Page 1

Nieuwsbrief van Cuisine Culinaire Schiedam en de Zilveren pollepel Barendrecht Amuse Mededelingen van de besturen CCB –DZP Na de ALV vergaderingen van CCS en DZP heeft het bestuur niet stil gezeten en zijn deze bezig geweest met het verder uitwerken van de fusieplannen en inrichting van ons nieuwe kookhome. Zo is de inrichting van de keuken gewijzigd na gesprekken met de leveranciers van de keukens en zijn een groot deel van de uit te voeren werkzaamheden onderbouwd met een of meerdere offertes. Verder hebben de kascommissies van beide verengingen begin oktober elkaars boeken gecontroleerd en de besturen mede gedeeld dat het aantal leden per 1 oktober 185 bedraagt en dat alles financieel conform afspraken is en dat daarmee aan de voorwaarden conform de voorwaardelijke beslisbrief is voldaan. De besturen hebben de verdere stappen nu uitgezet om het samengaan van beide verenigingen mogelijk te maken. Zo heeft op 30 oktober bij Notaris Grooenveld en van Houdt in Barendrecht de naamswijziging van CCS in `Cuisine Culinaire Barendrecht De Zilveren Pollepel` en de aanpassing van de statuten plaats gevonden en kan daarmee tevens deze wijziging in de inschrijving Kamer van Koophandel worden doorgevoerd. Voorts worden tevens de leden van de DZP in de nieuwe gezamenlijke vereniging ingeschreven en kan de vereniging DZP vervolgens worden opgeheven. Aansluitend is het huur contract getekend en kunnen we per 1 november 2012 starten met de inrichting van onze locatie Stockholm 6 te Barendrecht. Onderstaand de foto van het tekenen van officiële stukken bij de notaris.

De planning van de werkzaamheden is dat we willen starten met de eerste kookavond op 7 januari 2013.waarbij de verbouwing gereed is voor 21 december 2012 en dat we schoonmaken en verhuizen voor 31 december a.s. Op vrijdag 4 januari 2013 willen we alle leden uitnodigen voor de Nieuwjaarsborrel in onze nieuwe locatie en voor verdere kennismaking met elkaar. U ontvangt hier over uiteraard nog nader bericht. De leden aanwas is belangrijk en de besturen zijn ook volop bezig om nieuwe leden te werven. Stand van zaken is dat er binnenkort nog circa 20 leden lid willen worden die al een of twee keer hebben meegekookt. Deze aspirant leden zijn deels opgedeeld in bestaande brigades van DZP en bij CCS ingedeeld in een nieuwe brigade 8. Verder hebben zich al 8 personen zich aangemeld om te komen koken in onze locatie. Dat stemt positief over de belangstelling.Nieuwe aanmeldingen zijn uiteraard nog van harte welkom. De jaarplanning 2013 en voorkeur van uw kookavond is nog niet geheel afgerond en zal begin december 2012 definitief worden vastgesteld, Bij de huidige bezetting kunnen we 17 brigades plaatsen.


De komende maanden kan het bestuur en de commissies zeker hulp gebruiken. Zowel voor de bouwwerkzaamheden , de PR , inrichting en verhuizing, de website. Meldt u aan met uw specifieke belangstelling voor zover u dit nog niet gedaan heeft. Wij zijn vol goede moed zodat we het nieuwe jaar kunnen starten in ons kookhome en verder kunnen bouwen aan een gezonde kookvereniging CCB en onze kookhobby kunnen voort zetten in Barendrecht. Onderstaand treft u ter informatie de samenstelling aan van het nieuwe bestuur en van de actuele commissies. Samenstelling bestuur en commissies Het bestuur van de CCB-DZP zal als volgt worden samengesteld: Voorzitter A.C. Vogel Vicevoorzitter L. van ‘t Hoff Secretaris B. Nagtegaal Penningmeester(s) F.Q.M van Puffelen Algemene bestuursleden H. Holleman en C. Anker Verdeling van de bestuurstaken naar commissie: Juridisch en financieel S. Koerselman- H. Sliedrecht- A. Schaap- P. van der Marel Bouw commissie R. Clausing - L van ’t Hoff - A.C. Vogel Keukencommissie C. Hofland- M. Jongebreur - R. Clausing - R. van Dam Inkoop en beheer/Onderhoud H. Holleman Website en Public relations B. Nagtegaal, Peter van Ass, Leen van Dalen. Contacten met CCN A.C.Vogel Verder zijn de volgende commissie bezig: Inkoop A. Beenhakker en R. Witmer Beheer/Onderhoud Dan Bremmer, Henk van Horssen, Jan Punt en Leo Huisman. Beheer Website P. van Ass en L. van Dalen Menu en wijncommissie C. Boom - G. Retera - M. Roodenburg C. Beenhakker- J. Punt – R. Boot Activiteiten commissie A. Schaap en J. Pile Examencommissie nader te bepalen Uiteraard zijn wij blij als u ook belangstelling hebt om deel te nemen aan de activiteiten van de nieuwe vereniging. Aanmelden kan bij uw voorzitter of vicevoorzitter of door een mail aan uw secretaris. Het nieuwe emailadres van de vereniging is : cuisinebarendrecht@hotmail.com Website Op 12 november is de planning dat ook de nieuwe website in de lucht gaat , die inmiddels in concept reeds bestaat met de nodige informatie worden ingevuld. Tot die datum en ook daarna blijven beide bestaande websites nog een tijdje in de lucht en zal een verwijzing plaats vinden naar de nieuwe website. De website bestaat uit een gedeelte wat publiek toegankelijk is en een gedeelte wat voor leden toegankelijk is. Daartoe is de nieuwe combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord respectievelijk omelet ( deze was al in gebruik bij CCS) en meerval gekozen. Bijgaand alvast een indruk van het concept van de website. U vindt de website straks onder www.CCBarendrecht.nl. Wie vast een indruk wil hebben hoe het er uit gaat zien kijkt even op http://ccb.mediadoos.nl. Hier is de dummy te zien waaraan momenteel wordt gewerkt om die in te vullen. Dat betekent wel dat er nog zaken moeten worden ingevuld en aangezien er nog volop aan gewerkt wordt wachten we het eindresultaat even af. Het is nog slechts een voorbeeld van hoe het gaat worden.


