Page 1

EL NOMBRE AURI, UN NOMBRE IRRACIONAL

EL NOMBRE AURI A L’ICOSAEDRE REGULAR L'icosàedre regular és un dels cinc sòlids platònics. Té 20 cares amb forma de triangle equilàter, que es troben en dotze vèrtexs formant trenta arestes. Els dotze vèrtexs de qualsevol icosàedre regular formen tres rectangles mútuament ortogonals. I aquests rectangles són auris ja que la raó entre els seus costats és el nombre auri.

És la solució positiva de l’equació de segon grau x2 = x + 1

Aquest nombre és designat habitualment per la lletra grega Φ o φ (fi) en honor a Fídies, escultor i arquitecte grec del Partenó I degut a les propietats esètiques que li són reconegudes es coneix com a nombre auri o nombre d’or. Aquest nombre es pot trobar com a proporció en algunes figures geomètriques, en la natura, en l’arquitectura i en obres d’art tal com es pot veure en els següents exemples.

L'HOME DE VITRUVI L'home de Vitruvi és un famós dibuix acompanyat de notes anatòmiques de Leonardo da Vinci realitzat prop de l'any 1492 en un dels seus diaris. Representa una figura masculina despullada en dues posicions sobreimpreses de braços i cames i inscrita en un cercle i un quadrat.

UNA ALTRA RELACIÓ D’AQUEST NOMBRE AMB DA VINCI L’obra més Proportione” ilustrada per es tracta la regulars.

famosa dedicada a aquest nombre és “De Divina escrita en Milà entre 1496 i 1498 per Luca Paccioli I Leonardo da Vinci. En la primera secció d’aquest llibre relació del nombre auri amb els diferents poliedres

El quadrat està centrat en els genitals, i el cercle al melic. La relació entre el costat del quadrat i el radi del cercle, o sigui, la relació entre l’alçada de l’home i l’alçada a la que es troba el seu melic, és el nombre auri. Es tracta d'un estudi de les proporcions del cos humà, realitzat a partir dels textos de Vitruvi, arquitecte de l'antiga Roma. També es coneix com el Cànon de les proporcions humanes.

Els nombres del mes de gener

auri  

L'HOME DE VITRUVI Representa una figura masculina despullada en dues posicions sobreimpreses de braços i cames i inscrita en un cercle i un...