__MAIN_TEXT__

Page 1

Open School MAGAZINE

Als je leert, sta je sterker!

cursusaanbod 2019-2020

Cursussen voor kortopgeleide volwassenen


C Welkom bij Open School Wil je graag iets bijleren?

Ken je iemand die wil bijleren?

» Wil je bijleren om een job te vinden of om mee te zijn op je werk? » Zou je graag sterker staan bij het opvoeden van je kinderen? » Wil je bewuster met je geld omgaan? » Heb je het misschien moeilijk met lezen en schrijven?

Het Netwerk Basiseducatie richt zich met haar opleidingen op de meest kwetsbare volwassenen en wil hun kansen in de maatschappij verhogen: kortgeschoold, Nederlandstalig of anderstalig. We geven cursussen aan mensen die noden hebben op het vlak van leervaardigheid en geletterdheid en die maximaal een diploma beroepssecundair onderwijs hebben behaald.

Ben je 18 jaar of ouder en heb je maximaal een diploma beroepssecundair onderwijs? Dan is basiseducatie misschien iets voor jou.

Ken je iemand die moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden? Iemand die kansen gemist heeft om zich te ontplooien en die sterker wil staan in de maatschappij; bij het zoeken of behouden van werk, bij het opvoeden van kinderen of als consument?

Bij ons leer je wat je echt nodig hebt en wat je meteen kan gebruiken in je dagelijks leven. En je bent niet alleen In Vlaanderen hebben 1 op 7 mensen het moeilijk om mee te zijn in de maatschappij, om vlot te lezen en schrijven, te rekenen of te werken met de computer. In dit magazine verzamelden we verhalen van cursisten: jongeren, werkzoekenden en ouders; allemaal volwassenen die sterker geworden zijn door cursus te volgen. Welke cursus past bij jou? Voor je start, zoeken we samen uit welke cursus je nodig hebt en wat jij wilt leren. Wij organiseren cursussen die je helpen om sterker te staan in het dagelijkse leven: computer, taal, geldzaken of je mening geven. Een cursus is interessant omdat hij op jouw tempo kan worden gegeven en je altijd duidelijke uitleg kan vragen. Hoeveel kost een cursus? De meeste cursisten betalen geen inschrijvings­ geld. Maar er zijn een paar uitzonderingen. We bespreken samen jouw situatie. We vragen wel een kleine bijdrage voor lesmateriaal zoals kopieën of een handboek. De cursussen gaan door op verschillende les­ plaatsen en worden overdag of ‘s avonds gepland. Stap eens binnen of bel voor meer info:

Regio Halle 02 356 52 02 Regio Vilvoorde 02 252 51 50

Als je leert, sta je sterker! 2

Mensen die een cursus volgen en hun vaardigheden verbeteren worden gezonder, gelukkiger en zelfstandiger. Ze hebben meer grip op wat er gebeurt op gebied van geldzaken, werk, opvoeden van kinderen en gezondheid. Jij kunt helpen om mensen kansen te geven. Wat kan je doen? Blader met geïnteresseerden door ons magazine, kom met hen langs voor een kennismakingsgesprek of bel ons voor meer informatie. Open School Halle-Vilvoorde is één van de 13 Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen en behoort tot het volwassenenonderwijs van de Vlaamse overheid. Cursisten die behoren tot onze prioritaire doelgroepen betalen geen inschrijvingsgeld. Sommige cursisten wel, we bespreken de uitzonderingen met de cursisten. We vragen wel een kleine bijdrage voor het lesmateriaal. Basiseducatie zet in op samenwerken met partners. Wil je graag cursussen organiseren in samenwerking met ons? We werken ook ‘cursussen op maat’ uit voor organisaties, scholen, OCMW’s, VDAB of bedrijven. Dit logo vind je bij cursussen die wij vaak in samenwerking organiseren Dit logo vind je bij cursussen die wij ook organiseren voor anderstaligen Vanzelfsprekend kunnen we ook andere cursussen op maat uitwerken over diverse onderwerpen en voor verschillende doelgroepen. Ons maatwerk kan betalend of gesubsidieerd zijn. Neem zeker contact op om over de mogelijkheden te spreken. Regio Vilvoorde, Greet Vanbeneden, 0476 99 58 14, greet.vanbeneden@cbehalle-vilvoorde.be Regio Halle, Jo Helsen, 0472 97 13 70, jo.helsen@cbehalle-vilvoorde.be


C Cursusaanbod STERK IN JE SCHOENEN

» Rijbewijs » Opstapcursus Frans » Waar sta ik? » Op eigen benen » Zorg voor je gezondheid en je portemonnee » Computer of tablet startcursus » Wegwijs in je online administratie » Music please » Aan de slag met sociale media

STERK AAN HET WERK

» Solliciteren met de computer » E-mails schrijven op het werk » Aan de slag met een tablet op het werk » Opstapcursus Frans » Gesprekken op het werk » Rekenen op de werkvloer of binnen je opleiding

STERKE (SCH)OUDERS

» » » » » » »

Kinderen helpen bij het taalhuiswerk Kinderen helpen bij het rekenhuiswerk Mijn kind, de school en ik Het beste voor mijn kind Surf mee met je kids Babybabbels Kopen en verkopen op het internet

Pag

5| 5| 6| 6| 6| 7| 7| 7| 7|

Sterk in je schoenen! Ook andere jong­ volwassenen hebben het niet gemakke­lijk, het doet deugd dat ik hier niet alleen ben. Wesly

