Page 1

R E C U L L D E D A D E S

1


ÍNDEX DELS MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

MÒDULS

PÀGINA

Cuina

3

Pastisseria i Forneria

5

Manteniment Electromecànic

7

Administració i Gestió

9

Cicles Esportius

11

RESUM DELS CICLES FORMATIUS AL RIPOLLÈS 12

2


FORMACIÓ PROFESSIONAL ABAT OLIBA

RIPOLL MÒDUL CUINA

17 - 18 ANYS

CURS 2013 - 2014

35

1- Nombre total d'alumnes:

Respecte curs anterior

+ 6

Alumnes autòctons:

Nois Noies

21 10

31

Respecte curs anterior

+ 7

Alumnes immigrats:

Nois Noies

4 0

4

Respecte curs anterior

- 1

Nois Noies

25 10

29%

2- Génere:

71% Nois Noies

11,43%

3- Percentatge d'alumnes immigrats:

11% Catalunya

Curs anterior

17,24%

31 4

Immigrats

Catalunya Immigrats

89%

4- Distribució alumnes per gènere i nacionalitat: Nois 21

Noies 10

CATALUNYA

30

Catalunya

2 Marroc 2 Polònia 1,5 1 1 Rep. Dominic 1

20 10

Nois 2 1 1

2,5

21

Noies Marroc Polònia Rep. Dominic

0,5

10

0

0

Nois

Nois

Noies

Noies

5- Distribució alumnes per cursos i procedència: 18 16 14 12

Catalunya Marroc Polònia 16 Rep. Domin

1er 16 2

2on 15 1 1

Catalunya

15

10

Marroc

8

Polònia

6

Rep. Domin

4

2

1

2 0

1er

2on

3

1


6- Famílies del Centre i participació a l'escola Total famílies de l'escola

35

Nombre de famílies immigrades

4

7- Observacions i comparativa respecte el curs anterior: El Mòdul de CUINA Abat Oliba ha incrementat la matriculació, respecte al curs anterior en 6 alumnes. La matrícula dels nois han augmentat en 9 alumnes. Ha passat de 16 a 25 matriculats. Les noies han disminuït en 3 matriculacions, passant de 13 a 10 respecte el curs anterior. El nombre d'alumnes immigrats matriculats, ha passat de 5 a 4 ( - 1 immigrat)

4


FORMACIÓ PROFESSIONAL ABAT OLIBA

RIPOLL

MÒDUL PASTISSERIA I FORNERIA 17 - 18 ANYS

CURS 2013 - 2014

25

1- Nombre total d'alumnes:

Respecte curs anterior

+ 2

Alumnes autòctons:

Nois Noies

6 15

21

Respecte curs anterior

Mateixos

Alumnes immigrats:

Nois Noies

2 2

4

Respecte curs anterior

+ 2

Nois Noies

8 17

68%

2- Génere:

32%

Nois Noies

16,00%

3- Percentatge d'alumnes immigrats:

16% Catalunya

Curs anterior

8,70%

21 4

Immigrats

Catalunya

84%

Immigrats

4- Distribució alumnes per gènere i nacionalitat: CATALUNYA 20 15

Catalunya

Nois 6

10 5

IMMIGRATS

Noies 15

1,5

Colòmbia 1 Marroc 1 1 0,5 Paquistà

15 6

0

Nois 1 1

Noies 1

Marroc

1

1 1

0

Nois

Noies

Nois

Noies

5- Distribució alumnes per cursos i procedència: 1er 11 1

12 10 8 6 4

Catalunya Colòmbia 11 Marroc Paquistà

2on 10 1 10 1

Catalunya Colòmbia

1

Marroc

1

1

1

2

1

0

1er

2on

6- Famílies del Centre i participació a l'escola 5

Colòmbia

Paquistà

Paquistà


Total famílies de l'escola

25

Nombre de famílies immigrades

4

7- Observacions i comparativa respecte el curs anterior: El Mòdul de PASTISSERIA I FORNERIA de Abat Oliba ha incrementat la matriculació, respecte al curs anterior en 2 alumnes. La matrícula dels nois ha disminuït en 3 alumnes. Ha passat de 11 a 8 matriculats. Les noies han augmentat en 5 matriculacions, passant de 12 a 17 respecte el curs anterior. El nombre d'alumnes immigrats matriculats, ha passat de 2 a 4 ( + 2 immigrats)

