Page 1

CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV

Onderzoek Windhinder Laat wind geen spelbreker zijn bij uw bouwplannen Nederland is klein en vol, dus bouwen we maar wat graag de hoogte in. De lucht lijkt grenzeloze mogelijkheden te bieden, maar schijn bedriegt. Hoogbouw heeft namelijk invloed op het windklimaat en kan soms gevaarlijke situaties opleveren of ook de economische functie belemmeren. Fraaie architectonische plannen voor hoogbouw zijn niet altijd en overal uit te voeren zonder negatieve gevolgen. Een tijdig onderzoek naar windhinder is dus van het grootste belang. Cauberg-Huygen weet er alles van en zorgt dat u een ‘windveilig’ gebouw realiseert.

Wat betekent dit voor u? In Nederland bestaat tot op heden geen wetgeving die zich richt op het voorkomen van hinder of gevaar door wind. Wel zijn normen privaatrechtelijk vastgelegd in de NEN 8100 Windhinder en windgevaar in de gebouwde omgeving. Het is zeer belangrijk dat u daar rekening mee houdt bij het ontwerpen en positioneren van een project hoger dan 15 meter. Wind is eigenwijs en beweegt zich vaak anders dan men ver-wacht. Wanneer het gebouw er eenmaal staat, wordt doorgaans pas geconstateerd dat het er hinderlijk tocht of ruk- of valwind veroorzaakt. Dat kan verkeersbewegingen van voetgangers en fietsers in de buurt sterk belemmeren. Maar het kan ook economische effecten hebben, bijvoorbeeld voor een hoteltoren met een groot, maar onbruikbaar caféterras. Voor de woningen in een appartementencomplex wilt u geschillen voorkomen en zorgen dat bewoners zonder windjack op het balkon kunnen zitten.

Wat kunnen wij voor u betekenen? De windhinderdeskundigen van Cauberg-Huygen kunnen voor u de mate van windhinder zowel globaal als gedetailleerd in kaart brengen. Bij voorkeur in een heel vroeg stadium, voordat de plannen rond zijn. Zo bieden we een quickscan die globaal inzicht geeft in de invloed die het gebouw zal hebben op de windstromen. De scan is gestoeld op kengetallen en ervaringskunde en brengt knelpunten en oplossingsinrichtingen aan het licht. Ook is het mogelijk om het volledige stromingsveld in kaart te brengen met stromingsberekeningen die bekend staan als Computational Fluid Dynamics (CFD). De gegevens uit dat onderzoek worden steeds vaker ingezet als verantwoording in bestemmingsplannen. Tot slot is een windtunnelonderzoek een uitstekend instrument om het windklimaat in het plangebied nauwkeurig te onderzoeken. Er worden in dat geval metingen verricht met behulp van een maquette van de projectsituatie in zijn omgeving. Het onderzoek wordt begeleid door specialisten van CaubergHuygen. Geadviseerde maatregelen ter voorkoming van windhinder, zoals luifels, schermen of beplanting, kunnen direct in de maquette worden verwerkt om het effect ervan te meten. Bij het windtunnelonderzoek van stedenbouwkundige plannen is het mogelijk om verschillende posities of hoogtes van hoogbouw te onderzoeken om zo te komen tot het meest gunstige resultaat. Voor meer informatie over het Onderzoek Windhinder kunt u contact opnemen met één van onze vestigingen.

www.chri.nl

november 2012

Voor wind geldt: hoe hoger, hoe harder. Hoge gebouwen belemmeren een vrije doorstroming van wind. Ze buigen windstromen om zodat het rondom hogere bebouwing vaak een stuk harder waait dan elders. Hoe vaak horen we niet van kantoortorens die zorgen voor lokale stormen en het lanceren van fietsers? Of van winkelcentra waar het hinderlijk hard waait? Zelfs gebouwen die slechts 15 meter hoog zijn, kunnen al een vervelende windstroom veroorzaken, ook afhankelijk van de positie van gebouwen die er omheen staan.

Productinfo Onderzoek windhinder  

Laat wind geen spelbreker zijn bij uw bouwplannen Nederland is klein en vol, dus bouwen we maar wat graag de hoogte in. De lucht lijkt grenz...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you