Sterk aan het werk! 8| 8| 8| 9| 9| 9|

10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |

Ik heb de motivatie gevonden om voor mijn droomjob te gaan. Benny

Sterke (sch)ouders! Ik voel mij nu sterker om een goede mama te zijn voor mijn kinderen. Fatiha

STERKER EN STERKER

» Slim mobiel bellen » Op pad met je smartphone » Starten met de computer of tablet » Orde op je computer » Kopen en verkopen op het internet » Doe meer met je foto’s » Aan de slag met sociale media » Huis vol papieren – digitaal loket » Rekenen in het dagelijks leven » Taal en pc » Fris je taal en spelling op » Beter lezen en schrijven voor anderstaligen » Leesclub » Opstapcursus Frans of Engels » Kunst en cultuur » Meer weten over culturen » Op stap door de tijd » Mee met het nieuws » Beter leren » Alles telt: meer doen met minder geld » Wat denk ik? » Zeker van jezelf » E-gezondheid » Omgaan met stress » Natuur, milieu en voeding

12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |

Sterker en sterker! Het begint bij jezelf: durf de stap zetten! Yvette

3


IETS BIJLEREN? INTERESSE IN E  EN CURSUS? Zoek info • In dit magazine • Op het bijgevoegde cursusoverzicht • Op onze website www.cbehalle-vilvoorde.be

Bel of mail ons Regio Halle 02 356 52 02 info.halle@cbehalle-vilvoorde.be Regio Vilvoorde 02 252 51 50 info.vilvoorde@cbehalle-vilvoorde.be Of kom naar het secretariaat!

Kennismakings­gesprek • We nodigen je uit en geven meer info. • We kijken wat het best bij je past. • Soms kan je direct starten, soms kom je op een wachtlijst. • Je krijgt een uitnodigingsbrief.

Start cursus • De meeste cursisten betalen geen inschrijvingsgeld. Maar er zijn een paar uitzonderingen. We bespreken samen jouw situatie. We vragen wel een kleine bijdrage voor lesmateriaal, zoals kopieën of een handboek. • Je leert op eigen tempo. • Er zijn geen examens. • Er is geen les in de schoolvakanties • Je kan extra oefenen in het Open Leercentrum.

Je krijgt een certificaat als je slaagt voor de cursus. Je kan naar andere cursussen doorstromen.

4


STERK IN JE SCHOENEN D Wesly, 33 jaar Toen ik op de website van VDAB op zoek ging naar werk, kwam ik de cursus rijbewijs van Open School Halle-Vilvoorde tegen. Ik was direct geïnteresseerd omdat studeren moeilijk is voor mij door dyslexie. Wanneer ik iets moet lezen of schrijven voel ik me erg onzeker. Na een goed eerste contact met Open School, schreef ik me in. De lessen vallen heel goed mee en ik zou graag nog andere cursussen willen volgen. Ik ben blij dat ik de stap heb gezet, want ik zie nu pas dat ik niet alleen ben. Dit geeft me in elk geval veel zelfvertrouwen!

Rijbewijs Wilde je altijd al met de auto leren rijden? Krijg je in je eentje het verkeers­ reglement moeilijk geleerd? Heb je wat meer tijd en begeleiding nodig? Deze cursus is een grondige voor­ bereiding op het vertraagd, theoretisch examen. CURSUSINHOUD • verkeersregels inoefenen • oefenen en proefexamens maken op de computer • verkeerssituaties beter begrijpen • werken met een handboek in duidelijke taal • tips hoe je het examen theorie moet afleggen 20 lessen, 1 of 2 keer per week 3 uur

Opstapcursus Frans Wil je graag een mondje Frans spreken? Vind je het moeilijk om een nieuwe taal te leren? Dit is een cursus op een rustig tempo, veel herhalingen en mondelinge oefeningen. CURSUSINHOUD • jezelf voorstellen en korte gesprekjes voeren • basiswoordenschat over thema’s als cijfers, familie, werk, het uur • basisgrammatica en -uitspraak • een taal leren en durven spreken 1 of 2 reeksen van 20 lessen, 1 keer per week 3 uur

Wil je liever Engels leren, kijk dan op pagina 16

5


C STERK IN JE SCHOENEN

Waar sta ik?

Zorg voor je gezondheid en je portemonnee

Ben je nog niet lang van school en weet je nog niet helemaal welke richting je uit wil met je leven? Wil je stilstaan bij wat je goed kan en bij jouw mogelijkheden?

Woon je pas alleen of net samen? Vind je het moeilijk om gezond te koken? Winkelen kost tijd en geld.

CURSUSINHOUD • je talenten ontdekken • je mening durven geven • keuzes maken in je leven en voor je werk • weten welke organisaties je kunnen helpen

CURSUSINHOUD • lekker en gezond eten • met weinig geld boodschappen doen • zorgen voor een fit lichaam • bewust omgaan met medicijnen • eerste hulp bij huishoudelijke ongevallen

10 lessen, 1 keer per week 3 uur

10 lessen, 1 keer per week 3 uur

Op eigen benen Ga je binnenkort alleen wonen? Je eigen huishouden organiseren is niet zo gemakkelijk. Deze cursus kan jou helpen om het goed aan te pakken. CURSUSINHOUD • contracten en facturen begrijpen en ordenen • huishoudelijke taken plannen • rondkomen met je geld • je gemeente leren kennen • gezellig wonen 10 lessen, 1 keer per week 3 uur

6


STERK IN JE SCHOENEN D

Aan de slag met sociale media Sociale media zoals Instagram en YouTube spelen een belangrijke rol in je dagelijkse leven. Maar misschien stel jij je nog vragen: Wie ziet er wat van mij? Hoe kan ik er veiliger mee omgaan? Welke sociale media zijn er nog interessant voor mij?

