Page 1

1


CAMPDEVÀNOL Les dades corresponen a 31-12- 2011 (si no es diu el contrari)

Font: Diputació de Girona

DADES DEMOGRÀFIQUES BÀSIQUES

Població: 3.477

(Disminució de 22 persones respecte a l'any anterior: 2010)

Homes

1.716 51%

Dones

49%

1.761

Homes Dones

TAULA D'EDATS ( per trams d'1 any) EDAT

EDAT

EDAT

EDAT

0-0

33

24 - 24

36

48 - 48

54

72 - 72

29

1-1

33

25 - 25

33

49 - 49

45

73 - 73

41

2-2

36

26 - 26

37

50 - 50

51

74 - 74

33

3-3

38

27 - 27

35

51 - 51

66

75 - 75

31

4-4

38

28 - 28

39

52 - 52

39

76 - 76

37

5-5

31

29 - 29

29

53 - 53

39

77 - 77

50

6-6

37

30 - 30

38

54 - 54

51

78 - 78

43

7-7

23

31- 31

43

55 - 55

51

79 - 79

39

8-8

25

32 - 32

45

56 - 56

42

80 - 80

37

9-9

29

33 - 33

65

57 - 57

47

81 - 81

32

10 - 10

33

34 - 34

56

58 - 58

51

82 - 82

19

11 - 11

23

35 - 35

57

59 - 59

38

83 - 83

39

12 - 12

23

36 - 36

58

60 - 60

39

84 - 84

25

13 - 13

26

37 - 37

53

61 - 61

38

85 - 85

33

14 - 14

31

38 - 38

47

62 - 62

55

86 - 86

21

15 - 15

32

39 - 39

47

63 - 63

42

87 - 87

20

16 -16

27

40 - 40

46

64 - 64

32

88 - 88

17

17 - 17

27

41 - 41

54

65 - 65

36

89 - 89

14

18 - 18

34

42 - 42

54

66 - 66

49

90 - 90

10

19 - 19

28

43 - 43

67

67 - 67

43

91 - 91

9

20 - 20

37

44 - 44

43

68 - 68

38

92 - 92

7

21 - 21

27

45 - 45

57

69 - 69

24

93 - 93

4

22 - 22

22

46 - 46

41

70 - 70

39

94 - 94

2

23 - 23

25

47 - 47

43

71 - 71

24

95 +

11

PIRÀMIDE D'EDATS (trams de 5 anys)

PER GRUPS D'EDAT EDAT

NOMBRE

0 - 15 16 - 64

491 2.130

65 o +

856

Total

3.477 14%

25%

0 - 15

16 - 64 65 o +

61%


DADES DE POBLACIÓ IMMIGRADA Població Immigrada: 129 (3,71%) (Disminució de 8 persones respecte 2010) Homes

68

Dones

61

47%

Homes Dones 53%

GRÀFICA I TAULA DE LA POBLACIÓ IMMIGRADA PER GRUPS D'EDAT 5%

EDAT

12%

NOMBRE

0 - 15

0 - 15

16

16 - 64

16 - 64

107

65 o +

6

Total

129

65 o + 83%

Païssos d'origen més freqüent:

Marroc Colombia Romania Honduras

40

Edat mitjana de les persones immigrades

34

Nombre total de nacionalitats al municipi

30

8 8 6

ALTRES DADES DEMOGRÀFIQUES Edat Mitjana de la població

45,8 anys

Naixements 2010

34

Defuncions 2010

59

Persones nascudes al mateix municipi:

-25

1.450

Les persones que viuen a un poble, poden haver estat empadronades des de el primer dia en aquest municipi o poden haver estat empadronades, en nèixer, en altres municipis de la comarca, província, comunitat autònoma, a Espanya o al extranger…

Index d'Envelliment

174,34%

L'Index Envelliment es calcula: [Població de 65 anys i més / Població de menys de 15 anys] x 100. Mesura el grau en que envelleix una societat: Si l'índex és menor de 100: La població creix. Si l'índex és igual a 100: La població s'autosubstitueix. Si l'índex és major de 100: La població no és capaç d'autosubstituir-se i tendeix a l'envelliment.

DADES SOBRE ELS SERVEIS DEL CBS RIPOLLÈS Servei

Àrea

Servei d'Ajut a Domicili

% Persones ateses respecte al total d'atesos pel Servei 22,17%

Servei d'Ajudes Tècniques

20,00%

Servei de Transport Adaptat

DEPENDÈNCIA

50,00%

Reconeixement grau dependència

15,62%

Servei de Teleassistència

15,70%

Servei Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Ripollès Centre Obert Adopcions i/o en procés d'adopció Servei d'Acollida

DONES INFÀNCIA COHESIÓ SOCIAL

Assessorament jurídic

7,48% 24,39% 7,14% 11,28%

ALTRES DADES RELACIONADES AMB AJUTS ECONÒMICS % Persones beneficiàries respecte a total de beneficiaris Renda Mínima d'Inserció (RMI)

8,80%

Beques de menjador escolar

22,28%

Prestacions i subsidis provinents del Servei Públic d'Ocupació (Promig beneficiaris de 2011)

12,15%

Ajuts d'urgència

9,20%


CAMPELLES Les dades corresponen a 31-12- 2011 (si no es diu el contrari)

Font: Diputació de Girona

DADES DEMOGRÀFIQUES BÀSIQUES Població: 136

(Disminució de 9 persones respecte l'any anterior)

Homes

67

51%

49%

Dones

69

Homes Dones

TAULA D'EDATS ( per trams d'1 any) EDAT

EDAT

EDAT

EDAT

0-0

0

24 - 24

1

48 - 48

1

72 - 72

0

1-1

2

25 - 25

2

49 - 49

1

73 - 73

1

2-2

2

26 - 26

0

50 - 50

1

74 - 74

0

3-3

1

27 - 27

2

51 - 51

3

75 - 75

2

4-4

2

28 - 28

2

52 - 52

1

76 - 76

1

5-5

2

29 - 29

1

53 - 53

1

77 - 77

3

6-6

2

30 - 30

0

54 - 54

2

78 - 78

1

7-7

1

31- 31

2

55 - 55

3

79 - 79

1

8-8

0

32 - 32

2

56 - 56

3

80 - 80

0

9-9

1

33 - 33

3

57 - 57

3

81 - 81

0

10 - 10

2

34 - 34

4

58 - 58

2

82 - 82

1

11 - 11

2

35 - 35

1

59 - 59

1

83 - 83

0

12 - 12

1

36 - 36

0

60 - 60

3

84 - 84

0

13 - 13

2

37 - 37

3

61 - 61

1

85 - 85

1

14 - 14

1

38 - 38

1

62 - 62

5

86 - 86

1

15 - 15

1

39 - 39

3

63 - 63

4

87 - 87

0

16 -16

2

40 - 40

1

64 - 64

1

88 - 88

0

17 - 17

1

41 - 41

2

65 - 65

2

89 - 89

0

18 - 18

0

42 - 42

3

66 - 66

5

90 - 90

0

19 - 19

0

43 - 43

4

67 - 67

0

91 - 91

0

20 - 20

2

44 - 44

1

68 - 68

2

92 - 92

0

21 - 21

1

45 - 45

3

69 - 69

2

93 - 93

0

22 - 22

1

46 - 46

1

70 - 70

3

94 - 94

0

23 - 23

0

47 - 47

2

71 - 71

1

95 +

0

PIRÀMIDE D'EDATS (trams de 5 anys)

PER GRUPS D'EDAT

20%

EDAT

NOMBRE

0 - 15

22

16 - 64

87

65 o +

27

Total

136

16% 0 - 15 16 - 64 65 o + 64%


DADES DE POBLACIÓ IMMIGRADA Població Immigrada: 7 (5,15%) Homes

2

Dones

5

Homes

29%

(Disminució de 2 persones respecte 2010)

Dones

71%

GRÀFICA I TAULA DE LA POBLACIÓ IMMIGRADA PER GRUPS D'EDAT EDAT

0% 43%

0 - 15 16 - 64 65 o +

57%

NOMBRE

0 - 15

4

16 - 64

3

65 o +

0

Total

7

Païssos d'origen més freqüent:

G. Bretanya Romania Colòmbia

4

Edat mitjana de les persones immigrades

25,75 anys

Nombre total de nacionalitats al municipi

3

2 1

ALTRES DADES DEMOGRÀFIQUES Edat Mitjana de la població

44,1 anys

Naixements 2010

0

Defuncions 2010

3

Persones nascudes al mateix municipi:

42

-3

Les persones que viuen a un poble, poden haver estat empadronades des de el primer dia en aquest municipi o poden haver estat empadronades, en nèixer, en altres municipis de la comarca, província, comunitat autònoma, a Espanya o al extranger…

Index d'Envelliment

122,73%

L'Index Envelliment es calcula: [Població de 65 anys i més / Població de menys de 15 anys] x 100. Mesura el grau en què envelleix una societat: Si l'índex és menor de 100: La població creix. Si l'índex és igual a 100: La població s'autosubstitueix. Si l'índex és major de 100: La població no és capaç d'autosubstituir-se i tendeix a l'envelliment.

DADES SOBRE ELS SERVEIS DEL CBS RIPOLLÈS

Servei

Àrea

Servei d'Ajut a Domicili Reconeixement grau dependència

DEPENDÈNCIA

% Persones ateses respecte al total d'atesos pel Servei 0,42% 0,15%

ALTRES DADES RELACIONADES AMB AJUTS ECONÒMICS

% Persones beneficiàries respecte a total de beneficiaris Beques de menjador escolar

1,55%

Prestacions i subsidis provinents del Servei Públic d'Ocupació (Promig beneficiaris 2011)

0,34%


CAMPRODON Les dades corresponen a 31-12- 2011 (si no es diu el contrari)

Font: Diputació de Girona

DADES DEMOGRÀFIQUES BÀSIQUES

Població: 2.450

(Disminució de 29 persones, respecte l'any anterior: 2010)

Homes

1.201

Homes 49%

Dones

1.249

Dones

51%

TAULA D'EDATS ( per trams d'1 any) EDAT

EDAT

EDAT

EDAT

0-0 1-1

21

24 - 24

17

48 - 48

43

72 - 72

20

22

25 - 25

25

49 - 49

32

73 - 73

26

2-2

12

26 - 26

23

50 - 50

47

74 - 74

28

3-3

22

27 - 27

30

51 - 51

40

75 - 75

25

4-4

15

28 - 28

32

52 - 52

28

76 - 76

32

5-5

32

29 - 29

21

53 - 53

40

77 - 77

29

6-6

30

30 - 30

36

54 - 54

36

78 - 78

25

7-7

14

31- 31

34

55 - 55

34

79 - 79

23

8-8

26

32 - 32

44

56 - 56

20

80 - 80

14

9-9

20

33 - 33

39

57 - 57

41

81 - 81

22

10 - 10

20

34 - 34

42

58 - 58

34

82 - 82

11

11 - 11

20

35 - 35

40

59 - 59

35

83 - 83

18

12 - 12

22

36 - 36

35

60 - 60

37

84 - 84

16

13 - 13

14

37 - 37

40

61 - 61

34

85 - 85

13

14 - 14

21

38 - 38

40

62 - 62

28

86 - 86

16

15 - 15

14

39 - 39

45

63 - 63

22

87 - 87

13

16 -16

20

40 - 40

37

64 - 64

29

88 - 88

11

17 - 17

19

41 - 41

43

65 - 65

27

89 - 89

11

18 - 18

28

42 - 42

41

66 - 66

32

90 - 90

9

19 - 19

12

43 - 43

31

67 - 67

15

91 - 91

2

20 - 20

12

44 - 44

27

68 - 68

24

92 - 92

3

21 - 21

8

13

45 - 45

39

69 - 69

24

93 - 93

22 - 22

19

46 - 46

36

70 - 70

37

94 - 94

0

23 - 23

23

47 - 47

45

71 - 71

12

95 +

11

PIRÀMIDE D'EDATS (trams de 5 anys)

PER GRUPS D'EDAT

23%

EDAT

NOMBRE

0 - 15

325

16 - 64

1.568

65 o +

557

Total

2.450

13% 0 - 15 16 - 64 65 o +

64%


DADES DE POBLACIÓ IMMIGRADA Població Immigrada: 298 (12,16%) Homes

(Increment de 14 persones repecte a 2010)

Homes

156

Dones

142

48%

Dones 52%

GRÀFICA I TAULA DE LA POBLACIÓ IMMIGRADA PER GRUPS D'EDAT 3%

19%

EDAT

NOMBRE

0 - 15

0 - 15

58

16 - 64

16 - 64

232

65 o +

65 o +

8

Total

298

78%

Païssos d'origen més freqüent:

Marroc Colombia Romania Portugal

52

Edat mitjana de les persones immigrades

43,92 anys

Nombre total de nacionalitats al municipi

30

52 48 18

ALTRES DADES DEMOGRÀFIQUES Edat Mitjana de la població

45,6 anys

Naixements 2010

23

Defuncions 2010

29

Persones nascudes al mateix municipi:

934

-6

Les persones que viuen a un poble, poden haver estat empadronades des de el primer dia en aquest municipi o poden haver estat empadronades, en nèixer, en altres municipis de la comarca, província, comunitat autònoma, a Espanya o al extranger…

Index d'Envelliment

171,38%

L'Index Envelliment es calcula: [Població de 65 anys i més / Població de menys de 15 anys] x 100. Mesura el grau en què envelleix una societat: Si l'índex és menor de 100: La població creix. Si l'índex és igual a 100: La població s'autosubstitueix. Si l'índex és major de 100: La població no és capaç d'autosubstituir-se i tendeix a l'envelliment.

