Page 1

R E C U L L D E D A D E S

1


ÍNDEX PER ESCOLES I POBLACIÓ

2on CICLE EDUCACIÓ

POBLACIÓ

PÀGINA

Escola Pirineus

Campdevànol

3

Escola Doctor Robert

Camprodon

5

Escola Les Moreres

Llanars

8

Escola L’Esquirol

Ogassa

10

Escola Núria Moré i Pi

Planoles

12

Escola Mare de Déu de Núria

Ribes de Freser

14

Escola Joan Maragall

Ripoll

16

Escola Tomàs Raguer

Ripoll

18

Escola Especial Ramon Suriñach

Ripoll

20

Escola Sta. Maria (Salesians)

Ripoll

22

Escola Vedruna

Ripoll

24

Escola Mestre Andreu

St. Joan Abadesses

26

Escola Els Pinets

St. Pau de Seguries

28

Escola Puig Estela

Vallfogona del Ripollès

30

Escola La Daina

Vilallonga de Ter

32

RESUM EDUCACIÓ PRIMÀRIA AL RIPOLLÈS

2

34


ESCOLA PIRINEU

CAMPDEVÀNOL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA : 6 - 12 ANYS

CURS 2013 - 2014

179

1- Nombre total d'alumnes:

Respecte curs anterior

- 3

Alumnes autòctons:

Nens Nenes

92 76

168

Respecte curs anterior

- 2

Alumnes immigrats:

Nens Nenes

8 3

11

Respecte curs anterior

- 1

Nens Nenes

100 79

44%

2- Gènere:

56% Nens Nenes

6,15%

3- Percentatge d'alumnes immigrats:

Curs anterior

Catalunya 6% 168 Immigrats 11

6,60%

Catalunya Immigrats

94%

4- Distribució alumnes per gènere i nacionalitat: CATALUNYA Nens

CATALUNYA

100 80 60 40 20 0

Nenes 76

92

4 3

92

2

76

1

IMMIGRATS Nens

Bulgària 3 Marroc 2 Romania 1 Ucraïna 1 1 Bèlgica

Nenes Bulgària

1 2 3 1 1

2 1

2

Marroc Romania

1

Ucraïna Bèlgica

0

Nens

Nenes

Nens

Nenes

5- Distribució alumnes per cursos i procedència: 35 30 25 20 15

33 Catalunya Bulgària Marroc Romania Ucraïna Bèlgica

1er

2on

33 33

3333

3er 33

4rt 28

28

3 1 1

21

1

1

5é 21 1

6é 20 1

20

1

Catalunya Bulgària

1

Marroc

10

3 5

Romania

1 1

1

1

1

1 1

1

Ucraïna

Bèlgica

0

1er

2on

3er

4rt

3


6- Distribució per gènere dels alumnes que fa ús del MENJADOR ESCOLAR Del total de

179

Fan ús del Menjador Escolar:

84

Representa un percentatge del

46,92%

Per gènere:

49 35

Per nacionalitat:

Nens Nenes Catalunya Immigrants

alumnes matriculats a l'escola Respecte curs anterior

- 62

del total d'alumnes matriculats

84 (46,92%)

79 5

Ús del Menjador Escolar: Nens 49 4

60

Catalunya 50 Immigrats 40 30

Nenes 35 1 Catalunya

49

Immigrats

35

20

4

10

1

0

Nens

Nenes

7- Famílies del Centre i participació a l'escola Total famílies de l'escola: Participen de l'AMPA

142 Pares Mares

Nombre de famílies immigrades:

0 4 11

8- Observacions i comparativa respecte el curs anterior: L'Escola Pirineu de Campdevànol ha perdut matriculacions respecte al curs anterior. Ha passat de 182 a 179 alumnes ( - 3 ) Els nens han disminuït en 3 matriculacions Les nenes s'han mantingut estables. El nombre d'alumnes immigrats matriculats, ha passat de 12 a 11 ( - 1 immigrat.) En quant a l'ús del Menjador Escolar, es constata un significatiu descens de 62 usuaris; passant de 146 a 84 respecte el curs anterior. El nombre de nens que fan ús del Menjador ha disminuït en 31, passant de 80 a 49 Igualment el nombre de nenes ha disminuït en 30, passant de 65 a 35 usuàries.

4


ESCOLA DOCTOR ROBERT

CAMPRODON

EDUCACIÓ PRIMÀRIA : 6 - 12 ANYS

CURS 2013 - 2014

163

1- Nombre total d'alumnes:

Respecte curs anterior

- 4

Alumnes autòctons:

Nens Nenes

59 63

122

Respecte curs anterior

- 9

Alumnes immigrats:

Nens Nenes

16 25

41

Respecte curs anterior

+ 5

2- Gènere:

Nens Nenes

54%

75 88

46% Nens Nenes

25,15%

3- Percentatge d'alumnes immigrats:

Catalunya 25% Immigrats

122 40

Curs anterior

21,90%

Catalunya Immigrats

75%

4- Distribució alumnes per gènere i nacionalitat:

CATALUNYA

Nens 59

64

Nenes 63

8 7

63

6

62

63

5

61

4 60

3 59 58

2

59 1

57

Nens

Nenes

0

Nens Nenes IMMIGRATS Argentina 2 2 Bolívia 1 7 Colòmbia 7 3 Equador 1 2 França 2 Itàlia 1 4 2 Marroc 2 Polònia 1 3 Rep. Domini 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Romania 1 2 Rússia 11 1 1 1 1 1 11 1 Portugal 4 Holanda 2 Bèlgica 1 2 Nens Nenes E.E.U.U. 1

5

Argentina Bolívia Colòmbia Equador França Itàlia Marroc Polònia Rep. Domini Romania Rússia Portugal Holanda Bèlgica E.E.U.U.


5- Distribució alumnes per cursos i procedència:

40

Catalunya Argentina Bolívia Colòmbia

35 30

34

2on 8 1

3er 34

1

2

1

1

1

1

1 17 1

1

Equador França

25 20

1er 20 1

10 5 0

5é 17 1 1 2

6é 20

Argentina

Colòmbia

3

Equador França

22

Itàlia Marroc Polònia Rep. Domini Romania 2 8 Rússia 1 2Portugal 3 3 11 1 11 1 1 Holanda Bèlgica 1er 2on E.E.U.U.

Catalunya

Bolívia

3

20

15

4rt 22 1

3

Itàlia Marroc

20

Polònia Rep. Domini

1

Romania

1

Rússia Portugal

2

1 11

11

3er

1 2 1 1 1111 1 1 11 2 11 2 4rt 5é 1

13 1

1 11

1 6é

Holanda Bèlgica E.E.U.U.

