Page 1

1 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


2 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


Schoolkrant ‘Kethelklets’ CHRISTELIJKE BASISSCHOOL KETHEL e Schooljaar: 2013-2014 20 jaargang nummer 1 Redactie: G. van Rijn, Herfst 2013 I. Hoekstra Kopijadres: rijn@cbskethel.nl o.v.v ‘schoolkrant’

3 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


4 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


Beste ouders/verzorgers, De eerste weken zitten er alweer op. Weken waarin ik kennis heb mogen maken met de leerkrachten, ouders/verzorgers en leerlingen van CBS Kethel. Weken ook waarin er al diverse activiteiten zijn geweest. Schoolreis, schoolfotograaf, informatieavonden en de Kinderboekenweek. Op onze website www.cbskethel.nl kunt u foto’s bekijken van de activiteiten. Wij streven ernaar om kwalitatief goed onderwijs te geven aan alle leerlingen. Dit vraagt om kennis en vaardigheden van zowel de leerkrachten als de directie. Om deze kennis en vaardigheden te vergroten maken wij gebruik van persoonlijke ontwikkel plannen (PoP). Daarnaast zijn er jaarlijks onderwerpen die we als team aan gaan pakken. Begrijpend lezen Vorig cursusjaar is er in samenspraak met de werkgroep begrijpend lezen een nieuwe methode gekozen. Er is gekozen voor de methode “Grip”. Dit jaar zijn er vier nascholingsbijeenkomsten voor het team. Tevens krijgen de leerkrachten begeleiding en coaching om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden van de methode. Coöperatief leren Een werkgroep zal een plan van aanpak maken om dit schooljaar te gaan werken met het coöperatief leren. Bij coöperatief leren gaat het om de samenwerking tussen sterkere en minder sterkere leerlingen. Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen in tweetallen of groepjes werken. Meer intelligente en hoogbegaafde kinderen Er is de afgelopen jaren geïnvesteerd het werken met meer intelligente en hoogbegaafde kinderen. De werkgroep hoogbegaafdheid zal er op toe zien dat het werken met meer intelligente en hoogbegaafde kinderen geborgd wordt in de organisatie. In het groepsplan wordt de aanpak van deze kinderen beschreven. Rapport Een werkgroep gaat zich buigen over de inhoud en vorm van de rapportage. Zij zullen zich gaan verdiepen in de mogelijkheden om te komen tot een rapport dat aansluit bij het onderwijs van nu. Arnout-Jan van der Meer

5 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


groep 1/2 A Jocelyn Moran Luna Kellenbach Naomi

groep 1/2 B Julia v. Eijk Joyceline Vriesde Joas v. 't Hoff

Ryan Martina

Sam v. Hartingsveldt

groep 1/2 C Jonah de Jong Maurits v. Rijnsbergen Jar'dyniël Silberie.

groep 3 Leila Michel

groep 4 B Fleur de Jong

groep 8 Ronan Robberegt

We heten deze leerlingen van harte welkom op CBS Kethel!

De eerste MR-vergadering van dit schooljaar heeft plaatsgevonden op maandag 23 september. In de vergadering is gesproken over de werkgroepen die zich zullen richten op het ontwerpen van een nieuw rapport. Het huidige rapport wordt al een aantal jaren gebruikt en is toe aan een facelift. Een werkgroep zal zich buigen over de vormgeving en de inhoud van het nieuwe rapport. Dit jaar zal het huidige rapport nog gebruikt worden. Vorig schooljaar zijn de leerkrachten tijdens een studiedag op werkbezoek geweest bij verschillende scholen. Een van de dingen die tijdens die werkbezoeken naar voren kwam was coöperatief (samenwerkend) leren. In de teamvergadering, die aansloot op de studiedag, is besloten dat er een werkgroep gevormd zal worden die zich zal verdiepen in coöperatief leren en zal bekijken welke werkvormen bruikbaar zijn op CBS Kethel. Het team van CBS Kethel zal de komende maanden een cursus volgen in begrijpend luisteren en begrijpend lezen voor alle groepen . Daarmee kan de nieuwe methode voor begrijpend lezen ‘GRIP’ voor de groepen 4 tot met 8 op een goede manier geÏmplementeerd worden op school. Een ander punt op de agenda was het leerlingtevredenheidsonderzoek dat vorig schooljaar is afgenomen. De MR heeft de resultaten van dit onderzoek bekeken. We zijn blij dat de kinderen onze school een dikke voldoende geven als rapportcijfer. Samen met de directie zullen er in de loop van dit jaar punten worden uitgezocht die als aandachtspunten zullen worden besproken in de MR. Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen die de MR kan bespreken in de vergaderingen, dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij een van de MR-leden of Arnout-Jan van der Meer. Ook kunt u uw ideeën kwijt in de ideeënbus. Deze hangt in de hal van de middenbouw-ingang van school. Met vriendelijke groet, namens de MR Marleen Roobol

