Page 1

CESKÁ KOALICE PRO OCHRANU BIODIVERZITY www.CCBC.cz

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA


Slovo ředitelky NF CCBC Věnujte nám pár minut a dovolte, abychom se představili. Rok stál za to! Nadační fond CCBC nabyl nové zkušenos , zlepšuje se a profesionalizuje. Stárneme a moudříme. Posuďte sami. Díky za rok . Kristýna Nováková, ředitelka NF CCBC

Slovo předsedy správní rady Nadační fond České koalice na ochranu biodiverzity (NF CCBC) uzavřel v prosinci tře rok své novodobé historie, která začala v roce transformací Nadačního fondu Mikrofinance, jednoho z členských projektů CCBC. Projekty spolupracující pod hlavičkou CCBC s velkým nasazením, ale s poměrně nízkými rozpočty pracují na čtyřech kon nentech planety každý den na tom, aby obstály ve svém poslání chránit lokální biodiverzitu a pomáhat místním lidem udržitelným způsobem využívat zdroje tak, aby byla zachována budoucnost pro místní komunitu, její tradiční život, ale i křehkou rovnováhu okolní přírody s mnohdy kri cky ohroženými druhy rostlin a zvířat. Každý rok se některý z projektů dostane do turbulentní situace nerovnováhy zdrojů, které mají k dispozici, s potřebami udržitelnos či rozvoje projektu. Pomoc v takové situaci je jedním z klíčových úkolů NF CCBC. A nebylo tomu jinak ani v roce . Hlavním úkolem NF CCBC je ale krizovým situacím v jednotlivých projektech předcházet, být prostředníkem v komunikaci lidí v terénu s logis kou doma v Čechách a snažit se získávat podporu odborné i laické veřejnos . Jak se nám to dařilo a co vše se snažíme dělat, se můžete dočíst na následujících stránkách. Rád bych poděkoval všem odhodlaným lidem v terénu i doma, kteří se podílejí na činnos projektů, sdružených v CCBC, kolegům ze správní rady a revizorovi NF CCBC. Především však všem sympa zantům a podporovatelům ochrany přírody, zvířat a lidí, kteřím nám pomohli a pomáhají. Všem Vám patří můj dík. David Nejedlo, předseda správní rady NF CCBC

CESKÁ KOALICE PRO OCHRANU BIODIVERZITY www.CCBC.cz


Obsah . Orgány Nadačního fondu CCBC . Projekty CCBC . Kroky v roce . Finanční zpráva za rok . Příloha k účetní závěrce . Nejdůležitější

Nadační fond CCBC / Výroční zpráva


. Orgány Nadačního fondu CCBC

MVDr. David Nejedlo (předseda správní rady) - ředitel liberecké zoo, veterinární lékař, Záboj Marek (člen správní rady) - ředitel PRESTIMA, spol. s.r.o., Ing. Petr Čolas (člen správní rady) - ředitel ostravské zoo, Ing. Kristýna Nováková – ředitelka NF CCBC, Ing. Miroslav Zámečník (člen správní rady) - hlavní ekonom analy k, Mladá fronta a.s., Ing. Anna Poledňáková (člen správní rady) - digital project & account manager, Actum+ Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. (člen správní rady) - vysokoškolský pedagog a ekolog Mgr. Tomáš Ouhel (člen správní rady) – koordinátor in-situ projektů ZOO Liberec

Dipl.- Kfm. Tomáš Hes, Ph.D. (revizor NF CCBC) - ekonom pracující v oblas mikrofinancí

Nadační fond CCBC / Výroční zpráva


. Projekty CCBC

FAUNUS THE KUKANG RESCUE PROGRAM KEDJOM-KEKU LESTARI MOŘSKÉ ŽELVY.CZ MAENDELEO

MYELEN.COM SAVE-ELEPHANTS TALARAK UNITED VISION VSE - cz ZÁTOKA NOSATÝCH OPIC

Nadační fond CCBC / Výroční zpráva


. Kroky v roce • Leden Spolupracujeme s Českou televizí. Natáčíme dokumentární sérii o Češích, kteří pomáhají chránit biodiverzitu po celém světě. Je to seriál cestopisných reportáží z živých projektů ochrany přírodního bohatství v tropech, vedených českými nevládními organizacemi, zoologickými zahradami, univerzitami a vědeckými pracoviš . Seriálem upozorňujeme na ohrožená zvířata v různých zemích po celé planetě. Přímo na místě jejich výskytu vysvětlujeme, čím jsou ohrožená i jak by bylo možné jim pomoci. Zároveň představujeme pozoruhodné osobnos , které

