Page 1

BUTLLETÍ EMPRESARIAL Adreçat a les empreses de la comarca, especialment PIME’s.

JULIOL del 2012

PORTADA CONTINGUT:

UN CONVENI PROMETEDOR PORTADA

1

NOTICIES

2-5

ENTREVISTA

6

IGUALTAT A LES EMPRESES

7

FORMACIÓ I/O JORNADES

8-9

AJUDES I SUBVENCIONS

10-11

SERVEIS A LES EMPRESES

12-13

Adrià Marquilles Bernaus President del Consell Comarcal

El Consell Comarcal de la Segarra es converteix en col·laborador financer de l’Institut Català de Finances. A través de l’acord de col·laboració entre ambdues entitats es vol millorar l’accés al crèdit de les empreses de la Segarra. El 15 de juny es va signar l’acord de col·laboració entre ambdues entitats. El Consell Comarcal de la Segarra és el primer Consell Comarcal de tot Catalunya que s’ha incorporat a la xarxa de promotors financers de l’ICF de la qual ja formen part entitats com Pimec, Foment del Treball, CECOT, CTAT, ACC1Ó, així com les 13 Cambres de Comerç de Catalunya. L’objectiu d’aquest acord és millorar l’accés de les empreses de la Segarra al crèdit, a través de ICF, atès que moltes empreses no troben el suport de les entitats financeres tradicionals. Degut a la crisi econòmica i a les circumstàncies de país actuals, l’accés al crèdit per a les empreses està restringit. Els empresaris esperen que flueixi el crèdit, però la majoria d’experts descarten que els 100.000 milions d’euros del pla de rescat de la banca espanyola vagin a parar al crèdit a les empreses i/o a les famílies. L’accés al crèdit els propers anys serà restringit i segurament més car. En aquest context, cal destacar encara més la importància d’aquest acord per facilitar l’accés de les pimes i els autònoms als productes de l’ICF, l’Àrea de Promoció Econòmica del CCS difondrà i assessorarà a les empreses sobre els productes de l’ICF. Es vol contribuir a facilitar el finançament a les empreses i autònoms, per tal de reactivar l’economia i millorar-ne la competitivitat. A través del Consell Comarcal es canalitzaran les sol·licituds dels potencials clients que necessitin finançament, es donarà suport en la tramitació de la documentació necessària. I s’informarà a l’ICF de totes les peticions a través del portal “Finempresa”, que és una plataforma de comunicació i gestió.


InfoEmpresarialSegarra Pàgina 2

NOTICIES: UN CONVENI PROMETEDOR

Correspondrà al promotor financer: Les tasques d’assessorament que se li adrecin sobre els productes de ICF i canalització de les peticions. Desestimar les peticions que no superin un primer filtre, a través d’un sistema d’scoring, tant qualitatiu sobre el projecte, com financer sobre l’empresa. Donar suport al client en l’emplenament dels impresos i en la preparació de la documentació. En el marc de col·laboració d’aquest conveni, el Consell Comarcal amb coordinació amb l’ICF, realitzarà campanyes de comunicació a les empreses i també s’organitzaran accions informatives i formatives per a les empreses i autònoms, per difondre els instruments i productes financers gestionats per l’ICF. L’ICF disposa de varies línees de préstecs. Us en destaco una anomenada “Emprèn”, adreçada a autònoms, microempreses i/o comerços per finançar els seus projectes d’inversió o circulant. L’ICF cobreix el 70% del risc de l’operació, i les condicions financeres són les següents:

• •

Import de préstec: mínim 10.000 € i màxim 100.000 € Termini: 5 anys amb 2 de carència inclosos Interès: Euribor més 5,5% L’ICF aporta a les entitats financeres col·laboradores els fons per instrumentar els préstecs i cobreix part del risc. Crec que degut a la problemàtica d’accés al crèdit que afecta als autònoms, microempreses, i a l’emprenedoria, la participació activa de la Banca Pública és clau pel finançament al sector empresarial. L’ICF en col·laboració amb el Consell Comarcal de la Segarra poden contribuir a millorar el finançament de les empreses de la comarca. Adrià Marquilles President del Consell Comarcal