6 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


7 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


Kinderboekenweek 2013, Klaar voor de Start! Aan sport en spel beleven kinderen veel plezier. Door ermee bezig te zijn, ontdekken kinderen hun talenten en wat ervoor nodig is om vaardigheden te ontwikkelen. Zij ervaren hoe het voelt om te winnen en te verliezen en leren wat het belang is van sportief gedrag. In het boek ‘De wedstrijd van Schildpad en Haas’ maken kinderen kennis met dieren die vreugde en teleurstelling beleven aan een sportieve activiteit. Haas rent elke ochtend een rondje . Als hij onderweg Schildpad ziet, daagt hij hem uit een hardloopwedstrijd te doen. Haas is ervan overtuigd dat hij honderd keer sneller is dan Schildpad. Onderweg neemt hij de tijd om nog even zijn kuiten te rekken, een koprol te maken en te laten zien hoe hoog hij in het klimrek durft te klimmen. Als hij er uiteindelijk angstig vanaf springt, bezeert hij zijn poot en kan hij niet meer staan .Schildpad kruipt ondertussen verder en wint de wedstrijd. Voor de taalontwikkeling is voorlezen zeer belangrijk. Kinderen bouwen door veel voorgelezen te worden een grotere woordenschat op. Wat een boek interessant maakt, is dat je er met elkaar over praat, kinderen zichzelf erin herkennen en dat zij nieuwe kennis opdoen, die ze kunnen vasthaken aan wat ze al weten. Door het samen lezen van prentenboeken maken kinderen ook kennis met de structuur van een verhaal. Bovendien is het een ontspannen moment op de dag, waar je samen plezier aan beleeft. • Waar en wanneer lees je voor? Lees het boek voor op een rustige plek in huis, en op een gezellig moment van de dag. Bijvoorbeeld vóór het slapen gaan, na Sesamstraat (daarin wordt ook altijd voorgelezen) etc. • Ga er samen lekker voor zitten, liefst zo dat u het boek samen vast kunt houden. • Vertel het verhaal, als u dat fijn vindt, in uw eigen woorden. • Weet wat je leest. Lees eerst het boek zelf, waar gaat het precies over? Wat is het probleem in het verhaal? Wat gebeurt er allemaal? Hoe loopt het verhaal af? • Bekijk eerst samen de kaft van het boek. Lees de titel van het boek voor. Praat met uw kind over de voorkant van het boek. Waar zou het boek over gaan? Wat zou er gebeuren in het boek? Maak uw kind nieuwsgierig naar het verhaal. • Het kind hoeft niet stil te zijn tijdens het voorlezen. Uw kind mag best iets zeggen of vragen tijdens het voorlezen. Het gaat erom dat uw kind praat, dus alle antwoorden zijn goed. • Reageer op wat het kind zegt. Reageer ook op opmerkingen die misschien niet bij het verhaal passen. • Voorspel samen het verhaal. Vraag op spannende momenten hoe het verhaal verder zou kunnen gaan. • Let op moeilijke woorden. Bedenk van te voren welke woorden moeilijk of helemaal nieuw voor uw kind kunnen zijn. Als uw kind een woord niet kent, kunt u helpen. Dat kunt u doen vóór of tijdens het verhaal. • Gebruik je stem en maak gebaren. U kunt geluiden en bewegingen maken die bij het verhaal passen. U kunt ook aan uw kind vragen om iets voor te doen. (hoe doe je als je boos, blij of verdrietig bent?) • Lees het boek gerust meerdere keren voor. Kinderen houden van herhaling. Verander af en toe een woord en kijk of uw kind dit merkt. Stop met voorlezen als u merkt dat het kind geen zin meer heeft

De onderbouwleerkrachten wensen de ouders en kinderen veel leesplezier toe!

