Page 1

Gudstjenesteliste Måned/dato

Esbønderup

September Søn. 5. 14. s.e. trin. Søn. 12. 15. s.e. trin. Søn. 19. 16. s.e. trin.

Villingerød

Præst

10.30 9.00 9.00 10.30 Fællesgudstj. 9.00 i Villingerød 9.00 10.30 Høstgudstjeneste

Else Korsholm Anden præst Birgit Hasselager

Søn. 26.

17. s.e. trin.

Else Korsholm

Oktober Søn. 3. Søn. 10. Søn. 17. Søn. 24. Søn. 31.

18. s.e. trin. 19. s.e. trin. 20. s.e. trin. 21. s.e. trin. 22. s.e. trin

10.30 9.00 10.30 9.00 10.30

9.00 10.30 9.00 10.30 9.00

Else Korsholm Else Korsholm Else Korsholm Else Korsholm Anden præst

November Søn. 7. Søn. 14. Søn. 21. Søn. 28.

Alle helgens dag 15.30 24 s.e. trin. 10.30 S. s. i kirkeåret 9.00 1. s. i advent 10.30

17.00 9.00 10.30 9.00

Else Korsholm Else Korsholm Else Korsholm Else Korsholm

December Søn. 5.

2. s. i advent

10.30

Anden præst

076 Sognepræsten og Kirkens kontor Else Rosenlund Korsholm Sygehusvej 5, Esbønderup, 3230 Græsted. Tlf. 48 39 00 24 · E-mail: erk@km.dk Træffes bedst formiddag eller sen eftermiddag. Mandag er fridag. Fødsel og dødsfald anmeldes til præsten. Henvendelse om dåb og vielse samt udstedelse af attester samme sted.

Kirkebladet Esbønderup · Villingerød SEPTEMBER · OKTOB KTOBER NOVEMBER · 201 2010

Organist: Christian Rønn Kirkesanger: Lærke Andersen

Sct. Laurentius Huset Bagerstræde 6, Esbønderup, 3230 Græsted

9.00

Værge Inge Blok Nielsen, Ålykkevej 12, Esrum, 3230 Græsted. Tlf. 48 39 02 45 Træffer aftale om udlejning.

Esbønderup Kirkegård

Glemmer du, så husker vi… Vi tilbyder nu nyhedsmails sendt direkte til indbakken. ider. Tilmelding via kirkernes hjemmes

Hjemmeside www.esboenderup-kirke.dk www.villingeroed-kirke.dk

Villingerød Kirkegård

Graver Eva Anderberg, Graverkontoret, Sygehusvej 5 B Tlf. 48 39 09 17. Træffes tirsdag-fredag kl. 12-13.

Graver Lene Persson, Graverhuset, Villingerødvej 36 Tlf. 49 71 85 43. Træffes tirsdag og torsdag kl. 11-11.30.

Kirkeværge Inger Grethe Andreasen, Rishavevej 3, Esrum, 3230 Græsted. Tlf. 48 39 02 60.

Kirkeværge Grete Olsen, Villingerødvej 66, 3120 Dronningmølle Tlf. 48 39 06 21.

Menighedsrådsformand Henning Kristoffersen, Toften 18, Esbønderup 3230 Græsted. Tlf. 48 39 00 83.

Menighedsrådsformand Grete Møller, Sneppevej 44, 3120 Dronningmølle Tlf. 49 71 13 19 .

Præstesekretær

Kirkebil

Præstesekretær Gitte Hougaard træffes onsdag og fredag kl. 15.30-17.00.

Ring 48 48 48 48 - kode 44156 og bestil kørsel til Esbønderup og Villingerød kirke.

Læs om om: Gør det egentlig en forskel i menneskers tilværelse at de er døbte? Høstgudstjenester Sogneberetning Gudstjenester


Gør det egentlig en forskel i menneskers tilværelse at de er døbte? Og for at være helt ærlig, så må jeg medgive, at det gør det ikke nødvendigvis. For det er jo ikke sådan, at vi som døbte skiller os særligt ud i forhold til vores ikke døbte omgivelser. Hverken når det drejer sig om moral eller når det drejer sig om, hvordan man behandler andre mennesker er der nødvendigvis nogen forskel. Heller ikke altid når det drejer sig om hvordan vi ser verden og os selv. Når det drejer sig om hvordan vi ser vores liv og hvordan vi lever det, er der ikke mere forskel mellem dem der er døbte og de der ikke er, end der kan være mellem døbte.

det er at være med til skænke netop det barn et liv med evighedens perspektiv. Spørgsmålet er, hvor alvorligt den opgave bliver taget. Om man gør sig klart når man står der med den spæde, at der er et helt liv til forskel mellem endelighedens og evighedens perspektiv. - For mennesker.