Juliol 2012

Pàgina 3

NOTICIES: El Consell Comarcal s’acrdita com a Centre ACTIC

A partir d’aquest mes de juny el Consell Comarcal de la Segarra és centre ACTIC. Això comporta poder assessorar i fer la prova que acredita el nivell ACTIC corresponent a l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació i és un certificat que dóna a conèixer a qualsevol empresa o administració quin nivell de coneixement teniu de l’ús TIC. Des del Punt Omnia de la Segarra s’oferirà informació sobre aquesta acreditació i matriculació a la formació via Internet. La inscripció a la prova d’avaluació es fa per Internet a la web de l’ACTIC (http:// actic.gencat.cat) . S’ha d’emplenar un formulari amb les dades personals i especificar a quin centre col·laborador i en quina data i hora voleu dur a terme l’examen. Els exàmens de nivell es podran fer al mateix Punt Omnia. Hi ha tres nivells de certificació: nivell1: certificat bàsic , Nivell 2: certificat mitjà i nivell 3: certificat avançat. L’examen consisteix en superar en un temps concret un conjunt d’activitats sobre diversos temes que el sistema determinar. Cada prova té una taxa. Cada vegada més per accedir a determinats llocs de treball tant públics com privats es pot convertir en un requisit necessari com pot ser, per exemple, un determinat nivell de llengua o disposar del carnet de conduir.

A la web de l’ACTIC hi ha tot el material dels diferents nivells del que surt a l’examen. http://actic.gencat.cat

PUNT OMNIA CONSELL COMARCAL SEGARRA


InfoEmpresarialSegarra Pàgina 4

NOTICIES Jornades econòmiques a la Segarra

Segarra.- Des de l’àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal aquest mes de juliol ha tingut lloc dues jornades dedicades al món empresarial. Per una banda, la Jornada d’Iniciació a l’Exportació que va tenir lloc la setmana passada a Guissona on una dotzena d’empreses es van interessar per exportar els seus productes. La sessió va anar a càrrec del Sr Ramón Camí, Gerent d’Iniciació d’internacionalització d’ACC1Ó, qui va tractar de manera molt pràctica les avantatges i problemàtiques, en les que es poden trobar les empreses al començar el procés d’exportació. A més, en el amrc de la jornada, ACC1Ó els hi ha ofert suport directe durant els primers mesos de planificació i venta al mercat exterior. Des de Promoció Econòmica del Consell Comarcal es dona suport a les empreses en diferents aspectes i , avui en dia, un factor d’èxit empresarial és la exportació . Aquesta jornada ha estat organitzada pel Consell Comarcal de la Segarra, conjuntament amb l’Ajuntament de Guissona, i s’ha rebut suport directe d’ACC1Ó. Amb tot, el teixit empresarial de la Segarra ha demostrat, un cop més, la voluntat d’expansionar-se i el valor professional que tenen els equips humans que hi pertanyen. Per altra part, la Jornada econòmica Fem créixer la Segarra que ha tingut lloc aquest dilluns, 9 de juliol, a la Sala Francesc Buireu de Cervera. L’objectiu de la jornada rau en el fet que per causa del restringit accés al crèdit que pateixen les empreses, des de l’àrea de Promoció Econòmica del Consell s’ha volgut donar a conèixer les línees de finançament adreçades a empreses, comerços i autònoms de l’Institut Català de Finances. El Consell Comarcal de la Segarra és el primer Consell Comarcal de Catalunya que forma part de la xarxa de Promotors Financers de l’Institut Català de Finances (ICF), a través d’un conveni signat mesos enrere el Consell Comarcal dóna assessorament i ajuda en el moment de tramitar els préstecs de l’ICF. La jornada ha comptat amb una notable participació i ha estat presidida pel President del Consell Comarcal, Adrià Marquilles, on ha valorat molt positivament la notable participació dels empresaris de la Segarra a la Jornada. La jornada ha tractat temes, com per exemple, el finançament de les empreses a càrrec del director comercial de l’ICF, com també, s’ha projectat una taula rodona vers les estratègies empresarials comarcals de la mà de ponents segarrencs com el gerent de Cots Alsina, la Meritxell Taló, de la Pastisseria Colom i Chocolat-box, el gerent de Ramaderies Garrabou, Joan Graells i d’Exelfil, Sr. Joaquim Cinca. Tots ells han destacat que per la crisi el mercat s’hagut d’adaptar, però que en una vessant positiva aquesta adaptació els ha portat a viure una època que també es pot entendre com a època d’oportunitats noves. En el transcurs de la jornada també s’han presentat els ajuts del Programa Leader a càrrec del seu gerent, Jordi Vilalta, i finalment la jornada ha finalitzat amb la cloenda per part del President del Consell on ha agraït els ponents i ha destacat la representatitvitat dels sectors a la jornada.


