS 1 (G). 11.25 Bones 2 (G). 12.20 Til middag hos ... Sarah Louise Fearrington. 13.15 Masterchef (G). 14.15 Fra skrot til slot. 15.15 Top Model 14. 16.15 Fristet (G). 17.00 NCIS 1. 18.00 Bones 2. 19.00 Masterchef. 20.00 Robinson Ekspeditionen 2011. 21.20 Sommer i Sunny Beach 2. 22.00 Fristet. 22.55 Masterchef (G). 23.55 Real Housewives of Miami 1. 00.55-05.55 Nat-tv.

TV3+ 09.00 Alle elsker Raymond 4. 09.30 Alle elsker Raymond 4. 10.00 Scrubs 5 (G). 10.30 Scrubs 5 (G). 11.00 According to Jim 4 (G). 11.30 According to Jim 5 (G). 12.00 Top Gear 3. 13.00 NCIS 7. 14.00 Supernatural 6. 15.00 According to Jim 5. 15.30 According to Jim 5. 16.00 Scrubs 5. 16.30

08.30 Ekstrem hjemmeservice 1. 09.25 Fra skrot til slot (G). 10.25 NCIS 1 (G). 11.25 Bones 2 (G). 12.20 Til middag hos ... Rikke Gøransson. 13.15 Masterchef (G). 14.15 Fra skrot til slot. 15.15 Top Model 14. 16.15 Fristet (G). 17.00 NCIS 1. 18.00 Bones 2. 19.00 Masterchef. 20.00 Luksusfælden 7. 21.00 Redningskvinder. 22.00 Fristet. 22.50 Masterchef (G). 23.50 Real Housewives of Miami 1. 00.50-05.45 Nat-tv.

TV3+ 09.00 Alle elsker Raymond 4. 10.00 Scrubs 5 (G). 11.00 According to Jim 5 (G). 12.00 Top Gear 3. 13.00 NCIS 7. 14.00 Supernatural 6. 15.00 According to Jim 5. 16.00 Scrubs 6. 17.00 Simpsons 21. 18.00 Two and a Half Men 8 (G). 18.30 Two and a Half Men 1. 19.00 How I Met Your Mother 4 (G). 19.30 How I Met Your Mother 4. 19.55 Top Gear 8. 21.00 Kodenavn: Mercury. Amerikansk thriller fra 1998. 23.20 The Accidental Spy. Actionkomedie fra Hongkong, 2001. 01.05-05.30 Nat-tv.


www.dinlokalavis.dk

16

Byg

POLITI

Både

Det sker lokalt

RAPPORTEN Af Steen Ankerdal

ANNONCER

38 79 34 00 Fodterapeuter

KLINIK FOR FODTERAPI v/Statsaut. fodterapeuter Inge Rosenkvist Emanuel & Mikael Emanuel Vigerslevvej 54 B

36 44 22 11

KLINIK FOR FODTERAPI v/Susanne Persson Der ydes tilskud fra Den off. Sygesikring til diabetes, nedgroede negle, arvæv og leddegigt.

Vigerslevvej 136 Tlf. 36 16 10 20 - Bemærk: Åbent fra kl. 6.30 El installatør

Maler

MALERFIRMA OLSEN

Ændringen i Valby Lokal-politis ekspedition, der fremover er lukket for personlige henvendelser om kørekort, udstedelse af attester m.m., som Lokalavisen omtalte i sidste uge, har givet nogle få reaktioner. -En enkelt havde misforstået ændringen og var kommet i tvivl om, at vi lukkede politistationen på Krum-tappen. Det gør vi bestemt ikke, siger lederen af Valby Lokalpoliti, Henning Munk Plum. -Men nogle af de opgaver, som vi hidtil har varetaget her i Valby, skal bydelens borgere fremover klare ved henvendelser på Station City på Halmtorvet. Eller ved at ringe (33141448) eller sende en mail til politiet. Det er naturligvis lidt mere besværligt, hvis man er nødt til at møde op på stationen og skal til Vesterbro, men det er altså et led i ændringer i Københavns Politi, der skulle gøre os mere effektive og tjene til bedre udnyttelse af vore ressourcer, siger Henning Munk Plum. Han havde en del af sin styrke indsat i det københavnske natteliv i weekenden, hvor politiet på det seneste har noteret en del såkaldte ”dansetyverier”. -Vi har set en stigning i antallet af tyverier, når de unge er i byen, hvor de får stjålet I-phones og mobiltelefoner, som derefter sælges. Det kan blive til ganske mange penge på en aften, hvor tyvene er om sig, siger Valby Lokalpolitis chef.. Indsatsen var et led i det samarbejde Københavns Politi har på tværs af de lokale områder.