8 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


Heel Nederland was al weer lang en breed naar school toen wij pas begonnen. Een eind aan de zomer die eindeloos leek. Op het moment dat ik dit stukje schrijf zijn we amper vier weken bezig. De schoolfotograaf is al geweest. We pasten maar net op de foto met 31 kinderen en 3 juffen, maar het is gelukt. Op schoolreis naar de Efteling, net kleuter af en dan al zo ver op reis. Wij mochten boven in de dubbeldekker, allemaal in de riemen. Menig ouder zal even hebben moeten slikken toen de bus vertrok. Ondanks de regen een heel gezellige, fijne dag. Nog drie dagen hoorde ik: “Niemand weet, niemand weet dat ik Repelsteeltje heet.” Ruim een week aan het werk en dan alweer een middag op pad. De bijensafari bij het NME centrum was zoals ieder jaar een groot succes. Vrijwilligers vertellen vol plezier alles over het leven van de bij, trots vertrokken we met ons zelfgemaakte kaarsje weer naar school. Hulpouders bedankt voor de begeleiding. In de klas hebben we nu net de eerste kern van het leren lezen afgerond. Sommige kinderen lezen nu al, maar ook voor hen is het leesproces boeiend genoeg. Elke kern start met een verhaal. Bij elk verhaal horen een paar woordjes en uit die woordjes worden losse letters geleerd. Van de geleerde letters kunnen we ook steeds nieuwe woordjes maken. We hakken en plakken erop los, soms ontdekken we ineens dat we ook rare woordjes kunnen maken. Ouders opgelet: We zeggen de letters nu niet zoals volwassenen het alfabet benoemen….we geven de letters de klank zoals je die hoort: kaa is k(u), es is sss, tee is t(u)…. dat maakt het makkelijker voor je kind om losse letters aan elkaar te plakken tot een woord. Leren lezen is een geweldig avontuur en daar horen altijd verhalen bij. Iedere kern begint net zoals in de kleutergroepen met een Ankerverhaal. Ondertussen bouwen we het keuzebord op, iedere keer komt er weer een keuzeactiviteit bij. Op dit moment hebben we al het klik-klakboekje, de letterzetter, de veilig en vlotboekjes en de leesboekjes. Naarmate de tijd vordert komen er steeds meer dingen bij op het keuzebord. Allemaal vervolg- activiteiten voor wanneer je werk in de werkboekjes af is. Met rekenen zijn we vooral samen aan het rekenen: Welk getal hoort bij welke hoeveelheid, wat is meer/minder, meest en minst. Raad een getal is een populair spelletje binnen de groep en een leuke afsluiting van de rekenles. Dat leren zo leuk kan zijn! Op maandag en donderdagmorgen hebben we gym. Maandag de spelles en donderdag de toestelles. Denkt u aan de gymkleding? De klas heeft het gezellig met elkaar, het lukt al bijna om gewoon in de rij klaar te staan. Veel kinderen komen al netjes zelf naar binnen. Knap hoor. De juf heeft op een dag heel veel uit te leggen en aan te leren. De kinderen in deze klas zijn heel nieuwsgierig en hebben ook veel te vertellen. Soms kijk je op van de interessante vragen: “Juf, hoe wordt je juf? Mijn moeder wil ook juf worden.” of “Juf, hoe weet de pen van het digibord dat hij een lijntje moet achterlaten?” en “Juf, hoe kun je een foto van een lantaarnvis aan ons laten zien als niemand zo diep in het water kan komen? “ en “Waarom wordt die lantaarnvis niet platgedrukt als hij zo diep in de oceaan onder water zit?”. U snapt dat niet elke vraag beantwoord wordt, de juf heeft ook nog een persoonlijk juffendoel…..lesstof aanleren. Dit verhaaltje wil ik u niet onthouden: Kind vraagt : Hoe kan het nou dat je kleuren in de regenboog ziet? Dit naar aanleiding van Trefwoord. Juf legt uit. Meisje reageert als volgt: “Ik ging een keer naar Vlaardingen naar mijn tante en toen zag ik een héééééele mooie regenboog, het was volle maan!”

9 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


Op de dagen dat juf Kirsten beschikbaar is werken we gezellig in twee kleine groepen, deze groepen zijn willekeurig en hebben als voordeel dat de kinderen eens wat vaker aan de beurt komen bij het vertellen en oefenen. De afgelopen weken zijn plezierig verlopen en we denken dat groep 3 een fijne groep is om mee te werken en te leren. Bedankt voor jullie opkomst op de informatieavond, hopelijk bent u weer helemaal op de hoogte van het reilen en zeilen in de klas. De afgelopen twee weken hebben we genoten van de opening van de Kinderboekenweek. We hebben met veel plezier gesnuffeld in de boekjes van de kinderboekenwinkel in de gymzaal. We hopen dat u uw kind regelmatig voorleest en mee neemt naar de bibliotheek. Voor nu een hele fijne herfstvakantie, lekker uitrusten en bijtanken. Vriendelijke groeten, Jolanda, Kirsten en Connie

Herfstvakantie. We zijn alweer 7 weken groep 4. De eerste weken was het wel even wennen. Twee nieuwe juffen. Zouden ze streng zijn, zouden ze leuk zijn? Welke regels zijn er in groep 4? Zouden de sommen moeilijk zijn en hoe werk je met een taalboek? En voor ons, juffen, is het ook elk jaar weer even wennen aan een nieuwe groep. De namen, de gezichten en het omgaan met wat ieder specifiek nodig heeft. Vooral de eerste weken is er een paar keer getrakteerd omdat een juf zich wel 5 keer vergist had met een naam. Maar nu is het alsof we altijd in groep 4 gezeten hebben. Ons reisje naar de Efteling is alweer geweest en we hebben net de Kinderboekenweek achter de rug. Fijn om zo bezig te zijn met allerlei boeken, want lezen blijft altijd leuk. Of het nu zelf lezen is of voorgelezen worden. Veel lezen betekent veel nieuwe woorden leren, maar ook lekker wegdromen in een verhaal of op reis gaan naar andere landen en avonturen beleven. Met rekenen zijn we bezig met het leren van de keersommen. De tafel van 1, 10 en 2 zijn niet zo moeilijk, maar die andere tafels, die zijn lastig. We gaan er veel mee oefenen dit jaar. Net als met getallen lopen en huppen. Elke week oefenen we, net als met de tweelingen en de verliefde hartensommen. Het gaat steeds beter. Het allerleukst zijn crea en muziek. We knutselen wat af bij twee juffen die allebei dol op crea zijn. Zingen en muziek maken doen we prima. Soms met echte instrumenten en soms met pannen en bekers en lepels. En al werkend, spelend en zingend is het dan nu herfstvakantie geworden. Een weekje uitrusten en dan weer fris aan het werk. Tot over een week. Veel plezier! Juf Delia en juf Paula

