Page 1

VANLØSE POSTEN BRØNSHØ J POSTGRØNDALS EN HUSUMPOSTEN POSTEN

TORSDAG

BESØG OS PÅ www. dinby avisen.dk

10. NOVEMBER 2011 - 10. ÅRGANG - NR. 45

Benny Andersen

Kolde hjerner

Skjønneste vej

- besøger Tingbjerg

- koster

– I Brønshøj

Læs side 4

Læs side 5

Læs side 26

330 mio. kroner på vej til folkeskolerne Brønshøj Skole kan se frem til nye idrætsfaciliteter, når Københavns kommune fortsætter renoveringen af byens mange skoler. Lækre omklædningsfaciliteter og modernisering af gymnastiksalene er på vej til eleverne på Brønshøj Skole. Partierne bag dette års budgetaftale bruger 431 mio. kroner til at forbedre byens skoler, og det er nu besluttet, hvordan pengene skal fordeles rundt omkring i byen. - Det er afgørende for mig, at det er rar oplevelse for alle byens børn at komme i skole. De københavnske børn har fortjent ordentlige rammer, og derfor vil jeg blive ved med at prioritere penge til at forbedre skolerne, indtil alle skoler lever op til moderne standarder, siger overborgmester Frank Jensen. Der er afsat i alt 2,7 mio. kroner til de nye faciliteter på Brønshøj Skole, og det er forventningen, at byggeriet står færdigt i løbet af 2012. Også Voldparkens Skole,

Det kørte derudad med Livsbanen!

der nu rummer Energicenter Voldparken, får penge med aftalen. Her er der afsat 2,6 mio. kroner til varme- og kloakanlæg, som vil blive renoveret snarest, ligesom det er besluttet, at de besluttede renoveringer bliver koordineret med eventuelle andre opgaver, der udføres på de skolerne. Over hele byen er der i denne omgang ti skoler, der får penge til at forbedre hverdagen for deres elever. - Jeg er rigtig glad for, at vi gang på gang kan samle et stort flertal for at finde de nødvendige penge til at forbedre området. Vi skal kunne være vores skoler bekendt – og ligesom det er mig magtpåliggende, at alle vores skoler har et højt fagligt niveau, er det afgørende, at vi også får skabt dejlige rammer om undervisningen, siger overborgmester Frank Jensen. Der er fra 2007-2014 afsat samlet en milliard kroner til at renovere de københavnske folkeskoler, og to ud af tre skoler får del i de mange penge.

En snes børn og unge slappede af på store puder, inden det gik løs med dans og rap. Læs mere på side 7

Lokal trykhed

Ring for yderligere information

Annoncer 3879 3400 Gratis salgsvurdering koster kun

Bülow & Gram

Lone Bülow Indehaver

Morten Gram Indehaver

Jens Zeuthen Salg og vurdering

Daniel Flørning Daglig leder

Jacob Lauridsen Salg og vurdering

Birgit Blicher Larsen Sagsbehandler

Statsautoriseret ejd.mægler MDE Frederikssundsvej 185 2700 Brønshøj Tlf.

38 809 810

Michael Mårtensen Lars Hornstrøm Salg og vurdering Salgschef

en kop kaffe!


www.dinlokalavis.dk

2

UGE 45 - 2011

Frivillige hjælper andre med at finde deres rødder

Tænkt og skrevet Af Anna Mee Allerslev, Beskæftigelses- og integrationsborgmester (R)

Inklusion på dagsordnen Der har i den grad været fokus på inklusion i den senere tid. Det er jeg som beskæftigelses- og integrationsborgmester glad for. Men jeg ville foretrække helt andre positive historier end den om salafisterne og deres tåbelige ønske om sharia-zoner i Tingbjerg. Det går nemlig rigtig godt i Københavns ti udsatte boligområder, eller ’ghettoer’, som den tidligere regering kaldte dem. Først det negative. Der har i Tingbjerg huseret aktiviteter de seneste par måneder, som vi ikke er vant til. Først ved folketingsvalget med opfordringer til boykot, og senest med trusler om at omdanne Tingbjerg og dele af Nørrebro til zoner, hvor sharia skulle stå over dansk lov. Jeg vil gerne bringe lidt perspektiv i tingene. Der er kun tale om en syv-ti forvirrede unge, som har misforstået islam og ønsker et opgør med demokratiet. Jeg tager problemet alvorligt, men den lille gruppe unge truer altså ikke Danmark eller Tingbjerg på nogen måde. Jeg får hele tiden spørgsmålet: Jamen, hvad vil du gøre ved disse sharia-elskende unge og andre, der kunne være i fare for at blive tiltrukket af den type radikaliserede kræfter? Til det svarer jeg, at vi allerede er i gang. Vi har i Københavns Kommune en indsats, VINK, som specialiserer sig i at sørge for at radikale bevægelser ikke vokser sig store. Ikke kun muslimske, men i mindst lige så høj grad højreradikale. Den indsats havde allerede arbejdet i måneder i Tingbjerg før historien om salafisterne kom frem i avisen. Indsatsen har til formål at styrke inklusionen ved tidlig forebyggelse af radikalisering hos de unge. Helt konkret tilbyder VINK rådgivning, oplæg og temadage samt netværk og dialogmøder for professionelle, der arbejder med unge, og VINK har også direkte kontakt med de unge. Desuden jeg har kigget den britiske regerings ’Muslim Council of Britain’ over skulderen og ser blandt andet deres inddragelse af muslimske organisationer som en mulig model for vores indsats mod muslimsk radikalisering i København. Jeg er derfor straks gået i dialog med Muslimernes Fællesråd og Islamisk Trossamfund, som begge har taget skarpt afstand fra disse unge og deres antidemokratiske budskaber. Vi har i fællesskab diskuteret, hvordan vi sammen kan give yderligere støtte til antiradikaliseringsprojekter. Eksempelvis har Muslimernes Fællesråd udarbejdet undervisningsmateriale til skoler om islam ud fra en demokratisk forståelse. Det vil vi forsøge at udbrede til flere københavnske folkeskoler. Men hvad der i virkeligheden er meget vigtigere er Københavns Kommunes nye tal for udviklingen i ledighed og kriminalitet i de områder i København, som er på regeringens såkaldte ghettoliste – Tingbjerg, Mjølnerparken, Akacieparken, Sjælør Boulevard m.m. I alle områder falder både ledigheden og kriminaliteten – i flere af områderne endda betragteligt. Faktisk er eksempelvis Tingbjerg snart ude af regeringens ’ghetto-liste’, hvis udviklingen fortsætter bare et år endnu. I Mjølnerparken, som har flest ledige, er antallet af beboere uden arbejde og uddannelse på fem år faldet fra 60,4 % i 2005 til 50 % i 2010. Det er da noget at bringe fokus på – af langt større vigtighed end de få salafister. Og tilmed meget glædeligt.

Den frivillige er typisk en kvinde fra Hovedstadsområdet med slægtsforskning som hobby. Hun har tid til at være frivillig, fordi hun er gået på efterløn. Det optager hende, om de unge vil få lyst til grave i deres egen historie, og hun er lidt bekymret for, om de er gode nok til at læse håndskrift. Det fremgår af undersøgelsen, som er gennemført af konsulentfirmaet Manto og støttet af Kultur- og Fritidsforvalt-ningen i Københavns Kom-mune. Politibetjente der arbejder med registerblade. Det er disse registerblade, der i dag er en guldgrube for slægtsforskere med familie i København, og som frivillige har gjort tilgængelige på hjemmesiden www.politietsregisterblade.dk (Foto: Politihistorisk Museum).

Nyheder. 400 københavnere yder en stor, frivillig indsats for at gøre det lettere for folk at spore deres slægtninge i hovedstaden. Indsatsen svarer til 15-20 fuldtidsstillinger. Nogle forældre kører ungerne til fodboldkamp eller påtager sig rollen som træner. Slægtsforskerne ligner fodboldentusiasterne. De brænder så meget for deres fritidsinteresse, at de gerne yder en frivillig indsats for at gøre

det lettere for andre at være slægtsforsker eller blive det. Det viser en undersøgelse af en gruppe på 400 frivillige, der er i gang med indtaste et politiarkiv på en hjemmeside, så alle kan finde familie og slægtninge, der har boet i København omkring år 1900.

JULEGAVE TIL FAMILIEN

ÆBLEGÅRDEN -SLAGELSE RÆKKEHUS PÅ 100 M2 TIL LEJE TLF.: 2360 2445

Brønshøj • Valby • Sydhavnen • Vanløse • Hvidovre

ADMINISTRATION

Brønshøj

Det falder i god jord hos kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev (V): -De frivillige løfter en kæmpemæssig opgave, som ellers ikke ville være blevet løst. Det er jo en helt ny måde at åbne og dele vores kulturarv på, som gør spændende oplysninger tilgængelige for mange flere. Alle de tusinder af frivillige københavnere, der hver dag knokler gratis, fordi de brænder for sagen, er med til at løfte København og gøre den til en bedre by for alle, siger hun.

Og de frivillige har mod på mere frivilligt arbejde. Næsten ni ud af ti kunne godt tænke sig at deltage i nyt frivillighedsprojekt, som de selv og andre kan nyde godt af.

Fakta De frivillige og www.politietsregisterblade.dk Langt de fleste frivillige angiver som motivation ”Jeg hjælper andre med slægtsforskning”(78%) og ”Jeg synes opgaverne er sjove og udfordrende”(69%).

Mange af de frivillige har selv søgt i politiets registerblade, som er en slags forløber for det moderne folkeregister og omfatter tiden fra 1890-1923. Det er tungt at søge i selve arkivet, men let i den digitale udgave på www.politietsregisterblade.dk. Hjemmesiden har i de seneste 12 måneder haft 360.000 besøg og er blevet brugt af 96.000 ”unikke” eller forskellige besøgende.

4 ud af 10 af frivillige har overskud til samtidig at deltage i andet frivilligt arbejde. Ofte har det frivillige arbejde med slægtsforskning at gøre. Næsten 90 procent er tilfredse eller meget tilfredse med projektet politiets registerblade. Helt usædvanligt betegner under 1 procent sig som utilfredse.

-Det er helt klart egne erfaringer og ønsket om at løse en nyttig opgave, der motiverer de frivillige. Og vi er ekstremt glade for indsatsen. – også fordi vi aldrig kunne købe os til en indsats i den størrelsesorden, for den svarer til 15-20 fuldtidsstillinger over et år eller et beløb på 3-4 mio. kr. Omvendt kan de frivillige glæde sig over, at deres arbejde bliver brugt af mange. De gør vores samlinger tilgængelige for et nyt og stort publikum, siger Kristian Bak, der er stadsarkivar i København Kommune. Han forventer, at Stadsarkivet etablerer et nyt frivillighedsprojekt næste år.

86 procent vil gerne deltage i et lignede projekt,og 74 procent vil gerne anbefale andre at blive frivillige. Data: Spørgeskemaundersøgelse til 400 frivillige (svarprocent 70), 5 interview og fokusgruppe med 6 deltagere. Undersøgelsen er støttet af Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltning og gennemført af konsulentvirksomheden Manto.

www.dinlokalavis.dk Får du ikke Avisen i Vanløse? RING: Post Danmark 8020 7030 MAIL: skrivpost@post.dk Distribution - Post Danmark

VANLØSE - BRØNSHØJ - VALBY - SYDHAVNEN - HVIDOVRE Jyllingevej 55-57, 2720 Vanløse - Tlf. 38 79 34 00 - Fax 38 79 34 10

Ib Helge

e-mail: lokal@viserne.dk - www.dinbyavisen.dk Kontortid: kl.10-16 hver dag. VANLØSE

BRØNSHØJ

VALBY/HVIDOVRE

SPORT

Ansv. redaktør - Dir.

ANNONCE SALG

Solveig Rasmussen

38 79 34 00 70 25 34 00

Kontor & redaktion

lokal@viserne.dk

adm.lokal@viserne.dk

38 79 34 00

Får du ikke Avisen i Valby? RING: FK 88 13 02 99 MAIL: kvalitetsjaelland@fk.dk Distribution - FK Distribution

DTP / GRAFISK

Oplag:

Jan Diament Journalist

Kaare Vissing

Steen Ankerdal

Finn Edvard

Redaktion

Journalist

Sportsred.

38 79 34 00 70 27 34 10

70 22 13 03

70 25 34 03

j jan.lokal@viserne.dk

kv.lokal@viserne.dk

sa.lokal@visen.dk

Preben Thaarup Salgsdir. Vanløse/Brønshøj

Preben Knak

Henrik Ankerdal

Salgsdir. Valby

DTP / Grafisk

Aske Carstensen

70 27 34 21

38 79 34 00 70 25 34 10

70 27 34 20

38 79 01 28

p pt.lokal@viserne.dk

p pk.lokal@visen.dk

38 79 01 28

sport.lokal@viserne.dk p

ha.lokal@visen.dk

aske.lokal@visen.dk

DTP / Grafisk

93.800

Tryk: Rotationen A/S

Bemærk! Lokalaviserne påtager sig intet ansvar for uopfordret tilsendt redaktionel tekst, og forbeholder sig, frit at anvende sådant, med mindre det modsatte er klart meddelt. Udgiver påtager sig intet ansvar for fejl i annoncer og tekst. Eftertryktilladt i uddrag, med kildeangivelse. Erhvervsmæssig affotografering af avisernes annoncer, artikler og fotos, er ikke tilladt. ISSN 602-1924


www.dinlokalavis.dk

UGE 45 - 2011

3

Kortperle fylder 250 år og fejres med web-side Christian Geddes store Københavnerkort er nok den bedste gengivelse af Køben-havn, før luftfotografiet blev opfundet. Og nu kan det bruges på linie med Googles bykort. Ingeniørofficeren Christian Geddes store kort over København fylder 250 år i år. Det 2,5 x 2,5 m store kort viser, hvordan København så ud fra luften i midten af 1700-tallet. Københavns Stadsarkiv fejrer den runde fødselsdag med en digital udgave af kortet, der får sin egen hjemmeside: www.kbh1761.dk. Det historiske kort kan nu bruges på samme måde som Googles luftfotos af København, og det dækker faktisk et område svarende til 50 km2. Bor man ”inden for voldene”, kan man være heldig at finde sit eget hus. Beboere på eksempelvis Frederiksberg Allé vil se den som en kongeallé uden huse. Beboere på Islands Brygge vil opdage, at de i dag bor, hvor der før var åbent vand. Kortet giver mulighed for at gå på opdagelse i København: Her ses åen, som i dag ligger i rør under Åboulevarden, byens galge på den nuværende Amerikavej på Vesterbro, det nybyggede Amalienborg, men uden rytterstatue – for den var franskmanden Sally

endnu ikke færdig med. Hjemmesiden giver en guidet tur på Strøget anno 1761, hvor lovovertrædere piskes på Nytorv og mænd med penge på lommen viser deres hvide parykker frem på Østergade. Datidens ”Rådhusplads” (Gammeltorv/Nytorv) kan studeres nærmere. Rådhuset kan også ses i en 3 D animation. En række 1700-tals historikere er med til at fejre 250 års fødselsdagen. De fortæller om stanken på Christianshavn, hvor byens latrin endte,”Stein Bagger”-typer i de fine palæer nær Kongens Nytorv og krigshavnen, hvor Det Kgl. Biblioteks have ligger i dag. ”Christian Geddes kort er en af de største perler i vore samlinger. Kortet har sin egen magi og fungerer faktisk som en tidsmaskine, der løfter os 250 år tilbage – altså til et København på Ludvig Holbergs tid eller den tid, hvor Amalienborg-kvarteret blev bygget”, siger Kristian Bak, der er stadsarkivar i Københavns Kommune. ”Blandt historikere vurderes kortet som den nok bedste

gengivelse af København før luftfotografiets tid og som en ”uudtømmelig kilde” til Københavns historie i 1700tallet. Det er vurderinger, som er lette at følge, når man ser kortet”, siger Kristian Bak. Geddes kort som digitalt kort

Helforede

Garant

JEANS

PARCACOAT

eller

LÆRRED

– det er dette kort som er lagt ind i en google-applikation. Mere om kortets historie og bevaring kan læses på Kbh1761.dk – under menupunktet ”Om Geddes kort” – bevaring.

• Aft. hætte • Termoforet • Halv-lang • Mange Lommer

2 PAR 1000,Kraftige ride-elastik

• Helforede • Sidelommer • Lunefuld trøje

SPAR 200,-

BUKSER • Uld/Terylene • Vaskbare

2 PAR 1000,-

HUSK! Gratis oplægning af alle bukser

Mik

Anes

FØDSELSDAGSPRIS

FØDSELSDAGSPRIS

NU KUN

NU KUN

Daniel

MORTENS AFTENs MIDDAG TORSDAG & FREDAG • KUN KR. 19950

Nicolai

CAFE - BRYG - RESTAURANT Jernbane Alle 42 - 44 • Vanløse


www.dinlokalavis.dk

4

Piratjagt Af Kaare Vissing

Kultur. Laura Marie Sørensen, der er vokset op på Håbets Allé i Brønshøj, har sammen med Camilla Stampe sendt en af dette efterårs mest sensationelle sager ud på bogmarkedet. Dermed har hun føjet sit navn på listen over den nævnte vejs mange gode forfattere – Erik Bertelsen og Stig Dalager, samt Lauras egen far, Søren Peder Sørensen m.fl. Bogen hedder ”Piratjagt” med undertitlen ”Kampen om menneskeliv og millioner”. Den handler om de somaliske pirater, der siden begyndelsen af 1990’erne har gjort kysten ud for Somalia, dvs. den vestlige del af Det indiske Ocean og hele Adenbugten, til verdenshavenes farligste farvand for såvel handelsskibe som lystsejlere. Pirateriet opstod ikke alene i kølvandet på Somalias sammenbrud som stat, men er også et udslag af den frustration, der opstod blandt det fattige lands fiskere m.fl. – efter at såkaldt mere civiliserede lande og virksomheder ødelagde det lokale fiskeri gennem rovfiskeri, bl.a. ved med dynamitsprængninger at smadre det sårbare koralrev, og ved at dumpe tusindvis af gifttønder, hvoraf en del blev smadret og skyllet op på kysten under den store tsunami med sygdom og død i lokalbefolkningen til følge. For de mange, der ikke måtte kende denne baggrund, har bogen for alvor skabt en vis forståelse for den ellers så usympatiske form for kriminalitet, som pirateriet og de dertil knyttede kidnapninger er. Bogens to modige og flittige forfattere har været raden rundt af implicerede i det

komplicerede spil, som piraternes kapring af et skib blot er startskuddet på. Laura og Camilla har foretaget et utal af interviews med pirater, skibsredere, politikere og løsladte gidsler, samt pårørende til ofrene for kidnapninger m.fl. Disse interviews er ikke bare foretaget i København og andre vestlige hovedstæder, men også i Somalias fængsler, borgmesterkontorer og landsbyer. Dette er sket under en vis beskyttelse, men at en sådan i dagens Somalia aldrig er nogen garanti kom for alvor til offentlighedens bevidsthed, da en dansk ulandshjælper så sent som i oktober netop blev bortført af sin ”beskytter”! Bogen bevæger sig på to planer, en stationær og en dynamisk. Hvad det første angår, tager bogen en række implicerede personer op kapitel for kapitel. I et par af de første kapitler, ”Lykkeridderen” og ”Piratkongen”, interviewes og beskrives nogle pirater. I kapitlerne ”Hovedpine på Esplanaden” og ”Frømænd på jagt”, kommer turen til den række af danskere, der skal søge at løse problemet generelt og i de højspændte tilfælde, hvor landsmænd er taget som gidsler. I den forbindelse var Laura og Camilla i nogle uger ombord på krigsskibet Esbern Snare. Den dynamiske del kommer især til udtryk i bogens sidste halvdel. Her hører man om problemets eskalering, idet piraterne bliver mere og mere voldelige og kræver mere og mere i løsesum. Det første er en følge af voldsspiralen, idet piraterne reagerer skarpt på omverdenens befrielsesaktioner, der har kostet mange pirater livet. Og det andet er en følge af den selv samme omverdens eftergivenhed i bestræbelserne på at redde gidslernes liv. Endelig opererer piraterne med større og større skibe og i et stadigt større område af Det indiske Ocean. Væsentligt er det at høre om piraternes samarbejde med de bedre organiserede islamister, der f.eks. skal have 20% af løsesummerne, og man hører om de voldsomme pengestrømme, der går mod udlandet, idet Somalia ikke selv er gearet til at investere de store beløb i, som piraterne modtager i løsesum. Bogens styrke er den omfattende research og de mange interviews og beskrivelser. At den ikke byder på en egentlig løsning på problemet pirateri er nogen synderlig svaghed, idet forfatterne har dækket emnet så godt, at bogen udgør det bedst tænkelige grundlag for beslutningstagere, i første række skibsredere

og politikere, med hensyn til at få problemet løs. Og så øjner læseren endda en ende på problemet i bogens sidste kapitel ”Opgøret i Eyl”. Engang var kystbyen Eyl kendt som piraternes hovedstad – men dér blev man så led og ked af den prostitution, alkoholisme og narkotikamisbrug og anden dårligdom, som løsesummerne udløste, at både borgmester og befolkning i dag bander banditterne langt væk. Så måske slukkes pirateriet som den brand, der savner ilttilførsel.

Et hjertesuk Bogen er stort set velskrevet. Det må derfor ærgre dens to forfattere, der begge er kandidater i journalistik fra Syddansk Universitet, at forlaget til teksten på flappen bag titelbladet har anvendt en sprogspasser, der hverken kan citere korrekt eller ved, at et komma sættes før bindeordet – ikke efter. I det ret korte citat formår vedkommende hele tre gange ud af tre mulige at sætte kommaet efter ordet ”fordi”, så man som læser tænker: ”Åh nej, her har man et par piger, der ikke kan skrive!” Man skal dog ikke læse ret mange sider, før det går op for én, at det kan de. Nederst på side 40 finder man så den tekst, der er citeret fra på flappen – og her står ”fordi” rettelig efter kommaet! Enkelte svipsere i sproget er der dog. Jeg føler trang til at nævne nogle af de mere morsomme, uden at det skal forstås som et forsøg på at skyde bogen i sænk: På side 20 lyder det, at ”familien levede under trænge kår”, og på side 88 står der med henblik på kneben plads i et lukaf: ”Der er så trængt, at …”. I begge tilfælde har verbet ”trænge” med urette fortrængt adjektivet ”trang”, for der burde have stået ”familien levede under trange kår” henholdsvis ”Der er så trangt, at ….” Endelig hedder det på side 76: ”Men hvis du er midt på havet og synker en båd med fem pirater, …” Her er det rette udsagnsord naturligvis ”sænker” – med mindre der er tale om en person (”du”) med en glubende appetit. Bogen har dog så mange kvaliteter og omhandler et emne af så stor aktualitet og vigtighed, ikke mindst for dansk fjernsejlads og dermed danske sømænd og deres pårørende, at den på det bestemteste kan anbefales. Camilla Stampe og Laura Marie Sørensen: ”Piratjagt – kampen om menneskeliv og millioner”, Forlaget Pressto, 256 sider, 249 kr. Kan købes eller bestilles i Grøndals Boghandel, Godthåbsvej 250.

20%

SP foto

Sallingvej 24 • Tlf. 3810 0874

UGE 45 - 2011

Byens bedste Blækpatroner - til byens billigeste priser !

SPAR op til 50%

Sangeren og guitaristen Shony vakte jubel i Aktiv-Center.