I Valby er der fortsat meget få alvorligere lovovertrædelse.. En 18-årig mand blev anholdt efter to grove røverier på Ålholm Station natten mellem lørdag og søndag. I forbindelse med røveriet havde han nikket skaller, truet med en kniv og med at kaste ofre ud foran et tog. Den unge mand blev fremstillet i dommervagten, hvor dommeren valgte at varetægtsfængsle ham i 23 dage for røveri og vold. Natten mellem fredag og lørdag kl. 1.17, måtte politiet rykke ud til en fest på Retortvej 1, hvor der var opstået ballade mellem nogle af festdeltagerne. To unge mænd på 16 år blev anholdt i forbindelse med, at politiet lukkede festen. De anholdte blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, men ”vi betragter sagen som en undtagelse, og vil ikke kræve permanent lukning af adressen, der jævnligt bruges til fester for un-ge,”siger Valby Lokalpolitis leder. Fredag eftermiddag kort før klokken 18 modtog politiet anmeldelse om, at en motorcykel på Vigerslevvej, tilsyneladende med høj hastighed, var kørt frontalt ind i en personbil. En ambulance og en læge blev straks sendt til ulykkesstedet, hvor politiet også måtte lave trafikomlægning. Helt utroligt slap den 35-årige fører af motorcyklen tilsyneladende heldigt fra uheldet. Han blev dog indlagt til observation på hospitalet..

dinby

Alt maler- og tapetarbejde udføres.

• Ring og få et GRATIS uforpligtende tilbud.

Din lokale el-installatør

Terapi

UGE 40 - 2011

Lokalt. Mange lokale aktiviteter i efterårsferie- måneden. På lørdag er der klimabasar i Valby. Den finder sted på Toftegårds Plads og i Kulturhuset samme sted, hvor Valby borgerne kan få gode råd om isolering, husstands-møller, solceller og CO2-neutrale havebænke. En række producenter og rådgivere er på plads fra klokken 9 til 16 med gratis råd og vejledninger.

Søndag den 9. oktober er der kursus i psykisk selvforsvar for piger i alderen 10 til 13 år. Pigerne modtager undervisning i at undgå vold og krænkelser, overgreb og misbrug. Pris 250 kr – tilmelding nødvendig på e-mail: chrispoole0@gmail.com. I skolernes efterårsferie fra lørdag den 15. oktober er der en række aktiviteter for børn og voksne i Valby.

Lørdag den 15. oktober er der Tigertræning for hele familien i Valby Kulturhus. Det varer en time. Ledes af idrætspædagogen Lise Steffensen og er rettet mod vilde drenge og piger med masser af vovemod. Tigertræning består af akrobatik. Kamplege og bevægelse. Legene er særlig rettet mod de 3-6 årige. Pris 30 kr.

På alle søndage kl. 10 er der Rytmik med Spilotten og Hottentotten alias skuespillerne Lotte Tænner og Hanne Dorte Bøjgaard. Pris 30 kr.

Fra lørdag den 14. oktober

Skilte

spiller Teater V Tårnspringeren i Prøvehallen. Forestillingen handler om en mand, der står i det nordlige tvillingetårn i New York. Han springer ud fra 107. etage – og forestillingen, der spiller til 23. oktober med Mikael Helmuth i hovedrollen, fortæller om hans frie fald.

• Gerne forsikringsskade & vedligeholdelseskonto. Er du pris- og kvalitetsbevidst så ring til Olsens Malerbiks

21 97 96 02

på tlf. www.malerfirmaolsen.dk

Markeder

Lørdag og søndag den 15. og 16. oktober er der DM i modelbygning i Kulturhuset fra kl. 11-15 og 10.30-16 (søndag). 500 fly, bil og togmodeller udstilles – og der er gratis adgang.

