Page 1

2012 20120 201204 2012045 20120456 201204567 2012045670 20120456708 201204567084 2012045670843 20120456708436 201204567084360 2012045670843600 20120456708436008 20125 201252 2012521 20125216 201252168 2012521680 20125216804 201252168048 2012521680481 20125216804812 201252168048120 2012521680481200 20125216804812000 2012528 20125280 201252807 2012528070 20125280703 201252807036 20125288 201252888 2012528880 201258 2012584 20125840 201258405 2012584050 20125840504 201258405048 20125848 201258486 2012584860 20125848600 201258486000 2012584860000 20125848600004 201258486000045

EL 2012 ÉS UN NOMBRE POLIDIVISIBLE Un nombre és polidivisible si la primera xifra és divisible per 1, les dues primeres xifres són divisibles per 2, les tres primeres divisibles per 3, les quatre primeres divisibles per 4 i així succesivament. 2012 és polidivisible perquè 2 és divisible entre 1, 20 entre 2, 201 entre 3 i 2012 entre 4. És molt fàcil veure que el proper any polidivisible serà 2016 però és una miqueta més difícil veure que no havia anys polidivisibles des de 1896. Tal com es veu a la imatge, hi ha altres nombres polidivisibles començats en 2012, el més gran dels quals és 201258486000045 Hi ha altres nombres polidivisibles acabats en 2012, el més gran dels quals és 948852882012 Hi ha altres nombres polidivisibles que contenen al 2012 entre les seves xifres, el més gran dels quals és 94885288201214 En total hi ha 20456 nombres polidivisibles, el més gran dels quals és 3608528850368400786036725

AQUEST SERÀ UN ANY DE TRASPÀS Un any de traspàs és un any civil que té un dia més que els anys comuns, és a dir, té 366 dies. El dia de més s'afegeix al final del mes que era el darrer en el calendari romà: el febrer, de tal manera que aquest mes passa a tenir 29 dies. El motiu d’aquest dia extra és que l’any solar (el temps que s'esdevé entre dos passos successius de la Terra pel punt de la seva òrbita que marca el començament de la primavera) és aproximadament de 365,2422 dies. Per la qual cosa, si no existissin anys de traspàs el començament de les estacions s’endarreriria un dia cada quatre anys I això voldria dir que s’endarerriria gaire bé un trimestre cada segle. El repartiment dels anys civils en anys comuns i de traspàs es fa d'acord amb el calendari gregorià: en cada període de 400 anys n'hi ha 303 de comuns i 97 de traspàs. La raó d’aquest repartiment és que 365·303 + 366·97 = 146097 dies i 365,2422·400=146096,88 dies Els anys de traspàs s'alternen de la següent manera: els anys múltiple de 4 que no són múltiple de 100 (és el cas de l’any 2012) i també els anys que són múltiple de 400 (va ser el cas de l’any 2000). En eliminar els múltiples de 100 que no són múltiples de 400 s’eliminen tres anys entre els 100 múltiples de 4 que hi ha en cada període de 400 anys i així resulten 97 anys de traspàs.

Els nombres del mes de gener

2012  

En total hi ha 20456 nombres polidivisibles, el més gran dels quals és 3608528850368400786036725 Hi ha altres nombres polidivisibles que con...