Page 1

COLDWELL BANKER

®

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Gizli ve Tescillidir.

Tüm hakları saklıdır. Her Ofis Bağımsız Bir Franchise İşletmesidir. Coldwell Banker markası ve Coldwell Banker logosu Coldwell Banker Real Estate LLC ve Coldwell Banker Türkiye’nin kayıtlı hizmet markalarıdır. Bu kitapçık gizli ve tescillidir. Çoğaltılamaz, dağıtımı gerçekleştirilemez ve Coldwell Banker Real Estate LLC. ve Coldwell Banker Türkiye‘nin yazılı olarak izin vermediği hiçbir 3. şahıs ve kurum ile paylaşılamaz.


İçindekiler Coldwell Banker ®

KİMLİK VE YARATICILIK STANDARTLARI: GENEL GÖRÜNÜM

04

KİMLİK GEREKLİLİKLERİ: GİRİŞ

05

Tescilli Markaya Genel Bakış

01

Markanın Ofis İsmiyle Kullanımı

07

YARATICILIK GEREKLİLİKLERİ: EV LOGOSU

12

Sosyal Medyada Ev Logosu

14

KİMLİK GEREKLİLİKLERİ: COLDWELL BANKER MARKASININ KULLANIMI

15

Kişisel Tanıtımlar

16

ÜRETİM GEREKLİLİKLERİ: LOGONUN ÇOĞALTILMASI

17

YARATICI GEREKSİNİMLER: TİPOGRAFİ SİSTEMİ

19

Renk Sistemi

20

Markanın Tanıtım Unsurlarına Yerleştirilmesi

21

Antetli Kağıt ve Zarf

22

Standart Zarf

23

Premium Antetli Kağıt

24

Premium Zarf

24

KİMLİK GEREKLİLİKLERİ: KARTVİZİTLER

25

YARATICILIK GEREKLİLİKLERİ: SOSYAL MEDYA

27

KİMLİK GEREKLİLİKLERİ: OFİS TABELALARI

28

Ofis Tabelası - Kabartma Harfler

30

Ofis Tabelası - Alternatif Versiyon

32

Ofis Tabelası - 3 Boyutlu Logo Kullanımı

33

Araç Giydirme

34

Satılık - Kiralık Afişler

39

COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU | 3


Kimlik ve Yaratıcılık Standartları: Genel Görünüm Bu kılavuzun hazırlanma amacı, Coldwell Banker markası standartlarının bütünlüklü olarak sağlanması ve devamlılığının sürdürülmesidir. Bu kılavuzda belirtilen standart uygulamaların dışında karşılaşılan bir durumda ya da netleştirilmesi gereken bir noktayla karşılaşmanız halinde, lütfen telefon numarası 0212 488 00 00 ile iletişim kurun yada info@coldwellbanker.com.tr adresine e-posta atın.

Kimlik Gereklilikleri: Giriş

Coldwell Banker hizmet markaları, tescilli markalar ve logolar bu yönlendirme doğrultusunda tümüyle Coldwell Banker markaları olarak adlandırılır. Coldwell Banker evrensel kabul ve milletler arası bir kimlik için temel yapıtaşı olarak tek bir uluslararası kimlikle hizmet eder. Coldwell Banker Sistemi’nin en önemli unsuru, değerlerimiz ve imajımızın sembolü olan kurumsal logomuzdur (bu metin boyunca “Kurumsal Marka”, “Tescilli Marka” veya “Marka” olarak bahsedilmiştir). Bu ve tüm diğer Coldwell Banker markaları Coldwell Banker Real Estate LLC şirketine aittir. Coldwell Banker LLC, Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ülkelerde tüm markaların tescil sahibidir. Her Franchise, oluşturulan Franchise anlaşmasına göre Coldwell Banker marka ismini kullanmaya yetkilidir. Coldwell Banker Commercial® markasını kullanmak için lisanslandırılmamış Franchise ofisler bu markayı kullanamaz. Coldwell Banker markasını kullanma yetkisi verilmiş her şirketin markanın standartlarına uyarak ve bu kılavuzda belirtilen düzenlemeleri sürdürerek ismi taşıması beklenir. Tescilli Marka ismi ve Coldwell Banker Sistemi’nin tümüyle korunmasına önem vermek Coldwell Banker ailesinin çıkarı için önemlidir. Tescilli markanın Coldwell Banker paydaşlarınca tam ve doğru kullanımı şirketimizin güçlü bir uluslararası duruş sergilemesi açısından çok gereklidir.

4 | COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU


Kimlik Gereklilikleri: Tescilli Marka’ya Genel Bakış

ÖNEMLİ

Coldwell Banker kurumsal logosu Coldwell Banker tescilli marka değerlerinin öncelikli unsurlarındandır ve kullanım standartları el kılavuzunda belirtildiği şekilde doğru kullanımı gerçekleştirilmelidir.

Ana Logo’nun iki versiyonu vardır: 2 boyutlu versiyon, 2D. (Geleneksel kullanım)

GEREKLİ

3 boyutlu versiyon, 3D. (Önerilen kullanım)

Ana Logo dikdörtgendir; iki sıra, beyaz renkte ve özel tasarımla yazılmış “Coldwell Banker” yazısını içerir. Mavi kutucuk içerisine başka bir grafiksel unsur konulması yasaktır.

Her bir elementin benzersiz oluşu ve bir araya gelişi, kendine özgün Coldwell Banker kurumsal logosunu oluşturur. Doğru boyut, renk uyumu ve kullanılış şekilleri bu kılavuzda bulunduğu şekilde detaylıca ve özelliklere uyularak kullanılmak zorundadır.

3D Logo 3 boyutlu logonun tüm Coldwell Banker materyallerinde 2 boyutlu logo yerine kullanılması tercih edilir. Buna ek olarak, bu 3 boyutlu logonun ofis ismiyle birlikte kullanılması önerilir. 3 boyutlu logo şuralarda kullanılmalıdır; R R R R R R R

Kartvizit, mektup kağıdı, zarf vb. kırtasiye malzemeleri Üye ve gayrimenkul danışmanlarının internet siteleri Televizyon reklamları Brandalar, afişler vb. Kartpostal ve el ilanları Broşürler Online banner reklamları

Serigrafi, şablon baskı, oyma, kabartma, kazıma vb. şeklindeki logolarda 2 boyutlu yöntemin kullanılması gereklidir.

COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU | 5


Kimlik Gereklilikleri: Tescilli Marka’ya Genel Bakış

Ofis isminin Coldwell Banker Real Estate LLC ve Coldwell Banker Türkiye tarafından onaylanması zorunludur ve ofis ismi açık, anlaşılır olmalı, başka ofis ve şirketlerle karışıklığa neden olmamalıdır. Detaylı bilgi için Kural ve Prosedürler Kitapçığı’nda bulunan Coldwell Banker Türkiye Franchise Ofis İsim Kuralları ve Örnek İsim Listesi’ne bakınız. İsim kesinlikle ülke, şehir gibi belirli bir noktayı, ulusal ya da uluslararası bir bölgeyi kastetmemelidir.

GEREKLİ

Örneğin, R Ulusal Gayrimenkul, İstanbul Emlak, Türkiye Emlakçılar Birliği kullanımları uygun değildir. R Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ofisler için isimde “Gayrimenkul” kelimelerinin geçmesi gerekir.

GEREKLİ

Gayrimenkul Danışmanı onaylanmış ofis ismini hiç bir şekilde değiştirmeden kullanmak zorundadır.

GEREKLİ

Coldwell Banker ismi ofis ismi olmadan metin içerisinde ve kurumsal logoda kullanılmamalıdır.

GEREKLİ

Kurumsal logo kullanıldığı zaman ofis ismi direkt olarak logonun altında ortalanacak şekilde olmalıdır, isim mavi kutucuğun içine yazılmamalı, dışarıya yazılmalıdır. Ancak ofis ismini tam olarak “Coldwell Banker” yazısının sağ tarafına yazmak da uygun görülür, detaylar aşağıda anlatılmıştır.

GEREKLİ

Ofis isminin her harfinin büyük veya kelimelerin baş harflerinin büyük yazılması önerilir. Bunun yanı sıra harflerin kalın formatta, yani bold olarak yazılması gerekir.

GEREKLİ

ÖNEMLİ: Ofis isminin uzunluğunun boyutu önemsenmeden dikkat edilecek husus ofis isminin logo dışına taşmamasıdır. En olarak düşünüldüğündeyse “W” ve “K”nin toplamından oluşan en ölçüsü ofis isminin en ölçüsüne eşit olmadır.

