Page 1

2.0: DE LA INTERACCIÓ A LA COCREACIÓ

SESSIÓ 14 I 15 SETEMBRE 2011 Amb la col·laboració de CoCreating Cultures MIRADOR Dimecres 14 Taller 10.30-14 h «Disseny col·laboratiu per a institucions culturals» (1a part). Amb Irene Lapuente i Ramon Sangüesa. Presentació 18.30h Conclusions del taller. Debat 19-21 h "El museu giroscòpic: tecnologia, participació i museus» (videoconferència) amb Wayne Labar. «Mètodes de treball en línia: realitat augmentada, mons virtuals i participació» amb Robert Kertner Dijous15 Taller 10.30-14h «Disseny col·laboratiu per a institucions culturals» (2a part). Amb Irene Lapuente i Ramon Sangüesa. Presentació 18.30h Conclusions del taller. Presentació d’activitats 19-21 h “La guia 2.0 del CCCB” “Presentació del grup d’estudi +C+C: Orígens del grup i resultats d’investigació”

Antecedents El 2010, vam obrir un taller sobre els processos participatius originats en la metàfora de les tecnologies 2.0. Aquestes, més enllà del seu vessant purament comercial, permeten connectar amb un concepte de públic que s’identifica amb l’activitat i s’allunya de la recepció passiva dels esforços de creadors, artistes, científics, gestors culturals, museus i altres institucions del sector de la cultura entesa en un sentit ampli. L’impacte d’aquestes tecnologies i el seu afany desintermediador han estat assimilats amb diversa fortuna per part dels actors habituals de l’àmbit cultural. Han revelat noves oportunitats i han generat noves resistències. Més enllà d’una aproximació superficial que persegueix el vell màrqueting per nous mitjans, assumir amb serietat les possibilitats del magma conceptual que orbita al voltant del «que és 2.0» comporta repensar i redissenyar formes de relació, processos i formes d’organització que permetin revitalitzar i aprofundir en l’acció dels actors culturals. Així, sota una caracterització d’un públic amb una certa consciència de resposta per part de les institucions i amb una certa autoconsciència de la seva pròpia capacitat d’acció, trobem que la participació recorre un ampli espectre de possibilitats des del simple feedback fins al codisseny i la coproducció de continguts i activitats per part d’una comunitat.

PARTICIPA A:

Per arribar a aquesta finalitat s’identifiquen un seguit d’«escoles de pensament».

Blog www.cccb.org/icionline/

La tecnològica: centrada en l’ús de les tecnologies de social media i connectada amb el concepte de «comunitat» i el seu cultiu (o «gestió»). La seva utilització es queda de vegades en el concepte de web i Internet com a mitjà de comunicació i no de producció ni d’innovació col·lectiva. La tecnocultura, en canvi, incideix en l’aspecte constructiu de la col·laboració.

La de disseny obert: porta més enllà el concepte d’«usuari actiu» i de l’usuari com a font d’idees per convertir-lo en codissenyador i coproductor. Aporta una gran experiència en mètodes de treball conjunt, però ha d’anar més enllà del producte i del servei per interactuar amb el concepte de grup i comunitat.

La d’innovació oberta: procedent de l’àmbit més empresarial i comercial amb mecanisme de «crowdsourcing» en la més delicada línia de l’explotació no remunerada.

Delicious http://www.delicious.com/icionline/ instituciones_culturales_2.0 Twitter @cccblab @CoCreatingCult Hashtag Twitter #cult20 Internet Sala Mirador Xarxa: Ici Contrasenya: ici_cccb


IRENE LAPUENTE Fundadora i actual directora de l'empresa de divulgació i comunicació científica i tecnològica, la Mandarina de Newton S.L. (2010) de la que CoCreating Cultures forma part. Des de fa més de vuit anys es dedica intensament a comunicar i divulgar la ciència i la tecnologia utilitzant diversos formats. Va ser la responsable del projecte expositiu participatiu Expolab. També ha treballat i segueix col·laborant en centres de divulgació científica i tecnològica com Cosmocaixa Barcelona o el Tech Museum of Innovation de Califòrnia. Ha desenvolupat tasques de Responsable de Comunicació i Difusió de la Ciència en el Institut Català de Paleontologia (ICP) i en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). http://www.lamandarinadenewton.com http://expolab.net/cas/

RAMON SANGÜESA Professor de la Universitat Politècnica de Catalunya. Sènior Fellow del Strategic Innovation Lab del Ontario College of Art and Design, Toronto Investigador visitant del Center on Organizational Innovation, Departament de Sociologia de la Universitat de Columbia. Els seus interessos actuals són l'evolució de la col·laboració en xarxa, la cultura, l'organització i el desenvolupament de nous espais per a la innovació. S'ha involucrat en diversos projectes finançats per la UE en la tecnologia, la innovació i la cultura. Va ser un dels co-fundadors de Citilab un espai per a la innovació ciutadana a Barcelona, on va exercir el càrrec de Director d'Innovació. En 2010, va passar a crear una plataforma al voltant de la idea de cocreació en la ciència, tecnologia, disseny, art i cultura: CoCreating Cultures. http://www.lsi.upc.edu/~sanguesa http://fluxchange.typepad.com/ ramonsanguesa/

La del peer to peer: com a moviment ampli que qüestiona els mecanismes de producció, representativitat i acció tant cultural com econòmica i política, insistint en la capacitat col·lectiva emergent de creació i cultiu de la utilitat pública.