DADES SOBRE ELS SERVEIS DEL CBS RIPOLLÈS Servei

Àrea

Servei d'Ajut a Domicili

7,14%

Reconeixement grau dependència

DEPENDÈNCIA

Servei Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Ripollès Servei d'Acollida

Assessorament jurídic

7,76% 5,81%

Servei de Teleassistència

Centre Obert

% Persones ateses respecte al total d'atesos pel Servei

DONES

29,90%

INFÀNCIA

17,07%

COHESIÓ SOCIAL

7,86% 17,29

ALTRES DADES RELACIONADES AMB AJUTS ECONÒMICS

Renda Mínima d'Inserció (RMI)

% Persones beneficiàries respecte a total de beneficiaris 7,20%

Beques de menjador escolar

17,36%

Prestacions i subsidis provinents del Servei Públic d'Ocupació (Promig beneficiaris 2011)

7,71%

Ajuts d'urgència

12,64%


GOMBRÈN Les dades corresponen a 31-12- 2011 (si no es diu el contrari)

Font: Diputació de Girona

DADES DEMOGRÀFIQUES BÀSIQUES

Població: 209

(Disminució de 15 persones respecte a l'any anterior)

Homes

100 52%

Dones

48%

Homes Dones

109

TAULA D'EDATS ( per trams d'1 any) EDAT

EDAT

EDAT

EDAT

0-0

3

24 - 24

0

48 - 48

1

72 - 72

1

1-1

1

25 - 25

2

49 - 49

2

73 - 73

1

2-2

0

26 - 26

1

50 - 50

1

74 - 74

1

3-3

3

27 - 27

5

51 - 51

5

75 - 75

3

4-4

2

28 - 28

2

52 - 52

3

76 - 76

1

5-5

5

29 - 29

1

53 - 53

2

77 - 77

1

6-6

3

30 - 30

2

54 - 54

5

78 - 78

2

7-7

3

31- 31

3

55 - 55

3

79 - 79

3

8-8

1

32 - 32

0

56 - 56

3

80 - 80

2

9-9

3

33 - 33

2

57 - 57

4

81 - 81

0

10 - 10

0

34 - 34

6

58 - 58

4

82 - 82

0

11 - 11

1

35 - 35

6

59 - 59

5

83 - 83

1

12 - 12

2

36 - 36

8

60 - 60

5

84 - 84

0

13 - 13

3

37 - 37

1

61 - 61

4

85 - 85

0

14 - 14

1

38 - 38

4

62 - 62

2

86 - 86

0

15 - 15

0

39 - 39

1

63 - 63

4

87 - 87

2

16 -16

1

40 - 40

3

64 - 64

5

88 - 88

1

17 - 17

0

41 - 41

2

65 - 65

4

89 - 89

0

18 - 18

1

42 - 42

4

66 - 66

5

90 - 90

1

19 - 19

1

43 - 43

2

67 - 67

2

91 - 91

1

20 - 20

0

44 - 44

4

68 - 68

1

92 - 92

0

21 - 21

2

45 - 45

5

69 - 69

1

93 - 93

0

22 - 22

1

46 - 46

8

70 - 70

3

94 - 94

0

23 - 23

1

47 - 47

2

71 - 71

0

95 +

2

PIRÀMIDE D'EDATS (trams de 5 anys)

PER GRUPS D'EDAT EDAT

19%

NOMBRE

0 - 15

31

16 - 64

139

65 o +

39

Total

209

15% 0 - 15 16 - 64 65 o + 66%


DADES DE POBLACIÓ IMMIGRADA

Població Immigrada: 18 (8,615%)

44%

(Increment de 2 persones respecte 2010)

Homes

8

Dones

10

Homes 56%

Dones

GRÀFICA I TAULA DE LA POBLACIÓ IMMIGRADA PER GRUPS D'EDAT 0%

28%

EDAT

NOMBRE

0 - 15

0 - 15

5

16 - 64

16 - 64

13

65 o + 72%

Païssos d'origen més freqüent:

Romania Polònia

65 o +

0

Total

18

Edat mitjana de les persones immigrades

27,04 anys

Nombre total de nacionalitats al municipi

6

12 2

ALTRES DADES DEMOGRÀFIQUES Edat Mitjana de tota la població

45,3 anys

Naixements 2010

3

Defuncions 2010

2

Persones nascudes al mateix municipi:

78

1

Les persones que viuen a un poble, poden haver estat empadronades des de el primer dia en aquest municipi o poden haver estat empadronades, en nèixer, en altres municipis de la comarca, província, comunitat autònoma, a Espanya o al extranger…

Index d'Envelliment

125,81%

L'Index Envelliment es calcula: [Població de 65 anys i més / Població de menys de 15 anys] x 100. Mesura el grau en què envelleix una societat: Si l'índex és menor de 100: La població creix. Si l'índex és igual a 100: La població s'autosubstitueix. Si l'índex és major de 100: La població no és capaç d'autosubstituir-se i tendeix a l'envelliment.

DADES SOBRE ELS SERVEIS DEL CBS RIPOLLÈS

Servei

Àrea

Servei d'Ajut a Domicili

% Persones ateses respecte al total d'atesos pel Servei 0,42%

Servei d'Ajudes Tècniques

DEPENDÈNCIA

Servei de Transport Adaptat

2,50% 0,83%

Reconeixement grau dependència Servei Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Ripollès

10,00%

DONES

Adopcions i/o en procès d'adopció

1,87% 14,29%

ALTRES DADES RELACIONADES AMB AJUTS ECONÒMICS % Persones beneficiàries respecte a total de beneficiaris Beques de menjador escolar

6,48%

Prestacions i subsidis provinents del Servei Públic d'Ocupació (Promig beneficiaris 2011)

0,59%

Ajuts d'urgència

1,15%


LES LLOSSES Les dades corresponen a 31-12- 2011 (si no es diu el contrari)

Font: Diputació de Girona

DADES DEMOGRÀFIQUES BÀSIQUES Homes Població: 221

Homes

128 42%

(Mateixa població que l'any anterior: 2010)

Dones

Dones 58%

93

TAULA D'EDATS ( per trams d'1 any) EDAT

EDAT

EDAT

EDAT

0-0 1-1

2

24 - 24

3

48 - 48

2

72 - 72

1

0

25 - 25

5

49 - 49

8

73 - 73

4

2-2

5

26 - 26

3

50 - 50

7

74 - 74

2

3-3

1

27 - 27

3

51 - 51

6

75 - 75

0

4-4

2

28 - 28

1

52 - 52

4

76 - 76

2

5-5

4

29 - 29

3

53 - 53

3

77 - 77

0

6-6

2

30 - 30

3

54 - 54

2

78 - 78

2

7-7

0

31- 31

3

55 - 55

5

79 - 79

2

8-8

0

32 - 32

7

56 - 56

2

80 - 80

3

9-9

0

33 - 33

4

57 - 57

2

81 - 81

0

10 - 10

0

34 - 34

5

58 - 58

9

82 - 82

2

11 - 11

2

35 - 35

1

59 - 59

7

83 - 83

3

12 - 12

1

36 - 36

4

60 - 60

8

84 - 84

2

13 - 13

1

37 - 37

3

61 - 61

6

85 - 85

1

14 - 14

1

38 - 38

5

62 - 62

3

86 - 86

1

15 - 15

0

39 - 39

2

63 - 63

1

87 - 87

3

16 -16

0

40 - 40

3

64 - 64

5

88 - 88

0

17 - 17

1

41 - 41

3

65 - 65

2

89 - 89

1

18 - 18

1

42 - 42

0

66 - 66

1

90 - 90

0

19 - 19

1

43 - 43

0

67 - 67

2

91 - 91

0

20 - 20

2

44 - 44

1

68 - 68

0

92 - 92

1

21 - 21

1

45 - 45

0

69 - 69

1

93 - 93

1

22 - 22

3

46 - 46

2

70 - 70

0

94 - 94

0

23 - 23

2

47 - 47

5

71 - 71

3

95 +

0

PIRÀMIDE D'EDATS (trams de 5 anys)

PER GRUPS D'EDAT EDAT

NOMBRE

0 - 15 16 - 64 65 o + Total

21 160 40 221

18%

0 - 15

10%

16 - 64 65 o +

72%


DADES DE POBLACIÓ IMMIGRADA Població Immigrada: 11 (4,98%)

27%

Homes

(Disminució de 3 persones respecte 2010)

Homes

8

Dones

3

Dones 73%

GRÀFICA I TAULA DE LA POBLACIÓ IMMIGRADA PER GRUPS D'EDAT 0%

27%

0 - 15 16 - 64 65 o +

73%

EDAT

NOMBRE

0 - 15

3

16 - 64

8

65 o +

0

Total

11

Païssos d'origen més freqüent:

G. Bretanya

4

Brasil

2

Bèlgica

2

França

2

Edat mitjana de les persones immigrades

31,63 anys

Nombre total de nacionalitats al municipi

8

ALTRES DADES DEMOGRÀFIQUES Edat Mitjana de la població

47 anys

Naixements 2010

2

Defuncions 2010

0

Persones nascudes al mateix municipi:

51

2

Les persones que viuen a un poble, poden haver estat empadronades des de el primer dia en aquest municipi o poden haver estat empadronades, en nèixer, en altres municipis de la comarca, província, comunitat autònoma, a Espanya o al extranger…

Index d'Envelliment

190,48%

L'Index Envelliment es calcula: [Població de 65 anys i més / Població de menys de 15 anys] x 100. Mesura el grau en què envelleix una societat: Si l'índex és menor de 100: La població creix. Si l'índex és igual a 100: La població s'autosubstitueix. Si l'índex és major de 100: La població no és capaç d'autosubstituir-se i tendeix a l'envelliment.