Computer of tablet startcursus Heb je nog maar weinig of nooit met de computer, laptop of tablet gewerkt? Met deze cursus zet je de eerste stappen. De cursus bestaat uit twee delen. DEEL 1 CURSUSINHOUD • de computer of tablet veilig aan- en uitzetten • muis, toetsenbord of touchscreen gebruiken • enkele standaardapps of standaardprogramma’s gebruiken

CURSUSINHOUD • sociale media beter leren kennen • filmpjes uploaden en afspeellijsten maken • je privacy en profiel beschermen op sociale media Voor deze cursus is een basiskennis computer of tablet nodig. 15 lessen, 1 keer per week 3 uur

10 lessen, 1 keer per week 3 uur DEEL 2 CURSUSINHOUD • informatie zoeken en vinden op internet (foto’s, filmpjes, …) • e-mails versturen • informatie bewerken, bewaren en terugvinden 15 lessen, 1 keer per week 3 uur

Wegwijs in je online administratie Wil je je papieren en betalingen online in orde brengen? CURSUSINHOUD • het digitaal loket van je gemeente en de mutualiteit verkennen • een elektronische kaartlezer gebruiken • werken met online facturen en formulieren • online communiceren met verschillende diensten • betalen met je computer of tablet • informatie opzoeken over je rechten en plichten Voor deze cursus is een basiskennis computer of tablet nodig. 20 lessen, 1 keer per week 3 uur

Music please! Ben je geboeid door muziek? Er zijn vele manieren om met muziek bezig te zijn op je computer of smartphone. In deze cursus verkennen we samen de digitale muziekwereld. CURSUSINHOUD • muziek overzetten naar PC, tablet en smartphone • muziek aankopen en afspelen via internet (YouTube, Spotify, Shazam) • muziek beluisteren via Bluetooth of Chromecast Voor deze cursus is een basiskennis computer nodig. 8 lessen, 1 keer per week 3 uur

7


C STERK AAN HET WERK ‘Ik weet nu van aanpakken.’ Benny (31 jaar) Ik heb in de lessen ‘Op zoek naar werk’ leren solliciteren en gewerkt aan taal, rekenen en communicatieve vaardigheden. Dit was allemaal direct bruikbaar om werk te zoeken: samen een cv maken, solliciteren via de computer, mijn weg vinden naar een sollicitatieplaats. Ik kon met al mijn vragen terecht bij de lesgever en heb toen de motivatie gevonden om voor mijn droomjob te gaan. Intussen durf ik op het werk een mondje Frans meepraten met mijn collega’s en weet ik hoe ik het best een e-mail naar mijn ploegbaas stuur. De lessen hebben mij veel zelfzekerder gemaakt en dat doet deugd!

E-mails schrijven op het werk Moet jij soms een e-mail opstellen of e-mails van je collega’s beantwoorden? Weet je niet goed hoe daaraan te beginnen?

Solliciteren met de computer Zoek je werk en wil je graag vacatures opzoeken op internet? Wil je ook een sterk cv kunnen maken, maar kan je niet vlot met de computer overweg? In deze cursus leer je met de computer werken. We helpen je om geschikte vacatures te zoeken die aansluiten bij wat jij kan en wil. CURSUSINHOUD: • je talenten ontdekken • online vacatures opzoeken • motivatiebrief en cv opstellen, typen en opslaan • documenten versturen via e-mail • je gegevens uploaden naar ‘mijn loopbaan’ of andere vacaturedatabanken 20 lessen, 1 keer per week 3 uur

8

CURSUSINHOUD: • e-mails goed beantwoorden en ordenen • zelf een duidelijke e-mail schrijven • een correcte taal gebruiken • e-mailadressen van je collega’s toevoegen Voor deze cursus is een basiskennis computer nodig. 10 lessen, 1 keer per week 3 uur

Aan de slag met een tablet of computer op het werk Steeds meer verwachten werkgevers dat je een tablet of computer kan gebruiken voor onderweg, voor bestellingen of voor het doorgeven van informatie. Heb jij een tablet of computer nodig op je werk, maar kan je er nog niet mee werken? In deze cursus leer je de basisbediening van een tablet of computer. CURSUSINHOUD: • tablet/computer aan- en uitschakelen • bedienen met stylus- en vingerbewegingen of muis • toetsenbord gebruiken • apps of programma’s starten en afsluiten • batterij controleren • tablet verbinden met wifi 10 lessen, 1 keer per week 3 uur


STERK AAN HET WERK D

Opstapcursus Frans Moet je soms Frans spreken op je werk, maar kan je dat (nog) niet? Vind je het moeilijk om een nieuwe taal te leren? In deze cursus leer je op een rustig tempo Frans spreken, met veel aandacht voor herhalen en inoefenen. CURSUSINHOUD: • jezelf voorstellen • eenvoudige gesprekken voeren op het werk • spreken over taken op het werk • basiswoordenschat over thema’s als cijfers en het uur • basisgrammatica en –uitspraak • een taal leren en durven spreken 1 of 2 reeksen van 20 lessen, 1 keer per week 3 uur Wil je liever Engels leren, kijk dan op pagina 16