Og det er fordi det ikke nødvendigvis er dåben, der er skelsættende. For den forskel dåben kan eller ikke kan gøre i et liv, kan tre håndfulde vand fra en døbefont i Esbønderup eller Villingerød kirke ikke gøre, hvis det bliver ved det. For et menneske får dåben lige nøjagtig den betydning vi selv giver den – om det så er lidt eller meget.

Men måske havde man dengang ikke hørt nogen fortælle – eller måske man havde glemt det. Fortælle om den Gud der hentede Kristus ud af graven. At han er som en far til den søn, der tror han kan bedst selv. Den søn, der hæver hele sin arv før tiden. Drager ud i verden med lommerne fulde af liv. Bruger løs af det lige til der ikke er så meget som en lille bitte smule tilbage. Den søn, der tomhændet beslutter sig for at vende tilbage til sin far. En far, der græder af glæde, da han ser sin tomhændede søn. En far der igen skænker sønnen livet.

Forskellen ligger slet ikke i dåben. Dåben kan være en symbolsk handling på at et menneske har mærket at den findes. Forskellen. At et menneske har bevæget sig. Fra et liv til et andet. Men det behøver den ikke at være. Næh, forskellen ligger i et møde. Forskellen består i om man har mødt en eller anden, der har fortalt en, at Jesus Kristus er opstået fra de døde som den første af alle som tror på ham - og om man herefter lever sit liv i overbevisning om at det er sandt. Forskellen består i om man lever sit liv ud fra endelighedens eller perspektiv. Forskellen består har håb sitt eget ellle er evighedens p ersp er spek sp ekti ek t v. F orsk skel sk elle el len le n be best tårr i om man nh ar et h åb b for si og andres der rækker side døden. og a ndre nd ress li re liv vd er ræ rækk k err llige ige e ti ttill døden - eller om på den n an anden si ide af dø øden.

Og hvordan det hele så ser ud fra Guds perspektiv, ved vi intet om. Der var en gang, man døbte børn straks de var født, for at de ikke skulle havne i Helvede, hvis de gik hen og døde.

Måske havde man dengang ikke hørt nogen fortælle – måske havde man glemt det. Fortælle at den der ikke tager imod Guds rige ligesom et barn, tomhændet og uden noget at give – kommer slet ikke ind i det. At Jesus tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Så husk at fortælle – også for jeres børn – til et liv med evighedens perspektiv.

OPSLAG le… …og de sankede hum dsen efter

og fadøl på kirkepla Vi serverer grillmad 5. septembønderup søndag den høstgudstjenesten i Es ber kl. 10.30. er rigtig og satser på at I komm Vi har købt stort ind, mange. råd Esbønderup menigheds

Århundedets præster Onsdag den 6. oktober kl. 19.30 En sogneberetning om hundrede års danmarkshistorie set fra Esbønderup og Villingerød sogne. Sognepræst Else Korsholm fortæller.

Ved faktisk vil Som V d døbefonten Ve døbefontten ttager a er vi jo fak ag ktisk folk i ed på at de vi il ffortælle. ortælle.. S om ffadder er man endda udvalgt aff barnets forældre til den uhyre vigtigt opgave end ndda dd særligt s udval lgt a nu hyre vig gtiigt o pgave

gerød n i l l i V i e t tjenes gudHøstguds mber kl. 10.30 holder vi høst

n 26. septe Søndag de d. å frokost. i Villingerø dsrådet p e stjeneste h ig n e m byder n 17. stjenesten fredag de st e n Efter gud se n frokoste 19. elding til 49 71 13 Der er tilm Grete Møller, tlf. r til septembe

http://www.esboenderup-kirke.dk/download/kirkeblad/kirkebladsep10  

http://www.esboenderup-kirke.dk/download/kirkeblad/kirkebladsep10.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you