Page 1

Cathrine K. Løgager

P O R TFOLIO Cathrine K. Løgager

s. 1


Cathrine K. Løgager

s. 2


Cathrine K. Løgager

CONTENT

s. 3

ANBEFALINGER S. 3 - 4 BIOARCH S. 5 - 11 BODY EXPRESSION

S. 12 - 13

NEXT ERHVERVSUDDANNELSER

S. 14 - 16

PERSONLIG BRANDBOG

S. 17 - 18

EEN TIL EEN REKLAME

S. 19

INSENSE DEMENSBOLD S. 20 - 22 ROSKILDE FESTIVAL COMMUNITY MANAGER

S. 23

BUILDR HJEMMESIDE

S. 24 - 26

BELLACENTER REJSEMESSE

S. 27 - 28

I HARMONI MED NATUREN

S. 29


A N B E FA L I N G E R

Cathrine K. Løgager

s. 4


A N B E FA L I N G E R

Cathrine K. Løgager

s. 5


Cathrine K. Løgager

BIOARCH B Æ R E DYGT I G E BYG G E R I E R Hvad hvis arkitektur i højere grad blev baseret på den enkelte brugers behov og identitet? Hvad hvis forbrugeren selv aktivt kunne deltage i at designe og skabe beboelser, som matcher forbrugerens egne værdier? Ved i højere grad at inddrage brugeren i den arkitektoniske proces, får vi mulighed for at skabe spændende, personlig og nytænkende arkitektur, som brugere kan identificere sig med. Jeg vil undersøge hvilke identitetstyper, der vil interessere sig for at ”lege” med arkitekterne. Som designentusiast med interesse for arkitektur, har jeg søgt efter arkitektonisk legetøj til voksne. Jeg savner et designlegetøj, hvor jeg får lov til at lege med arkitekturens formsprog i et analogt miljø, men som ydermere tillader mig at overføre mine modeller til et digitalt miljø for videre bearbejdning. På markedet i dag ndes forskellige platforme, som berører design og arkitektur. The Sims, Lego Architecture, Sketch Up og Brio er eksempler på legetøj og spil indenfor denne kategori. Disse produkter giver mig enten mulighed for at skabe digitale designs, eller analoge konstruktioner, men giver ikke en mulighed for at krydse leg og arkitektonisk faglighed. Jeg vil skabe et arkitektonisk legetøj til voksne, som forener den analoge taktile platform med det digitale univers. Jeg vil være min egen arkitekt og være en del af bygningsprocessen fra ideskitsering til endelig resultat. Med mit produkt Bioarch, bliver man netop sin egen arkitekt, og en del af bygningsprocessen. Bioarch opfylder alle overnævnte behov.

s. 6


Cathrine K. Løgager

s. 7

MÅLGRUPPE DEN SITUIDE IDENTITET Problematik plus forbruger skaber produkt. Samfundets forbrugere er i dag kendetegnet som den postmoderne forbruger, og den postmoderne identitet defineres som Situidet. Det er denne identitet, jeg har valgt at arbejde med, og som passer ind, som aftager af mit produkt. Den Situide identitet har en konstant søgen efter at kunne tillægge sin identitet nye værdier. Et værktøj, som Bioarch, vil tilbyde den enkelte forbruger mulighed for at påvirke sine egne rammer og værdier, vil understøtte dette behov. Situidet skaber sin identitet i kontekster og søger meningsfulde fællesskaber, hvor en hobby eller passion dyrkes. Forbrug er på mange måder indbegrebet af identitet i dag. ”Vi lever ikke længere i ét samfund, men i en række mikrosamfund, hvor fællesskabet er bygget op om en fælles hobby eller passion” – PEJ Gruppen, Tid & tendenser, #06. Ved at etablere en platform hvor arkitektur- interesserede kan dele deres designs/arkitektur, vil jeg tilfredsstille dette behov for en fællesskabsfølelse.


