Page 1

COĞRAFYA DERSİ KAVRAM HARİTASI ÖRNEKLERİ www.cbuegitim.com

İNSAN

DOĞA

Nüfus, Yerleşme, Kültür, Ekonomi, Politika

Su, İklim, Yer şekli,

Bitki, Toprak

Karşılıklı İlişki

Coğrafi Bilinç (Yerel, Ulusal, Kültürel)

Geleceğe aktaracak Sahiplenecek Koruyacak Kullanacak

Düzenleyecek

Planlayacak


COĞRAFYA DERSİ KAVRAM HARİTASI ÖRNEKLERİ www.cbuegitim.com

COGRAFYA

‘ın bir dalıdır.

‘ın bir dalıdır. Doğal Sistemler

‘in alt dalıdır. Klimatoloji

inceler.

İklim ve iklim elemanlarını

Beşerî Sistemler

‘in alt dalıdır. Jeomorfoloji

‘in alt dalıdır. Hidroğrafya

inceler.

inceler.

Yeryüzü şekillerini

Su kütlelerini

‘in alt dalıdır. Biocoğrafya

İnceler.

Bitki ve hayvan topluluklarını


COĞRAFYA DERSİ KAVRAM HARİTASI ÖRNEKLERİ www.cbuegitim.com

DOĞAL ÇEVRE

Hava Küre

Su Küre

‘yi inceler

‘yi inceler

Klimatoloji

Hidrografya

Taş Küre

‘yi inceler

Jeomorfoloji

DOĞAL SİSTEMLER

Canlı Küre

‘yi inceler

Biyocoğrafya


COĞRAFYA DERSİ KAVRAM HARİTASI ÖRNEKLERİ www.cbuegitim.com

HARİTA BİLGİSİ ve BECERİSİ – COĞRAFİ KONUM KAVRAM HARİTASI DÜNYA

‘nın çizilmiş halidir.

Avrupa ‘yı ortadan ikiye böler

‘un kuzeyinde kalır.

‘de yer alır.

Ekvator

Harita

Kuzey Yarım Küre

‘un güneyinde kalır. ‘a paraleldir ‘daki küçültme oranıdır. ‘u dik olarak keser. ‘larda yer bulmaya yarar

Güney Yarım Küre

Paralel Dairesi

Ölçek

‘de yer alır.

‘den oluşur. Paraleller Meridyenler

Meridyen Yayı

Avustralya ‘den oluşur.

‘de yer alır.

Griniç’ten geçer.

Doğusunda kalır ‘de yer alır.

Amerika

Batı Yarım Küre

Batısında kalır.

Başlangıç Meridyeni

Doğu Yarım Küre

Asya


COĞRAFYA DERSİ KAVRAM HARİTASI ÖRNEKLERİ www.cbuegitim.com

Bilgisayar Donanımı

İşi bilen Yetişmiş Eleman

Bilgisayar Yazılımı

CBS

Organizasyon

Kullanılacak Coğrafi veri


COĞRAFYA DERSİ KAVRAM HARİTASI ÖRNEKLERİ www.cbuegitim.com

YER YUVARLAĞI (Şekli, hareketleri) ve EVREN KAVRAM HARİTASI

‘nin ‘in içinde yer alır

EVREN

SAMANYOLU GALAKSİSİ

‘ın kendine özgü şeklidir

GEOİT

Kutuplardan basıktır.

GEZEGENLER

DÜNYAMIZ

AY

YILDIZLAR

‘nde yer alır

Kendi etrafında.

Güneş etrafında

Gece-gündüz oluşur Yörüngede döner Azdır. YER ÇEKİMİ

GÜNEŞ SİSTEMİ

‘Uzay’da hareket eder

Ekvatordan şişkincedir

Fazladır.

