Page 1

P O WE R

G I R L S

K C A KR

O O T T A SI T UC M

OUR

EXCLUSI VE

PLUS

KI NKIPI NK

Lo r n a d e s i n g

LUKCHI VENN

THE WI LD

WORLD VI LLE VALO I NTERVI EW

NEW

SHOOT

DAFT

PUNK RI SESDARKNESS

THE FLOOR I SLAVA!


S KAPE B R E S H S I N G

04


S KAPE

S KAPE B R E S H S I N G

05


08


S KAPE


S KAPE L e t ’ sn o t b e a t a r o u n dt h e , a h e m, b u s h . F i r s t u p : t e l l u so n eo f y o u r h o t t e s t s e x u a l f a n t a s i e s . I k n o w , b e c a u s eI ’ v eb e e ni nt h ez o n e , a n dl e t met e l l y o u , i t ’ sa na ma z i n gf e e l i n g . B u t wh e n I ’ mn o t i nt h ez o n e , I d o n ’ t b l a met h ez o n ef o r i t sa b s e n c e—I p l a yo n . Y o ud os o me t h i n gt h a t y o ul o v eb e c a u s ey o ul o v ei t , b u t y o ur e a l i z e t h a t j u s t b e c a u s ey o ul o v ei t , d o e s n ’ t me a ni t wi l l a l wa y sc o mee a s y . Wi t ht h i sr e a l i z a t i o n c o me sa nu n d e r s t a n d i n gt h a t i f s o me t h i n g n e v e r p r e s e n t sh a r d s h i p , i f i t n e v e r c h a l l e n g e s y o u , y o u ’ r en o t p u s h i n ga sh a r da sy o uc a n . A n di f y o ud o n ’ t p u s ha sh a r da sy o uc a n , y o u ’ l l n e v e r g oa sf a r a sy o uc a ng o . T h ef o r me r , b e c a u s ewe ’ r es h yo r mo d e s t ; t h e l a t t e r , b e c a u s ewe ’ r ec o wa r d s .

I f e e l u n c o mf o r t a b l ep o s i n gf o r p i c t u r e s . I c o u l d n e v e r b eamo d e l b e c a u s eI a l wa y sf e e l l i k eI ma k et h ed u mb e s t f a c e swh e nI ’ mt r y i n gt o c o n v e ys o me t h i n go t h e r t h a nwh a t I ’ ma c t u a l l y f e e l i n g . I ’ mt h ewo r s t f a s h i o nb l o g g e r e v e r .

F a s h i o ni s , i nmymi n d , o n eo f t h er i c h e s t t o p i c si t c o mb i n e ss o c i o l o g y I ’ dr a t h e r s p e n dt i met r y i n gt of i n ds o me t h i n g i n t e r e s t i n gt op o s t t h a ns h o o t i n ga no u t f i t p o s t b u t I h a v ef e l t l i k eI h a dt og oi nt h a t d i r e c t i o nt o r a i s emyv i s i b i l i t y . S t i l l , t h e r ei sS OMUCHmo r e t of a s h i o nt h a nd r e s s i n gy o u r s e l f e v e r y d a y , a n d I t h i n kt h a t b l o g g e r st h e ms e l v e sn e e dt or e c o g n i z et h a t . A l s o , t h e r ea r et o oma n yi n s i n c e r eb l o g g e r s wh oh a v el o s t s i g h t o f t h eh u mi l i t yt h a t ma d e t h e mg r e a t i nt h ef i r s t p l a c e .

MA G A Z I N ES K A P EJ U N E WWW. S KAPE. COM. CO

1 2


S KAPE

S KAPE B R E S H S I N G

1 3


1 6


S KAPE


2 4


S KAPE


3 0


S KAPE


3 6


S KAPE


42

T A T T O O

P e r f i l F a c e b o o k S ARACAL I X T O Bi r t h d a y :J a n u a r y7 I a ms i n g l e E d u c a t i o n : Co l l e g e

AL T E RNA T I V EGI RL

Re d e sS o c i a l e s F ACE BOOK

h t t p s : / / www. f a c e b o o k . c o m/ s a r a c r T WI T T E R c o r a l i n n e c r