Only Shony – i Aktiv-Center Af Kaare Vissing

Kultur. Normalt gynger AktivCenters medlemmer godt, når der er underholdning torsdag middag i Kulturhuset Pilegården. Men da guitaristen og sangeren Shony serverede sit onemanshow den 3. november, swingede de fyrre pensionister og efterlønnere endnu mere – for den sympatiske dansk-bulgarer bød på et usædvanligt varieret repertoire. De fleste af sangene var evergreens fra 1960’erne, altså da så godt som alle tilhørerne var unge og dermed særligt lydhøre for nye sange. Og der blev som bekendt skrevet usædvanligt mange ørehængere i det nævnte tiår, samt det der gik forud, og det der fulgte. Med en musikalsk perlekæde præsenterede Shony numre som Only Sixteen, Only You, California Blue, Can’t Help Falling in Love With You og Hello Mary Lou – sunget så godt og varieret som Roy

Orbinson, Elvis Presley og Ricky Nelson. Shony bød også på cremen irsk og skotsk folkemusik, og Bob Dylon m.fl. Endelig glemte han ikke den danske side af sagen – både med Otto Brandenburg, John Mogensen, Bamse og især Kim Larsen fik Shony fortalt, at toppen af dansk pop ikke står tilbage for den internationale elite. Shony stammer som antydet fra Bulgarien, men bosatte sig en stund i England – det er bare en af forklaringerne på, at han synger de engelsksprogede sange så godt. De seneste seksten år har Shony boet i Danmark, for tiden i Fredensborg. Han har derfor ofte optrådt i Nordsjælland, bl.a. indtil for få år siden med en trio i Helsingør. Og han har de seneste tretten år været fast sanger i Høkassen på Bakken, hvor teltholderen Bo Clemmensen formår at skabe en særlig Dublinerstemning – ikke mindst tak-

Benny Andersen besøger Tingbjerg

ket være Shonys fortolkninger af den rige irske folkemusik. Bo Clemmesen er også teltholder for Pølsekroen, hvor Brønshøjs fortrinlige troubadour Flemming Arleth har sunget og spillet i en årrække. Også på Pølse-kroen, der byder på andet end irske sange, gør Bo Clemmensen naturligvis flittigt brug af Shony. Bo Clemmensen & Co. i det nordsjællandske skal dog tage sig lidt i agt, for Brønshøj har for alvor fået øje og ikke mindst øre for Shony, som allerede har sunget et par gange på Gerts Vinstue, og som under 2700Kulturdag i sommers fra en lille beskeden bod fuldstændigt stjal opmærksomheden fra de optrædende på den store scene! Fra og med sit onemanshow i Aktiv-Center er Shony ikke mere dansk-bulgarer med bopæl i Fredensborg – han er brønshøj-bulgarer med ferieadresse i Fredensborg! Desuden følger filmen en ærkedansk families historie ti generationer tilbage i tiden. Det er historie, som indbefatter handsker i Randers, en fransk hærfører i Rusland, en præst i Tyskland og et opgør, som næsten hele Europa var involveret i. Endelig giver filmen et svar på spørgsmålet om, hvad det modsatte af mangfoldighed er.

Ny film om indvandrerne i historien om Danmark præsenteres af folkekær digter ”I begyndelsen var isen, og derpå kom indvandrerne” Ordene tilhører den folkekære digter Benny Andersen og stammer fra digtsamlingen ”Samlede digte”. I mange år har Benny Andersen rejst land og rige rundt for at fortælle om danskheden, som ikke er noget entydigt begreb, fordi Danmark bygger på et fundament, der er skabt af skabssvenskere og andre indvandrere igennem tiderne. Denne kendsgerning er også baggrunden for en ny film, der præsenteres af netop Benny Andersen ved et

arrangement i Tingbjerg torsdag den 10. november fra klokken 16 til 18 i Beboercentrum, Ruten 16. Filmen har fået titlen ”Beretningen om Indvandrerne i historien om Danmark” og fortæller historien om indvandringen helt tilbage til dengang, hvor der slet ikke var noget land ved navn Danmark. Det er en beretning om de bidrag til den danske kulturelle, tekniske og økonomiske udvikling, som svenskere, hollændere, tyrkere, polakker, tyskere, pakistanere, franskmænd, skotter, vendere, frisere og mange andre folkeslag igennem århundrede har bragt med sig til Danmark.

Grundlaget for projektet er forfatteren Bent Østergaards bog ”Indvandrere i Danmarks historie”, der udkom fra Syddansk Universitetsforlag i 2007. I et tæt samarbejde mellem TV-Bella, en gruppe nydanskere samt forfatteren Bent Østergaard blev manuskriptet skrevet og projektet sat i gang sidste sommer. Siden da har der været optagelser i Danmark, Italien, Tyskland og Frankrig. Der har i tidens løb været en række Danmarksfilm. Den første blev produceret helt tilbage i 1917, men det var Poul Henningsens nyskabende Danmark fra 1935, der satte normen for det lidt provokerende i den type film. ”Indvandrerne i historien om Danmark” følger smukt op på denne tradition.


www.dinlokalavis.dk

UGE 45 - 2011

5

Kolde hjerner koster den gamle købmand livet Af Kaare Vissing

Kultur. Mange mindre butikker har i de seneste år set sig nødsaget til at lukke. Og nu sker det samme for den gamle købmandsbutik i Rytterskolen. Butikken viser disk og varer fra 1950’erne – med andre ord fra tiden få år før supermarkederne for alvor slog benene væk under de små næringsdrivende. Butikken var en af det for nyligt slagtede Brønshøj Mu-seums hyggelige seværdigheder – små museer kan man som bekendt heller ikke have mere, i hvert fald ikke i områder, hvor kulturen styres af kolde hjerner. I en pressemeddelelse fra Torveinitiativet for Brønshøj Torv hedder det bl.a. om årsagen til lukningen: ”Her er årsagen ikke manglende omsætning – tværtimod har mange museumsbesøgende nydt gensynet med skilte, reklamer og det fortidige varesortiment i museumsbutikken, der for 12-13 år siden blev sat op i Brønshøj Museum. Her har man fornemmet atmosfæren i de talrige små lokale købmandsbutikker, som der for 40-50 år siden var mange af i Brønshøj-Husums villakvarterer. Men nu skal det åbenbart være slut. Institutionen 2700Kultur skal bruge rytterskolebygningen på Brønshøj Torv til flere, men næppe nødvendige mødelokaler.” Ja, tilføjer vi, så kan endnu flere af lokalerne i Kulturhuset Pilegården få lov at stå tomme! Det er da idioti, der vil noget! Videre hedder det i pressemeddelelsen: ”Så i løbet af kort tid vil købmandsbutikken blive fjernet og overdraget andre museer, som har vist stor interesse for overtagelse af det meget repræsentative, unikke og store varesortiment, som Den københavnske Købmands-

forretning i sin tid overlod til vores lokale museum. I forhold til andre danske museers butikker er samlingen her i Brønshøj enestående – og misundt af andre museer med fortidige butikker.” Den tdl. leder af Brønshøj Museum, Lars Cramer-Petersen, kommenterer sag-en med disse ord: ”Brønshøj-Husum vil miste en attraktion! Men forhåbentlig kan de mere end 500 indtil nu modtagne underskrifter, som er indsamlet til fordel for bevarelse af Brønshøj Museum, medvirke til at bevare attraktionen, Købmandsbutikken, der har prydet i rytterskolebygningen på Brønshøj Torv. En henvendelse herom til Københavns kulturborgmester, Pia Allerslev, forberedes af Interessegruppen for Brønshøj Museum og Brønshøj Mu-seums Venner.” Næst efter Hitlers nazistiske og Stalins kommunistiske udryddelseslejre var Mao Zedongs såkaldte Kulturrevolution i årene 1966-69 (reelt først helt afsluttet i 1976) den største dumhed og mest brutale fremfærd mod sit eget lands almindelige borgere. Mao ønskede netop et opgør mod såkaldt almindelig borgerlig tankegang. Pludselig var det f.eks. nærmest kriminelt at være akademisk uddannet! Tusindvis af kinesere blev fængslet, mishandlet eller endda henrettet, uden at de vidste hvorfor. En særlig pudsighed var det, at Maos rødgardister drev klapjagt på det store lands fugle, for de spiste jo af kornet. Og ganske rigtigt fik man en rekordstor høst – længe leve maoismen! Men året efter slog høsten fuldstændigt fejl pga. insektangreb, for nu var der ikke ret mange fugle til at holde insekterne i ave! Så vidt i dumhed og brutalitet er konstellationen Brønshøj-

Husum Lokaludvalg & 2700Kultur ikke nået. Men tankegangen er den samme: Vi kan sandelig ikke have nogen lokalhistorie, og er der et lille, lokalt museum, må det udryddes. Vi lever jo i nuet, det er kun det, der tæller. Historisk, litterær og humanitær indsigt er overflødig. Vi er nogle, der mener noget andet, men som Jeppe Aakjær skrev i en af sine skattede sange: ”Det kan kolde hjerner ej forstå!”

Så sent som sidst i oktober håbede en række lokalhistorikere endnu på, at de lokale magthavere ville bevare den lille købmandsbutik i Rytterskolen. Fra venstre ses Ove Dahl, Søren Peder Sørensen, Carsten Hess, Torben Thillerup og Lars Cramer-Petersen.

GLAS MED

GLIDENDE OVERGANG

0,

*

*VED KØB AF STEL FRA 795,-

SKYND DIG

Tilbuddet slutter den 13. november

Nisser på spil i Pilegården – Tekstilklubbens julemarked Af Kaare Vissing

Kultur. ”Når damerne med nisser står i vores alles Pilegård, så ved jeg julen kommer”, har Peter i årevis konstateret på varme versefødder i den kolde årstid, hvor selv kontanterne ustandseligt er i bevægelse for ikke at fryse inde. Og de nævnte damer er naturligvis de fingerfærdige fruer fra Tekstilklubben, der hvert år i november afholder deres julemarked med herligt håndarbejde i hovedsageligt rødt og hvidt. I år sker det nærmere bestemt torsdag den 10. november og fredag den 11. november, begge dage kl. 11.00 – 18.00, og altså i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, stuen, i lokalet ved siden af caféen, der har åbent i de nævnte tidsrum. Tekstilklubbens formand

VIND EN KOMPLET DESIGNERBRILLE Sonja Olsen fortæller, at klubben har en fast kundekreds, men at også mange andre kommer forbi dens markeder, dvs. både påskeog julemarked. Netop disse to begivenheder klæder kulturhuset smukkere end nogen anden. Så med fare for at friste læserne til køb af noget af det meget smukke og billige håndarbejde, skal der herfra lyde en lille sang med opfordring til at give sig selv en smuk stund under julemarkedet kombineret med en kop kaffe og en kage i caféen!

Kig ind i denne uge og deltag i konkurrencen*

Frederikssundsvej 167 Bestil synsprøve på louisnielsen.dk eller på telefon 7013 0111

Standard PENTAX glas med glidende overgang koster lige nu kr. 0 (normalpris kr. 800), når du samtidig køber stel fra prisgruppe kr. 795 og op. Rabatten udgør kr. 800 og kan også benyttes ved køb af andre typer glas med glidende overgang. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud og gælder til og med den 13. november 2011. *Pift dit look op, for nu har du chancen for at vinde et par lækre designerbriller efter eget valg. Vi trækker lod hver uge. Aflevér kuponen hos din lokale Louis Nielsen butik. Vinderen får direkte besked. Konkurrencen er ikke købsbetinget.


www.dinlokalavis.dk

6

Super Tilbud

UGE 45 - 2011

Ord og handling er to sider af samme sag

TILBUD 1 KØB 1 alm. pizza med X og få salat

49 og 1 dåsesodavand

GRATIS Børn fra bl.a. Husum og Rødkilde skoler præsenterede deres nye bog på Kulturstationen i Vanløse.

TILBUD 2 Stegt flæsk med persillesauce, kartofler, rødbeder og agurkesalat

80

PIZZA 73 online. is-

dk

sp

- Night Express ko

rt

nt

pizza73.dk & konta

MODTAGES OGSÅ ved udbringning efter forudgående aftale

Jyllingevej 73 · 2720 Vanløse

TLF 38 74 10 20 ÅBNINGSTIDER & UDBRINGNINGSTIDER Kørsel Alle dage fra kr. 25,-

16-05

Bestil på pizza73.dk

Af Anna Mee Allerslev (R), Beskæftigelses- og Integrationsborgmester i København Jeg er i den seneste tid blevet kritiseret for at ville afskaffe betegnelsen ’ghetto’ om udvalgte boligområder. Særligt Jyllands-Posten og SFs Peter Thiele har gjort sig morsomme på min bekostning. Deres hovedpointe er, ’ord gør ingen forskel, kun handling tæller’. Det undrer mig dog, at jeg skal diskutere ordets magt med en seriøs avis og en politiker, som begge anser sig selv for at være meningsdannende. Jeg vil forsikre borgerne i København om, at jeg ikke kun går op i ord, men naturligvis også i handling. Men jeg mener af et ærligt hjerte, at ord gør en forskel, og at betegnelsen ’ghetto’ er en hindring for den fremskudte beskæftigelsesindsats og det boligsoci-

ale arbejde i Akacieparken. Det har eksperter, beboere og endda politidirektøren bekræftet mig i. Hvilket ord, man bruger om hinanden og om boligområder, er også en handling – endda en handling af markant betydning. Under budgetforhandlingerne på Rådhuset lykkedes det Radikale Venstre ved Kasper Johansen, Katrina Feilberg og jeg selv at forhandle 20 mio.kr. over fire år hjem til en forstærket fremskudt beskæftigelsesindsats i fem udvalgte boligområder – herunder Akacieparken, Mjølnerparken og Tingbjerg. Borgerne i de udvalgte boligområder kan med andre ord ikke kun se frem til at blive talt ordentligt om og til. De kan også se frem til en forstærket indsats især med fokus på at få så mange som muligt ind på arbejdsmarkedet.

Lokale elever skrev roman Kultur. Fem 6. klasser fra København har sammen skrevet romanen ”Det grønne Øje”. Det blev fejret med en reception mandag i Kulturstationen. To lokale 6.u fra Rødkilde Skole og 6. klasse fra Husum skole har været med i projektet. Det Grønne Øje er en roman, som er blevet til som et samarbejde eleverne og forfatteren Sally Altschuler i forbindelse med København læser 2011. Sally Altschuler lavede skelettet til historien og satte hver klasse i gang med de to kapitler, de skulle skrive. Derefter blev klassernes tekster redigeret og kommenteret flere gange via fælles konferencer på SkoleKom på en måde, som der hverken er ressourcer eller kompetence til i den almindelige undervisning. Til sidste brugte Sally Altschuler og to elever fra hver

klasse en dag i efterårsferien til at skrive slutningen. Hele forløbet blev afviklet i perioden 1.-19. oktober 2011. Resultatet er den spændende beretning om en gruppe børn fra fem forskellige steder i et fiktivt univers, som mere eller mindre frivilligt må rejse bort fra deres hjem, for at finde Eremitten i Hullet, som de håber kan hjælpe med igen at bringe orden i deres verden. Det hele begynder, da handelsfolket Nomas ankommer til landsbyen Ydah samtidig med at nogle kreaturer i byen bliver syge på uforklarlig vis. Er det Nomas skyld? I hvert fald spreder rygterne sig hurtigt. (red af JD)

Én opringning på 38 79 34 00, giver dig adgang til dine lokalaviser. Vores erfarne konsulenter skræddersyr din kampagne til 265.000 husstande i din eller flere bydele.

Ring nu på 38 79 34 00 og hør mere om, hvordan du helt enkelt kan annoncere i dine Lokalaviser, eller læs mere på

www.dinlokalavis.dk (klik i fællesannoncering) Dine Lokalaviser i Storkøbenhavn IKSBE S G

RealMæglerne HANNE LØYE - FREDERIKSBERG tilbyder

Solgt eller gratis Hanne Løye

TORSDAG

16. DECEMBER 2010 • 6. ÅRGANG • NR.50

Foto: Brian L. Jensen

Foto: Brian L. Jensen

Udbyttet er endnu ikke kendt, men røverne tømte flere montrer for smykker hos guldsmed Dirks i tirsdags.

i mørkt tøj med hætter. De var iført ens sorte jakker. Den ene tog hætten af på vej væk, og et vidne så, at han h d k hå D

Amager

Brønshøj - Husum

Vanløse - Grøndal

Frederiksberg

BRO sælger 2 lej ejligheder om dag gen

TORSDAG

16.DECEMBER 2010 • 6. ÅRGANG • NR. 50

www.base1 1.dk

Foto: Brian L. Jensen

Politiet efterlyser denne mand for falskmøntneri.

dh j

i di

if

Vesterbro

Kgs. Enghave - Sydhavnen

Valby

Hvidovre - Avedøre

Falkoner Allé 18, 2000 Frb. Tlf. 38346500, Fax. 38346506 frederiksberg@hanneloye.dk


www.dinlokalavis.dk

UGE 45 - 2011

7

Det kørte derudad med Livsbanen! Af Kaare Vissing

Lokalt. I dagene 28.-30. okto-

Modecentrets smilende trio, Helle, Lene og Susan, havde til dagens Halloween skiftet fra strib til tern.

Halloween – bydelens uhyggelige handelsliv Af Kaare Vissing

Erhverv. Den lokale handelsforening havde smuk succes med sit stort anlagte arrangement Halloween fredag aften den 28. oktober. Først på aftenen lokkede utallige gæstfri græskarhoveder hundredvis af handlende ind i de mange butikker på Frederikssundsvej og omegn, og da mørket for alvor sænkede sig over bydelen, fremstod de selv samme græskarhoveder som små orange-lysende måner, der viste vej til butikker og uhygge, forretninger og forfærdelige gys og gru. Særligt Brønshøj Torv fremstod smukt under mørkets gerninger med en del lysende indslag. Natteravnenes gule dragter drog mange hen til et gedigent bæger græskarsaft, og pandekagerne nåede aldrig at få rynker, men gik glat hen over disken til de mange, der havde ofret den hjemlige aftensmad for at tage del i løjerne. Et monstrum af en maskine bød med navnet Meduza på uhygge til især børnene. De færreste ved nok, at Medusa er et kvindeuhyre med hår af slanger og med et forstenende blik. Hun kendes om ikke fra græskar så dog fra den græske mytologi, der for godt et par tusinde år siden bød på lige så megen uhygge som i dag den græske økonomi. Midt i al uhyggen lunede torvets pølsemand sig ved et godt salg af den danske, udendørs nationalret. I det hele taget var det en lun aften – måske forårsaget af de mange lysende græskar. Mange forretninger havde ikke alene et godt salg, men deres respektive personaler lærte også deres kunder at kende på en ny måde. Og det er nok en beretning værd! Brønshøj-Husums store tøjforretning, Modecentret på Frederikssundsvej 321, fejrede fredagens Halloween med momsfrihed på alle nye varer, dvs. med en rabat på 20%. Indehaveren Villy Stigaard var i sit sædvanlige lune hjørne og bød – ud over favorable priser på tøj – på lidt lækkert til mundtøjet. Modecentrets bord til venstre for indgangen forstår med sine vinflasker og farverigt klædte karameller og chokolader virkeligt at gøre forretningens smukke tøj rangen stridig. Og hans tre piger, Helle, Lene og Susan, smilede om kap med en snes orange balloner, der var klædt ud som græskar. Til lejligheden var de tre piger skif-

Kids Corners indehaver Lotte, bydelens modigste butiksdrivende, fik kunder helt fra Tyskland. tet fra ”strib til tern”, pointerede indehaveren med sin vante lune. For Modecentret lever som få forretninger op til sit navn – ved ustandseligt at præsentere nye farvesammensætninger, mønstre og design – en oase i det lokale forretningsliv for damer i alle størrelser. Også den smukke tøjbutik på Husumvej 133, Kids Corner, holdt Halloween. Indehaveren Lotte og hendes medarbejder havde mange travle timer. Ja, der kom sågar kunder helt fra Tyskland! Kids Corner sælger tøj til børn i alderen 0-16 år, dvs. til ”babyer, rollinger, tweens og teenagere”, som butikken gerne annoncerer med. I Brønshøj Sport på Frederikssundsvej 140 A lå de ellers så lækre Select-fodbolde og så bedrøvede ud – fuldstændigt udspillet af de ellers så uhåndterligere eller rettere ”ufodterlige” græskarhoveder. Men inde i bydelens hæderkronede sportsbutik mærkede indehaverne Jør-gen og Morten nu også, at det var Halloween. Forret-ningen havde adskillige favorable priser på sportstøj til vinterbrug

– flyverdragter, vinterjakker og overtøj i almindelighed. Særlig godt gik dagens Halloween i Grøndals Boghandel på Godthåbsvej 250. Indehaveren Hans Henrik Dahl havde ikke alene annonceret i Vanløse Posten, men også i Brønshøj Posten, og det gav pote. I det hele taget ligger den hyggelige Grøndals Boghandel så tæt på Bellahøj og den sydøstlige del af Brønshøj, at det må være naturligt for beboerne dér at købe sine bøger m.m. hos Hans Henrik Dahl, som byder på en ægte følt service, der gør det til en glæde at handle hos ham. Lån & Spar på Frederikssundsvej 154 D var så heldig at kunne slå sin 1-årsfødselsdag sammen med dagens Halloween-halløj. Det nye friske bankpust i bydelen bød på varm kakao, lagkage og hoppepude i Brønshøj Torvs lille niche nord for Frederikssundsvej. Filialchefen Nickie Ebling og hans stab havde smidt jakkesæt og slips m.m. og iført sig mere Halloweenvenlige kostumer, så selv de mindste fik sig et indtryk af bankverdenens uhygge!?

ber afholdt den nystartede forening Livsbanen.dk en succesrig pilotworkshop i Energicenter Voldparken (tdl. Voldparken Skole). Foreningen er blevet til på initiativ af formanden for Natteravnene i Brønshøj, Lisette Rasmussen, og hiphopperen Jesper Willeforte. Foreningens formål er at skabe sociale og faglige succesoplevelser for unge, der har svært ved at finde deres vej i det gængse uddannelsessystem og i livet som helhed. Det aktuelle arrangement bestod af tre workshops, idet emnerne dans, rap og film & redigering blev varetaget af hver sin professionelle konsulent. Pilotworkshoppen blev kickstartet af den tidligere så kendte rapper MC Einar bistået af hiphopperen Jesper Willeforte. MC Einar er aktuel med selvbiografien ”Manden der var MC Einar”, og midt i november udsender han en ny cd, denne gang med titlen ”Jeg må ha’ en coach”. Til stede var ved seancen ud over arrangører, konsulenter og den lokale presse (dvs. TV-Bella og Lokalaviserne) endvidere en snes eventyrlystne børn og unge, hovedsageligt fra Husum. Med projektet blev der skabt et nyttigt netværk mellem Livsbanen.dk og en række andre aktører i lokalområdet. De deltagende børn og unge var alle glade for at deltage og

Hiphopperen Jesper Willeforte og rapperen MC Einar. lærte rigtigt meget på de tre dage. Kontakten mellem konsulenterne og deres elever var meget fortrolig og gav de unge et godt indtryk af, hvordan man på en positiv måde kan leve med sin kreativitet – ligesom de kom til at se, hvor vigtigt det er at øve sig – ikke bare med det rent kreative, der umiddelbart interesserer én, men også med de grundlæggende fag, der undervises i i skolen. Dette blev understreget med al tydelighed, da pilotworkshoppen fik besøg af Rhani, en ung indvandrerdreng, som er musiker og meget populær blandt deltagerne, som fik gode samtaler med ham. Arrangementet afstedkom mange positive resultater. Således fattede en 13-årig

pige så stor interesse for filmfaget, at hun nu stærkt overvejer at starte på et filmhold hos konsulenten. Også arrangørerne lærte meget af de tre dages samvær med de unge, bl.a. at der nok fremover skal være lidt mere faste rammer for børn og unge, idet nogle af deltagerne havde en vis hang til ubeslutsomhed og derfor surfede lidt mellem de tre workshops, så ingen af delene rigtigt blev til noget. I det hele taget var arrangementet præget af visse ”børnesygdomme”. Alligevel må pilotworkshoppen som pionerprojekt betragtes som en pæn succes, og arrangørerne ser frem mod et lignende projekt i januar 2012 med stor optimisme.

