Page 1

CATÀLEG DE RECURSOS FORMATIUS A LA COMARCA DE LA SEGARRA

Llegenda del catàleg de recursos: CENTRES EDUCATIUS

CENTRE ASSOCIAT

ESCOLES ESPECIALITZADES

FORMACIÓ F ORMACIÓ RECURSOS DEL CONSELL


INS ANTONI TORROJA Edifici Universitat S/N 25200 Cervera Tel: 973.53.14.50 iesantonitorroja@xtec.cat www.iesantonitorroja.cat Portem una trajectòria de prop de 50 anys d’ensenyament. El nostre objectiu es proporcionar als estudiants totes les eines necessàries per

Oferta escolar i formativa: Educació Secundària Obligatòria i tots els batxillerats.

tal que puguin desenvolupar amb èxit en la nostra societat. Les bases del nostre sistema són: una educació integral, atenció a la diversitat, formació acadèmica de qualitat, orientació i tutoria, metodologia basada en l’aprenentatge actiu que fomentar la reflexió i es caracteritza per desenvolupar l’esperit crític i de diàleg i cultiva la recerca, l’adquisició de coneixements i la sistematització científica utilitzant al màxim els recursos del centre i l’entorn, fomentar la convivència.

EQUIPAMENTS I SERVEIS: Els nostres projectes: pla d’autonomia de centre (PAT), escoles verdes: projecte òliba, projecte rius, proa, educat 1x1, biblioteca.edu, programa salut-escola, mediació (resolució pacífica dels conflictes) programa europeu comènius. Instal·lacions: Aules de tecnologia, gimnàs, tres patis, laboratori de física, laboratori de química, laboratori de biologia i geologia, sala d’actes,

HORARI LECTIU: LECTIU De 9.00h a 16.00h

aules específiques: audiovisuals, música, idiomes, aula de projectes, aula d’acollida, aules d’informàtica, cablejat WIFI i pissarres digitals a totes les aules. Activitats extraescolars: Estudi assistit, teatre, pla d’esport a l’escola.


INS

LA SEGARRA Avda. Francesc Macià,11 25200 Cervera tel: 973.53.05.54 Fax: 973.53.26.08 institutlasegarra@xtec.cat Www.institutlasegarra.cat

Oferta escolar formativa: ESO i Batxillerat (científicTecnològic i Humànistic-

Cicles formatius de Grau mitjà: Gestió administrativa i sistemes. Microinformàtiques i xarxa. Cicle combinat. Instal·lacions elèctriques i automàtiques. Electromecànica de vehicles. Atenció a les persones en situació de dependència. Cures auxiliar d’infermeria. Curs d’accés a cicles formatius de grau superior (PPASS) Cicles formatius de grau superior:: Administració i finances, desenvolupament d’aplicacions multiforma i Educació infantil.

HORARI LECTIU: De 8.10h a 20.00h

L’INS La Segarra es un centre d’ensenyament secundari integral (ensenyaments obligatoris i postobligatoris amb presencia d’estudis de totes les etapes), que es basa en els següents principis: • Escola catalana i respecte per les altres cultures • Iniciatives a favor del drets humans • Oberts a les innovacions • Relacions amb altres comunitats i països • Relacions amb el món de l’empresa i laboral Formació permanent dels docents En aquest sentit el centre s’ha compromès a regir-se per un Pla d’autonomia de centre PAC 09 que es vincula amb a altres projectes sectorials com: PROA, Projecte Innovació TIC, Projecte EduCat 2.0, Pla de Llengües Estrangeres, Pla de lectura, Salut a l’escola, Projecte Comènius Estades d’empresa a l’estranger i intercanvis. Erasmus

Equipaments i serveis: Taller de tecnologia, laboratori de Física i química, laboratori de Biologia i Geologia, Aula de Visual i Plàstica, Aula de Música, Biblioteca i Mediateca (servei per al centre i obert al barri) Aules d’informàtica i multimèdia, Pista poliesportiva, Accés a la zona esportiva municipal, Aules d’informàtica i de gestió, Taller d’electriciat i electrònica, Taller d’automoció, Aules taller d’educació infantil, TAP i CAI, Xarxa Educat 2.0, Mediació escolar, Menjador escolar amb cuina pròpia, Transport escolar, Web del centre, revista escolar i butlletins, Taquilles individuals, Borsa de treball, Acredita’t, Centre comarcal de referència pe a les proves d’accés a cicles formatius de Grau mitjà i superior, Centre Col·laborador en la formació ocupacional, Centre de tutorització de Màsters de Secundària. Activitats extraescolars: Pla d’Esport a l’Escola, grups de teatre, Cor escolar d’estudiants, pares i professors i biblioteca oberta al barri ( de 16h a 18h de dilluns a divendres.)