DADES SOBRE ELS SERVEIS DEL CBS RIPOLLÈS

Servei

Àrea

Servei d'Ajut a Domicili

% Persones ateses respecte al total d'atesos pel Servei 0,42%

Reconeixement grau dependència

DEPENDÈNCIA

Servei de Teleassistència

0,64% 0,29%

ALTRES DADES RELACIONADES AMB AJUTS ECONÒMICS % Persones beneficiàries respecte a total de beneficiaris Renda Mínima d'Inserció (RMI) Beques de menjador escolar Prestacions i subsidis provinents del Servei Públic d'Ocupació (promig beneficiaris 2011)

2,40% 3,89% 0,59%


LLANARS Les dades corresponen a 31-12- 2011 (si no es diu el contrari)

Font: Diputació de Girona

DADES DEMOGRÀFIQUES BÀSIQUES

Població: 561

(Disminució de 10 persones, respecte l'any anterior: 2010)

Homes

291

Homes

48%

Dones

Dones

270

52%

TAULA D'EDATS ( per trams d'1 any) EDAT

EDAT

EDAT

EDAT

0-0

6

24 - 24

6

48 - 48

6

72 - 72

3

1-1

2

25 - 25

7

49 - 49

13

73 - 73

6

2-2

6

26 - 26

8

50 - 50

10

74 - 74

3

3-3

3

27 - 27

4

51 - 51

4

75 - 75

5

4-4

4

28 - 28

4

52 - 52

7

76 - 76

3

5-5

6

29 - 29

7

53 - 53

11

77 - 77

4

6-6

3

30 - 30

9

54 - 54

10

78 - 78

7

7-7

5

31- 31

5

55 - 55

10

79 - 79

5

8-8

2

32 - 32

8

56 - 56

15

80 - 80

4

9-9

6

33 - 33

10

57 - 57

8

81 - 81

9

10 - 10

1

34 - 34

5

58 - 58

8

82 - 82

6

11 - 11

1

35 - 35

9

59 - 59

9

83 - 83

5

12 - 12

7

36 - 36

8

60 - 60

11

84 - 84

0

13 - 13

6

37 - 37

14

61 - 61

11

85 - 85

5

14 - 14

3

38 - 38

8

62 - 62

7

86 - 86

1

15 - 15

12

39 - 39

11

63 - 63

4

87 - 87

2

16 -16

3

40 - 40

9

64 - 64

6

88 - 88

2

17 - 17

4

41 - 41

7

65 - 65

8

89 - 89

0

18 - 18

3

42 - 42

7

66 - 66

8

90 - 90

0

19 - 19

5

43 - 43

11

67 - 67

6

91 - 91

2

20 - 20

8

44 - 44

9

68 - 68

5

92 - 92

0

21 - 21

5

45 - 45

11

69 - 69

7

93 - 93

0

22 - 22

2

46 - 46

5

70 - 70

4

94 - 94

2

23 - 23

5

47 - 47

5

71 - 71

2

95 +

2

PIRÀMIDE D'EDATS (trams de 5 anys)

PER GRUPS D'EDAT EDAT

NOMBRE

0 - 15

73

16 - 64

372

65 o +

116

Total

561

13%

21%

0 - 15 16 - 64 65 o +

66%


DADES DE POBLACIÓ IMMIGRADA Població Immigrada: 60 (10,7%)

52% Homes

( Disminució de 7 persones respecte 2010)

Homes Dones

Dones

29 48%

31

GRÀFICA I TAULA DE LA POBLACIÓ IMMIGRADA PER GRUPS D'EDAT 2%

EDAT

NOMBRE

0 - 15

0 - 15

13

16 - 64

16 - 64

46

65 o +

65 o +

1

Total

60

22%

76%

Païssos d'origen més freqüent:

Colombia Argentina Portugal Romania

23

Edat mitjana de les persones immigrades

30,17 anys

Nombre total de nacionalitats al municipi

15

8 7 7

ALTRES DADES DEMOGRÀFIQUES Edat Mitjana de la població

45,4 anys

Naixements 2010

5

Defuncions 2010

5

Persones nascudes al mateix municipi:

0

193

Les persones que viuen a un poble, poden haver estat empadronades des del primer dia en aquest municipi o poden haver estat empadronades, en néixer, en altres municipis de la comarca, província, comunitat autònoma, a Espanya o a l'estranger…

Index d'Envelliment

158,90%

L'Index Envelliment es calcula: [Població de 65 anys i més / Població de menys de 15 anys] x 100. Mesura el grau en què envelleix una societat: Si l'índex és menor de 100: La població creix. Si l'índex és igual a 100: La població s'autosubstitueix. Si l'índex és major de 100: La població no és capaç d'autosubstituir-se i tendeix a l'envelliment.

DADES SOBRE ELS SERVEIS DEL CBS RIPOLLÈS

Servei

Àrea

Servei d'Ajut a Domicili

% Persones ateses respecte al total d'atesos pel Servei 3,78%

Reconeixement grau dependència

DEPENDÈNCIA

1,76% 29,00%

Servei de Teleassistència

ALTRES DADES RELACIONADES AMB AJUTS ECONÒMICS % Persones beneficiàries respecte a total de beneficiaris Renda Mínima d'Inserció (RMI)

0,80%

Beques de menjador escolar

3,63%

Prestacions i subsidis provinents del Servei Públic d'Ocupació (Promig beneficiaris 2011)

1,01%

Ajuts d'urgència

1,15%


MOLLÓ Les dades corresponen a 31-12- 2011 (si no es diu el contrari)

Font: Diputació de Girona

DADES DEMOGRÀFIQUES BÀSIQUES Població: 358

(Increment de 4 persones, respecte l'any anterior: 2010)

Homes Dones

175

51%

49%

Homes Dones

183

TAULA D'EDATS ( per trams d'1 any) EDAT

EDAT

EDAT

EDAT

0-0 1-1

5

24 - 24

2

48 - 48

11

72 - 72

3

0

25 - 25

7

49 - 49

3

73 - 73

3

2-2

5

26 - 26

1

50 - 50

4

74 - 74

4

3-3

4

27 - 27

0

51 - 51

5

75 - 75

3

4-4

1

28 - 28

5

52 - 52

2

76 - 76

2

5-5

7

29 - 29

3

53 - 53

3

77 - 77

3

6-6

1

30 - 30

4

54 - 54

7

78 - 78

4

7-7

3

31- 31

4

55 - 55

6

79 - 79

5

8-8

3

32 - 32

7

56 - 56

8

80 - 80

6

9-9

1

33 - 33

7

57 - 57

11

81 - 81

3

10 - 10

4

34 - 34

5

58 - 58

8

82 - 82

5

11 - 11

1

35 - 35

7

59 - 59

6

83 - 83

1

12 - 12

2

36 - 36

5

60 - 60

7

84 - 84

2

13 - 13

1

37 - 37

7

61 - 61

6

85 - 85

5

14 - 14

2

38 - 38

6

62 - 62

4

86 - 86

5

15 - 15

1

39 - 39

5

63 - 63

5

87 - 87

3

16 -16

2

40 - 40

5

64 - 64

9

88 - 88

1

17 - 17

0

41 - 41

2

65 - 65

2

89 - 89

1

18 - 18

3

42 - 42

7

66 - 66

4

90 - 90

4

19 - 19

2

43 - 43

5

67 - 67

6

91 - 91

0

20 - 20

2

44 - 44

2

68 - 68

3

92 - 92

1

21 - 21

3

45 - 45

3

69 - 69

3

93 - 93

0

22 - 22

3

46 - 46

4

70 - 70

2

94 - 94

1

23 - 23

3

47 - 47

3

71 - 71

2

95 +

1

PIRÀMIDE D'EDATS (trams de 5 anys)

PER GRUPS D'EDAT EDAT

NOMBRE

0 - 15

41

16 - 64

229

65 o +

88

Total

358

25%

11%

0 - 15 16 - 64 65 o +

64%


DADES DE POBLACIÓ IMMIGRADA Població Immigrada: 13 (3,63%)

46%

(Increment de 1 persona respecte 2010)

Homes

7

Dones

6

Homes Dones

54%

GRÀFICA I TAULA DE LA POBLACIÓ IMMIGRADA PER GRUPS D'EDAT 8%

EDAT 0 - 15 16 - 64 65 o +

NOMBRE

0 - 15

1

16 - 64

12

65 o +

0

Total

13

92%

Païssos d'origen més freqüent:

Marroc Honduras

4

Edat mitjana de les persones immigrades

38,41 anys

Nombre total de nacionalitats al municipi

11

4

ALTRES DADES DEMOGRÀFIQUES Edat Mitjana del total de la població

48,5 anys

Naixements 2010

5

Defuncions 2010

10

Persones nascudes al mateix municipi:

169

-5

Les persones que viuen a un poble, poden haver estat empadronades des de el primer dia en aquest municipi o poden haver estat empadronades, en nèixer, en altres municipis de la comarca, província, comunitat autònoma, a Espanya o al extranger…

Index d'Envelliment

214,63%

L'Index Envelliment es calcula: [Població de 65 anys i més / Població de menys de 15 anys] x 100. Mesura el grau en què envelleix una societat: Si l'índex és menor de 100: La població creix. Si l'índex és igual a 100: La població s'autosubstitueix. Si l'índex és major de 100: La població no és capaç d'autosubstituir-se i tendeix a l'envelliment.

DADES SOBRE ELS SERVEIS DEL CBS RIPOLLÈS

Servei

Àrea

Servei d'Ajut a Domicili

% Persones ateses respecte al total d'atesos pel Servei 1,68%

Reconeixement grau dependència

DEPENDÈNCIA

1,08% 0,29%

Servei de Teleassistència Servei Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Ripollès

DONES

0,93%

ALTRES DADES RELACIONADES AMB AJUTS ECONÒMICS % Persones beneficiàries respecte a total de beneficiaris Renda Mínima d'Inserció (RMI)

2,40%

Beques de menjador escolar

9,07%

Prestacions i subsidis provinents del Servei Públic d'Ocupació (Promig beneficiaris 2011)

1,01%


OGASSA Les dades corresponen a 31-12- 2011 (si no es diu el contrari)

Font: Diputació de Girona

DADES DEMOGRÀFIQUES BÀSIQUES

Població: 251

(Disminució de 5 persones, respecte l'any anterior: 2010)

Homes Dones

148

Homes

41%

Dones

103

59%

TAULA D'EDATS ( per trams d'1 any)

EDAT

EDAT

EDAT

EDAT

0-0

2

24 - 24

0

48 - 48

2

72 - 72

3

1-1

2

25 - 25

1

49 - 49

3

73 - 73

2

2-2

0

26 - 26

2

50 - 50

5

74 - 74

4

3-3

4

27 - 27

2

51 - 51

7

75 - 75

1

4-4

4

28 - 28

0

52 - 52

9

76 - 76

3

5-5

0

29 - 29

3

53 - 53

2

77 - 77

2

6-6

1

30 - 30

3

54 - 54

2

78 - 78

1

7-7

3

31- 31

6

55 - 55

5

79 - 79

1

8-8

1

32 - 32

4

56 - 56

3

80 - 80

2

9-9

4

33 - 33

4

57 - 57

3

81 - 81

1

10 - 10

2

34 - 34

3

58 - 58

3

82 - 82

0

11 - 11

2

35 - 35

5

59 - 59

2

83 - 83

1

12 - 12

1

36 - 36

5

60 - 60

2

84 - 84

2

13 - 13

1

37 - 37

4

61 - 61

6

85 - 85

3

14 - 14

3

38 - 38

3

62 - 62

3

86 - 86

0

15 - 15

0

39 - 39

7

63 - 63

6

87 - 87

4

16 -16

0

40 - 40

4

64 - 64

2

88 - 88

1

17 - 17

1

41 - 41

7

65 - 65

4

89 - 89

0

18 - 18

1

42 - 42

7

66 - 66

1

90 - 90

0

19 - 19

3

43 - 43

3

67 - 67

5

91 - 91

0

20 - 20

1

44 - 44

5

68 - 68

2

92 - 92

1

21 - 21

3

45 - 45

2

69 - 69

4

93 - 93

0

22 - 22

5

46 - 46

4

70 - 70

3

94 - 94

0

23 - 23

2

47 - 47

5

71 - 71

0

95 +

0

PIRÀMIDE D'EDATS (trams de 5 anys)

PER GRUPS D'EDAT EDAT

NOMBRE

0 - 15

30

16 - 64

170

65 o +

51

Total

251

12%

20%

0 - 15 16 - 64 65 o +

68%


DADES DE POBLACIÓ IMMIGRADA Població Immigrada: 5 (1,99%) Homes

2

Dones

3

Homes

40%

(Mateixos que l'any anterior)

Dones 60%

GRÀFICA I TAULA DE LA POBLACIÓ IMMIGRADA PER GRUPS D'EDAT EDAT

NOMBRE

0 - 15

0 - 15

0

16 - 64

16 - 64

5

65 o +

65 o +

0

Total

5

0%

100%

Païssos d'origen més freqüent:

Filipines Australia

2

Edat mitjana de les persones immigrades

44,42 anys

Nombre total de nacionalitats al municipi

5

2

ALTRES DADES DEMOGRÀFIQUES Edat Mitjana del total de la població

45,6 anys

Naixements 2010

2

Defuncions 2010

3

Persones nascudes al mateix municipi:

-1

102

Les persones que viuen a un poble, poden haver estat empadronades des de el primer dia en aquest municipi o poden haver estat empadronades, en nèixer, en altres municipis de la comarca, província, comunitat autònoma, a Espanya o al extranger…

Index d'Envelliment

170%

L'Index Envelliment es calcula: [Població de 65 anys i més / Població de menys de 15 anys] x 100. Mesura el grau en què envelleix una societat: Si l'índex és menor de 100: La població creix. Si l'índex és igual a 100: La població s'autosubstitueix. Si l'índex és major de 100: La població no és capaç d'autosubstituir-se i tendeix a l'envelliment.

