Page 1


editorial

José Antonio Martínez Álamo CONSELLER DELEGAT d’iberpotash

sumari

3

El camí no serà fàcil però continuarem endavant Des de la gestació del Projecte Phoenix el pensament que ha predominat a casa nostra és que el camí no serà fàcil. No obstant això, sempre hem pensat que continuaríem endavant perquè és un camí ample, ple d’oportunitats per a tothom, ben estructurat, ben planificat i amb visió de futur. També és cert que, per les seves implicacions, és un projecte capaç de provocar recels i pors, principalment entre les empreses que pensen que poden ser la nostra competència directa. I així ha estat.

8

Mentre es va anar explicant cadascuna de les fases del pla d’expansió, ningú no va alçar la veu, potser perquè només es veia com un projecte de futur. Però un cop Phoenix s’ha convertit en un projecte en procés d’execució, els recels, potser més que legítims, han fet saltar l’alarma. Qui es beneficia del Projecte Phoenix? I qui en pot sortir més perjudicat? Les respostes no necessiten massa temps de reflexió. L’inici de les obres de la rampa de Cabanasses i de la planta de sal vacuum han estat el detonant de la desconfiança generada. La rampa es va començar a construir amb tots els permisos i amb tota la documentació que ens havien demanat i que estava presentada des de feia temps. Com també es va presentar el projecte als mitjans de comunicació, en un gest per mostrar la voluntat de transparència de l’empresa. Però casualitat o no, el dia després d’aquesta exposició pública del projecte es van presentar denúncies contra Iberpotash i l’Ajuntament de Súria, posant en dubte la legalitat de tot el procés. I tot seguit va començar una dura campanya pública contra el projecte, pautada i orquestrada clarament per la competència de la indústria de la sal. D’aquesta manera, unes divergències d’interpretació de fàcil solució es van convertir en una resolució cautelar d’aturar les obres, que Iberpotash va acatar. Les obres de perforació han estat aturades un mes, com no podia ser d’altra manera. I durant aquest temps, ha quedat tot resolt amb l’aprovació del Pla Especial d’Urbanisme. De manera que els treballs s’han pogut reprendre amb total normalitat sense que aquest entrebanc hagi provocat retards en el calendari previst ni en l’execució global del Projecte Phoenix. Tot plegat ens ha fet veure una altra vegada que el camí no serà gens fàcil en el futur immediat. Però també ens ha fet veure que hem de continuar endavant perquè Súria, el Bages, la Catalunya Central i Catalunya s’ho valen. I perquè el Projecte Phoenix és una aposta ineludible de futur que no podem deixar escapar, ni ara, ni mai. Per tant, hem de confiar en nosaltres i en les nostres capacitats i hem de mantenir-nos units fent front comú pel bé de les properes generacions. Hem de continuar treballant.

2

5

14

12 3 6 8

10

de camió i pala, en proves al Pou IV

Projecte Phoenix Es reprenen amb normalitat les obres a la rampa de Cabanasses

11

Actualitat Nou centre de control a Cabanasses

Qualitat Presents al projecte Compofivi amb el CTM

12

Medi Ambient Campanya contra els banals "Recicla al màxim"

14

Centenari Exposició a Súria per al centenari de la potassa

A fons Recull fotogràfic dels actes principals del nostre Centenari

10 Prevenció i Seguretat

El simulador de conducció

de premsa 15 Recull Recull de premsa i fotos

COMUNICACIÓ Una publicació de: Iberpotash, S.A. Disseny: CatPress - www.catpress.cat Continguts: Comunicació Iberpotash - Rosa Vilajosana Fotografia: Arxiu Iberpotash Col·laboradors: Cristina Arespa, Ignacio Cabal, Fina Canet, Enric Casas, Josep Corral, Pablo De Lastres, Juan Fernández, Christine Foucart, Silvia Garcia, Vicente Gutiérrez, Joaquim Lavin, Joan Lladó, Jesús Migueles, Zein Mora, Víctor Orive, Joan Puig, Laura Rodríguez, Albert Sánchez, Antonio Sánchez, Juan Sánchez, Rafael Sánchez, Xavier Serracanta, Núria Vallès. Dipòsit legal: B-55435-2008 Periodicitat quadrimestral


projecte phoenix

Imatge de les obres a la rampa de Cabanasses que el passat mes de febrer van recuperar la normalitat després d'un mes d'aturada

ES REPRENEN AMB NORMALITAT LES OBRES DE LA RAMPA DE CABANASSES Malgrat l'aturada d'un mes, l'execució manté el calendari previst inicialment Les obres de construcció de la rampa d’Iberpotash a Cabanasses i el seu accés es van reprendre amb total normalitat el 20 de febrer passat després que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publiqués el 19 de febrer, un edicte, amb data de 14 de febrer de 2013, sobre l’acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central. Amb la publicació oficial de l’edicte, s’aprovava de manera definitiva el pla especial urbanístic per a l’accés a la rampa de la mina de Cabanasses, inclosa en la primera fase del Projecte Phoenix.

de perforació dels 4,7 quilòmetres de rampa acabin ja es podrà executar tot plegat. Els treballs de construcció de la rampa d’ Iberpotash estaven aturades des del 17 de gener després que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat emetés dues resolucions en aquest sentit. Entre d’altres consideracions, des del Departament de Territori i Sostenibilitat es