6


FORMACIÓ PROFESSIONAL ABAT OLIBA

RIPOLL

MÒDUL MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC CICLE MITJÀ I SUPERIOR (3 cursos)

17 - 18 ANYS

CURS 2013 - 2014

64

1- Nombre total d'alumnes:

Respecte curs anterior

+ 8

Alumnes autòctons:

Nois Noies

57 1

58

Respecte curs anterior

+ 8

Alumnes immigrats:

Nois Noies

6 0

6

Respecte curs anterior

Mateixos

2% 98%

2- Génere:

Nois Noies

63 1

Nois Noies

9,38%

3- Percentatge d'alumnes immigrats:

Catalunya 9% Immigrats

Curs anterior

10,71%

58 6 Catalunya Immigrats

91%

4- Distribució alumnes per gènere i nacionalitat:

60

Catalunya

Nois CATALUNYA 57

Noies 1

4 Marroc 3 Burkina

40

57

2

20

Nois IMMIGRATS Noies 1 4 Colòmbia 1

5 Colòmbia

1

1

0

4

Faso

Marroc

1

1

Burkina Faso

0

Nois

Noies

Nois

Noies

5- Distribució alumnes per cursos i procedència: 30 25 20 15

Catalunya Colòmbia 26 Marroc Burkina Faso

1er 26 1 1 1 20

2on 20

3er 12

1

2

Catalunya Colòmbia Marroc

10 5

12 1

1

1

Burkina Faso

2

1

0

1er

2on

3er

7


6- Famílies del Centre i participació a l'escola: Total famílies de l'escola

54

Nombre de famílies immigrades

6

7- Observacions i comparativa respecte el curs anterior: El Mòdul de MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC de L' Abat Oliba ha incrementat la matriculació, respecte al curs anterior en 8 alumnes. La matrícula dels nois ha augmentat en 8 alumnes. Ha passat de 55 a 63 matriculats. Les noies s'han mantingut estables: 1 matriculació. El nombre d'alumnes immigrats matriculats, s'ha mantingut estable, respecte al curs passat: 6

8


FORMACIÓ PROFESSIONAL ABAT OLIBA

RIPOLL

MÒDUL MITJÀ ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ CICLE MITJÀ

17 - 19 ANYS

CURS 2013 - 2014

28

1- Nombre total d'alumnes:

Respecte curs anterior

+ 3

Alumnes autòctons:

Nois Noies

12 8

20

Respecte curs anterior

+ 5

Alumnes immigrats:

Nois Noies

4 4

8

Respecte curs anterior

- 2

Nois Noies

16 12

2- Génere:

Nois Noies

28,57%

3- Percentatge d'alumnes immigrats:

29%

57%

43%

Catalunya Immigrats

Curs anterior

20 8

40,00%

Catalunya Immigrats

71%

4- Distribució alumnes per gènere i nacionalitat:

15

Nois CATALUNYA CATALUNYA

12

Noies 8

4 3

10

12

2

5

8

1

0

Argentina Bolívia Marroc 1 1 1 Paquistà

Nois IMMIGRATS Noies 1 3 1 1 1 3 1 1 1

Nois

Noies

Bolívia Marroc Paquistà

0

Nois

Argentina

Noies

5- Distribució alumnes per cursos i procedència: 14 12 10 8 6 4

1er 13 1 1 2

Catalunya Argentina 13 Bolívia Marroc Paquistà

2on 7 Catalunya

1 2 1

Argentina Bolívia

7 1

1

2

Marroc

1

2 0

1er

2on

9

2

1

Paquistà


6- Famílies del Centre i participació a l'escola Total famílies de l'escola

28

Nombre de famílies immigrades

8

7- Observacions i comparativa respecte el curs anterior: El Mòdul de ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ (Cicle Mitjà) de L' Abat Oliba ha incrementat la matriculació, respecte al curs anterior en 3 alumnes. La matrícula dels nois ha augmentat significativament en 10 alumnes. Ha passat de 6 a 16 matriculats. Per contra, les noies han disminuït en 7 matriculacions. Passant de 19 a 12. El nombre d'alumnes immigrats matriculats, ha disminuït, passant de 10 a 8: ( - 2 )