10 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


Misschien is het even wennen om dit keer de informatie over de groep van uw kind onder het kopje groep 4 te vinden in plaats van groep 3, gelukkig went dat snel. De kinderen zitten inmiddels al een week of zeven in groep 4 en zijn al helemaal gewend. Een nieuw lokaal, twee nieuwe juffen, een stagiaire op donderdag en een nieuwe gezellige klasgenoot, Fleur. We hebben een goed begin van het nieuwe schooljaar gehad, kinderen zijn erg enthousiast, wij hebben er zin in en dan hebben we ook mooi najaarsweer gehad wat ons nog een nazomergevoel gaf.In de tweede week gingen we op de foto en de week daarna de schoolreis naar de Efteling. Naast deze leuke activiteiten zijn we ook serieus aan het werk. In groep 4 werken we een beetje anders dan in groep3. Nu werken we vanuit een boek en schrijven we veel in een schrift in plaats van in werkschriften. Dat betekent dat de kinderen goed moeten kijken wat er staat en precies en duidelijk moeten overschrijven. Dat is toch lastiger dan werken, invullen in een werkschrift. Gelukkig gaat dit bij veel kinderen al heel goed. Deze weken zijn we bezig geweest met spelling en dit hebben we ook op de computer geoefend, sommen tot 20 gemaakt, stappen van 10 geoefend en een voorzichtig begin van de tafel van 2. Uit een taalboek gewerkt, waarbij het eerste hoofdstuk over wonen gaat, zelf een verhaaltje geschreven. Voor het eerst gewerkt met de methode Estafette, dit is een leesmethode die aansluit op de methode Veilig Leren lezen die in groep 3 gebruikt wordt. Ook hebben we gezongen met elkaar, een moza誰ek zon gemaakt met stukjes papier, een boekenlegger gemaakt en hebben we gesproken over het milieu, de groene voetstappen. Al met al beleven we elke dag met elkaar mooie momenten en leren we steeds iets bij. Vanaf 2 oktober stond de Kinderboekenweek centraal. U heeft vast van de kinderen gehoord dat er een leuke opening was en dat er nog zo veel leuke boeken te lezen zijn. Net als in groep 3 is het lezen een belangrijke en leuke activiteit. U begrijpt vast dat we veel doen en dat wij het heerlijk vinden dat we nu mogen genieten van een herfstvakantie. Wij wensen alle lezers een hele fijne vakantie toe! Anneke en Monica

11 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


12 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


13 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


14 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


15 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


16 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


17 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


De kop is eraf. Een nieuwe juf, een nieuw lokaal en nieuwe kinderen in de groep, allemaal spannend, maar na de eerste weken zijn de kinderen er al aardig aan gewend. De groepen mengen zich goed. En al zitten de kinderen nog in een lokaal beneden, ze horen nu toch echt bij de bovenbouw. Zelf verantwoordelijk worden voor hun spullen, bv. ‘Wanneer moet ik mijn gymspullen meenemen?’ In de pauze spelen ze wel nog met de middenbouw mee vanwege de drukte op het plein, maar er zijn veel momenten dat ze met de bovenbouw meedoen. Zoals bv. met de voorleeswedstrijd die we hebben gehad op vrijdagmiddag in het speellokaal. Wat wordt er al goed op toon en snelheid gelezen zeg! Oefenen! Het lezen is erg belangrijk. Voorlezen, stripboeken, Donald Duckjes tot aan informatie boeken. Laat uw kind veel lezen of lees samen! In groep 4 zijn de tafels aan bod gekomen, nu zijn we in de klas weer bezig met de keersommen, maar ik merk dat deze bij het grootste deel van de klas weer weggezakt zijn. Deze sommen worden steeds belangrijker! Blijf de tafels oefenen en herhalen! Nieuwe meester We hebben sinds een aantal weken een nieuwe meester in de klas. Meester Paul. Meester Paul volgt de opleiding onderwijsassistent en zit in zijn 2de jaar. Hij zal voornamelijk met kleine groepjes kinderen aan de slag gaan, maar af en toe ook met heel de groep tegelijk. Meester Paul is er op woensdag, donderdag en vrijdag. Nieuwe vakken In groep 5 krijgen de leerlingen nieuwe vakken! Erg spannend, maar ook leuk en erg leerzaam (ja, dat zeggen ze zelf). Aardrijkskunde en geschiedenis. Bij aardrijkskunde hebben we het gehad over waar de regen blijft, wat een legenda is en hoe je moet kaartlezen. De eerste toets hebben ze hier al over gemaakt. Voor zowel aardrijkskunde en geschiedenis geldt dat alleen de samenvatting leren niet voldoende is. Opletten tijdens de les en de vragen uit het werkboek zijn net zo belangrijk! Bij geschiedenis hebben we geleerd over het verschil tussen vroeger en nu, verleden tijd en tegenwoordige tijd, jaren, maanden, weken, dagen, uren enz. Het volgende hoofdstuk zal over grootmoederstijd gaan en hoe het vroeger op school was. Nog handig om te weten - Dit jaar krijgen de kinderen 1 keer in de week op vrijdagmorgen 1,5 uur gym van juffrouw Ilse (juf van groep 8). Dit omdat ik niet bevoegd ben om gymlessen te geven. - De leerlingen krijgen een week voor een toets de samenvatting en hun werkschrift mee naar huis om te oefenen. - Is uw kind weekbeurt? Dan komt uw kind iets later naar buiten, ze helpen dan nog even het lokaal netjes te maken. - Heeft u nog vragen, kom gerust om half 4 even langs. -juf Sanne-