Normalitat

La represa de les obres s’ha fet amb total normalitat, sense que tot plegat hagi suposat cap mena de problema en el calendari d’execució de les obres de la rampa. A banda de reprendre les obres, l’aprovació definitiva del Pla Especial Urbanístic permet que quan els treballs 3

La primera fase del projecte Phoenix continua endavant

va resoldre que la llicència que havia concedit l’Ajuntament es considerava nul·la. El principal motiu de les resolucions havien estat diferències d’interpretació tècnica del projecte. Campanya orquestrada Tot plegat ha coincidit amb una dura campanya orquestrada per la competència del


projecte phoenix sector dels productors de sal a nivell d’Espanya, que han vist un perill evident pel seu negoci la construcció de la planta de sal vacuum, inclosa en la primera fase del Projecte Phoenix, de la qual el president de la Generalitat, Artur Mas, va ser l’encarregat de la col·locació de la primera pedra, el 16 de gener de 2012. La sal vacuum és una sal amb una puresa del 99,97% de clorur sòdic, que s’adreça a la indústria electroquímica més exigent. Denúncies de competència Al llarg dels darrers mesos l’àmbit de la competència de la indústria de la sal, ha presentat diverses denúncies contra Iberpotash i el propi Ajuntament de Súria. Tot plegat ha finalitzat en les resolucions emeses per part de la Generalitat, davant les quals Iberpotash va aturar d’immediat els treballs i tot seguit es va procedir a redefinir el pla especial urbanístic, amb la documentació demanada. El PEU es va aprovar per unanimitat en un ple extraordinari el passat 6 de febrer a l’Ajuntament

Imatge de l'activitat durant les darreres setmanes a l'exterior de la rampa

de Súria. Cinc dies després, la Comissió Central donava el seu vistiplau definitiu a Territorial d’Urbanisme de la Catalunya l'obra.

ES CREA UN GRUP DE TREBALL CONJUNT PER AL FUTUR DE SALLENT La Generalitat, l’Ajuntament de Sallent i Iberpotash han creat recentment un grup de treball conjunt que ja ha mantingut les primeres reunions. L’objectiu d’aquest grup de treball és poder elaborar un full de ruta consensuat entre tots per aconseguir trobar una solució conjunta al futur més immediat de la planta de tractament situada a Sallent. Pla exhaustiu L’objectiu principal del nou grup de treball recentment creat és l’elaboració d’un pla exhaustiu que ha de comptar amb el total acord de les tres parts per tal de concretar i determinar les pautes a seguir de cara als propers anys, quan haurà acabat l’extracció de sal i potassa de la mina de Vilafruns, a causa de l’esgotament progressiu de les reserves mineres, i per tant l’aturada d’activitat a la planta de tractament de Sallent. Iberpotash garanteix tots i cadascun dels llocs de treball del centre de Sallent-Balsareny amb el trasllat progressiu (que ja s’està materialitzant) de tot el personal al centre de Súria. 4

Imatge de les instal·lacions d'Iberpotash a Sallent

Agilitzar tràmits La nova comissió o grup de treball creat pretén agilitzar els tràmits administratius relacionats amb el futur de Sallent a través dels projectes industrials i logístics per al

municipi del Bages, tenint en compte la seva estratègica ubicació, a l’eix del Llobregat i l’existència d’una línia de tren que enllaça amb el Port de Barcelona.


actualitat ESTRENEM EL TRANSPORT DE LA SAL DE DESGEL PER TREN

A l'esquerra, imatge de la càrrega de la sal de desgel i a la dreta, fotografia del cap de vendes de sals d'Iberpotash, Ramon Vilaseca, atenent un equip de televisió

Iberpotash ha viscut a principis d’any un important moviment de camions que entraven a carregar sal de desgel. La present campanya de vendes de sal de desgel també ha estrenat el transport ferroviari. L'empresa ha subministrat, diàriament, entre 6.000 i 7.000 tones de sal entre gener i febrer que marxaven carregades en uns 250 camions i en combois ferroviaris, que s'han exportat a Europa. 200.000 tones El cap de vendes de sals d'Iberpotash, Ramon Vilaseca, ha explicat que “l'empresa tenia a principis d’any reservades prop de 200.000 tones de sal per fer front al fred d'aquest hivern, el triple

que l'any passat”. Segons Vilaseca, “aquest augment del volum de producció es deu a l'adquisició d'una nova màquina, molt més eficient, que pot preparar diferents granulometries de sal, i al fet que, des d'aquest any, també hem pogut exportar des del port de Vilanova i la Geltrú”. Tot plegat ha suposat augmentar el transport ferroviari així com aportar volum de treball per a transportistes de camió, una tasca logística realitzada des d’Iberpotash. S'han subministrat unes 30.000 tones de sal a la setmana, un 80% de les quals s'han exportat al nord d'Europa (Anglaterra, Irlanda i França). Iberpotash s'ha convertit en el primer subministrador de sal de

desglaç del sud d'Europa. Port de Vilanova Des d'aquest hivern també s'exporta des del port de Vilanova i la Geltrú que s'afegeix a Arles, Barcelona i Tarragona. La seva incorporació ha permès carregar entre quatre i cinc vaixells de sal cada setmana, a banda del transport de sal de desgel via tren per primera vegada fins al Port de Barcelona. En el cas de Catalunya, els ajuntaments i els consells comarcals han estat previsors i ja fa temps que tenen els seus estocs plens. El fred ha arribat més tard i s’ha accentuat la tramesa de sal de desglaç. El volum de vendes total superarà les 450.000 tones.