Café & Restaurant

Miko Siesta 38 74 75 73

ÅBNINGSTILBUD HVER DAG BRUNCH PLATTE Serveres med røræg, bacon, cocktailpølser, 2 slags ost, frisk frugt, pandekager med sirup, brød og smør, inkl. kaffe, te eller juice............................................

89,-

Frit valg mellem 2 eller 3 retter 13 forretter - 14 hovedretter - 5 desserter 2 retter

Eksempel, 3 retters menu

129,-

Hot wings med Tzatziki 3 retter Kalvefilet m/ gorgonzola sauce Tiramisu med is eller Irish Coffee Alle forretter serveres med brød og smør. Alle hovedretter serveres med dagens garniture og kartofler. Frit valg af sauce: Bearnaise, peber, champignon, gorgonzola sauce

139,-

RING OG FÅ ET TILBUD PÅ JULEFROKOST Åbningstider: Søndag - torsdag 10.00 - 23.00, fredag - lørdag 11.00 - 05.00 Indehaverne af Brønshøj Sport, Jørgen og Morten, havde en travl Halloween.

Slotsherrensvej 139 - 2720 Vanløse - Tlf: 38 74 75 73 (ved Islev Station)


www.dinlokalavis.dk

8

For yderligere oplysninger kontakt venligst: Alice Skjold Braae, formand for Patientforeningen Lungekræft, på telefon 40 16 23 35 eller mail: info@lunglife.dk

International Lungekræftdag Patientforeningen Lungekræft inviterer for syvende år i træk patienter, pårørende, sundhedspersonale og andre interesserede til International Lungekræftdag torsdag den 17. november kl. 10-15 på Den Sorte Diamant, Det Kongelige Bibliotek i København. Danmarks nye sundhedsminister deltager i mødet.

ke eksperter fokus på tidlig diagnosticering af lungekræft, mulighederne for at screene samt den nyeste behandling af lungekræft og lungehindekræft. Patientforeningen Lunge-kræft præsenterer desuden en ny og endnu ikke offentliggjort undersøgelse blandt foreningens medlemmer om tidlig opsporing af lungekræft.

Astrid Krag, minister for sundhed og forebyggelse, vil på mødet præsentere sine visioner for den danske kræftbehandling.

Det er gratis at deltage i mødet, og tilmelding kan ske til sekretær Stema Thomsen på telefon 21 46 20 54 eller på mail stema.lis@webspeed.dk. Læs mere på Patientforeningens hjemmeside www.lungekraeft.com.

Derudover sætter vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Dorte Hansen Thrige og en ræk-

Foto af Astrid Krag og Alice Skjold Braae, formand for Patientforeningen Lungekræft, er vedhæftet.

Fakta om patientforeningen Lungekræft

• Patientforeningen Lungekræft er en landsdækkende uafhængig forening for lungekræftramte og deres pårørende. • Patientforeningen Lungekræft blev stiftet i maj 2005 og har i dag mere end 500 medlemmer fra hele landet. • Klik ind på www.lungekraeft.com og støt patientforeningen og lungekræftsagen.

Vær med til rekord forsøg i vinsmagning

Det bliver jul på russisk med en Tivoli udgave af Vasilij-katedralen, kendt fra den Røde Plads i Kreml i Moskva med et 21 meter højt tårn, stribede løgkupler i knitrende frostlys på Plænen, mens den danske julehygge omkranser den nye 2000 m2 store russiske by, mens alle forlystelserne kører. Jul i Tivoli kan opleves fra den 11. november – 30. december 2011, hvor året afsluttes med en Fyrværkerifestival der slår alle rekorder mht. lysbomber.

Kilp ud og send

De seneste års største originale danske musicalsucces ”Elsk mig i nat” vender fra den 11. november tilbage i en nyskrevet juleversion i Tivoli. Billetterne gælder til forestillingen: Elsk mig i nat X-mas: onsdag 16. november kl. 19.30. (Værdi pr. billet 450 kr.) Og de to vindere får også adgang til Russisk Jul i Tivoli!

Præmierne kan ikke k byttes eller refunderes

JUL I TIVOLI KAN OPLEVES HVORNÅR?

Odd Fellow Palæet, Bredgade 28 Guiness Record forsøg i Odd Fellow Palæet, Bredgade 28. København den 20. nov. 2011 kl. 12.00 ( præcis ). Vi har fået en udfordring af vores moderselskab i Tyskland til at lave et verdensrekordforsøg. Vi er et internationalt vinhus, der er repræsenteret i 21 lande World-wide. Vi skal den 20. november i år kl. 12.00 præcis afholde en vinsmagning (u-anset tidsforskelle) i alle 21 lande på præcis samme tidspunkt. Den hidtidige rekord fra 2008 var der 17.540 personer der smagteden selvsamme vin på samme tid. Vores internationale mål er 25.000 der skal smage den selvsamme vin på samme tid i alle 21 lande. Ud over den ene vin vil der blive severet 23 vine yderligere. Vores mål i Danmark er at mindst 350 personer skal smage på samme tid I Danmark. Der er plads til 150 personer der kan deltage i Odd Fellow Palæet, Bredgade 28. www.vinhuset-pieroth.dk

FIND DINE KULTURELLE AKTIVITETER

Dit svar Dit navn Dit Tlf. Nr. Lokalaviserne udlodder 2 billetter pr. vinder.

SVAR SENEST FREDAG 11/11-2011 Send dit svar til Lokalaviserne, Jyllingevej 55-57, 2720 Vanløse, - eller på mail til adm.lokal@viserne.dk Brønshøj

UGE 45 - 2011

i din Lokalavis

Så er der brugermøde om Damhussøen. Kom og vær med og få bl.a. en snak og diskussion om skarverne på fugleøen. Skal de have lov til at være her? Der er efterhånden 20-30 stk. af dem.

Brugere mødes om Damhussøen og engen Lokalt/Nyheder/Kultur. Søndag d. 13. november kl. 14-15 er der brugermøde om Damhussøen og Damhusengen. Det foregår ved Café Damhuskanten ved midterdæmningen mellem sø og eng På mødet, som arrangeres af Enggruppen i samarbejde med Danmarks Natur-fredningsforening, vil der blive orienteret om de kommende planer og ideer for området, og der vil være mulighed for at komme med gode ideer og kommentarer. Høsletlaug Der arbejdes på at få en aftale med Park og Natur om oprettelse af et høslætlaug på Damhusengen. Det skal kunne indgå i et praktisk samarbejde om plejen af især det våde område på engen, hvor den oprindelige flora og fauna er ved at genopstå. Skarverne på fugleøen Der vil også blive fokuseret på

fugleøen, hvor skarverne har taget over i træerne, og selve øen efterhånden er helt oversvømmet på grund af den højere vandstand. Redemulighederne for ænder, svaner, gæs og måger er derved blevet begrænset. Kulturhistoriske spor Der vil blive informeret om områdets natur, kultur og historie. Plejeplanen jvf. fredningens bestemmelser skal indeholde en redegørelse om de kulturelle spor og deres vedligeholdelse. Bedre adgangsforhold for handicappede Adgangsforholdene for handikappede og barnevognsskubbere ønskes forbedret. Des-

uden ønskes vedligeholdelsen af gang- og cykelstier samt parkinventar forbedret. r u t a N & k r a P o f r e t n C d e m j b r a m S -Senere på måneden vil der blive afholdt en parkvandring med Park og Natur sammen med repræsentanter fra Vanløse Lokaludvalg, Dan-marks Naturfredning, Eng-gruppen, ejer- og lejerorganisationer, idræt m.fl., fortæller Bent Andersen og Per Stengade fra Enggruppen. -Der vil blive talt om parkernes drift, udviklingsmuligheder samt samarbejdsmuligheder mellem forvaltningen og de lokale brugere. -Parkvandringen understøtter Center for Park og Natur’s ønske om at skabe et positivt samarbejde med lokalområdet. (Red af JD)

Undgå vand i kælderen ved skybrud sikre byen med bedre afledning af regnvand i hovedkloakken som en del af kommunens klimatilpasningsplan.

Fakta

Nyheder. Københavns Kommune inviterer til udstilling, som giver gode råd og inspiration til, hvordan du kan sikre dig mod vand i kælderen ved kraftige regnskyl. Hvis du er blandt de københavnere, der havde vand i kælderen efter sommerens skybrud, er et besøg i Teknikog Miljøforvaltningens kundecenter, Njalsgade 13, måske noget for dig. Her kan du frem til jul få gode råd af en medarbejder, hente en pjece og se en udstilling om lokal afledning af regnvand. Teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal opfordrer alle til at besøge kundecenteret og udstillingen:

-Vandskaderne fra sommerens skybrud er stadig noget vi døjer med. Så det er vigtigt, at vi alle gør en indsats for at sikre sig, at når skybruddet kommer næste gang, så er vi bedre forberedt. Jeg håber derfor, at så mange som muligt vil kigge forbi og få råd og inspiration, siger Ayfer Baykal. Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder sideløbende ud fra en skybrudsplan, som skal

om Teknik- og Miljøforvaltningens skybrududstilling • På udstillingen kan du få gode råd til at sikre din kælder mod oversvømmelse af spildevand ved fx at etablere et højvandslukke. • Du kan desuden få inspiration til,hvordan du kan håndtere almindeligt regnvejr,fx ved etablering af grønt tag, havebassiner eller en faskine, hvor regnvandet nedsives i jorden i stedet for at løbe i kloakken. • Og så kan du blive klogere på,hvordan man kan bruge regnvand til wc-skyl, tøjvask eller havevanding. • Udstillingen kan ses alle hverdage frem til jul i tidsrummet 9-15,Kundecenteret, Njalsgade 13,2300 Kbh. S.


www.dinlokalavis.dk

UGE 45 - 2011

Økonomisk løft til Foreningsdanmark Det er rart at have orden i økonomien. Ikke mindst, hvis det er andres penge, man administrerer. Det er dog de færreste bestyrelsesmedlemmer eller menige medlemmer i en af landets utallige små eller store foreninger, der er optimalt klædt på til at forstå den ofte komplicerede størrelse, som en forenings økonomi kan være. Derfor tilbyder Arbejdernes Landsbank i Vanløse AL-ForeningsService, et koncept udviklet specielt til økonomisk rådgivning af foreninger. Der er mange vigtige spørgsmål til økonomien, når man er medlem af eller med til at drive en forening – og ikke lige har et eksamensbevis i økonomi eller revision med i baglommen. Derfor har Arbejdernes Landsbank i Vanløse en særlig rådgivning for foreninger. Arbejdernes Landsbank hjælper med at sikre økonomien bedst muligt og vejleder i, hvordan det er mest hensigtsmæssigt at skrue den økonomiske del af en forening sammen. ”Hvem skal have adgang til foreningens konti? Hvordan får man lettest og billigst opkrævet medlemskontingenter, betalt foreningens fæl-

VI FØRER STR. 36 TIL 54

lesudgifter eller aflønnet eksempelvis trænere i en boldklub? Det er typisk nogle af de spørgsmål, vi bliver mødt med af vores foreningskunder. Det er vores erfaring, at folk tit sidder og skal løse nogle store, uoverskuelige opgaver og påtage sig et ansvar, som man som menigmand måske ikke lige har de umiddelbare forudsætninger for at løfte. Derfor har vi f.eks. valgt at tilbyde gratis regnskabskurser i bankens regi for bestyrelsesmedlemmer og revisorer,” siger Lars Ottosen, filialchef i Arbejdernes Landsbank i Vanløse.

rører foreninger og deres økonomi. Derfor har vi også lagt vores rådgivning ind i faste rammer – AL-ForeningsService – så vi er sikre på, at vi tilbyder vores foreningskunder de mest optimale forhold. AL-ForeningsService består bl.a. i et møde, som vi inviterer bestyrelsen til, en såkaldt Samarbejdssamtale. Her tjekker vi bl.a. sammen, om vores samarbejde har den optimale udformning, hvad vi kan tilbyde bestyrelsen af løbende rådgivning og kurser, og hvad vi evt. kan give foreningens medlemmer af gode tilbud,” siger Lars Ottosen.

AL-ForeningsService – et unikt rådgivningsværktøj Arbejdernes Landsbank har mere end 11.000 foreningskunder, som dækker over alt fra andelsboligforeninger, haveforeninger, sportseller arbejdspladsklubber til landsforeninger med et væld af underafdelinger. Derfor har banken al den viden og ekspertise, der skal til for at yde en optimal rådgivning til alle typer af foreninger og er i dag stolt af at kunne tilbyde sit helt unikke rådgivningskoncept, AL-ForeningsService.

Hvis man henvender sig som en forening, der er i sin vorden, kan Arbejdernes Landsbank også vejlede i at lave de tegningsregler, der passer præcist til foreningen. Som nystiftet forening er der desuden god hjælp at hente i ”Foreningshåndbogen – Gode råd om stiftelse og drift af en forening”, som Arbejdernes Landsbank har udarbejdet som en grundig indføring til de foreninger, der skal i gang med arbejdet – eller lige er begyndt.

9

indlæg: Taler Peter Thiele for et samlet SF? Peter Thiele, SF, har offentlig sagt, at det ikke ’betyder en skid’, om politikere kalder et boligområde en ghetto. Er det virkelig SF’s generelle holdning? Mener SF’s integrationsordfører Neil Stenbæk Bloem det samme? I hvert fald må vi konstatere, at SF i København ikke er enige med deres partifæller på Christiansborg. Når SF’s boligordfører Özlem Cekiz siger til Altinget: ”Der er ingen, der har en interesse i at stemple de her områder”, må vi svare: Jo, åbenbart, din partifælle Peter Thiele.

Debat

Faktum er, at flere er kommet i arbejde i otte af Københavns ti udsatte boligområder. Samtidig er kriminaliteten faldet i syv af Københavns ti udsatte boligområder. Når vi bruger ordet ghetto er vi med til at fastholde en myte om de udsatte boligområder, som et sted, hvor der kun bor én nationalitet, og hvor beboerne gror fast i arbejdsløshed og ønsker at leve i et parallelsamfund. Ingen af delene er sandt.

ved med at kalde boligområder ghettoer. Afdelingsformanden for Akacieparken, Københavns Politidirektør, direktøren for KAB-bolig og en seniorforsker fra Statens Byggeinstitut siger samstemmende og uafhængigt af hinanden, at den stigmatiserende omtale er en væsentlig barriere, der modarbejder reelle tiltag for inklusion. Hvorfor er det så vigtigt for Peter Thiele at stigmatisere dem? Jeg hører gerne et svar fra et samlet SF.

Jeg forstår oprigtigt ikke, hvorfor det ligger Peter Thiele SÅ meget på sinde, at vi bliver

Kasper Johansen, politisk ordfører (RV)

Brønshøj

- alle sider’s go’e lokalavis.

25 ÅRS JUBILÆUM KLINIK FOR FODTERAPI

Annoncer 3879 3400

Vibeke Petersen

”I Arbejdernes Landsbank har vi stor ekspertise og erfaring med de forhold, der ved-

Tina Christensen

Hulgårdsvej 5 , Tlf. 3819 0562

Frederikssundsvej 321, 2700 Brønshøj, Tlf. 38 28 57 97

HUSK!

KÆMPE UDVALG I JAKKER & FRAK KER FRA kr. 299,-

i

HUSK!

Fra kr. 249,-

FLOTTE TØRKLÆDER KUN KR. 129,-

Vores store udvalg bukser Kendt i 75 år for kvalitet og pasform

Match Serie

Match Serie

Match Serie

Jakke

Jakke

Jakke

Jakke

Normalpris 700,-

Normalpris 400,-

Normalpris 700,-

NU

NU

299,-

NU

499,-

Top

Bluse

Bluse

Normalpris 300,-

Normalpris 400,-

Normalpris 400,-

Nederdel

Nederdel

NU

199,-

Nederdel Normalpris 400,-

NU

299,-

NU

299,-

Normalpris 400,-

NU

299,-

NU

299,-

VI FØRER STR. 36 TIL 54

0 par Vi har altid mindst 200 ukser terb vin og slune efterår er i mange farver på lag

Match Serie

499,-

Marianne Wolfson

Brønshøj • Valby • Sydhavnen • Vanløse • Hvidovre

EFTERÅRS PRISER DER LUNER

NU

Winnie Lindersson

500,-

Top

NU

250,-

Nederdel

NU

500,-

Normalpris 500,-

NU

399,-

Vi forhandler: Intown, ZE-ZE, peppercorn, Signature, Ciso, Brandtex + egen import til meget fine priser.


www.dinlokalavis.dk

10

UGE 45 - 2011

Efterlysning: Årets idrætsforening Kultur. Der er 25.000 kroner i dusør til ’Årets Idrætsforening i København’. Fristen for at foreslå kandidater til prisen er den 23. november.

rvaltningen, Sekretariat og Kommunikation, Rådhuset, 1. Sal, 1599 Kbh. V. – att: Winnie Brandt Madsen.

årets løb har ydet en afgørende indsats for at fremme foreningsidrættens betydning for og vilkår i Københavns Kommune.”

Sidste ansøgningsfrist er den 23. november.

Alle kan komme med forslag til Årets Idrætsforening. Det kan være foreningen selv, medlemmer, forældre eller andre, der gerne vil fremhæve dens arbejde. -Idrætsforeningerne yder et fantastisk stykke frivilligt arbejde, som vi alle bør være dem taknemmelige for. Så der vil igen i år være mange oplagte kandidater, siger kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev (V). Borgmesteren overrækker prisen på 25.000 kroner midt i december. Prisen gives til ”en københavnsk idrætsforening, der i

Et godt argument for prisen kan for eksempel være, at foreningen har sat fokus på en særlig målgruppes behov og derved har forbedret gruppens muligheder for at deltage aktivt i foreningslivet. Eller at foreningen måske ligefrem har bidraget til en ”fornyelse” af foreningsidrætten. Ansøgninger mailes til wibran@kff.kk.dk eller sendes til Kultur- og Fritidsfo-

Kære Danmark

Udlejning af butikker ved Flintholm Station Butikker udlejes i varierende størrelse mellem 70-340 m2 Kontakt Reteam for mere information og fremvisning på telefon 3262 6202

Jeg skriver til dig i fortørnelse over Danmarks mangel på respekt for nogle af de svageste børn og unge i vores samfund.

ding væk fra kulhydrater og over på forbrænding af fedtdepoter, ved at give minimalt indtag af mad og store mængder fedt – EN MISTRIVSEL.

Jeg er mor til Sille-Sofie på 4 år, én af Danmarks svageste piger, hun er født med mange knuder i hendes hjerne ( Tuberøs Sclerose ) en kromosom fejl som er opstået uden vi i vores videnssamfund kan forklare det.

Vi oplever indenfor de første uger en bedring i Sille-Sofies epileptiske anfald og adfærd, hvilket betyder at vi for første gang siden Sille-Sofie var 4 ? måned oplever noget der nærmer sig menneskeligt værdigt.

Hun blev født den 1. september 2007 og var de første 4 ? måned af hendes liv en fantastisk velskabt ”sund og rask” pige. Da hun var 4 ? måned fik hun for første gang et epileptisk anfald, og ikke bare et lille et af slagsen men det værst tænkelige, INFANTILE SPASMER, anfald der er så voldsomme, smertefulde og ødelæggene for et lille barns hjerne, at det simpelthen ikke er menneskeligt forståeligt hvorfor noget så forfærdeligt findes.

Vi bruger det næste ? år alle vores ressourcer på Ketogen diæt, udtrapning af 3 slags stærk epilepsi medicin, samt at samle vores liv som i lang tid har ligget i ruiner pga. Sille-Sofies epilepsi.

Sille-Sofie levede det jeg kalder et TOTALT UVÆRDIGT LIV fra hun var 4 ? måned til hun var 2 år, hvor vi hver dag kæmpede med alt fra 60 til 200 epileptiske anfald i døgnet og diverse store bivirkninger fra en masse epilepsi medicin. Sommeren 2009 oplevede vi at vores datter blev kvalt i et epileptisk anfald i vores arme og kun takket være en hurtig indsats fra os ( mor og far ) en bolig tæt på OUH, en meget dygtig og erfaren læge ambulance, og en plads på OUH's intensive afdeling gjorde at vi fik Sille-Sofie tilbage til livet. Efterårsferien 2009 startede Sille-Sofie op på det som hedder Ketogen Diæt i samarbejde med OUH – og vi vidste alle at det var sidste chance for at redde en lille pige, med ekstrem mange forskellige epileptiske anfald hver dag og uden effekt af alverdens epilepsi medicin. Ketogen Diæt er en meget streng diæt, hvor man kort fortalt sætter ens forbræn-

Foråret 2010 ser vi for første gang en lille pige som kan smile igen, med store MENTALE/SOCIALE VANSKELIGEHDEDER – men med tro,håb og lyst til livet pga. den gode effekt af ketogen diæt ( den har reddet hendes liv ) Vi ved også her at diæten vil få stor betydning for SilleSofies forsatte ro i hjernen og mulighed for vigtig fremadrettet udvikling – derfor bliver vi i samarbejde med OUH HENVIST TIL FILADELFIA, hvor de som de eneste i Danmark har den nødvendige opdateret vidensekspertise, faglighed og fremadrettet mulighed for at hjælpe os med at hjælpe Sille-Sofie i hendes livs kamp mod epilepsien. Når du sætter dit barn i MISTRIVSEL pga. ketogen diæt er der mange organer m.m. som kommer på ekstremt overarbejde og det er her vi i de sidste 1 ? år har brugt Filadelfias store vidensbase/lægefaglighed – og det er lige netop her Filadelfia kan noget de andre regionssygehuse ikke kan, og som gør det muligt for os at have SilleSofie på forsat ketogen diæt, hvis vi stod uden Filadelfia, ville det ikke være forsvarligt af os som forældre stadig at have Sille-Sofie på ketogen diæt fra OUH. OUH tilbyder godt nok ketogen diæt men deres faglighed, tid, ØKONO-

De seneste syv års prisvindere er: 2010: Copenhagen Spinderiet Floorball Club 2009: FC Damsø Kvindefodbold 2008: Arbejdernes Tennis Klub (ATK) og CPH Beach 2007: Fremad Valby og Grøndal EV (volley) 2006: Københavns Roklub 2005: Amager Volleyball Klub og She Zone 2004: Skøjteklub København og Fægteklubben Trekanten

Odense den 30/10 2011

MI på området er bare ikke forsvarligt, kvalitet og know how er alt for ringe. Jeg er ked af at bringe kræftramte børn ind i den her debat, ved deres liv også er urimeligt umenneskeligt... men jeg kan simpelthen ikke lade være med at lave nogle paralleller. Statistikken fortæller os at cirka 20 % af kræftramte børn dør, men 75 % bliver fuldt helbredt, vi ved alle det er et område hvor der forskes massivt og pengetilstrømningen er høj, så har vi vores gruppe af svært epileptiske børn hvor dødeligheden er 16 %, begrænset forskning/økonomi og lige på vippen til at blive offer for DANMARKS MANGLENDE FORSTÅELSE FOR EPILEPSI, det kan ikke passe at vi stadig i 2011 tror at alt epilepsi kan behandles med 1 PILLE, kan kun sige VÅGN OP DANMARK – TAG ANSVAR. Vi har i Danmark en gruppe af svage børn med svær epilepsi og andre medfølgende handicaps, kan det virkeligt være rigtigt at vi ikke i vores land kan sikre dem og deres familier et værdigt liv... Filadelfia er det eneste sted i Danmark som kan rumme og hjælpe disse meget syge børn, mit barn. Det er jo ikke for sjovt at vi bliver henvist fra de store regionssygehuse når de giver op – tænk engang tanken, hvordan ville hele Danmark reagere hvis vi fjernede de bedste kræftafdelinger for børn i Danmark og satte dem mange år tilbage; RAMASKRIG, for det har vi af en eller anden grund mange følelser i og forståelse for... prøv at forstille dig vores ANGST FOR FREMTIDEN. Sille-Sofie bliver aldrig helbredt, vi for aldrig en sund og rask datter, men vores største fjende til et værdigt liv for Sille-Sofie er epilepsien. Derfor kæmper vi for hendes livs fremtid... ÅBN ØJENE DANMARK – BEVAR FILADELFIA. Med venlig hilsen Helle Haunstrup Villestoftedalen 39 5210 Odense nv.