18 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


Groep zes, blijft bij de les! Nog maar net begonnen met het nieuwe schooljaar en de eerste schoolkrant komt er al weer aan. Ja en dit jaar echt, want we zijn pas zo’n zes weken bezig en kunnen al weer plannen gaan maken voor de herfstvakantie. Ja, zo is school wel heel erg leuk! Op 2 september kwamen wij als een van de grootste Kethelgroepen bij elkaar. Drieëndertig kinderen maar liefst, afkomstig uit twee groepen, nl. uit groep 4/5 en 5. En… een echte jongensklas; maar liefst 22 stoere binken bij elkaar, die vechten om naast die elf meisjes te mogen zitten (maar niet heus hoor!) En dan nog ook eens de langste meester en de liefste juf van de school. U zult wel begrijpen dat het behoorlijk vol is in het lokaal! Maar niet ongezellig dus, want met zoveel in een groep is er van alles te beleven. Nog maar net op school gingen we stappen tellen, groene voetstappen wel te verstaan, want willen we later nog genieten van een mooie wereld, dan moeten we wel leren hoe we daar zuinig mee om moeten gaan. Al onze voetstappen zijn naar Rob van der Drift gestuurd (een milieu-bobo van de gemeente) en die heeft uitgerekend hoeveel CO2 we hebben bespaard door niet met de auto naar school te komen. Daarna alweer op schoolreis. Dit jaar wel extra leuk, want we gingen naar de Efteling. Het sprookjesbos was voor ons natuurlijk niks; nee draaien, zwaaien, stuiteren enz. dat is pas ons ding. En daarna uitgeput weer naar huis en thuis stoer vertellen waarin we allemaal wel niet geweest zijn. Op school zijn we begonnen met de lesstof van groep 6. Veel nieuwe dingen, zoals getallen boven de 1000; best wel moeilijk. En dan die spellingswoorden. Gelukkig leren de kinderen dat er drie belangrijke spellingsregels zijn, waarmee je veel fouten kunt voorkomen. Geschiedenis is helemaal top. Ons boek begint met de jagers en verzamelaars en dat is toch echt niet zo spannend als dinosauriërs en ijsmummies. Gelukkig valt er op internet nog heel wat interessant lesmateriaal te vinden. Wat die dino’s betreft was dat eigenlijk niet zo nodig. Ik ben nog nooit zo vaak gecorrigeerd in mijn carrière als de afgelopen weken. Wat weten ze er veel van! Op 2 oktober was de opening van de Kinderboekenweek. Wij hebben werkstukken gemaakt voor in de etalage van Post Scriptum. De zeven mooiste van onze klas waren er de hele week te zien. Ook is er dit jaar weer een voorleeswedstrijd. In de klas zijn de voorrondes en op 18 oktober gaan we op school onze schoolkampioen kiezen. Deze winnaar zult u na de herfstvakantie vast wel in de nieuwsbrief zien staan. En nu herfstvakantie. Even geen school en alle tijd om herfstbladeren te zoeken (want daar gaan we in november mee aan de slag). Groeten van groep 6 en hun juf Liesbeth en meester Ton

19 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


We zijn alweer ruim 5 weken op school. Wat gaat dat toch snel! Een hele nieuwe groep voor je neus, wat nu alweer zo gewoon is. We beginnen aan elkaar te wennen en hebben het erg gezellig met zijn allen. Dat komt dan ook door de leuke en drukke start van het schooljaar. Want we hebben in deze 5 weken al veel meegemaakt! De eerste weken stond kennismaken centraal. Van een fantastisch jaar met een meester naar groep 7 met opeens weer een juf. Een aantal nieuwe regels en nieuwe afspraken. Wij werken veel samen. Coรถperatief leren heet dit. Ieder groepje heeft een materiaalbaas, een stilte kapitein en een tijdbewaker. De kinderen kunnen u vertellen wat je dan doet. De groepjes zijn na de iets te gezellige start weer wat aangepast zodat het harde werken kan beginnen. Groep 7 is een jaar van hard werken. Gelukkig kan deze groep dat! De groep is daarnaast ook heel sociaal met elkaar. We gebruiken hiervoor nog steeds de afspraken van de leuke klas. Elke week sluiten wij ook af met een weeksluiting. We kunnen terugkijken op een nat maar zeker een leuk schoolreisje. Het weer werkte niet de hele dag mee maar de gezichten stonden de hele dag op zonnig! We hebben genoten van de attracties en wel in het bijzonder van de achtbanen! De leerlingen mochten in groepjes zelfstandig door het park. Gelukkig kwamen ze af en toe de juf nog halen voor een ritje in de Python. Verder hebben we bijna alles kunnen doen, ieder wat hij of zij leuk vond! We kwamen dan ook moe maar voldaan thuis! Bij het rekenen nemen de breuken, het cijferen en nu ook eindelijk (volgens de leerlingen) de staartdelingen veel tijd in beslag. Het is voor ons vooral moeilijk om de overgang te maken. Zodra we net de breuken snappen moeten we alweer door met de staartdelingen. Dit geeft voor sommige leerlingen wel wat verwarring. Maar met elkaar komen we er altijd uit! Bij taal heb ik een paar echt schrijvers in de groep ontdekt. We hebben brieven, uitnodigingen en verhaaltjes geschreven. We leren ook dat hoofdletters en leestekens belangrijk zijn. Deze mogen we in groep 7 niet meer vergeten te gebruiken. We weten nu ook wat een persoonsvorm, het onderwerp en wat werkwoorden zijn. De werkwoordspelling gaat belangrijk worden dit schooljaar. We kennen ondertussen al heel wat steden, wateren en gebieden in Nederland. Op dit moment kijken we ook verder dan Nederland. Alles in Europa komt aan bod. De danstalenten in de groep had ik al snel ontdekt maar nu heb ik ook gezien wie er goede toneelspelers zijn. De eerste dramalessen zijn geweest. Op de dinsdag hebben wij geen gym maar dramales, dansles of SOVAles (sociale vaardigheden). Nee, niet dat het een verschrikkelijke les was maar een les over toneelspel. Hoe leef je je in? Hoe sta je goed op het toneel? Hoe maak je contact met je publiek? Je bent iemand anders dus je kunt je helemaal laten gaan. Dat hebben veel kinderen dan ook gedaan met een paar simpele opdrachten. Het was leuk om te zien. Meester Michael is bij ons in de klas gekomen(toch weer die meester!) Hij zal de komende maanden op woensdag, donderdag en vrijdag in de klas zijn. We wensen hem veel plezier in deze leuke klas! Fijne herfstvakantie allemaal. juf Carola