Cathrine K. Løgager

s. 8


Cathrine K. Løgager

s. 9

BIOARCH PRODUKTET Mit arkitektoniske legetøj til voksne, Bioarch, giver brugeren mulighed for taktilt og analogt at bygge konstruktioner med brug af Bioarch byggeklodser på en interaktiv plade. Forbrugerens analoge konstruktioner/modeller vil, igennem den interaktive byggeplade, kunne overføres til en digital model i Bioarchs software platform. Her designes den nye digitale konstruktion færdigt og bliver til et arkitektonisk værk. Omdrejningspunktet for Bioarch er, at skabe bæredygtige arkitektoniske byggerier, da Bioarch programmet giver indblik i konstruktionens CO2 aftryk, varmetab, konstruktionsopbygning m.m. Konstruktionen vil give et realistisk billede af den arkitektoniske proces, samt indblik i byggeriets miljømæssige aspekter. Sammen med andre arkitektentusiaster kan forbrugerene skabe bæredygtige byggerier, som er et bedre valg mod fremtidens klimatiske og miljømæssige udfordringer. Brugere kan møde hinanden på Bioarchs hjemmeside, hvor de kan sparre med Bioarch teamet, blive inspireret til kreative og bæredygtige konstruktioner, og lære mere om arkitektur og konstruktion. Bioarch vil ligeledes gennem events og arrangementer inspirere forbrugerne, som skal fungere som mødested for arkitektpassionerede. Bioarch giver forbrugere mulighed for at kunne tillægge identiteten værdier, i form af at være sin egen arkitekt. Ligeledes skabes et meningsfuldt fællesskab, hvor en passion for arkitektur dyrkes. Bioarch er nytænkende, opfylder et udækket behov og adresserer trenden hos den postmoderne, situide identitet vedrørende ’customisation’ og brugerinddragelse.


Cathrine K. Løgager

s. 10


Cathrine K. Løgager

s. 11


Cathrine K. Løgager

B O DY EXPRESSION LINK: VIMEO.COM/200318267

Projekt ”Body Expresseion” omhandlede at undersøge hvorledes unge udtrykker sig ved brug af deres krop. Til prokektet valgte jeg at fokusere på kropsudtrykkelse igennem dans. Resultatet blev et videoportræt med tilhøende plakat. Videoportrættet er iinspireret af Mary Ellen Mark og hendes portræt af unge gadebørn i dokumentaren ”Street Wise”. Ligeldes var min inspiration også Jo Spence og hendes ikoniske ”foto terapy”. Jeg valgte at lave en kortfilm omhandlende Contemporary Dancer Rasmus Blad Bjørkvad, og hvorledes at han udtrykker sig med dans som udtryksform. Jeg interviewede ham indelendende med en serie af kort åbne spørgsmål, for at give ham plads til åbent at fortælle og dermed få en forståelse for hans dans og kropsurtrykkelse. Da videoen skulle filmes medbragte jeg og mine teammedlemmer et kamera til hans dansestudio på De Danske Kunstcener, Holmen, hvorefter Rasmus frit fik lov til at danse til sit eget musik.

PLAKAT Til at understøtte videoens visuelle udtryk, blev plakaten (til højre) udarbejdet. Målet var at holde designet minimalistisk og lade billederne og citaterne tale for sig selv. Ligsom Rasmus Dans, skulle udtrykket være givet intryk af improvisation. Den røde farve giver assosiationer til stærke følelser som eksempelvis kærlighed, passion, glæde, viljestyrke og intuitet.

s. 12


Cathrine K. Løgager

VIDEOPORTRÆT Ved klipning af videoportrættet, var hovedessensen, at portrættet skulle udstråle musikalitet og spontanitet, ligesom Contempoary Dance er en musikalsk og spontan dans. Filmen er defor klippet sammen således, at begyndelsen af filmen er rolig, ligesom musikken dertil, hvorefter tempoet opbygges. Dette er gjort ved først at opbygge scenerne af lange klip, og når tempoet intensiveres, skærmes klippenes længde til korte scener af 3 sek. De korte senere af 3 sek., er sammensat af 5 scener á 3 sek., som gentages 3 gange, som giver et hektisk og forpustet udseende. Mellem disse 5 senere á 3 sek., er musikken mere rolig, og her er placeret nøgleord, som sammen med introscenernes citater, skal give screen en forståelse for Rasmus’ følelser og kærlighed til dansen. Årsagen til at undlade at indsætte lyd fra interviewet med Rasmus i videoen, er at lade musikken tale for sig selv, hvor der som nævnt i stedet er placeret citater og nøgleord fra interviewet. Samlet set skal portrættet udtrykke spontanitet, glæde, musikalitet og dynamik, som i følge Rasmus er kærneværdierne i Contemporay Dance.