Fotografie z filipínského natáčení s Pavlem Hospodářským

Nadační fond CCBC / Výroční zpráva

přestože pocházejí z malé země kousek od hory Říp, pro konkrétní vzácné druhy vykonávají spoustu práce. Spolupracujeme s uznávanými filmaři, kteří točí podstatná díla české kinematografie a televizní tvorby. Celkově mají přes oborových cen a nominaci na Oskara. Režie dokumentů se ujal Zdeněk Suchý, průvodcem dokumentu je Daniel Bárta, kameraman Petr Vejslík, zvukař Michael Míček a střihač Vladimír Barák. Konkrétně se jedná o projekty CCBC; Talarak s Pavlem Hospodářským, projekt na ochranu mořských želv s Hanou Svobodovou, o záchraně Balikpapanského zálivu se Stanislavem Lhotou a o ochraně outloně váhavého s Fran škem Příbrským.


• Únor Tento měsíc jsme spus li na webu CCBC platební bránu od DARUJME.CZ, vytvořenou podle potřeb CCBC.

Chceme pomoci dárcům, aby mohli jednodušeji a bezpečněji podporovat projekty CCBC.

Nadační fond CCBC / Výroční zpráva


• Duben .– . . Hackathon v Zoo Liberec Své síly spojili programátoři a zoologové ve snaze řešit závažné problémy spojené s ochranou životního prostředí nebo konkrétních ohrožených druhů v různých světových biotopech. Nápady programátorů nenechaly na sebe čekat: . Lestari – aplikace na poznávání palmového oleje v produktech.

Hackathon

- ZOO Liberec

Nadační fond CCBC / Výroční zpráva

. Lestari – ochrana ostrova Bangkaru pomocí alarmujících bójek. . Save - Elephant – navazují na projekt z minulého roku. Monitorovací zařízení a so ware na jeho analýzu na trekování cesty slonoviny s čipem. So ware na výrobu mapy, kudy kel putuje. . Maendeleo – jednoduchý so ware na administraci všech farmářů, který v případě konané schůzky všem odešle sms o akci.


. dubna proběhl NGO market, kde se společně prezentovaly projekty CCBC.

• Květen Uspořádali jsme sraz CCBC v Zoo Liberec. • Červenec Česká televize poskytla bezplatně CCBC prostor pro vysílání našeho spotu.

A jaké bylo vyhodnocení úspěšnos reklamní kampaně mezi . . – . . ? České televizi se podařilo odvysílat celkem spotů. Spoty vidělo diváků. Děkujeme kapele Monkey Business, která darovala CCBC autorská práva k hudbě.

Nadační fond CCBC / Výroční zpráva


• Srpen Výroba spotu Pes a člověk Spot přibližuje divákům jak Hanka Böhme cvičí psy, kteří umí vyčenichat nejen pašovanou slonovinu, ale i maso divokých zvířat - gorily a další primá , kančily, an lopy a jedineční luskouni, jejichž šupiny jsou v čínské medicíně ceněny ze stejných důvodů jako nosorožčí rohy, protože jsou považovány za afrodiziakum. „Bushmeat“ pytláci loví pro zisk a prodávají ho i do Evropy.

Natáčení spotu Pes a člověk

Nadační fond CCBC / Výroční zpráva

Pes najde i zbraně a střelivo, kterými pytláci divoká zvířata zabíjejí. Pracuje se s nimi hlavně na le š ch, v přístavech a na silnicích. Všude tam, kde se slonovina a bushmeat pašují. Hanka spolupracuje s neziskovými organizacemi SaveElephants a PALF, které v Kongu působí už několik let. Zabývají se ochranou slonů a bojem s pytláky a pašeráky. Psi mohou přispět nejen k ochraně slonů, ale i mnoha dalších vzácných druhů živočichů, kteří jsou ohrožováni pytláky.


• Říjen Společně se ZOO Liberec a za podpory Ministerstva životního prostředí jsme uspořádali Kaleidoskopy CCBC na témaa FILIPÍNY, MEXIKO a PANAMA. Prostřednictvím přednášek jsme se snažili lidem přiblížit danou zemi očima cestovatelů, ochranářů a dobrovolníků, aby věděli, že se dá ve světě nejen cestovat, ale i bádat a pomáhat.

