Page 1

Dades Poblacionals

1


LLANARS Les dades corresponen a 31-12- 2012 (si no es diu el contrari)

Font: IDESCAT i Xifra: Diputació de Girona

DADES DEMOGRÀFIQUES BÀSIQUES

Població:

534

(Disminució de 27 persones, respecte l'any anterior: 2011)

Homes

272

Dones

262

51%

49%

Homes Dones

TAULA D'EDATS ( per trams d'1 any) EDAT

EDAT

EDAT

EDAT

0-0 1-1

2

24 - 24

4

48 - 48

5

72 - 72

2

4

25 - 25

6

49 - 49

6

73 - 73

3

2-2

2

26 - 26

6

50 - 50

13

74 - 74

6

3-3

5

27 - 27

8

51 - 51

9

75 - 75

3

4-4

4

28 - 28

4

52 - 52

4

76 - 76

5

5-5

4

29 - 29

5

53 - 53

5

77 - 77

2

6-6

6

30 - 30

7

54 - 54

12

78 - 78

4

7-7

4

31- 31

8

55 - 55

9

79 - 79

6

8-8

4

32 - 32

5

56 - 56

9

80 - 80

5

9-9

4

33 - 33

5

57 - 57

15

81 - 81

4

10 - 10

6

34 - 34

9

58 - 58

8

82 - 82

8

11 - 11

2

35 - 35

4

59 - 59

9

83 - 83

5

12 - 12

0

36 - 36

8

60 - 60

8

84 - 84

5

13 - 13

6

37 - 37

7

61 - 61

11

85 - 85

0

14 - 14

6

38 - 38

12

62 - 62

1

86 - 86

5

15 - 15

3

39 - 39

8

63 - 63

6

87 - 87

1

16 -16

10

40 - 40

9

64 - 64

6

88 - 88

1

17 - 17

2

41 - 41

8

65 - 65

7

89 - 89

2

18 - 18

4

42 - 42

6

66 - 66

7

90 - 90

0

19 - 19

2

43 - 43

7

67 - 67

8

91 - 91

0

20 - 20

4

44 - 44

11

68 - 68

6

92 - 92

1

21 - 21

8

45 - 45

8

69 - 69

5

93 - 93

0

22 - 22

5

46 - 46

12

70 - 70

7

94 - 94

0

23 - 23

3

47 - 47

5

71 - 71

5

95 +

4

PIRÀMIDE D'EDATS (trams de 5 anys)

PER GRUPS D'EDAT EDAT

19%

NOMBRE

0 - 14

59

15 - 64

358

65 - 84

103

85 i +

14

Total

534

3%

11%

0 - 14 15 - 64 65 - 84 85 i +

67% ATURATS : A desembre 2012

21

% aturats respecte a població activa:

5,92%

2


DADES DE POBLACIÓ IMMIGRADA 58

Població Immigrada:

48%

(10,86% del total de la població) (Decreixement de 2 immigrats respecte l'any 2011) Homes

28

Dones

30

Homes

Dones

52%

GRÀFICA I TAULA DE LA POBLACIÓ IMMIGRADA PER GRUPS D'EDAT 2%

19% 0 - 15 16 - 64 65 o +

79%

EDAT

NOMBRE

0 - 15

11

16 - 64

46

65 o +

1

Total

58

Països d'origen més freqüents: Colombia

22

Argentina Romania

7 7

Portugal

7

Immigrats aturats (desembre 2012) % respecte població activa immigrada

5 10,87%

ALTRES DADES DEMOGRÀFIQUES Edat Mitjana de la població de Llanars

Persones nascudes al mateix municipi:

Naixements 2011 Defuncions 2011

46,4 anys

187

3 3

35,02%

Les persones que viuen a un poble, poden haver estat empadronades des del primer dia en aquest municipi o poden haver estat empadronades, en néixer, en altres municipis de la comarca, província, comunitat autònoma, a Espanya o a l'estranger…

Index d'Envelliment de Llanars

188,71%

L'Index Envelliment es calcula: [Població de 65 anys i més / Població de menys de 15 anys] x 100. Mesura el grau en què envelleix una societat: Si l'índex és menor de 100: La població creix. Si l'índex és igual a 100: La població s'autosubstitueix. Si l'índex és major de 100: La població no és capaç d'autosubstituir-se i tendeix a l'envelliment.

Població de Llanars resident a l'estranger:

3

DADES SOBRE ELS SERVEIS DEL CONSORCI BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS

ÀREA

SERVEI

DEPENDÈNCIA INFÀNCIA

Servei d'Ajut a Domicili Reconeixement grau dependència Servei de Teleassistència Centre Obert

Persones ateses

% respecte al total d'atesos pel Servei

8 19

7,24% 1,51%

1

0,25% 1,38%

2

ALTRES DADES RELACIONADES AMB AJUTS ECONÒMICS

AJUTS ECONÒMICS

Persones ateses

% respecte al total d'atesos pel Servei

Renda Mínima d'Inserció (RMI). Expedients actius Ajudes al Menjador Escolar (any 2013)

1 11

0,94% 2,72%

3

llanars  

dades poblacionals

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you