Gesprekken op het werk Soms flap je er dingen uit, vind je de juiste woorden niet of krijg je een negatieve opmerking van een collega of je baas. Heb je stress, maar weet je niet hoe je daarmee kan omgaan? Heb je soms het gevoel dat je iets wil zeggen, maar dat je niet durft omdat je bang bent de andere te kwetsen? In deze cursus leer je opkomen voor jezelf en communiceren met anderen. CURSUSINHOUD: • opkomen voor jezelf • duidelijk formuleren wat je wil zeggen • luisteren naar anderen • leren ‘neen’ zeggen • omgaan met kritiek en conflicten • je eigen grenzen stellen 2 reeksen van 10 lessen, 1 keer per week 3 uur

Rekenen op de werkvloer of binnen je opleiding Je werkt, je wil een opleiding volgen of je moet een examen afleggen. Je leert in deze cursus beter rekenen volgens wat je nodig hebt. CURSUSINHOUD: • rekenen met breuken, kommagetallen en procenten • vraagstukken oplossen • oppervlakte, inhoud en volume berekenen • rekenen met maten in de grootkeuken, op de bouwwerf of bij het aanleggen van een tuin • tabellen en grafieken begrijpen • stock controleren • schaal en plattegrond lezen Aantal lessen volgens wat je nodig hebt, 1 keer per week 3 uur

9


C STERKE (SCH)OUDERS ‘Ik voel mij nu sterker om een goede mama te zijn voor mijn kinderen.’ Fatiha (34 jaar) Ik wilde zelfstandiger worden en niet altijd op anderen moeten rekenen. Niet kunnen spreken, lezen en schrijven in het Nederlands was een groot probleem om vooruit te kunnen in België. Brieven van de school van mijn kinderen niet kunnen begrijpen maakte mij boos omdat ik geen kans heb gekregen om naar school te gaan. Bij Open School is er een wereld opengegaan, alsof ik opnieuw werd geboren. Ik kan nu mijn kinderen helpen met hun huiswerk, ik begrijp de brieven die ik krijg beter, ik kan de uren van de bus lezen. Ik kan nu zelfstandig leven en word nu zelf soms gevraagd om anderen te helpen. Open School heeft mij sterker gemaakt!

Kinderen helpen bij het rekenhuiswerk

Mijn kind, de school en ik

Je kinderen zitten in de lagere school. Je wil hen graag helpen bij hun huiswerk voor rekenen.

Wil je de briefjes van de school beter begrijpen? Wil je beter kunnen communi­ ceren met de juf of meester van je kind?

CURSUSINHOUD REKENEN: • optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen • schattend rekenen • tellen met geld, kortingen berekenen • de regel van drie • procenten berekenen • werken met kommagetallen

CURSUSINHOUD: • de reken- en leesmethode van de school (een reken- of taalles bijwonen) • briefjes van de school lezen en begrijpen • bezoek aan de bibliotheek • voorlezen in de kleuterklas • de kalender van de school bekijken op de website

Aantal lessen volgens wat jij nodig hebt, 1 keer per week 3 uur

Kinderen helpen bij het taalhuiswerk Je kinderen zitten in de lagere school. Je wil hen graag helpen bij hun huiswerk voor taal. CURSUSINHOUD TAAL: • spellingsregels • vervoeging van de werkwoorden • tekstjes en brieven schrijven • gedachten verwoorden Aantal lessen volgens wat jij nodig hebt, 1 keer per week 3 uur

10

Deze cursus organiseren we enkel in samenwerking met scholen


STERKE (SCH)OUDERS D

Surf mee met je kids Je kinderen gebruiken dikwijls de computer, tablet of smartphone. Weet je niet zo goed waar ze allemaal mee bezig zijn of zou je hen graag helpen? In deze cursus oefen je met computer en internet. Zo kan je zelf beter volgen wat je kinderen doen voor school en in hun vrije tijd.

Het beste voor mijn kind Hoe kan je reageren wanneer je kind heel boos is? Welk eten is gezond voor mijn kind? Welke spelletjes zijn goed voor de ontwikkeling? In deze cursus spreken we met elkaar over de kleine en grote vragen waar je als ouder wel eens wakker van ligt.

CURSUSINHOUD: • oefeningen maken met Kweetet, Bingel of Smartschool • online de schoolagenda opvolgen • een spreekbeurt helpen voorbereiden • foto’s van je kind volgen via de Face­ bookpagina of de website van de school • een online afspraak maken voor het oudercontact • een studietoelage online aanvragen 15 lessen, 1 keer per week 3 uur

CURSUSINHOUD: • je kind gezond opvoeden • de ontwikkeling van je kind stimuleren • creatief en speels omgaan met je kind • je kind een warme thuis geven 10 lessen, 1 keer per week 3 uur

Kopen en verkopen op het internet Heb je thuis nog speelgoed waar je kinderen niet meer mee spelen? Liggen er in de kleerkast kleren die te klein zijn geworden? Wil je goedkoper speelgoed vinden en kopen? In deze cursus ontdekken we samen hoe je kopen en verkopen op het internet veilig kan aanpakken. CURSUSINHOUD: • winkelapps installeren • producten kopen via internet • online betalen met je bankapp • producten verkopen via tweedehandswebsites Voor deze cursus is een basiskennis computer of tablet nodig. 10 lessen, 1 keer per week 3 uur

Babybabbels Heb je geen opvang voor je baby, maar wil je toch graag bijleren in het Nederlands? Wil je graag de diensten voor ouders van de gemeente leren kennen? We praten in groep over het opvoeden van kleine kinderen en de vragen die je hierbij hebt. CURSUSINHOUD: • belang van voorlezen in de moeder­ taal • de spelotheek bezoeken • kennismaken met de eerste kleuterklas • samen met de kinderen spelletjes spelen en liedjes zingen • slaap- en eetgewoontes bijsturen 10 lessen, 1 keer per week 3 uur Om deze cursus te kunnen organiseren zijn we op zoek naar een plaatselijke partner, contacteer ons!