VISITA DELS ALUMNES GUANYADORS DE La iv OLIMPÍADA DE Geologia Els estudiants de secundària de les 4 províncies catalanes guanyadors de la IV Olimpíada de Geologia d’Espanya han visitat les instal·lacions d’Iberpotash, acompanyats dels seus respectius professors, així com de representants del Geoparc de la Catalunya Central (Josep Maria Mata Perelló i Ferran Climent). La visita es va produir el 15 de març i va ser dirigida pel Departament de Geologia d’ Iberpotash. Concretament, el director de Medi Ambient i Geologia, Antonio Sánchez, i el geòleg Carlos Saavedra van ser els encarregats d’explicar als alumnes els

5

Fotografia de grup dels alumnes acompanyats dels professors a Iberpotash

principals aspectes geològics de Súria. Iberpotash ha col·laborat amb la quarta edició de les olimpíades de Geologia,

amb els premis als guanyadors estatals. La final olímpico-geològica s’ha celebrat enguany a Girona.


actualitat EL NOU CENTRE DE CONTROL DE LA MINA DE CABANASSES JA ÉS oPERATIU

El nou centre de control de la mina de Cabanasses és operatiu des del passat mes de novembre

El nou centre de control a la mina de Cabanasses ha substituït l’antic des del passat mes de novembre. Es tracta d’ una part fonamental de la xarxa industrial de la companyia (ICS). La xarxa, al centre de Cabanasses, és en l'actualitat d’uns 8 quilòmetres i inclou la interconnexió de 87 dispositius programables (PLC, comptadors d’energia, interfases home-màquina, etc.) dels quals s’extreuen dades de control industrial que s’envien automàticament a SAP i a altres softwares a nivell de gestió productiva i de manteniment. Màxima seguretat El nou centre de control, que treballa en un entorn d’alta seguretat (DMZ), centralitza tota la informació i control de transportadors continus, unitats de dosificació (pàncers), control energètic i de la ventilació o detecció de monòxid de carboni, de la mina de Cabanasses. El centre funciona a través d’una taula de comanda-

ment que permet realitzar tasques de control remot i tres pantalles de 50 polzades per a la visualització d’estats i paràmetres de gestió operativa, de manteniment i de seguretat. Millores contínues En l'actualitat és a punt de finalitzar un procediment operatiu, en coordinació amb ICL Fertilizers (IT Department) i els auditors d’empreses expertes en ciberseguretat, sobre l’administració i gestió de les xarxes industrials de control per evitar possibles “atacs” interns i/o externs. El departament de Planificació de Manteniment i Inversions és responsable de tota la gestió de la ICS incloent-hi els futurs nodes requerits pel Projecte Phoenix com és el cas del compactat actual (ja en marxa), futures ampliacions de compactat i flotació, la planta de cristal·lització de sal i el control energètic de les SED.

AUTORESCATADORS PER ALS MINERS ARTESANalS DE PERÚ

Iberpotash ha materialitzat a finals d’any la donació solidària de 85 mascaretes auto ¡rescatadores - que en l'actualitat ja no utilitza el personal de l’interior de les mines- a l’Associació de Miners Artesanals “El sol de sol de oro” de la província de Nazca, al Perú. La donació s’ha pogut realitzar per la via de l’ONG Mineria Neta, que dirigeix l'enginyer tècnic de Mines Enric Enfedaque. Aquesta ONG ha estat l’encarregada de fer arribar tot el material de seguretat des de Súria fins a la mina d’or, on els treballs miners es realitzen mitjançant mètodes del tot artesanals. Cadascun dels miners té assignada una galeria on extreuen l’or. L’Associació de miners artesanals “El sol de sol de oro” es va crear a finals de febrer de l'any 2007 i fa deu anys es va produir un greu incendi al seu interior que va provocar nombroses víctimes mortals. Els autorescatadors seran per a tots ells una eina de seguretat molt important a partir d'ara.

JUBILACIÓ DE LUÍS TEJUCA, ADJUNT AL CONSELLER DELEGAT L’enginyer de Mines Luis Tejuca, natural de Sebarga i resident a Gijón, es va jubilar a finals de 2012 com a adjunt al conseller delegat d’Iberpotash. Entre 1971 i 1974 Tejuca ja va treballar per Minas de Potasa de Súria i el Grupo Potasas. També va ser director facultatiu de Mina La Camocha (Gijón, 1986-1991), director general de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (1991-1996). L’any 1996 va ser nomenat president d’Hunosa on va treballar fins al 2004. La seva experiència i coneixement en el món de la mineria han estat un valor molt preuat per a Iberpotash (2005-2012) deixant una petjada molt important. Li desitgem els mateixos èxits en aquesta nova etapa que ara comença.