V pondělí . října proběhla první ze série přednášek Kaleidoskop CCBC na téma České stopy na Filipínách. Hlavním hostem byl novinář, fotograf a publicista Hynek Adámek, který se vrá l z Filipín, kam se vydal po stopách českých misionářů. Dalším hostem byla sková mluvčí ZOO Liberec, Barbara Tesařová, která se podělila o novinky ze záchranného centra pro ohrožené živočichy Talarak na filipínském ostrově Negros.

• Společně s fakultami ČZU, Universidad Autónoma Chapingo a ve spolupráci s neziskovou organizací LESTARI, myELEN, Zoo Liberec a Zoo Ostrava jsme organizovali mezinárodní konferenci TBCC (Tropical Biodiversity Conserva on Conference) v Mexiku a v ČR. Konference se konala: ) .– . října v Texcoco City. Zúčastnili se jí člen spolku myELEN Tomáš Hes, předseda NF CCBC David Nejedlo, ředitelé českých ZOO, studen a neziskové organizace ) .– . listopadu na půdě České zemědělské univerzity v Praze.

Hlavním cílem konference je propojit neziskový sektor s akademickou obcí a společně hledat nejefek vnější způsob ochrany deštných lesů a biologické rozmanitos . Konference nabízela tyto panely k diskuzi: UDRŽITELNÝ ROZVOJ - SUSTAINABLE DEVELOPMENT EKOLOGIE LESA - BIOTOP AND FOREST ECOLOGY IN-SITU A EX-SITU METODY - BOTH IN-SITU AND EX-SITU METHODS ZACHOVÁNÍ DRUHU - SPECIES CONSERVATION AS WELL AS COPLEMENTARY METHOD

Nadační fond CCBC / Výroční zpráva


Texcoco City, Mexico

• Listopad V pondělí . listopadu proběhla druhá ze série přednášek Kaleidoskop CCBC na téma Panama. Jejím cílem bylo nejen představit rozmanitou panamskou faunu, ale také ak vity místní komunity chránící mořské želvy, kterých se Češi mohou účastnit jako dobrovolníci. Hlavním hostem byl geograf a ekolog Matyáš Adam, jehož velkou zálibou

Nadační fond CCBC / Výroční zpráva

je cestování a fotografování divoké přírody. Jako další vystoupila bioložka Hana Svobodová, která se již několik let zabývá ochranou mořských želv - pracovala jako odborná poradkyně v několika želvích centrech v jihovýchodní Asii a prostřednictvím projektu morskezelvy.cz se o situaci mořských želv snaží informovat i u nás.


• Prosinec Mexiko pohledem českých umělců a dobrovolníků V pondělí . prosince proběhla tře ze série přednášek Kaleidoskop CCBC, tentokrát na téma Mexiko. Hlavním hostem byla malířka, sochařka a zakladatelka uměleckého stylu nazývaného PET-art

Veronika Richterová, která společně s manželem Michalem Cihlářem a dcerami cestovala po státech Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas a San Luis Potosí. Dále vystoupila bývalá dobrovolnice české neziskové organizace United Vision Jarmila Beránková, která se podělila o své zkušenos a postřehy ze života na mexickém venkově, kde půl roku učila místní dě a dospělé anglič nu.

• V průběhu celého roku Nadační fond CCBC zprostředkoval v průběhu roku dary ve výši Kč a : Kč na projekt zaměřen na ochranu outloně váhavého – The Kukang Rescue Program Kč na projekt působící v Pesisir Balikpapanu – Zátoka nosatých opic Kč na projekt Talarak působící na filipínském ostrově Negros Kč na projekt na ochranu mořských želv Kč na ochranu afrických slonů – spolek Save-Elephants a Kč spolku Lestari

Nadační fond CCBC / Výroční zpráva


. Finanční zpráva za rok . Účetní uzávěrka Přehled o majetku a závazcích Nadačního fondu CCBC, Rozvaha v s. Kč Číslo Stav k prvnímu dni řádku účetního období

AKTIVA A.

Dlouhodobý majetek celkem (ř.

+

+

-

)

A.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.

A.I. .

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

A.I. .

So ware

A.I. .

Ocenitelná práva

A.I. .

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

A.I. .

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

)

A.I. .

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

A.I. .

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

A.II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř.

A.II. .

Pozemky

A.II. .

Umělecká díla, předměty a sbírky

A.II. .

Stavby

A.II. .

Hmotné movité věci a jejich soubory

A.II. .