Mandag den 17. oktober og en uge frem bliver der sæbe-kasse-bil-race på Toftegårds Plads, også kaldet Valby Sæbekasse Gran Prix.. Valby:Ræs køres tirsdag den 18, onsdag den 19. og torsdag den 20. oktober – alle dage mellem klokken 10 og 17. Det handler ikke alene om at køre sæbekasse-race, men først om at bygge en flot racer af de forhåndenværende materialer. Spørgsmålet er desuden, hvem der har den bedste køreteknik rundt i de syge sving og seje kurver, og hvem der er dagens hurtigste racerkører. Det er gratis at deltage, men skal man købe hjul til sin sæbekasse-racer er prisen 250 kroner for 2x2 hjul.

Onsdag den 19. okt. kl. 13-15 kan man på Valby Bibliotek lære, hvordan man forvandler skrot til sjovt legetøj eller fantastiske fantasidyr. Det er forfatter og handy woman Sille Kongstad, der viser børn fra 4 år, hvordan man kan lave sjove ting af dimser og dutter. Et tilsvarende work shop for voksne, der vil lave smykker ud af kasserede materialer finder sted fredag den 21.

Oktober fra kl. 13 til 17 i Kulturhuset. Kunstnerne Anja Andersen og Hilde Skåre viser, hvordan kreativiteten skal omsættes. Entre 20 kr. Allerede fredag er der digitalt åbent hus på Vigerslev Bibliotek, hvor it-kyndige ældre hjælper andre i gang med at bruge computeren. Seniorsurfdagen holdes fra kl. 1416. SA

Nyt musikforum VVS Se aktuelle tilbud på

www.fugmann.dk

Træfældning

Høffdingsvej 20 · 2500 Valby Tlf. 36 15 05 05 · Fax 36 15 05 04

VVS –og Blikkenslagerarbejde. + Gulvbelægning

Butik- Belysning og El-installation på Valby Langgade 132 Tlf. 36161809 Hverdage 9-17.30 Lørdag 10-14.00

www.a-block.dk

VI UDFØRER ALT INDENFOR

VVS FIRMAET K-E Toft Hansen

ANNONCER 38 79 34 00

Bellahøjvej 125, 2720 Vanløse

Tlf. 35 85 56 81 Tæpper

Revisor

TÆPPERINGEN 33 32 00 00 Borgbjergsvej 30, 2. 2450 København SV broernes@revision-frr.dk • www.revision-frr.dk

Ring og få besøg af Tæppebussen og få fremvist vores store udvalg i tæpper, linoleum trægulve m.m. Vi måler gerne op og giver tilbud på stedet. Tæpperingen Hvidovrevej 129 www.tr-h.dk

RING 36 75 75 33

GRATIS TÆPPEBUS

I morgen torsdag forsætter rækker af jam session i Karens Minde Kulturhus. Det er Michael Lee Band, der spiller i Sydhavnen kl. 20 og entreen er 20 kr. Michael Lee Band består af guitaristen selv, Peter Juncher på bas og Asmus Jensen på trommer. Michael Lee Rasmussen er kendt fra bl.a. T-Birds og Troels Jensen & The Healers. Han har stor dansk og international erfaring og vil med sit velspillende band starte hver aften med at spille et sæt, hvorefter jammen sættes i gang. Værterne Michael Lee Rasmussen og Christa Wolf koordinerer aftenen og sørger for, at alle fremmødte musikere får lejlighed til at folde sig

ud på scenen. Der er et særskilt sæt til singer-songwriters, som er mere end velkomne.


www.dinlokalavis.dk

UGE 40 - 2011

17

20 års jubilæum i kirkeligt genbrug Valby Vinklub starter den nye sæson Første møde med Cafe Mæts nye forpagtere – og med vine og delikatesser fra italienske Piemonte. Efteråret er over os - og med det kommer der også gang i forenings-sæsonen og en række spændende arrangementer. Valby Vinklub er naturligvis med på vognen – og indleder efterårets og vinterens række af vinsmagninger og gastronomiske oplevelser hos de nye forpagtere i Cafe Mæt på Porcelænstorvet i Spinderiet. Det sker torsdag 27. oktober kl. 18.30. Det er første gang, Valby Vinklubs medlemmer og eventuelle gæster mødes hos de nye forpagtere, så det bliver spændende, siger Karina Topp fra Valby Vinklub. Menuen er ikke på plads i

detaljer, men den bliver baseret på efterårets friske råvarer med tilhørende vine. Middagen med både mad- og vinmenu koster 350 kroner pro persona. Tilmelding via hjemmesiden valbyvinklub.dk. Onsdag den 30. november gæster vinklubben Valby Kulturhus, hvor Piemonte Vine & Delikatesser, mor og søn, serverer specialiteter til både gane og mave fra Piemonte i Norditalien. Arrangementet begynder klokken 19, men deltagerne bør ikke spise hjemmefra, for der er mange lækre godbidder med friskbagt brød til. Således serverer Piemonte Jørgen en tapasbuffet med