Â

Onderstaand treft u tevens de laatste tekening aan van de indeling van ons nieuwe kookhome.

Â


Indeling keuken Stockhol 6 Barendrecht.

Oproep Bouw/Klusteam


Vanaf 5 november a.s. gaat het transformeren van ons kookhome beginnen. Hiervoor willen wij de leden die zich hebben aangemeld uitnodigen voor een startbespreking op 5 november vanaf 16.00 uur tot 17.00 uur voor een kennismakingsbijeenkomst om de werkzaamheden door te nemen.Leden die zich nog willen aanmelden kunnen dit doen bij de Leen van t’ Hoff en Andre Vogel per e-mail bij leen.vanthoff@telfort.nl of a.c.vogel@kpnmail.nl De volgende werkzaamheden zullen wij door professionele bedrijven laten uitvoeren:. Systeemwanden Tegelwerk Era Contour Elektrische installaties Synorga Loodgieterswerkzaamheden van Wijngaarden Mechanische ventilatie van Wijngaarden Vloerbedekking van Hout projektinrichting Keukeninrichting Hofland Meubels Plaatsen nuts voorzieningen Stedin/Evides De eigen werkzaamheden voor ons bestaan uit : schilderen plafond wanden egaliseren hand en spandiensten binnenwanden/elektra/loodgieter armaturen plaatsen wanden behangen met glasvlies en sauzen wanden behangen decor plaatsen keukenmeubels aansluiten keukenapparatuur plaatsen restaurant meubels tafels /stoelen en kasten schoonmaken inventaris inpakken spullen DZP inpakken spullen CCS verhuizen van Accent naar Stockholm verhuizen van Antonius naar Stockholm schoonmaken en inrichten na verhuizing Beschikbaar stellen vervoer wordt aangeboden door Bergwerff transport te Ridderkerk Uiteraard kunnen leden die zich nog niet hebben aangeboden ook aanmelden voor bovengenoemde werkzaamheden. Planning is gebaseerd dat we 7 januari 2013 onze eerste brigade kunnen laten koken. Wij rekenen op jullie inzet en dat we met elkaar dit kunnen waar maken, De bouwcommissie Leen van t’ Hoff ,Richard Clausing,Andre Vogel


Â

Oproep zelfwerkzaamheid Voor het Beheer & Organisatie van onze nieuwe kookstudio aan de Stockholm 6 in Barendrecht zijn wij nog op zoek naar enkele dames die zo nu en dan hun assistentie willen verlenen. De taken worden voornamelijk overdag uitgevoerd, dus als je wat tijd over hebt, de club wilt ondersteunen of meer wilt weten wat het inhoud stuur dan een e-mail naar ondergetekende. Graag voor 10 november. Met vriendelijke groet, Harm Holleman CCB Beheer & Organisatie harm@dis-ney.nl ofinfo@dezilverenpollepel.nl

Â

amuse_oktober_2012__2_  

http://ccbarendrecht.nl/images/Amuse/amuse_oktober_2012__2_.pdf

amuse_oktober_2012__2_  

http://ccbarendrecht.nl/images/Amuse/amuse_oktober_2012__2_.pdf

Advertisement