Dospělá zvířata a jejich skupiny

A.II. .

Základní stádo a tažná zvířata

A.II. .

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

A.II. .

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

A.II. .

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

)

A.II. .

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

A.III.

Dlouhodobý finanční majetek (ř.

A.III. .

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

)

A.III. .

Podíly - podstatný vliv

A.III. .

Dluhové cenné papíry držené do splatnos

A.III. .

Zápůjčky organizačním složkám

A.III. .

Ostatní dlouhodobé zápůjčky

A.III. .

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

A.IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř.

A.IV. .

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

A.IV. .

Oprávky k so waru

)

A.IV. .

Oprávky k ocenitelným právům

A.IV. .

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

A.IV. .

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

A.IV. .

Oprávky k stavbám

A.IV. .

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

A.IV. .

Oprávky k pěs telským celkům trvalých porostů

A.IV. .

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

A.IV. . Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku A.IV. .

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

Nadační fond CCBC / Výroční zpráva

Stav k posled. dni účetního období


B.

Krátkodobý majetek celkem (ř.

B.I.

Zásoby celkem (ř.

B.I. .

Materiál na skladě

B.I. .

Materiál na cestě

B.I. .

Nedokončená výroba

B.I. .

Polotovary vlastní výroby

+

+

+

)

)

B.I. .

Výrobky

B.I. .

Mladá zvířata a jejich skupiny

B.I. .

Zboží na skladě a v prodejnách

B.I. .

Zboží na cestě

B.I. .

Poskytnuté zálohy na zásoby

B.II.

Pohledávky celkem (ř.

B.II. .

Odběratelé

B.II. .

Směnky k inkasu

B.II. .

Pohledávky za eskontované cenné papíry

B.II. .

Poskytnuté provozní zálohy

B.II. .

Ostatní pohledávky

B.II. .

Pohledávky za zaměstnanci

)

B.II. .

Pohledávky za ins tucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

B.II. .

Daň z příjmů

B.II. .

Ostatní přímé daně

B.II. .

Daň z přidané hodnoty

B.II. .

Ostatní daně a poplatky

B.II. .

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

B.II. .

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samostatných celků

B.II. .

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnos

B.II. .

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí

B.II. .

Pohledávky z vydaných dluhopisů

B.II. .

Jiné pohledávky

B.II. .

Dohadné účty ak vní

B.II. .

Opravná položka k pohledávkám

B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem (ř.

B.III. .

Peněžní prostředky v pokladně

B.III. .

Ceniny

B.III. .

Peněžní prostředky na účtech

B.III. .

Majetkové cenné papíry k obchodování

B.III. .

Dluhové cenné papíry k obchodování

B.III. .

Ostatní cenné papíry

B.III. .

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

B.III. .

Peníze na cestě

B.IV.

Jiná ak va celkem (ř.

B.IV. .

Náklady příš ch období

B.IV. .

+

)

)

Příjmy příš ch období AKTIVA CELKEM (ř. + Kontrolní číslo (ř. až

) )

Nadační fond CCBC / Výroční zpráva


Číslo Stav k prvnímu dni řádku účetního období

PASIVA A. A.I. A.I. . A.I. . A.I. . A.II. A.II. . A.II. . A.II. . B. B.I. B.I. . B.II. B.II. . B.II. . B.II. . B.II. . B.II. . B.II. . B.II. . B.III. B.III. . B.III. . B.III. . B.III. . B.III. . B.III. . B.III. . B.III. . B.III. . B.III. . B.III. . B.III. . B.III. . B.III. . B.III. . B.III. . B.III. . B.III. . B.III. . B.III. . B.III. . B.III. . B.III. . B.IV. B.IV. . B.IV. .

Vlastní zdroje celkem (ř. + ) Jmění celkem (ř. až ) Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků Výsledek hospodaření celkem (ř. až ) Účet výsledku hospodaření Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let + ) Cizí zdroje celkem (ř. + + Rezervy celkem (ř. ) Rezervy Dlouhodobé závazky celkem (ř. až ) Dlouhodobé úvěry Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Přijaté dlouhodobé zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky celkem (ř. až ) Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky k ins tucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu Závazky ze vztahu k rozp. orgánů uzem. sam. celků Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a podílů Závazky ke společníkům sdružených ve společnos Závazky z pevných termínových operací a opcí Jiné závazky Krátkodobé bankovní úvěry Eskontní úvěry Vydané krátkodobé dluhopisy Vlastní dluhopisy Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé finanční výpomoci Jiná pasiva celkem (ř. + ) Výdaje příš ch období Výnosy příš ch období PASIVA CELKEM (ř. + ) Kontrolní číslo (ř.

