Page 1

Augustin Louis Cauchy 21 d'agost, 1789 23 de maig, 1857

Cauchy va ser un matemàtic francès, pioner en el camp de l'anàlisi matemàtica i la teoria de grups de permutacions. També va investigar la convergència i la divergència de sèries infinites, equacions diferencials, determinants, probabilitat, i física matemàtica. L'any 1814 va publicar la memòria de la integral definida, que va arribar a ser la base de la teoria de les funcions complexes. Gràcies a ell, l'anàlisi matemàtica va adquirir bases sòlides. Cauchy va precisar els conceptes de funció, límit i continuïtat en la forma actual, prenent el concepte de límit com a punt de partida de l'anàlisi.

Què són les sèries infinites? En matemàtiques, una sèrie infinita és una suma amb un nombre infinit de sumands. El resultat d’aquesta suma pot donar infinit (sèries divergents, com ara: 1+2+3+4+5+…) o pot donar un nombre finit (sèries convergents).

A continuació podem veure alguns exemples de sèries convergents: 1/4 + 1/16 + 1/64 + 1/256 + · · · = 1/3

1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + · · · = 1

Els matemàtics del mes de maig

POSTER MAI 2