12 siders stort indstik – tag ud og gem

Bülow & Gram · Brønshøj november 2011

Gratis salgsvurdering – koster kun en kop kaffe!

Vi står på spring for at yde dig en service i topklasse! Ring i dag på 38 809 810 for en gratis og uforpligtende vurdering – det koster kun en kop kaffe

Lone Bülow Indehaver

Morten Gram Indehaver

Daniel Flørning Daglig leder

Jacob Lauridsen Salg og vurdering

Trine Appel Nygaard Salg og vurdering

Anders Nordahl Sagsbehandler

Birgit Blicher Larsen Sagsbehandler

Brønshøj/Vanløse/Herlev Frederikssundsvej 185 Tlf 38 809 810


12

www.dinlokalavis.dk

UGE 45 - 2011


UGE 45 - 2011

www.dinlokalavis.dk

13


14

www.dinlokalavis.dk

UGE 45 - 2011


UGE 45 - 2011

www.dinlokalavis.dk

15


16

www.dinlokalavis.dk

UGE 45 - 2011


UGE 45 - 2011

www.dinlokalavis.dk

17


18

www.dinlokalavis.dk

UGE 45 - 2011


UGE 45 - 2011

www.dinlokalavis.dk

19


20

www.dinlokalavis.dk

UGE 45 - 2011


UGE 45 - 2011

www.dinlokalavis.dk

21


www.lokalbolig.dk

Følg boligmarkedet hos LokalBolig Bülow & Gram Siden sidst: 8 nyheder · 9 solgte · 3 reserverede Andelsbolig

S N

R

N

Indskud

Boligafg.

A.udg.

Areal

Vær.

Kontant

Udb.

Brutto

Netto

Areal

Rytterskolehøj 4, 2. th

Brønshøj

275.000

2.526

300

47

1

Højstrupvej 148 st

Brønshøj

1.595.000

80.000

9.658

8.598

70

3

Eskjærvej 5 2. Dør/lejl. 27a

Vanløse

295.000

4.220

280

61

1

Byvangen 5 1. + 2

Brønshøj

1.675.000

85.000

10.721

9.090

64

440

S

Brønshøj

379.000

3.585

655

49

2

Højtrupvej 148, 1. + 2

Brønshøj

1.895.000

95.000

11.490

10.265

121

5

Storegårdsvej 8 st. th

Brøsnhøj

395.000

7.708

850

109

4

Broksøvej 12 1.

Brønshøj

1.995.000

100.000

13.591

11.123

80

474

Frederikssundsvej 259h 1. sal

Brønshøj

399.000

3.853

400

1.700

Toggangen 28 st tv

Herlev

Hirsevej 18, 1. tv.

Brønshøj

400.000

Kobbelvænget 27, 5. tv

Brønshøj

Ågerupvej 30, 1. tv.

Brønshøj

Kobbelvænget 37, 1. tv Frederikssundsvej 180C 4. th

61

2

Gråbynkevej 1 st

Brønshøj

2.395.000

120.000

14.865

13.396

95

55

2

Fuglsang Allé 106 1. + 2

Brønshøj

2.398.000

120.000

14.976

12.567

124

754

44

1

Grøndals Parkvej 92 1.

Vanløse

2.975.000

150.000

16.844

13.974

123

827 Grund

2.148

330

450.000

3.791

460

76

3

495.000

3.512

605

66

3

Villa/Rækkehus

Kontant

Udb.

Brutto

Netto

Areal

Brønshøj

499.000

3.781

550

76

3

Stenalderen 71

Ballerup

945.000

50.000

5.850

4.907

60

450

Brønshøj

499.000

2.453

431

50

2

Valnæsvej 29

Herlev

995.000

50.000

6.389

5.232

24

1.523

Frederikssundsvej 166, 4. th

Brønshøj

520.000

3.557

375

74

646

Bjergstedvej 18, 1. th

Brønshøj

Arildsgård 39, 2. th

Brønshøj

Arildsgård 17, 1. th

Brønshøj

Åbakkevej 64, 2. th

R

65

2

Augustvej 137

Herlev

66

3

Korsager Allé 17

Brønshøj

1.800.000

90.000

12.719

11.493

72

651

86

4

Augustvej 82

Herlev

1.995.000

100.000

12.722

10.990

86

646

550.000

4.278

650

86

4

Højstrupvej 183

Brønshøj

1.995.000

100.000

13.676

12.107

80

564

Vanløse

550.000

3.099

565

54

2

Rybjerg alle 94

Mørkhøj

1.995.000

100.000

12.052

10.294

68

600

Tersløsevej 29 st th

Brønshøj

554.400

3.512

455

66

3

Hf. Birkevang 60

Brønshøj

2.195.000

110.000

14.697

12.111

70

385

Toggangen 24, 2. tv

Herlev

570.000

2.273

420

50

2

Augustvej 58

Herlev

2.195.000

110.000

13.539

11.971

144

717

Vinkelager 40, 1. th.

Vanløse

575.000

1.976

484

55

2

Fuglagervej 25A

Vanløse

2.295.000

115.000

14.950

12.678

78

573

Ærtevej 22, 1. th.

Brønshøj

595.000

2.848

590

69

2

Mørkhøjvej 145

Herlev

2.495.000

125.000

15.476

13.143

118

783

2

Aprilvej 78

Mørkhøj

2.495.000

125.000

14.917

12.962

129

679

2

Stenløsevej 27

Brønshøj

2.549.000

130.000

15.979

13.780

102

615

Bækkeskovvej 85

Brønshøj

90

618

Bobakken 19, 2. th.

Vanløse Brønshøj

Frederikssundsvej 352, 3. tv

Brønshøj

Hyltebjerg Alle 72B, 1. tv

Vanløse

Hyltebjerg Alle 64A, st tv

595.000

2.830

599.000

370

3.440

675.000

420

8.178

700

Vanløse

Hyltebjerg Alle 72B, 2. tv

Vanløse

55 64 75

3 3

Gislingevej 2

Brønshøj

2.595.000

130.000

17.150

14.854

125

644

4

Septembervej 100

Herlev

2.675.000

135.000

16.446

13.757

90

644

3

Knabstrupvej 21

Brønshøj

2.675.000

135.000

17.859

15.416

95

374

Juni alle 93

Mørkhøj

2.695.000

135.000

15.731

13.478

129

647

Vængeleddet 3

Brønshøj

2.750.000

140.000

17.549

15.082

96

550

Hf. Birkevang 34

Brønshøj

2.850.000

145.000

17.619

14.561

94

236

3

Slotsherrensvej 4

Vanløse

2.895.000

145.000

17.667

15.063

116

291

86

3

Septembervej 195

Herlev

2.995.000

150.000

17.924

15.237

129

644

81

4

Højstrupvej 148

Brønshøj

3.000.000

150.000

18.707

16.989

191

304

108

4

Hjortespringvej 81

Herlev

3.175.000

160.000

20.297

16.749

114

706

Septembervej 104

Herlev

3.195.000

160.000

18.574

15.983

149

644

100

765

101 695.000

8.067

700

82

Brønshøj

695.000

2.351

372

55

2

Arildsgård 35, st. th

Brønshøj

699.000

4.278

540

86

3

Brønshøj

Ågerupvej 33, 2. th

Brønshøj

Arildsgård 41 2. th

Brønshøj

Kastanie Alle 13, 2. th.

Brønshøj

Rytterskolehøj 4, st.

Brønshøj

Ejerlejlighed

725.000

4.274

749.000

3.729

799.000

600 1.085

4.278

999.000

650

6.305

575

S

82

Veksøvej 11, st. th.

Arildsgård 33, st. tv.

S

Grund

Havdrupvej 19 st tv

Rytterskolehøj 6 1. tv

S

Villalejlighed

86 73

3

N

S

Kontant

Udb.

Brutto

Netto

Areal

Vær.

Aggervej 5

Vanløse

Krabbesholmvej 17, st. th

Brønshøj

925.000

50.000

6.418

5.769

54

2

Aprilvej 51

Herlev

3.295.000

165.000

18.882

15.869

91

615

Fr.sundsvej 191A 1. tv

Brønshøj

950.000

50.000

7.029

6.369

57

2

Aprilvej 9

Mørkhøj

3.395.000

170.000

20.078

17.516

135

1110

Slotsherrensvej 17 st th

Vanløse

955.000

50.000

7.370

6.379

49

2

Løvetandsvej 52

Brønshøj

3.450.000

175.000

21.955

18.774

98

534

Brønshøjvej 15A st th

Brønshøj

965.000

50.000

6.799

6.058

56

2

Islevhusvej 78

Brønshøj

3.575.000

180.000

23.591

19.255

100

572

Højenhald 7 3. tv

Brønshøj

999.000

50.000

7.153

6.167

58

2

Gammelgårdsvej 45

Herlev

3.675.000

185.000

22.214

18.985

187

815

Knabstrupvej 16 1. tv

Brønshøj

999.000

50.000

6.987

6.265

55

2

Emdrup Kærvej 12

Emdrup

3.675.000

185.000

23.525

20.317

110

749

S

Åfløjen 40 1. tv

Brønshøj

Skolevangen 23

Brønshøj

3.675.000

185.000

25.196

21.511

157

597

N

Kabbelejevej 5, 1. tv.

Brønshøj

1.175.000

60.000

8.363

7.509

Julivej 7

Herlev

3.775.000

190.000

21.748

17.676

145

640

Højenhald 14 2. TV

Brønshøj

1.195.000

60.000

8.613

Veras Allé 17B 2. TV

Vanløse

1.199.000

60.000

9.588

Havdrupvej 17 1. TH

Brønshøj

1.245.000

65.000

10.665

Morsøvej 33a, st. tv.

Vanløse

1.245.000

65.000

8.596

S S

76

3

72

2

7.494

72

2

8.420

58

3

8.855

60

3

7.639

66

N N R N N

Basnæsvej 8

Brønshøj

110

682

Dønnerupvej 1A

Vanløse

3.995.000

200.000

23.934

21.121

148

397

Sonnerupvej 73

Brønshøj

3.995.000

200.000

24.865

20.854

136

611

3

Dønnerupvej 1B

Vanløse

4.295.000

215.000

25.464

22.283

148

354

Flakholmen 6 st tv

Vanløse

1.275.000

65.000

8.805

7.833

70

3

Førslevvej 7

Brønshøj

4.475.000

225.000

29.183

24.095

198

618

Nordfeldvej 24, 2. th.

Brønshøj

1.295.000

65.000

9.540

8.496

68

3

Arnesvej 37

Brønshøj

4.475.000

225.000

27.979

23.862

171

493

Husumvej 99 st th

Brønshøj

1.298.000

65.000

9.583

8.214

60

2

Rørbækvej 19

Herlev

4.495.000

225.000

25.940

22.287

202

1061

Åfløjen 12 st th

Brønshøj

1.395.000

70.000

8.933

7.622

87

4

Højstrupvej 130

Brønshøj

4.675.000

235.000

30.455

24.925

147

734

Mørkhøjvej 101. 2.tv

Mørkhøj

1.435.000

75.000

9.49

8.392

75

3

Degnemose Allé 83B

Brønshøj

4.675.000

235.000

30.912

25.695

164

711

Storegårdsvej 4 1. - 16

Brønshøj

88

3

Præstegårds Allé 42

Brønshøj

4.675.000

235.000

29.987

26.169

182

992

Valbyvej 20B st th

Taastrup

80

3

Havdrupvej 77

Brønshøj

4.750.000

240.000

28.636

24.381

213

683

Fr.sundsvej 193A 4.

Brønshøj

88

3

Risvangen 14

Brøsnhøj

4.795.000

240.000

27.900

23.579

202

563

Frederikssundsvej 191b, 4.

Brønshøj

10.745

89

3

Næsbyholmvej 43

Brønshøj

5.375.000

270.000

32.260

27.066

159

550

Fr.sundsvej 189A 4.

Brønshøj

Kongsdalvej 4

Vanløse

5.745.000

290.000

37.009

30.305

222

827

Brønshøjvej 16, 1. th.

Brønshøj

Brønshøjvej 12A 2. TH

Brønshøj

2.075.000

105.000

13.151

11.482

96

4

Kabbelejevej 13 1. tv

Brønshøj

2.195.000

110.000

15.673

12.673

107

4

Veksøvej 75, st

Brønshøj

2.895.000

145.000

18.059

15.747

173

5

S

SOLGT

R

1.645.000

1.675.000

85.000

10.879

9.060

85.000

12.004

1.795.000

90.000

12.676

11.322

94

4

1.995.000

100.000

12.552

10.973

96

4

RESERVEREDE

N

NYHED

Brønshøj/Vanløse/Herlev Frederikssundsvej 185 Tlf 38 809 810

Gratis salgsvurdering – koster kun en kop kaffe!

Nye sager hver dag på lokalbolig.dk


www.dinlokalavis.dk

UGE 45 - 2011

23

Gazelle-hæder til LokalBolig D·A·F indgår aftale med Ziebart Efter et ejerskifte og navneforandring sidste år står Ziebart Danmark nu klar til udbrede dets kendte kompetencer inde for bilpleje. Et vigtigt skridt på den vej er en stor samarbejdsaftale med D•A•F, der blev offentliggjort torsdag i sidste uge. ”Vi er rigtig glade for den samarbejdsaftale. At få aftalen i stand med D•A•F er et kvalitetsstempel for os,” siger forhandlerkonsulent i Ziebart Danmark, Thomas Sikora til AutoUpdate om planen, der går ud på, at nogle af D•A•F’s medlemmer skal udvide deres aktivitet til også at sælge bilpleje. Ikke et nødvendigt onde ”Vi tilbyder som nogle af de eneste 10 års garanti på vores lakforsegling, forudsat at man altså én gang om året møder op til den obligatoriske rebehandling,” siger Thomas Sikora. ”Det er jo ret udbredt, at forhandlere stadig betragter bilpleje som et nødvendigt

onde. Vi håber med aftalen, at bilforhandlerne vil tage konceptet til sig og se det som en god forretning. At de så at sige tænker det med i handlen.” Efter at koncerndirektør Kim Ejlertsen sidste år overtog Ziebart Danmark, der tidligere hed Ziebart TidyCar, har franchisekæden være under en større omstrukturering. Tidligere var der 30 filialer det tal ligger i dag på 10. ”Vi vil gerne ligge på et antal af 30 partnere i løbet af årets udgang. Efter den nye opstart er der blevet strammet op på det kursusmæssige,” siger Thomas Sikora om den uddannelse, som Ziebart lægger stor vægt på, at hver enkelt franchisetager har. ”Man vil komme på et 5dages kursus med en efterfølgende test, inden man får autorisationsbrevet. Og det er faktisk ikke alle, der består.” Indtrædelsesgebyr ”Når en forhandler ønsker at

bruge vores koncept, så kommer vi ud og kigger på stedet for at se, om de nødvendige rammer er der. Det skal også være præsentabelt, og beliggenheden er ligeledes vigtig. Det skal gerne signalere en vis kvalitet. Er man allerede i gang med noget inden for bilpleje, er det nemt at gå til. Der er et indtrædelsesgebyr, og snakker vi om ren bilpleje, ja så er man med en investering på omkring 100.000 kr. godt i gang.” Det er en investering, som gerne skulle komme ind igen. En beregning viser, at en typisk forhandler med salg af Ziebart-behandling til 14 biler pr. måned kan opnå en bruttofortjeneste på ca. 36.000 kr. - ”Man skal som Ziebart-forhandler selv kunne opsøge sine kunder. Det gælder om at få bygget et kundekartotek op, så man i løbet af nogen tid får et flow i tilstrømningen af kunder,” understreger Thomas Sikora.

LokalBolig A/S kan smykke sig med den fornemme titel som gazelle-virksomhed. Dagbladet Børsen har netop kåret årets højdespringere – og her får LokalBolig en fin placering som nr. 304 ud af 829 gazeller takket være en vækst på hele 206,2%. ’Vi er en kæde af ejendomsmæglere, som vokser støt. Både hvad angår omsætning og antal nye butikker. I gennemsnit åbner vi en ny butik hver 2. måned. Successen skyldes vores dygtige medarbejdere og kunderne, som ønsker en stærk, lokal mægler til at varetage et godt boligsalg’, siger Morten Gram fra LokalBolig Brønshøj, Vanløse, Søborg og Herlev. God fremgang i presset marked Gazelle-undersøgelsen kårer årets højdespringere, hvad angår vækst og indtjening. I de sidste fire år er omsætningen hos LokalBolig mere end fordoblet, hvilket er godt i et presset marked, hvor andre afvikler, alternativt har ingen eller kun beskeden vækst. LokalBolig kan med en vækst på over 200% til fulde leve op til kravene om at blive gazelle-virksomhed. ’I LokalBolig er vi stærke

LokalBolig A/S er af dagbladet Børsen udnævnt som gazelle-virksomhed med en vækst på hele 206,2%, udtaler Morten Gram Lokalbolig til Lokalaviserne. lokalt – vi kender lokalområdet til fingerspidserne og kan sætte den helt rigtige pris fra start, så der er intet eller mindst muligt prisafslag på en bolig’, udtaler Morten Gram til Lokalaviserne. At LokalBolig er Danmarksmester i mindst muligt prisafslag og kortest liggetid er klart af en undersøgelse fra 2011 udført af magasinet Penge og Privat-økonomi. Her scorer Lokal-Bolig topkarakter – og resultatet viser sig nu i form af god vækst og en gazelletitel.

To gazeller i LokalBolig-kæden Udover LokalBolig A/S er også LokalBolig Amager en af årets højdespringere. Med en vækst på hele 701,8% har LokalBolig Amager fået en topplacering blandt de 25 bedste ud af 829 gazeller. LokalBolig består i dag af 29 butikker på Sjælland, der ligger geografisk fordelt fra Helsingør i nord til Roskilde i vest og Køge i syd. Den 1/1211 åbner LokalBolig-forretning nr. 30 i Taastrup

Jubilæums tilbud weekenden d. 12-13 nov. 2011 • SPAR minimum kr. 25.000... ...på udvalgte Peugeot Demonstrationbiler 107 - 206+ 207 - 308 - 5008 og 508, i forhold til vejl.udsalgspriser. • Deltag i lodtrækningen om en rejse for

2 personer til Egypten ved køb af fabriksny bil i denne weekend. Rejsen er på forhånd udvalgt af Kim Ejlertsen Automobiler og Atlantis rejser, og kan ikke konverteres til andet. Dette tilbuddet er ikke gældende i forbindelse med skrotningspræmie. Tilbuddet er kun gældende i weekenden 12-13 nov. 2011.

Frederiksborgvej 59

INVITATION TIL 25 ÅRS JUBILÆUMS ÅBENT HUS

• Danmarks billigste bil finansiering kun 2,5% i

rente (variabel) Dette super tilbud er kun gældende i denne weekend samt til og med uge 46. Dette tilbud gælder kun for fabriksnye og max. 3 år gamle biler.

Oplev en airbag eksplosion. Se brand og redningsopvisning.

• Service 5+ kr. 974,Normal pris: 1.298,- Du sparer 25% denne weekend

Søndag kl. 13.00

• Vintereftersyn kr. 224,Normal pris: 298,- Du sparer 25% denne weekend

• Fartpilot inkl. montering kr. 2.997,Normal pris: 3.995,- Du sparer 25% denne weekend

Kim Ejlertsen

Dette tilbud er kun gældende for biler med com2000

• DVD Nakkestøtter Akai kr. 1.050,-

Vi ses i weekenden

Normal pris: 1.399,- Du sparer 25% denne weekend

• P-Skive Park One kr. 449,Normal pris: 598,- Du sparer 25% denne weekend

• Navigation Navigon Easy kr. 825,Normal pris: 1.099,- Du sparer 25% denne weekend

• SPAR 25% på originalt Peugeot tilbehør Dette tilbud er ikke gældende for vinterhjul og øvrige kampagnetilbud

• SPAR 25% på Ziebart Professionel Bilpleje. Dette tilbud gælder kun på på vejl.prisliste

Alle tilbud er kun gældende ved bestilling denne weekend, og monteres i uge 46 og frem.

Mød Casper Elgaard

Kør “GRØNT” med Casper Alt andet er sort... Casper Elgaard, Le Mans og Vild med Dans - vinder, instruerer dig i hvordan du sparer mindst 25 % på brændstofbudgettet! Mød ham lørdag kl. 12-14

d. 12-13 november fra kl. 1100 - 1600

Peugeot København nv. Kim Ejlertsen Automobiler A/S. Frederiksborgvej 59 2400 København NV

Tlf.:38 33 40 04


www.dinlokalavis.dk

24

Bedemanden ved Uglen -et nærliggende valg Frederiksborgvej 114 • 2400 København NV -genbo til Bispebjerg Kirkegård og krematorium

3582 1830 også efter lukketid. Frederiksberg & Vanløse Ligkistemagasin Jyllingevej 8 - 2720 Vanløse

38 71 75 01

Steen Jørgensen

Præstetanker... Af Sognepræst Lise Mortensen, Aalholm kirke.

Vinterhygge… Forrige søndag gik vi tilbage til vintertid… havemøblerne blev stillet tilbage, det samme blev urene, og det er blevet mørkt om eftermiddagen nu. Heldigvis er der kun godt en måned til det vender, og vi igen går mod lysere tider, men forude venter nu en lang vinter, - lad os håbe, at den ikke bliver helt så streng og kold som sidste år! Nu er så tiden for indendørs syslerne: til at læse en bog, gå i køkkenet, hygge sig foran fjernsynet, drikke varm kakao efter en rask gåtur osv. Du kan også benytte dig af nogle af de mange aktivitetstilbud i hverdagene, som mange sogne tilbyder. Der er mange gode koncerter, foredrag, begivenheder o.a.. Du kan gå i din lokale kirke og se, om ikke der skulle være noget, der fanger lige præcis din interesse! Det er måske også tiden, hvor du skal lære gudstjenesten lidt nærmere at kende, mange føler sig fremmede overfor søndagshøjmessen, og indrømmet, den kan også være svært tilgængelig, hvis ikke man giver den mere end én chance. Så hvad med at bruge vinteren til at fordybe dig i højmessen, sætte dig ind i dens univers og lade dig fylde og berige af dens skønhed. Jo mere du kender dens spilleregler, jo mere glæde får du af gudstjenesten og jo mere stof til eftertanke at leve på i ugens løb, får du med dig hjem! Nogen steder har man højmesse for begyndere – men du kan selv begynde hvad søndag det skal være, så vil du opleve, at den lille ugentlige time i fred og med inspiration vil blive helt uundværlig for dig. God vintertid…

Valby lokale Kirketider Enghave kirke Lørdag 12/11 kl. 15.00 Musikgudstjeneste Chr. Dehn Bang Søndag 13/11 kl. 10.00 Gudstjenesteforsmag med kaffe kl. 11.00 Gunnar Bach Petersen

Frederiksholm Kirke Søndag den 6/11. 11.00 Sten Wenzel-Petersen Sammen med svenske Gustafskyrkan Bagefter frokost.