18 forskellige specialiteter, mousserende velkomstdrink og syv andre vine. Alt kommer fra små kvalitetsbevidste håndværksproducenter i Piemonte. Prisen for denne delikate, italienske aften er 275 kroner. Efter jul, nytår og en fredelig januar måned går det løs igen. Den 2. februar på Cafe Montmartre i Oehlenschlägersgade. Der var fuldt hus, da vinklubben var på besøg i marts måned. Og vi kan godt garantere, at der venter endnu en hyggelig oplevelse med god mad, kager og solide hverdagsvine samt masser af ægte fransk stemning og charme. Senere følger et par forårsarrangementer i vinklubben. SA

VALBY - URTEHAVEN 3 Fantastisk veludnyttet bungalow

ÅBENT HUS Søn. d. 9/10 kl. 12.20-12.40

På mandag er det 20 år siden, at dørene blev slået op til Aalholm Kirkelige Genbrug på Aalholm Plads. Dengang var der ingen af os, der var med i arbejdsgruppen bag oprettelsen, der havde fantasi til at forudse, at en kommende genbrugsforretning kunne komme til at leve i så mange år, for det var jo et fuldstændigt ukendt arbejdsområde for os,. siger sognepræst Ole Petersen, Aalholm Kirke.. Genbrugsforretninger var for 20 år siden noget nyt og forholdsvis ukendt. Derfor er der vel heller ikke noget at sige til, at der forud var gået en hel del arbejde og spekulationer: Hvordan gjorde man? Ville vi få tøj og varer nok? Ville der komme nogen og handle? Kunne vi klare de økonomiske forpligtelser, f.eks. den høje husleje, siger Ole Petersen i et tilbageblik. Det kunne man altså. Genbrugsbutikkens mange år på Aalholm Plads har bevirket, at butikken er blevet en naturlig del af bybilledet. Mange skal lige kigge indenfor for at se, om der er kommet nyt siden sidste besøg. For der er mange, der afleverer fine genstande, porcelæn,

pænt rent tøj, spændende bøger og blade og mindre møbler m.m. Derfor er det en stor glæde for den nuværende bestyrelse at kunne markere dagen på en festlig måde, bl.a. med reception på selve dagen, kl. 11-13. Formand Ole Petersen, som i sin tid tog initiativ til oprettelsen, byder velkommen. Alle der på den ene eller den anden måde har haft forbindelse med ”Genbrugsen” i løbet af disse år er hjerteligt velkomne! Overskuddet fra genbrugsbutikken tilfalder Aalholm Sogns Menighedspleje, der er kirkens sociale arbejdsgren. Menighedsplejen driver ”Aalholmstuen”, som på Aalholm Plads er nabo til genbrugsbutikken, og som menighedsplejen i sin tid også har oprettet. Dér kan man over en kop frisklavet kaffe få medmenneskelig varme, snakke med et andet menneske, eller hvis man har mest lyst til det: Læse dagens avis. En anden del af overskuddet går til f.eks. møder og udflugter i Ældrekredsen ved Aalholm Kirke. Støtter man ”Genbrugsen”, støtter man derfor samtidig menighedsli-

vet i Aalholm Sogn! Genbrugsbutikken modtager fortsat med glæde og tak rent og pænt tøj, porcelæn, bøger og blade, smykker, radioer, fotoudstyr, plader og CD´er, malerier, mindre møbler, lamper, sportstasker og meget, meget andet. Og skulle nogle af Lokalavisens læsere have lyst til at hjælpe til i butikken med f.eks. at sortere tøj skrue et bordben fast eller ekspedere i butikken, en formiddag, eller eftermiddag om ugen, så kom og tal med den daglige leder, siger Ole Petersen. Ud over et hyggeligt møde med mange dejlige kunder, kommer man som medarbejder også ind i et rart og levende fællesskab. Ved 20 årsdagen konstaterer bestyrelsesformanden, at der er medarbejdere, som har været med lige fra åbningen af genbrugsbutikken. Mange har været med i mange år, ”og det er vi i bestyrelsen taknemmelige for, fordi det giver ro og stabilitet i dagligdagen. Men også de medarbejdere, som senere er kommet til, yder et fornemt og uvurderligt stykke frivilligt arbejde. Genbrugsen har åbent mandag til torsdag kl. 10-17, og fredag kl. 10-14.