s. 13


Cathrine K. Løgager

NEXT EUD #FORFØLG DIN DRØM

I min afsluttende bacheloropgave samarbejdede jeg med erhvervsuddannelsescenter NEXT. Projektet omhandlede at udarbejde en ny brandstrategi for NEXT, som skulle øge kendskabgraden og i højere grad gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive blandt målgruppen.

OPGAVENS FOKUS: I 2023 vil Danmark mangle 70.000 faglærte (Borg, 2016). Antallet af unge som tager en erhvervsuddannelse er på de sidste 7 år faldet fra 30 % til 23% (Borg, 2016). Årsagen til det markante fald kan skyldes regeringens og samfundets fokus på gymnasier og universiteter, der har resulteret i det dårlige ry som erhvervsuddannelserne gennem årene har fået. Erhvervsuddannelsernes dårlige ry vil snart få store konsekvenser for det danske arbejdsmarked. Men det kan være svært at få folk til at tage en erhvervsuddannelse, når den i dagens Danmark har et så dårligt ry. Opfattelsen er at faglærte er dem, der ikke ved hvad de vil, ikke har store ambitioner eller ikke er dygtige nok til den akademiske uddannelse. Denne tendens vil afhandlingen undersøge, analysere og endeligt forsøge at imødekomme den. Afhandlingen afsluttes med løsning, som vil forsøge at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive og øge kendskabsgraden til NEXT.

s. 14


Cathrine K. Løgager

s. 15

KAMPAGNE KORT UDDRAG OM BA PROJEKT Bachelor projektets løsning er en kampagne hvor målet var at øge kendskabsgraden og gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive. I processerne op til udvikling af kampagne, foretog jeg fokusgrupper, interviews og spørgeskemaundersøgelser. Kampagnens ”før” aktiviteter bestod af at indrykke informationsplakater i aviser, på folkeskoler og på sociale medier. Forældre er en stor del af erhvervsuddannelsernes målgruppe, og det er derfor essentielt at kommunikere direkte til dem. Kampagnens største ”under” aktivitet bestod i at NEXT skulle invitere potentielle elever ind til en ”åben weekend”. Her kunne eleverne prøve NEXTs fagretninger og sparre med lærere og elever. Essentielt for erhvervsskoleelever er, at de lærer bedst ved praktisk erfaring. Derfor gav det også rigtig god mening, at give dem mulighed for at prøve deres potentielle erhvervsuddannelse. På plakaten informeres om ”åben weekend” arrangementet. Til ”åben weekend” arrangementet skulle også opstilles et karrieremesseområde. Her kunne elever møde branchefolkene, forhører sig om hvordan praktik i de respektive virksomheder ville foregå, og eventuelt lægge en praktikansøgning. Kampagneplakater


Cathrine K. Løgager

s. 16


Cathrine K. Løgager

s. 17

VISUEL IDENTITET BA projektet omhandlende NEXT bestod også i at udarbejde en visuel identitet til kampagnen. Til at undersøge målruppens visuelle præferencer, testede jeg 6 forskellige plakater fra danske uddanneseinstitutioner i et fokusgruppeinterview. Ud fra fokusgruppeinterviewet med målgrupperne, kunne jeg konkludere følgende: Målgruppen vil tales til i øjenhøjde, ikke belærende men inspirerende slogan, elsker farver, vil have studerende på plakterne samt testimonials fra elever. Plakaterne illusrerer studerende som igennem testimonials fortæller om hvordan NEXT har hjulpet dem til at få deres drømmejob. Til venstre ses invitation til ”åben weekend”. Invitation til ”åben weekend” arrangement