COL·LEGI ROSER

MARE

DE

DÉU

DEL

Raval Bisbal, 42 25210 Guissona tel: 973.55.00.82 c5001771@xtec.cat

Oferta escolar i formativa: Educació Secundària Obligatòria.

La nostra escola, és una escola concertada per la Generalitat de Catalunya que forma part de la FEDAC (Fundació Educativa Dominiques de l’anunciata Pare Coll). La FEDAC consta de 24 escoles de tot Catalunya, que tot i respectant la particularitat de cada centre, tenen en comú un mateix projecte educatiu alhora definit per quatre línies pedagògiques: Escola 2.0, Escola multilingüe, Escola verda i Escola aprenentatge servei. Actualment, l’escola ofereix els estudis de Llar d’infants, d’Ed. Infantil i Primària, i des del curs 2010-2011 també ha incorporat la línia d’Ed. Secundària.

Equipaments i serveis: Transport, Assegurança escolar, Menjador escola, Biblioteca, Pavelló esportiu, Aula tecnologia, Laboratori. HORARI LECTIU: De dilluns a dijous de 9h a 17h i divendres de 9h a 14.15h

Activitats extraescolars: Tennis taula, Hip-hop, Funky, Reforç escolar, Mecanografia, Multiesports, Atletisme, Bàsquet.


INS

GUISSONA C/Castanyers,13 25210 Guissona Tel: 973.55.14.17 iesguissona@xtec.cat Www.iesguissona.cat

Oferta escolar i formativa: Educació Secundària Obligatòria. Batxillerats: Ciències i tecnologia i Humanitats i ciències socials. Cicles de Grau Mitjà: Tècnic/a en instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies. Tècnic/a administratiu amb complements d’informàtica. Cicles de Grau Superior: Processos i qualitat de la indústria alimentària.

L’INS Guissona va iniciar el curs 2010/11 un pla de qualitat i millora continua (PQIMC) aquest pla implica dissenyar un pla estratègic i s’ha començat a implementar aquest curs. Els quatre objectius d’aquest pla, que cal assolir en tres cursos acadèmics són: 1.- La cohesió social. 2.- La millora dels resultats acadèmics del centre. 3.- La millora en el tractament de la diversitat. 4.- Millorar la confiança dels grups d’interès. (alumnat, famílies i empreses.) Equipaments i serveis: Serveis: Pla Català de l’esport a L’escola, Programa de reutilització des llibres de text, Pla educatiu d’entorn, Pla escola verda, Programa de salut a l’escola, Pla experimental de llengües estrangeres (PELE, COMENIUS.) Crèdit de síntesis (1,2,3 ESO), Projecte de recerca (4rt ESO), treball de recerca (Batxillerat) Pla estudi assistit (PROA), Programes d’intercanvi en anglès a batxillerat, servei de transport i menjador. Atenció a la diversitat: ELE (espanyol llengua estrangera.), agrupaments flexibles a ESO, aula de projectes (2n ESO), aula oberta (3r i 4rt ESO), dos aules d’acollida, les matèries optatives les treballen en les competències bàsiques, fan més hores de matemàtiques que les que estableix el departament.

HORARI LECTIU:

El centre està obert de 9.00h a 21.00h

Equipaments: Pistes i equipaments esportius, tres laboratoris, gimnàs, aules de tallers, aula de música, aules d’informàtica, totes les aules disposen de pissarres digitals, biblioteca, aparcament per a bicicletes. Activitats extraescolars: Sortides a la neu, natació i cant coral.