‘ın içindedir

ELİPS Biçiminde

Mevsimler oluşur


COĞRAFYA DERSİ KAVRAM HARİTASI ÖRNEKLERİ www.cbuegitim.com

İKLİM ve HAVA DURUMU KAVRAM HARİTASI

NEMLİLİK ve YAĞIŞ BASINÇ ve RÜZGARLAR

SICAKLIK

İKLİM

‘e göre daha kısa

HAVA DURUMU

sürelidir.

ATMOSFER

‘nu inceler Kemosfer Troposfer

Stratosfer

Şemosfer

Etki eder.

İyonosfer

BİTKİ ÖRTÜSÜ

AKARSU REJİMİ

KONUT TİPLERİ

METEOROLOJİ

NÜFUS DAĞILIŞI


COĞRAFYA DERSİ KAVRAM HARİTASI ÖRNEKLERİ www.cbuegitim.com

Mevsimlik

İngiltere

Kanada

Gulf-Stream

Labrador

Sıcak

Soğuk

Yerel

Sürekli Rüzgarlar

Okyanus Akıntıları Bakı

Bitki Örtüsü (‘a etki eder)

Yer şekilleri

(‘a etki eder)

(‘a etki eder) Kara ve Deniz Dağılışı (‘a etki eder)

Güneş Işınlarının Geliş Açısı SICAKLIK Enlem

Yıllık Hareket

Günlük Hareket

(‘a etki eder)

Yükselti

(‘a etki eder)

Nemlilik


COĞRAFYA DERSİ KAVRAM HARİTASI ÖRNEKLERİ www.cbuegitim.com

YOĞUNLUK KKK

SICAKLIK

YER ÇEKİMİ

YÜKSELTİ

BASINÇ

(Ölçer) Barometre Anemometre

(Ölçer)

RÜZGÂR

ALÇAK BASINÇ

B.RÜZG.

YEREL RÜZGÂRLAR

MEVSİMLİK RÜZGÂRLAR

SÜREKLİ RÜZGÂRLAR

ALİZELER

YÜKSEK BASINÇ

KUT.RÜZG.

YAZ MUSONU

KIŞ MUSONU

SOĞUK

SICAK

MELTEM

TROPİKAL


COĞRAFYA DERSİ KAVRAM HARİTASI ÖRNEKLERİ www.cbuegitim.com

NEMLİLİK ve YAĞIŞ HİGROMETRE PLÜVYOMETRE

Ölçer

NEM

YAĞIŞ

Ölçer

KONVEKSİYONEL OROGRAFİK BAĞIL NEM

MUTLAK NEM

MAKSİMUM NEM CEPHE YAĞIŞLARI

İç Anadolu Bölgesi Karadeniz Bölgesi Akdeniz Bölgesi İKLİM TİPLERİ

SICAK İKLİMLER

Ekvatoral

Savan

Muson

ILIMAN İKLİMLER

Çöl

Akdeniz

Okyanus

Karasal

SOĞUK İKLİMLER

Step

Kutup

Tundra


COĞRAFYA DERSİ KAVRAM HARİTASI ÖRNEKLERİ www.cbuegitim.com

Kenya

Gine

Hindistan

Libya

İtalya İngiltere Sibirya Türkiye Grönland YER ŞEKİLLERİNİ OLUŞTURAN İÇ KUVVETLER KAVRAM HARİTASI

K.Asya

YERYUVARLAĞI

YER KABUĞU

Sial

MANTO

Sima

Alt

ÇEKİRDEK

Üst

İç

Dış

JEOLOJİK DEVİRLER

PREKAMBRİEN

( Oluşmuştur) Eski ve İlkel Canlılar

PALEOZOİK

MEZOZOİK

( Oluşmuştur)

( Oluşmuştur)

Taşkömürü

Tortullaşma

I. ZAMAN

SENOZOİK

( Oluşmuştur) Alp Kıvrımları (‘ ndandır)

ANTROPOZOİK

Buzul Çağı

Buzul Sonrası Dön.