DADES SOBRE ELS SERVEIS DEL CBS RIPOLLÈS

Servei

Àrea

Servei d'Ajut a Domicili

% Persones ateses respecte al total d'atesos pel Servei 0,42%

Reconeixement grau dependència

DEPENDÈNCIA

0,50% 0,58%

Servei de Teleassistència

ALTRES DADES RELACIONADES AMB AJUTS ECONÒMICS

% Persones beneficiàries respecte a total de beneficiaris Beques de menjador escolar

2,59%

Prestacions i subsidis provinents del Servei Públic d'Ocupació (promig beneficiaris 2011)

0,74%

Ajuts d'urgència

2,30%


PARDINES Les dades corresponen a 31-12- 2011 (si no es diu el contrari)

Font: Diputació de Girona

DADES DEMOGRÀFIQUES BÀSIQUES

Població: 159

(Disminució de 5 persones, respecte l'any anterior: 2010)

Homes

91

Homes

43%

Dones

Dones

68

57%

TAULA D'EDATS ( per trams d'1 any) EDAT

EDAT

EDAT

EDAT

0-0

0

24 - 24

2

48 - 48

2

72 - 72

1

1-1

2

25 - 25

0

49 - 49

7

73 - 73

2

2-2

2

26 - 26

1

50 - 50

1

74 - 74

6

3-3

3

27 - 27

1

51 - 51

1

75 - 75

3

4-4

0

28 - 28

1

52 - 52

1

76 - 76

2

5-5

0

29 - 29

0

53 - 53

1

77 - 77

3

6-6

3

30 - 30

3

54 - 54

1

78 - 78

0

7-7

3

31- 31

0

55 - 55

2

79 - 79

5

8-8

0

32 - 32

2

56 - 56

0

80 - 80

1

9-9

1

33 - 33

1

57 - 57

1

81 - 81

3

10 - 10

1

34 - 34

3

58 - 58

5

82 - 82

2

11 - 11

1

35 - 35

1

59 - 59

1

83 - 83

2

12 - 12

3

36 - 36

2

60 - 60

2

84 - 84

1

13 - 13

1

37 - 37

4

61 - 61

0

85 - 85

0

14 - 14

2

38 - 38

1

62 - 62

1

86 - 86

0

15 - 15

1

39 - 39

3

63 - 63

0

87 - 87

0

16 -16

1

40 - 40

2

64 - 64

1

88 - 88

0

17 - 17

3

41 - 41

3

65 - 65

2

89 - 89

0

18 - 18

2

42 - 42

1

66 - 66

1

90 - 90

0

19 - 19

1

43 - 43

2

67 - 67

4

91 - 91

0

20 - 20

1

44 - 44

6

68 - 68

2

92 - 92

0

21 - 21

2

45 - 45

4

69 - 69

3

93 - 93

0

22 - 22

0

46 - 46

4

70 - 70

3

94 - 94

0

23 - 23

1

47 - 47

4

71 - 71

1

95 +

0

PIRÀMIDE D'EDATS (trams de 5 anys)

PER GRUPS D'EDAT EDAT

NOMBRE

0 - 15

23

16 - 64

89

65 o +

47

Total

159

#¡REF! 30%

14%

56%

0 - 15 16 - 64 65 o +


DADES DE POBLACIÓ IMMIGRADA Població Immigrada: 2 (1,26%) 50%

(Mateixos que l'any anterior) Homes

1

Dones

1

Homes Dones

50%

GRÀFICA I TAULA DE LA POBLACIÓ IMMIGRADA PER GRUPS D'EDAT 0% 0 - 15 16 - 64 65 o +

100%

Païssos d'origen més freqüent:

Rússia Xile

EDAT

NOMBRE

0 - 15

0

16 - 64

2

65 o +

0

Total

2

Edat mitjana de les persones immigrades

49,5 anys

Nombre total de nacionalitats al municipi

2

1 1

ALTRES DADES DEMOGRÀFIQUES Edat Mitjana del total de la població

46,5 anys

Naixements 2010

0

Defuncions 2010

1

Persones nascudes al mateix municipi:

80

-1

Les persones que viuen a un poble, poden haver estat empadronades des de el primer dia en aquest municipi o poden haver estat empadronades, en nèixer, en altres municipis de la comarca, província, comunitat autònoma, a Espanya o al extranger…

Index d'Envelliment

204,35%

L'Index Envelliment es calcula: [Població de 65 anys i més / Població de menys de 15 anys] x 100. Mesura el grau en què envelleix una societat: Si l'índex és menor de 100: La població creix. Si l'índex és igual a 100: La població s'autosubstitueix. Si l'índex és major de 100: La població no és capaç d'autosubstituir-se i tendeix a l'envelliment.

DADES SOBRE ELS SERVEIS DEL CBS RIPOLLÈS

Àrea

% Persones ateses respecte al total d'atesos pel Servei

DEPENDÈNCIA

20,00%

Servei Servei d'Ajut a Domicili

0,43%

Servei d'Ajudes Tècniques Reconeixement grau dependència

0,65%

ALTRES DADES RELACIONADES AMB AJUTS ECONÒMICS

% Persones beneficiàries respecte a total de beneficiaris Beques de menjador escolar

2,59%

Prestacions i subsidis provinents del Servei Públic d'Ocupació (Promig beneficiaris 2011)

0,17%


PLANOLES Les dades corresponen a 31-12- 2011 (si no es diu el contrari)

Font: Diputació de Girona

DADES DEMOGRÀFIQUES BÀSIQUES

Població: 309

(Increment de 21 persones respecte l'any anterior: 2010)

Homes Dones

167

Homes

46%

Dones

142

54%

TAULA D'EDATS ( per trams d'1 any)

EDAT

EDAT

EDAT

EDAT

0-0 1-1

2

24 - 24

2

48 - 48

8

72 - 72

1

1

25 - 25

4

49 - 49

7

73 - 73

3

2-2 3-3

4

26 - 26

1

50 - 50

3

74 - 74

3

2

27 - 27

4

51 - 51

4

75 - 75

3

4-4

2

28 - 28

1

52 - 52

4

76 - 76

3

5-5

3

29 - 29

5

53 - 53

4

77 - 77

2

6-6

0

30 - 30

5

54 - 54

6

78 - 78

6

7-7

6

31- 31

3

55 - 55

2

79 - 79

4

8-8

3

32 - 32

2

56 - 56

6

80 - 80

4

9-9

1

33 - 33

4

57 - 57

5

81 - 81

4

10 - 10

1

34 - 34

3

58 - 58

6

82 - 82

5

11 - 11

3

35 - 35

5

59 - 59

5

83 - 83

2

12 - 12

1

36 - 36

15

60 - 60

2

84 - 84

0

13 - 13

4

37 - 37

10

61 - 61

5

85 - 85

1

14 - 14

1

38 - 38

4

62 - 62

6

86 - 86

4

15 - 15

2

39 - 39

6

63 - 63

6

87 - 87

0

16 -16

4

40 - 40

4

64 - 64

0

88 - 88

1

17 - 17

2

41 - 41

5

65 - 65

2

89 - 89

1

18 - 18

3

42 - 42

2

66 - 66

5

90 - 90

0

19 - 19

3

43 - 43

3

67 - 67

4

91 - 91

0

20 - 20

2

44 - 44

5

68 - 68

0

92 - 92

1

21 - 21

1

45 - 45

7

69 - 69

4

93 - 93

1

22 - 22

2

46 - 46

1

70 - 70

2

94 - 94

0

23 - 23

3

47 - 47

6

71 - 71

1

95 +

0

PIRÀMIDE D'EDATS (trams de 5 anys)

PER GRUPS D'EDAT EDAT

22%

NOMBRE

0 - 15

36

16 - 64

206

65 o +

67

Total

309

12% 0 - 15 16 - 64 65 o + 66%


DADES DE POBLACIÓ IMMIGRADA Població Immigrada: 41 (13,27%)

Homes

59%

(Increment de 12 persones respecte 2010) Homes

17

Dones

24

Dones 41%

GRÀFICA I TAULA DE LA POBLACIÓ IMMIGRADA PER GRUPS D'EDAT 0%

15%

0 - 15 16 - 64 65 o +

85%

EDAT

NOMBRE

0 - 15

6

16 - 64

35

65 o +

0

Total

41

Païssos d'origen més freqüent:

Rússia Marroc Georgia Italia Bolívia

14

Edat mitjana de les persones immigrades

35,51 anys

Nombre total de nacionalitats al municipi

12

6 4 3 3

ALTRES DADES DEMOGRÀFIQUES Edat Mitjana del total de la població

46 anys

Naixements 2010

1

Defuncions 2010

4

Persones nascudes al mateix municipi:

78

-3

Les persones que viuen a un poble, poden haver estat empadronades des de el primer dia en aquest municipi o poden haver estat empadronades, en nèixer, en altres municipis de la comarca, província, comunitat autònoma, a Espanya o al extranger…

Index d'Envelliment

186,11%

L'Index Envelliment es calcula: [Població de 65 anys i més / Població de menys de 15 anys] x 100. Mesura el grau en què envelleix una societat: Si l'índex és menor de 100: La població creix. Si l'índex és igual a 100: La població s'autosubstitueix. Si l'índex és major de 100: La població no és capaç d'autosubstituir-se i tendeix a l'envelliment.