PROGRAM A FIAP: C/ Edifici Universitat S/N 25200 Cervera Tel: 973.53.14.50 iesantonitarroja@xtec.cat Www.antonitorroja.cat

Els programes de Formació Professional (FIAP) formen part dels programes de qualificació professional inicial i es desenvolupen en col·laboració entre el Departament d’EnsenyaOferta escolar i formativa:

ment i el Servei d’ocupació de Catalunya. Aquest progra-

Programa de qualificació professional inicial dauxiliar de Pintura. Especialitat Pintura.

iniciar-se en una professió i treballar en aquest àmbit pro-

mes s’adrecen a nois i noies majors de 16 anys que volen fessional. El curs té una durada de setembre a juny i integren 200 hores d’estada a l’empresa amb l’objectiu de realitzar formació pràctica en centres de treball.

HORARI LECTIU:

De 9.00h a 14.00h

Persona de contacte: Antonio Martinez Goixart (653.842.700)


UNDED: C/Canciller Dou, 1 25200 Cervera Tel: 973.53.07.89 info@cervera.uned.es Www.unedcervera.com

HORARI LECTIU: Horari d’hivern: de 9.00h a 13.00h i de 16.00h a 18.00h. El dissabte de 9.00h a 13.00h. Horari d’estiu: de dilluns a dissabte de 8.00h a 14.00h De l’1 al 15 d’agost el centre romandrà tancat.

El centre associat de la UNED de Cervera pretén donar un ventall de titulacions facilitar l’accés a la Universitat a totes les persones que ho desitgin iniciar o ampliar el seus estudis universitaris. El sistema d’estudi i comunicació amb els alumnes es basa en l’acció tutorial, des d’una doble vessant: presencial i telemàtica. L’activitat presencial es realitza tots els dissabtes dels curs a l’edifici de la Universitat de Cervera, i la telemàtica mitjançant l’entorn virtual de la seu central www.uned.es i l’aula virtual del centre: www.unedcervera.com. Oferta escolar i formativa: Nous graus adaptats a l’EESS, llicenciatures, enginyeries, diplomatures i altres estudis com: accés a la Universitat per majors de 25 anys, accés a la universitat per majors de 45 anys i centre universitari d’idiomes a distància (CUID) a tots els nivells.


C O N SE RVATO R I P R O F E S S IO N AL DE MÚSICA DE CERVERA: C/Emili Pujol,2 25200 Cervera Tel: 973.53.11.02 Fax: 973.53.27.68 conservatori@cerverapaeria.cat

Oferta escolar i formativa: A nivell instrumental, coral i llenguatge. És realitzar un accés per accedir al nivell reglat què és paral·lel a l’ESO i al batxillerat. S’expedeix un títol professional. Grau professional especialitat percussió, piano, saxofon, tenora, tible, trombó, trompa, trompeta, tuba, viola, violí, violoncel, acordió, cant, clarinet, contrabaix, contrafagot, fagot, flabiol i tamborí, flauta travessera, guitarra i oboè.

HORARI LECTIU:

De 16.00h a 22.00 H

Centre reglat professional de titularitat municipal.

Equipaments i serveis: És un edifici de quatre plantes, consta de

10 aules

col·lectives i 14 aules d’instrument. Activitats extraescolars: Activitats paral·leles d’intercanvis amb altres escoles del país i l’estranger. Col·laboracions amb festes i entitats de la comarca.


ESCOLA MUNICIPAL JOSEP Mª LLORENS

DE MÚSICA I CISTERÓ:

Plaça Vell-plà,1 25210 Guissona Tel: 973.55..13.37 c5007967@xtec.cat

Una escola Municipal de Música que imparteix música a alumnes a partir de 6 anys.

HORARI LECTIU:

Oferta escolar i formativa: S’imparteix classes de llenguatge a nivell elemental i grau

De dilluns a divendres de 17.00h a 21.00h i dissabte de 9.00h a 13.00h.

mig. Classes d’instrument: Piano, flauta travessera, guitarra espanyola, violí, violoncel, saxo, bateria. Classes d’adults i mòdul (estudis no relgats.) Activitats extraescolars: Audicions internes, concerts i intercanvis.


CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS DE CERVERA JOAN COMORERA: C/ Duc d’Ahumada,2 25200 Cervera Tel: 973.53.25.64 cfacervera@xtec.cat http://blocs.xtec.cat/c5008571

Oferta escolar i formativa: • •

• • • •

Formació bàsica. Preparació per als cicles formatius de grau mitjà i superior. Preparació cicles formatius superiors especialitat psicologia i geografia. Iniciació a d’informàtica. Cursos de llengua per a nouvinguts. Català per adults. Mòduls d’anglès i francès.

Es un centre públic de formació per a persones adultes (majors de 16 anys), pertanyent al Dep. Ensenyament, que ofereix formació flexible, utilitzant metodologies afavoridores de l’autonomia, per poder reprendre estudis i facilitant la obtenció de títols.

Equipaments i serveis: Centre amb cinc aules, una d’elles amb 11 ordenadors. Activitats extraescolars: Tallers d’història, sardanes, sortides. Altres: Preinscripcions al mes de juny i matriculacions al setembre. Formació gratuïta.

HORARI LECTIU: De 10.00h a 12.00h i de 17.00h a 19.00h


SERVEI COMARCAL DE C ATAL À D E L A S E G AR R A: Passeig Jaume Balmes,3 25200 Cervera Tel: 973.53.13.00 Fax: 973.53.23.37 segarra@cpnl.cat

El Consorci per la normalització Lingüística és un ens format per la Generalitat de Catalunya, ajuntaments, consells comarcals i diputacions amb l’objectiu de facilitar el coneixeHORARI LECTIU:

ment, l’ús i la divulgació de la llengua catalana en tots els àmbits.

Atenció al públic de 9.00h a 14.00h (informació i assessorament.) Oferta formativa: Cursos de Català: Aula de llengua de Cervera: Nivells inicials, bàsics. (Població catalanoparlant.) Parla.cat (curs en línia, semipresencial.) Nivell intermedi (B) i nivell suficiència (C) Nivell Superior (D) presencial.


PUNT

ÒMINA: Passeig Jaume Balmes,3 25200 Cervera Tel: 973.53.13.00 omnia@ccsegarra.cat

El Punt Òmnia La Segarra està ubicat a la seu del Consell Comarcal de La Segarra, està adreçat preferentment a persones que no coneixen suficientment les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) i que, per aquest fet, es poden trobar en situació de desavantatge davant la societat. Oferta formativa: Cursos d’iniciació a la informàtica. Cursos de programari lliure (Open Office, Gimp...) Xarxes socials , Internet 2.0

Equipaments i serveis: Disposa de nou ordinadors equipats amb Windows, connexió de banda ampla a Internet i programari lliure. Horari lectiu: Dilluns, dimecres i divendres de 8.00 a 15.00 Dimarts de 8.00 a 10.30 i de 14.00 a 21.00 Dijous de 14.00 a 21.00 (Horari d’estiu: De dilluns a divendres de 8.00 a 15.00)


AC ADÈMIA M ADERN

S.L.:

Avda. Francesc Macià, 16– baixos 25200 Cervera Tel: 973.53.29.27 acmadernscp@hotmail.com

Oferta formativa: Classes de reforç d’eduació primària a segon de batxillerat., universitaris. Cursos d’anglès a partir de tres anys. Cursos de francès , alemany, portuguès, japonès, italià, hebreu, arameu, egipci antic. Curs de mecanografia amb ordenador. Cursos d’informàtica a nivell usuari, autocad, photoshop. Cursos de comptabilitat i gestió administrativa. Curs de tècniques quantitatives de gestió d’anàlisi de balanços, curs d’anàlisi tècnic i d’inversió en borsa, Cursos subvencionats pel dep. De treball i el Fons social europeu.

HORARI LECTIU:

ACADÈMIA MADERN, SL començà com un centre d’ensenyança de classes particulars de mecanografia. Amb el pas del temps i adaptant-nos a les necessitats dels nostres alumnes, varem incloure entre la nostra oferta docent les assignatures de informàtica, idiomes, anglès, francès, alemany i reforç. Des de fa alguns anys impartim cursos subvencionats de administració, gestió, informàtica, sanitat, secretariat i cursos per a les empreses. Des de l’any 2004 ACADÈMIA MADERN, SL posseeix el certificat de qualitat UNE-EN-ISO 9001/2000 expedit per la empresa ECA Certificats, S.A. actual-