6- Distribució per gènere dels alumnes que fa ús del MENJADOR ESCOLAR Del total de

163

Fan ús del Menjador Escolar:

110

Representa un percentatge del

67,48%

Per gènere:

Per nacionalitat:

Nens Nenes Catalunya Immigrants

alumnes matriculats a l'escola Respecte curs anterior del total d'alumnes matriculats

49 61

110 (67,48%)

96 14

Ús del Menjador Escolar: Nens 43 6

60

Catalunya 50 Immigrats 40 30

43

Nenes 53 853

Catalunya Immigrats

20

8

6

10 0

Nens

Nenes

6

- 7


7- Famílies del Centre i participació a l'escola Total famílies de l'escola: Participen de l'AMPA

96 Pares Mares

Nombre de famílies immigrades: Immigrats que participen de l'AMPA

2 12

24 Pares Mares

0 2

8- Observacions i comparativa respecte el curs anterior: L'Escola Dr. Robert de Camprodon ha perdut matriculacions respecte al curs anterior. Ha passat de 167 a 163 matrícules ( - 4 ) Els nens han minvat en 4 matriculacions. Les nenes s'han mantingut estables en 88 Al contrari: El nombre d'alumnes immigrats matriculats ha crescut: de 36 a 41. ( + 5 immigrats.) En quant a l'ús del Menjador Escolar, es constata un descens de 7 usuaris; passant de 117 a 110 respecte el curs anterior. El nombre de nens que fan ús del Menjador ha disminuït en 5, passant de 54 a 49 Igualment el nombre de nenes ha disminuït en 2, passant de 63 a 61 usuàries.

7


ESCOLA LES MORERES

LLANARS

EDUCACIÓ PRIMÀRIA : 6 - 12 ANYS

CURS 2013 - 2014

9

1- Nombre total d'alumnes:

Respecte curs anterior

Igual

Alumnes autòctons:

Nens Nenes

3 5

8

Respecte curs anterior

2

Alumnes immigrats:

Nens Nenes

1 0

1

Respecte curs anterior

-2

Nens Nenes

4 5

44%

56%

2- Gènere:

Nens Nenes

11,12%

3- Percentatge d'alumnes immigrats:

11% Catalunya Immigrats

Curs anterior

8 1

Catalunya Immigrats

89%

4- Distribució alumnes per gènere i nacionalitat: 6 5 4 3 2

Catalunya Colòmbia 3

1

Nens 3 1

Nenes 5 Catalunya

5

Colòmbia

1

0

Nens

Nenes

5- Distribució alumnes per cursos i procedència: 1er 4 1

5 Catalunya 4 4 Colòmbia 4 3 3 2 2 1 1 0

2on 0

3er 2

2

2

4rt 2

5é 0

6é 0

Catalunya Colòmbia

1

1er

2on

3er

4rt

8

33,33%


6- Distribució per gènere dels alumnes que fa ús del MENJADOR ESCOLAR Del total de

9

Fan ús del Menjador Escolar:

3

Representa un percentatge del

33,33%

Per gènere: Per nacionalitat:

Nens Nenes

Catalunya Immigrants

alumnes matriculats a l'escola Respecte curs anterior

- 2

del total d'alumnes matriculats

1 2

3 (33,33%)

3 0

Ús del Menjador Escolar: CATALUNYA 2,5 2 1,5 1 0,5

2 1

0

Nens

Nenes

L'Escola ha decidit realitzar un canvi d'empresa en el subministre del càtering. El curs passat servia els àpats l'empresa el restaurant La Teuleria; enguany ho farà Serhs.

7- Famílies del Centre i participació a l'escola Total famílies de l'escola: Participen de l'AMPA

11 Pares Mares

Nombre de famílies immigrades: Immigrats que participen de l'AMPA

11 11 3

Pares Mares

3 3

8- Observacions i comparativa respecte el curs anterior: L'Escola Les Moreres s'ha mantingut estable respecte al nombre de matriculacions, en relació al curs passat. Els nens han disminuït en 2 Les nenes han augmentat en 2 El nombre d'alumnes immigrats ha passat de 3 matriculats a 1. ( - 2 immigrats.) En quant a l'ús del Menjador Escolar, es constata un petit descens: ha minvat en 2 alumnes: passant de 5 usuaris a 3. El nombre de nens que fan ús del Menjador ha disminuït en 2 usuaris, passant de 3 a 1 El nombre de nenes es manté (2)

9


ESCOLA ESQUIROL

OGASSA

EDUCACIÓ PRIMÀRIA : 6 - 12 ANYS

CURS 2013 - 2014

12

1- Nombre total d'alumnes: Alumnes autòctons:

Nens Nenes

Alumnes immigrats:

Nens Nenes

7 5

Respecte curs anterior

+ 2

12

Respecte curs anterior

+ 2

0

Respecte curs anterior

Igual

42%

2- Gènere:

Nens Nenes

58% Nens

7 5

Nenes

4- Distribució alumnes per gènere: 8

Nens Nenes CATALUNYA

Catalunya

7

5

6

7

4

5

2 0

Nens

Nenes

5- Distribució alumnes per cursos:

CATALUNYA 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

3

1er 3

2on 3

3er 2

5é 1

6é 1

3 2

2

1er

4rt 2

CATALUNYA

2on

3er

4rt

1

1

6- Distribució per gènere dels alumnes que fa ús del MENJADOR ESCOLAR Del total de

12

Fan ús del Menjador Escolar:

7

Representa un percentatge del

58,33%

Per gènere:

4 3

Nens Nenes

10

alumnes matriculats a l'escola Respecte curs anterior del total d'alumnes matriculats

7 (58,33%)

Igual


Ús del Menjador Escolar: CATALUNYA 6 4

Nens 4

4

Nenes 3 3

2 0

Nens

Nenes

7- Famílies del Centre i participació a l'escola Total famílies de l'escola: Participen de l'AMPA

11 Pares Mares

1 2

8- Observacions i comparativa respecte el curs anterior: L'Escola L'Esquirol d'Ogassa ha incrementat la matriculació en 2 alumnes respecte al curs anterior. Ha passat de 10 a 12 alumnes Els nens han augmentat en 3 matriculacions Les nenes han disminuït en 1. El nombre d'alumnes immigrats matriculats no ha variat. En quant a l'ús del Menjador Escolar, no es manifesta cap canvi. Es manté estable en 7 usuaris. Els nens són 1 més Les nenes 1 menys.