Jesuskirken Søndag 13/11 kl. 9.00 Morgengudstjeneste Sørine Gotfredsen Kl. 10.30 Højmesse Frank Bjørn Christensen

Johannes Døbers Kirke (sammen med Margrethekirken)

Karin Thanning Efter gudstjeneste reception for Karin Thanning, der bliver 50 år

Timotheuskirken Lørdag 12/11 kl. 11.00 Babymusikgudstjeneste Margrethe Tranberg Søndag 6/11. kl 10.30 Margrethe Tranberg 14.00 Church on the Rock Stine Ravnborg Dehn

Vigerslev Kirke

UGE 45 - 2011

Betalingsring med boomerang effekt I valgkampen blev spørgsmålet om den såkaldte betalingsring, hvor man betaler en afgift for at køre ind i byen, hurtigt et varmt emne. Selv om det i flere år har været socialdemokraternes ønske at få gjort noget ved den hastigt stigende trafik på de københavnske indfaldsveje, så faldt forslaget om betalingsringen til jorden hos vælgerne. Selv om forslaget for et år siden nød bred folkelig opbakning blandt københavnerne, så så det meget anderledes ud nu. Desværre blev en tidligere skitse af placeringen lagt på bordet i valgkampens hede, og i en valgkamp er der ikke ret mange muligheder for at nuancere det, når først skaden er sket: i det omtalte skitseforslaget lå ringen langt S-ringbanen, og det ville bl.a. skære Valby midt over, mens Vanløse ville havne på ydersiden af ringen med risiko for øget trafik langs Ring2. I stedet for at diskutere, om betalingsringen skulle have heddet noget andet, så mener jeg, at opgaven fremover bliver at fokusere på flere ting: for det første, at placeringen skal være i orden, og at København og Borgerrepræsentationens partier har en vigtig opgave i at gå i dialog med regeringen om dette. Det ville være mere oplagt, at betalingsringen gik langs kommunegrænsen, og nogle har faktisk foreslået, at Ring 3 (i modsætning til Ring2) kunne være en "naturlig" omfartsring for den trafik, som ikke lige skal ind i byen. en motorvej er i forvejen er lavet til netop trafikbelastning. For det andet skal der være fokus på, hvad forslaget rent faktisk vil betyde for miljø og

Debat

trafikforhold. I London og Stockholm faldt trafikken indenfor ringen med 20 %. Det ville i københavnske forhold resultere i en ganske betydelig lettere afvikling af trafikken med hurtigere trafik til og fra arbejde samt sundere miljø. Der er ikke lagt andre forslag på bordet pt, som rent faktisk ville give en tilsvarende effekt. Naturligvis skal spørgsmålet om provenuet også afklares, og regeringen har allerede spillet ud med, at der skal flere penge til den offentlige trafik. Det er glimrende. Men det vil også være klogt og rigtigt, at dem, der skal betale regningen (altså bilisterne) også får en fordel ud af det. Her har København spillet ud med, at den langsgående havnetunnel ville være en nødvendig trafikal investering, så Ring 3 rent faktisk også blev en hel ring rundt om hovedstaden. Endelig mener jeg, at man skal begynde at drøfte, hvad det videre perspektiv er for betalingsringen. Hvad skal være næste skridt? I mine øjne er betalingsringen en midlertidig foranstaltning, som ikke på længere sigt er svaret på de trafikale udfordringer: vi skal arbejde i retning af intelligente kørselsafgifter, som en skønne dag ville kunne indføres via GPS systemer. Som nyt medlem af Teknikog Miljøudvalget ser jeg frem til at tage debatten, også i Vanløse, som har en naturlig interesse i emnet, dels fordi vi har de store indfaldsveje, dels fordi det hidtidige forslag vil placere Vanløse på ringens yderside. Af Jakob Hougaard, medlem af BR (soc.dem)

Søndag 13/11 kl. 10.00 Skriftemålsandagt 10.30 Henrik Laursen

Annoncer 3879 3400

Aalholm Kirke

Vanløse/Brønshøj Kirketider

Søndag 13/11 9.00 Ole Petersen kl.10.30 Ole Petersen

Adventskirken

Emdrup Kirke

Søn 13.11 kl 10.30 E Meier

Søn 13.11 kl 10.30 BHA

Grundtvigskirke Frikirken Betlehem

Søndag 13/11 kl. 10.00

Søn 13.11 kl 10.30 R Manstrup

Søn 13.11 kl 14 PP Kongsgaard

Husum Kirke Grøndalskirken Søn 13.11 kl 10.30 E Bøtkjær

Begravelse og Gravsten

Søn 13.11 kl 10.30 BB Jensen

Husumvold Kirke

PRISGARANTI

Hyltebjerg Kirke Søn 13.11 kl 10.30 F Vejlgaard

Søn 13.11 kl 10 L Mortensen Kl 15 koncert Klaudia Kidon

DANIA BEGRAVELSE

Vanløse Kirke

Kapernaumskirken

Roskildevej 167

Søn 13.11 kl 10.30 B Schiøler Kl 13 babygudstj. B Schiøler

Søn 13.11 kl 11 L Steffensen

Undgå overraskelser 2500 Valby

Lige ved Ålholm Plads Brønshøj • Valby • Sydhavnen • Vanløse • Hvidovre

TLF. 36 45 50 38

Mørkhøj Kirke Ansgarkirken Tirs 15.11 kl 17 B Knudsen og Peter Navarro Alonso Godnathistorier for børn

Søn 13.11 kl 10 B Thyssen

Tagensbo Kirke Søn 13.11 kl 10 Carl Rosenberg-Desroses

Bellahøj Kirke Lør 13.11 kl 16 PMJ

Brønshøj Kirke Søn 13.11 kl 10 S Engberg Kl 16.30 RV Hansen

Tingbjerg Kirke Ons 16.11 kl 13 A Skude Kirkefrokost

Utterslev Kirke Søn 13.11 kl 11 A Skude


www.dinlokalavis.dk

UGE 45 - 2011

25

Ugens TV Onsdag 09. nov. - tirsdag 15. nov.

Seinfeld 3 (31) 03.40 Seinfeld 3 (32) 04.05 Cold Case 4 (72) 04.50-05.35 Forsvundet sporløst 1 (4)

FREDAG DR1 18.00 Spise med Price (2:6) (G) 18.30 TV Avisen med sport og vejret 19.00 Disney Sjov 20.00 Her er dit liv 21.00 TV Avisen 21.30 Det Nye Talkshow med Anders Lund Madsen 22.20 Droppet af Sarah Marshall Amr. romantisk komedie fra 2008. 00.05-01.35 Secret Window Amr. Stephen King-thriller fra 2004. DR2

Fredag den 11. november kl. 18.50 på TV 2: »Fodboldlandskamp: Danmark-Sverige, direkte«. Hvem er Nordens bedste landshold? Det spørgsmål bliver besvaret, når Sverige og Danmark i aften mødes i en venskabskamp, mens resten af Europa spiller play-offkampe til sommerens EM-slutrunde. Den har både Danmark og Sverige kvalificeret sig til, så nu kan Morten Olsen og hans svenske kollega, den tidligere AaB-træner Erik Hamrén, indlede forberedelserne frem mod slutrunden i Polen og Ukraine.

ONSDAG DR1 18.00 (TTV) Hvad er det værd? (1) 18.30 TV Avisen med Sporten 19.05 Aftenshowet 20.00 (TTV) Broen (7:10) 21.00 TV Avisen 21.25 Penge 21.50 Sporten 22.00 Damages (26) 23.00 Hamilton (1:4) 23.50 Onsdags Lotto 23.55 (TTV) OBS 00.00-01.00 Ved du, hvem du er? - Colin Jackson DR2 18.10 A/S Mord og afpresning (2:2) 19.05 En hård nyser: Kommissær Tyler (5:16) 20.00 Skråplan - Vest for Paradis (3:8) 20.25 Næste uges TV 20.30 Only You - den eneste ene Amerikansk romantisk drama fra 1994. 22.15 Krysters kartel (5:8) 22.30 Deadline 23.00 DR2 Global: Kampen, kirken og den farlige abort 23.50 The Daily Show 00.10 Nak & Æd - et dådyr (1:8) (G) 00.40 Danske Mad Men: Fede tider i reklamebranchen. (G) 01.10 Nak & Æd - et krondyr (8:8) (G) 01.40 Spooks 02.30 Spooks 03.25-05.25 Danskernes Akademi: Aldringens mysterium (G)

TV 2 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Vejret 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 (TTV) Liebhaverne 20.35 Desperate Housewives (155) 21.25 Dagens mand 22.00 Nyhederne og Sporten 22.20 Regionale nyheder 22.30 Kaos i Skagen 23.05 Natholdet 23.40 Kvæg-ræs (3) 00.25 Venner (197) (G) 00.55 Venner (198) (G) 01.25 Et umage par (76) 01.50 Kongen af Queens (205) 02.15 Kongen af Queens (206) 02.45 Providence (96) 03.30 Grænsepatruljen 04.00-05.00 Natholdet (G)

TORSDAG DR1 18.00 (TTV) Vores Liv: Kongerigets Kager (12:12) 18.30 TV Avisen med Sporten 19.05 Aftenshowet 20.00 (TTV) Gintberg på kanten - Nordborg (9:10) 20.30 Et liv uden stoffer (5:5) 21.00 TV Avisen 21.25 Jersild Live 21.50 Sporten 22.00 Skæbnespil Amerikansk drama fra 1998. 23.50 Familien Hughes (6:9) 00.40 Veninderne (14:16) 01.30-02.00 TV!TV!TV! DR2 18.10 Mit navn er Popov, Dusko Popov 19.05 En hård nyser: Kommissær Tyler (6:16) 20.00 Debatten 20.50 Sagen genåbnet: Et offer Engelsk krimi fra 2002. 22.30 Deadline 23.00 Smagsdommerne 23.40 The Daily Show 00.00 AnneMad i New York (1:8) (G) 00.30 Fedt, Fup og Flæskesteg (1:8) (G) 01.00 Spooks 01.50 Spooks 02.45-04.45 Danskernes Akademi: Den industrielle udvikling & 100 års spekulation (G)

TV 2 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Vejret 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Ugen, hvor kvinderne byttede mænd 20.50 Mormors bordel 21.25 Razzia - SKAT rykker ud 22.00 Nyhederne og Sporten 22.20 Regionale nyheder 22.30 Taxaquizzen 23.05 Natholdet 23.40 Kvæg-ræs (4:8) 00.25 Venner (199) (G) 00.55 Venner (200) (G) 01.25 Et umage par (77) 01.50 Kongen af Queens (207) 02.20 Worst Week (1) 02.50 Criminal Intent (112) 03.35 Grænsepatruljen 04.00-05.00 Natholdet (G)

TV 2 ZULU

TV 2 ZULU 18.20 Kongen af Queens (144) 18.45 Venner (236) 19.45 Langt fra Las Vegas (15) (G) 20.15 Stand-up.dk 20.50 Kristian - Tæsk og bank (1) 21.15 Kristian - Åh nej, ikke en død dværg (2) (G) 21.50 ((S)) Face/Off Amerikansk actionthriller fra 1997. 00.05 Zulu GameBusters (G) 00.35 Langt fra Las Vegas (16:53) 01.00 Reba (101) 01.25 Reba (102) 01.45 Everybody Hates Chris (87) 02.10 Everybody Hates Chris (88) 02.30 Natholdet 03.00 David Letterman 03.45 Monty Python’s Flying Circus 04.15 Monty Python’s Flying Circus 04.50-05.10 1000 Ways to Die

TV3 TV3 18.00 Bones 4 (64) 19.00 Masterchef (149) 20.00 Ekstremt fed - et år til at redde livet (11) 21.00 For lækker til love 2 (211) 22.00 Fristet (40) 22.50 Masterchef (149) (G) 23.50 Two and a Half Men 2 (28) 00.20 Community 2 (6) 00.50 Drew Carey 8 (22) 01.15 Drew Carey 8 (23) 01.45 Med på moden 6 (117) 02.10 Burn Notice (12) 03.00 Ormen Amerikansk science fiction-film fra 1990. 04.40-05.05 Med på moden 6 (117) (G)

TV3+ 18.00 Two and a Half Men 1 (19) (G) 18.30 Two and a Half Men 1 (20) 19.00 How I Met Your Mother 4 (23) (G) 19.30 How I Met Your Mother 4 (24) 20.00 Top Gear 8 (6) 21.10 S.W.A.T. Amerikansk actionfilm fra 2003. 23.35 Black Dawn Amerikansk actionfilm fra 2005. 01.25 Southland 3 (3) 02.25 The Man Show 5 (14) 02.50 Seinfeld 3 (27) 03.15 Seinfeld 3 (28) 03.40 Cold Case 4 (71) 04.2505.10 Forsvundet sporløst 1 (3) (G)

TV 2 18.00 Nyhederne 18.20 Regionalprogram 18.50 Fodboldlandskamp: DanmarkSverige, direkte 1. halvleg - fra Parken i København. 20.00 Fodboldlandskamp: DanmarkSverige, direkte 2. halvleg - fra Parken i København. 21.00 Vild med dans 22.15 Live fra Bremen 22.35 Vild med dans - afgørelsen 23.05 Live fra Bremen 23.35 Linda P - Rommen er en tøjte 00.55 Good Night, and Good Luck Amerikansk drama fra 2005. 02.25 Venner (201) (G) 03.00 Venner (202) 03.30 Et umage par (78) 03.55-05.30 Martin Clunes - en mand og hans hund (1:2)

TV 2 ZULU 13.00 Boston Legal (100) 13.45 ((S)) Ally (80) (G) 14.35 ((S)) Ally (81) 15.20 Dengang i 70’erne 15.45 Dengang i 70’erne 16.10 Spike Guys Choice Awards 2011 17.40 The Sexy Ads Show 18.10 Kongen af Queens (145) (G) 18.35 Kongen af Queens (146) 19.00 Venner (2:236) (G) 19.30 Venner (3:236) 20.00 Brian Mørk Show 3 20.30 zHit-paraden - De Største Hjerneblødninger 21.00 Argh! Det gjorde jeg bare ikk’ 21.50 Kristian - Au pair med fordele (3) 22.15 Livet i nødsporet LIVE! - Tobias Dybvad 23.00 Stand-up.dk 23.25 The Jeff Dunham Show 23.50 Stand-up - John Pinette 01.05 The IT Crowd (22) 01.30 Jack Osbourne - No Limits 02.20 ((S)) Final Destination 4 Amerikansk gyser fra 2009. 03.35 ((S)) X-Files (83) 04.20-05.25 ((S)) X-Files (84)

TV 2 ZULU 18.20 Kongen af Queens (145) 18.45 Venner (1:236) (G) 19.15 Venner (2:236) 19.40 ((S)) Ni måneder Amerikansk komedie fra 1995. 21.25 ((S)) Aliens vs. Predator: Requiem Amerikansk science fiction-gyser fra 2007. 23.00 DMA 2011 01.30 Reba (102) 01.55 Reba (103) 02.20 Everybody Hates Chris (88) 02.40 Everybody Hates Chris (45) 03.05 David Letterman 03.50 Monty Python’s Flying Circus 04.20 Monty Python’s Flying Circus 04.55-05.15 1000 Ways to Die

TV3 13.00 Masterchef (147) (G) 14.00 Masterchef (148) (G) 15.00 Masterchef (149) (G) 16.00 Paradise tur-retur (3) (G) 17.00 For lækker til love 2 (211) (G) 18.00 Redningskvinder (111) (G) 19.00 Ekstremt fed - et år til at redde livet (11) (G) 20.00 Det Perfekte Minut (109) 21.00 Bachelor Amerikansk komedie fra 1999. 23.10 Batman & Robin (G) Amerikansk actionfilm fra 1997. 01.45 Batman Forever (G) Amr. actioneventyr fra 1995. 03.50-05.30 New Jack City Amr. thriller fra 1991.

TV3

18.20 Kongen af Queens (143) 18.45 Venner (234) (G) 19.15 Venner (236) 20.15 Klovn (50) (G) 20.45 Klovn 21.20 The Jeff Dunham Show 21.50 Biblen (2:2) 22.55 Argh! Det gjorde jeg bare ikk’ (G) 23.40 Langt fra Las Vegas (15:53) 00.10 Reba (100) 00.30 Reba (101) 00.55 Everybody Hates Chris (86) 01.15 Everybody Hates Chris (87) 01.40 Natholdet 02.05 David Letterman 02.50 Monty Python’s Flying Circus 03.20 Monty Python’s Flying Circus 03.55 1000 Ways to Die 04.15-05.00 1000 Ways to Die 18.00 Bones 4 (63) 19.00 Masterchef (148) 20.00 Paradise tur-retur (3) 21.00 Paris Hiltons verden (3) 22.00 Fristet (39) 22.50 Masterchef (148) (G) 23.45 Two and a Half Men 2 (27) 00.15 Community 2 (5) 00.45 Drew Carey 8 (20) 01.15 Drew Carey 8 (21) 01.45 Med på moden 6 (112) 02.10 Burn Notice (11) 03.00 CryBaby Amerikansk komedie fra 1990. 04.30 Med på moden 6 (116) 04.55-05.15 Two and a Half Men 2 (27) (G)

18.10 Monty Pythons bedste (1:6) 19.05 En hård nyser: Kommissær Tyler (7:16) 20.00 Sherlock Holmes (25) 20.50 Næste uges TV 21.00 (TTV) Skråplan - Vest for Paradis (3:8) (G) 21.25 (TTV) Så er der mad - Ud og spise moderne (3:5) 22.00 (TTV) Danske Mad Men: Fede tider i reklamebranchen 22.30 Deadline 23.00 Blues Brothers Amerikansk kultkomedie fra 1980. 01.05 The Daily Show 01.25 Spooks 02.20-03.15 Spooks

TV 2 13.00 Nyhederne 13.20 Ugen, hvor kvinderne byttede mænd (G) 14.10 SuperMatchen: BSV-Aalborg (m), direkte 1. halvleg - fra BOXEN. 14.55 SuperMatchen: BSV-Aalborg (m), direkte 2. halvleg - fra BOXEN. 15.50 SuperMatchen: SkjernKolding (m), direkte 1. halvleg - fra BOXEN. 16.55 SuperMatchen: SkjernKolding (m), direkte 2. halvleg - fra BOXEN.. 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Taxaquizzen (G) 18.50 Vejret 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 19.45 LørdagsSporten 20.00 Bingo Banko 21.10 ((S)) Grease Amr. ungdomsmusical fra 1978. 23.00 ((S)) Staying Alive Amerikansk dansefilm fra 1983. 00.40 Forklædningens mester Amerikansk komedie fra 2002. 02.05 Uskyldigt dømt (9) 02.55 The Graham Norton Show 03.45 Fuldstændig bidt af dyr 04.30-05.30 Pigerne på sidelinjen (34)

TV3+ 18.00 Two and a Half Men 1 (20) (G) 18.30 Two and a Half Men 1 (21) 19.00 How I Met Your Mother 4 (24) (G) 19.30 How I Met Your Mother 5 (1) 20.00 NCIS LA 2 (8) 21.00 Two and a Half Men 9 (3) 21.30 Two and a Half Men 9 (4) 22.00 Politistationen Special (7) 23.00 De lovløse (8) 00.00 True Justice 1 (10) 00.55 NCIS LA 2 (8) (G) 01.55 Southland 3 (4) 02.50 The Man Show 5 (15) 03.15

18.00 Bones 4 (65) 19.00 Masterchef (150) 20.00 Paris Hiltons verden (3) 21.00 Paradise tur-retur (3) (G) 22.00 The Spirit Amerikansk actionfilm fra 2008. 00.05 Batman (G) Amerikansk actionfilm fra 1989. 02.30 Batman vender tilbage (G) Amr. actionfilm fra 1992. 04.35-05.59 Grendel Amerikansk drama fra 2006.

TV3+ 18.00 Two and a Half Men 1 (21) (G) 18.30 Two and a Half Men 1 (22) 19.00 How I Met Your Mother 5 (1) (G) 19.30 How I Met Your Mother 5 (2) 20.00 Two and a Half Men 9 (3) (G) 20.30 Two and a Half Men 9 (4) (G) 21.00 Outsourced 1 (21) 21.30 Accepted Amerikansk komedie fra 2006. 23.25 Not Another Teen Movie Amerikansk komedie fra 2001. 01.20 Eight Legged Freaks Amr. gyser-komedie fra 2002. 03.20-05.15 The Foreigner Amerikansk actionfilm fra 2003.

LØRDAG DR1 13.10 Jamies australske kokkeskole (6:10) 14.00 Ved du, hvem du er? - Zöe Wanamaker 16.35 Her er dit liv (G) 17.40 (TTV) Før søndagen 17.50 (TTV) OBS 17.55 Min Sport: EM boksning kvinder 18.20 Held og Lotto 18.30 TV Avisen med Vejret 18.55 Sporten 19.05 På opdagelse i Amazonas (6:6) 20.00 Solkongen Dansk kærlighedskomedie fra 2005. 21.25 Kriminalkommissær Barnaby (83) 22.55 John Goodnights lov Amerikansk western fra 2011. 00.25-01.25 Borgen (17:20) (G) DR2 13.20 OBS 13.25 De 3 bud (6:10) (G) 13.55 Danskernes Akademi: Teknologi og innovation & Børneforsorg gennem tiden (G) 15.55 Oz og James skåler med briterne (8:8) 16.25 Fedt, Fup og Flæskesteg (1:8) (G) 16.55 AnneMad i New York (1:8) (G) 17.25 Nak & Æd - et dådyr (1:8) (G) 17.55 Danske Mad Men: Fede tider i reklamebranchen. (G) 18.25 Håndbold: Metz-Randers (k), direkte 20.00-22.30 DR2 Tema: Spis skraldet 20.01 Spis skraldet 20.55 No Impact Man 22.30 Deadline 22.55 Debatten (G) 23.45 En pikant affære Engelsk romantisk komedie fra 1973. 01.30 Spooks 02.25 Spooks 03.15-04.10 Genesis - i morderens sind (6:22)

TV3+ 13.00 Simpsons 5 (18) 13.30 Simpsons 5 (19) 14.00 Ikke programsat 15.15 Kortspil: PartyPoker.com Premier League. 16.15 Top Gear 5 (81) (G) 17.20 Top Gear 8 (5) (G) 18.20 Top Gear 8 (6) (G) 19.30 Top Gear 8 (7) 21.00 Cortina Racing - blåt benzin i blodet (5) 22.00 Hulk Amerikansk actionfilm fra 2003. 00.50 Spartacus: Gods of the Arena (1:6) (G) 02.00 Spartacus: Gods of the Arena (2:6) (G) 03.15-05.00 Black Dawn (G) Amerikansk actionfilm fra 2005.

SØNDAG DR1 13.00 OBS 13.10 Familien Hughes (5:9) (G) 14.00 Gudstjeneste i DR Kirken 14.55 Mission: Ekstremsport (6:7) 15.25 Kvinde-mod Aus. autentisk krigsdrama fra 2010. 17.05 Med mor som detektiv Amr. krimikomedie fra 2006. 18.30 TV Avisen med Sport og Vejret 19.00 (TTV) OBS 19.05 (TTV) Reddet af en elefant 19.30 (TTV) Nørd: På eventyr i Sierra Leone (2:4) 20.00 Borgen (18:20) 21.00 21 Søndag 21.40 Sporten 21.50 Clement søndag 22.45 (TTV) Broen (7:10) (G) 23.30 Taggart: I kød og blod (3:3) 00.20-01.10 Det Nye Talkshow med Anders Lund Madsen DR2 13.55 Danskernes Akademi: Reklamernes virkning & Fortidens finansielle kriser (G) 15.55 De frygtløse Amerikansk western fra 1969. 18.00 (TTV) DR2 Tema: Landeplagen (G) 20.00 Mad fra River Cottage (8:16) 20.45 River Cottage - mad med brød (2) 21.00 (TTV) Nak & Æd - en and 2. forsøg (2:8) 21.30 (TTV) AnneMad i New York (2:8) 22.00 (TTV) Fedt, Fup og Flæskesteg (2:8) 22.30 Deadline 23.00 (TTV) Tekst-TV: Det nye bogmagasin 23.30 (TTV) Forskning på kanten: FN (2:4) 00.00 (TTV) Smagsdommerne (G) 00.40 (TTV) So ein Ding (G) 01.00 ((S)) Fødselsdagen Fransk komedie fra 2005. 02.35 Spooks 03.25-04.20 Spooks

TV 2 13.55 Vild med dans - afgørelsen (G) 14.20 Campisterne (G) 14.50 Stjernerne på slottet (G) 15.40 Venner (92) 16.05 ((S)) Grease (G) Amr. ungdomsmusical fra 1978.