11


C STERKER EN STERKER ‘Het begint bij jezelf: durf de stap te zetten!’ Yvette (62 jaar) Door pesterijen in verschillende scholen was het studeren niet echt aan mij besteed. Ik had hierdoor een enorm minderwaardigheidscomplex, twijfelde aan wie ik was en aan mijn kunnen. Ik voelde mij dom en hoorde er niet bij. Ook op het werk werd ik geconfronteerd met negatieve ervaringen. Ik had al over Open School horen spreken, maar durfde de stap niet te zetten om informatie te vragen. Tijdens de opendeurdag ben ik me toch gaan inschrijven voor computerles en Engels. Mijn grote twijfelende stap was gezet. Ik wist niet dat zoiets bestond. Intussen volg ik nog altijd cursussen. Mijn zelfvertrouwen is gegroeid en ik durf meepraten over verschillende onderwerpen. Open School is een plaats waar ik mij goed en begrepen voel.

Slim mobiel bellen Heb je een smartphone of plan je een aankoop? Heb je nog veel vragen en kan de gebruiksaanwijzing jou niet helpen? CURSUSINHOUD: • weten waar je kan op letten als je een toestel koopt of een abonnement kiest • instellingen aanpassen zoals schermverlichting, beltoon, wifi en mobiele data (3G, 4G, 5G) • sms’en lezen, beantwoorden en zelf sturen • telefoonnummers opslaan, opzoeken, wissen of wijzigen • je voicemail instellen en beluisteren • basisapps zoals de camera, de rekenmachine en de wekker verkennen 15 lessen, 1 keer per week 3 uur

Op pad met je smartphone

Computer of tablet startcursus

Kan je al bellen en sms’en met je smartphone? Wil je je smartphone ook meer buitenshuis (in de winkel, op straat, op vakantie,... ) leren gebruiken? In deze cursus gaan we samen op pad met de smartphone.

Heb je nog maar weinig of nooit met de computer, laptop of tablet gewerkt? Met deze cursus zet je de eerste stappen.

CURSUSINHOUD: • wat zijn mobiele data (3G, 4G en 5G) en hoe werkt dat? • via Whatsapp afspreken met vrienden, familie… • je smartphone als GPS gebruiken • de app van De Lijn en de NMBS gebruiken • klantenkaartapps gebruiken en mobiel betalen • QR codes gebruiken (op een affiche, parkeerautomaat,...) 15 lessen, 1 keer per week 3 uur

De cursus bestaat uit twee delen. DEEL 1 CURSUSINHOUD • de computer of tablet veilig aan- en uitzetten • muis, toetsenbord of touchscreen gebruiken • enkele standaardapps of standaardprogramma’s gebruiken 10 lessen, 1 keer per week 3 uur DEEL 2 CURSUSINHOUD • informatie zoeken en vinden op internet (foto’s, filmpjes,…) • e-mails versturen • informatie bewerken, bewaren en terugvinden 15 lessen, 1 keer per week 3 uur

12


STERKER EN STERKER D ‘Ik heb de smaak te pakken!‘  Martine Op school heb ik snit en naad gevolgd, eigenlijk vooral omdat mijn moeder dat zo wilde. Mij interesseerde het allemaal niet, ik had veel liever kinderverzorging gedaan en ging ook liever helpen op café dan te leren. Naar school gaan deed ik echt niet graag. Ik trouwde, kreeg een zoon, en vond werk als poetsvrouw maar ik bleef dromen van een job als kinderverzorgster. En ik heb dan toch de sprong gewaagd, ik nam loopbaanonderbreking en begon mijn eigen kinderopvang. Eén van mijn kindjes sprak thuis Engels en ik verstond de woordjes niet. Ik ben dan op aanraden van mijn vrienden een cursus Engels gaan volgen bij het CBE, op mijn eigen tempo en samen met andere gemotiveerde cursisten. Het was een erg fijne ervaring en ik kreeg goesting om nog meer bij te leren. Ondertussen heb ik computer, Taal op PC, Frans en tablet gevolgd. Ik kan nu veel beter mee met het dagelijks leven en kijk er elke week echt naar uit om naar de les te gaan. Ja, ik heb de smaak te pakken!

Doe meer met je foto’s

Kopen en verkopen op het internet

Foto’s kunnen kostbare herinneringen zijn. Wil je er blijvende souvenirs van maken? In deze cursus leer je de basis van werken met foto’s op je computer of tablet. CURSUSINHOUD: • foto’s overzetten op je computer. • foto’s bewerken: rode oogjes verwijderen, foto’s bijsnijden • foto’s zelf afdrukken of bestellen via internet • waarop letten bij het aankopen van toestellen Voor deze cursus is een basiskennis computer of tablet nodig. 10 lessen, 1 keer per week 3 uur

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van online kopen en verkopen, maar durf je er zelf niet goed aan te beginnen? In deze cursus zetten we je op weg.

