Page 1

SOL·LICITUD OFICIAL D’ARBITRATGE PER A PARTITS AMISTOSOS Registre entrada

Codi Entitat FCB:

omplir per la FCB

DADES DEL CLUB/ENTITAT Nom del club/entitat

Dades persona contacte Nom persona contacte Mòbil

Telèfon

Fax

Email

Dades del torneig i/o competició Nom torneig/competició: Categoria/es: Dates de celebració: Per mitjà de la present sol·licitem autorització per a la celebració dels encontres que en el full oficial annex relacionem. Així mateix, declarem conèixer la vigent normativa respecte a l’organització de partits de caràcter amistós i, especialment, -

tenir contractada pòlissa de responsabilitat civil per a l’acte concret reglaments i condicions tècniques dels partits a celebrar assumir el cost d’arbitratge d’acord amb el pressupost confeccionat submissió dels partits a la disciplina dels comitès jurisdiccionals d’aquesta FCBQ

En el supòsit de modificacions de la durada dels partits amistosos pels quals es sol·licita autorització, caldrà prèvia conformitat del Comitè Tècnic d’aquesta Federació. signatura responsable sol·licitud

segell entitat

Nom DNI

Data: Data: V.i P. Comitè Àrbitres

Les seves dades seran tractades en un fitxer titularitat de la FCBQ, sent la seva finalitat l'enviament d'informació relacionada amb les activitats de la FCBQ. Pot exercitar el dret d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació a la següents adreça: lopd@basquetcatala.cat

caldrà enviar-ho a Comitè Àrbitres, Comitè Tècnic i Premsa


DATA

Dia/mes/any

HORA

C=competic贸; S=semifinal; F=Final

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

N陋 PARTIT 1

CALENDARI DEL TORNEIG:

TIPUS

EQUIPS

CATEGORIA

CAMP DE JOC

SOL路LICITUD ARBITRATGE


DATA

Dia/mes/any

HORA

C=competic贸; S=semifinal; F=Final

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

N陋 PARTIT 23

CALENDARI DEL TORNEIG:

TIPUS

EQUIPS

CATEGORIA

CAMP DE JOC

SOL路LICITUD ARBITRATGE

Solicitud arbitres  

Formulari de sol.licitud d'arbitratges

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you