)

Nadační fond CCBC / Výroční zpráva

Stav k posled. dni účetního období

X X -


. Výkaz zisku a ztráty k .

.

v s. Kč Číslo řádku

Označení

Název ukazatele

A. A.I. A.I. A.I. A.I. A.I. A.I. A.I.

Náklady (ř. ) Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem (ř. až ) Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování Náklady na cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby

A.II.

Změna stavu zásob vlastní činnos a ak vace materiálu, zboží, vnitroorganizačních služeb a dlouhodobého majetku (ř. až )

A.II. A.II. A.II. A.III. A.III. A.III. A.III. A.III. A.III. A.IV. A.IV. A.V. A.V. A.V. A.V. A.V. A.V. A.V. A.V. A.VI. A.VI. A.VI. A.VI. A.VI. A.VI. A.VII. A.VII. A.VIII. A.VIII.

Stav k rozvahovému dni činnost hlavní hospodářská celkem

Změna stavu zásob vlastní činnos Ak vace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb Ak vace dlouhodobého majetku Osobní náklady celkem (ř. až ) Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Daně a poplatky celkem (ř. ) Daně a poplatky Ostatní náklady celkem (ř. až ) Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Nákladové úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem (ř. až ) Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Prodaný dlouhodobý majetek Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv a opravných položek Poskytnuté příspěvky celkem (ř. ) Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Daň z příjmů celkem (ř. ) Daň z příjmů NÁKLADY CELKEM

Nadační fond CCBC / Výroční zpráva


Číslo řádku

Označení

Název ukazatele

B. B.I. B.I. B.II. B.II. B.II. B.II. B.III. B.III. B.III. B.III. B.IV. B.IV. B.IV. B.IV. B.IV. B.IV. B.IV. B.V. B.V. B.V. B.V. B.V. B.V.

Výnosy (ř. ) Provozní dotace (ř. ) Provozní dotace Přijaté příspěvky celkem (ř. až ) Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (ř. až ) Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Ostatní výnosy celkem (ř. až ) Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Výnosové úroky Kursovné zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem (ř. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (ř. - + ) Daň z příjmů VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ (ř. - )

C. A.VIII. D.

Kontrolní číslo (ř. až

)

Nadační fond CCBC / Výroční zpráva

Stav k rozvahovému dni činnost hlavní hospodářská celkem

)

-


. Příloha k účetní závěrce Nadačního fondu CCBC za účetní období od . .

do

.

.

Obsah . . Popis účetní jednotky . . Informace o použitých účetních metodách a obecných zásadách . . Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát . . . Granty a dary . . . Výsledek hospodaření . . . Závazky . . Partnerství a spolupráce . . Doplňující informace

. . Popis účetní jednotky Účetní jednotka Nadační fond CCBC IČO Založení/vznik/zápis . . Sídlo Seifertova / , Praha Právní forma nadační fond Registrace nadační rejstřík vedený Městským soudem v Praze, v oddílu N, vložce číslo Zřizovatel společnost Microfinance a. s., Seifertova / , Praha , IČO , zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce

Účel Nadačního fondu • shromažďování prostředků k zajištění hmotné i nehmotné pomoci a asistence při vzdělávání, osvětě a organizaci lidem se zájmem o ochranu biodiverzity, podporu drobného podnikání, komunitní rozvoj, zvyšování vzdělanos , výzkum a rozvojovou spolupráci

• podpora rozvojových ak vit právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle, zejména se zaměřením na podporu inicia v a ak vit přispívajících k ochraně životního prostředí, rozvoji místních komunit, zvýšení vzdělanos , podpoře drobného podnikání, ochraně lidských práv a sociálních hodnot • zvyšování povědomí o projektech na ochranu biodiverzity, komunitního rozvoje, na podporu drobného podnikání, vzdělávacích a výzkumných projektech a rozvojové spolupráci • zajišťování veřejných sbírek za účelem podpory projektů na ochranu biodiverzity, komunitního rozvoje, vzdělávacích a výzkumných projektů v rozvojových zemích • zajišťování veřejných sbírek za účelem podpory drobného podnikaní v rozvojových zemích Účetní období: . leden až

. prosinec

Nadační fond CCBC / Výroční zpráva


Správní rada

. . Informace o použitých účetních metodách a obecných účetních zásadách

Miroslav Zámečník, bytem Praha , Za Kovářským rybníkem den vzniku členství

, PSČ

,

Účetní metody: Účetní jednotka používá metody a stanovené postupy účtování pro nevýdělečné organizace. Účetnictví si účetní jednotka zpracovává sama, účetní doklady jsou archivovány v sídle Nadačního fondu. Účetní jednotka nemá zásoby ani hmotný a nehmotný majetek.