Örneğin;

PREMIER GAYRİMENKUL

6 | COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

PREMIER


Kimlik Gereklilikleri: Markanın Ofis İsmiyle Kullanımı

Ofis isimlerine bağlı olarak kullanımlar aşağıdakiler gibidir: Genişletilmiş Boşlukla Kullanımı:

ÖNEMLİ

Harfler arası boşlukları ofis ismi mavi kutucuğu ve üst satır için “W” ve alt satır için “K”yi aşmayacak şekilde genişletmek mümkündür.

Örneğin;

PREMIER

ELITE

İlk İsim ya da Tüm İsimlerin Büyük Kullanımı:

ÖNEMLİ

Tüm isimler aynı boyutta kullanılmak zorunda değildir.

Örneğin;

PREMIER GAYRİMENKUL

Font Boyutunda Varyanslı Kullanımı:

ÖNEMLİ

En iyi görünüm için ilk sıra ya da ilk ismin daha büyük yazılması da tavsiye edilir.

Örneğin;

PREMIER GAYRİMENKUL

COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU | 7


Kimlik Gereklilikleri: Markanın Ofis İsmiyle Kullanımı

Kısa Ofis İsimlerinde Kullanım:

ÖNEMLİ

Kısa, ortalamadan az sayıda harften oluşan ofis isimlerinin puntoları büyütülmelidir, en ve boy olarak “Coldwell Banker” yazısının büyüklüğüne yaklaştırılmalı ya da eşit hale getirilmelidir; daha büyük olmamalıdır.

Örneğin;

PREMIER Ana Logo’nun Sağını Kullanmak:

ÖNEMLİ

Boşluk sorunu yaşanan durumlarda, örneğin internet siteleri, reklam bantları, ofis ismi Ana Logo’nun sağına belirli şartlar doğrultusunda yazılabilir. Ofis isminin ebadı ismin logonun altında olduğu durumlar ile aynıdır; mavi kutunun dışına yazılmalı ve kutu ile ortalanmalıdır.

Örneğin;

PREMIER PREMIER GAYRİMENKUL

Kimlik Gereklilikleri: “Her Ofis Bağımsız Bir Franchise İşletmesidir.” “Her Ofis Bağımsız Bir Franchise İşletmesidir.” ibaresinin kullanılması önemli noktalardan biridir. Kurumsal logo gibi şirketin önemli öğelerinden biridir ve kullanılması gerekir. Özellikle, el ilanı, kartpostal, kartvizit gibi basılmış materyaller ve tanıtıma dair görsel ve yazılı her unsurda, örneğin branda ve tabela, kullanılmasına dikkat edilmelidir.

8 | COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU


Kimlik Gereklilikleri: Markanın Ofis İsmiyle Kullanımı

Coldwell Banker markasını, logoyu ve ofis ismini kullanırken yapılması gereken, önerilen ve yapılmaması gereken hususlar aşağıda listelenmiştir.

ÖNEMLİ

Logo ile kullanırken;

Gereken; R Coldwell Banker logosu tüm broşür, evrak, kartvizit, branda, internet sitesi, tabela gibi materyallerde kullanılmalıdır. R Logonun %100 PMS 280 mavi olduğundan, harflerin beyaz olduğundan emin olunmalıdır. R Logo ölçüleri doğru kullanılmalıdır. Logonun renkli, desenli ya da koyu bir zeminde kullanıldığı zamanlarda fark edilir ve dikkat çeker biçimde olduğundan emin olunmalıdır.

Coldwell Banker markasını, logoyu ve ofis ismini kullanırken yapılması gereken, önerilen ve yapılmaması gereken hususlar aşağıda listelenmiştir. Logo ile kullanırken; Gereken; R Ofis isminizin Trebuchet formatında yazılarak 3 boyutlu logo ile kullanılması gerekir.

PREMIER GAYRİMENKUL

R Logo boyutunda sorun olmadan kullanımı için Coldwell Banker Works’ü logo indirmek için kullanmanız önerilir. R Logonun koyu zeminde kullanıldığı durumlarda beyaz çerçeveye alınıp belirginleştirilmesi hem 2 boyutlu hem de 3 boyutlu logolar için tavsiye edilir.

COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU | 9


Kimlik Gereklilikleri: Markanın Ofis İsmiyle Kullanımı

Yapılmaması Gerekenler; Logonun içine herhangi bir yazı veya resim konulmamalı ve mavi kutucuk çok yakınındaki dikkat çekici bir unsurla bütünleştirilmemeli!

Gayrimenkul

PREMIER

Logo PMS 280 mavidir ve 3 boyutlu logoda siyah gölgelendirme dışında başka renk tonu kullanılamaz ve gölgelendirilemez!

Logo renk ve ölçüler olarak tersine çevrilemez!

Logomuz genişletilip daraltılamaz, boy uzunluğu en uzunluğunun 2 katı olacak şekilde ölçü sabittir ve bu 2*4’ün dışına çıkılamaz!

Logo kesilemez! Örnekte olduğu gibi yazının mavi kutucuğu ortalamadan kullanımı ve mavi kutucuğun kesilmesi yanlıştır!

Logomuz 25.4 mm’den küçük olacak şekilde, örnekteki gibi kullanılamaz.

Coldwell Banker yazı karakteri sadece “Coldwell Banker” yazarken kullanılmalı, diğer ifadeler için kullanılmamalıdır. Yine aynı şekilde Coldwell Banker yazı karakteri cümle içinde logoda olduğu şekliyle kullanılamaz. Coldwell Banker Türkiye kendi organizasyonları dışında Coldwell Banker yazı karakterinin yanyana kullanılmasına izin verilmez.

10 | COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU


Kimlik Gereklilikleri: Markanın Ofis İsmiyle Kullanımı

Yapılmaması Gerekenler; Kurumsal logonun üzerine başka bir yazı ve görsel eklemeyin!

SATILIK

Logonun duruş açısını değiştirmeyin!

Ev logosunu kurumsal logodan ayrı olarak kullanmayın!

Logoyu cümle, metin unsuru olarak kullanmayın!

Bu evin hakları

kapsamındadır.

Ofisiniz için Coldwell Banker logosunu kullanırken “Real Estate, Emlak” vb. eklemeler yapmayın ve logoyu tek başına kullanmayın!

Gayrimenkul Mavi kutucuğun içine yazı yazmayın, yukarıda bahsedilenlerin dışında logonun görünüşünü ve temasını bozacağından çeşitli cümleler ve sloganlar eklemeyin.

BÜYÜK UZMANLIK

PREMIER

Tüm ülkenin hizmetinde! Font Gereken: Ofis isminiz için Trebuchet Bold formatını (kalın yazım) kullanın. Yapılmaması gereken: Herhangi farklı bir yazım şeklini kullanmayın!

PREMIER Ayrıca; ofis ismini kullandığınız sürece “Her Ofis Bağımsız Bir Franchise İşletmesidir.” belirtisinin de yazılması gerekir.

COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU | 11


Yaratıcılık Gereklilikleri: Ev Logosu

Ev Logosunun Kullanımı: Ev logosu, kurumsal ana logo ile ofis isminin bağlacı görevidir ve marka çalışmasının ikincil destekleyici elementidir. Ev logosu sosyal medya, ev tasarım platformu gibi ortamlarda kullanılabilir ama değiştirilmemeli ve eklemeler yapılmamalıdır.

Ev Logosunu Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Şöyledir; Kurumsal logo ve ev logosu yanyana kullanılırken ev logosunun kurumsal logodan büyük olmaması gerekir.

Coldwell Banker ev logosu kullanılırken boyutu değiştirilmemeli; daraltılmamalı ya da uzatılmamalıdır.

Coldwell Banker ev logosu deseni ve rengi orijinal 3 halinden farklı olarak değiştirilmemelidir.

Coldwell Banker ev logosu siyah zeminle kullanılmamalı, gerekirse beyaz zemin ile siyah ana zemine aktarılmalıdır.

Ev logosu içerisindeki “CB” ikonunun yeri değiştirilmemelidir.

12 | COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU


Yaratıcılık Gereklilikleri: Ev Logosu

Renk Seçenekleri:

Siyah Logo Bu versiyon açık renk veya beyaz arka planla kullanılmalıdır. > Siyah

Beyaz Logo Bu versiyon bir önceki logodaki beyaz ile siyahın yer değiştirmiş halidir. Siyah veya koyu renk arka planla kullanılmalıdır. Çıktı olarak kullanıma daha uygundur. > Beyaz logo Siyah üzerinde ters

Renkli Logo Bu versiyon açık renk ve beyaz arka plana uygundur. Renkli Coldwell Banker ev logosu yalnızca PMS spot rengiyle kullanılır ve internet kullanımına uygundur. > PMS 280 U > CMYK - C:100 M:72 Y:0 K:18 > RGB - R:35 G:31 B:32

Oran ve Ölçekleme: Coldwell Banker ev logosu asla kurumsal ana logodan ve ofis isminden daha büyük olmamalıdır. Uygun boyutu bulmak için mavi kutucuğun alt çizgisi ve “BANKER” yazısı, aşağıdaki görselde olduğu gibi, ölçüt alınır.