20 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


We zijn 7 weken groep 8a en volop in bedrijf. Dit is ons laatste schooljaar op de basisschool. Een jaar waarin een aantal bijzondere dingen staan te gebeuren. We zijn met onze toekomst bezig, we kijken niet te ver vooruit, maar we nemen wel het heft in handen, we zorgen dat we onze (huiswerk)zaakjes op orde hebben , soms zitten we (even) met onze handen in het haar(als het cijfer van een toets bijvoorbeeld even niet zo best uitvalt), we zetten ons beste beentje voor (niet alleen met gym) en lopen totdat we erbij neervallen(Shuttle run test). De schoolfotograaf heeft zijn best gedaan om ons van onze beste kant op de gevoelige plaat vast te leggen. Helaas hadden wij het nakijken toen alle bussen aan onze neus voorbij reden toen groep 3 tot en met 8 naar de Efteling vertrok. Gelukkig komt ons feestje volgend jaar, dan gaan we niet één dag maar een hele week weg. Net als alle andere jaren zijn we druk bezig met rekentaken, praattaken, taal, spelling en hebben we onze eerste toetsen van taal, spelling, aardrijkskunde en geschiedenis gemaakt. Het maken (èn op tijd inleveren van huiswerk) gaat niet iedereen even goed af. Dat zou kunnen komen doordat het huiswerk nu in hun eigen agenda hoort te staan, op de klassenagenda staat het niet meer zoals vorig jaar……. Hoe groen (hoe milieubewust) zijn wij : fietsen wij naar school of lopen we dagelijks van huis naar school of laten we ons brengen met de auto, achterop de scooter of brommer? Een week lang waren we in het kader van het project ´Groene Voetstappen´ bewust bezig met ons vervoer van en naar school. Ook met Trefwoord zijn we bezig met de leefbaarheid van onze omgeving, in de klas. Hoeveel zuurstof zit er nog in de lucht in de klas, waar laten we ons afval in de klas, maar ook op het plein, op straat, in je buurt, thuis, op het sportveld. De milieuambassadeurs uit groep 7 zullen ons er regelmatig op wijzen dat we nog groener kunnen worden! Op woensdag 25 september om klokslag 12 uur stonden alle kinderen in de startblokken om langs de deuren in Schiedam te gaan om postzegels en kaarten (of pleisters) te verkopen. Sommige klanten kochten voor grote bedragen. Een paar enthousiastelingen kwamen de andere dag zelfs een nieuwe envelop vragen! Op het moment dat ik dit schrijf moet de kinderboekenweek met een wel heel pakkende titel :’Klaar voor de start!’ nog beginnen, maar wij zijn al wel begonnen door mooie werkstukjes te maken voor de winkel ‘Post Scriptum’. We zijn benieuwd naar de opening waaraan een paar van ons hebben meegedaan. Ook de voorrondes voor de Voorleeswedstrijd gaan beginnen en we zijn benieuwd wie uiteindelijk mee mag doen aan de finale op vrijdagmiddag 18 oktober. Op de informatieavond heb ik velen van u gezien en heeft u kunnen horen wat er allemaal staat te gebeuren dit jaar. Fijn dat u bent gekomen. Mocht u vragen hebben , mail (rijn@cbskethel.nl) of kom gerust langs. Ik wens u samen met uw gezin een fijne herfstvakantie toe. Geniet ervan. Greetje van Rijn

