Page 1

Nombres trapezoidals i nombres piramidals 14 és un nombre trapezoidal perquè és la suma de quatre nombres consecutius 2+3+4+5=14. Dels altres dos nombres d’aquest mes, el 10 també és un nombre triangular (un cas particular de nombre trapezoidal, en que el primer sumand és 1): 1+2+3+4=10 i el 4 no és trapezoidal.

No és difícil provar que els únics nombres que no són trapezoidals són les potències de 2. Una propietat que no comparteix el 14 amb cap dels altres dos nombres d’aquest mes és el fet de ser un nombre piramidal (una mena de generalització a l’espai dels nombres triangulars dels que hem parlat abans): 14 és igual a 1+4+9, per tant, és la suma de nombres quadrats consecutius començant per l’1. El següent nombre piramidal és el 30 que apareix representat en la següent imatge:

Encara que si admetem que les piràmides no sempre tenen la base quadrada podem parlar de nombres tetraèdrics i aquí si que trobaríem al 4 i al 10 (els nombres tetraèdrics són la suma de nombres triangulars començant per l’1): 4=1+3 i 10=1+3+6

Com fer divisions del pla? Si volem dividir el pla fent servir rectes amb 4 rectes podem aconseguir un màxim d’11 regions

Però si fem servir 4 cercles podem aconseguir 14 regions:

Els nombres del mes de maig

catorze  

Com fer divisions del pla? Si volem dividir el pla fent servir rectes amb 4 rectes podem aconseguir un màxim d’11 regions 14 és un nombre tr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you