Juliol 2012

Pàgina 5

NOTICIES Quarta edició del Curs de Conductor de Carretons Elevadors

Des de l’àrea de promoció econòmica del Consell Comarcal es van organitzant edicions del Curs de conductor/a de carretons elevadors al Centre d’empreses innovadores de Cervera. Amb l’objectiu de millorar les competències de les persones treballadores s’ha impulsat aquesta formació adreçada tant a les persones que es troben en situació d’atur com aquelles que estiguin treballant. El curs té un cost per als inscrits tot i això ha tingut una notable resposta,ja que totes les edicions dels cursos han estat cobertes. El curs té una durada de 6 hores, tres teòriques i tres de pràctiques, fet que permet rebre el títol al seu mateix moment.

Davant l’èxit de participants el Consell es proposa anar realitzant més edicions. El curs té un contingut molt transversal ja que permet treballar en empreses grans, mitjanes, campanyes de fruita, entre altres sortides. Les acreditacions que es donen del curs són necessàries per accedir a diferents tipologies de feina.


Pàgina 6

InfoEmpresarialSegarra

ENTREVISTA PORT OF DRAGONS A què es dedica la teva empresa? És una empresa que cerca i desenvolupa destil·lats de gamma alta. Hem començat amb ginebres prèmium i amb vodka. Tenim desenvolupats molt productes però els traurem al mercat en el moment adequat. Quin àmbit territorial abasta? Estatal. Estem començat a fer treballs a l’exterior, de moment són projectes, a EEUU, Colòmbia, Regne Unit. Què et va fer decidir a muntar el teu propi negoci? És un repte apostar per aquest productes conservant les tradicions. A nosaltres ens agrada mantenir els sistemes de producció tal com es feina segles enrere. Perquè entenem que la forma tradicional de produir aquest producte ens aporta una qualitat extrema, molt diferent de quan s’industrialitza per escurçar els temps de producció i per augmentar els volums de producció . Amb aquesta filosofia, mantenim els sistemes de producció tradicionals. La producció és més limitada, però guanyem en qualitat. És la nostra forma d’entendre que el consumidor va adquirint més consciencia de comprar productes de més qualitat. En els teus inicis, quin tipus d’ajuts vas tenir i què vas trobar a faltar? No en vaig tenir. Es va a començar a contactar amb organismes públics en el moment que es va entendre que havíem de fer projecció a l’exterior. Per projectar els nsotre productes a l’exterior. Com et dones a conèixer? En fires, esdeveniments, per Internet, per telèfon i enviant mostres a distribuïdors del sector, i en visites. Quins són els avantatges i els inconvenients d’establir la teva empresa a la Segarra? Tot son avantatges. L’únic inconvenient es que estic vivint a Barcelona i perdo molt temps en viatges. És un temps que podria dedicar a les tasques de producció, màrketing...en breu vull viure a la comarca. El nostre producte és tradicional i la seva producció artesanal encaixa més en una zona rural com la Segarra que no pas a llocs més cosmopolites. El nostre producte produït a la Segarra visualment és més agradable La ubicació logística es molt bona, estem a prop de zones productores de vi, tenim matèries primeres properes, l’eix, estem a prop de Barcelona, Saragossa, Madrid, Vilafranca del Penedès. I finalment, Cervera ens ha acollit molt bé. Com vendries el teu producte/ servei en una sola frase? Els destil·lats estan fets amb molt “carinyo”, dedicació, i qualitat. Volem retransmetre un consum moderat i responsable. Els combinats que nosaltres aconsellem amb els nostre producte són: 5 centilitres de destil·lat (ginebra, vodka) per 20 centilitres d’un refresc, la composició alcohòlica resultant és de 8 graus.