Orde op je computer Op je computer kan je allerlei bestanden opslaan: foto’s, teksten, muziek, filmpjes. Maar waar bewaar je deze gegevens en hoe vind je alles nadien terug? In deze cursus leer je bestanden beheren.

CURSUSINHOUD: • winkelapps installeren • producten kopen via internet • online betalen met je bankapp • producten verkopen via tweedehandswebsite Voor deze cursus is een basiskennis computer of tablet nodig. 10 lessen, 1 keer per week 3 uur

CURSUSINHOUD: • mappen maken in de Verkenner • gegevens opslaan en terugvinden op je computer • bijlagen van e-mailberichten opslaan op je computer • bestanden van je computer op een usb-stick zetten • gegevens bewaren in de cloud Voor deze cursus is een basiskennis computer nodig. 15 lessen, 1 keer per week 3 uur

13


C STERKER EN STERKER

Aan de slag met sociale media Sociale media zoals Facebook, YouTube en Pinterest spelen een belangrijke rol in ons dagelijkse leven. Denk jij soms: Wat is dit en wat kan ik ermee doen? In deze cursus leer je sociale media kennen. We zetten je op weg met het gebruik. CURSUSINHOUD: • soorten sociale media verkennen • werken met verschillende sociale media • je privacy beschermen op sociale media Voor deze cursus is een basiskennis computer of tablet nodig. 15 lessen, 1 keer per week 3 uur

Huis vol papieren Wil je graag je papieren op orde houden? Wil je leren formulieren op de computer invullen? CURSUSINHOUD: • ingewikkelde facturen begrijpen • contracten lezen en begrijpen • meterstanden doorgeven met de computer • je budget beheren • online informatie vragen over je rechten en plichten • de verschillende diensten voor de consument kennen 15 lessen 1 keer per week 3 uur

Rekenen in het dagelijks leven Wil je beter leren rekenen om in het dagelijks leven je plan te trekken? Dan is deze cursus iets voor jou! Wat je in deze cursus leert, kan je elke dag gebruiken. We bekijken samen wat je wil bijleren en nodig hebt om sterker te staan. CURSUSINHOUD: • hoofdrekenen: maal- en deeltafels, optellen en aftrekken • geldrekenen: vlot kunnen betalen, prijzen vergelijken, kortingen berekenen,… • tijdrekenen: kloklezen, trein- en bustabellen lezen,… • meten en wegen: hoeveelheden afwegen, ingrediënten berekenen voor een recept,… • omtrek en oppervlakte: hoeveel meter omheining voor de tuin? hoeveel liter verf voor de kamer?… • besparen op facturen • een app gebruiken om je huishoud­ budget te berekenen • rekenen met je gsm of rekenmachine 13 of 20 lessen, 1 keer per week 3 uur

14


STERKER EN STERKER D

Taal en pc Wil je je Nederlands opfrissen? Wil je met de computer werken en dit onderhouden? In deze cursus gebruiken we de computer om aan taal te werken. CURSUSINHOUD: • e-mails lezen en beantwoorden • informatie halen uit websites (info over de gemeente, uurtabellen, een handleiding,…) • uitnodigingen maken of verslagen typen • online formulieren invullen • tabellen maken met je weekmenu, werkschema,... • presentaties maken in PowerPoint • spellingsregels oefenen 13 of 20 lessen, 1 keer per week 3 uur

Fris je taal en spelling op

Beter lezen en schrijven voor anderstaligen

Je wil vlot kunnen lezen en schrijven. Je struikelt soms over moeilijke woorden en schrijft fouten. Je begrijpt niet altijd goed wat je gelezen hebt.

(niveau 1.2. afgewerkt)

CURSUSINHOUD: • een brief, een artikel of een handleiding begrijpen • moeilijke formulieren invullen • nuttige informatie uit een folder halen • een tekst, verhaal, brief of verslag schrijven • de basisregels van de spelling • je mening vormen • beter je plan trekken We houden rekening met je vragen! Je kan op elk moment van het jaar inschrijven. Ken je iemand die moeite heeft met lezen en schrijven? Vertel hem of haar over deze cursus!

CURSUSINHOUD: • goede brieven schrijven (bv. sollicitatiebrief) • formulieren en papieren voor het werk invullen • documenten met moeilijke woorden begrijpen • je kind helpen met huiswerk • teksten lezen • beter spellen We houden rekening met je vragen! Je kan op elk moment van het jaar inschrijven. Ken je iemand die moeite heeft met lezen en schrijven? Vertel hem of haar over deze cursus!