6

Fotografia del comitè de Direcció d'Iberpotash amb Luís Tejuca al mig


actualitat EL CONSELL DE CAMBRES de catalunya dóna suport al projecte phoeNix Els presidents de les cambres de Catalunya es reuneixen a Iberpotash i coneixen les instal·lacions

Els presidents de les cambres catalanes van tenir l'oportunitat de conèixer les instal·lacions d'Iberpotash

Iberpotash ha estat l'escenari aquest mes de març de la reunió de l'òrgan de govern del Consell de Cambres de Catalunya. Durant aquesta trobada el conseller delegat d'Iberpotash, José Antonio Martínez Álamo, va presentar als representants de les cambres catalanes l'empresa i el projecte d'expansió Phoenix. Suport de les cambres El president del Consell de Cambres i president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, va expressar "la satisfacció pel projecte industrial d'Iberpotash amb el desig que vagi endavant pel benefici econòmic de la comarca i de Catalunya" i va apuntar que "cal agrair als accionistes l'aposta per la inversió, tan necessària avui en dia". Enllaç amb el Corredor Mediterrani Valls va afegir que des de les cambres "es faran les gestions necessàries per tal que el Ministeri de Foment també inclogui en el pressupost de 2013 del Corredor Mediterrani la connexió del tram de ferrocarril entre Súria-Sallent i Castellbisbal. És cabdal poder connectar aquesta zona industrial amb els ports i amb Europa". Per la seva part el president de la Cambra de Manresa, Pere Casals, va destacar "la importància de treballar plegats en l'àmbit de

7

Fotografia de grup just davant de les nostres oficines a Súria

les infraestructures perquè és una batalla que guanyarem". Casals va reconèixer la importància del projecte i "l'interès de la cambra manresana a fer arribar el projecte a tot Catalunya perquè és un projecte de país". El conseller delegat d'Iberpotash va agrair "el suport demostrat a Iberpotash i al nostre projecte. Volem que darrera hi hagi també la gent que estima el país com s'ha demostrat amb la presència del Consell de Cambres". Visita a Cabanasses Posteriorment, el Consell de Presidents de les cambres catalanes va visitar l'interior de la mina de Cabanasses, a

Miquel Valls, José Antonio Martínez Álamo i Pere Casals durant la visita

Súria. Els presidents de les entitats camerals del país van poder conèixer en primera persona la tasca que es realitza a l'interior de la mina per extreure potassa i sal.


a fons

El centenari, tot un any de

Recull fotogràfic de la celebració dels 100 anys del descobriment de la potassa a

La jornada econòmica i cultural va portar per títol "El Mediterrani. Un mar d'història i cultura, un mar d'oportunitats"

PRIMERA JORNADA ECONÒMICA A SANT BENET DE BAGES El 29 d’octubre de 2012 es va celebrar al Monestir de Sant Benet de Bages, la 1ª Jornada econòmica i cultural amb el títol “El Mediterrani. Un mar d’història i cultura, un mar d’oportunitats”. La jornada va tenir com a protagonistes Javier Solana, membre de la càtedra de lideratge i governança democràtica a ESADE; Vicenç Villatoro, director de l’Institut Ramon Llull; Màrius Carol, director de comunicació del Grup Godó; Joaquim Gay de Montellà, president de Foment del Treball; i Alon Bar, ambaixador d’Israel a Espanya. A l’acte hi van assistir unes 200 persones entre les quals membres del Comitè d’Honor i Comitè Assessor del Centenari, alcaldes de poblacions del Bages, i autoritats econòmiques, sindicals i polítiques de Catalunya i del territori.

8

Intervenció del conseller delegat d'Iberpotash, José Antonio Martínez Álamo


e celebració en imatges

a Súria, una efemèride que s'ha allargat els darrers mesos

CONCERT AL KURSAAL

El concert va anar a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Conservatori del Liceu

El dia 4 de desembre, dia de la festivitat de Santa Bàrbara, patrona dels miners, el teatre Kursaal de Manresa es va omplir per acollir un concert del Cor i Orquestra Simfònica del Conservatori del Liceu. El concert es va obrir a tot el públic de la Catalunya Central i es van omplir totes les localitats de la Sala Gran del teatre. Més de 150 músics, dirigits per Daniel Mestre i Dalmau, van interpretar “El somni d’una nit d’estiu” de F. Mendelsson i “El Trencanous” de P. Txaikovski.

La sala gran del Teatre Kursaal es va omplir per seguir l'actuació dirigida per Daniel Mestre i Dalmau

VI COMMEMORATIU DEL CENTENARI: KCENT

9

Moment de la presentació oficial del vi KCENT, que va tenir lloc a la seu central d'Iberpotash

Detall de l'ampolla del vi KCENT

El Centenari compta amb un vi commemoratiu, el vi KCENT, un merlot amb DO Pla de Bages encarregat a AMPANS i produït a les vinyes d’Urpina. La pre-

del Bages que dóna feina a persones amb discapacitat intel·lectual i en risc d’exclusió. El KCENT va ser repartit per Nadal a tota la plantilla.

sentació es va fer el 9 de desembre a la seu central d’Iberpotash a Súria, amb la presència dels dissenyadors de l’etiqueta, persones ateses a l’entitat


prevenció i seguretat SIMULADOR DE PALA I CAMIÓ EN PROVES

Dues imatges del nou simulador de pala i camió en proves

El simulador de conducció de camió i pala està ubicat a les instal·lacions del Pou IV amb la previsió de l’inici immediat de la formació pràctica de personal un cop acabin les proves que realitza el servei de prevenció d’Iberpotash. Aquestes darreres setmanes els dos primers operaris experts en conducció de pala i minador estan provant el simulador per veure els ajustos possibles abans no comenci la formació a la resta de la plantilla. Millora contínua La intenció és que els operaris més experts en conducció de maquinària d’Iberpotash vagin aportant les seves conclusions. El simulador consta d’una cabina sobre una plataforma mòbil. Dins la cabina hi ha un seient idèntic al de les pales i camions de les nostres instal·lacions

on l’operari es troba aïllat de l’exterior, però en comunicació permanent amb el formador. Reciclatge i formació L’objectiu del simulador és el reciclatge dels treballadors i la formació del nou personal, de manera que es poden evitar possibles accidents a l’interior de la mina on la formació pràctica és més complicada. El programa del simulador consta d’un panell d’exercicis des d’on es pot escollir el tipus de pràctica que es vol realitzar i el tipus de vehicle (camió o pala). En el decurs de la simulació es mostra el panell de control del vehicle escollit i, segons l’exercici, també és possible veure un mapa real de la mina. Les empreses Atlas Copco i Simumak han creat expressament el nou aparell.