18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 BS og basserne (G) 18.50 Vejret 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Station 2 Politirapporten (G) 20.30 Kaos i Skagen (G) 21.00 ((S)) The Day After Tomorrow Amr. spændingsfilm fra 2004. 23.00 Live fra Bremen (G) 23.20 Live fra Bremen (G) 23.55 Natholdet (G) 00.25 Natholdet (G) 00.55 Natholdet (G) 01.25 Natholdet (G) 01.55 ((S)) The Woods Amerikansk gyser fra 2006. 03.30 60 Minutes 04.20-05.00 Pigerne på sidelinjen (35)

23.45 Reba (103) 00.10 Reba (104) 00.30 Everybody Hates Chris (45) 00.55 Everybody Hates Chris (46) 01.15 Natholdet 01.45 David Letterman 02.30 Monty Python’s Flying Circus 03.00 Monty Python’s Flying Circus 03.35 Fight Girls 04.20-05.00 Fight Girls

TV 2 ZULU

18.00 Two and a Half Men 1 (22) (G) 18.30 Two and a Half Men 1 (23) 19.00 How I Met Your Mother 5 (2) (G) 19.30 How I Met Your Mother 5 (3) 20.00 Politistationen (7) 21.00 De lovløse (9) 22.00 Spartacus: Gods of the Arena (3:6) 23.15 Spartacus: Gods of the Arena (4) 00.30 True Justice 1 (10) 01.30 Southland 3 (5) 02.25 The Man Show 5 (16) 02.55 Golf: Højdepunkter fra European Tour Magasin. 03.50 Cold Case 4 (73) 04.40-05.05 Seinfeld 3 (33)

13.15 Sons of Anarchy (31) 14.00 Sons of Anarchy (32) 14.45 Sons of Anarchy (33) 15.30 Sons of Anarchy (34) 16.30 Sons of Anarchy (35) 17.20 Sons of Anarchy (36) 18.10 Sons of Anarchy (37) 19.00 Sons of Anarchy (38) 19.50 Sons of Anarchy (39) 21.00 Zulu Djævleræs 6 (G) 21.45 Zulu Gumball 2 22.15 Zulu Djævleræs 6: Røverheat (G) 22.35 Argh! Det gjorde jeg bare ikk’ (G) 23.20 Stand-up.dk 23.50 Zulu GameBusters (G) 00.15 zHit-paraden - Det Kunne Vi Godt Have Undværet 00.45 Little Britain 01.15 12 Sexiest Vegas Jobs 02.00 1000 Ways to Die 02.20 ((S)) Ørkendronningen Priscilla Australsk komedie fra 1994. 04.00-06.00 ((S)) Purely Belter Engelsk komediedrama fra 2000.

TV3 14.05 Fristet (37) (G) 14.55 Fristet (38) (G) 15.40 Fristet (39) (G) 16.25 Fristet (40) (G) 17.15 Sommer i Sunny Beach 2 (10) (G) 18.00 Det Perfekte Minut (109) (G) 19.00 Luksusfælden 7 (11) (G) 20.00 Vogternes Ø (10) 21.00 Parterapi i Paradis Amerikansk komedie fra 2009. 23.20 The House Bunny Amerikansk komedie fra 2008. 01.20 Marnie Amerikansk romantisk thriller fra 1964. 03.40-05.10 Population 436 Amr. gyserfilm fra 2006.

TV3 18.00 Bones 4 (66) 19.00 Masterchef (151) 20.00 Robinson Ekspeditionen 2011 (11) 21.20 Sommer i Sunny Beach 2 (11) 22.00 Fristet (41) 22.55 Masterchef (151) (G) 23.55 Role Models Amerikansk-tysk komedie fra 2008. 01.55 Drew Carey 8 (24) 02.25 Drew Carey 8 (25) 02.45 Med på moden 6 (118) 03.10 Burn Notice (13) 04.00-05.50 Haunted Engelsk-amerikansk thriller fra 1995.

TV3+

TIRSDAG DR1 18.00 (TTV) Hvor er vi landet? (2:6) 18.30 TV Avisen med Sporten 19.05 Aftenshowet 20.00 (TTV) Spise med Price (3:6) 20.30 (TTV) Kender du typen? (2) 21.00 TV Avisen 21.25 Kontant 21.50 Sporten 22.00 Vera: Løgnehistorier 23.30 Camilla Läckbergs Ulykkesfuglen (2:2) Svensk krimi-miniserie fra 2010. 00.30-01.30 Borgen (18:20) (G) DR2

TV3+ 16.30 Two and a Half Men 8 (1) 17.00 Two and a Half Men 8 (2) 17.30 Two and a Half Men 8 (3) 18.00 Two and a Half Men 8 (4) 18.30 Two and a Half Men 8 (5) 19.00 Two and a Half Men 8 (6) 19.25 Two and a Half Men 8 (7) 19.55 Two and a Half Men 8 (8) 20.20 Two and a Half Men 8 (9) 20.50 Two and a Half Men 8 (10) 21.20 Two and a Half Men 8 (11) 21.50 Two and a Half Men 8 (12) 22.1505.40 Amerikansk fodbold NFL.

MANDAG DR1 18.00 (TTV) Tæt på dyrene (1:5) 18.30 TV Avisen med Sporten 19.05 Aftenshowet 20.00 (TTV) Den frosne planet (2:6) 20.50 Bag om »Den frosne planet« (2:6) 21.00 TV Avisen 21.25 Horisont 21.50 Sporten 22.00 Lewis: Skolekammerater Engelsk krimi fra 2007. 23.35 (TTV) OBS 23.40 Et liv uden stoffer (2:5) (G) 00.10-00.40 Jagten på lykken (3:8) DR2 18.10 Monty Pythons bedste (2:6) 19.05 En hård nyser: Kommissær Tyler (8:16) 20.00 TV!TV!TV! 20.30 Chrysalis Fransk actionthriller fra 2007. 22.00 AnneMad - tapas 22.30 Deadline 23.00 De 3 bud (7:10) 23.30 The Daily Show - ugen, der gik 23.55 Detektor (G) 00.25 Spooks 01.20 Spooks 02.15-04.15 Danskenes Akademi: Forbrydelse og straf (G) 02.16 Himlen deroppe: Venus (G) 02.20 Den organiserede kriminalitet (G) 02.40 Hvordan afliver man et menneske ... humant? (G) 03.30 Hvad gemmer sig i en morders hjerne? (G) 03.35 Den fødte forbryder (G) 03.55-04.15 At bøde med sin hals (G)

TV 2 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Vejret 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Hvem vil være millionær? 20.50 Station 2 21.40 Station 2 Efterlyst 22.00 Nyhederne og Sporten 22.20 Regionale nyheder 22.30 Campisterne 23.05 Natholdet 23.40 Kvæg-ræs (5:8) 00.25 Venner (203) (G) 01.00 Venner (205) (G) 01.30 Et umage par (79) 01.55 Worst Week (2) 02.20 Worst Week (3) 02.50 Criminal Intent (113) 03.35 Grænsepatruljen 04.05-05.00 Natholdet (G) TV 2 ZULU 18.20 Kongen af Queens (147) 18.45 Venner (3:236) (G) 19.15 Venner (4:236) 19.45 Langt fra Las Vegas (16:53) (G) 20.15 Brian Mørk Show 3 20.45 Slemme Slemme Piger 21.20 Stand-up.dk 21.50 Zulu Djævleræs 6 22.35 Zulu GameBusters 23.05 Zulu Djævleræs 6: Røverheat 23.15 Langt fra Las Vegas (17:53)

18.10 Monty Pythons bedste (3:6) 19.05 En hård nyser: Kommissær Tyler (9:16) 20.00 Detektor 20.30 So ein Ding 20.45 Dokumania: Verdens bedste kok 21.30 Dokumania: Au Pair 22.30 Deadline 23.00 Krigen om vandet 23.50 The Daily Show 00.15 TV!TV!TV! (G) 00.45 En sag for Sierra (1:11) 01.55 En sag for Sierra (2) 03.05-05.05 Danskernes Akademi: Arkitektoniske fyrtårne (G) 03.06 Verden kommer til os (G) 03.40 På sporet af byens væsen (G) 03.55 De tre fyrtårne (G) 04.25 Tre fortællinger om warp-speed arkitektur (G) 04.45-05.05 BaNanna Park (G)

TV 2 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Vejret 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Fodboldlandskamp: Danmark-Finland, direkte 1. halvleg. 21.10 Fodboldlandskamp: Danmark-Finland, direkte 2. halvleg. 22.15 Nyhederne og Sporten 22.40 Regionale nyheder 22.50 Station 2 Politirapporten 23.25 Natholdet 23.55 Kvæg-ræs (6:8) 00.45 Venner (206) (G) 01.10 Venner (207) (G) 01.45 Et umage par (80) 02.05 Worst Week (4) 02.25 Worst Week (5) 02.50 Criminal Intent (114) 03.30 Grænsepatruljen 04.05-05.00 Natholdet (G) TV 2 ZULU 18.20 Kongen af Queens (148) 18.45 Venner (4:236) (G) 19.15 Venner (5) 19.45 Langt fra Las Vegas (17:53) (G) 20.15 Argh! Det gjorde jeg bare ikk’ (G) 21.00 Live fra Bremen 21.20 Live fra Bremen 21.50 ((S)) Ni måneder Amerikansk komedie fra 1995. 23.30 Langt fra Las Vegas (18:53) 00.00 Reba (104) 00.25 Reba (105) 00.45 Everybody Hates Chris (46) 01.10 Everybody Hates Chris (47) 01.35 Natholdet 02.00 David Letterman 02.45 Monty Python’s Flying Circus 03.15 Monty Python’s Flying Circus 03.50 Fight Girls 04.35-05.35 Fight Girls

TV3 18.00 Bones 4 (67) 19.00 Masterchef (152) 20.00 Luksusfælden 7 (12) 21.00 Redningskvinder (112) 22.00 Fristet (42) 22.50 Masterchef (152) (G) 23.50 Two and a Half Men 2 (29) 00.20 Community 2 (7) 00.45 Drew Carey 8 (26) 01.15 Drew Carey 9 (1) 01.40 Med på moden 6 (119) 02.10 Burn Notice (14) 03.00 Dead Silence Amerikansk gyser fra 2007. 04.35-05.00 Med på moden 6 (119) (G)

TV3+ 18.00 Two and a Half Men 1 (23) (G) 18.30 Two and a Half Men 1 (24) 19.00 How I Met Your Mother 5 (3) (G) 19.30 How I Met Your Mother 5 (4) 20.00 Top Gear 8 (9) 21.10 Knocked Up Amerikansk komedie fra 2007. 23.50 Paper Soldiers Amr. actionkomedie fra 2002. 01.35 Southland 3 (6) 02.30 The Man Show 5 (17) 03.00 Seinfeld 3 (35) 03.30 Seinfeld 3 (36) 03.55 Cold Case 4 (74) 04.4005.25 Forsvundet sporløst 1 (7) (G)


www.dinlokalavis.dk

26

UGE 45 - 2011

Den skjønneste vej i Brønshøj Af Kaare Vissing

Et vue over aktivitetscentret under den spanske middag.

Paella i aktivitetscentret Af Kaare Vissing

Kultur. Den stod på spansk festivitas i aktivitetscentret på Brønshøjvej 17 D onsdag middag den 26. oktober. Både personale og pensionister kredsede lækkersultne omkring paellaen fra den imposante pande, ved hvilken kokken Martin Stoffer med store armbevægelser blandede kød, fjerkræ og fisk med grøntsager, krydderier og kogt ris til et kulinarisk kunstværk så kolossalt koloristisk, at det uvægerligt var kommet op at hænge på væggen – hvis ikke det lige var, fordi det kun lod sig udstille vandret, og så mange ventede utålmodigt på at sætte det til livs. Under tilberedningen bød kokken på et billede i konstant bevægelse og farveforandring – efteråret værdigt. Lige som man frydede sig over den karrygule dominans, blev der hældt en gigantisk gang grønærter ud i panden, så de andre ingredienser blev grønne af misundelse. Ved dette skue forstod man for alvor, at Pablo Picasso måtte komme fra paellaens hjemland. Under middagen kunne man ud fra de godt tres pensionisters appetit konstatere, at glæden ved mad bestemt ikke

behøver at aftage med alderen – når bare maden er lækker nok. Men det hjalp naturligvis også, at de spisende havde det helt rigtige bestik: kniv og gaffel, samt sangria, dvs. rødvin fortyndet med vand og citronsaft – og Mathias Froms spanske guitar. De velspillede blide toner bidrog solidt til den gode stemning – uden at slå de mange samtaler ved bordene itu. Og så skal det også med, at centerlederen Susanne Christensen ind imellem greb mikrofonen for at fortælle lidt om maden og dagens program – og for at pirre pensionisterne lidt, og det gør hun gerne med sin helt egen befriende balancegang mellem drilleri og respekt for sine tilhørere. Middagen og underholdningen skabte den helt rigtige ramme om en solid, social sammenkomst. De mange pensionister sad ved syv veldækkede borde, og personalet rokerede lidt rundt og gav sit besyv med hist og pist – helt sikkert for at høste så rige erfaringer som muligt fra deres ældre medborgere. Det samme gjaldt Lokalavisernes udsendte medarbejder, der har erfaring for at det kan være lige så farligt at blive sendt ud til en begivenhed for

Pia Speiermann, Susanne Christensen og Martin Stoffer ved den store pande med paella.

Klinik for Fodterapi

Fodbehandl. inkl. fodbad Indlægs-undersøgelse Dynamic feet indlæg Vejledning i fodøvelser

v/Winnie Lindersson Hulgaardsvej 5

Tlf. 38 19 05 62

pensionister i Brønshøj, som til verdens brændpunkter. Således var han lige ved at blive forlovet med lille, gæve Jytte Petersen, der i bogstaveligste forstand var på hjemmebane. Som ung arbejdede hun nemlig i mange år på medicinalfabrikken ”Løven”, som dengang havde hjemme i de bygninger, der i dag huser Kulturhuset Pilegården, Socialkontoret og Aktivitetscentret. Hun er i dag 88 år og bor i de nyligt opførte pensionistboliger på A.F. Beyersvej i Vanløse. Trods sin høje alder har hun de seneste år erobret områder som Rom, Kina og Australien – og den nævnte udsendte medarbejders hjerte! Alle de andre brugere af Aktivitetscentret burde også omtales – for alle pensionister er spændende personligheder. Her nøjes vi dog med at nævne en kvartet: Ingelise Sørensen fra Baunevangen, hvis mand kommer i Husum Vænge Centret, hvor han underviser i brug af computer. Færingen Lise Laier, der bor i pensionistboligen Kirkebjerghus, og som pga. afhængighed af rollator desværre måtte melde afbud til en familiesammenkomst i sit stejle hjemland. Store, stærke Bent Madsen, der har sejlet verdenshavene tynde som skibselektriker, og som i dag bor på Brønshøjvej. Og endelig Else Bredahl, der havde en hilsen til lokalhistorikeren Asger Fog. Aktivitetscentret på Brønshøjvej 17 D er et enestående tilbud for medborgere på 65 år og derover – og det dækker bydelene Vanløse, Brønshøj og Husum. Eksempler på meningsfulde aktiviteter alle ugens fem hverdage er motion, hyggesnak, kortspil og andre spil, undervisning i brug af computer, dansecaféer og udendørs oplevelser. Noget nyt i det lokale aktivitetscenter er, at man hver måned ”besøger” et bestemt land, dvs. beskæftiger sig med dets kultur og særlige mad. I oktober var det Spanien, og i november er det Kina. Er man ikke i stand til selv at komme, kan man eventuelt tilbydes kørsel. Man kan høre mere om aktivitetscentret på Brønshøjvej ved at ringe dertil på tlf. 38 60 10 15, hvor bl.a. aktivcentrets daglige leder, Pia Speiermann, kan fortælle mere om forholdene.

Håbets Allé er helt sikkert sin bydels stolteste vej. Hvor den lidt hovmodige Frederikssundsvej for alvor begynder at knejse med nakken og stikker snuden opad mod Brønshøj Torv, bliver det Håbets Allé for meget. Den står af og drager opad, mod syd. Og driftige håndværksmestre og håbefulde digtere har fulgt vejen gennem de godt hundrede år, den har eksisteret – og såvel allé som alle de andre er nok værd at fortælle en historie om. Det gjorde journalisten og forfatteren Søren Peder Sørensen på bedste vis, da han gæstede Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev i Kulturhuset Pilegården onsdag den 26. oktober. På nationalt niveau er Søren Peder kendt for bøgerne ”Det dyrebare menneskeliv”, 2008, om korshærschef Bjarne Lenau Henriksens liv og virke, og ”Herberget i Hillerødgade”, 2010. På lokalt niveau er han dels kendt for sit ihærdige arbejde med hjemmesiden om Håbets Allé, www.haabetsalle.com, der for alvor viser vejen, og som medlem af Interessegruppen for Brønshøj Museum. Søren Peder Sørensens foredrag om Håbets Allé var baseret på billeder, gamle som nye, anvendt pr power-point. Han indledte kort med at fortælle om sit eget forhold til Håbets Allé. Han og familien var flyttet dertil i 1984, og de flyttede til nr. 47 i år 2000. Han har således nu 27 års kendskab til vejen som en af dennes beboere. Da Håbets Allé i 2003 fejrede sit 100-årsjubilæum under stor festivitas, var det naturligt forinden at inddrage Søren Peder i arbejdet på et jubilæumsskrift. Dette blev ganske vist ikke til noget, ”men”, kunne han nu konkludere, ”vi fik en god hjemmeside!” På den halvanden times tid, der var afsat til foredraget, kunne Søren Peder langt fra nå at komme ind på alle de virksomheder og personligheder, der har præget vejen, ja hele Brønshøj gennem de 108 år, den har eksisteret. Han koncentrerede sig klogt om nogle få, bl.a. den meget driftige håndværksmester Lauritz Hansen og dennes søn A. Karoli-Hansen, der var landsretssagfører i Brønshøj 1941-82 og formand for Brønshøj Grundejerforening 1960-80. Til en række gamle sorthvide fotografier med Lauritz Hansen og hans medarbejdede knyttede Søren Peder adskillige interessante og morsomme kommentarer. Der var mange andre driftige virksomhedsledere på Håbets Allé i de første årtier af det 20. århundrede. Det skyldtes, at Brønshøj var blevet indlemmet i Københavns Kommune i 1901, hvormed området skulle forvandles fra bondeland til en moderne ydre bydel i en stærkt ekspanderende hovedstad – en udvikling der for alvor tog fart efter 1. Verdenskrig og krævede mange energiske tømrere, murere og andre bygnings-

Journalisten og forfatteren Søren Peder Sørensen til højre fortalte morsomt og medrivende om Håbets Allé gennem 108 år. håndværkere. Mest berømt er Håbets Allé måske for at have huset en række forfattere. Søren Peder nævnte dog kun kort Erik Bertelsen, samt Lotte Linck og Stig Dalager, idet han valgte at koncentrere sig om Astrid Lindgren (1907-2002), der engang boede på vejen i forbindelse med en fødsel. Den siden så verdensberømte børnebogsforfatter (moder til Pippi Langstrømpe og Emil fra Lønneberg m.fl.) var som 18-årig journalistelev ved lokalavisen Vimmerbytidningen blevet gravid. Barnets far var avisens chefredaktør, der ville gifte sig med Astrid, men hun afslog og flyttede til Stockholm. Få måneder efter fødte hun sønnen Lars den 4. december 1926 på Rigs-hospitalet, som dengang var det eneste sygehus i Skandinavien, der tog imod fødende kvinder uden at orientere myndighederne, således at hun undgik at oplyse, hvem faderen til barnet var. I forbindelse med fødslen boede den unge Astrid Lindgren gennem længere tid i Villa

Stevns på Håbets Allé. Da hun vendte tilbage til Stockholm for at tjene til livets ophold, var det uden lille Lasse. Ham tog den faste beboer i huset, Marie Stevens, sig af – og hun blev derved drengens plejemor i årene 1926-29, mens Astrid måtte nøjes med at se sin dreng under få, korte besøg. Mange år senere, i oktober 1996, fik den daværende beboer i Villa Stevns, Birgitte Godtfredsen, sig noget af en overraskelse, da det ringede på døren, og der stod en lille, gammel dame udenfor – som viste sig at være selveste Astrid Lindgren! Hun havde aldrig glemt stedet i Brønshøj, og slet ikke æbletræet i baghaven. Søren Peder Sørensen fik også nævnt, at Simon Spies en kort overgang boede på Håbets Allé, ligesom den måske bedste centerforward nogensinde i dansk fodbold, Ole Madsen, levede sine sidste år på vejen, hvis berømtheder er så utallige som mælkebøtterne i det gule forår.

Den unge Astrid Lindgren med sin lille Lasse på armen påsken 1928. Billedet er bragt i det store, svenske værk, ”Astrids Bilder”. Søren Peder Sørensen kunne under foredraget supplere, at billedet er taget i haven til Villa Stevns på Håbets Allé.


www.dinlokalavis.dk

UGE 45 - 2011

Advokat

Glarmester

Maler

Murer

BendixMaleren Malermester Jesper Bendix Pænt malerarbejde Gratis uforpligtende tilbud

til altaner/terrasser Aluminiumsrammer med farvet glas

Dødsbo

Husum Hus Antik Alt indbo købes, nyt og gammelt Dødsboer ryddes og købes! Billig flytninger udføres!

Tlf. 3881 1702 - 4057 9155

POLITI Rapporten Røveri. Lørdag den 5. november kl ca. 17.40 blev en ældre dame overfaldet og frarøvet sin taske på Tårnhusstræde. Den ældre dame var på vej hjem da hun blev passet op af en mand, der skubbede hende omkuld, så hun røg ud på vejbanen. Derefter tog han hen-

Første klasses service

Læskærme – markiser

27

Medlem af: DANSKE MALERMESTRE GARANTI PÅ KVALITET

des taske. Manden beskrives som ca. 20 år, ca. 185 cm. høj, udenlandsk udseende, spinkel af bygning og iklædt helt sort tøj. Oplysningen om episoden kan gives til politiet på 33 14 14 48.

Tlf. 31 14 59 07

opsættes hurtigt og billigt

Billige Fortsatsvinduer

www.DINBYavisen.dk

i plastrammer Alt glarmester og Forsikringsarbejde udføres

Brønshøj • Valby • Sydhavnen • Vanløse • Hvidovre

Tilbud uden forpligtelse Glarmester

El-Installatør

J. & S. Nilausen ApS

Annoncer 3879 3400

Hylteberg Allé 8, Vanløse

38 74 42 08 Havearbejde

Transport

Rengøring RENGØRING I PRIVATE HJEM OG ERHVERV

Tømrer

38 88 04 80 www.danskhjemmeservice.dk

Skilte

Dit bedste

el-ternativ

DEN LOKALE TØMRER

Vi udfører el-opgaver for små som store kunder.

40 46 15 35 Tandteknik

Sønderskov

Thorupgård Alle 57 2720 Vanløse

Birgitte Holm

Tlf. 38887633

Tlf. 38 88 76 33

Sallingvej 79 - Vanløse

3871 3160 ÅBEN DAGLIG 9-16 ONSDAG 9-13

Din lokale vinduespudser

B.B Polering Ring og få et tilbud Mobil: 20330474 Bjarne Bødker

Massør

DE FLINKE VINDUESPOLERERE

35 26 04 18 mandag-fredag kl. 7.45-16.30

VVS

VI UDFØRER ALT INDENFOR

Overenskomst med det offentlige og sygesikringen danmark

Maler

Uforpligtigende tilbud gives

Vinduespuds

ANDEN TID EFTER AFTALE

s Eftf. A/S

Reparation efter indbrud

KR-ENTREPRISE@COMXNET.DK

Markeder

TrÊ fældning samt græsslåning til private, ejendomme og erhverv tilbydes.