11


ESCOLA NÚRIA MORER I PI

PLANOLES

EDUCACIÓ PRIMÀRIA : 6 - 12 ANYS

CURS 2013 - 2014

10

1- Nombre total d'alumnes:

Respecte curs anterior

+ 1

Alumnes autòctons:

Nens Nenes

7 2

9

Respecte curs anterior

+ 1

Alumnes immigrats:

Nens Nenes

1 0

1

Respecte curs anterior

Igual

20%

2- Gènere:

Nens Nenes

80%

8 2

Nenes

10,00%

3- Percentatge d'alumnes immigrats: Catalunya 10% Immigrats

Curs anterior

9 1

Catalunya Immigrats

90%

4- Distribució alumnes per gènere i nacionalitat: 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Catalunya Brasil

Nens 7 1

Nenes 2 Catalunya

7

Brasil

1

2

Nens

Nenes

5- Distribució alumnes per cursos i procedència: 3,5

Catalunya 3 Brasil

1er 2

2,5

2on 1

3er 3 1

4rt 1

5é 2

6é 0

3

2 1,5

2

2

Catalunya

1

1

1

0,5

Brasil

1

0

1er

2on

Nens

3er

4rt

12

11,11%


6- Distribució per gènere dels alumnes que fa ús del MENJADOR ESCOLAR Del total de

10

Respecte curs anterior

Fan ús del Menjador Escolar:

4

Representa un percentatge del

40,00%

Per gènere:

3 1

Nens Nenes

Per nacionalitat: Catalunya Immigrants

alumnes matriculats a l'escola -3

del total d'alumnes matriculats

4 (40,00%)

3 1

Enguany, el menjar de l'escola es serveix mitjançant un "càtering" de la fonda Can Daldó ubicada al mateix poble. Ús del Menjador Escolar: 2,5 2 1,5

Catalunya Immigrats

2

Nens

Nenes

2 1

1 Catalunya

1 0,5

Immigrats

1

1

0

Nens

Nenes

7- Famílies del Centre i participació a l'escola Total famílies de l'escola: Participen de l'AMPA

8 Pares Mares

Nombre de famílies immigrades:

1 2 1

8- Observacions i comparativa respecte el curs anterior: L'Escola Núria Moré i Pi ha incrementat la matriculació en 1 alumne respecte al curs passat. Els nens han augmentat en 2 Les nenes han disminuït en 1 El nombre d'alumnes immigrats s'ha mantingut estable: 1 En quant a l'ús del Menjador Escolar, es passa de 7 a 4 alumnes respecte el curs anterior. El nombre de nens que fan ús del Menjador ha passat de 4 a 3 ( - 1 ) El nombre de nenes ha passat de 3 a 1 ( - 2 )

13


ESCOLA MARE DE DEU DE NÚRIA

RIBES DE FRESER

EDUCACIÓ PRIMÀRIA : 6 - 12 ANYS

CURS 2013 - 2014

102

1- Nombre total d'alumnes:

Respecte curs anterior

- 2

Alumnes autòctons:

Nens Nenes

49 47

96

Respecte curs anterior

- 1

Alumnes immigrats:

Nens Nenes

2 4

6

Respecte curs anterior

- 1

Nens Nenes

51 51

50%

50%

2- Gènere:

Nens Nenes

5,88%

3- Percentatge d'alumnes immigrats:

Curs anterior

102 6

Catalunya 6% Immigrats

6,73%

Catalunya Immigrats

94%

4- Distribució alumnes per gènere i nacionalitat: CATALUNYA

IMMIGRATS

50

2,5

49

2

48

1,5

49

1

47

0,5

47

46

0

Nens

Nenes

2 Alemanya Romania Rússia Regne Un. Ucraïna

Nens 0 21

Nens

1

Nenes 1 1

Alemanya

1 1

Regne Un.

1 1

Romania Rússia

Ucraïna

Nenes

5- Distribució alumnes per cursos i procedència: 25 20 15 10

Catalunya Alemanya 15Romania 16 Rússia Regne Unit Ucraïna

1er 15 1 1

2on 16

3er 12

4rt

5é 22

2217

6é 15 Catalunya

17

1

15

1

12

Romania

1

Rússia

1

Regne Unit

5 1

1

1

1

1

1

0

1er

2on

Alemanya

3er

4rt

14

Ucraïna


6- Distribució per gènere dels alumnes que fa ús del MENJADOR ESCOLAR Del total de

102

Fan ús del Menjador Escolar

33

Representa un percentatge del

32,35%

Per gènere:

20 13

Per nacionalitat:

Nens Nenes

Catalunya Immigrants

alumnes matriculats a l'escola Respecte curs anterior

- 22

del total d'alumnes matriculats

33 (32,35%)

31 2

Ús del Menjador Escolar: 25 20

Catalunya Immigrats

Nens 20 0

Nenes 11 2

15 10

Catalunya Immigrats

20 11

5

2

0

Nens

Nenes

7- Famílies del Centre i participació a l'escola Total famílies de l'escola: Participen de l'AMPA

94 Pares Mares

Nombre de famílies immigrades:

0 3 4

8- Observacions i comparativa respecte el curs anterior: L'Escola Mare de Deu de Núria ha disminuït la matriculació en 2 alumnes respecte al curs passat. Els nens han disminuït en 3 Les nenes han augmentat en 1 Igualment el nombre d'alumnes immigrats ha passat de 7 matriculats a 6. (Disminució de 1 immigrat.) En quant a l'ús del Menjador Escolar, es constata un significatiu descens: ha minvat en 22 alumnes: passant de 55 a 33 alumnes respecte el curs anterior. El nombre de nens que fan ús del Menjador ha passat de 32 a 20 ( - 12 ) El nombre de nenes ha passat de 23 a 13 ( - 10 )

15


ESCOLA JOAN MARAGALL

RIPOLL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA : 6 - 12 ANYS

CURS 2013 - 2014

159

1- Nombre total d'alumnes:

Respecte curs anterior

-1

Alumnes autòctons:

Nens Nenes

65 60

125

Respecte curs anterior

-1

Alumnes immigrats:

Nens Nenes

23 11

34

Respecte curs anterior

Igual

45%

2- Gènere:

Nens Nenes

55% Nens

88 71

Nenes

21,38%

3- Percentatge d'alumnes immigrats:

