Page 1

Dades Poblacionals

1


CAMPRODON Les dades corresponen a 31-12- 2012 (si no es diu el contrari)

Font: IDESCAT i Xifra: Diputació de Girona

DADES DEMOGRÀFIQUES BÀSIQUES

Població: 2.466

(Increment de 16 persones, respecte l'any anterior: 2011)

Homes

1.207

Dones

1.259

49%

Homes

Dones

51%

TAULA D'EDATS ( per trams d'1 any)

EDAT

EDAT

EDAT

EDAT

0-0

19

24 - 24

25

48 - 48

44

72 - 72

11

1-1

26

25 - 25

13

49 - 49

41

73 - 73

20

2-2

24

26 - 26

24

50 - 50

34

74 - 74

25

3-3

14

27 - 27

21

51 - 51

48

75 - 75

25

4-4

23

28 - 28

28

52 - 52

40

76 - 76

26

5-5

13

29 - 29

30

53 - 53

26

77 - 77

30

6-6

30

30 - 30

25

54 - 54

39

78 - 78

28

7-7

29

31- 31

35

55 - 55

36

79 - 79

25

8-8

14

32 - 32

31

56 - 56

34

80 - 80

22

9-9

26

33 - 33

42

57 - 57

20

81 - 81

14

10 - 10

19

34 - 34

39

58 - 58

43

82 - 82

25

11 - 11

22

35 - 35

43

59 - 59

35

83 - 83

12

12 - 12

20

36 - 36

43

60 - 60

33

84 - 84

18

13 - 13

23

37 - 37

32

61 - 61

37

85 - 85

14

14 - 14

14

38 - 38

41

62 - 62

33

86 - 86

13

15 - 15

23

39 - 39

38

63 - 63

30

87 - 87

16

16 -16

15

40 - 40

45

64 - 64

23

88 - 88

13

17 - 17

20

41 - 41

39

65 - 65

29

89 - 89

10

18 - 18

18

42 - 42

44

66 - 66

27

90 - 90

9

19 - 19

27

43 - 43

42

67 - 67

32

91 - 91

7

20 - 20

11

44 - 44

33

68 - 68

14

92 - 92

4

21 - 21

13

45 - 45

29

69 - 69

25

93 - 93

3

22 - 22

15

46 - 46

38

70 - 70

24

94 - 94

6

23 - 23

21

47 - 47

43

71 - 71

36

95 +

5

PIRÀMIDE D'EDATS (trams de 5 anys)

PER GRUPS D'EDAT

19%

EDAT 0 - 14

NOMBRE 316

15 - 64 65 - 84

1.582 468

85 i + Total

100 2.466

4%

13%

0 - 14 15 - 64 65 - 84

64%

85 i +

ATURATS : A desembre 2012

129

% aturats respecte a població activa:

8,27%

2


DADES DE POBLACIÓ IMMIGRADA Població Immigrada: 270 (10,95% del total de la pobalció) (Decreixement de 28 immigrats respecte l'any 2011) Homes Dones

47%

Homes

53%

Dones

142 128

GRÀFICA I TAULA DE LA POBLACIÓ IMMIGRADA PER GRUPS D'EDAT 2%

16% 0 - 15

16 - 64 65 o +

82%

EDAT 0 - 15

NOMBRE 44

16 - 64 65 o +

220 6

Total

270

Països d'origen més freqüents: Romania Colòmbia

48 47

Marroc Argentina

46 22

Immigrats aturats (desembre 2012)

26

% respecte població activa immigrada

11,82%

ALTRES DADES DEMOGRÀFIQUES Edat Mitjana de la població de Camprodon

Persones nascudes al mateix municipi:

45,9 anys

935

Naixements 2011 Defuncions 2011

13 29

-16

37,92%

Les persones que viuen a un poble, poden haver estat empadronades des del primer dia en aquest municipi o poden haver estat empadronades, en néixer, en altres municipis de la comarca, província, comunitat autònoma, a Espanya o a l'estranger…

Index d'Envelliment de Camprodon

167,55%

L'Index Envelliment es calcula: [Població de 65 anys i més / Població de menys de 15 anys] x 100. Mesura el grau en què envelleix una societat: Si l'índex és menor de 100: La població creix. Si l'índex és igual a 100: La població s'autosubstitueix. Si l'índex és major de 100: La població no és capaç d'autosubstituir-se i tendeix a l'envelliment.

Població de Camprodon resident a l'estranger

51

DADES SOBRE ELS SERVEIS DEL CONSORCI BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS ÀREA

SERVEI

DEPENDÈNCIA

Servei d'Ajut a Domicili Servei de Transport Adaptat Reconeixement grau Dependència Servei de Teleassistència Actuacions relacionades amb la Violència Domèstica

DONES

Infants adoptats o en procés d'adopció

INFÀNCIA I JOVES

Infants atessos al Centre Obert Atesos a la Unitat d'Escolarització Compartida (UEC)

Persones ateses

% respecte al total d'atesos pel Servei

11

10,09%

1 53

3,03% 4,21%

1

0,25%

9

7,89%

1 13,79%

20 2

ALTRES DADES RELACIONADES AMB AJUTS ECONÒMICS AJUTS ECONÒMICS Renda Mínima d'Inserció (RMI) Expedients actius Ajudes al Menjador Escolar (any 2013) Ajudes al Transport Escolar (any 2013) Ajuts d'urgència

Persones ateses

% respecte al total d'atesos pel Servei

10

9,43%

72

17,28%

49

98,00%

4

1,22%

3


4

Camprodon  

dades poblacionals