DADES SOBRE ELS SERVEIS DEL CBS RIPOLLÈS

Servei

Àrea

Servei d'Ajut a Domicili

% Persones ateses respecte al total d'atesos pel Servei 3,36%

Reconeixement grau dependència

DEPENDÈNCIA

1,23% 1,45%

Servei de Teleassistència

ALTRES DADES RELACIONADES AMB AJUTS ECONÒMICS % Persones beneficiàries respecte a total de beneficiaris Renda Mínima d'Inserció (RMI)

0,80%

Beques de menjador escolar

2,33%

Prestacions i subsidis provinents del Servei Públic d'Ocupació (Promig beneficiaris 2011)

0,84%

Ajuts d'urgència

2,30%


QUERALBS Les dades corresponen a 31-12- 2011 (si no es diu el contrari)

Font: Diputació de Girona

DADES DEMOGRÀFIQUES BÀSIQUES

Població: 186

(Disminució de 4 persones respecte a 2010)

Homes

104

Dones

82

Homes

44% 56%

Dones

TAULA D'EDATS ( per trams d'1 any) EDAT

EDAT

EDAT

EDAT

0-0

0

24 - 24

1

48 - 48

6

72 - 72

1

1-1

0

25 - 25

1

49 - 49

3

73 - 73

1

2-2

1

26 - 26

1

50 - 50

3

74 - 74

0

3-3

1

27 - 27

0

51 - 51

1

75 - 75

1

4-4

0

28 - 28

2

52 - 52

3

76 - 76

1

5-5

0

29 - 29

1

53 - 53

0

77 - 77

0

6-6

1

30 - 30

1

54 - 54

2

78 - 78

2

7-7

1

31- 31

0

55 - 55

2

79 - 79

4

8-8

1

32 - 32

1

56 - 56

4

80 - 80

2

9-9

0

33 - 33

3

57 - 57

0

81 - 81

0

10 - 10

0

34 - 34

3

58 - 58

2

82 - 82

4

11 - 11

0

35 - 35

0

59 - 59

1

83 - 83

1

12 - 12

1

36 - 36

2

60 - 60

0

84 - 84

2

13 - 13

0

37 - 37

0

61 - 61

0

85 - 85

1

14 - 14

2

38 - 38

0

62 - 62

1

86 - 86

0

15 - 15

3

39 - 39

1

63 - 63

2

87 - 87

0

16 -16

1

40 - 40

2

64 - 64

0

88 - 88

1

17 - 17

0

41 - 41

2

65 - 65

2

89 - 89

1

18 - 18

1

42 - 42

2

66 - 66

0

90 - 90

0

19 - 19

0

43 - 43

3

67 - 67

0

91 - 91

0

20 - 20

0

44 - 44

1

68 - 68

1

92 - 92

0

21 - 21

0

45 - 45

1

69 - 69

0

93 - 93

0

22 - 22

1

46 - 46

3

70 - 70

1

94 - 94

0

23 - 23

0

47 - 47

2

71 - 71

1

95 +

0

PIRÀMIDE D'EDATS (trams de 5 anys)

PER GRUPS D'EDAT EDAT

28%

NOMBRE

0 - 15

18

16 - 64

115

65 o +

53

Total

186

10% 0 - 15 16 - 64 65 o + 62%


DADES DE POBLACIÓ IMMIGRADA 20%

Població Immigrada: 5 (2,69%)

Homes Dones

(Increment de 1 persona respecte 2010) Homes

1

Dones

4

80%

GRÀFICA I TAULA DE LA POBLACIÓ IMMIGRADA PER GRUPS D'EDAT 0% 0 - 15 16 - 64 65 o + 100%

EDAT

NOMBRE

0 - 15

0

16 - 64

5

65 o +

0

Total

5

Païssos d'origen més freqüent: UcraÏna Bolívia Italia Equador

2

Edat mitjana de les persones immigrades

33,33 anys

Nombre total de nacionalitats al municipi

5

1 1 1

ALTRES DADES DEMOGRÀFIQUES Edat Mitjana del total de la població

50,2 anys

Naixements 2010

0

Defuncions 2010

1

Persones nascudes al mateix municipi:

96

-1

Les persones que viuen a un poble, poden haver estat empadronades des de el primer dia en aquest municipi o poden haver estat empadronades, en nèixer, en altres municipis de la comarca, província, comunitat autònoma, a Espanya o al extranger…

Index d'Envelliment

294,44%

L'Index Envelliment es calcula: [Població de 65 anys i més / Població de menys de 15 anys] x 100. Mesura el grau en què envelleix una societat: Si l'índex és menor de 100: La població creix. Si l'índex és igual a 100: La població s'autosubstitueix. Si l'índex és major de 100: La població no és capaç d'autosubstituir-se i tendeix a l'envelliment.

DADES SOBRE ELS SERVEIS DEL CBS RIPOLLÈS

Servei

Àrea

% Persones ateses respecte al total d'atesos pel Servei

Servei d'Ajut a Domicili

0,84%

Servei d'Ajudes Tècniques

10,00%

Reconeixement grau dependència

DEPENDÈNCIA

1,23% 0,87%

Servei de Teleassistència

ALTRES DADES RELACIONADES AMB AJUTS ECONÒMICS % Persones beneficiàries respecte a total de beneficiaris Beques de menjador escolar

1,81%

Prestacions i subsidis provinents del Servei Públic d'Ocupació (Promig beneficiaris 2011)

0,42%


RIBES DE FRESER Les dades corresponen a 31-12- 2011 (si no es diu el contrari)

Font: Diputació de Girona

DADES DEMOGRÀFIQUES BÀSIQUES Població: 1.941

(Increment de 11 persones respecte l'any anterior: 2010)

Homes

956 51%

Dones

49%

Homes Dones

985

TAULA D'EDATS ( per trams d'1 any) EDAT

EDAT

EDAT

EDAT

0-0 1-1

10

24 - 24

18

48 - 48

33

72 - 72

15

15

25 - 25

22

49 - 49

30

73 - 73

23

2-2

12

26 - 26

17

50 - 50

32

74 - 74

31

3-3

14

27 - 27

22

51 - 51

30

75 - 75

30

4-4

16

28 - 28

17

52 - 52

34

76 - 76

24

5-5

16

29 - 29

20

53 - 53

36

77 - 77

22

6-6

9

30 - 30

27

54 - 54

21

78 - 78

29

7-7

20

31- 31

21

55 - 55

26

79 - 79

29

8-8

10

32 - 32

20

56 - 56

21

80 - 80

17

9-9

15

33 - 33

22

57 - 57

19

81 - 81

18

10 - 10

13

34 - 34

30

58 - 58

28

82 - 82

17

11 - 11

9

35 - 35

26

59 - 59

24

83 - 83

18

12 - 12

6

36 - 36

29

60 - 60

29

84 - 84

13

13 - 13

15

37 - 37

33

61 - 61

23

85 - 85

20

14 - 14

15

38 - 38

30

62 - 62

22

86 - 86

11

15 - 15

12

39 - 39

41

63 - 63

27

87 - 87

9

16 -16

11

40 - 40

23

64 - 64

29

88 - 88

9

17 - 17

11

41 - 41

27

65 - 65

25

89 - 89

14

18 - 18

14

42 - 42

27

66 - 66

27

90 - 90

14

19 - 19

20

43 - 43

29

67 - 67

20

91 - 91

3

20 - 20

22

44 - 44

23

68 - 68

23

92 - 92

4

21 - 21

21

45 - 45

19

69 - 69

25

93 - 93

7

22 - 22

13

46 - 46

29

70 - 70

27

94 - 94

1

23 - 23

14

47 - 47

32

71 - 71

11

95 +

4

PER GRUPS D'EDAT

PIRÀMIDE D'EDATS (trams de 5 anys)

EDAT

28%

NOMBRE

0 - 15

207

16 - 64

1.194

65 o +

540

Total

1.941

11%

61%

0 - 15 16 - 64 65 o +


DADES DE POBLACIÓ IMMIGRADA Població Immigrada: 133 (6,85%)

Homes

(Increment de 12 persones respecte 2010) Homes

68

Dones

65

49%

Dones 51%

GRÀFICA I TAULA DE LA POBLACIÓ IMMIGRADA PER GRUPS D'EDAT

1%

EDAT

15%

NOMBRE

0 - 15

0 - 15

20

16 - 64

16 - 64

112

65 o +

1

Total

133

65 o + 84%

Païssos d'origen més freqüent:

Rússia Marroc Paraguay Paquistan

26

Edat mitjana de les persones immigrades

33,06 anys

Nombre total de nacionalitats al municipi

23

21 13 13

ALTRES DADES DEMOGRÀFIQUES Edat Mitjana del total de la població

48,5 anys

Naixements 2010

10

Defuncions 2010

25

Persones nascudes al mateix municipi:

814

-15

Les persones que viuen a un poble, poden haver estat empadronades des de el primer dia en aquest municipi o poden haver estat empadronades, en nèixer, en altres municipis de la comarca, província, comunitat autònoma, a Espanya o al extranger…

Index d'Envelliment

260,87%

L'Index Envelliment es calcula: [Població de 65 anys i més / Població de menys de 15 anys] x 100. Mesura el grau en què envelleix una societat: Si l'índex és menor de 100: La població creix. Si l'índex és igual a 100: La població s'autosubstitueix. Si l'índex és major de 100: La població no és capaç d'autosubstituir-se i tendeix a l'envelliment.

DADES SOBRE ELS SERVEIS DEL CBS RIPOLLÈS Servei

Àrea

Servei d'Ajut a Domicili

% Persones ateses respecte al total d'atesos pel Servei 9,66% 20,00%

Servei d'Ajudes Tècniques DEPENDÈNCIA

Servei de Transport Adaptat

5,00%

Reconeixement grau dependència

8,70%

Servei de Teleassistència

6,98%

Servei Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Ripollès Centre Obert Servei d'Acollida Assessorament jurídic

DONES

5,61%

INFÀNCIA

10,98%

COHESIÓ SOCIAL

0,86% 18,80%

ALTRES DADES RELACIONADES AMB AJUTS ECONÒMICS

Renda Mínima d'Inserció (RMI) Beques de menjador escolar

% Persones beneficiàries respecte a total de beneficiaris 6,40% 1,81%

Prestacions i subsidis provinents del Servei Públic d'Ocupació (Promig beneficiaris 2011)

6,71%

Ajuts d'urgència

5,75%


RIPOLL Les dades corresponen a 31-12- 2011 (si no es diu el contrari)

Font: Diputació de Girona

DADES DEMOGRÀFIQUES BÀSIQUES

Població: 10.913

(Disminució de 78 persones, respecte l'any anterior: 2010)

Homes Dones

5.393

Homes 51%

Dones 49%

5.520

TAULA D'EDATS ( per trams d'1 any)

EDAT

EDAT

EDAT

EDAT

0-0

88

24 - 24

113

48 - 48

171

72 - 72

101

1-1

112

25 - 25

151

49 - 49

171

73 - 73

105

2-2

112

26 - 26

139

50 - 50

153

74 - 74

98

3-3

93

27 - 27

130

51 - 51

187

75 - 75

118

4-4

105

28 - 28

140

52 - 52

171

76 - 76

115

5-5

97

29 - 29

152

53 - 53

168

77 - 77

105

6-6

108

30 - 30

159

54 - 54

172

78 - 78

107

7-7

94

31- 31

173

55 - 55

139

79 - 79

106

8-8

85

32 - 32

184

56 - 56

138

80 - 80

93

9-9

79

33 - 33

152

57 - 57

157

81 - 81

94

10 - 10

111

34 - 34

164

58 - 58

161

82 - 82

93

11 - 11

73

35 - 35

154

59 - 59

130

83 - 83

64

12 - 12

66

36 - 36

179

60 - 60

132

84 - 84

64

13 - 13

93

37 - 37

145

61 - 61

140

85 - 85

82

14 - 14

84

38 - 38

171

62 - 62

129

86 - 86

60

15 - 15

87

39 - 39

164

63 - 63

114

87 - 87

44

16 -16

83

40 - 40

135

64 - 64

133

88 - 88

58

17 - 17

90

41 - 41

146

65 - 65

127

89 - 89

26

18 - 18

103

42 - 42

135

66 - 66

129

90 - 90

25

19 - 19

107

43 - 43

147

67 - 67

103

91 - 91

18

20 - 20

112

44 - 44

155

68 - 68

86

92 - 92

15

21 - 21

106

45 - 45

157

69 - 69

109

93 - 93

12

22 - 22

89

46 - 46

169

70 - 70

116

94 - 94

9

23 - 23

125

47 - 47

174

71 - 71

60

95 +

15

PIRÀMIDE D'EDATS (trams de 5 anys)

PER GRUPS D'EDAT EDAT

NOMBRE

0 - 15

1.487

16 - 64

7.133

65 o +

2.293

Total

10.913

0 - 15 21%

14%

16 - 64 65 o +

65%


DADES DE POBLACIÓ IMMIGRADA Població Immigrada: 1.146 (10,50%) Homes

(Increment de 45 persones respecte 2010) Homes

631

Dones

515

Dones

45% 55%

GRÀFICA I TAULA DE LA POBLACIÓ IMMIGRADA PER GRUPS D'EDAT 1%

23%

0 - 15 16 - 64 65 o +

76%

Païssos d'origen més freqüent: 625 Marroc 73 Colombia 51 Romania 47 Honduras

EDAT

NOMBRE

0 - 15

265

16 - 64

866

65 o +

15

Total

1.146

Edat mitjana de les persones immigrades

34 anys

Nombre total de nacionalitats al municipi

34

ALTRES DADES DEMOGRÀFIQUES Edat Mitjana del total de la població

44,5 anys

Naixements 2010

91

Defuncions 2010

142

Persones nascudes al mateix municipi:

-51

4.102

Les persones que viuen a un poble, poden haver estat empadronades des de el primer dia en aquest municipi o poden haver estat empadronades, en nèixer, en altres municipis de la comarca, província, comunitat autònoma, a Espanya o al extranger…

Index d'Envelliment

158,51%

L'Index Envelliment es calcula: [Població de 65 anys i més / Població de menys de 15 anys] x 100. Mesura el grau en què envelleix una societat: Si l'índex és menor de 100: La població creix. Si l'índex és igual a 100: La població s'autosubstitueix. Si l'índex és major de 100: La població no és capaç d'autosubstituir-se i tendeix a l'envelliment.

