Page 1

NIEUWSBRIEF NUMMER 5

7 november 2012

Eind juni 2012 is in overleg met beide organisaties (algemeen directeuren, besturen en GMR-voorzitters) besloten om in het fusietraject extra tijd te nemen. VCBO Kollumerland was in een onrustige situatie beland waardoor een groot aantal gesprekspartners in het fusietraject zijn veranderd. De grote aandacht van de media versterkte deze onrustige situatie. Wij informeerden u hierover in Nieuwsbrief 4, die op 18 juli 2012, net voor de zomervakantie verscheen.

Terugblik op voorjaar 2012 Begin 2012 hebben de besturen van Noventa en VCBO Kollumerland besloten om op basis van een gezamenlijk intentieverklaring te starten met een fusietraject. In dit traject is onderzocht of en hoe tot een integrale fusie gekomen kan worden. In het voorjaar 2012 is voortvarend gewerkt aan de inhoudelijke uitwerking van dit onderzoek. Gezamenlijk zijn er leidende principes en concrete beelden uitgewerkt over het onderwijs en de organisatie. Verschillende werkgroepen zijn toekomstgericht aan de slag geweest. De beide besturen hebben de positieve resultaten van de werkgroepen bekrachtigd.

Geen fusie per 1 januari 2013 Beide besturen willen alleen een fusiedocument ter besluitvorming inbrengen als er een aantoonbare meerwaarde is voor beide organisaties. Als gezamenlijke besturen constateren wij, dat de organisatorische en financiĂŤle situatie bij VCBO Kollumerland in de zomer van 2012 dusdanig veranderd is, dat we nu niet voldoende meerwaarde en zorgvuldige besluitvorming kunnen realiseren. Het fusietraject wordt gestopt en er zal geen fusierapport ter besluitvorming worden aangeboden. Op termijn zal worden bezien of een fusie met dezelfde of eventueel andere partners wenselijk is. De projectleider (Paulien Huizenga) zal zorgdragen voor een concept fusierapport en daarmee haar taken overdragen. De communicatie over de fusie en de samenwerking zal vanaf heden bij beide algemeen directeuren verankerd worden.

De resultaten en vormen van samenwerken benutten De resultaten uit het fusietraject zijn zeer waardevol voor beide organisaties en zullen worden verankerd in het eigen beleid ter versterking van de eigen organisatie. Daarnaast zullen beide organisaties per onderwerp kijken of een praktische vorm van samenwerking past. De algemeen directeuren van beide organisaties (Rik Zweers en Gerard de Groot) ondernemen acties om de verschillende vormen van samenwerken op te pakken.


Vervolg Voor wat betreft Noventa: Er wordt op dit moment gewerkt aan een interne nieuwsbrief voor alle medewerkers van Noventa. In deze nieuwsbrief zal uiteen gezet worden welke beleidsvoornemens de komende tijd verder zullen worden uitgewerkt. Maar ook op welke wijze Noventa de gegevens uit het concept fusierapport van Paulien Huizinga zal vertalen naar onze eigen organisatie. Voordat deze gegevens bekend gemaakt zullen worden zal eerst afstemming plaatsvinden met vertegenwoordigers van de GMR en het directeurenoverleg. Ons bestuur heeft op maandag 7 november groen licht gegeven voor verdere uitwerking van de door mij voorgestelde beleidskeuzes. Wij houden jullie zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen. Vriendelijke groet Rik Zweers Voorzitter algemene directie a.i.

Nieuwsbrief  
Nieuwsbrief  

Nieuwsbrief

Advertisement