PREMIER

COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU | 13


Tanıtım Gereklilikleri: Sosyal Medyada Ev Logosu

Facebook ve Twitter’da Ev Logosu Coldwell Banker ev logosunun tercih edilen yeri sayfa başlangıcının 635 mm altında olmak üzere sol köşedir ve bu tercih edilen konumdur. Ev logosu üzerinde bulunduğu görsele bağlı olarak daha yukarı ya da aşağı hareket esnekliği de taşır.

> Facebook

John Smith 635 mm 635 mm

PREMIER GAYRIMENKUL

> Twitter

635 mm 635 mm

PREMIER GAYRIMENKUL

14 | COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU


Kimlik Gereklilikleri: Coldwell Banker Markasının Kullanımı

Coldwell Banker ® markası ve isminin kullanımı da reklam kopya, yazışma ya da diğer uygulamalarda metin olarak Coldwell Banker adının kullanılması anlamına gelebilir. Tutarlı ve bütünlüklü bir imaj için Coldwell Banker markasının dış kaynaklı kullanımları için hazırlanan yönergelere uyulması önemlidir. Coldwell Banker tek başına bir isim olarak kullanılmamalıdır. Örneğin; R S R R

“Coldwell Banker® Sisteminin parçası olarak”: DOĞRU “Coldwell Banker®’ın parçası olarak”: YANLIŞ “Coldwell Banker® Sistem’e katılın”: DOĞRU Coldwell Banker ve ofis ismi arasına noktalama işareti koymayın.

İnternet sitemiz daima küçük harflerle ve boşluksuz olarak yazılmalıdır. Coldwell Banker hiçbir zaman CB şeklinde kısaltılmamalı ve formu değiştirilmemelidir.

“®” Tescil Sembolünün Kullanılması GEREKLİ

Tescil sembolü Coldwell Banker markasının ilk kez kullanıldığı her yerde kullanılmalıdır.

Coldwell Banker markası metinlerde ana başlık olarak kullanılacağı zaman ilk seferde mutlaka “®” sembolü kullanılmalıdır. Bold şekilde kullanılması zorunlu değildir. Coldwell Banker ile birlikte kullanılacak tescil sembolü bir sayfa içinde 2’den fazla olamaz. “Coldwell Banker” ilk yazıldığında bold yazım tercih edilmelidir, her yazımda bold kullanılmasına gerek yoktur. Eğer Coldwell Banker ana başlıkta geçirilmiyorsa Coldwell Banker markasının metinde ve alt başlık olarak ilk kullanımında tescil sembolü bulunmalıdır. Eğer Coldwell Banker ana başlıkta ya da alt başlıkta geçirilmiyorsa tescil sembolü Coldwell Banker isminin ilgili metindeki ilk kullanımında bulunmalıdır. Tescil sembolünü ofis ismiyle birlikte kullanmayın. (Coldwell Banker Premier Gayrimenkul gibi.) Eğer Coldwell Banker isminin geçtiği basılı metin birden fazla sayfayı içeriyorsa yukarıda bahsedilen maddeler her bir ayrı sayfa için kullanılmalıdır.

Tescilli Markanın Doğru Gösterimi ve Kullanımı Coldwell Banker’ın dünya çapında birçok kayıtlı ticari markası bulunur. Logo ve tescilli markanın bulunduğunuz bölgeye uygun doğru kullanımı için ihtiyaç doğrultusunda info@coldwellbanker.com.tr adresi ile iletişim kurabilirsiniz.

COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU | 15


Kimlik Gereklilikleri: Kişisel Tanıtımlar

“Coldwell Banker®” güçlü ve pozitif bir imaja sahip olup kişisel tanıtım ve pazarlama çalışmalarının en önemli unsurudur. “Kişisel Tanıtım Gereklilikleri” bölümünde Coldwell Banker kurumsal kimliği ile üyelerin kişisel pazarlama öğelerinin birleştirilmesi üzerinde durulmuştur. Coldwell Banker ismi gayrimenkul sektörünün en önemlisi olup tüm Coldwell Banker ailesinin profesyonel kimliğinin bir parçasıdır ve bu kimliğin kişisel promosyon kampanyalarının bir parçası olarak üyeler tarafından oluşturulan malzemeler dahil potansiyel müşterilerimize sunulan tüm materyallerde muhafaza edilmesi esastır. Coldwell Banker kimliğini korumaya yardımcı olmak için, kişisel tanıtım materyallerini kullanan broker ve gayrimenkul danışmanlarımız kılavuzda belirtilen yönergeleri takip etmeli, tanıtım ve pazarlamalardaki tüm unsurlar dahilinde ton, mesaj ve görsellere önem vermelidir.

GEREKLİ 1. Coldwell Banker ticari markası bu klavuzda belirtildiği şekilde kullanılmalı ve spesifikleştirilen durumlar takip edilmelidir. 2. Coldwell Banker ana logosu belirtilen ölçütler ve şartlar doğrultusunda tüm kişisel pazarlama unsurlarında ofis ismiyle birlikte kullanılmalıdır. 3. Coldwell Banker ofis ekipleri kendi logo ve sloganlarını geliştirirlerse, bunları kılavuzda belirtilen şartlara uyduğu sürece ve Coldwell Banker Türkiye’den izin alarak kişisel pazarlama aşamalarında kullanmaları mümkündür. 4. Gayrimenkul Danışmanlarının ve Brokerların , bireysel pazarlama ve tanıtım çalışmalarını sürdürürken yasalar ve düzenlemeleri takip etmesi ve aralarındaki ilişkiye, hukuka ve yasalara uygun olarak sürdürmeleri gerekir. 5. Ofis isimleri asla başka ofis ve firma isimleri ile karışacak şekilde kullanılmamalıdır. 6. Pazarlama, tanıtım ve reklam amacıyla kullanılan her unsurda bir iddia veya veri olduğu zaman kullanılan datanın dipnot ile kaynağı belirtilmelidir. 7. Kişisel ya da ofis için kullanılan yöntemlerde gerçekleşebilecek hak ihlalleri Coldwell Banker’ın sorumluluğunda değildir. 8. Coldwell Banker, kişisel pazarlama içerikleri ve bunların kullanıldığı malzemelerin önceden onay hakkını saklı tutar.

16 | COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU


Üretim Gereklilikleri: Logonun Çoğaltılması

Logo Detayları Coldwell Banker® logosu daima yüksek çözünürlüklü formatta üretilmeli ve gene yüksek çözünürlüklü olarak çoğaltılmalıdır. Logo ölçü ve araç kullanmaksızın elle çizilemez. Logonun kabul edilen versiyonlarına coldwellbankerworks.com adresinden ulaşılabilir. Büyük boyutlu üretimler için (ofis tabelaları gibi) orana sadık kalınmalıdır. Mavi alan 1.0-2.4 rasyosundan oluşur. Aşağıdaki örnek, logonun tüm unsurlarının doğru kullanımını grid birim olarak gösterir.

ÖNEMLİ

Renkli ve desenli zeminde kullanılacağında logonun zeminden farklılaşması için beyaz çerçeveye alınması tavsiye edilir.

GEREKLİ Boy Oranı 28 28 Grid Grid Birim Units

28 grid birime 67 grid birim görüntü rasyosu bulunur. Doğru ölçülü logo 28 grid birim yükseklik ve 67 grid birim genişlikten oluşur.

67

Yazı boyutunde ise “K” 8.5 grid birim, diğer harfler 7 grid birimden oluşur.

7

8-1/2

7

COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU | 17


Üretim Gereklilikleri: Logonun Çoğaltılması

3 Boyutlu Logo ÖNEMLİ

Beyaz zeminde kullanım: Logomuz beyaz zeminde örnekte olduğu gibi 3 boyutlu kullanılırken tonu belirlenmiş mavi dikdörtgen üzerinde iki sıra, beyaz renkle yazılmış Coldwell Banker yazısı ve CB ikonu bulunur.

ÖNEMLİ

Koyu renk zeminde kullanım: Beyaz zeminde kullanımından farklı olarak beyaz çerçeve ile logonun belirginleştirilmesi önerilir.

ÖNEMLİ

Logonun standartlar kılavuzunda belirtilenler dışında kullanılması, en-boy oranının, renklerin, Coldwell Banker yazısı ile CB logosunun yer ve oranının kılavuzda belirtilen şartlar dışında değiştirilmesi yasaktır. Logo yerine alternatif bir görsel kullanılamaz.

