Page 85

2013

2012

2011

2010

2009

Netto omzet Distributie boeken

50.920

51.677

50.533

49.392

47.379

Vervoer

23.926

23.407

25.197

24.797

21.536

Distributie kantoorvakartikelen

1.713

1.625

1.658

2.986

3.659

Groothandel / CB Print on demand

9.908

10.115

8.595

6.002

4.149

245

246

203

335

148

86.712

87.070

86.186

83.512

76.871

8.166

8.471

6.965

5.154

3.500

Huuropbrengsten en overige

Kosten van handelsgoederen Groothandel / CB Print on demand

Bedrijfslasten Kosten uitbesteed werk Arbeidskosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten

Bedrijfsresultaat Rente Resultaat vóór belastingen Belastingen Resultaat deelneming Aandeel derden

3.026

3.195

3.999

3.614

2.552

40.442

38.719

39.840

40.752

38.993

7.538

8.043

8.242

8.351

7.952

24.955

20.360

21.824

19.562

16.408

75.961

70.317

73.905

72.279

65.905

2.585

8.282

5.316

6.079

7.466

730

1.380

783

645

773

3.315

9.662

6.099

6.724

8.239

-752

-2.435

-1.086

-1.636

-2.403

-40

-104

-144

-117

-

-

-7

-

-4

-

2.523

7.116

4.869

4.967

5.836

Geconsolideerd resultaat toekomend aan de rechtspersoon

ahead with smart logistics / 83

Profile for CB logistiek

CB Jaarverslag 2013  

CB Jaarverslag 2013  

Profile for cb05
Advertisement