L’exploració de com es pot posar en marxa una nova relació, més propera i productiva entre institucions i públic es considera des d’aquestes perspectives tot incidint més en una tradició o una altra. Els diversos desenvolupaments i projectes han posat en qüestió novament i de manera diferent algunes de les figures tradicionals del sector cultural des del mateix concepte de «museu» fins al de «públic». CoCreating Cultures És un grup de treball original el 2009 al voltant dels patrons culturals de la cocreació i la cocreació de patrons culturals. Des de llavors ha col·laborat amb diverses institucions internacionals en diferents projectes cocreatius. Ha estat seleccionat per l’Associació Americana de Museus com a «instigadors» de la reunió anual dels professionals de museus sobre creativitat i innovació del 2011. CoCreating Cultures fa un quant temps que treballa en el disseny de la participació en l’àmbit de la cultura. En aquests tallers es tracta de compartir experiències, mètodes, errors i encerts. Per la via de la pràctica conjunta, els participants podran avaluar millor què poden aportar aquests mètodes, què no poden aportar i què involucren en termes de noves capacitats professionals i canvis institucionals. L’enfocament del taller és el resultat d’un procés de reflexió i pràctica afirmat en diferents projectes internacionals. Es basa en una mixtura pròpia de processos de disseny emergent combinats amb l’ús de tecnologies col·laboratives.

ENLLAÇOS I BIBLIOGRAFIA RELACIONADA Pots trobar tots els enllaços relacionats amb 2.0: de la interacció a la cocreació en el compte Delicious d'I+C+I: http://www.delicious.com/icionline/ instituciones_culturales_2.0 Full de mà de la session I+C+i “Institucions culturals 2.0” (2010): http:// issuu.com/icicccb/docs/full_de_m__ici_cult2.0__cat_def Obertura, disseny, participació, organització GIACCARDI, E. Metadesign as an Emergent Design Culture. Leonardo, 38:2, agost 2005. Retrospectiva sobre el concepte de «metadisseny», fonamental per entendre l’aproximació al disseny de participació. Centra el metadisseny com un concepte que s’ha adoptat des de la dècada dels vuitanta respecte de l’ús de tecnologies de la informació en relació amb l’art, les teories culturals i les pràctiques de disseny. Aquest article presenta les teories i pràctiques de metadisseny i contribueix al desenvolupament del metadisseny com un emergent de la cultura del disseny, i demana una ampliació del procés creatiu en el nou espai de disseny generat per les tecnologies de la informació. LABAR, W. (2007). Exhibit Commons: Liberty Science Center’s Open Source Experiment. A Visitor Voices in Museum Exhibitions. Washington, DC: Association of Science-Technology Centers. 140-44. Descripció de l’enfocament a l’obertura de la creació de l’exposició com un mitjà d’augmentar la participació. LAPUENTE, I. (2011). From interaction to co-creation. Accessible aquí: http:// co-creating-cultures.com/eng/?p=907


ROBERT KETNER Virtual Community Manager de Tech Virtual, un projecte del Tech Museum de San José, Califòrnia, que utilitza les eines online per dissenyar, provar, i desenvolupar col·laborativament prototips del propi contingut del museu. La seva experiència abasta el disseny de productes, comerç electrònic, i mitjans socials. Va fundar el grup d'especial interès en móns virtuals SDForum VirtualWorld en el Silicon Valley en 2006. Ha donat conferències, presentacions i seminaris en múltiples conferències sobre museologia, al Stanford Research Institute, al Silicon Valley Innovation Institute i a la NASA. Abans d'unirse al Tech Museum, Ketner va treballar en un projectes de plataformes col·laboratives i com a consultor d'inversions i de start ups. Ha realitzat tallers de prototipat virtual en les conferències sobre museus més importants del món com “Museums and the Web” o per a les conferències de l'Associació Americana de Museus. http://www.thetechvirtual.org/

WAYNE LABAR Vicepresident de desenvolupament d'exposicions i experiència d'usuaris al Liberty Science Center, New Jersey. Actualment es centra en el desenvolupament de la major exposició interactiva realitzada sobre la ciència i la tecnologia de la cuina des d'una perspectiva de disseny amb usuaris i la integració de mitjans socials participatius. Ha promogut el concepte de “Open Exhibition Commons”. http://www.lsc.org/