21 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


Ook het leven in groep 8B is weer in volle gang. Voor sommige leerlingen best even wennen want de groep is een behoorlijk stuk kleiner dan vorig jaar. Een aantal kinderen zitten nu in de andere groep 8 bij juf Greetje. Ik vind het super om te zien hoe beide groepen 8 in de pauze met elkaar spelen! Dat belooft alvast wat goeds voor kamp, waar we ook met alle leerlingen van groep 8 tegelijk naartoe gaan. We hebben ook een nieuw gezicht in de klas en dat is Ronan. Hij zit sinds dit jaar bij ons in de groep en dat gaat super. Hij zit nu bij al zijn voetbal vrienden in de klas Ronan! We zijn blij dat je er bent! We begonnen het schooljaar met het fanatiek tellen van onze groene voetstappen. Hoe milieubewust zijn wij? Hoe komen wij naar school en wat dragen we zelf bij aan een beter milieu? Allemaal vragen die in die week naar voren kwamen en ik ben heel trots op de kinderen die speciaal voor de gelegenheid lopend, fietsend of op de skeelers naar school kwamen in plaats van met de auto! Heel goed gedaan! Ook hebben we een les besteed aan het onderzoeken hoe milieuvriendelijk onze school is. De kinderen kwamen erachter dat sommige dingen heel goed gaan op school, maar dat er ook zeker verbeterpunten zijn. De afgelopen weken hebben we druk gewerkt aan onze flipperkasten. Met behulp van een plank, spijkers , ijslollystokjes en wat elastiekjes hebben we een flipperkast gemaakt die het echt doet. Absoluut een werkstuk om trots op te zijn! Er zitten absoluut een stel goede techneuten in de klas. Hoe goed de leerlingen echt zijn in techniek kunnen ze op 13 november laten zien, want dan gaan we op excursie naar het Scheepvaart & Transport College in Rotterdam. Voor Jesse wel een klein beetje een droom want hij weet nu al zeker dat hij naar deze school wil volgend jaar. Dus Jesse je kan alvast een keertje koekeloeren daar! We krijgen een rondleiding door de school en wie weet is er ook nog wel iets te doen. Allemaal een hele fijne herfstvakantie toegewenst! Juf Ilse

22 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


23 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


24 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


25 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


Schoolsporten Op onze school doen we veel schoolsporten. De meeste kinderen vinden het leuk om mee te doen. In de herfstvakantie zijn de eerste schoolsporten van dit nieuwe schooljaar dat zijn de sporten : Korfbal en Badminton. De meeste kinderen wachten tot de lijsten van het schoolvoetbal er hangen. Wij hebben zin in alle schoolsporten. Jullie ook?

Joey en Daryn  Het is heel gezellig in groep 8a We zitten met 20 kinderen in de klas. En krijgen les van juf Greetje. Rob - Hendel

De shuttlerun test

Wij hebben laatst met gym de shuttlerun test gedaan dan hoor je een piepje en dan gaat die steeds sneller. De test heeft trappen en een trap is 7 keer rennen. De hoogste was 12 en de laagste was 3.

Belangrijk in groep 8

Kathelijn, Femke en Iwan 

Wat verwacht de klas van groep 8 In dit stukje stellen we drie vragen: over de Eind-Cito en een nieuwe school kiezen, schoolkamp en de musical. We hebben het ook aan de kinderen in de klas gevraagd. Vraag 1: Wat verwacht de klas van de Eind –CITO en een nieuwe school? De meeste kinderen verwachten dat het moeilijk wordt, maar dat het wel leuk wordt. Ook denken ze dat het in het algemeen wel goed gemaakt wordt en naar een leuke middelbareschool gaan.

Ja natuurlijk hebben we ook weer de eindtoets van cito. We zijn allemaal in spanning, we moeten hard werken voor Een goed resultaat. De cito begint in februari we hopen allemaal op een goede score, en dan op naar een leuke middel bare school!

Vraag 2: Wat verwacht de klas van schoolkamp? We hebben er zin in en het gaat heel erg gezellig worden. ’s Nachts dingen uithalen en leuke spellen. We hopen ook dat er grote grappige bloopers komen. Vraag 3: Wat voor musical zou de klas graag willen? Iedereen wil dat het grappig, spannend en ook met sport te maken heeft. Dit kan een tip zijn voor de leraren die de musical kiezen en wij hopen dat dit er in voor komt. (haha )

Veder hebben we super veel zin in de rest van het schooljaar bijv. kamp en het eindfeest, alle uitjes en natuurlijk alle feestdagen in het jaar  Larissa & Daniëlla

26 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


27 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


28 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


29 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


Kleur het goede hokje groen. 1. In welke maand wordt het herfst?  maart  juli  september 2. Bomen verliezen in de herfst hun:  bladeren  naalden  vruchten 3. Wat doen eekhoorntjes in de herfst?  ze gaan weg  ze maken een wintervoorraad  ze gaan slapen 4. Spreeuwen en kieviten zijn:  standvogels  trekvogels 

zomergasten

5. Wat eten spinnen graag?  bladeren  vliegen  vruchten 6. Een paddenstoel groeit uit een :  spore  vrucht  bol  ei

30 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


Wij hebben onze directeur Arnout-Jan van der Meer voor dit interview de volgende vragen gesteld: 1. Op welke school was u eerst meester/directeur: Eerst op de Beatrixschool in Rotterdam. Daarna op CBS De Ark in Vlaardingen. En voor deze school op de CBS De Groene Hoek in Maasluis.

2. Wat wou u vroeger als kind worden: Sportleraar of bij de politie. 3. Wat wilt u veranderen aan deze school: In ieder geval nieuwe computers.