FORMACIÓ CONTÍNUA EN PREVENCIÓ Més de 100 treballadors ja han fet des de principis d’any el curs d'actualització i reciclatge de la formació preventiva pel desenvolupament del lloc de treball. El curs que s’imparteix ara està dirigit als següents treballadors: operador de minador, conductor de camió de minador, operador de pala carregadora d’interior i operadors de labors auxiliars i transport vertical. La formació és a càrrec de la tècnica de Prevenció d'Iberpotash, Sílvia Codina.

NOVA CAMPANYA DE PROTECCIÓ OCULAR L’any 2012 vàrem tenir un 8% d’accidents amb lesions oculars, amb una tendència creixent. És per això que Iberpotash ha engegat una campanya d’utilització de protecció ocular per tal de prevenir aquest tipus d’accidents que poden resultar molt greus. S’ha fet una relació de tasques i operacions en les quals és obligatori l’ús de protecció ocular i s’està informant a tots els treballadors de l'empresa. Valora els teus ulls, són molt importants!

TIPUS D'ACCIDENTS A LES MINES DE CABANASSES I VILAFRUNS EL 2012 El Departament de Prevenció ha incidit en els tipus d'accidents soferts a Iberpotash al llarg de 2012 i les fórmules per intentar prevenirlos, amb les corresponents xerrades de seguretat com a tema central de la campanya "Prevenció per 12" de gener, centrats en l’interior de mina. Per evitar accidents és imprescindible la participació i conscienciació de tot el personal a tots els nivells en termes de seguretat. Així, cal participar en la seguretat, comentant incidents, avisant d’anomalies i aportant propostes de millora. Cal seguir fil per randa els procediments de seguretat en aquells treballs de més risc. Els tres tipus d’accidents més comuns a les mines l’any 2012 han estat a causa de sobreesforços i postures forçades, de cops per objectes i eines, i les caigudes al mateix nivell. També destaca l'augment del nombre d'accidents amb lesions oculars. 10

Gràfic amb la tipologia d'accidents a les mines de Cabanasses i Vilafruns durant el 2012


qualitat PARTICIPEM AL PROJECTE COMpOFIVI Formem, conjuntament amb tres empreses més de la comarca i el CTM, aquesta iniciativa de R+D Iberpotash és una de les quatre empreses del Bages que han iniciat amb la Fundació CTM el projecte de R+D Compofivi. Es tracta d’una iniciativa d’innovació que permetrà substituir estructures metàl·liques sotmeses a ambients de treball d’elevades exigències d’operació. El projecte té una durada de 2 anys i un pressupost total de 828.000 euros. Compofivi compta amb l’ajuda d’ACC1Ó, entitat adscrita al Departament d’Empresa i Ocupació de la El projecte compta amb quatre empreses pioneres Generalitat, i està cofinançat amb Fons FEDER. començant per la producció de matèria primera de polipropilè (Polisilk) i acabant pel client final Objectiu principal L’objectiu principal és desenvolupar elements i directe d’aquest tipus d’estructures com pot estructurals avançats de compostos de ser Iberpotash, passant per la planta productiva polímers reforçats amb fibra de vidre (PRFV) i (Tecnipul) i una enginyeria d’alt nivell (Mapro) fibra de polipropilè d’alta tenacitat (PRFPPAT) i per a donar solucions als processos que químicament resistents a ambients amb sal requereixen una base científico-tècnica elevada. potàssica. Les empreses Iberpotash, Tecnipul, Així, els principals actors necessaris per a una Mapro i Polisilk han creat un consorci i s'han correcta evolució del projecte estan presents al unit per treballar sota les seves directius, ja que consorci i queda assegurada la seva complecomplementen i comparteixen l’activitat pro- mentarietat. ductiva, experiència industrial, integració i disseny d’equips, així com amplis coneixements Nucli d'Innovació Tecnològica en el camp de la ciència i la tecnologia dels Aquest projecte és un Nucli d’Innovació materials en relació als processos de confor- Tecnològica de l’agència de suport a l’empresa mat. En concret, perfils reforçats amb fibra de catalana, ACC1Ó, entitat adscrita al Departament vidre PRFV i amb fibra de polipropilè d'alta d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Els nuclis d’innovació tecnològica tenacitat (PRFPPAT). són un programa d’ajuts per promoure la cooperació entre empreses i agents tecnològics en Cadena de valor El consorci abraça una gran part de la cadena de actuacions R+D destinades a desenvolupar tecvalor de la producció de perfils estructurals, nologies clau d’alt impacte i valor tecnològic.