Equipaments i serveis: Tota l’acadèmia està adaptada per a minusvàlids 5 Aules, Canó a cada classe, Ordinador a cada classe, Wifi Ordinadors i impressores connectats en xarxa. Mobiliari, pissarres, taules col·lectives i cadires, armari i taula pels professors. Patí, vestíbul i despatxos. Lavabos adaptats per a minusvàlids. Amplia bibliografia i material per les classes. Aparells audiovisuals. - Servei de traducció per a empreses i particulars, idiomes: anglès, francès, alemany, italià, portuguès, japonès. - Centre Col·laborador de ACTIC: Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació: Certificat bàsic, mitjà i avançat. - Centre homologat pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu. - Centre col·laborador de Formación para el empleo “Prodiform V. Formació bonificada.

De 9.00h a 13.00h i de 15.00h a 22.30h. Juliol i agost de 9.00h a 14.00h i 17.00h a

- Preparació pels exàmens d’anglès de Cambridge i Escola Oficial d’Idiomes. - Preparació pels exàmens de francès de l’Alliance Française, DELF, DALF.


CENTRAL SCHOOL:

LINE

LANGUAGE C/Rondes,1,2n. 25200 Cervera Tel: 973.53.01.61 Central.line@hotmail.com

Acadèmia d’Anglès. HORARI LECTIU: De 9.00h a 13.00h i de 15.00h a 21.00h (Obert al mes de juliol.)

Oferta formativa: Classes d’anglès per a tots els nivells i edats. Preparació pels exàmens de l’escola oficial d’idiomes i de la Universitat de Cambridge. Classes individuals. Classes de conversa. Equipaments i serveis: Servei de biblioteca, servei de videoteca, equipament multimèdia. Aula equipada per a preescolars.


CHELSEA HOUSE: Avda. Catalunya., 7 25200 Cervera Tel: 973.53.18.59 eplassa17@gmail.com

És un centre d’estudis on s’imparteixen classes d’anglès i de repàs per a totes les edats i diferents nivells. HORARI LECTIU: De dilluns a dissabte (matí, tarda i nit) també horaris a convenir.

Oferta formativa: Es prepara els alumnes per a l’obtenció dels certificats de l’Escola Oficial d’Idiomes i de la Universitat de Cambridge. Les classes s’imparteixen en grups reduïts i hi ha la possibilitat de realitzar les classes particulars i de conversació. El centre també ofereix estades a l’estranger. Equipaments i serveis: Servei de biblioteca, videoteca i multimèdia.


EL

G A B I N E T: C/Major, 120 baix A 25200 Cervera Tel: 973.53.30.53 605.65.10.80 elgabinet@terra.com

HORARI LECTIU: Dilluns, dimarts i dijous de 16.00h a 20.15h. Dimecres i divendres de 15.00h a 20.15h.

El gabinet és un centre d’intervenció educativa i logopèdia que atén alumnes amb dificultats d’aprenentatge (dislèxia, TDA, TDAH, etc...) i també realitzar l’intervenció i la rehabilitació dels trastorns del llenguatge, la parla i l’audició.

Oferta formativa: Va adreçada a alumnes des d’educació infantil fins a Secundària. Serveis de logopèdia i reforç escolar: •

Reeducacions de la parla, el llenguatge i reforç escolar.

Atenció especialitzada en les dificultats d’aprenentatge (dislèxia, disgrafies, disortografia, dicalcúlia,...)

Acompanyament en els estudis a alumnes amb dificultats.


EL

RACÓ

DE

LES

PAR AULES Avda. Onze de setembre, 15 25210 Guissona Tel: 973.55.23.11 636.78.43.58 Elracodelesparaules@gmail.com

HORARI LECTIU: De 15.00h a 21.00h (Matins hores a convenir.)

El Racó de les Paraules va ser creat l’any 2006 amb les funcions principals de diagnòstic i tractament de problemes logopèdics i reforç escolar. La nostra intenció va ser la de cobrir la mancança de centres destinats als problemes de la parla, tant abundants actualment, en la nostra comarca, i també amb la intenció d’ajudar amb tècniques d’estudi, a tots aquells que presenten problemes en el desenvolupament del curs escolar. El nostre servei es basa no tan sols en intentar resoldre el problema sinó ho dem conscienciosament amb la finalitat d’aconseguir un millor resultat a la nostra intervenció.