15


C STERKER EN STERKER Leesclub Heb je goesting om samen te lezen? Hou je van verhalen en taal? Welkom in de leesclub! CURSUSINHOUD: • luisteren naar verhalen • genieten van mooie teksten • samen een verhaal lezen en erover praten • kennismaken met verschillende genres Deelnemen kan het hele jaar door

Kunst en cultuur begrijpen en beleven Opstapcursussen Frans of Engels Je wil graag Frans of Engels leren spreken. Je wil je plan kunnen trekken in het buitenland en een gesprekje kunnen voeren met anderstalige buren of met toeristen. In onze lessen houden we een rustig tempo aan, herhalen we heel vaak en hebben we aandacht voor de manier waarop je een taal kan leren. CURSUSINHOUD: • jezelf voorstellen • korte gesprekjes voeren op restaurant, in de winkel, op straat • basiswoordenschat over thema’s als cijfers, familie, hobby’s, het uur • basisgrammatica en -uitspraak 2 reeksen van 20 lessen, 1 keer per week 3 uur

16

Deze cursus is een basiscursus, voor echte beginners. In deze cursus verkennen we het cultuuraanbod in de streek, bereiden we samen een bezoek aan een museum voor en gaan we naar een theater-, dans- of filmvoorstelling. CURSUSINHOUD: • nadenken over wat kunst is en kijken naar kunst uit diverse periodes • vertellen waarom je iets mooi vindt en iets anders niet • cultuurplekken in je streek verkennen zoals de bibliotheek en het cultuurcentrum • informatie opzoeken over het cultuuraanbod in je streek • je eigen cultuuruitstappen organiseren zonder te veel geld uit te geven • genieten van kunst 25 lessen, 1 keer per week 3 uur

Meer weten over culturen In deze cursus leer je mensen om je heen beter begrijpen. We gaan ook op uitstap en maken van dichtbij kennis met andere culturen. CURSUSINHOUD: • de meest voorkomende godsdiensten en levensbeschouwingen herkennen • leefgewoontes, tradities en rituelen ontdekken • de link leggen tussen culturen en hoe ze zich uiten in kunst 15 lessen 1 keer per week 3 uur


STERKER EN STERKER D

Op stap door de tijd We maken een wandeling door de geschiedenis. Zo leer je de wereld waarin we nu leven beter begrijpen. We werken niet alleen in het leslokaal, we gaan ook op stap en organiseren activiteiten die met geschiedenis te maken hebben.

Mee met het nieuws

Wat denk ik?

Wil je graag meer weten over de actualiteit en deze beter begrijpen? Denk en praat je graag mee over het nieuws? We kiezen samen de thema’s waarover we meer te weten willen komen. We gaan ook op stap en bezoeken bijvoorbeeld een tentoonstelling of nieuwszender.

Je denkt en praat graag over wat er in de wereld gebeurt en je wil graag gedachten uitwisselen rond levensvragen zoals: wat is geluk? Wat is een goede relatie? Je stelt je vragen bij wat voor jou belangrijk en minder belangrijk is in het leven.

CURSUSINHOUD: • actuele onderwerpen verkennen en beter begrijpen • informatie opzoeken • je gedachten en gevoelens onder woorden brengen • meningen uitwisselen over actuele thema’s 10 lessen, 1 keer per week 3 uur

CURSUSINHOUD: • open vragen durven stellen over het leven • samen op zoek gaan naar antwoorden • gedachten uitwisselen over levenswaarden • kritisch kijken • meningen vergelijken 10 lessen, 1 keer per week 3 uur

CURSUSINHOUD: • je onderdompelen in het verleden van je stad, je land en je omgeving • ontdekken hoe het verleden ons leven beïnvloedt 15 lessen, 1 keer per week 3 uur

Alles telt: meer doen met minder geld Hoe kan je zuiniger winkelen en wonen? Is die superkorting echt voordelig voor jou? Bij welke diensten en organisaties kan je terecht met vragen? CURSUSINHOUD: • je inkomsten en uitgaven beter begrijpen • reclame en verkooptrucs doorzien • inschatten welke bank, verzekering of mutualiteit interessant is voor jou • je rechten en plichten als consument beter kennen 15 lessen, 1 keer per week, 3 uur

Beter leren Je wil zelfstandig kunnen leren en méér halen uit de informatie die op je af komt? Met deze cursus volg je met nog meer succes les bij Open School, in het tweede­ kansonderwijs, in beroeps­opleidingen,... CURSUSINHOUD: • leren kennen van je eigen leerstijl en manier van studeren • versterken van je geheugen en je concentratie • overzien van informatie: wat is de opbouw, wat is belangrijk en wat zijn details? • leren hoe je succesvol een cursus kan volgen • plannen en voorbereiden van een test of examen • vergroten van je zelfvertrouwen en faalangst onder controle houden 10 lessen, 1 keer per week, 3 uur

17


C STERKER EN STERKER

Zeker van jezelf

Natuur, milieu en voeding

Voel je je soms onzeker in gezelschap? Vind je het moeilijk om je mening duidelijk te maken aan anderen: je partner, collega, of je buur? Goed communiceren kan je leren. Je bouwt zo ook aan je zelfvertrouwen. CURSUSINHOUD: • reacties van anderen beter begrijpen • opkomen voor jezelf zonder te kwetsen • ‘nee’ zeggen zonder je schuldig te voelen • omgaan met kritiek en conflicten • samenwerken 2 reeksen van 10 lessen, 1 keer per week 3 uur

Je stelt je vragen over het milieu en wil bewust meer zorg dragen voor het milieu en de natuur. Je weet niet goed hoe hieraan te beginnen en wil er meer over weten. In deze cursus leer je respectvol omgaan met en genieten van de natuur.