APROVADA DE NOU L'AUDITORIA EXTERNA DE SEGUIMENT DE QUALITAT A finals de novembre es van dur a terme l’Auditoria Externa de Seguiment de QualitatISO 9001:2008 i Medi Ambient-, ISO 14001:2004, així com la recertificació de la gestió de prevenció OHSAS 18001:2007. Pel que fa al sistema de qualitat, l’auditoria va reflectir que el sistema de gestió compleix els requisits de la norma i es troba implantat a tots els nivells, la documentació és adequada a les necessitats de l'organització i el sistema és capaç de complir la política i assolir els objectius de l’organització així com la millora contínua. Punt fort Com a punt fort es va destacar el seguiment d’indicadors de procés. L’auditoria no va detectar cap no conformitat i com a oportunitats de millora se’ns va recomanar avaluar de forma individualitzada l’eficàcia de la formació i incorporar en el Sistema de Qualitat aquelles accions que s’han demostrat que són eficaces per tal de garantir la millora contínua.

el nostre Grup ICL QOROS, el resultat de la unió de chery i icl group La marca xinesa Qoros arribarà a Europa a finals d’any, després de presentar-se a la darrera Fira de l’Automòbil de Ginebra. L’empresa va néixer el 2007 arran d’una joint venture al 50% entre Chery (el major fabricant de cotxes a Àsia) i la multinacional ICL, propietària d’Iberpotash. L’aliança d'ICL amb el fabricant xinès permet al grup empresarial especialitzat en el mercat dels fertilitzants, i per tant, de la potassa, i en la indústria química aplicada, fer el salt al sector de l’automoció. ICL Group també participa en importants pro11

jectes de desenvolupament de bateries del cotxe elèctric a Israel. Prototip del primer vehicle híbrid Qoros ha presentat al Saló de l’Automòbil de Ginebra, celebrat a principis de març, el prototip del primer vehicle híbrid, que serà una versió del Qoros3, a banda d’altres models de la marca. La nova empresa ha construït una fàbrica d’última generació a la Xina (a Changshu, a l’oest de Xangai), amb una capacitat inicial de 150.000 vehicles l’any, que es preveu aug-

Imatge del model Sedan de Qoros

mentar fins als 450.000 a mesura que es vagi ampliant la gamma de cotxes, a preus molt més competitius que els europeus.


medi ambient CAMPANYA CONTRA ELS BANALS "RECICLA AL MÀXIM"

AUDITORIA DE GESTIÓ AMBIENTAL L’any 2007 Bureau Veritas va certificar el Sistema de Gestió Ambiental (SGA) d’Iberpotash segons la norma ISO 14001. L’any 2010 es va superar la primera recertificació del SGA. L’any 2012 ha tingut lloc la segona visita de seguiment d’aquesta recertificació obtinguda, i els resultats han estat molt satisfactoris, amb zero no conformitats. Com a punt fort destacat de l’informe de l’auditoria hi ha la millora en la sensibilització ambiental dels treballadors d’Iberpotash.

CONTROL AGÈNCIA DE RESIDUS

Els residus dipositats en els contenidors de banals tenen com a destinació final l’abocador. No es valoritzen. La política d’Iberpotash és fomentar al màxim el reciclatge dels residus. Per fer-ho cal dipositar cada residu en el contenidor que li correspon i minimitzar al màxim els residus que es dipositen al contenidor de

banals. D'entre les dades que podeu consultar destaca la important reducció dels residus que no es reciclen, en especial a partir de l’any 2008, quan Iberpotash ja compta amb la certificació ISO 14001. A Sallent s’ha passat del 18% de residus banals l’any 2008 al 3% l’any 2012. A Súria, s’ha reduït del 24% al 7%.

A finals de novembre de 2012, un tècnic de l’Agència de Residus de Catalunya ha realitzat una visita a les instal·lacions dels centres de Súria i Sallent. La visita ha consistit en una revisió de la documentació de gestió de residus i en una inspecció ocular de les instal·lacions. A l’acta de control el tècnic ha deixat constància de la diversificada segregació de residus que realitza Iberpotash i del compliment de tota la normativa pel que fa a la gestió dels residus especials i no especials.

NOVES MILLORES AMBIENTALS A SÚRIA I A SALLENT Iberpotash continua una política activa d'introduir millores ambientals a les diferents instal·lacions de l'empresa. A les plantes de Sallent i Súria s’han instal·lat dues compactadores per a l’abocament d’envasos de plàstic o paper de la fàbrica que hagin contingut substàncies especials (com ara els sacs buits d’amines). Una vegada instal·lades s’han realitzat xerrades ambientals dirigides a tot el personal susceptible de manipular-les, on s’ha informat del correcte funcionament i utilització de la màquina i dels tipus de

12

residus que s’hi poden abocar i els que no. Separador d'hidrocarburs En paral·lel s’ha instal·lat un separador d’hidrocarburs a les instal·lacions exteriors del Pou III Sallent, a la zona on es neteja la maquinària procedent de la mina. Estudis de contaminació acústica Per altra banda, entre octubre i novembre es van realitzar dos nous estudis de contaminació acústica de la immissió sonora a Sallent i a Súria.