Cathrine K. Løgager

PERSONLIG BRANDBOG Under mit semester på IADE Creative Univerity i Lissabon Portugal, skulle jeg i Grafisk Design undervisningen designe en brand bog til mit eget personlige brand. Brand bogen består af moodboard og farveskala, logo, logovariationer, minimum størrelse, margener, typograpfi og merchandise, brevpapir og konveput, visitkort, t-shirt og pose. Læs mere om brandhistorien på næste side.

s. 18


Cathrine K. Løgager

s. 19


Cathrine K. Løgager

EEN TIL EEN REKLAME I min praktikperiode som grafisk design praktikant hos tegnestuden Een Til Een, udviklede jeg reklamemateriale til deres byggepladser. Reklamebanneret illustrerer ”Det Biologiske Hus” som er et modulært og moderne huskoncept, som er fremtidens løsning på klima og resourceudfordinger. Banneret blev brugt som markedsføringsmateriale på Een Til Eens byggepladser.

s. 20


Cathrine K. Løgager

INSENSE DEMENS SANSEBOLD LINK: VIMEO.COM/189114701

Demens er en betegnelse for en række sygdomme, som svækker hjernens mentale funktioner. Mennesker der lider af demens, skal have pleje og omsorg, og derfor placeres demenssyge på plejehjem. Problematikken ligger i, at demenssyge beboere på plejehjem i perioder ikke kommer ud og får luft og motion: “På mange plejehjem står der et kæmpestort TV og larmer. Andre tiltag og udfordringer foregår der ikke for beboerne. Beboerne får dækket det basale behov, men ellers er der fuldstændigt dødt i alt for mange timer i løbet af ugen” siger chefkonsulent Margrethe Kähler, Ældre Sagen. Når hjernen ikke holdes i gang, ældres den, og nervebanerne bliver sløve og opfatter ikke hjernens signalerne lige så hurtigt. En anden relevant problematik i henhold til demenssyge er, at de syge i høj grad lider af angst, depression, søvnmangel og stress. Udfordringen er i denne sammenhæng, at mange institutioner anvender antipsykotisk medicin til demente, for at dæmpe angst og udad reagerende adfærd. Anvendelse af antipsykoisk medicin, kan have alvorlige følger som parkinsonisme, bevidsthedssvækkelse og øget dødelighed.

INDEX DESIGN TO IMPROVE LIFE: Løsningsforslaget ved navn ”InSense” er en sansebold, der lindrer og afjælper demenssyge og deres udfordringer, ved stimulation af sanserne, frem for ved medicinering. InSense skal gennem lys, duft og lyd give tryghed og mulighed for stimulation af hjerne og muskler. Løsningsforslaget placeres i henhold til INDEX ”Design to Improve Life” i “Body” kategorien. Konkret skal InSense øge livskvaliteten ved at lindre fysiske og psykiske lidelser.

s. 21


Cathrine K. Løgager

CULTUREL PROBE KIT Moodboard med billeder er fra field research på Demenscenter Klarahus, Plejehjem Klarahus & Plejehjem Aftensol i København. Mennesker med en demenssygdom bor på en institution eller beskyttet bolig. Dog observeredes det ud fra interviews, at instutionen ikke altid har ressourcer til at aktivere borgerne. Hvis den syge ikke har en sygeplejerske eller bekendt til at følge sig rundt, føler borgeren sig utryg, og vil hellere blive på værelset som er trygt. Utrygheden opstår når demenssygdommen blokerer for minder, erfaringer og holdninger. Mennesker med demens har behov for kropsafgrænsning, for at opleve tryghed og for at kunne mærke sig selv. Med sansestimulering er det bevist, at man kan berolige, skabe tryghed og forbedre søvn. Man kan desuden bidrage til højere grad af trivsel og livskvalitet.