E-gezondheid Onze gezondheid is heel belangrijk in ons leven. We moeten er dan ook zorg voor dragen. Wil je leren welke digitale middelen er zijn die ons hierbij kunnen helpen? CURSUSINHOUD: • online een afspraak maken bij de dokter • leuke apps rond voeding en beweging ontdekken • vignetten online aanvragen bij de mutualiteit • EHBO-tips toepassen • informatie over terugbetalingen van je mutualiteit

CURSUSINHOUD: • invloed van de mens op natuur en milieu • energie besparen en afval sorteren • praten over thema’s zoals het klimaat, vervuiling, armoede, … • milieuvriendelijk huishouden • natuur beleven • weten welke weg het eten op je bord aflegt 10 lessen, 1 keer per week 3 uur

Voor deze cursus is een basiskennis computer of tablet nodig. 10 lessen, 1 keer per week 3 uur

Omgaan met stress Mensen ervaren steeds meer stress: op het werk, in relaties, bij het opvoeden van kinderen, … Maar wat doet stress met jou? Heeft het effect op je gezondheid? Wat kan je doen bij te veel stress? CURSUSINHOUD: • reageren op signalen van stress • voorkomen van te veel stress • ontspannen via verschillende technieken 10 lessen, 1 keer per week 3 uur

18


Nederlands voor Anderstaligen Open School voorziet lessen tot niveau A2*. Een volledig traject en de geschatte duur zie je op dit schema. Voor mensen die niet kunnen lezen en schrijven in de eigen taal, zijn er aangepaste cursussen. In de lessen Nederlands staan we niet enkel stil bij het aanleren van een taal. We vullen onze lessen zo functioneel mogelijk in zodat onze cursisten sterker staan in de maatschappij.

Wanneer je op zoek bent naar een cursus Nederlands dan ga je eerst langs bij Het Agentschap voor Integratie en Inburgering. Zij verwijzen je door naar een gepaste school en cursus. Dit is het telefoonnummer: 0800 12300 We geven ook cursussen ICT, sollicitatietraining, rekenen en algemene vorming op maat van de doelgroep.

Het standaardtraject in dit schema is berekend op 6 uur les per week. Een traject kan bij Open School Halle-Vilvoorde ook intensiever worden ingericht (tot 15 uur les per week). Cursisten kunnen dan sneller richtgraad 1.2. bereiken. * In het schriftelijk Alfa-traject bestaat richtgraad 1.2 niet. Hierdoor kan je binnen het Alfa-traject geen volledige richtgraad 1 behalen.

19


C Contact »» Wil je meer informatie? »» Heb je interesse in één van onze cursussen? »» Wens je een afspraak voor een vrijblijvend gesprek? »» Bel ons: Regio Halle: 02 356 52 02

Regio Vilvoorde: 02 252 51 50

»» Ook op onze website kan je terecht voor meer informatie: www.cbehalle-vilvoorde.be REGIO HALLE

REGIO VILVOORDE

OPENINGSUREN HALLE maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u15 dinsdag en donderdag van 8u30 tot 12u15 en van 12u45 tot 16u30 dinsdagavond van 17u30 tot 20u

OPENINGSUREN VILVOORDE maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u15 dinsdag en donderdag van 8u30 tot 12u15 en van 12u45 tot 16u30 maandagavond van 17u30 tot 20u

Gemeenteplein 1 – 1501 Buizingen 02 356 52 02 info.halle@cbehalle-vilvoorde.be www.cbehalle-vilvoorde.be

Nieuwstraat 5 – 1830 Machelen Vlaanderenstraat 71 – 1800 Vilvoorde 02 252 51 50 info.vilvoorde@cbehalle-vilvoorde.be www.cbehalle-vilvoorde.be

OPENINGSUREN MACHELEN maandag tot vrijdag van 10u tot 12u15 dinsdag en donderdag van 10u tot 12u15 en van 12u45 tot 15u

gesloten tijdens de schoolvakanties zomer: gesloten van 8 juli tot 18 augustus Inlichtingen en inschrijvingen vanaf 19 augustus

Londerzeel Kapelle-op-den-Bos

ONZE LESPLAATSEN Affligem, Asse, Buizingen, Dilbeek, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Hoeilaart, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Liedekerke, Machelen, Overijse, Ternat, Vilvoorde, Zaventem, …

Zemst Opwijk

Merchtem

Asse

Affligem

Meise

Wemmel

Grimbergen Kampenhout Vilvoorde Steenokkerzeel Machelen Zaventem

Liedekerke Ternat

Kraainem Wezembeek-Oppem

Dilbeek Roosdaal Lennik Gooik

Drogenbos Sint-Pieters-Leeuw Linkebeek

Galmaarden

Bever

Pepingen

Herne

Halle

Hoeilaart

Overijse

Beersel Sint-Genesius-Rode

provinciegrens COLOFON Open School magazine is een uitgave van het CBE Open School Halle-Vilvoorde, Nieuwstraat 5 – 1830 Machelen 02 252 51 50 info.vilvoorde@cbehalle-vilvoorde.be www.cbehalle-vilvoorde.be Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met de vzw Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie.

verantwoordelijke uitgever Gert Van Walle arrondissementsgrens Teksten, foto’s en illustraties mogen enkel worden overgenomen mits gemeentegrens voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. concept en vormgeving www.magelaan.be fotografie Kristien De Ridder, CC Pixabay, CC Pexels Coverfoto: Ilse Priem, muurschildering Daan Botlek

Profile for CBE Halle-Vilvoorde

Open School Halle-Vilvoorde Magazine  

cursusaanbod 2019-2020

Open School Halle-Vilvoorde Magazine  

cursusaanbod 2019-2020

Advertisement