S KAPE


S KAPE

5 0


S KAPE

s or e me mb e r wh e ni s a i di wa s k i n do f d u mp i n gmyJ e d i ?d i d n ’ t h a p p e n …a t l e a s t n o t a c c o r d i n gt op l a n . i wa n t e dt os l o w t h i n g sd o wnb e t we e nu sa n di t d i d n ’ t s l o wd o wn , we ’ r ej u s t n o t “ F a c e b o o ko f f i c i a l ” n o w( e v e n t h o u g hh es t i l l c l a i mst ob e‘ i na r e l a t i o n s h i p ’ ) . s oh es t i l l c a l l sme h i sg i r l f r i e n da n di d o n ’ t k n o wi f i ’ mo kwi t ht h a t o r n o t . a mi r e a l l yr e a d yt ob eb a c ki nar e l a t i o n s h i p …wi t hag u yi ’ mn o t s u r ei a mt o t a l l yc r a z yf o r ?t h e a n s we r i sn o , o r a t l e a s t s h o u l d b en o . a n dt h er e a s o nv e r y mu c hs t i l l i n c l u d e sDa r t hMa u l d e s p i t eh i sd a t i n gs o meg i r l i n a n o t h e r s t a t e( t h a t b i t c hi s v i s i t i n gh i mt h i swe e k e n ds o t h a t ma k e sf o r av e r yj e a l o u s& u n h a p p yS n i p s ) .

5 1


S KAPE

5 2


S KAPE

5 3


S KAPE B a b y d o l l r i x e n ! ! ! ! ! Me g ab a b e ! ! ! ! ! S u p e r h o t ! ! ! ! A n ds h e ’ smyl a d y ! ! ! ! Wh e no n eo f myg o o df r i e n d s , F l e t c hA r n o l d , l e a r n e dh ewa sg o i n gt ob ead a d , t h e r ewa s o n et h i n go nh i smi n d …g i r l o r b o y , t h e ywe r e c o mi n gi n t ot h ewo r l daS t a r Wa r sf a n . F u e l e d b yt h el o v eo f b o t hh i sp a s s i o nf o r S t a r Wa r s a n dt h el o v eo f h i su n b o r nc h i l d , h es e t o u t t o c r e a t et h ep e r f e c t n u r s e r yf o r h i sl i t t l ep a d a wa n . I t wa san o b r a i n e r t h a t h ec o u l dp u l l t h i so f f . A f a n g i r l r e v o l u t i o ns t a r t e daf e wy e a r sa g owh e n wel a u n c h e dHe r Un i v e r s e . I t wa sn o t as i n g l e e f f o r t b ymeo r myt e a m, i t wa sau n i t e de f f o r t b ya na r myo f f a n g i r l s—s t a r t i n gwi t hS t a r Wa r sf a n s . Wewe r et i r e do f s e t t l i n gf o r S t a r Wa r sc l o t h e sma d ef o r me na n db o y sa n dwe

I r e c e n t l yg o t b a n g sa f t e r n o t h a v i n gt h e mf o r a f e wy e a r s . T h eo n l yp r o b l e mi sI h a v ec u r l yh a i r , a n dt h a t me a n sI n e e dt os t y l ei t e v e r y d a y , wh i c ho f c o u r s ec a nb eq u i t et h eh a s s l es o me t i me s . I a l s ot h i n kb a n g sa r ee a s i e r t owo r kwi t h i f y o uh a v et h i c k e r , f u l l e r h a i r wh i c hI d o n ’ t h a v e .

S o , y a yo r n a yf o r my b a n g s ?

5 4

He l l o , i f i t s a y sb l a c kt i eI i n t e r p r e t t h a t a sb a l l g o wn / l o n gd r e s ss oi f y o u r g o l ds e q u i nd r e s si s c l a s s ye n o u g h , y o us h o u l dd e f i n i t e l ywe a r i t . A l s o , t h ea g eo f t h ea t t e n d e r sa n dt h ev e n u e c a nb o t hi n f l u e n c et h ei n t e r p r e t a t i o no f ab l a c k t i ed r e s sc o d e . . S . , I n e v e r we n t t oa n yk i n do f b l a c k t i ee v e n t , P s oI ’ mn o t s u r ei f y o us h o u l dr e a l l yl i s t e nt ome . Ha v ef u n !