. .

Pavel Nováček, bytem Samo šky, Tichá

/ , PSČ

,

den vzniku členství . .

Petr Čolas, bytem Dubina, Ostrava, Václava Košaře

/ , PSČ

,

/ , PSČ

,

den vzniku členství . .

Záboj Marek, bytem Liberec IV–Perštýn, Svatoplukova

. . Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

den vzniku členství . .

Anna Poledňáková, bytem Kuřim, U Stadionu

/ , PSČ

. . . Granty a dary

,

den vzniku členství . .

Tomáš Ouhel, bytem Praha

, Korunní

den vzniku členství

/ , PSČ

V průběhu roku byla celková hodnota poskytnutých nadačních darů ve výši Kč a celková hodnota nadačních darů poskytnutých Nadačnímu fondu na základě uzavřených smluv ve výši Kč. Tyto dary byly postupně během roku zaúčtovány na účet – Fondy.

,

. .

David Nejedlo, bytem Praha , Cukrovarská den vzniku členství

/ , PSČ

,

. .

Počet členů:

Způsob jednání Za Nadační fond jedná správní rada navenek tak, že jednají společně vždy alespoň dva členové správní rady. Správní rada je oprávněna zmocnit k jednání za Nadační fond ředitele Nadačního fondu či jinou osobu. Revizor: Tomáš Hes, bytem Liberec XV -Starý Harcov, Na Výběžku

Z těchto prostředků byly v průběhu roku poskytnuty Nadačním fondem CCBC prostředky na několik projektů, na které se fond zaměřuje, a to: • projekt Kukang organizace ISCP – ve výši Kč • projekt Save-Elephants – ve výši Kč • projekt Pesisir Balikpapan – ve výši Kč • projekt Lestari – ve výši eur, Kč • projekt Talarak – ve výši Kč, Kč • projekt Mořské želvy – ve výši Kč.

. . . Závazky a pohledávky , PSČ

den vzniku funkce . .

Nadační fond CCBC / Výroční zpráva

,

Účetní jednotka nemá krátkodobé závazky a pohledávky.


. . Partnerství a spolupráce Nadačnímu fondu Microfinance byl v roce přidělen statut pozorovatele pla ormy nevládní neziskové organizace (NNO) České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS). V roce se Nadační fond Microfinance přejmenovává na Nadační fond CCBC (Czech Coali on for Biodiversity Conserva on) Česká koalice pro ochranu biodiverzity a po transformaci fond započal svoji intenzivní spolupráci se Zoologickými zahradami v České republice. V průběhu roku uzavřel Nadační fond CCBC Smlouvy o partnerství a spolupráci s těmito subjekty: Zoologická zahrada Liberec, p.o. Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p.o. Zoologická zahrada Ohrada, Hluboká nad Vltavou Zoologická zahrada Ostrava, p.o. Zoologická zahrada Olomouc, p.o. CULLINAN, s.r.o. ICE‘N‘GO! CZ. s.r.o.

. . Doplňující informace Výkonnou ředitelkou Nadačního fondu CCBC je Kristýna Nováková, která je také jeho jediným kmenovým zaměstnancem. Nadační fond . . navrhl novou správní radu, která byla městským soudem odsouhlasena na pě leté období od . . . Nadační fond má v současné době tyto členy správní rady: Miroslava Zámečníka, Davida Nejedla, Tomáše Ouhela, Pavla Nováčka, Petra Čolase, Záboje Marka a Annu Poledňákovou. Revizorem je Tomáš Hes. Dne

. .

Za statutární orgán: Miroslav Zámečník David Nejedlo

Nadační fond CCBC / Výroční zpráva


. Nejdůležitější DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU V ROCE

Nadační fond CCBC / Výroční zpráva

!


CESKÁ KOALICE PRO OCHRANU BIODIVERZITY www.CCBC.cz

Nadační fond CCBC / Výroční zpráva


Nadační fond CCBC Seifertova / , Číslo bankovního účtu:

Praha /

Výroční zpráva 2016  
Výroční zpráva 2016  
Advertisement