Page 1

Cb de Zwaluw Zandpolstraat 9 7764 AK Zandpol 0591-552655 www.cbdezwaluw.nl e-mail: zwaluw@vivimail.nl


Voorwoord

Aan de ouders, Vandaag komt het onvermijdelijke: ik moet het voorwoord voor de schoolkrant inleveren. Om enige inspiratie op te doen kijk ik regelmatig enige vakbladen in. Één van de bladen heeft als thema: “Pestkoppen!” In een artikel van 14 bladzijden staan diverse aspecten van het pesten beschreven, aanpak van pesten op school en in het algemeen, hoe roep je het een halt toe, enz. Is dit nu een goed onderwerp voor een Kerstuitgave van de Schoolkrant? Ik weet dat dit onderwerp veel ouders bezighoudt. Ik weet ook dat dit onderwerp binnen het team ook regelmatig ter sprake komt. Iedereen krijgt wel eens met agressie of pesten te maken, hetzij als slachtoffer, hetzij als dader. Wat doen we dan? Praten, maar als we met elkaar willen praten zullen we ook naar elkaar moeten kunnen luisteren. Vaak worden er uitspraken gedaan als: “Mijn vader (moeder) zegt dat ik terug mag slaan, als ik geslagen word.” Wat doen we dan nog? Spelletjes op de computer en films op tv waar geweld de boventoon voert, vandalisme op straat, het wordt allemaal zo vanzelfsprekend ervaren. Voor de kinderen is het vaak heel normaal om, zichzelf te bewijzen als de sterkste, hetzij met lichamelijke kracht, hetzij met woorden (lees: schelden). We kunnen, denk ik, het meest bereiken als we de kinderen wijzen op de gevolgen van hun en ons gedrag. We moeten hen voorleven hoe we met elkaar moeten omgaan. We brengen dat op school ter sprake tijdens de Kanjertrainingen. Dat geeft de kinderen houvast om te bepalen hoe ze kunnen/willen reageren. We doen dat op school ook vanuit onze Christelijke levensovertuiging. En zo kom ik toch terecht bij de Kerstuitgave. We vieren straks met elkaar het Kerstfeest. Het feest van de Vrede, het feest van Degene die de minste durfde zijn, Degene die werd geboren in een stal. Hij werd door ons niet toegelaten. Hij heeft toen niet gescholden of gevochten of gepest. Hij heeft ons voorgedaan hoe we met elkaar moeten omgaan, dat we moeten leren incasseren, dat we moeten leren de minste te willen zijn. Laten we met elkaar; leerlingen, ouders en team, uitdragen wat we belijden: Christen te zijn. Als we zó ons Kersfeest beleven krijgt het inhoud en gestalte. Ik hoop en ik bid dat dit waar mag zijn. Dan rest mij nog u bewuste Kerstdagen, een fijne jaarwisseling en een gelukkig 2012 toe te wensen. Peter van Ommen


Groep 1 en 2


Groep 1 en 2


Groep 1 en 2


Groep 1 en 2

kerstboom

stal

kerstbel

kribbe

Getypt door : Emanuel en Philan

kerstster

Kerstboombal

Jez us, maria, jozef

kaars


Groep 1 en 2

De kinderen van groep 1 en 2 wensen u fijne feestdagen


Groep 3


Groep 3


Groep 4 en 5


Groep 4 en 5


Groep 4 en 5


Groep 4 en 5


Groep 4 en 5


Groep 4 en 5


Groep 6, 7 en 8

Sinterklaasfeest Ik schrijf een stukje over de musical. De kleuters en groep 3 hebben de pakjes gepakt en toen hebben ze gedanst en daarna kwamen groep 4,5,6 en die hebben ook gedanst en onder tussen gingen ze kunstjes doen. En eindelijk waren wij aan de beurt (groep 7,8) we hebben het liedje “De speelgoeddief’’ gedanst en gezongen .De dieven (Gwen en Rik) werden opgepakt door de politie (David en Rickardo). Het was een leuke musical . Iedereen vond het leuk

Sinterklaas Sinterklaas is op 5 december op school geweest; hij kwam met de politieauto. We hebben met alle groepen een toneelstukje gedaan voor de sint en zijn pieten. Sint is ook bij groep 6,7,8 geweest iedereen heeft wat voor de sint gedaan. We hebben met hotdogs gegeten met de juffen en de kinderen. Tot slot ook nog een ganzenbord spel gedaan. Om 2 uur waren we vrij. Het was een superdag! Groetjes Elise

Groeten Marieke

Sinterklaas gedicht!!!