Oferta formativa: Pel que fa al reforç escolar oferim classes a alumnes des d’infantil fins a batxillerat (de P3 a 2n Batxillerat), a més treballem amb el reforç de diferents cicles de grau mitjà i superior, preparem per les proves d’accés a majors de 25 anys, reforços universitaris. Poden ser classes individuals com de grup. Es treballa per a assolir una bona tècnica d’estudi personalitzada amb l’assessorament pedagògic. Les sessions de logopèdia, en canvi, es realitzen de forma individual i es vol donar resposta als trastorns de la parla i del llenguatge, a les dificultats d’aprenentatge, afàsies, a les sorderes. Es realitzar teràpia multifuncional, rehabilitació i reeducació de la veu, estimulació cognitiva, rehabilitació neurològica.


M AY F A I R

SCHOOL:

Rambla dels Segadors,41 25210 Guissona Tel: 973.55.05.38 616.69.44.29

Escola per aprendre anglès en grups reduïts des dels sis anys fins a segon de batxillerat. HORARI LECTIU: De 16.00h a 21.00h Oferta formativa: Ensenyar als alumnes perquè assoleixin el nivell d’anglès exigit a primària, secundària i batxillerat abans de fer curs que els pertoca. Preparar-los per aprovar els exàmens de l’Escola Oficial d’Idiomes i de la universitat de Cambridge. Es realitzen dos hores setmanals per cada grup. Equipaments i serveis: Entrada, cambra de bany, classe, televisió, vídeo i DVD.


THAMES

SCHOOL: C/Bisbal,33 25210 Guissona Tel: 973.55.01.24 thamesschool@hotmail.com Www.thamesschool.com

Acadèmia de llengües i repassos de tots els nivells. HORARI LECTIU: Matins i tardes de dilluns a divendres. Oferta formativa: Classes d’Anglès (tots els nivells fins a el cinquè de l’Esola Oficial d’Idd’Idiomes i el Proficiency de la Universitat de cambridge (C2) Classes d’alemany (preparació per als examens de l’Institut Goethe.) Classes de Francès (tots els nivells i preparació per als examens oficials.) Classes de català(Nivells B, C i D) Repassos de totes les assignatures de primària, ESO, batxillerat, Cicles formatius, accés a la universitat per a majors de 25 anys. S’organitzen estades a l’estranger i colònies d’estiu per aprendre idiomes. Equipaments i serveis: Comptem amb dos aules,; Una aula està equipada amb ordinador i accés WIFI a Internet, amb TV i un espai adaptat per a treballs en grup. Tenim una oferta molt gran de jocs educatius i material didàctic per a l’aprenentatge de tots els idiomes que s’ensenyen a l’escola. Sala d’espera equipada amb taula i cadires per poder-hi treballar.


UN COP DE MÀ, PEDAGÒGIC:

SUPORT Plaça de la plana, 2 baxs. 25210 Guissona Tel: 973.55.16.92 666.73.24.22 montsemiquelandreu@hotmail.com

HORARI LECTIU: De 15.00h a 20.00h Els mesos de juliol i agost (de 10.00h a 13.00h i de 18.00h a 20.00h.)

En aquest centre es fa orientació familiar i escolar (pautes d’actuació a nivell familiar i escolar.) Reforç dels aprenentatges bàsics (lecto-escriptura, raonament numèric, escriptura i traç.) Repàs i consolidació dels temaris de primària i ESO. Millorar de les tècniques i hàbits d’estudi. L’atenció és personalitzada, individualitzada i adaptada a cada nen.

Oferta formativa: Adreçat als estudiants de primària, ESO, classes de reforç als alumnes amb necessitats especials. Equipaments i serveis: Disposem de tots els equipaments actualitzats i renovats.


SERVEI D’ORIENTACIÓ LABOR AL: Passeig Jaume Balmes,3 25200 Cervera Tel: 973.53.13.00 cmurcia@ccsegarra.cat msola@ccsegarra.cat

HORARI LECTIU: Horaris d’atenció al Servei d’orientació laboral per municipis: Cervera: dimarts i Cervera dijous. Guissona: Guissona Dimarts. Torà: Torà el segon i quart dijous de mes. Sant Guim de Freixenet: Freixenet el primer i el tercer divendres de mes. Les persones interessades demanen cita prèvia als ajuntaments.