Kontantpris: Udbetaling: Brutto: Netto: Alternativ finansiering: Pauselån F1: Bolig / kld. i m²: Grundareal i m²: Opført: Stuer / vær.:

2.395.000 120.000 15.721 13.966 8.889 / 8.415 117 / 95 743 1937 2/4

Der er fundet plads til hele 4 gode værelser. Du har nu et særskilt toilet samt et fint stort badeværelse, men her er mulighed for at lave et stort samlet badeværelse. Køkkenet har en fin størrelse og vender op mod den ene stue, så muligheden er her, hvis ens ønsker går i retning af stort køkken/alrum. De to lyse stuer ensuite er helt fantastiske. De er adskilt af dobbeltdør og den ene er med hjørnevindue og den anden med udgang til solrig terrasse. Men glem endelig ikke de mange gode ekstra m² i den høje og tørre kælder med masser af lys. Der er fuld kælder og denne indbyder til alt andet end blot opbevaring.

Sagsnr: 80493

Estate Valby & SV

S TAT S A U T. E J E N D O M S M Æ G L E R M D E

Valby Langgade 106, 2500 Valby, 2500@estate.dk Tlf. 36 46 90 22

1- familieshus


www.dinlokalavis.dk

18

r

se j e r

hø ns Brø

UGE 40 - 2011

j

ere med s æ jd

L amarbe is

Team Benns leverer fantastiske rejseoplevelser og hele verden er vores legeplads, bl.a. ∙ ∙ ∙ ∙

m e d d a n s kr re js e le d e

Krydstogter Safari Rundrejser Skræddersyede rejser

SUPERPRIS fra kr.

12.848,-

og meget mere...

pr. person

Caribisk krydstogt med calypso, kultur og lækkert vand KRYDSTOGT TIL DET VESTLIGE CARIBIEN 11 DAGE

Afrejse: 9. februar 2012 Tag med Team Benns på drømmekrydstogt fra Miami rundt i det vestlige Caribien med bl bl.a. a Cozumel i Mexico og Roatan i Honduras. Honduras Rejsen dag for dag: 09.02: 10.02: 11.02: 12.02: 13.02:

København - Miami Miami. På egen hånd. Miami - afgang krydstogt Key West, Florida Cozumel, Mexico

Prisen inkluderer: -

Flyrejse Miami - København t/r Lufthavnsskatter og afgifter pr. d.d. Bustransfers 2 nt. i dobbeltværelse på South Beach, Miami 7 nt. krydstogt med MSC Poesia Shows og underholdning ombord samt stort udvalg af aktiviterer

14.02: 15.02: 16.02: 17.02: 18.02: 19.02:

Isla de Roatan, Honduras På havet Mentego Bay, Jamaica På havet Miami - Afrejse Ankomst København

- Alle måltider i hoved- eller buffetrestauranten ombord - Sightseeing og udflugt til Everglades - Dansk rejseleder

REJSEKODE: LO

Kontakt Britta på tlf: 65 65 65 64 cruise@team-benns.com

VALBY - BLOMMEHAVEN 17 Skøn stor villa med nyt tag!

ÅBENT HUS Søn. d. 9/10 kl. 11.50-12.10

DSB rammer kunder i ferien Togdrift.DSB erkender,at man kommer til at genere sine kunder,når der i skolernes efterårsferie fra 16. til 21. oktober skal udskiftes signaler omkring Hovedbanegården. Lokalt kommer Valby-borgerne ikke til at mærke udskiftningen, idet S-togene kører normalt. Men en række af regionale tog påvirkes af signalskiftet. ”Vi undgår desværre ikke, at vi med langt færre tog end normalt på Københavns Hovedbanegård kommer til at

genere vores kunder. Vi har imidlertid valgt at lægge udskiftningen i skolernes efterårsferie, fordi vi ved, at mange vælger at blive hjemme og holde fri sammen med ungerne. På den måde forsøger vi at påvirke så få kunder som muligt,” siger trafikinformationschef i DSB Tony

Bispeskov. For en del pendlere betyder signalskiftet, at de skal skifte tog på Høje Tåstrup station. Rejsende til og fra Fyn og Jylland kan med fordel bruge intercitytog og lyntog for at komme til lufthavnen.

