Page 1

Lokale krafttak i nasjonal dugnad

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Sammen

forandre 17.-19. mars 2013

Støtt opp om bøssebærerne i din kommune på www.fasteaksjonen.no!


Bli med på lokale krafttak i nasjonal dugnad! Med ungdommer i spissen og lokalt næringsliv i ryggen, vil årets utgave av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon slå alle innsamlingsrekorder! ”Fasteaksjonen er et internasjonalt prosjekt og en nasjonal dugnad. Men på mange måter er den først og fremst lokal. De rundt 2000 norske menighetene er motoren, og de nær 40 000 bøssebærerne består i hovedsak av årets konfirmantkull. Næringslivet har alltid spilt en nøkkelrolle, men i år vil vi mer enn noensinne synliggjøre lokale samarbeid mellom menighet, lokalsamfunn og hjørnesteinsbedrifter”

Generalsekretær Anne-Marie Helland Les mer

STOLT STØTTESPILLER TIL

FASTEAKSJONEN 2013 Vår bedrift bidrar til en bedre og mer rettferdig verden.

Stafett på nett! Kirkens Nødhjelp nettside www.fasteaksjonen.no lanseres i år og innsamlingsresultatene fra hele Norge vil brytes ned i fylker og kommuner. På den måten kan bedrifter, konfirmanter, frivillige og givere følge sitt lokalsamfunns bidrag til aksjonen, og bedriftene vil oppnå en helt annen lokal – og nasjonal – synlighet enn tidligere. Hvorfor være med? • Støtt opp om engasjementet til ungdommer og frivillige i din bedrifts nærmiljø! • Synliggjør din bedrifts deltagelse på egne nettsider gjennom takkeannonsen over. • Bedrifter som bidrar med over 10 000 kroner får ekstra synlighet på nettsiden www.fasteaksjonen.no.

Bidra til godt samhold og engasjement på arbeidsplassen! Kirkens Nødhjelps journalister vil arbeide for å selge inn saker i lokale og regionale medier. Lokale bedriftsstafetter med kameratslig rivaleri, kreativt engasjement og/eller ansattes initiativ kan bli gode mediasaker! Sist og ikke minst, din bedrifts bidrag er et viktig bidrag for å forandre verden!

Priseksempler:

www.fasteaksjonen.no

STOLT STØTTESPILLER TIL

FASTEAKSJONEN 2013


Investeringer en nøkkel til utvikling For Kirkens Nødhjelp er det innlysende at bistand alene ikke kan skape utvikling. Handel og investeringer er kanskje vel så viktig for å skape en god utvikling globalt, og dette løftes frem i årets Fasteaksjon. Under fasteaksjonen samler vi ikke bare inn penger til vårt arbeid. Vi samler også inn underskrifter til et krav som vi retter mot mennesker med makt. 900 milliarder kroner forsvinner hvert år ut av fattige land fordi internasjonale selskaper snyter på skatten. Etter to års kamp og med 38 000 underskrifter, har vi fått gjennomslag for kravet om land-for-land-rapportering for norske selskaper med internasjonal virksomhet. Land-for-land rapportering vil forhindre at norske selskaper kan snyte på skatten i fattige land. Fra 1. januar 2014 vil de nye reglene gjelde, og det vil blant annet hindre skatteflukt fra utviklingsland til skatteparadiser. Årets underskriftskampanje: Rettferdige investeringer Under årets fasteaksjon retter vi søkelyset mot det norske pensjonsfondet. En forsvinnende liten andel av de norske oljepengene investeres i de fattigste landene, som også er blant landene med høyest økonomisk vekst i verden. Vi krever at Norge investerer i lønnsomme prosjekter som kan skape arbeidsplasser og skatteinntekter i fattige land – og selvfølgelig avkastning som kan gå tilbake til oljefondet. Les mer