FLYTTEFORRETNING

Isolering Lofter og gulve

AUT. KLINISK TANDTEKNIKER

Vedligehold af ejendomme

Frederiksgårds Allé 1 2720 Vanløse

Hurtig og omhyggelig service til private og erhverv.

Flytning

Døre og vinduer

KR Entreprise

Belysningsanlæg Intelligente installationer Svagstrømsanlæg Kameraovervågning Datanetværk Telefoncentraler

Køkkenrenovering

VVS –og Blikkenslagerarbejde. + Gulvbelægning

Terapi

VVS FIRMAET

FLYTNING OG OPBEVARING

K-E Toft Hansen

Tæbyvej 3-5 B -- 2610 Ålekistevej 144 2720Rødovre Vanl¿se

Tlf: 3672 TLF: 38717374 2077

Bellahøjvej 125, 2720 Vanløse

Fax 3670 4050

Tlf. 35 85 56 81

www.gundermann-flyt.dk

Aut. VVS-Installatør

Festsange forfattes lynhurtigt.

Blikkenslager- og kloakmester

VVS INSTALLATÿ R

A/S Erik Schmidt VVS www.3blaa.dk

Christiansen Andersen ApS Christiansen& og Andersen v/S. Frederiksen v/Steen Christiansen

Tlf. 4118 5777 Gulvservice

Klaverstemmer

Arnesvej 1 • 2700 Brønshøj 38889 9091 3889 9091 Speciale: fjernvarme

GULVAFSLIBNING gulvafhøvling, gulvafslibning ludbehandling, lakering, lak m.v. ludeffekt, oliebehandling. Gratis uforbindende tilbud.

15% RABAT JP Gulvservice Tlf. 3968 3398 Mobiltlf. 4057 3398

Anno3n4c0e0 r 38 79

Nødhjælp: VVS-VAGTEN 3889 0889

G A R A NT I

Festsange

Dansk VVS

Sanitet •Ventilation Højtryksspuling • Varme • Sanitet •Fjernvarme Ventilation Blik • Blik • Naturgas •Varme Fjernvarme

ARNESVEJ 5 • 2700 BRH.

38 28 00 28


www.dinlokalavis.dk

28

SPORT I DENNE UGE

To år mere med Bo H.

Lokalavisen Vanløse optager gratis meddelelser om lokale sportsarrangementer. Indlæg til avisen sendes til sporten@youmail.dk senest mandag kl. 12.00. Send også meget gerne tips om en god sportshistorie.

Brønshøj rykker frem Sport. Flot udesesejr i Roskilde til Hvepsene Af Finn Edvard Ganske vist er FC Roskilde hverken Randers eller Esbjerg, men det er alligevel flot af Brønshøj at drage til Roskilde og vinde en rimelig solid udesejr på 0-2. For det var, hvad der skete i søndags, da ”Hvepsene” indtog Roskilde Idrætspark og erobrede alle tre points med hjem til Tingbjerg. Brønshøj slog til fra start til slut: I det sjette minut gjorde Simon Bræmer det til 0-0, og i det 90. minut var det Mikkel Jensen, der slog sejren fast til 0-2. Lidt over 700 tilskuere var på plads i Roskilde, men de fleste af dem var naturligvis ikke helt tilfredse med kampens udfald. Roskilde har bestemt ikke haft det bedste efterår, og med nederlaget i søndags er holdet fra domkirkebyen rykket ned blandt nedrykningskandidaterne.

Til alt held for FC Roskilde, så skal Brønshøj møde Skive i næste runde. Det sker på søndag i Skive, og her er Brønshøj med den nuværende formstyrke favorit. Det er netop Skive, som Roskilde i første omgang skal slås med, hvis holdet skal slippe fri af nedrykningsstregen. For Brønshøj er vitterligt inde i en stærk periode: Det er blevet til syv points i de sidste tre kampe, og på plussiden tæller ganske afgjort også sejren over AB i forrige runde.

BB avancerer Brønshøj er nu ganske langsomt rykket op på en syvendeplads, og med en sejr i Skive på søndag kan holdet i realiteten ende helt oppe på en fjerdeplads. I toppen synes sagen allerede afgjort: de tidligere ligaklubber Esbjerg og Randers har allerede fået et stort forspring til de resterende, og det vil formentlig være disse to hold,

Fix møder topholdet Sport. Fix ligger i midten af serie 1 – uden håb om oprykning eller frygt for at det skal gå den anden vej. På lørdag venter topholdet Af Finn Edvard Det lader til, at det bliver en hverken-eller-sæson for BK Fix, der spiller i den københavnske serie 1. Der er efterhånden blevet for langt op til de bedste hold i rækken, så oprykning lyder ikke sandsynligt i år. Til gengæld er der heldigvis også et stort stykke ned til bundholdet Viktoria, så mon ikke bare det bliver en fredsommelig sæson i midten af rækken efter vinterpausen også? Meget tyder på det … Fix lavede ellers et flot resultat i lørdags hjemme i

Gadelandet, hvor det blev til uafggjort 1-1 med rækkens ellers ret suveræne tophold fra Dragør. Det uafgjorte resultat betød io øvrigt, at Fix fik skiftet Kaptajnen ud i serien, idet det nu er IF Føroyar, der ligger helt i toppen – med Dragør med samme points lige efter. Det uafgjorte resultat lover godt for lørdagens kamp på Kløvermarken, hvor Fix skal møde netop IF Føroyar, der er stærkt spillende i år. Kampen skal spilles kl. 15, og det er også efterårssæsonens sidste kamp. Trods det pæne resultat mod Dragør, så vil det bli-

Ny træner i VIF Sport. Morten Rutkjær fra Nordvest FC afløser Michael Madsen Af Finn Edvard Vanløse IF har ansat den 37årige Morten Rutkjær som ny cheftræner for divisionsholdet. Morten Rutkjær kommer fra Boldklubben Nordvest i Holbæk og tiltræder 1. januar. Vanløse IFs formand, Tage Kleinbeck siger, at med Morten Rutkjær får VIF en træner, som vil fortsætte den positive sportslige linje, som er lagt for både senior- og ungdomseliten de senere år, og som også Michael Madsen har stået for.

- Jeg er sikker på, at Morten vil passe rigtig godt ind i vores klub både med sin imødekommende og ambitiøse personlighed og med sin stærke fodboldfaglige baggrund, siger Tage Kleinbeck. Morten Rutkjær mødte truppen for første gang ved mandagens træning, hvor han udleverede sin plan for vintertræningen. Man vil også kunne møde ham ved årets sidste kamp i Vanløse Idrætspark på lørdag.

UGE 45 - 2011

1. DIVISION 1 Esbjerg 2 Randers FC 3 VB Kolding 4 Viborg 5 FC Vestsjælland 6 AB 7 Brønshøj 8 FC Fredericia 9 FC Hjørring 10 Hobro 11 Skive 12 FC Roskilde 13 Blokhus FC 14 Næstved

32 30 23 20 20 18 18 17 16 14 12 11 8 6

der vender tilbage til Superligaen fra næste sæson. Så vidt rækker Brønshøjs ambitioner ikke, men holdet fra Tingbjerg kan meget vel ende blandt de bedst placerede i 1. division. I hvert fald hvis den nuværende styrke kan fastholdes også efter vinterpausen.

Brønshøj forlænger kontrakt med succes- træner Det er gået over al forventning for Brønshøjs 1. divisionshold i dette efterår. Senest dokumenteret af 2-0 sejren i Roskilde – et hold som Brønshøj tidligere har haft det svært imod. Meget apropos efterårets succes, der placerer Brønshøj på en 7. plads med 18 point ligesom AB på 6. pladsen, har klubben forlænget kontrakten med træner Bo Henriksen til udgangen af 2013. -Bo er en meget populær person, der passer perfekt ind i Brønshøj Boldklubs klubliv og nyder stor respekt for sin træner-kunnen og de resultater, han har opnået. På trods af, at vi har et af 1. divisions mindste spillerbudgetter, siger klubformand Finn Ryberg. Bo Henriksen tiltrådte i 2007 som spillende træner, mens Brønshøj lå under nedrykningsstregen i 2. division. Han reddede holdet i divisionen, førte det i den følgende

sæson til tops i 2. division for derpå at spille Brønshøj op i 1. division, hvor holdet i sidste sæson blev en overraskende flot nr. 5. Selv var Bo Henriksen forsigtig i sine forventninger til den i gangværende sæson, der for ham primært handler om at slutte blandt de 12, der næste sæson spiller i en 1. division, hvor holdene mødes tre gange ligesom i Superligaen. Foreløbig går det rigtig godt i en række, hvor sidste sæsons nedrykkere, Esbjerg og Randers, har skilt sig ud – og er syv og ni point foran Vejle på 3.pladsen – og 12 og 14 point foran Brønshøj. De gul-sorte er i den anden retning 7 point foran Roskilde på øverste nedrykningsplads. Foruden træningen af divisionsholdet med reserver træner Bo Henriksen sammen med udvalgte spillere fra divisionsholdet elever fra den lokale Tingbjerg skole Det er et socialt projekt, der også

har Danmarks Idræts-Forbunds Get2Sport projekt, Tingbjerg Forum og den lokale virksomhed Radiometer som medspillere. Endelig har Bo Henriksen taget prøven som divisionstræner og er nu startet på Danmarks højeste træner uddannelse, der i løbet af to år vil give ham licens som prof-træner – og dermed adgang til at fungere som træner på højeste niveau. Altså den danske superliga. SA

FC Damsø fik kanonsejr

SERIE 1 1 IF Føroyar 2 Dragør BK 3 HB 4 Nørrebro United 5 Prespa 6 KFB 7 Sundby BK 8 BK Fix 9 Vigerslev BK 10 Østerbro IF 11 BK Rødovre 12 Firkantens Bk. 13 VLI 14 Viktoria

29 29 26 22 20 19 17 14 14 12 12 11 10 5

ve meget svært for Fix at hente points hjem fra Kløvermarken, men alt kan ske i fodbold, og måske det ene points kan gøre det? FC Damsø (i blåt) hamrede den ene kugle ind efter den anden i kampen mod Fredericia KFUM, der blev besejret 10-0 Tidligere i ligaen Morten er tidligere superligaog divisionsspiller i B93 og FREM og har i en periode boet i Vanløse. Han har sammen med trænerkollegaen Morten Hamm opbygget Nordvests Sportscollege, som de to leder i øjeblikket, og er desuden cheftræner for U19 og assistenttræner på divisionsholdet i Holbæk. Morten har A-trænerlicens og er også tilknyttet DBUs talenttræning for U16 Piger. Assistenttræner Claus Nielsen fortsætter i foråret. - Med denne trænerduo på plads har vi gode forudsætninger for i forårssæsonen at være med i den sjove ende af den uhyre tætte 2. division. Jeg tror, det bliver en herlig trup at være spiller i, slutter Tage Kleinbeck

Sport.Forrygende flot 10-sejr over Fredericia KFUM – og nu er Damsø med i oprykningsjagten Af Finn Edvard Foto: Dan Møller FC Damsø rundede efterårssæsonen af på den flottest tænkelige måde, da Fredericia KFUM i helt perfekt fodboldvejr blev besejret hele 100 hjemme på kunstgræsset i Vanløse Idrætspark. Fc Damsø var på alle punkter de østjyske modstandere

overlegne, og kampen igennem regnede det ind med mål bag Fredericias målpige. Den store sejr er ingenlunde den eneste kanonsejr, som pigerne har fået i efteråret: Det er tidligere blevet til sejre på 8-0 og 9-0, og nu blev målet altså i bogstaveligste forstand fuldt med sejren på 10-0.

Flot sæsonafslutning for træner Rasmus Skovby og hans piger, der med sejen i lørdags rykkede op blandt de fire bedste hold, der senere på forårssæsonen næste år skal spille om oprykning til ligaen. Kampen mod Fredericia var efterårets sidste, men træningen fortsætter på kunstgræsset i et stykke tid endnu. Pigerne skal nu først i kamp igen til april. Den første kamp er på udebane mod Horsens.

www.DINBYavisen.dk Brønshøj • Valby • Sydhavnen • Vanløse • Hvidovre

MORTENS AFTENs MIDDAG TORSDAG & FREDAG • KUN KR. 19950

CAFE - BRYG - RESTAURANT Jernbane Alle 42 - 44 • Vanløse


www.dinlokalavis.dk

UGE 45 - 2011

Spil Dansk Dagen – med Brønshøj Kirkes Pigekor

Brønshøj Kirkes Pigekor under ledelse af Bente Kiil Toftegaard med pianisten Adrija Everse-Peksena i baggrunden. Af Kaare Vissing

Kultur. ”Hvor er de charmerende, og hvor synger de godt”, gentager man hver gang, man ser og hører Brønshøj Kirkes Pigekor. Torsdag aften den 27. oktober gjorde koret sit til, at Spil Dansk Dagen, der havde hundredvis af arrangementer landet over, blev flot repræsenteret i Brønshøj. Under ledelse af organist Bente Kiil Toftegaard og akkompagneret på klaver eller orgel af Adrija Everse-Peksena, sang de i alt nitten piger sig ind i alle tilhørernes hjerter i den fyldte kirke – thi alene forældrene præsenterede sig pænt på bænkene. Og minsandten om ikke også den gamle bygnings hvælvinger gyngede og nynnede med af lutter fornøjelse. Koret indledte med et par lysende salmer, og både ”Send dit lys” og ”Et lys er

tændt på graven” meldte smukt om de da forestående Allehelgensdag. Begge salmer var sat i musik af den alsidige komponist Hans Holm, der er kendt i utallige sammenhænge. Således er han pænt repræsenteret i Højskolesangbogens 18. udgave, skaber af musicals, f.eks. ”Ønskestenen” og leder af Old Boys Big Band m.m. Og han har et fortrinligt kunstnerisk samarbejde med sin hustru, Kis Holm. Bente Kiil Toftegaard har en god evne til at sammensætte gamle og nye sange og salmer til en smuk helhed, så hendes publikum ikke nøjes med at glæde sig over de til evighed smukke gamle kendinge, ”Nu titte til hinanden” og ”Op, al den ting, som Gud har gjort”, men også kan glæde sig over vore dages både rige og rigelige salmekunst – både hvad angår tekst og melodi. Således sang koret midtvejs

Sten Kaaløs salme ”Du kom til vor runde jord” fra 1990, sat i musik af Hans Dammeyer samme år, og Lars Busk Sørensens ”Uberørt af byens travlhed”, med melodi af Klaus Brinch, ligeledes en salme fra 1990. På samme vis forstod organisten i Brønshøj at variere koncertens program med et par fællessange, endda begge i form af vekselsange, en munter musikalsk dyst mellem kor og publikum, ligesom struberne kunne hvile til et to orgelkoraler af den alt for tidligt afdøde jyske komponist Jesper Madsen (1957-99) – koraler over de berømte salmer ”Op, alle, som på jorden bor” og ”Op, al den ting”. Mod slutningen blev der budt på sangene ”I det smukke efterår” og ”Min Gud i himlen” af Jens Nielsen & Arne Andreasen, ”Sensommervise” af Kirsten og Finn Jørgensen, og endelig ”Skoven er så underfuld” af Eva Chortsen og John Høybye. Sidst-nævnte virkede i sine unge år som lærer ved Husum Skole og er siden blevet en af sit lands mest skattede korledere og komponister for sange og sangværker for kor. Under denne sidste del af koncerten bød koret på en snert af den ”benteske” løssluppenhed med bl.a. små charmerende fagter – dog behersket i forhold til de foregående forestillinger. Det var som ønskede Bente Kiil Toftegaard denne gang bibeholdt en vis alvor med henblik på den forestående Allehelgensdag. Men som altid en meget smuk oplevelse! Koncerten blev dertil et glædeligt goddag til den unge pianist Adrija Everse-Peksena, der kommer fra Riga i Letland og ligesom sin mand studerer musik i København.

Lokale kunstnere udstiller uden for sognet Af Kaare Vissing

Kultur. Gennem de seneste år har en lang række kunstnere udstillet deres værker i Bellahøj Kirkes store, lyse lokale ved siden af selve kirkerummet. To af de absolut bedste og mest anerkendte af disse kunstnere kan man nu tage i byen for at se. Det drejer sig om billedkunstneren Inge-Margrethe Madsen, der udstiller i Galleri Øckenlund, og tingfinderen Jørgen Schlosser, der udstiller i Atelier-galleriet. Inge-Margrethe Madsen fik sidste sommer lov til i tre dage at sidde og tegne skitser i Musikhuset i Vejle, mens Lars Lilholt og hans orkester øvede til deres da forestående turné. Det blev lidt af en gave, fortæller hun og fortsætter: ”At få lov til bare at sidde og tegne i tre dage med ørerne og kroppen fuld af rytmer og musik – med skitseblokke, papir, blyanter, posca’er og andre af de sorte kalligrafipenne.” Med en kop kaffe og sin kunst under rytmisk påvirkning nød billedkunstneren fra Bellahøj at arbejde, omgivet af en gruppe vidunderlige musikere, som samtidig var i gang med deres tonale skitser til det musikalske værk, de selv skulle vise deres publikum.

En af Inge-Margrethe Madsens inciterende skitser inspireret af Lars Lilholt og hans band.

Trods de mange prægtige mænd nød Inge-Margrethe Madsen særligt fløjtenisten Tina Lilholts selskab. Og hun fortæller, at ”ferniseringen”, dvs. generalprøven på koncerten med Lars Lilholts & Co. ”var ren glæde – en glæde som måtte nå ind til” alle tilhørerne. Netop denne glæde har Inge-Margrethe Madsen fortolket med sine helt egne nodestreger. Det er blevet til 125 skitser, som nok er værd at se på. Og det kan man på Galleri Øckenlund, Kronprinsesse Sofies Vej 6, st. tv. på Frederiksberg frem til og med den 23. november (åbningstider: torsdag & fredag kl. 13.00 – 17.00 og lørdag kl. 10.00 – 14.00). Mens man således har rimelig god tid til at besøge IngeMargrethe Madsens udstilling, skal man være lidt hur-

tigere i vendingen for at nyde Jørgen Schlossers kunst i Atelier-galleriet, Åboulevard 4 (lige ved søerne), idet hans udstilling kun er åben i dagene 10.-13. november, hver dag kl. 13.00 – 18.00. Til gengæld er der fernisering alle fire dage fra kl. 15.00 til lukketid. Jørgen Schlosser, tingfinderen fra Hellestedvej i Husum, udstiller denne gang sammen med collagekunstneren Karen Marott. Begge er de kunstens klunsere, idet de indsamler kasserede objekter fra samfundets husholdning, begge med samme formål: At sætte de udvalgte elementer sammen til nye helheder, hvor form, farve, rytme og komposition skal blive til kunst. Men af gemyt er de forskellige: Feminin, poetisk og forsigtig kontra maskulin, rustik og dristig. Ja, ad så vidt forskellige veje kan kunstnere nå frem til den samme anklage – et stiltiende opgør med den såkaldt civiliserede verdens smid-væksamfund.

29

Brønshøj Kirkes Voksenkor. Fra venstre Esther Needham, Sanne Colmor, Kathrine E. Martinsen, Hedwig Rummel, Skjold Lundberg og Martin Bjarklev.

Klassiske favoritter i Brønshøj Kirke Af Kaare Vissing

Kultur. Blev man ikke overbevist om, at Brønshøj Kirke har alle tiders voksenkor, af foromtalen til kirkekoncerten fredag den 28. oktober, så blev man det i løbet af den halve time, som koncerten varede. Under ledelse og akkompagnement af Bente Kiil Toftegaard sang koret eller dets medlemmer duo eller solo en perlerække af værker fra tiden, før folkekirken så sig nødsaget til at lokke unge ind under sine hvælvinger med rockmusik. Det første nummer var dog ”kun” instrumentalt, idet Bente Kiil Toftegaard spillede Bachs Toccata i d-mol – en fin introduktion til den produktive komponists mest populære stykke, sangen ”Jesus, bleibet meine Freude”. Derefter sang korets vel nok bedst kendte solister hver deres sang af Händel. Såvel tenoren Martin Bjarklev med ”Ombra mai fu” og alten Hedwig Rummel med ”Lascia ch’io pianga” præsenterede deres sange med en perfektion og ynde, der aftvang respekt og gav nydelse. Felix Mendelssohn-Bartholdy må have været damernes ven. I hvert fald blev det ham, der leverede sangene til hele to duoer for sopran og alt. Først sang Esther Needham og Kathrina E. Martinsen ”Gruss”, og derpå sang Sanne Colmor og Hedwig Rummel ”Das ist der Tag des Herrn”. Endelig sang Hedwig Rummel og Martin Bjarklev samme komponists ”Salme 95”, vel at mærke salme 95 i Bibelens ”Salmernes bog”. Der er her tale om komponistens opus 46, og salmen hedder ”Kommt, lasst uns anbeten” (Kom, lad os anråbe (Gud)), oprindeligt skrevet for tenor, kor og orkester – så Hedweig Rummel og Bente Kiil Toftegaard fik nok at se til! Derefter fik sopranen Sanne Colmor den taknemmelige opgave at synge Schuberts guddommeligt smukke Ave Maria. Det blev koncertens absolutte højdepunkt i et i forvejen højtliggende landskab af sange, der bjergtog publikum. Der findes nok de kvinder, der er kønnere end Sanne Colmor. Til gengæld findes der næppe nogen, der er lige så smuk og inciterende, og da slet ikke når hun synger Ave Maria! Som nu kirken er indrettet med orglet bag publikum og ved denne koncert dermed også koret

bagved, snød de tilhørere sig selv, der ikke vendte sig om. For godt nok lød sopransoloen som englesang, men at få Sannes ansigt med i tilgift gav den komplette kunstneriske nydelse. Som Lots hustru var man ganske forstenet, men varm om hjertet gik det endda. Efter denne oplevelse måtte der et par herrer til for at bringe én ned på jorden

igen. Og det sørgede tenorerne Skjold Lundberg og Martin Bjarklev, for med César Francks Panis Angelicus, så man syntes, at der også var ganske rart at være hernede. Endelig sang koret Mozarts Ave verum, hvormed der blev sat smukt punktum for en bare halv time lang koncert, der gav sit publikum en oplevelse for livet!

Ristorante Lazio VINSMAGNING

ONSDAG

den 16. nove mber

kl. 18.00

med tilhørende 5 retters menu Aperitivo Spumante Silvestri Brut Cantine Silvestri 1. Antipasto misto Forskellige italienske forretter Frascati Superiore Antica Roma Cantine Silvestri

2. Salmone al pesto

Ovnbagt laks m/ pesto på en bund af fennikel

Soave ”Pieve Vecchia” Fasoli Gino

3. Ravioloni al burro e salvia

Store hjemmelavede ravioli m/ kødfyld, vendt i smør, frisk salvie og parmesan

Chianti Rufina Riserva, Villa di Vetrice 2001 Fratelli Grati Barbera d’Asti “Boschetto Vecchio” Guasti Clemente

4. Scaloppina al porcini

Kalvefilet m/ Karl-Johan-svampesauce

Nebbiolo Langhe Comm. G.B. Burlotto Barolo Vigneto Monvigliero 2005 Comm. G.B. Burlotto Chianti Classico Riserva Vigneto Nerento 2006 Villa Trasqua

5. Dolci misti

Et udvalg af italienske desserter

Vin Santo Trasanto Villa Trasqua Asti Spumante Guasti Clemente

Grappa

Grappa Amarone Barrique Lorenzo Inga Grappa Riserva, Nebbiolo da Barolo Luigi Francoli Grappa Chianti DOGE

5 retters menu incl. vine - kaffe eller the

Kun kr. 699.- Bestil bord allerede nu! Godthåbsvej 191, Vanløse • www.restaurant-lazio.dk

RING OG BESTIL BORD PÅ TLF. 38 87 35 93


www.dinlokalavis.dk

30

Det sker lokalt Torsdag den 10. november. Kl. 10.00 – 15.00. Julebazar i Seniorklubben Vanløse. Sundhedshuset, Indertoften 10.