s. 22


Cathrine K. Løgager

s. 23

INSENSE DESIGN InSense bolden er udstyret med forskellige overfadeteksturer, som stimulerer hud og giver anledning til aktivt at røre ved bolden. Kuglen ligner på størrelse og vægt en tennisbold, som giver anledning til at borger/ personale aktivt kan kaste med kuglen. Kuglen består af duft-patroner som sprøjter dufte ud i rummet. Dette skal udfordre den demenssyges hjerne og nervebaner, som er essentielt når den syge ikke altid bevæger sig i frisk luft. Når InSense sprøjter genkendelige dufte ud, giver det tryghed og genkendelighed. Kuglen kan også afspille rolige lyde. Ved besøg på plejehjemmet Aftensol, anvendte personalet en “afslapningsstol” til demente. Stolen bevægede sig i et rolig tempo og spillede rolige lyde. De rolige lyde havde ud fra personalets erfaring, positiv resultat. InSense kan ligeledes give et beroligende lys, som giver en stabil døgnrytme. Det beroligende lys kan virke afstressende på en angstfyldt demenssyg. Teknisk set kan InSense kuglen placeres i en holder, som giver stabil placering i nattetimerne, opladning, og genopfyldning af duft patron. Kuglen styres med en nem og intuitiv fjernbetjening. Ved æstetisk udformning af produktet, må InSense udstråle “skønhed” og ikke “sublimitet”, for at den demente ikke skal bruge energi på at vænne sig til produktet.


Cathrine K. Løgager

COMMUNITY MANAGER R O S K I L D E F E S T I VA L Sommeren 2017 blev jeg tilbudt at være frivillig community manager for Roskilde Festival under festivaldagene. Her var jeg ansvarlig for at udarbejde opslag med billeder og tekst til Facebook og Instagram. Derudover opdaterede jeg Twitter, besvarede henvendelser fra festivaldeltagere, frivillige, og spørgsmål udefra. På billedet er opstillet et udsnit af mine opslag for Roskilde Festival.

s. 24


Cathrine K. Løgager

BUILDR HJEMMESIDE I min praktikperiode hos tegnestuen Een Til Een, udviklede jeg den visuelle identitet til hjemmesiden for deres nye produkt Buildr. Jeg varetog alle designfaserne fra idegenerering, forarbejdende skitser, projekledelse og færdig præsentation af hjemmesiden for hele Een Til Een, inklusiv bygningskonstruktører, arkitekter og CEO. Hjemmesiden blev taget godt imod og blev godkendt til at blive sendt til programmøren. Hjemmesiden vil blive lanceret når Buildr lander på markedet. Buildr er et analogt uddannende legetøj som er designet til at hjælpe elever og børn med at lære om rummelighed og arkitektur.

s. 25


Cathrine K. Løgager

s. 26

VISUEL IDENTITET På Buildr platformen kan kunden finde inspirerende billeder af Buildr, hvilke byggemuligheder Buildr kan give samt færdige 1:1 byggeresultater. Derudover skal platformen sammenkoble Buildr klodserne med Buildr App’en, og Een til Een skal have en tydelig plads på hjemmesiden. Buildr og dets visuelle identitet professionalisme, arkitektur og leg.

skal

signalere;


Cathrine K. Løgager

s. 27


Cathrine K. Løgager

BELLA CENTER REJSEMESSE Plakatserien er udviklet som reklamemateriale til Bella Centerets rejsemesse i 2016. Plakateseriens visuelle identet er designet med fokus på at skabe et strømlinet og minimalistisk look, som i højere grad tiltrækker en målgruppe på 25+ år.

s. 28


Cathrine K. Løgager

s. 29


Cathrine K. Løgager

I HARMONI M E D N AT U R E N Plakaten ”I Harmoni Med Naturen” er udviklet med det fokus, at kommunikere hvorledes at sælfangsten i Grøndland er med til at opretholde den grønlandske livssil og kultur. Den grøndlanske sælfangst er altså med til at holde sælbestanden i harmonin med naturen. Det er en genvinst for både naturen og klimaet, hvis grønlænderne bliver ved med at spise det sælkød og sælge skindet fra de dyr som lever i nærmiljøet. Plakaten blev udvalgt som klassens bedste.

s. 30

Cathrine k løgager portfolio  
Cathrine k løgager portfolio  
Advertisement