Şiddetli Soğuma

Buzulların Erimesi İnsanın zuhuru

II. ZAMAN

İLKEL ZAMAN Kuzey Anadolu Dağları

Toroslar Petrol, Linyit, Tuz, Bor Yatakları

IV. ZAMAN


COĞRAFYA DERSİ KAVRAM HARİTASI ÖRNEKLERİ www.cbuegitim.com

III. ZAMAN Kubbemsi

Çanak

Haymana

Obruk Transgresyon Kıvrılma

ANTİKLİNAL

Regresyon

Sonucu oluşur OROJENEZ

EPİROJENEZ

(Dağ Oluşumu)

(Kıta Oluşumu)

HORST

Taşeli

SENKLİNAL

Alçalır

GRABEN

Kırılma

Yükselir

Jeoantiklinal

Jeosenklinal

Denizlerimiz Kıyı Ege Dağları (Yunt, Aydın vb.)

Kıyı Ege Ovaları ( Gediz, Menderes vb.)

Ergene, Çukurova

İÇ KUVVETLER Derinlik

Yüzeysel (‘i inceleyen bilim)

VOLKANİZMA

DEPREMLER

(‘i ölçer)

Sismoloji

Sismograf Hiposantr-Episantr

(En Yüksek)

Ağrı Dağı

Volkanik Dağ

Lav

En yıkıcı

Tektonik

Erciyes

Krater

Tüf

Fay Hatları

Hasan

Kaldera

Lapilli

K.Anadolu

Karadağ

Krater Gölü

Volkanik

Çöküntü Righter

Tsunami (Liman Dalgası)

Mercalli-Sieberg Volkan Bombası Marmara Depremi Karacadağ

Memrut

Maar


COĞRAFYA DERSİ KAVRAM HARİTASI ÖRNEKLERİ www.cbuegitim.com

YER ŞEKİLLERİNİ OLUŞTURAN DIŞ KUVVETLER KAVRAM HARİTASI

DIŞ KUVVETLERİN OLUŞTURDUĞU AŞINIM ŞEKİLLERİ

Yamaçların Doğal Dengesinin Bozulması

Doğal Afetler(Deprem,Sel,Fırtına)

(‘a neden olur)

(‘a neden olur)

HEYELAN

(‘a neden olur) (‘ a neden olur) (‘a neden olur) Kuvvetli Eğim

Eğime Dik Sürüm (‘nu önler)

Yağış

Nöbetleşe Ekim

(‘a neden olur)

Taş ve Toprakların Yapısal Özellikleri

Tabakaların uzanış Doğrultusu

Taraçalama Bitki Örtüsünü Korumak

(‘nu önler)

Çevre Bilinci

(‘nu önler) (‘nu önler)

TOPRAK EROZYONU

(‘a neden olur) Eğim

(‘ a neden olur) Bitki Örtüsünden Yoksunluk

(‘nu önler)

(‘u ile savaşır)

TEMA

(‘a neden olur)

(‘a neden olur)

Yanlış Arazi Kullanımı

Aşındırıcı Güçlerin Etkisi

Tarla Açma Aşırı Otlatma Eğime paralel Sürüm Nadas

Su, Rüzgar


COĞRAFYA DERSİ KAVRAM HARİTASI ÖRNEKLERİ www.cbuegitim.com

AKARSULARIN OLUŞTURDUĞU YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

AKARSULAR Aşındırma

Taşıma

Biriktirme

AKARSU AŞINDIRMASI İLE OLUŞAN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

KIRGIBAYIR

Çağlayan Şelale Dev Kazanı

PERİ BACASI

PENEPLEN

AKARSU AŞINDIRMASI

VADİ

MENDERES

PLATO

Çentik V. Kanyon V.

Boğaz V.

Geniş Tabanlı V. Yatık Yamaçlı V.