Renk Detayları GEREKLİ

Logomuzun her zaman doğru renk tonunda kullanılması gerekir. Coldwell Banker mavisi PANTONE 280 CV ya da PMS 280’dir.

4 renkli baskı sisteminde de standartlara uyulması beklenir. Maliyet, stok sorunu gibi durumlar için %100 Cyan, %72 Magenta, %0 Sarı ve %12 Siyah ile logo basılır. Elektronik kullanım ve internet siteleri için RGB formatında Coldwell Banker mavisi R:0 G:66 B:137 veya HEX #004289 şeklinde detaylandırılır. Paint programında PMS 280 tam olarak bulunur.

PREMIER GAYRİMENKUL

18 | COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU


Üretim Gereklilikleri: Logonun Çoğaltılması

Kabartmalı Logo Detayları ÖNEMLİ

Coldwell Banker logosu kabartmalı şekilde de bastırılarak kullanılabilir, bu durumda “Coldwell Banker” ve “CB ikonu” kullanılan kumaş ya da plastikte kabarık ve belirgin olarak durur.

İki çeşit kullanım kabul edilir. Birincisinde “Coldwell Banker” ve “CB ikonu” kabartılır. Mavi zemin kullanılır. (Bkz: İllüstrasyon #1) İkincisinde olarak kabartmalı çerçeve de bulunur. Bu çerçeve 1 grid biriminde olmalıdır. Mürekkep kullanılmaz ve Blind Emboss (kör kabartma) şeklinde adlandırılır. (Bkz: İllüstrasyon #2) Çerçeve kabartma örneği için bkz: İllüstrasyon #3. Kabartmalı logonun mavi, platinum ya da inci beyaz ile kullanılması önerilir. İllüstrasyon #1

İllüstrasyon #2

28 Grid Birim Units

11 Grid Grid Unit Birim

67

İllüstrasyon #3

Seviye 1

Level 1

“Coldwell Banker” Yükseltilmiş harf çeçevesi

Seviye 2

Level 2

Tipografi Sistemi Yazı şekli Yazı şekli şirket imaj ve karakterini yansıttığından dikkat edilmesi gereken bir unsurdur. Trebuchet ve Arial şekilleri kullanılması seçilen yazı şekilleridir.

Trebuchet

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz ÖNEMLİ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Trebuchet stili tüm basılan materyallerde kullanılır. Buna ek olarak televizyon reklamları ve videolar dahil olmak üzere tüm tanıtım ve iletişim ürünlerinde kullanılır. Kartvizitler, isimlikler, şirket ismi de Trebuchet ile yazılır.

Arial

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ÖNEMLİ

Arial stili kartvizit, tabela gibi tüm tanıtım materyalleri haricindeki “Her Ofis Bağımsız Bir Franchise İşletmesidir.” ibaresinin yazımında kullanılır.

COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU | 19


Yaratıcı Gereksinimler: Renk Sistemi

Renk görsel öğelerdeki en önemli kimlik aracıdır, marka değer ve pozisyonu destekler. Coldwell Banker renk paleti Coldwell Banker Mavisi, Coldwell Banker Grisi ve Coldwell Banker Accent Mavisi’nden oluşur. Renk paleti markanın akılda kalıcılığını vurgulamak üzere tasarlanmıştır. PANTONE® Renk Sistemi* BİRİNCİ

İKİNCİ

ÜÇÜNCÜ

PMS 280 C†

PMS Cool Gray 7 C†

PMS 652 C†

BİRİNCİ

İKİNCİ

ÜÇÜNCÜ

C: 100 M: 72 Y: 0 K: 18

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 37

C: 62 M: 28 Y: 2 K: 3

4/C Process

Belirttiğimiz gibi Coldwell Banker renk paleti yukarıdaki 3 rengi içerir; ancak bu renklerin ton ve geçişlerini de kullanmak mümkündür. Örneğin;

PANTONE® Renk Sistemi* 100%

BİRİNCİ

İKİNCİ

50%

0%

20 | COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

ÜÇÜNCÜ


Yaratıcı Gereksinimler: Markanın Tanıtım Unsurlarına Yerleştirilmesi

Aşağıdaki örnek marka unsurlarının yerleşimlerini göstermektedir. Bu kullanım değiştirilmemeli ve alternatifi olarak kullanılmamalıdır.

Mavi çerçeve 10 pt. ve kurumsal mavi rengimizden oluşur: PANTONE 280 CV, C:100 - M:72 - Y:0 - K:18

© 2013 Coldwell Banker Real Estate LLC. All Rights Reserved. Coldwell Banker Real Estate LLC fully supports the principles of the Fair Housing Act and the Equal Opportunity Act. Each Office is Independently Owned and Operated. Coldwell Banker, the Coldwell Banker logo, Coldwell Banker Previews International and the Coldwell Banker Previews International logo are registered service marks owned by Coldwell Banker Real Estate LLC in the United States and by Coldwell Banker LLC in Canada. Each sales representative and broker is responsible for complying with any consumer disclosure laws or regulations. In Canada, any use of the term “sales associate” or “agent” herein shall be replaced with the term “sales representative”.

Mavi bant 31.75 mm yüksekliğinde olmalı ve kurumsal mavi renk olmalıdır.

Jane Smith 1234 Main Street City, State, Zip Code O: 000-000-0000 F: 000-000-0000 jsmith@coldwellbanker.com coldwellbanker.com

PREMIER GAYRİMENKUL

Ofis ismi Trebuchet MS Bold ile yazılır.

Logo yukarıdan ortalanmalı ve sol altta bulunmalıdır.

Gayrimenkul Danışmanının fotoğrafı 25.4 x 25.4 mm boyutlarında karedir.

Ofis bilgileri Trebuchet MS stilinde ve büyük, küçük harf birlikte kullanılarak yazılmalıdır. Gayrimenkul Danışmanı ismi bold yazılmalı en az 8 pt. olmalıdır.

COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU | 21


Yaratıcı Gereksinimler: Antetli Kağıt ve Zarf

Antetli kağıtlar ve zarflar müşterilere ilk izlenim bırakma işlevi taşıdığından oldukça önemlidir. Henüz kendinizi tanıtmadığınız kişilere güçlü ve etkili bir izlenimle ulaşmanız olumlu etki bırakacaktır. Bu sebeple kartvizitler gibi antetli kağıt ve zarflar çok önemli pazarlama yollarıdır. Bu sebeple standartlara uyup antetli kağıt ve zarflara gereken önemi vermeniz beklenir. Materyaller coldwellbankerworks.com’da “XpressDocs” ile aratıldığında “Business Essentials” tıklanarak gözden geçirilebilir. 13 pt. Trebuchet Bold ile daha önce de belirtilen standartlar doğrultusunda ofis ismi logonun altına ortalanmalıdır. Siyah yazım kullanılmalıdır. “Her Ofis Bağımsız Bir Franchise İşletmesidir.” Siyah renkte, 9 pt., Arial, büyük ve küçük harf birlikte kullanılarak sayfanın altına ortalanmalıdır.

25.4 mm

İSİM Unvan

25.4 mm

ADRES

23.8125 mm

TELEFON FAKS GSM MAİL

PREMIER GAYRİMENKUL

9.525 mm

22 | COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

25.4 mm


Yaratıcı Gereksinimler: Standart Zarf

Tescilli marka logosu ölçüsü 25.4 x 10.31875 mm olup PMS 280 renktedir. Ofis ismi 10 pt. Trebuchet ile daha önce belirtilen standartlar doğrultusunda yazılır. Logonun altına ortalanır ve Coldwell Banker yazısının boyutunu aşamaz. Sizin isminiz 6.5 pt., Trebuchet Bold, siyah renk ve büyük harfler kullanılarak yazılır. Logonun altına ortalanır.

31.75 mm

12.7 mm

11.9 mm

PREMIER GAYRİMENKUL

11.9 mm

İSİM ADRES

COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU | 23


Yaratıcı Gereksinimler: Premium Antetli Kağıt

Premium Antetli Kağıt Materyaller coldwellbankerworks.com’da “XpressDocs” ile aratıldığında “Business Essentials” tıklanarak gözden geçirilebilir. 280.19375 mm x 14.2875 mm, kabartmalı tescilli marka logosu PMS 280 mavi renkte bulunur. Kabartmalı logo kurallarına uyulmalıdır. Ofis ismi 13 pt. Trebuchet ile daha önce belirtilen standartlar doğrultusunda yazılır. Logonun altına ortalanır ve Coldwell Banker yazısının boyutunu aşamaz. Sizin isminiz 9 pt., Trebuchet Bold, siyah renk ve büyük harfler kullanılarak yazılır. Sağ üst köşeye yerleştirilir. “Her Ofis Bağımsız Bir Franchise İşletmesidir.” Siyah renkte, 9 pt., Arial, büyük ve küçük harf birlikte kullanılarak sayfanın altına ortalanmalıdır.