És un servei gratuït adreçat a tota la ciutadania de la comarca, especialment a les persones en situació d’atur, que pretén oferir recursos per a millorar les seves oportunitats laborals. Oferim atenció individualitzada, Tauler d’ofertes de treball, suport a l’autoocupació i la formació continua.

L’espai ee-feina: Espai e-feina és un servei adreçat a aquelles persones que es troben en situació d’atur i que volen millorar les seves competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per a la recerca de feina. En aquest espai es treballa per al foment de l’autonomia digital i la inserció ocupacional a través de la formació en TIC i la orientació laboral adaptades a les necessitats i interessos de cada persona que hi participa. Que fem: Planificació de la cerca de feina segons objectiu professional. Elaboració o millorar del currículum vitae i carta de presentació. Registre de borses de treball i portals web de cerca de feina. Consulta del TOT (tauler d’ofertes de treball) i inscripció de les ofertes.

Cerca i inscripció a ofertes de feina per Internet, renovar atur, tràmits d’ocupació online. Autocandidatura: Cerca empreses, enviament de currículums i cartes de presentació. Cerca d’informació formativa i professional.


PUNT

D’ORIENTACIÓ

LABORAL:

Plaça Major,18 25200 Cervera Tel: 973.53.35.48 ocupació@cerverapaeria.cat

HORARI LECTIU: L’horari d’atenció és dilluns a divendres de 10h a 13h.

És un servei d’informació, assessorament i orientació laboral adreçat a persones en recerca activa de feina. L’objectiu del servei és la millora ocupacional del municipi lligant l’oferta amb la demanda de treball de les empreses de la comarca i d’altres territoris. Les ofertes es poden consultar al tauler d’anuncis del servei o bé al web de la Paeria. www.cerverapaeria.cat

Equipaments i serveis: Com a centre col·laborador del SOC, el servei disposa d’un Punt d’Autoservei (PAS), on entre altres es poden fer una sèrie de tràmits, sense la necessitat de desplaçar-se a l’oficina de Tàrrega: Renovació de la demanda d’atur. Consultar les ofertes de treball. Informació de cursos. Actualitzar el currículum vitae i altres dades personals. Imprimir certificats. etc. Per altra banda els principals serveis que s’ofereixen són: Recollida i confecció de currículums vitae. Informació d’ofertes de treball. Informació de cursos. Difusió de les ofertes de treball de les empreses. Preselecció de personal./ Gestió d’ofertes i demandes de treball.


PL A COMARC AL I IMMIGRACIÓ.

DE

CIUTADANI A

Passeig Jaume Balmes,3 25200 Cervera Tel: 973.53.13.00 nhurtado@ccsegarra.cat

HORARI LECTIU: Cada curs es programa en funció del municipi on es realitza, espais disponibles

El Pla Comarcal de Ciutadania i Immigració té com a objectiu facilitar la plena integració de les persones nouvingudes a la comarca de la Segarra, a través d’accions d’acollida, formació, sensibilització i convivència

Oferta formativa: Cursos d’alfabetització en català. Cursos de català. Curs de formació laboral. Servei de suport Educatiu “Dóna’m un cop de mà!” a l’Escola l’Estel de Sant Guim de Freixenet. Serveis del Pla Comarcal: Servei d’Atenció al personal Nouvingut (SAN): És un servei que pretén facilitar el procés d’integració i acomodació de les persones nouvingudes als municipis de la comarca de la Segarra. Dins aquest servei es realitzen sessions d’acollida i de coneixement de l’entorn. Servei de traducció i/o interpretació: Facilitar en la primera etapa d’arribada, la comunicació entre la població nouvinguda i els serveis dels diferents àmbits (educatiu, serveis socials, sanitat...). Servei d’assessorament i orientació en matèria d’estrangeria: El servei facilita informació i assessorament en temes d’estrangeria: autoritzacions de residència i/o treball, renovacions d’autoritzacions, reagrupament familiar, nacionalitat, tramesa de documentació

Catàleg recursos formatius  

recursos formacio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you