DADES SOBRE ELS SERVEIS DEL CBS RIPOLLÈS Servei

Àrea

Servei d'Ajut a Domicili

% Persones ateses respecte al total d'atesos pel Servei 28,99% 10,00%

Servei d'Ajudes Tècniques DEPENDÈNCIA

Servei de Transport Adaptat

40,00%

Reconeixement grau dependència

42,92%

Servei de Teleassistència

45,35%

Servei Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Ripollès Centre Obert Adopcions i/o en procès d'adopció Servei d'Acollida Assessorament jurídic

DONES INFÀNCIA COHESIÓ SOCIAL

42,06% 34,15% 57,14% 67,86% 37,97%

ALTRES DADES RELACIONADES AMB AJUTS ECONÒMICS

Renda Mínima d'Inserció (RMI)

% Persones beneficiàries respecte a total de beneficiaris 52,80%

Beques de menjador escolar

7,00%

Prestacions i subsidis provinents del Servei Públic d'Ocupació (Promig beneficiaris 2011)

49,20%

Ajuts d'urgència

45,98%


SETCASES Les dades corresponen a 31-12- 2011 (si no es diu el contrari)

Font: Diputació de Girona

DADES DEMOGRÀFIQUES BÀSIQUES

Població: 176

(Disminució de 5 persones, respecte l'any anterior: 2010)

Homes

Homes

95 46%

Dones

Dones

81

54%

TAULA D'EDATS ( per trams d'1 any)

EDAT

EDAT

EDAT

EDAT

0-0 1-1

0

24 - 24

1

48 - 48

1

72 - 72

1

1

25 - 25

0

49 - 49

5

73 - 73

2

2-2

2

26 - 26

2

50 - 50

2

74 - 74

3

3-3

1

27 - 27

4

51 - 51

2

75 - 75

3

4-4

0

28 - 28

1

52 - 52

3

76 - 76

3

5-5

0

29 - 29

2

53 - 53

4

77 - 77

1

6-6

1

30 - 30

3

54 - 54

2

78 - 78

0

7-7

1

31- 31

3

55 - 55

0

79 - 79

1

8-8

0

32 - 32

5

56 - 56

5

80 - 80

1

9-9

1

33 - 33

2

57 - 57

1

81 - 81

3

10 - 10

0

34 - 34

0

58 - 58

3

82 - 82

0

11 - 11

0

35 - 35

2

59 - 59

2

83 - 83

1

12 - 12

2

36 - 36

4

60 - 60

2

84 - 84

1

13 - 13

1

37 - 37

4

61 - 61

3

85 - 85

2

14 - 14

0

38 - 38

1

62 - 62

3

86 - 86

0

15 - 15

3

39 - 39

3

63 - 63

0

87 - 87

0

16 -16

2

40 - 40

3

64 - 64

2

88 - 88

2

17 - 17

1

41 - 41

3

65 - 65

4

89 - 89

0

18 - 18

1

42 - 42

2

66 - 66

1

90 - 90

0

19 - 19

1

43 - 43

2

67 - 67

3

91 - 91

0

20 - 20

3

44 - 44

1

68 - 68

4

92 - 92

1

21 - 21

1

45 - 45

5

69 - 69

7

93 - 93

0

22 - 22

2

46 - 46

4

70 - 70

2

94 - 94

0

23 - 23

2

47 - 47

6

71 - 71

1

95 +

0

PIRÀMIDE D'EDATS (trams de 5 anys)

PER GRUPS D'EDAT

27%

EDAT

NOMBRE

0 - 15

13

16 - 64

116

65 o +

47

total

176

0 - 15

7%

16 - 64 65 o +

66%


DADES DE POBLACIÓ IMMIGRADA Població Immigrada: 21 (11,96%)

48% Homes

(Disminució de 3 persones respecte 2010) 52%

11 10

Homes Dones

GRÀFICA I TAULA DE LA POBLACIÓ IMMIGRADA PER GRUPS D'EDAT EDAT 0%

14%

0 - 15 16 - 64 65 o +

86%

NOMBRE

0 - 15

3

16 - 64

18

65 o +

0

Total

21

Països d'origen més freqüents:

Romania Argentina Colòmbia

Edat mitjana de les persones immigrades

16

29,33 anys

3 Nombre total de nacionalitats al municipi

2

4

ALTRES DADES DEMOGRÀFIQUES Edat Mitjana de la població

48,2 anys

Naixements 2010

0

Defuncions 2010

2

Persones nascudes al mateix municipi:

75

-2

Les persones que viuen a un poble, poden haver estat empadronades des del primer dia en aquest municipi o poden haver estat empadronades, en néixer, en altres municipis de la comarca, província, comunitat autònoma, a Espanya o a l'estranger…

Index d'Envelliment

361,54%

L'Index Envelliment es calcula: [Població de 65 anys i més / Població de menys de 15 anys] x 100. Mesura el grau en què envelleix una societat: Si l'índex és menor de 100: La població creix. Si l'índex és igual a 100: La població s'autosubstitueix. Si l'índex és major de 100: La població no és capaç d'autosubstituir-se i tendeix a l'envelliment.

DADES SOBRE ELS SERVEIS DEL CBS RIPOLLÈS

Servei

Àrea

Servei d'Ajut a Domicili

% Persones ateses respecte al total d'atesos pel Servei 0,84%

Reconeixement grau dependència

DEPENDÈNCIA

0,15% 1,16%

Servei de Teleassistència Servei Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Ripollès

DONES

0,48%

ALTRES DADES RELACIONADES AMB AJUTS ECONÒMICS

% Persones beneficiàries respecte a total de beneficiaris Beques de menjador escolar

1,30%

Prestacions i subsidis provinents del Servei Públic d'Ocupació (promig beneficiaris 2011)

0,25%

Dones


SANT JOAN DE LES ABADESSES Les dades corresponen a 31-12- 2011 (si no es diu el contrari)

Font: Diputació de Girona

DADES DEMOGRÀFIQUES BÀSIQUES

Població: 3.492

(Disminució de 37 persones, respecte l'any anterior: 2010)

Homes

1.736

50% 50%

Dones

Homes Dones

1.756

TAULA D'EDATS ( per trams d'1 any) EDAT

EDAT

EDAT

EDAT

0-0

36

24 - 24

25

48 - 48

47

72 - 72

28

1-1

30

25 - 25

32

49 - 49

45

73 - 73

46

2-2

27

26 - 26

37

50 - 50

51

74 - 74

43

3-3

25

27 - 27

32

51 - 51

59

75 - 75

35

4-4

30

28 - 28

38

52 - 52

53

76 - 76

52

5-5

29

29 - 29

32

53 - 53

51

77 - 77

46

6-6

25

30 - 30

44

54 - 54

50

78 - 78

48

7-7

31

31- 31

51

55 - 55

60

79 - 79

40

8-8

17

32 - 32

51

56 - 56

37

80 - 80

27

9-9

24

33 - 33

58

57 - 57

46

81 - 81

34

10 - 10

24

34 - 34

57

58 - 58

48

82 - 82

33

11 - 11

24

35 - 35

45

59 - 59

48

83 - 83

32

12 - 12

39

36 - 36

46

60 - 60

49

84 - 84

38

13 - 13

26

37 - 37

47

61 - 61

57

85 - 85

37

14 - 14

26

38 - 38

49

62 - 62

59

86 - 86

21

15 - 15

23

39 - 39

49

63 - 63

42

87 - 87

18

16 -16

31

40 - 40

41

64 - 64

42

88 - 88

14

17 - 17

23

41 - 41

51

65 - 65

43

89 - 89

15

18 - 18

35

42 - 42

51

66 - 66

36

90 - 90

11

19 - 19

32

43 - 43

48

67 - 67

42

91 - 91

7

20 - 20

27

44 - 44

49

68 - 68

34

92 - 92

2

21 - 21

27

45 - 45

47

69 - 69

36

93 - 93

4

22 - 22

32

46 - 46

49

70 - 70

46

94 - 94

2

23 - 23

26

47 - 47

52

71 - 71

17

95 +

11

PIRÀMIDE D'EDATS (trams de 5 anys)

PER GRUPS D'EDAT EDAT

26%

NOMBRE

0 - 15

436

16 - 64

2.158

65 o +

898

Total

3.492

12% 0 - 15 16 - 64 65 o +

62%


DADES DE POBLACIÓ IMMIGRADA Població Immigrada: 253 (7,25%)

46%

(Disminució de 10 persones respecte 2010) Homes

137

Dones

116

Homes 54%

GRÀFICA I TAULA DE LA POBLACIÓ IMMIGRADA PER GRUPS D'EDAT 4%

27%

EDAT

0 - 15

NOMBRE

16 - 64

0 - 15

69

65 o +

16 - 64

174

65 o +

10

Total

253

69%

Països d'origen més freqüents:

Marroc Romania Colombia UcraÏna

Edat mitjana de les persones immigrades

40

34,13 anys

8 Nombre total de nacionalitats al municipi

8

30

7

ALTRES DADES DEMOGRÀFIQUES Edat Mitjana de la població

47,2 anys

Naixements 2010

35

Defuncions 2010

55

Persones nascudes al mateix municipi:

-20

1.625

Les persones que viuen a un poble, poden haver estat empadronades des del primer dia en aquest municipi o poden haver estat empadronades, en néixer, en altres municipis de la comarca, província, comunitat autònoma, a Espanya o a l'estranger…

Index d'Envelliment

205,96%

L'Index Envelliment es calcula: [Població de 65 anys i més / Població de menys de 15 anys] x 100. Mesura el grau en què envelleix una societat: Si l'índex és menor de 100: La població creix. Si l'índex és igual a 100: La població s'autosubstitueix. Si l'índex és major de 100: La població no és capaç d'autosubstituir-se i tendeix a l'envelliment.