Curs anterior 125 34

Catalunya 21% Immigrats

21,25%

Catalunya Immigrats

79%

4- Distribució alumnes per gènere i nacionalitat: Nens Nenes CATALUNYA 65 60

66

Nens IMMIGRATS 25

64 62

20

65

15

60

10

60

58

5

56

0

Nens

Marroc Paquistà Romania Veneçuela 1 1 Nicaragua

20

20 1 9

1 1 1 1

Nens

Nenes

Nenes 9 1 1 1

Marroc Paquistà Romania Veneçuela Nicaragua

Nenes

5- Distribució alumnes per cursos i procedència: 30

Catalunya

25Marroc

Paquistà Romania 15 15 Veneçuela Nicaragua 20

10

5

1er 15 6 21 1

2on 2127 10 1

3er 27 6

5é 24

6é 19 3 Catalunya

19

Marroc

1 Paquistà

18

1 10

1

6

6 1

4rt 18 24 5

1

Veneçuela

5

3

1

Nicaragua

1

0

1er

2on

3er

4rt

16

Romania

1


6- Distribució per gènere dels alumnes que fa ús del MENJADOR ESCOLAR Del total de Fan ús del Menjador Escolar: Representa un percentatge del

Per gènere:

Nens Nenes

Per nacionalitat:

Catalunya Immigrants

alumnes matriculats a l'escola

159

Respecte curs anterior

72

+ 2

del total d'alumnes matriculats

45,28%

41 31

72 (45,28%)

71 1

Ús del Menjador Escolar: 50 40 30

Catalunya Immigrats

Nens 41 0

Nenes 30 1 Catalunya

41

20

Immigrats

30

10

1

0

Nens

Nenes

7- Famílies del Centre i participació a l'escola Total famílies de l'escola: Participen de l'AMPA

117 Pares Mares

Nombre de famílies immigrades:

5 5 27

8- Observacions i comparativa respecte el curs anterior: L'Escola Joan Maragall ha disminuït la matriculació en 1 alumne respecte al curs passat. Els nens han disminuït en 1 Les nenes han mantingut el nombre de matriculacions El nombre d'alumnes immigrats matriculats s'ha mantingut estable: el mateix que el curs passat: 34 En quant a l'ús del Menjador Escolar, es constata un increment de 2 nens, respecte al curs anterior. El nombre de nens que fan ús del Menjador ha passat de 30 a 41 ( + 11 ) El nombre de nenes ha passat de 40 a 31 ( - 9 )

17


ESCOLA TOMÀS RAGUER

RIPOLL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA : 6 - 12 ANYS

CURS 2013 - 2014

165

1- Nombre total d'alumnes:

Respecte curs anterior

+ 8

Alumnes autòctons:

Nens Nenes

83 65

148

Respecte curs anterior

+ 11

Alumnes immigrats:

Nens Nenes

11 6

17

Respecte curs anterior

- 5

Nens Nenes

94 71

43%

2- Gènere:

57% Nens Nenes

10,30%

3- Percentatge d'alumnes immigrats: 10%

Catalunya Immigrats

Curs anterior

12,74%

Catalunya

148 17

Immigrats

90%

4- Distribució alumnes per gènere i nacionalitat: Nens Nenes CATALUNYA 83 65

100

Nens iMMIGRATS 10

80

8

60

6

83

20

2

0

0

Nens

Colòmbia

3 1 3 1 2 1 1 1 1

Romania 2 1 Hondures

4

65

40

Nenes

1 8

Colòmbia 8 Marroc Polònia

Marroc Polònia Romania Hondures

Nens

Nenes

Nenes

5- Distribució alumnes per cursos i procedència: 40 35 30 25 20 15 10 5

Catalunya Colòmbia Marroc 22Polònia Romania Hondures

1er 22 26

2on 26

3er

1

4rt 37 1 3 1 117 1

3

4

37 22

2

2 22

2

2

1

1 11

1

5é 17

6é 24 Catalunya Colòmbia

4 24

Polònia

1

Romania Hondures

1

0

1er

2on

3er

4rt

18

Marroc


6- Distribució per gènere dels alumnes que fa ús del MENJADOR ESCOLAR Del total de

165

Fan ús del Menjador Escolar

87

Representa un percentatge del

52,73%

Per gènere:

Per nacionalitat:

Nens Nenes Catalunya Immigrants

alumnes matriculats a l'escola Respecte curs anterior

- 5

del total d'alumnes matriculats

50 37

87 (52,73%)

85 2

Ús del Menjador Escolar: 60 50 40 30

Catalunya Immigrats

Nens 50 0

Nenes 35 2 Catalunya

50

20

Immigrats

35

10

2

0

Nens

Nenes

7- Famílies del Centre i participació a l'escola Total famílies de l'escola: Participen de l'AMPA

145 Pares Mares

Nombre de famílies immigrades:

4 22 13

8- Observacions i comparativa respecte el curs anterior: L'Escola Tomàs Raguer ha incrementat en 8 el nombre de nens matriculats respecte al curs passat. Els nombre de nens matriculats són els mateixos del curs passat: 94 El nombre de nenes matriculades s'ha incrementat en 8. El nombre d'alumnes immigrats matriculats ha passat de 22 a 17: ( - 5 immigrats ) En quant a l'ús del Menjador Escolar, es constata una davallada de 5 usuaris, respecte al curs anterior. El nombre de nens que fan ús del Menjador ha passat de 57 a 50 ( - 7 ) El nombre de nenes ha passat de 35 a 37 ( + 2 )

19


ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL: RAMON SURIÑACH EDUCACIÓ PRIMÀRIA : 6 - 12 ANYS

CURS 2013 - 2014

17

1- Nombre total d'alumnes:

RIPOLL

Respecte curs anterior

+ 3

Alumnes autòctons:

Nens Nenes

7 6

13

Respecte curs anterior

+ 2

Alumnes immigrats:

Nens Nenes

4 0

4

Respecte curs anterior

+ 1

65%

35%

2- Gènere:

Nens Nenes

Nens

11 6

Nenes

23,53%

3- Percentatge d'alumnes immigrats:

Catalunya Immigrats 24%

Curs anterior

21,43%

13 4 Catalunya

76%

Immigrats

4- Distribució alumnes per gènere i nacionalitat: CATALUNYA 7,5 7

Nens 7

CATALUNYA

IMMIGRATS

Nenes 6

6

Nens 1 1 1 1 Marroc 1 1 Paquistà 1 1 0,5 Romania Paraguay 1

Nenes

Nens

1,5

7

6,5 6 5,5

Nens

Nenes

Paquistà Romania Paraguay

0

Nenes

5- Distribució alumnes per EDAT i PROCEDÈNCIA: (Escola Especial) 6 5 4 3

2 2

Catalunya Marroc Paquistà Romania Paraguay

1 1

6 - 8 anys 9 -511 anys 12 - 155anys16 - 19 anys 2 1 5 5 1 1 1 1 1 1

1

1 0

6 - 8 anys

9 - 11 anys

12 - 15 anys

20

16 - 19 anys

Marroc

Catalunya Marroc Paquistà Romania Paraguay


6- Distribució per gènere dels alumnes que fa ús del MENJADOR ESCOLAR Del total de

