Page 1

Alan Turing 23 de juny , 1912 7 de juny, 1954

Va ser un matemàtic britànic que va treballar en camps com la informàtica teòrica, la criptoanàlisi o la intel·ligència artificial. Se'l considera el pare de la informàtica moderna. Sota els serveis d'intel·ligència britànics, i al llarg de la Segona Guerra Mundial, va treballar al centre de criptografia britànic, on va dirigir durant un temps la secció responsable de la criptoanàlisi. Va desenvolupar tècniques per trencar els codis alemanys, inclosa les que feia servir la màquina Enigma. Va ser arrestat el 1952 a causa de la seva homosexualitat. Va acabar suïcidant-se el 1954 en no poder suportar la pressió de la vida a la presó, es va perdre així un dels millors científics europeus del segle XX. El 10 de setembre de 2009, el primer ministre britànic Gordon Brown es va disculpar per la forma en que Turing va ser tractat després de la guerra.

Criptoanàlisi

És el conjunt de tècniques utilitzades per desxifrar codis encriptats sense conèixer el sistema emprat per a la codificació. Tot i que l'objectiu ha estat sempre el mateix: buscar la clau secreta utilitzada, els mètodes i tècniques de la criptoanàlisi han canviat de manera dràstica al llarg de la història, adaptant-se a la creixent complexitat des del llapis i el paper del passat als ordinadors d'avui. Els mètodes que permeten actualment trencar els codis impliquen la resolució de problemes matemàtics complexos com la factorització de nombres enormes.

La "scytala" espartana

Al llibre "Vides paral·leles" Plutarc descriu el primer instrument per encriptar missatges. El feien servir els militars espartans al segle V AC per protegir el contingut. dels seus missatges dels ulls dels enemics. Per codificar el missatge es feia el següent: s'enrotllava una cinta en un pal de fusta, s'escrivia el missatge horitzontalment d'esquerra a dreta, es desenrotlla la cinta; el missatge quedava escrit amb les lletres desordenades. Mirem com codificar un missatge (A LES CINC QUEDAREM ON SEMPRE) amb un pal que permet enrotllar 6 lletres cada vegada Text codificat: ACQAOMLIURNPENEESRSCDMEE La persona que rep el missatge, per poder-lo llegir, només ha de disposar d'un pal del mateix diàmetre, tornar a enrotllar la cinta.

Els matemàtics del mes de juny

Poster jun 1  
Advertisement