4. Wat zijn alle taken als directeur: De belangrijkste taak is ervoor zorgen dat kinderen goed onderwijs krijgen.

5. Wat vindt u de positieve en de negatieve dingen op deze school: Er zitten leuke kinderen op deze school en leuke leraren.

6. Wat is uw grootste blunder: Gevallen met de fiets en alle voortanden eruit toen, ik klein was.

7. Wat doet u voor hobby’s: Tennis, gek op auto’s, film kijken en hardlopen.

8. Wat verwacht u van de kinderen op school: Ze moeten eerlijk zijn, je moet je inzetten en met plezier naar school gaan.

9. Wat verwacht u van de aankomende schooljaren dat u hier directeur bent:

Het is een leuke school, de kinderboekenweekopening was erg leuk en de kinderen moeten hier natuurlijk goed hun best blijven doen.

10. Tv. Programma’s:

Ik vind Top Gear erg leuk en ik kijk graag naar Phineas and Ferb.

11. Wat is uw lievelingseten:

Ik vind kip en spaghetti heel erg lekker.

12. Kijkt u ook nog graag films:

Ja, ik hou heel erg van films kijken. De film Inception en de Verschrikkelijke Ikke.

13. Hoe oud bent u: Ik ben 39 jaar.

Bedankt voor het interview meester!

Dit interview hebben: Annemijn, Sefanja, Aryen en Wessel gemaakt.

31 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


Declan, Mathijs en ik zijn milieuambassadeurs van onze school. We hebben al een vergadering gehad. Dat was op dinsdag 24 september. Toen hadden we het samen met Rob van Duijnen (de vader van Pepijn en Stach, red.) over communicatie. Bijvoorbeeld dat we op school gaan vertellen dat we milieuambassadeurs zijn. Ook hebben we tips geschreven zoals licht uit als je het niet nodig hebt. We hebben ook vragen beantwoord over de milieu-vriendelijkheid van de school. We zijn hier op school nog niet goed bezig met het milieu maar dat verandert nog wel. 15 oktober hebben we onze volgende afspraak met Rob. Naomi Louer Een paar dagen geleden hebben we een bloem op zonne-energie gemaakt. Het was heel leuk. Er werd voordat we wat gingen maken ook een cadeau aan de baas van het gebouw gegeven. Er waren zonnepanelen op het dak gemaakt. Ze kregen een kaart waarop ze konden zien hoeveel energie ze hebben. Daarna hebben we een paar proefjes gedaan. Dat was gaaf. Matthijs

Eind groep 6 konden wij (nu groep 7) solliciteren voor de kindergemeenteraad. Uiteindelijk is er maar een in de kindergemeente lid per school. Nu zit ik in de kindergemeenteraad van Schiedam. We zijn geïnstalleerd in de Aleidazaal. Meester Ton, mijn tante, neef, mijn ouders en mijn zus waren erbij. Er is les op woensdag of op vrijdag. Dit jaar zitten er 22 kinderen in de kindergemeenteraad. Vorig jaar waren dat er minder. Ik heb ook al een vriend gemaakt. Vrijdag 20 september deden we een democratiespel. Een kindergemeenteraadslid was de burgemeester. Dat was Tristan. Die zit dus ook in de kindergemeenteraad. We moesten een schooldag bedenken waar 1 uur rekenen, 1 uur taal en een kwartier pauze inzat. 3 uur in de ochtend, dan de lunchpauze en ’s middags 2 uur. Het is tenminste heel leuk. Declan.

32 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


33 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


SCHOOLSPORTTOERNOOIEN 2013 -2014 (het voetbaltoernooi voor de groepen 3 en 4 op HBSS zal in mei plaatsvinden, datum is nog niet bekend)

Badmintontoernooi

dinsdag 22 oktober 2013

TSF

Margriethal

één dag

maandag 23 december 2013

SBV Juventus

Sportzaal Oost

twee dagen en 7,8 finale

woensdag 25 juni 2014

Excelsior'20

Excelsior'20

één middag

7, 8

donderdag 27 februari 2014

DWS/Ventura

Margriethal

één dag

5, 6, 7, 8

woensdag 21 mei 2014

SV&HV Schiedam

SV&HV Schiedam

één middag

5, 6

Korfbaltoernooi

maandag 21 oktober 2013

ssc Harga

ssc Harga

één dag

5, 6, 7, 8

Schaaktoernooi

woensdag 13 november 2013

De Pionnetjes

SG Spieringshoek

één middag

3, 4, 5, 6, 7, 8

woensdag 20 november 2013

TTV Scyedam

TTV Scyedam

twee middagen

6, 7, 8

woensdag 12 maart 2014

HermesD.V.S./SVDPW

drie woensdagen + HermesD.V.S./SVDPW finale

7, 8

Basketbaltoernooi

Crickettoernooi

Handbaltoernooi

Honkbaltoernooi

Tafeltennistoernooi

Voetbaltoernooi

34 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013

5,6,7,8


35 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


36 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


37 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


38 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


39 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


40 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


41 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


42 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


43 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013


Door: Nikka & Pascalle – groep 8B

44 Kethelklets | Jaargang 20 | nummer 1 | herfst 2013

Kethelklets editie herfst 2013  

De herfsteditie van onze Kethelklets. Jaargang 20 | nummer 1