Fotografia de la compactadora de Sallent

Imatge del separador d'hidrocarburs


medi ambient BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS Estalvi en el consum d'energia:

XERRADES DE MEDI AMBIENT

1. Informa els teus companys sobre la necessitat de l’estalvi energètic 2. Fes un manteniment adequat dels equips 3. Apaga els equips i màquines mentre no s’estiguin utilitzant 4. Neteja periòdicament els sistemes d’il·luminació per a que la brutícia no en disminueixi la intensitat lumínica 5. Apaga els llums de les sales quan ja no s’utilitzin

Les nostres fotos Les alumnes amb millor nota del crèdit de síntesi sobre el centenari del descobriment de la potassa de 3r d'ESO de l'IES Mig Món van ser rebudes pel conseller delegat d'Iberpotash. També destaca l'acte d'entrega de la recaptació obtinguda en la darrera Festa Major de Súria a través de l'espectacle Joan Pera Capri. En paral·lel, la sala d'actes de l'EPSEM va ser l'escenari de l'acte de lliurament dels guanyadors al Bages de la IV Olimpíada de Geologia. També hem rebut la visita dels membres de la SECOT. Finalment, per Nadal Iberpotash es va guarnir amb un arbre lluminós que commemorava el Centenari, així com aquest naixement a l'entrada de la mina de Cabanasses.

13

Durant el darrer quadrimestre el departament de Formació, en col·laboració amb el de Medi Ambient, va posar en marxa la segona xerrada de medi ambient sota el títol "Residus Especials d'Iberpotash: identificació, etiquetatge i emmagatzematge". La sessió es va dirigir al personal d’exterior de mina i plantes de tractament.

CONTROL AMBIENTAL Els dies 19 i 20 de desembre es va realitzar una actuació de control per part d’una Entitat de Control Ambiental acreditada pel Departament de Medi Ambient.


centenari EXPOSICIÓ A SÚRIA SOBRE EL CENTENARI DE LA POTASSA

La mostra s'ha pogut visitar durant els darrers mesos a la sala Cal Balaguer del Porxo

L’exposició s’ha pogut visitar fins a mitjan març a la sala Cal Balaguer del Porxo del municipi. ‘Potassa a Súria, 100 anys’ és l’exposició més àmplia feta fins ara sobre la història de l’activitat minera, coincidint amb el centenari del descobriment a Súria del primer jaciment potàssic a l'Estat. Els visitants han pogut apropar-se a l’evolució de la mineria de potassa i

conèixer els fets més destacats de la seva història i les seves repercussions humanes, socials i econòmiques a través de plafons informatius, documents, objectes històrics i els testimonis recollits en un audiovisual. L’historiador Jordi Algué, fill i nét d'antics treballadors de Súria, ha estat el comissari de la mostra.

SÚRIA NOMENA FILLS ADOPTIUS ELS DESCOBRIDORS DE LA POTASSA L’Ajuntament de Súria va aprovar per unanimitat el desembre passat el nomenament dels descobridors de la potassa, Emili Viader i René Macary, com a fills adoptius, en una sessió que es va convertir en un homenatge públic als protagonistes d'un fet que va canviar la història local i comarcal. La corporació surienca també va aprovar per unanimitat el canvi de nom del parc municipal El Casino, que a partir d'ara s'anomenarà parc municipal

Macary i Viader. L’acte va comptar amb la presència d’un dels besnéts d'Emili Viader, Carles Viader. Durant la seva intervenció, l’alcalde de Súria, Josep Maria Canudas, va manifestar que l'activitat minera té "unes perspectives i un horitzó amplis". Segons l'alcalde de Súria, aquestes bones expectatives requereixen la col·laboració de les institucions, els organismes laborals, l'empresa i la ciutadania de Súria.

Carles Viader, besnét del descobridor de la potassa (segon per l'esquerra), en l'acte a l'Ajuntament

14

lA VISITA CIUTADANA AL POU SALÍ, UN ÈXIT

L’espai de l’antic pou del Salí, on es va produir el descobriment de la potassa, va acollir una visita guiada al gener, en el marc de la Festa de Sant Sebastià. La visita va anar a càrrec de l'estudiós surienc Albert Fàbrega, que va destacar la importància històrica d’aquest entorn, que l’any passat va ser recuperat i restaurat per part d’Iberpotash. Albert Fàbrega va explicar als visitants que l’espai del Salí és “molt important” per a Súria i per a Catalunya per la repercussió que el descobriment de la potassa va tenir a la zona i arreu del món.

CONFERÈNCIA AMB GEÒLEGS D'IBERPOTASH

Els geòlegs d’Iberpotash Carles Fàbrega, Luís Río i Carlos Saavedra han protagonitzat la xerrada del cicle Potassa a Súria, 100 anys a Cal Balaguer del Porxo. L'acte estava dedicat a la geologia de la formació salina. Segons van explicar, fa 13 milions d’anys que es va configurar el paisatge actual tal com el coneixem avui, amb les estructures geològiques més importants. També es va fer un repàs cronològic dels treballs d’investigació al llarg del temps.


recull de premsa

Del passat al present

La diferència d’anys de les dues fotos és prou rellevant però en destaca el canvi que ha viscut sobretot en els darrers temps la part central de la planta de tractament de Súria. La imatge antiga i l’actual es van fer gairebé al mateix lloc però les diferències són prou evidents, malgrat els principals edificis encara són avui dia els mateixos i daten de la dècada dels anys 20. La foto antiga és una postal feta per Rosin que va comptar amb molta difusió. Avui en dia, la imatge està presa des del conegut mirador d’Iberpotash. Tot plegat ha canviat molt.