Kontantpris: 3.495.000 Udbetaling: 175.000 Brutto: 23.250 Netto: 19.844 Alternativ finansiering: Pauselån F1: 11.602 / 10.894 Bolig / kld. i m²: 169 / 68 Grundareal i m²: 834 Opført: 1948 Stuer / vær.: 2/3 I stueplan træder du ind i stor entré med adgang til sep. toilet og et stort badeværelse. Fra entréen træder du ind i to meget store stuer, den ene med kæmpe vinduespartier ud til poolområdet. Her er stort nydeligt lyst spisekøkken. På 1. sal har du adgang til lækkert nyere badeværelse, et godt børneværelse, samt en kæmpe stue. Kælderen er høj og tør med hjemmebiograf, kontor, bryggers og fyrrum.

Sagsnr: 80367

Estate Valby & SV

S TAT S A U T. E J E N D O M S M Æ G L E R M D E

Valby Langgade 106, 2500 Valby, 2500@estate.dk Tlf. 36 46 90 22

1-familieshus


www.dinlokalavis.dk

UGE 40 - 2011

19

DK Boligsalg er bedst – Målt på kortest liggetid og prisafslag. Boligsalget gårlaveste forrygende. skrev Børsen og Berlingske Tidende Vi sælger 2 boliger om ugen. Jeg hedder Gab briel Barløse og er Rødovres mest erfarne ejendomsdu også sælge - Så vil meget mægler. Skal Jeg ha ar siden 1992 solgt boliger i Rødovre. I 14 vi år var det som Vi tilbyder: EDC Mægler.gerne Det vil glæde mig meget, at hjælpe dig med et lokalt have lov til, at hjælpe dig. og professionelt boligsalg Fast salær kr. 40.000,- + 5.000,Fast salær kr. 40.000,DK Boligsalg err frie og uafhængige ejendomsmæglere som gennem de Fremvis selv kr. 25.000,i markedsføring sidste 2 år har tilbudt boligsalg til en fair pris og uden bindingsperiode. kr. 5.000,-

Salg af: Villa/rækkehuse, ejerlejligheder, andelsboliger og dødsboer.

I dag beskæftig ger vi 4 medarbejdere, har ca. 100 boliger til salg og har allerede i år solgt mere end 70 boliger. Du bør altid få et alternativt tilbud i forhold til kædemæglerne - så har du noget at sammenligne med.

JYLLINGEVEJ 55, 3. TV., 2720 VANLØSE Lækker andel beliggende øverst i en veldrevet forening midt i Vanløse tæt på Metro, S-tog og indkøb. Boligen indehold.: Entre, flisebadevær. med brus, stor lys stue, stort sovevær, stort nyere og meget pænt køkken. Perfekt som delelejlighed.

ANDELSBOLIG 385.000 385.000 3.713 348 61 2 1924 1

DRÅBYVEJ 8, 2610 RØDOVRE

ÅBENT HUS

Kontant Udbetaling Boligydelse Anvendelsesudg Bolig Værelser Opført Antal etager

Flot villa med mange m² beliggende i roligt villakvarter. Indeh.: Entre. Badeværelse. Stor stue i forskudt plan. Spisekøkken. 2 x Soveværelse. 1. sal: 3 værelser. Bade-værelse. Højloftet kælder brugbar til mange formål. Ejendom der skal ses

RÆKKEHUS 2.995.000 150.000 17.511 14.690 106/192 4 1968 3

Kontant Udbetaling Boligydelse Anvendelsesudg Bolig Værelser Opført Antal etager

Kontant Udbetaling Brutto Netto Bolig/Grund Værelser Opført Antal etager

NY PRIS - ÅBENT HUS SØNDAG 09/10 KL.13.00-13.30

395.000 395.000 6.224 1.611 76 2 2007 1

villa med super lækkert spise-køkken med kogeø, godt bryggers, stor - lækker og lys udestue der bruges som opholdsstue, 3 værelser, mindre badeværelse samt en fantastisk og børnevenlig have med hyggelig terrasse.