MA G A Z I N ES K A P EJ U N E WWW. S KAPE. COM. CO


S KAPE

P e r h a p ss i n c et h e r ei sab i gb r o u h a h aa b o u t ‘ f a k eg e e kg i r l s ’ a n ds o mewe i r ds n a r ka g a i n s t g i r l swh oc o met oc o n v e n t i o n si nc o s t u me s , t h e s ep i e c e sc a na l s os y mb o l i z eh o wn e r d c u l t u r ei sa na ma l g a ma t i o no f d i f f e r e n t t a s t e s , g e n r e s , a n dp e o p l e .Re me mb e r b a c kwh e n wewe r ea l l o u t s i d e r swh od i d n ’ t b e l o n g ?L e t u sn o t c u l t i v a t et h a t k i n do f e x c l u s i v i t ya n d j u d g e me n t i no u r s a f ep l a c e s ! I ’ mr e a l l yh o n o r e db ya l l t h ea t t e n t i o nt h e s e ( a n dt h eo t h e r p i e c e si nmyCo s p l a ys e r i e s , wh i c hi ss t i l l o p e na n db e i n ga d d e dt o ) h a v e r e c e i v e df r o ms i t e sl i k eK o t a k u , Ga meI n f o r me r , I o 9 , a n dmyf a v e sT h eMa r yS u ea n dT h e B o r d e r h o u s e .T h e nI r e a l i z e st h a t I n e v e r p o s t e dt h e mo nt u mb l r my s e l f , a n dt h a t i s d u mb !S oh e r et h e ya r e . T h e ya r eb o t hp a r o d y —a si n , ma s h i n gu p s o me t h i n ga s‘ b o y ’ o r i e n t e da ss p a c e s h i p sa n d r o b o t swi t hs o me t h i n ga su l t r a f e mi n i n ea sb i g f r i l l yd r e s s e s —a n dh o ma g et ot h ef a n sI s e ea t c o n v e n t i o n swh oh a v ea l s oma d et h e s es h o ws a n dmo v i e sa n dc o mi c st h e i r o wn .

5 5


S KAPE

5 6


S KAPE

5 7


5 8


S KAPE

S KAPE B R E S H S I N G

60


S KAPE S t a yg r o u n d e d , f o r wh e nt h ewi n d so f c h a n g e c o me , i t ’ l l j u s t b eab r e e z e . r es oi nl o v ewi t ho u r s e l v e s , a n do u r c r a f t , Wea we ’ v ec o n v i n c e do u r s e l v e so u r a b i l i t yt o i ma g i n e , t h i n k , a n dwr i t et h ewa ywed oc o me s f r o ms o mes u p e r n a t u r a l f o r c e . Wec a l l t h i s f o r c e“ i n s p i r a t i o n , ” e mb o d i e ds i n c ea n c i e n t t i me si nt h emu s e s . Wh e nwef i n dwo r kd i f f i c u l t , web l a met h e m. A n dwewo n d e r wh yp e o p l e f i n du sf l a k ya n dd i f f i c u l t . I f as u r g e o nr e mo v e d y o u r mo t h e r ’ sl i v e r i n s t e a do f h e r a p p e n d i x , c a u s i n gh e r d e a t h , a n dh i sd e f e n s ewa s“ I ’ m s o r r y , A s c l e p i u swa sn o t s p e a k i n gt omet o d a y a n di g n o r e dmyo f f e r i n g s , ” wo u l dy o up a t h i m o nt h es h o u l d e r , o f f e r y o u r c o n d o l e n c e s , a n d f e e l b a df o r h i m?No . No , y o uwo u l d n ’ t

A n dy e t we , a swr i t e r s , f u l l ye x p e c t o t h e r st od o e x a c t l yt h a t ; a n dt ou n d e r s t a n da n de mp a t h i z e wi t hu s . We ’ r es p e c i a l i nt h a t wa y . We ’ r en o t l i k ed o c t o r s , wi t hs o me o n e ’ sl i f ei no u r h a n d s . Wej u s t t h i n kwea r e . I f y o uk n e wn o t h i n ga b o u t e l e c t r i ce n e r g yo r e l e c t r o s t a t i cd i s c h a r g e s , b u t y o ud i dk n o wt h a t l i g h t n i n gh a dd e s t r o y e dy o u r n e i g h b o r ’ sh o me , p e r h a p sy o u ’ db ei n c l i n e dt oc o n c l u d et h a t y o u r n e i g h b o r h a dd i s f a v o r e dZ e u si ns o mewa y , c a u s i n gt h eg o dt ol a s ho u t i nr e t a l i a t i o na n d d e s t r o ys o me t h i n go f h i s . I n s p i r a t i o n , a n dt h e mu s e s , wo r ki nt h es a mewa y—a sp l a c e h o l d e r sf o r s o me t h i n gwec a n ’ t e x p l a i ne mp i r i c a l l y . Wh a t i st h i smo t i v a t i o n a l f l a s hwec a l l i n s p i r a t i o n , t h e n ?A t h l e t e sc a l l i t b e i n gi nt h ez o n e— wh e ne v e r y t h i n g ’ sf l o wi n gp e r f e c t l y , e v e r yp a s s i sp e r f e c t , a n de v e r ys h o t c o n n e c t swi t hi t s t a r g e t . I t ’ sa st h o u g ht i mei sf l o wi n gi ns l o w mo t i o n ; y o uc a ns e ea n dc a l c u l a t ee v e r yd e t a i l wi t hp r e c i s i o n . T h e yc a l l i t t h a t b e c a u s et h e y d o n ’ t k n o wwh a t p r o mp t si t o r h o wt oc a l l i t u p o nd e ma n d—b e c a u s ewep r o v i d ep l a c e h o l d e r sf o r t h eu n k n o wn . Wec r e d i t t h e mf o r