Una breu caracterització dels diferents nivells de participació, des del nivell més baix de participació de l’audiència fins a la creació comuna de continguts i coneixements. LAPUENTE, I.; SANGÜESA, R.; KETNER, B.; STEPHENSON, R. (2010). Engaging Users in Science and Technology Exhibition CoDesign Online and Offline: the Expolab Experience. Proceedings of the 11th International Conference on Public Communication of Science and Technology, PCST-2010. Nova Delhi, Índia. Novembre del 2010. Accessible aquí: http://co-creating-cultures.com/ eng/?cat=103. Un resum del desenvolupament i l’impacte d’un procés internacional participatiu de disseny de l’exposició que integra la participació en línia i cara a cara. Es fan servir tots dos mètodes, tant low-tech com hight-tech, per a la participació i el codisseny amb els usuaris. MENICHINELLI M. (2004-05). Reti collaborative. Il design per una autoorganizzazione Open Peer-to-Peer, Tesi di laurea, rel. Ezio Manzini, Politecnico di Milano, A.A. NEFF, D. STARK (2003). Permanently beta: Responsive organization in the Internet Era. PANGARO, P. «What is conversation? How do we design for effective conversation?», co-authored with Hugh Dubberly, in Interactions Magazine, publication of the ACM, juliol / agost del 2009. Una aproximació al disseny de processos emergents des de la perspectiva del diàleg conjunt. SANGÜESA, R.; LAPUENTE, I. From Lab to Expo: Hypermedia and Low Tech. Two sides of the participatory coin. Ponència a les trobades «Contemporary Art Theory. CATMeeting III. Workshop with Laboratoire Paragraph». Centre d’Art Santa Mònica. Maig del 2011. Accessible aquí: http://www.slideshare.net/ramonsang/low-techand-high-tech-methods-in-participation Repàs de l’aproximació de metadisseny i la seva relació amb la participació centrada en el sector cultural. SCHOLZ, T. (2011). The Internet as Playground and Factory. Routledge. Una aproximació molt crítica a la importació directa d’usos comercials del 2.0 en altres sectors, amb denúncia de les noves formes d’explotació a què dóna lloc. Resumeix les participacions en el congrés del mateix nom, celebrat al final de l’any passat a Nova York. SCHULER, D.; NAMIOKA, A.E. (1993). Participatory Design: Principles and Practices, Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum Associates. SIMON, N. (2009). The Participatory Museum. Accessible aquí: http:// www.participatorymuseum.org/ Una col·lecció de casos reals i guies metodològiques inspirades en la metàfora de les tecnologies 2.0. Centrada fonamentalment en una concepció de la participació associada a la interacció social.

Tecnologia: social media i els seus processos KELLY, L. (2008). Museum 3.0: informal learning & social media. In Social Media and Cultural Communication Conference Sydney. La relació entre l’ús i la familiaritat dels visitants de museus amb els social media i els seus nivells d’interès, relació i identificació amb el museu. LABAR, W. The gyroscopic museum. In James E Katz, Wayne LaBar, Ellen Lynch (Eds). Creativity and Technology: Social Media, Mobiles and Museums. MuseumsEtc. Londres, 2011. Una proposta integradora perquè coincideixi amb les activitats del museu i el seu contingut amb les affordances de les tecnologies digitals utilitzades pels nous públics.


Comissariat KRIER, S. (2010). Me you and everyone we know is a curator now symposium, Amsterdam, December 16, 2009. http:// www.graphicdesignmuseum.nl/en/events/ calendar/symposium-me-you-and-everyone-we- know-is-a-curator/455. En aquest simposi es van presentar i discutir els nous comissariats en relació amb les noves possibilitats provocades pel canvi d’orientació promogut des de l’adopció de les tecnologies 2.0 i les seves formes de relació i organització. MACDONALD, S.; BASU, P. (Eds.) (2007). Exhibition Experiments. Blackwell Publishing. Un resum dels nous enfocaments de disseny de l’exposició amb nous modes d’interacció i la participació en l’art i les ciències. SANGÜESA, R. (2011). The Virtualization of the Curator. Accessible aquí: cocreating-cultures.com/eng/?p=1029. El que els enfocaments participatius impliquen per al paper del comissari. SCHIELE, B. (2008). On and about the Deficit Model in an Age of Free Flow. In Cheng, D.; Claessens, M.; Gascoigne, N.R.J.; Metcalfe, J.; Schiele, B.; Shi, S. (Eds.). Communicating Science in Social Contexts: New models, new practices. Un resum de l’evolució del model de comunicació de la ciència i una crítica del model de dèficit. Útil també per dur a terme en altres sectors, més enllà de la ciència. Motiva els nous modes de comunicació en un context social i reivindica el paper dels diversos nivells de coneixement i competència que hi ha entre els membres d’una comunitat.

Blog www.cccb.org/icionline Delicious http://www.delicious.com/ icionline/ instituciones_culturales_2.0 Twitter @cccblab @CoCreatingCult Hashtag Twitter #cult20 Internet Sala Mirador Xarxa: ici Contrasenya: ici_cccb

I+C+i // 2.0: de la interacció a la cocreació  

Full de mà de la sessió "2.0: de la interacció a la cocreació"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you