Juliol 2012

Pàgina 7

IGUALTAT A LES EMPRESES El “Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad” ha fet públic mitjançant el BOE núm 145, del 18 de juny de 2012, la convocatòria d’ajuts a les petites i mitjanes empreses per l’elaboració i implementació de plans d’igualtat. Els Plans d’igualtat a les empreses són un conjunt ordenar de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, on es fixen els objectius concrets a assolir i les estratègies a adoptar per a la seva consecució.. Es reconeix la igualtat com a principi transversal, que s’haurà d’incloure a la política de l’empresa i en la gestió de recursos humans. La Segarra ha estat una de les comarques líders en Plans d’igualtat i el seu teixit empresarial ha rebut suport del Consell Comarcal dins aquest camp, en la planificació i en l’elaboració durant els anys 2009 i 2010, a través de la Xarxa d’Agents d’Igualtat de la Diputació. Aquest any existeix la possibilitat d’accedir als ajuts del Ministerio. El termini per presentar les sol.licituts finalitza el 9/7/2012. Les empreses interessades , poden consultar tota la informació a través de la pàgina web: http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/planIgualdad.htm

PRÀCTIQUES NO LABORALS A LES EMPRESES Les pràctiques no laborals tenen com a objectiu facilitar l’assoliment d’experiència laboral per part de persones joves d’entre 18 i 25 anys, amb menys de 3 mesos d’experiència laboral associada a la seva qualificació, desocupades i inscrites a l’oficina de Treball, que tinguin determinades qualificacions: Titulació Universitària. Titulació de formació professionals de grau mitjà o superior, o formació del mateix nivell corresponent als ensenyaments de formació professional artístics o esportius. Certificat de professionalitat. Les pràctiques hauran de tenir una durada compresa entre 3 i 9 mesos. Durant el període de pràctiques, els/les participants hauran de percebre com a mínim el 80% de l’IPREM (426€/mes l’any 2012); A més hauran d’estar donats d’alta a la Seguretat Social, cotitzant obligatòriament per contingències comuns i professionals. Amb la finalitat d’afavorir la inserció laboral d’aquestes persones, l’empresa podrà incloure un compromís de contractació dels participants. En aquest cas, sempre i quan es contracti al 60 per cent dels participants un mínim de 6 mesos, l’empresa podrà demanar una compensació econòmica per un import màxim per cada participant de 6 € per a cada hora de pràctiques realitzades. El procediment per sol·licitar les pràctiques comença adreçant una sol·licitud a l’oficina de treball corresponent, per a la signatura d’un conveni de col·laboració amb el SOC. En aquesta sol·licitud s’inclouran les dades del perfil professional requerit i del programa de pràctiques que es portarà a terme. L’imprès es troba fa la web www.oficinadetreball.gencat.cat