10


FORMACIÓ PROFESSIONAL ABAT OLIBA

RIPOLL

CICLES ESPORTIUS 1er i 2on NIVELL

CURS 2013 - 2014

17 - 18 ANYS

Els Cicles Esportius tenen oberta la matrícula al llarg de tot l'any, en funció dels diferents blocs formatius que s'ofereixen; poden canviar i de fet canvien d'un curs a l'altre. Així mateix, existeixen blocs comuns i blocs específiques. Aquesta flexibilitat dificulta poder acotar el nombre de matriculacions d'un mateix curs. Els Cicles Esportius es classifiquen en dos nivells: 1er i 2on

Al primer nivell s'accedeix: a) amb el títol de graduat en educació secundària (E.S.O.) ó b) amb una prova accés general a partir del 17anys

Al segon nivell s'accedeix: a) amb un certificat del primer nivell. Cal recordar que els mòduls esportius obren matrícula dos vegades l'any. Aquestes dades corresponen als blocs formatius que han començat el mes de setembre

1er NIVELL Nº Matrícules

MODALITAT Excursionisme Surf de neu Esquí Alpí

15 2 5

MODALITAT

Nº Matrícules

Gènere Nois 13 2 4

Noies 2 0 1

2er NIVELL Gènere

Muntanya Mitjana Surf de neu Esquí Alpí Descens barrancs

6 5 4 2

Nois 6 5 3 2

TOTALS

39

35

Noies 0 0 1 0 4

Els blocs esportius no especifiquen dades dels alumnes immigrats. Per tant no es pot establir una comparació d'aquests paràmetres amb el curs anterior.

7- Observacions i comparativa respecte el curs anterior: Els mòduls ESPORTIUS EN CONJUNT , tant els de 1er nivell com de 2on nivell, han augmentat la matriculació en 7 alumnes, respecte el curs passat. Cal tenir present que el curs passat no es va impartir el bloc de Descens de barrancs Els nois han augmentat en 10 Les noies han disminuït en 2

11


RESUM DELS CICLES FORMATIUS AL RIPOLLÈS FORMACIÓ PROFESSIONAL: 17 - 18 ANYS

CURS 2013 - 2014

1- TOTAL ALUMNES DEL CICLES FORMATIUS

191 + 26

El curs anterior

Amb les dades obtingudes: Alumnes autòctons:

Nois Noies

131 38

169

Respecte curs anterior

+ 28

Alumnes immigrats:

Nois Noies

16 6

22

Respecte curs anterior

- 2

MÒDUL

Cuina Pastisseria - Forneria Manteniment Electromecànic Administració i Gestió (1er nivell)

Excursionisme Muntanya mitjana Surf de neu (1er nivell) Surf de neu (2on nivell) Esquí alpí (1er nivell) Esquí alpí (2on nivell) Descens de barrancs

TOTAL

ALUMNES 2013 - 14

ALUMNES 2012 - 13

35 25 64 28 15 6 2 5 5 4 2

29 23 56 25 9 7 6 0 10 0 0

+ 6 + 2

191

165

+ 26

DIFERÈNCIA

+ 8

+ + + + +

3 6 1 4 5 5 4 2

Cal tenir en compte que una part de l'alumnat cursa estudis dels Cicles Formatius fora de la comarca i no queden reflexats en aquest recull de dades. 23%

2- GÈNERE:

Nois Noies

77% Nois

147 44

Noies

GÈNERE

MÒDUL

Cuina Pastisseria - Forneria Manteniment Electromecànic Administració i Gestió (1er nivell)

Excursionisme Muntanya mitjana Surf de neu (1er nivell) Surf de neu (2on nivell) Esquí alpí (1er nivell) Esquí alpí (2on nivell) Descens de barrancs

