Page 1

Surhuisterveen, 14 maart 2013 Geachte ouders, Zoals u weet willen we op onze school per 1 augustus 2013 graag gaan werken met een zgn. 5-gelijke dagen rooster. Daarover we hebben met de Schoolraad en de MR gesproken en als ouders heeft u hierover ook uitgebreid informatie ontvangen. Omdat de MR moet instemmen met de wijziging van schooltijden is vervolgens een enquĂŞte gehouden onder alle ouders. Van de 104 ouders die een stem konden uitbrengen hebben 91 daar daadwerkelijk gebruik van gemaakt. Dat betekent een respons van 87,5 %en daar zijn we erg blij mee. 20 ouders hebben aangeven tegen de invoering van 5 gelijke dagen rooster te zijn. Dat is 19% van alle ouders en ruim 21% van de uitgebrachte stemmen. 60 ouders waren voor de invoering van het nieuwe model en 11 ouders gaven aan geen voorkeur te hebben. Deze uitslag betekent dat we nu officieel het voorstel om over te gaan tot invoering van een 5 gelijke dagen rooster bij de MR gaan indienen en zij hebben reeds aangeven, gezien de uitslag van de enquĂŞte, officieel hun instemming te zullen verlenen. Heel concreet betekent dat dan weer dat we op CBS. De Hoekstien per 1 augustus 2013 gaan werken met een 5 gelijke dagen model, zoals beschreven in de u eerder toegestuurde informatie. Zoals u weet zijn we als team hier erg blij mee, we hebben al aangeven waarom. Met vriendelijke groeten,

Jan Anne Vrij

5 gelijke dagen  
5 gelijke dagen  

5 gelijke dagen

Advertisement