AKARSU AŞINDIRMASI İLE OLUŞAN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

DAĞ İÇİ OVASI

DAĞ ETEĞİ OVASI

BİRİKİNTİ KONİSİ

AKARSU BİRİKTİRMESİ

TABAN SEV. OVASI

TARAÇA (SEKİ)

DELTA OVASI


COĞRAFYA DERSİ KAVRAM HARİTASI ÖRNEKLERİ www.cbuegitim.com

YERALTI SULARI ve KAYNAKLAR

Vadi Kaynakları

Tabaka Kaynakları

KAYNAKLAR

Artezyen Kaynaklar

Karstik Kaynaklar

Yamaç Kaynağı

Gayzer Kaynaklar

Fay Kaynakları

YERALTI SULARININ AŞINDIRMA ŞEKİLLERİ

UVALA KÖR VADİ

DOLİN

POLYE LAPYA

AŞINDIRMA ŞEKİLLERİ

DÜDEN

SARKIT,DİKİT,SÜTUNLAR

OBRUK

MAĞARA

BİRİKTİRME ŞEKİLLERİ

KARSTİK KÖPRÜ

TRAVERTENLER


COĞRAFYA DERSİ KAVRAM HARİTASI ÖRNEKLERİ www.cbuegitim.com

GÖLLER ve ÇEŞİTLERİ

ÇANAK GÖLLERİ

SET GÖLLERİ

Alüvyal

Eymir, Moğan

Heyelan

Sera, Tortum

Lav

Tektonik

Volkanik

Karstik

Erçek

Volkanik

Buzul

Van Gölü

İskandinavya

Moren

Kıyı

B. ve K. Çekmece

Baraj

Atatürk, Keban (Suni)

BUZULLAR, BUZUL AŞINDIRMA ve BİRİKTİRME ŞEKİLLERİ Takke Buzulu

Vadi Buzulu

BUZUL ÇEŞİTLERİ

Sirk Buzulu

Örtü Buzulu

BUZUL AŞINDIRMASI

Sirkler

Buzul Vadileri

Cilalı Yüzeyler

Hörgüç Kayalar

BUZUL BİRİKTİRMESİ

Moren Setleri

Sander Düzlükleri

Drumlin

Tuz,İznik

Nemrut

Kestel

Kaçkar


COĞRAFYA DERSİ KAVRAM HARİTASI ÖRNEKLERİ www.cbuegitim.com RÜZGÂRLAR, RÜZGÂR AŞINDIRMA ve BİRİKTİRME ŞEKİLLERİ KOVUKLAR(Tafoni)

ÇÖL ÇAKILLARI

ÇÖL KALDIRIMI

RÜZGAR AŞINDIRMASI

MANTAR KAYA

YARDANGLAR

ŞAHİT KAYALAR

RÜZGÂR BİRİKTİRMESİ

BARKANLAR

KUM YIĞINLARI

LÖSLER

DALGALAR

Abrazyon

(aşındırır)

(aşınım şeklidir)

Falaez

(aşınım şeklidir) Kumsallar

(birikim şeklidir)

Yoğunluk Farkı

Birikim Düzlüğü

Akdeniz

(birikim şeklidir)

Karadeniz

AKINTILAR

Gel-git (med-cezir) Almanya Hollanda (Haliç)

Seviye Farkı

(‘a neden olur)

Dalgalar

Kıyılarda

Aşınım Düzlüğü


COĞRAFYA DERSİ KAVRAM HARİTASI ÖRNEKLERİ www.cbuegitim.com

DALGA ve AKINTILARIN OLUŞTURDUĞU BAŞLICA YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

KIYI ŞEKİLLERİ

TOMBOLO

LAGÜN

KIYI OKLARI

(‘na örnektir)

(‘ne örnektir)

Ölüdeniz(Fethiye)

(‘ne örnektir)