MA G A Z I N ES K A P EJ U N E WWW. S KAPE. COM. CO

61


S KAPE

S KAPE B R E S H S I N G

62


S KAPE

5 0


S KAPE L e t ’ sn o t b e a t a r o u n dt h e , a h e m, b u s h . F i r s t u p : t e l l u so n eo f y o u r h o t t e s t s e x u a l f a n t a s i e s . I k n o w , b e c a u s eI ’ v eb e e ni nt h ez o n e , a n dl e t met e l l y o u , i t ’ sa na ma z i n gf e e l i n g . B u t wh e n I ’ mn o t i nt h ez o n e , I d o n ’ t b l a met h ez o n ef o r i t sa b s e n c e—I p l a yo n . Y o ud os o me t h i n gt h a t y o ul o v eb e c a u s ey o ul o v ei t , b u t y o ur e a l i z e t h a t j u s t b e c a u s ey o ul o v ei t , d o e s n ’ t me a ni t wi l l a l wa y sc o mee a s y . Wi t ht h i sr e a l i z a t i o n c o me sa nu n d e r s t a n d i n gt h a t i f s o me t h i n g n e v e r p r e s e n t sh a r d s h i p , i f i t n e v e r c h a l l e n g e s y o u , y o u ’ r en o t p u s h i n ga sh a r da sy o uc a n . A n di f y o ud o n ’ t p u s ha sh a r da sy o uc a n , y o u ’ l l n e v e r g oa sf a r a sy o uc a ng o . T h ef o r me r , b e c a u s ewe ’ r es h yo r mo d e s t ; t h e l a t t e r , b e c a u s ewe ’ r ec o wa r d s .

I f e e l u n c o mf o r t a b l ep o s i n gf o r p i c t u r e s . I c o u l d n e v e r b eamo d e l b e c a u s eI a l wa y sf e e l l i k eI ma k et h ed u mb e s t f a c e swh e nI ’ mt r y i n gt o c o n v e ys o me t h i n go t h e r t h a nwh a t I ’ ma c t u a l l y f e e l i n g . I ’ mt h ewo r s t f a s h i o nb l o g g e r e v e r .

F a s h i o ni s , i nmymi n d , o n eo f t h er i c h e s t t o p i c si t c o mb i n e ss o c i o l o g y I ’ dr a t h e r s p e n dt i met r y i n gt of i n ds o me t h i n g i n t e r e s t i n gt op o s t t h a ns h o o t i n ga no u t f i t p o s t b u t I h a v ef e l t l i k eI h a dt og oi nt h a t d i r e c t i o nt o r a i s emyv i s i b i l i t y . S t i l l , t h e r ei sS OMUCHmo r e t of a s h i o nt h a nd r e s s i n gy o u r s e l f e v e r y d a y , a n d I t h i n kt h a t b l o g g e r st h e ms e l v e sn e e dt or e c o g n i z et h a t . A l s o , t h e r ea r et o oma n yi n s i n c e r eb l o g g e r s wh oh a v el o s t s i g h t o f t h eh u mi l i t yt h a t ma d e t h e mg r e a t i nt h ef i r s t p l a c e .

MA G A Z I N ES K A P EJ U N E WWW. S KAPE. COM. CO

64


S KAPE

65


S KAPE

7 8


S KAPE

7 9


MAGAZINE SKAPE  
MAGAZINE SKAPE  

MAGAZINE SKAPE ALTERNATIVE TATTOO