15


una mica de tot

Cruciencreuats Jesús Migueles

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Mots encreuatss núm. 9

Solució

14. 15.

Noves incorporacions (de juliol 2012 a febrer 2013)

VERTICALS/VERTICALES

1. Música cantada. Treballador que, al recollir un premi Goya, critica el Govern. Radi. 2. Est. Primer pou de Súria on van trobar la potassa. Producir algo de la nada. American Airlines. 3. Aliment bàsic. Liti. Amancio Ortega s'ha forrat amb ella. Empresa cervecera con mucha estrella. 4. Companyia de discos americana. Lámpara con luz concentrada en un punto. Al revés, telas gruesas, parecidas al terciopelo. 5. Se detendrán y dormirán en tiendas de campaña. Sacseja. 6. Sólidos de diez caras. Plaza donde se lidian toros. 7. La primera. Estímulo a una bestia. Como diría, literalmente, un inglés al hielo. 8. So que fas per dir que calli. El productor produce lo que el director... 9. Se ha mojado y ha puesto las consonantes a secar. Silbato. No es el Marca. 10. Ponen el alimento al fuego. La muller del baró. 11. Part davantera d'un projectil. Virtuts que ordenen la conducta sexual. 12. Domini web de Brasil. President de Telefónica. La competència de l'anterior... 13. Le han robado la h al rehen. Los del Rocio, los del Rocio... Matrícula de Granada. Policia de Hitler. 14. Prefijo que indica proximidad. Poderoso Dios de la mitología griega. Champagne del bueno. Segona vocal. 15. Lo que no hace nadie del PP. Cubano que llega a Miami.

1. Un tipus de bolet. Al revés, jugador del Barça de bàsquet, parella d'una de Súria. Haced una obra. 2. Vocal. Árbol de madera muy dura. Ese. Acometí para hacer daño. 3. No sabe. Excrementos. Afirmació. Est. Metre. 4. Cefalòpode, molt bo a la romana. Endavant, com diria un italià. 5. Darrera secció de l'intestí prim. Departament de IBP que ens paga les nòmines. Llibre de Stephen King. 6. Partícula amb què s'expressa la conformitat amb què hom acaba de dir. Fins al dia d'avui és l'empresa amb el concurs de creditors més gran d'Espanya. Abominable home de les neus. 7. Nord. Mamífero astuto. Cegar, deslumbrar u ofuscar. 8. Fruto de lo que se fabrica el chocolate. Segons la Bíblia, germà gran de Moisès. 9. Encoge, en català. Prestas las vocales y las pierde. Barcelona. 10. Confederació d'empresaris d'Andalusia. Estúpid. Final del braç. 11. Tàntal. Al revés, vientos tan fuertes que se han llevado la V. Ho fa Messi cada setmana. 12. Lo apuesto todo en el mus. Ratones, ratas y otros. 13. Erre. Aguardiente dulce. Uno. Apócope de santo. Infusió. 14. Causo mataduras a una bestia por ludirle el aparejo. Hay que disminuirlos en IBP para ganar más. Roentgen. 15. L'han aturada uns dies, però ja segueix el seu avanç cap a Cabanasses. Aquellas. Iglesia catedral de Cataluña.

Llistat de jubilacions (de juliol de 2012 a febrer de 2013) NOM

NOM Judit Puig Gràcia (3-9-12) Santiago Espin Gallardo (15-10-12) Oriol Sánchez Lozano (1-10-12) Marta Mas Casals (1-11-12) Leonard Cunill Clua (4-2-13)

Volem deixar constància del nostre més sincer record per a Manuel Fenoy, veí de Súria.

Tenim miners de quarta generació

HORITZONTALS/HORIZONTALES

Santiago García Rubio (22-7-12, Sallent)

Felix Vázquez Muñoz (13-12-12, Sallent)

José M. Padilla Sánchez (12-7-12, Súria)

Antonio Segura Fábrega (13-12-12, Sallent)

Ramon Puig Alsina (30-7-12, Súria)

Antonio Anguita García (13-12-12, Súria)

Juan Manuel Bueno Muela (9-8-12, Súria)

Isidoro Mata Linares (5-12-12, Súria)

Antonio León Barrera (9-9-12, Súria)

Manuel Izquierdo Rodríguez (22-12-12, Súria)

Francisco Serrano Peralvo (8-9-12, Súria)

Luis Tejuca Suárez (31-12-12, Súria)

Juan Zaguirre Guerrero (31-8-12, Súria)

Miguel Jubero González (31-12-12, Sallent)

Luis Lupion Martín (6-11-12, Sallent)

Ceferino Díaz Carrasco (18-2-13, Sallent)

Antonio Roldán de la Corte (6-12-12, Sallent)

Juan Rodríguez Fuentes (21-2-13, Sallent)

Ezequiel Vilardaga Bonals (1-12-12, Sallent)

Després de la cerca de miners de quarta generació a través d'aquesta plataforma hem trobat Ángel Alquézar Martínez, David Castellà Rodil, Antonio Quesada Galera, Carles Fàbrega Alsina, Álex Ruiz Peral, Óscar Salazar García i Pau Hernández Rosich. Els seus besavis van començar a treballar a les nostres mines. Altres miners de quarta generació s’aniran publicant en properes edicions de la revista i s’anunciarà la forma de celebrar-ho. Fem història!

Revista Iberpotash  
Revista Iberpotash  

Revista de l'empresa minera Iberpotash

Advertisement