TOTAL 12

Nois

Noies

25 8 63 16 13 6 2 5 4 3 2

10 17 1 12 2 0 0 0 1 1 0

147

44


3- PERCENTATGE D'ALUMNES IMMIGRATS:

Curs anterior

11,52%

12% Catalunya Immigrats

169 22

14,55%

Catalunya Immigrats

88%

MÒDUL

IMMIGRATS

%

IMMIGRATS

2013 - 14

IMMIGRATS

2012 - 13

4 4 6 8

11,43% 16,00% 9,38% 28,57%

5 2 6 10

22

13,04%

23

Cuina Pastisseria - Forneria Manteniment Electromecànic Administració i Gestió (1er nivell)

TOTAL

DIFERÈNCIA

- 1 + 2 mateix

- 2 -1

4- DISTRIBUCIÓ D'ALUMNES PER GÈNERE I PROCEDÈNCIA: Nois IMMIGRATS

CATALUNYA 140

Nois 131

Catalunya

120

Noies 38

10 8

131

100

Argentina Bolívia 8 Burkina Faso Colòmbia Marroc Paquistà 2 1 1 1 Polònia 11 1 Rep. Dominic

80

6

60

4

40 2

38

20 0

0

Nois

Noies

1 1 1 2 8 1 11 1

Nois

Noies Argentina

1

Bolívia Burkina Faso

1 3 1

3 1

1

Colòmbia Marroc Paquistà Polònia Rep. Dominic.

Noies

5- DISTRIBUCIÓ ALUMNES PER CURSOS, MÒDULS I NACIONALITATS: 120 1er 100 CATALUNYA 99 80 99 60 40 20 0

2on 78

3er 14 78 14

1er

2on

3er

RELACIÓ DE CURSOS I MÒDULS 35 30 25 20 15

29

Cuina Pastisseria Forneria 22 Man. Electromecànic 18 Administració (1) 17 13 Esports

1er 18 13 21 29 17 17 2212

11

2on 17 12 21 17 11 17

3er Cuina Pastisseria Forneria

14 14

Man. Electromecànic Administració (1)

10

Esports

5 0

1er

1er

2on

2on

3er 13

3er


RELACIÓ CURSOS I NACIONALITATS 6 5 4 3 2

1

1 1

1

Argentina Bolívia Burkina Fas Colòmbia Marroc 2 Paquistà 1 Polònia 1 Rep. Dominic.

1er 1 5 1 4 1 2 5 2 1

2on

3er

1 1 4 1 11 1 1

1er 2on

2

3er

1

1

Polònia

Rep. Dominic.

0

Argentina

Bolívia

Burkina Faso

Colòmbia

Marroc

Paquistà

7- OBSERVACIONS I COMPARATIVA RESPECTE AL CURS ANTERIOR: La MATRICULACIÓ en el conjunt dels Cicles Formatius ha crescut notablement. L'any passat hi havia un total de 165 matriculats i el curs present són 191. Increment de 26 alumnes Gaire bé, tots els mòduls, encara que amb diferent quantitat, han augmentat el nombre de matriculacions. Els nois han augmentat en 34 matrícules Les noies han disminuït en 8 matrícules La matriculació dels IMMIGRATS s'ha reduït, passant de 24 a 22. ( - 2 ) El percentage dels immigrats, respecte al total de matriculats, ha passat del 14,55% el curs anterior, al 11,52% el present curs. En conjunt, el Cicles Formatius de Formació Professional al Ripollès, el nombre de nois supera més de tres vegades el nombre de noies. Únicament en el mòdul de Pastisseria - Forneria les noies superen en número els nois en una proporció de 17 a 8. Al contrari, en el mòdul de Manteniment Electromecànic només està matriculada una noia davant de 63 nois. Pot ser els cicles formatius de la comarca estan pensats més per respondre les necessitats de les empreses en clau masculina, que en respondre a altres activitats econòmiques a les que majoritariament es dediquen les dones: com tècnics en atenció sanitària, comerç…

14

Cicles formatius  

2013-14