17

Fan ús del Menjador Escolar

13

Representa un percentatge del

76,47%

Per gènere:

Per nacionalitat:

Nens Nenes Catalunya Immigrants

alumnes matriculats a l'escola Respecte curs anterior

+ 3

del total d'alumnes matriculats

9 4

13 (76,47%)

10 3

Ús del Menjador Escolar: 8 6

Catalunya Immigrats 7

6

4 2

Nens 7 4

Nenes 6 Catalunya Immigrats

4

0

Nens

Nenes

7- Famílies del Centre i participació a l'escola Total famílies de l'escola: Participen de l'AMPA

18 Pares Mares

Nombre de famílies immigrades:

3 3 4

8- Observacions i comparativa respecte el curs anterior: L'Escola Especial Ramon Suriñach ha incrementat en 3 el nombre d'alumnes matriculats respecte al curs passat. Els nombre de nens matriculats han augmentat en 2 respecte al curs anterior; passant: de 9 a 11. El nombre de nenes matriculades s'ha incrementat en 1. Igualment, el nombre d'alumnes immigrats matriculats s'ha incrementat, passant de 3 a 4: ( + 1 ) En quant a l'ús del Menjador Escolar, es constata una ampliació de 7 usuaris: de 10 a 17. El nombre de nens que fan ús del Menjador ha passat de 7 a 11 ( + 4 ) El nombre de nenes ha passat de 3 a 6 ( + 3 usuàries)

21


ESCOLA SALESIANA

RIPOLL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA : 6 - 12 ANYS

CURS 2013 - 2014

143

1- Nombre total d'alumnes:

Respecte curs anterior

- 9

Alumnes autòctons:

Nens Nenes

70 59

129

Respecte curs anterior

- 10

Alumnes immigrats:

Nens Nenes

8 6

14

Respecte curs anterior

+ 1

Nens Nenes

78 65

45%

2- Gènere:

55%

Nens Nenes

9,79%

3- Percentatge d'alumnes immigrats: 10%

Catalunya Immigrats

Curs anterior

8,55%

129 14 Catalunya Immigrats

90%

4- Distribució alumnes per gènere i nacionalitat: Nens

Nenes 59

CATALUNYA CATALUNYA 70

75

Colòmbia Marroc Xina

8

70

6

65

6

4

70

60 55

2

59

50

1

1

Nens 1 6 1

IMMIGRATS

Nenes 1 6

6

Colòmbia

1

Marroc Xina

0

Nens

Nenes

Nens

Nenes

5- Distribució alumnes per cursos i procedència: 1er 18

30 25 20 15

Catalunya Colòmbia 18 Marroc Xina

19

2on 26 19

1 4 1

5

3er 26 22

1

4rt 22

5é 2420

20

2

6è 24 Catalunya Colòmbia Marroc

10

5 5

Xina

4 1

1

2

1

0

1er

2on

3er

4rt

22


6- Distribució per gènere dels alumnes que fa ús del MENJADOR ESCOLAR Del total de

143

Fan ús del Menjador Escolar:

80

Representa un percentatge del

55,94%

Per gènere: Per nacionalitat:

Nens Nenes Catalunya Immigrants

alumnes matriculats a l'escola Respecte curs anterior

+ 3

del total d'alumnes matriculats

42 38

80 (55,94%)

75 5

Ús del Menjador Escolar: 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Catalunya Immigrats

Nens 40 2

40

Nenes 35 3 Catalunya

35

Immigrats

2

3

Nens

Nenes

7- Famílies del Centre i participació a l'escola Total famílies de l'escola: Participen de l'AMPA

Nombre de famílies immigrades:

167 Pares Mares

12 19 11

8- Observacions i comparativa respecte el curs anterior: L'Escola Salesiana ha reduït en 9 el nombre d'alumnes matriculats, respecte al curs anterior. Els nombre de nens matriculats ha disminuït en 7: curs passat 85; curs present 78 El nombre de nenes també ha disminuït en 2: curs passat 67; curs present 65 El nombre d'alumnes immigrats matriculats s'ha incrementat en 1: passant de 13 a 14, respecte el curs anterior Igualment, l'ús del Menjador Escolar, ha augmentat en 3 usuaris, respecte al curs anterior. El nombre de nens que fan ús del Menjador ha passat de 40 a 42 ( + 2 ) El nombre de nenes ha passat de 37 a 38 ( + 1 )

23


ESCOLA VEDRUNA

RIPOLL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA : 6 - 12 ANYS

CURS 2013 - 2014

150

1- Nombre total d'alumnes:

Respecte curs anterior

- 6

Alumnes autòctons:

Nens Nenes

65 65

130

Respecte curs anterior

Igual

Alumnes immigrats:

Nens Nenes

8 12

20

Respecte curs anterior

- 6

Nens Nenes

73 77

49%

51%

2- Gènere:

Nens Nenes

13,33%

3- Percentatge d'alumnes immigrats:

13% Catalunya

Curs anterior

130 20

Immigrats

16,66%

Catalunya

87%

Immigrats

4- Distribució alumnes per gènere i nacionalitat: Nens CATALUNYA CATALUNYA 65

80

Nenes 65

Nens IMMIGRATS 8

60

6

40

4

65

65

20

2

0

Itàlia Marroc Rep.5Domin Xina 2 1 Hondures

1 5

7

2 1 2

2

Nenes 7 2 1 2

Nenes

Marroc Rep. Domin Xina Hondures

0

Nens

Itàlia

Nens

Nenes

5- Distribució alumnes per cursos i procedència: 30 25 20 15

Catalunya Itàlia 24 21 Marroc Rep Dominic Xina Hondures

1er 21 2

2on 24 20

1

3er 20 1 22 2 1

4rt 22

5é 23

6è 20 Catalunya

23

20

3 1

2

2Itàlia Marroc

1 1

2Rep Dominic

1

10 5

Xina

3 2

11

1

Hondures

1 21

1

3er

4rt

2

1

2

0

1er

2on

24

2


6- Distribució per gènere dels alumnes que fa ús del MENJADOR ESCOLAR Del total de