VILLA 7.695.000 385.000 44.401 35.585 190/763 8 1934 3

Kontant Udbetaling Brutto Netto Bolig/Grund Værelser Opført Antal etager

2.795.000 140.000 17.128 14.443 104/591 4 1930 2

FREDERIKSSUNDSVEJ 32A, 2. TH., 2400 KØBENHAVN NV

Yderst centralt beliggende forretningslokale med mange anvendelsesmuligheder er pt. indrettet med godt forlokale, stor hems, rummeligt baglokale (kan sammenlægges til et stort spændende lokale), nyere badevær. og pænt køkken

LEJLIGHED Kontant Udbetaling Brutto Netto Bolig/Grund Værelser Opført Antal etager

ANDELSBOLIG

CHRISTIANSDAL 5, 2610 RØDOVRE

HUSUMVEJ 87, 1. TH., 2700 BRØNSHØJ

Super lækkert og moderniseret rækkehus, Entre. Gæste-toilet. Køkken med spiseplads. Stor stue.1. sal: Soveværelse med skabsrække. Badeværelse. 2 gode værelser. Fuld kælder bl.a. med hobbyrum og bryggers. Nyt tag og rigtig god planløsning. Skal ses!

I nyere andelsboligforening udbydes nu denne dejlige 2v andel, som fremstår superflot og indflytningsklar.Entre med skabsplads. Soveværelse med indbyggede skabe. Badeværelse med brus. Stor stue. I forbindelse med stuen er der åbent køkken. Altan.

Helt unik og enestående 2 families villa direkte ud til Damhussøen. Bestående af 2 lejligheder uden skrå vægge og med 2 x 40 m2 terrasser med 100% udsigt over Damhussøen samt en meget anvendelig kælder - SKAL BARE OPLEVES.

3.100.000 155.000 19.045 16.516 198/707 7 1959/1981 3

KOLDBYVEJ 45, 2610 RØDOVRE

RØDAGER ALLE 26B, 2610 RØDOVRE

950.000 950.000 7.909 1.075 108 4 2005 1

VILLA Kontant Udbetaling Brutto Netto Bolig/Grund Værelser Opført Antal etager

ÅBENT HUS

Skøn andelsbolig på 1. sal med stor vestvendt altan. Entre. Bryggers med vaskemaskine. Lys og meget stor stue med udgang til vestvendt altan. Stort soveværelse. Flot køkken. Lyst værelse. Badeværelse med bruseniche. Stor vestvendt altan med mulighed for nogle herlige grill-/hyggeaftener.

AURORAVEJ 56, 2610 RØDOVRE

VILLA

SØNDAG 09/10-11 KL.14.00-14.30

VALHØJS ALLE 112A, 1., 2610 RØDOVRE

ANDELSBOLIG Kontant Udbetaling Boligydelse Anvendelsesudg Bolig Værelser Opført Antal etager

SØNDAG 09/10-11 KL.14.00-14.30

Gabriel Barløse

N YH ED

N YH ED

Salgsvurdering: Gratis og uforpligtigende ring 36 41 40 39

N YH ED

Markedsføring Ingen bindingsperiode

NY PRIS

Fordelingsentre, pænt flisebadeværelse med sep. brus, stort lyst køkken med masser af skabsplads, godt og rummeligt værelse med østvendt altan, stor og lys stue med stor vestvendt altan. Mulighed for forældrekøb.

ANDELSBOLIG Kontant Udbetaling Brutto Netto Bolig Værelser Opført Antal etager

1.395.000 70.000 9.836 8.773 71 3 1952 1

Kontant Udbetaling Boligydelse Anvendelsesudg Bolig/Grund Værelser Opført Antal etager

245.000 245.000 5.288 550 60 2 1940 1


20

www.dinlokalavis.dk

UGE 40 - 2011

Valby_05102010  

ONSDAG 5. OKTOBER 2011 - 3. ÅRGANG - NR. 40 Estate Valby & SV BESØG OS PÅ www. dinby avisen.dk FÅ EN GRATIS SALGS- VURDERING AF DIN BOLI...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you