25.4 mm

İSİM Unvan

25.4 mm

ADRES

23.8125 mm

TELEFON FAKS GSM MAİL

PREMIER GAYRİMENKUL

9.525 mm

Premium Zarf 31.75 mm

ADRES

12.7 mm

11.9 mm

PREMIER GAYRİMENKUL

24 | COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

25.4 mm


Kimlik Gereklilikleri: Kartvizitler

En güçlü ve etkili pazarlama araçlarımızdan biri kartvizittir. 50.8 x 88.9 mm ölçülerindeki kartvizit insanların sadece sizinle nasıl ve hangi bilgilerle iletişim kuracağını söylemez, niye sizinle iletişim kurmaları gerektiğini de söyler. Daha etkili ve profesyonel olmanız için kartvizit fark edilmeli ve dikkat çekmelidir. Yüksek kalite Coldwell Banker kartvizitini kullandığınız zaman dikkat çekmemesi mümkün değildir. Coldwell Banker kartvizitinin oluşturulup basılmasında sadık kalınacak esaslar vardır; R R R R

Kartın içeriğini düzenleyin. Fotoğraf kullanacaksanız fotoğrafı uygun saptayınız. “Her Ofis Bağımsız Bir Franchise İşletmesidir.” ibaresini ekleyiniz. Bastırılacak kaç tane kartvizite ihtiyacınız olduğunu planlayın.

Unutmayın ki Coldwell Banker kartviziti birçok iş fırsatının kapısını açabilecek değerli bir anahtar olup pazarlamanın önemli bir parçasıdır.

Fotoğrafsız Kartvizitler • Kartvizitler örneklerdeki gibi kullanılmalı ve onaylanan tedarikçilerden temin edilmelidir. • Temel format tüm fotoğrafsız kartvizitler için tutarlılıkla sağlanmalıdır. Baskı sadece kartın bir tarafında görünebilir. • Coldwell Banker logosu düzgünce kullanılmalıdır. • Boyut 88.9*50.8 mm’dir. • Ofis ismi kurumsal logonun altına en fazla 3 satır olarak yazılmalı ve kurumsal logodan büyük olmamalıdır. • “Her Ofis Bağımsız Bir Franchise İşletmesidir.”ibaresi 5pt Arial formatında olarak sol altta bulunmalıdır. • Coldwell Banker® PMS 280 mavi ve siyah olmalı, (Coldwell Banker® PMS 280 Blue and black), mavi renk ana logoda kullanılmalı, örnekte olduğu gibi dikey ve yatay çizgiler mavi, geriye kalanlar siyah olmalıdır.

ÖN

ARKA

ÖRNEK GAYRİMENKUL

AHMET ÇALIŞKAN Gayrimenkul Danışmanı

Tel : 0212 488 00 00 Faks : 0212 266 22 88 GSM : 0532 354 67 89 Büyükdere Cad. Hürmet Keçeli İş Merkezi No: 53/4 Mecidiyeköy Şişli İstanbul ahmet.caliskan@coldwellbanker.com.tr www.coldwellbanker.com.tr/premier Her Ofis Bağımsız Bir Franchise İşletmesidir.

COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU | 25


Kimlik Gereklilikleri: Kartvizitler

Fotoğraflı Kartvizitler • Fotoğraf kılavuzda belirtilenlerden farklı oluşturulmamalıdır. ÖN

ARKA

AHMET ÇALIŞKAN Gayrimenkul Danışmanı

Tel : 0212 488 00 00 Faks : 0212 266 22 88 GSM : 0532 354 67 89

Her Ofis Bağımsız Bir Franchise İşletmesidir.

ÖRNEK GAYRİMENKUL Büyükdere Cad. Hürmet Keçeli İş Merkezi No: 53/4 Mecidiyeköy Şişli İstanbul ahmet.caliskan@coldwellbanker.com.tr www.coldwellbanker.com.tr/premier

Bireysel Fotoğrafın Özellikleri Kartvizitinizde iyi görünmeyi istiyorsunuz, biz de sizin iyi görünmenizi istediğimiz için bu profesyonel fotoğraf bülümünü oluşturduk. Kartvizitinizde yalnızca bireysel fotoğrafınız bulunabilir ve baş-omuz formatında olmalıdır. Profesyonelliğin korunması için başka bir kişi, hayvan, sembol, slogan gibi hiçbir unsur fotoğraf karesinde yer almamalıdır. Fotoğraf profesyonel olmalı ve fotoğraf çekimine ciddiyetle önem verilmedir. Kostüm gibi kıyafetler giyilmemelidir. Fotoğrafta mavi logoya uyacak ve beyaz-açık renk kartvizit arka planında zayıf kalmayacak şekilde giyinmek gerekir. R R R R R

Gülümsemek ya da gülümsememek sizin tercihinize kalmıştır. Fotoğrafçınıza kılavuzu göstererek yardım isteyebilirsiniz. Ana aydınlatma ışığı sağda ve 45 derece açıyla bulunur. Arka plan ışığı, yaklaşık olarak kişi ile beyaz, tek parça arka plan arasındaki mesafenin yarısıdır, -1 ana ışık olmalıdır İyi açı için 57.15 mm üzerinde 150 mm portre (vesikalık) lens tercih edilir.

26 | COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU


Yaratıcılık Gereklilikleri: Sosyal Medya

GEREKLİ

Coldwell Banker® markasının sosyal medya türündeki internet sitelerinde; yani, Facebook, Twitter, YouTube, Google+, LinkedIn, Pinterest, Instagram ve diğer sitelerde uygun ve düzgün temsili gerekir.

Sosyal medya hesabınızdaki profil fotoğrafı ya da sosyal medya hesabınızın başka bir unsuru olarak Coldwell Banker markası hiçbir zaman tek başına kullanılamaz. Ofis ismi bu kılavuzda belirtilen standartlar doğrultusunda Coldwell Banker ile birlikte belirtilmelidir. “Coldwell Banker” şirket ismi/logosu sosyal medyada tek başına, S S S S

Profil isminiz, Kullanıcı isminiz, Profil fotoğrafınız, Profil URL’niz olarak kullanılamaz.

Ofis için sosyal medya sitesinde profil ismi, profil fotoğrafı vb. kullanılacağı zaman mutlaka Coldwell Banker’ın yanı sıra ofis isminizi de yazmalısınız. Eğer birden fazla alan için hesap açılacaksa ilgili alan ofis isminden sonra belirtilmelidir. Doğru: R Coldwell Banker Premier R Coldwell Banker Premier – İstanbul R Coldwell Banker Premier – Ankara R Twitter.com/coldwellbankerpremier Yanlış: S Coldwell Banker Gayrimenkul S Coldwell Banker – İstanbul S Twitter.com/cb S Youtube.com/coldwellbankerpremier

ÖNEMLİ

Profil Resimleri

Sosyal medya sitelerinde bir hesap oluşturacağınızda profil fotoğrafı ekleyerek profilinizi zenginleştirmek herkes için ortak bir uygulamadır. Profil fotoğrafınızı Coldwell Banker ana logosu yapmak isterseniz, yapmanız gereken ofis ismini ve minimum şekildeki “Her Ofis Bağımsız Bir Franchise İşletmesidir.” ibaresini Coldwell Banker logosuyla kullanmak olmalıdır. Coldwell Banker logosunu ofis ismiyle birlikte sosyal medyada kullanmak sizin Coldwell Banker markasının bir parçası olduğunuzu vurgular. Ofis için kurumsal şekilde açılan her sosyal medya profilinde, ofis isminin yazılı olduğu Coldwell Banker logosunu kullanmanız beklenir, bu logo Coldwell Banker ofisinizi kurumsal olarak temsil eder. Ancak, gayrimenkul danışmanlarının kendi fotoğraflarını profil fotoğrafı olarak kullanmaları önerilir. Her sosyal medya profili online tanıtım unsuru olarak düşünülür, yani içeriğinin bazı düzenlemelere uygun olması gerekir ve umuma açılmadan önce bunun göz önünde bulundurulması önemlidir. İnternet ortamındaki her platformda kullanılan bilgi ve diğer unsurlardan sorumluluk oluşur. Tüm sosyal medya hesapları ve kendi profesyonel internet sitenizde takip etmeniz gereken noktalar, daha önceden belirtilenlere ek olarak şöyledir: Sosyal medya profiliniz Coldwell Banker® logosu ve sloganları doğru şekilde ve her yazışta tutarlı olarak içermelidir. Bir öğeyi değiştirirken, gösterirken ya da sosyal medyada paylaşırken kullanma veya değişim için izniniz olduğundan emin olun. Lütfen tüm düzenleme ve bahsedilen kurallara tanıtım öğelerinin sunumu ve profesyonel internet sitenizdeki tanıtımlar ile uyun. Coldwell Banker markası, Coldwell Banker markası ve sistemi içindeki unsurları sosyal medyada standartlarına uymayarak, markayı kötüye kullanarak markaya zarar verme tehdidinde bulunan hesapların profilini yok sayma, onamama ve reddetme hakkını kendinde saklı tutar.

COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU | 27


Kimlik Gereklilikleri: Ofis Tabelaları Format Verilen ölçüler grid birimindedir. Bahsedilen bina tabelaları florasan ile iç aydınlatmalı olarak kullanılır. Bina tabelası aşağıda bahsedilenlere uygun olarak kullanılmalıdır Tabela Görünümü: Dış tabelada Coldwell Banker logosu ve ofis ismi arasında tabela ölçülerine bağlı olmaksızın 60/40 konfigürasyon rasyosu bulunur. Zemin mavidir ve üst kısmın %60’ı beyaz “Coldwell Banker” yazısını, %40’ı Trebuchet Bold formatında beyaz renkte, büyük harflerle yazılmış ofis ismini içerir. Üç sıradan fazla içerik bulunamaz. Logo: Coldwell Banker logosu sadece kurumsal yazı karakteriyle ve beyaz olarak yazılır. Tabelanın %60’ında yer tutar. Ofis İsmi: Ofis ismi beyaz renkte ve Trebuchet Bold yazı şeklinde yazılmalıdır. Ofis ismi logoya ortalanmalı ve örneklerdeki gibi kullanılmalıdır. Ofis isminizin boyutu “Coldwell Banker” boyutunun %60’ı kadar olmalıdır; ancak 8 harf veya 8 harften az karakterden oluşan ofis isimleri için bu oran %70’tir. “Her Ofis Bağımsız Bir Franchise İşletmesidir.” tabelada mutlaka bulunur. Mavi zeminin alt kısmındaki beyaz alana ortalanır ve Helvetika Regular şeklinde yazılır. Büyük ve küçük harfler birlikte kullanılır. Eğer alan yazıya yeterli gelmiyorsa ibare ana girişteki kapı ya da pencereye etiket olarak yapıştırılabilir; etiket için yöneticilerden onay alınmalıdır. Sadece siyah renk ile yazılabilir. Plastik Kullanımı: Lexan’a (bir çeşit polikarbon) 3M #3630-36 vinil uygulanır. 3M® Film: Hem iç, hem de dış aydınlatmalı tabelaların üretimi için 3M film #3630-36 spesifik kullanımı tercih edilir. (3M, Minnesota Mining-Manufacturing şirketinin tescilli ismidir.) Elektrik Donanımı: Elektrik tesisatı tabelanın en önemli unsurlarından biridir ve yerel teknik standartlara uymalıdır. Not: Sembol, slogan, telefon numarası, ayrı bir logo ya da yazı bina tabelasında yer alamaz. Tabelalar tamamen ışıklı olacaktır.

28 28 Grid Grid Units Birim

67

7

8-1/2

7

28 | COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU


Kimlik Gereklilikleri: Ofis Tabelaları

ÖRNEK GAYRİMENKUL 0212 520 22 22 Her Ofis Bağımsız Bir Franchise İşletmesidir.

Maksimum Genişlik

X=Coldwell’deki C’nin boyutudur.

ÖRNEK GAYRİMENKUL 0212 520 22 22 Her Ofis Bağımsız Bir Franchise İşletmesidir.

Maksimum Genişlik

COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU | 29


Kimlik Gereklilikleri: Ofis Tabelası - Kabartma Harfler

Bina tabelası formatı kabartma harf formatının kullanımının pratik olmadığı ya da başka sebeplerde kullanılamadığı durumlar için tasarlanmıştır. Bahsedilenler önerilen tasarımlardır, yerel durumlarda karşılaşacağınız değişkenler için ilgili yöneticilerle iletişim kurmanız beklenir. Görünüm Gereklilikleri: Dış tabelada Coldwell Banker logosu ve ofis ismi arasında harflerin boyutlarına bakılmaksızın 60/40 konfigürasyon rasyosu bulunur. “Coldwell Banker” kurumsal yazı tipinde yazılır. Ofis İsmi: Ofis ismi Coldwell Banker mavisi ile Trebuchet Bold karakterinde büyük harflerle yazılır. Ofis isminin boyutu “Coldwell Banker” yazısının boyutunun %60’ı kadarı olmalıdır; ancak 8 harf veya 8 harften az karakterden oluşan ofis isimleri için bu oran %70’tir. Ofis isminiz örneklerde gösterildiği gibi Coldwell Banker yazısına ortalanmalıdır. 330.2 mm her bir harf için olabilecek en küçük boyuttur, daha küçük ebatlı kullanım için iç aydınlatmaya izin verilmez. “Her Ofis Bağımsız Bir Franchise İşletmesidir.” tabelada mutlaka bulunur. Ofis isminin altına ortalanarak Helvetika Regular şeklinde ve siyah renkte yazılır. Büyük ve küçük harfler birlikte kullanılır. Eğer alan yazıya yeterli gelmiyorsa ibare ana girişteki kapı ya da pencereye etiket olarak yapıştırılabilir, etiket için yöneticilerden onay alınmalıdır. Not: Sembol, slogan, telefon numarası, ayrı bir logo ya da yazı bina tabelasında yer alamaz. Alternatifler için yetkiliyle iletişime geçmeniz ve onay almanız gerekir.

ÖRNEK GAYRİMENKUL Her Ofis Bağımsız Bir Franchise İşletmesidir.

ÖRNEK GAYRİMENKUL Her Ofis Bağımsız Bir Franchise İşletmesidir.

30 | COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU


Kimlik Gereklilikleri: Ofis Tabelası - Kabartma Harfler

ÖRNEK GAYRİMENKUL Her Ofis Bağımsız Bir Franchise İşletmesidir.

Maksimum Genişlik

ÖRNEK GAYRİMENKUL Her Ofis Bağımsız Bir Franchise İşletmesidir. Maksimum Genişlik

COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU | 31


Kimlik Gereklilikleri: Ofis Tabelası - Alternatif Versiyon

Değişken Daha az

Daha az

Daha az

Değişken

ÖRNEK GAYRİMENKUL

Değişken

Her Ofis Bağımsız Bir Franchise işletmesidir.

Maksimum Genişlik

Daha az

Değişken

ÖRNEK GAYRİMENKUL Her Ofis Bağımsız Bir Franchise işletmesidir.

Maksimum Genişlik

32 | COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU


Kimlik Gereklilikleri: Ofis Tabelası - 3 Boyutlu Logo Kullanımı

Tabelanızın formatı ne olursa olsun Coldwell Banker 3 boyutlu logosu kullanılırken aşağıdaki standartların uygulanması gerekir. Tabela Görünümü: Dış tabelada Coldwell Banker logosu ve ofis ismi arasında tabela ölçülerine bağlı olmaksızın 60/40 konfigürasyon rasyosu bulunur. Zemin mavidir ve üst kısmın %60’ı beyaz “Coldwell Banker” yazısını, %40’ı Trebuchet MS Bold formatında beyaz renkte, büyük harflerle yazılmış ofis ismini içerir. Üç sıradan fazla içerik bulunamaz. Logo: Coldwell Banker logosu sadece kurumsal yazı karakteriyle ve beyaz olarak yazılır. Tabelanın %60’ında yer tutar. Ofis ismi: Ofis ismi beyaz renkte ve Trebuchet MS Bold yazı şeklinde yazılmalıdır. Ofis ismi logoya ortalanmalı ve örneklerdeki gibi kullanılmalıdır. Ofis isminizin boyutu “Coldwell Banker” boyutunun %60’ı kadar olmalıdır; ancak 8 harf veya 8 harften az karakterden oluşan ofis isimleri için bu oran %70’tir. Sağ Tarafı Kullanma: Yer sorunu olan durumlarda ofis ismi logonun sağında kullanılabilir. Ofis isminin boyutu alta yazıldığı şekildeki boyutla aynı olmalıdır ve mavi kutuya ortalanmalıdır. (Coldwell Banker yazısına değil.) Aşağıdaki 3 örnek kabul edilen 3 boyutlu dış tabela kullanımını gösterir:

PREMIER Her Ofis Bağımsız Bir Franchise işletmesidir.