150

Fan ús del Menjador Escolar:

47

Representa un percentatge del

31,33%

Per gènere: Per nacionalitat:

Nens Nenes Catalunya Immigrants

alumnes matriculats a l'escola Respecte curs anterior

- 3

del total d'alumnes matriculats

22 25

47 (31,33%)

45 2

Ús del Menjador Escolar: Nens

25 20 15

Catalunya 22 Immigrats

Nenes

22 0 23

23 2

10

Immigrats

2

5

Catalunya

0

Nens

Nenes

7- Famílies del Centre i participació a l'escola Total famílies de l'escola: Participen de l'AMPA

Nombre de famílies immigrades:

135 Pares Mares

0 5 15

8- Observacions i comparativa respecte el curs anterior: L'Escola Vedruna de Primària ha reduït en 6 el nombre d'alumnes matriculats, respecte al curs anterior. Els nombre de nens matriculats ha disminuït en 11: curs passat 84; curs present 73 Per contra el nombre de nenes ha crescut en 5:curs passat 72; curs present 77 El nombre d'alumnes immigrats matriculats ha disminuït: passant de 26 a 20: (- 6 immigrats)

En quant a l'ús del Menjador Escolar, es constata una davallada de 3 usuaris, respecte al curs passat. El nombre de nens que fan ús del Menjador ha passat de 24 a 22 ( - 2 ) El nombre de nenes ha passat de 26 a 25 ( - 1 )

25


ESCOLA ST. JOAN ABADESSES

ST. JOAN ABADESSES

EDUCACIÓ PRIMÀRIA : 6 - 12 ANYS

CURS 2013 - 2014

153

1- Nombre total d'alumnes:

Respecte curs anterior

+ 3

Alumnes autòctons:

Nens Nenes

62 66

128

Respecte curs anterior

+ 7

Alumnes immigrats:

Nens Nenes

14 11

25

Respecte curs anterior

- 4

Nens Nenes

76 77

50%

50%

2- Gènere:

Nens Nenes

16,34%

3- Percentatge d'alumnes immigrats:

Catalunya 16% Immigrats

Curs anterior

128 25

19,33%

Catalunya Immigrats

84%

4- Distribució alumnes per gènere i nacionalitat: Nens Nenes CATALUNYA 76 77

77,5 77 76,5

15

Marroc

10

Romania Xina 13

77

76

Nens IMMIGRATSNenes 13 10 1 1 10

Marroc Romania

5

1

76

1

Xina

0

75,5

Nens

Nens

Nenes

Nenes

5- Distribució alumnes per cursos i procedència: 30 25 20 15

Catalunya Marroc 23 Romania Xina

26

1er 23 5

20

2on 26 6

3er 20 4 23

4rt 23 1 22

5é 22 6 1 114

6é 14 1 Catalunya Marroc Romania

10

5

6

5

Xina

6

4 1

1 1

1

0

1er

2on

3er

4rt

26


6- Distribució per gènere dels alumnes que fa ús del MENJADOR ESCOLAR Del total de

153

Fan ús del Menjador Escolar:

62

Representa un percentatge del

40,52%

Per gènere: Per nacionalitat:

Nens Nenes Catalunya Immigrants

alumnes matriculats a l'escola Respecte curs anterior

- 6

del total d'alumnes matriculats

30 32

62 (40,52%)

61 1

Ús del Menjador Escolar: 35 30 25 20 15

30

Catalunya Immigrats

Nens 30 0

32Nenes

32 1

Catalunya Immigrats

10 5

1

0

Nens

Nenes

7- Famílies del Centre i participació a l'escola Total famílies de l'escola:

181

No consta cap altra informació

8- Observacions i comparativa respecte el curs anterior: L'Escola de Primària St. Joan de les Abadesses ha incrementat en 3 el nombre d'alumnes matriculats respecte al curs passat. Els nombre de nens matriculats ha disminuït en 6: curs passat 82; curs present 76 Per contra el nombre de nenes ha crescut en 9:curs passat 68; curs present 77 El nombre d'alumnes immigrats matriculats ha passat de 29 a 25: ( - 4 immigrats) En quant a l'ús del Menjador Escolar, es constata una davallada de 6 usuaris, respecte al curs anterior. El nombre de nens que fan ús del Menjador ha passat de 37 a 30 ( - 7 ) El nombre de nenes ha passat de 31 a 32 ( + 1 )

27


ESCOLA ELS PINETS

ST. PAU DE SEGURIES

EDUCACIÓ PRIMÀRIA : 6 - 12 ANYS

CURS 2013 - 2014

26

1- Nombre total d'alumnes: Alumnes autòctons:

Nens Nenes

Alumnes immigrats:

Nens Nenes

14 12

Respecte curs anterior

- 5

26

Respecte curs anterior

+ 2

0

Respecte curs anterior

- 7

46%

2- Gènere:

Nens Nenes

54% Nens

14 12

Nenes

4- Distribució alumnes per gènere : Nens CATALUNYA Nenes 14 12

15 14 13

14

12

12

11

Nens

Nenes

5- Distribució alumnes per cursos: 1er 2

8

2on 5

3er CATALUNYA

4rt 7

4

5é 4

6é 4

6

7

4

5

2

4

4

4

2 0

1er

2on

3er

4rt

6- Distribució per gènere dels alumnes que fa ús del MENJADOR ESCOLAR Del total de

26

Fan ús del Menjador Escolar:

8

Representa un percentatge del

30,77%

28

alumnes matriculats a l'escola. Respecte curs anterior del total d'alumnes matriculats.

- 3


Per gènere:

Per nacionalitat:

Nens Nenes Catalunya Immigrants

3 5

8 (30,77%)

8 0

Ús del Menjador Escolar:

6

Nens 3

Nenes CATALUNYA 5

4

5 2

3

0

Nens

Nenes

7- Famílies del Centre i participació a l'escola Total famílies de l'escola: Participen de l'AMPA

21 Pares Mares

0 1

8- Observacions i comparativa respecte el curs anterior: L'Escola de Primària Els Pinets ha disminuït en 5 el nombre d'alumnes matriculats. Els nombre de nens matriculats ha disminuït en 6: curs passat 82; curs present 76 Per contra el nombre de nenes ha crescut en 9:curs passat 68; curs present 77 Els alumnes immigrats s'han esvaït: passant de 7 matriculats el curs anterior a 0 el present curs. En quant a l'ús del Menjador Escolar, es constata una disminució de 3 usuaris. El nombre de nens que fan ús del Menjador ha passat de 6 a 3 ( - 3 ) El nombre de nenes no ha canviat: 5

