Page 1

HOEKSTIEN – NIEUWS APRIL 2013

VOLGEND CURSUSJAAR Ook wij zullen volgend cursusjaar te maken krijgen met bezuinigingen en dus krimp van het personeelsbestand. We zijn nog aan het puzzelen met de bovenschoolse P&O –er en kunnen daarna pas kijken wat er op schoolniveau mogelijk is. CONTINUROOSTER-5 GELIJKE DAGEN MODEL. De uitslag van de enquête heeft u inmiddels ontvangen. We gaan nu bezig met de concrete uitwerking en hebben o.a. ook een afspraak met de BSO in de planning opgenomen. MUZIEKPROJECT KOPERBLAZERS Op vrijdag 1 maart zijn wij gestart het muziekproject koperblazers in groep 6. Zoals gebruikelijk wordt het project t.z.t. afgesloten met een concert, waarvoor ook ouders worden uitgenodigd! VERKEERSEXAMEN Op donderdag 11 april deed groep 7 mee aan het landelijk schriftelijk verkeersexamen. We doen dit jaar ook weer mee aan de praktische verkeersproef. De datum daarvan is donderdag 30 mei. Na afloop hopen we alle leerlingen hun verkeersdiploma te kunnen uitreiken NATIONALE REKENDAG Op woensdag 17 april stond onze school in het teken van de Nationale rekendag met als thema: “Spelen met meten en meetkunde”. Alle groepen hebben hieraan meegedaan. Leuk om eens op een andere manier te rekenen! UURCULTUUR Op maandag 22 april hebben de kinderen van groep 7 en 8 een voorstelling van uurcultuur genaamd “Billy the kid” bijgewoond. Veel ouders zorgden weer voor vervoer naar de speellocatie TOPTOETS Vandaag 24 april doen twee leerlingen van onze school mee aan de zgn. Toptoets. KONINGSSPELEN Op vrijdag 26 april ( inderdaad niet op 25 april, zoals foutief in de brief aan de kinderen stond) vermeld doet onze school mee aan de Koningsspelen. We hopen vooral op mooi weer en een goede sfeer tijdens de activiteiten. MEIVAKANTIE De meivakantie is dit jaar van 29 april t/m 3 mei. HEMELVAART Het Hemelvaartweekend is van 9 mei t/m 10 mei. SCHOOLKAMP Groep 7 en 8 gaat dit jaar van 13 t/m 15 mei op schoolkamp naar Appelscha. Wij hebben een andere locatie gezocht, omdat de Elizabethhoeve in Ruigahuizen waar wij altijd naar toe gingen geen kampeerboerderij meer is. PINKSTERWEEKEND De Pinkstervakantie is van 18 t/m 21 mei. INSTRUMENTENMARKT Badlaan 39 Groepen 5 en 6 gaan op donderdag 23 mei naar de instrumenten9231 AZ Surhuisterveen markt in de muziekschool. Telefoon: (0512) 361900 Fax: (0512) 361900 Hoekstien@noventa.nl www.dehoekstien.nl


SCHOOLFOTOGRAAF Wij hebben een afspraak gemaakt met een nieuwe fotograaf op woensdag 29 mei. De contactouders hebben diverse aanbiedingen bekeken en we hebben uiteindelijk gekozen voor Fotografie Kees de Jong uit Dokkum. Het gaat dit jaar om individuele en groepsfoto’s. Misschien kunt u hier rekening mee houden met eventuele te maken afspraken met (tand)arts e.d. AVONDVIERDAAGSE De avondvierdaagse is dit jaar van 3 t/m 7 juni. Zoals altijd is de organisatie weer in de vertrouwde handen van de contactouders. SCHOOLREISJES De groepen 1 en 2 gaan op maandag 3 juni naar Sanjes Fertier en groep 3 t/m 6 gaat op maandag 10 juni naar Attractiepark Duinen Zathe in Appelscha. VRIJE DAGEN ONDERBOUW Ook dit jaar zijn de groepen 1 en 2 weer een aantal vrijdagen vrij van school. Het gaat om de volgende data: 26 april, 31 mei en 28 juni. SCHOOLFRUIT We hebben meegedaan aan de actie schoolfruit, waarbij de leerlingen gedurende twintig weken drie keer per week gratis werden voorzien van een groente of fruithapje. Deze actie liep tot 18 februari. Vanaf de voorjaarsvakantie is het de bedoeling dat u zelf uw kind in ieder geval op dinsdag en donderdag fruit mee gaat geven. Veel ouders geven gehoor aan dit verzoek. Bedankt hiervoor! EIGEN WEBSITES? Het blijkt dat sommige ouders ook een eigen (hobby) website hebben. Het lijkt ons leuk om u de gelegenheid te geven van elkaars website te genieten en daarom kunt u uw website aanmelden via website@dehoekstien.nl. Wij plaatsen dan een link op de schoolwebsite. SPREEKUUR JEUGDGEZONDHEIDSZORG De Jeugdgezondheidszorg houdt elke vrijdag van 13:00 uur – 14:00 uur een inloopspreekuur voor (aanstaande) jonge ouders aan de B.J. Schurerweg 2. Het spreekuur wordt verzorgd door een verpleegkundige, een pedagoog en een kraamverzorgende. Ouders kunnen hier vrijblijvend en zonder afspraak binnen lopen met vragen over zwangerschap, babyuitzet, voeding, opvoeden en de ontwikkeling van hun kind van 0-8 jaar. LUIZENCONTROLES Mocht u bij uw kind luizen ontdekken dan stellen wij het zeer op prijs als u dat even op school wilt melden. We kunnen dan eventueel een tussencontrole in de groepen doen om verdere uitbreiding te voorkomen. De data van de vaste controlemomenten worden steeds vermeld op de nieuwsbrieven. De eerstvolgende controle 6 mei. Kinderen met luizen moeten behandeld worden voor ze weer naar school worden gestuurd. Iedere dag kammen met een speciale kam is de beste behandelingsmethode. Wist u dat kinderen die behandeld zijn met een lotion een week niet mogen (les)zwemmen? De behandeling is dan nl. vaak niet doeltreffend/afdoende! Nog een tip: blijf na een behandeling goed controleren! FOTO’s OP DE WEBSITE Geregeld plaatsen we foto’s van schoolsituaties en buitenschoolse activiteiten op de kids-website van onze school. Wilt u als u bezwaren hebt tegen de plaatsing van foto’s van uw kinderen, dit doorgeven aan de schoolleiding?

VOLGENDE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT 22 MEI

Nieuwsbrief april 2013  
Nieuwsbrief april 2013  

Nieuwsbrief

Advertisement