ÖRNEK GAYRİMENKUL Her Ofis Bağımsız Bir Franchise işletmesidir.

PREMIER GAYRİMENKUL

ÖRNEK GAYRİMENKUL

Her Ofis Bağımsız Bir Franchise işletmesidir.

Her Ofis Bağımsız Bir Franchise işletmesidir.

“Her Ofis Bağımsız Bir Franchise İşletmesidir.” ibaresi tabelada mutlaka bulunur. Coldwell Banker logosunun lacivert zeminde bulunan beyaz çerçevesine ortalanmalıdır ve Trebuchet MS Regular ile büyük ve küçük harf birlikte kullanılmalıdır. Yazı rengi beyazdır. Eğer alan yazıya yeterli gelmiyorsa ibare ana girişteki kapı ya da pencereye etiket olarak yapıştırılabilir, etiket için yöneticilerden onay alınmalıdır. Not: Sembol, slogan, telefon numarası, ayrı bir logo ya da yazı bina tabelasında yer alamaz. Alternatifler için yetkiliyle iletişime geçmeniz ve onayını almanız gerekir. Elektrik Donanımı: Elektrik tesisatı tabelanın en önemli unsurlarından biridir ve yerel teknik standartlara uyulmalıdır.

COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU | 33


Kimlik Gereklilikleri: Araç Giydirme

Coldwell Banker araç giydirme çalışmaları; araç büyüklükleri ve yapıları göz önünde bulundurularak aşağıda gösterilen çalışmalar gibi yapılmalıdır. Araç giydirmeleri, Fotoğraflı/Fotoğrafsız Genel Müdürlük, Coldwell Banker Ofisi ve Fotoğaflı/ Fotoğrafsız Coldwell Banker Gayrimenkul Profesyonellerine özel yapılmıştır. Genel Müdürlük (Fotoğrafsız) Ön Bölüm: Sadece kaput üzeri Coldwell Banker logosu ile giydirilmeli, logo zemininde kurumsal mavi rengimiz kullanılmalıdır. Arka Bölüm: Arka tampon üzerinde sloganımız olabildiğince büyük yazılmalı ve altına “ev” sembolümüz ile beraber web adresimiz konulmalıdır. Araç tavanları kurumsal mavi rengimiz ile kaplanmalıdır. Yan Bölüm: Ön kapı üzerinde logomuz beyaz alan içinde kullanılmalı, ofis veya bölge adı önceden belirtilen kurallar çerçevesinde yazılmalıdır. Yine logonun mavi alanıyla hizalı olacak şekilde “Her Ofis Bağımsız Bir Franchise İşletmesidir.” yazısı yer almalıdır. Her aracın ön tekerinin dibinden başlayıp, stop lambalarına kadar uzanan açık ve koyu maviden oluşan dalgamız yer almalı, iki şerit arasındaki beyaz alan logo alanımızdaki beyaz çerçevenin kalınlığıyla eşit olmalıdır. Stop grubunun yanında “ev” sembolümüz yer almalıdır. Logomuzun beyaz çerçevesinin alt köşesi, (aracın yönüne göre) iki şerit arasındaki beyaz alanla hizalanmalıdır. Arka kapıda ise slogan, telefon numarası web adresi hizalı bir biçimde maksimum büyüklükte konulmalıdır.

34 | COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU


Kimlik Gereklilikleri: Araç Giydirme

Coldwell Banker araç giydirme çalışmaları; araç büyüklükleri ve yapıları göz önünde bulundurularak aşağıda gösterilen çalışmalar gibi yapılmalıdır. Araç giydirmeleri, Fotoğraflı/Fotoğrafsız Genel Müdürlük, Coldwell Banker Ofisi ve Fotoğaflı/ Fotoğrafsız Coldwell Banker Gayrimenkul Profesyonellerine özel yapılmıştır. Genel Müdürlük (Fotoğraflı) Ön Bölüm: Sadece kaput üzeri Coldwell Banker logosu ile giydirilmeli, logo zemininde kurumsal mavi rengimiz kullanılmalıdır. Arka Bölüm: Arka tampon üzerinde sloganımız olabildiğince büyük yazılmalı ve altına “ev” sembolümüz ile beraber web adresimiz konulmalıdır. Araç tavanları kurumsal mavi rengimiz ile kaplanmalıdır. Yan Bölüm: Ön kapı üzerinde logomuz beyaz alan içinde kullanılmalı, ofis veya bölge adı önceden belirtilen kurallar çerçevesinde yazılmalıdır. Logonun beyaz çerçevesiyle aynı hizada olacak şekilde üstüne slogan en alta ise web adresi yazılmalıdır. Logodaki Coldwell Banker yazısının kenarları ile hizalı olacak şekilde “Her Ofis Bağımsız Bir Franchise İşletmesidir.” yazısı yer almalıdır. Her aracın ön tekerinin dibinden başlayıp, stop lambalarına kadar uzanan açık ve koyu maviden oluşan dalgamız yer almalı, iki şerit arasındaki beyaz alan logo alanımızdaki beyaz çerçevenin kalınlığıyla eşit olmalıdır. Stop grubunun yanında “ev” sembolümüz yer almalıdır. Logomuzun beyaz çerçevesinin alt köşesi (aracın yönüne göre) iki şerit arasındaki beyaz alanla hizalanmalıdır. Arka kapıda ise takım elbise ile çekilmiş fotoğraf, kurumsal mavi ve beyaz rengimizden oluşan şeritler üzerine, eğimle uygun olacak şekilde kişisel bilgiler ve telefon numarası girilmelidir.

COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU | 35


Kimlik Gereklilikleri: Araç Giydirme

Coldwell Banker araç giydirme çalışmaları; araç büyüklükleri ve yapıları göz önünde bulundurularak aşağıda gösterilen çalışmalar gibi yapılmalıdır. Araç giydirmeleri, Fotoğraflı/Fotoğrafsız Genel Müdürlük, Coldwell Banker Ofisi ve Fotoğaflı/ Fotoğrafsız Coldwell Banker Gayrimenkul Profesyonellerine özel yapılmıştır. Coldwell Banker Gayrimenkul Profesyoneli (Fotoğraflı) Ön Bölüm: Sadece kaput üzeri Coldwell Banker logosu ile giydirilmeli, logo zemininde kurumsal mavi rengimiz kullanılmalıdır. Arka Bölüm: Arka tampon üzerinde sloganımız olabildiğince büyük yazılmalı ve altına “ev” sembolümüz ile beraber web adresimiz konulmalıdır. Araç tavanları kurumsal mavi rengimiz ile kaplanmalıdır. Yan Bölüm: Ön kapı üzerinde logomuz beyaz alan içinde kullanılmalı, ofis veya bölge adı önceden belirtilen kurallar çerçevesinde yazılmalıdır. Logonun beyaz çerçevesiyle aynı hizada olacak şekilde üstüne slogan en alta ise web adresi yazılmalıdır. Logodaki Coldwell Banker yazısının kenarları ile hizalı olacak şekilde “Her Ofis Bağımsız Bir Franchise İşletmesidir.” yazısı yer almalıdır. Her aracın ön tekerinin dibinden başlayıp, stop lambalarına kadar uzanan açık ve koyu maviden oluşan dalgamız yer almalı, iki şerit arasındaki beyaz alan logo alanımızdaki beyaz çerçevenin kalınlığıyla eşit olmalıdır. Stop grubunun yanında “ev” sembolümüz yer almalıdır. Logomuzun beyaz çerçevesinin alt köşesi (aracın yönüne göre)iki şerit arasındaki beyaz alanla hizalanmalıdır. Arka kapıda ise takım elbise ile çekilmiş fotoğraf, kurumsal mavi ve beyaz rengimizden oluşan şeritler üzerine, eğimle uygun olacak şekilde kişisel bilgiler ve telefon numarası girilmelidir.

