Page 1

Razvoj institucija za prekograničnu saradnju

Prekogranična saradnja – put ka regionalnoj integraciji


„Jedan od ključnih prioriteta Evropske eđenje stabilnosti i mira u regionu. Razvoj re jem interesu svih zemalja Zapadnog Balkana: to je ključni faktor u uspostavljanju političke stabilnost i, bezb

CBIB projekat - Razvoj institucija za prekograni Mađarska Slovenija Hrvatska Rumunija Bosna i Hercegovina Ja

d

ra

n

Italija

Srbija

Crna Gora sk

o

m

Kosovo

(pod nadzorom UNSCR 1244)

o

re

Bugarska

Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija

Albanija Grčka


Ciljevi CBIB projekta čanje institucionalnih kapaciteta za prekograničnu saradnju:

ij đenje kapaciteta za pripremu projekata:

i zajedni

ij

Ciljevi će biti ostvareni kroz sl edeće aktivnosti:


Brošura  

Brošura - ba

Brošura  

Brošura - ba

Advertisement