Page 66

22 Honoraria van de accountant De volgende honoraria van accountants zijn ten laste gebracht van de onderneming, en haar dochtermaatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW.

2013

Deloitte

Deloitte

Deloitte

Deloitte

Totaal

Financial

Belasting-

Accoun-

Risk

Deloitte

Advisory

adviseurs

tants

Services

netwerk

Services

B.V.

B.V.

B.V. Onderzoek van de jaarrekening

-

-

110

-

110

ISAE 3402 onderzoek

-

-

-

101

101

Adviesdiensten op fiscaal terrein

-

79

-

-

79

52

-

-

-

52

52

79

110

101

342

Deloitte

Deloitte

Deloitte

Deloitte

Totaal

Financial

Belasting-

Accoun-

Risk

Deloitte

Advisory

adviseurs

tants

Services

netwerk

Services

B.V.

Andere niet controle diensten

2012

B.V.

B.V. Onderzoek van de jaarrekening

-

-

127

-

127

ISAE 3402 onderzoek

-

-

-

100

100

Adviesdiensten op fiscaal terrein Andere niet controle diensten

64 / CB jaarverslag 2013

-

8

-

-

8

81

-

2

-

83

81

8

129

100

318

Profile for CB logistiek

CB Jaarverslag 2013  

CB Jaarverslag 2013  

Profile for cb05
Advertisement