36 | COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU


Kimlik Gereklilikleri: Araç Giydirme

Coldwell Banker araç giydirme çalışmaları; araç büyüklükleri ve yapıları göz önünde bulundurularak aşağıda gösterilen çalışmalar gibi yapılmalıdır. Araç giydirmeleri, Fotoğraflı/Fotoğrafsız Genel Müdürlük, Coldwell Banker Ofisi ve Fotoğaflı/ Fotoğrafsız Coldwell Banker Gayrimenkul Profesyonellerine özel yapılmıştır. Coldwell Banker Gayrimenkul Profesyoneli (Fotoğrafsız) Ön Bölüm: Sadece kaput üzeri Coldwell Banker logosu ile giydirilmeli, logo zemininde kurumsal mavi rengimiz kullanılmalıdır. Arka Bölüm: Arka tampon üzerinde sloganımız olabildiğince büyük yazılmalı ve altına “ev” sembolümüz ile beraber web adresimiz konulmalıdır. Araç tavanları kurumsal mavi rengimiz ile kaplanmalıdır. Yan Bölüm: Ön kapı üzerinde logomuz beyaz alan içinde kullanılmalı, ofis veya bölge adı önceden belirtilen kurallar çerçevesinde yazılmalıdır. Logonun beyaz çerçevesiyle aynı hizada olacak şekilde üstüne slogan en alta ise web adresi yazılmalıdır. Logodaki Coldwell Banker yazısının kenarları ile hizalı olacak şekilde “Her Ofis Bağımsız Bir Franchise İşletmesidir.” yazısı yer almalıdır. Her aracın ön tekerinin dibinden başlayıp, stop lambalarına kadar uzanan açık ve koyu maviden oluşan dalgamız yer almalı, iki şerit arasındaki beyaz alan logo alanımızdaki beyaz çerçevenin kalınlığıyla eşit olmalıdır. Stop grubunun yanında “ev” sembolümüz yer almalıdır. Logomuzun beyaz çerçevesinin alt köşesi (aracın yönüne göre) iki şerit arasındaki beyaz alanla hizalanmalıdır. Arka kapıda ise kişisel bilgiler ve telefon numarası maksimum büyüklükte girilmelidir.

COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU | 37


Kimlik Gereklilikleri: Araç Giydirme

Coldwell Banker araç giydirme çalışmaları; araç büyüklükleri ve yapıları göz önünde bulundurularak aşağıda gösterilen çalışmalar gibi yapılmalıdır. Araç giydirmeleri, Fotoğraflı/Fotoğrafsız Genel Müdürlük, Coldwell Banker Ofisi ve Fotoğaflı/ Fotoğrafsız Coldwell Banker Gayrimenkul Profesyonellerine özel yapılmıştır. Coldwell Banker Ofisi Ön Bölüm: Sadece kaput üzeri Coldwell Banker logosu ile giydirilmeli, logo zemininde kurumsal mavi rengimiz kullanılmalıdır. Arka Bölüm: Arka tampon üzerinde sloganımız olabildiğince büyük yazılmalı ve altına “ev” sembolümüz ile beraber web adresimiz konulmalıdır. Araç tavanları kurumsal mavi rengimiz ile kaplanmalıdır. Yan Bölüm: Ön kapı üzerinde logomuz beyaz alan içinde kullanılmalı, ofis veya bölge adı önceden belirtilen kurallar çerçevesinde yazılmalıdır. Yine logonun mavi alanıyla hizalı olacak şekilde “Her Ofis Bağımsız Bir Franchise İşletmesidir.” yazısı yer almalıdır. Her aracın ön tekerinin dibinden başlayıp, stop lambalarına kadar uzanan açık ve koyu maviden oluşan dalgamız yer almalı, iki şerit arasındaki beyaz alan logo alanımızdaki beyaz çerçevenin kalınlığıyla eşit olmalıdır. Stop grubunun yanında “ev” sembolümüz yer almalıdır. Logomuzun beyaz çerçevesinin alt köşesi (aracın yönüne göre) iki şerit arasındaki beyaz alanla hizalanmalıdır. Arka kapıda ise slogan, telefon numarası web adresi hizalı bir biçimde maksimum büyüklükte konulmalıdır.

38 | COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU


Kimlik Gereklilikleri: Satılık - Kiralık Afişler (Dikey) Satılık - Kiralık Afişler Dikey (Fotoğraflı) Coldwell Banker Satılık-Kiralık Afişler minimum 50x70 cm ölçüsünde tasarlanmıştır. Orantılı büyütülerek 50x70 cm ve katları olarak kullanılabilir.

ÖNEMLİ 1) 2) 3) 4) 5)

Satılık/Kiralık Afişlere Gayrimenkul Danışmanlarının cep telefonlarını yazabilme koşulları:

Sözleşmeli portföye sahip olan, Kendisine ait şahıs şirketi olan veya bir şirkete ortak olan, MEB onaylı emlak danışmanlığı belgesi olan (bulunduğunuz ildeki Ticaret Odası ve/veya Emlakçılar Odası), Blue Start Sertifikasına sahip olan, Gayrimenkul Danışmanı ile Ofis arasında Üye Profil Sözleşmesi ve Bağımsız Müteahhit Sözleşmesini imzalayan Gayrimenkul Danışmanları, Satılık/Kiralık Afişlere cep telefonu numaralarını yazabilir.

COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU | 39


Kimlik Gereklilikleri: Satılık - Kiralık Afişler (Dikey) Satılık - Kiralık Afişler Dikey (Fotoğrafsız) Coldwell Banker Satılık-Kiralık Afişler minimum 50x70 cm ölçüsünde tasarlanmıştır. Orantılı büyütülerek 50x70 cm ve katları olarak kullanılabilir.

ÖNEMLİ 1) 2) 3) 4) 5)

Satılık/Kiralık Afişlere Gayrimenkul Danışmanlarının cep telefonlarını yazabilme koşulları:

Sözleşmeli portföye sahip olan, Kendisine ait şahıs şirketi olan veya bir şirkete ortak olan, MEB onaylı emlak danışmanlığı belgesi olan (bulunduğunuz ildeki Ticaret Odası ve/veya Emlakçılar Odası), Blue Start Sertifikasına sahip olan, Gayrimenkul Danışmanı ile Ofis arasında Üye Profil Sözleşmesi ve Bağımsız Müteahhit Sözleşmesini imzalayan Gayrimenkul Danışmanları, Satılık/Kiralık Afişlere cep telefonu numaralarını yazabilir.

40 | COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU


Kimlik Gereklilikleri: Satılık - Kiralık Afişler (Yatay) Satılık - Kiralık Afişler Yatay (Fotoğraflı) Coldwell Banker Satılık-Kiralık Afişler minimum 50x70 cm ölçüsünde tasarlanmıştır. Orantılı büyütülerek 50x70 cm ve katları olarak kullanılabilir.

ÖNEMLİ 1) 2) 3) 4) 5)

Satılık/Kiralık Afişlere Gayrimenkul Danışmanlarının cep telefonlarını yazabilme koşulları:

Sözleşmeli portföye sahip olan, Kendisine ait şahıs şirketi olan veya bir şirkete ortak olan, MEB onaylı emlak danışmanlığı belgesi olan (bulunduğunuz ildeki Ticaret Odası ve/veya Emlakçılar Odası), Blue Start Sertifikasına sahip olan, Gayrimenkul Danışmanı ile Ofis arasında Üye Profil Sözleşmesi ve Bağımsız Müteahhit Sözleşmesini imzalayan Gayrimenkul Danışmanları, Satılık/Kiralık Afişlere cep telefonu numaralarını yazabilir.

COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU | 41


Kimlik Gereklilikleri: Satılık - Kiralık Afişler (Yatay) Satılık - Kiralık Afişler Yatay (Fotoğrafsız) Coldwell Banker Satılık-Kiralık Afişler minimum 50x70 cm ölçüsünde tasarlanmıştır. Orantılı büyütülerek 50x70 cm ve katları olarak kullanılabilir.

ÖNEMLİ 1) 2) 3) 4) 5)

Satılık/Kiralık Afişlere Gayrimenkul Danışmanlarının cep telefonlarını yazabilme koşulları:

Sözleşmeli portföye sahip olan, Kendisine ait şahıs şirketi olan veya bir şirkete ortak olan, MEB onaylı emlak danışmanlığı belgesi olan (bulunduğunuz ildeki Ticaret Odası ve/veya Emlakçılar Odası), Blue Start Sertifikasına sahip olan, Gayrimenkul Danışmanı ile Ofis arasında Üye Profil Sözleşmesi ve Bağımsız Müteahhit Sözleşmesini imzalayan Gayrimenkul Danışmanları, Satılık/Kiralık Afişlere cep telefonu numaralarını yazabilir.

42 | COLDWELL BANKER KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU


Coldwell Banker Türkiye Genel Müdürlüğü Büyükdere Cad. Hürmet Keçeli İş Merkezi No: 53/4 34387 Mecidiyeköy/Şişli/İstanbul Coldwell Banker Türkiye

0 212 488 00 00

www.coldwellbanker.com.tr info@coldwellbanker.com.tr coldwellbankerturkiye TurkiyeCB

Coldwell Banker Kurumsal Kimlik Kılavuzu  

Kurumsal Kimlik Kılavuzu kullanımı Coldwell Banker Profesyonellerine aittir.

Coldwell Banker Kurumsal Kimlik Kılavuzu  

Kurumsal Kimlik Kılavuzu kullanımı Coldwell Banker Profesyonellerine aittir.

Advertisement