DADES SOBRE ELS SERVEIS DEL CBS RIPOLLÈS

Servei

Àrea

Servei d'Ajut a Domicili

% Persones ateses respecte al total d'atesos pel Servei 11,76% 10,00%

Servei d'Ajudes Tècniques DEPENDÈNCIA

Servei de Transport Adaptat

2,50%

Reconeixement grau dependència

13,10%

Servei de Teleassistència

15,12%

Servei Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Ripollès Centre Obert Servei d'Acollida Assessorament jurídic

DONES

7,48%

INFÀNCIA

13,41%

COHESIÓ SOCIAL

8,57% 14,66%

ALTRES DADES RELACIONADES AMB AJUTS ECONÒMICS % Persones beneficiàries respecte a total de beneficiaris Renda Mínima d'Inserció (RMI)

14,40%

Beques de menjador escolar

2,07%

Prestacions i subsidis provinents del Servei Públic d'Ocupació (Promig beneficiaris 2011)

13,08%

Ajuts d'urgència

18,39%

Dones


SANT PAU DE SEGURIES Les dades corresponen a 31-12- 2011 (si no es diu el contrari)

Font: Diputació de Girona

DADES DEMOGRÀFIQUES BÀSIQUES

Població: 694

(Disminució de 16 persones, respecte l'any anterior: 2010)

Homes

347

Dones

347

50%

Homes

50%

Dones

TAULA D'EDATS ( per trams d'1 any) EDAT

EDAT

EDAT

EDAT

0-0 1-1

10

24 - 24

4

48 - 48

11

72 - 72

6

4

25 - 25

6

49 - 49

11

73 - 73

8

2-2

9

26 - 26

4

50 - 50

11

74 - 74

9

3-3

2

27 - 27

5

51 - 51

9

75 - 75

2

4-4

6

28 - 28

5

52 - 52

16

76 - 76

8

5-5

4

29 - 29

11

53 - 53

6

77 - 77

9

6-6

8

30 - 30

5

54 - 54

15

78 - 78

7

7-7

3

31- 31

11

55 - 55

10

79 - 79

13

8-8

3

32 - 32

11

56 - 56

14

80 - 80

9

9-9

1

33 - 33

11

57 - 57

11

81 - 81

9

10 - 10

9

34 - 34

8

58 - 58

18

82 - 82

6

11 - 11

4

35 - 35

12

59 - 59

10

83 - 83

9

12 - 12

3

36 - 36

8

60 - 60

8

84 - 84

3

13 - 13

9

37 - 37

15

61 - 61

10

85 - 85

5

14 - 14

4

38 - 38

7

62 - 62

10

86 - 86

2

15 - 15

5

39 - 39

7

63 - 63

6

87 - 87

5

16 -16

4

40 - 40

7

64 - 64

12

88 - 88

4

17 - 17

8

41 - 41

7

65 - 65

9

89 - 89

4

18 - 18

6

42 - 42

3

66 - 66

8

90 - 90

0

19 - 19

7

43 - 43

4

67 - 67

5

91 - 91

4

20 - 20

7

44 - 44

13

68 - 68

7

92 - 92

2

21 - 21

9

45 - 45

8

69 - 69

2

93 - 93

2

22 - 22

5

46 - 46

8

70 - 70

10

94 - 94

0

23 - 23

6

47 - 47

17

71 - 71

4

95 +

2

PIRÀMIDE D'EDATS (trams de 5 anys)

PER GRUPS D'EDAT

25%

EDAT

NOMBRE

0 - 15

84

16 - 64

437

65 o + Total

173 694 12% 0 - 15 16 - 64 65 o + 63%


DADES DE POBLACIÓ IMMIGRADA 46%

Població Immigrada: 41 (5,91%)

Homes

(Disminució de 10 persones respecte 2010) Homes

22

Dones

19

Dones

54%

GRÀFICA I TAULA DE LA POBLACIÓ IMMIGRADA PER GRUPS D'EDAT 2%

15%

EDAT

NOMBRE

0 - 15

0 - 15

6

16 - 64

16 - 64

34

65 o +

65 o +

1

Total

41

83%

Països d'origen més freqüents:

Equador Marroc França India

7 Edat mitjana de les persones immigrades

6

31,85 anys

4 Nombre total de nacionalitats al municipi

4

12

ALTRES DADES DEMOGRÀFIQUES Edat Mitjana de la població

47,50%

Naixements 2010

10

Defuncions 2010

11

Persones nascudes al mateix municipi:

240

-1

Les persones que viuen a un poble, poden haver estat empadronades des del primer dia en aquest municipi o poden haver estat empadronades, en néixer, en altres municipis de la comarca, província, comunitat autònoma, a Espanya o a l'estranger…

Index d'Envelliment

205,95%

L'Index Envelliment es calcula: [Població de 65 anys i més / Població de menys de 15 anys] x 100. Mesura el grau en què envelleix una societat: Si l'índex és menor de 100: La població creix. Si l'índex és igual a 100: La població s'autosubstitueix. Si l'índex és major de 100: La població no és capaç d'autosubstituir-se i tendeix a l'envelliment.

DADES SOBRE ELS SERVEIS DEL CBS RIPOLLÈS

Servei

Àrea

Servei d'Ajut a Domicili

% Persones ateses respecte al total d'atesos pel Servei 1,68%

Reconeixement grau dependència

DEPENDÈNCIA

2,22% 1,91%

Servei de Teleassistència Servei Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Ripollès

DONES

2,79%

ALTRES DADES RELACIONADES AMB AJUTS ECONÒMICS

% Persones beneficiàries respecte a total de beneficiaris Renda Mínima d'Inserció (RMI)

0,80%

Beques de menjador escolar

5,70%

Prestacions i subsidis provinents del Servei Públic d'Ocupació (promig beneficiaris 2011)

3,02%


TOSES Les dades corresponen a 31-12- 2011 (si no es diu el contrari)

Font: Diputació de Girona

DADES DEMOGRÀFIQUES BÀSIQUES

Població: 161

(Increment de 6 persones respecte l'any anterior: 2010)

Homes

99

Dones

62

39%

Homes 61%

Dones

TAULA D'EDATS ( per trams d'1 any) 0-0

2

24 - 24

3

48 - 48

5

72 - 72

1

1-1

0

25 - 25

3

49 - 49

4

73 - 73

2

2-2

0

26 - 26

0

50 - 50

2

74 - 74

0

3-3

2

27 - 27

1

51 - 51

4

75 - 75

2

4-4

0

28 - 28

0

52 - 52

0

76 - 76

3

5-5

2

29 - 29

2

53 - 53

3

77 - 77

0

6-6

1

30 - 30

2

54 - 54

3

78 - 78

1

7-7

0

31- 31

1

55 - 55

2

79 - 79

4

8-8

1

32 - 32

2

56 - 56

2

80 - 80

2

9-9

2

33 - 33

3

57 - 57

1

81 - 81

1

10 - 10

1

34 - 34

4

58 - 58

3

82 - 82

0

11 - 11

3

35 - 35

4

59 - 59

1

83 - 83

2

12 - 12

1

36 - 36

2

60 - 60

1

84 - 84

0

13 - 13

1

37 - 37

1

61 - 61

1

85 - 85

0

14 - 14

1

38 - 38

2

62 - 62

3

86 - 86

2

15 - 15

0

39 - 39

2

63 - 63

2

87 - 87

1

16 -16

1

40 - 40

0

64 - 64

4

88 - 88

0

17 - 17

2

41 - 41

3

65 - 65

3

89 - 89

0

18 - 18

2

42 - 42

2

66 - 66

2

90 - 90

1

19 - 19

2

43 - 43

2

67 - 67

1

91 - 91

0

20 - 20

2

44 - 44

2

68 - 68

3

92 - 92

1

21 - 21

1

45 - 45

4

69 - 69

2

93 - 93

0

22 - 22

1

46 - 46

4

70 - 70

1

94 - 94

1

23 - 23

3

47 - 47

3

71 - 71

1

95 +

0

PIRÀMIDE D'EDATS (trams de 5 anys)

PER GRUPS D'EDAT

23%

EDAT

NOMBRE

0 - 15

17

16 - 64

107

65 o +

37

Total

161

11% 0 - 15 16 - 64 65 o + 66%


DADES DE POBLACIÓ IMMIGRADA 33%

Població Immigrada: 6 (3,73%)

Homes

(Increment de 1 persona respecte 2010) Homes

2

Dones

4

Dones 67%

GRÀFICA I TAULA DE LA POBLACIÓ IMMIGRADA PER GRUPS D'EDAT 0%

17%

EDAT

NOMBRE

16 - 64

0 - 15

1

65 o +

16 - 64

5

65 o +

0

Total

6

0 - 15

83%

Països d'origen més freqüents:

Senegal Gambia Ghana

Edat mitjana de les persones immigrades

2

26,71 anys

1 Nombre total de nacionalitats al municipi

1

4

ALTRES DADES DEMOGRÀFIQUES

Edat Mitjana de la població

46,4 anys

Naixements 2010

1

Defuncions 2010

2

Persones nascudes al mateix municipi:

56

-1

Les persones que viuen a un poble, poden haver estat empadronades des del primer dia en aquest municipi o poden haver estat empadronades, en néixer, en altres municipis de la comarca, província, comunitat autònoma, a Espanya o a l'estranger…

Index d'Envelliment

217,65%

L'Index Envelliment es calcula: [Població de 65 anys i més / Població de menys de 15 anys] x 100. Mesura el grau en què envelleix una societat: Si l'índex és menor de 100: La població creix. Si l'índex és igual a 100: La població s'autosubstitueix. Si l'índex és major de 100: La població no és capaç d'autosubstituir-se i tendeix a l'envelliment.

DADES RELACIONADES AMB AJUTS ECONÒMICS

% Persones beneficiàries respecte a total de beneficiaris Beques de menjador escolar

1,80%

Prestacions i subsidis provinents del Servei Públic d'Ocupació (promig beneficiaris 2011)

0,17%


VALLFOGONA DEL RIPOLLÈS Les dades corresponen a 31-12- 2011 (si no es diu el contrari)

Font: Diputació de Girona

DADES DEMOGRÀFIQUES BÀSIQUES

Població: 223

(Disminució de 11 persones respecte l'any anterior: 2010)

Homes Dones

121

Homes

46%

Dones

54%

102

TAULA D'EDATS ( per trams d'1 any) EDAT

EDAT

EDAT

EDAT

0-0

1

24 - 24

3

48 - 48

6

72 - 72

3

1-1

1

25 - 25

3

49 - 49

2

73 - 73

3

2-2

2

26 - 26

0

50 - 50

0

74 - 74

4

3-3

1

27 - 27

0

51 - 51

5

75 - 75

3

4-4

2

28 - 28

1

52 - 52

8

76 - 76

2

5-5

2

29 - 29

4

53 - 53

3

77 - 77

2

6-6

2

30 - 30

4

54 - 54

1

78 - 78

2

7-7

2

31- 31

2

55 - 55

1

79 - 79

1

8-8

1

32 - 32

0

56 - 56

2

80 - 80

5

9-9

0

33 - 33

2

57 - 57

3

81 - 81

1

10 - 10

3

34 - 34

1

58 - 58

4

82 - 82

4

11 - 11

0

35 - 35

5

59 - 59

2

83 - 83

2

12 - 12

0

36 - 36

5

60 - 60

6

84 - 84

0

13 - 13

1

37 - 37

4

61 - 61

2

85 - 85

3

14 - 14

2

38 - 38

6

62 - 62

7

86 - 86

1

15 - 15

2

39 - 39

3

63 - 63

4

87 - 87

0

16 -16

2

40 - 40

2

64 - 64

1

88 - 88

1

17 - 17

5

41 - 41

3

65 - 65

2

89 - 89

2

18 - 18

0

42 - 42

4

66 - 66

4

90 - 90

0

19 - 19

3

43 - 43

4

67 - 67

2

91 - 91

0

20 - 20

2

44 - 44

2

68 - 68

4

92 - 92

0

21 - 21

1

45 - 45

5

69 - 69

2

93 - 93

0

22 - 22

1

46 - 46

4

70 - 70

3

94 - 94

0

23 - 23

2

47 - 47

5

71 - 71

0

95 +

0

PIRÀMIDE D'EDATS (trams de 5 anys)

PER GRUPS D'EDAT EDAT

25%

NOMBRE

0 - 15

22

16 - 64

145

65 o +

56

Total

223 10% 0 - 15 16 - 64 65 o + 65%


DADES DE POBLACIÓ IMMIGRADA Població Immigrada: 11 (4,93%)

36% Homes

(Disminució de 1 persona respecte 2010) Homes

7

Dones

4

Dones 64%

GRÀFICA I TAULA DE LA POBLACIÓ IMMIGRADA PER GRUPS D'EDAT 0%

27% 0 - 15 16 - 64 65 o +

73%

EDAT

NOMBRE

0 - 15

3

16 - 64

8

65 o +

0

Total

11

Països d'origen més freqüents:

Romania Països Baixos

Edat mitjana de les persones immigrades

5 4

31,82 anys

Nombre total de nacionalitats al municipi

4

ALTRES DADES DEMOGRÀFIQUES

Edat Mitjana de la població

47,9 anys

Naixements 2010

2

Defuncions 2010

3

Persones nascudes al mateix municipi:

98

-1

Les persones que viuen a un poble, poden haver estat empadronades des del primer dia en aquest municipi o poden haver estat empadronades, en néixer, en altres municipis de la comarca, província, comunitat autònoma, a Espanya o a l'estranger…

Index d'Envelliment

254,55%

L'Index Envelliment es calcula: [Població de 65 anys i més / Població de menys de 15 anys] x 100. Mesura el grau en què envelleix una societat: Si l'índex és menor de 100: La població creix. Si l'índex és igual a 100: La població s'autosubstitueix. Si l'índex és major de 100: La població no és capaç d'autosubstituir-se i tendeix a l'envelliment.