K.ve B.Çekmece, Durusu

Tropikal Kıyılar

Kapıdağ Yarımadası

Doğu Avustralya

SAÇAK RESİFLİ

ATOLLER

Karadeniz, Akdeniz

SKYER TİPİ BOYUNA KIYILAR

İsveç, Norveç G. Şili Finlandiya

Ege ENİNE KIYILAR

KIYI TİPLERİ

RİA TİPİ KIYILAR FİYORT TİPİ KIYILAR

İstanbul Boğazı Çanakkale Boğazı Haliç

İskandinavya LİMANLI KIYILAR

Odessa, Dinyeper

SETLİ KIYILAR

DALMAÇYA TİPİ

Muğla-Dalyan

Adriyatik Denizi

BEŞERİ SİSTEMLER KAVRAM HARİTASI BEŞERİ SİSTEMLER

YERLEŞME COĞRAFYASI

NÜFUS COĞRAFYASI

TARIM COĞRAFYASI

SANAYİ COĞRAFYASI

ULAŞIM COĞRAFYASI


COĞRAFYA DERSİ KAVRAM HARİTASI ÖRNEKLERİ www.cbuegitim.com

Tarihi C.

Siyasi C

Tarım

Ticaret

Enerji

BEŞERİ SİSTEMLER

Sanayi

Turizm

Yerleşme Ulaşım

Nüfus


COĞRAFYA DERSİ KAVRAM HARİTASI ÖRNEKLERİ www.cbuegitim.com

MEKÂNSAL SENTEZ: TÜRKİYE TÜRKİYE’NİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ KAVRAM HARİTASI

YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

DAĞLAR

Orojenik (‘e örnektir)

K. Anadolu Dağları (Kıvrım D.) Bolu D.

Giresun D. Toroslar (Kıvrım D.)

Batı

Orta

PLATOLAR

OVALAR

Volkanik

(‘e örnektir)

Kıyı Ovaları

İç Ovalar

(‘e örnektir)

İç Anadolu Bölgesi’ndedir

(‘na örnektir)

(‘na örnektir)

Çukurova Bafra Çarşamba

Konya Eskişehir Iğdır

En yüksek dağımızdır Ağrı (5137m.) Süphan Nemrut Tendürek Erciyes Hasan Melendiz Karadağ Karacadağ

Bozok Haymana Cihanbeyli

Obruk

Doğu Anadolu Bölgesi’ndedir

Delta Kars

Ardahan

Erzurum

G.Doğu Anadolu Bölgesi’ndedir

G.Doğu G.Antep

Şanlıurfa

Sönmüş Volkanlardır. Bey D. Aladağlar

Akdeniz Bölgesi’ndedir

Batı Anadolu Dağları (Kırıklı Yapı)

Marmara Bölgesi’ndedir

Horst (Dağ)

Ege (İç Batı Anadolu) Bölgesi’ndedir

Yunt D.

Graben (Ova) Gediz

Yazılıkaya

Taşeli Çatalca-Kocaeli Ergene

Çöküntü


COĞRAFYA DERSİ KAVRAM HARİTASI ÖRNEKLERİ www.cbuegitim.com

TÜRKİYE İKLİMİ

AKDENİZ İKLİMİ

KARADENİZ İKLİMİ

Ilıman

KARASAL İKLİM

Ilıman

Soğuk ve Sert

Akdeniz B. Yazı yağışlı Kışı Yağışlı Yazları Kurak

Ege B.

Her mevsim Yağışlı

Kışı Kurak

G.D.Anadolu, G.Marmara Cephe Yağışları

Tipik olarak görülür

Tipik olarak Görülür

Don olayı nadirdir.

