centrumreglement

Page 1

Centrum voor Basiseducatie

Op het einde van een module bespreek je de resultaten met de lesgever. Ga je niet akkoord, spreek dan met je lesgever. Je kan hierover ook een afspraak maken met iemand van de directie.

Open School Halle-Vilvoorde Veiligheid Je komt naar Open School om bij te leren. Om goed en op een aangename manier te kunnen leren, maken we afspraken: • • • •

respect voor cursisten, de lesgever, lesmaterialen en infrastructuur op tijd komen, niet bellen met je gsm tijdens de les roken enkel buiten het lesgebouw, sigarettenpeuken in de asbak op het einde van de les ruimen we samen het lokaal op en handelen we volgens de veiligheidsrichtlijnen corona code geel (zie aparte info)

CORONA: Dit cursusjaar starten we met extra veiligheidsmaatregelen om goed te zorgen voor de gezondheid van iedereen. Zie ook affiches en instructies in de lokalen en aparte info. De lesgever geeft jou meer uitleg over wat dit betekent voor de organisatie van de lessen. Volg goed alle veiligheidsmaatregelen!

Als er brand is, volg je de instructies van de lesgever. Lees de instructies die in elk leslokaal ophangen. Pictogrammen tonen je de weg naar de (nood)uitgangen. Twee keer per jaar houden we een brandoefening.

Deelname aan de lessen - verwittigen bij afwezigheden • • • • •

Als je niet naar de les kan komen, verwittig je best vooraf je lesgever. Weet je pas op de dag van de les dat je niet kan aanwezig zijn, moet je niet het secretariaat verwittigen. Tenzij andere afspraken: bij contract met VDAB wel verwittigen! Ben je meerdere lessen na elkaar afwezig, verwittig dan het secretariaat, zij brengen jouw lesgever op de hoogte. Probeer jouw reden van afwezigheid te bewijzen met een attest. Als je verplicht bent om deel te nemen of gebruik maakt van Vlaams opleidingsverlof (het vroegere betaald educatief verlof) moet je een afwezigheidsattest binnenbrengen.

Als je 3 keer na elkaar niet naar de les komt en je verwittigt niet, dan volgt een gesprek en bestaat de mogelijkheid dat je niet meer kan deelnemen.

Evaluatie • • • •

Elke cursus (module) heeft een programma. Je lesgever houdt bij wat je al kent en wat je nog kan leren. Je lesgever beslist samen met collega’s en met jou aan welke cursus je kan deelnemen. Je lesgever vertelt bij het begin van de module hoe en wanneer er geëvalueerd wordt. Je kan een (deel)certificaat krijgen als je regelmatig naar de les komt en het programma succesvol afwerkt.

Centrumreglement voor cursisten

Privacy – GDPR • • •

Open School volgt de wet op de privacy. We bewaren informatie over elke cursist in een dossier. Deze informatie is geheim. We vragen je wel om adres- of telefoonwijzigingen door te geven. Bij lesactiviteiten worden er soms sfeerfoto’s gemaakt, we vertellen jou als we die op onze website of facebookpagina plaatsen. Als je op een foto staat en je dat niet wil, kan je vragen om de foto niet te gebruiken.

Vlaams opleidingsverlof (educatief verlof) •

Sommige cursisten hebben recht op dit verlof. Wil je hier meer over weten? Vraag info aan je lesgever.

Verzekering •

Je bent verzekerd tegen lichamelijke schade bij ongevallen tijdens de les of op weg van en naar de les.

Form.: In 06


Cursusaanbod Deze lessen kan je volgen bij Open School:

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

beter lezen en schrijven - taal opfrissen - rekenen computer, tablet en internet algemene vorming: rijbewijs, communicatie, kunst, solliciteren, … voorbereidingscursussen Frans en Engels Nederlands voor anderstaligen

Je kan ook extra komen oefenen in het openleercentrum (OLC) Wil je meer over weten over de cursussen of het OLC? Vraag info aan je lesgever.

Inschrijven

Vragen? Wil je meer weten? •

Meer informatie over al deze afspraken (het evaluatiereglement, de veiligheidsprocedure, de verzekering,…) en de nodige formulieren, kan je bekomen bij je lesgever.

Secretariaat – regionale info _________________________________________________ algemeen nummer: 02 252 51 50 mailadres: info@cbehalle-vilvoorde.be

Secretariaat Team Asse Stationsstraat 61 bus 1 1730 Asse Zie ook aparte flyer met alle contactgegevens.

• •

Je kan je het hele jaar door aanmelden voor een andere cursus. Dit doe je via je lesgever of via het secretariaat. We contacteren je dan voor verdere afspraken. In sommige lessen kan je meteen starten. Voor andere lessen moet je even wachten.

Kosten

Verantwoordelijken

Directieteam: ➢

• •

We vragen een kleine bijdrage voor het cursusmateriaal (handboeken, kopieën, uitstappen) De meeste cursisten betalen geen inschrijvingsgeld. Maar er zijn een paar uitzonderingen. We bespreken samen jouw situatie.

Gert Van Walle: verantwoordelijk voor personeelszaken, administratie en financiën. Greet Vanbeneden: verantwoordelijk voor de pedagogische werking, communicatie en de samenwerkingen met andere organisaties

Je vindt ook veel informatie op onze website:

www.cbehalle-vilvoorde.be

Succes en veel leerplezier bij Open School! Centrumreglement voor cursisten

Form.: In 06