Sinterklaasfeest Ganzenbord 2011 Groep 8 ging een ganzenbord maken voor op het sinterklaas feest. Rik, Gwen en Rickardo gingen de pionnen maken die op zwarte pieten leken. Anneke, David, Danique en Simone gingen de opdrachten maken en de cijfers in kleuren. Simone en Anneke gingen aan de opdrachten werken. Het was soms wel moeilijk om de vragen te bedenken. Uiteindelijk vond iedereen alle vragen leuk. Want net als in een echt ganzenbord waren er 63 vakjes en 22 vragen en om niet te vergeten een gevangenis. Groep 8 vond het leuk om te doen dus voor herhaling vatbaar. Groetjes Simone

Sinterklaas was weer eens op school, Dat was heel erg lol. We deden een musical voor Sinterklaas, Want hij was natuurlijk de grote baas. Hij vond de musical heel erg mooi, Maar hij stopte de boeven bijna in een kooi! Zij hadden de cadeautjes gestolen, En dat had Sint niet aanbevolen. Gelukkig kwam alles weer goed, En hebben de pieten een nieuwe hoed. Van Bo


Groep 6, 7 en 8

Sinterklaas Ganzenbord 2011 Voor 5 December (sinterklaas-feest) moest groep 8 een Sinterklaasganzenbord maken. We verdeelden de taken: Gwen, Rik en Rickardo maakten pieten-pionnen, Anneke en Simone maakten opdrachten en Danique en ik (David) maakten 63 vakjes die moesten we ook allemaal inkleuren, dat lukte dus nooit. Daarom kregen we hulp van groep 7 die heeft geholpen met het inkleuren. Op Vrijdag 2 December is het uiteindelijk toch nog gelukt. Op 5 December was het zover. Mijn vader bracht Sinterklaas in de politiebus, hij scheurde door heel Zandpol heen. Voor Sinterklaas hadden ook een musical over de pakjesdief, ik speelde de politie. Sinterklaas vond het geweldig! Sinterklaas kwam bij iedereen in de groep om te kijken wat de kinderen deden. En toen was het “Dag Sinterklaasje!” In de middag speelden we het ganzenbord. Groep 8 waren de leiders. Mijn groepje was: Emanuël, Lieke, Jonathan, Lara en ik. Helaas hebben we niet alle opdrachten gedaan( want we hadden maar een uurtje). Het was een leuke dag. David

Sinterklaas Met Sinterklaas hebben we met de hele klas dingen gedaan. Zoals voetbaltrucjes, een musical, judotrucjes. Ook voor Sinterklaas hebben wij met de hele klas een muziekgroepje georganiseerd. Het was heel leuk om te doen. Elk jaar komt sint bij ons op school. Hier op school is het altijd wel leuk. Toe sint kwam was het hier wel druk. In het begin kwam sint aan met een politie auto met 2 pieten net als altijd. Maar, met de politie auto is sint nog nooit geweest nou tenminste toen ik hier niet was kan hij een keer geweest zijn het was verder wel leuk. En we hebben nog een liedje van de huisband gehoord. De mensen van de huisband dat zijn Gwen, Anneke, Rik, Bo, Elise, Simone. De huisband heeft 3 liedjes laten horen dat zijn: Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht, O kom maar eens kijken en dag Sinterklaasje. Het was verder wel leuk in de klas met Sinterklaas. Van Nick


Groep 6,7 en 8

Het sinterklaasfeest Sinterklaas kwam aan met de politie, Nee, dat was geen repetitie. Hij kon de weg eerst niet vinden, Naar al die lieve kinderen. Toen die eindelijk hier was, Ging hij van klas naar klas. Maar daarvoor ging de hele school een musical doen, Maar zongen geen Sinterklaas kapoen. Wij zongen wat langere liedjes, Voor Sinterklaas en zijn lieve pietjes. Dat was het zo ongeveer, Volgend jaar schrijf ik weer. Lara Ganzenbord Met het Sinterklaas feest heeft groep 8 een gazenbord gemaakt. Rik, Gwen en Rickardo hebben de pionnen gemaakt. Simone en Anneke de opdrachten. David en ik de cijfers gemaakt. Wij zouden zo iets nog wel eens willen maken, want we vonden het super leuk! Groetjes Danique

De musical! Sint was weer op school en natuurlijk ook de pieten. Het was echt super leuk Iedereen had plezier. De kinderen hadden leuke kleine cadeautjes gekregen. Zoals een pen die muziek kan maken. Wij hadden ook hele leuke kleine dingetjes gekregen. We hadden voor de sint een musical gemaakt. We deden er allerlei leuke kunstjes er bij. We deden hele leuke dingen en hele erge lo we hadden met ze allen dikke pret. En natuurlijk werden er leuke dingen gezegd over de juffen en meesters Groetjes Megan


Groep 6,7 en 8

De jonge onderzoekers Ik ben 7 woensdagochtenden naar De jonge onderzoekers geweest. De jonge onderzoekers is een project van de Nieuwe Veste in Coevorden. Het thema was het heelal. Het was heel interessant. We gingen daar niet alleen stil zitten en luisteren, we deden ook proefjes. Ik vond het heel leuk. En ik heb ook heel veel geleerd: over sterren en kometen, mythologie, planeten enzovoort. Ik ging 1 keer op de fiets daarheen met Rik en Gwen. Ik vond het super leuk en ik kijk al uit naar de terug kom ochtend op 7 maart 2012 Groetjes Anneke


Puzzel


Puzzel


Zoek de verschillen


Zoek de verschillen


Rebus en Sint


van het team:

Kerstkrant 2011  
Kerstkrant 2011  

Digikerstkrant cb de zwaluw

Advertisement