Page 1

CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV

CO2-bewust certificaat Vergroot uw concurrentiekracht met een bewijs van uw energieprestatie Energieverspillers zijn de grote boosdoeners van vandaag. Bedrijven die kunnen bewijzen dat ze efficiënt omgaan met energie, liggen dan ook beter in de markt dan bedrijven die dat niet kunnen. Met een CO2-bewust certificaat verkrijgt u een ‘bewijs van goed gedrag’ en vergroot u uw kansen op de markt. Cauberg-Huygen weet er alles van en kan voor u het hele traject voor het behalen van uw certificaat verzorgen.

Wat betekent dit voor u? Om het certificaat te behalen of het niveau te verbeteren, is een grote inspanning vereist vanuit uw

organisatie. U moet uw CO2-voetafdruk vaststellen, beleid en doelstellingen formuleren en implementatieplannen opstellen, handhaven en controleren. Voor al deze onderdelen gelden strikte procedures. Daar is tijd en specifieke kennis voor nodig. Dat doe je er niet zomaar even bij als organisatie.

Wat kunnen wij voor u betekenen? Cauberg-Huygen heeft alle kennis en ervaring in huis om u in het traject naar een CO2-bewust certificaat te begeleiden. Niet alleen zijn we als raadgevende ingenieurs heel goed op de hoogte van de mogelijkheden voor energiebesparing en CO2reductie, we zijn ook nog eens ervaringsdeskundigen. Cauberg-Huygen is zelf al CO2-bewust gecertificeerd op niveau 4. We weten dus als geen ander hoe het is om het certificaat te behalen en er in omhoog te klimmen. Onze kennis en ervaring bij elkaar opgeteld, zijn wij uw ideale partner in dit proces. We verzorgen de vaststelling van uw CO2-voetafdruk, helpen u reductiedoelstellingen te formuleren en adviseren u over communicatie- en beleidsplannen die ertoe zullen leiden dat u het CO2-bewust certificaat behaalt. Voor meer informatie over het CO2-bewust certificaat kunt u contact opnemen met een van onze vestigingen.

www.chri.nl

november 2012

Niet alleen producten worden beoordeeld op duurzaamheid. Ook bedrijven worden in toenemende mate afgerekend op hun gedrag hierin. Bij aanbestedingen van de (semi)overheid biedt het bijvoorbeeld een duidelijk voordeel als een bedrijf dit bewijs van duurzaamheid kan overhandigen. De CO2voetafdruk is daarvoor een goede graadmeter. Deze laat zien hoeveel CO2 een bedrijf uitstoot om een product of dienst te kunnen leveren. Het gaat dan met name om het energieverbruik voor productie, transport en verwarming. De CO2-voetafdruk is dan ook de grondslag van het CO2-bewust certificaat. Het certificaat - in vijf niveaus - toont de mate waarin een organisatie de eigen CO2-emissies in kaart heeft gebracht, reductiedoelstellingen heeft gedefinieerd en in hoeverre ze deze doelstellingen weet te realiseren. Hoe hoger het niveau van het certificaat, hoe groter de inspanning om het niveau te behalen en te behouden, maar ook het gunningvoordeel bij aanbestedingen neem toe. Diverse opdrachtgevers stellen een certificaat inmiddels verplicht om te mogen inschrijven op een project. Daarnaast is het certificaat een prima manier om uw MVOdoelstellingen vorm te geven en kan het onderdeel zijn van een duurzaamheidjaarverslag.

Productinfo CO2-bewust certificaat  

Vergroot uw concurrentiekracht met een bewijs van uw energieprestatie Energieverspillers zijn de grote boosdoeners van vandaag. Bedrijven di...