29


ESCOLA PUIG ESTELA

VALLFOGONA DEL RIPOLLÈS

EDUCACIÓ PRIMÀRIA : 6 - 12 ANYS

CURS 2013 - 2014

12

1- Nombre total d'alumnes: Alumnes autòctons:

Nens Nenes

Alumnes Immigrats:

Nens Nenes

6 6

Respecte curs anterior

- 1

12

Respecte curs anterior

- 1

0

Respecte curs anterior

Igual

50%

2- Gènere:

Nens Nenes

50%

6 6

Nens Nenes

4- Distribució alumnes per gènere CATALUNYA 8 6 4

6

6

Nens

Nenes

2 0

5- Distribució alumnes per cursos 1er 2

4

2on 2

3er 4rt CATALUNYA 2

3

5é 2

6é 1

3 2

3 2

2

1

2

2 1

0

1er

2on

3er

4rt

6- Distribució per gènere dels alumnes que fa ús del MENJADOR ESCOLAR Del total de

12

Fan ús del Menjador Escolar:

9

Representa un percentatge del

75,00%

Per gènere:

Nens Nenes

5 4

30

alumnes matriculats a l'escola. Respecte curs anterior del total d'alumnes matriculats. 9 (75,00%)

-2


Ús del Menjador Escolar:

6

Nens 5

Nenes CATALUNYA 4

4

5

4

2 0

Nens

Nenes

7- Famílies del Centre i participació a l'escola Total famílies de l'escola: Participen de l'AMPA

10 Pares Mares

0 3

8- Observacions i comparativa respecte el curs anterior: L'Escola de Primària Puig Estela ha disminuït en 1 el nombre d'alumnes matriculats. Els nombre de nens matriculats ha disminuït en 1: curs passat 7; curs present 6 Les nenes s'han mantingut en mateix nombre de matriculacions: 6 No hi ha alumnes immigrats, al igual que el curs anterior. En quant a l'ús del Menjador Escolar, es constata una disminució de 2 usuaris. El nombre de nens que fan ús del Menjador ha passat de 6 a 5 ( - 1 ) El nombre de nenes ha passat de 5 a 4: ( - 1 )

31


ESCOLA LA DAINA

VILALLONGA DE TER

EDUCACIÓ PRIMÀRIA : 6 - 12 ANYS

CURS 2013 - 2014

12

1- Nombre total d'alumnes:

Respecte curs anterior

- 3

Alumnes autòctons:

Nens Nenes

1 2

3

Respecte curs anterior

- 3

Alumnes Immigrats:

Nens Nenes

5 4

9

Respecte curs anterior

Igual

Nens Nenes

6 6

50%

50%

2- Gènere:

Nens Nenes

75,00%

3- Percentatge d'alumnes immigrats:

Catalunya Immigrats

Curs anterior

3 25% 9

Catalunya Immigrats

75%

4- Distribució alumnes per gènere i nacionalitat: 2,5

CATALUNYA Nens

Catalunya

Nenes 2

1

6

Romania

ROMANIA Nenes Nens 4 5

2

4

1,5

5

2

1

1

0,5

4

2 0

0

Nens

Nens

Nenes

Nenes

5- Distribució alumnes per cursos i procedència: 3,5

Catalunya 3 3 Romania 2,5

1er 0 3

2on 1 2

3er 1 0

4rt 1 1

5é 03 0

2

2 1,5

Catalunya

1

1

2on

3er

1

1

Romania

1

0,5 0

1er

6é 0 3

4rt

32

60,00%


6- Distribució per gènere dels alumnes que fa ús del MENJADOR ESCOLAR Del total de

12

Fan ús del Menjador Escolar: Representa un percentatge del

Per gènere:

Per nacionalitat:

alumnes matriculats a l'escola. Respecte curs anterior

3 25,00%

Nens Nenes

del total d'alumnes matriculats.

3 0

Catalunya Immigrants

1 2

3 (25,00%)

Ús del Menjador Escolar:

4

Nens 3

Nenes CATALUNYA 1

3 2

3

1

1 0

Nens

Nenes

7- Famílies del Centre i participació a l'escola Total famílies de l'escola:

10

Nombre de famílies immigrades:

7

8- Observacions i comparativa respecte el curs anterior: L'Escola de Primària La Daina ha disminuït en 3 el nombre d'alumnes matriculats. Els nombre de nens matriculats ha disminuït en 3: curs passat 9; curs present 3 El nombre de nenes s'ha mantingut estable en 6 alumnes. L'alumnat immigrat matriculat, respecte al curs anterior, s'ha mantingut estable: 9 En aquesta escola és més mumeròs el nombre d'alumnes immigrats que els alumnes autòctons, en la proporció de 3 a 1. És l'única escola del Ripollès que es dona aquesta situació. En quant a l'ús del Menjador Escolar, es constata una disminució de 3 usuaris, (- 50%) El nombre de nens que fan ús del Menjador ha passat de 4 a 3 ( - 1 ) El nombre de nenes ha passat de 2 a cap ( - 2 )

33

- 3


RESUM DELS CENTRES EDUCATIUS DE PRIMÀRIA PRIMÀRIA: 6 - 11 ANYS

CURS 2013 - 2014

A la comarca del Ripollès, el cicle d'Educació Primària l'imparteixen 15 Centres Educatius. Incloem aquí el Centre d'Educació Especial Ramon Suriñach de Ripoll.

1.313

1- MATRICULATS A LES ESCOLES DE PRIMÀRIA DEL RIPOLLÈS Respecte al curs passat:

- 16

Alumnes autòctons:

Nens Nenes

591 539

1.130

Respecte el curs anterior

+ 1

Alumnes immigrats:

Nens Nenes

101 82

183

Respecte el curs anterior

- 19

DIFERÈNCIA

ESCOLA

POBLACIÓ

ALUMNES 2013 - 14

ALUMNES 2012 - 13

Escola Pirineu Escola Dr. Robert Escola Les Moreres Escola Esquirol Escola Núria Moré i Pi Escola Mare de Deu de Núria Escola Joan Maragall Escola Tomàs Raguer Escola Salesiana Escola Vedruna Escola Especial Ramon Suriñach Escola St. Joan Escola Els Pinets Escola Puig Estela Escola La Daina

Campdevànol Camprodon Llanars Ogassa Planoles Ribes de Freser Ripoll Ripoll Ripoll Ripoll Ripoll St. Joan de les Abadesses St. Pau de Seguries Vallfogona del Ripollès Vilallonga de Ter