Pàgina 8

InfoEmpresarialSegarra

FORMACIÓ I/O JORNADES


Juliol 2012

Pàgina 9

FORMACIÓ I/O JORNADES

Cicle Formatiu de Grau Superior Processos i qualitat en la indústria alimentària: Aquest curs vinent s’inicia a INS de Guissona el Cicle Formatiu de Grau Superior de Processos i qualitat en la indústria alimentària. Per accedir aquest cicle es pot fer a través de la prova d’accés a Grau Superior (variant de ciències) o bé havent finalitzat els estudis de Batxillerat. Aquest nou cicle està emmarcat dins de la formació professional inicial amb model dual que permet que l’alumne compagini la formació al centre docent i l’activitat productiva en una empresa relacionada amb la titulació que està cursant. Aquest nou model permet que les empreses incorporin alumnes d’ FP inicial mitjançant contractes laborals de beques salari. També poden fer cursos de formació continua per als alumnes contractats a l’empresa o impartir parts dels cicles formatius a les seves instal·lacions. El Departament d’ensenyament i la Corporació Alimentària Guissona han acordat posar en marxa aquesta formació dual, l’11 de maig es va signar el conveni corresponent per poder duu a terme aquest cicle a l’INS Guissona. La Corporació oferirà estades a l’empresa a través de la formació en alternança i amb formació dual, mitjançant contractes laborals o beques als alumnes d’aquest cicle formatiu perquè puguin compaginar els estudis amb una feina durant el cicle. L’empresa també facilitarà les instal·lacions perquè l’alumnat i el professorat hi puguin cursar part del cicle formatiu. L’objectiu del cicle es formar persones en el camp professional de les indústries alimentàries, respondre a les necessitats de personal qualificat i millorar la qualificació professional del personal treballador de la Corporació Alimentària Guissona. La durada dels estudis d’aquest cicle són de 2.000 hores (2 cursos acadèmics.) de les quals 1.000 hores aproximadament són teòriques i les altres 1.000 són pràctiques en l’empresa. La formació consta de : tecnologia alimentària, anàlisi d’aliments, tractaments de preparació i conservació dels aliments, organització de la producció alimentària, comercialització i logística en la indústria alimentària, gestió de qualitat i ambiental, manteniment electromecànic en industries de procés, control microbiològic i sensorial dels aliments, nutrició i seguretat alimentària, processos integrats en la indústria alimentària, biotecnologia alimentària, innovació alimentària, formació i orientació laboral, empresa i iniciativa emprenedora, projecte en processo i qualitat i formació en centres de treball.


InfoEmpresarialSegarra

Pàgina 10

AJUTS I SUBVENCIONS

NOVA LÍNEA D’AJUTS PER A AUTÒNOMS I MICROEMPRESES Ha sortir publicat al DOGC núm.6155, del 22 de juny de 2012, la convocatòria i les bases reguladores per a la concessió de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament d’autònoms i microempreses i també pel finançament empresarial de projectes de micro, petites i mitjanes empreses en el sector comercial, artesanal, de serveis i de la moda catalana. Es tracta d’una línia de finançament destinada als autònoms, les microempreses de qualsevol sector d’activitat i també a les petites i mitjanes empreses del sector del Comerç. Aquest nou programa és fruit d’un conveni de col·laboració entre el Departament d’Empresa i Ocupació i l’Institut Català de Finances, on hi participen com a òrgans de gestió el Consorci del Comerç, Artesania i Moda i la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom. Les ajudes que es dirigeixen a autònoms, microempreses i petites i mitjanes empreses del sector del Comerç es tramiten a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. Les ajudes dirigides a autònoms i microempreses es tramitaran des de la nostra Direcció general. Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud i una memòria del projecte d’inversió i/o per circulant a la corresponent OGE , Oficina de Gestió Empresarial. Les ajudes consisteixen en l’aval del 70%, sobre un crèdit per a inversió i/o per circulant d’entre 10.000 i 100.000 euros i hi participen com a entitats col·laboradores “La Caixa” i “Banc Sabadell”.

El termini per presentar sol·licituds s’obre el dia 23 de juny de 2012, i es tancarà el proper 30 d’Octubre. Les sol·licituds s’han de descarregar des de l’Oficina Virtual de Tràmits i s’hauran de presentar a les Oficines de Gestió Empresarial. Les sol·licituds del sector comerç s’han de presentar a la seu del CCAM o també a les Oficines de Gestió Empresarial.

Trobareu més informació en aquest enllaç.