Karadeniz Kıyılarında

K. Doğu Anadolu

Bitki Örtüsüdür

Orografik Yağışlar

Don olayı çoktur

Bitki Örtüsüdür

Bitki Örtüsüdür

Maki

Ormanlar

Bozkır


COĞRAFYA DERSİ KAVRAM HARİTASI ÖRNEKLERİ www.cbuegitim.com

TÜRKİYE’DE ETKİLİ OLAN BASINÇ VE RÜZGÂRLAR KAVRAM HARİTASI

BASINÇ MERKEZLERİ

ALÇAK BASINÇ

YÜKSEK BASINÇ

Basra

Sibirya İzlanda

Karadeniz’in Doğusu

Asor

Akdeniz’in Doğusu

Karadeniz’ in Batısı Afrika’nın Kuzeyi

(Etkiler)

(Etkiler) (Etkiler)

Yazın

Kışın

Sibirya ile kışın birleşirse Sert soğuklar Neden Olur

Ayaz

Kışın Az Yağış Neden Olur

Neden Olur

Kış ılıklığına

Kışların soğuk geçmesine

KARAYEL

GÜN BATISI

LODOS

YILDIZ

RÜZGÂRLAR

KIBLE

POYRAZ

POYRAZ

KEŞİŞLEME


COĞRAFYA DERSİ KAVRAM HARİTASI ÖRNEKLERİ www.cbuegitim.com TÜRKİYE’DE ETKİLİ OLAN NEMLİLİK ve YAĞIŞ KAVRAM HARİTASI

D. Karadeniz Kıyıları Karadeniz Bölgesi Karadeniz

Akdeniz

(Rize 2400mm) (En fazladır) (En fazladır) İç Anadolu

Orografik Yağışlar Fazladır (En azdır)

NEMLİLİK ve YAĞIŞ

Konya

Develi

Tuz Gölü

(Azdır) İç ve G.Doğu Anadolu

Cephesel Kökenlidir Akdeniz(Kışın)

İlkbaharda görülür Konveksiyonel Yağış

Yaz yağışı alır Karadeniz

Doğu Anadolu

(En fazladır)

Don Olayı

İç Anadolu


COĞRAFYA DERSİ KAVRAM HARİTASI ÖRNEKLERİ www.cbuegitim.com KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

YER ŞEKİLLERİ

İKLİM

BİTKİ

YER ALTI KAYNAKLARI

SU

DOĞAL

BÖLGE

NÜFUSYERLEŞME

İŞLEVSEL

İDARİPOLİTİK

KÜLTÜREL

EKONOMİK

Bölge kavram haritası


COĞRAFYA DERSİ KAVRAM HARİTASI ÖRNEKLERİ www.cbuegitim.com TOPRAK HAVA

SU

NÜKLEER

KATI ATIK

GÜRÜLTÜ

KİRLİLİK

ANIZ YANGINLARI

ELEKTROMANYETİK

EROZYON

ÇARPIK KENTLEŞME

ASİT YAĞMURLARI OZON SEYRELMESİ

KÜRESEL ISINMA

SORUN BOYUTU

ORMAN TAHRİBİ

ÇEVRE KULLANMA

PLANLAMA BOYUTU

YÖNETİM

EĞİTİM

Çevre kavram haritası

KORUMA


COĞRAFYA DERSİ KAVRAM HARİTASI ÖRNEKLERİ www.cbuegitim.com

İKLİM

SU

HAYVAN

EKOSİSTEM

İNSAN

BİTKİ

TOPRAK


COĞRAFYA DERSİ KAVRAM HARİTASI ÖRNEKLERİ www.cbuegitim.com TOPRAK KİRLİLİĞİ

NÜKLEER KİRLİLİK

DENİZ ve KIYI KİRLİLİĞİ HAVA KİRLİLİĞİ

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ

KATI ATIK KİRLİLİĞİ

ÇE VRE SORUNLARI

SU KİRLİLİĞİ

EROZYON

KÜRESEL ISINMA

ORMAN TAHRİBİ

OZON TABAKASININ İNCELMESİ

ASİT YAĞMURLARI

Çevre sorunları kavram haritası

kavram haritaları  
kavram haritaları  

kavram haritaları

Advertisement