179 163 9 12 10 103 159 165 143 150 17 153 26 12 12

182 167 9 10 9 104 160 157 152 156 14 150 31 13 15

TOTALS

1.313

1.329

2- GÈNERE

47%

Nens Nenes

692 621

- 3 - 4 mateix

+ + + + + -

- 16

53% Nens Nenes

34

2 1 1 1 8 9 6 3 3 5 1 3


13,94%

3- PERCENTAGE D'ALUMNES IMMIGRATS El curs anterior:

15,05%

14%

Catalunya Immigrats 86%

1129 182 Catalunya Immigrats

IMMIGRATS IMMIGRATS % DIFERÈNCIA 2013 -14 2013 -14 IMMIGRATS

ESCOLA Escola Pirineu Escola Dr. Robert Escola Les Moreres Escola Esquirol Escola Núria Moré i Pi Escola Mare de Deu de Núria Escola Joan Maragall Escola Tomàs Raguer Escola Salesiana Escola Vedruna Escola Especial Ramon Suriñach Escola St. Joan Escola Els Pinets Escola Puig Estela Escola La Daina TOTALS

11 41 1 0 1 6 34 17 14 20 4 25 0 0 9

6,15% 25,15% 11,11% 0,00% 10,00% 5,83% 21,38% 10,30% 9,79% 13,33% 23,53% 16,34% 0,00% 0,00% 75,00%

12 36 3 0 1 7 34 22 13 26 3 29 7 0 9

183

13,94%

202

- 1 + 5 - 2 0 mateix

- 1 mateix

+ + -

5 1 6 1 4 7

mateix mateix

- 19

4- ALUMNAT SEGONS GÈNERE I PROCEDÈNCIA Nens CATALUNYA 600 580

Catalunya

591

Nenes 539

Immigrats 150

591

100

560 540

101

82

50

539

520

Nens IMMIGRATS Nenes 101 82

0

500

Nens

Nens

Nenes

35

Nenes


5- ALUMNAT PER CURSOS I NACIONALITATS 250

211

185

180

200

209

178 168

150

Catalunya Immigrats

100 50 0

35

Catalunya Immigrats 1er

1er 43 180 35 215 2on

2on28 185 43 227 3er

3er 29 211 28 240 4rt

4rt 29 209 29 2385é

5é 178 18 29 207 6é

6é 168 18 186

Els 13 alumnes més grans de 12 anys de l'Escola Especial Ramon Suriñach s'han repartit entre els cursos de 3er, 4rt, 5é i 6é de Primària, sense cap altra criteri que la proporcionalitat.

PAIS

Primària 1er

2on

Alemanya Bèlgica Bulgària França Holanda Itàlia Polònia Portugal Regne Unit Romania Rússia Ucraïna

1

5 2 1

1

Argentina Brasil Bolívia Colòmbia Equador E.E.U.U. Hondures Nicaragua Paraguay Rep.Dominicana Veneçuela

1

1

3er

4rt

1

2

1 1 1

1

6é 1

1

1 3

1 1 1

1 1 2 1

1

4

2 1

5

1

1

2

2

1 2

1

1 1

2

1

1

TOTALS 1 4 1 2 2 2 2 4 1 20 3 2

44 1 2

2 3

1

1 1

3

2 1 1

4 1 1 13 3 1 7 1 1 3 1

36 Paquistà Xina

1 1

1 1

Marroc

20

27

1 1

3 3

6 16

12

15

7

97

97 TOTALS

35

42

28

36

28

29

21

183


Percentatge del

Europa Amèrica Àsia Àfrica

Percentatge del Percentatge del Percentatge del

24,04% 19,67% 3,28% 53,01%

6- ÚS DEL MENJADOR ESCOLAR: PER GÈNERE I NACIONALITAT De un total de Fan ús del Menjador Escolar

1.313

660

Representa un percentatge del

50,27%

Per gènere:

Nens Nenes

Per procedència:

alumnes matriculats a Educació Primària Respecte curs anterior

- 72

dels alumnes matriculats 349 311

Són del pais Són immigrats

660 (50,27%)

622 38

Ús del Menjador escolar: 350 300 250

Catalunya 331 Immigrats

Nens 331 18 291

Nenes 291 20

200

Catalunya

150

Immigrats

100

20

18

50 0

Nens

Nenes

MENJADOR 2013 - 14

ESCOLA

MENJADOR 2012 - 13 DIFERÈNCIA

NOMBRE

%

NOMBRE

Escola Pirineu Escola Dr. Robert Escola Les Moreres Escola Esquirol Escola Núria Moré i Pi Escola Mare de Deu de Núria Escola Joan Maragall Escola Tomàs Raguer Escola Salesiana Escola Vedruna Escola Especial Ramon Suriñach Escola St. Joan Escola Els Pinets Escola Puig Estela Escola La Daina

89 124 3 7 5 35 73 89 85 49 16 63 8 9 5

46,93% 67,48% 33,33% 58,33% 40,00% 32,35% 45,28% 52,73% 55,94% 31,33% 78,47% 40,52% 30,77% 75,00% 25,00%

146 117 5 7 7 55 70 92 77 50 10 68 11 11 6

TOTALS

660

50,27%

732

37

MENJADOR ESCOLAR IMMIGRATS

% MENJADOR IMMIGRATS

- 2 - 20 + 3 - 3 + 8 - 1 + 6 - 5 - 3 - 2 - 1

5 14 0 0 1 2 1 2 5 2 3 1 0 0 2

5,62% 11,29% 0,00% 0,00% 20,00% 5,71% 1,37% 2,25% 5,88% 4,08% 18,75% 1,59% 0,00% 0,00% 40,00%

- 72

38

5,76%

- 57 + 7 - 2 mateix


7- FAMÍLIES DELS CENTRES I PARTICIPACIÓ A LES ESCOLES Total famílies de l'escola: Participen de l'AMPA

1.244 Pares Mares

Nombre de famílies immigrades: Immigrats que participen de l'AMPA

39 82 128

Pares Mares

3 6

8- OBSERVACIONS I COMPARATIVA RESPECTE AL CURS ANTERIOR El Cicle d'Educació Primària ha disminuït la MATRICULACIÓ en 16 alumnes. Els nens han disminuït la matriculació en 33 alumnes. Les nenes han augmentat en 17 la matriculació. El nombre d'alumnes IMMIGRATS MATRICULATS ha disminuït en 19. En quant al MENJADOR ESCOLAR, s'ha incrementat en 24 usuaris.

38

Educacio primaria  

Curs 2013-14

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you