Juliol 2012

Pàgina 11

AJUTS I SUBVENCIONS CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA CATALUNYA CENTRAL PROGRAMA LEADER 20072007-2013 El consorci desenvolupa l’aplicació de mesures del programa de desenvolupament rural mitjançant la concessió d’ajuts que poden arribar fins al 35 % de la inversió acceptada: acceptada ● Mesura 12301. Millora dels processos de transformació i comercialització de productes agraris inclosos a l’’annex 1 del tractat CE, excepte els de pesca. Creació, ampliació i/o millora de microempreses i pime agroalimentaries Creació, ampliació i/o millora d’agrobotigues Ex. Creació d’una formatgeria, creació obrador de conserves, empresa pinsos animals... ● Mesura 312. Creació i desenvolupament de microempreses. Creació, ampliació i/o millora de microempreses (industria, serveis,comerç...) Ex. Creació d’un taller, creació d’una botiga, Creació/ millora d’una indústria, ... ● Mesura 313. Foment d’activitats turístiques Creació, ampliació i/o millora d’establiments turístics de capacitat reduïda o d’empreses d’activitats d’oci Ex. Creació/ millores hotel, restaurant, creació casa de turisme rural, empresa d’activitats de lleure... ● Mesura 323323- Conservació i millora del patrimoni rural (destinada a entitats locals) Els beneficiaris/àries dels ajuts poden ser: - Persones físiques (autònoms/es) - Microempreses, pimes agroalimentàries, pimes amb ànim de lucre del sector del turisme i de l’oci - Cooperatives agràries i Societats Agràries de transformació que comercialitzin productes de l’annex I del tractat CE. Si teniu algun projecte, idea....... .......contacteu amb nosaltres i us informarem! L’equip tècnic del consorci us acompanyarà per: Conèixer i orientar el vostre projecte, iniciativa Informació del procediment de subvenció i documentació a presentar Seguiment de les actuacions sol·licitades Dinamització de l’activitat econòmica ( informació de fonts de finançament, intercanvi d’experiències...) Per més informació: Oficina tècnica del Solsonès: 973 481752/ solsones@lcc.cat Oficina tècnica Segarra: 973 531300 / segarra@lcc.cat Oficina tècnica Anoia/Bages: 93 8680068 / anoiabages@lcc.cat


Pàgina 12

InfoEmpresarialSegarra

SERVEIS A LES EMPRESES CENTRE D’EMPRESES INNOVADORES DE CERVERA

PAERIA DE CERVERA


Juliol 2012

Pàgina 13

SERVEIS A LES EMPRESES La xarxa INICIA: INICIA per la creació d’empreses del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, ofereix a les persones amb una idea de negoci informació, orientació, assessorament i formació. La Xarxa et facilita de forma gratuïta: Acollida, informació i orientació a persones emprenedores: informació sobre ajudes i subvencions i facilitats per tramitar les ajudes. Tallers de sensibilització per a fomentar l’esperit emprenedor Cursos de formació per millorar les habilitats de planificació i gestió empresarial Assessorament en el procés d’elaboració del pla d’empresa. Assistència tècnica a les empreses creades durant els seus primers anys de vida per a reduir les probabilitats de fracàs i augmentar la seva competitivitat. A la Segarra, la entitat acreditada que forma par de la Xarxa es el Consell Comarcal de la Segarra. Atenció presencial tots els dies de la setmana de les 8 a 15h, per correu electrònic a creacioempreses@ccsegarra.cat o bé trucant 973 531 300.

Aquest butlletí l'envia l’àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de la Segarra. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades de caràcter personal utilitzades a aquesta comunicació, estan incloses a un fitxer responsabilitat del Consell Comarcal de la Segarra. Una part d’elles han estat recollides de fonts accessibles al públic en els termes establerts a l’art. 3j) de la LOPD. La finalitat d’aquest butlletí és oferir-li els nostres serveis, i informar-lo, per qualsevol mitjà de comunicació, de les nostres accions i serveis, així com gestionar qualsevol altra relació que mantingui o pugui mantenir amb nosaltres. D’acord amb les disposicions legals vigents, us fem saber que, si no voleu rebre més aquest butlletí electrònic, només cal que ens envieu un correu electrònic a l'adreça creacioempreses@ccsegarra.cat i que hi indiqueu com a assumpte: "Baixa butlletí". [+] subscripció gratuïta a l’adreça a creacioempreses@ccsegarra.cat [+] envia’ns els teus suggeriments a creacioempreses@ccsegarra.cat Podeu consultar els butlletins al web del Consell Comarcal: www.ccsegarra.cat/empresa

AMB LA COL·LABORACIÓ:

7è Butlletí Promoció Econòmica ccs  

informació empresarial