DADES SOBRE ELS SERVEIS DEL CBS RIPOLLÈS

Servei

Àrea

Servei d'Ajut a Domicili

% Persones ateses respecte al total d'atesos pel Servei 2,52%

Reconeixement grau dependència

DEPENDÈNCIA

1,00% 0,58%

Servei de Teleassistència

ALTRES DADES RELACIONADES AMB AJUTS ECONÒMICS

% Persones beneficiàries respecte a total de beneficiaris Renda Mínima d'Inserció (RMI)

0,80%

Beques de menjador escolar

2,33%

Prestacions i subsidis provinents del Servei Públic d'Ocupació (promig beneficiaris 2011)

0,67%


VILALLONGA DE TER Les dades corresponen a 31-12- 2011 (si no es diu el contrari)

Font: Diputació de Girona

DADES DEMOGRÀFIQUES BÀSIQUES

Població: 476

(Disminució de 1 persona respecte a l'any anterior: 2010)

Homes Dones

258

Homes

46%

Dones 54%

218

TAULA D'EDATS ( per trams d'1 any)

EDAT

EDAT

EDAT

EDAT

0-0

3

24 - 24

5

48 - 48

6

72 - 72

5

1-1

6

25 - 25

6

49 - 49

7

73 - 73

3

2-2

2

26 - 26

7

50 - 50

15

74 - 74

7

3-3

3

27 - 27

8

51 - 51

6

75 - 75

4

4-4

3

28 - 28

5

52 - 52

7

76 - 76

8

5-5

4

29 - 29

5

53 - 53

3

77 - 77

5

6-6

5

30 - 30

9

54 - 54

6

78 - 78

10

7-7

2

31- 31

5

55 - 55

6

79 - 79

6

8-8

4

32 - 32

6

56 - 56

9

80 - 80

4

9-9

6

33 - 33

6

57 - 57

6

81 - 81

4

10 - 10

6

34 - 34

6

58 - 58

4

82 - 82

5

11 - 11

2

35 - 35

8

59 - 59

3

83 - 83

9

12 - 12

8

36 - 36

8

60 - 60

6

84 - 84

4

13 - 13

6

37 - 37

5

61 - 61

2

85 - 85

3

14 - 14

4

38 - 38

3

62 - 62

8

86 - 86

8

15 - 15

1

39 - 39

9

63 - 63

5

87 - 87

1

16 -16

3

40 - 40

8

64 - 64

7

88 - 88

1

17 - 17

4

41 - 41

12

65 - 65

3

89 - 89

1

18 - 18

0

42 - 42

3

66 - 66

4

90 - 90

0

19 - 19

2

43 - 43

11

67 - 67

4

91 - 91

0

20 - 20

2

44 - 44

6

68 - 68

3

92 - 92

0

21 - 21

3

45 - 45

8

69 - 69

2

93 - 93

0

22 - 22

2

46 - 46

6

70 - 70

7

94 - 94

0

23 - 23

9

47 - 47

11

71 - 71

2

95 +

1

PIRÀMIDE D'EDATS (trams de 5 anys)

PER GRUPS D'EDAT EDAT

24%

NOMBRE

0 - 15

65

16 - 64

297

65 o +

114

Total

476

14% 0 - 15 16 - 64 65 o + 62%


DADES DE POBLACIÓ IMMIGRADA 49%

Població Immigrada: 70 (14,71%)

Homes

(Increment de 5 persones respecte 2010) Homes

36

Dones

34

51%

GRÀFICA I TAULA DE LA POBLACIÓ IMMIGRADA PER GRUPS D'EDAT 0% 30%

0 - 15 16 - 64 65 o +

70%

EDAT

NOMBRE

0 - 15

21

16 - 64

49

65 o +

0

Total

70

Països d'origen més freqüents:

Romania Colòmbia

Edat mitjana de les persones immigrades

56

27,02 anys

6 Nombre total de nacionalitats al municipi

5

ALTRES DADES DEMOGRÀFIQUES Edat Mitjana de la població

46 anys

Naixements 2010

3

Defuncions 2010

8

Persones nascudes al mateix municipi:

-5

193

Les persones que viuen a un poble, poden haver estat empadronades des del primer dia en aquest municipi o poden haver estat empadronades, en néixer, en altres municipis de la comarca, província, comunitat autònoma, a Espanya o a l'estranger…

Index d'Envelliment

175,38%

L'Index Envelliment es calcula: [Població de 65 anys i més / Població de menys de 15 anys] x 100. Mesura el grau en què envelleix una societat: Si l'índex és menor de 100: La població creix. Si l'índex és igual a 100: La població s'autosubstitueix. Si l'índex és major de 100: La població no és capaç d'autosubstituir-se i tendeix a l'envelliment.

DADES SOBRE ELS SERVEIS DEL CBS RIPOLLÈS

Servei

Àrea

% Persones ateses respecte al total d'atesos pel Servei 3,37%

Servei d'Ajut a Domicili Reconeixement grau dependència

DEPENDÈNCIA

1,22% 0,87%

Servei de Teleassistència Servei Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Ripollès

DONES

1,40%

ALTRES DADES RELACIONADES AMB AJUTS ECONÒMICS

% Persones beneficiàries respecte a total de beneficiaris Renda Mínima d'Inserció (RMI)

1,60%

Beques de menjador escolar

4,41%

Prestacions i subsidis provinents del Servei Públic d'Ocupació (promig bveneficiaris 2011)

0,92%

Ajuts d'urgència

1,14%

Dones


RIPOLLÈS Font: Xifra: Diputació de Girona

Les dades corresponen a 31-12- 2011 (si no es diu el contrari)

DADES DEMOGRÀFIQUES BÀSIQUES Població:

26.393

(Disminució de 78 persones, respecte l'any anterior: 2010)

Homes

13.193

Dones

13.200

50%

50%

Homes Dones

TAULA D'EDATS ( per trams d'1 any) EDAT

EDAT

EDAT

EDAT

0-0

224

24 - 24

242

48 - 48

416

72 - 72

224

1-1

234

25 - 25

311

49 - 49

401

73 - 73

283

2-2

239

26 - 26

285

50 - 50

401

74 - 74

280

3-3

223

27 - 27

290

51 - 51

446

75 - 75

276

4-4

233

28 - 28

296

52 - 52

394

76 - 76

303

5-5

244

29 - 29

303

53 - 53

380

77 - 77

288

6-6

242

30 - 30

357

54 - 54

395

78 - 78

299

7-7

215

31- 31

370

55 - 55

368

79 - 79

292

8-8

184

32 - 32

401

56 - 56

335

80 - 80

234

9-9

195

33 - 33

399

57 - 57

369

81 - 81

238

10 - 10

232

34 - 34

405

58 - 58

401

82 - 82

214

11 - 11

172

35 - 35

389

59 - 59

331

83 - 83

212

12 - 12

189

36 - 36

426

60 - 60

350

84 - 84

174

13 - 13

213

37 - 37

395

61 - 61

349

85 - 85

216

14 - 14

204

38 - 38

389

62 - 62

357

86 - 86

154

15 - 15

199

39 - 39

410

63 - 63

296

87 - 87

125

16 -16

199

40 - 40

336

64 - 64

324

88 - 88

125

17 - 17

204

41 - 41

384

65 - 65

308

89 - 89

91

18 - 18

238

42 - 42

356

66 - 66

324

90 - 90

76

19 - 19

230

43 - 43

379

67 - 67

268

91 - 91

47

20 - 20

244

44 - 44

355

68 - 68

242

92 - 92

39

21 - 21

228

45 - 45

387

69 - 69

258

93 - 93

39

22 - 22

204

46 - 46

385

70 - 70

311

94 - 94

18

23 - 23

254

47 - 47

424

71 - 71

144

95 +

61

PIRÀMIDE D'EDATS (trams de 5 anys)

PER GRUPS D'EDAT EDAT

NOMBRE

0 - 15

3.442

16 - 64

16.788

65 o +

6.163

Total

26.393

13%

23%

0 - 15 16 - 64 65 o +

64%


DADES DE POBLACIÓ IMMIGRADA Població Immigrada: 2.270 (Increment de 49 persones respecte 2010) Homes

1.213

Dones

1.057

Homes

47%

53%

GRÀFICA I TAULA DE LA POBLACIÓ IMMIGRADA PER GRUPS D'EDAT 1%2%

22%

23% 76%

EDAT

0 - 15 0 - 15 16 - 64 16 - 64 65 o + 65 o +

76%

NOMBRE

0 - 15

494

16 - 64

1.734

65 o +

42

Total

2.270

Països d'origen més freqüents: Marroc

955

Romania

234

Colombia

183

Equador

67

Edat mitjana de les persones immigrades Nombre de total nacionalitats a la comarca

Més de 50

ALTRES DADES DEMOGRÀFIQUES Edat Mitjana de la població

45,8 anys

Naixements 2011

239

Menys

Defuncions 2011

321

82 pers.

Persones nascudes al mateix municipi:

40%

Les persones que viuen a un poble, poden haver estat empadronades des del primer dia en aquest municipi o poden haver estat empadronades, en néixer, en altres municipis de la comarca, província, comunitat autònoma, a Espanya o a l'estranger…

Index d'Envelliment

179,05%

L'Index Envelliment es calcula: [Població de 65 anys i més / Població de menys de 15 anys] x 100. Mesura el grau en què envelleix una societat: Si l'índex és menor de 100: La població creix. Si l'índex és igual a 100: La població s'autosubstitueix. Si l'índex és major de 100: La població no és capaç d'autosubstituir-se i tendeix a l'envelliment.

DADES SOBRE ELS SERVEIS DEL CONSORCI BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS Àrea

DEPENDÈNCIA

DONES INFÀNCIA IMMIGRACIÓ

Servei Servei d'Ajut a Domicili Servei d'Ajudes Tècniques Servei de Transport Adaptat Reconeixement grau dependència Servei de Teleassistència Violència de Domèstica Centre Obert Servei d'Acollida Assessorament Jurídic

% Persones ateses respecte al total d'atesos pel Servei 238 10 40 1.196 344 214 82 140 266

ALTRES DADES RELACIONADES AMB AJUTS ECONÒMICS Ajuts econòmics

Renda Mínima d'Inserció (RMI) Ajudes al Menjador Escolar Prestacions i subsidis Ajuts d'urgència

% Persones beneficiàries respecte a total de beneficiaris 125 386 1.583 87

Dones

Fitxes municipals del Ripollès, 2011  

Recull de dades dels municipis del Ripollès, a 31/12/2011