Issuu on Google+

Cato A. Bjørkli, Psykologisk Institutt

UD / Seksjonslederforum 22.10.10 Tema: Jobbkrav


Arbeids- og Organisasjonspsykologi

x

TYPISK LIVSSYKLUS FOR ARB.MILJØ KARTLEGGINGER


1. HVORDAN FORSTÅR DU JOBBKRAV? 2. HVORDAN PÅVIRKES DU AV JOBBKRAV? 3. HVORDAN HÅNDTERER DU JOBBKRAV?

FORMÅL: Å STYRKE DIN POSISJON TIL HÅNDTERE JOBBKRAV


1. HVORDAN FORSTÅR DU JOBBKRAV? 2. HVORDAN PÅVIRKES DU AV JOBBKRAV? 3. HVORDAN HÅNDTERER DU JOBBKRAV?

HVORDAN FORSTÅR DU JOBBKRAV


Stor variasjon i opplevelser av jobbkrav • Jobbkrav som stimuli: Noe du utsettes for fra en ekstern kilde (“Hvordan du har det)

• Jobbkrav som respons: Noe du kjenner i kroppen og hodet (“Hvordan du tar det”)

• Jobbkrav som prosess: En måte å mestre omgivelsene på (“Hvordan du gjør det”)


1. HVORDAN FORSTÅR DU JOBBKRAV? 2. HVORDAN PÅVIRKES DU AV JOBBKRAV? 3. HVORDAN HÅNDTERER DU JOBBKRAV?

HVORDAN PÅVIRKES DU AV JOBBKRAV


LITEN GRAD AV KONTROLL

HØY GRAD AV KONTROLL

LAVE KRAV

… Zzz …

Hjelp ?

HØYE KRAV

Hjelp !

Yes!

STØTTEFUNKSJONER: Sosialt nettverk, Varighet,


KRAV

RESSURS

Positive krav

Negative krav

Ressurser

Ansvar

Administrasjon

Autonomi

Tidsnød

Emosjonalitet

Feedback

Arb.belastning

Org.politikk

Egenutvikling

Kompleksitet

Lite ressurser

Recovery

Rollekonflikt

Variasjon

Rollemetning

Støtte


… fremmer … JOBBKRAV

RESULTAT … hemmer …

Positive krav

Engasjement

Negative krav

Ressurser

Utbrenthet


1. HVORDAN FORSTÅR DU JOBBKRAV? 2. HVORDAN PÅVIRKES DU AV JOBBKRAV? 3. HVORDAN HÅNDTERER DU JOBBKRAV?

HVORDAN HÅNDTERER DU JOBBKRAV


SJEKKLISTE FOR BRUK AV RULLETRAPP 1)

Hvor skal du?

2)

Hvilken vei går rulletrappa?

3)

Jamfør retning og reisemål


KJENT RETNING

UKJENT MÅL

? UKJENT RETNING

KJENT MÅL


Dokumentere tilstand En klar strategi og visjon Kunnskap til 책 endre


INDIVID

GRUPPE

LEDELSE

ORGANISASJON

1. Øke ressurser og kompetanse 2. Re-balansere positive og negative krav 3. Bygge ut støttefunksjoner


FORHOLDET MELLOM MEDVIRKNING OG KUNNSKAPSBASERT LEDELSE HVEM TAR ANSVAR FOR HVA HVEM FYLLER HVILKE ROLLER


1. HVORDAN FORSTÅR DU JOBBKRAV? 2. HVORDAN PÅVIRKES DU AV JOBBKRAV? 3. HVORDAN HÅNDTERER DU JOBBKRAV?

FORMÅL: ER DIN POSISJON STYRKET TIL Å HÅNDTERE JOBBKRAV?


Jobbkrav Quiz: Hvem vil lykkes? Virksomhet A: Lykke og Fromme

Virksomhet B: Kunnskap AS

• Ingen arb-miljø undersøkelse

• Godt fundert arb-miljø kartlegging

• “Gikk bra i fjor, går sikkert bra til neste år”

• “Hva er våre tall i år, hvordan var det i fjor?”

• “Alle må ta seg sammen!”

• “Vi går fram! Og tilbake?”


Jobbkrav Quiz: Hvem vil lykkes? Virksomhet B: Kunnskap AS

Virksomhet C: Positivt arb-miljø AS

• Godt fundert arb-miljø kartlegging

• Godt fundert arb-miljø kartlegging

• “Hva er våre tall i år, hvordan var det i fjor?”

• “Hva viser tallene, hva skal de være til neste år?”

• “Vi går fram! Og tilbake?”

• “Hva tar oss et steg fram?”


PROFESJONALITET ER Å IVARETA OG UTVIKLE INDIVID OG VIRKSOMHET VED Å PRESTERE PÅ HØYT NIVÅ OVER TID OG I VARIERTE SITAUSJONER

FOKUS PÅ NOE MER ENN JOBBKRAV


TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


10 10 22 Jobbkrav UD