Page 1

1


Índex

Nombre de beneficiaris.......................................................................................................3 Evolució, per municipis, dels demandants de feina a l’INEM .............................................3 A) Ripoll .......................................................................................................................4 B) Municipis més grans de 1.500 habitants.................................................................4 C) Municipis de menys de 750 habitants de la Vall de Ribes......................................5 D) Municipis de menys de 750 habitants de la Vall de Camprodon ............................5 E) Municipis de menys de 750 habitants del Baix Ripollès .........................................5 F) Evolució i resum comarcal dels demandants d’ocupació ......................................6

2


NOMBRE DE BENEFICIARIS

Totes les dades que es presenten en aquest recull han estat extretes del la font: Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de Trabajo e Inmigración.

2000 1.205

1.179 RIPOLL

1.157

1000 596 0 1r. trim. '11

578

564

2n trim. '11

3r trim. '11

RIPOILLÈS

Ripoll representa pràcticament el 50% dels beneficiaris de les prestacions i subsidis al Ripollès, tot i que la població de Ripoll és el 41,35% del total de la població de la comarca, és a dir, Ripoll concentra les prestacions i subsidis de l’INEM en una proporció superior a la que li correspondria per població.

EVOLUCIÓ, PER MUNICIPIS, DELS DEMANDANTS DE FEINA A L‘INEM

Campdevànol Campelles Camprodon Gombrèn Llanars Les Llosses Molló Ogassa Pardines Planoles Queralbs Ribes Freser Ripoll St. Joan Aba. St. Pau Seg. Setcases Toses Valfogona Vilallonga TOTAL

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

SETEMB.

165 3 123 13 14 6 15 9 2 9 3 77 789 196 31 2 4 12 14 1.487

178 3 132 11 14 7 14 11 3 11 2 84 833 192 33 2 4 14 16 1.464

186 3 132 12 15 9 12 9 2 11 3 91 842 209 34 2 4 12 18 1.606

191 5 136 6 14 9 16 9 2 12 4 103 833 212 37 3 3 10 18 1.623

180 6 131 7 16 8 18 10 1 13 3 110 827 213 40 3 3 9 18 1.616

176 6 131 5 16 9 12 11 1 13 3 94 785 205 32 3 5 13 17 1.537

167 6 111 6 12 9 13 11 1 11 5 82 780 199 31 3 5 11 15 1.478

174 4 114 6 16 8 15 12 1 13 5 91 807 207 31 3 4 10 17 1.538

177 6 131 5 19 9 13 10 1 15 7 99 815 207 38 3 3 9 16 1.584 3


A) GRÀFICA DE RIPOLL 860

833

840

833 815

842

820

827

800

RIPOLL

807

780

789

760

785

780

Juny

Juliol

740

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Agost Setemb.

B) MUNICIPIS MÉS GRANS DE 1.500 HABITANTS (excepte Ripoll)

250 212

209 196

205

192

200

180

165 123

136

132

132

131

176

84

77

Campdevànol

177

174

167

Camprodon

131 114

111 100

207

207

199

191

186

178 150

213

131

110

103

94

91

99

91

Ribes Freser

82 50

St. Joan Aba. 0

G

EN

ER

BR FE

E

R A M

AB

IL R

A M

IG

N JU

Y

L O LI U J

AG

S O

T SE

TE

B. M

Els mesos de juny i juliol (estiu) havien suposat una tendència a la baixa en el nombre de demandants de feina, però tal com s’observa al gràfic, tant a Ripoll com als pobles grans de la comarca, en els darrers mesos (agost i setembre) es produeix un increment significatiu dels demandants de feina. També es dóna aquest mateix efecte en alguns pobles petits.

4


C) MUNICIPIS (de menys de 750 habitants) DE LA VALL DE RIBES 16 15 14 13

12

12

11

10

11

13

12

13

13

Campelles 11

11

Gombrèn

9

Pardines 7

6 4

4

5 5

4

2

2

1

1

M

ai g

Ab ril

M

ar ç

Fe br er

3

2

0

G en er

3

4 1

Ju li o l

2

3

Queralbs Toses

3 1

1

Ag os t

3

Planoles

5

5

3

3 2

4

6

6

6

Ju ny

4

5

6

b.

6

7 6

Se te m

8

D) MUNICIPIS (de menys de 750 habitants) DE LA VALL DE CAMPRODON 45 40

37

38

40

35 31

30

34

33

31

31

32

Llanars Molló

25 17

11

12

11

Setcases Ogassa

10 Villallonga

3

3

3

3

3

St. Pau Seguries

Se

te m br e

3

M

re r Fe b

G en

2

ar ç

2

er

0

10

os t

2

9

12

l

9

19 16 13

17

15

Ju lio

9

5

16

ai g

11

14

Ju ny

12

M

14

ril

14

10

18

16

15

Ab

15

18

16

15

Ag

18

20

E) MUNICIPIS (de menys de 750 habitants) DEL BAIX RIPOLLÈS 16 14 12 10 8 6 4 2 0

13 14

12

11 10

12

10

9

9

7 9

9

Març

Abril

8

9

9

8

Maig

Juny

Juliol

Agost

Les Llosses

Vallfogona

6

Gener

Febrer

Setembre

5


F) EVOLUCIÓ I RESUM COMARCAL DELS DEMANDANTS D’OCUPACIÓ

1.650

1.606

1.600

1.584 1.623 1.616

1.538

1.550 1.500

1.487

1.537

1.450

1.478

TOTAL COMARCAL

1.464

1.400

b. te m Se

os t Ag

l Ju lio

ny Ju

M ai g

ril Ab

M ar ç

re r Fe b

G en

er

1.350

Cal dir que el repunt que s’observa en els mesos d’agost i setembre està per sota i no arriba a les quotes assolides durant el mesos de març, abril i maig 2011. Restem a l’espera de la informació de l’últim trimestre de l’any.

Ripoll, novembre 2011

6

Recull de dades sobre prestacions i subsidis del Servei d'Ocupació Pública, 2011  

Recull de dades sobre prestacions i subsidis del Servei d'Ocupació Pública, Ripollès 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you