TV-Bella – Global lokal-tv

Lokal-tv for Vanløse, Brønshøj og omegn Kanal Hovedstaden og Kanal Nordvest (direkte på nettet)

Kl. 11.00 – 14.00. Revyviser med Visens Venner Brønshøj. Arr. Aktiv-Center. NB! Kun for medlemmer. Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17. Kl. 11.00 – 18.00. Tekstilklubbens Julemarked. Kulturhuset Pilegården. Kl. 15.00 – 17.00. Skak for pensionister. Arr. Ældre Sagen. Ved Bellahøj Nord 12 B. Kl. 16.00 – 18.00. Forfatteren Benny Andersen præsenterer filmen ”Beretningen om Indvandrerne i historien om Danmark” – en TVBella-film. Beboercentrum, Ruten 16. Kl. 19.30 – 22.00. Det åbne DM i problemskakløsning. Arr. Dansk Skakproblem Klub. Kulturhuset Pilegården. Kl. 20.00. Hush – toppen af dansk country med sangerinden

Dorte Gerlach. Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal. Kl. 20.00. Midnight Blues. Koncert. Kulturhuset Pilegården. Fredag den 11. november. Kl. 11.00 – 18.00. Tekstilklubbens Julemarked. Kulturhuset Pilegården. Kl. 19.00. Dans til levende musik! Arr. Danse & Hyggeklubben. Kulturhuset Pilegården. Kl. 20.30. Marie Key – sjove tekster sunget med skæv stemme! Kulturstationen Vanløse. Kl. 23.00. Electronica ved Sean Sound Escape og Mads Panik – DJ’s, rappere og åben scene. Cirkusbygningen i Vanløse, Skjulhøj Allé 21. Lørdag den 12. november. Kl. 11.00 – 12.00. Rytmik for de mindste. Vanløse Bibliotek, Jernbane Allé 38.

kulturstationen vanløse Rytmik for de mindste FORFATTERMØDE: HANNE RICHARDT BECK HUSUM BIBLIOTEK & MEDBORGERCENTER ONSDAG D. 9. NOV. KL. 19.00 PRIS: 25 KR. (BILLETSALG: HUSUM BIB.) KULTURHUSET PILEGÅRDEN

Lø 12 nov 11.00 / Alder 1½-3 år // Entré 50 kr. pr. familie

Klassisk koncert med Toke Møldrup og Bjarke Mogensen Lø 12 nov 12.00 // Fri entré

TEKSTILKLUBBENS JULEMARKED

Aktuelle Forfattere - Einar Mar Gudmundsson

TORS. D. 10. NOV. & FRE. D. 11. NOV. KL. 11.00-18.00 FRI ENTRE

Fra vugge til grav - på nettet

FORFATTERMØDE: AYDIN SOEI - OM ARBEJDET MED BOGEN “VREDE UNGE MÆND” TINGBJERG BIBLIOTEK OBS: AFHOLDES I UNGDOMSKLUBBEN CROSSROAD 18+ (VED SIDEN AF BIBLIOTEK) TORSDAG D. 10. NOV. KL. 18.00 GRATIS

KONCERT: MIDNIGHT BLUES

Kl. 11.00 – 16.00. Bazar – kræmmerbod, loppemarked, boghjørne og meget andet. Grøndalskirken, Hulgårdsvej 2.

Onsdag den 16. november. Kl. 13.00 – 16.00. Bankospil og kaffebord. Arr. Vanløse Pensionistforening. Kulturstationen Vanløse.

Kl. 12.00. Klassisk koncert med Toke Møldrup, cello, og Bjarke Mogensen, akkordion. Kulturstationen Vanløse.

Kl. 23.00 – 24.00. Om stort og småt i fortid, nutid og fremtid. Ved Lis Hermansen fra Brønshøj. Nørrebro Radio: 106,3 MHz.

Tirsdag den 15. november. Kl. 14.00. ”Tutankhamon og hans tid” – foredrag af ægyptolog Mette Gregersen. Brønshøj Sognecenter, Præstegårds Allé 5.

Torsdag den 17. november. Kl. 15.00 – 17.00. Skak for pensionister. Arr. Ældre Sagen. Ved Bellahøj Nord 12 B.

Kl. 19.00. Strikkecafé: Strik dig glad. Kultuhuset Pilegården. Kl. 19.00. Møllerne rundt om os og i Vanløse. Foredrag af møller Jørgen Hansen. Arr. Vanløse lokalhistoriske Forening. Kulturstationen Vanløse. Kl. 19.00. Menighedsrådsmøde. Grøndalskirken. Kl. 19.30. Einar Mar Gudmundsson, islandsk modtager af Nordisk Råds Litteraturpris 1995, fortæller om sit forfatterskab. Kulturstationen Vanløse. Kl. 20.00 – 21.00. Om stort og småt i fortid, nutid og fremtid. Ved Lis Hermansen fra Brønshøj. Nørrebro Radio: 106,3 MHz.

Ti 15 nov 19.30 // Entré 40 kr

On 16 nov 10.00 // Fri entré

Madklubben Frikadellen To 17 nov 17.30 // Entré kr. 60/30 kr. (børn under 12 år)

Bogsalg Fr 18 nov 12.00 // Fri Entré

Brønshøj • Valby • Sydhavnen • Vanløse • Hvidovre

Scarlet Chives + Kill Screen Music Børnejazzklubben: DaBoing Band

*** ÅBNING AF SPROGCAFEEN ***

Stand Up Comedy Show On 23 nov 20.00 // Entré

Julemarked Bizar Bazar og Flittige Hænder Fr 25 nov 16.00-19.00 // Fri entré med tilmelding HUSUM BIBLIOTEK & MEDBORGERCENTER TIRSDAG D. 15. NOV. KL. 16.30-18.00 GRATIS Kulturhuset Pilegården Tlf. 38 60 28 60 www.pilegaarden.kk.dk Husum Bibliotek Tlf. 38 28 14 76 Brønshøj Bibliotek Tlf. 38 28 07 97 Tingbjerg Bibliotek Tlf: 38 60 78 00

Klub Upcome Reggae & Ska

Torsdag d. 10. november, kl. 6.00: Bella er Qlt (6) Lørdag d. 12. november, kl. 6.00: Martin Lutz Group Søndag d. 13. november, kl. 11.30 Søndagsmagasinet

Fr 25 nov 20.30 // Entré 60/40 kr. stud.

LEJ LOKALER TIL MØDE OG FEST PÅ KULTURSTATIONEN JERNBANE ALLÉ 38 & FRODE JAKOBSENS PLADS 4, 1 / 38773300

WWW.KULTURSTATIONEN.KK.DK

Kl. 19.00. Sangunivers. Den svenske sopran Annika Isgar synger Rachmaninoff og Liszt m.fl. akkompagneret af Frank Jarlsfelt. Husum Kirke, Korsager Allé 14. Kl. 19.30. Julemærker. Foredrag ved Kim Vilhelmsen. Arr. Brønshøj Frimærkeklub. Kulturhuset Pilegården. Fredag den 18. november. Kl. 14.00 – 16.00. Fredagscafé med besøg af Ældreteatret 97 med forestillingen ”Livet en fest”. Bellahøj Kirke, Frederikssundsvej 125 A. Kl. 14.00 – 16.00. Fredagscafé. Lederen af pengeinstituttet Oikos, Gullmai Sørensen, fortæller om ”social business”. Grøndalskirken. Kl. 19.30. ABC-viser ved Kirsten B. Illum. Arr. Visens Venner Brønshøj. Kulturhuset Pilegården.

Søndag d. 20. november, kl. 11.30: Søndagsmagasinet

Sø 20 nov 15.00 // Entré kr. 80/ 40 kr. (medl.)

On 23 nov 10.00 // Fri entré med tilmelding

Kl. 18.30. Møde i Vanløse Lokaludvalg. Alle er velkomne! Kulturstationen Vanløse.

Lørdag d. 19. november, kl. 6.00: Sportslørdag

Lø 19 nov 20.30 // Entré 80/60 kr. stud.

- SØREN BERLEV, PETER DOMTORP & CARSTEN “DEN SKALDEDE KOK” OLSEN KULTURHUSET PILEGÅRDEN TORSDAG D. 10. NOV. KL. 20.00 PRIS: 100 KR. (FORSALG: PILEGÅRDEN) ARR. MUSIC HOUSE BRØNSHØJ

UGE 45 - 2011

Mandag d. 14. november, kl. 22.00: Vanløse-Birkerød Freja-Jersie Torsdag d. 17. november, kl. 6.00: Bella er Qlt (7)

Lørdag den 19. november. Kl. 11.00 – 12.00. Rytmik for de mindste. Vanløse Bibliotek. Kl. 20.30. Stairway Showcase: Scarlet Chives + Kill Screen Music + DJ Caine. Kulturstationen Vanløse. Søndag den 20. november. Kl. 15.00. Koncert med strygertrioen Trio Sono. Brønshøj Kirke, Brønshøj Kirkevej 8. Tirsdag den 22. november. Kl. 14.00. ”Fra Nørrebro til Nørregade”. Foredrag af tdl. biskop Erik Norman Svendsen. Hyltebjerg Kirke, Ålekistevej 91. Kl. 20.00 – 21.00. Om stort og småt i fortid, nutid og fremtid. Ved Lis Hermansen fra Brønshøj. Nørrebro Radio: 106,3 MHz. Onsdag den 23. november. Kl. 13.00 – 16.00. Banko og kaffebord. Arr. Vanløse Pensionistforening. Kulturstationen Vanløse. Kl. 14.00. AMD – en øjensygdom som kan ramme os alle. Foredrag ved Ellen Juul. Kulturhuset Pilegården. Kl. 19.30 – 20.30. Filmaften i Ungdomskirken for alle i alderen 13-20 år. Husum Kirke. Kl. 20.00. Stand Up Comedy Show. Kulturstationen Vanløse. Kl. 23.00 – 24.00. Om stort og småt i fortid, nutid og fremtid. Ved Lis Hermansen fra Brønshøj. Nørrebro Radio: 106,3 MHz. Mandag d. 28. november, kl. 22.00: Freja-Amager Stadion-Amager Torsdag d. 1. december, kl. 6.00: Bella er Qlt (9)

Mandag d. 21. november, kl. 22.00: Vanløse-Hvidovre (floorball) Stadion-KFUM

Lørdag d. 3. december, kl. 6.00: Sportslørdag

Torsdag d. 24. november, kl. 6.00: Bella er Qlt (8)

Søndag d. 4. december, kl. 11.30 Søndagsmagasinet

Lørdag d. 26. november, kl. 6.00: Sportslørdag

Mandag d. 5. december, kl. 22.00: Milasa

Søndag d. 27. november, kl. 11.30 Søndagsmagasinet Den Alternative

Torsdag d. 8. december, kl. 6.00: Bella er Qlt (10) Lørdag d. 10. december, kl. 6.00: Secret Oyster


www.dinlokalavis.dk

UGE 45 - 2011

31

Visens Venner præsenterer En aften om unge og uddannelse alfabetet udsat for revykunst Af Kaare Vissing

Kultur. Når Visens Venner Brønshøj kalder til samling i Kulturhuset Pilegården fredag den 18. november kl. 19.30, bliver det Kirsten B. Illum, der binder viserne sammen. Det gør hun meget belejligt ved at spinde en rød tråd, der vil gå gennem samtlige alfabetets bogstaver. Det sker med godt, gammelt og gedigent håndarbejde, idet hun som udgangspunkt anvender den underfundige, eftertænksomme og indsigtsfulde ”ABC-visen”, skrevet af Mogens Lorentzen, der boede i Vanløse, mens August Pohlenz skrev melodien dertil. Sangen stammer fra PHrevyen på Nørrebros Teater 1929, og blev en af Liva Weels første, store succeser – sunget med hendes siden så velkendte sødme og distance. Når Kirsten B. Illum bruger ABC-visen som udgangspunkt, er det fordi hun synes, det kunne være sjovt og nyskabende at følge alfabetet i udvælgelsen af sange og så se, hvad der kunne dukke op af kendte og mindre kendte tekster. Det er i skrivende stund viseværtens ambition at få hvert af alfabetets bogstaver repræ-

senteret i programmet, selv de i det danske sprog sjældent anvendte. Og vi kan da allerede her og nu afsløre, at Q vil blive repræsenteret af en ret sjælden sang, nemlig ”Quitura”, der handler om en inuit-fangerkone, der flyttes til Løkken i Vendsyssel. Bogstaver som X, Z og Æ kniber det lidt med at finde sange for, og derfor får denne måneds forestilling det ekstra spændingsmoment, om det lykkes arrangørerne at finde sange for disse – eller om de selv har måttet til rimsmedenes ambolt alias computerens tastatur. Med sin rolle som visevært træder Kirsten B. Illum for alvor frem i rampelyset, når hun entrer de skrå brædder. Ganske vist har hun i en årrække været aktiv visesanger i den arrangerende forening, men hun har ikke været blandt de mest dominerende. Derimod har hun været den vigtigste instrumentale støtte for den faste og helt uundværlige pianist, Niels-Flemming Carlsen, som hun ofte har støttet i sin egenskab af cellist. Kirsten B. Illum har stor viden både om musik generelt og om dansk revykunst, så publikum har meget at forvente, når hun

Kirsten B. Illum – aftenens visevært. binder programmet sammen den 18. november. Publikum kan vælge at komme allerede kl. 18.30 med sin medbragte mad og deltage i den efterhånden traditionelle fællessang med skålviser. Eller det kan vente til kl. 19.30, hvor det egentlige program begynder. Man bedes i så fald være fremme til tiden, idet døren til Pilegården låses præcis kl. 19.30. Der kan købes drikkevarer inden da og i pauserne derefter hos Torben i baren. Det er vigtigt at bestille plads hos AnneGrethe Rosenbøg på telefon 36 11 06 39, alternativt hos John Elberg på telefon 23 30 08 01.

Kulturstationen Vanløse arrangerer i samarbejde med Salaam og Ungdommens Uddannelsesvejledning temaaften torsdag den 10. november , kl 17-19 om de svære valg, der skal tages af alle unge uanset baggrund. En aften der byder på fællesspisning, foredrag, film og debat for unge på 8. - 10. klassetrin, der står over for valg af ungdomsuddannelse. Flerkulturelle unge oplægsholdere fra Salaam og Integrationsministeriets korps ’Brug for alle Unge’ udfolder de 7 kortfilms, temaer ud fra egne erfaringer. Og tager en snak med de ung om de mange valg, tanker og drømme der fylder i denne tid.

Julemarked Annoncer på Rødovregaard 3879 3400

Salaam viser film fra kortfilmspakken ”'I 7 SIND” der portrætterer syv unge, hovedsageligt med etnisk minoritetsbaggrund, der har sat sig for at bruge deres ressourcer positivt på det danske arbejdsmarked og i samfundslivet generelt. Filmene handler om ungdom og identitet, om hvordan man finder et ståsted i livet og hvordan man håndterer svære valg om uddannelse og fremtid. Efter filmene, vil nogle lokale foreninger og klubber, fortælle om, hvad der motiverer dem til at gøre netop dét, som de gør! Aftenen byder desuden på fællesspisning i Kulturstationens café.

CAFE - BRYG - RESTAURANT

Program for Temaaften om unge og uddannelse torsdag den 10.november: kl.17.00: Mød Khadije og Bülent fra I 7 SIND og se deres film. kl.18.00: Gratis fællesspisning. kl.18.15: Mød lokale klubber og foreninger og hør om de muligheder de tilbyder. Hør også hvad der motiverer dem til at engagere sig i det frivillige foreningsliv. Programmet vil blive opdateret løbende tjek hjemmesiden www.kulturstationen.kk.dk Fri entré med tilmelding på vanlose_tilmeldning@kff.kk.dk

Brunch buffe t Lørdag-sønda g kl. 11 - 14 med kaffe, th e og juice

119,-

Kokken anbefaler

248,-

298,-

Jernbane Allé 42-44 • 2720 Vanløse • Tlf. 38 71 78 00 info@cafe-basement.dk • www.cafe-basement.dk

Nyheder/Lokalt. Stort julemarked på Rødovregård og Heerup museum tæt på Damhussøen den 26. og 27. november kl. 11-16. Gammeldags boder, godter og gode tilbud. Nyd den totale julehygge med familie og venner. Plantefarverne viser unik kunst og håndværk og sætter julen i gang sammen med museumsbutikken på Heerup Museum – og det kommer til at bugne med stemning, inspiration og gode julegaveideer - både ude og inde. Gratis entré hele weekenden. Tag venner og familie med på julemarked på Rødovregaard og Heerup Museum og oplev når Plantefarverne traditionen tro folder sig ud i alle juleboderne og ligesom museumsbutikken disker op med skønne julegaveidéer og gode tilbud. Du kan finde filt, strik, keramik, pileflet, smykker og meget andet. Som noget nyt fyldes den udendørs gård med stemning og gammeldags boder, hvorfra der fx sælges julebukke, juletræer og andet spændende kunsthåndværk. For barnlige sjæle – endnu en nyhed! Fra kl. 11-14 begge dage styrer Marie Drost Aakjær fra Lokalhistorisk Samling løjerne i julestuen for børn og

barnlige sjæle. Her bliver der klippet gammeldags julepynt fra skabeloner, som børnene med garanti ikke har set før. Tag det med hjem eller hæng det på vores juletræ. Fra kl. 14-16 vises der film for børn på den gamle filmfremviser. Husk også at holde øje med Plantefarvernes julegavesæk, hvor du kan vinde spændende gaver fra boderne.

NOVEMBER 2011

Tag en pause i Café Vognporten Er det tid til en pause fra alle indtrykkene, kan man hvile benene i caféen, hvor der kan købes sandwich, kage, æbleskiver, glögg, saftevand og andre lækkerier.

TINTIN

FAR TIL FIRE - TILBAGE TIL NATUREN

Gratis entré Der er gratis entré overalt begge dage – også i børnenes julestue og på Heerup Museum.

NOGET I LUFTEN

Det hele er blevet til i et samarbejde mellem Plantefarverne, Heerup Museum, Lokalhistorisk Samling, Projekt Vestvolden og Rødovregaard. (red af JD)

www.DINBYavisen.dk

Lokalavisen

Vanløse Bio - Jernbane Allé 44 2720 Vanløse - Tlf. 38 74 74 50 Telefonbestilling - Biografen åbner kl. 11 hver dag


www.dinlokalavis.dk

32

UGE 45 - 2011

Kontakt os inden du sætter til salg - det betaler sig! Går du i salgstanker, eller går dit salg for langsomt, skal du ikke være bekymret. Efterspørgslen er der fortsat, købere giver sig blot bedre tid til at sondere mulighederne, end de kunne tillade sig tidligere. Kontakt os - vi giver bedre råd. Læs mere på www.estate-maeglerne.dk eller kik ind og hør nærmere

Skøn bolig der skal ses!

1- familieshus

SOLGT

Brønshøj Kagsvang 21 Sagsnr. 5-5889 Boligen tilsalg består af egen indgang, og indeh.: badeværelse og soveværelse i stueplan, på 1. sal findes lyst værelse, køkken, flot og meget rummelig stue med plads til både sofaarrangement og stor "spisestue". Der er en skøn have til hvor man kan nyde den skønne sol året rundt.

På stille villavej

1- familieshus

SOLGT

Brønshøj Kattingevej 10 Sagsnr. 6-5853 Beliggende på stille villavej med central placering i Husum. Solid og velholdt ejendom fra 1969. Den praktiske indretning og de valgte løsninger gør at ejendommen vil passe til et bredt udvalg af behov. Helt optimalt for børnefamilien med den gode og overskuelige sydvendte have, samt den stille beliggenhed.

SOLGT 85

Drømmeslottet

1- familieshus

NYHED

735

1/3

000/2

SOLGT 1932

Brønshøj Fuglsang Allé 114 Sagsnr. 5-5898 Beliggende i det "gamle Brønshøj" tæt ved Brønshøj Torv, off. transport og masser af indkøbsmuligheder samt gode skoler. Ejendommen: Super charmerende meget stor ejendom som er helt speciel og i den helt rigtige "gamle" stil, hvor der emmer af sjæl. Ejendommen er delt op pt. til en lejlighed i stueplan. En lejlighed på 1. Salen og 1 "lejlighed" på tagetagen (her er 25 m2 godkendt). Pris: Udb.:

4.995.000 Brt.: 250.000 Nt.:

140

Skøn udsigt over grønt område

Ejerlejlighed

NYHED

30.779 27.239

RING FOR FREMVISNING 22350577

275/115

Skøn 2-værelset

Her er lys og god plads

Sagsnr. 6-5756

Sagsnr. 6-5895

Ejerlejlighed

887

3/13

1/3

1

1969

Vanløse Grøndals Parkvej 16 Sagsnr. 6-5916 Veldisponeret, lys og pæn lejlighed beliggende på stille vej med skøn udsigt over grønt område. Veldrevet ejerforening, nyere vinduer samt pæne fællesfaciliteter. Lejligheden fremtræder i god stand. En lejlighed der skal opleves, for fremvisning ring til Jonas på 20 99 97 96

Pris: Udb.:

Alternativ finansiering: Pauselån® F1 Brt./net: 15.844/15.187

716

1.395.000 Brt.: 70.000 Nt.:

9.468 8.237

Alternativ finansiering: Pauselån® F1 Brt./net: 5.386/4.942

4

ÅBENT HUS D. 13. NOVEMBER KL. 13.30-14.00

1920

Skøn villa- fantastisk belligenhed

1- familieshus

Ejerlejlighed

59

2

3. tv./5

1937

På kanten af Vanløse

Flot og indbydende

Sagsnr. 5-5757

Sagsnr. 5-5881

1- familieshus

1- familieshus

NYHED

ÅBENT HUS 13 NOV. KL. 12.40-13.10 Brønshøj Frederikssundsvej 412 3 Pris: Udb.:

1.025.000 Brt.: 55.000 Nt.:

Alternativ finansiering: Pauselån®F1 Brt./net: 4.573/4.469

62

2

3. tv/4

1954

Brønshøj Marbjergvej 21 7.448 6.789

Pris: Udb.:

1.350.000 Brt.: 70.000 Nt.:

3

2. tv./3

Brønshøj Dyssevænget 1

ÅBENT HUS D. 13 NOVEMBER KL. 16.00-16.20

Alternativ finansiering: Pauselån®F1 Brt./net: 4.930/4.729

81

ÅBENT HUS 13. NOV. KL. 14.00-14.20

1976

8.853 7.910

Brønshøj Vindingevej 25 Sagsnr. 5-5846 Lækkert køkken med spiseplads dejlige terasser og have. Fantastisk beliggenhed og kælderen har aldrig haft udfordringer med vand/fugt ej heller ved skybrud. En ejendom der bør ses.

Pris: Udb.:

3.495.000 Brt.: 175.000 Nt.:

21.933 18.821

811

2/2

Dragør Nøragersmindevej 128

2.995.000 Brt.: 150.000 Nt.:

18.247 16.283

Alternativ finansiering: Pauselån®F1 Brt./net: 9.300/9.065

Alternativ finansiering: Pauselån® F1 Brt./net: 11.562/10.450

116/116

Pris: Udb.:

2

1940

113/70

399

ÅBENT HUS 13. NOV. KL. 15.00-15.25

5

Pris: Udb.:

2.475.000 Brt.: 125.000 Nt.:

15.179 13.193

Alternativ finansiering: Pauselån®F1 Brt./net: 7.821/7.233

2

1952

Estate mæglerne Brønshøj / Herlev S TAT S A U T. E J E N D O M S M Æ G L E R & VA L U A R M D E

Frederikssundsvej 330 2700 Brønshøj Tlf. 38 80 21 22 www.estate.dk

121

756

1/4

1

1969

Brønshøj_10112011  
Brønshøj_10112011  

Statsautoriseret ejd.mægler MDE Frederikssundsvej 185 2700 Brønshøj B B R R Ø Ø N N S S H H Ø Ø J J P P O O S S T T E E N N HHUUSSUUMM PPOOS...

Advertisement