Page 1

WABOX De snelste en goedkoopste weg naar uw Omgevingsvergunning Uw project door het vergunningenstelsel loodsen, vraagt om een professionele aanpak. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), die alle betreffende vergunningen heeft samengevoegd tot één, verandert daar niets aan. De Wabo biedt voordelen maar deze zijn alleen optimaal te benutten als u van tevoren weet welke aanvraagstrategie voor u het meest geschikt is. Geen nood, Cauberg-Huygen heeft daar een handige en heldere tool voor: de WABOX. In 2010 is de Wabo geïntroduceerd. Deze wet heeft de ongeveer 25 soorten toestemmingen die nodig waren voor bouwprojecten en industriële ontwikkelingen, samengesmolten tot één nieuwe vergunning: de Omgevingsvergunning. Dit om de bureaucratie te verminderen en de procedures overzichtelijker, korter en efficiënter te maken. Uiteraard moet u nog steeds aan dezelfde voorwaarden voldoen als het gaat om de gevolgen van uw plannen voor de leefomgeving. Als opdrachtgever, projectontwikkelaar, architect of aannemer kunt u pas echt de handen uit de mouwen steken als uw plan of project op alle benodigde onderdelen goedkeuring heeft gekregen. U wilt er uiteraard zeker van zijn dat aan alles is gedacht als de bouwwerkzaamheden van start gaan.

onnodige procedures en krijgt uiteindelijk exact wat u nodig hebt. Om de juiste keuzes te kunnen maken is veel specifieke kennis nodig. Kennis die u misschien niet meteen paraat hebt.

Wat betekent dit voor u?

De WABOX bestaat uit vier stappen: 1. analyse van de projectopgave; 2. bepaling van de kritische planfactoren en ontwikkeling van oplossingsrichtingen; 3. bepaling van de Wabo-strategie; 4. opstellen van de vergunningaanvraag.

Cauberg-Huygen heeft jarenlange ervaring met de wettelijke kaders op het gebied van bouw, industrie, milieu en ruimtelijke ordening bij bouw- en ontwikkelingsprojecten. Vanuit onze kennis en ervaringen hebben we de WABOX ontwikkeld. Het is een methodiek die de mogelijkheden van de Wabo inzichtelijk maakt en die u helpt om de juiste afwegingen te maken. Vanuit een helder stappenplan wordt u trefzeker naar uw einddoel geleid: een volledig goedgekeurd project. Zo efficiënt mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten.

Door u snel en nauwkeurig door deze stappen te leiden, garandeert de WABOX een optimale aanvraagprocedure. Ook hierbij staan wij u uiteraard graag weer bij. Voor meer informatie over de WABOX kunt u contact opnemen met een van onze vestigingen. mei 2013

De Wabo stelt de aanvrager voor drie keuzes: u kunt de Omgevingsvergunning in één keer aanvragen, u kunt dit gefaseerd doen of op deelprojecten. Wat voor u de beste keuze is, hangt af van planspecifieke factoren als geluidbelasting, brandveiligheid, luchtkwaliteit en ecologie. Maar ook van de context van de ontwikkeling, dus de mate van ontwerpvrijheid, de afzetmogelijkheden, de kwaliteit van het eindproduct en bijvoorbeeld het politieke of maatschappelijke draagvlak. Alleen als u weet wat voor uw specifieke project de juiste aanvraagwijze is, kunt u optimaal profiteren van de voordelen die de Wabo biedt. U verliest dan geen tijd aan

Wat kunnen wij voor u betekenen?

www.chri.nl

Productinfo WABOX: snelste en goedkoopste weg naar Omgevingsvergunning  

Uw project door het vergunningenstelsel loodsen, vraagt om een professionele aanpak. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), die a...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you