Brødaksjon i Kristiansand

De to bakeriene Geheb og Dampbageriet er begge hjørnesteinsbedrifter i Kristiansand. Hvert år samarbeider de om Brødaksjonen. I år regner de med å dele ut 1000 brød til sultne sørlendinger. De heldige mottakerne gir et frivillig bidrag til fasteaksjonen som takk for brødet. Brødaksjonen gir årlig rundt 40 000 kroner til Kirkens Nødhjelps arbeid. Men det er ikke minst et populært tiltak i en by som verdsetter sine bakervarer og sitt internasjonale engasjement. Aksjonen befester de to bakerienes posisjon som viktige lokale aktører. Les mer


Går Gårtil tilformålet formålet

Langsiktig Langsiktig

Administrasjon Administrasjon

Nødhjelp Nødhjelp

Anskaffelse Anskaffelseav avmidler midler

Beslutning Beslutnin

Hvordan vi bruker pengene

Kirkens Nødhjelp følger strenge økonomiske Går til formålet Langsiktig utvikling retningslinjer med detaljerte styringskrav. Vi er Administrasjon Nødhjelp medlem av Innsamlingskontrollen, og Beslutningspåvirkning har nøye Anskaffelse av midler kontroll med hvordan pengene våre brukes, både ved utekontorene våre og her i Norge. Går Gårtil tilformålet formålet91, 91,11% %

Langsiktig Langsiktigutviklingsarbeid utviklingsarbeid

Administrasjon Administrasjon5,3 5,3% %

Nødhjelp Nødhjelp24,3 24,3% %

Anskaffelse Anskaffelseav avmidler midler3,6 3,6% %

Beslutningspåvirkning Beslutningspåvirkning10,8 10,8

Går til formålet 91, 1 %

Langsiktig utviklingsarbeid 64,9 %

Administrasjon 5,3 %

Nødhjelp 24,3 %

Anskaffelse av midler 3,6 %

Beslutningspåvirkning 10,8 %

(Tall fra 2011)

Mer enn 90 kroner av hver hundrelapp vi bruker, går enten nødhjelpsarbeid, langsiktig bistand eller beslutningspåvirkning. Litt under en tier går til å administrere at gode prosjekter velges og gjennomføres, og at Kirkens Nødhjelp har de ansatte og den kompetansen som skal til for å gjøre dette. Les mer

Hva er Kirkens Nødhjelps fasteaksjon? Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har siden 1967 etablert seg som Norges nest største årlige innsamlingsaksjon. De innsamlede midlene går til hele Kirkens Nødhjelps internasjonale arbeid. Fasteaksjonen er kanskje vårt viktigste verktøy til å skape det finansielle handlingsrommet vi trenger for å reagere med troverdighet og kraft i katastrofesituasjoner, og for å drive utvikling i fattige lokalsamfunn. Men aksjonen er også en mulighet for å synliggjøre norske menigheters internasjonale, humanitære arbeid. Lokalt fokus Den lokale satsningen i Norge reflekterer Kirkens Nødhjelps arbeid, som også er lokalt forankret. Vi ønsker å sette fokus på det som gir Kirkens Nødhjelps arbeid sin unike merverdi: den lokale forankringen gjennom samarbeidet med partnere, lokalsamfunn og ildsjeler i områdene der vi jobber. Årets tema for aksjonen er SAMMEN FORANDRE. Kirkens Nødhjelps jobber sammen med hverdagshelter i prosjekter over hele verden. Og det er nettopp disse hverdagsheltene vi løfter frem under fasteaksjonen 2013.

Dette er mennesker som er født på feil side av urettferdigheten. De kjenner fattigdommen på kroppen – forakten, fornedrelsen, fortvilelsen. Men de vil forandre verden, og de vet hvordan. De er forandring. De er forbilder. I Fasteaksjonen som er en av de største bøsseaksjonene i Norge, står mennesker i Norge sammen med og for mennesker de ikke kjenner. Sammen med hverdagsheltene forandrer de verden! Din støtte gir hverdagsheltene muligheter til å skape virkelig og varig forandring. For seg selv, for andre og for hverandre. Les mer Les om årets tema

Støtt fasteaksjonen 2013  

En brosjyre for norsk næringsliv. Bli med på lokale krafttak i den nasjonale dugnaden - Fasteaksjonen 2013!

Advertisement